CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40."

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer IND HOLD FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: Charlotte Graungaard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt DEN NYE NÅL Hovedbestyrelsen har vedtaget udformningen af den nye nål. Få her svar på hvordan og hvornår du kan få en ny nål, og hvad der skal blive af den gamle. BENTE SORGENFREY KOM TIL KAFFE HOS RADIOGRAF RÅDET Bente Sorgenfrey havde bedt om at komme forbi til en uformel drøftelse af Radiograf Rådets forventninger til FTF og hvad vi gerne vil bruge vores hovedorganisation til. Det blev til et godt uformelt møde, med synlighed som omdrejningspunkt. TEORI, PRAKSIS OG KULTUR PÅ TR ÅRSKURSUS Igen i år var radiografernes tillidsrepræsentanter (TR) fra hele Denmark samlet i Odense til fire intensive og spændende dage med afveksling mellem hardcore teori og teambuilding aktiviteter. Læs Omars beretning fra årskurset. TAG ANSVAR! HVAD ER VIGTIGST FOR DIG SOM RADIOGRAF Ala Ali, Fizan Shaukat og Yasin Seker har skrevet bacheloropgave om ansvarsområder for en radiograf. Har vi det rette fokus, og hvad skal vi prioritere højst? Læs artiklen og brug de bud på redskaber der gives. OVERSKUD AF RADIOGRAFER Den nyeste fremskrivning af behovet for radiografer viser tydeligt, at med de tiltag, der er kendt i dag, så ser det umiddelbart ud til, at der over en ganske lang tidshorisont, vil blive uddannet flere radiografer end sektoren kan absorbere. EN INVESTERING I FREMTIDEN I starten af 2011 greb Radiograf Rådets hovedbestyrelse en enestående chance og erhvervede nabolejligheden til de nuværende kontorer. Læs om visionen bag investeringen. DEADLINES PORTUGAL FATTIG PÅ EURO, RIG PÅ OPLEVELSER måneders studieophold i Portugal giver mulighed for, at komme ind under huden på den portugisiske befolkning og landets sundhedssystem. Det billede, der tegner sig, har langt flere dimensioner, end hvad den gennemrejsende turist vil opdage. Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen Udkommer ca ÅRGANG Juni Juli Ingen udgivelse August I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 4 KURSUSKALENDEREN 22 STUDIESIDEN 23 2 RADIOGRAFEN MAJ 2012

3 FORMANDEN HAR ORDET FREMTIDEN FOR RADIOGRAFERNE Af Charlotte Graungaard, Formand Det er svært at spå især om fremtiden. Storm P s udødelige citat holder hele vejen igennem. Også når det drejer sig om at spå om de næste 10 års behov for radiografer. Alligevel har vi siden 2005 med jævne mellemrum forsøgt at give et godt bud på, hvordan jobsituationen tager sig ud i fremtiden. Og vi har faktisk i de fremskrivninger vi har udarbejdet ramt plet, når det drejer sig om, hvornår mængden af uddannede radiografer overgår behovet. Historisk set blev den første fremskrivning i 2005 udarbejdet med henblik på at vise sundhedsstyrelsen, at der ikke var behov for en permanent uddannelse af betjeningspersonale til mammografiscreeningen. Uddannelsen blev da også, meget imod det daværende Amtsrådsforeningens, og i særdeleshed mod Bent Hansens vilje, gjort midlertidig. Vi fik udarbejdet en ny fremskrivning i 2007 for at holde den gamle ajour og korrigere for de ændrede forhold der måtte være. I 2009 blev fremskrivningen igen revideret på baggrund af Region Hovedstadens ønske om at uddanne radiografassistenter. Vi havde i de to tidligere fremskrivninger forudsagt et mætningspunkt omkring , og vi ønskede ikke at skulle afgive stillinger og funktioner på den baggrund. Fremskrivningen blev taget al- vorlig, og Regionen droppede idéen. Desværre viste det sig også i løbet at 2010, at vores spådom holdt. Og nu har vi fået udarbejdet seneste skud på stammen. Der er sådan set ikke noget nyt under solen, andet end det der i 2005 og 2007 var fremtid, nu er nutid. Og hvordan vil vi så håndtere det faktum, at vi uddanner flere radiografer end der er brug for? Først og fremmest, så øger det jo kravene til jer, radiografer. Der er konkurrence blandt mange radiografer om jobsene, og ikke blandt mange jobs om radiograferne. Den situation er vi som bekendt ikke helt vant til i Danmark. Det er en situation, som de har måttet forholde sig til i Norge gennem længere tid, og erfaringer derfra er, at der skal kæmpes på mange fronter for at holde antallet af ledige nede. I Norge er den seneste prognose at der i 2035 vil være 973 radiografer i overskud, hvilket vores søsterorganisation selvfølge også arbejder hårdt og med en vis succes for at nedbringe. Der er faktisk sket et markant fald siden forrige norske prognose, der lød på i overskud i Vi følger udviklingen i Norge tæt, og er i dialog om problematikken, selvom mange forhold i de to lande ikke er direkte sammenlignelige. Vi skal under alle omstændigheder sørge for at vi nu får skærpet fokus på at radiografi udføres af radiografer. Også udenfor røntgenafdelingerne. Vi skal genvinde tabt land i mammografiscreeningen og på operationsstuerne og vi skal have fokus på, hvor der opstilles nyt apparatur, fx hos kardiologerne. Vi skal derudover forsætte den gode udvikling med funktion og uddannelse af beskrivende radiografer og indenfor forskningen. Vi vil efterhånden også få uddannet radiografer til at varetage funktioner indenfor stråleterapi og nuklearmedicin. Den udvikling skal støttes og de radiografer, der tager disse uddannelser skal opmuntres til at være gode ambassadører for faget. Vi kan i fremtiden også skimte opgaver i de kommunale Sundhedscentre, hvor der vil blive opstillet røntgenapparater. Også der vil vi have en opgave i, at få radiografer til at betjene disse. Vi kan også varetage de plejeopgaver, der måtte ligge sådan et sted, vi kan som radiografer være mennesker i relation til mennesker. Der er al mulig grund til at tro, at vi som radiografer har en mængde af opgaver vi kan varetage i det danske sundhedsvæsen opgaver som i dag måske ikke lige ligger til højrebenet, men ikke desto mindre opgaver som er relevante, interessante og nødvendige for radiografer at varetage. Men det kommer ikke af sig selv. MAJ 2012 RADIOGRAFEN 3

4 KORT NYT EFTERLØNSMILLIONERNE RULLER UD Fra 2. april 2012 har det været muligt at melde sig ud af efterlønsordningen og få sine indbetalte efterlønsbidrag retur. 17 pct. af DSAs medlemmer har 14. april 2012 valgt efterlønnen fra. Men mange er fortsat i tvivl om, hvad de skal gøre. Der er forholdsmæssigt flest radiografer (23 pct.) og jordemødre (19 pct.), der ønsker pengene retur og færrest bioanalytikere, ergoterapeuter og fysioterapeuter (15 pct.). En anelse flere sygeplejersker (17 pct.) har sendt en anmodning. Der er flest blandt de årige, der ønsker pengene retur. Kurven knækker over de 45-årige, hvor markant færre beder om at få pengene ud. Der er fortsat god tid til at tænke sig om. Muligheden for at få penge ud skattefrit fortsætter indtil 1. oktober REGIONER: SLUT MED KRÆFT-VENTETID Danske Regioners formand, Bent Hansen, lægger nu et stort pres på sine politikerkolleger i regionerne for at få styr på kræftventetiderne. Ikke alene har vi problemer med at opfylde forløbstiderne i enkelte kræftpakker. Vi har også set eksempler på, at vi ikke overholder de maksimale ventetider. Det er for dårligt. De problemer skal vi have løst. Og det skal alle I regionspolitikere, som er til stede her i salen i dag, være garanter for sker, lød det fra Bent Hansen på Danske Regioners generelforsamling i Nyborg torsdag den 12. april. Hvordan regionerne regionerne vil følge op på Bent Hansens opfordring er der endnu ikke noget bud på. STATEN OPGIVER ERSTATNINGSSAG MOD OMNISCAN-PRODUCENT Den danske stat vil ikke prøve muligheden for at søge regres hos producenten for erstatningerne til de nyrepatienter, der har fået alvorlige skader efter undersøgelser med MR-kontrastmidlet Omniscan. For anden gang inden for tre år har statens advokat Kammeradvokaten frarådet den siddende sundhedsminister at anlægge sag mod GE Healthcare. Det skriver Dagens Medicin. Dermed bortfalder muligheden for den danske stat for at få dækket de erstatninger på ca. 24 mio. kr., som Patientforsikringen har udbetalt til de danske nyrepatienter, der har fået alvorlige skader efter undersøgelser med Omniscan. Problemerne med dokumentation for årsagssammenhæng forstærkes yderligere af, at journalføringen i en række sager har været mangelfuld hvilket Sundhedsstyrelsen også har påtalt over for de pågældende radiologer og at det derfor ikke direkte kan ses, om patienterne har fået Omniscan eller et andet kontraststof, og heller ikke i hvilke doser. I Kammeradvokatens indstilling til sundhedsministeren ligger også en vurdering af, at det vil være vanskeligt for den danske stat at hjælpe Omniscan-ofrene med at føre deres sag for en amerikansk domstol, bl.a. fordi de allerede er tilkendt en erstatning efter dansk lovgivning. Ifølge Dagens Medicins oplysninger bunder Kammeradvokatens anbefaling især i to konkrete forhold: For det første er en stor del af sagerne forældede, og det vil kun være muligt at føre regressag svarende til et krav om ca. 7,5 mio.kr. ud af 24 mio. kr. For det andet vil en domstols krav til dokumentation for en klar årsagssammenhæng mellem brugen af Omniscan og patienternes skader være markant større, end de krav Patientforsikringen stiller. I USA har over 400 nyrepatienter, der har fået den invaliderende eller dødelige sygdom nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter én eller flere undersøgelser med Omniscan, anlagt retssager mod GE Healthcare. Alene i Danmark lever 67 nyrepatienter med bivirkningen nefrogen systemisk fibrose, og et lignende antal er formodentlig afgået ved døden uden at have fået stillet diagnosen. 4 RADIOGRAFEN MAJ 2012

5 ÆNDRING AF FERIELOVEN Der er nu udvidet mulighed for erstatningsferie ved sygdom under ferie også hvis du bliver syg under ferien. Fra 1. maj 2012 får ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge under ferien. De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. Hvis en ansat skulle blive syg efter ferien var påbegyndt gav de regionale ferieaftaler herudover mulighed for, at ferien i særlige tilfælde helt eller delvist kunne suspenderes, hvis arbejdsgiveren skønnede, at særlige omstændigheder talte for det. Ændringen af ferieloven betyder, at ansatte der har optjent fuld ferie og som bliver syge under ferie har, mod lægelig dokumentation, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Ansatte der ikke har optjent ret til fuld ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Den ansatte skal sygemelde sig hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og skal fremvise lægelig dokumentation. Den ansatte betaler selv den lægelige dokumentation. Danske Regioner vil snarest med organisationerne drøfte tilpasning af de regionale ferieaftaler på baggrund af ændring af ferieloven. UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSPULJE I REGIONERNE Danske Regioner og Sundhedskartellet har etableret en pulje til fremme af faglig og professionsret-tet udvikling til gavn for patienterne. Har du og dine kolleger et udviklingseller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. september 2012 søge midler i Danske Regioners og Sundhedskartellets fælles pulje. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Overordnet set gives der støtte til projekter, der har hovedfokus på: Gode patientforløb og patientoverdragelse. Patientforløb går i stigende grad på tværs af flere enheder i sygehusvæsenet samt sektorer. Puljen ønsker at støtte projekter, der bidrager med ny viden om, hvordan der udvikles gode patientfor-løb, med inddragelse af patient og pårørende, samt sikker og kvalificeret overdra-gelse af patienter på tværs af afdelinger/ sygehuse/sektorer. Fælles akutmodtagelser. Fælles akutmodtagelser er et nyt grundelement i sygehusene. Fonden ønsker at støtte udviklings- og forskningsprojekter, der un-derstøtter god klinisk praksis og arbejdsgange i det akutte arbejde. Vurdering af ansøgninger Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer alle ansøgninger og de vil tilgodese ansøgninger, som fokuserer på: udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden, forbedring af kvaliteten i ydelserne styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling styrker videndelingen HVORNÅR OG HVORDAN KAN DER SØGES? Lederen og de relevante ansatte inden for Sundhedskartellets område skal i fællesskab indsende ansøgningen. Du kan hente ansøgningsskema på Danske Regioners hjemmeside: Har du spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet, tlf eller Lene Viinberg, Danske Regioner, tlf MAJ 2012 RADIOGRAFEN 5

6 DEN NYE NÅL Hovedbestyrelsen har godkendt den endelige udformning af radiografernes fremtidige nål. Siden kongressen vedtog at der med navneskiftet også skulle følge en udskiftning af nålen, har hovedbestyrelsen arbejdet på det endelige design. Nålen, som tog sin endelige form på hovedbestyrelsesmødet i april 2012, har både været forbi en grafiker og udformet i flere testversioner inden den kunne godkendes. Resultatet er blevet en stilren og let genkendelig gengivelse af foreningens nye bomærke, holdt i den gamle nåls form med en flot hvid og grå emaljering. Hovedbestyrelsen har ligeledes valgt at bibeholde den fremhævede skrift under logoet men nu med foreningens nye navn Radiograf Rådet. Nålen har desuden en dobbeltlås og er udført i et ikke-magnetisk materiale, af hensyn til MR-folkene. Hvordan kan jeg få en ny nål? De der har en gammel nål kan få en ny, hvis de ønsker det. Har du ikke en nål, så kan du betale et depositum for at få den nye nål. Tillidsrepræsentanterne vil være tovholdere på uddelingen af de nye nåle og du beholder det samme nålenummer. Hvad med den gamle nål? Hvis du vælger at få en ny nål, så må du beholde den gamle nål. Depositummet følger den nyeste nål du har. Kan jeg stadig nå at få en gammel nål? Nej, der vil ikke længere være mulighed for at erhverve de gamle nåle. Hvornår kan jeg få en ny nål? Nålene er bestilt hos leverandøren og er planlagt til levering i uge 21. Dog er det endnu for tidligt at sige, hvornår du kan få den i hænderne. Først skal nålene sorteres og derefeter sendes til tillidsrepræsentanterne. Men arbejdet med at koordinerer med tillidsrepræsentanterne er allerede påbegyndt. Hvis du ikke allerede har en nål, men ønsker en, så kan du henvende dig til kontoret på 6 RADIOGRAFEN MAJ 2012

7 POLITIK BENTE SORGENFREY KOM TIL KAFFE HOS RADIOGRAF RÅDET Bente hvem? - spørger du måske dig selv. Bente Sorgenfrey er formand for FTF, som er hovedorganisation for Radiograf Rådet. Og som du derfor også repræsenteres af, fx i trepartsforhandlingerne med arbejdsgivere og regering. Bente Sorgenfrey havde bedt om at komme forbi til en uformel drøftelse af Radiograf Rådets forventninger til FTF og hvad vi gerne vil bruge vores hovedorganisation til. Op til mødet havde Radiograf Rådets hovedbestyrelse drøftet disse forventninger og der udfra havde Charlotte Graungaard en liste af emner vi ønskede at drøfte. Trepartsdrøftelser Under trepartsdrøftelsen er der, ifølge Bente Sorgenfrey, en del udfordringer, blandt andet at lønmodtagerne på forhånd skal have 4 milliarder op af lommen til en forlængelse af arbejdstiden. Det er i det hele taget noget op ad bakke for FTF, da de goder der er i spil lige nu mest berører kortuddannede, som er medlemmer hos LO, eller akademikere, som er medlemmer af Akademikernes Landsorganisation (AC). Der var kritik af, at FTF på forhånd havde lagt sig ned i forhandlingerne, hvilket vi havde en drøftelse af med Bente Sorgenfrey. Radiograf Rådet mener ikke umiddelbart, at vi kan indgå en aftale som vi ikke er tilfredse med. Organisationerne skal overveje det meget grundigt, når og hvis vi står med et resultat. Kendskabet til FTF Radiograf Rådet synes at det er en magtfaktor, når FTF taler for medlemmer af 81 meget forskellige fagforeninger. Men hvor mange af disse ved, at der bliver talt for dem? Ved du det? Ellers så ved du det nu. Men i det hele taget, så taltes der også om synlighed i forhold til medlemmerne. Bente Sorgenfrey pointerede, at FTF jo ikke som sådan er medlemmernes organisation, men snarere organisationernes organisation. Dit tilknytningsforhold til FTF ligger i dit tilknytningsforhold til Radiograf Rådet. Derved er Radiograf Rådets medlemmers kendskab til FTF i høj grad også Radiograf Rådets opgave. Gør brug af FTF Men du kan også bruge FTF. Især er FTF på informationssiden god at gøre brug af. Der kommer dagligt nyheder af den ene eller anden karakter, ligesom FTF er primus motor i en del undersøgelser af medlemmernes arbejdsforhold. Senest er kommet en undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø, hvorfra vi også i Radiografen vil bringe resultaterne, når disse er analyserede. Til den undersøgelse svarede blandt andet 159 radiografer ca. 10 % af vores medlemmer. Og der var blandt de adspurgte stor interesse for undersøgelsen, da det var 72 % af de adspurgte der svarede. Endelig bruger vi også FTF s instruktører til udarbejdelsen af vores egne kurser især for TR. FAKTA OM FTF FTF er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte. 81 forskellige faglige organisationer arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden. Deriblandt Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Dansk Politiforbund og Finansforbundet. FTF er partipolitisk uafhængig. Tre ud af fire FTF'ere arbejder i det offentlige. FTF blev oprettet i RADIOGRAFEN MAJ 2012 MAJ 2012 RADIOGRAFEN 7

8 TEORI, Igen PRAKSIS OG KULTUR i år var radiografernes tillidsrepræsentanter (TR) fra hele Denmark samlet i Odense til fire intensive og spændende dage med afveksling mellem hardcore teori og teambuilding aktiviteter. Da 2011 var et valgår, var der en del nyvalgte TR, og sådan et kursus er altid en god mulighed for TR at mødes, udveksle erfaringer og på den måde lære hinanden bedre at kende. Af Omar Muharemovic, TR PÅ TR ÅRSKURSUS 8 RADIOGRAFEN MAJ 2012

9 HCA i kobberbad. Kim og Anita. Ledelse uden ord. Den første dag som var vores egen dag, byggede i høj grad på netværksdannelse og erfaringsudveksling. Vi blev budt velkommen af formanden for TRU, Lars Jensen, og formanden for Radiografrådet, Charlotte Graungaard, som fortalte om optakten til OK13 forhandlingerne og de fagpolitiske aktiviteter i forbindelse med dem. Vi introducerede os grundigt for hinanden i den såkaldte TR runde, hvor vi også præsenterede et oplæg som vi havde forberedt hjemmefra. Vi udvekslede medlemmernes forventninger til OK13, hvor vi talte om vores trivsel som TR og hvor vi drøftede de problemstillinger vi oplever i dagligdagen. Efterfølgende gik vi i grupper bestående af TR med forskellige erfaring og geografisk tilhørsforhold, hvor vi diskuterede emner som fx netværksmøder for TR rundt omkring i regionerne, og de muligheder der er for tilegnelse af færdigheder, som en TR bør besidde og udvikle hele tiden. Derudover blev der også her drøftet frit fra hjertet. Endelig blev der også afholdt valg til TRU for region Midtjylland, hvor valget faldt på TR fra Viborg Birgit Balle. Tillykke med det Birgit! Kunstnerbesøg Dagen sluttede med et sociokulturelt arrangement med besøg på galleri Galschiøt. Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted på m 2. Galschiøt er kendt for sine internationale kunsthappenings omkring humanismen, bl.a. opstillingen af 20 tonstunge Svinehunde overalt i Europa og den 8 meter høje Skamstøtte der er opstillet i Hongkong, Mexico og Brasilien. Galschiøt laver også meget æstetiske skulpturer, bl.a. har han samarbejdet med nu afdøde modedesigner Erik Mortensen fra Balmain i Paris. I en hyggelig atmosfære viste kunstneren, hvordan de tunge bronze skulpturer blev til, og på en meget karakteristisk og humoristisk måde fortalte kunstneren om hans syn på verden og hans måde at kæmpe for et bedre og mere retfærdigt samfund. Inden vi slukkede lyset for den aften, skulle de fodboldglade selvfølgelig se afgørelsen af Champions League kampen. Din indre leder På anden og tredje dagen tog vi for alvor fat i nogle kommunikations og konfliktstrategier med Glahn og Guldager, som var vores undervisere i de to dage. Der er blevet talt om magt og autoritet, og om hvordan de to kan bruges i både den MAJ 2012 RADIOGRAFEN 9

10 Interviews. Selvbærende bro. Vi er blevet gjort opmærksomme på, hvor vigtig non-verbal kommunikation er i vores interaktion med mennesker, og at ansigtsudtryk og kropsholdning kan sige mere end tusind ord. Tryk og træk. positive og negative kontekst. Vi er blevet gjort opmærksomme på, hvor vigtig nonverbal kommunikation er i vores interaktion med mennesker, og at ansigtsudtryk og kropsholdning kan sige mere end tusind ord. Med udgangspunkt i disse teorier og med eksempler fra vores egen virkelighed, gik vi i grupper og interviewede hinanden. Efter denne øvelse var vi blevet mere kloge på, hvilke personlige egenskaber, hver enkelt af os kunne tænke sig at udvikle. Særlig sjov var teambuilding øvelsen Lederolympiade en udendørsaktivitet med fokus på lederskab og teamarbejde. Der kom en rigtig konkurrenceånd frem, da de fire hold skulle løse tre ikke helt nemme opgaver. Efter vi skulle navigere hinanden med bind på øjnene, binde knuder på et reb, som syv mennesker skulle holde fast i hele tiden, og bygge en selvbærende bro alene af træpinde, var vi lidt stolte af, at alle fire hold havde løst opgaverne. Holdet med den bedste tid fik overrakt prisen en æske kattetunger af Charlotte. Scenarier Meget spændende var teorien om de fem konfliktstrategier, som tog udgangspunkt i forskellige dyrs karakteristikker. En haj vil altid vinde og derfor er den konkurrerende, hvor en skildpadde ikke vil risikere noget og den er derfor undvigende. Vi lærte, at vi selvfølgelig godt kan være uenige med hinanden, men det vigtigste er, at der er tillid mellem os. Mistillid i et kollektiv er destruktivt for samarbejdet, og man bør hurtig gør noget ved det. I den sidste øvelse blev vi præsenteret for de fire adfærdsformer assertivitet, aggressivitet, submissivitet og indirekte aggressivitet. Vi gik i grupper og valgte en historie fra vores dagligdag, som vi også skulle sætte scenen for. Rollerne blev fordelt og hver enkelt af os skulle grave den skjulte skuespiller frem i sig selv. Under vejledning fra vores undervisere blev scenen spillet om og om igen, indtil tilskuerne mente at aktørerne opnåede en assertiv adfærd i situationen dvs. at have respekt for begge parter. Årets TR Traditionen tro blev der afholdt en festmiddag på sidste aften. Her viste radiograf tillidsrepræsentanterne, at vi også kan være kreative og der kom en del sjove indslag. Årets tillidsrepræsentant blev kåret, og i år blev det Jørgen Nørris fra SVS. Efter 41 år i tjeneste som radiograf og adskillige år som TR er Jørgen en af det mest erfarne TR. Jørgen har altid været klar til at hjælpe andre TR og uselvisk at dele sin viden. På den fjerde og sidste dag debatterede vi diverse emner i den såkaldte Højlunds Forsamlingshus, hvor vi alle sad i en cirkel og kun måtte sige noget, da vi fik overrakt appelsinen af ordstyreren. Roland fortalte også om køreplanen for OK13 og aktiviteterne i forbindelse med det. Endelig blev hele forløbet grundigt evalueret. Og så var det på tide at sige på gensyn til hinanden - indtil årskursus i 2013, som bliver i Vejle. 10 RADIOGRAFEN MAJ 2012

11 Klar til et første kig? Hele kroppen på én gang molekylær MR er landet! For første gang er 3T MR og MI fuldt integreret i en enkelt scanner: Biograph mmr De fantastisk skarpe billeder åbner innovative muligheder for forskning og sætter ny dagsorden for måden at visualisere, diagnosticere og behandle på. Med muligheden for imponerende præcise billeder åbnes der op for nye veje inden for forskning. Udvid forståelsen om livet og få indflydelse på hvordan sundhed leveres. Hvad vil du gøre først? Læs mere på Answers for life

12 TAG ANSVAR! HVAD ER VIGTIGST FOR DIG Der er mange ansvarsområder for en radiograf. Har vi det rette fokus, og hvad skal vi prioritere højst? Udfordringerne er mange, men vi skal holde fast i de etiske og moralske aspekter som indgår i radiografien og dermed kendetegner vores profession. Af Ala Ali, Fizan Shaukat og Yasin Seker, Hold 65, Professionshøjskolen Metropol 12 RADIOGRAFEN MAJ 2012

13 FAGLIGT SOM RADIOGRAF? Vi har i vores bacheloropgave koncentreret os om emnet professionsidentitet for radiografer. Dette da vi igennem vores uddannelsesforløb har erfaret at den stigende effektivisering i det danske sundhedsvæsen, har sat sit præg på røntgenundersøgelserne i form af mindre tid til de enkelte undersøgelser. Dette har resulteret i, at det er blevet sværere at udføre undersøgelserne med fokus på de etiske og moralske aspekter, som indgår i radiografien. I studieordningen for radiografuddannelsen fremgår det at: Radiografi er at forene og anvende viden om menneske og teknologi, så mennesket er i centrum ved billeddiagnostisk undersøgelser Denne studieordning ligger til grund for radiografuddannelsen, som de studerende socialiseres ind i og er med til at danne professionsidentiteten. Vi har gennem vores kliniske moduler oplevet at der ikke altid er tid til at have mennesket i centrum ved de billeddiagnostiske undersøgelser. Derfor har vi tit fået af vide, at vi som studerende godt kan anvende den nødvendige tid på vores undersøgelser, som der er behov for, men når vi bliver færdiguddannede, kan vi ikke altid regne med at have den nødvendige tid, da der er et dagsprogram som skal overholdes. Som færdiguddannet radiograf er der ikke altid tid til at have patienten i centrum og dette strider imod det, som vi bliver socialiseret ind i fra skolens side. Derfor har vi valgt at undersøge, hvordan lederne på røntgenafdelingerne samt formanden for Radiograf Rådet opfatter professionsidentiteten, og hvilke væsentlige faktorer der har indflydelse på denne. Den studerendes synsvinkel Problemstillingen kan betragtes fra flere forskellige synsvinkler. Fra vores synsvinkel som studerende var det tydeligt, at det blev sværere og sværere, at udøve vores praksis forsvarligt med fokus på etik og moral. Når vi var ude på afdelingerne kunne vi møde kommentarer som: Du kan bruge alt den tid på undersøgelsen du vil som studerende, men hvis du anvender samme tid, når du er færdiguddannet, får du godt nok lange arbejdsdage Dette MAJ 2012 RADIOGRAFEN 13

14 og lignende kommentarer blev vi alle tre mødt med gennem vores uddannelsesforløb. Men radiografer er autoriserede sundhedspersoner, derfor indgår vi som mange andre faggrupper under autorisationsloven, og dermed er vi som radiografer til enhver tid forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af vores fag. Derfor skal vi som radiografer sige fra, hvis forholdende ikke er i orden og at man derfor ikke kan udøve sit fag på forsvarlig vis. Men vi valgte i vores opgave at koncentrere os om lederne, da det er lederens ansvar, at rammerne og forudsætningerne er til stede, for at radiografens etiske og moralske værdier kan bibeholdes ved de billeddiagnostiske undersøgelser. Ledernes synsvinkel De ledere som vi interviewede vurderede at forholdene var i orden, da de mente, at der var tid og plads til at kunne udføre den nødvendige undersøgelse med fokus på at have patienten i centrum. Derfor mente de klart at forudsætningerne og rammerne var til stede på de forskellige afdelinger, for at kunne udføre de forskellige billeddiagnostiske undersøgelser ved at have patienten i centrum. Formandens synsvinkel I forbindelse med vores kvalitative interviews med formanden for Radiograf Rådet gjorde formanden os opmærksom på, at der på det seneste havde været en stigende tendens til indberetninger fra radiografer, om at det etisk og moralsk er blevet sværere at være menneske i relation til menneske. Dette bekræfter den førnævnte problemstilling, som vi har beskæftiget os med. For at arbejde på en løsning til problemstillingen er det vigtigt at emnet debatteres og derigennem skabes harmoni mellem det, skolen socialiserer de studerende ind i, samt de arbejdsvilkår der venter den færdiguddannede radiograf på afdelingen, så rammerne og forudsætningerne er til stede for at kunne udøve radiografien på forsvarlig vis. Ved mangel på harmonien kan det bl.a. udmønte sig i en identitetskrise for de studerende og færdiguddannede. På Dimissionsdagen blev vi indstillet af PH Metropol til at arbejde videre med vores bachelorprojekt. Tør vi tage debatten I det arbejde vi udfører, er der som nævnt mange faktorer at tage hensyn til. Disse faktorer er en del af hverdagen for en radiograf, og derfor bliver vi som radiografer nødt til at prioritere noget frem for noget andet. Men det interessante spørgsmål man kan stille sig selv er: HVAD ER VIGTIGST? Er det at overholde dagsprogrammet inden for den givne arbejdstid, så kollegaerne ikke bliver pressede af flere undersøgelser? Er det at udføre så mange undersøgelser som muligt, så budgettet kan overholdes? Eller er det at opretholde essensen for radiografprofessionen, som er at have AGENDA FOR PERSONALEMØDE (CA. 45 MIN) mennesket i centrum ved de billeddiagnostiske undersøgelser? Er det muligt at forene det øgede arbejdspres med samtidig at have patienten i fokus? Vi mener at en hver afdeling bør diskutere, hvilke værdier og rammer de arbejder efter, for på den måde at sætte fokus på det arbejde vi udfører. Vi har derfor udarbejdet en agenda, som fx kan bruges til et personalemøde, hvor I kan tage hul på diskussionen Rigtig god fornøjelse. Vi stiller naturligvis gerne op, hvis jeres afdeling er interesseret i at høre et oplæg om vores projekt. Hvad mener vi professionsidentiteten er for en radiograf? (15 min) herunder hvilke værdier er vigtige for radiografprofessionen? Hvordan er rammerne og forudsætningerne på vores afdeling, i forhold til disse værdier? (15 min) Herunder tid, øget patientantal, patientomsorg etc. Hvad synes vi at vores patienter skal gå herfra med? (15 min) herunder vores betydning for patientens oplevelse. Referencer til artiklen: Danielsen, Marie 2009, Sundhedsvæsenet på tværs, Academica, Århus. National studieordning for radiografuddannelsen april Travelbee, Joyce 2010, Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje, Munksgaard Danmark, København. Wackerhausen, Steen 2004, Professionsidentitet, sædvane og akademiske dyder, Syddansk Universitetsforlag. Odense. Har du en kommentar til debatoplægget, kan du skrive et læserbrev til 14 RADIOGRAFEN MAJ 2012

15 OVERSKUD AF RADIOGRAFER I april måned fik Radiograf Rådet resultatet af fremskrivningen version 4.0. Fremskrivningen viser tydeligt, at med de tiltag, der er kendt i dag, så ser det umiddelbart ud til, at der over en ganske lang tidshorisont, vil blive uddannet flere radiografer end sektoren kan absorbere. Altså en udsigt til en vis grad af arbejdsløshed Sygeplejersker 2020 Personale i alt Radiografer Behov 2021 Radiograf Rådet har også denne gang fået fremskrivningen udarbejdet af økonom Torben Schneider, og vi har stor tillid til tallenes validitet på baggrund af de tidligere fremskrivningers uhyre præcise estimater. I forhold til de seneste fremskrivninger (2007 og 2009) har tilgangen, som ventet, været større end afgangen af allerede uddannede radiografer (og røntgensygeplejersker) så manglen gradvist er faldet og i 2011 har der været balance mellem behovet og det til rådighed værende personale. Den nye radiografuddannelses struktur med tre specialer (der, udover den eksisterende radiografuddannelse har speciale i stråleterapi og i nuklearmedicin) regulerer kurven lidt, da det vurderes, at radiografer årligt optages af stråleterapi og nuklearmedicin. Usikkerheden Der er naturligvis stor usikkerhed forbundet med fremskrivningen, og der må forventes også fremover at opstå nye behov udover den generelt stigende efterspørgsel, som der ikke er taget højde for i dag. Nye behandlingsmuligheder, større tilgængelighed af skannere samt nye teknologiske muligheder vil kunne medføre et større behov for tilførsel af både teknologi og personale, ligesom behovet evt. kan mindskes ved at uddanne øvrige personalegrupper, som eksempelvis i forbindelse med implementeringen af screening, eller radiografassistenter, som tidligere har været på tale. Med denne nye fremskrivning, og ikke mindst den forventede restriktive offentlige budgetpolitik, må det dog forventes, at større ekspansive tiltag, også indenfor sundhedsvæsenet, vil være begrænsede, udover de, som allerede er kendt, så der derfor vil blive uddannet flere radiografer end behovet tilsiger. Hele rapporten kan ses på radiograf.dk/ fag-forskning MAJ 2012 RADIOGRAFEN 15

16 EN INVESTERING I I starten af 2011 greb Radiograf Rådets hovedbestyrelse en enestående chance og erhvervede nabolejligheden til de nuværende kontorer. Visionen: tilknyt en kursusvirksomhed til foreningens faglige virksomhed og styrk den faglige position. Af Troels Jeppesen Den nye lejlighed ligger på H.C. Ørsted Vej 70, 2th, lige overfor de nuværende kontorer. Flere medlemmer, nye strukturer og dermed flere medarbejdere og aktiviteter stiller krav til kvadratmeterne Samtidig har der i foreningen været overvejelser om, hvordan man kunne styrke den faglige position. I den forbindelse har værdien af at tilknytte en kursusafdeling til det faglige fællesskab foreningen repræsenterer, efter Norsk forbillede, flere gange været på tale. Det har imidlertid været en rent teoretisk overvejelse, blandt andet fordi Radiograf Rådets lokaler ikke var store nok. Valget har enten været at leje de nødvendige lokaler eller at erhverve helt nye lokaler på ny adresse til foreningen. Begge upraktiske og dyre løsninger. Radiograf Rådets lokaler strækker sig nu over hele 2. etage. Kursuslokaler Kontorer 16 RADIOGRAFEN MAJ 2012

17 RADIOGRAF RÅDET KU KO FREMTIDEN Nord Trapperum Rum nr. 14 Køkken/spis Rum nr. 11 Bad Rum nr. 13 Kontor 1 Rum nr. 1 Kontor 2 Rum nr. 2 Radiograf Rådet er, og skal fortsæt være, både en fagforening og et fagligt fællesskab. Trappe Rum nr. 32 Toilet Rum nr Køkken Kontor Rum nr. 30 Rum nr. 29 Kursus 1 Rum nr. 21 Billede 3 Toilet Rum nr. 26 Forrum Rum nr. 27 Billede 2 Foldevæg, 47dB 6730 Billede 1 Ophold/spis Rum nr. 25 Mødelokale/ Kursus 2 Rum nr. 22 El-tavle B Trapperum Rum nr. 41 Forbindelsesgang/ garderobe Rum nr. 24 Forberedelseskontor/ kopi og print Rum nr. 23 Toilet Rum nr. 12 El-tavle A Reception Rum nr. 6 Gangareal Rum nr. 9 Ophold Rum nr. 7 Teknik Rum nr. 8 Kontor 3 Rum nr. 3 Kontor 4 Rum nr. 4 Kursuskontor Rum nr. 5 Adolphs Steens Allé KU KO H.C. Ørstedsvej Foreningen af Radiografer i Danmark Fremtidige forhold Dato : Indretning af kontor- og kursuslokaler Mål : 1:100 Emne : Plan, ventilation Sign : OJ Godk. : OJ H ARKITEKT MAA APS OLE JUSTESEN GODTHÅBSVEJ 6, BAGHUSET 2000 FREDERIKSBERG C TL En enestående chance Men da nabolejligheden pludselig blev sat til salg, opstod en enestående mulighed for at udvide foreningens lokaler, oven i købet uden at skulle flytte location. Prisen var favorabel, men vinduet for at springe til var imidlertid smalt. Ejeren havde bebudet at lejligheden enten ville blive solgt til erhverv inden for få måneder eller videresolgt til beboelse, hvorfra vejen tilbage til erhverv er næsten umulig i Frederiksberg Kommune. Hovedbestyrelsen trådte sammen og fik belyst potentialet, mulighederne og økonomien i at tilknytte en kursusvirksomhed til foreningens faglige virksomhed visionen var, og er, at understøtte og fremtidssikre foreningens position som fagets faglige forankring. Radiograf Rådet er, og skal fortsæt være, både en fagforening og et fagligt fællesskab. Hovedbestyrelsen besluttede derfor at erhverve lejligheden for 3 ½ million kroner. Kort efter påbegyndtes arbejdet med at planlægge renoveringen og indretningen af de nye lokaler, så de kunne fungere som kursus og mødelokaler. Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at de nuværende kontorlokaler også skulle renoveres og moderniseres, så de også i fremtiden kunne imødekomme foreningens behov. Det samlede ombygningsbudget for de to lejligheder ville ligge på lige knapt 3 millioner, finansieret ud af foreningens egenkapital, dels ved en kontantbeholdning og delvist finansieret ved et favorabelt variabelt lån med lav rente og garanti i foreningens værdipapirer, så det kunne straksindfries hvis rente skulle blive for høj. En løsning og investering som vores revisor finder helt rigtig. Godt i gang De sidste detaljer faldt på plads med udgangen af Ombygningen blev sendt i udbud og den hovedentreprenør med det bedste tilbud, som samtidig levede op til foreningens krav og specifikationer, blev valgt. POSITIVE PROGNOSER: Da Hovedbestyrelsen begyndte at undersøge mulighederne i en kursusvirksomhed, viste det sig hurtigt, at der var et reelt potentiale og behov for relevante faglige praksisnære kurser, både inde for fagets nicheområder, som stråleterapi, nuklearmedicin og strålehygiejne, men også inden for omdrejningspunkter som ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø. Det blev afklaret med skolerne, at en kursusvirksomhed ikke ville udgøre den store konkurrence for fagets nuværende kursusudbydere. Endelig ville foreningens egenkapital været med til at sikre priserne kunne koldes på et rimeligt niveau, på trods af at kursuslokalerne både skulle købes og renoveres. Derfor besluttede hovedbestyrelsen at opstarte foreningens egen kursusvirksomhed, der skal udbyde fagligt relevante og praksisorienterede kurser. MAJ 2012 RADIOGRAFEN 17

18 Arbejdet begyndte i midten af marts og har kørt på højtryk lige siden. Den samlede tidsplan er sat til 22 uger, fordelt med 12 ugers intensivt arbejde på 2th og efterfølgende 10 ugers på 2tv. De nye lokaler Ombygningen er i fuld gang og vi vil løbende bringe udvalgte billeder fra processen. Her kan du se billeder fra ombygningens start. Billede 2. Indgangsparti Billede 1. Det nye mødelokale Billede 3. Mellemgang LÆSERBREV Kommentar til referatet fra generalforsamling i region hovedstaden. Det var med stor skuffelse at jeg læste referatet fra generalforsamlingen i region hovedstaden, og det undrer, at der ikke var nævnt beløbet på investeringen i nabolejligheden på 3 millioner + 3 millioner til istandsættelse - det synes jeg burde have været nævnt, bl.a. fordi det jo ikke var en enig hovedbestyrelse som havde truffet afgørelsen, om så markant en investering. Jeg synes ikke at drage en 20 år gammel sag ind i diskussionen er rimelig, det drejer sig om en 6 millioners investering af medlemmernes penge, og jeg synes at det ville have klædt HB at informere medlemmerne om det og lavet analysen inden købet evt. startet kursusvirksomheden op for at se lønsomhed- interesse- og dækningsgrad inden. John Ortmann Nielsen Grunden til at man havde lavet denne store investering var/er at foreningen agter at drive kursusaktivitet. KÆRE JOHN Der var en lang og god diskussion om bl.a.: 1. Om der var lavet analyse om behov for dette (nej). 2. Om hvem der skulle kunne deltage i kurserne (andre faggrupper). Det er rigtig ærgerligt, at du oplever ikke at være ordentligt informeret. Købet af lejligheden har ellers været berørt flere gange, både her i radiografen og i HB s nyhedsbrev, så de interesserede har fået muligheden for at læse Hovedbestyrelsens beslutningsreferat, som ligger på hjemmesiden under Hovedbestyrelsen. 3. Om det ville være i direkte konkurrence med metropolskolen og de hospitaler som selv arrangerer kurser. 4. Om foreningen forventede at tjene penge på aktiviteten. 5. Hvilken type kurser man ville holde. I dette nummer bringer vi en større artikel om erhvervelsen af netop kursuslokalerne og jeg håber, at du kan finde dine spørgsmål besvaret der. Der vil selvfølgelig også blive fulgt op på udviklingen og udbuddet af kurser her i Radiografen, i takt med at kursusudbuddet vokser. Troels Jeppesen Faglig redaktør 18 RADIOGRAFEN MAJ 2012

19 STUDIEOPHOLD PORTUGAL FATTIG PÅ EURO, RIG PÅ OPLEVELSER 3 måneders studieophold i Portugal giver mulighed for, at komme ind under huden på den portugisiske befolkning og landets sundhedssystem. Det billede, der tegner sig, har langt flere dimensioner, end hvad den gennemrejsende turist vil opdage. Af Ditte Marie Døssing og Malene Fjordside Nielsen, radiografstuderende Den opmærksomme læser har muligvis opdaget, at turen gik til Portugal. Mere præcist gik turen til Lissabon, hvor det faglige fokus hovedsageligt var på MR. Da vi begge er tidligere globetrottere, ved vi hvordan mødet med en anderledes kultur sætter hverdagen i lille Danmark i perspektiv. Det var derfor naturligt for os at vælge et udlandsophold som en del af uddannelsen for derved at sætte radiograffaget i perspektiv. Valget af Portugal som destination blev truffet på baggrund af overvejelser omkring større kulturelle og sproglige forskelle end f.eks. andre» MAJ 2012 RADIOGRAFEN 19

20 nordiske lande. Med denne artikel vil vi forsøge at sætte jer ind i det billede, som vi har fået tegnet af eminente Portugal. Portugal in general Portugiserne er et meget udadvendt folkefærd, hvilket vi hurtigt erfarede. På trods af sproglige barrierer er de altid imødekommende og villige til at finde en løsning på et givent problem. Dette er også tilfældet, selvom de er nødsaget til at inddrage andre portugisere for at komme frem til en løsning og formidle denne. Imidlertid leder deres imødekommende sind op til en åbenlys fascination, der er let at mærke for lyshårede kvinder med blå øjne. Derudover er begrebet tid også en kulturel forskel, der kræver tilvænning. For portugisere er et klokkeslæt et udtryk for plus/minus 30 minutter til et par timer. Dette gælder ligeledes for besvarelse af s, planlægning og lignende. Udfordringen lå her i at få aftalerne imellem University College Nordjylland og uddannelsesinstitutionen i Portugal til at gå op i en højere enhed. Radiografi med et twist Organisatorisk I løbet af opholdet oplevede vi 3 forskellige hospitaler, hvor vi fik et indblik i både Portugiserne er et meget udadvendt folkefærd. På trods af sproglige barrierer er de altid imødekommende og villige til at finde en løsning på et givent problem. den offentlige og private sektor. Oplevelserne var vidt forskellige på de pågældende hospitaler. Generelt oplevede vi, at radiografen havde en højere status i afdelingen, hvilket resulterede i at dennes arbejdsopgaver ikke omhandlede bløde områder heriblandt patientkontakt. Til dette var der ansat assistenter, som havde forskellige gøremål. Udover at tage sig af de bløde værdier omkring patientkontakten oplevede vi, at assistenten ligeledes var radiografens personlige assistent, som bl.a. kunne sætte P-skiven samt hente kaffe. Dette kendetegner hierarkiet i sundhedssystemet, hvor læger tiltales Doktor, og lavere rangerende flytter sig fra siddepladser til fordel for højere rangerende. Efter 7 uger gik det op for os, at vi burde have tiltalt vore vejledere som Teacher, hvilket vi dog fik dispensation for. Udstyr Portugal er ikke lige så langt fremme med det udstyr, der anvendes, som vi er i Danmark. Den udbredte CT scanner i Portugal er 16-slice, mens den supplerende scanner, i tilfælde af 2 scannere, som oftest er 6-slice. Konventionel røntgen består af CR systemer, hvor nogle af de tilhørende brugerflader har mest tilfældes med en museumsgenstand. I et land der er fattig på euro, er PACS ikke højest på ønskelisten. Derfor er vi nu udlært i Window Width og Level efter at have produceret film i massevis. Do you speak English? Den sprogbarriere vi oplevede generelt i Portugal, gjorde sig naturligvis også gældende på de enkelte afdelinger. Vores sprogbrug skulle vælges med omhu, da vejlederne kun kunne et lille udvalg af specifikke ord, hvilke det så gjaldt om at ramme for at blive forstået. Her kan bl.a. nævnes, at not good og good er gode fraser at anvende, idet ord som bad og fine ikke indgår i vejledernes ordforråd. Det har derfor været en hård kamp at lære MR, men takket være anatomien, som foregik på latin samt MR terminologier 20 RADIOGRAFEN MAJ 2012

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - JUNI 2012 OK13 1000 MØDES OM SIDE 8 16 I DETTE NUMMER: 10 Ligeløn 14 Rejsebrev fra Tromsø 18 Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere