NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1"

Transkript

1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni

2 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse Hvem er NS48?... 3 Sydsjællands Ørredfond... 3 Lynoversigt over klubfaciliteter... 4 Udvekslingskort... 5 Susåen ved Vrangstrup Kirke og Grønlandsengen Tystrup søerne... 7 Bavelse og nedre Tystrup... 8 Susåen ved Strids Mølle - Skelby... 9 Susåen ved Skelby Susåen ved Nåby Mosen, øvre Suså og Ringsted å Gerdrup Glumsø sø Fladsåen Ulovligt fiskeri og forurening! Træløse Næstved Rampe Klublokale Næstved Kanal Klubbåd på trailer og 15 HK motor De gratis glæder Generelle regler Klub vedtægter Morten med DK rekord i Gråskalle 2005 Revideret juni

3 Hvem er NS48? Hvorfor medlem af NS48? Skælkarpe på 12,56 kg Rampetilgang Billige ture! Hyggeligt samvær Fiskeerfaring fra andre medlemmer! Specimen Trolling Kyst / Hav Flue Hvad får vi med dit medlemskab?? Flere muligheder! Ønsker du medlemskab! Kontakt venligst vores kasserer på Sydsjællands Ørredfond Sydsjællands Ørredfonds formål er at skabe en arts- og individrig fiskefauna i de sydsjællandske vandområder. Klubmester 2007 Fluefiskeri Derudover søger Fonden også at opnå målsætningen ved påvirkning af offentlige myndigheder samt privatpersoner. Fonden ledes af repræsentanter fra de tilsluttede sportsfiskerforeninger og -klubber, herunder NS48. Om foråret udsættes yngel samt 1-årsfisk og smolt, og om efteråret udsættes ½-årsfisk. Og her er dit bidrag vigtigt. For 50 kr. årligt (det svarer til mere end 10 fisk udsat) bliver du medlem af Fonden, men større beløb modtages selvfølgelig gerne. Læs mere på Revideret juni

4 Lynoversigt over klubfaciliteter Gerdrup Susåen v. Strids Mølle Fladsåen Glumsø sø Vrangstrupstykket(Susåen) Vrangstrupstykket (Ringsted Å) Vetterslevstykket(Susåen) Vetterslevstykket(Mosen) Tryggevælde å Ingen bookning Ingen bookning Ingen bookning Ingen bookning Ingen bookning Ingen bookning Ingen bookning Ingen bookning Bookes på Tystrup Sø Båd 1. Smakjolle Bookes hos Kristoffer tlf Båd 2.Rudkøbing Bookes hos Kristoffer tlf Landplads Ingen bookning Træløse ulige uger Bookes hos Freddi Hansen Næstved Rampe Nøgle købes hos kassereren (100 kr) Båden på trailer Bookes hos Peter Hansen tlf Ny facilitetsmappe Klubrekord i DK laks 13.4 kg Downloades på Klubrekord Knude ,4 kg. Revideret juni

5 Udvekslingskort NS48 har udvekslingsaftale med Køge sportsfiskerforening. Vi råder over 6 kort. Disse kort bestilles hos: Freddi Hansen, Kan reserveres for 2 dage af gangen. (aftal eventuelt med næste bruger) Køge foreningens største aktiv er Tryggevælde å, hvor der må fiskes over en strækning på 15 km. Fiskeri opstrøms Trolhættebro er forbeholdt Køge foreningens medlemmer. I åen er der store aborre, ørreder, gedder, rimter, skaller og ål. En anden af Køge foreningens åer er Køge / Lellinge Å (en del af Køge å er forbeholdt fluefiskeri) Når det gælder fiskeri i Tryggevælde å, så husk at.: Fiskeri på slusen og udefter er forbudt. Genudsæt for så vidt alle store aborrer. ( Hjemtag kun en over 35 cm. 6 i alt. Og kun 3 ørreder) Medbring altid kvittering på din indbetaling til NS48 samt udvekslingskort og evt. kort over de områder du må fiske. Klubrekord ,18 kg. Tryggen Klubrekord ,15 kg. Tryggen Revideret juni

6 Susåen ved Vrangstrup Kirke og Grønlandsengen. NS48 har i samarbejde med Suså Lystfiskerforening adgang til 2 spændende stykker af Susåen. Vragstrup kirke. Her der ca. 400m af Susåen, beliggende bag Vrangstrup kirke. Stykket er med dybe huller, så der er god mulighed for fangst af brasen, aborrer, skaller og gedder, For natteravnene er der også mulighed for at fange ål. Da de omkringliggende arealer er engstykker anbefales gummistøvler. Man skal være forsigtig, når man bevæger sig ved bredden. Falder man i, er der problemer med at komme op og åen er meget dyb. Det anbefales at juniorer bærer redningsvest. Kørselsvejledning: Parkerer på p-pladsen foran Vrangstrup Kirke og gå langs kirken ned til åen. Der er en vej ned til marken. Det er tilladt at gå gennem kornet ned til engstykket. Fiskeretten gælder fra Ringsted å s udløb i Susåen til en rørlagt markafvanding ca. 400m nedstrøms. Medbring altid medlemskort. Vrangstrup Kirke Grønlandsgården Ll. Grønlandsgard Grønlandsengen Her er stykket ca. 500m af Susåen der kan fanges bl.a.. gedder og aborrer. Da stykket ligger i en eng anbefaldes gummistøvler.. Der er fiskeforbund fra. 1. oktober til 31. december pga. jagt. Kørselsvejledning: Kør ad Vrangstrupvej, drej ned ad Grønlandsvej (ligger mellem Tyvelse og Vrangstrup) og fortsæt af denne til man når Grønlandsgården. Ved enden af vejen drejer man til højre langs Ll. Grønlandsgård og igen til venstre efter ca. 150m ned mellem gl. svinestald og lade. Her parkerer man bilen. Nede ved marken drejer man til højre og går langs stuehusets have over til skelet ind mod naboen. Så går man langs skellet ned til åen. Fiskeretten strækker sig fra skellet, der er er å-udløb og ca. 500m opstrøms til ca. 250 m fra Tuel Ås udøb i Susåen. Revideret juni

7 Tystrup søerne Sæson: Smakjolle: Esterjolle: Bookning: Hele året v. isfrit. Jollen er med dam og mærket (Nr.1 NS48) Jollen er med dam og mærket. (Nr. 2 NS48) Bookes hos Kristoffer Max bookes for 2 dage af gangen. Grej: P-forhold: Vigtigt: Kontakt.: Fiskeriet: Anker i bådene. (Åregafler sider på årene) Årer og redningsveste findes i den lille campingvogn, mærket NS48. Motor er ikke tilladt. Fra Sorøvej drejes til venstre ad Rejnstrupvej. 100 m. efter åen drejes til venstre af grusvej til P.plads v. Strids Mølle. Husets beboer har krav på en rimelig fred, respekter dette. Fremme ved huset drejes til venstre ned mod åen og der parkeres på græsset op mod folden. 1. Fiskeriet er kun tilladt opstrøms venstre del af søerne minus siv områder. 2. Der henvises i øvrigt til generelle regler. 3. Ved kraftig vind må båden benyttes på Susåstykket. (Se info under Susåen v. Strids Mølle) V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen. Søerne rummer virkeligt fine rovfisk som aborrer, gedde og sandart der findes på og langs med grundene. Hvis man er til fredfiskeri, er søen rig på både brasen og helt op til 2 kg. Kaper har efter sigende overrasket med nogle helt fantastiske fights. Smakjollen er med dam, Mærket Nr.1 NS48 Esterjollen er med dam mærket. Nr. 2 NS48. Revideret juni

8 Bavelse og nedre Tystrup Revideret juni

9 Susåen ved Strids Mølle - Skelby Fiskeriet: P-forhold: Vigtigt: Kontakt: Dette å-stykke er helt unikt med store huller, fine sving og udhængene træer. Ud over den faste bestand af utroligt flotte fisk, kan man på de rigtige tidspunkter finde kæmper der tager en afstikker fra søen til åen. Husets beboere har krav på en rimelig fred, respekter dette. Parker således at lastbil uhindret kan køre fra og til området! Fiskeriet er tilladt i Susåen nedstrøms højre side fra Jættestuen til over for Skelby kirke ca m. Tilgang til stykket bag om Stridsmøllehuset gennem folden! Respekter det private omkring Stridsmøllehuset ca. 150 m. Fra 16 maj 15 juli må der først fiskes fra kl grundet råbukjagten. Der henvises i øvrigt til generelle regler. V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen Bådene: Begge både må benyttes i kraftig blæst på dette område hvis de er booket. Revideret juni

10 Susåen ved Skelby Fiskeriet: Vigtigt: Ved Skelby er Susåen bred, meget dyb og med rolig strøm. Det er til tider et svært stræk at fiske, men det er også et vand, der ikke kun rummer mange, men også store fisk! Især medefiskeriet efter skaller, brasen og rimter er godt her. Samtidig er det er rigtig godt stræk til gedder. Langs åen er der eng, som er våd en stor del af året. Støvler er ofte nødvendigt og ved høj vandstand kan skridtstøvler eller waders være en god ting. Engen er åben og der er altid mulighed for at finde læ, og således er vandet særligt oplagt hvis der skal fanges gedder på flue. Strækningen er den røde og pink line på kortet. Fra 16 maj 15 juli må der først fiskes fra kl grundet råbukjagten. Kontakt: V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen Revideret juni

11 Susåen ved Nåby Stykket ligger nedstrøms Holløse Mølle og her er åen meget varieret. Mange sving, dybe huller i svingene og områder med lavt vand og hurtig strøm. Et meget spændende stræk, der rummer mange forskellige fisk. Især gedderne og rimterne er det der trækker om sommeren, men efterår og vinter byder på opgangs havørreder op i grov størrelse. Langs åen er engen varieret. Der er altid tørre områder, men ved høj vand vil den øvre del af strækket være oversvømmet så skridtstøvler eller vaders vil være en fordel. En meget stor del af stækket er dog tilgængeligt i almindelige støvler. Revideret juni

12 Mosen, øvre Suså og Ringsted å P-forhold: Parker på de efter kortet afmærkede P. Kør godt ind til siden så gårdejer og redskaber kan passere. Kørselsvejledning: Fra Næstved, drejes til venstre gl. Næstvedvej, ca. 200 meter. P-Pladsen ligger lige før åen på venstre side og kaldes Vejmandens plads. Man kan sige at fiskeriet starter med mosen! Vetterslevstykket: Her kan fiskes på den østlige side af åen, på en ca. 3km lang strækning fra Vetterslev og til jernbanebroen. Fiskeriet: Mosehullet: Rimtefiskeriet er specielt godt fra april til juni. Geddefiskeriet er godt hele året, mange dybe huller. Fiskeret i halvdelen af den lille mose ved parkeringen i Vetterslev. Fra hegnet og over til grøften til sommerhuset! Vrangstrupstykket i Susåen: P-forhold: Fiskeriet: Der parkeres på markvejen fra 90 graders svinget på Ømarksvej. Kør ned af markvejen, til det åbne areal og parker bilen her. Hold godt ind i siden, så landbrugsmaskiner kan passere. Går her tværs over engen til Susåen. Her kan fiskes ca. 150 m fra Vrangstrupvejen opstrøms ca. 1.5km til jernbanebroen! Fiskeriet er som Vetterslevstykket. Vrangstrupstykket i Ringsted Å: P-forhold: Fiskeriet: Kontakt.: Obs: Der parkeres ud for Ømarksvej 85 (hold ikke i vejen) Her følger man markvejen ned gennem skoven, gennem folden til kreaturbroen! Gå over broen. Her må fiskes opstrøms til hegnet ca. 150 m. og nedstrøms 850 m. Står du ved dette å stykke, må du knibe dig i armen! Fantastiske sving og dybe huller sætter tankerne tilbage på hvor smuk hele det Sjællandske åsystem engang har været! Fiskeriet kan overraske med nogle flotte ørreder! V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen Fiskeriforbud St. Bededag! Stykket er her reserveret til anden side! Revideret juni

13 Revideret juni

14 Gerdrup Kørselvejledning: Fra Næstved 2,5 km. Ud af Sorøvej, drej til venstre af Gerdrupvej ca. 100 m. Venstre hånd gård nr. 15. P.forhold: Vigtigt: Kontakt: De grønne arealer ved gården uden at blokere for kørsel med maskiner. Fiskeriet er kun tilladt for det på kortet afmærkede område. Ved uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen. Gerdrupstykket var det første fiskevand NS48 lejede og det var faktisk ikke nogen dårlig ide, idet det må betragtes som et af åens bedste stykker, dybe huller og storfisk kendetegner dette stykke. Fiskeri fra oktober til marts, med død eller levende agn er den metode man skal vælge hvis det gælder rovfiskene. Er man derimod godt tilfreds med et underholdene fiskeri, så forgår det fra 1. maj til langt ud på sommeren, hvor det samtidig skal nævnes at kunstagn på denne tid sagtens kan bruges. Maj og juni disker åen op med rekordstore medefisk i den helt grove kaliber! Waders eller skridtstøvler anbefales. Revideret juni

15 Glumsø SØ Kørselsvejledning: Ca. 16 km fra Næstved, er man junior kan det betale sig at tage toget. P-forhold: Kontakt: Fiskeriet: Mange parkerer og fisker ved rensningsanlægget, men der er mange andre steder kan man nå vandet uden at genere private. V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen. Lad det være sagt med det samme, den ene dag kan du have et forrygende fiskeri, for den næste ikke at mærke en sk.d. Men tag ikke fejl, der er masser af fisk i søen også meget store! Biologerne, der har holdt søen under opserveration i en årrække har bl.a. fanget gedder op til 12 kg, aborre op til 1,9 kg, suder over 2 kg karusser over 1,5 kg og ål op til 1,9 kg. Derudover har de også set en del skælkarper (gad vide hvor de er kommet fra?) Ifølge vores oplysninger er der fanget karper på knap 5 kg og gedder på lige under de magiske 10 kg! Revideret juni

16 Fladsåen Dette stykke af Fladsåen er utroligt smukt, ikke bare åens dybe huller og mange svind gør dette område unikt, men ikke få gange vil man se isfuglen der lynhurtigt farer forbi eller jager de små ørreder. Fiskeriet er godt hele året (minus fredningen) her fanges mængder af flotte bækørreder og enkelte havørreder, husk at udsætte nedgængerne igen, de er ikke værd at spise! Fiskeriet foregår med spinner opstrøms, en teknik der skal indøves i det smalle løb, men det er uhørt effektivt. Er du til fiskeri med orm, kan det selvfølgelig lade sig gøre. Et lille bobbleflåd med en str. 4 enkelkrog, styrer ormen til de mest umulige områder. Husk ved hug, gives tilslag øjeblikkeligt, da selv denne forholdsvis store krog vil side for dybt i de forslugne ørreder. Åen kan også indeholde store aborrer og helt i foråret. Kilo bækørred. Fiskeriet er tilladt fra engstykket til vejbroen. Ulovligt fiskeri og forurening! Bi-erhvervs, erhvervs og sportsfiskere skal alle overholde de regler der er udstukket for fiskeri! Overholdes reglerne ikke, er det ødelæggende for os alle! Observerer du ulovligt fiskeri har du derfor pligt til at oplyse om dette! Ulovligheder skal anmeldes til: Fiskeriinspektorat Øst Telefon: Alle hverdage: Ellers nærmeste politi! Ret også henvendelse til bestyrelsen af klubben! Hvis du opdager en forurening eller selv er ude for et forureningsuheld, så kontakt alarmcentralen (112) eller det lokale politi. Inden du ringer op skal du være klar til at besvare følgende spørgsmål: Dit eget navn og hvordan man kan få fat på dig. Forureningsstedet. Forureningens art og om muligt dens omfang Forureningskilden hvis det er muligt. Miljøvagten vil herefter blive kontaktet af politiet. Det kan være, at vi efterfølgende har brug for at ringe tilbage til dig for at få flere oplysninger. Det vil selvfølgelig kun ske hvis du selv vil. HUSK! - jo før en forurening anmeldes, jo mindre bliver skaden på miljøet. Revideret juni

17 Træløse Vigtigt: Vi ønsker at fiskeriet til stadighed skal føles jomfrueligt, derfor skal du booke en plads før du kan fiske i disse vande. Hver anden uge er der desuden helt fiskefrit. Fiskeriet er desuden kun tilladt for det på kortet afmærkede område. Bookning: 2 pladser kan bookes hos: Freddi Hansen Kørsel info: 6,5 km ud af Sorøvej, drej til højre af Pøllegårdsvej ca 1,6 km. fortsæt ligeud af Træløsebygade 500 m. Drej til venstre af Holmager ca. 900 m. Drej til højre af Kalklejevej her parkeres ved den store lade på højre hånd, man går til hullerne over indhegningen, husk at lukke disse efter jer. Fiskeriet: Hullerne i træløse er på sin vis et par rigtigt spændene og flotte søer. I begge søer er der spejl- og skælkarper op til + 10 kg. derudover findes der skalle, suder, aborre og gedder. I det nordlige hul skulle der være fanget aborre på op til 1,4 kg og gedder op til 9 kg. Begge huller indeholder suder på op til 2 kg. Bonusfisk i form af guldemter eller koi karper er ikke sjældent. Husk at genudsætte fiskene! DET ER STRENGT FORBUDT AT FJERNE KOI KARPERNE, OVERTRÆDELSE MEDFØRER EKSKLUSION. Affald: Kontakt: Husk altid at hjemtage alt dit affald, således at du altid kan komme tilbage med samvittighed! V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen 2 stk. 10 kgs karper af Martin. En fiskeplads Holmeager 19 Fiskeret i hele søen P Revideret juni

18 Næstved Rampe Ved sejlads med egen båd i Kanalen, Karrebæk fjord eller Smålandsfarvandet kan du med fordel benytte rampen, der ligger ved klubhuset Kanalvej 24 i Næstved. Nøgle til rampen: Bestilles hos kasserer. Depositum er kr OBS. Max hastighed i Kanalen er 3 knob. Kontakt: Ved uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen. Parker langs Kanalvej af hensyn til de fastliggende bådes biler. Klublokale Beliggenhed: Kanalvej 24. Huset: Ejes af NS48 Torsdag er der trollingaften. Pokalfest i starten af maj. Hold øje med for arrangementer. Revideret juni

19 Næstved Kanal Fiskeriet: Artsrigdommen i Kanalen er imponerende, faktisk er der alle de gængse ferskvandsarter. Aborrer er dog nok den almindeligste fisk, der i små størrelser findes i helt utrolige mængder, fra august og til isen lukker fiskeriet fanges hvert år individer op til over 2 kg. Brasen i + 4kg klassen fiskes ved Vadestedet eller helt inde ved Cementkanten. Karper. Vægten og bestanden er øget betydeligt de senere år. Superfightende individer kan overalt spottes i sommervarmen. Rimter og skaller findes også i XL. I 2002 blev der fanget rimte på 2,95 kg og samtidig er som om de store skaller er ved at vende tilbage, og her taler vi om + 1 kg skaller. Ål og Knude. Vi ved fra ålekonkurrencen at der hvert år fanges rigtigt mange ål i hele den nedre Suså og Kanalen. Derimod ved de færreste at der hvert år fanges mængder af den noget oversete ferskvandstorsk. Fangsterne gøres fra november og vinteren over. Ørreden. Da der i de senere år er sket en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Kanalen, betyder det også at der er en fin opgang af ørred, men det er som om de mange fangster udebliver. Helten. At vi som det eneste sted på Sjælland, har denne spændende fisk gør bare Næstvedsområdet endnu mere spændende. Fiskene fanges fra 1. februar til langt ind i marts. En ny Danmarksrekord findes med sikkerhed her. Sandart og gedder er ikke de mest dyrkede områder men de er der. Revideret juni

20 Klubbåd på trailer og 15 HK motor Båden: Hvid 465 Nydam jolle med 15 HK motor på trailer. Reservation/ Afhentning : Peter Hansen tlf Der kan max bookes for to dage ad gangen. Når båden hentes, så skal der lægges et depositum på kr. 500,00 og båden gennemgås inden afgang. Ved hjemkomst gennemgås båden igen. Findes alt OK, så betales depositum retur. Grej: Anker, årer og redningsveste. Vigtigt: 1. Mindst en person skal være fyldt 18 år. 2. Der henvises i øvrigt til generelle regler. Kontakt: V. uregelmæssigheder kontaktes bestyrelsen. Muligheder: Båden kan f.eks. isættes ved Karrebæksminde, Næstved Kanal, Stigsnæs, Maribo søerne og Præstø fjord. Revideret juni

21 De gratis glæder. Maribo Søerne. Et system af 4 søer på 50 km2 Søndersø Der er mulighed for at sætte trailerbåden i ved rampen ved campingpladsen info om sejlads findes på skilte ved rampen og det er vigtigt I læser dette, da der er mange fredninger. Hejrede Sø Nørresø og Røgbølle Sø Der er meldinger om fangst af gedder på over 10 kg og aborrer over 1,55 kg. Revideret juni

22 Generelle regler For Næstved Sportsfiskerforening af Kun brug af stang og hjul er tilladt fra foreningens både. 2. Mindst en person skal være fyldt 16 år når der sejles i foreningens både. 3. Redningsveste skal bæres når der sejles i foreningens både. 4. Båden skal efter brug efterlades rengjort. 5. Sejlads i foreningens både sker på eget ansvar. 6. Hvor intet andet er anført, er Fiskeriministeriets bestemmelser og mindstemål gældende. 7. Gyldigt medlemskort skal altid medbringes, og på forlangende forevises lodsejer, samt andre der fremviser gyldigt medlemskort. 8. Fisketegnsnummer og legitimation skal på forlangende kunne forevises. 9. Konstatering af fangede undermålere eller fredede fisk kan medføre eksklusion af foreningen. 10. Camping og båltænding på lodsejernes ejendomme er ikke tilladt uden disses tilladelse. 11. Der skal tages hensyn til lodsejernes ejendomme, herunder også til kreaturer og indhegninger. Særlig omhyggelig skal man være ved passage af elektrisk hegn. Sker det at hegnstråden knækker eller bringes i uorden, skal dette omgående meddeles lodsejer. 12. Affald eller løse fiskeliner må ikke efterlades ved fiskevandet. 13. Såfremt medlemmer konstaterer uregelmæssigheder ved fiskevandene, tyveri, forurening eller lignede, skal dette hurtigst muligt meddeles bestyrelsen. 14. Parkering skal finde sted uden at genere den øvrige færdsel, og ligeledes sådan at lodsejer og andre frit kan færdes med maskiner og redskaber. 15. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning af fiskevandene eller eksklusion af foreningen. Der henvises i øvrigt til de for de enkelte fiskevande gældende regler, der står ved beskrivelserne over de enkelte vande. Revideret juni

23 Klub vedtægter 1. Foreningens navn er Næstved Sportsfiskerforening af Foreningens mål er at varetage sportsfiskerlige interesser, herunder at skaffe medlemmerne det mest mulige fiskevand, samt at vedligeholde og ophjælpe fiskebestanden i dette. 3. Som medlem kan optages enhver fiskeinteresseret, dog således, at medlemstallet er begrænset efter bestyrelsens bestemmelser. Nye medlemmer skal skriftligt anmeldes til bestyrelsen. 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indvarsles senest 14 dage før afholdelsen gennem foreningsbladet eller annoncering i den lokale presse. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 5. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Ved hver generalforsamling afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved hver generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleantvalget skal prioriteres. Ved hver generalforsamling vælges endvidere en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant. Alle medlemmer som er fyldt 18 år er valgbare. Stemmeberettigede er alle medlemmer over 15 år. Et familiekontingent giver 1 stemme til generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen fastsætter årligt maksimumsbeløb for næste års kontingent. Den siddende bestyrelse er af generalforsamlingen bemyndiget til at optage lån til klubbens vel. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån/pantsætning, som bestyrelsen er bemyndiget til af generalforsamlingen. Af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 6. Bestyrelsen fastsætter under hensyn til gældende lovgivning regler for medlemmernes benyttelse af foreningens fiskevande og både. 7. Bestyrelsen fastsætter regler for medlemmernes deltagelse i foreningens arrangementer og løbende konkurrencer. 8. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om optagelse i relevante organisationer og bestyrelsen udpeger repræsentanter til disse. 9. Ændringer i vedtægter eller forretningsorden kan kun vedtages såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for sådanne ændringer. Såfremt generalforsamlingen, som følge af for ringe tilslutning, ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som da, uanset antal fremmødte antal medlemmer, er beslutningsdygtig ved simpelt absolut flertal. 10. Foreningen skal opløses såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen og 3/4 af de afgivne stemmer er for en sådan beslutning. Generalforsamlingen træffer i tilfælde af opløsning beslutning om, hvilken ligesindet forening NS48s midler skal tilfalde. Såfremt der er 3/4 flertal for at opløse foreningen, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig som følge af for ringe fremmøde, udskrives urafstemning hvor det kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer skal være for foreningens opløsning. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med de for ordinær generalforsamling gældende varsler. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, når 40 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver dette. Sådant krav skal skriftligt fremsættes overfor formanden med angivelse af forslag til dagsorden for ekstraordinær generalforsamling. 12. Overtrædelse af foreningens vedtægter og bestyrelsens bestemmelser kan medføre eksklusion eller anden sanktion efter bestyrelsens bestemmelse. Ukendskab til vedtægter og bestemmelser fritager ikke for ansvar. Revideret juni

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2012 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Hvem er NS48? Hvorfor medlem af NS48? Skælkarpe på 12,56 kg Rampetilgang Billige ture! Hyggeligt samvær Fiskeerfaring fra

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2010 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2010 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2010 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse Hvem er NS48?... 3 Sydsjællands Ørredfond... 3 Lynoversigt over klubfaciliteter... 4 Udvekslingskort...

Læs mere

Facilitetsmappe NS48. Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004. Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007

Facilitetsmappe NS48. Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004. Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007 Facilitetsmappe NS48 Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004 Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007 Revideret 08.06.2009 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er: Herning Ikast Lystfiskerforening (HIL) og dens hjemsted er Herning Kommune. Stk. 2. Foreningen har følgende

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl 2. jan. 2016 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl. 12.15 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Skoliose Forening (DSF). Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Dansk Skoliose Forening henvender

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vedtægter for BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund Side 1 af 6 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er:

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere