Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan."

Transkript

1 Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag og mindre på specifikke regler (dokumentnummer 58879). Værdierne tager afsæt i nogle grundlæggende opfattelser, som danner fundamentet for værdihuset. Disse grundlæggende begreber er: - ordentlighed - samarbejde - tillid - ansvarlighed - dialog - information - åbenhed Med baggrund i ovenstående er værdierne formuleret som: - vi er den kompetente kommune - vi er den engagerende kommune - vi er den udviklende kommune - vi er den udfordrende kommune De enkelte institutioner skal forholde sig til disse udmeldinger. Nedenstående er et forsøg på at illustrere, hvordan der i Troldedynastiet er sat kød og blod på de generelle udmeldinger. I det følgende er konkretiseret, hvordan hver enkel af de 4 værdier forstås og udmøntes i konkrete aktiviteter og i Troldedynastiet. Handlingernes resultater og konsekvens for brugere er ligeledes beskrevet. Anvendelse af værdier i hverdagens konkrete arbejde er dynamisk, dvs. at aktivitetsindhold knyttet til bestemt værdi ændres over tid. Derfor vil nedenstående beskrivelse være genstand for en årlig revision, således at betydning, indhold og konsekvenser af værdigrundlaget, altid afspejler de reelle forhold, som er gældende i hverdagen. Ved revisionen skal der således tages hensyn til faktiske forhold og institutionens Arvesølv. Principper for den årlige revision er skitseret efter indholdet af de 4 værdier Samlet personale ved Troldedynastiet maj.2009

2 En kompetent arbejdsplads Samarbejde Metode /Middel Adfærd Resultater Delegerende, teambaseret ledelsesform. Mødestruktur Erfaringsudveksling Kommunikation og information Samarbejde på tværs af afd. Overgange mellem afdelinger Samarbejde med skolen Uddannelsesplads Indflydelse og ansvar Fokus på børnene - Karakteriseret af Barnet i centrum - udvikling af personlighed - samarbejde (intern / ekstern) - aktiviteter Individuel og social udvikling Støtte og udvikling Udfordringer og frirum Ser og lærer af rollemodeller Medarbejderadfærd. Tillid Fleksibilitet Evne til at lytte Hjælpsom (imødekommende) Humor Ærlighed Anerkendelse af andre At give plads til alle Respekt og forståelse Udnytte hinandens ressourcer Sparring Planlægning Frihed under ansvar Udviklings- og ændringsorienteret Accept af fælles beslutninger Assertion Dialog med forældre Arbejdsglæde og motivation. Samarbejde om børnene Aktiviteter i teams Teampædagoger Større arrangementer Trygt arbejdsmiljø Få regler

3 En engageret arbejdsplads Aktiviteter Metode /Middel Adfærd Resultater Aktiviteter Lydhør overfor børns ønsker - børnene kan vælge Iagttage børn - identificere behov for aktiviteter Inddrager børn i udførelsen af aktiviteter Børn er medbestemmende Børn oplever engagerede voksne Medarbejderadfærd. Nytænkning Initiativ Spontanitet Forberedt Samarbejde med børn Samarbejde på tværs af afdelinger Kollegialt samarbejde Udviser arbejdsglæde Udviklings- og tilpasningsorientering. Prøver nye ting af Alt er muligt Udvikling af tilbud af aktiviteter Skabe økonomiske og fysiske rammer for udvikling Planlægning ½ års perspektiv Personalemøder Mangfoldighed - fodboldturnering - svømning - byggelegeplads - bålplads - sundhed (kostpolitik) - værkstedsaktiviteter - bevægelsespolitik på tværs af afdelinger - m.m

4 En udviklende arbejdsplads Social udvikling af børn Metode / Middel Adfærd Resultater Social udviklingsproces: Medarbejderadfærd: Konkrete resultater: Socialisering individualitet Åbenhed ifm. børns trivsel Spil som socialt udviklingsredskab Udfordrende tilbud Konflikthåndtering og -løsning Teamsamarbejde Pædagogisk weekend Inddrager det omgivende samfund (ex. dyrskue) Alderssvarende rammer (hulen, reden, huset og loftet) ser det enkelte barn Videregiver gode menneskelige egenskaber (rollemodeller) Fokus på hele barnet Dialog med børn Børnene tages alvorligt Samarbejder med børn om fælles fokusområder Bruger ens faglighed Lektiecafé Personlig og social udvikling af det enkelte barn Skaber venskaber

5 En udfordrende arbejdsplads Udvikling af medarbejdere og arbejdsplads Metode / Middel Adfærd Resultater Udvikling af arbejdsplads og medarbejdere: Konsekvenser for medarbejdere: Resultater for medarbejdere: MUS samtale Deltagelse i kurser Pæd. dage Temaaften / foredrag Økonomisk prioritering af aktiviteter Supervision Sparring med andre (lytte tale) Teamsamarbejde (lærer / pæd) Evaluering af virksomhedsplan Møder Personalemøder Aktiv deltagelse i udvikling Alle har medansvar for at hverdagen fungerer Medarbejderansvar ift. udvikling Nytænkning Deltager i teamsamarbejde Omstillingsparat Refleksion Ærlighed Fagligt opdaterede medarbejdere Fagligt opdaterede medarbejdere Engagerede medarbejdere Udviklingsorienterede medarbejdere Fælles kurser med indskoling Videndeling efter kursusaktivitet Personaleudvikling vi gør en forskel Social samvær Jobrotation Arbejdsglæde hos medarbejdere

6 Forældrerollen Udvikling af barnet Metode / Metode Adfærd Resultater Ansvarlige rollemodeller: Stille konkrete krav Tage konflikter Tage lederskab Vise ansvar Empati og respekt - karakteriseret af Møde barnet hvor det er Forstå barnet Kunne rumme barnets følelser Prioritering af tid - Karakteriseret af Praktiske forhold (madpakker) Kompetenceudvikling tager tid Uddelegere opgaver - Karakteriseret af Børn deltager i dgl. pligter Børn rydder op Børn deltager i madlavning Konsekvenser for forældre: Taler med barnet, ikke til Spørger ind til barnet Deltager i leg med barn Støtter med lektiehjælp Arbejder med komp. udv. Resultater i hverdagen: Afklarede børn Børn kender grænser Bedre samvær Gensidig respekt Bedre dialog Færre, unødvendige konflikter Kan se en udvikling Velfungerende børn Gladere børn Mindre usikkerhed Større selvværd hos børn Bedre socialisering Rolleafklaring Lærer nye ting

7 Samarbejdsrollen Udvikling af barnet Metode / Middel Adfærd Resultater Dialog: - Information - Kommunikation - Mødestruktur - Snak - Aflevering - Afhentning Udvikle relation (forældre og ansatte) - Tillid - Respekt - Åbenhed - Tolerance - Forståelse - Forældre som naturlige samarbejdspartnere Dialog: Imødekommende Hurtig afklare og løse problemer Skabe tryghed hos forældre Få forældre til at fremsætte synspunkter på deres børn. Udvikle relation (forældre og ansatte) Åbenhed overfor forældreønsker Personalet proaktive overfor problemløsning Resultater / konsekvenser: Nyhedsbrev Højt informationsniveau (god 2 vejs kommunikation) Billeddokumentation Forældremøder Sommerfest Smalltalk (kaffe på kanden) Prioritering af forældrekontakt

8 Principper for årlig revision. Den årlige revision tager udgangspunkt i en såkaldt SWOT analyse, hvor Troldedynastiets indre styrker og svagheder sættes op overfor de muligheder og trusler, der er i omverdenen. Et sådant øjebliksbillede giver et grundlag for at justere værdiernes konkrete indhold. Nuværende analyse kan skitseres således: Interne styrker - Frihed og fleksibilitet i udførelsen af arbejdet - Udfordringer anskues fra børnehøjde = godt børnesyn - Engagerede og motiverede medarbejdere - Udadvendte og kreative medarbejdere - Fagligt kompetente medarbejdere - Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder - Fællesskab og mangfoldighed - Synlig, teambaseret ledelse med godt samarbejde - Værdifulde traditioner Eksterne muligheder - samarbejde med øvrige institutioner om kultur, sport mv. - større brug af lokalsamfundet (Lerpøthallen, skoven etc.) - større involvering af forældre - øge samarbejdet med skolen Interne svagheder - samarbejdsrelationer med skolen kan forbedres - større gennemslagskraft ift eksterne partnere - alle aftales overholdes ikke (pauser) Eksterne trusler - besparelser generelt - naboer (begrænses af støjniveauet, røg fra bål etc.) - rengøringsniveauet ikke tilstrækkligt

9 Interne og eksterne forhold vil ændres fra år til år. Ovenstående opstilling skal derfor justeres hvert år for at give et retvisende billede af udviklingsmulighederne. Efter justeringen er gennemført opnås et grundlag for at vurdere de konkrete tiltag (projekter, aktiviteter, metoder etc.), som kan igangsættes næste år. Dette får indflydelse på hvordan værdierne udmøntes i praksis hvorfor disse tilpasses i overensstemmelse hermed. Proceduren er herefter følgende: 1) Opstilling af ny SWOT analyse a. Fokus på ændringer ift. til sidste år b. Justering af opstillet SWOT analyse 2) Konsekvenser af ændret SWOT analyse a. Mulige nye tiltag (projekter, aktiviteter, metoder etc.) b. Prioritering c. Oplistning af næste års nye tiltag 3) Tilpasning af Værdihuset a. De nye tiltags indvirkning på Værdihuset b. Tilpasning af opstillingen

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere