WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER"

Transkript

1 WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

2 2

3 1

4 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring og formidling side 12 Ledelsessimulationer side 14 Gamechangers side 16 Wallbreakers side 18 Playmakers side 20 Timekeepers side 22 Streamliners side 24 Skræddersyede spil side 26 Tag Ansvar side 28 Ways of Working side 30 Engage and Deliver side 32 War Room side 34 Procesværktøjer side 36 Seven Cs side 38 Bridge Builder side 40 Story Line side 42 Medarbejdere side 44 2

5 FORANDRING GENNEM INVOLVERING Mange organisationer forbløffes over, at væsentlige dele af deres strategi aldrig bliver realiseret. Eller at ønskede kulturforandringer og adfærdsændringer ikke materialiserer sig i hverdagens praksis. Kæden fra intention over opstart og implementering til forankring og resultater er ofte svag eller ligefrem knækket. Vi tror på, at en væsentlig årsag til svag forandringskraft er manglende involvering. Det er vores erfaring, at de fleste folk godt kan lide forandringer, men at meget få kan lide at blive forandret. Vi søger alle et meningsfuldt arbejdsliv, hvor vi kan bidrage til at gøre en forskel, og hvor vi oplever samhørighed og medejerskab. Derfor er involvering omdrejningspunktet for den måde, vi arbejder på i Workz. Det handler om at skabe løsninger sammen med folk i stedet for til folk. Det handler om at skabe aktive medfortællere frem for passivt publikum. Og det handler om at erstatte passiv formidling med refleksiv læring. Vi tror på det kreative menneske. I det følgende fortæller vi lidt mere om vores tilgang, ydelser og redskaber. God fornøjelse. 3

6 FORANDRINGSBUREAUET WORKZ Workz er et forandringsbureau med speciale i involvering. Vi hjælper vores kunder med at lykkes med deres strategiske forandringer. Vi arbejder med alle led i forandringsprocessen med afsæt i medejerskab og aktiv involvering af ledere, medarbejdere og andre interessenter. Vi bidrager med rådgivning, facilitering, konceptudvikling og ledelsesudvikling. Ofte med filmproduktion, læringsspil eller involverende procesværktøjer som understøttende elementer i en integreret løsning. Vi har Danmarks største og mest erfarne designteam inden for ledelsessimulationer og læringsspil, og vi tilbyder en bred portefølje af trænings- og udviklingsværktøjer inden for bl.a. forandringsledelse, projektledelse, strategiarbejde og innovation. Vores afsæt er et solidt tværfagligt fundament inden for organisationspsykologi, forandringsledelse, innovation og design samt en værktøjskasse, der kombinerer kreative spildynamikker med filmbranchens virkemidler inden for kommunikation og storytelling. Vi har fornøjelsen af at løse opgaver for hovedparten af Danmarks største virksomheder samt et bredt udsnit af den offentlige sektor. I udlandet bruges vores koncepter til involverende forandring i internationale virksomheder samt af vores partnere i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, England, Holland og USA. Workz A/S er en selvstændig virksomhed, ejet af en kreds af partnere. 4

7 STRATEGIARBEJDE OG ANALYSE LÆRING OG FORMIDLING INNOVATION OG CO-CREATION KULTUR- FORANDRING OG FORBEDRING UDRULNING OG FORANDRINGS- LEDELSE TRÆNINGS- OG UDDANNELSES- PROGRAMMER LEDELSES- OG TALENTUDVIKLING FORANDRINGS- KOMMUNIKATION OG FILM 5

8 STRATEGI AT SÆTTE KURSEN STRATEGI OG INNOVATION STRATEGIARBEJDE OG ANALYSE Strategi handler om at navigere i en turbulent verden. Om at sætte retning og kombinere visionære ambitioner med en pragmatisk respekt for det muliges kunst. En god strategi forudsætter både indsigt og udsyn. Hvor er organisationen i dag? Og hvilke muligheder og trusler venter bag horisonten? Strategi handler om intention koblingen mellem hvorfor og hvad. Hvad er det for en løsning, organisationen vil bringe til verden? Og hvilket problem er det ambitionen at løse? De bedste strategier er korte og enkle, men det er en svær kunst at sætte en skarp kurs i en turbulent verden. Workz er eksperter i at navigere i kompleksiteten og gøre strategien fokuseret og skarp. VI HJÆLPER MED... Den gode strategiproces: Tilrettelæggelse og facilitering af strategiprocessen med involvering af interne og eksterne interessenter frem mod en fokuseret, enkel og eksekverbar strategi. Økosystem-analyse: Afdækning af organisationens interne og eksterne økosystem herunder identifikation af strategiske flows og udviklingspotentiale. Udsyn: Kortlægning af det strategiske potentiale, hvor trend- og scenariearbejde kvalificeres gennem en Warroom-simulering af mulige markedsudviklinger og konkurrentstrategier. Fra strategi til eksekvering: Meningsfuld formidling af strategien samt tilrettelæggelse af lancering og eksekvering. 6

9 OG INNOV INNOVATION OG CO-CREATION Med vores afsæt i involvering løser vi innovationsopgaver med brugerindsigt, co-creation og eksekverbarhed i højsædet. Vores tilgang er struktureret og resultatorienteret, og vi har en omfattende værktøjskasse til blandt andet radikal innovation, servicedesign og udvikling af innovationskultur. Vores tværfaglige team kombinerer en unik palette af innovationskompetencer fra garvede konceptudviklere og interaktionsdesignere til eksperter i brugeranalyser og innovationsledelse med erfaringer fra nogle af de fremmeste danske og internationale innovationsmiljøer. For os er innovationsarbejde tæt koblet til forretningsudvikling og eksekveringsevne. Derfor er det særligt vigtigt med en involverende tilgang, hvor koncepterne kvalitetssikres gennem slutbrugerinddragelse, og hvor der skabes ejerskab hos de nøglepersoner, der skal implementere de nye løsninger. Et af vores specialer på dette felt er involvering i stor skala f.eks. i forbindelse med borgerinddragelse i den offentlige sektor samt aktiv medarbejder- eller medlemsinvolvering i store organisationer. VI HJÆLPER MED... Innovationsstrategi og -organisering: Assistance med udvikling af overordnet innovationsstrategi samt etablering af strukturer og processer for håndtering af innovation. Innovationsledelse: Tilrettelæggelse og afvikling af uddannelsesprogrammer og ledelsesudvikling med fokus på innovation management og ledelse af innovationsprocesser. Innovationskultur: Identifikation af barrierer for innovation samt udvikling og understøttelse af en innovationskultur i organisationen. Innovationstræning: Træning af medarbejdere i alle aspekter af innovationsarbejde, herunder strukturering af innovationsprocesser, analyse, ideudvikling, kvalificering og præsentation samt forståelse af medarbejderens rolle som innovationsagent. Nye koncepter: Konceptudvikling samt tilrettelæggelse og afvikling af co-creation-udviklingsprocesser med interne og eksterne aktører. Brugerindsigt og -involvering: Indsigt i brugerbehov i en kombination af analysearbejde og direkte involvering med afsæt i servicedesign. 7

10 UDRULNIN AT EKSEKVERE OG SKABE MENING UDRULNING OG FORAND UDRULNING OG FORANDRINGSLEDELSE Det kan være vanskeligt at sætte den rigtige kurs, men det hårde arbejde starter for alvor, når ambitioner og visioner skal omsættes til eksekverbare planer og konkrete handlinger. Erfaringer fra utallige forandringsprojekter i en bred vifte af Danmarks og Nordens største organisationer har lært os, at denne opgave kræver vedholdenhed, pragmatisme og en dyb respekt for den travle hverdag i organisationen. Vores bistand handler ofte om at skærpe fokus (mange forandringsprojekter har uklare begrundelser og målsætninger), forenkle (man overvurderer let, hvor mange initiativer organisationen kan håndtere på samme tid), bygge momentum (afsættet er afgørende) og involvere (for at skabe et bredt og aktivt ejerskab). VI HJÆLPER MED... Forandringsdesign: Tilrettelæggelse og opstart af implementeringsmodel og -proces, herunder organisatorisk design, porteføljestyring og eksekveringsplan. Kick-offs: Design, forberedelse og afvikling af lederkonferencer og stormøder med fokus på koblingen til den overordnede eksekveringsplan og forandringskommunikation. Involvering og træning af ledere: Involvering af chefer og ledere, herunder udvikling og afvikling af træningsforløb, der både ruster dem til at tage hånd om forandringsprocessen og nye lederroller. Typisk inddrager vi læringsspil og ledelsessimulationer i træningen. Medarbejderinvolvering: Design, produktion og udrulning af involveringskoncepter, der effektivt kommer bredt ud til organisationens medarbejdere med nærvær, relevans og mening. 8

11 G OG FOR RINGSKOMMUNIKATION FORANDRINGSKOMMUNIKATION OG FILM Forandringskommunikation handler om at skabe en klar kobling fra, hvad der skal gøres, og hvorfor det er vigtigt, til hvad det betyder for den enkelte modtager, og hvordan de kan bidrage. Der skal skabes mening, identifikation og relevans. Workz har bl.a. sine rødder i filmbranchen, og vi tilbyder en stærk kombination af ekspertise inden for storytelling, retorik og manuskriptudvikling med solidt håndværk inden for filmproduktion, grafisk design og visuel formidling. Til forskel fra traditionelle kommunikations-, design- og reklamebureauer er vores løsninger tæt koblet til de kernekompetencer, vi har som forandringsbureau inden for forandringsledelse, HR og organisationspsykologi. Vi løser strategiske kommunikationsopgaver i flere af Nordens største virksomheder bl.a. inden for sektorer som farma, service og finans. VI HJÆLPER MED... Kernefortælling: Udvikling af en strategisk kernefortælling, der skaber et stærkt og fokuseret afsæt for den samlede vifte af kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsplan: Udarbejdelse af en effektiv og konsistent kommunikationsplan, der understøtter de løbende eksekveringsaktiviteter. Filmproduktion: Totalleverance fra manuskriptudvikling og tilrettelæggelse til optagelse og post-produktion. Vi har et specialiseret AV-team på området samt eget produktionsudstyr og klippefaciliteter. Grafisk design og visualisering: Visuel understøttelse af forandringskommunikationen, fra logodesign og visuel identitet til implementering. Toplederkommunikation: Taleskrivning og udarbejdelse af præsentationer, herunder performance-træning og personinstruktion i forbindelse med filmproduktioner. 9

12 LEDELSES AT SKABE FORUDSÆTNINGER OG SIKRE FREMDRIFT LEDEL LEDELSES- OG TALENTUDVIKLING Vi træner den sammenhængende ledelsesmuskel i organisationen ud fra ønsket om at løfte organisationens evne til at eksekvere strategi. For os handler ledelsesog talent-udvikling om at skabe klare koblinger mellem ledelsesroller, ansvarsfordeling og ledelseskultur. Og en kobling der ruster organisationen til at løfte nuværende og kommende ledelsesmæssige udfordringer. Vores team tæller en række erfarne organisationspsykologer og eksperter i ledelsesudvikling, der tidligere har siddet med det faglige ansvar for talent- og ledelsesudvikling i nogle af Danmarks største organisationer. Yderligere har vi stor erfaring med at, anvende samarbejdsprocesser fra filmproduktion arbejdet med ledelsesudvikling gennem intensive filmmarathons, hvor deltagerne udfordres både foran og bag kameraet. VI HJÆLPER MED... Ledelsesudvikling: Ledelsesudvikling er en fælles faciliteret proces, som hjælper ledelsen med at skabe klarhed omkring roller og ansvar i forhold til den gældende strategi. Vi udfordrer og udfolder værdier, kompetencer og forventninger til ledelse på forskellige niveauer og skaber sammenhæng og eksekveringskraft. Talentudvikling: Tilrettelæggelse og afvikling af talentprogrammer fra programdesign til træning og netværkspleje. Talentarbejdet knyttes tæt til de strategiske prioriteringer, således at talenterne bliver en nøgleressource som forandringsagenter. Talentudvikling er en væsentlig investering for virksomhederne, der er i stærk konkurrence om fremtidens stærkeste talenter. Workz sikrer med sin erfaring integration mellem strategi, forretning og talenternes unikke behov. Vores løsninger trækker gerne på Workz portefølje af ledelsesspil og simulationsværktøjer, der både accelererer engagement, læring og netværksdannelse. 10

13 UDVIKLIN SESUDVIKLING OG TRÆNING TRÆNINGS- OG UDDANNELSESPROGRAMMER Vi er eksperter i læringsdesign og tilrettelæggelse af trænings- og uddannelsesforløb. Og vi holder rigtig meget af at varetage rollen som underviser og facilitator. Vores tilgang kombinerer moderne didaktik og involverende læringsværktøjer med en tæt kobling til strategi og aktuelle udfordringer. Fra intensive træningsforløb i forandringsledelse og strategieksekvering til længere akademiog uddannelsesforløb inden for bl.a. projektledelse, porteføljestyring, service management, bæredygtighed og salgstræning. Et af vores specialer er løsninger, der fungerer i internationale, tværkulturelle organisationer, samt forløb, der retter sig imod medarbejdergrupper med en stærk fagkultur og en skepsis over for traditionel undervisning. VI HJÆLPER MED... Lederuddannelse: Design og afvikling af interne kurser og uddannelsesforløb for chefer og ledere med tæt knytning til strategi og egen praksis. Onboarding: Introduktionsforløb til nye kolleger samt medarbejdere, der skifter funktion. Træningsprogrammer: Intensive træningsforløb, der ruster ledere og medarbejder til nye opgaver, arbejdsgange og systemer. Projektledelse: Tilrettelæggelse og afvikling af uddannelsesprogrammer for projektledere med fokus på bl.a. team performance, interessenthåndtering, projektstyring eller porteføljestyring. 11

14 KULTURFO AT ENGAGERE OG FORANKRE KULTURFORANDRING OG FO KULTURFORANDRING OG FORBEDRING Culture eats strategy for breakfast lyder et klassisk citat fra Peter Drucker. Organisationskultur er på godt og ondt en meget stærk kraft, som kun vanskeligt lader sig ændre. Vi har stor respekt for udfordringerne ved at arbejde med kulturforandringer, og vores erfaring er, at det er afgørende med aktiv involvering og en tæt kobling til hverdagens travle praksis og ledelsesadfærd. Vi arbejder med kultur, både i forbindelse med værdiarbejde og udrulning af nye brands, og når organisationer ønsker at styrke specifikke kulturelementer f.eks. sikkerhedskultur, innovationskultur, kundefokus eller servicekultur. VI HJÆLPER MED... Kundefokus: Styrke kundeforståelse og -fokus, som afsæt for bedre service samt brugerorienteret forretningsudvikling og innovation. Sikkerhedskultur: Forbedre hverdagens sikkerhedskultur gennem afdækning af uhensigtsmæssig adfærd via aktiv involvering af medarbejdere, ledere og leverandører. Forbedringskultur: Tilrettelægge og afvikle optimeringsog lean-processer med fokus på at skabe og understøtte en varig forbedringskultur. Et andet område, vi arbejder med, er forbedringskultur f.eks. til understøttelse af indsatsen inden for lean, Six Sigma eller Operational Excellence. Vi hjælper med at tilrettelægge og afvikle forløb, der forankrer en igangværende forbedringsindsats effektivt i kulturen. 12

15 RANDRIN RMIDLING LÆRINGS- OG FORMIDLINGSDESIGN Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår skrev Confucius angiveligt for knap år siden. Med afsæt i involvering og en stærk faglig baggrund i spildesign og didaktik udvikler vi lærings- og formidlingskoncepter, både til brug internt i egen organisation og til ekstern anvendelse. Vi samarbejder tæt med de førende forskningsmiljøer på området og har udviklet en lang række digitale og fysiske løsninger til virksomheder samt undervisnings- og uddannelsessektoren, hvor vi har stor erfaring med at formidle komplekse emner til børn og unge. VI HJÆLPER MED... Interaktiv formidling: Udvikling af digitale formidlingskoncepter med vedkommende kommunikation og høj grad af brugerinvolvering. Fra udvikling af læringsuniverser og oplysningskampagner til anvendelse af sociale medier og mobile platforme. Spilbaserede undervisningsmidler: Rådgivning og udvikling inden for digitale og blended learning-undervisningsmidler med inddragelse af spildynamikker (gamification). 13

16 LEDELSES VI TRÆNER LEDERE MED SIMULATIONSSPIL Læringsspil og simuleringer kan noget særligt. Komplekse og abstrakte emner bliver enkle og nærværende, og ny indsigt opstår gennem perspektivskift og muligheden for at høste lærerige erfaringer i en simuleret ramme, hvor det er matadorpenge og spilbrikker, der er på spil frem for rigtige kolleger og budgetter. Deltagerne opbygger scenarie - kompetence, der ruster dem til at tage bedre og mere kvalificerede beslutninger som ledere. Og så skaber spillene en stærk fælles reference, der sætter en dagsorden og styrker videndeling i orginasitionen. Vi har udviklet en række populære simulationsspil, der bruges til leder- og talentudvikling i en bred kreds af store danske og internationale organisationer. Spillene er anvendt af mere end ledere og findes på en række sprog, herunder dansk, engelsk, fransk, svensk og tysk. Vi har stor erfaring i at sammensætte workshops og uddannelsesforløb, hvor simulationerne kan indgå. Ved at blive certificeret hos os kan I selv blive i stand til at facilitere simulationerne internt i jeres organisation. Vores ledelsessimulationer er alle opbygget som fysiske brætspil. Vi har fravalgt rene digitale løsninger i denne sammenhæng, fordi det er vores og vores kunders erfaring, at noget vigtigt går tabt, når der kommer skærme mellem deltagerne. Det fysiske udgangspunkt skaber et særligt læringsrum med nærvær og autenticitet, som ikke lader sig overføre til e-learning eller virtuelle platforme. Vores generiske ledelsessimulationer anvendes til tre forskellige formål: Kompetenceudvikling: Som læringskoncept i lederog talentudviklingsforløb med fokus på styrkelse af personlige ledelseskompetencer. Anvendt i denne sammenhæng kombinerer vi som regel ledelsessimulationerne med andre undervisningsformer, individuel coaching/opfølgning samt profilværktøjer som DiSC. Forandringsunderstøttelse: Som understøttelse af en specifik forandringsproces, hvor spillene giver et stærkt fælles afsæt. Dels etableres en fælles reference og et fælles sprog, og dels bidrager spilprocessen til at udarbejde og kvalificere implementeringsplaner og ledelseshandlinger. Således anvender en af vores største kunder forandringsledelsesspillet Wallbreakers, hver gang de igangsætter arbejdet med lean i en ny forretningsenhed. Organisations- og ledelsesudvikling: Som løftestang for organisations- og ledelsesudvikling, hvor der er fokus på ledelsesværdier, ansvarsområder og strategiunderstøttelse. I denne sammenhæng kan vores ledelsessimulationer hjælpe med at ryste en chef- eller ledergruppe sammen og skabe et fælles handlegrundlag f.eks. med fokus på bedre tværgående samarbejde, opbygning af en projektkultur eller et stærkere kundefokus. 14

17 SIMULAT Strategieksekvering Forandringsledelse Interessentinvolvering Personaleledelse Team Performance Ressourcestyring Porteføljestyring Vores fem ledelsessimulationer dækker tilsammen de mest væsentlige ledelseskompetencer. 15

18 GAMECHA GAMECHANGERS FÅ STRATEGIEN EKSEKVERET Gamechangers skaber præcist de dialoger, jeg havde håbet på. - Thomas Jahrl, partner, Svenska Konsulthuset Gamechangers fokuserer på, hvordan man kan engagere og påvirke interessenter, når store tværgående initiativer skal lykkes. Spillet træner, hvordan man på en både fast og fleksibel måde kan navigere i parallelle dagsordner og opbygge den nødvendige tillid til sig selv og til strategien. MUST WIN BATTLES Indføring af lean, udrulning af bæredygtighed eller opbygning af en ny salgsplatform kan være indlysende rigtigt for en virksomhed. Alligevel går det tit galt med eksekveringen. Fordi strategiske initiativer, der går på tværs af organisationen, ofte er så gennemgribende, at det er nødvendigt at ændre fundamentalt på måden, der arbejdes på samt at flytte på de pejlemærker, der navigeres efter i andre afdelinger. Det kræver ledere, der kan opbygge koalitioner og skabe tillid til strategien, til fremtiden og til sig selv som ledere. FASTHOLDE MOMENTUM I Gamechangers trænes deltagerne i at bruge forskellige indflydelsesstile og modeller til konflikthåndtering. De lærer at sikre fremdrift ved at identificere, forstå og engagere de mennesker, der er nødvendige som ambassadører og aktive medspillere. Der fokuseres på, hvordan man kan spotte og handle på modstand og de forhold, der kan gå imod det strategiske initiativ. Deltagerne får desuden mulighed for at reflektere over, hvornår det er klogt at være fleksibel, og hvornår det giver mening at stå fast. 16

19 NGERS SPILLET Deltagerne får ansvaret for at gennemføre en strategisk forandring i en fiktiv organisation. De skal få mennesker med forskellige motiver og succesfaktorer til at arbejde for strategien. Undervejs bliver de målt på deres evne til at skabe resultater og relationer. Samtidig skal de indpasse det strategiske initiativ i en række konkurrerende dagsordener og forholde sig til en topledelse, der har flyttet sit fokus til andre vigtige opgaver. I første fase af spillet handler det om at opbygge og bruge sit netværk i organisationen. Det sker ved at kommunikere med og engagere interessenter samt ved at igangsætte handlinger, der passer med deres succesfaktorer. I anden fase handler det om at høste resultater, fastholde momentum og integrere initiativet i organisationens relevante systemer og daglige rutiner. ANVENDELSE Som opstart til udrulning af strategiske initiativer. Til forankring af strategiske initiativer. Som skræddersyet træning til ledere og specialister. Som led i et generelt program for lederudvikling. FAKTA Spilles i grupper a 3-5 deltagere med op til 20 deltagere per spil. Kan spilles på 4-7 timer eller indarbejdes i et 2-3 dages uddannelsesmodul. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres egne undervisere. Findes på engelsk og en udgave på tysk kommer senere i Læs mere på TEORIEN Gamechangers er baseret på anerkendte teorier og modeller inden for forhandling, konflikthåndtering, indflydelsesstile og forandringsledelse. Herunder bl.a. Richard Shell, Thomas-Kilmann, John Kotter og Stephen Bungay. 17

20 WALLBRE WALLBREAKERS FORANDRINGSLEDELSE PÅ SPIL Spillet har fungeret som en perfekt ramme for forståelsen af den dynamik, der er på spil i en forandringsproces, og for betydningen af en ledelse, der tager vare på den menneskelige dimension. - Torben Petersen, Senior HR-consultant, Danfoss Wallbreakers er et læringsspil, der bruges til at træne implementering af forandringer. Det sætter fokus på forandringsmodstand og motivationsfaktorer og på, hvordan man ændrer modstand til forståelse og accept. FORANDRING VÆKKER MODSTAND De fleste store forandringsprocesser fører til frustration, modstand og nedsat produktivitet. Det er en naturlig del af alle forandringsprocesser. Om forandringen får en succesfuld opstart, implementering og forankring afhænger af, hvor godt ledelsen håndterer den menneskelige dimension i forandringsprocessen. TRÆNING I FORANDRINGSLEDELSE Wallbreakers fokuserer på, hvordan målrettet arbejde med forandringsledelse kan sikre den motivation, der gør, at forandringen faktisk gennemføres. Spillet giver deltagerne mulighed for at øve sig i nogle af de sværeste ledelsesdiscipliner og reflektere over, hvilke ledelsesstile, der virker bedst i forskellige faser af en forandringsproces. Spillets metafor og proces sikrer en kobling til de væsentlige forandringer, deltagerne selv har ansvaret for til dagligt. SPILLET Spillet er bygget op omkring en realistisk case og deltagerne arbejder i grupper a 3-6 personer. Sammen skal de løse en række komplicerede ledelsesmæssige udfordringer og samtidig lede en gruppe medarbejdere gennem opstart, implementering og forankring af en stor forandringsproces. 18

21 AKERS Der arbejdes bl.a. med forandringsintensitet, prioritering af ressourcer, kommunikation og håndteringen af medarbejdernes personlighedstyper og individuelle behov. TEORIEN Wallbreakers er baseret på anerkendte teorier om personlighedstyper, ledelse, organisationskultur og forandringsprocesser, herunder Myers-Briggs, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer og Daniel Goleman. REFERENCER Tusindvis af ledere og medarbejdere har allerede spillet Wallbreakers. Danske Bank, DR, Arla, ISS, TDC, CSC og Danfoss er blandt de virksomheder, der anvender Wallbreakers i deres arbejde med forandringsledelse. ANVENDELSE Til ledere, projektledere og medarbejdere involveret i forandringsprocesser. Som led i generel lederudvikling. Som led i store forandringer f.eks. implementering af lean. FAKTA Et spil kan anvendes af personer. Flere spil kan afvikles parallelt. Tager 1-1½ dag at spille. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jer. Findes på dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk. Udgave på finsk og hollandsk kommer i løbet af Tilpasses jeres ønsker om fokus. Læs mere på 19

22 PLAYMAK PLAYMAKERS TEAMSAMARBEJDE OG INTERESSENTHÅNDTERING Spillet lærer deltagerne, at det ikke er nok at være en dygtig ekspert. Man skal også kunne håndtere interessenter, kommunikation og motivation og samtidig kunne styre tid, kvalitet og ressourcer. Vi bruger derfor også Playmakers til at snakke ledelsesteori og personlig lederadfærd. - Allan Vestergaard, Koncern HR Organisation, Ledelse & Procesoptimering, Region Midtjylland Playmakers er et læringsspil, der fokuserer på ledelsesdelen i projektledelse. Et redskab til at lære at håndtere interessenter, motivationsfaktorer, teamsamarbejde, forventninger og skiftende dagsordener i projektledelse. FLERE NIVEAUER Projektledere står ofte med et dilemma. De har ansvaret for at levere en ydelse med givne rammer for kvalitet, tid og budgetter. De har projektmedarbejdere, der skal levere, men som de ikke har det formelle ledelsesansvar for. Og de refererer selv til en styregruppe, der løbende kan ændre projektets mål og retning. Samtidig skal de håndtere interessenter med modsatrettede agendaer, som kan påvirke projektet negativt. Det medfører ofte, at projektlederen mister implementeringskraft. MOTIVATION God projektledelse kræver projektledere, der kan begå sig strategisk, og som ved noget om ledelse. Med Playmakers lærer man at håndtere afgørende succesfaktorer som forventningsafstemning, interessenthåndtering, motivation, konflikthåndtering og kommunikation. Spillet sætter fokus på, at projektledelse handler om mere end budgetter, ressourcefordeling og tidsstyring. Det skaber desuden et trygt forum, hvor man kan diskutere sine udfordringer med andre projektledere. SPILLET Gennem tre faser skal deltagerne lede et fiktivt projekt, som ændrer karakter, efterhånden som uforudsete problemer opstår. Deltagerne deles i grupper og skal både forholde sig til den langsigtede styring samt de akutte 20

23 ERS kriser og ledelsesmæssige udfordringer. Playmakers træner deltagerne i at analysere, genkende og håndtere dilemmaer i projektledelse. TEORIEN Playmakers er baseret på anerkendte teorier om personlighedstyper, team-samarbejde og gruppedynamik - herunder Daniel Goleman, J.R. Katzenbach og Bruce W. Tuckman. Spillet er opbygget, så det følger de mest udbredte projektmodeller. REFERENCER Playmakers er blevet brugt til at udvikle ledere og til at uddanne projektledere i bl.a. Danfoss, ISS, DSB, CBS, Københavns Universitet og Region Midt. ANVENDELSE Til træning af ledere, projektledere og styregrupper. I et generelt uddannelsesforløb for projektledere. Som et selvstændigt træningsforløb i projektledelse. Som led i organisationsudvikling. FAKTA Et spil kan anvendes af 3-5 deltagere. Der kan køres flere spil parallelt. Tager 4-6 timer at spille. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres egne undervisere. Findes på dansk og engelsk. Læs mere på 21

24 TIMEKEEP TIMEKEEPERS PLANLÆGNING OG RISIKOHÅNDTERING I en driftsorienteret organisation som ISS er det vigtigt med konstant projektfremdrift. Vores projektledere skal bevare overblikket og målfokus på projekter, der skal gennemføres under konstant forandring og i hård konkurrence om ressourcerne. Vi bruger Timekeepers til at træne dem, så de ved, hvordan de skal agere, når det uventede indtræffer. - Bo Klemmensen, Excellence Manager Timekeepers er et simulationsspil, der sætter fokus på styringsdelen af projektledelse. Et redskab, der bruges til at træne projektledere i risikohåndtering og i at balancere mellem langtidsplanlægning og ad hoc-styring. RISIKO OG USIKKERHED En af projektlederens mest centrale opgaver er planlægning og ressourcestyring. Men projekter ændrer ofte betingelser undervejs. De kan blive ramt af forandringer i organisationen, nye krav fra kunden, skærpede markedsvilkår eller ændringer i projektteamets sammensætning. Det kræver projektledere, der kan risikostyre, og som kan lægge planer, der på én gang er både robuste og fleksible også når det uventede indtræffer. TRÆNING I PROJEKTSTYRING Timekeepers giver deltagerne et trygt forum, hvor de kan øve sig i styringsmetoder og styringsstrategier. Spillet træner deltagerne i planlægning og ressourcestyring, og i hvordan man som projektleder forbereder sig på de interne og eksterne risici, der kan true ens projekt. Spillet er bygget op, så deltagerne får umiddelbar feedback på deres handlinger. Dermed dannes rum for refleksion over de udfordringer, de selv møder i deres daglige arbejde som projektledere. Business Development, ISS Facility Services A/S 22

25 ERS SPILLET Timekeepers er bygget op omkring en konkret case. Deltagerne arbejder i grupper á 3-5 personer, som i fællesskab varetager rollen som projektleder. Hver gruppe skal få et team til at levere et antal opgaver. Undervejs skal gruppen forholde sig til uforudsete hændelser, mens de løbende bliver målt på deres evne til at overholde deadlines og budget, levere den aftalte kvalitet og sikre goodwill for projektet i organisationen. En række sideøvelser kan vælges til efter behov. Det er også muligt at få skræddersyet øvelser, der passer til jeres organisation. TEORI Timekeepers bygger på anerkendte modeller inden for projektledelse. Det er ikke nogen forudsætning, at deltagerne er certificerede projektledere eller har arbejdet med redskaber som Kritisk Vej, PERTH, Gantt-skemaer m.m. REFERENCER Timekeepers er blevet brugt til at uddanne projektledere i bl.a. Dansk IT, ISS og DSB IT. Det indgår fast i KMDs projektlederuddannelse. ANVENDELSE Som led i organisationsudvikling. Til uddannelse og træning af nye projektledere. Til at skabe fælles referenceramme blandt projektledere og projektdeltagere. Som team-øvelse ved indførelse af nye projektstyringsmodeller. FAKTA Et spil kan anvendes af 3-5 deltagere. Flere spil kan afvikles parallelt. Tager 4-6 timer at spille. Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres undervisere. Kan spilles med tilpassede eller skræddersyede sideøvelser. Findes på dansk. Læs mere på 23

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

STRATEGISK PROJEKTLEDER

STRATEGISK PROJEKTLEDER ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere