Der foreligger ikke noget om, hvordan FBE har tænkt sig at gribe opgaven an med yderligere at centralisere ledelsen i Hjørring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der foreligger ikke noget om, hvordan FBE har tænkt sig at gribe opgaven an med yderligere at centralisere ledelsen i Hjørring."

Transkript

1 Hirtshals havn får øget politisk opmærksomhed Side 2 Formanden mener... Et sted mellem 50 og 100 arbejdspladser er på vej til Hjørring. Det nøjagtige antal kendes ikke. Og tidspunktet ligger også ude i det uvisse. Men det drejer sig om medarbejdere i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der i det seneste forlig om Forsvarets ledelse har fået den politiske besked, at mest muligt af ledelsen skal samles i Hjørring. Der foreligger ikke noget om, hvordan FBE har tænkt sig at gribe opgaven an med yderligere at centralisere ledelsen i Hjørring. Men hvad enten der bliver tale om flytning af nuværende medarbejdere eller ansættelse af nye, er det til at forudse, at der bliver en sideordnet opgave at løse nemlig at finde jobs til FBE-medarbejdernes ægtefæller. Skulle vi ikke i fællesskab sørge for, at de tilflyttende FBE-medarbejdere og deres familier får en rigtig god oplevelse af Hjørring? Før, under og efter tilflytning. Det må være en kommunal opgave at tage førertrøjen på for at løse opgaven. Erhverv Hjørring deltager gerne i projektet. FBE s organisation ledes i forvejen fra Hjørring, men de 900 medarbejdere er i øvrigt spredt på kaserner og flådestationer over hele landet, hvor de står for bygge- og anlægs-opgaver, vedligeholdelse, kantinedrift, rengøring og en hel række andre drifts- og service-opgaver. FBE s årlige budget er omkring 2.2 mia. kr. Ledelsen i FBE består primært af højtuddannede ingeniører, jurister, forstkandidater og så videre. Det er naturligt at tro, at også ægtefællerne hører til blandt de bedre uddannede. Altså netop den kategori af tilflyttere, som Hjørring sukker efter, fordi vi rent statistisk er i underskud på det område. Henrik Willadsen, advokat formand, Erhverv Hjørring. Redaktion: Claus Dindler. Telefon / Mail: 1.

2 Hirtshals Havn tiltrækker sig stadigt stigende politisk opmærksomhed Folketingets transportudvalg kommer på besøg i næste måned Øget færgetrafik til og fra Norge, en kommende godsbaneterminal, Hirtshals som en del af EU s TEN-T netværk det peger alt sammen på, at Hirtshals Havn i disse år indtager en stadigt mere central position som et knudepunkt for transport mellem det nordlige Skandinavien og kontinentet. Og det vil udvalget gerne høre mere om og se med egne øjne. Det siger formanden for Folketingets transportudvalg, Benny Engelbrecht (S), der sammen med sit udvalg kommer til Hirtshals den 19. juni. Det endelige program for, hvad udvalgets 29 medlemmer skal se og høre om, er ikke fastlagt endnu. Bestyrelsesformanden for Hirtshals Havn, advokat Anker Laden-Andersen, ser transportudvalgets besøg som et bevis på, at havnen i disse år tiltrækker sig stadigt større opmærksomhed både kommercielt og politisk. Vi arbejder fra havnens side helt bevidst på at synliggøre os nationalt og internationalt. Det er ikke nok, at vi selv er bevidst Anker Laden-Andersen om vores strategisk ideelle beliggenhed i forhold til transport af personer og varer mellem Nordeuropa og kontinentet. Vi skal også sørge for, at omverdenen kan se mulighederne i Hirtshals Havn, siger Anker Laden-Andersen. Hirtshals Havn har offentliggjort sit regnskab for Det viser for fjerde år i træk omsætningsrekord med 63,5 mio. kr. og et resultat 9.6 mio. kr., hvilket er en fordobling i forhold til året før. Anker Laden-Andersen ser resultatet som særdeles tilfredsstillende. Hirtshals Havn skal have en sund økonomi. Men vores mission rækker jo ud over det forretningsmæssige. Vi skal skabe værdi for lokalsamfundet for Hirtshals og for hele Hjørring kommune, siger formanden. I den forbindelse er han meget tilfreds med, at borgmester Arne Boelt, viceborgmester Henrik Jørgensen og formanden for teknisk udvalg, Ole Ørnbøl, nu er en del af bestyrelsen. Bestyrelsen får dermed både et forretningsmæssigt og et udviklingspolitisk perspektiv med i arbejdet. Bestyrelsens næste større opgave er et strategimøde i august. Mere om Hirtshals Havn på næste side 2.

3 Som led i synliggørelsen af Hirtshals Havn har havnen fået lavet en serie video om aktiviteterne på havnen. Klik på billederne for at se videoerne Agenda De mange aktuelle udviklingsaktiviteter på Hirtshals Havn illustreres af denne oversigt over punkter til orientering og drøftelse på de seneste møder i Hirtshals Havns bestyrelse: Fjord Line Smyril Line Color Line ombygning af landanlæg ved indsættelse af ny tonnage Introduceret havnen til offshoremarkedet, foreløbig to rigge. Nye destinationer Færøerne (2010), Island (2010), Langesund (Fj.L 2013), Stavanger (Fj.L. 2008), Bergen (Fj.L 2008). Oslo udskiftet med Larvik (CL 2005). Planlægning af landudvidelse m2 svarende til procent udbygning af havnen Etablering af godsbaneterminal og finansiering af samme. Etablering af isværk til fastholdelse af de danske makrellandinger Etablering af Hirtshals som skandinavisk omdrejningspunkt for gods ved etablering af nye ruter Revision af takststyringsstruktur Omsætningsstigning de sidste fem år fra 52 til 63 mio. kr. Hirtshals Havn er nu Danmarks 6. største havn. Etablering af vendsysselsk samarbejde vedrørende offshore Offshore Base Scandinavia VVM processer igangsat på landudvidelse, indfaldsveje, LNG terminal, godsbaneterminal samt grus- og stenforekomster Repair 4 Norway Organisationsændring på havnekontor Fastholdelse af position som en af Danmarks tre store fiskerihavne Hirtshals Havn er uddybet til største dybgang i Nordjylland. Udvikling af brugerråd generelt godt samarbejde med brugerne Effektivisering og optimering af havnens tekniske afdeling Udvikling af kommunikationsprofil, således at Hirtshals Havn i dag er en af Danmarks mest omtalte havne Fortsættes nuværende økonomi- og likviditetsstyring vil havnen være næsten gældfri om 7 år, det vil sige i 2020 Landspolitisk bevågenhed om Hirtshals Havn, blandt andet resulterende i en fuld statslig finansiering af en kommende godsbaneterminal Hirtshals Havn er blevet en del af TEN-T hovednetværk. 3.

4 Vækst via USA Nordjysk IKT skal ud i verden! BrainsBusiness arbejder for at sprede kendskabet til og markedet for de teknologier i verdensklasse, der udvikles og sælges af de nordjyske virksomheder. BrainBusiness prøsenterer nu i samarbejde med AAU, Væksthus Nordjylland, GLOBAL og NordDanmarks EU-kontor et unikt vækstforløb for nordjyske IT-virksomheder. samt sikre og øge nordjyske arbejdspladser. Samarbejderne omfatter både vidensvirksomheder og traditionelle produktionserhverv. Til temadagen er også inviteret de nordjyske folketingspolitikere, der er medlem af Forsvarsudvalget. Læs mere og tilmeld dig her: Mikrolegater nu tilgængelige Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise vil gerne støtte elever og studerende med gode idéer og fremme iværksætteri som en karrierevej. Derfor udbyder man, i samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation, en række Mikrolegater. Læs mere: Netværksforløbet henvender sig til nordjyske IT-virksomheder med en skalerbar teknologi og forretningsmodel, primært inden for servicesektoren samt underleverandører i hele værdikæden. Vækst via USA-netværket er opbygget således, at du ikke bare bliver klædt på, men også introduceret løbende for mulige investorer, samarbejdspartnere og kunder med det ene formål at få din virksomhed etableret på det amerikanske marked. Temamøde for forsvarsindustrien Det nordjyske virksomhedsnetværk Defend Danish Land Mobile Systems inviterer til en halv temadag med fokus på nordjyske smv ers netværkssamarbejde indenfor forsvarsindustrien. Et virksomhedsnetværk og udviklingsprojekt, som Vækstforum Nordjylland har bidraget til finansieringen af. Temamødet tager udgangspunkt i konkrete nordjyske virksomhedsnetværk, virksomhedssamarbejder og klyngesamarbejder, der har det formål at styrke de nordjyske smv ers forretningsgrundlag Det skal du huske, før du køber robot En opkvalificering og robotteknologisk udvidelse af virksomheden handler ikke kun om at købe og installere en robot. En række forskellige faktorer i og uden for virksomheden spiller ind, hvis implementeringen af robotteknologi skal give det resultat, som gør forskellen i såvel supply chain, på bundlinjen og på konkurrenceevnen. Læs mere: Ny pulje til fremme af iværksætteri Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ny pulje til projekter, der fremmer iværksætteri og innovation i Danmark. Projekterne skal understøtte regeringens erhvervspolitiske dagsorden og fremme iværksætterkultur i Danmark. UN Procurement Seminar 2014 Eksportrådet/Danmarks Generalkonsulat i New York og Dansk Industri i samarbejde med en række nordiske partnere er værter for et business-seminar om mulighederne for at blive leverandør til FN. Seminaret afholdes i FN Byen i København, juni Nogle af de vigtigste organisationer i FN vil præsentere deres indkøbsbehov og -procedurer samt deres arbejde med bæredygtighed og innovation i forbindelse med indkøb. Deltagende virksomheder gives hertil mulighed for at registrere sig som leverandør on-site i FN s leverandørdatabase UN Global Marketplace (UNGM). Væsentligst, kan potentielle leverandører anmode om én-til-én-møder med Officers fra de enkelte FN-organisationer om helt konkrete muligheder for at levere varer og tjenester til FN s organisationer. Klik på billedet for at læse mere om tilskuddet 4.

5 Eksekver og motiver excellent Netværket Eksekver og motiver excellent er et af de sidste netværksforløb under Yderlig Vækst. Formålet med dette netværk er at give produktionsvirksomheder en mulighed for at udvikle deres virksomheder, gennem udfordring og udvikling af deres produktionsledere. Forløbet vil sikre, at lederenes viden og færdigheder udnyttes optimalt. Der tages udgangspunkt i individets kompetencer, og der vil være træning og værktøjer, der udfordrer den enkeltes ledelsesstil, målstyring og kommunikation. Ejerlederafklaring og bestyrelsesudvikling Netværket Ejerlederafklaring og bestyrelsesudvikling er et af de sidste netværksforløb under Yderlig Vækst. Ejerledere går ofte med tankerne om at etablere en bestyrelse, men er i tvivl om, om det er det rette for dem - dels personligt, dels for deres virksomhed - de er i tvivl om, hvad en bestyrelses opgaver og pligter vil være, og hvordan de kan bidrage og er i tvivl om, hvordan de skal etablere en bestyrelse. Formålet med dette netværk er bl.a. at få viden og indsigt og at blive afklaret som ejerleder (forretningsmæssigt, personligt, økonomisk) Forstå den norske forretningskultur Få ny viden om, hvordan man som dansk leder og virksomhed skal være særlig opmærksom på forskelle i kultur, lederstil, forretningskultur og kommunikation, når du handler eller ønsker at handle med Norge. Det er emnet for et gå-hjem-møde, tirsdag den 13. maj arrangeret af Nordjysk Erhvervsfremstød Norge, et projekt under BusinessBroen. Tag fat på innovation og salg Innovation handler om at gøre ideer til løsninger og løsninger til god forretning. Dette stiller dog store krav til kapaciteten i de enkelte virksomheder og håndteringen af denne og derfor ville langt de fleste virksomheder kunne opnå markant bedre resultater, hvis de havde overskud til at arbejde struktureret med deres innovation og salgsindsats. På denne InnovationX dag torsdag den 22. maj 2014 fra kl sætter der fokus på hvordan man skaber dette overskud. Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst Ny maritim efteruddannelse De maritime virksomheder i Nordjylland har længe ønsket sig en projektlederuddannelse skræddersyet til den maritime branche. Grunden til at der ønskes en helt speciel maritim projektlederuddannelse er, at der udover de helt specielle situationer, der skal håndteres indenfor den maritime branche også er tradition for, at en maritim projektleder har et meget stort kommercielt og salgsansvar i sit job. Derfor er der udviklet en ny uddannelse i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner EUC Nord og Martec samt det maritime videnscenter MARCOD. Indtag Kenyas vækstmarked Erhverv Hjørring, Hjørrings ErhvervsCenter og Access2innovation inviterer til infomøde mandag d. 26. maj kl , Amtmandstoften 1, 9800 Hjørring Her vil sekretariatschef i access2innovation Jacob Ravn præsentere 5-10 konkrete initiativer fra Kenya. Access2innovation har nemlig fået bevilliget midler til at sætte fokus på markedsmulighederne i Kenya i samarbejde med Kenya Climate Innovation Center (KCIC), der arbejder på at fremme bæredygtige løsninger indenfor vedvarende energi, agri-business samt vand og sanitet. Sigtet er at invitere virksomhederne til en Go N See tur sidst i august måned for forventet 10 virksomheder, hvorefter der kan gives støtte på op til kr til 3 interesserede virksomheder, der ønsker at gennemføre et feasibility studie inden udgangen af Se program for mødet her: Se video om Green Tech i Kenya her: 5.

6 Tre gode grunde til at blive medlem Erhverv Hjørring har tilbud til alle virksomheder i Hjørring kommune Medlemskab af Erhverv Hjørring er værdiskabende foralle virksomheder i Hjørring store og små og uanset branche. Grundlæggende består erhvervsforeningens tilbud af disse tre elementer: En bred palette af medlems-arrangementer og aktiviteter med fagligt indhold og muligheder for networking Varetagelse af medlemmernes erhvervspolitiske interesser lokalt, regionalt og nationalt Tilbud om udvidet udviklings- og vækstorienteret erhvervsservice Det sidste tilbud er nyt og hænger sammen med den nye struktur for erhvervsservice i Hjørring kommune. Det er nu Erhverv Hjørring, der har indgået resultatkontrakt med Hjørring Kommune om levering af erhvervsservice, og det er derfor kun Erhverv Hjørrings medlemmer, der får tilbud om udvidet erhvervsservice fra Hjørring ErhvervsCenter. Erhverv Hjørring har helt specielle tilbud til iværksættere via Erhverv Hjørrings Iværksætterklub og Garagen et nyt iværksættermiljø i Erhverv Hjørrings nye domicil på Amtmandstoften 1 i Hjørring. Priserne for medlemskab er: 0 5 ansatte 650 kr. Over 5 ansatte kr. Over 30 ansatte Privat personer Foreninger Beløbene er excl. moms. Nytårskur - det årlige højdepunkt i Erhverv Hjørrings arrangements-kalender kr. 650 kr kr. Iværksættere får det første års medlemskab gratis Du betaler kun kontingent for de måneder, der er tilbage af året ved indmeldelse. Indmeldelse i Erhverv Hjørring kan ske her. Til orientering for Erhverv Hjørrings medlemmer bringes her en orientering om foreningens bestyrelsesmøde den 8. maj Til stede var Henrik Willadsen, Ole Peter Christensen, Peter Hvilshøj, Jens Rønholt, Jørgen Østergaard, Kaj Bundgaard, A. Neil Jacobsen og Karl Henrik Laursen. Desuden deltog erhvervsdirektør Bo Geertsen. Økonomi og medlemmer Medlemstallet er 340 betalende og 55 iværksættermedlemmer. Der agiteres for medlemskab i nyt årsmagasin, der netop er udsendt, og løbende gennem nyhedsbrevet. Desuden arbejdes med nye medlemstilbud. Betalingen for deltagelse i nytårskur overvejes hævet, således at omkostningerne dækkes og kvaliteten fastholdes. Kommunikation Det nye fælles nyhedsbrev for Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter havde premiere den 14. april. Det udsendes hver anden mandag til 884 modtagere. En ny fælles website forventes at gå i luften i løbet af maj. En ny folder for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter er under produktion Rollefordeling Den ændrede fordeling af rollerne mellem Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter var emnet for en principiel diskussion. Herunder også hvorledes der markedsføres. Diskussionen bringes op i Hjørring ErhvervsCenters bestyrelse. Udpegning Erhverv Hjørring har udpeget arkitekt Dorte Hovaldt som sin repræsentant i bestyrelsen for Hjørring Gymnasium. Netværk CreaBiz-projektet for kreative virksomheder står foran afslutning. Det overvejes at oprette et tilbud for den type virksomheder i Erhverv Hjørring-regi. Det overvejes desuden at knytte Hjørrings store virksomheder tættere til Erhverv Hjørring via et netværk eller på anden måde. Virksomhedernes egen holdning undersøges på et møde, hvor virksomhederne ledere, Erhverv Hjørrings ledelse samt borgmesteren deltager. Studietur Det overvejes at arrangere en studietur til udlandet for medlemmerne for at hente inspiration og styrke netværket. Sponsorer Formand Henrik Willadsen forelagde tanker om at bruge sponsorering i forbindelse med Erhverv Hjørrings udgivelser og arrangementer for at styrke økonomien. Idéen afprøves hos ekspert. 6.

7 Invitation til INSPIRATIONSMØDE Tirsdag d. 27. maj 2014 kl Hvordan bruges DE SOCIALE MEDIER kommercielt? - Hvilke sociale medier i hvilke forbindelser? De sociale medier er effektive markedsføringskanaler, når de anvendes korrekt, men kan samtidig være en tidsrøver. Er du i tvivl om de sociale medier er noget for din virksomhed og hvilke du skal give dig i kast med - eller er du i gang, men har svært ved at opnå nogen effekt, så kom til dette møde og få gode værktøjer til, hvordan du får størst udbytte af disse medier. Vi har inviteret Lars Granat fra KonXion til at gøre os klogere på de sociale medier. Han vil give en kort gennemgang af udvalgte sociale medier, der er oppe i tiden, vise eksempler på forskellige typer af kommunikation og virkemidler på Facebook og selvfølgelig give en masse gode tips til, hvad man skal og ikke skal gøre. Derudover får vi besøg af Bolcheriet i Løkken og Skagen, som de sidste par år målrettet har brugt Facebook og i stigende grad også Instagram. Hør dem bl.a. fortælle, hvordan de med et enkelt opslag på Facebook gik fra at producere normalt et par hundrede kg til nu over 2000 kg konfirmand bolcher. Praktisk Pris: Gratis for medlemmer af Erhverv Hjørring. 500 kr. for ikke-medlemmer. Indbetales på konto: Sted: Vækstcenter Nord ( 9. sal ), Åstrupvej 10, 9800 Hjørring Tilmelding: hjec.dk Tilmeldingsfrist: Senest onsdag d. 26. maj Først til mølle 7.

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge.

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Argument for bosætning: Husene er billige i Hjørring side 2 Stor interesse for Norge side 4 Orientering fra bestyrelsesmøde side 5 Hirtshals-projekt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

bliver forsøgskanin på området.

bliver forsøgskanin på området. NYHEDSBREV NR. 20, 5. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Spændende kig bag Nordsøens kulisser side 2 Uge 46: Iværksætterpris og fremtidens vindere side 3 Gymnasiet vil

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 Netværk Viden Indflydelse Det er de tre pejlemærker for Erhverv Hjørring. Dem vil jeg tage udgangspunkt i, når jeg skal aflægge bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår.

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Formanden mener... På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Og selvfølgelig ønsker jeg også et godt nytår til de mange ikke-medlemmer, som modtager dette nyhedsbrev.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014

Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014 Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014 Deres kongelige højhed, - Klima, Energi og Bygningsminister gæster fra Region Syddanmark, universiteter, organisationer, virksomheder og gæster fra ind-

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Nytårskur 2012 bekræftede, at Erhverv Hjørring i stadigt stigende grad markerer sig som det uomgængelige forum for erhvervsmæssige

Nytårskur 2012 bekræftede, at Erhverv Hjørring i stadigt stigende grad markerer sig som det uomgængelige forum for erhvervsmæssige NYHEDSBREV NR. 1, 16. JANUAR 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskur 2012 side 2 Stolt og glad borgmester side 3 Skarp Asger Aamund side 4 Ambitiøse arkitekter side 5 Formanden

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Gå fra at være en fladfisk til at være en finansieringshaj Når det handler

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år.

For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år. NYHEDSBREV NR. 1, 14. JANUAR 2013 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskuren er ved at sprænge rammerne side 2 Borgmesteren: En metropol med centrum i Hirtshals side 3 Bankchef:

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

at skabe øget forretningsmæssig udvikling, og i Erhverv Hjørring er samarbejdet fortsat med en række fyraftensmøder for målgruppen.

at skabe øget forretningsmæssig udvikling, og i Erhverv Hjørring er samarbejdet fortsat med en række fyraftensmøder for målgruppen. nyhedsbrev nr. 19 2. november 2015 Formanden mener... Turisme som erhverv. Det er et af Erhverv Hjørrings bestyrelses fokuspunkter. Hvad vi mener med den formulering er, at vi ønsker at understøtte en

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud Støttemuligheder for havne i EU Kort om Norddanmarks EU-Kontor Eksisteret siden 1990 med kontorer i Aalborg og Bruxelles En del af Business

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes i 2015 Initiativer der igangsættes i 2015/2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for virksomheder, menneskers livskvalitet og et bæredygtigt samfund.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark VEDTÆGTER for Foreningen network danmark Indholdsfortegnelse: 1. Navn, stiftelse og hjemsted... 2. Formål og virksomhed 3. Medlemskab... 4. Bestyrelse 5. Direktionen 6. Økonomi og regnskab 7. Generalforsamling

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Kommunen vil fortsat vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men bedømt ud fra 3 kriterier:

Kommunen vil fortsat vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men bedømt ud fra 3 kriterier: nyhedsbrev nr. 6 23. marts 2015 Formanden mener... På Erhverv Hjørrings generalforsamling i sidste uge kunne jeg i min beretning fastslå, at det konjunkturerne taget i betragtning - går godt med erhvervslivet

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

INNOVATION GI R VOKSEVÆRK

INNOVATION GI R VOKSEVÆRK Et uudnyttet eksportpotentiale, høje vækstrater og et innovativt marked lige til at gribe ud efter. Tyskland er i økonomisk fremgang, og selvom landet allerede er Danmarks største eksportmarked, er der

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark December 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Mange tak fordi vi kan få foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget med deltagelse

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Projektnavn Projektholder Tildelt støtte Erhvervsuddannelser Læring og elevinddragelse (2014) SOSU STV 643.000,00 STORM (2014) Frederikshavn

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere