Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo"

Transkript

1 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo Mødedato: 6. september 2010 Mødedeltagere: Allan Rasmussen (ALR) Anne Mette Kjærgaard (AMK) Ketti Pedersen (KPD) Jens Ravnborg (JRB) Kaj Aage Andersen (KAA) Poul Erik Skov-Hansen (PEH) Annette W. Andersen (AWN) Referent: Kaj Aage Andersen PUNKT EMNE: BESLUTNING: Ansvarlig: Deadline: 1 Loft på lån køkken/bad ALR redegjorde for vilkårene vedrørende boliglejeres lån til køkken- og badeværelsesfornyelser, hvor det seneste fastsatte beløb kr ,00, nu synes at være i underkanten af behovet. Information til drift samt økonomi. PEH Efter en debat der stadfæstede, at Andelsbo s økonomiske formåen til dette formål ikke er ubegrænset, var der enighed om at hæve lånebeløbet til kr pr. lån med max. 10 bevillinger pr. år, eksklusive de renoveringer vore bygningsinspektører anbefaler ved fraflytninger og lejligheder med oprindelige køkkener fra nybygningningsperioden. 2 Ledelses- og styringsgrundlag for RandersBolig ALR der har deltaget i projektoplægget, belyste oplægsgruppens intentioner og formål med retningslinierne for målsætningen. Til KAA s bemærkninger om eventuelle behov for omkostninger, uddannelse og konsekvenser ved manglende vilje eller evner hos den enkelte implicerede svarede PEH, at ledelsen selvfølgelig er meget opmærksom på disse forhold, specielt da styrelsesgrundlaget også vil omfatte andre opgaveimplicerede end kun lønnede medarbejdere. PEH præci-

2 2 serede til det ovennævnte at vi kun er ved det grunlæggende oplæg og at alle med indflydelse på dette helst skal gå i tænkeboks og give deres besyv med, inden den endelige sigtede strategi fastlægges, for der er selvfølgelig ikke tale om en dag til dag løsning. 3 Orientering om afd. 13 (Jadedalen) ALR meddelte at det på trods af mange forsøg havde været en umulighed at komme i dialog med Pia, ligesom hun havde chikaneret alle forsøg på en mindelig løsning af problemerne omkring Jadedalens fælleshus. PEH orienterede om manglende regnskaber, kassemangel, og manglende tilbagebetaling af indbetalt depositum for leje af fælleshuset, da sidstnævnte sætning i et vist omfang og mod behørig fremlæggelse af kvittering har medført at RandersBolig har måttet tilbagebetale en del deposita, og ingen endnu har klarhed over hvem der hæfter for uregelmæssighederne er Pia meldt til politiet for disse. Der er i skrivende stund ingen respons på denne anmeldelse. Det positive i hele sagen er, at alle nyoprettede udvalg ser ud til at fungere godt og seriøst, den nye ansvarshavende for fælleshuset holdes med faste retningslinier i kort snor og de samme retningslinier vil blive indarbejdet i de øvrige udlejningssteder. 4 Garager nærmest pumperum Se notat intet bilag 5 Renoveringsprojekt Bjellerupparken ALR henviser til fremsendte kopier fra PEM og DAI, hvor det bekræftes at man hele tiden rykker for afgørelser i sagen. Det har vist sig umuligt for de implicerede parter i spørgsmålet om sammenlægning af afd. 6, 7, 8 og 9 at finde fodslag, det er derfor aftalt, at Randersbolig med Poul Erik som tovholder overtager forsøget på at få den meget fordelsagtige sammenlægning op at stå. 6 Varmemestres lokaler i Bjellerupparken, evt. ny placering Afdeling 6 har rettet henvendelse om at få de lokaler, der er stillet til rådighed for varmemestrene frigjort til eget brug. Ovenstående skal ses i forbindelse med usikkerheden om etablering af et nyt fælleshus i forbin- PESH inden mødeindkaldelser til afd.møder udsendes.

3 3 delse med Bjellerupparkens renovering. Desuden blev der talt om husleje eller mangel på samme. Der er på nuværende tidspunkt ingen klare aspekter i sagen. Det lå ligesom i luften at man helst venter med en konklusion til økonomien omkring renoveringssagen er på plads. 7 Kapitalforvaltning, fremtidig placering PEH fremlagde den øjeblikkelige status for Andelsbo s nuværende investering og påpegede behovet for at ændre investeringsformen til en mere konkurrencepræget måde, han bad os gennemgå materialet og fremkomme med vore ønsker om de forelagte investeringsstrategier. ALR nævnte at det ovenstående ikke er fremmed for os, idet den nuværende investering er vedtaget ved udbud til to eller flere kapitalforvaltere, dog kun med placering hos en enkelt. 8 Forvaltningsrevision PEH påpegede at vi skal i gang med forvaltningsrevision der er et stort område. PEH maner til forsigtighed i starten, da det meget nemt kan blive meget uoverkommeligt, og anbefaler derfor en start med kun et enkelt område. 9 Eventuelt JRB savner viden om, hvem vi som bestyrelsesmedlemmer skal rette henvendelse til i RandersBolig ved spørgsmål af bestyrelseskarakter. PEH anbefaler vi retter henvendelse direkte til ham. PESH AWN giver oplysning om at ændringsprojekter vedrørende affaldsskakter er modtaget positivt i arbejdstilsynet, og at hun i første omgang har fået udsættelse af de krævede foranstaltninger til efter førstkommende afdelingsmøder er afholdt, AWN nævnte i forbifarten at afd. 2 på grund af de nuværende snævre forhold vil få den største omkostning pr. skakt, og ser gerne skakterne lukket på forsøgsbasis i 2 måneder for derefter at tage stilling til ændring eller lukning. KAA retter forespørgsel til PEH vedr. BL info om hen-

4 4 læggelser til dispositionsfonden, der måske kan blive en rigtig dyr affære for de enkelte afdelinger med en tvungen minimums henlæggelse på (for nuværende) kr ,- pr. lejemål. PEH er enig og påpeger at midlerne i dispositionsfonden er organisationens, men bogføres for indbetaling på den enkelte afdeling. KAA på baggrund af den nye call-in bestemmelse. Citat: Reglen giver boligorganisationens øverste myndighed adgang til at træffe beslutning om iværksættelse af nedenstående nødvendige foranstaltninger, hvis afdelingsmødets godkendelse ikke kan opnås, eller forslaget forkastes ved urafstemning. Specielt omfattende: Større renovationsarbejder større energibesparende foranstaltninger boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen. Øverste myndighed kan ikke delegere beslutningskompetencen til organisationsbestyrelsen. Citat slut. PEH slår fast at repræsentantskabet i dette spørgsmål er øverste myndighed, men præciserer samtidig at denne foranstaltning absolut ikke er ønskværdig og som sådan vil være den sidste mulighed, men ingen hverdagsbegivenhed. KAA henleder opmærksomheden på at Ankerhus er organisationsbestyrelsens ansvar (ingen afdelingsbestyrelse) og at der for nuværende sandsynligvis ikke er nogen dynamik for at få løst det manglende udlejningsproblem der har udløst huslejestigningen på kr ,- pr. måned pr. lejlighed. PEH går ind og ser på lovligheden af dette forhold. PEH Der blev efter en debat om nødvendigheden af langtidsplanlægning ikke vedtaget en ny mødedato, men aftalt at man vil prøve tilrettelægning efter antal og vigtighed af opståede sager, aftalen må ikke føre til gener

5 5 eller svigt i bestyrelsesarbejdet. MEDDELELSER: TIL EFTERRETNING: Punkter fortløbende i samme regnskabsår

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere