Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund"

Transkript

1 Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2 2b Aspirantkrav 2 3. Uddybende forhåndskrav til aspiranten inden eksamen 3 4. Eksamenspensum 4 5. Opretholdelse af licens 5 6. Kursuslitteratur 6 Appendix Formaliteter og administration vedrørende eksamen og autorisation. 6 Under udarbejdelse: Eksempel på eksamensopgaver Kursusbeskrivelse for instruktørkursus Forkortelser der anvendes: DKF KKI ASP KKU : Dansk Klatreforbund :UIAA Klippeklatreinstruktør :Aspirant : Klippeklatreudvalg (udendørs) - tidl. UU

2 1. Indledning Tanken med at give autorisation til klippeklatreinstruktører er at skabe et højt kompetenceniveau. Autorisationen vil give instruktørerne kompetence til, at vejlede og undervise i sikker klatring ved klatrekurser og lignende på én-reblængde klipperuter, med let tilgang og retur, uden nævneværdige orienteringsproblemer. Undervisning på videregående kurser (alpin, is, ski) kræver ekstra kompetence, som ikke automatisk erhverves under uddannelsen til KKI. Nybegyndere og selv mere erfarne klatrere får således en garanti for, at den klatreteknik de lærer, kommer fra instruktører, som gennem en eksamen har bevist deres kundskaber. Autorisationen skal også være til støtte for klatresporten ved kontakter med myndighederne, virksomheder og andre interesserede. Denne norm samt DKF- uddannelse og eksamen er godkendt af UIAA. 2. Modulopbygning af uddannelsen Uddannelsen bliver opdelt i 4 moduler med en efterfølgende eksamen. En ASP, der har minimum to års erfaring (modul A), kan tilmelde sig de enkelte uddannelsestilbud via DKF-tilmelding. Det anbefales ASP, at deltage på nedennævnte DKF-kurser. Forløbet er som vist nedenfor: 2a Ansøgerkrav: Modul A: Egen klatreerfaring A1: Klippeklatrekursus eller lign. A2: Klatrer femte grad (UIAA) on sight på klippe (min. 20 ruter af mindst grad V på egne sikringer i logbogen) og nedklatrer 4. grad Erfaring fra lange ruter (over 100 meter), hvor overvejelser om vejr og påklædning er nødvendige. A3: Have rutine i at udvælge, forklare symboler og følge en rute ud fra en guidebog. A4: Kende til teori og praksis for artificiel klatring, event. deltagelse på DKF s artificielle kursus. A5: ASP skal kende til indholdet af DKFs øvrige klatrekurser. Modul B: Redning og førstehjælp B1: 12-timers grundkursus i førstehjælp. B2: DKF kursus i bjergmedicin eller tilsvarende kursus/erfaring. B3: DKF bjergredningskursus eller tilsvarende kursus/erfaring. Der kan evt. dispenseres for et enkelt punkt i ovenstående forhåndskrav til deltagelse på instruktørkurset. 2b Aspirantkrav: Modul C: Instruktørkursus og træning C1: Deltagelse på DKF s teoretiske instruktørkursus i forsikring/ jura, pædagogik og udstyrs- og materialekendskab (eller tilsvarende kursus). C2: Deltagelse på DKF s 2 dages praktiske instruktørkursus eller tilsvarende kursus. (B3 skal bestås først). Indhold er beskrevet i norm for KKI-instruktørkursus. C3: Gradvist forøgede instruktøropgaver på i alt tre klippeklatrekurser (B1 & B2 skal bestås først). Modul D: Eksamen til UIAA Klippeklatreinstruktør 1 times skriftlig eksamen 1 dag teknisk eksamen 4 5 opgaver 2 dage, bedømmelse som selvstændig underviser på klippeklatrekursus

3 Hvis eksamen bestås, vil ASP få licens som UIAA Klippeklatreinstruktør, som herefter skal fornys hvert 3. år. Hele uddannelsen tager typisk 1-2 år. DKF skal løbende sørge for, at uddannelsen bliver opdateret til UIAA krav. Ansvaret for afholdelsen af de viste moduler påhviler DKF. Det påhviler DKF at kunne tilbyde alle moduler. 3. Uddybende forhåndskrav til aspiranten inden eksamen Forhåndskravene skal betragtes som et minimumskrav for ASP. Kravene er opstillet med tanke på, at KKI skal kunne svare på spørgsmål, hjælpe elever og andre interesserede, samt at assistere med uddannelse af ASP. Derudover skal KKI kunne klare nødsituationer, som kan opstå ved kursusvirksomhed og ved almindelig klatring. ASP skal være fyldt 18 år ved eksamenstidspunktet. ASP skal have fuldført DKF s autoriserede grundkursus i klippeklatring eller have tilegnet sig tilsvarende kundskaber på anden måde og være fortrolig med og til fulde kende til indholdet i DKF "Norm for 1- reblængde klippeklatrekursus". ASP skal være rutineret i at føre grad V on sight UIAA/skandinavisk gradering og nedklatre grad IV. Logbogen bør indeholde mindst 30 ruter, heraf også ruter på flere reblængder og ca. 20 ruter fra Kullen bør indgå. Endvidere skal ASP kunne udvælge, forklare symboler og følge en rute ud fra en guidebog og være fortrolig med både teori og praksis for både fri- og artificiel klatring. ASP skal være fortrolig med DKF-norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (dette skrift). ASP skal have kendskab til DKF-normerne for uddannelse og sikkerhed. ASP skal være bekendt med juraen og de til tiden gældende forsikringsregler omkring klippeklatreinstruktion og ansvar ved instruktion. ASP skal kunne rådgive kursisterne om tøj og udstyr, samt korrekt brug og vedligeholdelse af dette. ASP skal have kendskab til dansk og internationale klatreorganisationer (DKF, DIF, UIAA etc.), dansk klatrehistorie på Kullen og Bornholm, væsentlige perioder i dansk og international klatrehistorie. ASP skal være bekendt med den løbende diskussion om klatreetik, herunder toprebning, boltning og brug af kalk. Diskussioner føres typisk på samt i udenlandske klatremagasiner. ASP skal have kendskab til de til en hver tid gældende aftaler med lokale myndigheder og klatreklubber, hvad angår adgangsbegrænsninger, restriktioner og miljøkrav med mere. ASP skal have kendskab til klatrekonkurrencer og bouldering. ASP skal have deltaget som instruktøraspirant på mindst 3 klippeklatrekurser og indstilles så af KKI til eksamen. ASP skal have været medarrangør af mindst et af disse klippeklatrekurser. Disse klippeklatrekurser skal leve op til DKF Norm for 1-reblængde klippeklatrekursus. Redning og Førstehjælp ASP skal have gennemgået 12-timers grundkursus i førstehjælp samt DKF-kursus i bjergmedicin, eller tilsvarende kursus. ASP skal kunne rådgive kursister om indholdet af førstehjælpskassen og skal have kendskab til forebyggelse og pleje af skader. ASP skal have kendskab til højdesyge, samt sygdomme forårsaget af varme og kuldepåvirkninger.

4 ASP skal have deltaget på et DKF bjergredningskursus, eller tilsvarende kursus. Af hensyn til bjergredningskursets indhold kan førstehjælpskurserne med fordel være gennemført inden dette kursus. 4. Eksamenspensum Klatreudstyr indgår ikke i eksaminationen. ASP skal selv medbringe det nødvendige klatreudstyr for eksaminationen. Der skal være følgende: Siddesele, hjelm og klatresko. Karabiner, forskellige slynger, låsekarabiner, rebbremser, udstyr til topanker. Klemkiler, hexentrics, kilepirk og friends. Klatrereb. (Minimum 60m enkelt reb.) Snor og slynger for prusikknuder og bjergredning. Rebklemmer ("jumars" eller lignende). Førstehjælpskasse og elastikforbinding. ASP skal kunne vedligeholde sit udstyr Sele ASP skal kende til fordele og ulemper ved sidde-, bryst-, krops- og selvbunden sele. ASP skal kunne iføre sig og indbinde sig i diverse seletyper. ASP skal kunne vise hvordan man binder sig ind i en almindelig siddesele kombineret med en brystsele Sikringer, slynger og karabiner ASP skal kunne vise, hvordan man anvender forskellige typer mellemsikringer. ASP skal have kendskab til holdbarheden/brudstyrken samt fordele og ulemper ved klemkiler, hexentrics og friends. ASP skal kunne redegøre for de forskellige typer, der for øjeblikket er på markedet. ASP skal have kendskab til vedligeholdelse af udstyret, samt kriterier for kassering af udstyr. ASP skal have kendskab til funktion og placering af borebolte. ASP skal have kendskab til forskellige typer af karabiner til klatring: deres anvendelsesområder, fordele og ulemper samt brudstyrke i forskellige situationer. ASP skal vide, hvornår man skal sætte mellemsikringer, også under traverser og ved nedklatring Reb, rebteknik og tapeslynger ASP skal have kendskab til moderne klatrerebs konstruktion, styrke og dimension. ASP skal kunne forklare forskellen mellem klatrereb, statisk reb og rebsnor, samt redegøre for anvendeligheden, fordele og ulemper, ved almindelig anvendte materialer som f.eks. nylon, kevlar og spectra. ASP skal kende passende knuder for forskellige typer af rebsnor og materiale. ASP skal have kendskab til faldfaktor, redegøre for fangryk og beskrive UIAA/CE s rebtest. ASP skal kunne forklare forskellen mellem enkeltreb, halvreb og tvillingreb og angive fordele og ulemper vedr. rebteknikker. ASP skal kunne vise indbinding med 2 stk. halvreb samt midt på ét langt halvreb. ASP skal have kendskab til de almindelige dimensioner og materiale i tapeslynger og rebsnor, og vise hvordan man binder rebsnor og tape sammen med dobbelt fiskerknob og tapeknude samt kende til fordele og ulemper ved de respektive knuder Sikringsmetoder ASP skal kunne vise følgende sikringsmetoder: HMS-knude, Tube, Sticht eller lignende, Grigri og ottetal samt kende til fordele og ulemper ved de forskellige metoder, bl.a. Grigri s begrænsede anvendelsesområde ved udendørs klatring Standplads og ankre ASP skal kunne lave en eksemplarisk standplads. Standpladsen skal laves med to/tre sikringspunkter med ottetalsknob og/eller dobbelt halvstik. ASP skal kunne redegøre for trækretningerne, som kan komme på standpladsen. ASP skal have kendskab til fordele og ulemper ved at sikre i sig selv og direkte i standpladsen.

5 Standpladsen skal rigges med: udelukkende slynger, hvor belastningen fordeles jævnt mellem sikringerne og sammenfalder i et punkt. udelukkende reb, hvor belastningen fordeles jævnt imellem sikringerne. reb og slynger, hvor belastningen fordeles jævnt imellem sikringerne Klatrefærdighed ASP skal kunne føre frit og med god marginal en rute af grad V UIAA/skandinavisk gradering og klatre ned sikret ovenfra grad IV. Ved nedklatringen skal ASP sætte mellemsikringer på en sådan måde, at de sikrer den efterfølgende andenmand. ASP skal forklare sit valg af sikringsplaceringer. ASP skal derudover kunne beskrive sikringsmetoden ved traverser Klatreråb ASP skal anvende en sikker råbeprocedure (Se DKF Norm for 1-reblængde klippeklatrekursus ) Abseil ASP skal være bekendt med faremomenterne ved abseil. ASP skal kunne rigge et sikkert abseilanker fra klippespids (stenblok), træ, og udelukkende med kiler og/eller bolte. ASP skal have kendskab til hvordan man bruger en backup sikring. ASP skal kende til et nedsænkbart abseilanker. ASP skal kunne vise følgende måder at abseile på: Med ottetal, Grigri, HMS-knude og sticht. ASP skal vise hvordan man låser rebet med ottetallet/ rebbremse/ HMS-knude under nedfiringen. ASP skal vise hvordan der forberedes til abseil (udkast), samt vise stopknuden nederst på rebet og hvornår det er passende at bruge den. ASP skal have kendskab til hvordan man sammenbinder to reb, af samme og forskellig dimension, samt kunne vurdere følgende knuders egnethed mod hinanden: dobbelt fiskerknob, dobbelt ottetalsknob og overhåndsknob. ASP skal have kendskab til forholdsregler imod, at rebet sidder fast ved kanterne, når rebet skal hives ned. ASP skal kende til fordele og ulemper med ét langt reb sammenlignet med 2 korte reb når der abseiles. ASP skal kunne vise hvordan man abseiler med en klemknude på rebet. ASP skal kende til forskellige metoder til at aflaste klemknuden i tilfælde af, at den låser. ASP skal kende en passende længde og dimension for rebsnoren til klemknudebrug. ASP skal kunne abseile forbi en knude eller lignende, der er på rebet Topanker ASP skal kunne lave et sikkert topanker til brug for klatring på topreb, sikret nede fra. Der skal tages hensyn til eventuelt jamming af rebet. ASP skal også kunne lave et topanker til nedfiring og topsikring oven for ruten (standplads). ASP skal kunne lave topanker til brug på grupper, også kaldet "Tivolianker" Normer ASP skal kunne redegøre for VKI- og TRL-norm og pensum. 5. Opretholdelse af licens Det kræves, at den enkelte KKI holder en logbog over sine aktiviteter, eksempelvis alpinruter, isklatreruter og klippeklatreruter med navn på rute og gradering. Endvidere anføres kursusaktiviteter, der har relation til klatring. Eksempel på logbog samt PDF-skabelon kan findes hos DKF. KKI forventes at opretholde sin rutine inden for klatring, redning og førstehjælp. Dansk Klatreforbund udsteder et instruktørkort (licens) godkendt af UIAA (Union Internationale des Associations d Alpinisme). Instruktørstatus fremgår af under klatring. Instruktørlicensen fornys for tre år ad gangen under forudsætning af: -medlemsskab af Dansk Klatreforbund -opdateret førstehjælp (repetitionsskursus mindst hvert 3. år) -deltagelse på instruktørseminar eller i særtilfælde logbogsgennemgang (mindst hvert 3. år)

6 6. Kursuslitteratur Anbefalet kursuslitteratur: "Handbook of Climbing", Iain Peter & Allan Fyffe, Pelham Books, Sektion "Stora klippklättringsboken", Per Kalleberg. Redning kapitel 18. "The Complete Guide to Rope Techniques", N.Shepherd Yderligere kursuslitteratur: "Handbook of Climbing", Iain Peter & Allan Fyffe, Pelham Books, Sektion "Mountaineering First Aid", THE MOUNTAINEERS, Seattle. (Udleveres på kurset Bjergmedicin ) Appendix Autorisation af klippeklatreinstruktører UIAA Klippeklatreinstruktører (KKI) har kompetence til at vejlede og undervise i sikker klatring og sikringsplacering ved én-reblængde klippeklatrekurser og lignende, jvf. Dansk Klatreforbunds Norm for énreblængde klippeklatrekurser. Herved hentydes til ruter, der kan klatres i én reblængde, på klatresteder, der ikke byder på navigations-, tilgangs-, rednings- eller retræte-vanskeligheder af nævneværdig art (som f.eks. Kullen). KKI har samtidig kompetence som toprebsleder (TRL) for alle rebaktiviteter på klippe og vægklatreinstruktør (VKI). KKI kan efter eget skøn benytte hjælpere. Det er tilladt KKI at afholde kommercielle kurser uden for Dansk Klatreforbunds regi. Dansk Klatreforbund og Dansk Klatresamråd anbefaler, at kun UIAA Klippeklatreinstruktører underviser i føring og sikringsplaceringer Undervisning på videregående kurser kræver ekstra kompetence, som ikke automatisk erhverves under uddannelsen til KKI. DKF foretager udvælgelse af instruktører/videreuddannelse til disse kurser. Tilmelding til eksamen Ansøgningen skal ske ved indsendelse af opdateret logbog (PDF skabelon findes hos DKF). Såfremt ASP på baggrund af logbogen vurderes egnet af DKF, kan ASP gå til eksamen. Samtidig med ansøgningen skal der betales eksamensafgift til DKF. Ansøgningen er først godkendt, når eksamensafgiften er betalt. Forhold vedr. tilmelding, udeblivelse og sygdom følger DKF s generelle krav til kursusadministration. Det er et krav, at man skal være fyldt 18 år, når eksamen påbegyndes. Eksamensafgift Eksamensafgiften dækker omkostninger til administration. Eksamensafgiften bliver bestemt af DKF bestyrelse (pt ,- for DKF-medlemmer, ellers kr ,-) Eksamination Autorisationen sker på baggrund af situationsorienterede deleksamener (modul D), hvor ASP sikkert og korrekt skal vise udvalgte kundskabs- og færdighedsmomenter fra normen for UIAA klippeklatreinstruktør både praktisk, mundtligt og skriftligt for at blive godkendt. ASP skal kunne redegøre for deltagelse på modulerne A, B og C. Eksaminatorerne tilhører en særlig KKI-censorgruppe og kan virke som KKI, på lige fod med andre KKI. Eksaminatorerne må ikke drage økonomisk fordel af deres funktion som eksaminatorer. Retningslinjer for kommerciel udnyttelse af instruktøruddannelsen Det er tilladt for en KKI at afholde kommercielle kurser. Der gøres dog opmærksom på, at der skal tegnes egen forsikring for aktiviteteten, da DKF s forsikring kun dækker DKF- og DKF-klub kursusaktiviteter.

7 Licens Efter godkendt eksamen skal ASP fremvise et førstehjælpsbevis og indlevere et pasfoto for at få en licens, som er beviset på, at ASP er KKI. Denne licens underskrives af sekretæren for DKF. Denne norm er godkendt af UIAA, og UIAA-autorisationen er udelukkende gyldig ved medlemskab af Dansk Klatreforbund. AC, 13. nov. 2009

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund Version 2009 Ændringer 26.10.08 - AC Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund 1. INDLEDNING 2 2. FORHÅNDSKRAV TIL ASPIRANTEN 2 3. MODULOPBYGNING AF UDDANNELSEN 3 4. AUTORISATION AF TOPREBSLEDERE

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 3-kursus Pensum for uddannelsen

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele:

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for Instruktør 2 føring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer

Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018 Dette billedmateriale skal ses som en vejledning der beskriver selve den praktiske eksamensprocedure. Baggrundsviden kan evt. læses i kompendiet til rekreativ træklatring. kompendium i rekreativ træklatring

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10 Standplads og Abseil Side 1 af 10 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer: WWW I denne serie findes: Førstemandsklatring

Læs mere

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele:

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus i abseil Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver de elementer, der

Læs mere

Toprebsklatring. - en introduktion

Toprebsklatring. - en introduktion Toprebsklatring - en introduktion Dennis Waldemar / klatrevægsinstruktør / 2006 Klatring en introduktion - af Dennis Waldemar Formålet med dette forløb er at introducere kursisten til klatring på klatrevæg

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Baggrund: Som det ses herunder har vi valgt at lave en procedure hvor der reddes på ekstra reb. Dette på baggrund af at det ofte i de sammenhænge samrådet arbejder, er børn der skal hentes ned. Der kan

Læs mere

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 2. Kursets indhold beskriver de elementer, der som minimum skal

Læs mere

VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandard for VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandarden består af følgende dele:

VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandard for VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for VKI-til-Instruktør 3 Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds opgraderingskursus fra VKI til Instruktør 3 Pensum for uddannelsen

Læs mere

Kompendium til NJK s sikkerhedskursus

Kompendium til NJK s sikkerhedskursus Kompendium til NJK s sikkerhedskursus Under revision! Der forventes en ny version primo 2011. Side 1 af 42 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD 4 1. INDLEDNING 6 2. KLATRING MED TOPSIKRING 8 2.1. PÅTAGNING OG

Læs mere

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele:

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus Sportsklatring på klippe. Kursets indhold beskriver

Læs mere

Kompendium. Seniorkursus Vork påske 2015. Gruppe 3: Treehuggers

Kompendium. Seniorkursus Vork påske 2015. Gruppe 3: Treehuggers Kompendium Seniorkursus Vork påske 2015 Gruppe 3: Treehuggers Beskrivelse af gruppen Udgangspunktet for gruppen Treehuggers er begynderkurset i Træklatring, senere i kompendiet vil vi uddybe hvad det medfører,

Læs mere

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse Kursusbeskrivelse for Kursus 1 Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse 20.03.2014. Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk

Læs mere

Fjeldgruppens klatrehæfte 2009

Fjeldgruppens klatrehæfte 2009 Fjeldgruppens klatrehæfte 2009 Klatrehæfte 1. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til alle spejdere hos KFUM-Spejderne, De Grønne Pigespejdere og Det Danske Spejderkorps. Dette hæfte er udarbejdet for

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Artificiel klatring. Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998].

Artificiel klatring. Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998]. Artificiel klatring Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998]. Dansk Bjergklubs artificielklatrekursus. Formålet med Bjergklubbens artificielklatrekursus er, at sikre kursister et

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2.

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Formål Formålet med eksamen er at få bekræftet at den enkelte elev på egen hånd, kan foretage de gennemgået adventure aktiviteter. Indhold Obligatorisk opgave

Læs mere

Kompendie til materialelære

Kompendie til materialelære Kompendie til materialelære Materialelære Side 1 af 16 Materialelære 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer:

Læs mere

Kompendium til Klatrevægskursus

Kompendium til Klatrevægskursus Kompendium til Klatrevægskursus Version 1.2 Feb. 05 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Tak til Nordjysk klatreklub... 4 1. Indledning... 5 2. Klatring med topsikring... 6 2.1. Påtagning og tilspænding

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Da klatrelivet ikke har fået så meget opmærksomhed i de senere år, som eks. Løb og Kajak har vi i 2012 valgt at sætte mere fokus på klatrekurser.

Da klatrelivet ikke har fået så meget opmærksomhed i de senere år, som eks. Løb og Kajak har vi i 2012 valgt at sætte mere fokus på klatrekurser. Klatre kurser Første halvår 2012 Kære Klatrefolk Da klatrelivet ikke har fået så meget opmærksomhed i de senere år, som eks. Løb og Kajak har vi i 2012 valgt at sætte mere fokus på klatrekurser. Vi vil

Læs mere

Klatre-Centeret. Klatring og bjergbestigning sjovt og spændende. Uddannelser, kurser og ture på alle niveauer.

Klatre-Centeret. Klatring og bjergbestigning sjovt og spændende. Uddannelser, kurser og ture på alle niveauer. Klatre-Centeret Klatring og bjergbestigning sjovt og spændende Uddannelser, kurser og ture på alle niveauer. Kurser for undervisere og lærere mm. Klatre-Aktivitets-Leder (KAL ) -kurserne: 2. KAL -normerne

Læs mere

Avanceret træklatring

Avanceret træklatring Avanceret træklatring Avanceret træklatring 1 DGI p idræt & fællesskab Traeklatring 280411.indd 1 16-05-2011 13:30:02 Indholdsfortegnelse Flere baner i gang på samme tid... Side 4 Fra træ til træ... -

Læs mere

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Instruktørmøde 25/6 v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Formål Formål At ensrette konceptet for vores sikringskurser I Blocs & Walls, med henblik på at udvikle en best practice for vores produkt: Formål

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 1 sportsklatring og topankre

Kursusstandard for Klippeinstruktør 1 sportsklatring og topankre Kursusstandard for Klippeinstruktør 1 sportsklatring og topankre Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

Uddannelsessystem og certificering i Storbritannien (klatring - bjergvandring - bjergbestigning)

Uddannelsessystem og certificering i Storbritannien (klatring - bjergvandring - bjergbestigning) Uddannelsessystem og certificering i Storbritannien (klatring - bjergvandring - bjergbestigning) af Peter John Chapman www.mountain-environment.com Introduktion I England, i 1880erne, begyndte personer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Kompendium for De Flyvende Egern

Kompendium for De Flyvende Egern Kompendium for De Flyvende Egern FDF Seniorkursus Sletten Efterår 2016 Introduktion 3 Træklatring 4 Adgangsforhold i danske skove 4 Udstyr 4 Uddannelses struktur 4 Vægklatring 5 Sikringskurser og uddannelse

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen

i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen NY i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen Velkommen til Dansk Bjerg- og Klatreklub Københavns Klatrecenter Blocs & Walls! Står du med et måneds- eller årskort i hånden

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Klatre topo er for Moseløkken Stenbrud Bornholm

Klatre topo er for Moseløkken Stenbrud Bornholm Klatre topo er for Moseløkken Stenbrud Bornholm Af Kim Moltved d. 8/8 2012 Dansk Klatreforbund Index Dansk Klatreforbund Index 2 Beskrivelse 3 Vejviser 3 Klatrebegrænsninger 3 Foto info 3 Logo beskrivelse

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Erhvervsmæssig Træklatring i Danmark

Erhvervsmæssig Træklatring i Danmark Erhvervsmæssig Træklatring i Danmark KOMPENDIUM 24-12-2012 Bjarne Christensen 1 Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelserne: 3681-1 Grundlæggende træklatring og 3905-3 Udvidet

Læs mere

Rebunderstøttet arbejde

Rebunderstøttet arbejde Rebunderstøttet arbejde Version 2 2013-06-19 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Rebunderstøttet arbejde Forfatter: Jesper Rossen, Jacob Dronninglund Madsen, Thomas Rasmussen og Tais Krøger Ziethen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Dommermanual. Af Peter Harremoës. Dansk Klatreforbund April 2009

Dommermanual. Af Peter Harremoës. Dansk Klatreforbund April 2009 Dommermanual Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund April 2009 Organisation... 4 Historie... 4 Sikkerhed og ansvar... 5 Ansvar... 5 Forsikring... 5 Bedømmelse og tidstagning... 6 Topoer... 6 Plus og minus...

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Erhvervsmæssig træklatring

Erhvervsmæssig træklatring Erhvervsmæssig træklatring KOMPENDIUM August 2013 Bjarne Christensen institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Titel Erhvervsmæssig træklatring Materialet er udviklet til deltagere

Læs mere

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet 10-05-2007 Kravspecifikation Certificering af Livvagtsområdet SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk 10 Forord 10.1

Læs mere

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Redningsarbejde:

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Redningsarbejde: Redningsarbejde: Montani semper liberi Motto for West Virginia: Mountaineers are always freemen Side 1/18 Uanset den bedste forberedelse, turplanlægning og turledelse i øvrigt, vil der kunne opstå ukontrollable

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerheds information risikovurderings håndbog for højderedning

Sikkerheds information risikovurderings håndbog for højderedning Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for højderedning Arbejde og Træning i redningsobjekter I denne håndbog er alle øvelsesobjekter, i forbindelse med højderedning risiko vurderet, ligeledes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening!

Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening! Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening 10. april 2014, Aarhus 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Morten Brask Referant: Ulrik Landberg Stephansen 2. Bestyrelsens beretning om foreningens

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

RACEMANUAL for TRÆ TOP CHALLENGE 29. og 30. april 2017

RACEMANUAL for TRÆ TOP CHALLENGE 29. og 30. april 2017 RACEMANUAL for TRÆ TOP CHALLENGE 29. og 30. april 2017 Et event for REKREATIV TRÆKLATRING DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRING FREM TIL 14. APRIL 2017 Løbsarrangør Nordsjællands klatrecenter, Dansk Træklatreforening

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET FALDSIKRINGS KURSER LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR KORREKT 29% AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET BLIV IKKE EN DEL AF STATISTIKKEN! 6 KURSER DER SIKRER Grundkursus for den

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6 GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6 Version 1.2 September 2014 Klaus Buddig side 1 af 9 Indhold FUNKTIONSBESKRIVELSE.... 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR OMRÅDEINSTRUKTØRERNE UNDER DANSK POLITIHUNDEFORENING....

Læs mere

Nye EU-krav på uddannelsesområdet

Nye EU-krav på uddannelsesområdet Nye EU-krav på uddannelsesområdet Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 27. oktober 2011 Krav til certificering af lokomotivførere Implementeringen af direktiv

Læs mere

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Til stede: Henrik Jessen Hansen, formand DB (HJH) Peter Walbum, DB (PWC) Jan Bønding, DB (JB) Lise

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-13 1349 Kbh. K Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Basic Safety Training

Basic Safety Training Basic Safety Training Approved by Det Norske Veritas according to the GWO-standard Hvorfor GWO Formålet med GWO standarden er at forebygge og forhindre ulykker og arbejdsskader i vindmølleindustrien.

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere