En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen."

Transkript

1 Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige handler med andelsboliger skal foreligge dokumenter med en lang række oplysninger om foreningen. Du kan læse nyheden i arkivet på På trods af massiv kritik fra vores brancheorganisation, Ejendomsforeningen Danmark, har Folketinget vedtaget bekendtgørelsen om de såkaldte nøgleoplysningsskemaer med virkning fra 1. januar Bekendtgørelsen og de tilhørende bilag er vedhæftet. En stor del af kritikken går på, at bekendtgørelsen øger den administrative byrde gevaldigt uden, at det er dokumenteret, at købere af andelsboliger bliver væsentligt bedre stillet. Ikke mindst fordi køber allerede i dag modtager mange af oplysningerne. Den nærmere praktik i forhold til den nye bekendtgørelse er endnu ikke på plads. Der er derfor flere elementer, vi p.t. ikke kan redegøre til fulde for. Men med dette brev får I information om de forhold, vi indtil videre kender. Flere typer nøgleoplysningsskema Den nye bekendtgørelse kræver, at der bliver udarbejdet to skemaer. Det ene indeholder oplysninger om selve foreningen og skal udarbejdes efter den årlige generalforsamling. Det andet skema indeholder oplysninger relevant for den enkelte andelsbolig, og skal kun udarbejdes ved overdragelse af boligen. En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Med bekendtgørelsen følger også et bilag 3, der skal anvendes, hvis der i årets løb sker væsentlige ændringer til skemaet om foreningens forhold.

2 Det er dog endnu ikke defineret, hvor meget der skal til, før en hændelse eller ændring i forholdene kan betegnes som en væsentlig ændring. Nøgleoplysningsskemaet for foreningen Oplysninger om skemaet for hele foreningen, der skal udarbejdes efter generalforsamlingen, fremgår af bilag 1. Det omhandler oplysninger om foreningens arealer, stiftelsesår, ejendommens opførelsesår, hæftelser, værdi, drift og vedligeholdelse, energimærke og finansielle forhold. Der er endnu ikke offentliggjort en version af skemaet, der kan bruges i praksis, men reglerne har virkning for alle andelsboligforeninger, hvis regnskabsår slutter 31. december 2013 eller senere. Det betyder, at skemaet for jeres forening skal være tilgængeligt fra det tidspunkt, hvor jeres årsrapport for 2013 eller ved forskudt regnskabsår 2013/ er godkendt på generalforsamlingen. Nøgleoplysningsskemaet om andelsboligen Skemaet skal udarbejdes for alle andelsboliger, der overdrages eller sættes til salg, og kravene til indholdet fremgår af bilag 2. Der er for en stor dels vedkommende tale om oplysninger, som vi allerede i dag oplyser køber og sælger om. Men kravene vil betyde en ændring i proceduren ved overdragelser. Skemaet skal udarbejdes inden 10 arbejdsdage efter, at alle relevante oplysninger foreligger; herunder selve vurderingen af andelsboligen. Sælger skal udlevere skemaet til sin ejendomsmægler eller til potentielle købere. Skemaet skal ligeledes være klar når jeres årsrapport for 2013 er godkendt. Hvem gør hvad? Ifølge bekendtgørelsen er det revisors opgave at indsætte mange af oplysningerne om foreningen i årsrapporten. Det sker i praksis ved, at revisor henvender sig til administrator, der så fremskaffer eller udarbejder de nødvendige data. Vi oplever allerede en øget mængde henvendelser fra revisorer, der er gået i gang med at efterleve de nye krav. Vi vil selvfølgelige sørge for, at revisorerne modtager de nødvendige oplysninger, så de kan

3 udarbejde korrekte årsrapporter. Vi bemærker, at mange revisorer formentlig vil tage sig ekstra betalt for at indarbejde de nye tal i årsrapporterne. Mere specifikt er det revisor, der på baggrund af oplysninger fra administrator skal udarbejde skemaets punkter B-H, K, M og R og medtage oplysningerne som noter i årsrapporten. Foreningen eller administrator skal udfylde skemaets punkt A, I, L og N. Dette er beskrevet i bekendtgørelsens 3. Alle oplysninger skal indberettes via en internetløsning hos ministeriet, men der foreligger endnu intet om, hvordan indberetningen skal ske i praksis. Ministeriets hjemmeside hertil er heller ikke klar. Det haster ellers, da mange andelsboligforeninger har generalforsamling i marts eller april, og vi må forvente, at der kan ske overdragelser umiddelbart herefter. Vi opfatter bekendtgørelsen sådan, at der skal ske indberetning én gang årligt umiddelbart efter, at årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Indberetning skal i øvrigt også foretages, hvis der sker væsentlige ændringer i løbet af året. Punkt 4 i skemaet skal andelsboligforeningens kreditforening eller bankforbindelse sørge for at oplyse og indberette. Dette punkt får dog først virkning fra regnskabsåret I princippet kan bestyrelsen vælge selv at stå for at udarbejde skemaer og indberette oplysninger om foreningen, ligesom bestyrelsen selv kan udarbejde skemaet for den enkelte andelsbolig ved salg. Sidstnævnte vil skulle indgå som en del af de i forvejen omfattende ekspeditioner ved overdragelse af andelsboliger. I det hele taget er disse nye administrative opgaver forbundet med meget stort ansvar, og vi anbefaler derfor, at I overdrager opgaven til CEJ. Er der forhold i skemaet, som vi ikke er bekendt med, inddrager administrator naturligvis foreningen i processen, så oplysningerne bliver korrekte og retvisende. Ny opgave ny pris Som Ejendomsforeningen Danmark også har gjort ministeren opmærksom på, er det ikke omkostningsfrit at pålægge en branche flere administrative byrder og regler. Især ikke når der som her er tale om helt ny lovgivning, der ikke er indeholdt i aftaleforholdet mellem foreningerne og administrationerne. Hvis foreningen ønsker vores hjælp til at efterleve de nye regler, vil opgaven blive faktureret ud over administrationshonoraret. For at oprette skemaet om ejendommen helt fra bunden, tager vi et engangshonorar på xx kr. inkl. moms. Heri er inkluderet opgaverne med at udfylde skemaet, udarbejde oplys-

4 ninger til revisor, indberette data til den endnu ikke eksisterende internetløsning samt eventuelt lægge dokumenter på foreningens hjemmeside via CEJ. Vi vurderer, at omfanget af opgaven i de følgende år vil være mindre, da skemaet ikke skal udarbejdes helt fra bunden, men blot skal vedligeholdes. Vi forventer dog at erfare meget mere om dette i løbet af det næste halve år. Skal vi udarbejde skemaet for den enkelte andelsbolig, der skal overdrages, bliver prisen 750 kr. pr. stk. inkl. moms. Det vil være naturligt, at sælger betaler for dette. Indberetning til ministeriet Hvis det viser sig, at indberetning til ministeriet skal ske via NemID, giver det en ekstra udfordring for foreninger, der har valgt selv at administrere den nye digitale postkasse. I så tilfælde vil foreningen nemlig selv skulle indberette oplysningerne. Formentlig kan det ske i samarbejde med administrator, der leverer oplysningerne. Men det ved vi mere om, når vi har modtaget flere oplysninger fra ministeriet. Vores holdning Årsagen til, at der bliver indført nye regler, er formentlig den megen medieomtale af nogle få, usunde andelsboligforeninger. Men den nye økonomiske og administrative byrde rammer alle, og bliver også pålagt det brede flertal af andelsboligforeninger med god økonomi. Det er vi i CEJ kede af. Som nogle måske kan huske, blev der for et par år siden lanceret retningslinjer for hvilke oplysninger, der burde fremgå af en årsrapport for en andelsboligforening omtalt som den gode årsrapport. Disse retningslinjer blev udviklet i tæt samarbejde mellem landets ejendomsadministrationer og revisorer, og fungerer efter vores opfattelse godt. Har ministeren specifikke ønsker til oplysninger, der skal foreligge ved handel med en andelsbolig, vil det være nærliggende blot at tilføje dette til de eksisterende retningslinjer. Men vi er selvfølgelig nødt til at følge loven og rette os efter den nye bekendtgørelse. Det ændrer dog ikke ved, at vi mener, at reglerne pålægger både foreningen og administrationen ekstra arbejde og uhensigtsmæssige omkostninger. Tilbagemelding frist den 20 marts 2014 For at eventuelle overdragelser omkring tidspunktet for generalforsamlingen ikke skal blive unødvendigt forsinkede, bør vi have sikkerhed for, at de nye opgaver bliver løst. Hører vi derfor ikke fra jer inden den 20. marts 2014, går vi ud fra, at CEJ skal varetage opgaverne for jer. Herunder at vi udarbejder og udleverer de oplysninger, som revisor måtte bede om.

5 Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte jeres administrator. Vi vender desuden tilbage med mere information på et senere tidspunkt. Med venlig hilsen Birgitte Bonde Administrationschef

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere