Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3"

Transkript

1 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse, hvis dette skønnes nødvendigt. Den seneste version af normen findes på Klatreforbundets hjemmeside Formål Kursister på sportsklatrekurser, uanset hvor de afholdes, skal lære de nødvendige færdigheder og teknikker ensartet og sikkert. Herved skal kursisterne blive i stand til at klatre på boltede klippevægge sammen med andre klatrere på en sikker og forsvarlig måde. Klatreforbundet kræver, at medlemsklubberne lever op til denne norm såfremt klubbens aktiviteter omfatter sportsklatring på klippe, ligesom Klatreforbundet anbefaler, at personer, samt andre organisationer og institutioner uden for Klatreforbundet gør det samme. Indhold Normen specificerer et sportsklatrekursus på klippe S3 og omfatter desuden kursusmateriale. Kurset er et udendørskursus, begrænset til klatring på fuld-boltede ruter på én reblængde, hvor klatreren til enhver tid, kan fires ned til jorden. På et sportsklatrekursus S3, foregår al sikring fra jorden. Kurset omfatter ikke klatring på egne sikringer eller klatring på ruter af flere reblængder. Billederne (1) (10) og (19) er reproducerede fra producenternes hjemmesider. Tegningerne (14), (15) og (27) er reproducerede fra Svenska Klätterförbundets Tekniker. Tegning (22) er reproduceret fra Rock Climbing - Essential Skills & Techniques by Libby Peter. Andre billeder fotograferet af Peter Chapman. Forhåndskrav til kursisterne Kursisterne skal have gennemført sikringskurserne S1 og S2. Se Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg. Dette krav skal sikre at kursisterne har et fælles udgangspunkt samt, gør deltagelse på kurset så udbytterigt som muligt. Såfremt en klatrer demonstrerer tydelig rutine i pensa i kurserne S1 og S2, kan instruktøren, eventuelt i samråd med klubbens bestyrelse eller Klatreforbund, give dispensation fra forhåndskravet. Kursisterne skal ydermere være dækket af passende ulykkesforsikring. Krav til instruktører og kursusvarighed Instruktører på sportsklatrekurser skal som minimum være Sportsklatreinstruktører (SKI), se Dansk Klatreforbunds norm for Sportsklatreinstruktører. Hver instruktør må højst undervise otte kursister ad gangen under klatringen og et kursus må højst består af 16 kursister og to instruktører. Såfremt et sportsklatrekursus består af to instruktører og er udbudt af Klatreforbundet, må op til fire af deltagerne være instruktøraspiranter i henhold til Dansk Klatreforbunds norm for Sportsklatreinstruktører. Varigheden af et sportsklatrekursus S3 skal svare til 8 til 12 timers undervisning fordelt over sammenhængende dage. Det anbefales, til enhver tid, at den fulde kursustid fyldes ud ved at deltagerne klatrer så meget som muligt. Desuden kan deltagerne introduceres til visse dele af pensummet på klatrevæg, dog kan denne forberedelse ikke erstatte kursustid på ægte klippe. Krav til kursussteder Kurset afholdes på klippevægge som findes beskrevet i klatreførere. Kursusstederne skal have simple adgangsforhold uden navigations- eller adgangsbesvær. De ruter som benyttes skal være fuld-boltede og være beskrevet som et-reblængdes ruter og have en længde som gør at klatreren, til enhver tid, kan fires ned til jorden. Ruterne skal være afsluttet med egnede topankre til nedfiring. Kursusstederne skal gøre det muligt at der kan undervises i brug af flere typer af topankre. Kunstig klippe udstyret som klatrevæg betragtes ikke som egnede kursussteder da de ikke reflekterer aktuelle forhold på klippe. Version 01/2012/PC Side 1 af 11

2 Følgende emner indgår i et sportsklatrekursus S3: Førstehjælp Kursisterne skal orienteres om placering af instruktørens førstehjælpskasse og telefon samt, information om redningstjenesten relevant for det pågældende klatreområde og land. Hvad en egnet førstehjælpskasse bør indeholde skal diskuteres. Etik Kursisterne orienteres om klatreetik i forbindelse med sportsklatring på klippe, herunder generelt adfærd og opførsel, adgangsforhold og restriktioner, naturbeskyttelse og lokale holdninger til boltning. Kursisterne orienteres om at grupper der udøver toprebning bør give plads til klatrere der ønsker at føre ruter og ellers ikke blokere ruter unødvendigt. Overnatninger skal ske efter hensyn til området, typisk på egnede pladser. Brugen af klatreførere Kursisterne skal lære brugen af klatreførere, herunder orientering i forhold til klippevægge og ruterne på væggene samt, identificering af de enkelte ruter. Fra jorden skal kursisterne lære at betragte en rute i forhold til førerens beskrivelse og en topo af ruten samt, rutens sikringspunkter (bolte), afstand imellem sikringspunkterne samt topankret. Kursisterne skal gøres opmærksom på at klatreførere og informationen kan være forældet. På kurset skal kursisterne tilegne sig et forhold til graderinger på klippe. Desuden, skal forskelle i graderinger mellem klatreområder og lande omtales, herunder de forskellige traditioner der er for boltenes tæthed på ruter efter sværhedsgrad (i visse områder er tætheden lav og uforsvarlig på lette ruter). Farer Farer som forbindes med sportsklatring på klippe skal omtales i begyndelsen af kurset. Kursisterne skal lære at respektere at ophold ved klippevægge og klatring på klippe er forbundet med fare for sig selv og andre. Følgende farer skal omtales: - Risiko for stenfald. - Ujævnt terræn ved klippens fod. - Stor afstand mellem sikringspunkter. - Løse, korroderede eller manglende sikringspunkter. - Manglende indbinding i rebet af sikringsmand. - Manglende koncentration ved ankeret. - Vejrskift til dårligere vejr under klatring. - Klatring over ankerpunktet med en statisk kohale. Kursisterne skal gøres opmærksomme på de konsekvenser der er i forhold til de ovennævnte punkter samt, hvornår en rute bør vælges fra eller retrætes fra. Det anbefales at alle personer bruger hjelm under opholdet ved klippevægge på sportsklatrekurser. Typer af sikringspunkter Kursisterne skal lære om de sikringspunkter og ankre der ofte findes samt, korrekt anvendelse af sikringspunkterne. Kursisterne orienteres om at sikringspunkter i klippe etableres ved at der først bores huller som renses grundigt, før der monteres bolte i hullerne. Boltene fæstes med egnet lim eller bliver monteret med ekspansionsbolte og tilhørende møtrikker. Billederne nedenunder viser typiske ankre: to typer af D formede limbolte (1) og (2), en U formet limbolt (3) og en ekspansionsbolt med bolthænger (4). De mørkegrå områder (til højre i billederne) viser de dele som er under klippens overflade. (1) (2) (3) (4) Version 01/2012/PC Side 2 af 11

3 Kursisterne skal orienteres om forskellen mellem løbende sikringspunkter på ruten og topankret til nedfiring. Et topanker består som regel af to sikringspunkter, oftest af to D eller U formede limbolte placeret med 20-25cm mellemrum. Andre typiske ankre består af to limbolte eller bolthængere som er fast forbundet til hinanden med en kæde. Nederst i kæden er der et centralt øje til gennemføring af rebet. Billederne (5) og (6) nedenunder viser henholdsvis V og inline formede topankre. (5) (6) Disse ovennævnte typer af topanker kræver at rebet afbindes fra klatrerens sele for at klatreren kan nedfires uden at efterlade udstyr. Der findes dog også ankertyper som ikke kræver afbinding af rebet ved ankret. Disse typer ankre består af karabiner eller en pigtail (grisehale), hvori rebet syes. Billederne (7) og (8) viser ankre med karabiner og billederne (9) og (10) viser ankre bestående af grisehaler. (7) (8) (9) (10) En detaljeret gennemgang af klatrerens brug af forskellige topankre er beskrevet i afsnittet Fremgangsmåde ved topankret. Brudstyrken af sikringspunkter Kursisterne skal orienteres om at fast installerede sikringspunkter skal være godkendt og leve op til UIAA krav. Kursisterne skal desuden orienteres om de faktorer som påvirker brudstyrke og holdbarhed af sikringspunkter, såsom klippens indre kompressionsstyrke (hvilken er afhængig af stentype), boltens længde, materiale og form, limtype og dens hæftning, slitage fra almindelig brug samt korrosion. Der skal orienteres om at låsekarabiner ikke anvendes i faste topankre da skidt og korrosion gør at låsen hurtigt sætter sig fast. Desuden, skal kursisterne gøres opmærksom på den kraftigt accelererende korrosionseffekt af både saltvand på sikringspunkter samt kontakt af to forskellige metaltyper i et sikringspunkt (tæring på grund af galvanisk korrosion). Kursisterne skal lære at identificere og tage stilling til korroderede punkter og få en forståelse for at korrosion kan være skjult under overfladen. Billederne (11) og (12) viser eksempler på korroderede sikringspunkter. Udover korrosion, viser disse to billeder eksempler på hjemmelavede sikringspunkter. Kursisterne skal orienteres om at hjemmelavede ankre findes på klippevægge og det skal pointeres at disse punkter kan være mindre sikker og have en holdbarhed betydelig kortere end godkendte ankre. Version 01/2012/PC Side 3 af 11

4 (11) (12) Udstyr Kursisternes viden om det basale udstyr fra klatrevægsklatring skal genopfriskes og dets brug i forhold til sportsklatring på klippe gennemgås. Ydermere, skal nyt udstyr omtales og dets brug demonstreres for kursisterne. Udstyret som er vanlig i forhold til sportsklatring på klippe og som er minimum på sportsklatrekursus S3 er: Alle kursister: - Klatresele med udstyrsløkker. - Klatresko. - Hjelm. - ATC/Tube-lignende bremse med låsekarabin. - 1 prusik-slynge (7mm diameter) med låsekarabin. - 60cm og 120cm syede slynger med låsekarabiner. - Et kvikled* (UIAA-godkendt Quick link). - En kile på wire* (ca. størrelse 5 anbefales). - Eventuelt dynamisk kohale*såsom Beal Dynaconnexion vist i billedet (13). - Eventuelt kalkpose med kalk. Hvert reblag: - 8 til 12 ekspres-slynger. - Gri-Gri med låsekarabin (13) - Et klatrereb af 50-70m dynamisk helreb. - En taske til rebet med integreret underlag. *Instruktøren kan med fordel have eksempler på dette udstyr med som kursisterne kan låne på kurset, da det er sandsynligt at kursisterne ikke ejer dette udstyr i forvejen. Kursisterne skal gøres opmærksom på brugen af en taske til rebet med integreret underlag og nødvendigheden af at holde rebet og klatreskoene rene når der klatres udendørs. Sikringsmanden skal lære håndtering af rebet så rebet ligger på underlaget under klatringen og at rebet vendes rigtigt på underlaget i forhold til den der fører. Ydermere, skal kursisterne have genopfrisket at der ikke skal trædes på rebet samt, hvordan rebet kan kvejles såfremt det ikke lægges løs ned i tasken. Kursisterne skal gøres opmærksom på faren ved at anvende åbne slynger, hvor den nederste karabin er fastholdt med en elastik - at karabinen sidder, fastholdt kun af elastikken og ikke af selve slyngen! Det anbefales at korte ekspres-slynger består af slynger som er syet sammen i midten, det vil sige, ikke åbne slynger. Kursisterne skal vises at nogle af ekspres-slyngerne kan dog med fordel bestå af en 60 cm slynge som er foldet 3 gange da disse kan forlænges i tilfælde af at et sikringspunkt sidder lidt væk fra klatrelinjen eller, hvis den nederste karabin i en kort ekspres-slynge vil komme til at hvile på en klippekant. Kursisterne skal ydermere have kendskab til brugen af et kvikled som kan anvendes til retræte fra en rute samt brugen af en kile på wire som kan anvendes ved defekte sikringspunkter (se senere afsnit). Kursisterne skal orienteres om anvendelsen af en clip stick for at gøre klipning af den første bolt på ruterne muligt fra jorden der, hvor ruten er overhængende, terrænet er ujævnt og/eller der er langt op til første bolt. Version 01/2012/PC Side 4 af 11

5 Knuder Kursisterne skal binde sig ind i rebet med et dobbelt 8-talsknob direkte i selens indbindingspunkt. Knobet anbefales afsluttet med en stopknude bestående af et dobbelt overhåndsknob som sidder tæt op ad 8- talsknobet. Alternativt skal tampen hænge frit og være 10 gange rebets diameter i længden. Både den der klatrer og den der sikrer skal bindes ind i rebet. Kursisterne skal desuden have genopfrisket, eller lære at binde, et slyngestik, et dobbelthalvstik, en prusikknude, en vikingeknude og en HMS-knude. Bevægelsesteknikker Klatreteknikker såsom mantelshelf, bridging og jam skal omtales, når det er naturligt i forbindelse med de klatrede ruter. Varierende hældning og friktion på forskellige klippeformationer og stentyper og dertil egnede klatreteknikker skal omtales. Forskelle i klatreteknik mellem klatrevægsklatring og klippeklatring omtales. Risici for og forebyggelse af sportsskader skal omtales, herunder kursisternes beklædning samt opvarmning set i forhold til klatring udendørs og kulde, regn med mere. Faldteknik Klatringen og forebyggelse af farlige styrt ved eller på forskellige klippeformationer såsom fremspring, udhæng og slab skal omtales. Risiko for pendulstyrt på traverser skal omtales. Kursisterne skal gøres i stand til at vurdere faldlængder på en rute og konsekvenser heraf eksempelvis, hvis der er store afstande mellem sikringspunkterne. Metoder for at komme tilbage på en overhængende rute skal gennemgås og trænes, hvis muligt. Kursister skal træne det at falde under kontrollerede forhold såfremt det er sikkert at gøre det. Kommunikation Kursisterne skal anvende de vanlige udtryk fra klatrevægsklatring. Kursisterne skal mindes om at, hvis der er mulighed for misforståelser, skal der anvendes personnavne sammen med nævnte udtryk. Risiko for at sikringsmanden og klatreren ikke kan se hinanden skal omtales. Dertil skal der lægges vægt på korrekt og præcis kommunikation når klatreren er ved topankret. Bundsikring Kursisterne skal lære om fordele og ulemper ved forskellige placeringer af sikringsmanden i forhold til klatreruten, specielt på ujævnt terræn. Desuden, skal en prioritering af dynamisk eller statisk sikringsteknik omtales i forhold til ruten, klatreren og sikringsmanden. Hvordan sikringsmanden kan sikres med en bundsikring samt, hvordan en bundsikring kan etableres ved hjælp af rebet, slynger og/eller en tredje mand skal gennemgås. Inden klatringen Inden klatringen påbegyndes, skal kursisterne lære at tjekke deres egen og makkerens sele, indbinding, føring af rebet i rebbremsen, samt eventuel bundsikring. Dertil, skal det tjekkes at den der fører har det nødvendige udstyr med sig. Sikringsteknik Sikringsteknikken skal trænes og der skal lægges megen vægt på en flydende og sikker teknik. Kursisterne skal have genopfrisket risikoen ved at bruge sliding hand. Fordele og ulemper ved henholdsvis ATC/Tube-lignende og Gri-Gri bremsetyper i forhold til sportsklatring skal omtales. Sikringsmandens rolle skal gennemgås, specielt spotting af klatreren indtil den første bolt er klippet. Statisk og dynamisk sikringsteknik og relaterede fordele og ulemper i forhold til sportsklatring på klippe skal gennemgås. Kursisterne skal lære at sikre så klatreren undgår at ramme jorden eller hylder ved et fald. Mens klatreren fører, skal der lægges vægt på flydende sikringsteknik, hvor rebet skiftevis slækkes og strammes op i takt med, at ruten klatres. Nedfiring skal ske i et roligt tempo, hvor sikringsmanden har begge hænder på bremserebet. Under nedfiring skal klatreren holde overkroppen lodret, ansigtet ind mod klippen og benene spredt. Sikringsmanden skal være opmærksom på at klatreren skal have tid til at rense ruten. Rebet skal slækkes når klatreren er sikkert ned på jorden. Førstemandsklatring Kursisterne skal træne føring af ruter. Herunder, skal anvendelse af ekspres-slynger gennemgås med fokus på, hvordan karabinerne skal vende i forhold til den klatrede rute og rebføringen. Kursisterne gøres Version 01/2012/PC Side 5 af 11

6 opmærksom på at sikringspunkterne ikke nødvendigvis er placeret i en lige linje over hinanden. Her skal kursisterne gøres opmærksom på at ekspres-slyngerne kan forlænges eller erstattes med længere slynger for at mindske rebtræk. Kursisterne skal lære, hvornår det er optimalt at klippe rebet ind i sikringspunkterne samt, at løbende tage hensyn til konsekvenser af et eventuelt fald under indklipning, eksempelvis faren ved at rebet tages op i tænderne. Kursisterne skal lære korrekt håndtering af rebet ved dertil egnede topankre. Hertil skal klatreren bruge en kohale. Kohalen kan bestå af en færdigsyet slynge fastgjort i selens indbindingspunkt med et slyngestik. Hertil skal ulemper ved Daisychains omtales og deres brug frarådes. Til fæstning af kohalen i topankret anvendes en låsekarabin. Kursisterne skal gøres opmærksom på at man aldrig må klatre over en fæstet kohale på grund af den fare der er for at falde i en statisk slynge. Hertil skal kursisterne orienteres om de fordele der er ved at anvende en dynamisk kohale (13). Fremgangsmåde ved topankret Kursisterne skal lære klatrerens fremgangsmåde ved forskellige topankre. Fremgangsmåden er afhængig af ankrets opbygning og på kurset skal kursisterne gennemgå alle metoder. Som minimum skal kursisterne få praktisk erfaring med metoderne A og B nedenunder. Erfaring med metoderne C og D kan opnås ved hjælp af medbragte ankre, såfremt kursusstedet ikke har disse ankre på ruterne. For at klatreren kan fires ned til jorden igen efter at ruten er klatret, skal rebet placeres gennem, eller i, ankret før nedfiring. Hvilken metode der vælges er afhængigt af om rebet kun kan placeres gennem ankret med afbinding, herunder om rebet kan passere gennem ankret enkelt eller dobbelt, eller om rebet kan placeres i ankret uden afbinding. Kursisterne skal gøres opmærksom på at rebet aldrig må være koblet ud af selen. Med andre ord, skal klatreren, til ethvert tidspunkt, være sikret af sikringsmanden. Tabellen nedenfor opsummerer de beskrevne metoder efter det pågældende ankers opbygning: Ankret består af To punkter med smalle åbninger (eksempelvis D formede limbolte) To punkter med store åbninger (eksempelvis U formede limbolte) To kæder, eller to sammenkædede punkter med et centralt øje (et V anker) Karabiner eller en grisehale Metode A B C D Metode A Klatreren fæster kohalen i et af de to bolt øjer med låsekarabinen og sætter sig (14a). Herefter, beder klatreren om SLÆK og hiver cirka 2m reb op. I rebet bindes der et dobbelt 8-talsknob* og knobet fæstes i selens arbejdsløkke med låsekarabin (14b). Dernæst, bindes indbindingen op og rebets ende syes gennem begge bolt øjer (14c) før enden igen bindes i selens indbindingspunkt som før (14d). 8-talsknobet* fjernes fra arbejdsløkken og rebet (14d). Dernæst beder klatreren sikringsmanden STRAMME OP. Klatreren tjekker igen rebets føring i ankret og indbindingen, før kohalen fjernes fra ankret (14e) og klatreren fires ned (14f). Bemærk! Tegningerne nedenunder viser detaljerne om rebføringen (det tegnet anker er et V anker). (14a) (14b) (14c) (14d) (14e) (14f) Version 01/2012/PC Side 6 af 11

7 Metode B Klatreren fæster kohalen i et af de to bolt øjer med låsekarabinen og sætter sig (15a). Herefter, beder klatreren om SLÆK og hiver cirka 2m reb op. En bugt i rebet syes/skubbes gennem begge bolt øjer (15b) før der bindes et dobbelt 8-talsknob i bugten. Dette dobbelte 8-talsknob fæstes i selens arbejdsløkke med låsekarabin (15c). Dernæst bindes indbindingen op og rebets ende trækkes gennem ankret (15d). Klatreren beder sikringsmanden STRAMME OP. Klatreren tjekker igen rebets føring i ankret, 8-talsknobet samt låsekarabinens korrekt montering i selen, før kohalen fjernes fra bolten og klatreren fires ned (15e). (15a) (15b) (15c) (15d) (15e) Det er vigtigt at låsekarabinen monteret i arbejdsløkken ikke er belastet på tværs under nedfiringen. Metode C Klatreren fæster kohalen i en af kædernes led eller, i et af de to bolt øjer øverste i ankret med låsekarabinen og sætter sig. Karabinen skal ikke monteres i de nederste led da det er her rebet skal ligge. Herefter, er fremgangsmåden afhængig af om rebet kan passer lænkerne, eller ankrets central øje, enkelt (metode A følges) eller dobbelt (metode B følges). Billedet (16) viser et anker bestående af to uafhængige kædestykker, hvor rebet er ført gennem kæderne og kohalen er stadig fæstet i ankret. (16) (17) Billeder (17) viser rebet ført gennem et anker bestående af to D formede limbolte med smalle åbninger efter at metode A har været anvendt. Kursisterne skal orienteres om at fælles for metoderne A C er, at klatreren kan med fordele klippe rebet i ankret med en ekspres-slynge først og derefter klippe kohalen i ankret. Denne metode sikrer klatreren fra den risiko der kan være ved at smutte og falde i en statisk kohale. Metode D Ved et topanker bestående af karabinere eller en grisehale, skal klatreren hægte rebet i karabinerne eller i grisehalen uden afbinding. Sikringsmanden strammer op før nedfiring. Såfremt kursusstedet ikke har nogen ankre bestående af grisehaler, skal kursisterne orienteres om metoden, eventuelt ved hjælp af en løs medbragt grisehale. Billeder (18) viser, hvordan rebet syes i grisehalen vist i billedet (9): Version 01/2012/PC Side 7 af 11

8 (18) Rensning af ruter Kursisterne skal lære at rense en rute for udstyr under nedfiring, det vil sige, at klatreren fjerner ekspresslyngerne. Kursisterne skal orienteres om forskelle i rensning af ruter på slab, på lodret og udhængende klippevæg samt, på traverser. Kursisterne skal undervises i brug af en ekspres-slynge for at holde klatreren tæt på ruten. Ekspres-slyngen monteres mellem klatrerens arbejdsløkke og rebet som løber op fra sikringsmanden. Det anbefales at kursisterne lærer at fjerne ekspres-slyngerne fra boltene først og ikke fra rebet først da på overhængende ruter er der en risiko for at klatreren svinger væk fra bolten så snart rebet er koblet ude af ekspres-slyngen. Risiko for at klatreren styrter i jorden når den nederste ekspres-slynge fjernes på overhængende ruter/traverser skal omtales. Såfremt denne risiko er til stede, anbefales det at klatreren efterlader den nederste ekspres-slynge men fortsætter nedad ved at være koblet på rebet fra sikringsmanden gennem ekspres-slyngen i arbejdsløkken (bolten kan eventuelt passeres ved hjælp af endnu en ekspresslynge). Ekspres-slyngen i den nederste bolt kan fjernes efterfølgende ved at klatre op fra jorden. Retræte fra en rute Kursisterne skal lære at retræter fra en rute midtvejs, eksempelvis fordi ruten er for svær. Kursisterne orienteres om risikoen ved nedfiring i et enkelt sikringspunkt. Konsekvensen af at nedfiringspunktet svigter og der ikke er backup, er et lang styrt, sandsynligvis til jorden. For at klatreren ikke skal efterlade en karabin eller ekspres-slynge, kan nedfiring ske i et godkendt kvikled (19). I det øverste sikringspunkt som klatreren har nået, monteres et kvikled under ekspres-slyngen mellem rebet og sikringspunktet (20). Først når dette kvikled er på plads, fjernes ekspres-slyngen. Nedfiringen sker i et roligt tempo, hvor klatreren fjerner de resterende ekspres-slynger undervejs. Såfremt klatreren er i tvivl om det øverste sikringspunkts udseende, på grund af korrosion eller, hvis punktet er løs, skal klatreren vælge at lade mindst én (yderligere) ekspresslynge eller kvikled side ved den næst øverste sikringspunkt som backup. Ydermere, skal kursisterne lære at klatreren kan vælge at sikre sig selv med en prusik-slynge. Prusik-slyngen monteres på rebet med en almindelig prusikknude og fæstes i selens arbejdsløkke med låsekarabin (21). Klatreren fører prusikken ned ad rebet mens de fires ned. Prusikken vil begrænse klatrerens fald i tilfælde af at det øverste sikringspunkt fejler. Til denne metode stilles der krav om at prusik-slyngen er af 7mm i diameter. På tynde og/eller glatte helreb, skal klatreren være opmærksom på, at prusikken om nødvendigt vikles flere gange om rebet. (19) (20) (21) Version 01/2012/PC Side 8 af 11

9 Fremgangsmåde ved defekte sikringspunkter Kursisterne skal lære at håndtere et enkelt sikringspunkt som er defekt. De to tilfælde som afdækkes er: - Hvor en enkelt bolthænger mangler men gevindstangen fra ekspansionsbolten står tilbage. - Hvor en enkelt bolthænger, er deformeret og en karabin ikke kan klippes i bolthængeren. I begge tilfælde kan punktet anvendes ved at klatreren monterer en kile på gevindstangen eller gennem hængeren som vist i tegningen (22). En kile på wire størrelse 5 er af en passende størrelse da wiren klemmer på gevindstangen når kilen skubbes op. En ekspres-slynge og dermed rebet, fæstes i wirens nederste øje. Såfremt der kan ses at en rute består af flere defekte sikringspunkter, skal ruten vælges fra. Kursisterne skal orienteres om at disse teknikker kun anvendes i nødstilfælde. (22) (23) Firing forbi en knude Ved klatring på klippe er der fare for faldende sten. Kursisterne skal orienteres om at, hvis uheldet er ude, kan en faldende sten ramme rebet som ligger på jorden ved siden af sikringsmanden, mens klatreren er midtvejs på en rute. Som udgangspunkt, kan klatreren ikke fires ned på grund af det skadede reb. Kursisterne undervises i to løsninger. I begge tilfælde, skal skaden isoleres ved at der bindes en overhåndsknude på stedet (23) og sikringsmanden derefter firer klatreren ned indtil knuden/skaden er lige under bremsen. Såfremt sikringsmanden skal bruge begge hænder til at binde overhåndsknuden, skal bremsen afbindes først. - Såfremt klatreren er på topreb, er den meste simpel løsning at kalde på andre klatrere som eventuelt er til stede og få en anden person til at montere deres bremse på rebet lige under knuden/skadet. Klatreren aflaster rebet for at sikringsmanden kan afmontere sin bremse og klatreren kan fires ned af den ny sikringsmand. - Såfremt klatreren er i gang med at føre en rute, vil der være monteret ekspres-slynger på rebet som vil forhindre knuden/skaden på rebet i at passere. Sikringsmanden afbinder rebbremsen og monterer et backup på rebet at stykke under det afbundne bremse. Herefter bindes der en vikingeknude på rebet over bremsen med en 120cm syet slynge. Slyngen fæstes i selens arbejdsløkke med låsekarabin, hvorpå slyngen er fæstet med en afbundet HMS knude. Sikringsmanden afmonterer rebbremsen og erstatter den med en Gri-Gri monteret under knuden/skaden. Den afbundne slynge løsnes og vægten flyttes over på Gri-Gri en. Backup-en fjernes og sikringsmanden og klatreren kan nu klatre i modvægt og fjerne de laveste ekspres-slynger på ruten indtil det er muligt at begge personer kan fires ned til jorden. Sikringsmanden skal huske indbinding på ny under Gri-Gri en. Det er desuden vigtigt at klatreren følger de principper under Retræte fra en rute såfremt rebet ikke er gennem topankret. Version 01/2012/PC Side 9 af 11

10 Gentagne toprebning Kursisterne skal gøres opmærksom på forskellen mellem føring af ruter og gentagne toprebning. Ved gentagne toprebning, skal topankret håndteres anderledes. Kursisterne skal orienteres om at ankerpunkternes holdbarhed bliver markant reduceret på grund af slitagen der forekommer ved gentagne toprebsklatring. Derved skal kursisterne lære at ombygge ankret til toprebsklatring. Billedet (24) viser et anker bygget om med en 120cm slynge og tre låsekarabinere. Slyngen samles i midten med et dobbelt 8-talsknob således at begge ankerpunkter er lige belastede. Vinklen i slyngen må ikke overstige 60 o. Billedet (25) viser et anker bygget om med en 60cm slynge og tre låsekarabinere. Slyngen samles i midten med en overhåndsknude således at begge ankerpunkter er lige belastede. Billedet (26) viser et anker bygget om med en 60cm slynge, to låsekarabinere og et 8-tal. Dette topanker sikrer at rebet ikke kan tages ud af ankret. Alternativt, kan rebet være ført igennem et V anker, men ankrets centralt øje aflastes ved montering af en ekspres-slynge i ankret som vist i billedet (27). Ankret kan endvidere understøttes ved at lade den øverste ekspres-slynge på ruten sidde (rebet på denne side af ankret er efterfølgende sikringsrebet - rebet fra sikringsmanden) (27). (24) (25) (26) (27) Forsikring Kursisterne skal orienteres om passende forsikringsdækning for sportsklatring på klippe således at kursisterne bliver i stand til at undersøge om de er dækket af deres nuværende police. Orienteringen kan med fordel ske inden kurset for at sikre at kommende kursister har en passende forsikring. Orientering Kursisterne skal orienteres om mulighederne for at komme videre indenfor sportsklatring, om at finde klatremakkere og kurser, samt egnede sportsklatreområder. Dansk Klatreforbund og de ressourcer som findes på Klatreforbunds hjemmeside skal omtales. Der skal gøres opmærksom på forskellen mellem klatring på ruter af enkelt- og flere-reblængder samt, forskelle mellem sportsklatring og klatring på egen sikringer. Kursusbevis Efter endt kursus kan kursisten få udstedt et kursusbevis. Beviset udstedes på baggrund af kursistens aktiv deltagelse i hele kurset samt, at de har demonstreret at de behersker pensummet (se tjeklisten til dette formål på sidste side). Beviset kan hentes fra Klatreforbundets hjemmeside og udstedes af kursuslederen. Opretholdelse og virke i en klub At en person har gennemført et sportsklatrekursus, sikrer i sig selv ikke, at personen i al fremtid optræder ansvarsbevidst og pædagogisk i aktiviteterne dækket af kursets pensum. Bestyrelserne i de enkelte klatreklubber har ansvaret for at have overblik over, hvilke roller klatrerne har i klubben i forhold til uerfarne og ved klatrearrangementer samt, at deres undervisere og instruktører til stadighed lever op til gældende normer. For at være kvalificeret til klatre med uerfarne og andre klatrere skal man klatre regelmæssigt og have rutine i pensummet i de relevante sikringskurser. At dette sker, skal den enkelte klatrer kunne redegøre for - f.eks. ved henvisning til sin klub eller til en logbog. Det anbefales, at enhver klatreklub, institution eller skole, der beskæftiger sig med sportsklatring på klippe, har minimum en klatrer/medarbejder, der er uddannet Sportsklatreinstruktør. Version 01/2012/PC Side 10 af 11

11 Tjekliste S3 Kursistnavn Forhåndskrav som kontrolleres inden kurset kursisten har gennemført sikringskursus S1, og kursisten har gennemført sikringskursus S2, eller kursisten har alternativ passende rutine og erfaring i pensa i S1 og S2, og kursisten er dækket af passende ulykkesforsikring Kursisten har modtaget undervisning i følgende punkter fra S3 pensummet: Indledende førstehjælp etik brugen af klatreførere farer Sikringspunkter typer af sikringspunkter brudstyrken af sikringspunkter Udstyrskendskab udover alm. vægklatreudstyr rebhåndtering ekspres-slynger kohaler anvendelse af clip stick anvendelse af et kvikled anvendelse af en kile på wire Fald i statisk slynger risiko ved fald i en statisk kohale Andet forsikring orientering om videre muligheder Kursisten har modtaget undersivning i, og har demonstreret kunnen i, følgende punkter: Generelt Knuder Klatringen anvendelse af klatrefører rebhåndtering slyngstik dobbelt halvstik prusikknude vikingeknude HMS-knude kommunikation bundsikring makkertjek spotting sikringsteknik førstemandsklatring bevægelsesteknik faldteknik rensning af ruter Fremgangsmåde ved topankret metode A metode B metode C metode D (så vidt muligt) Teknikker retræte fra en rute håndtering af defekte sikringspunkter firing forbi en knude ombygning af ankret til gentagne toprebning Kursusbevis kursusbevis kan udstedes kursusbevis kan ikke udstedes Version 01/2012/PC Side 11 af 11

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger

Instruktørmøde 25/6. v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Instruktørmøde 25/6 v. Mark Matienzo & Camilla Henanger Formål Formål At ensrette konceptet for vores sikringskurser I Blocs & Walls, med henblik på at udvikle en best practice for vores produkt: Formål

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Knob og tovværk:

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Knob og tovværk: Side 1/11 Knob og tovværk: I love him who does not want to have too many virtues. One virtue is more virtue than two, since it is more knot on which to hang the rope that is destined to hang him. Friedrich

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Visioner for. NJK s børnehold

Visioner for. NJK s børnehold Visioner for NJK s børnehold til udgangen af 2007 3. marts 2006 1 af 17 Revision 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oplevelser...4 Gode klatreoplevelser...4 Fysiske oplevelser...4 Naturoplevelser...4

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Uddannelsessystem og certificering i Storbritannien (klatring - bjergvandring - bjergbestigning)

Uddannelsessystem og certificering i Storbritannien (klatring - bjergvandring - bjergbestigning) Uddannelsessystem og certificering i Storbritannien (klatring - bjergvandring - bjergbestigning) af Peter John Chapman www.mountain-environment.com Introduktion I England, i 1880erne, begyndte personer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen

i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen NY i KLUBBEN? Informationsfolder til nye medlemmer Foto: Esben Zøllner Olesen Velkommen til Dansk Bjerg- og Klatreklub Københavns Klatrecenter Blocs & Walls! Står du med et måneds- eller årskort i hånden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET FALDSIKRINGS KURSER LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR KORREKT 29% AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET BLIV IKKE EN DEL AF STATISTIKKEN! 6 KURSER DER SIKRER Grundkursus for den

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed

LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed RESERVEDELE 59,00 60,00 62,00 Side 1 11.500 13.600 15.900 17.500 19.500 23.600 26.400 29.900 * BEMÆRK: Rutsjebaner med en montagehøjde der overstiger

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Balancetræning - brug af vippebræt Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Generelt om brug af vippebræt Formål Træning på vippebræt medvirker til at forbedre din balance

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

En halv rute - et fuldt eventyr

En halv rute - et fuldt eventyr En halv rute - et fuldt eventyr Tekst og fotos af Kristoffer Szilas Sneen trommede stadig på teltdugen, men vindstødene var på aftagende. Jim og jeg havde tilbragt stort set al tiden i teltet siden vi

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Udført af: Kvalitetskoordinator

Udført af: Kvalitetskoordinator 0-0- Sidste rettelse: 0-0- Forside risikoanalyse Centerchef Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for arbejde med redning i højden, brønde, first aid, manual handling, fire awareness, sea

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Undersøgelse af friluftsuddannelser

Undersøgelse af friluftsuddannelser Sammenlignende undersøgelse af danske frilufts- uddannelser, indeholdende klatring. side 1 Undersøgelse af friluftsuddannelser En sammenligning af 9 danske uddannelser, indeholdende klatring. Denne rapport

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Til stede: Henrik Jessen Hansen, formand DB (HJH) Peter Walbum, DB (PWC) Jan Bønding, DB (JB) Lise

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere