Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg"

Transkript

1 Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse, hvis dette skønnes nødvendigt. Den seneste version af normen findes på Klatreforbundets hjemmeside Formål Kursister på sikringskurser, uanset hvor de afholdes, skal lære de mest basale færdigheder og teknikker ensartet og sikkert uanset klub eller sted. Herved skal kursisterne blive i stand til at klatre og abseile på klatrevægge sammen med andre klatrere på en sikker og forsvarlig måde. Klatreforbundet kræver, at medlemsklubberne lever op til denne norm, ligesom Klatreforbundet anbefaler, at personer, samt andre organisationer og institutioner uden for Klatreforbundet, gør det samme. Indhold Denne norm specificerer to sikringskurser, som er modulopbygget. Kursus S1 omhandler aktiviteterne toprebsklatring og førstemandsklatring. Kursus S2 bygger på kursus S1 og omhandler abseil. Klubberne kan vedtage, at der indgår yderligere pensum i deres egne kurser, og klubberne kan forlange, at udefrakommende klatrere gennemfører et supplerende kursus. Sikringskursus S1 Kursus S1 er det første modul og det anbefales, at alle nye klatrere opnår rutine i indholdet i S1 som indledning til deres klatrekarriere. S1 er et minimumskrav for personer, som skal sikre uerfarne ved et klatrearrangement på klatrevæg (se Dansk Klatreforbunds norm for sikkerhed ved klatrearrangementer). På S1 forgår al sikring fra gulvet. Følgende emner indgår i sikringskursus S1: Førstehjælp Kursisterne skal orienteres om placering af førstehjælpskasse og nærmeste telefon. Toprebsklatring Kursisterne skal undervises i påtagning af sele, indbinding, bundsikring, sikringsteknik og kommunikation. Inden klatringen påbegyndes, skal kursisterne lære at kontrollere deres egen og makkerens sele, indbinding, føring af rebet i rebbremsen samt eventuel bundsikring. Udstyr Kursisterne skal lære om udstyret, som bruges i forbindelse med toprebsklatring og føring, herunder seler, reb, slynger, karabiner, bremser og ekspres-slynger. Udstyrets holdbarhed, vedligeholdelse og kassation skal omtales. Kursisterne skal få kendskab til de almindeligste seletyper, samt at man altid skal binde sig ind i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Kursisterne skal orienteres om, at klatrerebet er dynamisk og at der findes andre godkendte klatrereb end helreb men, at disse kræver særlig vejledning at bruge. Kursisterne skal lære ikke at træde på rebet, samt lære en hensigtsmæssig måde at kvejle reb op på. Kursisterne skal orienteres om, at slynger er statiske samt, at det anbefales, at der anvendes slynger, som er færdigsyede af producenten. Fordele og ulemper med Dyneema slynger omtales. Karabiner og bremser og deres anvendelse skal omtales. Under anvendelse af ekspres-slynger skal indklipning samt slid fra bolthængere på karabinerne omtales. Øvrigt udstyr som klatresko, kalk og brug af hjelm skal omtales. Version 06/2011/PC Side 1 af 5

2 Knuder Kursisterne skal lære at binde sig ind i rebet med et dobbelt 8-talsknob. Knobet anbefales afsluttet med en stopknude bestående af et dobbelt overhåndsknob som sidder tæt op ad 8-talsknobet. Alternativt skal tampen hænge frit og være 10 gange rebets diameter i længden. Både den der klatrer og den der sikrer skal bindes ind i rebet. Dette krav sikrer at både klatreren og sikringsmanden gentager indbindingen ofte af hensyn til læring, samt forbygger uheld senere i kursisternes klatrekarrierer ved, at de får en forståelse af faren ved at sikringsmanden ikke er bundet ind i rebet. Det er hensigtsmæssigt, at kursisterne lærer at binde et dobbelt halvstik samt et slyngestik, som kan anvendes i forbindelse med etablering af bundsikringer. Bundsikring Kursisterne skal lære brugen af bundsikring, samt lære om fordele og ulemper ved forskellige placeringer af sikringsmanden i forhold til bundsikringen og klatreruten. Kursisterne skal lære brugen af en sandsæk eller lignende som ballast. Sikringsteknik Sikringsteknikken skal demonstreres grundigt og der skal lægges megen vægt på, at kursisterne lærer at bruge håndskifte og at have en fast hånd på bremserebet hele tiden. Kursisterne skal lære at sikre med en rebbremse af Sticht-typen. Fordele og ulemper ved henholdsvis Sticht, 8-tal og Gri-Gri skal omtales. Nedfiring af klatreren skal ske i et roligt tempo, hvor sikringsmanden har begge hænder på bremserebet. Under nedfiring, skal klatreren holde overkroppen lodret, ansigtet ind mod væggen og benene spredt. Sikringsmanden skal lære at slække rebet, når klatreren er nede. Når sikringsteknik ved toprebsklatring er blevet rutine, kan kursisterne lære at sikre ved føring (førstemandsklatring). Bevægelsesteknikker Kursisterne skal lære grundlæggende bevægelses-teknikker for klatring såsom brug benene, tænk på tyngdepunktet og trepunktsreglen. Specialteknikker såsom mantelshelf, bridging og jam skal omtales, når det er naturligt i forbindelse med de klatrede ruter. Risici for og forebyggelse af sportsskader skal omtales. Adfærd og kommunikation Kursisterne skal lære hensynsfuld opførsel. De skal lære at undgå uopmærksomhed og unødig råben. Når klatrerne er klar, men inden klatringen påbegyndes, skal der laves makkertjek. Kursisterne skal lære at anvende følgende udtryk: DU ER SIKRET - når sikringsmanden er klar til at sikre klatreren. JEG KLATRER når klatreren er klar til at gå i gang med at klatre JEG SÆTTER MIG når klatreren vil sætte sig i rebet (normalt ved topankret) og vil fires ned. TAG MIG UD - når klatreren ikke har behov for at være sikret mere. DU ER UDE - når sikringsmanden har taget rebet ud af bremsen og ikke sikrer klatreren længere. DET ER MIG - når rebet er stramt som opfordring til førstemand om at sikre andenmand. STRAM OP - når klatreren ønsker rebet strammet, eksempelvis når klatreren skal hvile i rebet. SLÆK - når rebet er for stramt. REB - når reb smides eller der trækkes reb ned. STEN - når alt andet end reb falder ned. Kursisterne skal lære, at hvis der er mulighed for misforståelser, skal der anvendes personnavne sammen med nævnte udtryk. Hvis der er tvivl om, hvad der er blevet sagt/råbt, skal der siges/råbes GENTAG. Førstemandsklatring. Kursisterne skal lære at føre ruter på bolte på klatrevæg. De skal lære om korrekt indklipning af rebet i ekspres-slynger samt om fordele og ulemper ved de forskellige måder, man kan vende slyngerne på. Kursisterne skal lære, hvornår man klipper sig ind i henholdsvis den første og de øvrige bolte. Sikringsmanden skal spotte klatreren, indtil rebet er klippet i den første bolt. Herefter skal der lægges vægt på flydende sikringsteknik, hvor rebet skal skiftevis slækkes og strammes op i takt med, at ruten klatres. Kursisterne skal lære at sikre så klatreren undgår betydelige fald eller at ramme hylder ved et fald. Sikringsmanden skal være opmærksom på, at klatreren ikke springer bolthængere over rebet skal klippes i alle bolthængere på en rute. Farerne ved pendulstyrt skal omtales. Ulemperne ved rebtræk skal omtales. Version 06/2011/PC Side 2 af 5

3 Kursisterne skal lære styrtteknik og i denne sammenhæng skal fangryk og faldfaktor og betydning af disse omtales for kursisterne. Kursisterne skal lære korrekt indklipning af rebet i dertil egnede topankre. Orientering Kursisterne skal orienteres om mulighederne for at komme videre indenfor klatring, om at finde klatremakkere og kurser. Dansk Klatreforbund og de ressourcer som findes på Klatreforbundets hjemmeside skal omtales. Der skal gøres opmærksom på forskellen mellem klatring på klatrevæg og på klippe. Sikringskursus S2 Inden sikringskursus S2 gennemføres, skal kursisterne have bestået kursus S1 og stadig have rutine i dets pensum. Følgende emner indgår i sikringskursus S2: Førstehjælp Kursisterne skal orienteres om placering af førstehjælpskasse og nærmeste telefon. Udstyr Kursisterne skal lære om det ekstra udstyr, som bruges i forbindelse med abseil, herunder 8-talsbremsen og prusik-slyngen. Holdbarhed og kassation skal omtales. Kursisterne skal orienteres om egnede snore til prusik-slynger (UIAA godkendt accessory cord af passende diameter), passende længder af færdigbundne prusik-slynger, samt at en prusik-slynge er statisk. Kursisterne skal lære, hvordan de binder en prusik sammen med dobbelt fiskeknude samt, hvordan den strammes, før prusik-slyngen tages i brug. Abseil Kursisterne skal i første omgang lære at abseile på dobbelt reb (typisk et helreb lagt dobbelt). Kursisterne skal lære at abseile med både Sticht og 8-tal. Fordele og ulemper ved brug af henholdsvis Sticht og 8-tal skal omtales. Ved brugen af 8-tal, skal kursisterne lære, hvordan 8-tallet kan låses med abseil rebet. Kursisterne skal lære anvendelse af prusik i forbindelse med abseil og hertil relevante klemknuder. Fordele og ulemper ved placering af prusikken over og under rebbremsen skal omtales og demonstreres. Ved placering af prusikken under rebbremsen, skal der lægges der vægt på, at prusikken ikke kan nå op til rebbremsen og faren ved at det sker, skal omtales. Kursisterne skal lære at løsne en låst prusik. Kursisterne kan prøve at abseile på et enkelt reb for at opleve, hvor meget mindre friktion der er, i forhold til at abseile på et dobbelt reb. Kursisterne skal lære at abseile i et roligt tempo og kursisterne gøres opmærksomme på faren ved ikke at gøre det. Kursisterne skal lære at abseile med hovedet opad, overkroppen lodret, ansigtet ind mod væggen og med benene spredt. Etablering af standplads Kursisterne skal lære at anvende dertil indrettede ankre på klatrevægge til etablering af standplads, samt skift fra standplads til abseil. I dette sikringskursus er etablering af standplads ved to typer ankre krævet: Et V anker bestående af to bolthængere med fast kæde mellem dem og en låsekarabin eller to modsatrettede karabiner fastmonteret midt på kæden. To uafhængige bolthængere eller lignende som er monteret med passende afstand til hinanden. Såfremt en klatrevæg er forsynet med andre former for topankre, for eksempel et metalrør, skal sikringskurser som afholdes på klatrevæggen yderligere omfatte håndtering af disse ankre. Ved et V anker, skal kursisterne lære indklipning med en enkelt kohale. Kohalen består af en færdigsyet godkendt slynge fastgjort i selens indbindingspunkt. Rebet til abseil fastgøres i låsekarabinen eller de to modsatrettede karabiner på V ankret. Version 06/2011/PC Side 3 af 5

4 Etablering af en standplads ved to uafhængige bolthængere skal ske med to kohaler, som monteres mellem selens indbindingspunkt og hver sin bolthænger. Til montering af abseilrebet skal der, med en færdigsyet godkendt slynge og 3 karabiner, etableres et fikseringspunkt mellem de to bolthængere. I alle tilfælde anvendes der låsekarabiner. Kursisterne skal lære at tilrettelægge fikseringspunktet således, at vinklen i slyngen mellem de to bolthængere er af en tilpas lille vinkel samt orienteres om faren ved for stor en vinkel. Der er den ulempe ved abseil fra to uafhængige bolthængere, at man bliver nødt til at lade noget udstyr blive hængende på væggen. Ved skift fra standplads til abseil, skal kursisterne lære håndtering af rebet for at hindre, at det tabes. Desuden skal kursisterne lære at binde rebets ender sammen og at råbe REB, før rebet kastes ned. Rebets midtpunkt placeres ved ankeret. Kursisterne skal orienteres om at denne fremgangsmåde er af hensyn til forebyggelse af uheld i kursisternes klatrekarrierer i forbindelse med abseil andre steder end på klatrevægge, hvor konsekvenserne af en fejl kan være alvorlige. Sikringsbeviser Efter endte kurser kan kursisten få udstedt sikringsbeviser for henholdsvis kursus S1 og S2, hvis kursisten behersker alle dele af pensummet. Et kursusbevis udstedes på baggrund af en færdighedsprøve. Til formålet er der en tjekliste på sidste side i denne norm. Beviser til S1 og S2 kan hentes fra Klatreforbundets hjemmeside og udstedes af instruktøren samt underskrives af en repræsentant fra klubbens bestyrelse eller arrangøren. Klubberne må internt opdele S1 i topreb og førstemandsklatring, men et S1 sikringsbevis må først udstedes, når klatreren behersker hele S1 pensum. Instruktører og kursusvarighed Instruktører på sikringskurserne skal som minimum være Vægklatreinstruktører. Det anbefales, at S1 har en varighed på 2 x 3 timer (eller 3 x 2 timer), at kursisterne hertil har i alt 6 timers egentræning på klatrevæggen. Forløbet afsluttes med en færdighedsprøve. Forløbet skal tilrettelægges, så kursisterne kan opnå rutine i toprebsklatring, før de går videre. Det anbefales, at S2 har en varighed på 3 timer, at kursisterne derefter har 3 timers egentræning på klatrevæggen. Forløbet afsluttes med en færdighedsprøve. Aldersgrænsen Personer skal være fyldt 15 år for at få udstedt et sikringsbevis. Der er dog intet til hinder for, at børn yngre end 15 år lærer pensummet (se aldersvejledning på Klatreforbundets hjemmeside). Meritoverførsel fra klippeklatrekurser En person som har gennemført et klippeklatrekursus kan få merit for deltagelse i undervisning i sikringskurserne S1 og S2, dog skal der aflægges færdighedsprøverne for at få udstedt sikringsbeviser. Hvis personen har rutine i pensa for både S1 og S2, kan færdighedsprøverne for S1 og S2 afholdes på samme tid. Opretholdelse og virke i en klub At en person har gennemført et sikringskursus, sikrer i sig selv ikke, at personen i al fremtid optræder ansvarsbevidst og pædagogisk i aktiviteterne dækket af kursets pensum. Bestyrelserne i de enkelte klatreklubber har ansvaret for at have overblik over, hvilke roller klatrerne har i klubben i forhold til uerfarne og ved klatrearrangementer samt, at deres undervisere og instruktører til stadighed lever op til gældende normer. For at være kvalificeret til at sikre, klatre, eller abseile, med uerfarne og andre klatrere skal man klatre regelmæssigt og have rutine i pensummet i de relevante sikringskurser. At dette sker, skal den enkelte klatrer kunne redegøre for - f.eks. ved henvisning til sin klub eller til en logbog. Det anbefales, at enhver klatreklub, institution eller skole, der beskæftiger sig med klatring på klatrevæg, har minimum en klatrer/medarbejder, der er uddannet Vægklatreinstruktør. Version 06/2011/PC Side 4 af 5

5 Tjekliste - S1 Tjekliste - S2 Kursistnavn Kursistnavn Udstyrskendskab seler reb slynger karabiner bremser ekspres-slynger Toprebsklatring påtagning af selen indbinding af klatreren indbinding af sikringsmand bundsikring makkertjek kommunikation sikringsteknik bevægelsesteknik nedfiring Førstemandsklatring kommunikation spotting sikringsteknik faldteknik brug af ekspres-slynger indklipning i mellemsikringer indklipning i topankret nedfiring Udstyrskendskab prusik-slynge 8-talsbremse Etablering af standplads etablering ved et V-anker etablering ved to bolthængere Skift fra standplads til abseil håndtering af rebet rebets ender bindes sammen rebets midtpunkt placeres ved ankret råbet REB ved nedkastning af reb Abseil montering af rebbremsen montering af prusik over rebbremsen montering af prusik under rebbremsen abseileteknik frigørelse af låst prusik låsning af 8-talet frigørelse af 8-talet Version 06/2011/PC Side 5 af 5

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Toprebsklatring. - en introduktion

Toprebsklatring. - en introduktion Toprebsklatring - en introduktion Dennis Waldemar / klatrevægsinstruktør / 2006 Klatring en introduktion - af Dennis Waldemar Formålet med dette forløb er at introducere kursisten til klatring på klatrevæg

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele:

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for Instruktør 2 føring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele:

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus i abseil Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Kompendium. Seniorkursus Vork påske 2015. Gruppe 3: Treehuggers

Kompendium. Seniorkursus Vork påske 2015. Gruppe 3: Treehuggers Kompendium Seniorkursus Vork påske 2015 Gruppe 3: Treehuggers Beskrivelse af gruppen Udgangspunktet for gruppen Treehuggers er begynderkurset i Træklatring, senere i kompendiet vil vi uddybe hvad det medfører,

Læs mere

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse Kursusbeskrivelse for Kursus 1 Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse 20.03.2014. Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk

Læs mere

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10 Standplads og Abseil Side 1 af 10 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer: WWW I denne serie findes: Førstemandsklatring

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 3-kursus Pensum for uddannelsen

Læs mere

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 2. Kursets indhold beskriver de elementer, der som minimum skal

Læs mere

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018 Dette billedmateriale skal ses som en vejledning der beskriver selve den praktiske eksamensprocedure. Baggrundsviden kan evt. læses i kompendiet til rekreativ træklatring. kompendium i rekreativ træklatring

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Baggrund: Som det ses herunder har vi valgt at lave en procedure hvor der reddes på ekstra reb. Dette på baggrund af at det ofte i de sammenhænge samrådet arbejder, er børn der skal hentes ned. Der kan

Læs mere

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele:

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus Sportsklatring på klippe. Kursets indhold beskriver

Læs mere

Kompendium til Klatrevægskursus

Kompendium til Klatrevægskursus Kompendium til Klatrevægskursus Version 1.2 Feb. 05 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Tak til Nordjysk klatreklub... 4 1. Indledning... 5 2. Klatring med topsikring... 6 2.1. Påtagning og tilspænding

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2

Læs mere

Kompendium til NJK s sikkerhedskursus

Kompendium til NJK s sikkerhedskursus Kompendium til NJK s sikkerhedskursus Under revision! Der forventes en ny version primo 2011. Side 1 af 42 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD 4 1. INDLEDNING 6 2. KLATRING MED TOPSIKRING 8 2.1. PÅTAGNING OG

Læs mere

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund Version 2009 Ændringer 26.10.08 - AC Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund 1. INDLEDNING 2 2. FORHÅNDSKRAV TIL ASPIRANTEN 2 3. MODULOPBYGNING AF UDDANNELSEN 3 4. AUTORISATION AF TOPREBSLEDERE

Læs mere

VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandard for VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandarden består af følgende dele:

VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandard for VKI-til-Instruktør 3. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for VKI-til-Instruktør 3 Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds opgraderingskursus fra VKI til Instruktør 3 Pensum for uddannelsen

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Avanceret træklatring

Avanceret træklatring Avanceret træklatring Avanceret træklatring 1 DGI p idræt & fællesskab Traeklatring 280411.indd 1 16-05-2011 13:30:02 Indholdsfortegnelse Flere baner i gang på samme tid... Side 4 Fra træ til træ... -

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver de elementer, der

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer

Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer Kursusstandard for Klippeinstruktør 2 topankre på traditionelle sikringer Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Fjeldgruppens klatrehæfte 2009

Fjeldgruppens klatrehæfte 2009 Fjeldgruppens klatrehæfte 2009 Klatrehæfte 1. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til alle spejdere hos KFUM-Spejderne, De Grønne Pigespejdere og Det Danske Spejderkorps. Dette hæfte er udarbejdet for

Læs mere

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Instruktørmøde 25/6 v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Formål Formål At ensrette konceptet for vores sikringskurser I Blocs & Walls, med henblik på at udvikle en best practice for vores produkt: Formål

Læs mere

Kompendium for De Flyvende Egern

Kompendium for De Flyvende Egern Kompendium for De Flyvende Egern FDF Seniorkursus Sletten Efterår 2016 Introduktion 3 Træklatring 4 Adgangsforhold i danske skove 4 Udstyr 4 Uddannelses struktur 4 Vægklatring 5 Sikringskurser og uddannelse

Læs mere

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2.

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Formål Formålet med eksamen er at få bekræftet at den enkelte elev på egen hånd, kan foretage de gennemgået adventure aktiviteter. Indhold Obligatorisk opgave

Læs mere

Kompendie til materialelære

Kompendie til materialelære Kompendie til materialelære Materialelære Side 1 af 16 Materialelære 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer:

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Da klatrelivet ikke har fået så meget opmærksomhed i de senere år, som eks. Løb og Kajak har vi i 2012 valgt at sætte mere fokus på klatrekurser.

Da klatrelivet ikke har fået så meget opmærksomhed i de senere år, som eks. Løb og Kajak har vi i 2012 valgt at sætte mere fokus på klatrekurser. Klatre kurser Første halvår 2012 Kære Klatrefolk Da klatrelivet ikke har fået så meget opmærksomhed i de senere år, som eks. Løb og Kajak har vi i 2012 valgt at sætte mere fokus på klatrekurser. Vi vil

Læs mere

Artificiel klatring. Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998].

Artificiel klatring. Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998]. Artificiel klatring Af Peter Harremoës og Tue Johansen. [1. udgave, december 1998]. Dansk Bjergklubs artificielklatrekursus. Formålet med Bjergklubbens artificielklatrekursus er, at sikre kursister et

Læs mere

Visioner for. NJK s børnehold

Visioner for. NJK s børnehold Visioner for NJK s børnehold til udgangen af 2007 3. marts 2006 1 af 17 Revision 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4

Læs mere

Erhvervsmæssig træklatring

Erhvervsmæssig træklatring Erhvervsmæssig træklatring KOMPENDIUM August 2013 Bjarne Christensen institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Titel Erhvervsmæssig træklatring Materialet er udviklet til deltagere

Læs mere

Erhvervsmæssig Træklatring i Danmark

Erhvervsmæssig Træklatring i Danmark Erhvervsmæssig Træklatring i Danmark KOMPENDIUM 24-12-2012 Bjarne Christensen 1 Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelserne: 3681-1 Grundlæggende træklatring og 3905-3 Udvidet

Læs mere

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Redningsarbejde:

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Redningsarbejde: Redningsarbejde: Montani semper liberi Motto for West Virginia: Mountaineers are always freemen Side 1/18 Uanset den bedste forberedelse, turplanlægning og turledelse i øvrigt, vil der kunne opstå ukontrollable

Læs mere

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Knob og tovværk:

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Knob og tovværk: Side 1/11 Knob og tovværk: I love him who does not want to have too many virtues. One virtue is more virtue than two, since it is more knot on which to hang the rope that is destined to hang him. Friedrich

Læs mere

Klatretøser. Ledervejledning. Formål. Indledning

Klatretøser. Ledervejledning. Formål. Indledning Årstid: Forår, Sommer Forløbets varighed: 4 trin (beregn evt. flere trin eller trin af længere tids varighed) + en weekend eller mere Ledervejledning Formål Dette mærke har primært til formål at udfordre

Læs mere

Rebunderstøttet arbejde

Rebunderstøttet arbejde Rebunderstøttet arbejde Version 2 2013-06-19 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Rebunderstøttet arbejde Forfatter: Jesper Rossen, Jacob Dronninglund Madsen, Thomas Rasmussen og Tais Krøger Ziethen

Læs mere

Dommermanual. Af Peter Harremoës. Dansk Klatreforbund April 2009

Dommermanual. Af Peter Harremoës. Dansk Klatreforbund April 2009 Dommermanual Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund April 2009 Organisation... 4 Historie... 4 Sikkerhed og ansvar... 5 Ansvar... 5 Forsikring... 5 Bedømmelse og tidstagning... 6 Topoer... 6 Plus og minus...

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 1 sportsklatring og topankre

Kursusstandard for Klippeinstruktør 1 sportsklatring og topankre Kursusstandard for Klippeinstruktør 1 sportsklatring og topankre Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

Nedfiring ved klatring. 1. Nedfiring af effekter fra træer

Nedfiring ved klatring. 1. Nedfiring af effekter fra træer Nedfiring ved klatring 1. Nedfiring af effekter fra træer 1. Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelsen: 45735 Nedfiring af effekter fra træer. Copyright december 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

#GIVlivet. Bliv Adventureinstruktør. MTB - Klatring - Havkajak - Trailløb - Adventurerejser

#GIVlivet. Bliv Adventureinstruktør. MTB - Klatring - Havkajak - Trailløb - Adventurerejser #GIVlivet Bliv Adventureinstruktør MTB - Klatring - Havkajak - Trailløb - Adventurerejser Få uddannelse, fællesskab, rejser og højskole på samme tid... Bliv adventure-instruktør Klatring Mountainbike Havkajak

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Reb Indholdsfortegnelse Besnøringer... 2 Filippinerbesnøring... 3 Japansk krydsbesnøring... 4 Krydsbesnøring... 5 Ottetalsbesnøring... 6 Simpel besnøring... 7 Vinkelbesnøring... 8 Rebpleje... 9 Splejsninger...

Læs mere

Sikkerheds information risikovurderings håndbog for højderedning

Sikkerheds information risikovurderings håndbog for højderedning Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for højderedning Arbejde og Træning i redningsobjekter I denne håndbog er alle øvelsesobjekter, i forbindelse med højderedning risiko vurderet, ligeledes

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Henrik Hein Jørgensen

Henrik Hein Jørgensen Tak fordi du købte klovplejeboksen. Hvis du tager dig tid til at læse denne lille folder vedrørende brug af boksen og behandling af dyret, er du godt på vej til at få fuld glæde af din nye investering.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub, 22. februar 2009

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub, 22. februar 2009 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub, 22. februar 2009 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2008 3. Behandling

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Undersøgelse af friluftsuddannelser

Undersøgelse af friluftsuddannelser Sammenlignende undersøgelse af danske frilufts- uddannelser, indeholdende klatring. side 1 Undersøgelse af friluftsuddannelser En sammenligning af 9 danske uddannelser, indeholdende klatring. Denne rapport

Læs mere

Rutebygning. Et kompendium om rutebygning. Dansk Klatreforbund

Rutebygning. Et kompendium om rutebygning. Dansk Klatreforbund Et kompendium om rutebygning 1 Dansk Klatreforbund Værktøj og hardware Bolte Bolte som bruges i DK er 10mm bolte med forskellige hoveder. Fælles for disse bolte er dog at de monteres med en unbraconøgle

Læs mere

Erhvervsklatring for eventteknikere

Erhvervsklatring for eventteknikere 1 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udarbejdet af Niels Østergaard og Jes Bering Christensen, EUC Nord. Første version af materialet er udarbejdet december 2013. Denne version

Læs mere

Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest

Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest Som grundlag for arbejdet med udvikling af et IT-læringsprodukt relateret til sikkerhed og heste har vi i projektgruppen

Læs mere

Hæklet Abe. En hyldest til Kay Bojesens træabe. Hækleopskrift af Lærke Drescher www.kreaposen.blogspot.dk

Hæklet Abe. En hyldest til Kay Bojesens træabe. Hækleopskrift af Lærke Drescher www.kreaposen.blogspot.dk Hæklet Abe En hyldest til Kay Bojesens træabe Hækleopskrift af Lærke Drescher www.kreaposen.blogspot.dk Det Formelle Opskriften er kun til privat brug. Den må altså ikke deles eller sælges videre og man

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere

mounting string monter garnet

mounting string monter garnet mounting string monter garnet 1. 1. Klip bånd af Zpagetti eller det valgte garn i den længde, som du skal bruge og læg dem dobbelt. Du skal også bruge en træring. 2. Læg træringen på midten af dine bånd.

Læs mere

Regning. kr ,- Punktum eller kom. Komplet klatreudstyr 8,50 6,50. Afrundin. Sådan afrunde. Tast : 2 + Skriver den 7 eller.

Regning. kr ,- Punktum eller kom. Komplet klatreudstyr 8,50 6,50. Afrundin. Sådan afrunde. Tast : 2 + Skriver den 7 eller. Regning ma! Punktum eller kom et punkdecimalkomma som I USA skriver man a. Det ark bruger et komm tum, hvor vi i Danm benytte når skoleelever skal kan give problemer, ed det e er alle udstyret m lommeregner.

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold:

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold: Outriggerret Forudsætninger: Aflagt 300 meter svømmeprøve indenfor de sidste 2 år Kan ro 2000 meter i ergometer på 10 minutter for herre og 11 minutter for damer. Omfang: Ved træning 1-2 gange/uge må det

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010 Til deltagerne på CMAS Avd. Nitrox Kursus Jeg har hermed den glæde, at sende dig det materiale du skal bruge på Nitrox kurset. I det følgende kan du finde oplysninger om kurset og dets gennemførelse. Afviklings

Læs mere

"Krabbe Kurt" Hækleopskrift. frk.sorensen

Krabbe Kurt Hækleopskrift. frk.sorensen "Krabbe Kurt" Hækleopskrift Materialer: Ved en farve til hele kroppen skal der beregnes ca 1 nøgle af 50 g. Dette er dog afhængigt af hvor stramt man hækler. Bomuldsgarn i valgfri farver (her er der brugt

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve Kategori AM (lille) Den praktiske prøve til lille knallert indledes med en kontrolprøve. Kontrolprøven består af 2 spørgsmål (ud af i alt 20) indenfor delemnerne: B.

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Luxaflex Liftgardin Monteringsvejledning

Luxaflex Liftgardin Monteringsvejledning iftgardin Luxaflex Liftgardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Liftgardin Standardmontering Betjening Monteringsmuligheder Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

S-05 Funktionel styrke- bassin samt svømmeprøve

S-05 Funktionel styrke- bassin samt svømmeprøve S-05 Funktionel styrke- bassin samt svømmeprøve Funktionel Styrkeprøve (SDK 500) Formål Styrkeprøven har til formål at sikre, at aspiranten har den fornødne styrke og det generelle helbred for at påbegynde

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

LÆRINGSKORT BOULDERING - BO 01 SPOTTING OG KLATRING MED KOMMANDO (TILLIDSØVELSER) AKTIVITET LÆRINGSMÅL. Støttet af udlodningsmidler til friluftsliv

LÆRINGSKORT BOULDERING - BO 01 SPOTTING OG KLATRING MED KOMMANDO (TILLIDSØVELSER) AKTIVITET LÆRINGSMÅL. Støttet af udlodningsmidler til friluftsliv LÆRINGSKORT BOULDERING - BO 01 SPOTTING OG KLATRING MED KOMMANDO (TILLIDSØVELSER) 1 Ja 2 Vibe, er du klar? OK, jeg kommer AKTIVITET 3 I ntroduktion til bouldering (klatring uden reb i lav højde) Tak Ja

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning 1 AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning Dato for offentliggørelse: 1. udgave, juni 2007 Fabrikant: AVANTI

Læs mere

Branchenormer for faglærere

Branchenormer for faglærere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelle forhold... 1.1 Pædagogisk uddannelse... 1. Personlige krav... 1. Faglige krav... 1..1 Særligt for kørelærere... 1.. Særligt for teorilærere... 1.. Særligt for eksaminatorer...

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Klatrekompendium for begyndertræning i NKK.

Klatrekompendium for begyndertræning i NKK. Klatrekompendium for begyndertræning i NKK. Intro. I dette kompendium finder du mangt og meget. Kig rundt i det, og se lidt på hvad du synes er spændende. Det er ikke meningen at du skal læse det hele,

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere