Hvad er det talte sprog?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er det talte sprog?"

Transkript

1 Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag. Vores uformelle snak med familie og venner. Debatprogrammer i radio og tv, interviews, fortællingen, foredraget, fremlæggelsen, festtalen osv. Med Det talte sprog er rundt om os hele tiden. Tænk på dit eget møde kammeraterne med klassekammeraterne om morgenen. I sludrer med hinanden, og sproget kommer af sig selv. Man gør sig ikke de store overvejelser om, hvordan man skal formulere sig, det sker bare. Mundtligheden er en del af samværet, og sproget gør ikke særlig meget opmærksom på sig selv. Undervisning Senere om morgenen, når læreren kommer, og I starter med undervisningen, ændrer samtalen karakter. Nu kræver den mundtlige situation noget andet. Nu skal man forholde sig til et emne, undervisningens indhold, og man bliver mere opmærksom på, hvad man siger, og hvordan man bruger sproget. Skal man fremlægge et arbejde for klassen - f.eks. en projektopgave - så gælder det om at formidle sit budskab klart, interessant og vedkommende. Så skærpes opmærksomheden endnu mere på sproget og den måde, man formidler indholdet på. Situationer, hvor du f.eks. skal give eller modtage respons eller lave et interview, stiller også særlige krav til kommunikationen. Det talte sprog følger os hele dagen. At bruge det talte sprog er ikke kun at bruge mund, det handler i lige så høj grad om at lytte. At tale er kommunikation Mundtlighed er mange ting Mundtlighed Når vi siger noget, er der altid en hensigt bag. Vi vil meddele os til hiner mange ting anden, måske fortælle om en ferieoplevelse eller om en god film, vi har set, måske aflevere en besked. Det kan også være, at vi vil have nogen til at gøre noget med det, vi siger. At sludre om løst og fast er også en del af mundtligheden, det er en måde at være sammen på. Vi taler ofte om vejret, når vi møder andre mennesker. Det er jo ikke, fordi vi alle går rundt med en særlig meteorologisk interesse. Men det DET TALTE SPROG

2 er et emne, vi alle kan tale med om, og derfor er det det, vi bruger, når vi skal i snak med andre. Man siger, at den måde at snakke sammen på er med til at opretholde og knytte sociale bånd. Kommunikationen består af ytringer. En ytring er også en social Sproghandlinger Sproghandling. Samtidig med at vi siger noget, gør vi noget. Det kalder vi handlinger sproghandlinger. Det kan du læse mere om under opslaget SPROGHANDLINGER. I den samme sætning kan der ligge forskellige sproghandlinger. Det kommer an på den situation, den siges og modtages i, altså konteksten. Når f.eks. radionyhederne siger: I næsten samtlige skolegårde er sikkerheden på legepladsen for ringe kan det forstås på flere måder. Det kan være en oplysning om, at det er sådan, det forholder sig (vi oplyser dig om). Det kan også opfattes som en advarsel til de forældre, hvis børn leger i skolegården (vi advarer jer om) eller som en anklage mod de myndigheder, som skal sikre legepladserne (vi anklager jer for). Ytringerne skal placeres i en sammenhæng for, at vi forstår hensigten med dem. Kendetegnende for den mundtlige kommunikation er, at den er Kompleks Kompleks og kompleks og flygtig. Når budskabet er modtaget af dem, der og flygtig lytter, flygtig forsvinder det. Vi har prøvet at vise det i en model. Det komplekse og flygtige er svært at vise i en trykt kommunikationsmodel. Når du ser på modellen, skal du derfor tænke på, at elementerne hele tiden er foranderlige. KONTEKST KONTEKST AT TALE ER KOMMUNIKATION 191

3 Modellen viser, hvor kompleks kommunikationen er. Et jeg siger noget om det til et du ved hjælp af et sprog. Elementerne er hele tiden foranderlige. De påvirker hinanden og påvirkes af hinanden og af konteksten. Heri ligger dynamikken. Vi har indtegnet nogle modsatrettede pile, der skal vise dynamikken. Konteksten er alt det, der er omkring os: rum, erfaring, viden, kultur og den diskurs, der er om emnet. For at vi kan forstå hinanden, må vi have kendskab til konteksten, fordi hele kommunikationssituationen er afhængig af den. Konteksten Situationsafhængig Mundtlighed er situationsafhængig. I starten af dette afsnit pegede vi på en morgensituation i klassen, hvor konteksten ændrede sig inden for kort tid - først mødet med kammeraterne, dernæst undervisningssituationen. Det ændrede også den mundtlige form. Sådanne skift tænker vi måske ikke så meget over, fordi det er en del af de daglige rutiner. Brydes rutinerne derimod, så er det en anden sag. Du har måske prøvet at flytte skole eller starte i en ny fritidsklub. Det, der tales om, er måske nyt og ukendt for dig. Måden, som kammerater, læreren eller træneren snakker på, er forskellig fra den måde, du er vant til. I sådanne situationer bliver alt omkring kommunikationen, sprog, kropssprog, fysiske rammer osv. tydeligt for dig, som er ny. Det talte sprogs genrer Dialog og monolog Det talte sprog har også sine genrer. De kan inddeles i to hovedgrupper. De dialogiske og de monologiske. Dialog stammer fra det græske ord 'dialogos' og betyder samtale. Samtalen kan være alt lige fra en snak med en kammerat til et debatprogram i tv. Monolog er også oprindelig et græsk ord 'monos logos' og betyder enetale. Enetalen er f.eks. foredraget, fortællingen. Sådan kunne grupperne se ud: DET TALTE SPROG

4 De monologiske genrer minder langt mere om skriftsproget end de dialogiske genrer. I monologen er ytringerne bundet sammen som i skriftsproget: 1960'erne var en periode, hvor der skete mange nye ting. Inden for musikken kan man ikke komme uden om The Beatles. De fire Liverpool-drenge skabte sensation over hele verden. Gruppen star tede (...) (Uddrag af elevforedrag) Dialogen har kortere replikker med en friere og mere uberegnelig struktur. Dialogen udvikles jo i samspillet mellem aktørerne i samtalen, hvor deres meninger og indbyrdes forhold spiller en stor rolle: Hej, ses vi i aften? Måske - Gider du ikke? Jo, men min moster har fødselsdag. I mange sammenhænge vil kommunikationen bestå af både dialogi- Både og ske og monologiske genrer. Klasseundervisningen kan f.eks. være både dialogisk og monologisk. Det gælder også tv-udsendelser. Du kunne undersøge, hvordan det forholder sig i f.eks. tv-nyhederne. Nu skal vi se på en særlig samtaleform. Både og Interview Formålet med et interview er, at du skal have noget at vide. Inter- En En viewet er en samtale, og for at få et godt resultat ud af samtalen må samtale særlig samtale du forberede dig godt. Det er ikke ligegyldigt, hvordan du spørger. DET TALTE SPROGS GENRER 193

5 Der er to grundlæggende spørgeteknikken åbne og lukkede spørgsmål. ÅBNE SPØRGSMÅL Begynder med hv-orcl: Hvem deltog I begivenheden? Hvordan forløb clen? Hvorfor udviklede den sig, som den gjorde? Hvad tænkte du? Åbne spørgsmål kræver et længere og fyldigt svar. Den, der bliver interviewet, kan svare ud fra sin egen oplevelse og erfaring. Den interviewede bestemmer selv, hvor meget og hvordan han vil svare. LUKKEDE SPØRGSMÅL Lukkede spørgsmål starter med verbet: Var du med i begivenheden? Udvildede den sig på en god måde? Blev du bange? Giver den interviewede mindre mulighed for at svare ud fra egen personlig overbevisning. Kan aftvinge den interviewede en holdningstilkendegivelse. Flere Flere slags For at få et godt interview skal der mere til end gode slags spørgeteknikker. interviews Du skal gøre dig klart, hvilken slags interview interview du har med at gøre. s Skal du lave et portrætinterview, skal du præsentere personen. Du kan notere noget om hendes udseende, nogle karakteristiske replikker eller noget om måden, hun sidder på og det indtryk, hun gør på dig. Alt, hvad der fortæller noget om hendes personlighed, er vigtigt at notere. Er formålet med dit interview, at du skal vide noget om emnet, kalder vi det et saginterview. I et saginterview gælder det om at forslå indholdet. Notér ned i dit eget sprog, og sørg for at få spurgt ind til det, du ikke forstår. Holdningsinterviewet går, som navnet siger, efter personens holdning til en sag. Her skal du være omhyggelig med at lytte til og få noteret konkrete replikker ned. Du skal bruge dem, når du skal dokumentere, hvad personen mener, og hvad personen står for. Interviewet hører altså til den dialogiske gruppe. Vi vil nu se nærmere på et eksempel fra den monologiske gruppe DET TALTE SPROG

6 Fortælling Hvert eneste menneske har sin egen fortælling. Livet består af små episoder og tilfældigheder. Når disse tilfældigheder bindes sammen i fortælling en fortælling, får de mening og sammenhæng. De bliver vores liv. Gennem fortællingen skabes vores kontekst. Da jeg var barn, fik vi hver dag bragt mælk til døren af en mælkemand. Bilen, han kom kørende i, havde en klokke, som han ringede med, så man kunne høre ham komme. Nøjagtig som du måske kender det fra isbilen i dag. Og alligevel var det lidt anderledes (...) (Erindring, 2004) Alle har en fortælling Små børn elsker at høre forældre og bedsteforældre fortælle. Fortæl om, da du var barn," siger små børn ofte, når der skal vælges. Større børn tænker Ikke nu igen...", når de hører ordene Da jeg var barn..." Voksne børn spørger: Hvordan var det nu, det var, dengang da...?" Det er ikke kun forældre og bedsteforældre, der gerne vil fortælle. Så snart barnet har et sprog, fortæller det om sig selv og sine oplevelser. Børn elsker at fortælle. Eleverne i 1. klasse fortæller med stor glæde og entusiasme om deres hverdagsoplevelser. Mon din klasse har haft en fortællerbamse i de yngre klasser? Hvis I har, kan du sikkert også huske, hvor spændende det var at have den med hjem. Så kunne man nemlig få lov til at fortælle klassen, hvad man havde oplevet sammen med bamsen. Senere i livet møder vi fortællinger på andre måder. Det kan f.eks. være i form af eventyr og myter. Disse fortællinger handler ikke om hverdagsbegivenheder. De handler om noget, der ligger udenom, noget om det at være menneske. Eventyret kan fortælle noget om godt og ondt, om det svære ved at blive voksen. Myter fortælles, for at vi kan skabe sammenhæng i noget, der synes uforståeligt for os: Hvordan blev jorden skabt? Hvorfor er der både godt og ondt i denne verden? De mange små fortællinger er med til at fortælle os om den verden, vi lever i. Fortællinger går som en rød tråd gennem vores liv. Lige fra hverdagsbegivenheden til noget meget større, som vi ikke har en umiddelbar forldaring på. Fortællingen samler vores liv til noget overskueligt og forståeligt. Da jeg var DET TALTE SPROGS GENRER 195 barn Den røde

7 Fortælling og kommunikation Fortællingen samler os, og den bringer os også ind i et fælles rum, hvor vi deler oplevelser. Fortællingen er ikke envejskommunikation. Ganske vist hører man kun fortællerens stemme, men tilhørerne er ved deres lytning aktive og medskabende. Fortæller-> Fortælling -> / <- Tilhører Anekdote Fuck Fortællingen er en dynamisk proces mellem afsender og modtager. Det er en samværsform, der kræver personligt engagement. Som fortæller er man helt nærværende, man bruger sine egne ord. Man må have sin historie i sig. Den lille hverdagsfortælling Anekdoten Lysten til at fortælle om den lille hverdagsbegivenhed forsvinder ikke med barndommen. Gennem hele livet skaber vi fortællinger. Ud af hverdagsbegivenhederne skabes anekdoten. Anekdoter er små rammende historier med en pointe. De kan være varme, pudsige og udløse latter. Og de er fra det virkelige liv. De handler om mennesker. Pinlige situationer, hvor man måske har dummet sig godt og grundigt, kan blive til små anekdoter. Anekdoten giver os mulighed for efterfølgende at more os over vores egne dumheder. Anekdoten kan også noget andet. Under Anden Verdenskrig opstod der mange anekdoter om Hitler. Krigens grusomhed var uforståelig, det var manden, der stod bag også. Det måtte fortælles og mildnes. Ved at fortælle små anekdoter om ham bearbejdede man krigens næsten ubærlige oplevelser. Kerstin Ekman (f. 1933), en svensk forfatter, siger om det at fortælle: Vi bagatelliserer det svære, når vi tænker på det og fortæller om det." Fuck you Børns umiddelbare måde at forstå verden på giver ofte anledning til at skabe små anekdoter: En kollega fortalte om en lille ordveksling, hun havde haft med sin femårige datter Mathilde. Mathilde havde forsøgt sig lidt for meget med Fuck you-tegnet". Hun fik at vide, hvad tegnet betød, og at hun skulle stoppe med at bruge det. Der blev stille. Mathilde kiggede op på sin mor, dernæst på fingeren, tilbage på moren igen, insisterende: Jamen mor, når nu jeg har fået en fuck-finger, hvorfor må jeg så ikke bruge den?" DET TALTE SPROG youyou

8 Anekdoten giver ikke anledning til den larmende latter, mere til et smil eller lidt eftertænksomhed. Samtale Når vi skriver en novelle eller en nyhedsartikel, gør vi det efter et bestemt genreskema. I fortællingen, både den skriftlige og den mundtlige, arbejder vi også efter et bestemt mønster, et fortællende genreskema. Det hjælper os med at sætte struktur på teksterne og at afgrænse mulighederne i forbindelse med tolkningen. Samtalen har ligesom andre tekster sit genreskema: Åbning Gennemførelse Slutning Også inden for samtalen findes undergenrer, som vil give nogle varianter af genreskemaet. Jo bedre vi kender hinanden, des mere uformel bliver samtalen, og genreskemaets afgrænsninger viskes ud. Man kunne sige, at samværs-situationen og kendskabet til hinanden afløser nogle af genreskemaets elementer. Når du f.eks. sidder og snakker med en flok venner, så benytter I jer ikke af hele genreskemaet, hver gang I bringer et nyt emne på banen. Hvis I gjorde det, ville samtalen nok blive lidt anstrengt. En ganske almindelig telefonsamtale følger også genreskemaet for mundtlighed. Lad os se på et eksempel. En telefonsamtale Michael ringer til Sara. Han vil høre, om hun kunne tænke sig at komme med til Open Air koncert, da hans far har fået nogle billetter via sit arbejde. Sara: Ja, det er Sara. Michael: Hej, det er Michael. Hvordan har du det? Sara: Fint, hvad med dig og din fodbold? Michael: Fint, tak. Ja, i morgen er det semifinalen. DET TALTE SPROGS GENRER I97

9 Sara: Er I virkelig nået så langt? Michael: Ja, Hart. Hvad mener du for øvrigt med: Er I virkelig"? Vidste du ikke at..." Det løse og det Michael går meget op i fodbold og kan ikke lade være med at snakke videre egentlige om turneringen, indtil han bringer det på bane, der er årsag til hans opkald, nemlig billetterne til Open Air. Det løse og det Når de har snakket om det egentlige emne, vender de igen tilbage egentlige til en snak om løst og fast for så at afslutte med at sige farvel. I det afsluttende farvel beder Sara måske Michael om at hilse faderen og sige tak for billetterne. Lad os nu sige, at Sara ikke har tid til at høre om Michaels fodbold. Så kunne hun afbryde Michael ved f.eks. at sige: Sig mig, var det fodbold, vi skulle snakke om?" Underforstået: Hvorfor ringer du, hvad vil du snakke med mig om? Det ændrer ikke genreskemaet, men kun det tidsforløb, der bruges på de forskellige dele. Genreskema: ÅBNING GENNEMFØRELSESFASE LUKNING Præsentation Småsnak Emne Småsnak Farvel Tid Du kan prøve modellen af på en privat telefonsamtale. Du vil sikkert erfare, at kasserne med småsnak fylder mere, jo mere privat samtalen er. Turtagning Når vi bevæger os rundt i trafikken, følger vi nogle færdselsregler, både skrevne og uskrevne. Hvis vi går en tur på Strøget, tænker vi aldrig på, hvem der viger for hvem, det sker bare. Det er adfærdsregler, vi har lært i løbet af vores opvækst. Sådan er det også med det talte sprog. De sproglige færdselsregler, der følger med vores opvækst, er f.eks., at vi ikke taler i munden på hinanden. Vi lærer, hvornår det er vores tur til at sige noget. Det kal DET TALTE SPROG

10 der vi turtagning. Turtagning er altså et begreb, der knytter sig til den mundtlige samtalesituation. Det er det replikskifte, der får samtalen til at udvilde sig. Når vi taler med hinanden, har vi lært at lytte og opfange de signa- Signal: din tur Signal: din tur ler, der fortæller, at nu er det vores tur til at sige noget. I den formelle. samtalesituation kan signalet ganske enkelt være, at vores navn bliver nævnt. Vi får at vide, at vi har ordet. Situationen kender du fra klasseundervisningen. I den uformelle samtale, samtalen blandt venner, er signalerne mere utydelige. Replikkerne glider over i hinanden. Signalerne til et replikskifte kan være et blik, en lille bevægelse, et ord. Hvis du læner dig frem, betyder det, at du gerne vil på banen. Hvis du som talende læner dig tilbage, betyder det, at du gør plads til en anden. Ofte er skiftene kombineret med en pause, hvilket også betyder, at nu gør den talende plads til en ny aktør. Man kunne også forestille sig, at den, der talte, kiggede på eller nikkede til den, der skulle gå videre. Disse små regulerende signaler kalder vi for gambitter. De kan også have form af ord, som altså signalerer turtagning. Dem vender vi tilbage til om lidt. Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprog har nogle særlige kendetegn, som vi ikke tænker så meget over, når vi taler med hinanden. Ser man derimod en mundtlig tekst skrevet ned, vil det blive tydeligt, hvad der er kendetegnende for den. Vi har lavet en båndudskrift af nogle ganske få minutter fra en Nannas radioudsendelse, der hedder 'Nannas køkken'. Udsendelsen foregår i køkken køkkenet hos kogekonen Nanna. Der tilberedes retter, og gæster taler om mad, adfærd og holdninger. Vi har forsøgt at skrive teksten, som den er sagt: Med lyde og udbrud og med pauser, der er markeret med ---- ". Nogle få ord har vi valgt at stave med talesprogets udtale. Nødvendige forldaringer er skrevet i kursiv i parenteserne. 1 PROGRAMVÆRT: Mhm me-en det er utrolig indgroet - 2 -i-øh i danskernes bevidsthed denne her med rød- 3 vin og ost Nannas køkken DET TALTE SPROGS SÆRLIGE KENDETEGN 199

11 NANNA: Ja-h 4 GÆST: Såøfa (trækker vejret, som om han vil sige noget) 5 PROGRAMVÆRT (taler hurtigt): men så kan man sige at dan- 6 skerne køber generelt også nogle meget milde oste ik' 7 hvis vi kigger på 8 GÆST: - Jo-h (taler samtidig med P-vcert) 9 PROGRAMVÆRT: hvad der er i supermarkederne fordi de 10 her børger som du ha-ar har leveret her øh Nanna 11 det er jo nogle man skal ud og hente i nogle specialforret- 12 ninger og og mhm det synes jeg personligt også er 13 øh er umagen værd ik' æh 14 NANNA: - Jo-h jeg har ikke købt en Lillebror ost det må jeg 15 indrømme 16 PROGRAMVÆRT: - Nej det har du ikke og mhm (spi- 17 selyde) i Frankrig der har vi jo-oh jah - hvad har vi øh 18 over 300 oste ik' som alle sammen er forskellige 19 så-øh så det er jo klart at i æh i sådan et land der har 20 så mange oste og så mange vine så er de-r jo-h utrolig 21 mange kombinationsmuligheder såøh de har jo haft masser 22 af tid til at finde ud af hvilke no'en der er virkelig gode ik' 23 NANNA: Nu er vi startet med den alligevel er vi gået uden 24 om geden - øh gederne æh gedeostene og taget ko-ostene - 25 først den der Brie Severain 26 GÆST:-Er det den mildeste 27 NANNA: - Det er den mildeste 28 GÆST: Ja såh den starter med ja den mildeste 29 man skal starte med, ja. (Nanna og gæst taler i munden på hin- 30 anden) 31 Underlig tekst Underlig tekst Det var da en underlig tekst - er nok din umiddelbare tanke ved første gennemlæsning. Det er svært at få fat på sammenhængen i teksten og at finde ud af, hvad den egentlig handler om. Det er, fordi det er en nedskrevet mundtlig tekst. Man kunne fristes til at sige, at teksten er fyldt med fejl og dårligt sprog, fordi man vurderer den ud fra en skriftsproglig norm. Når man skriver en opgave eller en bog, lader det sig ikke gøre uden justeringer, omarbejdelser og forbedringer. De tanker og informationer, man vil DET TALTE SPROG 1 V

12 have frem i teksten, må forklares så godt og præcist, at læseren kan undvære de nik, den mimik og gestik, vi bruger i det talte sprog. Skriftsproget må stå på egne ben. Skriftsproget og det talte sprog opfører sig således på to forskellige måder, og taleteksten er ikke ukorrekt skriftsprog. Båndudskriften har mange eksempler på, hvad der er kendeteg- nende Det talte for det talte sprog. Den viser netop, hvor stor forskel der er på skrift- og sprogs kendetegn talesprog. Lad os kigge på disse særlige kendetegn. Gambitter Teksten vrimler med gambitter - de små ord, som regulerer samtalen. Det er ord som: øh, ja-h, mhm, ja - hvad har vi, det vil jeg indrømme, æh. De fortæller egentlig ikke noget om emnet. Alligevel har de en funktion for samtalen. Når vi synes, at vores samtale på et andet sprog virker stereotyp og stiv på trods af, at vi kan mange gloser, er det ofte, fordi vi ikke har lært brugen af gambitter på det pågældende sprog. Pauser I forlængelse af gambitterne skal vi nævne pause og pauselyd. Pausen er et klassisk træk ved det talte sprog. Pausen giver ro. Den kan også fortælle noget om, hvor godt personerne kender hinanden. Kender man hinanden godt og er fortrolige med hinanden, så holder man pauserne uden at tænke over det. Kender man ikke hinanden så godt, kan pauserne virke pinlige. Strukturløshed - roderi Der tales om mange ting. Jo mere uformel samtalen er, desto mere strukturløs er den. Tænk f.eks. på, hvor mange emner, der bliver talt om, når I f.eks. spiser til aften i din familie: trafikkaos, vejarbejde, ferie, bil, arbejde, fritidsinteresser, tv-programmer osv. I vores udskrift af radioudsendelsen er emneskiftene ikke så udtalte. Ser vi på de enkelte ytringer og deres sammenkædninger, er der løse ender og ansatser, men alligevel giver det mening. Et godt eksempel er DET TALTE SPROGS SÆRLIGE KENDETEGN 201

13 linje 28 og 29, hvor Nanna og gæsten taler i munden på hinanden. Gæstens ytringer er kun ansatser, det bliver aldrig til sætninger. De lægger sig imidlertid tæt op ad det, Nanna siger. Herigennem skabes meningen og sammenhængen i det, han siger. Mange ord Der bruges mange ord til at sige nogle få ting. I replikken linje 17 fortsætter programværten med at sige noget om specialoste og de mange kombinationsmuligheder med vine og oste i Frankrig. Der bruges mange ord på at sige lidt. Var det et foredrag (monologisk), ville vi nok tænke: Kom nu til sagen." Selvafbrydelser I linje kommer programværten med en selvafbrydelse. Hun går fra specialforretninger - afbryder sig selv - og kommenterer personligt, at det er umagen værd at gå i specialforretninger. På den måde får programværten understreget en holdning til indholdet i udsendelsen. Og det er netop en af hensigterne med programmet. Selvrettelser En meget tydelig selvrettelse finder vi i linje 25, hvor Nanna først siger geden", retter sig selv til gederne" for at slutte med det rigtige, nemlig gedeostene". Ordgentagelse I slutreplikkerne linje ser vi tydelige ordgentagelser i replikskiftene mellem Nanna og gæsten: den mildeste" gentages 2 gange og starter/startet med" gentages også 2 gange. Kontaktpåkaldelse Programværten bruger ofte ytringen ik'", f.eks. linje 7. Man kunne sige, at det er en københavnsk version. En jysk version er f.eks. ik'å DET TALTE SPROG

14 Måske kender du en anden version fra den egn, du kommer fra. Det kalder vi kontaktpåkaldelse. Ordet vel" har den samme funktion. Deiksis Deiksis er henvisninger til konteksten. Deiksis betyder det pegende". Det er henvisninger til sted, person og tid. I båndudskriften finder du deiksis i udtryk som denne her", har leveret her", I Frankrig der har." Når man hører dem, kan man næsten se aktørerne pege på et sted, enten i køkkenet, hvor udsendelsen foregår, eller i Frankrig. Det er steddeiksis. Tekstens vi" er det, man kalder persondeiksis. I Nannas næstsidste replik finder vi en tids-deiksis - Nu er vi startet" og senere først den her Brie..." Sætningstyper Hvis vi undersøger sætningerne i en talt tekst, vil vi se, at talesproget består af mange korte og ufuldstændige sætninger. Der er mange helsætninger. Optræder der ledsætninger, står de for det meste i slutningen af helsætningen, i slutfeltet. Der er ofte få ord placeret i forfeltet. S og s kan du læse mere om forfelt og slutfelt. I båndudskriften står der i linje 18: I Frankrig, der har vi..." det er et typisk talesprogstræk, man kalder det en fordobling. I skriftsproget ville vi skrive I Frankrig har vi over 300 oste..." Rollerne i samtalen I radioudsendelsen er det helt tydeligt, at det er programværten, der har den ledende rolle. Det er hende, der snakker mest, og det er hende, der fører samtalen hen på det emneområde, der skal snaklæs om. Det er selvfølgelig endnu tydeligere, når man hører hele udsendelsen. Det er et formelt træk ved denne samtale, som ellers er ret uformel. I Formel den endnu mere uformelle samtale, f.eks. snakken i familien, er rol- -uforme l lerne mere jævnbyrdige. Alle kan på lige fod bidrage med det emne, de synes, der skal tales om. DET TALTE SPROGS SÆRLIGE KENDETEGN 203

15 Andre særtræk Det talte sprog har andre særtræk. F.eks. vendinger og talemåder, der er 'in' for øjeblikket, jargon og kraftudtryk. Forstærkere møder vi i særlig grad i unge menneskers sprog: Det er enormt, fantastisk fedt. At holde oplæg At lytte I dette afsnit vil vi se på, hvordan man bliver bedre til at holde et oplæg, til at fortælle eller til at fremlægge et emne for nogle tilhørere med eller uden manuskript. At lytte Vi vil også komme ind på det at lytte. At lytte er en væsentlig del af det talte sprog. Det gælder både, når man sidder sammen med en kammerat, og når man skal interviewe en person, f.eks. i forbindelse med en opgave. Men lad os først se på kropssproget. Mimik Gestik Kropssproget I det talte sprog er kropssproget en vigtig del af kommunikationen. Din mimik og gestik bliver aflæst samtidig med, at de ord, du siger, bliver hørt. Mimik Mimik stammer fra latin og betyder 'minespil'. I dag vil vi sige ansigtsudtryk. Lad dine ansigtsudtryk følge indholdet i det, du fortæller. Man kan have en tendens til at se alt for alvorlig ud, fordi man gør sig umage. Gestik Gestik er også af latinsk oprindelse og betyder 'læren om kropsbevægelser'. Vi kan f.eks. have for vane at gøre nogle helt bestemte ting med vores hænder. Det kan være ubevidste bevægelser, som ikke ligefrem fremmer formidlingen af det stof, man skal fortælle. Det kan også være, man er for passiv. Hvis man hele tiden står med armene nede langs siden, kan det give indtryk af manglende engagement. Det er vigtigt at samle energien omkring det, man vil sige, og lade den energi komme til udtryk i ord, krop, stemme og bevægelse. Helhedsindtrykket har stor betydning for, hvordan vores synspunkter når tilhørerne. 204 ' 6. DET TALTE SPROG

16 Ordet er dit Vidste du, at talekunsten er en meget gammel kunstart? At være en god taler er at kunne fremlægge et stof, så man får det væsentlige med. Det er også at kunne fange sit publikum og holde dets interesse fangen. Det kan man lære. Allerede i det antikke Grækenland skrev Aristoteles ( f.kr.) en slags opskrift på, hvilket arbejde der lå i at holde en tale. Der var 5 punkter: Inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio. Disse betegnelser bruger vi ikke i vores dagligdag, men i det store og hele er det de metoder, vi stadig arbejder med i forbindelse med en projektopgave eller en anden fremlæggelse. I arbejdsforløbet skal man: BESTEMME EMNET (inventio) o Hvilket emne vil du arbejde med? o Hvad vil du fokusere på, og hvor vil du finde dit stof? DISPONERE STOFFET (dispositio) 1 hvilken rækkefølge vil du præsentere dit stof? Du kan bruge grundskemaet for det talte sprog: åbning, gennemførelse, lukning. o Åbningen er vigtig. Her skal du fange lytternes interesse for det emne, du skal fortælle om. o Gennemførelsesdelen. lier er det hovedindholdet i det valgte emne, aet handler om. Hvis du skal holde et foredrag, er det faglige stof selvfølgelig det vigtigste, men det er godt at supplere med personlige oplevelser. Drag nytte af din egen baggrund. Vi har masser af erfaringer gemt i vores bevidsthed. Vi kunne kalde dem personlige eksempler. Du kan også benytte dig af det, man kalder saglige eksempler f.eks. tal og statistikker. o Lukning eller slutning. I slutningen skal du samle op på talens indhold. Du må aldrig tage nye emner op i slutningen. Den skal stå klart og tydeligt og være en afrunding på hovedindholdet i fremlæggelsen. AT HOLDE OPLÆG 205

17 Skal du fortælle en god historie, skal du vægte det narrative (fortællende) element i din fremlæggelse. Du skal virkeliggøre og levendegøre teksten for dine tilhørere: o Find ud af, hvad der er vigtigt i teksten. Hvad bærer fortællingen frem? o Gør dig klart, hvad der er beskrivelse, os hvad aer er handling. i teksten. o Find rytmen. Start i et roligt tempo, og arbejd det op til klimaks. Herefter falder tempo indtil slutningen. o Vær opmærksom på tekstens signaler, så du ikke overspiller indholdet. ARBEJDE MED FREMSTILLINGSMÅDEN (elocutio, actio og memoria) Når dispositionen er bestemt, kommer den næste fase: Hvordan skal stoffet fremstilles? Fremstillingsmåden har to områder. o Det ene område er arbejdet, der foregår på ord- og tekstniveau. Hvilke ord, ordbilleder og eksempler vil du vælge? Arbejdet giver dig mulighed for at hente de erfaringer frem, du har liggende i din bevidsthed, så din fremlæggelse får et personligt præg. Drejer det sig om at underbygge det, man siger, med saglige eksempler, er det også godt at finde dem, der på bedste måde støtter det sagte. o Det andet område er arbejdet med kropssprog og bevægelse. Du skal ganske enkelt forberede, hvordan din ydre optræden-skal være: Hvordan vil du stå i forhold til tilhørerne? Hvordan kan du med fordel bruge mimik og kropssprog? Hvor vil du stå i forhold til eventuelle hjælpemidler? Hvornår skal der tændes og slukkes? Husk taletempo og pauser. At øve fremstillingsmåden er et område, man let overser, fordi arbejdet med selve emnet tager tiden DET TALTE SPROG

18 Lære udenad. At lære udenad giver dig god mulighed for at skabe kontakt til dit publikum. Til støtte for dig selv kan du udarbejde et manuskript eller et punktmanuskript. Manuskript og punktmanuskript Et manuskript er en skriftlig udgave af det, du skal sige ved frem- Manuskript læggelsen. Når du udarbejder dit manuskript, er det en god idé at have en bred margin, hvor du evt. kan tilføje nye idéer, som du får, efter at du har skrevet manuskriptet. Husk, at oplægget aldrig er færdigt, før du har haft fremlæggelsen. Små justeringer vil finde sted lige til det sidste. Det kan være, du umiddelbart før fremlæggelsen har en personlig oplevelse, som vil være rigtig velegnet til at belyse emnet. Man kan aldrig vide. Så giv plads i manuskriptet, så eksemplet kan indsættes, hvor det skal bruges. Gør dit manuskript overskueligt, så du ikke farer vild i det. Et punktmanuskript er en forkortet udgave af manuskriptet. Det betyder ikke, at det er en forkortet udgave af arbejdet. Forarbejdet er Punktmanuskript stadig det samme. Fordelen ved punktmanuskriptet er, at man som taler kan gøre sig mere fri af papirerne, når man ikke har skrevet så meget ned. Punktmanuskriptet indeholder talens forløb i stikord. Ved siden af kan du skrive de saglige og personlige eksempler, du vil bruge. Føj også til, hvornår du skal bruge tekniske hjælpemidler. Her er et eksempel på et punktmanuskript om borgerretsforkæmperen Martin Luther King. MARTIN LUTHER KING INDLEDNING, ÅBNING Citat: If a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live." Hvem er Martin Luther King? AT HOLDE OPLÆG 207

19 GENNEMFØRELSE Fødsel Barndom og famille Uddannelse Kæreste Ægteskab og børn MLK's sag Førte sagen med ord Ikke vold Busstrejken Berømte ord Drabet Fredsdemonstration Hvorfor drabet? Hvem dræbte? 4-5 billeder fra perioden Videoklip PP Uddrag af I have a dream" Eget eksempel: Min farmor SLUTNING Hvad lever videre? Drømmen om fred He was fit to live Døde for det han troede på Citat: Little black boys and black girls will be able to join hånds with little white boys and white girls and walk together as brothers and sisters." Tekniske hjælpemidler Sommetider er det en god idé at bruge tekniske hjælpemidler. Brugen af dem kan være med til at uddybe og klargøre indholdet for tilhørerne. De tekniske hjælpemidler, OHP, Power Point, filmklip og båndoptagelser skal supplere din fremlæggelse - ikke være din fremlæggelse. Det er dig, der er hovedpersonen. Du skal belyse emnet med ord, gestik, mimik, tonefald og så supplere med hjælpemidlerne. Sørg for, at de valgte hjælpemidler kort og præcist belyser det, du vil have dem til DET TALTE SPROG

20 Det er dig, der skal sige det vigtige, ikke de tekniske hjælpemidler. De er hjælpe-midler. Sæt dig godt ind i, hvordan de fungerer. Tekniske problemer kan fjerne energien fra enhver fremlæggelse. Fremlæggelsen Det er ikke nok at forberede sig. Der skal også fremlægges. Når du holder foredrag, fremlægger et projekt eller lignende, er det dig, der er autoriteten i rummet. Det viser du ved din kropsholdning og hele din måde at fremføre dit budskab på. Øjenkontakt Det kan være svært. Det kan være en god idé at øve sig med en lille kort fortælling sammen med nogle få kammerater. Langsomt kan du øge længden på fortællingen og antal af tilhørere. Til sidst vil du opleve, at det ikke er noget problem at have øjenkontakt med tilhørerne. Tværtimod, øjenkontakten vil støtte dig i fremlæggelsen. Talestyrke og taletempo "Højere - vi kan ikke høre noget." En ikke ukendt bemærkning i forbindelse med en tale i en større forsamling eller ved en fremlæggelse i klassen. Uanset hvor vi oplever det, reagerer vi nok alle sammen ved at lade være med at lytte, hvis ikke taleren gør noget ved stemmestyrken. Når man øger stemmestyrken, bliver artikulationen også en anden. Man udtaler ordene tydeligere, og taletempoet går ned. Alt sammen en fordel, når man skal formidle noget i en større forsamling. Hvis du taler i mikrofon, skal du også tilpasse dit taletempo til forholdene. Nu forstærker mikrofonen lyden, så du skal tale i almindelig styrke. Opmærksomheden skal du lægge på taletempoet og pauserne. Afstanden til mikrofonen har betydning - og igen din mimik og kropsholdning. Pauser Vær ikke bange for pauser. Og tilpas taletempoet efter rummets størrelse og antal lyttere. Pauserne giver tid til refleksion. Husk på, at tilhørerne skal nå at modtage og bearbejde det sagte. De har ikke noget AT HOLDE OPLÆG 209

Det talte sprogs særlige kendetegn

Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprog har nogle særlige kendetegn, som vi ikke tænker så meget over, når vi taler med hinanden. Ser man derimod en mundtlig tekst skrevet ned, vil det blive

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Ti gode råd om dit barns sprog

Ti gode råd om dit barns sprog Ti gode råd om dit barns sprog Ishøj Kommune 1 2 Ti gode råd om dit barns sprog Barnets sprog er et fælles ansvar for både forældre og de voksne i daginstitutionerne. Har du talt med dit barn i dag? Sådan

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

MANGE INTELLIGENSER Forår 2010

MANGE INTELLIGENSER Forår 2010 1 MANGE INTELLIGENSER Forår 2010 Elevens navn: Thor Larsen Klasse: Junior A Udfyldt af: Dennis og Tina Dato: 15.03.10 Drejer det sig om: - et videoklip - en aktivitet - en generel elevbeskrivelse Beskriv

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Understøttende sprogstrategier

Understøttende sprogstrategier UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Understøttende sprogstrategier Dag- og fritidstilbud UNIVERSITY COLLEGE Understøttende sprogstrategier Strategier som voksne kan bruge til at støtte og udvikle den måde, som

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION *****

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Smilets land. Skrevet og udgivet af: Nicoline Steffens på Smashwords. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Kort besked fra forfatteren. Dette er den første bog eller Short story så jeg håber, at du vil bære

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark Resumé ark Barnets navn:.. A. KOMMUNIKATIVE FUNKTIONER Rækken af funktioner, som udtrykkes Måden hvorpå intentioner udtrykkes f.eks.: præ-tilsigtet, fagter, brug af stemmen, ord, fraser, sætninger B. REAKTION

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Indlæg ved Kompetenceudvikling i Økologisk Bæredygtighed Eva Gleerup Udviklingskonsulent, DLBR Akademiet Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Fokusområder

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere