Chat, chikane og mobning blandt børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chat, chikane og mobning blandt børn og unge"

Transkript

1 Chat, chikane og mobning blandt børn og unge Afsluttende rapport om skoleelevers brug af chat i deres interaktive sociale liv. Stikprøveundersøgelse foretaget af konsulentgruppen AMOK maj-august 2005 Af Cand. Comm. Dorthe Rasmussen og Cand. Jur. Helle Rabøl Hansen Baggrund Skolebørn chatter i stort omfang. En velkendt børnechatside i Danmark er landets største chatroom med mere end 6 millioner indlagte beskeder og ca aktive brugere. AMOK holder jævnligt elevforedrag, og i de senere år er vi stødt på mange beretninger fra børn, der fortæller om deres gode som dårlige oplevelser i og omkring chatmiljøet. Vi har derfor sat os for at undersøge, om der er nogle tendenser i børns brug af digitale medier, som vi voksne børneprofessionelle bør kende og iagttage. Undersøgelsen er ikke nationalt repræsentativ, pga. det begrænsede kvantitative materiale. Undersøgelsen er foretaget på stikprøvebasis, og tendenserne i besvarelserne skal derfor opfattes som spor, tendenser og strømpile, som vi ønsker at formidle videre, men også inspirere til yderligere studier og forskning på DPU. Første del af undersøgelsen blev gennemført i maj/juni 2005 og blev offentliggjort i en midtvejsrapport. Anden del af undersøgelsen blev gennemført i august Det er vigtigt for os, også i denne afsluttende rapport, at understrege, at vi oplever en dobbelthed i børnenes brug af medierne. Der er en såvel positivt som negativt brug af chat og sms i det sociale børneliv. Nogle børn oplever, at de via nettet netop kan møde nogen som matcher dem, andre oplever isolation og udelukkelse. Rapporten har derfor ikke et negativt udgangspunkt overfor de interaktive medier, men er optaget af, hvilken rolle de spiller. Kort opsummering af hovedresultaterne 82% af de adspurgte børn chatter. Det svarer til omtrent 8 ud af 10 børn, der dagligt kommunikerer på nettet med venner, skolekammerater, bekendte udenfor skolen og bekendtskaber eller tilfældige mødt på nettet. 41% af de adspurgte børn har voldsomme negative chatoplevelser med andre børn som afsender. Dødstrusler, trusler om bank og seksuel chikane.

2 23% af de adspurgte har oplevet chatchikane som en del af mobning eller konflikt med klasse- og skolekammerater. Mange børn og unge har skabt en parallelverden i cyberspace, hvor de voksne er ikke-eksisterende. Undersøgelsens materiale Den afsluttende rapport bygger på 129 kvantitative spørgeskemabesvarelser fra henholdsvis fem skoleklasser (7.klasser) og to mindre grupper fra to ungdomsklubber. (Aldersspredning år) Tre fokusgruppeinterview af i alt 10 piger og 4 drenge. Fem individuelle person interviews. Studier af diverse chat sites. (ARTO, MSN og Netstationen). Chat, profil, gæstebog mm. I undersøgelsen bruger vi chat som en samlet betegnelse, der omhandler den almindelige online chattrafik, men favner også kommunikation via gæstebog på f.eks. sitet ARTO dk. og lignende. De fleste adspurgte børn skelner ikke mellem det, man kan kalde for almindelig chat og f.eks. beskeder i gæstebog o.l. Misbrug af password på profiltekster definerer vi desuden som en del af chatchikanen. Profil : På ARTO.dk kan brugerne lægge en profilskrivelse ind af sig selv med foto, beskrivelse af hobby osv. Der kan også benyttes f.eks. design og layoutudtryk, ligesom det er almindeligt at bruge smileys i stor stil til selvbeskrivelse. Profilindehaveren har et password til at kunne gå ind og redigere på profilteksten. Profilindehaveren kan også bestemme om deres profil skal være åben for alle eller for bestemte personer, hvis arto-navn indkodes. En markant del af de adspurgte børn og unge har valgt at have deres profil åben for alle. Det indebærer, at der er fri adgang til gæstebogen, og mange oplever derfor også negative beskeder fra ukendte brugere. Gæstebog : Tilknyttet profilerne findes forskellige funktioner, som gæster der er inde på sitet og på besøg i profilen, kan benytte sig af. En af de hyppigst brugte funktioner er gæstebog, hvor der skrives hilsner, sendes smileys og konkrete beskeder til profilindehaveren. Gæstebøgerne benyttes også som en slags chat. Almindelig chat : Her skriver brugeren i dialog med anden bruger. Begge er on-line samtidig. Mange børn kalder også denne kommunikation for at snakke. MSN Messenger er ren chatroom. De fleste elever bruger chat 82% af de adspurgte børn og unge chatter. Det svarer til, at ca. 8 ud af 10 børn i alderen år kommunikerer næsten dagligt med venner og bekendte via nettet. 2

3 Børnene er blevet spurgt om, hvad er det gode ved chat"? Oplistning af eksempler fra elevernes kvalitative begrundelser for chatfordele: Vise andre min profil - vise hvem jeg er At folk ved hvem jeg er (En hyppig begrundelse) At holde kontakt med mine venner At være sammen uden at være sammen Jeg er ikke så genert i chatten At snakke med nogle jeg møder på ferier eller i byen Dem jeg kender kan hurtigt finde mig En måde at være sammen på, når man ikke har så meget tid Jeg kan få venner hurtigere (tilflytter) Kan snakke med mange på én gang Man er mere afslappet, fordi man ikke sidder ansigt til ansigt Snakke med vennerne om aftenen Lave aftaler med smukke piger Større mulighed for at få kærester Komme tættere på sine venner, lære dem bedre at kende, snakke om gode oplevelser sammen Spørge om flere ting, end når man sidder ansigt til ansigt Det er billigere end mobilen Gratis måde at snakke på Spændende. Man ved aldrig hvad der sker Spændende at se hvor mange beskeder jeg har Jeg bliver bedre til opsætning og at skrive Skrive med venner og familie fra udlandet. Svarene går i mange forskellige retninger, men svartyperne kan delvist grupperes og prioriteres således: 1) Mange svar handler om kontakten med de nærmeste venner. At holde kontakt med mine venner. Chatkommunikationen kan formentlig styrke følelsen af at høre til i en identificérbar gruppe. 2) At kunne vise Hvem jeg er synes at spille en vigtig rolle - at have sin profil på nettet er en vigtig del af ens identitet. En profil som man kan designe og ændre efter dagens humør og nutidige interesse og oplevelser. 3) En del svar indeholder begrundelser med spændingsmotivation. Spændende at se hvor mange beskeder jeg har fået. 4) En del svar tyder på, at man ønsker at bevare perifere bekendtskaber på en let måde. At snakke med nogen jeg har mødt i weekenden, på ferier eller i byen.. 5) Nogle svar udtrykker ønsker om at skabe nye bekendtskaber. Jeg kan få venner hurtigere. 6) Andre svar handler om at holde kontakt med familie og venner, der bor i andre lande eller langt væk. Skrive med familie fra udlandet. 3

4 Børn er gode til at prioritere deres tid Tager vi et kig på hvor meget tid de adspurgte bruger på at chatte, skrive beskeder i andres gæstebøger o.l får vi at vide, at omkring 25 % bruger under én time om dagen, 9 % bruger én time om dagen og 21 % bruger 1-2 timer om dagen. 4 % bruger 2-4 timer, og 8 % bruger over 4 timer om dagen. Vi møder blandt voksne en almindelig opfattelse af, at børn og unge bruger mange timer om dagen på chat, og det er ikke sjældent at støde på bemærkninger som at børn sidder klistret til computeren i timevis o.s.v. Ser vi på de unges brug af mobiltelefoner fra samme undersøgelse ser vi, at 56 % bruger under en time om dagen, 7% bruger én time om dagen, og 19 % bruger 1-2 timer om dagen. I alt må man hertil sige, at de adspurgte børn bruger mindre tid end almindeligt antaget, hvilket tyder på, at der muligvis er forskel på det, de voksne opfatter, overfor den faktiske tid børn og unge bruger med deres digitale medier. Timeforbruget er dog ikke i sig selv et udtryk for, hvor meget digitale medier betyder for barnet. To timer om dagen i alt ved chatten og mobiltelefonen kan fylde meget alt afhængig af, hvor intens kontakten er og ikke mindst, hvad kontakten medfører af spændinger, konflikter mm. Negative chatoplevelser Stikprøveundersøgelsen viser, at størstedelen af de negative oplevelser, de adspurgte har haft via chatten, har været i det interaktive forhold børn til børn. Og mindstedelen har omhandlet dårlige chatoplevelser fra en voksen. 41% af de adspurgte har haft, hvad vi kalder voldsomme negative chaterfaringer med andre børn. Det er eksempelvis: Trusler om bank Du får bank næste gang, vi ser dig. Du kan ikke gemme dig, vi skal nok finde dig, Jeg smadrer dig!. Dødstrusler. Du skal dø, dø nu. Trusler af anden karakter. Jeg skal nok fortælle alle, at du lugter af tis Seksuel chikane: Du ligner en gris, der boller med alle de andre dyr. Din pik er en myrepik. Du trænger til at blive kneppet i alle huller. Udseendechikane. Er du gravid? Du ser sådan ud? (Til 12-årig pige), Du er den grimmeste og klammeste fyr på hele skolen.. Negative chatoplevelser som en del af mobning og konflikt 23% af besvarelserne peger på, at chatten bruges som en del af et konkret mobbemønster (udstødelse af gruppen) eller en konflikt (uoverensstemmelse mellem partere). I eksempler hentet fra de kvalitative interviews, starter konflikterne ofte i skolen, og optrappes over nettet efter skoletid. Brugen af ARTO og MSN ser ud til at blive brugt på forskellige måder her, da de negative budskaber især skrives i gæstebøgerne på ARTO, og altså ikke nær så ofte i en direkte online chat, som på MSN. De unges eget bud på årsagen hertil er, at tonen kan blive mere aggressiv i gæstebøgerne, end den er online. Distancen via gæstebøgerne opleves muligvis som større, og dermed rykkes den etiske grænse for, hvad man skriver. Der er eksempler på børn, der holdes uden for af klassekammerater, og som oplever 4

5 koordineret chikane via chatten. Det kan være beskeder med samme truende indhold, samme brug af øgenavne og hentydninger til konkrete oplevelser i skolen. Der er også eksempler på, hvordan veninder bliver uvenner og bruger chatten som et redskab i konflikten. Skænderiet fortsætter på chatten så at sige. Enkelte piger oplever også at blive blokeret for adgang til en ex-venindes gæstebog, som en form for straf. (At blive blokeret betyder, at man er nægtet adgang til en konkret gæstebog. Et elektronisk modul på sitet sørger for at afvise den uønskede gæst med beskeden om, at vedkommende er blokeret). En dreng oplevede pludselig at blive spærret/blokeret på MSN af en gruppe på 5 af sine venner. Drengen havde skrevet noget på MSN, der have stødt én af drengene i gruppen, hvorpå de blev uvenner. Drengen, der følte sig stødt, bad de andre venner blokere ham. Når man bliver blokeret på MSN, figurerer dem, der har blokeret én, som off-line, og da denne dreng begyndte at undre sig over, at vennerne aldrig var on-line, fik han via en klassekammerat opklaret, at de havde blokeret ham. Han konfronterede dem imidlertid, og derefter stoppede de blokaden. Men han var blevet meget oprevet i den tid, det stod på. Netop fordi MSN er mødestedet for vennegruppen, blev han her ekskluderet i én af de mest populære sociale arenaer. At drengen sidder hjemme på værelset i privatsfæren, ser ud til at have en forstærkende effekt på følelsen af eksklusion og isolation. Misbrug af password på profilstederne -pigechikane Især blandt piger ser vi eksempler på, at veninder udleverer passwordet til deres profil, og når det så går galt i venindeskabet, misbruges koden til at lægge falsk tekst på sitet. At chatte efter skoletid er ofte et socialt fænomen, hvor flere samles og chatter med venner, kammerater og potentielle kærester. Man logger ind på profilen og password skrives, mens veninderne sidder og kigger over skulderen. At kende hinandens password - ens hemmelighed - kan være en del af venskabet, netop fordi passwordet kan være en et drengenavn, et navn på et idol eller kæledyr m.m. Mange piger udveksler fortroligheder som en del af venindeskabets struktur. I chatkulturen udgør udveksling af password formentlig en del af denne bytning af fortroligheder. Udveksling af fortrolighed indeholder her en dobbelthed, fordi det både er et udtryk for hvor tæt pigerne står, og samtidig en gensidig udveksling af sårbarhed, som altså kan misbruges. I andre tilfælde giver både piger og drenge deres password til kammerater for at få dem til at hjælpe med at designe profilen og forfatte en profiltekst. I et enkelt tilfælde er password et givet til en ukendt person fra et chatforum (diskussions chat). En 12-årig pige, der blev udelukket af de andre piger i klassen oplevede, at der i hendes profiltekst pludselig stod: Jeg er til ældre mænd. Det betød, at et par voksne mænd forsøgte at kontakte hende via beskeder i gæstebogen. Samme pige oplevede også, at der blev indlagt en scoreliste med konkrete drengenavne fra parallelklassen. På en af de skoler, vi besøgte har det lokale politi holdt oplæg i klasserne om det lovstridige i 5

6 chikanerende nettrafik. At udgive sig for en anden, er en form for dokumentfalskneri. Trusler om vold og død reguleres i voksenverden af straffeloven. Mange børn og unge overraskes over voksensamfundets alvorlige reaktioner. De har ikke selv været klar over, at handlingerne var ulovlige i strafferetslig henseende. Jeg mener det jo ikke i virkeligheden, sagde en 13- årig pige i undersøgelsen. En 14-årige pige oplevede en morgen, at hendes profil var blevet hacket. Den nye profiltekst gik primært på en række opdigtede seksuelle historier og invitationer, og var alvorligt grænseoverskridende. Hun havde en teori om, hvem gerningsmændene kunne være, og efter et opklaringsarbejde foretaget af skolen, blev to piger fra parallelklassen identificeret. De to piger nægtede indledningsvis, men indrømmede siden hen. Sagen blev politianmeldt. En 17-årig dreng oplevede, at nogle kammerater hackede sig ind på hans profil, og skrev at han var bøsse. Profilen havde fået et nyt kodeord, men blev rettet efter noget tid. Men rygtet genlød stadig i hans omgangskreds et år efter, og han oplevede det som meget ubehageligt at blive ramt på sin seksualitet. Den rå tone, seksuelle signaler, leg med identitet og vennebogsgenre i chatrooms Det går igen i fokusgruppe interviews og de individuelle interviews, at børnene er meget bevidste om, at tonen er mere rå og hård på nettet, end den ville være ansigt til ansigt. Jo jeg har sendt dødstrusler, men sådan er det jo dér (på chatten..red.), jeg ville aldrig finde på det i virkeligheden (13-årig pige). En 14-årig pige beretter: En dreng jeg ikke kendte skrev: Min far synes, du ligner en luder, og vil gerne booke dig - og jeg smadrer dit fjæs. Pigen fortsætter: det var fordi min veninde og jeg havde skrevet fra min profil, at han var grim. Trusler sker ofte, det er jeg lidt ligeglad med. Nogle unge reagerer på trusler på nettet med et træk på skuldrene, mens andre tager det langt alvorligere, begynder at kigge sig over skulderen, og træffe forholdsregler, såfremt den pågældende kunne finde på at dukke op på f.eks. skolen. Fra undersøgelsen er der også eksempler på piger, der har udviklet depressive, angstprægede og paranoide træk af oplevelserne. Jeg følte mig ikke sikker nogen steder, men blev bange for alle steder med mange mennesker, selv langt fra min hjemby. Til sidst var jeg også bange derhjemme, og turde ikke sove alene eller være alene på toilettet. Så fandt mine forældre ud af, at den var helt galt med mig. (13-årig pige). I profilteksterne kan brugerne gøre sig mere hårde, erfarne og voksne, end de føler sig udenfor chatten, og der kan derfor leges, fakes og eksperimenteres med det, man ønsker at være. Især i de hemmelige profiltekster. Nogle børn og unge har nemlig flere profiler. En reel profil med foto og navn på og så en fake-profil. En 13-årig pige forklarer: I den anden (fake-profilen...red.) profil giver jeg den hele armen. Skælder ud og er fræk. 6

7 Modtageren/læseren møder i chatten derimod en person, der er, som teksten udtrykker, og giver svar til den personlighedskarakter der udtrykkes, og det kan være en forklaring på, at sprogkommunikationen via chatten udvikler egne strukturer og egenkultur. Det skal i denne sammenhæng dog nævnes, at ikke alle børn leger med deres identitet. Mange af de adspurgte videregiver en nøgtern beskrivelse af sig selv, som vi voksne kender det fra 70 ernes venne- og venindebøger, hvor f.eks. hestehobby, og musiknavne skrives på som interesser. Det giver et noget uensartet billede af undersøgelsesmaterialet. Vi ser den rå og eksperimenterende variant side om side med vennebogsgenren. Det peger på, at mange forskellige børn kan pleje deres interesser via chatkulturen. Der udveksles f.eks. hobbyinformation, der byttes cd er, udveksles dagbogsnotater, og der ledes også efter opmærksomhed, selskab, kærester og flirtemuligheder. Seksuelle signaler Studier af især ARTO.dk viser, at de seksuelle signaler (foto, sprog og tone der udstråler seksuel ladede signalerog æstetik) er en fast del af indtryksbilledet. Dels lægges der generelt op til, fra udbydernes side, at sitetrafikken især handler om nærkontakt og her også nærkontakt med det modsatte køn. ARTO ægteskaber er et eksempel herpå. Man kan via det elektroniske modul udsende et frierbrev til en anden ARTO bruger. Hvis vedkommende accepterer, modtager begge parter en vielsesattest med bankende hjerter og andre kærlighedsikoner. ARTO ægteskaber er meget udbredt, også piger indgår disse ægteskaber indbyrdes, så ideen ser ud til at have udviklet sig til også at være en venindehandling. På en almindelig hverdag i november måned 2005, kunne vi konstatere, at omkring 20% af de nye profilbilleder indeholdt seksuelt ladede signaler. Det svarer til, at mellem billeder, eksempelvis indeholder dyb kavalergang, nøgne overkroppe, trutmundslæber. Person der ligger kælent henslængt på sengen eller står på alle fire o.s.v. I november måned 2005 var f.eks. én af bannerne (kommercielt indtrykket annoncer fjern 'r') reklame for frække trusser illustreret med afklædt (voksen) pin-up pige. Surfer man henover gæstebøger og profiltekster er det heller ikke ualmindeligt at se tekster, der indeholder frække ord, hentydninger om seksuel oplevelse m.m. også hos helt unge. "Kan godt være fræk, selvom jeg kun er 11. Andre fletter det seksuelle ind under de mere klassiske profilbeskrivelser. Beskæftigelse: ALT DET FRÆKKE og ham. De seksuelle signaler kan underbygges via afsmitning fra stilen på diverse voksensites. Voksensites indflydelse på ARTO.dk Enkelte af 17-årige, der har deltaget i undersøgelsen (via ungdomsklubber), er også på en del voksensites ( f.eks. scor.dk og dating.dk), hvor formålet er at finde en sexpartner, datingpartner eller kæreste. Da både sprog og billedsiden på voksen dating sites ofte er af mere direkte seksuel karakter, kan der være tale om, at stilen på disse sites påvirker kommunikationsstilen på ARTO og MSN. Udtryk som tænder på bruges flittigt på både datingsites, som børne-sites. Brugernavne som KuzzCasper, Hotbabe, 6Zild m.fl. støder vi regelmæssigt på i profiler fra 12 år og opefter. Vi noterede, at et direkte link til 7

8 ligger i bunden af ARTO sitet. Med andre ord er brugere, også de helt små, kun et klik væk fra et voksensite, hvor formålet først og fremmest er at finde sexdates og kærester. Fra vores studier stødte vi på et eksempel, hvor en 12-årig pige blev spurgt af en 12-årig dreng, som hun havde chattet med gennem nogen tid, om hun ville vise sin bryster via webcamera. Pigen fulgte opfordringen uden betænkeligheder, da forældrene ikke var hjemme. Digitalmobningens nye dimensioner I de seneste 5 år har vi i antimobbemiljøet registreret en stigende anvendelse af mobiltelefon og chat, der hvor der eksisterer udstødelsemønstre og negative konflikter blandt børn og unge. Vi anser ikke de teknologiske informationsredskaber som værende årsag eller motoren i mobbekultur - da årsagen til systematisk gruppeudelukkelse er langt mere kompleks funderet. Vi anser mobning som værende et socialt fænomen i grupper, der er præget af lav tolerancetærskel. Dog indeholder de digitale redskaber nogle nye kommunikations-dimensioner, som muligvis præger selve mobbestrukturen, og som bør underlægges yderligere studier og forskning. De nye dimensioner vi har iagttaget handler bl.a. om: 1) Privatsfæren mellem hjem og barnets sociale arenaer brydes op, og negative konfliktoplevelser eller mobning fra skoledagen fortsætter og accelererer via mobiltelefon og chat efter skoletiden. Barnet har sine egne private informationstilgange, og disse benyttes af de jævnaldrende til en mere konstant størrelse. En 14-årig pige fortæller i undersøgelsen, at hun i perioder ikke tør tjekke telefonen for sms ere. Jeg ved bare, at nu ligger der noget vildt ubehageligt, og så får jeg ondt i maven. En gang bad jeg min søster om at se i min indbakke. 2) De digitale informationsmedier skærmer for den direkte kontakt ansigt til ansigt, hvilket formentlig gør tonen mere hård. Der forekommer ingen verbal eller nonverbal afkodning. Den andens kropssprog kan ikke aflæses, og det skaber flere misforståelser, men afskærer også afsenderens mulighed for at formilde budskabet, når modtagerens reaktion iagttages. En 13-årig pige fortæller: En jeg kendte havde skrevet, at mit brugernavn burde være Big Mama, og hvis der står single burde der stå 4ever. Pigen følte sig hårdt ramt af beskeden, som oprindeligt var ment som en uskyldig joke. Det skrevne ord opleves som mere hårdt og risikoen for misforståelser er stor, når man ikke kan høre tonefald eller se mimik og kropssprog. Der findes forskellige muligheder for at opbløde en besked med specielle visuel- eller lydeffekter på bl.a. MSN, men hvorvidt dette eller brug af f.eks. webcamera ændrer på risikoen for misforståelser, har vi endnu ikke undersøgt nærmere. Ved mobning via sms og chat kan offeret, i modsætning til ansigt til ansigt mobning, ikke direkte identificere mobbere og medløbere, og afkode både ord, tonefald og kropssprog og reagere på mobningen. Situationen er formentlig mere diffus og 8

9 vanskelig at reagere konkret på. Det kan øge frustrationen og magtesløsheden hos offeret. Desuden kan mobber og medløbere efterfølgende benægte handlingerne. 3) Mobberollerne bliver mere uigennemskuelige En reaktion vi nogle gange ser hos børn, der udsættes for mobning er benægtelse. Det er flovt og pinefuldt at blive mobbet. Ved sms- og chatmobning bliver mobningen i sagens natur mindre gennemskuelig og usynlig i kraft af, at den kan ramme, når offeret er alene. Her er ingen eller ganske få tilskuere, der er vidne til mobningen, og derved formindskes en eventuel mulighed for at gribe ind og formidle situationen videre til de ansvarlige. Offeret kan slette de ubehagelige beskeder, og ved en eventuel konfrontation vælge at benægte mobningen. 4) Det er muligt via de digitale informationsmedier at offentliggøre udstødelsen til et større publikum på kort tid, hvilket kan forstærke følelsen af skam og krænkelse. Da telefoner med billedbeskeder kom på markedet, så vi eksempler på, hvordan elever blev fotograferet, medens de f.eks. var på toilettet eller i bad efter gymnastik, og billederne blev herefter sendt rundt til en større kreds med beskeden Send det videre. Distributionsnetværket kan vokse eksponentielt, og det kan være vanskeligt at identificere både ophavet og omfanget af en sådan krænkende hændelse. 5) Børnenes netværk og kontakter udvides ved brug af digitale medier. Vi har særligt i forbindelse med chatchikanesager stødt på eksempler af mobning på tværs af klasserne. Vi ser også, at konkrete mobbehistorier/rygter eksporteres til andre skoler. Set fra offerets perspektiv betyder dette fænomen, at mobberne ikke kun findes i klassen eller parallelklassen, men kan udvides til hele skolen i takt med den øgede kontakt. Dermed udvides gruppen af mobbere til ikke kun at bestå af klassekammerater, men også af andre skolekammerater - altså en langt større gruppe. Det ses også i SMS kulturen, hvor sladderhistorier spredes eksponentielt til hele skolen og andre skoler via sms. De unge formidler historier videre til deres omfattende adressekartotek på mobilen og deres mailboxe på nettet. Undervejs i undersøgelsen stødte vi på to nogenlunde enslydende fortællinger, hvor en elev er flyttet skole pga. mobning. Men den negative rygtedannelse om offeret har spredt sig via nettet til den nye skole, ved at mobberne har fundet frem til jævnaldrende på den nye skole, og fortalt dårligt om mobbeofferet. Fravær af voksne Det er ikke mange voksne, der bliver involveret i børnenes chatverden. Når børnene overhovedet involverer en voksen, er det i de fleste tilfælde forældre. Kigger vi på tallene for indblanding af lærere og pædagoger er det tankevækkende, at de børneprofessionelle stort set er fraværende. På spørgsmålet om, hvem de unge går til med deres negative oplevelser vælger de færreste 9

10 en lærer - kun 4 % af de adspurgte gør det. I stedet falder valget med 15 % overvejende på venner og dernæst på forældre med 12 %. En stor del vil dog ikke tale med nogen om det 9 % holder de negative oplevelser helt for sig selv. De adspurgte børn og unge inddrager således ikke skolens voksne, som nogen der spiller en rolle i deres chatverden. Det kunne tyde på, at skolen ikke ser det som sin opgave at inddrage de unges webkultur i deres undervisning. Dertil kommer, at en del skoler har indført nul-tolerance for brug af mobiltelefon og chat. Hensigten er at få ro til undervisning og for at undgå chikane. Vi finder det problematisk, at skolemiljøet ved samme lejlighed afskærer muligheden for dialog og udvikling af den kritiske sans overfor digitalmediernes modsætninger. Det er ikke logisk og fremkommeligt for et barn at henvende sig til en voksen om chat og sms chikane, hvis der selv samme sted er indført nul-tolerance overfor de samme medier. Børns etiske grænser På spørgsmålet om at bagtale andre på chatten, lyder flere besvarelser hvem gør ikke det! 1/3 del af de adspurgte børn og unge fortryder ting, de har skrevet via chatten til andre jævnaldrende. Det peger på, at der er samvittighedsfølelse, som vil være værd at gribe fat i. Det er også vores oplevelse, at der blandt nogle børn eksisterer en vis form for moralkodeks. Således er der f.eks. både piger og drenge, der finder det ufedt at slå op i en SMS eller over nettet. Gode råd til: Resultaterne fra denne undersøgelse kombineret med vores erfaringer fra mange års antimobbearbejde peger på nødvendigheden af, at de forskellige aktører omkring de aktive børn og unge på nettet forholder sig mere aktivt og holdningspræget til problematikkerne. Vi anbefaler følgende råd til: Brugerne af chat: Skriv aldrig navn, adresse og telefonnummer Lav svære koder (password), som kun du selv kender Giv aldrig dine koder (password) til andre Afslør aldrig hemmeligheder om dig selv og andre Tænk over dit/jeres sprog - passer det til alle? Hvis du oplever ubehagelige ting, som chikane og mobning - så fortæl om det til forældre, lærere og kammerater Når læreren ikke kan se, at der er mobning, er det dit ansvar at fortælle det Det er dig der styrer - både hvad du skriver og hvad du sender Tænk over hvad du skriver - det kan nemt blive misforstået Vær forsigtig med ironi Husk at ting der skrives, ofte virker hårdere end når de siges Skriv ikke noget, du ikke selv ønsker at modtage 10

11 Lad være med at sende en besked, når du er vred. Vent til du har tænkt over det og er rolig. Vrede beskeder fortryder man ofte, men de kan ikke gøres om. Lavinen ruller og konflikten og chikanerierne optrappes. Kig på og læs mere om, hvordan du kan beskytte dig selv overfor dem, du ikke kender i chatrooms. Hvad er et godt chatroom? Indfør fælles netetikette med dine venner og bekendte når I chatter. Hvad bruger vi chatten til, og hvad bruger vi den ikke til Overvej om dit profilbillede viser dig, som du har lyst til at blive opfattet - profilbilleder kan nemlig kopieres og bruges af andre til ting, du ikke aner. Skolen: Træd fordomsfrit og nysgerrigt ind i den digitale kultur Undersøg hvordan de unge bruger mobilen og chatten Gå selv på nettet og kig på de unges foretrukne chatsites Spørg om oplevelser på chatten, beskrivelser af profiler mm Sæt tid af til snak om chat erfaringer, chat etik og netetikette Debattér med børnene og de unge hvad der er god og dårlig chatetik Indføj god chat etik i jeres antimobbeplan på skolen Brug chat, mobiltelefon og anden informationsteknologi kreativt som undervisningsemne i f.eks. stilskrivning, foredrag og emneuger Til udbyderne af børne- og ungechatsites: Overvej hvordan jeres egne webregler kan håndhæves bedre. Hvordan fjernes uønskede beskeder hurtigt og konsekvent? I lægger en stil med jeres layout, bannerannoncer og redaktionelle arbejde. Indfør en højere grad af beskyttelsesetik i jeres webimage. Overvej kreative måder at opfordre til god brugeretik, således at denne etik ikke kun optræder i jeres regler og forældreråd, men også som linie i jeres webredaktionelle arbejde. Til forældre: Bland dig nysgerrigt i dit barns chatverden. Spørg ind til dit barns chaterfaringer. Spørg om du må se dit barns profil. Hjælp barnet med at beskytte sig selv, så der ikke gives identificerbare oplysninger, når der chattes med ukendte. Forøg din viden om chat, så dit barn kan dele sine erfaringer med dig. Har dit barn negative chatoplevelser med klassekammerater eller andre bekendte, bring det op på forældremøde. Ved grov chikane kontakt øjeblikkeligt skolen eller klubben. I chikane og mobbehistorier udenfor skolen kan I forsøge at kontakte supportere på sitet. Fortæl hvorfor man ikke skal give sine kammeraters adresse eller mobilnr. ud til andre, uden først at spørge, om det er i orden 11

12 Den afsluttende rapport og midtvejsrapporten kan downloades på: og Hvis du vil vide mere: Dorthe Rasmussen : / mobil Helle Rabøl Hansen : efter 1.feb - 12

Midtvejsrapport om tendenser i brug af chat i skoleelevers interaktive sociale liv. Stikprøveundersøgelse foretaget af Livsmodlab/AMOK -Maj 2005

Midtvejsrapport om tendenser i brug af chat i skoleelevers interaktive sociale liv. Stikprøveundersøgelse foretaget af Livsmodlab/AMOK -Maj 2005 Midtvejsrapport om tendenser i brug af chat i skoleelevers interaktive sociale liv. Stikprøveundersøgelse foretaget af Livsmodlab/AMOK -Maj 2005 af Dorthe Rasmussen og Helle Rabøl Hansen Baggrund Indenfor

Læs mere

Mobningens Mange Kræfter

Mobningens Mange Kræfter Mobningens Mange Kræfter Af Dorthe Rasmussen Livsmod.net 05.05.2011 dorthe@mobbeland.dk Mobning handler ikke om onde børn Mobning handler om onde mønstre EX-paradigme Mobning er et individ-fænomen. Vi

Læs mere

Mobning Et fællesskab hvor ikke alle får adgang. Antimobbekonsulent Jo Niclasen joniclasen@gmail.com

Mobning Et fællesskab hvor ikke alle får adgang. Antimobbekonsulent Jo Niclasen joniclasen@gmail.com Mobning Et fællesskab hvor ikke alle får adgang Antimobbekonsulent Jo Niclasen joniclasen@gmail.com Ikke alle negative handlinger er mobning Dominerende adfærd Konflikter Drilleri (for sjov kontra for

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os

Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os til alle aspekter: Spil, mobiltelefon. Chatsites, fysisk

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Mobningens Hvem, Hvad, Hvor

Mobningens Hvem, Hvad, Hvor Mobningens Hvem, Hvad, Hvor Gentofte Skole 25.09.08 Af AMOK konsulent Dorthe Rasmussen www.mobbeland.dk / www.amoktrix.dk Børnesyn Mobning handler ikke om onde børn og unge Mobning handler om onde mønstre

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven Dagsorden Gentofte Skole Spørgeskemaundersøgelser på 4., 6. og 8. årgang Den videre proces Målsætning Gentofte Skole At give 50 skoler 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i skolernes

Læs mere

Hvis det bliver en mobbeklasse:

Hvis det bliver en mobbeklasse: Hvis det bliver en mobbeklasse: 1. Konsekvens for hele gruppen: Medlidenhedsstopper Dårligere læringsmiljø 2. Konsekvens for ofrene: Sygdomme & livslede Udviklingspsykologiske konsekvenser? Mobning en

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

Forældreforedrag - CHAT og SMS

Forældreforedrag - CHAT og SMS Forældreforedrag - CHAT og SMS Vejledning til klasselærere i 4. 7. kl. Forældre lærer deres børn, hvordan de skal færdes i trafikken. Men det er ikke kun i trafikken, der kan være fare på færde. Der kan

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Social networking og communities på internettet

Social networking og communities på internettet - Om unges brug af Arto og andre mødesteder på internettet Gæsteforelæsning i kurset Social Software, ITU, den 20. september 2007 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0 Mobbeundersøgelse 1. Er du: Dreng 56.0% 1,040 Pige 44.0% 818 answered question 1,858 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 8.6% 159 11 13.8% 257 12 16.0% 297 13 26.1% 485 14 14.2%

Læs mere

Sociale netværkstjenester for unge

Sociale netværkstjenester for unge - Om unges brug af sociale netværkstjenester på internettet Oplæg ved temadag om Sociale teknologier i fremtidens bibliotek 2.0, Danmarks Biblioteksskole, den 27. september 2007 Malene Charlotte Larsen

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Moderator uddannelsen

Moderator uddannelsen Moderator uddannelsen Jon Kristian Lange Digital mobning TOLERANCEKULTUR Forældre prioriteringer, autoritetsstrategier Lærere/pædagoger udskiftning autoritetsstrategier Gruppens historik Børnenes personlige

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Anti-mobbeplan. For at skelne mobning fra mere uskyldige former for drilleri og konflikter bruges følgende definitioner:

Anti-mobbeplan. For at skelne mobning fra mere uskyldige former for drilleri og konflikter bruges følgende definitioner: Anti-mobbeplan Den første sætning i skolens overordnede målsætning lyder: Hee Skole skal være et godt værested for børn og unge med trivsel og tryghed for alle. Derfor vil vi ikke tolerere mobning. Mobning

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd. Sundhedsplejerskens undervisningsplan

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd. Sundhedsplejerskens undervisningsplan Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd Sundhedsplejerskens undervisningsplan Sundhedspædagogisk tilbud i 6. klasse 2014-2015 Et samarbejde mellem sundhedsplejen og SSP i Silkeborg Kommune Indhold

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 INDLEDNING Elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse lærer sammen, hvordan de er online på en sikker måde. Klasseaktiviteterne og opgavearkene i denne lærervejledning er baseret på lektioner fra programmet.

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre?

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre? 12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. 1 Du observerer ved en samtale med Selmas mor, at hun har et tydeligt blåt mærke på kindbenet, men at hun forsøger at dække

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen Grooming processer online Psykolog Kuno Sørensen Konvergens Voksne opsøgende online typer De venskabssøgende (Hvor det vigtige er at opbygge og opretholde venskaber, de føler sig på bølgelængde med børn.

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN

ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN Mobning er ikke et problem man kan vælge at gøre noget ved, det er et problem man skal gøre noget ved. I skolens antimobbeplan skelner

Læs mere

Unges liv i den. SikkerChat. digitale verden

Unges liv i den. SikkerChat. digitale verden Unges liv i den SikkerChat digitale verden Hvad siger de unge selv? Spørgeskemaundersøgelse med 900 besvarelser fra unge mellem 13-18 år Fokusgruppeinterviews med udskolingselever rundt om i Danmark Fokus

Læs mere

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre?

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? PROGRAM Unge og kærestevold Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne Grader, typer og distinktioner Kønsforskelle Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? (Ungdoms)arbejdspladsen

Læs mere

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE TEMA: VENSKAB Elevmateriale HOLD NU KÆFT OG LYT! Om lidt kommer en af dine klassekammerater og fortæller dig noget fra sit liv. Hvad skal jeg gøre? DU SKAL NU PRØVE AT VÆRE EN GOD LYTTER. DET GØR DU VED

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Grooming processer online Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Online krænker strategier lige på og hårdt typen: Chauvinistisk skyder med spredehagl Er der en pige her der

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven Dagsorden Spørgeskemaundersøgelser på4., 6. og 8. årgang Målsætning Gentofte Skole At give 50 skoler 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i skolernes antimobbehandleplan. At reducere 50

Læs mere