Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse og sundhedsfremme side 1"

Transkript

1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedstjenesten Forebyggende hjemmebesøg Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) og 5.45 Narkobehandling... 11

2 Forebyggelse og sundhedsfremme side Kommunal tandpleje Driftsbeskrivelse Den kommunale tandpleje omfatter alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, bosiddende i Struer Kommune. Tandplejen er tilrettelagt på kommunale klinikker. I takt med tilpasning af de fysiske rammer vil de tandlægefaglige ydelser blive centraliseret til klinikken på Gimsinghovedvej i Struer. Sundhedsfremme, forebyggelse og i et vist omfang behandlinger, vil blive tilbudt på klinikkerne i lokalområderne. Tandpleje udført på de kommunale klinikker er vederlagsfri, og omfatter undersøgelse, forebyggelse og al nødvendig tandbehandling, herunder tandregulering. Den vederlagsfri tandreguleringsbehandling tilbydes hos Det fælles kommunale Tandreguleringscenter, som kommunen er en del af sammen med Thisted, Skive og Lemvig Kommuner årige kan frit vælge, om de vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud på de kommunale klinikker eller i privat praksis. 0-årige orienteres om tandplejens tilbud. Første indkaldelse sker i mdrs. alderen og herefter regelmæssigt, men efter individuelt behov indtil den unge fylder 18. år. Tandplejen omfatter ca børn og unge i alderen 0-18 år. Omsorgstandpleje tilbydes personer, der på grund af fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Et specialiseret tandplejetilbud til udviklingshæmmede og sindslidende gives i regionen, finansieret af kommunen. Opsøgende virksomhed, generel og i et vist omfang individuel forebyggelse overfor disse patienter gives af Den Kommunale Tandpleje. Budgetgrundlaget Alle børn i aldersgruppen 0-18 år bosiddende i Struer Kommune årige kan frit vælge mellem den kommunale tandpleje og privat praksis. Omsorgstandpleje til personer med fysisk eller psykisk handicap, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Frihedsgrader på området Struer Byråd fastlægger serviceniveauet.

3 Forebyggelse og sundhedsfremme side 3 Budgettets hovedposter kr. / 2015-prisniveau 2013-regnskab 2014-budget 2015-budget Den Kommunale Tandpleje Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinikker Personale TR-tillæg Materiale- og aktivitetsudgifter 7 Administration IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering -121 Klinikdrift Intern tandregulering 14 Betaling til og fra andre kommuner -23 Teknisk drift af tandplejen Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgstandpleje Den Kommunale Tandpleje, i alt Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuneres klinikker Nødbehandling Tandregulering, fravalgte Betaling for tandregulering i privat praksis Ungdomstandpleje Fravalgte 0-15 år Betaling for specialistbehandling Omsorgs- og specialtandpleje høs øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker Center for Tandregulering Specialtandpleje i Regionen I alt Ændring af forudsætninger I budgettet er der fra 2015 indlagt en effektivisering på kr. på Den Kommunale Tanpleje. Samtidig er der fra 2016 indarbejdet demografitilpasning.

4 Forebyggelse og sundhedsfremme side 4 I budgettet til Teknisk drift af tandplejen er der fra 2015 indlagt en effektivisering på kr. Byrådet har bevilget et ekstraordinær tilskud til Center for Tandregulering på kr. pr. år i max 3 år med start i efteråret 2014 for at nedbringe den lange venteliste.

5 Forebyggelse og sundhedsfremme side Sundhedsfremme og forebyggelse Driftsbeskrivelse Byrådet har jfr. Sundhedsloven 119 ansvaret for den borgerrettede og delvis for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. SundhedscenterStruer har ansvar for generel sundhedsfremme og forebyggelse. Her afholdes udgifter til følgende områder: Projekter til forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedscenter Struers drift Frihedsgrader på området Byrådet har fuld indflydelse på området. Budgettets hovedposter kr. / 2015-prisniveau 2013-regnskab 2014-budget 2015-budget Generelt Projektpulje, udisponeret Pulje til forebyggelse Betaling for henviste borger fra Jobcentret -105 Energitræning til kræftpatient Tobaksforebyggelse 16 Pulje rehab. Hjerneskade Vægtstoprådgivning 7 Budgetregulering -5 Projekt indflydelse på egen sundhed 22 Kronikerpuljen Sex og samfund Kræftplan III Ældrevejledning 4 Patientuddannelser, diagnoser på tværs Avaleo - case flow

6 Forebyggelse og sundhedsfremme side 6 Vægtstoprådgivning 7 Budgetregulering -5 Projekt indflydelse på egen sundhed 22 Kronikerpuljen Sex og samfund Kræftplan III Ældrevejledning 4 Patientuddannelser, diagnoser på tværs Avaleo - case flow Sunde skridt til indskolingen Praksiskonsulent Sundhedscenter Thyholm -614 Sundhedscenter Struer Personale TR-tillæg 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 Ændring af forudsætninger I budgettet er der fra 2015 indlagt en effektivisering på kr. på Sundhedscenter Struer. Desuden er der budgetteret med en indtægt fra Jobcentret i forbindelse med patientuddannelsesforløb samt individuelt mentor tilbud til henviste borgere. På projekter er der indregnet en reducering på tiden til undervisning på patientuddannelse og ved tilbud om kostvejledning reduceres samtalens længde. Forankring af Sundhedscenter Thyholm er bevilget med kr. pr. år.

7 Forebyggelse og sundhedsfremme side Sundhedstjenesten Driftsbeskrivelse Sundhedspleje: Sundhedsplejen omfatter principielt alle børn under den skolepligtige alder, men gives hovedsagelig til 0-1 årige. Derudover aflægges ekstra besøg, som tilrettelægges på grundlag af de konkrete forhold, hos de såkaldte behovsbørn. Sundhedsplejerskerne aflægger endvidere besøg i dagtilbuddene, hvor det pædagogiske personale tilbydes konsultativ vejledning om sundhedsfremmende emner. Fra 1. oktober 2013 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet nye retningslinjer, således at sundhedsplejersken skal aflægge barselsbesøg i hjemmet på dagen efter fødslen. Det betyder at Struer siden 1. oktober 2013 har haft et samarbejde med Lemvig Kommune omkring lørdags- og helligdagsvagterne. Skolesundhedstjeneste: Skolesundhedstjenesten er obligatorisk for alle børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolesundhedstjenesten har ansvaret for sundhedsundersøgelse, konsultationer og vejledning i sundhedsrelevante emner, så som: kosten, pubertet, menstruation, prævention, alkohol og stoffer. Der er individuelle samtaler med eleverne efter behov. Skolesundhedstjenesten har en udskolingssamtale med hver elev i 9 klasse. Sundhedstjenesten har i samarbejde med SundhedscenterStruer iværksat projektet Sunde skridt til indskolingen som løber i perioden Budgetgrundlaget Eleverne i bh.kl., 2., 5. og 9 kl. ses individuelt. Gruppesamtale med pigerne i 4. kl. Eleverne i 6. kl. ses i gruppe. Elever, der har yderligere behov for samtaler, ses individuelt. Frihedsgrader på området Byrådet har fuld indflydelse på området.

8 Forebyggelse og sundhedsfremme side 8 Budgettets hovedposter kr. / 2015-prisniveau 2013-regnskab 2014-budget 2015-budget Personale TR-tilllæg 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 Administration IT, inventar og materiel Betalinger offentlige myndigheder 5 Budgetregulering -33 Instrumenter og programmer I alt Ændring af forudsætninger I budgettet er der fra 2015 indlagt en effektivisering på kr. på Sundhedstjenesten. Samtidig er der fra 2016 indarbejdet demografitilpasning. Der er bevilget kr. pr. år til DUÅ projektet, som har til formål at styrke og støtte forældre til nyfødte børn.

9 Forebyggelse og sundhedsfremme side Forebyggende hjemmebesøg Driftsbeskrivelse Kommunen skal tilbyde alle, der er fyldt 75 år og som ikke har både praktisk og personlig hjælp et forebyggende besøg en gang årligt. Formålet er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at skabe tryghed og trivsel for den ældre. Budgettets hovedposter kr. / 2015-prisniveau 2013-regnskab 2014-budget 2015-budget Forebyggende hjemmebesøg Høreomsorg I alt Ændring af forudsætninger I budgettet er der fra 2015 indlagt en effektivisering på kr. på Forebyggende hjemmebesøg. Desuden er der indregnes reduktion på tiden til samtaler med 25 %. Træffetiden i Høreomsorg reduceres til 1 gang ugentlig i Struer by.

10 Forebyggelse og sundhedsfremme side Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Driftsbeskrivelse Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv. Abonnement i 2014 hos Center for Kommunikation, Herning Kommune, som udbyder en række stærkt specialiserede ydelser indenfor handicapområdet vedrørende tale, høre, syn mv. Abonnementet forventes forlænget til Rådgivning vedrørende arm- og benproteser Kontrakt i 2014 med Holstebro Kommune. Forventes forlænget til Budgetgrundlaget I henhold til aftalt takstmodel. Frihedsgrader på området Byrådet har delvis indflydelse på området. Budgettets hovedposter kr. / 2015-prisniveau 2013-regnskab 2014-budget 2015-budget Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv Ekstern rådgiverydelse til specialbistand Rådgivning vedrørende arm- og benproteser I alt Ændring af forudsætninger I budgettet er der fra 2015 indlagt en effektivisering på kr.

11 Forebyggelse og sundhedsfremme side Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) og 5.45 Narkobehandling Driftsbeskrivelse I henhold til sundhedslovens 141 og 142 har kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for både stofmisbrugs- og alkoholområdet. Det betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret ligger hos kommunen ligesom forsyningsansvaret (tilgængelige tilbud) samt visitationen til behandlingstilbuddene også varetages af kommunen. Udover dette vil der sideløbende via lov om social service kunne iværksættes en social indsats for såvel stofmisbrugere som andre udsatte grupper som f.eks. alkoholikere. Struer kommune har fra 2011 indgået kontrakt med Holstebro Kommune om abonnementsbetaling på ambulant behandling, hvor der betales et fast beløb årligt. Kontrakten skal genforhandles i Det faglige indhold af tilbuddene vil bestå af de eksisterende tilbud som for alkoholbehandlingen fortsat består af: Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere og pårørende til alkoholmisbrugere i form af o Åben rådgivning o Individuelle samtaler o Kurser Døgnbehandling bevilges af Struer Kommune individuelt. Stofbehandlingen tilbyder fortsat: Afklaring af borgerens situation, misbrug og behandlingsbehov Ambulant stoffri behandling (herunder forbehandling, primærbehandling og efterbehandling) Behandling for opiatmisbrug (heroin m.fl.) med substitutionsmedicin Visitation til døgnbehandling. Struer sidder med i visitationen og godkender opholdet Rådgivning om stofmisbrug til borgere og samarbejdspartnere i de tre kommuner Vejledning til pårørende Kvalitetssikring af behandling for stofmisbrug Udvikling og viden indsamling på stofmisbrugsområdet Støtte- kontaktpersonordningen (SKP-ordning) efter servicelovens 80 omfatter også personer med et stof eller alkoholmisbrug samt personer med særlige sociale problemer, personer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Ansvaret for tilrettelæggelse af denne ordning påhviler kommuner.

12 Forebyggelse og sundhedsfremme side 12 Budgetgrundlaget Budgettet er baseret på abonnementsbidraget i Frihedsgrader på området Byrådet har delvis indflydelse på området. Budgettets hovedposter kr. / 2015-prisniveau 2013-regnskab 2014-budget 2015-budget Alkoholbehandling Narkobehandling I alt Ændring af forudsætninger Abonnementsbidrag på ambulant behandling.

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere