Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:"

Transkript

1 Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som minimum skal indgå i kurset i form af et afkrydsningsskema. Best practice en forklaring til kursusindholdet, som kan benyttes både af instruktøren og af kursisterne som et redskab til at huske kursets indhold. Best practice beskriver de metoder, som Dansk Klatreforbund anbefaler, fordi de både er sikre og lette at formidle til begyndere. Side 1 af 7

2 Formalia Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og godkendt af bestyrelsen 17. juni Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk Klatreforbund anser som minimumskrav til medlemsforeningernes kursus i toprebsklatring. Dansk Klatreforbund kræver, at medlemsforeningerne lever op til disse minimumskrav, men derudover er foreningerne frit stillet til at opstille deres egne forløb. Formål Kursus 1 skal forberede kursisten til at klatre og sikre selvstændigt under toprebsklatring. Kursisten forberedes på at kunne bouldre sikkert i det omfang det giver mening i forhold til kursussted og kursist. Desuden præsenteres kursisten for grundlæggende klatreteknikker og øvelser. Instruktøren For at undervise på Kursus 1 skal man være Instruktør 1 eller højere. Det er medlemsforeningernes ansvar at sikre, at deres instruktører har den rette uddannelse og at de har opdateret deres instruktørbevis. Krav til kursussted Kursus 1 omhandler toprebsklatring og bouldering på kunstige klatrevægge og boulderstrukturer. Kursets indhold er ikke dækkende for klatring på klipper. Varighed af Kursus 1 Minimum 3 timers undervisning. Kurset bør ikke anses som overstået, før kursisterne har demonstreret, at de kan sikre og klatre selvstændigt. Instruktør til kursist-ratio Udgangspunktet for kursusstandarden er, at der er en instruktør til to kursister. Er der flere kursister kan det være nødvendigt at bruge mere tid. Det er til enhver tid instruktørens ansvar, at alle kursister opnår fortrolighed med pensum, før de får lov til at sikre selvstændigt. Kursisternes alder Man skal være fyldt 15 år for at få udstedt et Kursus 1-bevis, men yngre børn kan sagtens deltage på kurset og lære pensum. Side 2 af 7

3 Kursets indhold Udstyrskendskab Generelt for udstyr Selen Rebet Korrekt anvendelse Indkøb Typer af seler Selens enkeltdele Påtagning af selen Indkøb Typer af reb Vedligehold Indkøb Karabiner HMS-karabin D-formet låsekarabin Indkøb Bremse Sko ATC/tube-type Indkøb Kalk/kalkpose Indkøb Knuder Evt. Gri-Gri el.lign. Dobbelt syet otte-tal til indbinding Dobbelt halvstik eller slyngestik til bundsikring Dobbelt overhåndsknude/stopknude Sikringsteknik ved toprebsklatring Opsætning af topreb/ankerpunktet Stopknude eller indbinding af sikringsmanden i enden af rebet Bundsikring Sætte rebet i bremsen Makkertjek Taleprocedure Kommunikation på væggen Placering af sikringsmand Risici (finger i hænger, pendulfald, tidlige fald) Sikringsteknik (tørtræning) Nedfiring Klatreteknik Sikring med bagstopper Progression til fald Opvarmning Balance Fodarbejde Grebstyper 3-4 klatrelege og øvelser, som kan trænes af klatreren, mens sikringsmanden øver Evt. bouldering/sikkerhed ved bouldering Generelt om klatring Uddannelsesmuligheder Træning Hold Klubber Organisering Konkurrencer kultur Side 3 af 7

4 Best practice Udstyrskendskab Selen Forskellige seletyper skal nævnes/vises. Børneseler, helkropsseler, institutionsseler og almindelige sportsklatreseler nævnes/vises. Det forklares, hvordan man finder indbindingspunkt og arbejdsløkke, samt hvordan de forskellige spændetyper fungerer, og hvordan man finder en vejledning til sin sele. Kursisterne skal lære om selens enkeltdele (benløkker, hoftebælte, arbejdsløkke, udstyrsløkker, spænder). Dette er især for at sikre, at indbinding sker på den korrekte måde og ikke i udstyrsløkker eller i et enkelt af indbindingspunkterne. Kursisterne lærer at tage selen på. Kursisterne skal have at vide, hvor de kan købe seler, og at selen skal opbevares og kasseres efter producentens anvisninger. Rebet Kursisterne skal lære, at rebet er et dynamisk helreb. De skal have at vide, at rebet skal beskyttes mod syre og base (inkl. cola, urin, kaffe osv). De skal vejledes i at købe reb generelt anbefales det ikke, at begyndere køber de helt tynde reb, da disse er glattere i bremsen og bliver slidt hurtigere end tykkere reb. Karabiner/bremser Kursisterne skal lære om de forskellige typer af låsekarabiner og rådes til at købe en skruekarabin som deres første karabin snarere end en quicklock-karabin. De skal lære, at man bruger en HMS-karabin sammen med en bremse, samt at karabinen skal belastes i længderetningen. De lærer forskellen på HMS-karabin og D-formet karabin og anbefales at bruge forskellige karabiner til metal og nylon. De skal rådes til at købe en bremse af sticht/atc-typen. De skal gøres opmærksomme på fordelene ved asymmetriske bremser, hvis der er vægtforskel på klatrer og sikringsmand eller rebet er tyndt/nyt. Hvis kursisterne ønsker det, kan de lære at bruge Gri-Gri. Der skal sikres efter producentens anbefalinger, dvs. med fast hånd på bremserebet. Se videoer på for korrekt anvendelse. Sko Kursisterne skal rådgives i at købe klatresko (ikke for små, foden skal fylde skoen ud). Kalkpose Kursisterne skal lære, hvorfor man bruger kalkpose/kalk, når man klatrer. Knuder Ottetalsknude. Kursisterne skal lære at binde sig ind med dobbelt syet ottetalsknude. Det understreges og vises, at man med fordel kan tilpasse knuden, så den sidder tæt på selen og tampen er 10 gange rebets diameter. Hvis tampen er længere, bindes den af med en dobbelt overhåndsknude (stopknude), som sidder tæt på ottetalsknuden. Side 4 af 7

5 Dobbelt halvstik. Kursisterne lærer også at binde dobbelt halvstik, som de skal bruge til at lave bundsikring med rebet og til at føre et reb igennem topankeret med en flagline. Evt. vises slyngestik som metode til at lave bundsikring med en nylonslynge. Sikringsteknik ved toprebsklatring Opsætning af reb/toppunktet Kursisterne lærer at føre et reb igennem toppunktet ved at binde en flagline fast i enden af rebet med et dobbelt halvstik. De skal lære, at reb og flagline ikke skal ligge ved siden af hinanden i toppunktet, da de kan brænde hinanden, når der er vægt i rebet. De skal også lære, at man trækker flaglinen igennem toppunktet igen, når man er færdig med at klatre. Kursisterne skal lære, hvordan de kan se, om rebet ligger rigtigt igennem topankeret. Stopknude eller indbinding af sikringsmanden Når klatreren har bundet sig ind, lærer kursisterne at sikre enden af bremserebet, så klatreren ikke kan fires ud over enden. Det forklares, hvorfor dette er vigtigt. De fleste klatrere sikrer rebenden ved at binde en dobbelt overhåndsknude eller en dobbelt ottetalsknude, eventuelt bindes knuden fast i en løkke i rebposen. Det er også en mulighed, at sikringsmanden binder sig ind, som om han skulle klatre andenmand på en flerreblængders rute. Dette er aktuelt, hvis sikringsmanden skal bruge enden af rebet til bundsikring. Bundsikring. Hvornår er det relevant? Det vises, hvordan man laver bundsikring ved at binde sikringsmanden ind i bremserebet og sætte det fast i en karabin i bundsikringen med et dobbelt halvstik. Fordele og ulemper omtales: bundsikring giver mere statisk bremseteknik, og sikringsmanden mister bevægelsesfrihed. Generelt anbefales det at bruge bundsikring, hvis der er % vægtforskel mellem klatrer og sikringsmand, eller hvis der er risiko for at sikringsmanden bliver rykket op i et overhæng. Bundsikringen skal ligge i samme side som bremsehånden. Bundsikringen bør være stram, under klatringen. Brugen af en sandsæk eller lignende ballast som bundsikring kan omtales. Sætte rebet i bremsen Kursisterne lærer at bruge ATC-bremse eller lignende. Hvis de ønsker det, kan de derefter lære at bruge Gri-Gri eller andre assisterende bremser. Kursisterne lærer, at man bruger bremsen efter producentens anvisninger. Rebet skal løbe oppefra og ned igennem bremsen til bremsehånden. Den brede ende af HMS-karabinen vender fremad, karabinen sættes i arbejdsløkken og lukkeren på karabinen vender væk fra den dominerende hånd (dette er ikke vigtigt for en begynder, men hvis kursisten en dag skal lære at afbinde rebbremsen, er det en god vane). Makkertjek Kursisterne lærer, at der udføres makkertjek, hver gang der klatres. Makkertjekket består af kontrol af, at selen er korrekt taget på og spænderne lukket, rebet ført rigtigt igennem bremsen, karabinen ført igennem arbejdsløkken og skruet til, og at rebet er bundet rigtigt i klatrerens indbindingspunkter. Side 5 af 7

6 En huskeremse kan se ud som følger: 1. tjekke at hoftebæltet sidder tilpas stramt 2. tjekke at spænderne er låst 3. tjekke at rebet er ført igennem begge indbindingspunkter 4. tjekke at knuden er bundet korrekt og sidder tæt på selen 5. tjekke at tampen er mindst 10 gange rebets diameter Taleprocedure Følgende udtryk anvendes: Du er sikret når sikringsmanden er klar til at sikre klatreren. Jeg klatrer når klatreren er klar til at begynde at klatre. Stram op/tag når klatreren ønsker at få rebet strammet op, f.eks. ved topankeret eller når klatreren ønsker at hvile i rebet. Slæk når rebet er for stramt. Reb advarsel om at rebet trækkes ned og kan ramme nogen. Kommunikation på væggen Kursisterne opfordres til at kommunikere klart og tydeligt, f.eks. når der er for meget slæk, eller hvis sikringsmanden ikke kan følge med. Evt. kan der anvendes navne, hvis der er mange i hallen/larm. Risici Kursisterne skal have at vide, at de ikke må holde i bolthængerne. De skal forstå risikoen ved pendulfald, og det skal gøres klart, at sikringsmanden skal advare klatreren, hvis hun klatrer for langt fra boltlinjen. Kursisterne skal lære, at der skal strammes ekstra godt op, når klatreren er tæt på jorden. De kan evt. begge sætte sig i rebet for at trække dynamik ud. Risikoen for at ramme jorden øges, når væggen er højere, fordi der er mere reb mellem sikringsmand og klatrer. Kursisterne skal lære, at der kan være en risiko ved at bære smykker eller have langt løst hår, når man sikrer eller klatrer. Sikringsteknik (tørtræning) Kursisterne lærer sikringsteknikken som tørtræning uden at makkeren klatrer. Der lægges især vægt på følgende punkter: Fast knytnæve på bremserebet, korrekt håndskifte (ikke slippe, før den anden hånd har et godt greb), ikke hænderne for tæt på bremsen, holde bremsehånden bag bremsen, undtagen når der tages reb ind, og da kun ganske kortvarigt. Kursisterne lærer, at højre hånd aldrig slipper rebet. Når man laver håndskifte sker det ved at føre højre hånd op til venstre hånd man krydser ikke hænderne, da man så er nødt til at slippe bremserebet helt med højre hånd. Venstre hånd føres under/foran rebet, ikke mellem rebet og kroppen. Evt. kan sikringsteknikken indøves som en fem-trins-model: 1. venstre hånd trækker reb ned mod bremsen, højre hånd trækker reb igennem bremsen, væk fra kroppen. 2. højre hånd føres bag bremsen igen 3. venstre hånd griber om bremserebet mindst en håndsbredde under bremsen Side 6 af 7

7 4. højre hånd glider op til venstre hånd uden at slippe rebet 5. venstre hånd føres op til udgangspositionen Nedfiring øves også, før kursisterne begynder at klatre. Der skal være to hænder på bremserebet under nedfiringen. Hænderne bør ikke krydses under nedfiring. Nedfiring skal ske i et roligt tempo. Sikring med bagstopper Instruktøren holder i bremserebet indtil kursisterne er klar til at sikre selvstændigt. Det er vanskeligt at give retningslinjer for, hvornår kursisterne kan sikre uden bagstopper. En rettesnor kan være, at instruktøren skal have lyst til selv at lade sig sikre af kursisten. Hvis en af kursisterne benyttes som bagstopper, skal instruktøren holde øje og sikre sig, at kursisten har forstået opgaven og ansvaret. Progression til fald Kursisterne skal vænne sig til at falde. Både for at de bliver trygge ved at klatre og for at sikre, at sikringsmanden har forstået teknikken. Det er en god ide at lade klatreren sætte sig i rebet, når hun er nået et par meter op på første tur. På den måde bliver det mindre grænseoverskridende at blive firet ned fra toppen af væggen. Når klatreren er blevet fortrolig med at sidde i rebet og med at blive firet ned, skal hun prøve at falde. Først med stramt reb, siden med en smule slæk. Nedfiring Når klatreren når ankeret, skal sikringsmanden lade hende sætte sig og hænge et par sekunder, før hun fires ned det virker skræmmende for mange begyndere, hvis nedfiringen starter i samme øjeblik, de sætter sig i rebet. Klatreteknik Der bør gennemføres en kort opvarmning, før klatringen begynder. Både for at undgå skader under kurset og for at lære kursisterne gode vaner. Kursisterne skal have gode råd til mere effektiv klatring. Klatreren kan gives øvelser, som hun kan træne, mens hun klatrer. Det kan være en god ide at vise kursisterne, at man kan bouldre for at træne teknik og styrke. Crashpads og risikoen for at falde uden for madrasser/mellem madrasser skal nævnes. Generelt om klatring i Danmark Instruktøren skal fortælle kursisterne om deres muligheder for at lære mere og for at komme godt i gang med en klatrekarriere. Side 7 af 7

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere