EKSPRESSEN. Den 'lidt' anderledes Motorcykel tuner SIDE 10. Import - en folkehobby? SIDE 12. Når himlen dufter af benzin SIDE 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPRESSEN. Den 'lidt' anderledes Motorcykel tuner SIDE 10. Import - en folkehobby? SIDE 12. Når himlen dufter af benzin SIDE 8"

Transkript

1 EKSPRESSEN MEDLEMSBLAD NR. 77 JULI 2007 Når himlen dufter af benzin SIDE 8 Den 'lidt' anderledes Motorcykel tuner SIDE 10 Import - en folkehobby? SIDE 12 Cafè-Racer Årgang 77 SIDE 20 Fra Intruder til Multistrada SIDE 24

2 Redaktionen siger... 2 Generealforsamling/Nye medlemmer Når himlen dufter af benzin... 8 Den lidt anderledes mc tuner Import - en folke hobby? Racekalender Nyheder/Rygters Bureau Cafe racer årgang Race Replica Fra Intruder til Multistrada G day mate Tips & Trics Kontaktpersoner Formand / President: Peter Hansen Sødingevej 47, 5750 Ringe Tlf.: Kasserer: Johnny lautrup Lindhardt Boltonvej 23, 2300 København S. Tlf.: Klubbens Girokonto: nr.: Redakteur / Editor - Ducati Ekspressen: Brian Hekto Sørensen Syvendehusvej 22, 2750 Ballerup Tlf.: / DTP: Morten Jacobsen Falkonergårdsvej 15, 1, 1959 Frb. C Tlf.: Jylland & Klubbutikken: Bo Madsen, Industrivej 1, 8450 Hammel Tlf.: Finn Olesen Rolfsgade 123 b, 6700 Esbjerg Tlf.: Sjælland: Lars Carlsen Mirabellevej 9, 4300 Holbæk Tlf.: Fyn: Anders Coisbo Fyn Odense Tlf Udenrigsminister: Søren Johansen Kildegårdsvej 3, 3660 Stenløse Tlf.: Værktøjsudlån: Flemming Aabæk Petersen Højlandsvej 13, 2600 Glostrup Tlf.: Andre vigtige personer: Web sjasker: Jan Skovsgaard Markledet 7, 5220 Odense SØ Tlf.: Copyright Ducati Klub Danmark Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. Bladlayout af: Morten Jacobsen. Redaktionen siger Ducati Ekspressen ruller igen - for fuld damp! Årets generalforsamling blev holdt i Allerød. El Pappa havde været en smule fraværende, og et par skyer smuttede op på himmelvælvet og velsignede os med lidt vand! Det lagde dog ikke en dæmper på løjerne. Lars-MC stillede op med 'bænken' og medlemmerne bidrog til en meget engageret generalforsamling. Et af resultaterne af generalforsamlingen blev en fortsat støtte til at udgive Ducati Ekspressen i dens nuværende form. Vi måtte også sige farvel til Erik 'MotoRico' Livoni der flytter til Bornholm, og ikke længere kan afse tid til at lave Ekspressen. Vi er Erik tak skyldig for det store arbejde han har lagt i bladet. Allan Reakes har ligeledes travlt, og kan ikke lave DTP på Ekspressen længere. Det var jo et alvorligt tab; men til gengæld tilbød Morten at lave DTP fremover, så vi blev reddet på målstregen og kunne igen fyre op under kedlerne! Sæsonen er på sit højeste. Der har været Club Race i Assen, WDW, skruekurser m.m., og i regionerne er der kommet godt gang i køreture og dæksparkeri. Der må helt bestemt være noget at skrive om. Vi vil også meget gerne modtage artikler om spændende projekter. Vi vil meget gerne lave et nummer med temaet 'Don't buy it - Build it!' Vi har indtil nu fået passende med artikler til Ekspressen, og det må meget gerne fortsætte! Bladet er jo for medlemmerne, og hvem er bedre kvalificeret til at skrive vedkommende og læseværdige artikler - end medlemmerne? Ducati Ekspressen er og bliver Danmarks største blad for Ducatister! Med Venlig Hilsen Redaktionen 2 Kort referat fra bestyrelsesmødet 12. maj 2007 Aftaler vedrørende generalforsamling: Prøvecykler fra kl. 10:00 til 17:00 Allerød MC sørger for at planlægge en rute og stiller med masterkører. Prøvebænk stilles op så den generer mindst muligt (jeg ved ikke om det bliver miuligt at få sig en morfar). Allerød MC sørger for pølser og brød til grillen lørdag middag, aftensmad til lørdag aften, samt morgenmad søndag morgen. Allerød MC henstiller at øl og vin købes i baren.. Generalforsamling kl. 17:00 Ducati telt til Allerød + klubartikler. Bo sørger selv for klubartikler da han kører i bil til Allerød. Peter har lavet aftale med hensyn til teltet. Flemming overtager klub værktøjet fra Otto officielt fra generalforsamlingen.. Der er 3 alternativer til klubbladets fremtid: A: Hæve kontingentet med 100 kr. samt en ekstra opkrævning på 100 kr. hvis bladet skal køre videre i nuværende form.. B: Gå tilbage til det gamle format og trykker derved kan vi nøjes med at hæve kontingentet med 50 kr. og så er der råd til andre aktiviteter. C: Droppe det trykte blad og udgive det på nettet, så man selv kan skrive det ud. Ducati race er stadig op til en interesseret tovholder evt. classic race. På valg Kontakt Fyn: Anders Coisbo er interesseret Kontakt Jylland: Bo genopstiller men trækker sig gerne Udenrigs minister: Michael genopstiller ikke, Flemming interesseret. Regning fra udstilling i Herning 1507,50 kr. som skal deles mellem de deltagende klubber.. Med hensyn til annoncørernes brug af baren blev indlægget vedrørende prøvekørsel af Moto Morini fjernet fra baren da det var indsat af en privat mand, og ikke af Bo selv.. Næste møde fredag den kl. 19:00 med rødvin, øl og cigarer (samt ragepiger til dem som har tilladelse med hjemmefra : ) Generalforsamlingen blev i år holdt hos Allerød MC d maj. Vejret kunne have været bedre; men ca 80 medlemmer havde da fundet vej - nogle endda fra Jylland og Fyn. Det var dejligt at se at der også var nye ansigter imellem. Igen i

3 år var der arrangeret prøvekørsel af forskellige modeller fra Ducati og også et par Moto Morini'er var stillet til rådighed. Lars MC stillede op med 'bænken' og den blev flittigt benyttet. Man var ihvertfald ikke i tvivl om at den var i funktion p.gr.a. lyden. Efter Generalforsamlingen blev grillen startet op, og der var bøffer og en herlig salatbar med alt hvad hjertet kan begære - af grønt. En stor tak til Allerød MC der virkelig fik arrangementet til at lykkes. Generalforsamlingen afvikledes i henhold til den dagsorden der er i vedtægterne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabets forelæggelse - herunder evt. forslag til kontingentændring 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Evt. Som årets dirigent valgtes Ralf. Der takkede for valget og styrede resten af slagets gang, med hård hånd.. Peter Formand Hansen aflagde sin beretning (Beretningen kan læses på side 4). Efter spørgsmål og kommentarer blev den vedtaget.. Peter Kassemester Hansen fremlagde årets regnskab og kommenterede de enkelte poster. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til et par af posterne. Herunder blev bl.a. priserne for trykning af Ducati Ekspressen og enkeltstyksprisen uddybet. Ligeledes blev et par udgiftsposter i forbindelse med Moto Italiane drøftet. Regnskabet blev herefter godkendt.. Der var indkommet flere forslag: Redaktionen havde stillet følgende forslag vedr. Ekspressen:. Med udgangspunkt i de nuværende omkostninger for fremstilling og udsendelse af Ducati Ekspressen, stilles der forslag om kontingentforhøjelse. På budgettet for det kommende år er der afsat Kr til Ducati Ekspressen. Kontingentet foreslås derfor forhøjet med ( /800) 100 Kr. pr. medlem. (der var stillet yderligere ét forslag om kontingentforhøjelse) Ducati Ekspressen var herefter til generel diskution. Der var både ros og ris til bladet, omend overvejende ros. Priserne på trykning, DTP og porto blev vendt i dabattens løb. Forslaget blev vedtaget og kontingentstigningen på 100,- Kr. vil være effektiv fra Redaktionen havde stillet følgende forslag vedr. et særkontingent på 100,- Kr. Beløbet skulle anvendes til sikring af udgivelse af Ducati Ekspressen resten af sæsonen, idet kontingentforhøjelsen, hvis vedtaget, først kan effektueres fra Forslaget blev trukket tilbage, og efter nogen debat pålagde forsamlingen Bestyrelsen at finde økonomiske udveje i form af besparelser, der sikrede udgivelsen af bladet, istedet.. Bestyrelsen (uden Redaktionen) stillede følgende forslag vedr. Ducati Ekspressen: Vi vil fra bestyrelsens side gerne have at I tager stilling til 3 løsningsforslag, og vi vil gerne have at i tænker på at vi er her for sjov og klubben efter vores mening skal blive ved med at være et uforpligtende samlingspunkt om vores fælles interesse.. Forslag 1: Vi hæver kontingentet med 100 kr. samt en ekstra opkrævning på 100 kr. hvis bladet skal køre videre i nuværende form.. Forslag 2: Vi går tilbage til det gamle format, vægt og trykteknik, samt mere beherskede annoncer. Derved kan vi nøjes med at hæve kontingentet med 50 kr. vi kan undgå ekstra indbetaling og så er der stadig råd til andre aktiviteter.. Forslag 3: Vi dropper det trykte blad og udgiver det på nettet, så man selv kan skrive det ud. Forslag 1 var nærmest enslydende med det af Redaktionen stillede forslag vedr. kontingentforhøjelse, og var derfor allerede en realitet. Dermed faldt også den resterende del af Bestyrelsens forslag.. Valg til Betyrelsen: Kassemesteren (Peter Hansen) havde på forhånd meddelt at genvalg ikke var ønsket. Johnny Lautrup Lindhardt stillede op og blev valgt. Representanten fra Jylland (Bo Madsen) var på valg og ønskede genvalg, og blev valgt. Yderligere stillede Finn Olsen op som støtte for aktiviteterne på Esbjerg-kanten, og blev valgt. Representanten fra Fyn (Flemming Johansen) havde på forhånd meddelt at han ikke ønskede at fortsætte son regionskontakt, og at der var truffet aftale med Anders Coisbo, der blev valgt istedet. Værktøjsudlån (Otto Andersen) havde meddelt at det ikke ville være muligt at fortsætte, og istedet var der truffet aftale med Flemming Petersen, der hermed overtog Værktøjsudlånet. Redaktionen var ikke på valg; men Erik 'MotoRico' Livoni måtte trække sig p.gr.a. flytning. Morten Jacobsen tilbød sin assistance til at lave DTP, og blev valgt. Udenrigsministeren (Michael Maisch) havde på forhånd meddelt at genvalg ikke var ønsket. Det viste sig at der var to kandidater til posten og der var dermed kampvalg til Udenrigsministerposten. Flemming Johansen og Soren Johansen stillede begge op. Efter en presentationsrunde, hvor de to kandidater tilkendegav hvem de var og hvad de ville bidrage med, skred man til afstemning. Afstemningen faldt ud til fordel for Søren Johansen der dermed blev ny Udenrigsminister.. Eventuelt: Der blev diskuteret løst og fast; men der fremkom ingen væsentlige punkter.. De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for den 3 indsats de havde ydet for klubben.. Dirigenten lukkede derefter Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Kort referat fra bestyrelsesmødet 6. juni 2007 Deltagere: Bo, Peter, Flemming, Johnny, Lars, Søren, Brian, Jan, Finn. Kassererposten og budget Johnny har endnu ikke fået overdraget den fulde kassererpost, han mangler bl.a. adgang til bank m.m. Overdragelse finder sted snarest.. Der var fuld enighed i bestyrelsen om at transportudgifter kun dækkes med faktiske udgifter, altså ikke med kilometer penge. Alle udbetalinger, som er ud over daglig drift, skal godkendes af bestyrelsen.. For at spare blev årets julegave sløjfet.. Der er budgetteret med endnu 3 udgivelser af klubbladet i år. Antallet af blade kan ikke reduceres, da vi over for vores annoncører, har forpligtiget os til et antal udgivelser.. Klubartikler Søren laver indlæg i Baren vedrørende salg af klubartikler. Det blev aftalt at det fremover skal være muligt at købe klubartikler ved alle større klubarrangementer.. Referater Der skal afleveres referat fra forrige bestyrelsesmøde, årets generalforsamling og dette bestyrelsesmøde. Peter Bella Italia. 1/9 Sommerfest hos MC Panda med deltagelse i Bella Italia - Gratis at deltage Vi håber at der kan laves et overskud på forplejning og salg af klubartikler - Lars, Anders og Søren. President meeting Carsten Jørgensen repræsenterer klubben. Carsten skal have repræsentation i form af klubartikler med. (Ingen tilskud). Moto Italiane Søren annullerer en evt. aftale om klubfrokost med cafeteriet. Anders tager teltet med. Peter og Dorthe har tilbudt at lave mad til alle klubbens deltagere. Klubben stiller en underskuds garanti på 1000 kr, men forventer et overskud til klubkassen. Johnny Skaffer en tilmeldingsliste fra R4FUN. Skruekursus i Odense Peter afholder skruekursus i Odense i september måned. Diverse Peter laver et visitkort til klubben.. Søren laver ny klubfolder Jan arbejder med at opdatere klubbens mail-liste

4 Formandens beretning. Velkommen til generalforsamling 2007 Jeg har efterhånden stået her mange gange, vistnok siden 1990, hvor vi holdt generalforsamling på min græsplæne i Sødinge. Jeg er også en af den der var med til at starte klubben i 1985 hos Egense på sydfyn. Mange af os gamle er stadig med, og vi kan fortælle et utal af historier fra de mange år. I dag er vi blevet en stor klub og vi kender ikke hinanden så personligt mere, men det er stadig nøjagtigt det samme vi samles om, og ducati står stadig for det samme som dengang, det er nemlig som det altid har været den eneste serieproducerede motorcykel med desmo, så vi har noget som ingen andre har, hvad enten vi er til de gamle eller til de nye. På fabrikken går det også stadig op og ned, der er fejlslagne projekter og der er modeller der allerede inden de går i produktion er verdensberømte. Vi har gennem årene fået opbygget et kæmpe netværk, og først og fremmest er det på nettet vi er i kontakt med hele ducati-verdenen. Men heldigvis er der også mange der mødes på banerne og på vejene overalt i landet. Ovre hos os i Panda kom jeg i 1984 på min GTS, og der var vist ingen der rigtigt havde set sådan en før, det var i hvert fald ikke noget de andre turde binde an med. Nu er der kun et par enkelte der ikke har ducati. Og så vil jeg gerne sige til jer alle, at baren på hjemmesiden er et fint sted at udveksle meninger, men husk at komme ud og mødes, og husk at hvis I har forslag til ændringer, ture, rejser, banedage eller mange andre ting der kan berettige støtte fra klubben, så skal I henvende jer direkte til os i bestyrelsen, baren vil aldrig være stedet hvor tingene bliver afgjort, her er jo adgang for alle, også ikke-medlemmer. Husk også at få sat jeres arrangementer på kalenderen, i baren kan man lure interessen, men et arrangement med klubstøtte skal stå i kalenderen for at vi kan holde styr på datoerne. Vi har gennem alle årene haft ekspressen som klubblad, og vi har altid forsøgt at få det ud 4 gange om året, nogle år har det gået mere glat end andre. Det har dog på mange generalforsamlinger været diskuteret hvor meget krudt og guld der skulle bruges på at lave blad, jeg ved at mange andre klubber har fået drænet deres økonomi af deres klubblad, ja en vis desmolsen er ennda blevet kendt for gennem flere år at kræve bladet afskaffet nu hvor vi har nettet, men vi har altid haft forbindelserne i orden så det har kunnet lade sig gøre også at have økonomi til andre tiltag, og vi har naturligvis altid nedstemt desmolsen, for vi kan ikke undvære ekspressen som lokumslæsning. Og nu står vi så i år med det flotteste blad vi nogensinde har haft, og vi står i år med den tommeste kasse vi nogensinde har haft. Og nu må vi så spørge os selv igen hvordan fremtiden skal se ud. Vi har et meget professionelt fremstillet blad, det er der vist ikke 2 meninger om. Men er det spændende læsning eller er det blevet for reklamepræget De sidste numre har været meget dyre at fremstille, for vi har måttet betale fuld pris for layout og trykning, skal vi fortsætte med det eller kan vi igen finde ildsjæle der vil lave blad for sjov så det ikke bliver så dyrt. Det flotte blad er blevet attraktivt for annoncører, så vi kan måske kræve meget højere annoncepriser, så de kan dække flere udgifter. Der er kommet nye programmer så man direkte på skærmen kan sidde og bladre i sit klubblad, så desmolsen har måske omsider ret, han var bare lidt forud for sin tid. Der er jo nok ingen tvivl om at klubben kan leve videre i bedste velgående uden blad, det er jo ikke muligt i dag at få nyhederne gennem bladet, hvem nøjes måske med at tænde pc'en en gang i kvartalet. Vi vil fra bestyrelsens side gerne have at I tager stilling til 3 løsningsforslag, og vi vil gerne have at i tænker på at vi er her for sjov og klubben efter vores mening skal blive ved med at være et uforpligtende samlingspunkt om vores fælles interesse. Forslag 1: Vi hæver kontingentet med 100 kr. samt en ekstra opkrævning på 100 kr. hvis bladet skal køre videre i nuværende form. Forslag 2: Vi går tilbage til det gamle format, vægt og trykteknik, samt mere beherskede annoncer. Derved kan vi nøjes med at hæve kontingentet med 50 kr. vi kan undgå ekstra indbetaling og så er der stadig råd til andre aktiviteter. Forslag 3: Vi dropper det trykte blad og udgiver det på nettet, så man selv kan skrive det ud. Vi kommer tilbage til dette punkt senere. Nu vil jeg gerne sige tak til alle jer, fordi vi er så gode til at mødes omkring vores fælles interesse, og jeg håber at vi får sammensat en rigtig god bestyrelse så klubben stadig trives godt. Hilsen Peter Kære piger & drenge! Efter at ha' arbejdet med Ekspressen i et år, og været med til at udgive flere numre, er det med vemod, at jeg takker af. Samarbejdet med Brian (Hekto) og Knallertbøllen (Allan Reakes), har været second to none, og sammen har vi fået banket nogle rigtig gode blade igennem trykkerens maskine. Design og form blev ændret markant, det blev til et lækkert og et 'first class' blad, ikke mindst takket være de aktive medlemmers mange artikler. Ikke mange motorcykelklubber kan bryste sig af at ha' så flot et blad. Men, alt godt får en ende, og for mit vedkommende har jeg været nødt til at takke af, bl.a. grundet flytningen til Bornholm, hvor vi overtager vores nye hus den 1. august samt diverse projekter, som jeg er igang med. Jeg måtte konstatere, at tidsforbruget med Ekspressen - ca. 30 dage pr. nummer - ikke ville kunne forenes med mine øvrige projekter, og så valgte jeg at fravælge mit arbejde med Ekspressen, desværre før tiden. Arbejdet med Ekspressen har dog ikke været lutter lagkage. Der var store begynderproblemer, ligegyldige - og energidrænende diskussioner om ditten og datten, noget der forhåbentlig nu hører fortiden til. Veni, Vidi, Vici! Vi, Hekto, Knallertbøllen og jeg selv, gennemførte projektet, gennemførte bladet, sådan som vi ønskede det, og som vi så det, og vi ved, at medlemmerne har været, og er rigtig glade for Ekspressen, sådan som bladet er idag, hvilket også klart blev tilkendegivet ved generalforsamlingen i maj i Allerød. Det var en stor glæde for os i redaktionen at modtage så mange roser fra forsamlingen. Tak for det! Jeg ved, at Ekspressen med den nye redaktion, vil tage et fast greb i gasrullen, og race videre i bladets nuværende ånd, form og indhold, og gøre det endnu bedre - flere nye og gode tiltag er undervejs. Ikke mindst grundet det stærkt stigende medlemstal, er der et stort behov for at Ekspressen fortsat har et kreativt, relevant og kvalitativt godt indhold. Og til dig, der altid sidder på første række og nærlæser 4

5 Ekspressen, hvad med at du selv kom med input, og var med til at gøre Ekspressen endnu mere levende? Der vil komme nogle Bornholmske gloser fra Horraknadring'en i Neksø, nu og da. Pas godt på jer selv i trafikken. Husk, alle andre er idioter! Ha' en rigtig go' sommer. Vi ses derude. Med Duc-frisk Bornholmer hilsen Erik "Moto Rico" Livoni Nye ansigter (og cykler) HVEM ER NU DENNE FORMAND Jeg er født 3. maj 1956 i Sødinge ved Ringe, og jeg var ikke mange dage gammel inden jeg var med i min fars sidevogn, så det der med motorcykel er jeg altså født ind i. Jeg begyndte naturligvis med knallert så snart jeg var 15, og første nye motorcykel købte jeg til min 18 års fødselsdag. Jeg er medlem i MC Panda og har været det siden I 1984 var jeg med til at starte DUCATI klubben, det var også året hvor jeg købte min gode gamle 900 GTS som i årenes løb har bragt os hele europa rundt. Det der med de ældre modeller har jeg ikke rigtigt sluppet når det gælder DUCATI. Jeg kan bedst lide når en motorcykel er lidt rå, og derfor har jeg indtil videre holdt mig til modellerne op til 1989, dvs. kickstrarter, dellorto, og rustne bremser. Jeg beundrer de nyere modeller, men de gamle er mere mig. Jeg har den gamle 900, en 160 Monza junior, en 750 F1 og en flok elefanter. Sidste sommer var jeg på elefantryg til Nordkap km på 10 dage. Sådan en god gammel 650er fra 86 kan godt bestille noget (2 på og fuld oppakning) Jeg er uddannet industriel designer og har idag firmaet WESTSIGN hvor vi fremstiller alle former for skiltning og bil/motorcykeldekoration, og jeg laver også restaurering/ ombygning af DUCATI'er. Ved siden af driver jeg landbrug, Jeg er gift med Helle der er bibliotekar på TV2 nyhederne, og vi har 3 børn, Johanne på 10, Niels på 15 og Søren på 17. Hilsen Peter FINN OLESEN Jeg bor i Esbjerg og vil gerne gøre en indsats for klubben, specielt at arrangere ture m. m. i Sydvestjylland. Jeg har været medlem af klubben siden 2005, hvor jeg købte en 916. Siden er det blevet til en Cagiva Elefant 900, så nu må min mangeårige rejsekammerat, en Yamaha XJ 900, ud af stalden. En stor del af fritiden bruger jeg på at køre ture på 916'eren. Mine sommerferier foregår næsten altid på motorcykel. For tiden arbejder jeg med at gøre min nyindkøbte Elefant klar til næste sæson. Jeg kan kontaktes på: Tlf eller JOHNNY LINDHARDT, NYVALGT KASSEMESTER Ja så oprandt dagen hvor der skulle afholdes generalforsamling, og undertegnedes kandidatur til kassemesterposten skulle stå sin prøve. Samtaler havde været gennemført med den "gamle kassemester" for at få en idé om jobbet. Det kom som en total overraskelse at der ikke var kampvalg om kassemesterposten :o), med andre ord jeg blev sku valgt. Hvem er det så I har valgt at give dette tillidshverv. Kort kan det udtrykkes ved: genfødt motorcyklist, livsnyder med hang til god rødvin, godt øl, eksotisk mad, og en familie der bakker op om klubben. Min baggrund er vel rimelig traditionel, startede som 18 årig på MC, efter en årrække på bambusraketter kom perioden med småfolk og transport i bil, afrundet med min genfødsel i form af indkøbet af en Laverda C (kan med tilfredshed notere mig at den endog har været afbilledet i Ekspressen). Indrømmet, jeg så først "lyset" i 2006, hvor LAV'en blev afløst af en 999S (monoposte) fra Finn Ingemann. Betingelsen fra konens side var en ombygning til Biposto så datteren kunne fortsætte det glade liv som bagsædepassager. Heldigvis blev konen så forelsket i en Monster 695 ved afhentningen af 999'eren at denne ombygning blev overflødiggjort - selvom man nok må sige at ombygningen havde været en mere økonomisk løsning :o). Til dagligt slår jeg mine folder som sælger af teleydelser til et par større erhvervskunder. Jeg skal forsøge at løfte arven fra den gamle kassemester og jeg skal sammen med den øvrige bestyrelse love at holde fokus på at få kanaliseret så mange af medlemmer- nes penge tilbage til klubaktiviteter, der kan komme så mange som muligt til gode - dette vil blive mit mantra i bestyrelsesarbejdet. Johnny Lautrup Lindhardt Telefon: Mobil: VÆRKTØJSUDLÅN. Jeg har ved seneste generalforsamling overtaget klubbens værktøjsudlån. Min tilknytning til klubben stammer helt tilbage til den stiftende generalforsaming, da klubben blev stiftet. Gennem årene har jeg haft Morini 3 1/2, herefter min Pantah 500 jeg købte fra ny og stadig er ejer af. Min foretrukne mc er min Cagiva Elefant 750 fra 88, da denne er ganske velegnet i den københavnske trafik. Jeg er bosiddende i Glostrup. Som deltager i Pantah fraktionen har jeg efterhånden megen erfaring gennem årene fra diverse ufrivillige pitstop, typisk fra vores årlige tur fra og til den Hollandske Duc klub race i Assen. Hjem er vi altid kommet. Én tur, der sent vil blive glemt, var turen fra WDW for 10 år siden, Otto Valvole og jeg havde nedbrud på shokkobling, løst kædehjul, defekt generator samt knækket krydspind på forreste cylinder at slås med på vores ca km tur, alt blev repareret og hjem kom vi atter, endda samme dag Storebæltsbroen åbnede. Min nok sjoveste mc må have været min russiske Dnepr. Et russisk militær køretøj fra 1969 med træk og differentialespærre på sidevogn, påmonteret ammunitionskasse samt holder til maskingeværet. Cyklen blev solgt ubeset for et par år siden, endda til en jyde, og savnes stadig en gang imellem. Min seneste indkøbte mc er en Paso 907 IE fra Denne cykel passer ikke helt ind i min filisofi, idet jeg helst vil køre på noget, der har gennemgået en test på minimum 20 år, men 4 år til og tilliden må være 100 % tilstede. Klubbens værktøj er desværre ikke fulgt med tiden. Der skal invisteres i mere værktøj til de nyere modeller. Dette blev beviliget på årets generalforsamling. Værktøj, der typisk lånes ud, er til generator og og kobling: Klubbens værktøjsliste kan ses på hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte mig for udlån af værktøj, helst pr. mail. Mvh. Flemming Petersen 5

6 MORTEN JACOBSEN NY DTP`ER Lige efter årsskiftet købte jeg min første Ducati, en 851 fra 1992, og meldte mig ind i klubben i marts måned. Jeg har de sidste par år gået og kigget på mc efter mere end 10 års fravær som motorcyklist, jeg kom tilfældigt forbi 851`eren og slog til, den var jo... det ultimative og temmelig uopnåelig sidst jeg kørte mc. Tog 851`eren ned til Le Mans for at se lidt Tom K, sled bagdækket ned på autobahn, fik bekræftet at mit tøj er vandtæt og har derefter besluttet at turen næste år går til et endnu ikke planlagt mc arrangement. Jeg ser frem til at deltage i Moto Italiane, Knutstorp er sikkert sjovere end autobahn. Jeg vil gerne give den en ekstra "skalle" med lidt klubarbejde, derfor meldte jeg mig til dtp tjansen. Nuværende projekt er at bygge et mindre værksted, hvor jeg kan pusle. Kontakt: / Region Fyn Først vil jeg sige tak for valget, jeg var desværre forhindret i at møde på generalforsamlingen, men kan forså, at Flemming præsenterede mig, og nu er jeg klar på tage udfordringen op. På Fyn startede vi i februar med at holde "Ducati-møde på Cafe Kræz i Odense, her mødte der mellem 4-8 stykker op de første gange, men efter maskinerne er kommet ud, blev opbakningen større. Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle forsøge at lave en tradition i at mødes d. 2.torsdag i måneden. Det er blevet til et par enkelte ture til Skovsøen i Odense og Panda MC har også fået et besøg. Lad os håbe, at vi kan nå at få mange flere ture inden sæsonen rinder ud. Der har på "Baren" været opslået div. fællesture, som primært har været på de små veje på Fyn. Tak til alle der har deltaget, dejligt at se, at jyderne også er repræsenteret på Fyn. Kan se, via. medlemssiden, at vi er rigtig mange medlemmer på Fyn, så mon ikke der kan blive mulighed for en stor fællestur inden længe. På gensyn på de små fynske veje.. Coisbo. Region Jylland Sydvestjylland Da bestyrelsen i foråret søgte efter kontaktpersoner, meldte undertegnede sig som klubbens kontaktperson i Sydvestjylland. Håbet er at mødes og køre ture med klubbens medlemmer. Jeg har oprettet en mail liste over medlemmerne i nærområdet. Hver gang der bliver lavet en fælles tur m.v., sender jeg en mail og opretter en tråd i baren under generelt. Turene er I selv med til at bestemme, så det er bare med at komme ud af garagen. Finn 2007 Jylland: 3. mandag hver måned, kl Ducati Café Svej, Åboulevarden 22, 8000 Århus C 3. onsdag hver måned Kl køres en tur af cirka 1_ - 2 timers varighed inkl. en kaffepause. Første tur er d. 21. marts 2007 Kl Mødested: Kassemesteren. Webersvej 119, 7500 Holstebro. 1. søndag hver måned - kaffemøde hos Bo Madsen i Hammel kl. 13 til 17. Fyn: 3. onsdag hver måned - møde hos MC Panda på Midtfyn. Sjælland: 2. torsdag hver måned, fra kl Café Grappa, Landskronagade Ugentlig onsdag / lørdags-træning i h.t. info i Baren Andre arrangementer 29. juli Moto Italiane 2007 Italiener Klubbernes Fælles Banedag Regnskab Ducati Klub Danmark 2006 Udgifter: Bella Italia Bestyrelsesmøder CombiCamp Renovering Corsa midsommer Ducati Dagen Finn Ingemann (MO) Ekspressen # Ekspressen # Ekspressen # Ekspressen # Forbrugsartikler (Papir, osv.) Generalforsamling 2006 (Mad, benzin, testbænk) Introfoldere ItaliensTur (Peter Leisted) Julegave Klubartikler Kørepenge Porto President meeting Racerteam (Telt) Racing4Fun Allan Reakes Racing4Fun's Maisch Renter & Gebyer Skruekursus Fyn Telefonpenge Udstilling Herning Udgifter totalt 2006/07: Udgifter totalt 2005/06: Indtægter: Kontingent Kontingent Annoncør Klubartikler (*) Indtægter totalt 2006/07: Indtægter totalt 2005/06: Årets resultat ( > ) Sidste års resultat ( > ) Indestående bank ( ) Vi er pr i alt 715 medlemmer som har betalt for. (75 medlemmer er udmeldt pr da kontingent endnu Sendt Intro siden sidste generalforsamling ( ) Heraf har betalt Peter Hansen, Kassemester 6

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 ikke er modtaget) Personer Personer 7

8 Når himlen dufter af benzin og ens motorcykel har linier som en engel af MORTEN FREDERIKSEN Alle raske drenge på min fars side af familien, så langt tilbage jeg ved, har kørt Mc. - Formentlig lige så længe som der har fandtes Mc'er. Min far, mine fætre, min onkel, min farfar og min farfars far. Min far fik sin første maskine da han var 14 og min farfar kunne ikke tale om en Mk II Ariel Square Four uden at få vand i øjenkrogen og nervøse trækninger i kickstarter-benet. Ducati har lige så længe jeg kan huske, stået for noget ypperligt og ganske uopnåeligt indenfor motorcykler i min familie. Alene af den grund har Ducati, når snakken ved familiesammenkomsterne er faldet på motorcykler, altid været omgærdet af en vis mystik, respekt og omtalt i en helt særlig anerkendende tone om end med strø af humoristiske bemærkninger angående lyden fra tørkobling og desmodromiske ventiler: "..Da han holdt dér ved lyskrydset lød det fuldstændig som om han rystede en gammeldags metalværktøjskasse med en masse skruer i. Men da han så koblede til og gav den noget gas, lød det pludseligt som om alle skruerne vendte den samme vej.." Min Onkel. "Ducati lyder sexet - det gør den.. Alle andre larmer bare.." Min fars hustru Du ca drømme i virkeligheden Længe før jeg stod med styrebrevet i hånden, har det været et brændende ønske for mig at eje en Ducati. I vinteren forrige år tog jeg konsekvensen og beslutningen, og indledte søgningen efter myten: En 996'er eller 998'er - i jomfruelig eller yderst velholdt stand. Jeg havde planer om at importerer og afsøgte det udenlandske marked for emner; dog uden at kunne finde præcis den det skulle være. Faktisk endte jeg med at lægge projektet lidt på hylden, fordi jeg ikke kunne finde det eksemplar jeg ville ha' til den pris jeg var parat til at investere. Lige pludselig var den der! På dansk jord endda. Til en pris der dog lå en anelse højere end budgetteret, men i fantastisk stand. Jeg tog straks kontakt til ejeren via mail, for at skaffe nærmere info og yderligere billedmateriale på cyklen. Alt var umiddelbart som jeg ville ha' det, så vi fik en aftale i stand med henblik på en nærmere besigtigelse og prøvetur. Det var en helt urimelig smuk og stille sommerdag omkring det sydsjællandske. Jeg havde truffet aftale med Søren om at komme og se nærmere på hans 998'er - en maskine der for mig på mange punkter står for noget helt enestående og unikt. Ducati'en var stillet klar på pladsen foran huset da jeg dukkede op og var klar til nærmere inspektion. Første gang jeg så den tænkte jeg: "Det dér?! Det er fand'me løgn! - Har han lige trukket den ud af kassen eller hva'?!" Den var endnu smukkere i virkeligheden end jeg på nogen måde på forhånd havde kunnet forestille mig.. - Jeg var simpelthen ved at tabe kæben da jeg så den Live Jeg havde ikke sovet natten i forvejen, af spænding og nervøsitet for at jeg nu stod overfor at prøvekøre noget jeg kun havde turdet drømme om, i mere end et årti. ALT ved den motorcykel var fantastisk! Den måde den så ud på, den måde den kørte på, den måde den var bygget på, den måde den lød på, den historie og baggrund den har. Jeg var ved at falde i svime over valget af tekniske løsninger.. I mine øjne er det virkelig, virkelig motorcykel - kunst på teknisk, æstetisk og en hulens masse andre niveauer. Det her var min drømmecykel: En Ducati. Ikke bare en Ducati (som om det ikke var nok), men en 998'er, anno 03 - i gul, for at det ikke er løgn. Sjovt med farven i øvrigt: Jeg har altid syntes, at Ducati motorcykler skulle være røde: Det er noget med at den røde farve signalere race, sportslighed, gade-frækhed, og sydlandsk temperament med højoktan i tanken og knald i cylinderen. Ikke desto mindre har den gule farve vundet mere og mere ind hos mig. For det første ses den ret sjældent på en i forvejen sjælden motorcykel. For det andet, ved nærmere øjesyn er den så kæk og fræk, at det er lige til at tude over - og man behøver ikke være en Einstein for at se sammenhængen: Gul = Ducati = MC2 = E = Ren Energi. Men alt er relativt, ikke sandt..? In situ Duc. Den ultimative motorcykel. Nu sad jeg på den, med den mest utrolige følelse i maven. Frygt. Spænding. Benovelse. Begejstring. Hver eneste fiber i min krop sitrede med iver, opmærksomhed og fokus. Maskinen fik ild og motorens karakteristiske liter V2-lyd i symfoni med tørkoblingens karakteristiske kla-kla-kla, var 8

9 umiskendelig Ducati. Jeg mødte i det øjeblik mine egne fordomme om italiensk teknik lige i øjenhøjde: Motoren havde mod min forventning en helt jævn og rolig tomgang, uden nævneværdige misfires. Og lød aldeles skønt - både mekanisk og mht. den fanfare, der undslap Termignoni'erne under monosædet. Lyden fra Ducatiens desmo-kraftværk, er noget af det mest smil-inducerende jeg nogensinde har oplevet: Buldrelyden fra Testastrettaens liter-v2 var i mine øre en helt enestående symfonisk oplevelse: Som en højoktan opera af Wagner virtuost spillet på tvangsstyrrede ventiler, staccato kobling, 2 store overkvadratiske cylindre med tæt kompression på volumen, ild i måsen og skrald i potten. Vi lod lige maskinen stå og varme sig et par minutter, inden jeg sadlede op, trak koblingen og lod foden kalde på 1. gearet. "Klokk". Tilkobling og derefter med sommerluften i ansigtet og lykken i maven på nakken af en levendegjort drøm. Smilte under hjelmen af det lange racer-agtigt 1. gear. Helt jævnt træk og derefter 2. gear. Gearskiftet fra 1. til anden 2. rem gik som en drøm: Kort, klart og præcist. Koblingen gjorde med sin fasthed straks opmærksom på (hvis man skulle have glemt det), at det var en racer der krævede en hilsen med et fast håndtryk. Gasresponsen føltes direkte, vidunderligt sprød og arbejdsom. Bemærkede at kræfterne fra Testastretta'en byggedes op med en forudsigelighed og linearitet, der forbløffede mig: Hvor let er det lige det er tilladt, at køre så meget power og så meget potentiale? På landevejen føltes Testastrettaens råkraft fra mellemområdet rystende: I sammenligning med de hylende 4 cylindre på samlet 600 kubik, jeg var vant til, føltes Testastrettaen helt anderledes potent, overskudsagtig og tilstedeværende: Overvældende kræfter og moment til rådighed, præsterede en helt imponerende acceleration og et træk, selv når tachometer-nålen befandt sig i bunden af urskiven. Man skulle være et skarn hvis ikke det alene kunne udløse kriller bag navlen; men det der virkelig fik mig til at tabe kæben og overgive mig til det italienske teknik, var nydelsen af 998'erens sporsikkerhed og håndterbarhed: Allerede ved første aktive nedlægning vidste jeg, at mekanikken og geometrien mig var i en klasse for sig selv. Min første indskydelse var, at den, meget mod min forventning, var relativ tung og træg at styre ind i svingene. Jeg havde forventet at styringen var fuldstændig intuitiv. Sælgeren havde forberedt mig på dette og tilskyndet at maskinen skulle køres lidt mere aktivt end jeg var vant til - med dette in mente åbnede der sig en verden af overvældende tillidsvækkende stabilitet og sporsikkerhed. Indstyring foregik uden dramatik og for mig med et overvældende overskud af potentiale. Det var som om maskinen hele vejen gennem svinget hviskede: "Kom nu, Mester! Lidt mere! Vis lidt format! Vis hva' du ka'! Lidt mere! Kom nu! Maskinen fik lidt mere gas ud af svinget og kvitterede med fuldstændig ro og overbevisende sporsikkerhed. Dette var køreglæde af aller, allerhøjeste oktan. Duc nu og hva' så? 998'erren er endnu ikke tynget af hverken afgifter eller statens nummerrefleks og tilbyder derfor ikke muligheden for at tage en tur når jeg har lyst til det. Jeg tog et bevidst valg om at købe den på et tidspunkt, hvor jeg egentlig ikke havde likvide midler til at ha' den kørende på gaden (forsikringer, afgifter osv.). Ikke desto mindre var det lige netop det eksemplar jeg ville ha', i den farve det skulle være, så 998'eren er blevet et langtidsprojekt for mig: Jeg gav migselv løfte om, at drømmen skulle være indregistreret til gadebrug inden sommeren Indtil da må den forbi en bane eller 2. Jeg har siden købet af 998'eren været den utroligt heldige og lykkelige ejer af min drømmecykel. Den er fra 2003 og har endnu ikke kørt 2000 km - det er helt absurd. Det er en drøm jeg har haft i mere end 10 år. Det er ret vildt: Følelsen i kroppen fra den første prøvetur for snart et år siden har jeg stadig.. Den slags synes jeg er helt og aldeles ubetaleligt.. Lidt som om hvis himlen dufter af benzin og ens motorcykel har linier som en engel 9

10 Den 'lidt' anderledes Motorcykel tuner af F.SANDER / Jamen, han svarer ikke på mine mails. Han tager ikke telefonen. Ved du hvad der er galt, og hvornår jeg får mine stumper? Disse ord har jeg hørt personen i den anden ende af telefonen sige til mig, i flere tiltilfælde, og med en slet skjult hentydning til om jeg kan hjælpe? Det vil så sige, kan du tage tage kontakt til ham på mine vegne? Jeg er nok den i Danmark der kender ham bedst, og mit første møde var helt tilbage til det første ydmyge værksted på 20m2 beliggende i det indre Hamborg, i øvrigt i samme bygning som et lidt skummelt udsende lille bordel med et af Hamborgs største 'lys anlæg', en rød og grøn lampe på muren til venstre for indkørslen til det lille industri kvarter som husede et par værksteder, herunder T.D.'s beskedne lokaler. Han var en anderledes type, kunne jeg se med det samme, han tog sig mere tid til at snakke med mig end nogen anden mc forhandler tidligere havde gjort og alt var anderledes. Her var ingen beklædning eller en stor stand med olie, kæder og alt det man ellers ser hos mc forhandler, for som han sagde, alt det der er lagervare, bestil det selv, jeg lever ikke af at sælge tilbehør. Den gang vidste jeg ikke dette at skulle udvikle sig et venskab, eller rettere til at komme ind i 'inder kredsen', der hvor kunde - sælger forholdet flyder sammen i eet og bliver til et langvarigt og nært bekendtskab, der også betyder at man til tider får indblik i fremtidige projekter. Jeg har ofte holdt ind på vej hjem fra arbejde syd for Hamborg, og under flere af disse stops har jeg set nye projekter tage form, fra original MC til total hardcore ombygning, som ofte tager mere end 6-8 mrd. Thorsten Durbahn, hvem er han? Hvilke motiver bevæger ham til konstant at afsøge grænserne for det mulige og umulige inden for vægt optimering, banebrydende nytænkning og ikke mindst en utrættelig energi til at bygge forme, som andre ikke har kunne løse, eller som har vurderet ikke har kunnet tjene sig hjem igen, og efter en simpel formel der hedder: Tid ( til formbygning ) + omkostning + stykantal = salgspris. Det forholder sig nemlig sådan, at når han går i gang med et nyt projekt, en mc eller en mere kompliceret formbygning, så melder han sig 'ud', tager ikke nødvendigvis telefonen eller besvarer mails. Iøvrigt besvarer han aldrig mails hvori der indledes med en diskussion, f.eks. hvis vedkommende allerede i første mail skriver at en bestilling på et komplet kåbe/kit sæt skal være færdigt meget hurtig og gerne 'i går'. Men, alt kan tilpasses den enkelte, bare han får tid til det. F. eks. ønskede flere kunder fra visse dele af USA større brændstof tanke, dette fik de, og da han et par år senere besøgte et par kunder i USA så han hvorfor. Der kan være rigtigt langt imellem tankstationerne i visse dele af landet. Han forbeholder sig retten til at gøre 'ting' på sin egen måde. Det oplevede jeg sidst i større omfang, da han radikalt ombyggede sin første Ducati 999, eller retter den anden, for den første var jo næsten standard iflg. ham selv, selvom jeg efter en dags kørsel på Lausitzring kan sige, at det stemmer ikke. Den er let, meget let og styrer utrolig godt, det kunne selv jeg konstatere, som ellers ikke er nogen speciel god 'test-pilot' - jeg hører ikke til den hårde kerne af banekørere der mærker den mindste ændring på en mc med det samme. 10

11 Når man ser, eller retter ved, at han feks. har monteret en koblingskurv fra en GSX1000R, dette krævede han fik lavet et nyt stykke værktøj, så motoren kunne blive 10-15mm smallere, det er hardcore, og hvis man ikke ved det, ser man det næppe på motoren og så er det endda kun en ud af mange detaljer på Ducatien som p.t. er toppen ad poppen hvad der kan produceres på det lille værksted på en planteskole nord for Hamborg. Man skal forstå Thorsten's filosofi, som er simpel: Vægt reducering. Selv en mere uerfaren kører vil kunne mærke dette, og vil føle sig mere sikker på banen eller på vejstrækninger med mange bløde sving af den simple grund, at det er nemmere at håndtere en lettere mc med standard HK, end den samme "tunge" mc med flere HK. Jeg huske tydelig første gang jeg prøvekørte min mc med nye magnesium hjul og en 350grams generator på krumtappen, i stedet for den flere kilo tungere originalt monterede, det var simpelthen en anden mc, men den slags tuning giver ikke een mange gratis 'fadbamser' på den lokale. De gives som regel til den der kommer ind og stolt fortæller om sin nye powercomander på sin 1000' raket. Gad vide hvor mange der egentlig får ret meget ud af de ekstra HK når den nu har 150+ HK i forvejen. Dette er også grundlaget for at kunne sige med rimelig fast overbevisning, at Thorsten Durbahn kan bygge ting, som er så nøje udtænkt de næsten fortjener at blive stående på en reol i værkstedet, og ikke blive gemt af vejen på en mc. Dette ville dog ikke være i T.D.'s ånd, han bruger sine mc'er uanset hvor meget de så er bygget om eller ej. Få mennesker ved hvor lang tid det f. eks. har taget at bygge sidste version af hans udstødning til hans 999, uger er svaret, og kun fordi han 'bare lige' ville have potten flyttet ned under motoren som også var den oprindelig plan, som dog af tids mæsige grunde blev skrottet for tre år siden, og så kom den op i bagenden. Jeg ved hvor mage potter der revnede i starten - de fleste ville have givet op p.g.a. af tids pres men ikke T.D. Nej, så hellere bruge 4-5 banedage på Lausitzring med diverse løsninger og ufattelige mange timer foran den bærbare for at omprogrammere Motec' (den mest vanvittige motorstyring / data recorder der findes), for lige at finde de sidste par fin-justeringer der gør at potterne ikke belastes for hårdt. T.D. bliver ved, indtil det virker eller den rette løsning er fundet. Profit kommer i anden række, det er den personlige tilfredsstillelse der betyder mest for ham, det at gøre det umulige, gøre det, andre opgiver eller ikke formår, dog har han een mc plakat hængende i værkstedet - den ufattelige smukke og anderledes, Britton. Hvem ud over Becker-Carbon 'gad' at bygge en selvbærende bagende til en Honda CBR1000RR forrige år, da bl.a. Alex Barros kørte WSBK for Østrigske Klaffi Honda, det gjorde T.D., da et af de mere jordnære og oprigtige Teams i IDM, Holzhauer Honda, kom til ham og spurgte. De fik deres bagende i bedre kvalitet end Barros og var meget tilfredse. Nu kunne de justere sæde højden, tilmed fik de den til tiden, så det kan lade sig gøre. T.D. nyeste 'ofre' er en eller retter to Ducati En bliver hardcore i stil med hans nr.2 Ducati 999, den anden skal bruges til model for produkter, som skal være salgbare, uden at man skal total-ombygge sin mc. Der går dog nok noget tid, inden det kommer så langt at der er produkter klar til salg. Til den tid er hans nye webside også færdig, med en shop- og lager funktion. I øvrigt kan jeg da nævne for dem, der ikke har nærstuderet den nye Ducati 1098, at mange tandhjul som var kit til 999 er standard på den nye 1098 motor. Den er meget lækker at se på, og tandhjulene er tynde og overflødigt materiale er væk. Til slut vil jeg gerne klarlægge et par småting der har irriteret mig i den danske MC presse, når man læser om de fine resultater som flere, bl.a. danske kørere og teams har opnået i samarbejde med Kaemna. Samarbejdet mellem Kaemna og T.D. er idag ophørt, og der kører en tvist parterne imellem vedr. et økonomisk mellemværende. Jeg bliver bare en smule harm, når jeg i løbet af året har læst flere artikler vedr. disse flotte resultater m.m. - og også kender sagen fra den anden side. (forkortet af redaktionen). T.D. ved intet om denne artikel, det er udelukkende mig som har ønsket at ville blotlægge denne anden side af sagen. Hvis nogen skulle have yderligere spørgsmål vedr. stumper / ombygnings kit. bistår jeg gerne med kontakten til Thorsten Durbahn, som det fremgår af artiklen er han en god ven så for mig drejer dette sig ikke om at skulle tjene penge på dette. Med et ønske om en god sommer til os alle. 11

12 af HEKTO Snart alle importerer køretøjer. Her i huset har vi kun ét køretøj der er 1.-gangs registreret her i Danmark. En afgørende faktor er jo nok den danske afgift, der gør det økonomisk fordelagtigt at hente 'bedre brugte' køretøjer sydpå. Til gengæld er den danske bilpark så forældet, forurenende og uden det sidste nye sikkerhedsudstyr. Lidt det samme gør sig gældende for motorcykler, der nu skal overholde Euro2-normen - hvis altså man køber dem fra ny! En almindelig kendt disciplin er 'afgiftning' af køretøjet. Dette er indgående behandlet flere gange, og de fleste Ducatister kender snart reglerne bedre end 'Skat' - hvilket heller ikke kræver så meget - af Ducatisterne, altså! Lidt mindre er der skrevet og fortalt om det at få bragt det udkårne køretøj til landet. Ud fra et par ture til Tyskland vil jeg skrive historien om disse, og de praktiske erfaringer der blev gjort. I foråret fandt jeg en Bimota DB2 i Tyskland, der umiddelbart så pæn ud. Den stod nede i Syke hos Bernd Lohrig. Sådan en Bimota er jo en herlig sag, og hvem ville ikke gerne føje den til samlingen? Prisen var - rimelig ,- Kr uden afgift. Afgiften er ikke meget højere end på en 900SS'er, så det kan faktisk godt være en god handel, og en model der er værd at gå efter. Bimota'er er ikke sjældne, men heller ikke så almindelige at man falder over dem på ethvert gadehjørne. Ud over at være blevet lettet, skrumpet, presset og på anden måde gjort lidt 'klemt', så indeholder DB2'eren jo kendt mekanik i form af en Ducati 900cc motor, så hvad skulle risikoen være? Der blev korresponderet med Bernd om stand, pris o.s.v. Standen skulle være helt OK. Cyklen var næsten nylakeret i en spændende og anderledes koksgrå/sølv/orange farvekombination i det originale bemalingsmønster. Det så faktisk godt ud. Nu er der ikke langt til Syke, der ligger syd for Bremen; men det koster jo alligevel noget brændstof og en færgebillet. Der blev spurgt grundigt til standen, og jeg fik nogle billeder tilsendt. Billeder kan jo være i en større eller mindre opløsning, og dermed indeholde flere eller færre detaljer. Billederne vurderedes at være rimelige, så det blev aftalt at jeg betalte Øvro'er forud, for at sikre mig Bimota'en, indtil jeg havde fået arrangeret transport. Selvfølgelig kunne jeg have lejet en trailer; men den har den ulempe at den koster en del at få med på færgen, hastigheden er begrænset og i marts måned ved man jo ikke om der er snestorm og tyk saltlage på vejene. Import - en folkehobby? Heldigvis har jeg en flink kollega der har en VW transporter. Den fik jeg lov til at låne - mod et passende antal kartoner øl og kilovis af Nutella (!). Nu var der så et egnet køretøj; men så meldte det næste spørgsmål sig. Hvorfor nøjes med een, når der er plads til to? Det koster jo det samme at transportere een, som to cykler i sådan en kassevogn. Nu har jeg jo gode og støttende venner, så een af dem der ellers normalt kører på noget niponnesisk køkkengrej, viste sig at være skabs-ducatist og sør'me om ikke han sprang ud af skabet! Nede i Wilhelmshafen, ca. 150 Km fra Syke, stod der en 900SS '95 til den overvældende pris af Kr. Det mente han nok han kunne spendere, for at gøre min tur billigere - og samtidigt tilfredsstille hans egen nysgerrighed - sagde han. Han kunne heller ikke komme ned og se på den, eller deltage iøvrigt, da turen var blevet berammet til det samme tidspunkt hvor han ihærdigt forsøgte at brække nogle knogler på siden af en østrisk alpe! Så jeg måtte udskrive fysisk forstærkning fra Pantahfraktionen. 12

13 Så var der fyldt op i transporteren; men begge cykler skulle jo med hjem - i hel stand. Nu var bilen jo lånt, og der var ikke lige egnede steder til at fastgøre stropper der kunne stabilisere under transporten. Jo, sådan på tværs; men ikke rigtigt noget der kunne holde cyklerne ned mod gulvet og forhindre dem i at 'hoppe rundt' inde i kassen. En krydsfinérplade af samme bredde som varekassen blev fremskaffet. Den blev så forstærket med to langsgående stykker tømmer. I tømmeret blev der fastgjort nogle løfteøjer, og det samme skete de få steder langs siderne i varekassen, hvor det var muligt. Fidusen er, at når man så placerer cyklen(-erne) med baghjulet oven på finérpladen, kan man trække en strop fra nederst på siden af varekassen, op over sædet, ned igennem det ene løfteøje på finérpladen og vandret hen til den modsatte side af varekassen. Vægten holder finérpladen nede, og da den har samme bredde som kassen, kan den ikke glide til siderne. Systemet viste sig at fungere fortræffeligt ved flere transporter. Vel klar til ekspeditionen, blev næsen rettet mod færgen til Tyskland en tidlig lørdag morgen. Ud over kort, var vi udrustet med en GPS, mobiltelefon, telefonnumre og... kontanter. Jeg var jo kvik at ringe til banken og sige 'send mig lige en check på. xxxx Øvro'er'. Bankmanden vidste hvad en Bimota var og ville gerne lave mig en check. Han syntes det lød vanvittigt spændende; men syntes lige jeg skulle overveje hvordan sælger kunne verificere at der var dækning på checken på en lørdag i Tyskland! Damn - oder Scheisse, wie mann sagt da unten! Altså kontanter - og hvor får man lige fremskaffet nok af dem en torsdag eftermiddag??? Bankerne er jo ikke kendt for at fungere ved warp-speed. Fat i en ven igen, overføre penge til hans konto, ham ned i banken og hente en stabel Øvro'er, og aflevere dem til mig i løbet af fredag. Ved færgen var det jo glædeligt at man kunne erhverve en 'dagsbillet' hvor man kan komme retur for 405,- Kr. Er man hurtig er der også noget med at man kan få noget af det refunderet i Bordershoppen, men det mente vi ikke Transporteren kunne holde til, hvis vi skulle nå alle afhentninger inden for det tidsrum. Afsted det gik! Vi fandt Bernd Lohrig's 'lille' shop i Syke, og dér stod Bimota'en. Vejret var ikke for godt, og den stod omme i gården. Den så pæn ud - indtil man kom lidt tættere på. Alle steder hvor kåben var fastspændt, var der revner! Øv! Øv! Øv! Resten fejlede ikke noget og motoren gik fint, men jeg gad ikke engang tage en prøvetur. Der var revner hele vejen rundt kåbeglasset, og ved hver eneste skrue på siden af kåben, ved sædet og langs kanterne på diverse ventilationsåbninger i kåben. Måske er en Bimota-kåbe ikke lige så sjælden som hønsetænder, men den er bestemt ikke gratis. Det er en lakering, eller en omlakering, heller ikke. Der skulle ihvertfald gøres noget alvorligt ved den, hvis den skulle bringes i en for mig acceptabel stand. Fat i Bernd og sætte ham ind i problemet. Hvilket problem? - sådan er de alle sammen. Jo, jo, men denne her skal ihvertfald lakeres om eller endog have en ny kåbe. Ja, ja, men sådan en kunne han da godt skaffe - skulle det være i kulfiber, så kunne han godt få den hjem, og så skulle den bare lige males. Malingen kunne jeg godt prisen på, kåbens værdi forblev ukendt. Det var tid at tage beslutninger. Var det muligt at få et passende nedslag i prisen, kunne det stadig holde vand. Nej, det var prisen, det ville Bernd ikke. Skulle man give ,- Kr for Bimota'en, med udsigt til at skyde yder ligere i den? Tænke, tænke - lad fornuften råde - NEJ! Ærgerligt, turen spildt; men en bekymring og ærgelse sparet. På trods af at de tilsendte billede var studeret grundigt, havde det ikke været muligt at se revnerne. På trods af flere forespørgsler, var der hver gang svaret at standen var perfekt og uden skader. Bernd udbetalte depositum, og vi sagde behersket; men pænt farvel, og satte kursen imod Wilhelmshafen. I skrivende stund står Bimota'en stadig til salg i Syke - har jeg lige konstateret. Vi ringede til Wilhelmshafen og sagde at vi var på vej. GPS angav jo det forventede ankomsttidspunkt, så det blev meddelt at vi vile være der lidt over lukketid. Intet problem, man ventede da gerne. Vi ankom og 900 SS'eren var kørt frem. En '95 med Km på klokken. En lille revne i det øverste af frontkåben. Stel og motor pænt. Lakken nydelig. Rimeligt nye dæk og nyt kædekit. Diskret blev der følt på motorn - kold. Et let tryk på starteren, og den sprang igang - herligt! Den lød helt OK - så OK som en 900 med tørkobling nu lyder. En trilletur op og ned ad parkeringspladsen for at lave et hurtigt chek af at alle 6 gear var til stede. Hvad kunne risikoen være? Stel og for- og baggaffel virkede OK. Motoren kunne være en risiko, men så er der jo Ebay. Alt ialt en nydelig cykel til Den skulle jo kun bruges til at køre banedage på. Ringe til skabs- Ducatisten i de Østriske Alper. Sætte ham ind i situationen - 'Go eller 'No Go'? Go! - Fat i papirerne, aflevere pengene og sige pænt farvel - flinker fyr! Vi kunne endda få en 600 med til spotpris; men takkede pænt nej. Op i kassen med 900 SS'eren og svinebinde den til løfteøjer, finérplader og hvad der ellers var. Nu var kursen sat tilbage imod Bremen. Louis har åbent til i Bremen, om lørdagen. Nu skulle der handles vildt ind, så transportudgifterne kunne udlignes lidt. Vi havde jo kun fået halvdelen af det vi kom efter, med hjem. Det gik der så lige et par timer med. Læderbukser på, læderbukser af, læderbukser på, læderbukser... kl.18 satte vi kursen mod færgen, to timer går hurtigt på den måde! Vi skulle jo også lige have skubbet bugskindet lidt ud fra rygraden, det havde jo allerede været en lang dag. Tanken var så at kaste os over Bordershoppen, og kompensere for det sidste. Vi ankom kl. ca og fandt ud af at de lukkede kl ØV igen! Tilbage var der så sejlturen og hele vejen op til det nordligste af Sjælland for at læsse 900 SS'eren af, køre Pantahfraktionisten hjem og så selv komme hjem på køjen - det blev den af! Nå - hva' nu? Jeg fik jo ikke nogen cykel ud af det. Mobile.de blev nærlæst igen. Heldigvis kan man bare indtaste '2' for PLZ (Post Leitzahl) så får man hvad der findes i Nordtyskland omkring Hamburg. Af een eller anden grund findes der faktisk indtil flere forhandlere i de mindre byer i 13

14 Nordtyskland. Der var også nogle til salg privat. Man skriver så på sit bedste germanske, om de vil sende nogle gode billeder og beskrive standen, skader, buler og hvad der ellers måtte være. Nogle svarer ikke - andre håner en på det skammeligste og svarer på engelsk! Andre igen svarer på tysk, og Babelfish klarer resten. Priserne varierer, og selv ud fra billederne at dømme, er der gode og 'dårlige' handeler. Generelt er Monstere lidt dyrere, og også i Tyskland er Terblanches SS'ere fra '97 og frem - skal vi bare sige, fordelagtigt prissat! Der er bare mere salg i den gamle model. Nå, skidt med designet, det kan laves om; men hvad med teknikken? Nærlæsning af flere bøger om emnet samt afsøgning på nettet, havde åbenbaret at fra årgang 2000 var der flere forbedringer, bl.a. var undersiden af stemplerne nu oliekølede ved nogle dyser der sprøjtede olie op. Stor boring og luftkøling har altid givet sved på panden på bageste cylinder, men dette lød lovende. Altså en SSie, fra '00 og frem, måtte være sagen - Terblanche eller ikke Terblanche! Nåååh, ja! Kåben! Ikke alt det plastik der hænger i vejen når man skal til motoren. Nej tak, lad mig få en HF-model (half fairing) Det indskrænker unægteligt mulighederne lidt, så man måtte nok overveje at gå på kompromis. Pludselig en dag er den der. En 900 SSie fra '00. Med halvkåbe, rigtig pæn på billederne og kun gået Prisen er danske beskattede kroner. Den kunne det godt være værd at kigge på. Hartmut hedder han, sender gode billeder fra alle vinkler og svarer beredvilligt på alle spørgsmål - på engelsk. Det bedste er at hans lille biks ligger 108 Km fra færgen - hvor let kan det være? Han svarer på alt, virker oprigtig, og vil endda gerne køre den til færgen hvis det skal være det det kommer an på. Nå, jeg får lov at låne Transporteren igen, for det er en bedre forhandlingsposition at stå der, og ikke have været til ulejlighed på forhånd. Belært af tidligere erfaring ville jeg gerne være i en udgangsposition hvor jeg definitivt kan sige nej. Da der i vennekredsen ikke længere er den store forespørgsel på brugte Ducati'er, forsøger jeg mig på Baren, men heller ikke her står de i kø. Til gengæld får skabs-ducatisten så denne gang mulighed for at stå til rådighed, og være med til at hente en cykel. Endnu et medlem af Pantahfraktionen tilbyder sig med råd og dåd. Planen er lige som sidst at handle hos Louis, bare i Lubeck denne gang. Historien gentager sig med GPS, finérplade, løfteøjer, færge o.s.v. GPS'en leder os til Hartmut's adresse hurtigt og effektivt - laaangt ude på landet. Det er en temmelig stor gård. Møddingen er af tilsvarende dimensioner. Hartmut er indlogeret for enden af stalbygningen, ikke overvældende langt fra møddingen. Han er vel i 30'erne, rødhåret og med skæg. En flink fyr, der selv kører Monster. Han er oven i købet uddannet som miljø-ingeniør! Et kig på Hartmut's varelager viser at det er fine sager. 900 SSie'en bliver rullet frem. Lidt støvet, men rigtig pæn. Ingen skader, ridser eller noget. Motoren skramler og rasler betryggende. Vi kredser om den for at finde noget at slå ned på. Sædebetrækket har løsnet sig lidt fra skumgummiet - som på mange af den model. Ahaaaa - bagdækket er slidt! Hartmut indrømmer beskæmmet at han havde glemt bagdækket var lidt slidt. Næh, nej prisen kan der ikke pilles ved. Hartmut er godt klar over situationen - vi er kommet fra det høje nord og der er ingen grund til at give afslag i prisen. Prisen er nu stadig ganske rimelig, og Hartmut vil da godt give et nyt batteri med som kompensation. OK - jeg finder kontanterne frem, og får udleveret papirer, servicebog, manual o.s.v. Vi sludrer lidt og tager endnu et kig på varelageret. Nyere brugte cykler, til rimelige priser. Ikke flere Ducati'er, men Hartmut kan da godt hjælpe med at skaffe flere i god stand, hvis det skulle være? Han erkender at sælgerne ikke altid er helt ærlige omkring standen, og at også han nogen gange må køre forgæves for at se på et 'næsten nyt og fejlfrit' - vrag af en motorcykel. Alt ialt virker Hartmut reel nok - sådan 1:1. Hans hjemmeside er: Resten af historien ligner første halvdel, med aflæsning, hjemkørsel og så endelig på køjen tidligt om morgenen. Dog var der mere held med Bordershoppen denne gang. Hvad kan man så lære af denne lille historie? Først og fremmest, lad dig ikke nøjes med billeder der i kvalitet og opløsning ikke kan gengive de mindste detaljer. Selv om man spørger grundigt ind til emnet, og gentager spørgsmålene, er der stadig forskellig opfattelse af hvad en skade eller en ridse er. På en højt beskattet motorcykel i Danmark er en skade eller ridse måske 'ikke eksisterende' for sælgeren i Tyskland. Man kan heller ikke helt udelade at de har tænkt tanken, at når man først er taget den lange vej, siger man nok ikke nej. Derfor skal man nok gøre sine ønsker og behov op, og så holde fast ved dem. 'Skat' skelner jo ikke imellem om der skal udskiftes lidt her og dér. Deres dagsorden er bare at kradse mest muligt ind til statskassen. Så man kan lige så godt kun nøjes med det perfekte. Da man må gøre sig klart at handelen kan svipse, er det klogt at have fundet et par alternativer, hvis det er muligt. Find to-tre andre motorcykler der er til salg inden for en distance der kan nås på samme tur. Svipser den med første prioritet, kan man stadig nå at se på de andre og eventuelt beslutte sig for een af dem. Så har turen jo ikke været spildt. På tilsvarende måde, hjælper det også på økonomien hvis man kan hente en eller to mere, på samme tur. Selv et reservedelsvrag kan være værd at have med i overvejelserne. Da man jo ofte tager afsted en lørdag, er det værd at overveje betalingsmåden. Man kan selvfølgelig spørge om en bankscheck accepteres - ellers må der kontanter til. De fleste banker er 2-3 dage om at skaffe større beløb hjem i udenlandsk valuta. En kassevogn sikrer et højt rejsetempo i forhold til en trailer. Færgebilletten er også mere fordelagtig og der er plads til at handle ind hos Louis, Bordershoppen m.m. Finérpladen med forstærkninger og løfteøjer viste sig at være rigtig god, når nu man ikke måtte bore huller og skrue skruer i VW Transporteren. Begge cykler rokkede sig ikke en millimeter under transporten. Det kan også anbefales at have nogle klude med til at lægge imellem der hvor stropperne kan komme til at gnide imod stellet eller lakken. Om det så kan betale sig at have det besvær, og om man får en bedre Ducati billigere, er svært at afgøre. Selv synes jeg det lykkedes rimeligt i forhold til hvad der på det tidspunkt var til salg herhjemme. Og så er det da en anderledes oplevelse, hvis man har mod på en smule eventyr! 14

15 RACE KALENDER 2007 Moto GP & Superbike Dato: Land: Bane: Løb: 24. februar Qatar Losail Superbike 4. marts AustralienPhilip Island Superbike 10. marts Qatar Losail Moto GP 25. marts Spanien Jerez Moto GP 1. april England Donnington Superbike 15. april Spanien Valencia Superbike 22. april Tyrkiet Istanbul Moto GP 29. april Holland Assen Superbike 6. maj Kina Shanghai Moto GP 13. maj Italien Monza Superbike 20. maj Frankrig Le Mans Moto GP 27. maj England Silverstone Superbike 3. juni Italien Mugello Moto GP 10. juni Spanien Catalunya Moto GP 17. juni Italien Misano Superbike 24. juni England Donington Moto GP 30. juni Holland Assen Moto GP 15. juli Tyskland Sachsenring Moto GP 22. juli U.S.A. Laguna Seca Moto GP 22. juli Tjekkiet Brno Superbike 5. august England Brands Hatch Superbike 19. august Tjekkiet Brno Moto GP 2. september Italien Misano Moto GP 9. september Tyskland Lausitz Superbike 16. september Portugal Estoril Moto GP 23. september Japan Motegi Moto GP 30. september Italien VallelungaSuperbike 7. oktober Frankrig Magny Cours Superbike 14. oktober AustralienPhilip Island Moto GP 21. oktober Malaysia Sepang Moto GP 4. november Spanien Valencia Moto GP Moto GP: Her køres 3 klasser: 125 ccm, 250 ccm og 800 ccm. Superbike: Her køres ccm samt Supersport 600 ccm, hvor danske Robbin Harms deltager Samtlige løb vises, normalt, på Eurosport. Med venlig hilsen MOTORICO 15

16 FELDBALLE MC CENTER -MIDT I DANMARK Lufthavnsvej 1, 8410 Rønde Telefon Fax Mobil Feldballe Mc Center er stolte af at være det førende Ducaticenter i Jylland. Vi er eksperter inden for alle Ducati-modeller, og kan hermed tilbyde topservice - lige fra et kæmpe udvalg i nye og brugte modeller samt tilbehør og mcudstyr. På gensyn hos Feldballe MC Center! 16

17 TILLYKKE Autoriseret Ducatiforhandler Ducati Ekspressen ønsker Finn Ingemann hjerteligt tillykke med 60 års fødselsdagen d. 3. juli. Iøvrigt holder F.I. Motorcykler åbent hus d. 11 august 2007 Mød op.. RYGTERS BUREAU MEDDELER... Rygter ville vide at sjællændere er lige så asociale som jyder, når der er fest i Ducati Klub Danmark. Nu er det ikke længere et rygte! Der var afsat areal til 20 campister - med søm og skruer istedet for pløkke - på pitområdet i Assen. Mindre end en håndfuld nåede frem! Fik de øvrige skruefeber på vejen, eller kom de aldrig hjemmefra? Der er snart flere Elefanter end Pantah'er... i Pantahfraktionen! Har de fået storhedsvanvid? Balstrupvej Ringsted Tlf Fax

18 KØBENHAVNS ITALIENSKE M Italian Bike Store har deres bane i Vanløse på 10. år. Her finder du en butik som tilfredsstiller den mest krævende MC-entusiast eller nybegynder. Her finder du et serviceminded værksted med ny Dynojet bænk, MC-opbevaring og en stor udstilling af de lækreste italienske drømmemaskiner. Her er alt hvad en passioneret motorcyklist kan drømme om af nyeste modeller, tilbehør og udstyr... lige til at se og føle på! 18

19 C-HUS Åbningstider fra og med d. 1. marts til d. 1. november Mandag - Fredag: Lørdag: ÅLEKISTEVEJ VANLØSE TLF

20 350ccm årg. 77 ~ Cafè-Racer Af MIKE SPILE 'Don't Buy it! - Built it!' Det hele startede med at min far kom hjem med en gammel Ducati, og da jeg så den tænkte jeg: "Hvad er nu det for noget gammelt lort han har købt til mig?". Han sagde så at vi skulle lave et projekt ud af den, jeg var dog ikke helt vildt tilfreds må jeg indrømme, for jeg havde ikke helt regnet med sådan en kunne blive så flot.. Men - okay. Han spurgte mig så lidt omkring hvordan jeg ville have at den skulle se ud, og jeg prøvede så at forklare mig lidt frem. Juleaften kom han så med et par pakker til mig, og der lå kåben og sadlen. Det så jo egentlig rigtig fint ud. Efter nytår begyndte vi så småt at kigge lidt på den, og vi prøvede så at sætte kåben og sadlen løst på for ligesom at få et indtryk af hvordan den ville komme til at se ud. Han kom så med et forslag til hvor udstødningen skulle være og hvordan den skulle se ud. Efter at vi havde snakket lidt om den og kigget lidt på den, begyndte jeg så småt at tro lidt på at det nok skulle blive til en fed lille racer. Min far begyndte så at arbejde med at tilpasse alle delene, spartle og slibe de ting der skulle males, lave rør til udstødningen osv. Så satte vi alle delene på, for at være sikker på det hele passede, og det så rigtig fint ud. Dér vidste jeg så helt sikkert, at den nok skulle blive super fed og flot! Vi begyndte så at skille cyklen ad, så vi kunne slibe delene fint, og den kunne blive klar til maleren. Der gik dog lidt tid før den blev sendt til maleren, for ham vi havde regnet med skulle male den havde alt for travlt. Vi måtte så finde en anden der havde bedre tid. Endelig var alle delene sendt til maleren, og motoren til glasblæsning. Der gik ikke mere end et par dage før vi kunne hente motoren igen, og min far begyndte så med at rense den og derefter renovere den totalt, med en masse nye dele. Topstykket blev også lige portet. Der gik 2 dage så havde min far allerede lavet motoren helt færdig, poleret dækslerne osv. Så kunne den vist heller ikke blive meget flottere. På billederne kan man se det færdige resultet - flot ikke? 20

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping campisten MARTS 2009 Nr. 0209 gratis magasin Gratis magasin med alt indenfor camping - fritid på hjul Tema om mc camping Fly, Ferrarier og flotte haver. Vi har besøgt Egeskov Slot Guidebog til gode oplevelser

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere