Kompendie i boreboltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendie i boreboltning"

Transkript

1 Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund

2 Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni Hensigten er at højne niveauet af dansk boreboltning samt at kunne bruges som udgangspunkt for diskussioner om klatreetik og boreboltningsteknik. De holdninger, som udtrykkes i kompendiet, er således først og fremmest forfatterens, men hensigten er, at vi med tiden vil kunne sige, at det er forbundets holdninger, således at kompendiet kan bruges politisk og juridisk i forbundets diskussioner med myndighederne. Kompendiet består af tre dele. Den første del beskriver diverse udstyr, som bruges i forbindelse med boreboltning. Den anden den beskriver hvordan man trin for trin etablerer en boreboltet rute. Her tages udgangspunkt i boreboltning som det pt. foregår på Bornholm. Tredie del beskriver forskellige emner, som ikke naturligt falder ind under første eller anden del. Boreboltning trin for trin Nedenfor beskrives de enkelte trin i etableringen af en boreboltet rute. Det er dog vigtigt at man ser processen som en helhed og gennemfører den fra start til slut. Det vil sige at man skal lave en rute færdig før man begynder på en ny. Det vil også sige at der er (mindst) én klatrer der skal lægge engagement i at det bliver en god rute og at projektet bliver fulgt til dørs. Det sker at folk bolter en rute som de ikke ved præcis hvordan skal klatres, hvilket let kommer til at betyde at bolte ikke kommer til at sidde hensigtsmæssigt. Rundt omkring på klipperne findes også ruter som aldrig er lavet færdige. Det skal vi undgå. For at holde begreberne ud fra hinanden vil vi først tale om en rute, når den er førstebesteget. Indtil da vil vi blot tale om en linje, hvor man har som projekt at lave en rute. Find en linje Gode ruter følger naturlige linjer i klippevæggen. Med naturlig mener jeg selvfølgelig linjer, som er naturlige at klatre. Det vil sige at ruter ofte følger rids, diedrer, pillarer og tilsvarende formationer. Det er vigtigt først at etablere ruter på de mest oplagte linjer, og så eventuelt senere at lave sværere ruter mellem de allerede etablerede ruter. Hvis man har en forestilling om at der kan være en rute op ad en bestemt væg, men er usikker på præcis hvilken linje den skal følge, så vil tvivlen ofte forsvinde, hvis man etablerer andre ruter ved siden af. Nogen steder kan der være klatreetiske overvejelser om hvorvidt en given linje overhovedet skal boreboltes. Kan den klatres på naturlige sikringer? Har den været klatret artificielt? Vil klatring af ruten kræve chipning eller limning? Hvis der er andre linjer i området, hvor disse overvejelser ikke kommer på tale, så bolt dem først. Etablering af fixreb Når vi skal arbejde på en linje er fixrebet vor livline. Det er derfor af største betydning, at vi kan stole 100 % på fixrebet. Omvendt, hvis vi stoler 100 % på fixrebet, så kan vi arbejde effektivt uden konstant at skulle spekulere på sikkerheden. Først etableres et solidt anker. I modsætning til når man har ført en rute, er der ingen grund til lave ankeret tæt på kanten. Ankeret kan være et træ, et boreboltsanker, hulsikringer, bladbolte, kiler osv. Med ankeret etableret kan man begynde at bevæge sig ned ad linjen. Vær meget opmærksom på løse sten, som rebet kan skubbe til. Når man arbejder på rebet. Sådanne løse sten smides ned. Hvis det ikke er muligt at rense for løse sten, findes et at andet anker at fire sig ned fra. Hvis rebet alligevel skulle løsne en sten, er det derfor vigtigt at: Alt arbejde på fixrebet foregår med hjelm.

3 hensyn til sikkerheden. Der findes mikrohulsikringer som kan bruges i sådanne situationer, men den traditionelle metode er bathooking. En bathook er en meget lille spids skyhook. Man borer et 6 mm hul og banker spidsen af bat-hooken ind i hullet hvorved den kommer til at sidde lidt i spænd. Mange artificielklatrere har klatret supersvære passager for først efterfølgende at opdage at de havde overset et bat-hook-hul. Hvis man under artificielklatring kommer til en helt blank passage skal man spørge sig selv hvor man ville placere et bat-hook-hul. Det er nok også der, andre ville placere et sådant hul. Klatreetik Med klatreetik mener jeg de forhold vi tager op i vores interne diskussioner om god klatrestil om om hvad vi vil med klatring. Vores forhold til ikke-klatrere er en anden sag som man for alt i verden skal undgå at blande sammen med vores interne klatreetik. Mange af vore holdninger til klatreetik er samlet i Tirolerdeklarationen. Særligt Artikel 1 og artikel 7-9 er relevante i forbindelse med boltning at ruter. På Bornholm er den almindelige opfattelse at stenbrud er menneskeskabte og at det derfor er acceptabelt at bruge borebolte. Der er mere delte holdning til borebolte på de naturlige klipper, og der har været adskillige episoder hvor nogen klatre har placeret bolte, som så kort tid efter er blevet choppet. Når man arbejder på rebet vil selv små skarpe kanter, som rører rebet, langsomt kunne skære dette i stykker. Der er flere måder at håndtere dette problem: Rebbeskyttere. Disse lægges over de skarpe kanter, så den skarpe kant skærer i rebbeskytteren i stedet for i rebet. Man kan bruge specielt fremstillede rebbeskyttere, en rygsæk, et stykke kraftig vandslange om rebet m.m. Mellemsikringer. Man kan sætte mellemsikringer neden for skarpe kanter. Rebet bindes fast i mellemsikringen således at der ikke er belastning på den del af rebet, som ligger over mellemsikringen. Selvom man kommer til at hænge med fuld kropsvægt i mellemsikringen behøver den ikke at være af samme kvalitet som som et anker. Yderligere to metoder er vist på figurerne. Forhold til ejere og myndigheder Klatring er i Danmark kun tilladt hvor det sker efter aftale med ejeren. Tilladelsen kan være midlertidig eller permanent, men ejeren kan til enhver tid opsige aftalen så vi mister retten til at klatre i et område. Dette gør det ekstra vigtigt, at vi optræder eksemplarisk på klipperne. I modsætning til stier erosion osv. er borebolte en form for naturpåvirkning som klart viser at her har været klatrere. Derfor kan borebolte være en torn i øjet på naturfredningsfolk uanset om andre naturpåvirkninger er kan have langt større betydning for dyre- og planteliv. Derfor bør boreboltene placeres diskret i det omfang det er muligt. Erfaringen siger at andre end klatrere kan have svært ved at finde borebolte idet de ikke ved hvor de skal lede. Faktisk siger al erfaring at borebolte er noget vi ikke skal involvere myndighederne i idet brugen af borebolte primært er et klatreetisk problem. Hvis ruten ikke følger faldlinjen, kan mellemsikringer også bruges til at rette fixrebet ind i den linje man ønsker at følge. På overhængende ruter vil mellemsikringer hjælpe til at holde en ind til klippen. Til det brug er det oftest lettere blot at sætte rebet gennem i karabin i mellemsikringen i stedet for at fiksere rebet i mellemsikringen. I forhold til ejere er det af største betydning at vi klargør at uanset om klatringen foregår på deres område og med faste bolte kan ejeren ikke gøres ansvarlig for eventuelle klatreulykker. Den simpleste måde at bevæge sig op og nedad rebet er ved hjælp af en grigri og en ascender med en fodløkke. Hvis man skal klatre langt op ad et frithængende reb, er det mere effektivt med 2 ascendere. Linjecheck Før man går videre skal linjen checkes. Er den overhovedet værd at klatre? Er det den naturlige linjeføring? Er den for svær, så den skal overlades til en anden/fremtiden? Man kan enten checke linjen, ved at selvsikre sig til fixrebet, eller man kan toprebe den sikret af en makker. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne klatre ruten i sin helhed på denne trin, men man skal overbevise sig om at det vil kunne lade sig gøre, når ruten er renset og boltet. Når man er sikker på at man vil lave en rute op ad en bestemt linje kan man lave et boltreboltsanker

4 hvor ruten skal slutte. Det vil lette det videre arbejde at have et fast etableret punkt. Man kan evt. bore to huller og lave et anker med hulsikringer, hvis man ikke vil vente til limen i et boreboltsanker er hærdet. boremaskinen så hejses op til førstemanden, når han giver tegn til det. Ruterensning En klippevæg, hvor der ikke har været mennesker før, vil ofte være fuld af skidt og løse sten. Hvor meget skidt der er tale om varierer ganske meget fra sted til sted. Ruter i gamle stenbrud kræver specielt meget rensning idet naturlig erosion ikke haft tid til at gøre sit. Rensning har dels betydning for oplevelsen af ruten og dels har det betydning for sikkerheden et der ikke er løse sten. Grundprincippet under rensning er at alt skal væk. Det vil sige at alt fra store blokke til fint støv skal væk. Store blokke fjernes med koben. Hvis de ikke kan fjernes med et koben, vil de heller ikke kunne løsnes af en klatrer. Jord kan ofte indeholde sten, så det har også sikkerhedsmæssig betydning af al jord bliver fjernet. Når ruten renses, vil det falde videre ned ad ruten. Derfor: Hvis du skal vippe en stor blok ud, skal du sørge for at hverken reb eller dine ben er under blokken. Den del af fixrebet som er under dig skal kvejles op, som rebet ikke kan blive remt af stenslag. Rens aldrig hvis der er nogen under dig. Det betyder blandt andet at man ikke kan være mere end en om at rense en rute. Da skidtet falder nedad, skal linjen renses oppefra. Der er ingen grund til at rense den nedre del af en linje før den øvre er renset helt færdig. En del jord og støv vil blive virvlet rundt i luften, så man kan ikke undgå at blive ganske beskidt af arbejdet. Brug evt. støvmaske. Når ruten er færdig og har stået nogen tid, kan det somme tider være nødvedigt at rense den igen. Dels kan der være kommet skidt fra andre ruter på væggen som er renset efterfølgende, dels vil viind og regn kunne vaske jord ud af dybe rids. Endelig kan klatrere på ruten have løsnet lav m.v. når de klatrer. En sådan efterfølgende rensning er dog relativt hurtigt klaret forudsat at den første rensning har været grundig. Nogle fører ruter med hulsikringer for så efterfølgende under abseil at kunne bolte ruten med limbolte. Bat-hooking Toprebning Når linjen er renset, skal den prøveklatres, så man kan finde ud af præcis hvordan den skal gå og hvor boreboltene skal placeres. Som ved linjechecket kan man enten gøre det selvsikret til fixrebet eller ved at en makker sikrer toprebet. Mens man klatrer, markeres naturlige boltplaceringer med kridt e. lign. Linjen toprebes evt. flere gange og evt. af flere personer indtil man er helt sikker på hvor boltene skal placeres. Hvis man under artificiel klatring skal passere blanke klippepartier, kan man lave en boreboltsstige, men dette er meget tidskrævende og efterlader langt flere borebolte end hvad der er nødvendigt af

5 Diverse Udskiftning af bolte Når vi sætter bolte er tanken selvfølgelig at de skal sidde der længst muligt. Derfor skal man være grundig med valg af bolttype og placering. Ikke desto mindre sker det regelmæssigt at bolte skal fjernes eller udskiftes. Det er noget man bør tage med i sine overvejelser allerede når boltene placeres. Grunde til at en bolt skal fjernes kan være korrosion, ændret klatreetik, ændrede regler i området eller at der er kommet nye og mere sikre bolttyper. Hvis limen i en limbolt er ordentligt hærdet, så kan man fjerne bolten ved at stikke en kraftig jernstantg ind i øjet og dreje rundt. Herved vil bolten blive vredet rundt til den knækker helt inde i plan med klippen. Det kan være nødvendigt at banke eventuelle udstikkende grater af, så man ikke kan rive sig på dem. Hvis en ekspansionsbolt har en ibanket split, vil denne kunne bores ud hvorefter bolten kan fjernes. Hvis en ekspansionsbolten en løs hænger, starter man med at skrue denne af. Hvis man ved at hullet er boret tilstrækkeligt dybe, kan bolten slås i plan med klippen, men dette må man ikke forsøge sig med med mindre man er helt sikker. Ellers skal den skæres af. Hvis det er muligt at komme til med en vinkelsliber, så er det det bedste. Ellers kræves er sidste udvej at bruge en nedstryger eller en stor boltsaks. Det er vanskeligt at kappe bolten helt inde ved klippen, så efter at den er kappen slås den i plan med væggen med en hammer. Boreboltning under føring På flerreblængders ruter er det i almindelighed ikke muligt at bolte hængende i et fixreb. Så må man bolte under føring. Boreboltning under føring kan foregår med boremaskine eller hånddril. Ved artificiel klatring drejer det sig blot om at stille sig godt op i stigerne. Ved svær friklatring er opgaven betydeligt vanskeligere. Hvis man bruger hånddril, vil man ofte kunne hænge lidt i hånddrillen når men har boret hullet nogle mm dybt. At friklatre med en boremaskine kan være vanskeligt. Det kan så være nødvendigt at sikringsmanden har boremaskinen mens førstemanden klatrer. Med et taljetræk kan Boltene skal først og fremmest sikre mod at klatreren ved styrt rammer jorden, hylder eller bliver udsat for farlige pendulstyrt. Det betyder at boltene skal sidde tæt nær jorden og efter hylder. På traverser skal boltene sidde relativt tæt og først og fremmest sikre at man ikke pendulerer ind i diedrer e. lign. En tommelfingerregel er at sikringerne ikke må sidde længere fra hinanden end at det vil kræve at 2 sikringer svigter for at styrtet bliver livfarligt. Boltene skal placeres så man står relativt godt når de skal klippes. Tænk på at dette også skal gælde for personer som er højere eller lavere end du selv er. At stå relativt godt skal ses i relation til rutens helhedsgradering og ikke i forhold til din egen klatreformåen. På en væg hvor ruterne ligger tæt skal man overveje om ens boltplaceringer kunne virke forstyrrende på de andre ruter. Hvis en rute kan klatres i flere varianter eller deler sig, skal man sørge for at det klart fremgår hvilke bolte der hører til hvilke ruter. På en stor væg kan man overveje at lave en standplads hvor en rute deler sig. En måde at markere at bolte hører til forskellige nærtliggende ruter er ved at placere dem i samme højde. For at få overblik over nærliggende ruter og varianter, bør man klatre dem alle før man lægger sig fast på placeringen af boltene. Boreboltning Stedet hvor bolten skal sidde checkes grundigt for svagheder i klippen. Med en hammer bankes på klippen, for at høre om den er massiv. Man laver en tapemarkering på boret til at markere den ønskede boredybde. Husk et ekstra-bor i tilfælde af at boret skulle knække. Hvis ruten er overhængende kan det være en fordel at bruge et langt bor, så man ikke behøver at trække sig så tæt til klippe når der skal bores. Før man går i gang med at bore skal man placeres sig i en god arbejdsposition. Det er anstrengende at have hænderne over hjertehøjde, så man skal så vidt muligt ikke bore over hovedet. Bor, der sætter sig fast eller knækker, skuldes ofte dårlig arbejdsposition.

6 Hullet bores vinkelret på klippen eller så det peger lidt opad. Hvis man skal bore flere huller, skal boret have tid til at køle af mellem hver boring idet varmen kan få boret til at miste sin hærdning eller få spidsten til at knække af. Når hullet er boret, skal det renses. Vejledende er at det skal blæses og børstes 3 gange eller indtil der ikke kommer mere støv ud af hullet. Ved brug af glasampuller bruges en ampul pr. hul. Det er vigtigt at bolten snurres godt rundt i hullet for at mikse limen. Ampullim hærder hurtigt og kan bruges under relativt kolde forhold. Ampullim kræver at hullet bores meget præcist og at man har en så god arbejdsposition at man kan nå at snurre bolten tilstrækkeligt inden limen hærder. Ampullim giver i almindelighed ikke en fuldstændig forsegling af hullet. Boreboltene kan enten være ekspansionsbolte eller limbolte. Ekspansionsbolte sættes i hullet og spændes til og er straks klar til brug. Ekspansionsbolte må ikke overspændes, idet det kan rive bolten delvis eller helt over. Lim til limbolte fås dels som glasampuller, hvor der bruges en ampul i hvert hul, og dels i limpatroner som kan bruges til at lime mange bolte. Glasampuller sættes i hullet og bolten slås og skrues ind. Det er boltens rotation som blander limen. Vær opmærksom på at lim i glasampuller hærder meget hurtigt, så en god arbejdsposition er vigtig. Lim i patroner bliver mikset, når det presses ud gennem mikserrøret. Når man er færdig med at lime skrues mikserrøret af og forsynes med en beskyttelseshætte. Det er så muligt at fortsætte med brugen af patronen på et senere tidspunkt. Denne type lim forsegler bolthullerne effektivt. Borehammer Til at bore huler i klippen kræves en kraftig borehammer med en effekt på min. 600 W. Hvis hulerne skal bores langt fra opladningsmuligheder, kan man i stedet bruge en benzindrevet borehammer. Borene forsynes med en tapemarkering af boredybden og evt. dybdestyr på boremaskinen fjernes før brug. Af bore bruges kun højeste kvalitet. Det er en god idé altid at medbringe et ekstrabor, så man kan udskifte, hvis det bor man bruger skulle knække. Hånddril Lim i patroner blandes i det mikserrør, man sprøjter limen ud af. Før man begynder at lime hullet, skal man lade min. 3 cm lim løbe ud af mikserrøret for at sikre sig at den er ordentligt blandet. Hullet fyldes ca. 2/3 op med lim hvorefter bolten sættes i. Hærdetiden afhænger af temperaturen. Hvis det er meget varmt, kan det være nødvendigt at være 2 personer om limningen, hvor den ene sprøjter limen ind og den anden sætter boltene i. Hvis man ikke har en boremaskine eller den er for tung at bære, som kan man medbringe en hånddril. Den består af et håndtag hvori man kan sætte et bor/borehoved. Dem hvor man bruger et bor er bedst. Man slår så med sin bolthammer mens man langsomt drejer hånddrillen rundt. En god arbejdsposition er vigtigt idet det kan være en ret langvarig affære at bore huller på denne måde. Førstebestigning Når linjen er boltet, kan man klatre den. For at det skal tælle som en førstebestigning skal ruten være ført. Ved eventuelle styrt skal klatreren fires til jorden eller sidste no-hands-rest og rebet skal trækkes igennem sikringerne, hvorefter man kan lave endnu et forsøg. Førstebestigningen skal gennemføres på en dag. Det anses for acceptabelt, at man har hængt ekspresslynger på ruten på

7 en ring i enden til at sikre i den ellers skrøbelige sandsten. forhånd. Som førstebestigere regnes det reblag, som først besteg ruten. Hvis man har boret ruten men på grund af regnvejr eller andet ikke har fået boltet ruten, kan man føre ruten på hulsikringer. Hulsikringer er en type slidernut beregnet til at sikre i borede huller. De kan dels bruges som midlertidige sikringer under boreboltning af ruter og dels bruges i områder, hvor hensynet til naturen gør, at man ikke må eller ikke ønsker at sætte borebolte. De borede huller kræver ingen vedligeholdelse eller eftersyn. De borede huller vil være meget svære at få øje på selv for klatrere, så oplysninger om deres placering skal noteres grundigt i guidebogen. Huller til hulsikringer skal bores svagt nedad, så der ikke samle sig vand eller skidt i hullet. Et sådant nedadboret hul er også lettere finde og det giver en bedre belastning at hulsikringens wire. Ankertyper Ved standpladser og i toppen af ruter skal der være ankre. Grundprincippet er som ved standpladser med naturlige sikringer, at ankeret skal bestå af 2 uafhængige sikringer. Grunden er, at vi arbejder i naturen og at man derfor kan have taget fejl af klippens kvalitet eller på anden vis have lavet en fejl. Ved at have 2 uafhængige bolte undgår man, at en enkelt bolt, som svigter, får fatale følger. Hvis en borebolt korroderer og ikke bliver skiftet, så vil det også kunne få fatale følger, hvis et anker kun består af en bolt. Hvis de to bolte efterlades uden yderligere udstyr, vil der være nogen, som begynder at toprebe direkte i boltene, hvilket giver et voldsomt slid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at ankeret er forsynet med en ring eller et kvikled så sliddet kommer der i stedet for i boltene. Ringen eller kvikleddet kan så skiftes, når det er slidt. Uanset hvordan ankeret er organiseret må vi dog opfordre til at rebet kører gennem ens egen karabin ved toprebning. De to bolte kan være forbundet med kæde e. lign. så man kun skal koble sig ind i et punkt eller de kan være adskilt, så man skal koble sig i 2 punkter. Under alle omstændigheder skal ankeret arrangeres, så rebet ikke bliver snoet af at blive trukket gennem ankeret. Eventuelle kvikled vendes så kvikleddet lukkes, når skruen skrues nedad. Man eventuelt have de to punkter placeret lige over hinanden og udelukkende have et kvikled i øverste bolt. Nederste bolt skal så sidde vandret, så rebet kan køre igennem uden at sno. Lim Lim kan købes i gode byggemarkeder. Det kan enten købes i glasampuller eller i patroner til fugepistoler. Uanset type er det vigtigt at limen opbevares korrekt og anvendes inden den angivne sidste anvendelsesdato. Kasseret lim skal behandles som giftigt affald. Man bør bruge handsker, når man håndterer limen. Når ruten er førstebestiget, skal den navngives og beskrives. Førstebestigerne vælger et rutenavn. Der er traditionelt ikke begrænsninger for hvad en rute kan hedde, men undgå at vælge et navn som allerede er brugt i det pågældende klatreområde. Husk på at en rute har det samme rutenavn om 10 eller 20 år, så at kalde ruten En Beskidt Affære, fordi den var beskidt før man rensede den er måske ikke så god reklame for den nu helt rene rute. Ruten beskrives med angivelse af længde, gradering, foto/tegning og alle andre oplysninger, som kunne være af interesse for fremtidige klatrere. Hvad angår gradering er det selvfølgelig blot en personlig vurdering, men prøv at give dit bedste bud og undgå så vidt muligt at over- eller undergradere i et forsøg på at imponere eller på at virke beskeden. Oplysningerne sendes til den lokale guidebogsforfatter, som så eventuelt vil rette lidt i beskrivelsen, så den passer bedre med de øvrige beskrivelser fra området.

8 Udstyr Almindeligt klatreudstyr For at kunne føre sine nye ruter bruges et sæt almindeligt sportsklatreudstyr. Til etablering af topankre o.lign. Kan det være en fordel at medbringe lidt ekstra låsekarabiner. Man bør også medbringe nogle lange slynger til at binde om træer, lave fodslynger, til at lave midlertidige standpladser m.m. Klippesikring såsom kiler, frineds og bladbolte har man normalt ikke brug for, men de kan være en hjælp til at trække sig ind på overhængende ruter, nedfiring på traverser og etablering af firingspunkter. Renseudstyr Udstyrets størrelse kommer naturligvis an på hvad og hvor meget der skal fjernes. Udanset hvad der er for noget udstyr gælder dog at det skal være forsynet med en tilpas kraftig ophængsløkke. Ophængsløkken skal placeres, så udstyret så vidt muligt kan hejses eller sænkes uden at sætte sig fast. Endvidere skal ophængsløkkerne placeres, så de ikke bliver slidt i stykker, når udstyret bruges. Børster til at rense klippen skal have ret kraftige hår. Stålbørster kan eft. Aflagte opvaksebørster er tit gode men bliver hurtigt slidt. Stålbørster kan anvendes, men stålhårene er oftest hårdere end nødvendigt. En flaskerenser er god til dybe huller rids. Tandbørster er generelt for små til andet end at bruge når man skal føre en rute. En bolthammer er uundværelig. Den kan bruges til atløsne mindre klippestykker, til at placere bladbolte og evt. borebolte. Man kan eventuelt bruge en lægtehammer. Fixreb For at kunne bevæge sig rundt på ruten benyttes et fixreb. Klatring på reb giver et støøre slid på rebet end almindelig klatring. Endvidere er der fare for at få lim på rebet eller at det bliver beskidt af det jord eler grus man fjerner fra ruten, og et beskidt reb bliver slidt betydeligt mere end et rent. Endvidere er der forøget fare for skader på rebet fra værktøj eller løsnede sten. På grund af disse forhold vil man så vidt muligt bruge reb, som er for gamle til at føre på. Man bruger i almindelighed dynamiske reb som fixreb. Selvom et reb er kasseret til at føre på, vil det uden problemer kunne holde pendulstyrt og toprebsstyrt. Det er betydeligt lettere at klatre på statistiske reb ligesom de letter hejsning af udstyr, men brug af statiske reb kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, som vi ikke vil komme ind på i dette hæfte. Medbring altid (mindst) en rebbeskytter. Til at fjerne mindre lidt større klippestykker er et koben det bedste. Et lille koben er betydeligt lettere at klatre rundt med end et stort, og og kun de største klippestykker kræver et stort koben eler en brækstang. Til rensning af borede huller bruges en særlig hulbørste, som kan købes i byggemarkeder. Hvis man bruger ekspansionsbolte kan man blæse hullet rent med en sump slange. Hvis man bruger limbolte må man ikke puste med munden for at undgå spyt i hullet. I stedet skal man bruge en form for blæsebælg. I byggemarkeder kan man købe blæsebælge til at rense huller, men de er typisk noget klodsede at klatre rundt med, så man kan evt. selv lave en af en blød flaske. Hvis et reb får en skade, skal det straks skæres over. Tøj Man må regne med at både sko og tøj bliver beskidt og slidt. Hvis der kommer lim på tøjet, vil ikke kunne fjernes helt igen. Det meste udstyr kan hænge i ens sele, men udstyr såsom ekstra bor til boremaskinen skal man have et andet sted. Lommer med lynlås er derfor en fordel. For at udgå at få lim på hænderne, skal man bruge handsker. Hvis man skal klatre meget på reb, kan handsker også være en fordel mod hudafskrabninger. Beskyttelsesudstyr Brug af hjelm er ekstra vigtigt, når man hænger i et fixreb, idet eventuele småsten, som rebet løsner har stor sandsynlighed for at ramme klatreren. Ørepropper beskytter mod larmen fra borehammeren. Somme tider kan det være nødvendigt at bore i en position, hvor hovedet er ganske tæt på borehammeren. Større høreværn er upraktiske at klatre med. En støvmaske beskytter mod støv man renser ud af ruten og mod borestøv. Et tørklæde man kan trække op for ansigten kan evt. bruges. Borebolttyper og hulsikringer Normalt vil valget stå mellem limbolte og ekspansionsbolte. Ekspansionsboltene har den fordel at de kan bruges straks de er sat. Dette er en oplagt fordel, hvis man skal sætte boltene under føring. En væsentlig ulempe ved ekspansionsbolte er at det ikke er muligt at checke om den del af bolten som sidder i hullet er svækket af korrosion. Limbolte er derfor i almindelighed at foretrække. Hvis hullet er fyldt helt ud med lim vil der ikke kunne trænge vand in i hullet, så så længe den ydre del af bolten ser intakt ud, så må man regne med at den indre del også er intakt. I kystnære områder er det vigtigt at vælge en bolttype som er modstansdygtig over for korrosion. Et aspekt, som også bør tages med i betragtning, er hvor synlige boltene er. Blanke bolte kan under nogle belysningsforhold være synlige på lang afstand og har det med at gøre ornitologer vrede. Udstyr til klatring på reb Det simpleste og ofte også det bedste er at benytte et simpelt system med en rebklemme og en Grigri e.lign. Man kan bruge en 120 cm slynge som fodslynge, men en fast fodslynge i den rette længde gør det hele lettere. En Grigri 1 er god til gamle slidte reb men uanvendelig til tynde reb. En Grigri 2 er super til tynde reb men kan være lidt svær at få et tykt reb gennem. I USA bruger man på sandsten somme tider at slå en v-bolt ind i borede huller i stedet for de normale bolte. I Elbsandstein (i Saksen og Böhmen) anvendes en særlig meget lang type bolte med

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele:

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus Sportsklatring på klippe. Kursets indhold beskriver

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Baggrund: Som det ses herunder har vi valgt at lave en procedure hvor der reddes på ekstra reb. Dette på baggrund af at det ofte i de sammenhænge samrådet arbejder, er børn der skal hentes ned. Der kan

Læs mere

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10 Standplads og Abseil Side 1 af 10 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer: WWW I denne serie findes: Førstemandsklatring

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018 Dette billedmateriale skal ses som en vejledning der beskriver selve den praktiske eksamensprocedure. Baggrundsviden kan evt. læses i kompendiet til rekreativ træklatring. kompendium i rekreativ træklatring

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Toprebsklatring. - en introduktion

Toprebsklatring. - en introduktion Toprebsklatring - en introduktion Dennis Waldemar / klatrevægsinstruktør / 2006 Klatring en introduktion - af Dennis Waldemar Formålet med dette forløb er at introducere kursisten til klatring på klatrevæg

Læs mere

Artificiel klatring. Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998].

Artificiel klatring. Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998]. Artificiel klatring Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998]. Dansk Bjergklubs artificielklatrekursus. Formålet med Bjergklubbens artificielklatrekursus er, at sikre kursister et

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Guide skrevet af Nicolai Hiorth

Guide skrevet af Nicolai Hiorth Forfatter Gnomen Dato Man Okt 10, 2005 3:15 pm Læst 4472 Beskrivelse Nåh? ok nu vil du være ridder (Pladerustnings fordel) Kategori Rustninger Type Udstyrs Guide Guide skrevet af Nicolai Hiorth Pladerustning,

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest

Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest Som grundlag for arbejdet med udvikling af et IT-læringsprodukt relateret til sikkerhed og heste har vi i projektgruppen

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Klatre topo er for Moseløkken Stenbrud Bornholm

Klatre topo er for Moseløkken Stenbrud Bornholm Klatre topo er for Moseløkken Stenbrud Bornholm Af Kim Moltved d. 8/8 2012 Dansk Klatreforbund Index Dansk Klatreforbund Index 2 Beskrivelse 3 Vejviser 3 Klatrebegrænsninger 3 Foto info 3 Logo beskrivelse

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 3-kursus Pensum for uddannelsen

Læs mere

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2.

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Formål Formålet med eksamen er at få bekræftet at den enkelte elev på egen hånd, kan foretage de gennemgået adventure aktiviteter. Indhold Obligatorisk opgave

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Rutebygning. Et kompendium om rutebygning. Dansk Klatreforbund

Rutebygning. Et kompendium om rutebygning. Dansk Klatreforbund Et kompendium om rutebygning 1 Dansk Klatreforbund Værktøj og hardware Bolte Bolte som bruges i DK er 10mm bolte med forskellige hoveder. Fælles for disse bolte er dog at de monteres med en unbraconøgle

Læs mere

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele:

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for Instruktør 2 føring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer

Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund Version 2009 Ændringer 26.10.08 - AC Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund 1. INDLEDNING 2 2. FORHÅNDSKRAV TIL ASPIRANTEN 2 3. MODULOPBYGNING AF UDDANNELSEN 3 4. AUTORISATION AF TOPREBSLEDERE

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver de elementer, der

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele:

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus i abseil Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

40 Gør Det Selv 3/2001

40 Gør Det Selv 3/2001 40 Gør Det Selv 3/2001 Gyngehest til skrappe drenge og piger Dette superflotte 2-spand vil helt sikkert blive modtaget med stor begejstring. Da hestene fremstilles af limtræ, er de meget solide og kan

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Klatring ved Røstad og Vårbækken

Klatring ved Røstad og Vårbækken Klatring ved Røstad og Vårbækken Røstadvæggen Røstadvæggen starter nede på stranden og fortsætter op i skoven, hvor den danner den ene side af en slugt. For at undgå erosion er det bedst at abseile ned

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

Avanceret træklatring

Avanceret træklatring Avanceret træklatring Avanceret træklatring 1 DGI p idræt & fællesskab Traeklatring 280411.indd 1 16-05-2011 13:30:02 Indholdsfortegnelse Flere baner i gang på samme tid... Side 4 Fra træ til træ... -

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053159 Trækløver Smart-Splitter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trækløver - Varenr. 9053159 Beskrivelse: Til at kløve træ med Anvendelsesområder:

Læs mere

Gør det selv ventilation

Gør det selv ventilation Gør det selv ventilation TRIN FOR TRIN De lyse nætter synger på sidste vers. Selvom dagene stadig kan være dejligt varme, er nætterne ved at blive kolde, og inden efterårets kølige favntag overvælder én

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

Forlæns benspring hoftebøjet (100B)

Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns afsæt og bøjning i hoften med efterfølgende udstrækning inden landing Efter afsæt med armene over hovedet skal hoften bøjes, knæ holdes strakte og hænder holde

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Guide: Sådan bliver du stærk Fra tyndfed til fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Krisztina Maria INDHOLD

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 2. Kursets indhold beskriver de elementer, der som minimum skal

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse Kursusbeskrivelse for Kursus 1 Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse 20.03.2014. Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

arnes staffeli Staffeliet kan benyttes både stående og siddende. Jeg har afprøvet staffelier, opbygget noget lignende hos

arnes staffeli Staffeliet kan benyttes både stående og siddende. Jeg har afprøvet staffelier, opbygget noget lignende hos arnes staffeli Staffeliet kan benyttes både stående og siddende. Jeg har afprøvet staffelier, opbygget noget lignende hos Jann Ulvedal http://jannu.dk/ & Maja de Hemmer http://www.dehemmer.dk/ Men jeg

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Tøjguide Få det optimale ud af dit nye Team Rynkeby cykeltøj

Tøjguide Få det optimale ud af dit nye Team Rynkeby cykeltøj Tøjguide 2017 Få det optimale ud af dit nye Team Rynkeby cykeltøj Vask af cykeltøj At cykeltøjet skal vaskes indimellem giver sig selv, men hvordan er det nu lige det gribes an, og hvor ofte skal det gøres?

Læs mere

Neater Drinker Metallic inkl. 2 stk. 60 cm Neater Solidt sugerør med ventil Sprøjte

Neater Drinker Metallic inkl. 2 stk. 60 cm Neater Solidt sugerør med ventil Sprøjte Neater Drinker Metallic inkl. 2 stk. 60 cm Neater Solidt sugerør med ventil Sprøjte Stopskive Kort stykke sugerør Blødt mundstykkerør Plastmøtrik 60 cm Langt Neater Solidt sugerør Tap til åbning af låg

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere