WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER"

Transkript

1 WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

2 2

3 1

4 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring og formidling side 12 Ledelsessimulationer side 14 Gamechangers side 16 Wallbreakers side 18 Playmakers side 20 Timekeepers side 22 Streamliners side 24 Skræddersyede spil side 26 Tag Ansvar side 28 Ways of Working side 30 Engage and Deliver side 32 War Room side 34 Procesværktøjer side 36 Seven Cs side 38 Bridge Builder side 40 Story Line side 42 Medarbejdere side 44 2

5 FORANDRING GENNEM INVOLVERING Mange organisationer forbløffes over, at væsentlige dele af deres strategi aldrig bliver realiseret. Eller at ønskede kulturforandringer og adfærdsændringer ikke materialiserer sig i hverdagens praksis. Kæden fra intention over opstart og implementering til forankring og resultater er ofte svag eller ligefrem knækket. Vi tror på, at en væsentlig årsag til svag forandringskraft er manglende involvering. Det er vores erfaring, at de fleste folk godt kan lide forandringer, men at meget få kan lide at blive forandret. Vi søger alle et meningsfuldt arbejdsliv, hvor vi kan bidrage til at gøre en forskel, og hvor vi oplever samhørighed og medejerskab. Derfor er involvering omdrejningspunktet for den måde, vi arbejder på i Workz. Det handler om at skabe løsninger sammen med folk i stedet for til folk. Det handler om at skabe aktive medfortællere frem for passivt publikum. Og det handler om at erstatte passiv formidling med refleksiv læring. Vi tror på det kreative menneske. I det følgende fortæller vi lidt mere om vores tilgang, ydelser og redskaber. God fornøjelse. 3

6 FORANDRINGSBUREAUET WORKZ Workz er et forandringsbureau med speciale i involvering. Vi hjælper vores kunder med at lykkes med deres strategiske forandringer. Vi arbejder med alle led i forandringsprocessen med afsæt i medejerskab og aktiv involvering af ledere, medarbejdere og andre interessenter. Vi bidrager med rådgivning, facilitering, konceptudvikling og ledelsesudvikling. Ofte med filmproduktion, læringsspil eller involverende procesværktøjer som understøttende elementer i en integreret løsning. Vi har Danmarks største og mest erfarne designteam inden for ledelsessimulationer og læringsspil, og vi tilbyder en bred portefølje af trænings- og udviklingsværktøjer inden for bl.a. forandringsledelse, projektledelse, strategiarbejde og innovation. Vores afsæt er et solidt tværfagligt fundament inden for organisationspsykologi, forandringsledelse, innovation og design samt en værktøjskasse, der kombinerer kreative spildynamikker med filmbranchens virkemidler inden for kommunikation og storytelling. Vi har fornøjelsen af at løse opgaver for hovedparten af Danmarks største virksomheder samt et bredt udsnit af den offentlige sektor. I udlandet bruges vores koncepter til involverende forandring i internationale virksomheder samt af vores partnere i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, England, Holland og USA. Workz A/S er en selvstændig virksomhed, ejet af en kreds af partnere. 4

7 STRATEGIARBEJDE OG ANALYSE LÆRING OG FORMIDLING INNOVATION OG CO-CREATION KULTUR- FORANDRING OG FORBEDRING UDRULNING OG FORANDRINGS- LEDELSE TRÆNINGS- OG UDDANNELSES- PROGRAMMER LEDELSES- OG TALENTUDVIKLING FORANDRINGS- KOMMUNIKATION OG FILM 5

8 STRATEGI AT SÆTTE KURSEN STRATEGI OG INNOVATION STRATEGIARBEJDE OG ANALYSE Strategi handler om at navigere i en turbulent verden. Om at sætte retning og kombinere visionære ambitioner med en pragmatisk respekt for det muliges kunst. En god strategi forudsætter både indsigt og udsyn. Hvor er organisationen i dag? Og hvilke muligheder og trusler venter bag horisonten? Strategi handler om intention koblingen mellem hvorfor og hvad. Hvad er det for en løsning, organisationen vil bringe til verden? Og hvilket problem er det ambitionen at løse? De bedste strategier er korte og enkle, men det er en svær kunst at sætte en skarp kurs i en turbulent verden. Workz er eksperter i at navigere i kompleksiteten og gøre strategien fokuseret og skarp. VI HJÆLPER MED... Den gode strategiproces: Tilrettelæggelse og facilitering af strategiprocessen med involvering af interne og eksterne interessenter frem mod en fokuseret, enkel og eksekverbar strategi. Økosystem-analyse: Afdækning af organisationens interne og eksterne økosystem herunder identifikation af strategiske flows og udviklingspotentiale. Udsyn: Kortlægning af det strategiske potentiale, hvor trend- og scenariearbejde kvalificeres gennem en Warroom-simulering af mulige markedsudviklinger og konkurrentstrategier. Fra strategi til eksekvering: Meningsfuld formidling af strategien samt tilrettelæggelse af lancering og eksekvering. 6

9 OG INNOV INNOVATION OG CO-CREATION Med vores afsæt i involvering løser vi innovationsopgaver med brugerindsigt, co-creation og eksekverbarhed i højsædet. Vores tilgang er struktureret og resultatorienteret, og vi har en omfattende værktøjskasse til blandt andet radikal innovation, servicedesign og udvikling af innovationskultur. Vores tværfaglige team kombinerer en unik palette af innovationskompetencer fra garvede konceptudviklere og interaktionsdesignere til eksperter i brugeranalyser og innovationsledelse med erfaringer fra nogle af de fremmeste danske og internationale innovationsmiljøer. For os er innovationsarbejde tæt koblet til forretningsudvikling og eksekveringsevne. Derfor er det særligt vigtigt med en involverende tilgang, hvor koncepterne kvalitetssikres gennem slutbrugerinddragelse, og hvor der skabes ejerskab hos de nøglepersoner, der skal implementere de nye løsninger. Et af vores specialer på dette felt er involvering i stor skala f.eks. i forbindelse med borgerinddragelse i den offentlige sektor samt aktiv medarbejder- eller medlemsinvolvering i store organisationer. VI HJÆLPER MED... Innovationsstrategi og -organisering: Assistance med udvikling af overordnet innovationsstrategi samt etablering af strukturer og processer for håndtering af innovation. Innovationsledelse: Tilrettelæggelse og afvikling af uddannelsesprogrammer og ledelsesudvikling med fokus på innovation management og ledelse af innovationsprocesser. Innovationskultur: Identifikation af barrierer for innovation samt udvikling og understøttelse af en innovationskultur i organisationen. Innovationstræning: Træning af medarbejdere i alle aspekter af innovationsarbejde, herunder strukturering af innovationsprocesser, analyse, ideudvikling, kvalificering og præsentation samt forståelse af medarbejderens rolle som innovationsagent. Nye koncepter: Konceptudvikling samt tilrettelæggelse og afvikling af co-creation-udviklingsprocesser med interne og eksterne aktører. Brugerindsigt og -involvering: Indsigt i brugerbehov i en kombination af analysearbejde og direkte involvering med afsæt i servicedesign. 7

10 UDRULNIN AT EKSEKVERE OG SKABE MENING UDRULNING OG FORAND UDRULNING OG FORANDRINGSLEDELSE Det kan være vanskeligt at sætte den rigtige kurs, men det hårde arbejde starter for alvor, når ambitioner og visioner skal omsættes til eksekverbare planer og konkrete handlinger. Erfaringer fra utallige forandringsprojekter i en bred vifte af Danmarks og Nordens største organisationer har lært os, at denne opgave kræver vedholdenhed, pragmatisme og en dyb respekt for den travle hverdag i organisationen. Vores bistand handler ofte om at skærpe fokus (mange forandringsprojekter har uklare begrundelser og målsætninger), forenkle (man overvurderer let, hvor mange initiativer organisationen kan håndtere på samme tid), bygge momentum (afsættet er afgørende) og involvere (for at skabe et bredt og aktivt ejerskab). VI HJÆLPER MED... Forandringsdesign: Tilrettelæggelse og opstart af implementeringsmodel og -proces, herunder organisatorisk design, porteføljestyring og eksekveringsplan. Kick-offs: Design, forberedelse og afvikling af lederkonferencer og stormøder med fokus på koblingen til den overordnede eksekveringsplan og forandringskommunikation. Involvering og træning af ledere: Involvering af chefer og ledere, herunder udvikling og afvikling af træningsforløb, der både ruster dem til at tage hånd om forandringsprocessen og nye lederroller. Typisk inddrager vi læringsspil og ledelsessimulationer i træningen. Medarbejderinvolvering: Design, produktion og udrulning af involveringskoncepter, der effektivt kommer bredt ud til organisationens medarbejdere med nærvær, relevans og mening. 8

11 G OG FOR RINGSKOMMUNIKATION FORANDRINGSKOMMUNIKATION OG FILM Forandringskommunikation handler om at skabe en klar kobling fra, hvad der skal gøres, og hvorfor det er vigtigt, til hvad det betyder for den enkelte modtager, og hvordan de kan bidrage. Der skal skabes mening, identifikation og relevans. Workz har bl.a. sine rødder i filmbranchen, og vi tilbyder en stærk kombination af ekspertise inden for storytelling, retorik og manuskriptudvikling med solidt håndværk inden for filmproduktion, grafisk design og visuel formidling. Til forskel fra traditionelle kommunikations-, design- og reklamebureauer er vores løsninger tæt koblet til de kernekompetencer, vi har som forandringsbureau inden for forandringsledelse, HR og organisationspsykologi. Vi løser strategiske kommunikationsopgaver i flere af Nordens største virksomheder bl.a. inden for sektorer som farma, service og finans. VI HJÆLPER MED... Kernefortælling: Udvikling af en strategisk kernefortælling, der skaber et stærkt og fokuseret afsæt for den samlede vifte af kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsplan: Udarbejdelse af en effektiv og konsistent kommunikationsplan, der understøtter de løbende eksekveringsaktiviteter. Filmproduktion: Totalleverance fra manuskriptudvikling og tilrettelæggelse til optagelse og post-produktion. Vi har et specialiseret AV-team på området samt eget produktionsudstyr og klippefaciliteter. Grafisk design og visualisering: Visuel understøttelse af forandringskommunikationen, fra logodesign og visuel identitet til implementering. Toplederkommunikation: Taleskrivning og udarbejdelse af præsentationer, herunder performance-træning og personinstruktion i forbindelse med filmproduktioner. 9

12 LEDELSES AT SKABE FORUDSÆTNINGER OG SIKRE FREMDRIFT LEDEL LEDELSES- OG TALENTUDVIKLING Vi træner den sammenhængende ledelsesmuskel i organisationen ud fra ønsket om at løfte organisationens evne til at eksekvere strategi. For os handler ledelsesog talent-udvikling om at skabe klare koblinger mellem ledelsesroller, ansvarsfordeling og ledelseskultur. Og en kobling der ruster organisationen til at løfte nuværende og kommende ledelsesmæssige udfordringer. Vores team tæller en række erfarne organisationspsykologer og eksperter i ledelsesudvikling, der tidligere har siddet med det faglige ansvar for talent- og ledelsesudvikling i nogle af Danmarks største organisationer. Yderligere har vi stor erfaring med at, anvende samarbejdsprocesser fra filmproduktion arbejdet med ledelsesudvikling gennem intensive filmmarathons, hvor deltagerne udfordres både foran og bag kameraet. VI HJÆLPER MED... Ledelsesudvikling: Ledelsesudvikling er en fælles faciliteret proces, som hjælper ledelsen med at skabe klarhed omkring roller og ansvar i forhold til den gældende strategi. Vi udfordrer og udfolder værdier, kompetencer og forventninger til ledelse på forskellige niveauer og skaber sammenhæng og eksekveringskraft. Talentudvikling: Tilrettelæggelse og afvikling af talentprogrammer fra programdesign til træning og netværkspleje. Talentarbejdet knyttes tæt til de strategiske prioriteringer, således at talenterne bliver en nøgleressource som forandringsagenter. Talentudvikling er en væsentlig investering for virksomhederne, der er i stærk konkurrence om fremtidens stærkeste talenter. Workz sikrer med sin erfaring integration mellem strategi, forretning og talenternes unikke behov. Vores løsninger trækker gerne på Workz portefølje af ledelsesspil og simulationsværktøjer, der både accelererer engagement, læring og netværksdannelse. 10

13 UDVIKLIN SESUDVIKLING OG TRÆNING TRÆNINGS- OG UDDANNELSESPROGRAMMER Vi er eksperter i læringsdesign og tilrettelæggelse af trænings- og uddannelsesforløb. Og vi holder rigtig meget af at varetage rollen som underviser og facilitator. Vores tilgang kombinerer moderne didaktik og involverende læringsværktøjer med en tæt kobling til strategi og aktuelle udfordringer. Fra intensive træningsforløb i forandringsledelse og strategieksekvering til længere akademiog uddannelsesforløb inden for bl.a. projektledelse, porteføljestyring, service management, bæredygtighed og salgstræning. Et af vores specialer er løsninger, der fungerer i internationale, tværkulturelle organisationer, samt forløb, der retter sig imod medarbejdergrupper med en stærk fagkultur og en skepsis over for traditionel undervisning. VI HJÆLPER MED... Lederuddannelse: Design og afvikling af interne kurser og uddannelsesforløb for chefer og ledere med tæt knytning til strategi og egen praksis. Onboarding: Introduktionsforløb til nye kolleger samt medarbejdere, der skifter funktion. Træningsprogrammer: Intensive træningsforløb, der ruster ledere og medarbejder til nye opgaver, arbejdsgange og systemer. Projektledelse: Tilrettelæggelse og afvikling af uddannelsesprogrammer for projektledere med fokus på bl.a. team performance, interessenthåndtering, projektstyring eller porteføljestyring. 11

14 KULTURFO AT ENGAGERE OG FORANKRE KULTURFORANDRING OG FO KULTURFORANDRING OG FORBEDRING Culture eats strategy for breakfast lyder et klassisk citat fra Peter Drucker. Organisationskultur er på godt og ondt en meget stærk kraft, som kun vanskeligt lader sig ændre. Vi har stor respekt for udfordringerne ved at arbejde med kulturforandringer, og vores erfaring er, at det er afgørende med aktiv involvering og en tæt kobling til hverdagens travle praksis og ledelsesadfærd. Vi arbejder med kultur, både i forbindelse med værdiarbejde og udrulning af nye brands, og når organisationer ønsker at styrke specifikke kulturelementer f.eks. sikkerhedskultur, innovationskultur, kundefokus eller servicekultur. VI HJÆLPER MED... Kundefokus: Styrke kundeforståelse og -fokus, som afsæt for bedre service samt brugerorienteret forretningsudvikling og innovation. Sikkerhedskultur: Forbedre hverdagens sikkerhedskultur gennem afdækning af uhensigtsmæssig adfærd via aktiv involvering af medarbejdere, ledere og leverandører. Forbedringskultur: Tilrettelægge og afvikle optimeringsog lean-processer med fokus på at skabe og understøtte en varig forbedringskultur. Et andet område, vi arbejder med, er forbedringskultur f.eks. til understøttelse af indsatsen inden for lean, Six Sigma eller Operational Excellence. Vi hjælper med at tilrettelægge og afvikle forløb, der forankrer en igangværende forbedringsindsats effektivt i kulturen. 12

15 RANDRIN RMIDLING LÆRINGS- OG FORMIDLINGSDESIGN Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår skrev Confucius angiveligt for knap år siden. Med afsæt i involvering og en stærk faglig baggrund i spildesign og didaktik udvikler vi lærings- og formidlingskoncepter, både til brug internt i egen organisation og til ekstern anvendelse. Vi samarbejder tæt med de førende forskningsmiljøer på området og har udviklet en lang række digitale og fysiske løsninger til virksomheder samt undervisnings- og uddannelsessektoren, hvor vi har stor erfaring med at formidle komplekse emner til børn og unge. VI HJÆLPER MED... Interaktiv formidling: Udvikling af digitale formidlingskoncepter med vedkommende kommunikation og høj grad af brugerinvolvering. Fra udvikling af læringsuniverser og oplysningskampagner til anvendelse af sociale medier og mobile platforme. Spilbaserede undervisningsmidler: Rådgivning og udvikling inden for digitale og blended learning-undervisningsmidler med inddragelse af spildynamikker (gamification). 13

16 LEDELSES VI TRÆNER LEDERE MED SIMULATIONSSPIL Læringsspil og simuleringer kan noget særligt. Komplekse og abstrakte emner bliver enkle og nærværende, og ny indsigt opstår gennem perspektivskift og muligheden for at høste lærerige erfaringer i en simuleret ramme, hvor det er matadorpenge og spilbrikker, der er på spil frem for rigtige kolleger og budgetter. Deltagerne opbygger scenarie - kompetence, der ruster dem til at tage bedre og mere kvalificerede beslutninger som ledere. Og så skaber spillene en stærk fælles reference, der sætter en dagsorden og styrker videndeling i orginasitionen. Vi har udviklet en række populære simulationsspil, der bruges til leder- og talentudvikling i en bred kreds af store danske og internationale organisationer. Spillene er anvendt af mere end ledere og findes på en række sprog, herunder dansk, engelsk, fransk, svensk og tysk. Vi har stor erfaring i at sammensætte workshops og uddannelsesforløb, hvor simulationerne kan indgå. Ved at blive certificeret hos os kan I selv blive i stand til at facilitere simulationerne internt i jeres organisation. Vores ledelsessimulationer er alle opbygget som fysiske brætspil. Vi har fravalgt rene digitale løsninger i denne sammenhæng, fordi det er vores og vores kunders erfaring, at noget vigtigt går tabt, når der kommer skærme mellem deltagerne. Det fysiske udgangspunkt skaber et særligt læringsrum med nærvær og autenticitet, som ikke lader sig overføre til e-learning eller virtuelle platforme. Vores generiske ledelsessimulationer anvendes til tre forskellige formål: Kompetenceudvikling: Som læringskoncept i lederog talentudviklingsforløb med fokus på styrkelse af personlige ledelseskompetencer. Anvendt i denne sammenhæng kombinerer vi som regel ledelsessimulationerne med andre undervisningsformer, individuel coaching/opfølgning samt profilværktøjer som DiSC. Forandringsunderstøttelse: Som understøttelse af en specifik forandringsproces, hvor spillene giver et stærkt fælles afsæt. Dels etableres en fælles reference og et fælles sprog, og dels bidrager spilprocessen til at udarbejde og kvalificere implementeringsplaner og ledelseshandlinger. Således anvender en af vores største kunder forandringsledelsesspillet Wallbreakers, hver gang de igangsætter arbejdet med lean i en ny forretningsenhed. Organisations- og ledelsesudvikling: Som løftestang for organisations- og ledelsesudvikling, hvor der er fokus på ledelsesværdier, ansvarsområder og strategiunderstøttelse. I denne sammenhæng kan vores ledelsessimulationer hjælpe med at ryste en chef- eller ledergruppe sammen og skabe et fælles handlegrundlag f.eks. med fokus på bedre tværgående samarbejde, opbygning af en projektkultur eller et stærkere kundefokus. 14

17 SIMULAT Strategieksekvering Forandringsledelse Interessentinvolvering Personaleledelse Team Performance Ressourcestyring Porteføljestyring Vores fem ledelsessimulationer dækker tilsammen de mest væsentlige ledelseskompetencer. 15

18 GAMECHA GAMECHANGERS FÅ STRATEGIEN EKSEKVERET Gamechangers skaber præcist de dialoger, jeg havde håbet på. - Thomas Jahrl, partner, Svenska Konsulthuset Gamechangers fokuserer på, hvordan man kan engagere og påvirke interessenter, når store tværgående initiativer skal lykkes. Spillet træner, hvordan man på en både fast og fleksibel måde kan navigere i parallelle dagsordner og opbygge den nødvendige tillid til sig selv og til strategien. MUST WIN BATTLES Indføring af lean, udrulning af bæredygtighed eller opbygning af en ny salgsplatform kan være indlysende rigtigt for en virksomhed. Alligevel går det tit galt med eksekveringen. Fordi strategiske initiativer, der går på tværs af organisationen, ofte er så gennemgribende, at det er nødvendigt at ændre fundamentalt på måden, der arbejdes på samt at flytte på de pejlemærker, der navigeres efter i andre afdelinger. Det kræver ledere, der kan opbygge koalitioner og skabe tillid til strategien, til fremtiden og til sig selv som ledere. FASTHOLDE MOMENTUM I Gamechangers trænes deltagerne i at bruge forskellige indflydelsesstile og modeller til konflikthåndtering. De lærer at sikre fremdrift ved at identificere, forstå og engagere de mennesker, der er nødvendige som ambassadører og aktive medspillere. Der fokuseres på, hvordan man kan spotte og handle på modstand og de forhold, der kan gå imod det strategiske initiativ. Deltagerne får desuden mulighed for at reflektere over, hvornår det er klogt at være fleksibel, og hvornår det giver mening at stå fast. 16

19 NGERS SPILLET Deltagerne får ansvaret for at gennemføre en strategisk forandring i en fiktiv organisation. De skal få mennesker med forskellige motiver og succesfaktorer til at arbejde for strategien. Undervejs bliver de målt på deres evne til at skabe resultater og relationer. Samtidig skal de indpasse det strategiske initiativ i en række konkurrerende dagsordener og forholde sig til en topledelse, der har flyttet sit fokus til andre vigtige opgaver. I første fase af spillet handler det om at opbygge og bruge sit netværk i organisationen. Det sker ved at kommunikere med og engagere interessenter samt ved at igangsætte handlinger, der passer med deres succesfaktorer. I anden fase handler det om at høste resultater, fastholde momentum og integrere initiativet i organisationens relevante systemer og daglige rutiner. ANVENDELSE Som opstart til udrulning af strategiske initiativer. Til forankring af strategiske initiativer. Som skræddersyet træning til ledere og specialister. Som led i et generelt program for lederudvikling. FAKTA Spilles i grupper a 3-5 deltagere med op til 20 deltagere per spil. Kan spilles på 4-7 timer eller indarbejdes i et 2-3 dages uddannelsesmodul. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres egne undervisere. Findes på engelsk og en udgave på tysk kommer senere i Læs mere på TEORIEN Gamechangers er baseret på anerkendte teorier og modeller inden for forhandling, konflikthåndtering, indflydelsesstile og forandringsledelse. Herunder bl.a. Richard Shell, Thomas-Kilmann, John Kotter og Stephen Bungay. 17

20 WALLBRE WALLBREAKERS FORANDRINGSLEDELSE PÅ SPIL Spillet har fungeret som en perfekt ramme for forståelsen af den dynamik, der er på spil i en forandringsproces, og for betydningen af en ledelse, der tager vare på den menneskelige dimension. - Torben Petersen, Senior HR-consultant, Danfoss Wallbreakers er et læringsspil, der bruges til at træne implementering af forandringer. Det sætter fokus på forandringsmodstand og motivationsfaktorer og på, hvordan man ændrer modstand til forståelse og accept. FORANDRING VÆKKER MODSTAND De fleste store forandringsprocesser fører til frustration, modstand og nedsat produktivitet. Det er en naturlig del af alle forandringsprocesser. Om forandringen får en succesfuld opstart, implementering og forankring afhænger af, hvor godt ledelsen håndterer den menneskelige dimension i forandringsprocessen. TRÆNING I FORANDRINGSLEDELSE Wallbreakers fokuserer på, hvordan målrettet arbejde med forandringsledelse kan sikre den motivation, der gør, at forandringen faktisk gennemføres. Spillet giver deltagerne mulighed for at øve sig i nogle af de sværeste ledelsesdiscipliner og reflektere over, hvilke ledelsesstile, der virker bedst i forskellige faser af en forandringsproces. Spillets metafor og proces sikrer en kobling til de væsentlige forandringer, deltagerne selv har ansvaret for til dagligt. SPILLET Spillet er bygget op omkring en realistisk case og deltagerne arbejder i grupper a 3-6 personer. Sammen skal de løse en række komplicerede ledelsesmæssige udfordringer og samtidig lede en gruppe medarbejdere gennem opstart, implementering og forankring af en stor forandringsproces. 18

21 AKERS Der arbejdes bl.a. med forandringsintensitet, prioritering af ressourcer, kommunikation og håndteringen af medarbejdernes personlighedstyper og individuelle behov. TEORIEN Wallbreakers er baseret på anerkendte teorier om personlighedstyper, ledelse, organisationskultur og forandringsprocesser, herunder Myers-Briggs, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer og Daniel Goleman. REFERENCER Tusindvis af ledere og medarbejdere har allerede spillet Wallbreakers. Danske Bank, DR, Arla, ISS, TDC, CSC og Danfoss er blandt de virksomheder, der anvender Wallbreakers i deres arbejde med forandringsledelse. ANVENDELSE Til ledere, projektledere og medarbejdere involveret i forandringsprocesser. Som led i generel lederudvikling. Som led i store forandringer f.eks. implementering af lean. FAKTA Et spil kan anvendes af personer. Flere spil kan afvikles parallelt. Tager 1-1½ dag at spille. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jer. Findes på dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk. Udgave på finsk og hollandsk kommer i løbet af Tilpasses jeres ønsker om fokus. Læs mere på 19

22 PLAYMAK PLAYMAKERS TEAMSAMARBEJDE OG INTERESSENTHÅNDTERING Spillet lærer deltagerne, at det ikke er nok at være en dygtig ekspert. Man skal også kunne håndtere interessenter, kommunikation og motivation og samtidig kunne styre tid, kvalitet og ressourcer. Vi bruger derfor også Playmakers til at snakke ledelsesteori og personlig lederadfærd. - Allan Vestergaard, Koncern HR Organisation, Ledelse & Procesoptimering, Region Midtjylland Playmakers er et læringsspil, der fokuserer på ledelsesdelen i projektledelse. Et redskab til at lære at håndtere interessenter, motivationsfaktorer, teamsamarbejde, forventninger og skiftende dagsordener i projektledelse. FLERE NIVEAUER Projektledere står ofte med et dilemma. De har ansvaret for at levere en ydelse med givne rammer for kvalitet, tid og budgetter. De har projektmedarbejdere, der skal levere, men som de ikke har det formelle ledelsesansvar for. Og de refererer selv til en styregruppe, der løbende kan ændre projektets mål og retning. Samtidig skal de håndtere interessenter med modsatrettede agendaer, som kan påvirke projektet negativt. Det medfører ofte, at projektlederen mister implementeringskraft. MOTIVATION God projektledelse kræver projektledere, der kan begå sig strategisk, og som ved noget om ledelse. Med Playmakers lærer man at håndtere afgørende succesfaktorer som forventningsafstemning, interessenthåndtering, motivation, konflikthåndtering og kommunikation. Spillet sætter fokus på, at projektledelse handler om mere end budgetter, ressourcefordeling og tidsstyring. Det skaber desuden et trygt forum, hvor man kan diskutere sine udfordringer med andre projektledere. SPILLET Gennem tre faser skal deltagerne lede et fiktivt projekt, som ændrer karakter, efterhånden som uforudsete problemer opstår. Deltagerne deles i grupper og skal både forholde sig til den langsigtede styring samt de akutte 20

23 ERS kriser og ledelsesmæssige udfordringer. Playmakers træner deltagerne i at analysere, genkende og håndtere dilemmaer i projektledelse. TEORIEN Playmakers er baseret på anerkendte teorier om personlighedstyper, team-samarbejde og gruppedynamik - herunder Daniel Goleman, J.R. Katzenbach og Bruce W. Tuckman. Spillet er opbygget, så det følger de mest udbredte projektmodeller. REFERENCER Playmakers er blevet brugt til at udvikle ledere og til at uddanne projektledere i bl.a. Danfoss, ISS, DSB, CBS, Københavns Universitet og Region Midt. ANVENDELSE Til træning af ledere, projektledere og styregrupper. I et generelt uddannelsesforløb for projektledere. Som et selvstændigt træningsforløb i projektledelse. Som led i organisationsudvikling. FAKTA Et spil kan anvendes af 3-5 deltagere. Der kan køres flere spil parallelt. Tager 4-6 timer at spille. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres egne undervisere. Findes på dansk og engelsk. Læs mere på 21

24 TIMEKEEP TIMEKEEPERS PLANLÆGNING OG RISIKOHÅNDTERING I en driftsorienteret organisation som ISS er det vigtigt med konstant projektfremdrift. Vores projektledere skal bevare overblikket og målfokus på projekter, der skal gennemføres under konstant forandring og i hård konkurrence om ressourcerne. Vi bruger Timekeepers til at træne dem, så de ved, hvordan de skal agere, når det uventede indtræffer. - Bo Klemmensen, Excellence Manager Timekeepers er et simulationsspil, der sætter fokus på styringsdelen af projektledelse. Et redskab, der bruges til at træne projektledere i risikohåndtering og i at balancere mellem langtidsplanlægning og ad hoc-styring. RISIKO OG USIKKERHED En af projektlederens mest centrale opgaver er planlægning og ressourcestyring. Men projekter ændrer ofte betingelser undervejs. De kan blive ramt af forandringer i organisationen, nye krav fra kunden, skærpede markedsvilkår eller ændringer i projektteamets sammensætning. Det kræver projektledere, der kan risikostyre, og som kan lægge planer, der på én gang er både robuste og fleksible også når det uventede indtræffer. TRÆNING I PROJEKTSTYRING Timekeepers giver deltagerne et trygt forum, hvor de kan øve sig i styringsmetoder og styringsstrategier. Spillet træner deltagerne i planlægning og ressourcestyring, og i hvordan man som projektleder forbereder sig på de interne og eksterne risici, der kan true ens projekt. Spillet er bygget op, så deltagerne får umiddelbar feedback på deres handlinger. Dermed dannes rum for refleksion over de udfordringer, de selv møder i deres daglige arbejde som projektledere. Business Development, ISS Facility Services A/S 22

25 ERS SPILLET Timekeepers er bygget op omkring en konkret case. Deltagerne arbejder i grupper á 3-5 personer, som i fællesskab varetager rollen som projektleder. Hver gruppe skal få et team til at levere et antal opgaver. Undervejs skal gruppen forholde sig til uforudsete hændelser, mens de løbende bliver målt på deres evne til at overholde deadlines og budget, levere den aftalte kvalitet og sikre goodwill for projektet i organisationen. En række sideøvelser kan vælges til efter behov. Det er også muligt at få skræddersyet øvelser, der passer til jeres organisation. TEORI Timekeepers bygger på anerkendte modeller inden for projektledelse. Det er ikke nogen forudsætning, at deltagerne er certificerede projektledere eller har arbejdet med redskaber som Kritisk Vej, PERTH, Gantt-skemaer m.m. REFERENCER Timekeepers er blevet brugt til at uddanne projektledere i bl.a. Dansk IT, ISS og DSB IT. Det indgår fast i KMDs projektlederuddannelse. ANVENDELSE Som led i organisationsudvikling. Til uddannelse og træning af nye projektledere. Til at skabe fælles referenceramme blandt projektledere og projektdeltagere. Som team-øvelse ved indførelse af nye projektstyringsmodeller. FAKTA Et spil kan anvendes af 3-5 deltagere. Flere spil kan afvikles parallelt. Tager 4-6 timer at spille. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres undervisere. Kan spilles med tilpassede eller skræddersyede sideøvelser. Findes på dansk. Læs mere på 23

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere