Afsluttende opgave: Pædagogisk IT-vejleder uddannelse maj 2012 Forfatter: Søren Barsøe Kollegievejens skole. ipad som kommunikationsredskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende opgave: Pædagogisk IT-vejleder uddannelse maj 2012 Forfatter: Søren Barsøe Kollegievejens skole. ipad som kommunikationsredskab"

Transkript

1 ipad som kommunikationsredskab 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning..side 3 Problemformulering....side 3 Præsentation af skolen.....side 4 Autisme.....side 4 Kommunikation......side 4 ipads funktioner i forhold til tut-området side 5 Tapspeak Choise.....side 7 Brug af Tapspeak i team 5 på..... side 9 Konklusion... side 11 Det videre arbejde med ipaden og Tapspeak på...side 13 Bilag.....side Litteraturliste...side 22 2

3 Indledning: Jeg har valgt at skrive om dette emne, da jeg i de sidste to år har arbejdet i Team 5 på, der arbejder med elever indenfor Autisme spektrummet på et tidligt udviklingstrin (TUT). Her har jeg set, hvor svært det kan være at kommunikere med elever uden eller med meget lidt sprog, som også har en autisme forstyrrelse. PECS 1 er blevet brugt i et årti som kommunikationsredskab mellem det pædagogiske personale og elever og dette har hjulpet på forståelsen mellem partnerne. Dette er ofte gjort via billeder, som med velcro bliver sat på en form for tavle. I december 2011 fik jeg af min ledelse den opgave at se på hvilke muligheder, der ligger i ipaden indenfor Autisme området. Kan ipaden tilføre en ny udvikling til den måde, vi underviser på og til den måde vi arbejder med eleverne på skolen? Det tog ikke lang tid for mig at konstatere, at ipaden kunne bruges indenfor for Autisme området. Især på TUT- området kunne jeg se potentialet. Dette kunne min DUS fælles leder John Sloth Nielsen også og han sendte mig dette link, der bekræftede min første antagelse: 2 Efter dette klip begyndte jeg straks at søge på kommunikations apps 3 til ipaden også kaldet TTS 4, da jeg kunne se, at dette var en meget lettere måde at bruge PECS på. Da dette område er forholdsvis nyt, var der ingen danske apps, der beskæftigede sig med dette område, så jeg måtte søge på de engelsksproget apps. Her var jeg inde og læse på mange forskellige, men de havde ikke en dansk stemme, der kunne downloades til systemet. Til sidst fandt jeg denne app Tap speak, som havde den danske stemme Mette, der kunne downloades, og havde de funktioner jeg søgte. I denne opgave vil jeg komme ind på de ting, som jeg har arbejdet med i de første måneder af 2012 mht. ipaden og den app der hedder: Tapspeak choice Problemformulering: Brugen af ipad i specialundervisningen med fokus på TUT området (tidlig udviklingstrin). Jeg vil gerne undersøge anvendeligheden og funktionerne i ipaden og i programmet Tapspeak Choise. Endvidere vil se på, hvordan dette program kan bruges i praksis. 1 Picture Exchange Communication System 2 CBS 6o min 3 App - Application 4 TTS Text to speech 3

4 Præsentation af skolen: er en specialskole for børn med Autisme, som er stiftet for 8 år siden i Aalborg Kommune. Skolen har 62 elever, der alle har en diagnose indenfor Autisme spektrummet. Eleverne har alle forstyrrelser indenfor områderne kommunikation, socialitet og forestillingsevne, samt kan have afvigende adfærdsmønstre. arbejder med den positive relation mellem eleven og det pædagogiske personale, som beskrevet i skoleplanen Selve fundamentet for vores tilgang til eleverne er bevidstheden om relationens og anerkendelsens betydning. Nøglebegreberne i hverdagen er overskuelighed, forudsigelighed og struktur 5. er kendt for deres arbejde med Auditive sanseforstærkere. Jeg har arbejdet på skolen i tre år, men har arbejdet med børn med Autisme i 13 år. Jeg har haft ansvaret for hele skolens It-område i år. Autisme: I dag er der ca. 20 personer for hver , der har en form for autisme forstyrrelse. For omkring 25 år siden definerede Lorna Wing og Judith Gould autisme, som er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse med kvalitative afvigelser indenfor: Socialt samspil Kommunikation Forestillingsevne Disse tre kardinalpunkter karakteriserer autisme. Denne triade af funktionsforstyrrelser er ofte forbundet med hinanden 7, men jeg vil prøve at forholde mig til kommunikationen, da dette er et meget vigtigt og vanskeligt område at arbejde med. Kommunikation: Kommunikationsteamet på har sat nogle punkter op, som de arbejder ud fra, når der arbejdes med kommunikation på skolen: Kommunikation betyder oprindeligt at gøre fælles. Vi ser kommunikation er en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab og udvikling. Sprog er et redskab til kommunikation Sprog tilegnes og udvikles i relationer Sprog følger og berører barnets intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling. Al adfærd, både positiv og negativ, er et forsøg på kommunikation. 8 5 Skoleplan for Kollegievejens Skole side 2, 6 Peeters side 12 7 Peeters side

5 I arbejdet med TUT eleverne, som ofte ikke har et sprog eller et meget begrænset sprog, er det vigtig at finde et redskab, der kan hjælpe dem med at udtrykke sig. Det er vigtigt, at man ikke ser redskabet, som en erstatning, men som en hjælp, da det i visse situationer viser sig, at redskabet kan hjælpe med at sproget bliver udviklet. Billede-kommunikation har mange andre positive effekter på børn med autisme Børn med autisme derimod har ikke blot problemer med at høre det, der ligger ud over den bogstavelige information (og her kan vi hjælpe dem med visuel støtte), men også med at se det, der ligger ud over den information, der gives 9 Det er vigtig at arbejde med kommunikation i arbejdet med TUT eleverne både for personalet og eleven da: At lære at forstå kommunikationens formål er at forstå kommunikationens magt. De der analyserer kommunikationens funktion hos mennesker med autisme, får en bedre indsigt i, hvori de reelle problemer ligger for denne handicapgruppe, ikke kun problemerne med kommunikation, men også problemerne generelt 10. Derfor er alle instrumenter og værktøjer vigtige i den direkte kontakt til eleverne. IPads funktioner i forhold til tut-området: Se, rør og lær. IPaden har den fordel frem for computeren, når man arbejder med tut gruppen, at der hvor man rører, sker der noget. Der giver mening for et barn på et tidlig udviklingstrin, at når man røre ved den, sker der noget. Funktionen i at slide fra side til side giver heller ikke nogen større problemer, da denne bevægelse ligger naturligt, for at komme videre til næste side. Slide funktionen er som at bladre i en bog. Eleverne vil gerne have hjælp til at udføre denne funktion de første par gange, men efter et par gange afkoder de systemet, så de selvstændig kan navigere rundt på ipaden. For nogle elever med Autistiske forstyrrelser, kan det tage længere tid, men de vil gerne have hjælp til at arbejde med ipaden. Det er essentielt at relationen mellem eleven og den voksne er god, så eleven følger sig tryg i brugen af ipaden. Eleven skal gerne have den følelse, at der er hjælp at få, hvis man ikke selv kan administrere den. Dette vil kunne give eleven en succesoplevelse med ipaden, og derved have lyst til at arbejde videre med den. Min erfaring er, at eleverne er nysgerrige overfor ipaden. Den appellerer til dem og de vil gerne røre ved den, da der sker en aktion, når man rører ved den. Det er vigtigt, at man i indstillinger 11 under generelt 12, slå betjening af multitasking funktionen fra, da denne funktion let kan skabe større forvirring end gavn. IPaden fastlåses og fryser, når der er for mange fingre, slides, tryk på skærmen 9 Peeters 2007 side Peeters 2007 side Bilag 12 Bilag 5

6 på samme tid. Skiftet frustrerer ofte eleven, da han kommer ud af den aktivitet, han er i gang med. Derfor er det vigtig at slå denne funktion fra, når man arbejder med børn i tutgruppen. I videoen kan man se Jonas første møde med ipaden (optaget på en mobiltelefon). Flere gange kommer han væk fra det, vi gerne vil have, at han arbejder med. I den sidste del at videoen kan man se problematikken med, at ipaden fryser, når der er for mange fingre på skærmen: I klippet ser man Anders første gang med multitaskning-funktionen slået til. I videoen kan man se, at Anders kører flere fingre hen over skærmen og kommer væk fra programmet. Derved skal læreren til at finde programmet igen og arbejdet bliver lidt besværligt. I denne video kan man se, hvor multitasking funktionen er slået fra og undervisningssituation går meget bedre. En anden funktion der er nyttig at anvende er lås skærmen funktion/ gøre lydløs i indstillinger under generelt. Vores erfaringer indenfor TUT området er, at ipaden bliver mere forudsigelig for eleverne, når denne er slået til. De har ikke behov for at skærmen kan vendes og drejes og følger deres bevægelser. Når denne funktion er slået fra bliver ipad mere forudsigelig for dem, og derved brugervenlig. Her skal man bruge skyde knappen ved siden at volumeknappen for at anvende denne funktion. Inde i indstillinger, generelt kan man også slå begrænsninger til. Denne funktion gør, at man kan låse forskellige funktioner i ipaden, hvis man ikke vil have, at eleven har disse muligheder. Ligeledes kan man også slå Flyfunktionen til. Dette gør, at eleven kun kan benytte de ting, der ligger på ipaden, dvs. de apps, der er på ipaden, som ikke kræver internetadgang. At begrænse elevens færden og indramme deres muligheder med brugen af ipaden er en god ide, da eleven i arbejdet med ipaden, ofte er meget undersøgende og har mange tryk på ipaden. Her kan eleven komme langt omkring på kort tid, så det er vigtigt, at man afgrænser brugerområdet for eleven. At TUT eleven får afgrænset sit område kan være med til, at han eller hun bevarer koncentrationen og kan arbejde med den planlagte opgave i længere tid. Brugen af kameraet i ipaden er nemt og brugervenligt. TUT eleverne er ikke i stand til at bruge det, men i forhold til personalet er det også vigtigt, at der er brugervenligt. Dette gør, at det er overskueligt at løse de opgaver i forhold til PECS. Kamera og Fotos appen gør det let at indsætte billederne i programmer og gør ipaden meget dynamisk i forhold til arbejdet med PECS. Slut med at tage et billede, printe det ud, klippe det ud og laminere det. 6

7 Der er mange apps, der har en børnesikring. Denne funktion er også effektiv, da den kan hjælpe med, at eleven fastholdes i aktiviteten. Det er en god ide, at undersøge om appen har denne funktion før man investerer i den til elever i TUT gruppen. Tapspeak Choise 13 : Ethvert barn, enhver ung og enhver voksen med autisme bør have et individuelt tilpasset kommunikationssystem, hvori der blandt andet kan indgå sprog, billeder, og genstande mm. En kommunikationsform, der er tilpasset den enkelte, er den første betingelse, men garantere ikke egentlig kommunikation 14 I denne form for Augmentativ undervisning 15 skal vi hele tiden fokusere på, at eleven får den optimale løsningen, som de kan bruge. Det er vigtigt, at det bliver deres redskab til at kommunikere med omverden. Mennesker, der tænker visuelt, har brug for visuelt støtte 16. Det har altid været en udfordring at kommunikere med PECS udenfor de vante omgivelser, da man skal have forskellige mapper med billeder med og mange gange har man ikke det konkrete billede i den givne situation. Med ipaden er det pludselig blevet meget lettere at kommunikere visuelt. Tage et billede og lave et piktogram kan gøres på meget kort tid, og derved kan kommunikation forbedres og måske derved formindske frustration ved eleven. Efter at have set youtube videoen snakkede jeg med min DUS leder John Sloth. Han havde fundet frem til den skole, der havde været med i programmet. Inde på deres hjemmeside fandt jeg en beskrivelse af de apps, der var blevet brugt i udsendelsen 17. I programmet bruger de appen Proloquo2Go som kommunikations redskab, men denne app var kun opsat til engelsk, så jeg begyndte at søge i itunes Appstore for at finde et TTS program, som havde en dansk stemme, der kunne downloades til appen. Jeg fandt appen Tapspeak Choise, der havde den danske stemme Mette, der kunne downloades. Med accept fra ledelsen investerede skolen i denne app 18. Appen er opbygget med billeder fra Boardmaker 19, som er blevet brugt i forhold til PECS på skolerne, der arbejder med børn med Autisme i Aalborg kommune igennem flere år. Da billederne er de samme, som eleverne og personalet er vant til at bruge, tror jeg at overgangen fra den gamle Peeters 2007 side Peeters 2007 side 99 ( med augmentativ menes:ekstra, støttende, forøget). 16 Peeters 2007 side Bilag 1 18 Pris 819 kr

8 arbejdsform til arbejdet med ipaden som kommunikations redskab bliver lettere, da de kender til billederne. At hente programmet er meget lige til og tager ikke lang tid. For at se hvordan man opsætter appen, gik jeg ind på youtube og søgte på Tapspeak Choise og fandt forskellige opsætningsmanualer til forskellige opsætninger i appen. Tapspeak opsætning: De funktioner der er i programmet gør, at der er mange muligheder indenfor billede kommunikation. Appen kan bruges som en valgtavle til TUT børn, som skal have meget konkrete valgmuligheder. Den kan også bruges til elever, som kan begynde at lave sætninger med billeder. Det er ikke kun Boardmaker billeder, den kan vise og lave, men man kan også bruge Fotos i appen, som man kan tage med Kameraet. Hvis man ikke kan lide Mette stemmen kan man selv indtale en stemme til piktogrammet. Dette gør, at man kan indrette programmet efter brugeren, så man kan møde eleven, på det udviklingstrin han eller hun er. Det er forskelligt fra elev til elev med autisme hvilke måde de responderer på billedekommunikation. Nogle kan sagtens bruge de tegnede piktogrammer, mens andre skal have det konkrete billede for at kommunikere med omgivelserne: Appen er bygget op omkring et system, hvor man kan lave en side til en bog og derfra kommunikere ved at trykke på ikonerne. Man kan selv vælge, hvordan siden skal se ud, hvor mange ikoner, der skal være på siden (dog max 56), om siden skal være dynamisk (dvs. at den tilpasser siden efter, hvor mange billeder der er på siden), eller statisk (brugeren bestemmer hvor mange ikoner, der kan være på siden). I bogsystemet vælger man selv, hvor mange sider og mapper man vil have. Dette kan man gøre ved at oprette og navngive dem. Det er relativ nemt at oprette og slette sider i systemet. 20 Opbygningen af siden gør man ved at hente billeder fra biblioteket, som er udformet som en arkivskuffe. Her finder eller laver man de piktogrammer, man gerne vil bruge på den valgte side. Ligeledes som i bogsystemet kan man her lave mapper og sider efter eget valg. I arkivskuffen skal man bruge plus, mikrofon og øje til at skabe sit eget piktogram. Ved at trykke på plus får du et nyt piktogram, mikrofonen styre hvilken stemme, der skal bruges til piktogrammet og øjet hvilke billedermateriale, der skal bruges. 21 For at skifte mellem de to systemer kan man enten trykke på ikonerne bog eller arkiv i det øverste panel. Eller man kan også skifte ved at bladre mellem siderne ved at køre fingeren op og ned på skærmen. 20 Bilag 5, 1 21 Bilag 5,2 8

9 Indsætning af nye piktogrammer i bogen kan man gøre ved at trykke på rektanglet ved siden af arkivskuffen. 22 Når man trykker på rektanglet, kommer de piktogrammer frem fra den arkivskuffe, man sidst har arbejde i. Her kan man føre piktogrammet ned på siden, som man gerne vil have, det sat ind i. For at slette piktogrammer trykker man på blyanten i højre side, herved opstår et kryds på det valgte billede, som man trykker på, på samme måde kan man også flytte rundt på piktogrammerne på siden 23 Der er nu muligt at begynde at kommunikere og sætte billeder op i oplæsnings- rammen, så ord kan blive til sætninger. 24 Det er let at slette ord og hele sætninger, hvis man trykker forkert eller vil lave nye sætninger. For at slette ord tryk på pil med kryds, for at slette hele rubrikken tryk på firekant med kryds. Inde i appens indstillinger 25 kan man indstille programmet, som man gerne vil have det. Her er der mulighed for at lave opsætningen om, så den passer til den bruger, der skal arbejde med denne. I Scan settings kan man bestemme, hvordan oplæsningen skal være. Dette gør, at selv dem med lang respons tid kan bruge appen. En anden differentierings mulighed man kan bruge, er at få den til at læse alle piktogrammer op, så brugerne hører, hvad billedet betyder inden, han eller hun trykker på det. Denne funktion kan gøre kommunikationen mere præcis, da brugeren har sin egen forståelse kontrol, inden han eller hun bruger billede-kommunikationen. I indstillingerne har man også mulighed for at bestemme, om der skal være feed back på ens tryk, dvs. at der kommer en lyd, der fortæller, når man har valgt et piktogram. En anden god ting i appen er, at der er playlock på. Dette gør, at man kan låse appen, således at der kun kan arbejdes med den valgte side. Mette stemmen bliver automatisk downloadet første gang, man åbner appen, hvis ipaden er opsat til dansk. Min erfaring har vist, at det er en god ide at slå Automatisk lås fra på ipaden, inden du åbner appen, så downloadningen ikke går i dvale, og derved skal starte forfra 26. Folkene bag Tapspeak Choise siger, at appen laver piktogrammerne om til dansk tale så snart man downloader Mette stemme. Dette viser sig ikke at være helt rigtig i forhold til den danske opsætning. I en mail korrespondance fik jeg at vide fra Tapspeak, at jeg manuelt måtte lave alle piktogrammer om inden i appen. Her skal man oversætte appen på dansk inde i biblioteket (arkivskuffen) speech Editor (mikrofonen) oversætte ordret til dansk og spoken til same as Title. Det tager cirka 3 timer at oversætte alle ordrene i appen, før det er opsat til en dansk bruger 27, men fungerer derefter godt. 22 Bilag 5, 3 23 Bilag 5,4 24 Bilag 6,1 25 Bilag 6,2 26 Bilag 6,3 27 Bilag 7 9

10 Brugen af Tapspeak i Team 5 på : Det vigtigste undervisningsstrategi for mentalt retarderede børn ligger i at forenkle tingene. Forventninger kommunikeres på en forenklet måde, der svarer til deres udviklingsniveau. Forenkling er også væsentlig for børn med autisme, men de anderledes kvalitative aspekter, der ses ved dette handicap, kræver ekstra tydeliggørelse. 28 I Team 5 på kollegievejens skole bliver Tapspeak Choise brugt som en valgtavle, hvor eleverne kan vælge, hvad de gerne vil have at spise og hvilke frikvarters aktivitet, de gerne vil lave 29. Dette er et bevidst valg, hvor vi over tid vil bruge ipaden i flere forskellige situationer, så eleverne bliver vant til at arbejde med den. Det skal give mening for dem at bruge den. Vi bruger Tapspeak i forbindelse med disse aktiviteter fordi, at eleverne er ekstra motiveret i de situationer, hvor deres primær behov skal opfyldes. Der er mange forskellige apps, der også kan lave denne samme valgtavle funktion, hvor man kan indtale ord til billeder. Vi har valgt at bruge Tapspeak Choise, så både personalet og eleven kan have mulighed for at udvikle sig igennem arbejde med appen. Anders og Jonas vælger mad og pauseaktivitet I videoen er Anders og Jonas rolige og viser flot, hvad de gerne vil have at spise, da den voksne forstår, hvad de gerne vil have på deres bolle. En situation der før let kunne føre til frustrationer, fordi de netop ikke blev forstået. I pausesituation viser Anders klart, hvad han gerne vil og nyder sin pause. Anders har tit problemer med de forskellige skift i løbet af dagen, i denne situation bliver overgangen fra spiseaktivitet til pauseaktivitet rolig og gnidningsfri, da han kan kommunikerer sit pausevalg ud til den voksne. Jeg har interviewet min kollega Birgitte Rise Christensen, som arbejder dagligt med ipaden og Tapspeak Choise sammen med eleverne, for at høre hendes vurdering af den udvikling Anders har været igennem. Anderes bruger Tapspeak som set i linket ovenfor i forhold til mad og pauseaktivitet, hvor han kan kommunikere, hvad han gerne vil have. Det er let for personalet at præsenterer nye ting for ham. Her kan de hurtig tage et billede og lægge det ind i Tapspeak, så Andres har mulighed for selv at vælge det og ikke blive påduttet det. Birgitte siger: Anders vælger mere varieret, når de sidder i spise situationer og accepterer hans valg. Før blev han sur over, hvis man vil give ham nye ting f. eks hamburgryg. Når han selv har valgt det, spiser han det. Dette gør, at han prøver nye ting og derved med til at udvikle ham. Anders er også begyndt at snakke mere. Han gentager de ting, han hører fra ipaden Jeg ved ikke om, det er ipaden skyld med, det er sammenfaldende med brugen af ipaden 28 Peeters 2007 side Bilag 8 10

11 Anders bliver også glad, når han sidder på hans arbejdsplads med ipaden. Han har sine favoritter apps, som han gerne vil arbejde med, men accepterer også at arbejde med nye opgaver. Der er masse muligheder for at arbejde med det næste udviklingstrin med ipaden. Planen er at arbejde videre med Tapspeak Choise, ikke bare med TUT gruppen, men også med de elever, som ikke har meget sprog. Konklusion: Med ipaden har vi fået et fantastisk værktøj i forhold til kommunikationsformen med børn med Autisme. Udviklingsmulighederne er store med ipaden og med Tapspeak Choise appen. IPaden kan skabe en masse fordele for brugeren af den. Den er let at tage med og er meget brugervenlig. Dens visuelle styrke, de auditive egenskaber og det taktile aspekt gør, at man kan arbejde med den næste udvikling zone på andre måde, end man har kunnet før indenfor autisme område. Hvis vi ser specifikt på TUT, er det vigtig, at relationen mellem den voksne og eleven er god, da de ikke bliver imponeret over ipaden som andre elevgrupper. Dette betyder dog ikke, at de ikke bliver ivrige og glade for at arbejde med denne, men de skal hjælpes og guides mere end andre elever. Det et vigtigt at arbejde sammen med TUT eleven, for at overbevise ham eller hende om, at dette er et godt værktøj for dem. Der skal arbejdes kontinuerligt med ipaden, da mange TUT elever hurtigt går tilbage til gamle vaner. At arbejde med ipaden, er også at arbejde med arbejdsgange, adfærd og adfærdsregulering. Dette kan tage lang tid og kræver masser af arbejde for at ændre disse ting. Det at arbejde med ipaden som et kommunikations redskab er noget, der skal gøres daglig for, at det skal kunne lykkes. Det ideelle er, at ipaden følger eleven hele tiden. Dette bliver en nødvendighed for eleven på langt sigt, da det ikke kun er på skolen, der skal kommunikeres. Den rigtige opsætning af ipaden er meget vigtig. En af ipaden styrker er, at den kan opsættes til den person, der bruger den, så den passer til ham eller hende. Dette gør den meget brugervenlig og overskuelig, en ting der er vigtig for børn med autisme. Det er vigtigt at eleverne arbejder med forskellige programmer, så de både bliver fortrolige med ipaden, men forskellige apps har også forskellige udvikling potentiale. Eleven skal også have lov til at undersøge mulighederne i den og lege med den: I videoen kan men se at Anderes har lært slide bevægelsen og derved kan han navigere i appen. Anders sidder koncentreret og arbejder med opgaven, og nyder ipaden visuelle og auditive funktioner 11

12 Jonas har dage, hvor der er meget lyd i ham. Her vil han gerne gå rundt på gangen og råbe, da der er meget uro i ham. Flere gange har jeg fanget hans opmærksomhed med ipaden. Dette gør, at han stopper med de høje lyde og finder ro. Her er det vigtigt at sige, at det ikke er nok bare at give Jonas ipaden, men med guidning og den personlig relation kan man få ham til at falde til ro. Med hjælp fra ipaden kan vi i vores daglige arbejde med at udvikle kompetencer undgå færre frustrationer fra eleven, og derved få færre konfrontationer med eleverne og i stedet arbejde med udvikling af elevens kompetencer. Ved at der sker en bedre kommunikation med eleven, kan de få større indflydelse på deres hverdag og liv. Dette kan føre til, at de kan få mere livskvalitet. Indenfor autisme området har vi som før omtalt arbejdet med PECS i flere, da: Kommunikationssystemer i form af billeder og fotografier øger ikke alene chancerne for kommunikation, fordi omgivelserne nemmere kan forstå dem, men de stiller også færre kognitive krav. De er mere konkrete, mindre vilkårlige, og der er en umiddelbart genkendelig forbindelse mellem genstand og beskrivelse af den på en tegning 30. Ved brugen af ipaden som et redskab til at kommunikerer, er der kommet en ekstra dimension i vores arbejde i forhold til at arbejde med PECS, da det nu ikke bare er billede-kommunikation, men det auditive også er med. IPaden har givet en stemme til dem, der ikke har haft det før, og derved givet sproget til dem. Der har været andre computer programmer, som også arbejdet med denne form for kommunikation før, men med ipaden har det ikke været så nemt og overskuelig før. Andre tiltag til digitalt billede-kommunikation er gjort med programmer, som er lavet til PC en. IPaden har den ekstra dimension, at der er et kamera i, og derved meget dynamisk i brugen af den i forhold til at lave nye piktogrammer. PC en skal man ligge billeder ind fra et kamera, men dette skridt springer man over ved brugen af ipaden. Tablettens design gør også, at den er meget lettere at have med ud af huset og er hurtigere i dens opstartsfase, Disse faktorer gør den meget mere brugervenlig, når man ser på brugen af den som kommunikations værktøj. Når der arbejdes med kommunikation på skolen fremover kan vi også tilføje: ipaden er et redskab til kommunikation ipaden som kommunikationsredskab tilegnes og udvikles i relationer ipaden følger og berører barnets intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling. Det bliver spændende at se i årene fremover, om disse tre punkter yderlige kan dokumenteres? 30 Peeters 2007 side 82 12

13 Det videre arbejde med ipaden på Kollegievejen skole: Ledelsen Plan: Hej Søren Vi har i ledelsen nu fået snakket om it og specielt projektet om ipad. Vi vil gerne have et lille formøde med dig, hvor vi kan drøfte hvorledes opgaven kan løses. Vi har følgende input som vi gerne vil drøfte: Vi betragter det næste ½ år som et øve rum, hvor vi undersøger Der findes tre ansatte som i det kommende ½ år tildeles ansvar for en ipad. Formål: at udforske mulighederne i et mangfoldigt perspektiv. Der skal undersøges om der er nogle få apps, som vi med fordel kan benytte til konkrete elever for at belyse mulige gevinster. F.eks. socialitet - kommunikative forbedringer - mobilitet ved Pecs - vendespil Søren osv. Inden sommerferien skal der lave en evaluering, som kan være med til at fastlægge indsatsen for fremtiden. Der tildeles ikke ekstratid - det forventes at dette ligger indenfor lærerens/pædagogens normale forberedelsestid. (mail fra ledelsen) Hej Søren Lars taler med Mogens, Niels, Jens Chr. samt Lene om de har lyst til at "lege" med ipadene i et læringsperspektiv. Du hører nærmere når dette er gjort. Jeg vil gerne at du gør dig overvejelser over, hvilket tilbehør vi skal anskaffe. F.eks. tastatur, kabler mv. Samt hvilken model der er tilstrækkelig til elevbrug? Til din orientering har vi i ledelsen den holdning, at fremtidige indkøb af It hardware med stor sandsynlighed bliver ipads og ikke bærbare. Hilsen John (mail fra ledelsen) 13

14 Bilag 1 14

15 Bilag 2 15

16 Bilag 3 16

17 Bilag 4 17

18 Bilag 5 18

19 Bilag 6 19

20 Bilag 7 20

21 Bilag 8 21

22 Litteraturliste Peeters Theo: Autisme Fra teoretisk til pædagogisk praktisk, 2 udgave 6 oplag i 2007, Videncenter for Autisme. Webadresser: Skoleplan for Kollegievejens Skole side 2, Tapspeak Choise: Boardmaker: 60 Min:

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Rediger video på ipad (App'en imovie)

Rediger video på ipad (App'en imovie) Med app'en imovie på din ipad kan du laver videoredigering direkte fra ipad'en. Ikke alle funktioner som man kender fra redigeringsprogrammer på computer er med, men langt de vigtigste og det er rigtig

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram

Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram Ting 3: Billeder : kamera fotostream Instagram Tag et foto: Du skal åbne programmet foto. Ret ipad mod dit motiv. Tryk på ikonet for foto og billedet tages. Når du tager fotoet, siger ipad som en lukker.

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL INDEN VI STARTER HVAD ER ET FORLØB I MEEBOOK? Et forløb er

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Center for bolig og beskæftigelse,

Læs mere

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl.

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Ådalskolen 02.09.07 side 1 Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Indledning. Evnen til at kommunikere er en vigtig del af danskundervisningen i folkeskolen og en menneskeret.

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Enkelt at bruge for lærere, pædagoger og forældre Gør brugeren selvhjulpen Giver ro og tryghed og dermed øget overskud til læring og social samvær

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj.

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj. IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. En app med mange af de samme muligheder som CD-ord på en computer. Denne app er udviklet af Mikroværkstedet/MV-Nordic. Da Thisted kommune har

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder På din smartphone, når du skriver beskeder eller tekst, kommer et tastatur frem på skærmen. Indtal din besked meget tydeligt. Vil du have læst

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

TAGARNO Skoleløsninger

TAGARNO Skoleløsninger TAGARNO Skoleløsninger Skræddersy din skoleløsning TAGARNOs skoleløsninger er modulopbyggede, og produkterne kan kombineres på kryds og tværs, så du kan skræddersy den løsning, der passer til dig. TAGARNOs

Læs mere

Hurtig start. Hjælp. Sideredigering. Lav en ny kommunikationsside. Indstillinger. Felter. Afspilningsmuligheder. Redigeringsindstillinger.

Hurtig start. Hjælp. Sideredigering. Lav en ny kommunikationsside. Indstillinger. Felter. Afspilningsmuligheder. Redigeringsindstillinger. Hurtig start Sideredigering Lav en ny kommunikationsside Indstillinger Felter Afspilningsmuligheder Redigeringsindstillinger Expres side Voice over Administration Specielle muligheder Butik Muligheder

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Ordlisten 5 Profiler 6 Dokumenter 7 Hjælp 8 Indstillinger 8 Oplæsning

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Manual til Explain Everthing

Manual til Explain Everthing Manual til Explain Everthing Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord Hjælp & indstillinger Oprettelse af dokumenter Gennemgang af værktøjer Video - og lydoptagelser Hvordan deler og eksporter

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Vendespil. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. Web:

Vendespil. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive.   Web: Vendespil Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vendespil på HVAL.DK Forfatter: Peter

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

BØRNEMØDER. n INTRODUKTION. Eksemplet er beskrevet på baggrund af erfaringer fra AKT-vejleder Pernille Schlosser på Skolen ved Søerne i København.

BØRNEMØDER. n INTRODUKTION. Eksemplet er beskrevet på baggrund af erfaringer fra AKT-vejleder Pernille Schlosser på Skolen ved Søerne i København. BØRNEMØDER DCUM anbefaler børnemøder, fordi de er med til at sikre plads og rum til en fælles inklusionsindsats over for udfordrede børn. Skolen ved Søerne bruger børnemøder i arbejdet med inklusion. Det

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S.

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. FACEBOOOK SIDER 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4 Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. 6 FORSTÅ ADMINISTRATIONSDELEN

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Start med at downloade app en Youtube via App Store.

Start med at downloade app en Youtube via App Store. APP #7 Youtube I denne uge kigger vi på Youtubes app. På Youtube kan du finde næsten alt! Youtube bliver brugt til alt fra gamle tv-klip fra hele verden til musikvideoer til folk der lave video-blogs (de

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst.

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst. IntoWords til ipad Læs op/stop Start og stop oplæsning af din tekst. Sæt markøren i teksten og start oplæsning. Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i oplæsningen. De enkelte

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

User experience studie af videokonferencesystem

User experience studie af videokonferencesystem User experience studie af videokonferencesystem Line Søndergaard Knudsen, Julie Torpegaard Jesper Kjeldskov & Mikael B. Skov Institut for Datalogi Center for socio-interactive design Overblik Kort om det

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer

ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer Af: Stine Bøgh og Lars Westh Hvordan kan lærere inddrage og anvende ipaden i undervisningen i forhold til børn med særlige udfordringer?

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere