Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktør 2 kursusbeskrivelse"

Transkript

1 Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt her. Dansk Klatreforbunds uddannelser Dansk Klatreforbund har tre uddannelseslinjer: Instruktørlinjen Trænerlinjen Rutebyggerlinjen I forhold til dette kursus er det instruktørlinjen, som er relevant. Der er i øjeblikket fire niveauer af instruktøruddannelser. Instruktør 1 bouldering og topreb Instruktør 2 føring Instruktør 3 fra inde til ude/sportsklatreinstruktør Instruktør 4 klippeklatreinstruktør De fire instruktørtrin hænger sammen med egenfærdighedskurserne: Kursus 1 topreb, klatring og sikring Kursus 2 føring, sikring af føring Kursus 3 sportsklatring, fra inde til ude Kursus 4 klatring på traditionelt sikrede ruter Skematisk opstillet ser uddannelserne således ud: Indhold Kan undervise på Instruktør 1 Bouldering, toprebsklatring K1 Instruktør 2 Bouldering, toprebsklatring, føring K2 (eller lavere) Instruktør 3 Abseil, standplads, sportsklatring på klipper, K3 (eller lavere) diverse redningsøvelser Instruktør 4 Traditionelt sikrede ruter, redning K4 Uddannelsens formål Uddannelsen til Instruktør 2 er rettet mod personer, som har en del erfaring fra klatring på kunstige klatrevægge, og som ønsker at kunne undervise i bouldering, toprebsklatring og føring på en inspirerende og sikker måde. Den uddannede Instruktør 2 kan for eksempel undervise på sikringskurser og andre typer begynderkurser i klubber.

2 Instruktør 2 giver undervisningskompetence i disciplinerne bouldering, toprebsklatring og føring. Uddannelsen dækker både basale bevægelsesteknikker, klatrelege og problemsætning og de sikkerhedsmæssige aspekter af aktiviteterne. Hvem kan gå op til instruktør 2-eksamen? Det er et krav, at du har noget erfaring og er en aktiv klatrer, hvis du vil deltage på kurset. Dette skal sikre, at alle instruktører er aktive klatrere og har at tilstrækkeligt erfaringsniveau. Det er ikke nødvendigt at kunne klatre meget svære ruter for at blive instruktør 2, men du skal have rutine i at klatre på klatrevægge, og du skal have stiftet bekendtskab med flere forskellige typer vægge/ankre. Krav til Instruktør 2-aspiranter: Du skal have stor rutine i pensum fra Kursus 1 og 2 (topreb og føring). Det vil sige, at du skal være rutineret klatrer, som kan føre ruter og sikre en førstemand med meget stor sikkerhedsmargen og rutine ellers kan du ikke undervise andre i at sikre på en forsvarlig måde. I praksis betyder det, at kursisten på forhånd skal kunne føre en rute og kunne forudse risici som fald i hylder, pendulfald osv. Du skal også på forhånd kunne sikre flydende og rutineret og efter producentens anvisninger med rebbremser af ATC-typen og med Gri-Gri. Mindre fejl og dårlige vaner kan naturligvis rettes til på kurset. Du skal have god forståelse for klatreteknik. Dette betyder ikke, at du skal kunne klatre meget svære ruter, men du skal kunne forevise de mest almindelige teknikker for begyndere og igangsætte sjove øvelser og klatrelege. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du lever op til kravene for at deltage på kurset, kan du kontakte Dansk Klatreforbund eller den underviser, som står for kurset. Generelt anbefaler Dansk Klatreforbund, at man skal have klatret jævnligt i to år, før man begynder at overveje at blive Instruktør 2. Hvis en kursist ikke lever op til forhåndskravene, er det underviserens ansvar, at kursisten ikke består. Underviseren skal forklare kursisten, hvad der skal til for at opnå den nødvendige kompetence. Dansk Klatreforbund anbefaler, at alle som arbejder med idrætsaktiviteter har et gyldigt førstehjælpsbevis. Certifikat Efter bestået eksamen modtager du et certifikat, og hvis du opretter en profil på Dansk Klatreforbunds hjemmeside, kan du komme på listen over uddannede instruktører. Certifikatet gælder fra eksamensdato og året ud og derefter i tre år.

3 Du kan forny dit certifikat ved at en ekstern Instruktør 2 eller højere godkender, at kompetencerne stadig mestres med stor sikkerhedsmargin.

4 Pensum for uddannelsen Føring Udstyr Reb (enkelt), sele, karabiner (B, H), forskellige typer af rebbremser, Gri-Gri/SUM/cinch, ekspresslynger, syede slynger (brudstyrker og anvendelse) Vedligehold og kassation Rådgivning om indkøb af udstyr Sikkerhed praksis Sikkerhed teori Sikring af førstemand med ATC og Gri-Gri Stopknude Makkertjek/taleprocedure Indklipning Faldtræning Afbinding af bremsen Bundsikring Forebyggelse af risikomomenter (finger i bolthænger, fald på rebet, fald tidligt på ruten, pendulfald) Handleplan ved uheld Førstehjælp Forståelse af faldfaktor og fangryk Bevægelse Opvarmning Klatrelege Taktik (safe positions, hastighed, indklipning, rutelæsning) Træning Skadesforebyggende styrketræning Organisering Kursustyper og kursusformer Dansk Klatreforbunds uddannelser Pædagogik Klatring med børn Ansvar Jura Forsikring Ansvar

5 Opbygning af kurset Kurserne udbydes af Dansk Klatreforbund. De annonceres på dklaf.dk. Undervisningen foregår på den måde, at et hold aspiranter modtager undervisning af en instruktør fra Dansk Klatreforbunds underviserkorps i tilsammen 15 timer. Det forventes, at aspiranterne mødes og øver selvstændigt imellem undervisningsgangene. Aspiranterne skal også læse op på det teoretiske pensum, som dækkes af Kattinge Værks Vægklatring (kan købes igennem Dansk Klatreforbund). Anbefalinger til undervisningsforløbet. Underviseren kan sammensætte kursusforløbet på den måde, som passer bedst i forhold til faciliteter og deltagere. Nedenfor er der et forslag til, hvordan forløbet kan sammensættes. Dag 1 Indhold Særlige bemærkninger Tid i alt 5 timer Introduktion Deltagernes niveau, forventninger Opvarmning Toprebsklatring Førstemandsklatring Underviseren forklarer, hvilke særlige forhold der gør sig gældende, når man underviser i toprebsklatring. Risikomomenter: Pendulfald Slid på ankre/første hængere Dynamik tæt på jorden Finger i hænger Nedfiring med Gri- Gri! Slid/skade på rebet Kursisterne klatrer nogle ruter for at vise, at de har rutinen. Underviseren fejlretter og lader eventuelt Underviseren kan komme ind på pædagogiske teknikker til at gøre begynderes første møde med klatring til en tryg oplevelse. Kursisterne skal demonstrere rutine i at føre ruter. Typiske ting, som måske 10 min.

6 Sikring af førstemand Evaluering kursisterne give hinanden feedback. Risikomomenter: Større faldfaktor, hvis der er rebtræk Det er vanskeligere at lave et dynamisk fald, hvis der er rebtræk Ramme gulvet (ved for meget dynamik) Sikringsmanden trukket ind i væggen Der må naturligvis ikke være alvorlige mangler i aspiranternes sikringsteknik i så fald skal underviseren overveje, om aspiranterne skal fortsætte på kurset. Hvis der er mindre væsentlige vaner, som ikke er farlige, men som ikke er best practise i en undervisningssituation, skal de rettes. Underviseren skal give hver enkelt aspirant en evaluering af, hvad hun skal skal rettes til er: Rebføring reb bag benet. Indklipning første højt, derefter i mavehøjde eller fra hvilegreb. Typiske ting, som skal rettes: Man skal tage en beslutning om, hvorvidt man underviser i sliding hand eller i sikring med håndskifte. Ikke en mellemting. Bremsehånd for tæt på bremsen. Holde fast om det aktive reb med venstre hånd. Står for langt fra væggen. Placerer sig ikke godt i forhold til klatreren/rutens linje.

7 udstyrskendskab Faldfaktor arbejde videre med til næste gang. Kursisterne lærer om anvendelse og brudstyrker på relevant udstyr. Det diskuteres, hvordan man kan hjælpe begyndere til at få indkøbt det rette udstyr. Underviseren forklarer, hvordan man udregner faldfaktor. Det er nødvendigt for en Instruktør 2 at vide, hvordan man anvender det udstyr, som de har kompetence til at undervise i. Især er det vigtigt, at de lærer om mulighederne for at lave fejl f.eks. forkert samling af Quickdraws, at binde syede slynger sammen med slyngestik (især Dyneema og nylon). Det er også vigtigt at kunne rådgive i indkøb af sko, som ikke er for stramme og reb, som ikke er for tynde. Aspiranterne har brug for at forstå faldfaktor på et lavpraktisk niveau det vigtige er at forstå, at det er mere behageligt at falde højt på ruten, at rebtræk øger fangrykket, Dag 2 Teori om opvarmning Almen, specifik, opvarmningsøvelser på væggen. 10 min. Aspiranterne opvarmning gennemfører Deltagerne deles op i tre hold, som hver især forbereder en del. 10 min. forberedelse 10 min. forløb. 40 min.

8 Øvelser /klatrelege/bouldering Faldtræning Eksempler på øvelser, som kan bruges til sidste del af opvarmningen. Eksempler på gode klatrelege/øvelser. Evt. som workshop, hvis aspiranterne har en masse at byde ind med. Teori om faldtræning. Progression rigtig faldteknik hvordan gør man det trygt for kursisterne? Deltagerne planlægger en progression for en hypotetisk kursist. Dynamisering Kursisterne øver dynamisering. De øver det selv, og det diskuteres, hvordan man formidler dette/gør det sikkert. Afbinding af bremsen Undervisningsteknik Kursisterne lærer at afbinde en ATC og en Gri-Gri Risikovurdering Pendulfald Klatring i bagreb Fald på slabvægge Boulderrisici Fald på rebet Slid på første quickdraw For korte reb/ukendte reb Slid på rebender Hvilke risikomomenter er der i en typisk undervisningssituation, og hvordan imødegår vi dem? Styrketræning Et par styrkeøvelser. Måder at lave en progression på f.eks. frem mod en pull-up eller frem mod en en-arms 45 min.

9 Evaluering pull-up. 10 min. Dag 3 Opvarmning/børneklatring Repetition af sikkerhed Eksamen Opvarmning derefter nogle øvelser for børn. Deltagerne viser, at de kan de ting, som de skal kunne især afbinding af bremsen. Deltagerne gennemfører et forløb med hinanden som figuranter. 45 min. 3 timer

10 Eksamen Det forudsættes, at aspiranterne har deltaget aktivt i undervisningen og derfor har vist, at de kan sammensætte opvarmning, øvelser og klatrelege på en fornuftig måde. Derfor eksamineres der udelukkende i de rent sikkerhedsmæssige emner. Eksamen består af en mundtlig teoriprøve og en forevisning af undervisning i et sikkerhedselement. Underviseren på kurset fungerer som eksaminator. En uddannet instruktør fra den klub, hvor kurset afholdes (eller fra en anden klub, hvis det er nødvendigt), fungerer som censor. Aspiranterne fungerer som figuranter for hinanden i det praktiske undervisningsforløb. Teori: Karabiner brudstyrker, anvendelse, kassation Ekspresslynger anvendelse, brudstyrker Reb faldfaktor, testkrav Seler nomenklatur, testkrav, anvendelse Praksis: Undervisning af to begyndere i toprebsklatring Undervisning af to begyndere i føring En enkelt aspirant eksamineres ad gangen. Først eksamineres aspiranten mundtligt i udstyrskendskab 10 min. Alle fire udstyrstyper skal berøres, og aspiranten skal vise forståelse for den praktiske anvendelse af udstyret. Aspiranten skal have overskud til at kunne forklare, hvordan viden om udstyret kan indgå i undervisningen af begyndere. Derefter eksamineres aspiranten i praktisk undervisning af begyndere i enten toprebsklatring eller føring min. Hvis aspiranten allerede har taget I1, eksamineres der i føring. Eksaminator afgør, om aspiranten skal undervise i sikring med ATC eller med Gri-Gri. Aspiranten skal kunne benytte begge typer bremser. Det tilstræbes, at de to aspiranter, som fungerer som figuranter, eksamineres i noget andet end det, som de er blevet undervist i på den måde kan de ikke bare gentage en anden aspirants undervisningsforløb.

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Instruktørmøde 25/6 v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Formål Formål At ensrette konceptet for vores sikringskurser I Blocs & Walls, med henblik på at udvikle en best practice for vores produkt: Formål

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Visioner for. NJK s børnehold

Visioner for. NJK s børnehold Visioner for NJK s børnehold til udgangen af 2007 3. marts 2006 1 af 17 Revision 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Undersøgelse af friluftsuddannelser

Undersøgelse af friluftsuddannelser Sammenlignende undersøgelse af danske frilufts- uddannelser, indeholdende klatring. side 1 Undersøgelse af friluftsuddannelser En sammenligning af 9 danske uddannelser, indeholdende klatring. Denne rapport

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere