ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs"

Transkript

1 ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs 15. årgang - nr.1 -december 2003

2 Redaktørens spalte Så er det sidste blad, som jeg skal lave, på gaden. De 2 ½ år har været en stor udfordring, for man skal næsten være en troldmand for at kunne lave bladet. Ikke mindst når edb en ikke har villet, som jeg kunne ønske. Set i bakspejlet har jeg ihvert fald ikke fortrudt, jeg sagde ja til at blive redaktør. Jeg har lært utroligt meget om edb og opsætning af blad, og samtidig har jeg fået kontakt med rigtig mange interessante mennesker. Tusind tak for alle de reaktioner der har været, lige fra trusler om politianmeldelser til store roser. Det er altid rart at få ris og ros, især når det gives på en positiv måde. Grunden til at jeg har valgt at stoppe som redaktører er, at jeg ikke syntes kemien mellem bestyrelsen og undertegnede passer sammen. Jeg var ved at være bange for det ville blive et tyndt blad denne gang, for indtil dagen før deadline, var der kun kommet en artikel, men heldigvis havde bestyrelsen rigeligt, der skulle i. 2 Hvis man ønsker et blad med et alsidig indhold, skal der til at komme flere indlæg fra andre end bestyrelsen. Til slut vil jeg ønske Ruth Nielsen fra Slagelse-Zealand velkommen som ny redaktør. Hun har valgt at stoppe som suppleant i bestyrelsen for at hellige sig arbejdet som bladskriver. Jeg håber alle vil tage godt imod hende, og ikke mindst sende hende en masse artikler med mere inden deadline, så hun har mulighed for at lave et godt Highlights. Med squarelig hilsen Michael Indhold: Redaktørens spalte Formandens ord Referat fra bestyresesmøde d Bestyrelsen m. m. Indkaldelse repræsentantskabsmøde Efterlysning Bestyrelsens beretning 2002 Dans på Fejø Referat fra fællesmøde Danish Convention 2003 Arrangementliste Euronews 2003 nr. 1 Medlemsklubber i DAASDC side Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC s holdning

3 3

4 FORBUNDSBLADET SQUARE DANCE HIGHLIGHTS INFO ANSVH. REDAKTØR LAYOUT og DISTRIBUTION Michael Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf TRYK Lemo Tryk OPLAG 2900 STK. Alle meddelelser angående klubberne medlemstal, adresser, samt antal blade skal gives til næstformand Erna Nielsen ANNONCEPRISER For reproklart materiale. Medlemsklubber Helside pr. nr. 600,- Halvside ,- Kvartside ,- Ikke medlemmer Helside pr. nr. 900,- Halvside ,- Kvartside ,- Rabat for 2 nr % Rabat for 4 nr % Side % Side % Næstsidste side + 20 % Bagside + 50 % Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg 350,- pr. nr. Optagelse på arrangementslisten er gratis for alle klubber under forbundet. DEADLINE..... Indlæg til Square Dance Highlights skal være redaktionen i hænde senest nedennævnte dato 7 april. Indlæg modtaget efter deadline vil blive bragt i det følgende nummer! Bladet udkommer ca. 3 uger senere. 4

5 Så er det snart tid til at starte en ny tradition, nemlig der årlige repræsentantskabsmøde i forbundet. Dette vil denne gang blive afholdt i Middelfart, hvor mødedeltagerne vil kunne besigtige de lokaliteter som Dansk Convention 2004 vil blive afholdt i. Bestyrelsen føler at det er med stor beklagelse at vor kasserer og sekretær takker af, da de ønsker at forfølge andre mål her i tilværelsen. De vil dog stadig være at finde i arbejdet med Convention 2004, hvilket i sig selv må siges at være en stor mundfuld. Jeg vil gerne på den resterende bestyrelses vegne takke for den utrættelige indsats de i den forgangne tid har ydet. FORMANDEN Samtidig vil jeg takke den afgående redaktør for hans store indsats med at lave bladet, og i samme åndedræt byde den nye redaktør velkommen, nemlig Ruth Nielsen fra Slagelse-Zealand Så vil jeg afslutte mine ord med at påpege, at det er på steder som på repræsentantskabsmødet, at fremtidige opgaver og målsætninger for squaredancen bliver fastlagt. Ikke mindst i tider som disse, hvor det offentlige tilskud mindskes og vi som klubber mødes af krav om større KODA afgifter specielt i undervisningssammenhæng. Derfor siger jeg til klubberne. Mød talstærkt frem og giv jeres mening til kende. Erling Referat fra bestyrelsesmøde d Tilstede: Erling, Erna, Bent, Helene, Poul Erik, Ruth Afbud: Kurt Dagsorden: 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Siden sidst 3. Opfølgning fra sidste møde 4. Conventions 5. Repræsentantskabsmødet 6. DAASDC - DGI 7. Highlights 8. Eventuelt Ad. 1 Referat fra d godkendes. Dagsordenen godkendes. Ad. 2 a) Samarbejdsmøde med CSD. Godt møde med en god stemning. Referatet skal i Highlights og ligeledes sendes til klubberne. Dem sender Helene. b) Ansøgning om optagelse i forbundet. Ansøgning fra Vedsted Happy Dansers. Ansøgningen tages op på næste møde, da vi mangler nogle oplysninger. Erna taler med dem. Ansøgning fra Østervrå Squaredance. Da der er nogle uklarheder bl.a. om stavemåde af navnet, tager Erna en snak med dem. Vi tager det op på næste møde. Erling har talt med Stoholm. c) KODA Erling orienterede om mødet med KODA. Det kom frem, at vores undervisning ikke er omfattet af vores KODA-aftale. fortsættes side 8 5

6 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm KLM 9480 Løkken Kontor tid Kl Mobil Kasserer Bent Johansen Smøgen Sydjydsk Square Dance 6092 Sdr. Stenderup Sekretær Helene Hartung Telefonvænget Sydjydsk Square Dance 5500 Middelfart Næstformand Erna Nielsen Humlevænget Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg Suppleant Poul Erik Nielsen Fredensborg Square Dance Club Kildevænget Skævinge Suppleant Ruth Nielsen Slagelse-Zealand Kulbyvej Høng Revisor Bjørn Andersson Fredensborg SDC Sørens Allé 2B 3050 Humlebæk Revisor Kim S. Andreasen Hamlet Grand Squares Snerlevej Helsingør Revisor suppl. Benja Nielsen Kalundborg Square Dancers Røsnæsvej Kalundborg Materialeforv. Erik Pedersen Nørresundby Square Dance Club Hestbækvej Farsø Homepage Lars Christiansen Arden SDC & The Diamond Damstræde Aalborg ØST Klubhåndbog Heidi Thomsen Highway E45 Hjordalsvej 2A st. tv Støvring Arrangements Koordinator : Nord Jon Andersen Yellow Rock Square Dance Club Fredensgade Sindal Midt / Syd Georg B. Kristensen Old Town Dancers Agerleddet Viby J Øst Poul E. Nielsen Fredensborg SDC Kildevænget Skævinge DAASDC internet hjemmeside 6

7 DAASDC Repræsentantskabsmøde 2003 STED: Lillebæltshallen, Middelfart TID: Søndag d Traktement kl Repræsentantskabsmødet starter kl Mødetelefon: DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 7. Behandling af ansøgninger om Convention 8. Valg af kasserer På valg er: Bent Johansen Genopstiller ikke 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er : Erna Nielsen Genopstiller Helene Hartung Genopstiller ikke 10. Valg af suppleanter 11. Valg af intern revisor På valg er: Kim Andreassen Genopstiller 12. Valg af intern revisor-suppleanter På valg er: Benja Nielsen Genopstiller 13. Eventuelt. PBV. Erling Pedersen NB: Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest d.10 marts til Helene tlf:

8 fortsat fra side 5 Konklusion er, at vi skal sammensætte et bånd med undervisningsmusik for at se, om den anvendte musik overhovedet er omfattet af KODA s repertoire. Vi skal have inddraget CSD. Erling kontakter Lotte. Vi skal have sat penge af til juridisk bistand. Vi skal desuden have en note i vores budget om, at vi ekstraordinært skal kunne opkræve et engangsbeløb i år, såfremt vi bliver opkrævet et større beløb af KODA. Vores spørgeskemaer skal udvides, da vi fremover skal vide, hvor mange hold der er og hvor mange der er på de enkelte hold, samt antal lektioner. Det er utroligt vigtigt, at klubberne udfylder og indsender analyseskemaerne korrekt af hensyn til vores fremtidige forhandlinger med KODA. d) Økonomi/medlemsrestancer. Regnskab og budget blev gennemgået. Dags dato er der ikke flere i restance. e) Regionsmøde Syd. Birthe Madsen holdt et foredrag om told og skat. Birthe vil gerne lave et tilsvarende kursus i Nord og Øst. Kørselsgodtgørelse til koordineringsmøder var oppe at vende. Hvis DAASDC skal ind og dække kørsel, vil det betyde en betragtelig forhøjelse af kontingentet til DAASDC, så det er noget, der 8 Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Herudover ring i forvejen skal vendes på repræsentantskabsmødet. Ad. 3 Kurt arbejder med folderen. Håndbogen arbejdes der på. Poul Erik har skrevet til Nissen- skilte, men har endnu ikke fået svar. Erling undersøger pris for convention værtsbadge. Nissen skal sende besked både til Erna og Erling. Kurt arbejder videre med stand. Poul Erik har spurgt Bjørn om han vil lave en revisionsinstruktion og det har han sagt ja til. Vi vil indkalde til et møde med bestyrelse, koordinatorer og webmaster og redaktør hurtigst muligt efter repræsentantskabsmødet, for at få afklaret spørgsmål vedrørende driftsudgifter mm. Erna har rettet forslag til klubvedtægter. Vi tager det op efter repræsentantskabsmødet. Ad. 4 a) 2003 Status på stormøde i Arden. Erling orienterede. Alle har fået referater fra d og d De blev begge gennemgået. b) 2004 Status på Middelfart. Helene har talt med Middelfart Kommune. De er meget positive. Vi skal indsende en officiel ansøgning. forsættes side 10 Farve katalog 32 sider kan rekvireres Western Shop Gyvelvej 6, Sejs DK 8600 Silkeborg Tlf Fax

9 Dans i 3 Haller Lørdag Afterparty, Søndag Lørdag 90,-kr. Søndag 60,-kr. Begge dage 130,kr. Middag lørdag 65,-kr. Afterparty 35,-kr. Camping og overnatning på skole 20,-kr. Tilmelding og nærmere information Mona

10 fortsat fra side 8 Der er stor opbakning fra Svendborg, Nordvest Fyn og Kolding. Randi fra Nordvest Fyn vil gerne være med i koordineringsgruppen. Vi skal have aftalt et møde ret snart. Ruth kigger på flyer. Ad. 5 a) Tema til mødet (Linedance). Linedance er nok ikke det bedste til det nuværende repræsentantskabsmøde. Vi skal undersøge nærmere med hensyn til et udvidet samarbejde. b) Kandidater Til bestyrelsen foreslås : Erna genopstiller. Poul Erik fra Fredensborg vil gerne stille op. Claus fra Holbæk vil gerne stille op som suppleant. Knud Erik fra Yellow Rock vil gerne stille op som suppleant. Emne fra Westcoast følger Erna op på. Ruth genopstiller ikke som suppleant, da hun har sagt ja til at blive redaktør c) Detailplanlægning af mødet. Repræsentantskabsmødet afholdes denne gang i Middelfart. Kl Møde kl Helene snakker med hallen. DAASDC giver 2 stykker smørrebrød og deltagerne skal selv købe drikkevarer. Tilmelding er nødvendig af hensyn til smørrebrød. Tilmelding til Helene. der så aftaler med hallen. d) Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning blev gennemgået og vedtaget. Ad. 6 DAASDC - DGI 10 Poul Erik er valgt ind i et underudvalg i DGI s danseudvalg repræsenterende Modern Squaredance. Han skal finde to sekundanter. Poul Erik vil spørge Lotte om, hvem hun kan anbefale, så CSD bliver repræsenteret. Desuden spørger han Kurt og evt. Jørgen. Ad. 7 a) Indlæg. Helene sender det hele til Michael. b) Afklaring af redaktørpost. Ruth som i øjeblikket er suppleant i DAASDC har sagt ja til at overtage redaktørposten. c) Status på hardware Redaktørens gamle maskine renoveres og overdrages til web-master. Der købes en ny Pc er til den nye redaktør. Samtidig indkøbes en bærbar Pc er til den kommende sekretær, da der i øjeblikket er udsalg. Erling opdaterer hardware listen. Ad. 8 Intet under eventuelt. Ref.: Helene Efterlysning Fra Fyns Square Dance Club. Ved vort stævne 9. nov i Bellinge Idrætscenter blev glemt: et par herresko str. 41, sorte mrkt. Filanto Easy Life. De var efterladt i herrenes omklædningsrum. Henvendelse til Lise tlf. 6613o155

11 Bestyrelsen beretning 2002 Medlemsstatus Medlemsantallet af klubber er øget fra 57 til 58 klubber i det forgangne år Vi mistede Biersted SDF i årets begyndelse, hvorefter Main Squares og Næstved SD kom til. Vi byder hermed disse klubber velkommen. Klubbernes medlemstal har i perioden vist en stigning fra 3928 til 4158 dansere. Samtidig har to nye klubber vist interesse for at tilsluttet sig forbundet i det nye år. Mødeaktivitet Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i regnskabsåret Vi har samtidig deltaget i alle regionsmøder og diverse Convention styregruppemøder. Endelig har vi deltaget i det årlige Fælleseuropæiske forbundsmøde, der denne gang blev afholdt i forbindelse med Europæisk Convention i København. Bestyrelsen har samtidig afholdt et samarbejdsmøde med CSD samt et fællesmøde med koordinatorer og webmaster. Bestyrelsen har arbejdet med følgende emner i perioden: Highlights Vor nuværende redaktør har opsagt sit job og der har siden været arbejdet voldsomt på at finde en afløser. Vi har nu fundet Ruth fra Slagelse, som er villig til at videreføre arbejdet og vi byder hende hermed velkommen. Samtidig vil vi gerne takke den tidligere redaktør, for det store slid og slæb han har haft den forgangne tid med at redigere, opsætte og udsende bladet. Regionalt Samarbejde For at styrke det regionale samarbejde omkring kommunikation og arbejdsfordeling, har der været afholdt et fællesmøde imellem de regionale koordinatorer og webmasteren og DAASDC s bestyrelse om arbejdsgangen mellem web-masteren og de regionale koordinatorer. Der arbejdes forsat på at få en ens indberetninger for regionerne, således at der bruges samme benævnelse for samme type danse Statistik For at være på forkant med udviklingen inden for Square Dance, har vi igen i år udsendt analyseskemaer. Da disse skemaer skal kunne bruges til fremtidige forhandlinger med KODA, er det nødvendig, at alle klubber udfylder skemaerne korrekt og returner dem rettidigt. EDB Anskaffelser. Indkøbt 1 stk. PC til brug for bestyrelsesmedlem, da det er vigtigt at bestyrelsen er i stand til at kommunikere med omverdenen via E mail, ikke mindst da bestyrelsen er meget geografisk spredt Håndbogen I foråret blev anden opdatering udsendt til klubberne sammen med Highlights. Bogen forsøges videreført i en mere relevant form til udgivelse på nettet især som en hjælp til nye klubber. fortsættes side 12 11

12 Bestyrelsen beretning 2002 fortsat fra side 11 Internationalt Arbejde Vi har deltaget i det årlige møde mellem de nationale forbund i England (BAASDC), Tyskland (EAASDC), Sverige (SAASDC) og Holland (NVSD) med det formål at styrke samarbejdet på tværs af grænserne. Desværre er dette samarbejde lidt i stilstand på grund af forskellige større udskiftninger i bestyrelserne i SAASDC, EAASDC og BAASDC. Men der er kommet følgende ud af samarbejdet: Der er udsendt første nummer af et Europæisk News Letter, som er offentliggjort i Highlights. Der er kommet bekræftelse fra Tyskland på at EUROPEAN CONVENTION 2004 bliver afholdt i Hannover d BAASDC har givet tilsagn om at afholde europæisk Convention i England i Europæisk Convention 2002 Den største begivenhed i Europæisk sammenhæng var som bekendt Europæisk Convention i København Dette stævne lagde i en årrække beslag både på forbundets arbejdskraft og økonomi. Der deltog 1500 dansere fra forskellige nationer i disse hektiske dage i København og vi er sikre på, at de alle har haft en virkelig positiv oplevelse af stævnet. Uden en fælles utrættelig indsats fra alle involverede parter, Holbæk SDC og Kalundborg SD, DGI-byen og DAASDC s bestyrelse var det ikke lykkedes at få dette store arrangement så vellykket i hus. Planlægning og udførelse af det praktiske arbejde var til UG med kryds og slange. Som det også fremgår af regnskabet, gav arrangementet et særdeles tilfredsstillende økonomisk resultat på trods af bekymrede miner i tiden før afviklingen af stævnet. 12 ÆNDRING I LOVGIVNINGEN Regeringens spareiver har nu for alvor slået igennem hos de klubber, der har draget nytte af tilskuddene efter folkeoplysningsloven. Statens andel af tilskuddene er skåret bort og som følge af det, er tilskuddene halveret. Dette bevirker selvfølgelig, at danserne skal betale den del af tilskuddet som staten før betalte. Dette kan være et kraftigt incitament for en del klubber til at overgå til aflønninger af underviserne efter idrætsforeningsmodellen med skattefri omkostningsdækning. Løbende opgaver: Revision og udgivelse af undervisningsmateriale er overgået til CSD. Hjælpe nye klubber i opstartsfasen Opfølgning af det nye MS program Opfølgning på vor dækning af KODA ikke mindst i henhold til linedance og vores undervisning generelt. PBV Erling Walther Pedersen DANS PÅ FEJØ, SOMMEREN 2003 Det er gået helt forrygende med deltager tilmeldingerne til vores 2 danseuger på Fejø. Vi kan nu oplyse Jer om, at vi har udsolgt til uge 28 ( Plus Dance ), men vi skriver gerne dansere på venteliste. Så hvis I havde tænkt på, at I ville med os til Fejø i uge 28, så er det altså med at blive skrevet på ventelisten hurtigst muligt. Der er stadig ledige pladser til uge 27 (Mainstream Dance). Begge uger er altså kørende og vi glæder os til at se Jer. Bent & Elin Pedersen

13 Til stede: Fra CSD: Lotte, Max og Bugge Fra DAASDC: Erling, Erna, Kurt, Helene og Poul Erik Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Gennemgang af referat fra sidst 4. Gennemgang og evt. revidering af Mainstreamlisten 5. Generelle retningslinier for samarbejdet 6. Eventuelt Ad. 1 Max Ad. 2 Helene Referat fra fællesmøde CSD og DAASDC d Ad. 3 Referatet fra mødet d blev gennemgået. Svendborg havde god erfaring med en begynderdans i forbindelse med deres fødselsdagsdans. Ved en begynderdans er det gulvets niveau og der danses på begyndernes præmisser. Det er godt med tal efter programangivelsen eksempelvis MS23. Begynderdansen forløb med 1 times dans og en halv times pause. Det var rigtig godt for de nye. Det var også rigtig godt, at der blev kørt 2 tip Plus og 2 tip A1 i den ene sal og 2 tip MS45 og 2 tip MS i den anden. Det gav mulighed for at tage et tip i en anden hal. Der er desværre flere klubber, der stadig annoncerer med Basic dans. Det er der ikke noget, der hedder. Koordinatorerne skal orienteres om, at flyers skal rettes til efter retningslinierne. Altså MS 45, MS, PL, A1, A2, C1, C2, o.s.v. Poul Erik orienterer koordinatorerne. Klubberne får nu referater fra bestyrelsens møder. Klubberne mangler nogle ting, der kan lette arbejdet i især nye bestyrelser, eksempelvis regnskabsprogrammer, vedtægter, hvordan man søger tilskud, hvad dækker kontingentet til DAASDC og så videre. Kan DAASDC få lavet et regnskabsprogram som klubberne kan bruge? I den folder Kurt arbejder på, vil han også inddrage CSD. Spørgsmål omkring KODA- afgift. KODAafgiften er betalt, hvis klubben laver en PR. opvisning, som de arrangerer. Bliver klubben derimod engageret af en handelsstandsforening eller lignende, er det handelsstandsforeningen, der skal betale KODA- afgift. Det skal undersøges, om klubbernes afterparty er dækket med hensyn til KODA- afgift. Det undersøger Erling. Vi skal have oplyst klubberne om, hvad KODA- afgiften dækker. Forsikring af klubbernes anlæg er op til de enkelte klubber. Der vil være for meget administration, hvis det skal være kollektivt. DAASDC prøver at stramme op omkring orientering. Spørgsmål om hvornår folderen er færdig. Kurt vil tilstræbe, at den er færdig til repræsentantskabsmødet. Der har været lidt uklarhed om, hvad det sidst nedsatte udvalg skulle tage sig af. Der har ikke været noget møde i udvalget. CSD har over for CALLERLAB givet til kende, hvad vi mente om afstemningsproceduren omkring programmerne. CSD følger de retningslinier CALLARLAB sætter. Det samme gør DAASDC. CSD har haft kontakt til bl.a. svenskerne og de følger også CALLERLAB. fortsættes side14 13

14 Vi kan protestere, hvis vi er uenige, men det er CALLERLAB, der udstikker retningslinierne. Som situationen er nu, ser det ud til, at ECTA og Tyskland fortsat bakker op om CALLERLAB. Max orienterede om undervisningsmateriale. Hele MAINSTREAM programmet incl. diverse tillæg er oversat. Alt er nu ved at blive redigeret. Materialet indeholder både den engelske tekst og en dansk oversættelse. Max forventer, at materialet er færdigt til CSD s generalforsamling. Når det er færdigt, er det planen, at det lægges på nettet, så alle kan hente det. Det er også meningen, at PLUS programmet skal oversættes på samme måde, når der er skabt luft. CSD undersøger, om der kan laves nogle billige hæfter, som danserne kan købe. Stor ros til det meget store arbejde, der er lagt i materialet. Undervisningsplanen kører i det store og hele fint. Problemet er perioden MS45 extended. Det er svært især for nye callere. Forslag til CSD om at lave et kursus for nye callere i extended undervisning. Eventuelt et inspirationspapir. Stor ros til Standard Application-hæftet, som Kim har udarbejdet. Det er rart at have som underviser. Programhæfte på tape bliver ikke til noget. Ad. 4 Se Ad. 3 Ad. 5 Vi holder fast i, at vi mødes minimum 1 gang årligt. DAASDC tager sig af klubberne og CSD tager sig af callere og undervisningsmaterialer. De engelske udgaver kan stadig købes via Hanhurst og de kan hentes ned fra nettet. Distributionen af materialerne ligger hos DAASDC. 14 Ad. 6 Poul Erik vil kontakte DGI s danseudvalg med henblik på et bedre samarbejde både med DAASDC og CSD. Et rart positivt møde med en behagelig stemning. Ref.: Helene Danish Convention 2003 Nyt fra Danish Convention 2003 Bekræftelse. Vi har, i forbindelse med tilmelding, fået nogle forespørgsler på hvornår man får bekræftelse på sin tilmelding. Her må vi indrømme, at vi ikke har meldt klart nok ud fra starten. Så for at rette op på det, er her information om hvordan vi gør. Man modtager kun 1 (en) bekræftelse, og det er når vi har modtaget betalingen. I perioden indtil 1. marts 2003 kan der gå op til 1½ måned før man modtager bekræftelsen. Herefter vil vi forsøge at melde tilbage med en bekræftelse i løbet af en uge. Har I adgang til Internettet, kan man følge tilmeldingen, som løbende bliver opdateret. Ligeledes kan man finde diverse oplysninger og seneste nyt. fortsættes næste side

15 SQUAREsHOPPEN BUTIKKEN MED ALT TIL SQUAREDANCE EGEN IMPORT FRA USA ALTID NYESTE MODELLER BLUSER FRA KR. 198,- NEDERDELE FRA KR. 368,- SKØRTER FRA KR. 298,- DINGO STØVLER FRA KR. 1299,- ABILDHØJVEJ VIBY J TRÆFFES EFTER KL. 18 PÅ TLF: ELLER ÅBNINGSTID: TORSDAG KL ELLER EFTER AFTALE fortsat fra forrige side Og selvfølgelig kan man tilmelde sig online. Tilmelder man sig online, fremkommer en midlertidig bekræftelse, hvorpå man kan se hvilken dato man har tilmeldt sig, hvilke personer der er tilmeldt, samt hvilke ting man er tilmeldt. Print den ud, så har du bevis på hvad du har tilmeldt dig. Tilmelding Vær sød at udfylde tilmeldingsblanketten med danseniveau, telefonnummer og klub. Danseniveauet bruger vi til at planlægge hvilke haller der skal bruges til de forskellige programmer. Telefonnummeret gør det lettere at styre tilmeldingerne, og vi kan ringe hvis vi er i tvivl om noget. Klub bruger vi til at fordele campingpladserne, så I kommer til at bo klubvist. Og så er vi også lidt nysgerrige, det er sjovt at se hvem der kommer fra hvilke klubber. HUSK NU, at speciel prisen kun gælder ved tilmelding og betaling før 1. maj. På Conventionudvalgets vegne Lars Christiansen P.S. Vi har haft flere forespørgsler angående afstanden fra campingpladsen til dansehallerne. Fakta er at campingpladsen er 2 fodboldsbaner med umiddelbar tilknytning til hallens bagdør. 15

16 Arrangementsliste 2003 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Februar Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Vordingborg SDC M40 - M - P Goose Tower Forårsdans Leif Ekblad (S) Iselingeskolens Festsal Chr. Richarts Vej Vordingborg Bredballe SD M45 - M - P - A Wind Mill Dance Bengt Bula Ericsson (S) & Begynderstævne Birthe Madsen Vejle Centret Idrættens Hus Carsten Nielsen Willy Sørensens Plads 5 M23 Intro af calls fra M24 - M Vejle Birthe Madsen Poul Rasmussen Hanne & Hans Pitters Bredballe LD Line Dance Wind Mill Line Dance Gitte Kristoffersen Vejle Centret Idrættens Hus Hanne Pitters Willy Sørensens Plads 5 Lotte Petersen 7100 Vejle Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Frederikshavn SDC M45 - M -P - A Rødspættedans no. 3 Lone Blume Ørnevejens skole Henning Pedersen Carsten Toldbod Marts Fredensborg SDC Lørdag: M45 - M - P Fødselsdagsdans Søndag: P - A1 - A2 Usserød Skole Kenny Reese (D) Gl. Byvej 10, Hørsholm Søren Christensen Old Town Dancers M45 - M - P - A Andedans Søndag: Workshop P - A1 Skjoldhøjskolen Dave Wilson (USA) Århus Carsten Nielsen Dion Nielsen / Henrik Svendsen Einer Sølvsten / Tormod Rasmussen 16

17 Arrangementsliste 2003 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Marts Old Town Dancers Line Dance Andedans Susanne Mose Skjoldhøjskolen, Århus Janni Pedersen Nørresundby SDC M45 - M - P Fastelavnsdans Jens Hyttel Multikulturhallen, Nørresundby Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Sydkystens SD Leif Sindholt Fredagsdans Vejlebroskolen, Vejledalen 1, Ishøj West Coast SDC lørdag: M45 - M- P - A Westcoast Fun No. 9 søndag: M53 - M - P (dans & workshop) Thorsminde-hallen Nils Trottmann (D) Christer Bern (S) Ocean City SD M45 - M - P Søndagsdans Tim Marriner (USA) Havdruphallen Skolevej 62, 4622 Havdrup Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Brønderslev SDF M23 - M - P Støvledans Poul Nielsen Brønderslev bibliotek Henning Pedersen Sydjysk Square Dance Kolding P - P ext Kolding Plusdans Lars-Inge Karlsson (S) Harte-Brandrup Hallen Bramdrupskovvej 110, Kolding Kalundborg SD M34 - M - P - A1 - A Esben Snare Festival Poul Bristow (GB) Nyruphallen Søren Christensen 4400 Kalundborg Lone Blume Leif Sindholt Djurs SDC M23 - M53 - M - P Søndagsdans Einer Sølvsten Rosmus skole Leif Broch 17

18 Arrangementsliste 2003 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Marts Forårsfestival søndag: M- P- A1- A2 Østervangskolen Barry Sjolin (CAN) Dronningborg Boulevard 33 Ingvar Pettersson (S) 8900 Randers Carsten Nielsen Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby April Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Sydsjælland SDC fredag: P - A1 - A2 - C Gøngefestival lørdag: M40 - M53 - M - P Nordskovskolen - A1 - Line Dance Bækvej 14 Haslev Christer Bern (S) Ingvar Pettersson (S) Kitty Nielsen -Line Dance Arden SDC M45 - M - P - A1 - A Higway E45 SD Freddie Ekblad (S) Rebild SD Carsten Nielsen Rold Skov Festival 2003 Birthe Madsen Blenstruphallen Rita Sloth Blenstruphalvej 1, 9520 Skørping Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Sydkystens SD M45 - M53 - M - P Fødselsdagsdans Søren Christensen Strandgårdsskolen Ishøj Søvej 2, Ishøj Belles & Beaus SDC M45 - M - P - A1 - A Bull s Eye Festival Nils Trotmann (D) Skovbakkeskolen Frank Bathelt (D) Tværgade 12, 8300 Odder Christian Wilkens Callers Sosiety Denmark M53 - M - P Callerparade 2003 ca. 20 CSD callere Himmerlandsfondens Kursus og Feriecenter, Tranum Strand 18

19 Arrangementsliste 2003 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt April Holbæk SDC M40 - M54 - M - P - A1 - A Bjergmarkshallen Stefan Sidholm (S) Bispehøjen Thomas Samuelsson Holbæk Lars-Inge Karlsson Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby 25 Join Hands M45 - M - P - A Jail House Dance Stefan Sidholm (S) Rask Mølle Hallen Carsten Nielsen Skolebakken 1, 8763 Rask Mølle Klubcallere 25 Ocean City SD Maj Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Sydkystens SD Bjørn Andersson Fredagsdans Vejlebroskolen Vejledalen 1, 2635 Ishøj Djurs SDC M34 - M53 - M - P Forårsdans Bjørn Andersson Rosmus skole Einar Sølvsten Leif Broch Løvvangen SD M - P - A Løvvangsskolen Dion Nielsen Løvbakken, Nr. Sundby Greve SDC M45 - M53 - M - P - A års Fødselsdagsdans Lars-Inge Karlsson Gersagerskolen, Hundige Søren Christensen Square Upérs M34 - M - P - A års Fødselsdagsdans Søren Christensen Terndruphallen Poul Nielsen 9575 Terndrup Asta Bredahl 19

20 Arrangementsliste 2003 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juni DAASDC M45-M-P-A1-A2-C1-(C2) Arden SDC Dave Wilson (USA) Highway E45 SD Stefan Förster (D) Rebild SD Jack Borgström (S) 11. Danish Convention Krister Pettersson (S) Hobro Idrætcenter Carsten Nielsen Amerikavej 22 Bjørn Andersson 9500 Hobro Birthe Madsen Line Dance: Gitte Kristoffersen 26 Callers Society Denmark A Summer Square Dance Dave Wilson (USA) uge 26/27 Tranum 2003 Carsten Nielsen 29 Himmerlandsfondens Kursus - og 30 Feriacenter Tranum Strand Juli 30 Callers Society Denmark A Summer Square Dance Dave Wilson (USA) uge 27 Tranum 2003 Carsten Nielsen 03 Himmerlandsfondens Kursus - og 04 Feriacenter Tranum Strand The Percolaters P - A1 - A2 - C1 - C iPAC Convention 2003 C3A - C3B - C Barmstedt Ben Rubright (USA) Germany Bryan Clark (USA) Pre-trailend A2 Bob Gambell (USA) july Dave Wilson (S) Pre-trailend C1 Jack Borgström (S) 16 july Michael Jørgensen (DK) Trailend Plus Mike Jacobs (USA) 17 july Nils Trottmann (D) Rob French (USA) Thorsten Hubmann (D) Todd Fellegy (USA) Tony Collingwood (GB) 24 Callers Society Denmark A Summer Square Dance Jet Roberts (USA) uge 30/31 Tranum 2003 Bengt Bula Ericsson (S) 27 Himmerlandsfondens Kursus - og 28 Feriacenter Tranum Strand Juli Østjysk SDC 13-17: M - P Sommerdans 18-22: A1 - A2 Johnny Preston (USA) 20

21 11 TH Danish Square Dance Convention Hobro Idrætcenter Carsten Nielsen Stefan Förster Dave Wilson Jack Borgström Krister Pettersson Birthe Madsen Bjørn Andersson Line dance: Gitte Kristoffersen Afterpartyorkester: Midnight Cowboys Kontakt-personer: Mona Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf Rita Sloth Christensen Blumesgade Arden Tlf Besøg vores hjemmeside: Program! Fredag den 13. Juni / Friday June 13 th Registrering / Registration Dans / Dance Lørdag den 14. Juni / Saturday June 14 th Registrering / Registration Caller clinic Open Air Dans / Dance Ceremonier ? After Party Søndag den 15. Juni / Sunday June 15 th Dans / Dance Farvel dans / Farewell dance Dans i 6 Haller: Ms45 - Ms - P - A1 - A2 - C1 - (C2) Line Dance - Lørdag / Saturday 21

22 CSD Medlems Aktiviteter og Kurser CSD Caller School - Bente 2 for Beginner Callers - 2. del Fredag den 21. feb. - søndag den 23. feb CSD Caller School - Bula for Newer Callers Søndag den 20. juli - Onsdag den 23. juli 2003 Caller Coach: Bente Olsen, Sverige Sted: Børnehuset Rudolf, København Inkl.: Forplejning ekskl. drikkevarer Vært: - Maks.: 8 deltagere Forkundskab: Bente 1 eller tilsvarende Caller Coach: Sted: Inkl.: Forkundskab: Bengt Bula Ericsson, Sverige Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter, Tranum Strand Kost og logi Drikkevarer skal købes på centret Kurser for Beginners og New Callers samt ca. 3 års calling / erfaring. CSD Caller School - Bente 3 for New Callers Fredag den 28. mar. - søndag den 30. mar Caller Coach: Bente Olsen, Sverige Sted: Kernehuset, Hadsten Inkl.: Forplejning ekskl. drikkevarer Vært: Østjysk SDC, Hadsten Kreds Maks.: 8 deltagere Forkundskab: Bente 1 og 2 eller tilsvarende CSD Caller School - Dave Wilson Experienced Callers Mandag den 23. juni - torsdag den 26. juni 2003 Caller Coach: Sted: Inkl.: Maks.: Forkundskab: Dave Wilson, Sverige Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter, Tranum Strand Kost og logi Drikkevarer skal købes på centret 8 deltagere Kurser for Beginners og Newer Callers samt ca. 5 års calling / erfaring CSD Caller Træf For alle callere / partnere Mandag den onsdag den 15. oktober 2003 Program: Sted: Inkl.: Tilmelding: Information og tilmelding hos: Formand: Sekretær: Lotte Vangsgaard Hans Jørgen Bugge Tel Tel: Lotte Vangsgaard: Hans Jørgen Bugge: Under udarbejdelse. Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter, Tranum Strand Kost, logi, seminarer og workshops. Drikkevarer skal købes på centret. Kan foretages nu. Ret til ændringer forbeholdes. For deltagelse fordres medlemsskab af CSD. Sæt jeres flyer i Square Dance Highlights så bliver den set 22

23 23

24 Leder EURONEWS 2003 nr. 1. I har nu modtaget nr. 1, 2002 af nyhedsbrevet Euro Newsletter. På bestyrelsesmødet i København, blev jeg spurgt om at være redaktør af et nyhedsbrev. Formålet med dette nye medie, er at udveksle informationer mellem bestyrelsen i European Associations of American Square Dancing. Da alle forbund har deres eget nyhedsbrev/ medlemsblad til at informere medlemmerne, er det ikke ment som et ekstra af disse. Afhængig af antallet af indlæg jeg modtager, er mit mål at udgive et nummer i kvartalet næste år. I dette første prøve nummer vil du finde indlæg af Linda Gill(BAASDC), Rainer Scheiblich (EAASDC) og Erling Pedersen(DAASDC). Jeg har ingen indvendinger mod at bruge dele af disse informationer i andre nyhedsbreve om square- og round- dance. Jeg er også åben overfor kritik og forslag som kan hjælpe til at forbedre dette nyhedsbrev. Især navnet jeg har givet det kan forbedres. Om mig selv, for dem som ikke måtte kende mig: Sammen med min kone Corry, startede jeg square dance i 1986 hos Scaldis Squares i min hjemby Middelburg. Denne club eksisterer ikke længere og vi er nu medlem af Delta Swingers i Goes. Efter graduering i 1987 hos Scaldis Squares lærte vi Plus hos Swinging Posse i Antwerpen. A1 hos Hedgehog Dancers i Rotterdam og A2 igen i Antwerpen hos Paradise Dancers. Dette fordi det på det tidspunkt ikke var muligt at danse disse niveauer tættere på vores bopæl. Jeg har været formand for vores klub igennem nogle år og også formand for det hollanske Forbund NVSD siden starten af Professionelt er jeg elektroingeniør og specialiseret i at måle elektricitet, gas og vand, indtil udgangen af dette år, hvor jeg vil gå på pension. Ron van Dijk. Square Dance News from Great Britain Af mine oversøiske venner bliver jeg ofte spurgt om Square Dance har bevaret sin popularitet i England. Det var et spørgsmål jeg satte mig for at besvare i 1998 da jeg gennemførte en analyse af alle vore klubber. Vi vidste allerede at antallet var faldende da mange af vores dansere var blevet gamle eller svagelige. Der var også en overbevisning om, at vores rekruttering af nye dansere fejlede. Min analyse viste, at vi havde rekrutteret nye dansere, flere end der forlod os, men under halvdelen af vore nye dansere blev til de nåede gradueringen. Vore aktiviteter havde alvorlig nedgang og vi var nødt til at gøre noget for at ændre denne tendens. Som et direkte resultat af min analyse medsatte vi et udvalg(2001 Comiteen), med det formål, at ikke kun rekrutteringen, men også at holde på nye dansere i et tilfredsstillende antal, for at bevare Square Dansens popularitet i UK. Jeg indvilligede I at lede udvalget og vi fik til udgangen af 2001 til at komme med resultater. Tillige skulle vi selv skaffe de penge der var nødvendige til vores projekt komiteen arbejdede meget hårdt for at forsyne klubberne med informationer om de bedste metoder til rekruttering og til at holde på nye dansere. forsættes næste side 26

25 Fødselsdagsdans 10 år. Lørdag den 24 maj 2003 i Terndrup Hallen Kl Der danses i 2 sale. (Parket gulve) M34 - M - P - A1 Danseafgift: 90 kr. I Hallens Cafeteria kan købes: Kaffe, the kage, øl og vand Spisepause kl Menu 1. Plankebøf m Pommes Frites, Salat & Be arnaise sause. pris 50 kr. Menu 2. Stjerneskud. Pris 50 kr. BF - DRESS Caller: Søren Christensen Asta Bredahl & Club Caller Poul Nielsen Bestilling af mad senest Hanne Andersen tlf Mad & drikkevarer må ikke medbringes HADSUNDVEJ TERNDRUP TLF VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE Vel Mødt Square Up ers F. eks. kjoler - bluser - nederdele - bælter - støvler strømpebånd - skørter - trusser - slips - flipspænder tørklæderinge - bukser til herre - skjorter - bolo RING EFTER ET KATALOG 35,- KR. NYHED KRYSTAL SKØRTER 688,- KR. ÅBNINGSTID: EFTER FORUDGÅENDE AFTALE FIND OS PÅ "NETTET" : 25

26 fortsat fra side 24 Vi lavede 2 håndbøger med informationer til klubber, med ideer til rekruttering, bibeholdelse, annoncering, PR og måder at henvende sig til medierne på. Vi hyrede professionelle fotografer og brugte deres fotografier af square dance, til at ledsage specielt forberedte artikler til nationale aviser og tidsskrifter. En square dance plade med moderne pop musik, blev produceret ( Reach for the Stars af Sting) og udsendt til lokale og nationale radio stationer. Vores specielt trænede opvisnings hold blev filmet professionelt og resultatet blev præsenteret for TV selskaber. Vi lavede en hjemmeside og en telefon-informations og promoverede dem med tusindvis af reklame bannere bag på square danseres biler. Efter måneders planlægning var vi klar til at afvikle National Square Dance Uge over hele GB. Vi havde brugt timer ( og masser af plageri) for at opnå støtte fra vore nationale TV, radio, aviser og tidsskrifter. Klubber over hele landet var gearet til dette og havde annonceret specielle danse og åben- aften for nye dansere. Alt det hårde arbejde for at nå til højdepunktet med en stor koordineret national rekrutterings kampagne. Det eneste vi ike havde forudset var hvordan verdens-begivenheder ville påvirke vores planer. Datoen for afviklingen af National Square Dance Uge var fastsat til d. 15. september dage efter angrebet på Tvillinge Tårnene. Hele den uge aflyste de nationale medier al radio tid, TV dækning og avis spalteplads, som ikke havde med følgerne af terrorangrebet at gøre. Det lykkedes os at få nogle få tidsskrift artikler udgivet, men det meste af vores planlagte PR forsvandt i den blå luft. Mange af vore klubber fuldføte deres planlagte arrangementer, og for nogle lykkedes det at rekruttere nogle nye dansere, men ikke i det antal vi havde håbet på. Det skal siges, 26 at vore problemer var irrelevante sammenlignet med de lidelser som foregik i USA. Men hvad så med fremtiden? Vi bygger fortsat videre på 2001 Komiteens arbejde. Vi vil afvikle et fælles rekrutterings forsøg igen næste år, da vi ser frem til en spændende begivenhed. I marts 2003 fejrer vi British Association of American Square Dance Clubs 50 års jubilæum. Vi afholder en weekend festival og forventer omkring 1000 dansere. Der vil blive dans på alle programmer fra Mainstream til C2 og round dans fra fase II til V. Mere end 40 UK callere og curere er på programmet, inklusiv navne I må kende, så som Paul Bristow, Ian McConnell, James Wyatt, Dave Clay, Neil Whiston, Alan Covacic, Dave Whittington, Sandra Higson, og Teresa Hart. Vi har reserveret nogle få billetter til oversøiske venner, men salget går stærkt, så hvis du håber at komme, kontakt John Wheeler Tlf. +44(0) , Denne festival vil lægge fundamentet til det Europæiske Convention som vi skal være værter for i Jeg håber at se jer der! Linda Gill President - BAASDC Seneste kommentarer fra Danmark Har Euroconvention en fremtid?? Er der plads til Europæisk Convention i fremtide. Da vi afholdt dette Europæisk Convention i København stødte vi på nogle vanskeligheder. En start kapital på omkring 5000 EUR. var nødvendig ikke mindst på grund af det lange forløb på 3 år. forsættes side 28

27 27

28 fortsat fra side 26 Da aftalen med DGI byen blev lavet 4 år forud, var det svært at forudse konsekvenserne af aftalerne på det tidspunkt, hvilket forårsagede nogle tab vedr. hallerne. I starten lå vores nulpunkt på dansere. Som bekendt havde vi kun dansere p.g.a. den mindre deltagelse fra Sverige. Nogle grunde til dette kunne være: 1. En pris for hele arrangementet / 1 dags pris var ønsket. 2. Det svenske Convention var for tæt på. Dato/Geografisk. 3. Det var for dyrt i en stor by. 4. Var vores distribution af flyers god nok. 5. Manglende fælles retningslinier for denne begivenhed. I fremtiden må vi lave bedre fælles retningslinier for denne arrangement hvis det Europæiske Convention skal have en chance for at overleve i fremtiden. På grund af nogle meget dygtige forhandlere kom vi ud af denne festival med et meget fint økonomisk resultat. Vi er nødt til at gennemarbejde hele konceptet for Europæisk Convention, hurtigst muligt. De Europæiske forbund må være mere synlige i fremtiden, ikke mindst i forbindelse med ceremonierne. Callerlab og forbundene. Som alle har bemærket er der store ændringer på vej fra Callerlab med hensyn til Mainstream og Plus. Ændringerne fra Over There har stor indvirkning på vores måde at definere dansen på. Bølgerne fra Minilab har forhåbentlig startet nogle ændringer i vores retning. I Danmark har vi erstattet det gamle Basic med MS 45, da vi har en lang tradition med Basic som selvstændigt program. 28 Desuden har DAASDC I samarbejde med vores nationale caller organisation Callers Society Denmark lavet et minimums indlæringsprogram for mainstream over 3 år. Dette program vil selvfølgelig blive revideret under hensyntagen til ændringerne fra Callerlab. Alle vore klubber i Danmark har miksede programmer, rækkende fra Mainstream 45 til C2. Vi skal have afklaret den fremtidige rolle mellem forbundene og Callerlab. Fremtiden for den Europæiske sammenslutning. Der har været stor udskiftning I forbundets bestyrelse gennem de sidste to år. Ved det sidste møde var der ingen repræsentanter for Sverige og Tyskland. Ønsker vi noget med dette samarbejde, eller er det bare tom snak. Er der behov for et fælles Europæisk Forbund eller er det bare varm luft. Er vores årlige møde spild af tid, eller har vi stadig en mulighed for at udrette noget med dem. Jeg mener at der stadig er mange emner som skal afdækkes på de fremtidige møder. Hvis Europæisk Convention skal fortsætte, må vi arbejde med retningsliner vedr. ceremonier, valg af callere og placering af arrangementet (geografisk). Og formålet med arrangementet. Det er afgørende at den Europæiske bestyrelse behøver en højere status over for den arrangerende klub. Det er vigtigt at klubben føler vores tilstedeværelse under hele processen. Hvis vi ikke kan ændre dette vil det blive klubbens arrangement og ikke det Europæiske Forbunds arrangement. Det vil blot blive endnu en stor festival. Vi er nødt til at overveje om vi ønsker noget seriøst med det Europæiske samarbejde eller lade det dø. Vi må finde nogle entusiastiske folk inden for vores kreds, som brænder for den Europæiske sag for at hjælpe med at løse de kommende fælles opgaver/problemer. fortsættes side32

29 Dansnivå: M53 C1 Pris: Vuxen 250 SEK, ungdom 125 SEK Registrering: Skriv eller a till: Convention 2003 Gunvor Bäckström Rådhusgatan 31, Östersund Sverige The Great Lake Dancers och SAASDC inbjuder till Swedish Squaredance Convention 7 9 Juni 2003 i Östersund, Mitt i Sverige Ingvar Pettersson Sven Nilsson Thorsten Geppert Kenny Reese Tomas Hedberg Jack Borgström Boende m m: Östersunds Turistbyrå: +46 (0) Information: +46 (0) Välkommen! 29

30 30

31 31

32 fortsat fra side 28 Jeg ved der har været en del udskiftning i de Europæiske bestyrelser i de forskellige lande, så jeg tror at tiden er inde til at følge op, hvis vi ønsker at gøre noget ved det. Kommende ændringer I den danske bestyrelse. Ved vores næste årsmøde i marts sker der store ændringer i den danske bestyrelse. Kassereren og sekretæren trækker sig ud af bestyrelsen. Næstformanden er også på valg. Jeg har meddelt de danske klubber, at jeg ønsker at trække mig i marts 2004, så den nye kandidat til formandsposten vil blive indsat på dette tidspunkt. Danish Association of American Square Dance Clubs Formandt Erling Pedersen EAASDC bestyrelse Da jeg for 19 år siden blev spurt om jeg ville opstille som sekretær til det nye EAASDS s bestyrelse, som skulle vælges, var jeg på den ene side beæret men også overrasket over at komme i betragtning til en plads i bestyrelsen. Jeg indvilgede i at deltage i dette arbejde. Valget blev afholdt I 1984, og siden har jeg og senere min kone Margarete arbejdet for EAASDC og udviklingen og udbredelsen af Square Dance I Tyskland og de omliggende europæiske lande. I 1988 besluttede jeg at stille op som formand for EAASDC og søgte efter folk til at dele arbejdet i bestyrelsen med. Dengang havde vi ca. 170 medlems klubber. Gennem årene bad adskillige bestyrelsesmedlemmer om at blive udskiftet, men arbejdet fortsatte. Antallet af medlems klubber steg, læserne af vores bulletin steg og mange opgaver som var vigtig for vores hobby og for EAASDC blev løst Efter 16 år I EAASDC s tjeneste besluttede vi at trække os tilbage, og lade nye folk komme til med ideer til fremtidig udvikling af Square Dansen I Europa og inden for EAASDC. Vi gav vore afløsere yderligere 2 år til at sætte sig ind i arbejdet. Efter 18 års uafbrudt tjeneste for square dansen inden for Europa stoppede vi d. 1. september 2001 hvor der blev afholdt valg til ny formand i EAASDC, og hvor de folk som arbejdede sammen med os var sat ind i arbejdet. Nu ser vi tilbage med et smilende og et tårevædet øje. For os er det en underlig følelse ikke at være involveret længere, på den anden side tror vi det er godt for Square dansen i Europa at nye kræfter tager over for at sikrer den fremtidige udvikling. Vi vil gerne takke vores afgående bestyrelse for deres indsats gennem årene og ønske vores efterfølger Franz Schwaiger og hans bestyrelse det bedste for fremtiden. Desuden vil vi gerne takke danserne i EAASDC for deres tro på vores arbejde, og vi vil gerne takke medlemmerne i de andre Square Dance forbund i Europa for det gode forhold og den udvikling vi har opnået ved at komme tættere på hinanden. Vi håber at disse tiltag for at blive knyttet tættere sammen vil fortsætte og at vi om få år kan tale om et reelt Square Dance Fællesskab. Håber at se jer I en Square Rainer & Margarete Scheiblich Agenda 2003 March Years BAASDC Hemel Hempstead UK July 19 Associations Annual meeting ipac Barmstedt D Agenda 2004 June th European Convention Hannover D 32

33 Callers Society Denmark CSD Callers' Society Denmark Caller School NewsLetter Website Callerparade Summer Dance Caller Træf Bestyrelse: Lotte Vangsgaard , Hans Jørgen Bugge , Carsten Nielsen , Lars Foged , Max Fris Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged Medlem af: CALLERLAB - DAASDC Åben Lørdag Kør ikke forgæves, ring og aftal tid. 33

34 MEDLEMSKLUBBER I DAASDC ARDEN SQUARE DANCE CLUB Lars Christiansen, Damstræde Aalborg Øst m. 35 BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C. Christian Wilckens, Sct. Annagade Odder m. 28 BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB Bjarne Hummelmose, Nordsvinget Holstebro m. 51 BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB Steen Fuglsang, Saxesgade Åkirkeby m. 103 BREDBALLE SQUARE DANCERS Hans Pitters, Bryggervangen Vejle Ø m. 184 BRØNDERSLEV S. D. FORENING Solveig Christensen, Horsemosevej Jerslev m. 22 CALLERS SOCIETY DENMARK Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31,Birkelse 9440 Aabybro m. 130 COORDINATE DANMARK Jette Nielsen, Sætervej Skørping m.10 COUNTRY SQUARE DANCERS Børge Christensen, Strandengen Grevinge m. 40 DJURS SQUARE DANCE CLUB Tina Willman, Fulsangvej Grenå m. 63 FREDENSBORG SQUARE DANCE C. Postbox 118, 3480 Fredensborg Poul E. Nielsen m. 199 FREDERIKSHAVN S. D. CLUB Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling 9900 Frederikshavn m. 21 FYN SQUARE DANCE CLUB Lene Richter, Bogensevej Glamsbjerg m. 92 GL. ÅBY SQUAREDANCE CLUB Alex Johnsen, Vibyvej 47 1th 8230 Åbyhøj m. 18 GRANNY S SQUARE DANCERS Berta Thomsen, Tuelsøvej Sorø m. 84 GREVE SQUARE DANCE CLUB Hans Ahrens Jensen, Tjurgården Greve m. 55 HAMLET GRAND SQUARES Jørgen Ole Knudsen, Postboks Espergærde m. 108 HEDENS SQUAREDANSERE Carsten Petersen, Falkevej Ikast m. 62 HERNING SQUARE DANCERS VAgn Bønnerup, Gl. Kirkevej Videbæk m. 75 HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS Hugo Høyer, Anlægsvej Suldrup m. 20 HILLERØD SQUARE DANCERS Niels Madsen, Præstevænget Hillerød m. 76 HJORTSHØJ SQUAREDANCE CLUB John Carlsen, Langager Hornslet m. 20 HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB Claus Hansen, Kystvænget Ølsted m. 107 JARLEN af BOTHWELL S S.D. John Sørensen, Mosbyvej Nykøbing Sj m. 75 JOIN HANDS Sonja Svensson, Østerled 1B 8700 Horsens m. 99 KALUNDBORG SQUARE DANCERS Benja Nielsen, Røsnæsvej Kalundborg m. 47 KLARUP SQUARE DANCERS Lis Bak, Skodsborgvej 73B 9270 Klarup m. 46 KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring Henning Pedersen, Karolinesvej 33F 9800 Hjørring m. 30 LØVVANGENS SQUARE DANCERS Hanne Sørensen, Charlottehøj Aalborg m. 17 MAIN CITY SQUARE DANCERS Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej København S m

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: Kl. 11.00 til 16.30 Referat: Deltagere: Fraværende: Höiberg Pedersen Nielsen, Nielsen, Günter Arnold,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: kl. 11.00 til 16.15 Referant: Höiberg Pedersen Deltagere: Fraværende: Christensen, Arnold,

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 15. årgang - nr.2 -maj 2003 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Sted: Skolen på Herreåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg Tid: Søndag den 19. marts 2006. Kl: 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d

Repræsentantskabsmøde d Repræsentantskabsmøde d. 15.03.09 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013 Tid: Søndag den 29.09.13 kl. 10:30 Sted: Strandgaardsskolen, Multisalen, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Kirsten Böhm

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.4 -december 2002 Redaktørens spalte Alle dansere ønskes en rigtig god jul samt et godt nytår. Michael / Redaktøren 2 Denne

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Tid: Søndag den 24.02.13 kl. 10:30 Sted: Slagelsevej 50, 4270 Høng Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Ruth Nielsen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Sted: Karen Sørensen Havne Alle 3 Horsens Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer. 2. Gennemgang af referat og arbejdsopgaver

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.1 -feb. 2002 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Arrangerende klub: Traditionelle danse: Nr. Placering Bemærkninger Djurs Square Dance Club B 3. weekend i januar Svendborg SDC Fødselsdagsdans B 4. weekend

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 16. årgang - nr.2 -april 2004 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Arrangerende klub: Traditionelle danse: Nr. Placering Bemærkninger Djurs Square Dance Club Vinterdans B 3. weekend i januar Svendborg SDC Fødselsdagsdans

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Tid: Søndag den 28.09.14 kl. 10:30 Sted: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Jette Johansen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2016

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2016 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2016 Tid: Søndag den 25.09.16 kl. 10:30 Sted: Stalden, Haarlevvejen 23, Endeslev, 4652 Hårlev Mødeleder: Finn E. Sørensen Referent: Tommy P. Larsen Deltagende

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014 Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Lene Buchwald Karen

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs. 15. årgang - nr.3 -september 2003 1

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs. 15. årgang - nr.3 -september 2003 1 ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 15. årgang - nr.3 -september 2003 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN: issn. 2246 0908 - - 8013 3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 3 - Oktober 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 17.3.13 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015 Tid: Søndag den 27.09.15 kl. 10:30 Sted: Fredensborg Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Helle Gravgaard Deltagende

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 21. årgang - nr. 1 - januar 2009 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand: Sonja Svensson Østerled 1B, 75 60

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 1 - januar 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 1 - februar 2006

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 1 - februar 2006 ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 1 - februar 2006 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Jette Nielsen Sætervej 1 98 39 15 96 Coordinate Danmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand Erna Nielsen Humlevænget

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

13. årgang - nr.2 -april 2001

13. årgang - nr.2 -april 2001 ISSN. 0908-3804 13. årgang - nr.2 -april 2001 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk Kontor tid Kl. 14.00-18.00 Mobil

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danich Association of American Square Dance Clubs 13. årgang - nr.4 -dec. 2001 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 2 - april 2006

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 2 - april 2006 ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 2 - april 2006 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand Erna Nielsen Humlevænget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 19. årgang - nr. 2 - april 2007 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand: Sonja Svensson Østerled 1B, 75 60 29

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Tilstede: Kurt Thomsen, Leif Mikkelsen, Lene Hadbjerg, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen og Dorte Paludan. Afbud fra Christian Niss, der deltog lidt pr. tlf. Pkt.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

24. årgang - nr. 3 - oktober 2012

24. årgang - nr. 3 - oktober 2012 1 24. årgang - nr. 3 - oktober 2012 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@squaredancedanmark.dk Næstformand:

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere