Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100"

Transkript

1 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet til de lavvandede danske kystområder. Alle bundgarn er opbygget på samme måde, men vil være tilpasset den enkelte lokalitet. Størrelsen af bundgarnet afhænger af vanddybde og lokalitet. I bundgarnsfiskeriet er ålen den økonomisk vigtigste fiskeart. Et historisk tilbageblik Bundgarn hører til de faststående redskaber. Det er i al sin enkelhed en fælde, som fisken ledes ind i. Bundgarn bruges til fangst af fisk, der trækker eller vandrer langs kysterne på deres yngle- og næringsvandringer. Bundgarnsfiskeriet stammer fra det tidligste ålegårdsfiskeri. Det blev udført med et risgærde som rad og en vidjekurv som ruse. Bundgarnsfiskeri, som vi kender i dag, startede i begyndelsen af 1900-tallet. Før år 1900 blev bundgarn mest brugt til fangst af»blankfisk«dvs. sild, makrel, torsk og hornfisk. Omkring århundredeskiftet gik saltet sild af mode. Samtidig steg prisen på ål. Derfor blev bundgarnet forsynet med ruser og målrettet til fangst af ål. Det var efter sigende brødrene Koch Jensen i Korsør, der fandt på at sy ruser på bundgarnene. Til at begynde med var fiskeri med bundgarn noget, man drev ved siden af sit landbrug. En landbrugsbedrift kunne have fiske- eller ålegårdsretten til et lokalt kystområde,»så langt ud en stage kunne række bund«. Bundgarnsfiskeriet opstod derfor som et bierhverv til landbrugsdrift. Fiskeretten kunne også lejes ud til andre. På godserne havde man fiskere ansat. Op gennem 1900-tallet blev det et mere og mere selvstændigt erhverv. Godtfred Larsen fra Avnø ved Vordingborg var blandt dem, der udviklede bundgarnsfiskeriet i Danmark. Han opfandt bl.a. et ramslagsspil til at banke bundgarnspæle ned i havbunden. Det gav mulighed for at fiske med større bundgarn på dybere vand. Bundgarnsfiskeri blev til et økonomisk vigtigt erhverv. Især i områder med fjorde og vige. Dette holdt indtil slutningen af 1950 erne. Fra omkring 1960 begyndte bundgarnsfiskeriet at stagnere. Det skyldtes flere ting. Fangsten af makrel gik voldsomt tilbage. Samtidig skulle man vænne sig til de mere holdbare, men også dyrere nylonnet. Derudover skete der en udvikling i samfundet, der betød, at der var brug for øget arbejdskraft i industrien. I industrien kunne man give mere i løn end i fiskeriet. Desuden fik bundgarnsfiskeriet færre opbevarings- og tørrepladser til bundgarnspæle og redskaber. Bundgarnsfiskeri er på mange måder forskelligt fra almindeligt søgående fiskeri. Mange af de tidligste bundgarnsfiskere havde forbindelse til landbruget. Derfor landede man fangsten på de åbne kyster. I dag er bundgarnsfiskeri stadig ikke koncentreret om egentlige fiskerihavne. Nogle fiskere lander i den nærmeste havn, mens andre selv har bygget en havn. Mange bundgarnsfiskere har selv landingsfaciliteteter, der er indrettet til kort opbevaring af fiskene. Bundgarnsfiskeriet har haft forskellige problemer at slås med. Der har været tilbagegang ålefangster og priser gennem mange år. Ingen ved præcist hvorfor.

2 Kapitel 6 side En bundgarnsfisker i aktion Det er et fiskeri, hvor nogle arbejdsopgaver kan udføres alene, mens andre kræver arbejdskraft fra flere personer. Foto: Siz Madsen.

3 Kapitel 6 side 102 Øget algevækst og iltsvindsproblemer er gået særligt hårdt ud over bundgarnsfiskeriet. Det er især fjorde og vige, der har været ramt af dette. Et andet problem er, at der er kommet mange skarver. Skarverne bruger bundgarnene som spisekammer. Man kan ofte finde skader på fisk, der er fanget med bundgarn. Det er bidemærker fra skarver. For at undgå skarver i bundgarnene har man forsøgt at overdække bundgarnet. Men det har indtil videre ikke fungeret særligt godt. Det overdækkende garn danner skygger, der skræmmer fisken. Skarverne kan desuden lære at svømme ind gennem åbningen af bundgarnet under vandet. Forbrugerne har fået mere og mere fokus på, at den fisk, de køber, skal være fanget uden at skade naturen. Bundgarnsfiskeri anses for at være en meget skånsom fiskemetode, der leverer fisk af høj kvalitet. Et bundgarn er et redskab, der ikke ødelægger bunden eller fisken. Fisk, der er under mindstemålet, kan genudsættes uden at have lidt skade. I fremtiden vil den»politisk bevidste«forbruger efterspørge fisk, der er fanget på en måde, som bundgarnsfiskeriet kan levere. Bundgarnstyper Bundgarnene er blevet bedre med tiden. Samtidig er udviklingen gået mod større bundgarn og fiskeri på dybere vand. I princippet er alle bundgarn opbygget på samme måde (se senere under afsnittet»opbygning af bundgarn«), men er tilpasset lokaliteten. Det betyder, at selvom opbygningen er den samme, vil størrelsen være forskellig alt efter vanddybden. Hvert enkelt bundgarn passer derfor præcis til det sted, hvor det står. Traditionelle bundgarn Indtil 1940 blev der kun fisket med bundgarn. Hver rad var ophængt på en enkelt pælerække med m mellem pælene. Omkring 1940 fandt man på et nyt system, hvor raden hang mellem pæle i en dobbeltrække. Det betød, at der skulle bruges dobbelt så mange pæle. Men til gengæld er bundgarn med dobbeltrad virkelig godt til de steder, hvor vind og hård strøm sled raden mod pælene. Omkring 1980 kom der et nyt system flyderaden. Raden blev forsynet med flåd, der holdt garnet flydende i overfladen. Den dobbelte pælerække blev erstattet af fire styrepæle. Svenske garn Svenske- eller flydegarn stammer fra det traditionelle bundgarn. Svenske garn er bundgarn, hvor man ikke bruger pæle til at holde garnene. Derimod store flydere eller bøjer, der er forankret til bunden. Grunden til, at de kaldes»svenske«er, at den slags bundgarnsfiskeri opstod ved svenske kyster med klippegrund. Her er det ikke muligt, at banke pæle ned i havbunden. Det var omkring 1975, svenskerne fik den idé. Idéen var dog ikke helt ny. Allerede sidst i 1940 erne brugte man en type bundgarn uden pæle ved Grønland. Her brugte man tomme olietønder som flåd.

4 Kapitel 6 side Bundgarn I dag bruger man ofte en blanding af pæle og flydere. Billedet viser et bundgarn, hvor det kun er hovedgarnet, der holdes på plads af pæle. Raden er sat med store flydere/bøjer (svenskerad). Foto: Siz Madsen. Bundgarn, der er opbygget efter det svenske system, har vist sig at have flere fordele. Man kan spare penge. Man skal ikke købe nye pæle og man undgår det krævende arbejde, der er med pælene. Derudover kan skarverne ikke sidde og tørre på flyderne. Det kan være med til at begrænse deres fiskeri i bundgarnene. I fjorde og vige på lavt vand er størrelsen på hovedgarnene omkring 20 m armene har samme længde. Radgarnene er 100 til 130 m lange. Pælene er ofte gran- eller fyrretræ. Jo mere åbne kyster og jo dybere vand jo større er bundgarnene. Store bundgarn på åbne kyster kan føres ud til vanddybder på m. Her kan radgarnet være 400 m langt. Pælene er af bøg- og egetræ. Gran- og fyrtræ er for lette træsorter og kan derfor ikke sættes på de store vanddybder. De største hovedgarn er omkring 80 m i omkreds med arme på m. Maskestørrelsen er større (24 mm) end på de mindre bundgarn (16 mm).

5 Kapitel 6 side 104 Sådan drives bundgarnsfiskeri Det er omfattende at drive et bundgarnsfiskeri. Der er brug for masser af plads på land bygninger, maskiner og en traktor eller lastbil. Pladsen skal bruges til at opbevare og tørre bundgarnspæle og redskaber. Der bruges traktor til at køre redskaber fra hus til båd eller tørreplads og til at tage pæle i land. Desuden har man ofte flere fartøjer, der alle kaldes joller. De bruges til forskellige funktioner. Ligesom i landbruget bruger man også ordet»bedrift«i bundgarnfiskeriet. Størrelsen og sammensætningen af en bundgarnsbedrift afhænger af, om fiskeriet foregår i fjorde og vige eller fra åbne kyster. En bundgarnsbedrift kan spænde fra en enkelt mand og måske en hjælper - til større selskaber med 5-10 ansatte. I princippet kan man fiske med bundgarn hele året. Men risikoen for isdannelse i årets tre første måneder gør, at fiskeriet normalt starter sidst i marts først i april. De ydre rammer er de samme for alle typer bundgarnsfiskeri: Reparation og syning af garn om vinteren, pæleslåning om foråret og derefter montering af garnene. Senere kommer røgtning af garnene. Sent på efteråret hjemtages garn og som regel også pæle. Klargøringen består i, at pælene spidses, evt. afbarkes og nummereres. Pælene nedrammes Nedramning af pæle foregår med en rambuk. Rambukken er forskellig i størrelsen afhængig af pælene. Klodsen eller loddet, som slår pælene ned, kan veje flere hundrede kilo. Rambukken eller ramslaget drives af et spil. Det er monteret på en båd, der ofte kun bruges til dette formål. Pælene transporteres enten på fartøjet, eller trækkes efter båden i vandet. Nedramning af pæle kræver stille vejr. Så sejler man ud til sit bundgarnsstade, hvor pæl efter pæl bankes ned i havbunden. Når alle pæle er på plads fastgøres garnene. 6.3 Nedramning af pæle Mange bundgarnsfiskere har andre former for fiskeri i de perioder, hvor der ikke er så meget arbejde med bundgarnene. Når man er bundgarnsfisker, kan man have et afvekslende arbejde. Forberedelser Som bundgarnsfisker går meget af tiden med forberedelse og klargøring. Det er vigtigt for en bundgarnsfisker at kunne sy sine garn selv - og være god til det. I vintermånederne repareres de gamle garn, og måske syes der nye. Ethvert bundgarn er specialsyet til det sted, hvor det skal stå. Indtil for nylig har alt syarbejdet foregået i hånden, og det tager selvfølgelig meget tid. I fremtiden vil en del af syningen blive lavet på symaskiner. Pælene skal klargøres, før de kan bruges. Bundgarnspæle bankes ned i havbunden ved hjælp af en rambuk, der er monteret på et af de fartøjer, der er en del af bundgarnsbedriften. Foto: Siz Madsen. Garnene udsættes Når garnet skal sættes, kræver det også godt vejr. Arbejdet er svært, hvis der er for meget strøm. Til udsætning og optagning af garn anvender man hydrauliske ruller. Rullerne har gummibelægning og specielle gribespor, så trækkraften bliver optimal. Mange har et eller flere fartøjer, der kun bruges til dette formål. Flere bundgarn kan stilles i forlængelse af

6 Kapitel 6 side 105 hinanden. Så danner de en lang kæde flere kilometer ud i vandet. Der sættes flest garn ud i efteråret. Garnet røgtes For at bevare en god kvalitet af fisken skal garnene røgtes mindst hver anden dag. De fleste bundgarn røgter man ved at tømme ruserne for fangst. Rusen løftes op (evt. med en kran) og tømmes. Det arbejde kan klares af én mand. Fangsten opbevares i hyttefade. Senere bliver de hentet af en tankbil. Hvis fangsten består af makrel, sild og/eller hornfisk røgtes hovedgarnet også. Det sker ved, at man sejler ind i ringen og begynder at hale nettet i bunden op. Efterhånden som garnet hales op, søger fiskene hen i den anden ende og fangsten kan tages. Dette arbejde kræver flere personer. Pælene tages op Hvis pælene af en eller anden grund er skadet eller ødelagt, må de tages op og måske udskiftes. Mange bundgarnsfiskere tager alle pælene op inden vinter. Så undgår de, at pælene ødelægges ved isdannelse og vinterstorme. Optagning af pæle kan kun foregå i stille vejr. Man bruger noget specielt grej til optagning trækgrejet. Trækgrejet monteres ved hjælp af en bom over to fartøjer. Det kræver mere trækkraft at hive pælen op, end et enkelt fartøj kan klare. Pælen hives op ved, at den gribes med en særlig tang, der ved hjælp af et spil trækkes op, så pælen frigøres fra bunden. Fiskerikontrollen kan også kræve, at pælene bliver taget op i perioder, hvor de ikke bliver brugt. Forårsfiskeri Forårsfiskeriet starter i slutningen af marts eller begyndelsen af april. Det varer til midten af juni. Det er hovedsageligt sild og hornfisk, der fanges især på de åbne kyster. I fjorde og vige fanger man mest ål. Der fiskes ikke om sommeren, fordi det er umuligt at holde garnene rene for algevækst (fedtemøg). 6.4 Røgtning af bundgarn Rusen i bundgarnet røgtes. Den primære fangst er ål. Foto: Siz Madsen.

7 Kapitel 6 side Arbejdsgangen i en bundgarnsbedrift kan se sådan ud. JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Syning af nye net Ferie Syning af nye net Ferie Syning af net Nedramning af pæle Nedramning af pæle Forårsgarn udsættes og røgtes Afbarkning Klargøring af nye pæle MAJ JUNI JULI AUGUST Forårsfiskeri Tørring af garn, der er tilgroet med alger Nedramning af pæle til efterårsfiskeriet Klargøring af nye pæle Kølhaling af fartøjer Forårsfiskeri Nedramning af pæle Optagning af garn Joller kølhales og males Ferie Nedramning af pæle Kølhaling Evt. sættes de første efterårsgarn efter blankål De sidste pæle nedrammes Flere garn sættes, røgtes og de første tages op til tørring SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER De sidste garn sættes Efterårsfiskeriet er på sit højeste Efterårsfiskeri Alle garn tages hjem Der røgtes og tørres garn Evt. skader på De dårligste garn redskaber repareres tages i land Pælene tages op

8 Kapitel 6 side 107 Efterårsfiskeri Det vigtigste fiskeri foregår i efteråret. Efterårsfiskeriet starter i august og varer til sidst i november. På åbne kyster helt hen i december. I fjorde og vige kan man være nødt til at stoppe allerede i oktober pga. risikoen for isdannelse. Blankål er den største fangst i efteråret, men også hornfisk og torsk kan fanges. Opbygning af bundgarn Alle bundgarn er opbygget på samme måde, men størrelsen er forskellig alt efter vanddybde og geografisk placering. Helt tæt på land sænkes et langt garn lodret ned til bunden. Dette lange garn kaldes raden og er placeret vinkelret på kysten. Den øverste kant af radgarnet kaldes overlægget eller overlig og bæres oppe af flåd. Flåd er store luftfyldte plastickugler. På den nederste kant, underlægget eller under-lig, sidder der blylodder eller en jernkæde, der kan holde garnet ned mod bunden. Højden af garnet passer til vanddybden. Raden skal få de fisk, der svømmer langs kysten, til at dreje udad for at komme udenom forhindringen. For enden af raden står selve fangstnettet. Det består af to arme, der inviterer fisken til at svømme videre ind i systemet. Fra mundingen ledes de ind i en tragtlignende opstilling, kalven. Den forhindrer fisken i at svømme ud igen og så er den inde i hovedgarnet eller ringen. Hovedgarnet har netbund. Der er syet en eller flere ruser på hovedgarnet. Dem søger ålene gerne ind i. Princippet i bundgarnet er, at fisken hele tiden ledes videre ind i en mindre og mindre åbning. Til sidst ender de i ruserne. Antallet af ruser er forskelligt fra bundgarn til bundgarn. Hele systemet holdes oppe af rebstropper, som sidder fast på nedrammede pæle eller flydere. Antallet af pæle afhænger af størrelsen på bundgarnet. 6.6 Rusen En ruse er en netpose, der holdes udspilet af ringe. De kan være lavet af spanskrør eller metal. Indgangen er tragtformet og inde i rusen er der endnu flere kalve, der fører ind til det inderste rum. Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

9 Kapitel 6 side Bundgarnets opbygning Bundgarnene sidder fast på pæle, der er banket ned i havbunden. Tæt på kysten ledes fisken ud langs netraden/radgarnet, der står vinkelret på kysten. For enden af raden ledes de gennem kalven og ind i ringen/hovedgarnet og videre ind i rusen. Systemet er lavet sådan, at fisken ikke kan svømme ud igen. Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg UDSÆTNING AF GARN Det første, der sættes, er hovedgarnet. Det er ordnet i forvejen og lagt til rette på dækket. Alle stropper er kvejlet op, så de er lette at få fat i, når de skal fastgøres til pælene. Først fastgøres den strop (det stykke tovværk), der går fra garnet til hovedpælen. Hovedpælen er den yderste pæl i bundgarnet. Derfor er den forsynet med et gennemsejlingsmærke for den trafik, der går på tværs af bundgarnsrækkerne. Når stroppen til hovedpælen er fastgjort, føres noget af hovedgarnet ud i vandet og stropperne til bovpælene gøres fast. Så fortsætter man med krydsstropperne, der afslutter selve bundgarnsringen. Herefter er det forgarnets tur dvs. armene. Efter det er fastgjort, strammes alle de andre stropper. Rusen er syet fast i bundgarnsringen, og de sættes derfor samtidig. Rusen holdes udspændt af rusetovet, der sidder på rusepælen. Et bærereb holder rusen oppe fra havbunden, for at den ikke skal slides. Til sidst sættes den lange bundgarnsrad. Raden gøres fast i yderpælen, der står imellem forgarnets arme. Så føres den udover det fartøj, man bruger til udsætningen. Hvis det er en flyderad med kæde, fastgøres den med kæder. Kæderne fører ud til fire styrepæle. Hvis det er en svenskerad, fastgøres raden hver 20. meter med tove, der fører ud til bøjerne.

10 Kapitel 6 side 109 Det er bundgarn lavet af Pælene er ofte lavet af gran- eller fyrtræer, men til de rigtig store bundgarn på dybt vand må man bruge bøg- eller egetræ. Der er meget arbejde med pælene, og det er dyrt at anskaffe nye pæle bl.a. fordi stammerne skal være helt lige. Derfor bruges pæle heller ikke så meget som tidligere. I stedet bruger man store forankrede flydere - enten til raden eller hele garnet. Flyderne kræver ikke så meget arbejde som pælene. De skal ikke klargøres, slåes i eller tages op igen. Så man sparer ikke kun pæle men også arbejde og dermed mange penge. Garn og tovværk var før i tiden lavet af naturmaterialer, der rådnede af at være i havvand. Garnene var lavet af bomuld og skulle behandles med kultjære for at holde længere. I dag er tovværk og garn lavet af nylon eller andet kunstfibermateriale, der ikke rådner af at være i havvand. Man skal stadig passe på, at garnerne ikke ligger for længe i sollys. Det kan de ikke tåle, så skørner de og går i stykker. Garnene skal derfor opbevares tildækket eller indendørs. Tidligere var alle garn håndsyet. Det har været med til at gøre et bundgarn ret kostbart. I dag kan en del syes på symaskine. Noget, der i fremtiden vil vinde mere frem. Bundgarnsfartøjer Røgtejollen, der som regel er det største fartøj, er det fartøj, der bruges, når man tømmer bundgarnene. Dammen bruges til opbevaring af fangsten. Fisken opbevares levende i dammen. Der sidder ofte en spilkop i stævnen af røgte - jollen. Den bruges til at dreje fartøjet, når der arbejdes ved bundgarnene. Ombordtagning af fangsten foregår enten manuelt eller med en lille kran. Arterne sorteres på sorterbordet. Bagefter kommer de i dammen eller i fiskekasser. Man genudsætter de bifangster, der ikke bringes i land. Til at slå de kraftige pæle ned i havbunden anvendes et ramslag. Nogle steder spules pælene ned ved hjælp af en kraftig vandstråle. Slæbejollen til transport af bundgarnene, når de skal udsættes eller tages op. Den slæbes efter røgtejollen. Som synk på garnet kan man bruge kæder, blylodder eller noget andet tungt materiale. De fleste bundgarnsfiskere anvender blysynk til deres garn. På et bundgarn er der 5-6 synk eller lodder pr. meter hvert synk vejer 500 g. Synkene pakkes ind i gummi. Det gør sliddet på bly og garn mindre og skåner miljøet.

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen Fiskeri: Mad af fisk: Fang aftensmaden ved at sætte garn, ruser, ålekroge og røgte fiskeredskaberne dagen efter. Udførlig vejledning er udarbejdet. Der findes intet bedre mad end nyfangede fjordrejer.

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00 Generatornedbrud Fredag den 1. juli 2011 klokken 11:00 skete der en kortslutningsskade i generatoren på værkets kraftvarmeanlæg. Der er alene tale om materielle skader. Generatoren er den del af kraftvarmeanlægget,

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke.

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke. X X Ta med ud og fisk Nr. 1 af 4 møder ét skema til hvert møde Oplev en dag på havnen, hvor I ser, når kutterne kommer ind med fisk, og hvor I besøger en fiskehandler. Måske kan I få lejlighed til at overvære

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vindskydd Lav dit eget transportable shelter. Syvejledning.

Vindskydd Lav dit eget transportable shelter. Syvejledning. Vindskydd Lav dit eget transportable shelter. Syvejledning. Et projekt i samarbejde med: Et projekt af Thomas Hviid Madsen Friluftsuniversitetet Akademin för Natur- & Friluftsliv www.friluftsuni.dk www.naturakademi.com

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ

SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ 2 VÆRKTØJSTASKER 3 VÆRKTØJSBÆLTER 7 SØMPOSER 12 VÆRKTØJSORDNERE 12 TILBEHØR TIL BÆLTER 13 DIVERSE 19 SALGSMATERIALER NOTER 22 INDHOLDSFORTEGNELSE MED VARENUMRE 23 INDHOLD 3

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere:

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere: Fiskerilære 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Fiskeriteknolog og faglærer Jens Peter Andersen. Født 1955. Fiskeskipper i 17 år. Uddannet som

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Dyr fra det lave saltvand 1

Dyr fra det lave saltvand 1 KOPIARK 68 (1) KYST OG HAV Dyr fra det lave saltvand 1 I skal indsamle dyr fra det lave saltvand. I kan bruge forskellige net, fx rejestrygere eller almindelige fiskenet. Det kan være en hjælp, hvis I

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere