Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund"

Transkript

1 Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2 2b Aspirantkrav 2 3. Uddybende forhåndskrav til aspiranten inden eksamen 3 4. Eksamenspensum 4 5. Opretholdelse af licens 5 6. Kursuslitteratur 6 Appendix Formaliteter og administration vedrørende eksamen og autorisation. 6 Under udarbejdelse: Eksempel på eksamensopgaver Kursusbeskrivelse for instruktørkursus Forkortelser der anvendes: DKF KKI ASP KKU : Dansk Klatreforbund :UIAA Klippeklatreinstruktør :Aspirant : Klippeklatreudvalg (udendørs) - tidl. UU

2 1. Indledning Tanken med at give autorisation til klippeklatreinstruktører er at skabe et højt kompetenceniveau. Autorisationen vil give instruktørerne kompetence til, at vejlede og undervise i sikker klatring ved klatrekurser og lignende på én-reblængde klipperuter, med let tilgang og retur, uden nævneværdige orienteringsproblemer. Undervisning på videregående kurser (alpin, is, ski) kræver ekstra kompetence, som ikke automatisk erhverves under uddannelsen til KKI. Nybegyndere og selv mere erfarne klatrere får således en garanti for, at den klatreteknik de lærer, kommer fra instruktører, som gennem en eksamen har bevist deres kundskaber. Autorisationen skal også være til støtte for klatresporten ved kontakter med myndighederne, virksomheder og andre interesserede. Denne norm samt DKF- uddannelse og eksamen er godkendt af UIAA. 2. Modulopbygning af uddannelsen Uddannelsen bliver opdelt i 4 moduler med en efterfølgende eksamen. En ASP, der har minimum to års erfaring (modul A), kan tilmelde sig de enkelte uddannelsestilbud via DKF-tilmelding. Det anbefales ASP, at deltage på nedennævnte DKF-kurser. Forløbet er som vist nedenfor: 2a Ansøgerkrav: Modul A: Egen klatreerfaring A1: Klippeklatrekursus eller lign. A2: Klatrer femte grad (UIAA) on sight på klippe (min. 20 ruter af mindst grad V på egne sikringer i logbogen) og nedklatrer 4. grad Erfaring fra lange ruter (over 100 meter), hvor overvejelser om vejr og påklædning er nødvendige. A3: Have rutine i at udvælge, forklare symboler og følge en rute ud fra en guidebog. A4: Kende til teori og praksis for artificiel klatring, event. deltagelse på DKF s artificielle kursus. A5: ASP skal kende til indholdet af DKFs øvrige klatrekurser. Modul B: Redning og førstehjælp B1: 12-timers grundkursus i førstehjælp. B2: DKF kursus i bjergmedicin eller tilsvarende kursus/erfaring. B3: DKF bjergredningskursus eller tilsvarende kursus/erfaring. Der kan evt. dispenseres for et enkelt punkt i ovenstående forhåndskrav til deltagelse på instruktørkurset. 2b Aspirantkrav: Modul C: Instruktørkursus og træning C1: Deltagelse på DKF s teoretiske instruktørkursus i forsikring/ jura, pædagogik og udstyrs- og materialekendskab (eller tilsvarende kursus). C2: Deltagelse på DKF s 2 dages praktiske instruktørkursus eller tilsvarende kursus. (B3 skal bestås først). Indhold er beskrevet i norm for KKI-instruktørkursus. C3: Gradvist forøgede instruktøropgaver på i alt tre klippeklatrekurser (B1 & B2 skal bestås først). Modul D: Eksamen til UIAA Klippeklatreinstruktør 1 times skriftlig eksamen 1 dag teknisk eksamen 4 5 opgaver 2 dage, bedømmelse som selvstændig underviser på klippeklatrekursus

3 Hvis eksamen bestås, vil ASP få licens som UIAA Klippeklatreinstruktør, som herefter skal fornys hvert 3. år. Hele uddannelsen tager typisk 1-2 år. DKF skal løbende sørge for, at uddannelsen bliver opdateret til UIAA krav. Ansvaret for afholdelsen af de viste moduler påhviler DKF. Det påhviler DKF at kunne tilbyde alle moduler. 3. Uddybende forhåndskrav til aspiranten inden eksamen Forhåndskravene skal betragtes som et minimumskrav for ASP. Kravene er opstillet med tanke på, at KKI skal kunne svare på spørgsmål, hjælpe elever og andre interesserede, samt at assistere med uddannelse af ASP. Derudover skal KKI kunne klare nødsituationer, som kan opstå ved kursusvirksomhed og ved almindelig klatring. ASP skal være fyldt 18 år ved eksamenstidspunktet. ASP skal have fuldført DKF s autoriserede grundkursus i klippeklatring eller have tilegnet sig tilsvarende kundskaber på anden måde og være fortrolig med og til fulde kende til indholdet i DKF "Norm for 1- reblængde klippeklatrekursus". ASP skal være rutineret i at føre grad V on sight UIAA/skandinavisk gradering og nedklatre grad IV. Logbogen bør indeholde mindst 30 ruter, heraf også ruter på flere reblængder og ca. 20 ruter fra Kullen bør indgå. Endvidere skal ASP kunne udvælge, forklare symboler og følge en rute ud fra en guidebog og være fortrolig med både teori og praksis for både fri- og artificiel klatring. ASP skal være fortrolig med DKF-norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (dette skrift). ASP skal have kendskab til DKF-normerne for uddannelse og sikkerhed. ASP skal være bekendt med juraen og de til tiden gældende forsikringsregler omkring klippeklatreinstruktion og ansvar ved instruktion. ASP skal kunne rådgive kursisterne om tøj og udstyr, samt korrekt brug og vedligeholdelse af dette. ASP skal have kendskab til dansk og internationale klatreorganisationer (DKF, DIF, UIAA etc.), dansk klatrehistorie på Kullen og Bornholm, væsentlige perioder i dansk og international klatrehistorie. ASP skal være bekendt med den løbende diskussion om klatreetik, herunder toprebning, boltning og brug af kalk. Diskussioner føres typisk på samt i udenlandske klatremagasiner. ASP skal have kendskab til de til en hver tid gældende aftaler med lokale myndigheder og klatreklubber, hvad angår adgangsbegrænsninger, restriktioner og miljøkrav med mere. ASP skal have kendskab til klatrekonkurrencer og bouldering. ASP skal have deltaget som instruktøraspirant på mindst 3 klippeklatrekurser og indstilles så af KKI til eksamen. ASP skal have været medarrangør af mindst et af disse klippeklatrekurser. Disse klippeklatrekurser skal leve op til DKF Norm for 1-reblængde klippeklatrekursus. Redning og Førstehjælp ASP skal have gennemgået 12-timers grundkursus i førstehjælp samt DKF-kursus i bjergmedicin, eller tilsvarende kursus. ASP skal kunne rådgive kursister om indholdet af førstehjælpskassen og skal have kendskab til forebyggelse og pleje af skader. ASP skal have kendskab til højdesyge, samt sygdomme forårsaget af varme og kuldepåvirkninger.

4 ASP skal have deltaget på et DKF bjergredningskursus, eller tilsvarende kursus. Af hensyn til bjergredningskursets indhold kan førstehjælpskurserne med fordel være gennemført inden dette kursus. 4. Eksamenspensum Klatreudstyr indgår ikke i eksaminationen. ASP skal selv medbringe det nødvendige klatreudstyr for eksaminationen. Der skal være følgende: Siddesele, hjelm og klatresko. Karabiner, forskellige slynger, låsekarabiner, rebbremser, udstyr til topanker. Klemkiler, hexentrics, kilepirk og friends. Klatrereb. (Minimum 60m enkelt reb.) Snor og slynger for prusikknuder og bjergredning. Rebklemmer ("jumars" eller lignende). Førstehjælpskasse og elastikforbinding. ASP skal kunne vedligeholde sit udstyr Sele ASP skal kende til fordele og ulemper ved sidde-, bryst-, krops- og selvbunden sele. ASP skal kunne iføre sig og indbinde sig i diverse seletyper. ASP skal kunne vise hvordan man binder sig ind i en almindelig siddesele kombineret med en brystsele Sikringer, slynger og karabiner ASP skal kunne vise, hvordan man anvender forskellige typer mellemsikringer. ASP skal have kendskab til holdbarheden/brudstyrken samt fordele og ulemper ved klemkiler, hexentrics og friends. ASP skal kunne redegøre for de forskellige typer, der for øjeblikket er på markedet. ASP skal have kendskab til vedligeholdelse af udstyret, samt kriterier for kassering af udstyr. ASP skal have kendskab til funktion og placering af borebolte. ASP skal have kendskab til forskellige typer af karabiner til klatring: deres anvendelsesområder, fordele og ulemper samt brudstyrke i forskellige situationer. ASP skal vide, hvornår man skal sætte mellemsikringer, også under traverser og ved nedklatring Reb, rebteknik og tapeslynger ASP skal have kendskab til moderne klatrerebs konstruktion, styrke og dimension. ASP skal kunne forklare forskellen mellem klatrereb, statisk reb og rebsnor, samt redegøre for anvendeligheden, fordele og ulemper, ved almindelig anvendte materialer som f.eks. nylon, kevlar og spectra. ASP skal kende passende knuder for forskellige typer af rebsnor og materiale. ASP skal have kendskab til faldfaktor, redegøre for fangryk og beskrive UIAA/CE s rebtest. ASP skal kunne forklare forskellen mellem enkeltreb, halvreb og tvillingreb og angive fordele og ulemper vedr. rebteknikker. ASP skal kunne vise indbinding med 2 stk. halvreb samt midt på ét langt halvreb. ASP skal have kendskab til de almindelige dimensioner og materiale i tapeslynger og rebsnor, og vise hvordan man binder rebsnor og tape sammen med dobbelt fiskerknob og tapeknude samt kende til fordele og ulemper ved de respektive knuder Sikringsmetoder ASP skal kunne vise følgende sikringsmetoder: HMS-knude, Tube, Sticht eller lignende, Grigri og ottetal samt kende til fordele og ulemper ved de forskellige metoder, bl.a. Grigri s begrænsede anvendelsesområde ved udendørs klatring Standplads og ankre ASP skal kunne lave en eksemplarisk standplads. Standpladsen skal laves med to/tre sikringspunkter med ottetalsknob og/eller dobbelt halvstik. ASP skal kunne redegøre for trækretningerne, som kan komme på standpladsen. ASP skal have kendskab til fordele og ulemper ved at sikre i sig selv og direkte i standpladsen.

5 Standpladsen skal rigges med: udelukkende slynger, hvor belastningen fordeles jævnt mellem sikringerne og sammenfalder i et punkt. udelukkende reb, hvor belastningen fordeles jævnt imellem sikringerne. reb og slynger, hvor belastningen fordeles jævnt imellem sikringerne Klatrefærdighed ASP skal kunne føre frit og med god marginal en rute af grad V UIAA/skandinavisk gradering og klatre ned sikret ovenfra grad IV. Ved nedklatringen skal ASP sætte mellemsikringer på en sådan måde, at de sikrer den efterfølgende andenmand. ASP skal forklare sit valg af sikringsplaceringer. ASP skal derudover kunne beskrive sikringsmetoden ved traverser Klatreråb ASP skal anvende en sikker råbeprocedure (Se DKF Norm for 1-reblængde klippeklatrekursus ) Abseil ASP skal være bekendt med faremomenterne ved abseil. ASP skal kunne rigge et sikkert abseilanker fra klippespids (stenblok), træ, og udelukkende med kiler og/eller bolte. ASP skal have kendskab til hvordan man bruger en backup sikring. ASP skal kende til et nedsænkbart abseilanker. ASP skal kunne vise følgende måder at abseile på: Med ottetal, Grigri, HMS-knude og sticht. ASP skal vise hvordan man låser rebet med ottetallet/ rebbremse/ HMS-knude under nedfiringen. ASP skal vise hvordan der forberedes til abseil (udkast), samt vise stopknuden nederst på rebet og hvornår det er passende at bruge den. ASP skal have kendskab til hvordan man sammenbinder to reb, af samme og forskellig dimension, samt kunne vurdere følgende knuders egnethed mod hinanden: dobbelt fiskerknob, dobbelt ottetalsknob og overhåndsknob. ASP skal have kendskab til forholdsregler imod, at rebet sidder fast ved kanterne, når rebet skal hives ned. ASP skal kende til fordele og ulemper med ét langt reb sammenlignet med 2 korte reb når der abseiles. ASP skal kunne vise hvordan man abseiler med en klemknude på rebet. ASP skal kende til forskellige metoder til at aflaste klemknuden i tilfælde af, at den låser. ASP skal kende en passende længde og dimension for rebsnoren til klemknudebrug. ASP skal kunne abseile forbi en knude eller lignende, der er på rebet Topanker ASP skal kunne lave et sikkert topanker til brug for klatring på topreb, sikret nede fra. Der skal tages hensyn til eventuelt jamming af rebet. ASP skal også kunne lave et topanker til nedfiring og topsikring oven for ruten (standplads). ASP skal kunne lave topanker til brug på grupper, også kaldet "Tivolianker" Normer ASP skal kunne redegøre for VKI- og TRL-norm og pensum. 5. Opretholdelse af licens Det kræves, at den enkelte KKI holder en logbog over sine aktiviteter, eksempelvis alpinruter, isklatreruter og klippeklatreruter med navn på rute og gradering. Endvidere anføres kursusaktiviteter, der har relation til klatring. Eksempel på logbog samt PDF-skabelon kan findes hos DKF. KKI forventes at opretholde sin rutine inden for klatring, redning og førstehjælp. Dansk Klatreforbund udsteder et instruktørkort (licens) godkendt af UIAA (Union Internationale des Associations d Alpinisme). Instruktørstatus fremgår af under klatring. Instruktørlicensen fornys for tre år ad gangen under forudsætning af: -medlemsskab af Dansk Klatreforbund -opdateret førstehjælp (repetitionsskursus mindst hvert 3. år) -deltagelse på instruktørseminar eller i særtilfælde logbogsgennemgang (mindst hvert 3. år)

6 6. Kursuslitteratur Anbefalet kursuslitteratur: "Handbook of Climbing", Iain Peter & Allan Fyffe, Pelham Books, Sektion "Stora klippklättringsboken", Per Kalleberg. Redning kapitel 18. "The Complete Guide to Rope Techniques", N.Shepherd Yderligere kursuslitteratur: "Handbook of Climbing", Iain Peter & Allan Fyffe, Pelham Books, Sektion "Mountaineering First Aid", THE MOUNTAINEERS, Seattle. (Udleveres på kurset Bjergmedicin ) Appendix Autorisation af klippeklatreinstruktører UIAA Klippeklatreinstruktører (KKI) har kompetence til at vejlede og undervise i sikker klatring og sikringsplacering ved én-reblængde klippeklatrekurser og lignende, jvf. Dansk Klatreforbunds Norm for énreblængde klippeklatrekurser. Herved hentydes til ruter, der kan klatres i én reblængde, på klatresteder, der ikke byder på navigations-, tilgangs-, rednings- eller retræte-vanskeligheder af nævneværdig art (som f.eks. Kullen). KKI har samtidig kompetence som toprebsleder (TRL) for alle rebaktiviteter på klippe og vægklatreinstruktør (VKI). KKI kan efter eget skøn benytte hjælpere. Det er tilladt KKI at afholde kommercielle kurser uden for Dansk Klatreforbunds regi. Dansk Klatreforbund og Dansk Klatresamråd anbefaler, at kun UIAA Klippeklatreinstruktører underviser i føring og sikringsplaceringer Undervisning på videregående kurser kræver ekstra kompetence, som ikke automatisk erhverves under uddannelsen til KKI. DKF foretager udvælgelse af instruktører/videreuddannelse til disse kurser. Tilmelding til eksamen Ansøgningen skal ske ved indsendelse af opdateret logbog (PDF skabelon findes hos DKF). Såfremt ASP på baggrund af logbogen vurderes egnet af DKF, kan ASP gå til eksamen. Samtidig med ansøgningen skal der betales eksamensafgift til DKF. Ansøgningen er først godkendt, når eksamensafgiften er betalt. Forhold vedr. tilmelding, udeblivelse og sygdom følger DKF s generelle krav til kursusadministration. Det er et krav, at man skal være fyldt 18 år, når eksamen påbegyndes. Eksamensafgift Eksamensafgiften dækker omkostninger til administration. Eksamensafgiften bliver bestemt af DKF bestyrelse (pt ,- for DKF-medlemmer, ellers kr ,-) Eksamination Autorisationen sker på baggrund af situationsorienterede deleksamener (modul D), hvor ASP sikkert og korrekt skal vise udvalgte kundskabs- og færdighedsmomenter fra normen for UIAA klippeklatreinstruktør både praktisk, mundtligt og skriftligt for at blive godkendt. ASP skal kunne redegøre for deltagelse på modulerne A, B og C. Eksaminatorerne tilhører en særlig KKI-censorgruppe og kan virke som KKI, på lige fod med andre KKI. Eksaminatorerne må ikke drage økonomisk fordel af deres funktion som eksaminatorer. Retningslinjer for kommerciel udnyttelse af instruktøruddannelsen Det er tilladt for en KKI at afholde kommercielle kurser. Der gøres dog opmærksom på, at der skal tegnes egen forsikring for aktiviteteten, da DKF s forsikring kun dækker DKF- og DKF-klub kursusaktiviteter.

7 Licens Efter godkendt eksamen skal ASP fremvise et førstehjælpsbevis og indlevere et pasfoto for at få en licens, som er beviset på, at ASP er KKI. Denne licens underskrives af sekretæren for DKF. Denne norm er godkendt af UIAA, og UIAA-autorisationen er udelukkende gyldig ved medlemskab af Dansk Klatreforbund. AC, 13. nov. 2009

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Undersøgelse af friluftsuddannelser

Undersøgelse af friluftsuddannelser Sammenlignende undersøgelse af danske frilufts- uddannelser, indeholdende klatring. side 1 Undersøgelse af friluftsuddannelser En sammenligning af 9 danske uddannelser, indeholdende klatring. Denne rapport

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation)

Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation) Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation) C.M.A.S. Standarder & Krav Dykker & Instruktør 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 4 MÅLENE FOR DET INTERNATIONALE CMAS DYKKER CERTIFIKAT SYSTEM...

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere