BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/ ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer over trefjerdedele. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for mobning. Unge, der bliver udsat for digital mobning, oplever det ofte som meget voldsomt, blandt andet fordi mobningen kan ske uden en synlig afsender, og fordi det derfor kan være svært at slippe væk fra mobningen. Men en ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at de fleste unge ikke blot ser passivt til. Børnerådets formand Per Larsen er stolt af de handlingsorienterede unge: Det er godt, at så mange reagerer, når de oplever digital mobning. De seneste mange års målrettede anti-mobbearbejde og den massive indsats omkring god stil på nettet, ser ud til at have virket. Men det er vigtigt ikke at glemme, at vi voksne fortsat har det primære ansvar, når det gælder mobning. De er seje de unge, men de skal ikke stå med det alene. Undersøgelsen viser, at krænkende eller sårende indhold på de sociale medier er velkendt blandt de unge. 21 pct. har fx oplevet at modtage ondsindede private beskeder, og 23 pct. har oplevet, at nogen har sendt eller uploadet billeder eller video af dem uden deres samtykke. Mellem fire og otte pct. af de unge har oplevet at blive udsat for digital mobning, dvs. oplevet det flere gange om ugen eller et par gange om måneden. Og mellem syv og 22 pct. af børnene har oplevet andre blive udsat for digital mobning enten flere gange om ugen eller et par gange om måneden, fx ondsindede beskeder, trusler eller uploading af sårende billeder. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER Fem pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til dem på et socialt medie, så andre kunne se det. 14 pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til en, de kender, på et socialt medie, så andre kunne se det. 75 pct. af de unge, der selv har oplevet digital mobning, handlede på det primært ved at fortælle om det til en ven. 78 pct. af de unge, der har oplevet andre blive udsat for digital mobning, handlede på det primært ved at tale om det med den, det gik udover. Tre pct. af de unge, der bruger sociale medier op til to timer om ugen, har oplevet, at nogen har skrevet grimme ting til dem på et socialt medie flere gange om ugen/et par gange om måneden. Til sammenligning oplever 12 pct. af de unge, der bruger sociale medier mere end fire timer om ugen, denne form for mobning.

2 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ MOBNINGENS MANGE UDTRYK Siden 1998 har forekomsten af mobning været faldende, og den seneste Skolebørnsundersøgelse (2014) viser, at otte pct. af de 15-årige børn har været udsat for mobning mindst et par gange om måneden. Børnerådets undersøgelse viser, at omfanget af mobning i det digitale rum er på niveau med oplevelsen af andre former for mobning. Selvom omfanget af henholdsvis digital og mere almindelig skolegårdsmobning er på niveau, er der væsentlige forskelle på rammerne. De sociale medier er i konstant forandring og udvikling, og nye fora og måder at kommunikere på dukker hele tiden op. Det betyder, at digital mobning er et fænomen, som løbende bør undersøges. Denne undersøgelse skelner mellem selvoplevet mobning og det at have været vidne til, at andre er blevet mobbet. Det betragtes som mobning, når de unge oplever de i spørgeskemaet angivne situationer flere gange om ugen eller et par gange om måneden. SÅDAN MOBBER DE UNGE DIGITALT Undersøgelsen peger på, at digital mobning er en let tilgængelig måde at såre andre på; Altså, det er jo virkeligt nemt at mobbe folk på sociale medier. Du kan jo bare oprette alle de profiler, du vil. Og så bare totalt hate på personen, som Sara forklarer det. I undersøgelsen er de unge blevet spurgt, hvilke forskellige former for mobning, de har oplevet i det digitale rum. Fem pct. af de adspurgte oplever jævnligt, at nogle har skrevet grimme ting til dem på et socialt medie, hvor andre har kunne se det. Netop denne form for mobning understreger det særlige karaktertræk ved den digitale mobning, som handler om, at eksponeringen er meget svært at stoppe. Er der først skrevet noget på fx Facebook, vil mange andre kunne se kommentaren, ligesom hver ny kommentar inviterer et nyt antal person med. Seks pct. af de unge oplever jævnligt at få skrevet grimme ting til dem i en privat besked. Pigerne er her overrepræsenteret, idet syv pct. oplever denne form for mobning imod fire pct. af drengene. Der er et markant overlap mellem de unge, som har oplevet henholdsvis at få skrevet grimme ting, hvor andre kunne se det, og de unge, der har modtage ubehagelige private beskeder. De sociale mediers mulighed for anonymitet skaber rum for, at mobningen kan foregå uden, at den eller dem, som mobber, kan stilles til ansvar, og det gør det ifølge de unge lettere at mobbe. Som Tobias siger: Du kan gemme dig bag din skærm, du kan jo lave en falsk profil, og så kan du jo bare gå ind og skrive alt det, du vil, og så vil den anden aldrig kunne finde ud af hvem det var. Otte pct. af de unge har flere gange om ugen eller et par gange om måneden oplevet, at nogen har sendt eller uploadet billeder eller videoer af dem, uden at de har sagt ja til det, og fire pct. af de unge har oplevet at blive kede af det, fordi andre har uploadet eller sendt billeder eller videoer af dem. Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som blev gennemført i maj/juni 2014, samt opfølgende gruppeinterviews med 15 børn, der går i 8. klasse. 41 pct. af de unge, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, var i foråret år, 56 pct. var 14 år og 3 pct. var 15 år. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i notatet.

3 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ Altså, det er jo virkeligt nemt at mobbe folk på sociale medier. Du kan jo bare oprette alle de profiler, du vil. Og så bare totalt hate på personen. SARA FIGUR 1: HAR DU I LØBET AF DET SIDSTE ÅR OPLEVET, AT......blive truet på nettet/mobil?...nogen har uploadet eller sendt billeder eller video, som gjorde dig ked af det?...nogen har sendt eller uploadet billeder eller video af dig, uden at du har sagt ja til det (gælder både på nettet og på mobil)?...nogen med vilje har undladt at like eller kommentere billede eller opdatering fra dig, så du blev ked af det?...nogen har skrevet grimme ting i en privat besked (fx på Facebook, Instagram, sms osv.)?...nogen har skrevet grimme ting til dig på et socialt medie, så andre kunne se det? (fx på Facebook) 4% 6% 83% 3% 9% 81% 15% 69% 6% 70% 1 6% 15% 71% 5% 1% 7 Ja, flere gange om ugen / Ja, et par gange om måneden Ja, men mindre en én gang om måneden Nej Ved ikke 0% 23% 45% 6 90% Antal svar: 1.823

4 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ Du kan gemme dig bag din skærm, du kan jo lave en falsk profil, og så kan du jo bare gå ind og skrive alt det, du vil, og så vil den anden aldrig kunne finde ud af hvem det var. TOBIAS FIGUR 2: HVOR OFTE HAR DU DET SIDSTE ÅR OPLEVET, AT NOGEN, DU KENDER, ER BLEVET UDSAT FOR NOGLE AF DE HER TING? At en, du kender, er blevet truet på nettet/mobil? At der er blevet uploadet eller sendt billeder eller video, som gjorde en, du kender, ked af det? At der er blevet sendt eller uploadet billeder eller video af dem, uden at de har sagt ja til det (gælder både på nettet og på mobil)? At nogen, med vilje har undladt at like eller kommentere billede eller opdatering fra en, du kender? At der er blevet skrevet grimme ting til en, du kender, i en privat besked (fx på Facebook, Instagram, sms osv.)? At der er blevet skrevet grimme ting til en, du kender, på et socialt medie, så andre kunne se det? (fx på Facebook) 15% 5 21% 25% 46% 21% 1 23% 40% 19% 22% 13% 36% 29% 15% 24% 41% 20% 14% 2 43% 16% Ja, flere gange om ugen / Ja, et par gange om måneden Ja, men mindre en én gang om måneden Nej Ved ikke 0% 23% 45% 6 90% Antal svar: 1.832

5 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ TONEN KAN VÆRE HÅRD SELVOM DET IKKE ALTID ER MED VILJE Langt de fleste unge er bevidste om, at det skrevne ord i en besked eller en kommentar kan opfattes anderledes, end det er tiltænkt. Det peger på en forståelse hos de unge af platformenes faldgruber og begrænsninger, men det er ikke desto mindre anledning til frustration hos de unge, når kommunikationen alligevel nogle gange går galt, og konflikter opstår. Ayse forklarer det sådan her: I skolen kan man godt sådan stå og smågrine lidt, så man kan se, at det er for sjov, men når det er på skrift, så kan man ikke rigtigt se, hvordan personen har ment det. Så på skrift kan det være lettere at misforstå. Tonen bliver for alvor hård og er ikke til at tage fejl af, når fire pct. af de unge svarer, at de har modtaget trusler på nettet eller over mobilen, og syv pct. har oplevet andre blive udsat for trusler. Selvom det er en forholdsvis lille del af de unge, som har oplevet trusler på nettet eller over mobilen, så har mange af de unge været vidne til, at der udspiller sig voldsomme diskussioner, og at tonen kan blive meget hård. Hvis du er inde i diskussionen, så kører du den ud. Du kan ikke bakke ud af Facebook-diskussioner siger Liv. TAVS MOBNING De former for mobning, som er beskrevet ovenfor, vil for de fleste være let at få øje på. Men som Ayse forklarer, giver de sociale medier en række særlige muligheder for at lægge afstand til og udstille en person: Det kan jo også lige så godt være, at du ikke liker for at være irriterende, fx hvis to veninder er oppe at skændes, så kunne det jo godt være, at de stoppede med at like hinandens ting. Ayse peger her på et fænomen, som forskere kalder tavs mobning. Tavs mobning er den indirekte mobning, som fx bevidst at undlade at like billeder eller kommentarer på Facebook eller Instagram. Undersøgelsen viser, at seks pct. af de unge oplever denne form for mobning. Men som William fortæller, kan den tavse mobning også være endnu mere barsk: Hvis man er rigtig hardcore, så går man igennem de gamle billeder af personer og disliker, så personen får færre likes. Den tavse mobning er ofte vanskelig at konfrontere, da den foregår i det skjulte og på den måde nærmest er usynlig. Derudover kan der let opstå misforståelser; er det overhovedet med vilje og bagtanke, når nogle fx ikke liker? Sebastian giver udtryk for netop denne usikkerhed: Altså det er jo ikke sikkert, at det er med vilje, at de ikke liker, eller det vil jeg i hvert fald ikke regne med. Hvis du er inde i diskussionen, så kører du den ud. Du kan ikke bakke ud af Facebook-diskussioner. LIV

6 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ SÅDAN HANDLER DE UNGE PÅ MOBNING Undersøgelsen viser, at langt de fleste unge handler aktivt, når de er vidne til eller selv oplever mobning. 78 pct. af de unge, der oplever andre blive udsat for digital mobning, handler på det. Og 75 pct. af de unge, der selv oplever mobning handler. M.a.o. tager de unge ansvar for den mobning, de selv eller en kammerat oplever. Af de unge, som har blandet sig, når de har oplevet, en anden blive udsat for mobning, reagerer 49 pct. ligesom Filippa, fx ved at tale med den det gik ud over: Jeg var ikke selv en del af det men kunne se, hun blev ked af det, så jeg gik over og snakkede med hende og fik hende til at ignorere, de beskeder hun fik. 40 pct. har fortalt det til en ven og 32 pct. har kontaktet den eller dem, der mobbede og bedt dem om at stoppe. Undersøgelsen viser desuden, at pigerne er mere tilbøjelige til at handle på denne måde sammenlignet med drengene. Drenge reagerer oftere end piger ved at gøre gengæld, men det er dog en lav andel, der anvender den strategi overhovedet. Nogle unge giver udtryk for, at de tøver med at handle, fordi de frygter, at mobningen vil gå ud over dem selv, hvis de bakker op om den, der oplever mobning. Magnus forklarer, hvorfor han tøver: Jeg har ikke set mobning af folk, jeg kender i virkeligheden, men i en gruppe jeg er medlem af på Facebook. Jeg synes selvfølgelig også, at det er mega ondt, men jeg ved, at hvis jeg skriver det i en kommentar, er der nogle der skriver onde ting tilbage til mig, og det vil jeg ikke have. Af de unge som reagerede på selvoplevet mobningen, fortalte 44 pct. det til en ven, 32 pct. til en voksen, og 29 pct. kontaktede den eller dem, der mobbede og bad dem om at stoppe. Også her er pigerne mere tilbøjelige til at handle sammenlignet med drengene. Drenge reagerer igen oftere end piger ved at gøre gengæld, men også her er det dog en lav andel, der anvender den strategi overhovedet. FIGUR 3: HVAD GJORDE DU, HVIS DU HAR OPLEVET, AT ANDRE ER BLEVET MOBBET? Talte med den, det gik ud over Skrev til dem, der gjorde det, at de skulle stoppe Sagde til dem, der gjorde det, at de skulle stoppe Fortalte det til en ven 49% 29% 32% 40% Fortalte det til en voksen Gjorde gengæld mod dem, der gjorde det 25% 14% Antal svar: 900

7 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ FIGUR 4: HVAD GJORDE DU, DA DU SELV BLEV MOBBET? Skrev til dem, der gjorde det, at de skulle stoppe Sagde til dem, der gjorde det, at de skulle stoppe Fortalte det til en ven Fortalte det til en voksen Gjorde gengæld mod dem, der gjorde det 29% 25% 44% 32% 21% Antal svar: 639 FORSKELLIGE MÅDER AT HÅNDTERE MOBNING PÅ DE SOCIALE MEDIER De unge kender og bruger de sociale mediers forskellige muligheder for at håndtere uønsket og sårende indhold. Man kan fx vælge at anmelde et billede eller en kommentar til Facebook eller sørge for at blokke den eller de personer, som mobber. Fælles for disse handlingsmønstre er dog, at det udelukkende er en symptombehandling, og at det er mobbeofferet, som selv skal handle aktivt. Cecilie forklarer, hvordan hun ville håndtere det: Jeg ville personligt bare blokke personen. Fordi så kan de ikke skrive noget, og de kunne ikke se, hvad jeg skrev. Det, tror jeg, vil være den nemmeste tilgangsmåde, fordi så kan man tage fat i moren eller faren på den anden person. Men det er ikke altid, det hjælper. Jeg var ikke selv en del af det men kunne se, hun blev ked af det, så jeg gik over og snakkede med hende og fik hende til at ignorere, de beskeder hun fik. FILIPPA De unge fortæller også, hvordan man via fx Facebook kan blande sig i mobningen og støtte op om den, der bliver udsat for mobning: Så kunne man like personens kommentarer - altså ikke den der mobber, men den i klassen, som bliver mobbet. Sådan ligesom vise sin støtte ved at sige jeg gør ikke noget, men jeg har din ryg. Isabella giver her udtryk for det omvendte af tavs mobning, nemlig det at give likes som en slags omsorgserklæring.

8 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ FIGUR 5: JO MERE TID PÅ DE SOCIALE MEDIER, JO MERE MOBNING Flere gange om ugen / et par gange om måneden Ja, men mindre en én gang om måneden Op til 2 timer 2-4 timer Mere end 4 timer Antal svar: 267 3% 9% 14% 12% JO MERE TID PÅ DE SOCIALE MEDIER, JO MERE MOBNING De unge, der bruger meget tid på nettet, har også større risiko for at opleve digital mobning. Til spørgsmålet om de unge har oplevet, at nogen har skrevet grimme ting til dem på et socialt medie flere gange om ugen/et par gange om måneden firdobles antallet fra tre pct. hos de unge, der bruger sociale medier op til to timer om ugen, til 12 % hos de unge, der bruger sociale medier mere end fire timer om ugen. DE UNGE VIL HAVE MERE VIDEN MEN IKKE OM GOD STIL PÅ NETTET Knap halvdelen af de unge vil have mere viden om reglerne for anvendelse af deres persondata og det indhold, de lægger op på digitale platforme. Til sammenligning efterspørger kun 19 pct. af de unge mere viden om, hvad god stil er på de sociale medier. Besvarelserne peger på en ungdom, der føler sig udmærket klædt på til at begå sig på en ordentlig måde på de sociale medier, men som til gengæld oplever huller i viden og information på andre områder. FIGUR 6: HVILKE AF NEDENSTÅENDE TING VIL DU GERNE VIDE MERE OM? Hvad jeg giver tilladelse til, når jeg henter en app Hvad der er god stil på social medier (fx Facebook, Instagram og Snapchat) Hvem der må få oplysninger om, hvilke hjemmesider jeg har besøgt Hvem der har adgang til mine personlige oplysninger fra Facebook, Instragram og andre sociale medier Hvordan virksomheder bruger mine likes og interesser fra Facebook Regler om hvem der må bruge mine billeder Hvad cookies er Hvad jeg giver tilladelse til, når jeg opretter en profil på et socialt medie Hvem der står bag de hjemmesider og sociale medier jeg bruger Jeg har ikke lyst til at vide mere om det ovenstårende 3 19% 43% 45% 35% 49% 41% 42% 3 24% Antal svar: 1.783

9 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK NR 2 MAJ METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af anden spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. Første undersøgelse handlede om livet i 7. klasse. Denne anden del af undersøgelsen kalder vi Unge og medier. I den undersøger vi, hvordan unge bruger og forholder sig til medier. Panelet består af elever fra 7. klasse fra 110 klasser fra almenområdet og 11 klasser fra specialområdet 1 fordelt over hele landet unge har svaret på spørgeskema. Det giver en svarprocent på 72. Klasserne er en del af et tilfældigt udtræk foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet. Der er lidt flere piger, der har svaret på spørgeskemaet (52,2 pct.), end der er piger blandt børn i 7. klasse på landsplan (49,1 pct.). Forskellen er statistisk signifikant, hvilket betyder, at man i læsningen af resultaterne bør holde sig for øje, at pigerne er en anelse overrepræsenterede. KVALITATIV DEL Vi har gennemført fire uddybende gruppeinterview med i alt 15 elever fra 8. klasse på to forskellige skoler. Interviewene varede min. og var semistrukturerede med en interviewguide, som tog udgangspunkt i resultaterne fra den del af spørgeskemaundersøgelsen, der handler om oplevelser af og handlemåder i forhold til mobning i det digitale rum. Interviewene handlede om at få de unges forklaringer på resultaterne samt at komme med eksempler fra deres eget liv. Alle navne er ændrede i rapporten af hensyn til anonymitet. Citater kan være tilpasset af hensyn til læsbarhed. Alle sammenhænge i analysen er statistisk signifikante. De er chi-testet og har en p-værdi under 0,05. 1 Det er ikke alle specialskoler, der er organiseret i klassetrin. I de tilfælde, hvor en udvalgt skole ikke har 7. klassetrin, har lærerne på skolen udvalgt en gruppe børn, der er vurderet alderssvarende. Alle specialklasser har haft spørgeskemaet til gennemlæsning og vurderet det egnet til deres netop deres børn og deres særlige behov. BØRNEINDBLIK NR. 2/ ÅRGANG 26. MAJ 2015 TEKST OG ANALYSE STINE LINDBDERG T: , LINE EMMA JØNSON T: OG ANNA EISTRUP T: REDAKTØR KATRINE MUNCH BECHGAARD T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Tweens mellem spil og sociale medier

Tweens mellem spil og sociale medier Tweens mellem spil og sociale medier Af: Tina Skov Gretlund og Lene Heiselberg, DR Medieforskning Blandt de 7-12-årige børn er der store forskelle på interesser, præferencer samt på mediernes funktion.

Læs mere