Kompendie i boreboltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendie i boreboltning"

Transkript

1 Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund

2 Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni Hensigten er at højne niveauet af dansk boreboltning samt at kunne bruges som udgangspunkt for diskussioner om klatreetik og boreboltningsteknik. De holdninger, som udtrykkes i kompendiet, er således først og fremmest forfatterens, men hensigten er, at vi med tiden vil kunne sige, at det er forbundets holdninger, således at kompendiet kan bruges politisk og juridisk i forbundets diskussioner med myndighederne. Kompendiet består af tre dele. Den første del beskriver diverse udstyr, som bruges i forbindelse med boreboltning. Den anden den beskriver hvordan man trin for trin etablerer en boreboltet rute. Her tages udgangspunkt i boreboltning som det pt. foregår på Bornholm. Tredie del beskriver forskellige emner, som ikke naturligt falder ind under første eller anden del. Boreboltning trin for trin Nedenfor beskrives de enkelte trin i etableringen af en boreboltet rute. Det er dog vigtigt at man ser processen som en helhed og gennemfører den fra start til slut. Det vil sige at man skal lave en rute færdig før man begynder på en ny. Det vil også sige at der er (mindst) én klatrer der skal lægge engagement i at det bliver en god rute og at projektet bliver fulgt til dørs. Det sker at folk bolter en rute som de ikke ved præcis hvordan skal klatres, hvilket let kommer til at betyde at bolte ikke kommer til at sidde hensigtsmæssigt. Rundt omkring på klipperne findes også ruter som aldrig er lavet færdige. Det skal vi undgå. For at holde begreberne ud fra hinanden vil vi først tale om en rute, når den er førstebesteget. Indtil da vil vi blot tale om en linje, hvor man har som projekt at lave en rute. Find en linje Gode ruter følger naturlige linjer i klippevæggen. Med naturlig mener jeg selvfølgelig linjer, som er naturlige at klatre. Det vil sige at ruter ofte følger rids, diedrer, pillarer og tilsvarende formationer. Det er vigtigt først at etablere ruter på de mest oplagte linjer, og så eventuelt senere at lave sværere ruter mellem de allerede etablerede ruter. Hvis man har en forestilling om at der kan være en rute op ad en bestemt væg, men er usikker på præcis hvilken linje den skal følge, så vil tvivlen ofte forsvinde, hvis man etablerer andre ruter ved siden af. Nogen steder kan der være klatreetiske overvejelser om hvorvidt en given linje overhovedet skal boreboltes. Kan den klatres på naturlige sikringer? Har den været klatret artificielt? Vil klatring af ruten kræve chipning eller limning? Hvis der er andre linjer i området, hvor disse overvejelser ikke kommer på tale, så bolt dem først. Etablering af fixreb Når vi skal arbejde på en linje er fixrebet vor livline. Det er derfor af største betydning, at vi kan stole 100 % på fixrebet. Omvendt, hvis vi stoler 100 % på fixrebet, så kan vi arbejde effektivt uden konstant at skulle spekulere på sikkerheden. Først etableres et solidt anker. I modsætning til når man har ført en rute, er der ingen grund til lave ankeret tæt på kanten. Ankeret kan være et træ, et boreboltsanker, hulsikringer, bladbolte, kiler osv. Med ankeret etableret kan man begynde at bevæge sig ned ad linjen. Vær meget opmærksom på løse sten, som rebet kan skubbe til. Når man arbejder på rebet. Sådanne løse sten smides ned. Hvis det ikke er muligt at rense for løse sten, findes et at andet anker at fire sig ned fra. Hvis rebet alligevel skulle løsne en sten, er det derfor vigtigt at: Alt arbejde på fixrebet foregår med hjelm.

3 hensyn til sikkerheden. Der findes mikrohulsikringer som kan bruges i sådanne situationer, men den traditionelle metode er bathooking. En bathook er en meget lille spids skyhook. Man borer et 6 mm hul og banker spidsen af bat-hooken ind i hullet hvorved den kommer til at sidde lidt i spænd. Mange artificielklatrere har klatret supersvære passager for først efterfølgende at opdage at de havde overset et bat-hook-hul. Hvis man under artificielklatring kommer til en helt blank passage skal man spørge sig selv hvor man ville placere et bat-hook-hul. Det er nok også der, andre ville placere et sådant hul. Klatreetik Med klatreetik mener jeg de forhold vi tager op i vores interne diskussioner om god klatrestil om om hvad vi vil med klatring. Vores forhold til ikke-klatrere er en anden sag som man for alt i verden skal undgå at blande sammen med vores interne klatreetik. Mange af vore holdninger til klatreetik er samlet i Tirolerdeklarationen. Særligt Artikel 1 og artikel 7-9 er relevante i forbindelse med boltning at ruter. På Bornholm er den almindelige opfattelse at stenbrud er menneskeskabte og at det derfor er acceptabelt at bruge borebolte. Der er mere delte holdning til borebolte på de naturlige klipper, og der har været adskillige episoder hvor nogen klatre har placeret bolte, som så kort tid efter er blevet choppet. Når man arbejder på rebet vil selv små skarpe kanter, som rører rebet, langsomt kunne skære dette i stykker. Der er flere måder at håndtere dette problem: Rebbeskyttere. Disse lægges over de skarpe kanter, så den skarpe kant skærer i rebbeskytteren i stedet for i rebet. Man kan bruge specielt fremstillede rebbeskyttere, en rygsæk, et stykke kraftig vandslange om rebet m.m. Mellemsikringer. Man kan sætte mellemsikringer neden for skarpe kanter. Rebet bindes fast i mellemsikringen således at der ikke er belastning på den del af rebet, som ligger over mellemsikringen. Selvom man kommer til at hænge med fuld kropsvægt i mellemsikringen behøver den ikke at være af samme kvalitet som som et anker. Yderligere to metoder er vist på figurerne. Forhold til ejere og myndigheder Klatring er i Danmark kun tilladt hvor det sker efter aftale med ejeren. Tilladelsen kan være midlertidig eller permanent, men ejeren kan til enhver tid opsige aftalen så vi mister retten til at klatre i et område. Dette gør det ekstra vigtigt, at vi optræder eksemplarisk på klipperne. I modsætning til stier erosion osv. er borebolte en form for naturpåvirkning som klart viser at her har været klatrere. Derfor kan borebolte være en torn i øjet på naturfredningsfolk uanset om andre naturpåvirkninger er kan have langt større betydning for dyre- og planteliv. Derfor bør boreboltene placeres diskret i det omfang det er muligt. Erfaringen siger at andre end klatrere kan have svært ved at finde borebolte idet de ikke ved hvor de skal lede. Faktisk siger al erfaring at borebolte er noget vi ikke skal involvere myndighederne i idet brugen af borebolte primært er et klatreetisk problem. Hvis ruten ikke følger faldlinjen, kan mellemsikringer også bruges til at rette fixrebet ind i den linje man ønsker at følge. På overhængende ruter vil mellemsikringer hjælpe til at holde en ind til klippen. Til det brug er det oftest lettere blot at sætte rebet gennem i karabin i mellemsikringen i stedet for at fiksere rebet i mellemsikringen. I forhold til ejere er det af største betydning at vi klargør at uanset om klatringen foregår på deres område og med faste bolte kan ejeren ikke gøres ansvarlig for eventuelle klatreulykker. Den simpleste måde at bevæge sig op og nedad rebet er ved hjælp af en grigri og en ascender med en fodløkke. Hvis man skal klatre langt op ad et frithængende reb, er det mere effektivt med 2 ascendere. Linjecheck Før man går videre skal linjen checkes. Er den overhovedet værd at klatre? Er det den naturlige linjeføring? Er den for svær, så den skal overlades til en anden/fremtiden? Man kan enten checke linjen, ved at selvsikre sig til fixrebet, eller man kan toprebe den sikret af en makker. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne klatre ruten i sin helhed på denne trin, men man skal overbevise sig om at det vil kunne lade sig gøre, når ruten er renset og boltet. Når man er sikker på at man vil lave en rute op ad en bestemt linje kan man lave et boltreboltsanker

4 hvor ruten skal slutte. Det vil lette det videre arbejde at have et fast etableret punkt. Man kan evt. bore to huller og lave et anker med hulsikringer, hvis man ikke vil vente til limen i et boreboltsanker er hærdet. boremaskinen så hejses op til førstemanden, når han giver tegn til det. Ruterensning En klippevæg, hvor der ikke har været mennesker før, vil ofte være fuld af skidt og løse sten. Hvor meget skidt der er tale om varierer ganske meget fra sted til sted. Ruter i gamle stenbrud kræver specielt meget rensning idet naturlig erosion ikke haft tid til at gøre sit. Rensning har dels betydning for oplevelsen af ruten og dels har det betydning for sikkerheden et der ikke er løse sten. Grundprincippet under rensning er at alt skal væk. Det vil sige at alt fra store blokke til fint støv skal væk. Store blokke fjernes med koben. Hvis de ikke kan fjernes med et koben, vil de heller ikke kunne løsnes af en klatrer. Jord kan ofte indeholde sten, så det har også sikkerhedsmæssig betydning af al jord bliver fjernet. Når ruten renses, vil det falde videre ned ad ruten. Derfor: Hvis du skal vippe en stor blok ud, skal du sørge for at hverken reb eller dine ben er under blokken. Den del af fixrebet som er under dig skal kvejles op, som rebet ikke kan blive remt af stenslag. Rens aldrig hvis der er nogen under dig. Det betyder blandt andet at man ikke kan være mere end en om at rense en rute. Da skidtet falder nedad, skal linjen renses oppefra. Der er ingen grund til at rense den nedre del af en linje før den øvre er renset helt færdig. En del jord og støv vil blive virvlet rundt i luften, så man kan ikke undgå at blive ganske beskidt af arbejdet. Brug evt. støvmaske. Når ruten er færdig og har stået nogen tid, kan det somme tider være nødvedigt at rense den igen. Dels kan der være kommet skidt fra andre ruter på væggen som er renset efterfølgende, dels vil viind og regn kunne vaske jord ud af dybe rids. Endelig kan klatrere på ruten have løsnet lav m.v. når de klatrer. En sådan efterfølgende rensning er dog relativt hurtigt klaret forudsat at den første rensning har været grundig. Nogle fører ruter med hulsikringer for så efterfølgende under abseil at kunne bolte ruten med limbolte. Bat-hooking Toprebning Når linjen er renset, skal den prøveklatres, så man kan finde ud af præcis hvordan den skal gå og hvor boreboltene skal placeres. Som ved linjechecket kan man enten gøre det selvsikret til fixrebet eller ved at en makker sikrer toprebet. Mens man klatrer, markeres naturlige boltplaceringer med kridt e. lign. Linjen toprebes evt. flere gange og evt. af flere personer indtil man er helt sikker på hvor boltene skal placeres. Hvis man under artificiel klatring skal passere blanke klippepartier, kan man lave en boreboltsstige, men dette er meget tidskrævende og efterlader langt flere borebolte end hvad der er nødvendigt af

5 Diverse Udskiftning af bolte Når vi sætter bolte er tanken selvfølgelig at de skal sidde der længst muligt. Derfor skal man være grundig med valg af bolttype og placering. Ikke desto mindre sker det regelmæssigt at bolte skal fjernes eller udskiftes. Det er noget man bør tage med i sine overvejelser allerede når boltene placeres. Grunde til at en bolt skal fjernes kan være korrosion, ændret klatreetik, ændrede regler i området eller at der er kommet nye og mere sikre bolttyper. Hvis limen i en limbolt er ordentligt hærdet, så kan man fjerne bolten ved at stikke en kraftig jernstantg ind i øjet og dreje rundt. Herved vil bolten blive vredet rundt til den knækker helt inde i plan med klippen. Det kan være nødvendigt at banke eventuelle udstikkende grater af, så man ikke kan rive sig på dem. Hvis en ekspansionsbolt har en ibanket split, vil denne kunne bores ud hvorefter bolten kan fjernes. Hvis en ekspansionsbolten en løs hænger, starter man med at skrue denne af. Hvis man ved at hullet er boret tilstrækkeligt dybe, kan bolten slås i plan med klippen, men dette må man ikke forsøge sig med med mindre man er helt sikker. Ellers skal den skæres af. Hvis det er muligt at komme til med en vinkelsliber, så er det det bedste. Ellers kræves er sidste udvej at bruge en nedstryger eller en stor boltsaks. Det er vanskeligt at kappe bolten helt inde ved klippen, så efter at den er kappen slås den i plan med væggen med en hammer. Boreboltning under føring På flerreblængders ruter er det i almindelighed ikke muligt at bolte hængende i et fixreb. Så må man bolte under føring. Boreboltning under føring kan foregår med boremaskine eller hånddril. Ved artificiel klatring drejer det sig blot om at stille sig godt op i stigerne. Ved svær friklatring er opgaven betydeligt vanskeligere. Hvis man bruger hånddril, vil man ofte kunne hænge lidt i hånddrillen når men har boret hullet nogle mm dybt. At friklatre med en boremaskine kan være vanskeligt. Det kan så være nødvendigt at sikringsmanden har boremaskinen mens førstemanden klatrer. Med et taljetræk kan Boltene skal først og fremmest sikre mod at klatreren ved styrt rammer jorden, hylder eller bliver udsat for farlige pendulstyrt. Det betyder at boltene skal sidde tæt nær jorden og efter hylder. På traverser skal boltene sidde relativt tæt og først og fremmest sikre at man ikke pendulerer ind i diedrer e. lign. En tommelfingerregel er at sikringerne ikke må sidde længere fra hinanden end at det vil kræve at 2 sikringer svigter for at styrtet bliver livfarligt. Boltene skal placeres så man står relativt godt når de skal klippes. Tænk på at dette også skal gælde for personer som er højere eller lavere end du selv er. At stå relativt godt skal ses i relation til rutens helhedsgradering og ikke i forhold til din egen klatreformåen. På en væg hvor ruterne ligger tæt skal man overveje om ens boltplaceringer kunne virke forstyrrende på de andre ruter. Hvis en rute kan klatres i flere varianter eller deler sig, skal man sørge for at det klart fremgår hvilke bolte der hører til hvilke ruter. På en stor væg kan man overveje at lave en standplads hvor en rute deler sig. En måde at markere at bolte hører til forskellige nærtliggende ruter er ved at placere dem i samme højde. For at få overblik over nærliggende ruter og varianter, bør man klatre dem alle før man lægger sig fast på placeringen af boltene. Boreboltning Stedet hvor bolten skal sidde checkes grundigt for svagheder i klippen. Med en hammer bankes på klippen, for at høre om den er massiv. Man laver en tapemarkering på boret til at markere den ønskede boredybde. Husk et ekstra-bor i tilfælde af at boret skulle knække. Hvis ruten er overhængende kan det være en fordel at bruge et langt bor, så man ikke behøver at trække sig så tæt til klippe når der skal bores. Før man går i gang med at bore skal man placeres sig i en god arbejdsposition. Det er anstrengende at have hænderne over hjertehøjde, så man skal så vidt muligt ikke bore over hovedet. Bor, der sætter sig fast eller knækker, skuldes ofte dårlig arbejdsposition.

6 Hullet bores vinkelret på klippen eller så det peger lidt opad. Hvis man skal bore flere huller, skal boret have tid til at køle af mellem hver boring idet varmen kan få boret til at miste sin hærdning eller få spidsten til at knække af. Når hullet er boret, skal det renses. Vejledende er at det skal blæses og børstes 3 gange eller indtil der ikke kommer mere støv ud af hullet. Ved brug af glasampuller bruges en ampul pr. hul. Det er vigtigt at bolten snurres godt rundt i hullet for at mikse limen. Ampullim hærder hurtigt og kan bruges under relativt kolde forhold. Ampullim kræver at hullet bores meget præcist og at man har en så god arbejdsposition at man kan nå at snurre bolten tilstrækkeligt inden limen hærder. Ampullim giver i almindelighed ikke en fuldstændig forsegling af hullet. Boreboltene kan enten være ekspansionsbolte eller limbolte. Ekspansionsbolte sættes i hullet og spændes til og er straks klar til brug. Ekspansionsbolte må ikke overspændes, idet det kan rive bolten delvis eller helt over. Lim til limbolte fås dels som glasampuller, hvor der bruges en ampul i hvert hul, og dels i limpatroner som kan bruges til at lime mange bolte. Glasampuller sættes i hullet og bolten slås og skrues ind. Det er boltens rotation som blander limen. Vær opmærksom på at lim i glasampuller hærder meget hurtigt, så en god arbejdsposition er vigtig. Lim i patroner bliver mikset, når det presses ud gennem mikserrøret. Når man er færdig med at lime skrues mikserrøret af og forsynes med en beskyttelseshætte. Det er så muligt at fortsætte med brugen af patronen på et senere tidspunkt. Denne type lim forsegler bolthullerne effektivt. Borehammer Til at bore huler i klippen kræves en kraftig borehammer med en effekt på min. 600 W. Hvis hulerne skal bores langt fra opladningsmuligheder, kan man i stedet bruge en benzindrevet borehammer. Borene forsynes med en tapemarkering af boredybden og evt. dybdestyr på boremaskinen fjernes før brug. Af bore bruges kun højeste kvalitet. Det er en god idé altid at medbringe et ekstrabor, så man kan udskifte, hvis det bor man bruger skulle knække. Hånddril Lim i patroner blandes i det mikserrør, man sprøjter limen ud af. Før man begynder at lime hullet, skal man lade min. 3 cm lim løbe ud af mikserrøret for at sikre sig at den er ordentligt blandet. Hullet fyldes ca. 2/3 op med lim hvorefter bolten sættes i. Hærdetiden afhænger af temperaturen. Hvis det er meget varmt, kan det være nødvendigt at være 2 personer om limningen, hvor den ene sprøjter limen ind og den anden sætter boltene i. Hvis man ikke har en boremaskine eller den er for tung at bære, som kan man medbringe en hånddril. Den består af et håndtag hvori man kan sætte et bor/borehoved. Dem hvor man bruger et bor er bedst. Man slår så med sin bolthammer mens man langsomt drejer hånddrillen rundt. En god arbejdsposition er vigtigt idet det kan være en ret langvarig affære at bore huller på denne måde. Førstebestigning Når linjen er boltet, kan man klatre den. For at det skal tælle som en førstebestigning skal ruten være ført. Ved eventuelle styrt skal klatreren fires til jorden eller sidste no-hands-rest og rebet skal trækkes igennem sikringerne, hvorefter man kan lave endnu et forsøg. Førstebestigningen skal gennemføres på en dag. Det anses for acceptabelt, at man har hængt ekspresslynger på ruten på

7 en ring i enden til at sikre i den ellers skrøbelige sandsten. forhånd. Som førstebestigere regnes det reblag, som først besteg ruten. Hvis man har boret ruten men på grund af regnvejr eller andet ikke har fået boltet ruten, kan man føre ruten på hulsikringer. Hulsikringer er en type slidernut beregnet til at sikre i borede huller. De kan dels bruges som midlertidige sikringer under boreboltning af ruter og dels bruges i områder, hvor hensynet til naturen gør, at man ikke må eller ikke ønsker at sætte borebolte. De borede huller kræver ingen vedligeholdelse eller eftersyn. De borede huller vil være meget svære at få øje på selv for klatrere, så oplysninger om deres placering skal noteres grundigt i guidebogen. Huller til hulsikringer skal bores svagt nedad, så der ikke samle sig vand eller skidt i hullet. Et sådant nedadboret hul er også lettere finde og det giver en bedre belastning at hulsikringens wire. Ankertyper Ved standpladser og i toppen af ruter skal der være ankre. Grundprincippet er som ved standpladser med naturlige sikringer, at ankeret skal bestå af 2 uafhængige sikringer. Grunden er, at vi arbejder i naturen og at man derfor kan have taget fejl af klippens kvalitet eller på anden vis have lavet en fejl. Ved at have 2 uafhængige bolte undgår man, at en enkelt bolt, som svigter, får fatale følger. Hvis en borebolt korroderer og ikke bliver skiftet, så vil det også kunne få fatale følger, hvis et anker kun består af en bolt. Hvis de to bolte efterlades uden yderligere udstyr, vil der være nogen, som begynder at toprebe direkte i boltene, hvilket giver et voldsomt slid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at ankeret er forsynet med en ring eller et kvikled så sliddet kommer der i stedet for i boltene. Ringen eller kvikleddet kan så skiftes, når det er slidt. Uanset hvordan ankeret er organiseret må vi dog opfordre til at rebet kører gennem ens egen karabin ved toprebning. De to bolte kan være forbundet med kæde e. lign. så man kun skal koble sig ind i et punkt eller de kan være adskilt, så man skal koble sig i 2 punkter. Under alle omstændigheder skal ankeret arrangeres, så rebet ikke bliver snoet af at blive trukket gennem ankeret. Eventuelle kvikled vendes så kvikleddet lukkes, når skruen skrues nedad. Man eventuelt have de to punkter placeret lige over hinanden og udelukkende have et kvikled i øverste bolt. Nederste bolt skal så sidde vandret, så rebet kan køre igennem uden at sno. Lim Lim kan købes i gode byggemarkeder. Det kan enten købes i glasampuller eller i patroner til fugepistoler. Uanset type er det vigtigt at limen opbevares korrekt og anvendes inden den angivne sidste anvendelsesdato. Kasseret lim skal behandles som giftigt affald. Man bør bruge handsker, når man håndterer limen. Når ruten er førstebestiget, skal den navngives og beskrives. Førstebestigerne vælger et rutenavn. Der er traditionelt ikke begrænsninger for hvad en rute kan hedde, men undgå at vælge et navn som allerede er brugt i det pågældende klatreområde. Husk på at en rute har det samme rutenavn om 10 eller 20 år, så at kalde ruten En Beskidt Affære, fordi den var beskidt før man rensede den er måske ikke så god reklame for den nu helt rene rute. Ruten beskrives med angivelse af længde, gradering, foto/tegning og alle andre oplysninger, som kunne være af interesse for fremtidige klatrere. Hvad angår gradering er det selvfølgelig blot en personlig vurdering, men prøv at give dit bedste bud og undgå så vidt muligt at over- eller undergradere i et forsøg på at imponere eller på at virke beskeden. Oplysningerne sendes til den lokale guidebogsforfatter, som så eventuelt vil rette lidt i beskrivelsen, så den passer bedre med de øvrige beskrivelser fra området.

8 Udstyr Almindeligt klatreudstyr For at kunne føre sine nye ruter bruges et sæt almindeligt sportsklatreudstyr. Til etablering af topankre o.lign. Kan det være en fordel at medbringe lidt ekstra låsekarabiner. Man bør også medbringe nogle lange slynger til at binde om træer, lave fodslynger, til at lave midlertidige standpladser m.m. Klippesikring såsom kiler, frineds og bladbolte har man normalt ikke brug for, men de kan være en hjælp til at trække sig ind på overhængende ruter, nedfiring på traverser og etablering af firingspunkter. Renseudstyr Udstyrets størrelse kommer naturligvis an på hvad og hvor meget der skal fjernes. Udanset hvad der er for noget udstyr gælder dog at det skal være forsynet med en tilpas kraftig ophængsløkke. Ophængsløkken skal placeres, så udstyret så vidt muligt kan hejses eller sænkes uden at sætte sig fast. Endvidere skal ophængsløkkerne placeres, så de ikke bliver slidt i stykker, når udstyret bruges. Børster til at rense klippen skal have ret kraftige hår. Stålbørster kan eft. Aflagte opvaksebørster er tit gode men bliver hurtigt slidt. Stålbørster kan anvendes, men stålhårene er oftest hårdere end nødvendigt. En flaskerenser er god til dybe huller rids. Tandbørster er generelt for små til andet end at bruge når man skal føre en rute. En bolthammer er uundværelig. Den kan bruges til atløsne mindre klippestykker, til at placere bladbolte og evt. borebolte. Man kan eventuelt bruge en lægtehammer. Fixreb For at kunne bevæge sig rundt på ruten benyttes et fixreb. Klatring på reb giver et støøre slid på rebet end almindelig klatring. Endvidere er der fare for at få lim på rebet eller at det bliver beskidt af det jord eler grus man fjerner fra ruten, og et beskidt reb bliver slidt betydeligt mere end et rent. Endvidere er der forøget fare for skader på rebet fra værktøj eller løsnede sten. På grund af disse forhold vil man så vidt muligt bruge reb, som er for gamle til at føre på. Man bruger i almindelighed dynamiske reb som fixreb. Selvom et reb er kasseret til at føre på, vil det uden problemer kunne holde pendulstyrt og toprebsstyrt. Det er betydeligt lettere at klatre på statistiske reb ligesom de letter hejsning af udstyr, men brug af statiske reb kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, som vi ikke vil komme ind på i dette hæfte. Medbring altid (mindst) en rebbeskytter. Til at fjerne mindre lidt større klippestykker er et koben det bedste. Et lille koben er betydeligt lettere at klatre rundt med end et stort, og og kun de største klippestykker kræver et stort koben eler en brækstang. Til rensning af borede huller bruges en særlig hulbørste, som kan købes i byggemarkeder. Hvis man bruger ekspansionsbolte kan man blæse hullet rent med en sump slange. Hvis man bruger limbolte må man ikke puste med munden for at undgå spyt i hullet. I stedet skal man bruge en form for blæsebælg. I byggemarkeder kan man købe blæsebælge til at rense huller, men de er typisk noget klodsede at klatre rundt med, så man kan evt. selv lave en af en blød flaske. Hvis et reb får en skade, skal det straks skæres over. Tøj Man må regne med at både sko og tøj bliver beskidt og slidt. Hvis der kommer lim på tøjet, vil ikke kunne fjernes helt igen. Det meste udstyr kan hænge i ens sele, men udstyr såsom ekstra bor til boremaskinen skal man have et andet sted. Lommer med lynlås er derfor en fordel. For at udgå at få lim på hænderne, skal man bruge handsker. Hvis man skal klatre meget på reb, kan handsker også være en fordel mod hudafskrabninger. Beskyttelsesudstyr Brug af hjelm er ekstra vigtigt, når man hænger i et fixreb, idet eventuele småsten, som rebet løsner har stor sandsynlighed for at ramme klatreren. Ørepropper beskytter mod larmen fra borehammeren. Somme tider kan det være nødvendigt at bore i en position, hvor hovedet er ganske tæt på borehammeren. Større høreværn er upraktiske at klatre med. En støvmaske beskytter mod støv man renser ud af ruten og mod borestøv. Et tørklæde man kan trække op for ansigten kan evt. bruges. Borebolttyper og hulsikringer Normalt vil valget stå mellem limbolte og ekspansionsbolte. Ekspansionsboltene har den fordel at de kan bruges straks de er sat. Dette er en oplagt fordel, hvis man skal sætte boltene under føring. En væsentlig ulempe ved ekspansionsbolte er at det ikke er muligt at checke om den del af bolten som sidder i hullet er svækket af korrosion. Limbolte er derfor i almindelighed at foretrække. Hvis hullet er fyldt helt ud med lim vil der ikke kunne trænge vand in i hullet, så så længe den ydre del af bolten ser intakt ud, så må man regne med at den indre del også er intakt. I kystnære områder er det vigtigt at vælge en bolttype som er modstansdygtig over for korrosion. Et aspekt, som også bør tages med i betragtning, er hvor synlige boltene er. Blanke bolte kan under nogle belysningsforhold være synlige på lang afstand og har det med at gøre ornitologer vrede. Udstyr til klatring på reb Det simpleste og ofte også det bedste er at benytte et simpelt system med en rebklemme og en Grigri e.lign. Man kan bruge en 120 cm slynge som fodslynge, men en fast fodslynge i den rette længde gør det hele lettere. En Grigri 1 er god til gamle slidte reb men uanvendelig til tynde reb. En Grigri 2 er super til tynde reb men kan være lidt svær at få et tykt reb gennem. I USA bruger man på sandsten somme tider at slå en v-bolt ind i borede huller i stedet for de normale bolte. I Elbsandstein (i Saksen og Böhmen) anvendes en særlig meget lang type bolte med

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

En halv rute - et fuldt eventyr

En halv rute - et fuldt eventyr En halv rute - et fuldt eventyr Tekst og fotos af Kristoffer Szilas Sneen trommede stadig på teltdugen, men vindstødene var på aftagende. Jim og jeg havde tilbragt stort set al tiden i teltet siden vi

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Vinduerne var fra starten af forsynet med en PVC profil, den var imidlertid ødelagt af 40 år sollys og var derfor væk på de fleste vinduer. Derudover havde der

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning)

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning) det er nemt at lodde se her hvordan af: Mitch Altman (lodningsvisdom) Andie Nordgren (tegneserietilpasning) Jeff Keyzer (Layout og redigering) JESPER HAFFGAARd (oversættelse) Distribute widely! lodning

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

3M 08115 Karrosserilim

3M 08115 Karrosserilim 3M 08115 Karrosserilim Til brug ved udskiftning af bagskærme, varevognsider og tag 3M 08115 er et nyt og økonomisk system til udskiftning af karrosseridele. Påføres med manuel limpistol eller lufttryks

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere