Kompendie i boreboltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendie i boreboltning"

Transkript

1 Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund

2 Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni Hensigten er at højne niveauet af dansk boreboltning samt at kunne bruges som udgangspunkt for diskussioner om klatreetik og boreboltningsteknik. De holdninger, som udtrykkes i kompendiet, er således først og fremmest forfatterens, men hensigten er, at vi med tiden vil kunne sige, at det er forbundets holdninger, således at kompendiet kan bruges politisk og juridisk i forbundets diskussioner med myndighederne. Kompendiet består af tre dele. Den første del beskriver diverse udstyr, som bruges i forbindelse med boreboltning. Den anden den beskriver hvordan man trin for trin etablerer en boreboltet rute. Her tages udgangspunkt i boreboltning som det pt. foregår på Bornholm. Tredie del beskriver forskellige emner, som ikke naturligt falder ind under første eller anden del. Boreboltning trin for trin Nedenfor beskrives de enkelte trin i etableringen af en boreboltet rute. Det er dog vigtigt at man ser processen som en helhed og gennemfører den fra start til slut. Det vil sige at man skal lave en rute færdig før man begynder på en ny. Det vil også sige at der er (mindst) én klatrer der skal lægge engagement i at det bliver en god rute og at projektet bliver fulgt til dørs. Det sker at folk bolter en rute som de ikke ved præcis hvordan skal klatres, hvilket let kommer til at betyde at bolte ikke kommer til at sidde hensigtsmæssigt. Rundt omkring på klipperne findes også ruter som aldrig er lavet færdige. Det skal vi undgå. For at holde begreberne ud fra hinanden vil vi først tale om en rute, når den er førstebesteget. Indtil da vil vi blot tale om en linje, hvor man har som projekt at lave en rute. Find en linje Gode ruter følger naturlige linjer i klippevæggen. Med naturlig mener jeg selvfølgelig linjer, som er naturlige at klatre. Det vil sige at ruter ofte følger rids, diedrer, pillarer og tilsvarende formationer. Det er vigtigt først at etablere ruter på de mest oplagte linjer, og så eventuelt senere at lave sværere ruter mellem de allerede etablerede ruter. Hvis man har en forestilling om at der kan være en rute op ad en bestemt væg, men er usikker på præcis hvilken linje den skal følge, så vil tvivlen ofte forsvinde, hvis man etablerer andre ruter ved siden af. Nogen steder kan der være klatreetiske overvejelser om hvorvidt en given linje overhovedet skal boreboltes. Kan den klatres på naturlige sikringer? Har den været klatret artificielt? Vil klatring af ruten kræve chipning eller limning? Hvis der er andre linjer i området, hvor disse overvejelser ikke kommer på tale, så bolt dem først. Etablering af fixreb Når vi skal arbejde på en linje er fixrebet vor livline. Det er derfor af største betydning, at vi kan stole 100 % på fixrebet. Omvendt, hvis vi stoler 100 % på fixrebet, så kan vi arbejde effektivt uden konstant at skulle spekulere på sikkerheden. Først etableres et solidt anker. I modsætning til når man har ført en rute, er der ingen grund til lave ankeret tæt på kanten. Ankeret kan være et træ, et boreboltsanker, hulsikringer, bladbolte, kiler osv. Med ankeret etableret kan man begynde at bevæge sig ned ad linjen. Vær meget opmærksom på løse sten, som rebet kan skubbe til. Når man arbejder på rebet. Sådanne løse sten smides ned. Hvis det ikke er muligt at rense for løse sten, findes et at andet anker at fire sig ned fra. Hvis rebet alligevel skulle løsne en sten, er det derfor vigtigt at: Alt arbejde på fixrebet foregår med hjelm.

3 hensyn til sikkerheden. Der findes mikrohulsikringer som kan bruges i sådanne situationer, men den traditionelle metode er bathooking. En bathook er en meget lille spids skyhook. Man borer et 6 mm hul og banker spidsen af bat-hooken ind i hullet hvorved den kommer til at sidde lidt i spænd. Mange artificielklatrere har klatret supersvære passager for først efterfølgende at opdage at de havde overset et bat-hook-hul. Hvis man under artificielklatring kommer til en helt blank passage skal man spørge sig selv hvor man ville placere et bat-hook-hul. Det er nok også der, andre ville placere et sådant hul. Klatreetik Med klatreetik mener jeg de forhold vi tager op i vores interne diskussioner om god klatrestil om om hvad vi vil med klatring. Vores forhold til ikke-klatrere er en anden sag som man for alt i verden skal undgå at blande sammen med vores interne klatreetik. Mange af vore holdninger til klatreetik er samlet i Tirolerdeklarationen. Særligt Artikel 1 og artikel 7-9 er relevante i forbindelse med boltning at ruter. På Bornholm er den almindelige opfattelse at stenbrud er menneskeskabte og at det derfor er acceptabelt at bruge borebolte. Der er mere delte holdning til borebolte på de naturlige klipper, og der har været adskillige episoder hvor nogen klatre har placeret bolte, som så kort tid efter er blevet choppet. Når man arbejder på rebet vil selv små skarpe kanter, som rører rebet, langsomt kunne skære dette i stykker. Der er flere måder at håndtere dette problem: Rebbeskyttere. Disse lægges over de skarpe kanter, så den skarpe kant skærer i rebbeskytteren i stedet for i rebet. Man kan bruge specielt fremstillede rebbeskyttere, en rygsæk, et stykke kraftig vandslange om rebet m.m. Mellemsikringer. Man kan sætte mellemsikringer neden for skarpe kanter. Rebet bindes fast i mellemsikringen således at der ikke er belastning på den del af rebet, som ligger over mellemsikringen. Selvom man kommer til at hænge med fuld kropsvægt i mellemsikringen behøver den ikke at være af samme kvalitet som som et anker. Yderligere to metoder er vist på figurerne. Forhold til ejere og myndigheder Klatring er i Danmark kun tilladt hvor det sker efter aftale med ejeren. Tilladelsen kan være midlertidig eller permanent, men ejeren kan til enhver tid opsige aftalen så vi mister retten til at klatre i et område. Dette gør det ekstra vigtigt, at vi optræder eksemplarisk på klipperne. I modsætning til stier erosion osv. er borebolte en form for naturpåvirkning som klart viser at her har været klatrere. Derfor kan borebolte være en torn i øjet på naturfredningsfolk uanset om andre naturpåvirkninger er kan have langt større betydning for dyre- og planteliv. Derfor bør boreboltene placeres diskret i det omfang det er muligt. Erfaringen siger at andre end klatrere kan have svært ved at finde borebolte idet de ikke ved hvor de skal lede. Faktisk siger al erfaring at borebolte er noget vi ikke skal involvere myndighederne i idet brugen af borebolte primært er et klatreetisk problem. Hvis ruten ikke følger faldlinjen, kan mellemsikringer også bruges til at rette fixrebet ind i den linje man ønsker at følge. På overhængende ruter vil mellemsikringer hjælpe til at holde en ind til klippen. Til det brug er det oftest lettere blot at sætte rebet gennem i karabin i mellemsikringen i stedet for at fiksere rebet i mellemsikringen. I forhold til ejere er det af største betydning at vi klargør at uanset om klatringen foregår på deres område og med faste bolte kan ejeren ikke gøres ansvarlig for eventuelle klatreulykker. Den simpleste måde at bevæge sig op og nedad rebet er ved hjælp af en grigri og en ascender med en fodløkke. Hvis man skal klatre langt op ad et frithængende reb, er det mere effektivt med 2 ascendere. Linjecheck Før man går videre skal linjen checkes. Er den overhovedet værd at klatre? Er det den naturlige linjeføring? Er den for svær, så den skal overlades til en anden/fremtiden? Man kan enten checke linjen, ved at selvsikre sig til fixrebet, eller man kan toprebe den sikret af en makker. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne klatre ruten i sin helhed på denne trin, men man skal overbevise sig om at det vil kunne lade sig gøre, når ruten er renset og boltet. Når man er sikker på at man vil lave en rute op ad en bestemt linje kan man lave et boltreboltsanker

4 hvor ruten skal slutte. Det vil lette det videre arbejde at have et fast etableret punkt. Man kan evt. bore to huller og lave et anker med hulsikringer, hvis man ikke vil vente til limen i et boreboltsanker er hærdet. boremaskinen så hejses op til førstemanden, når han giver tegn til det. Ruterensning En klippevæg, hvor der ikke har været mennesker før, vil ofte være fuld af skidt og løse sten. Hvor meget skidt der er tale om varierer ganske meget fra sted til sted. Ruter i gamle stenbrud kræver specielt meget rensning idet naturlig erosion ikke haft tid til at gøre sit. Rensning har dels betydning for oplevelsen af ruten og dels har det betydning for sikkerheden et der ikke er løse sten. Grundprincippet under rensning er at alt skal væk. Det vil sige at alt fra store blokke til fint støv skal væk. Store blokke fjernes med koben. Hvis de ikke kan fjernes med et koben, vil de heller ikke kunne løsnes af en klatrer. Jord kan ofte indeholde sten, så det har også sikkerhedsmæssig betydning af al jord bliver fjernet. Når ruten renses, vil det falde videre ned ad ruten. Derfor: Hvis du skal vippe en stor blok ud, skal du sørge for at hverken reb eller dine ben er under blokken. Den del af fixrebet som er under dig skal kvejles op, som rebet ikke kan blive remt af stenslag. Rens aldrig hvis der er nogen under dig. Det betyder blandt andet at man ikke kan være mere end en om at rense en rute. Da skidtet falder nedad, skal linjen renses oppefra. Der er ingen grund til at rense den nedre del af en linje før den øvre er renset helt færdig. En del jord og støv vil blive virvlet rundt i luften, så man kan ikke undgå at blive ganske beskidt af arbejdet. Brug evt. støvmaske. Når ruten er færdig og har stået nogen tid, kan det somme tider være nødvedigt at rense den igen. Dels kan der være kommet skidt fra andre ruter på væggen som er renset efterfølgende, dels vil viind og regn kunne vaske jord ud af dybe rids. Endelig kan klatrere på ruten have løsnet lav m.v. når de klatrer. En sådan efterfølgende rensning er dog relativt hurtigt klaret forudsat at den første rensning har været grundig. Nogle fører ruter med hulsikringer for så efterfølgende under abseil at kunne bolte ruten med limbolte. Bat-hooking Toprebning Når linjen er renset, skal den prøveklatres, så man kan finde ud af præcis hvordan den skal gå og hvor boreboltene skal placeres. Som ved linjechecket kan man enten gøre det selvsikret til fixrebet eller ved at en makker sikrer toprebet. Mens man klatrer, markeres naturlige boltplaceringer med kridt e. lign. Linjen toprebes evt. flere gange og evt. af flere personer indtil man er helt sikker på hvor boltene skal placeres. Hvis man under artificiel klatring skal passere blanke klippepartier, kan man lave en boreboltsstige, men dette er meget tidskrævende og efterlader langt flere borebolte end hvad der er nødvendigt af

5 Diverse Udskiftning af bolte Når vi sætter bolte er tanken selvfølgelig at de skal sidde der længst muligt. Derfor skal man være grundig med valg af bolttype og placering. Ikke desto mindre sker det regelmæssigt at bolte skal fjernes eller udskiftes. Det er noget man bør tage med i sine overvejelser allerede når boltene placeres. Grunde til at en bolt skal fjernes kan være korrosion, ændret klatreetik, ændrede regler i området eller at der er kommet nye og mere sikre bolttyper. Hvis limen i en limbolt er ordentligt hærdet, så kan man fjerne bolten ved at stikke en kraftig jernstantg ind i øjet og dreje rundt. Herved vil bolten blive vredet rundt til den knækker helt inde i plan med klippen. Det kan være nødvendigt at banke eventuelle udstikkende grater af, så man ikke kan rive sig på dem. Hvis en ekspansionsbolt har en ibanket split, vil denne kunne bores ud hvorefter bolten kan fjernes. Hvis en ekspansionsbolten en løs hænger, starter man med at skrue denne af. Hvis man ved at hullet er boret tilstrækkeligt dybe, kan bolten slås i plan med klippen, men dette må man ikke forsøge sig med med mindre man er helt sikker. Ellers skal den skæres af. Hvis det er muligt at komme til med en vinkelsliber, så er det det bedste. Ellers kræves er sidste udvej at bruge en nedstryger eller en stor boltsaks. Det er vanskeligt at kappe bolten helt inde ved klippen, så efter at den er kappen slås den i plan med væggen med en hammer. Boreboltning under føring På flerreblængders ruter er det i almindelighed ikke muligt at bolte hængende i et fixreb. Så må man bolte under føring. Boreboltning under føring kan foregår med boremaskine eller hånddril. Ved artificiel klatring drejer det sig blot om at stille sig godt op i stigerne. Ved svær friklatring er opgaven betydeligt vanskeligere. Hvis man bruger hånddril, vil man ofte kunne hænge lidt i hånddrillen når men har boret hullet nogle mm dybt. At friklatre med en boremaskine kan være vanskeligt. Det kan så være nødvendigt at sikringsmanden har boremaskinen mens førstemanden klatrer. Med et taljetræk kan Boltene skal først og fremmest sikre mod at klatreren ved styrt rammer jorden, hylder eller bliver udsat for farlige pendulstyrt. Det betyder at boltene skal sidde tæt nær jorden og efter hylder. På traverser skal boltene sidde relativt tæt og først og fremmest sikre at man ikke pendulerer ind i diedrer e. lign. En tommelfingerregel er at sikringerne ikke må sidde længere fra hinanden end at det vil kræve at 2 sikringer svigter for at styrtet bliver livfarligt. Boltene skal placeres så man står relativt godt når de skal klippes. Tænk på at dette også skal gælde for personer som er højere eller lavere end du selv er. At stå relativt godt skal ses i relation til rutens helhedsgradering og ikke i forhold til din egen klatreformåen. På en væg hvor ruterne ligger tæt skal man overveje om ens boltplaceringer kunne virke forstyrrende på de andre ruter. Hvis en rute kan klatres i flere varianter eller deler sig, skal man sørge for at det klart fremgår hvilke bolte der hører til hvilke ruter. På en stor væg kan man overveje at lave en standplads hvor en rute deler sig. En måde at markere at bolte hører til forskellige nærtliggende ruter er ved at placere dem i samme højde. For at få overblik over nærliggende ruter og varianter, bør man klatre dem alle før man lægger sig fast på placeringen af boltene. Boreboltning Stedet hvor bolten skal sidde checkes grundigt for svagheder i klippen. Med en hammer bankes på klippen, for at høre om den er massiv. Man laver en tapemarkering på boret til at markere den ønskede boredybde. Husk et ekstra-bor i tilfælde af at boret skulle knække. Hvis ruten er overhængende kan det være en fordel at bruge et langt bor, så man ikke behøver at trække sig så tæt til klippe når der skal bores. Før man går i gang med at bore skal man placeres sig i en god arbejdsposition. Det er anstrengende at have hænderne over hjertehøjde, så man skal så vidt muligt ikke bore over hovedet. Bor, der sætter sig fast eller knækker, skuldes ofte dårlig arbejdsposition.

6 Hullet bores vinkelret på klippen eller så det peger lidt opad. Hvis man skal bore flere huller, skal boret have tid til at køle af mellem hver boring idet varmen kan få boret til at miste sin hærdning eller få spidsten til at knække af. Når hullet er boret, skal det renses. Vejledende er at det skal blæses og børstes 3 gange eller indtil der ikke kommer mere støv ud af hullet. Ved brug af glasampuller bruges en ampul pr. hul. Det er vigtigt at bolten snurres godt rundt i hullet for at mikse limen. Ampullim hærder hurtigt og kan bruges under relativt kolde forhold. Ampullim kræver at hullet bores meget præcist og at man har en så god arbejdsposition at man kan nå at snurre bolten tilstrækkeligt inden limen hærder. Ampullim giver i almindelighed ikke en fuldstændig forsegling af hullet. Boreboltene kan enten være ekspansionsbolte eller limbolte. Ekspansionsbolte sættes i hullet og spændes til og er straks klar til brug. Ekspansionsbolte må ikke overspændes, idet det kan rive bolten delvis eller helt over. Lim til limbolte fås dels som glasampuller, hvor der bruges en ampul i hvert hul, og dels i limpatroner som kan bruges til at lime mange bolte. Glasampuller sættes i hullet og bolten slås og skrues ind. Det er boltens rotation som blander limen. Vær opmærksom på at lim i glasampuller hærder meget hurtigt, så en god arbejdsposition er vigtig. Lim i patroner bliver mikset, når det presses ud gennem mikserrøret. Når man er færdig med at lime skrues mikserrøret af og forsynes med en beskyttelseshætte. Det er så muligt at fortsætte med brugen af patronen på et senere tidspunkt. Denne type lim forsegler bolthullerne effektivt. Borehammer Til at bore huler i klippen kræves en kraftig borehammer med en effekt på min. 600 W. Hvis hulerne skal bores langt fra opladningsmuligheder, kan man i stedet bruge en benzindrevet borehammer. Borene forsynes med en tapemarkering af boredybden og evt. dybdestyr på boremaskinen fjernes før brug. Af bore bruges kun højeste kvalitet. Det er en god idé altid at medbringe et ekstrabor, så man kan udskifte, hvis det bor man bruger skulle knække. Hånddril Lim i patroner blandes i det mikserrør, man sprøjter limen ud af. Før man begynder at lime hullet, skal man lade min. 3 cm lim løbe ud af mikserrøret for at sikre sig at den er ordentligt blandet. Hullet fyldes ca. 2/3 op med lim hvorefter bolten sættes i. Hærdetiden afhænger af temperaturen. Hvis det er meget varmt, kan det være nødvendigt at være 2 personer om limningen, hvor den ene sprøjter limen ind og den anden sætter boltene i. Hvis man ikke har en boremaskine eller den er for tung at bære, som kan man medbringe en hånddril. Den består af et håndtag hvori man kan sætte et bor/borehoved. Dem hvor man bruger et bor er bedst. Man slår så med sin bolthammer mens man langsomt drejer hånddrillen rundt. En god arbejdsposition er vigtigt idet det kan være en ret langvarig affære at bore huller på denne måde. Førstebestigning Når linjen er boltet, kan man klatre den. For at det skal tælle som en førstebestigning skal ruten være ført. Ved eventuelle styrt skal klatreren fires til jorden eller sidste no-hands-rest og rebet skal trækkes igennem sikringerne, hvorefter man kan lave endnu et forsøg. Førstebestigningen skal gennemføres på en dag. Det anses for acceptabelt, at man har hængt ekspresslynger på ruten på

7 en ring i enden til at sikre i den ellers skrøbelige sandsten. forhånd. Som førstebestigere regnes det reblag, som først besteg ruten. Hvis man har boret ruten men på grund af regnvejr eller andet ikke har fået boltet ruten, kan man føre ruten på hulsikringer. Hulsikringer er en type slidernut beregnet til at sikre i borede huller. De kan dels bruges som midlertidige sikringer under boreboltning af ruter og dels bruges i områder, hvor hensynet til naturen gør, at man ikke må eller ikke ønsker at sætte borebolte. De borede huller kræver ingen vedligeholdelse eller eftersyn. De borede huller vil være meget svære at få øje på selv for klatrere, så oplysninger om deres placering skal noteres grundigt i guidebogen. Huller til hulsikringer skal bores svagt nedad, så der ikke samle sig vand eller skidt i hullet. Et sådant nedadboret hul er også lettere finde og det giver en bedre belastning at hulsikringens wire. Ankertyper Ved standpladser og i toppen af ruter skal der være ankre. Grundprincippet er som ved standpladser med naturlige sikringer, at ankeret skal bestå af 2 uafhængige sikringer. Grunden er, at vi arbejder i naturen og at man derfor kan have taget fejl af klippens kvalitet eller på anden vis have lavet en fejl. Ved at have 2 uafhængige bolte undgår man, at en enkelt bolt, som svigter, får fatale følger. Hvis en borebolt korroderer og ikke bliver skiftet, så vil det også kunne få fatale følger, hvis et anker kun består af en bolt. Hvis de to bolte efterlades uden yderligere udstyr, vil der være nogen, som begynder at toprebe direkte i boltene, hvilket giver et voldsomt slid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at ankeret er forsynet med en ring eller et kvikled så sliddet kommer der i stedet for i boltene. Ringen eller kvikleddet kan så skiftes, når det er slidt. Uanset hvordan ankeret er organiseret må vi dog opfordre til at rebet kører gennem ens egen karabin ved toprebning. De to bolte kan være forbundet med kæde e. lign. så man kun skal koble sig ind i et punkt eller de kan være adskilt, så man skal koble sig i 2 punkter. Under alle omstændigheder skal ankeret arrangeres, så rebet ikke bliver snoet af at blive trukket gennem ankeret. Eventuelle kvikled vendes så kvikleddet lukkes, når skruen skrues nedad. Man eventuelt have de to punkter placeret lige over hinanden og udelukkende have et kvikled i øverste bolt. Nederste bolt skal så sidde vandret, så rebet kan køre igennem uden at sno. Lim Lim kan købes i gode byggemarkeder. Det kan enten købes i glasampuller eller i patroner til fugepistoler. Uanset type er det vigtigt at limen opbevares korrekt og anvendes inden den angivne sidste anvendelsesdato. Kasseret lim skal behandles som giftigt affald. Man bør bruge handsker, når man håndterer limen. Når ruten er førstebestiget, skal den navngives og beskrives. Førstebestigerne vælger et rutenavn. Der er traditionelt ikke begrænsninger for hvad en rute kan hedde, men undgå at vælge et navn som allerede er brugt i det pågældende klatreområde. Husk på at en rute har det samme rutenavn om 10 eller 20 år, så at kalde ruten En Beskidt Affære, fordi den var beskidt før man rensede den er måske ikke så god reklame for den nu helt rene rute. Ruten beskrives med angivelse af længde, gradering, foto/tegning og alle andre oplysninger, som kunne være af interesse for fremtidige klatrere. Hvad angår gradering er det selvfølgelig blot en personlig vurdering, men prøv at give dit bedste bud og undgå så vidt muligt at over- eller undergradere i et forsøg på at imponere eller på at virke beskeden. Oplysningerne sendes til den lokale guidebogsforfatter, som så eventuelt vil rette lidt i beskrivelsen, så den passer bedre med de øvrige beskrivelser fra området.

8 Udstyr Almindeligt klatreudstyr For at kunne føre sine nye ruter bruges et sæt almindeligt sportsklatreudstyr. Til etablering af topankre o.lign. Kan det være en fordel at medbringe lidt ekstra låsekarabiner. Man bør også medbringe nogle lange slynger til at binde om træer, lave fodslynger, til at lave midlertidige standpladser m.m. Klippesikring såsom kiler, frineds og bladbolte har man normalt ikke brug for, men de kan være en hjælp til at trække sig ind på overhængende ruter, nedfiring på traverser og etablering af firingspunkter. Renseudstyr Udstyrets størrelse kommer naturligvis an på hvad og hvor meget der skal fjernes. Udanset hvad der er for noget udstyr gælder dog at det skal være forsynet med en tilpas kraftig ophængsløkke. Ophængsløkken skal placeres, så udstyret så vidt muligt kan hejses eller sænkes uden at sætte sig fast. Endvidere skal ophængsløkkerne placeres, så de ikke bliver slidt i stykker, når udstyret bruges. Børster til at rense klippen skal have ret kraftige hår. Stålbørster kan eft. Aflagte opvaksebørster er tit gode men bliver hurtigt slidt. Stålbørster kan anvendes, men stålhårene er oftest hårdere end nødvendigt. En flaskerenser er god til dybe huller rids. Tandbørster er generelt for små til andet end at bruge når man skal føre en rute. En bolthammer er uundværelig. Den kan bruges til atløsne mindre klippestykker, til at placere bladbolte og evt. borebolte. Man kan eventuelt bruge en lægtehammer. Fixreb For at kunne bevæge sig rundt på ruten benyttes et fixreb. Klatring på reb giver et støøre slid på rebet end almindelig klatring. Endvidere er der fare for at få lim på rebet eller at det bliver beskidt af det jord eler grus man fjerner fra ruten, og et beskidt reb bliver slidt betydeligt mere end et rent. Endvidere er der forøget fare for skader på rebet fra værktøj eller løsnede sten. På grund af disse forhold vil man så vidt muligt bruge reb, som er for gamle til at føre på. Man bruger i almindelighed dynamiske reb som fixreb. Selvom et reb er kasseret til at føre på, vil det uden problemer kunne holde pendulstyrt og toprebsstyrt. Det er betydeligt lettere at klatre på statistiske reb ligesom de letter hejsning af udstyr, men brug af statiske reb kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, som vi ikke vil komme ind på i dette hæfte. Medbring altid (mindst) en rebbeskytter. Til at fjerne mindre lidt større klippestykker er et koben det bedste. Et lille koben er betydeligt lettere at klatre rundt med end et stort, og og kun de største klippestykker kræver et stort koben eler en brækstang. Til rensning af borede huller bruges en særlig hulbørste, som kan købes i byggemarkeder. Hvis man bruger ekspansionsbolte kan man blæse hullet rent med en sump slange. Hvis man bruger limbolte må man ikke puste med munden for at undgå spyt i hullet. I stedet skal man bruge en form for blæsebælg. I byggemarkeder kan man købe blæsebælge til at rense huller, men de er typisk noget klodsede at klatre rundt med, så man kan evt. selv lave en af en blød flaske. Hvis et reb får en skade, skal det straks skæres over. Tøj Man må regne med at både sko og tøj bliver beskidt og slidt. Hvis der kommer lim på tøjet, vil ikke kunne fjernes helt igen. Det meste udstyr kan hænge i ens sele, men udstyr såsom ekstra bor til boremaskinen skal man have et andet sted. Lommer med lynlås er derfor en fordel. For at udgå at få lim på hænderne, skal man bruge handsker. Hvis man skal klatre meget på reb, kan handsker også være en fordel mod hudafskrabninger. Beskyttelsesudstyr Brug af hjelm er ekstra vigtigt, når man hænger i et fixreb, idet eventuele småsten, som rebet løsner har stor sandsynlighed for at ramme klatreren. Ørepropper beskytter mod larmen fra borehammeren. Somme tider kan det være nødvendigt at bore i en position, hvor hovedet er ganske tæt på borehammeren. Større høreværn er upraktiske at klatre med. En støvmaske beskytter mod støv man renser ud af ruten og mod borestøv. Et tørklæde man kan trække op for ansigten kan evt. bruges. Borebolttyper og hulsikringer Normalt vil valget stå mellem limbolte og ekspansionsbolte. Ekspansionsboltene har den fordel at de kan bruges straks de er sat. Dette er en oplagt fordel, hvis man skal sætte boltene under føring. En væsentlig ulempe ved ekspansionsbolte er at det ikke er muligt at checke om den del af bolten som sidder i hullet er svækket af korrosion. Limbolte er derfor i almindelighed at foretrække. Hvis hullet er fyldt helt ud med lim vil der ikke kunne trænge vand in i hullet, så så længe den ydre del af bolten ser intakt ud, så må man regne med at den indre del også er intakt. I kystnære områder er det vigtigt at vælge en bolttype som er modstansdygtig over for korrosion. Et aspekt, som også bør tages med i betragtning, er hvor synlige boltene er. Blanke bolte kan under nogle belysningsforhold være synlige på lang afstand og har det med at gøre ornitologer vrede. Udstyr til klatring på reb Det simpleste og ofte også det bedste er at benytte et simpelt system med en rebklemme og en Grigri e.lign. Man kan bruge en 120 cm slynge som fodslynge, men en fast fodslynge i den rette længde gør det hele lettere. En Grigri 1 er god til gamle slidte reb men uanvendelig til tynde reb. En Grigri 2 er super til tynde reb men kan være lidt svær at få et tykt reb gennem. I USA bruger man på sandsten somme tider at slå en v-bolt ind i borede huller i stedet for de normale bolte. I Elbsandstein (i Saksen og Böhmen) anvendes en særlig meget lang type bolte med

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere