FINA FACILITETSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA FACILITETSREGLER 2009-2013"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM 16 FR 7 Bassiner til vandpolo 16 FR 8 Bassiner til vandpolo ved Olympiske Lege og VM 17 FR 9 Udstyr til vandpolobassiner 18 FR 10 Bassiner til synkrosvømning 18 FR 11 Bassiner til synkrosvømning ved Olympiske Lege og VM 19 FR 12 Automatisk registreringsudstyr 19 FR 13 Standardudstyr for lyd 20 I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Tekniske Udvalg. 1

2 INDLEDNING Formålet med Facilitetsreglerne er at skaffe de bedst mulige omgivelser i forbindelse med konkurrence og træning. Disse regler skal ikke løse problemer i forbindelse med offentlig åbning. Svømmebassinernes ejer eller opsynsmyndighed har ansvar for at skaffe overvågning i den offentlige åbningstid. FR 1 GENERELT FR 1.1 FINA olympiske standard bassiner Alle Verdensmesterskaber (undtagen Masters VM) og Olympiske Lege skal afholdes i bassiner, som opfylder bestemmelserne i reglerne FR 3, FR 6, FR 8 og FR11. FR 1.2 FINA generelle standard bassiner Andre FINA stævner skal afholdes i FINA Olympiske standard bassiner, men FINA's bureau kan se bort fra visse standarder for eksisterende bassiner, hvis de fysiske rammer ikke har indflydelse på afviklingen af konkurrencerne. FR 1.3 FINA minimum standard bassiner Alle andre stævner, der afholdes efter FINA's regler, bør afvikles i bassiner, som er i overensstemmelse med minimumskravene, som er omtalt i det følgende. FR 1.4 For at beskytte helbredet og sikkerheden for personer, som benytter svømme-faciliteter med henblik på rekreation, træning og konkurrence, skal ejerne af offentlige svømmebassiner, eller bassiner kun til træning og konkurrence, følge krav fastsat ved lov og krav af sundhedsmyndigheder i det land, hvor svømmebassinet er placeret. FR 1.5 Nyt konkurrenceudstyr (for eksempel startskamler, banetove m.v.) skal være til disposition pr. 1. januar i det år der afvikles OL og FINA verdensmesterskaber. FR 2 - SVØMMEBASSINER FR 2.1 Længde FR ,0 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 50,00 m mellem de to paneler. FR ,00 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 25,00 m mellem de to paneler. FR 2.2 Tolerancer FR

3 På den nominelle længde på 50,0 m kan der accepteres en tolerance på +0,03 m - 0,00 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,3 m over vandoverfladen til 0,8 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. FR På den nominelle længde på 25,0 m kan der accepteres en tolerance på + 0,03 m - 0,00 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,3 m over vandoverfladen til 0,8 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. FR 2.3 Vanddybde Der kræves minimum 1,35 m vanddybde fra 1 6 m fra endevæggen i bassiner med startskamler. En vanddybde på min. 1 m kræves i resten af bassinet. FR 2.4 Bassinvægge FR Bassinvæggene skal være parallelle og danne rette vinkler med banerne og vandoverfladen, og være konstrueret af et fast materiale med en ru overflade strækkende sig 0,8 m under vandoverfladen, således at det er muligt for svømmeren, at berøre og sætte af i vendingerne uden risiko. FR Hvileramper langs bassinvæggene er tilladt: de skal være placeret mindst 1,2 m under vandoverfladen og kan være fra 0,1 til 0,15 m bredde. FR Skvulperender kan placeres på alle bassinvægge. Hvis de findes på endevæggen, skal berøringsplader kunne fastgøres indtil de krævede 0,3 m over vandoverfladen. De skal være dækket af passende gitter eller skærm. FR 2.5 Banerne skal være mindst 2,5 m bredde med en afstand af minimum 0,2 m på ydersiden af den første og den sidste bane. FR 2.6 Banetove FR Banetove skal strække sig i banens fulde længde og være fastgjort i hver endevæg i kroge bygget ind i endevæggen. Krogene skal være placeret således, at flyderne ved begge endevægge er på overfladen af vandet. Hvert banetov skal bestå af flydere i hele tovets længde med en minimum diameter på 0,05 m til maksimum 0,15 m. I et svømmebassin skal farverne på banetovene være som følger: 3

4 To (2) grønne tove til banerne 1 og 8 Fire (4) blå tove til banerne 2, 3, 6 og 7 Tre (3) gule tove til banerne 4 og 5 Flyderne skal i en afstand af, til og med, 5.0 meter fra hver ende af bassinet være røde. Der må kun være et banetov mellem hver bane. Banetovene skal være helt stramme. FR Ved 15 m-mærket fra hver af bassinets endevægge skal flyderne have en afvigende farve fra de øvrige flydere. FR I 50 m bassiner skal markeringen være 25 m fra hver endevæg. FR Man kan placere banenumre af blødt materiale på banetovene i begge ender af bassinet. FR 2.7 Startskamlerne skal være faste og må ikke have nogen fjedrende effekt. Højden på startskamlen over vandoverfladen skal være fra 0,5 m til 0,75 m. Overfladearealet skal være minimum 0,5 x 0,5 m og skal være dækket af skridsikkert materiale. Den maksimale hældning må ikke overstige 10 grader. Startskamlen kan have en justerbar plade til afsæt. Startskamlen skal være konstrueret således, at svømmeren kan gribe om startskamlen enten foran eller på siderne. Det anbefales, hvis startskamlens tykkelse overskrider 0,04 m, at der udskæres fordybninger på minimum 0,1 m længde på hver side og 0,04 m længde foran, således at startskamlens tykkelse disse steder kun bliver 0,03 m regnet ovenfra. Håndgreb til brug for forlæns start kan installeres på siderne af startskamlerne. Håndgrebene for rygsvømnings starter skal placeres fra 0,3 m til 0,6 m over 4

5 vandoverfladen både vandret og lodret. De skal være parallelle med endevæggens overflade og må ikke rage ud over endevæggen. Såfremt der er startskamler skal vanddybden være minimum 1,35 m i en afstand fra 1,0 m til 6,0 m fra endevæggen. Elektroniske informationsskærme kan installeres under startskamlerne. Der må ikke være blinkende tekst. Teksten må ikke være i bevægelse under starten til rygsvømning. FR 2.8 Nummerering: Hver startskammel skal være tydeligt nummereret på alle fire sider. Bane nr. 0 skal være længst til højre, når man står i startenden og ser ud over bassinet, undtagen ved 50 m løb på langbane, hvor man kan starte i den modsatte ende. Berøringspladerne må være nummererede på den øverste del. FR 2.9 Vendingsmarkering for rygsvømning - tove med flag, skal være spændt tværs over bassinet 1,8 m over vandoverfladen fra faste standere placeret 5,0 m fra hver endevæg. Der skal være tydelig markering på begge sider af bassinet, og hvor det er muligt, skal hvert banetov markeres 15,0 m fra hver endevæg. FR 2.10 Tyvstartsnor skal være spændt over hele bassinet min. 1,2 m over vandoverfladen samt være placeret på faste standere 15,0 m fra startendevæggen. Snoren skal være fastgjort i standerne med en mekanisme, der hurtigt kan udløses. Snoren skal effektivt dække alle baner, når den anvendes. FR 2.11 Vandtemperaturen skal være mellem 25 C - 28 C. Vandet i bassinet holdes i konstant niveau uden mærkbar bevægelse. For at overholde de sundhedsbestemmelser, der gælder i de fleste lande, tillades til - og afløb af vand, forudsat at der ikke derved skabes mærkbar strøm eller hvirvelbevægelser. FR 2.12 Belysning: Lysintensiteten over startskamler og vendefelter må ikke være mindre end 600 lux. FR 2.13 Banemarkeringer skal være i mørk kontrastfarve og placeret på bassinets bund midt i hver bane. Bredde: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m Længde: 46,0 m for 50 m bassiner 21,0 m for 25 m bassiner Hver markering skal ende 2,0 m fra bassinets endevægge med en tydelig tværstribe i 1,0 m længde og af samme bredde som banemarkeringen. Målstreger, af samme bredde som banemarkeringerne, skal placeres på endevæggene eller på de elektroniske berøringsplader midt i hver bane. De skal uden afbrydelse strække sig fra overkanten til bassinets bund. En tværstribe 0,5 m lang skal placeres 0,3 m under vandoverfladen, målt fra tværstribens midterpunkt. 5

6 I 50 meter bassiner etableret efter 1. januar 2006 skal der være tværgående linier med en længde på 0,5 meter ved 15 meter mærket fra begge ender af bassinet. FR 2.14 Hæve-/sænkebroer Når en hæve-/sænkebro bruges som endevæg, skal den strække sig i hele bassinets bredde og have en jævn, ru og fast lodret væg, hvorpå der kan monteres berøringsplader, der kan fastgøres indtil de 0,3 m over og 0,8 m under vandoverfladen. Berøringspladerne må ikke have huller eller revner, hverken over eller under vandoverfladen, hvor svømmerne kan få hænder, fødder, tæer eller fingre i klemme. En hæve-/sænkebro skal være konstrueret således, at officials har mulighed for at bevæge sig frit frem og tilbage uden at skabe turbulens i vandet. 6

7 FR 3 - SVØMMEBASSINER TIL OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABER Længde: 50,0 m mellem eltidtagningsplader, bortset fra Verdensmesterskaberne i svømning på kortbane, hvor afstanden skal være 25,0 m mellem eltidtagningspladerne i startenden og væggen eller berøringspladerne i vendeenden. FR 3.1 Tolerancer som anført i FR FR 3.2 Bredde: 25,0 m ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne. FR 3.3 Dybde: 2,0 m (minimum); 3 meter anbefales. FR 3.4 Bassinvægge: som anført i FR FR 3.5 Bassiner, der benyttes ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber, skal være udstyret med flade vægge i begge ender. FR 3.6 Antal baner: 8 (otte), for Verdensmesterskaber og Olympiske Lege: 10 (ti). FR 3.7 Banerne skal være 2,5 m brede med en afstand på 2,5 m på ydersiderne af banerne 1 og 8. Der skal være banetove, som markerer afstanden fra bassinvæggen til banerne 1 og 8 ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne. Hvis der er 10 baner skal disse være markeret fra 0 9. FR 3.8 Banetove: Banetove skal strække sig i banens fulde længde og være fastgjort i hver endevæg i kroge bygget ind i endevæggen. Krogene skal være placeret således, at flyderne ved begge endevægge er på overfladen af vandet. Hvert banetov skal bestå af flydere i hele tovets længde med en minimum diameter på 0,05 m til maksimum 0,15 m. I et svømmebassin skal farverne på banetovene være som følger: To (2) grønne tove til banerne 0 og 9 Fire (6) blå tove til banerne 1, 2, 3, 6, 7 og 8 Tre (3) gule tove til banerne 4 og 5 Flyderne skal i en afstand af, til og med, 5.0 meter fra hver ende af bassinet være røde. Der må kun være et banetov mellem hver bane. Banetovene skal være helt stramme. 7

8 FR 3.9 Startskamler: som anført i FR 2.7. Dog skal overfladen være mindst 0,5 meter bred og 0,6 meter lang og dækket med et ru materiale. Udstyr til kontrol af tyvstart skal være installeret. FR 3.10 Nummerering: som anført i FR 2.8. FR 3.11 Banemarkeringer i udspringsbassiner skal være i mørk kontrastfarve og placeret på bassinets bund midt i hver bane. Bredde: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m Længde: 21,0 m for 25 m bassiner Banemarkeringer skal være i mørk kontrastfarve og placeret på bassinets bund midt i hver bane. Hver markering skal ende 2,0 m fra bassinets endevægge med en tydelig tværstribe i 1,0 m længde og af samme bredde som banemarkeringen. Målmarkering skal placeres på endevæggene eller på de elektroniske berøringsplader, midt i hver bane, i samme bredde som banemarkeringen. 8

9 De skal uden afbrydelse strække sig fra bassinets overkantn til bassinets bund. En tværstribe 0,5 m lang skal placeres 0,3 m under vandoverfladen, målt fra tværstribens midterpunkt. Disse krav til 25 m udspringsbassiner er gældende pr. 1. januar FR 3.12 Vendingsmarkering for rygsvømning: som anført i FR 2.9. Vendeflag skal være 1,8 meter over vandoverfladen. Flagene skal sidde fast på tovet og have følgende dimensioner: 0,20 meter på tovet og formet som en trekant der måler 0,4 meter på siderne. Afstanden imellem flagene skal være 0,25 meter. Flagene må være udstyret med et hvert tryk der er godkendt på forhånd af FINA. FR 3.13 Tyvstartsnor: som anført i FR FR 3.14 Vandtemperatur: som anført i FR FR 3.15 Belysning: lysintensiteten over hele bassinet må ikke være mindre end 1500 lux. FR 3.16 Banemarkeringer: som anført i FR Afstanden mellem midtpunkterne i hver bane skal være 2,5 m. FR 3.17 Hvis svømmebassinet og udspringbassinet er i samme kompleks, skal minimum afstanden mellem disse bassiner være 5,0 m. FR 4 - ELTID FR 4.1 Eltid med og uden backup dømmer rækkefølgen i mål og fastsætter hver enkelt svømmers tid i et løb. Placering og tidtagning skal ske med 2 decimaler (1/100 sek.). Udstyret til eltidtagning, som er installeret, må ikke gribe forstyrrende ind i svømmerens start, vendinger eller funktioner i bassinets overløbssystem. FR 4.2 Udstyret skal: FR Sættes i gang af starteren, FR Være uden udækkede ledninger på bassinkanten, hvis dette er muligt, 9

10 FR Kunne vise alle oplysninger, der registreres for hver bane, både hvad angår placering og bane, FR Gøre det muligt let at aflæse svømmerens tid digitalt. FR 4.3 Startudstyr FR Starteren skal være forsynet med en mikrofon. FR Såfremt der benyttes pistol, skal den være forsynet med en forstærker. FR Både mikrofon og forstærker skal forbindes med højttalerne under hver startskammel, hvor såvel starterens kommando som startsignalet kan høres tydeligt af hver enkelt svømmer samtidig. FR 4.4 Berøringsplader FR Minimumsmålene for berøringsplader skal være 2,4 m i bredden og 0,9 m i højden og deres tykkelse skal være 0,01 m ± 0,002 m. De skal være 0,3 m over og 0,6 m under vandoverfladen. Udstyret på hver bane skal være forbundet uafhængigt af hinanden, således at det kan kontrolleres individuelt. Pladernes overflade skal være i en lys farve og skal have markeringslinier, som er godkendt for endevæggen. FR Installering - Berøringspladerne skal være installeret på en fast plads midt på banen. Pladerne kan være aftagelige, således at de kan fjernes, når der ikke er svømmere. FR Følsomhed - Pladen må ikke være så følsom, at den kan påvirkes af vandets bevægelser, men den skal kunne påvirkes ved et let tryk med hånden. Pladen skal være følsom over for tryk på den øverste kant. FR Banemarkering - Banemarkering på berøringspladerne skal svare til og anbringes på de eksisterende markeringer i bassinet. Pladens omkreds og kanter skal være tydelig angivet med en 0,025 m bred sort kant. FR Sikkerhed - Pladen må ikke kunne give elektrisk stød, og må ikke have skarpe kanter. FR 4.5 Når der benyttes backup tid skal tidtagerne trykke på backup knappen, når svømmeren går i mål. 10

11 FR 4.6 Til en minimumsinstallation kræves følgende tilbehør: FR En printer, som løbende kan udskrive informationer om løbet. FR Lystavle. FR Enhed til bedømmelse af skift ved holdkapsvømning på 1/100 sek. Hvor der forefindes video kamera installationer oven over banerne kan disse benyttes som supplement til det automatiske systems afgørelse af holdkapskift. For tolerancer ved holdkapskifter skal producenten af udstyret konsulteres. FR Automatisk banetæller. FR Enhed til udlæsning af mellemtider. FR Enhed der giver sammendrag af data. FR Korrektion af fejlagtig berøring. FR Mulighed for automatisk akkumulatordrift. FR 4.7 Ved Olympiske Lege og Verdens Mesterskaberne er følgende udstyr også nødvendigt: FR Den elektroniske lystavle skal bestå af mindst tolv (12) linjer med hver 32 karakterenheder, som gør det muligt at vise både bogstaver og tal. Hver karakterenhed skal have en højde på minimum 360 mm. Hver linie i matrix-scoreboardet skal kunne rulle op eller ned og have blinkefunktioner. Hele matrixscoreboardet skal være programmerbart og i stand til at vise animation. Lystavlen skal have en minimumstørrelse på 7,5 meter bred og 4,5 meter høj. FR Der skal være et kontrolcenter med aircondition, på minimum 6,0 m x 3,0 m, som er placeret mellem 3,0 m og 5,0 m fra målenden med uhindret udsyn over denne under hele løbet. Overdommeren skal have let adgang til kontrolcentret under konkurrencen. Til enhver tid skal kontrolcentret kunne sikres. FR Videoanlæg med tidsregistrering. 11

12 FR 4.8 Backup tid kan benyttes i forbindelse med eltid ved FINA stævner eller andre større stævner, hvis der pr. bane er 3 trykknapper, som hver betjenes af en official (i dette tilfælde behøves ikke måldommere). En vendedommer må gerne betjene den ene backup knap. FR 5 - SPRINGANLÆG FR 5.1 Spring fra vipper FR Vipperne skal være mindst 4,8 m lange og 0,5 m bredde. Ved alle FINA arrangementer afgøres det af FINA, hvilken type vippe, der skal anvendes. FR Vippernes belægning skal være skridsikker. FR Vipperne skal være forsynet med bevægelig rulle, som er let at justere for springeren. FR Den lodrette afstand fra platformens niveau, som understøtter rullekabinettet til vippens overkant, skal være 0,365 m. Afstanden fra forkanten af rullekabinettet (som er 0,676 m lang) til forkanten af dennes understøttende platform, skal være maksimum 0,68 m. Hvis platformens forkant rækker ud over dette punkt skal overfladen ud over dette punkt skråne ned i forholdet 1 lodret til 3 vandret. FR Minimumsafstanden fra bagkanten til midterlinien af rullen skal være den afstand, fabrikanten af vippen anbefaler. FR Vippernes forkant skal forblive vandret, i alle rullens positioner. FR Vipperne skal placeres på enten den ene side eller på begge sider af platformene. Ved synkron-spring foretrækkes det, at mindst to vipper på samme højde skal placeres ved siden af hinanden og at ingen genstande kan hindre udsyn mellem springerne under hele springet. FR 5.2 Tårnspring FR Alle platforme skal være faste og vandrette. FR Minimumsmålene for platforme skal være: Platformens højde Bredde Længde 0,6 m - 1,0 m 0,6 m 5,0 m 12

13 2,6 m - 3,0 m 0,6 m * 5,0 m 5,0 m 1,5 m 6,0 m 7,5 m 1,5 m 6,0 m 10,0 m 3,0 m 6,0 m * 1,5 m anbefales På 10 m platforme med en bredde på under 3 m, skal gelænderet på begge sider være placeret mindst 3 m bag forkanten af platformen. Det anbefales at der normalt benyttes en let flytbar gelændersektion, som kan flyttes når platformen skal bruges til synkron-spring (se skitse). FR Den foretrukne tykkelse af platformens forkant skal være 0,2 m, men ikke over 0,3 m, og kan enten være lodret eller have en hældning på højst 10 grader inden for lodlinien. 1,0 m FR Platformens overflade og forreste kant skal være dækket af en elastisk skridsikker belægning. De to overflader skal hver for sig være dækket for at opnå en ren 90 graders vinkel eller som beskrevet in FR FR Forkanten af henholdsvis 10 m og 7,5 m platforme skal have et udhæng på mindst 1,5 m i forhold til bassinkanten. For 2,6 m - 3 m og 5 m platforme er 1,25 m acceptabelt, og for 0,6 m - 1 m platforme er 0,75 m acceptabelt. FR Når en platform er placeret direkte under en anden, skal den øverste have et udhæng på mindst 0,75 m (anbefalet 1,25 m) i forhold til den nederste. FR Hver platform (undtagen 1 m) skal langs ydersiderne og bagsiden være forsynet med et rækværk. Rækværket skal:... have en afstand på mindst 1,8 m mellem siderne,... være mindst 1 m højt,... være forsynet med mindst 2 tværstænger og... begynde 0,8 m fra platformens forkant. 13

14 FR Der skal være adgang til hver platform ad passende trapper (ikke stiger). FR Det er at foretrække, at en platform ikke er konstrueret direkte under en anden platform. FR Krav til den bærende konstruktion. For platforme og bærende konstruktioner for vipper er beregningsbelastningen p = 350 kp (kilogram kraft) pr. løbende meter. Foruden de statiske krav skal følgende grænser vedrørende platforme og bærende konstruktioner til vipper overholdes af hensyn til brugernes komfort og sikkerhed: Grundfrekvens af platformene 10,0 Hertz Grundfrekvens af tårnet 3,5 Hertz Svingning af hele konstruktionen 3,5 Hertz Den rumlige deformering af forkanten af platformene, som et resultat af Px = Py = Pz = 100 kp (kilogram kraft) skal som maksimum være 1 mm (se tegning). Disse krav tilgodeses bedst med en konstruktion af armeret beton. Eftervisningen af konstruktionens dynamiske opførsel skal foreligge sammen med de statiske beregninger af hele konstruktionen. FR 5.3 Generelle krav FR For bassiner opført efter marts 1991 gælder de minimumsmål i meter for springanlæg, som er præciseret i tabellerne på side 19 og diagrammet side 20, idet man som basismål benytter lodlinien, som er en lodret linie, der strækker sig igennem midtpunktet af forkanten af vippen eller platformen. Det anbefales at de anbefalede mål benyttes i forbindelse med projekter, som anses for at have stor betydning. 14

15 DIVING FACILITIES DIAGRAM FR Dimensionerne under punkt C fra lodlinie til nærmeste lodlinie i diagrammet side 20 gælder for platforme, hvis bredde er angivet i regel FR Hvis platformens bredde forøges, skal dimensionerne i punkt C forøges med halvdelen af den forøgede bredde. FR Vippernes og platformenes højde over vandoverfladen kan variere med + 0,05 m og - 0,00 m fra de i disse regler foreskrevne højder. FR Kanten af en 5 m platform må ikke ligge bag kanten af en 3 m vippe. FR På steder med fuld vanddybde kan bassinbunden hæves indtil 2%. I et springbassin må vanddybden ingen steder være under 1,8 m. FR I udendørsbassiner anbefales det, at vipper og platforme vender mod nord på den nordlige halvkugle, mod syd på den sydlige halvkugle. FR Lysstyrken skal 1 m over vandoverfladen være mindst 600 lux. FR Naturlige og kunstige belysningskilder skal være afskærmede for at forhindre, at lyset blænder. FR Vandtemperaturen skal være min. 26 grader Celsius. 15

16 FR Der skal installeres sprinkleranlæg under springfaciliteterne, så springeren lettere kan se vandoverfladen. I bassiner udstyret med et undervands bobleanlæg, må dette anlæg kun anvendes med det formål, hvis det frembringer tilfredsstillende bevægelse i vandet, når det arbejder med et meget lavt tryk, ellers kan kun et vandret sprinkleranlæg anvendes. FR Det anbefales, at dommerne placeres i en højde af 1,5 m - 2,0 m over vandoverfladen, alt afhængig af forholdene. FR 6 - SPRINGANLÆG TIL OLYMPISKE LEGE OG VERDENSMESTERSKABERNE FR 6.1 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne gælder udelukkende bestemmelserne i FR 5, dog skal lysstyrken 1 m over vandoverfladen være mindst 1500 lux. FR 6.2 Hvad angår mål for springanlæg er de anbefalede mål anført i tabeller i FINA håndbogen. FR 6.3 Se FR FR 7 - BASSINER TIL VANDPOLO FR

17 FR 7.2 Bane til herrer: Afstanden mellem de respektive mållinier er 30,0 m. Banens bredde er 20,0 m. Vanddybden skal overalt være minimum 1,8 m, anbefalet dybde 2,0 m. FR 7.3 Bane til damer: Til damevandpolo skal banens mål være 25,0 m x 17,0 m. Vanddybden skal overalt være min. 1,8 m, anbefalet 2,0 m. FR 7.4 Vandtemperaturen må ikke være lavere end 26 C +/- 1 C. FR 7.5 Lysstyrken må ikke være under 600 lux. FR 7.6 Dispensation fra FR 7.2 og FR 7.3 kan gives af det forbund, der er ansvarlig for kampen. FR 8 - BASSINER TIL VANDPOLO VED OL OG VM FR 8.1 Undtagelser fra bestemmelserne i FR 7.2 og FR 7.3 kan ikke tillades. FR 8.2 Vandtemperaturen skal være som anført i FR 7.4. FR 8.3 Lysstyrken må ikke være under 1500 lux. FR 8.4 Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaberne og FINA arrangementer skal der benyttes ferskvand. 17

18 FR 9 - UDSTYR TIL VANDPOLOBASSINER FR 9.1 Let synlige afmærkninger skal anbringes på begge sider af banen for at markere mållinien, 2,0 m, 4,0 m og 7,0 m linierne samt midterlinien. Disse afmærkninger skal være klart synlige under hele kampen. Følgende farver anbefales til afmærkningerne: Mål- og midterlinie hvid 2,0 m linie rød 4,0 m linie gul 7,0 m linie grøn Der skal anbringes et rødt mærke, eller et mærke af anden tydelig farve på mållinien 2,0 m fra sidelinien (modsat sekretærbordet). Baneafgrænsningen ved begge endevægge skal være mindst 0,3 m bag mållinien. Mindste afstand fra mållinie til bassinets væg skal være 1,5 m. FR 9.2 Langs med bassinkanten skal der holdes en gang fri, således at dommeren uhindret kan komme fra den ene ende af banen til den anden. Der skal også holdes plads fri ved mållinierne til måldommerne. FR 9.3 Målene: Målstængerne og overliggeren skal være af træ, metal eller syntetisk materiale (plast), rektangulær 0,075 m brede, anbragt vinkelret på mållinien og malet hvide. Målstængerne skal være ubevægeligt fastgjort i lodret stilling i hver ende af banen, i lige stor afstand fra begge langsider og mindst 0,3 m foran banens afgrænsning eller enhver tænkelig hindring. Der er ikke tilladt målmanden at benytte andet støtte- eller hvilepunkt end bassinbunden. FR 9.4 Målets bredde mellem målstængernes inderside skal være 3,0 m. FR 9.5 Undersiden af overliggeren skal være 0,9 m over vandoverfladen, hvis vanddybden er 1,50 m eller mere, og afstanden fra undersiden af overliggeren til bassinbunden skal være 2,40 m, hvis vanddybden er mindre end 1,50 m. FR 9.6 Løsthængende net skal fastgøres til målet, således at det omslutter målets sider, idet det skal fastgøres forsvarligt til målstængerne og overliggeren, og der skal være 0,30 m afstand fra mållinien til nettets bagside. FR 9.7 Automatisk tidtagningsanlæg. FR 10 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING FR 10.1 Til figurkonkurrencen skal to områder på hver 10,0 m x 3,0 m være til rådighed. Hvert område skal være tæt på bassinvæggen med den 10,0 m lange side parallel med og højst 1,5 m fra bassinvæggen. Det ene af disse områder skal være minimum 3,0 m dybt og det andet 2,5 m dybt. 18

19 FR 10.2 Til frie øvelser kræves et område på mindst 12,0 m x 25,0 m inden for hvilket et område på 12,0 m x 12,0 m skal have en dybde på min. 2,5 m. Dybden af resten af området skal være minimum 1,8 m. FR 10.3 Hvor vanddybden er mere end 2,0 m, kan dybden ved bassinvæggen være 2,0 m og derefter skråne ned for at nå den krævede dybde højst 1,2 m fra bassinvæggen. FR 10.4 Områderne til figurkonkurrencen i FR 10.1 kan være det samme område i bassinet, som benyttes til frie øvelser. FR 10.5 Hvis der ikke er nogen banemarkeringer som beskrevet i FR 2.13, skal bassinbunden forsynes med kontrastlinier parallelt med bassinets længdevæg. FR 10.6 Vandet skal være så klart, at man kan se bunden af bassinet. FR 10.7 Vandtemperaturen skal være 26 C +/- 1 C. FR 11 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING VED OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABERNE FR 11.1 I figurkonkurrencen ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne gælder FR FR 11.2 I frie øvelser ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne kræves et område på minimum 20,0 m x 30,0 m, inden for hvilket et område på 12,0 m x 12,0 m skal have en dybde af 3,0 m. Dybden af resten af området skal minimum være 2,5 m. Det skrånende område fra 3,0 m til 2,5 meters dybde skal være over en distance på minimum 8,0 m. FR 11.3 Vandtemperaturen skal være som i FR FR 11.4 Lysstyrken må ikke være mindre end 1500 lux. FR 11.5 Automatisk registreringsudstyr som beskrevet i FR 12, skal være til rådighed. FR 12 - AUTOMATISK REGISTRERINGSUDSTYR Installationen skal minimum bestå af: FR 12.1 Samme antal registreringsapparater som dommere (figurer: 5-20; frie øvelser: 5 og til 14). 19

20 FR 12.2 Resultaterne må først offentliggøres efter godkendelse af enten overdommeren eller den udpegede official. FR 12.3 Resultatenhed (computer), som registrerer resultaterne og backup systemet. Kun FINA godkendte programmer og systemer må benyttes. FR 12.4 Printer til alle registrerede informationer, startlister og resultatlister. FR 12.5 Et dommerevalueringssystem baseret på elektronisk registrerede resultater (FR12.3). Kun programmer og systemer, som er godkendt af FINA TSSC, må benyttes. FR 12.6 Kontrolenhed med scoreboard, med mindst 10 linier af 32 cifre (eller scoreboard som beskrevet i FR 4.6.1). Scoreboarden må kunne fremvise alle registrerede informationer og den løbende tid. FR 12.7 For hver dommer skal der være dommertavler i tilfælde af, at det elektroniske system svigter. FR 13 - STANDARDUDSTYR FOR LYD Lydudstyret skal minimum bestå af: FR 13.1 Forstærker-mixer system. FR 13.2 Kassettebåndspiller og backup enhed. FR 13.3 Mikrofoner af høj kvalitet til musik og speaker. FR 13.4 Store højtalere af god kvalitet i tilstrækkeligt antal placeret således, at man har god lyd over hele konkurrenceområdet samt for publikum. FR 13.5 Undervandshøjtalere til tydelig og ensartet undervandslyd uden uvedkommende støj og på et niveau, der er acceptabelt for svømmerne. FR 13.6 Isolation og elektrisk modstand svarende til undervandshøjtalernes transformersystem, såfremt der anvendes højtalere med metallisk lyd. 20

21 FR 13.7 Måling af lydvolumen (decibel) til styring af musikniveauet. FR 13.8 Stik til at kunne samle udstyret korrekt, ledninger til højtalere for at kunne placere disse for at opnå den optimale lyd. FR 13.9 Sikringssystemer er nødvendige for at beskytte højtalere og andet udstyr. FR Jordforbindelse for at sikre udstyret. FR Sikkerhedsudstyr for at reducere mulige skader på personer eller udstyr ved at træde på eller falde over ledninger til det elektriske udstyr eller højtalere. FR Et stopur. FR Værktøj og måleudstyr, der er nødvendige til etablering af specialforbindelser og nødreperationer. FR Udstyr til kommunikation mellem officials og lydbetjeningen. FR Et system til kontrol af undervandslyd. Redox - potentiale (kalomel målt elektrometrisk optisk) ³ 700 mv (modstand 10,13-10,14 OHM). Klarhed - sigtbarhed vertikalt til bunden af svømmebadet. Trubiditet - uklarhed (FTU) - 0,10 FTU efter filter før bassin. Tæthed (densitet) - værdi bestemmes ved 20 C angives i kg/kubikdecimeter. Kaliumpermanganat forbrug - max. 3 mg/l over spædevand og max. 10 mg/l i bassinvand. THM (trihalomenthan) så lavt som muligt, men max. 20 mikrogram/l. Lufttemperatur i indendørsbassin - anlæg. - Min. 2 C over vandtemperatur af hensyn til de fysiske konstruktioner. 21

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER

FINA FACILITETSREGLER Indholdsfortegnelse Indledning FR 1 Generelt FR 2 Svømmebassiner FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM FR 4 El-tid FR 5 Springanlæg FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM FR 7 Bassiner til vandpolo

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2002

FINA FACILITETSREGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 3-8 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 9-10 FR 4 El-tid 11-12 FR 5 Springanlæg 15-22

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 11 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs ARRANGEMENTER I ÅBENT VAND

REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs ARRANGEMENTER I ÅBENT VAND REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 Officials 02 Officials pligter 03-06 Starten 07 Konkurrenceområdet 08 Løbet 09 Løbets afslutning 10 MARTS 2006-1 - OFFICIALS Der skal udpeges følgende officials til

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL 2015-2016 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND INDHOLDSFORTEGNELSE REGLER... 2 STARTEN... 3 KONKURRENCEOMRÅDET... 4 LØBET... 5 LØBETS AFSLUTNING... 6 OFFICIALS... 7 OFFICIALS PLIGTER... 8 1 REGLER Danmarksmesterskaber i åbent vand kan afvikles på distancerne

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Banens placering og udformning

Banens placering og udformning side 1/5 Banens placering og udformning Banen er ved DTU placeret i bibliotekssalen i bygning 101. Banens layout vil i hovedtræk være som vist på baneskitsen (figur 1), men der kan forekomme mindre variationer,

Læs mere

NYT OM FORHINDRINGER PR. 1. JANUAR 2018 I FORHOLD TIL FCI S AGILITY OBSTACLE GUIDELINES

NYT OM FORHINDRINGER PR. 1. JANUAR 2018 I FORHOLD TIL FCI S AGILITY OBSTACLE GUIDELINES NYT OM FORHINDRINGER PR. 1. JANUAR 2018 I FORHOLD TIL FCI S AGILITY OBSTACLE GUIDELINES INDLEDNING For præcis og komplet beskrivelse af de enkelte forhindringer, henvises til FCI s Agility Obstacle Guidelines.

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

ATLETIKREGLEMENT DEL 6 INDENDØRS ATLETIK - 2014-2015

ATLETIKREGLEMENT DEL 6 INDENDØRS ATLETIK - 2014-2015 ATLETIKREGLEMENT DEL 6 INDENDØRS ATLETIK - 2014-2015 Regel 210 - Indendørs atletik Regler for udendørs konkurrencer som også gælder for indendørs konkurrencer. Reglerne for udendørs konkurrencer gælder

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs.

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs. Viborgvej V 9 (Superliga-bane) 8 3-mandsmål 8 4 5-mandsmål 7 4 5-mandsmål V 5 Kunstgræs 4 5-mandsmål 4 3-mandsmål 6 Kunstgræs/græs 2 Græs 3 Græs 1 (kampbane) 4 Græs Måloptælling/-behov Optalt 20.5.2014

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Dansk Svømmeofficials Uddannelse. & Stævnefunktion

Dansk Svømmeofficials Uddannelse. & Stævnefunktion & Stævnefunktion Modul 1 Indledning Tidtagerkursus / Modul 1 Kursets formål: Varighed: Forudsætninger: Prøve: Certifikat: Erfaring: Kurset har til formål at uddanne tidtagere efter gældende nationale og

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Regel 210. Indendørs atletik. Regler for udendørskonkurrencer som også gælder for indendørskonkurrencer. Regel 211. Indendørsanlæg

Regel 210. Indendørs atletik. Regler for udendørskonkurrencer som også gælder for indendørskonkurrencer. Regel 211. Indendørsanlæg Regel 210 Indendørs atletik Regler for udendørskonkurrencer som også gælder for indendørskonkurrencer. Reglerne for udendørs konkurrencer som de fremgår af reglerne for dem gælder også for indendørskonkurrencer

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. 5 8 m. 5 8 m. 28 34 m. Følgende minimumskrav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål (mål på frizonen er

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Anbefalinger til sikkerhed ved og i pools

Anbefalinger til sikkerhed ved og i pools Anbefalinger til sikkerhed ved og i pools Det er skønt med en indbydende pool, at boltre sig i på varme dage og det bliver mere og mere udbredt på de danske campingpladser, at tilbyde det våde element

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014

Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014 Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014 Vedtaget på TeamGyms aktivitetsmøde 27. oktober 2013 1 Rytmeserie 1.1 Gulvflade Rytmegulvet er 14 x 20 m. Arealet skal dækkes af måtter i tykkelsen 30-35 mm (+/-

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere