Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6."

Transkript

1 Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic Onlinemediestrategi for fysioterapeuter * Hvad er en online mediestrategi og hvorfor er den vigtig for mig * Google AdWords annoncering * Søgemaskineoptimering * Sociale medier * Effektmåling * Tips og tricks til din markedsføring * Afslutning og spørgsmål Punkt 2: Medlemsmøde * nyt fra Fraktionen af frie fysioterapeuter * nyt fra Kontaktpersonerne fra region syd, midt- og nord. Læs evt. referat fra afholdte møder på fysio.dk under region syd eller Mitfysio under gruppen Selvstændige uden overenskomst. Punkt 3: Eventuelt Punkt 4: Bilag (WebAnalytic) Skema til oprettelse på Visinfo

2 Ad punkt 1. Online Mediestrategier. Kontaktpersonerne region nord, midt og syd, havde valgt at arrangere et medlemsmøde, hvor firmaet WebAnalytic, var inviteret til at give et bud på, hvad der kræves for at synliggøre sin virksomhed via online annoncering. Underviserne var Christian Illerup og Niels Kristiansen fra WebAnalytic på Lersø Park Allé i Kbh. Det blev en introduktion til nye begreber bl.a.: Affiliate Marketing, som er sponsorerede links, effektmåling og søgemaskineoptimering. Men også en pointering af om vores kampagne mål er realistiske, målbare og om de lader sig gøre? Der blev gjort meget ud af at forklare vigtigheden af Søgeordspyramiden, hvor få søgeord giver mange hits og flere søgeord muliggør meget mere produktspecifikke hits. De understregede mange gange hvor vigtigt det er, at vi på vores hjemmesider har vores produktnavn og vigtigste information gentaget mange gange. Alle siderne skal have telefonnummer og hjemmesideadresse for at lette vejen til vores kunder. Titlen er den vigtigste kode, browserteksten, og skal indgå på hver side. Desuden blev det også klargjort hvilke ord vi ikke måtte bruge, ex. link, men i stedet skulle anvende: partner, ressourcer eller lignende. Andre farer blev gennemgået: Cloaking og et dårligt CMS system skulle udgåes. Derudover gennemgik de brugen af andre steder på nettet, hvor vi kunne få vores budskab ud: YouTube, LinkedIN, Facebook og Twitter. Da alle disse ting var sat på plads var det tid til at undersøge, via Effektmåling, om hele vores indsats har haft en virkning, med andre ord om budskabet er nået ud til vores kunder. Her lå der også en gratis tjeneste og ventede: Google Analytics, som kunne måle på alle de parameter man måtte ønske. Der er ingen tvivl om at de gav os inspiration til at lave en fornyet gennemgang af vores hjemmesider og se på annoncering med nye øjne. SE PUNKT 4: BILAG(KOMPLET PRÆSENTATION). Ad punkt 2: Medlemsmøde * nyt fra Fraktionen af frie fysioterapeuter * nyt fra Kontaktpersonerne fra region syd, midt- og nord. Læs evt. referat fra afholdte møder på fysio.dk under region syd eller Mitfysio under gruppen Selvstændige uden overenskomst. Der deltog ca. 20 ordinære medlemmer uden overenskomst i medlemsmødet, primært fra region syd eftersom mødet var i Vejle. Foruden kontaktpersonerne Lars Bach (nord), Jane Kiss (syd) og Stefan Kragh (midt) deltog Regionsformand, Tina Frank. Marc Risvang, Danske Fysioterapeuter, havde desværre ikke mulighed for at deltage, men var repræsenteret dagen før ved et lignende arrangement i hovedstaden.

3 Nyt fra Fraktionen af frie fysioterapeuter: Bestyrelsen fra fraktionen havde ikke mulighed for at sende en repræsentant til mødet. Kontaktperson Jane Kiss refererede derfor fra samtale med Dorthe Kragh Schwartz. Fraktionen har i det forgange år forsøgt at opnå opstilling til repræsentantskabet i DF, men det lykkes ikke, i det en fraktion/faggruppe skal have 100 medlemmer for at få en repræsentant i Repræsentantskabet. Fraktionen af frie fysioterapeuter manglede 4 medlemmer for at være opstillingsberettiget. Det var dog muligt at gå i valgforbund, men fraktionen var en kende sent ude da de blev klar over den mulighed, hvorfor flere små fraktioner allerede havde dannet forbund. Der blev opfordret til at vi som selvstændige fysioterapeuter uden for overenskomst melder os ind i fraktionen, så fraktionen får mere end 100 medlemmer, og dermed kan blive repræsenteret i repræsentantskabet, hvor det er muligt at påvirke DF s politik og beslutninger. Som det er lige nu hviler medlemsønskerne på kontaktpersonerne, samt de medlemmer der måtte ønske at stille op til regionsbestyrelserne. (mere herom under regioner) Fraktionen for frie fysioterapeuter vil senere i efteråret afholde generalforsamling, hvor det vil være muligt at stille op til bestyrelsen. Der var her også en opfordring til både at møde op til generalforsamlingen, samt overveje at gå ind i bestyrelsen. Det er muligt at melde sig ind i Fraktionen ved at sende en mail til med navn, adresse og medlemsnummer i Danske fysioterapeuter. Endelig har Fraktionen arrangeret en spændende kursusdag om udarbejdelse af virksomhedsstruktur og virksomhedsplan søndag d. 26.september med Psykolog Per Lauridsen. (se mere om dette på vedhæftet fil) Nyt fra Kontaktpersonerne fra region syd, midt og nord. Generel orientering jf. det rundsendte referat fra sidste møde mellem kontaktpersonerne, med gennemgang af de langsigtede mål, kontaktpersonerne har valgt blandt tidl. fremsatte ønsker, samt prioritering af kortsigtede mål. Et af målene er fortsat ikke bare at være aktive i debatten om overenskomsten og ydernumrene, men også i udviklingen af vores fag som helhed, her tænkes bl.a. på at vi skal være en større aktiv del af den faglige udvikling. Samt at vi er synlige i foreningens politiske arbejde, når det gælder de forskydninger der kommer de næste år med en stadig større tilgang af fysioterapeuter. Det skønnes at bruttotilgangen vil være ca. 500 flere fysioterapeuter pr. år og at vi om 10 år vil være ca. 75 % flere fysioterapeuter end i dag. Alt andet lige vil/kan nuværende overenskomst ikke rumme vores kommende kolleger og set i dette perspektiv skal vores indflydelse også afspejles i foreningens arbejde. Men det kommer ikke af sig selv med den nuværende struktur, hvor alt politisk arbejde i regionerne er lagt i SU medlemmers hænder. Jane Kiss kunne i den anledning nævne at der er to ledige pladser i regionsbestyrelsen i region Syd. Evt interesserede i at gå ind i dette arbejde kan henvende sig til regionsformand Brian Errebo Jensen.

4 I debatten om overenskomsten og ydernummersystemet blev der fra flere medlemmer spurgt ind til, hvad det er der skaber begrænsning for at flere kan tiltræde overenskomsten. (her kan henvises ti l tidligere referater) I den forbindelse spurgte kontaktpersonerne forsamlingen direkte hvor mange, der havde valgt bevidst at arbejde uden for OK. Her til svarede kun 3 personer ja. Resten var interesseret i at tiltræde overenskomsten, for at kunne tilbyde deres kunder det offentlige tilskud. De 3 der bevidst havde valgt overenskomsten fra savnede bl.a. ydelser der muliggjorde specialiserede ydelser, som fx lymfødembehandling, børnebehandling m.m. Et delmål er at deltagelsen i den faglige udvikling skal muliggøres. Udviklingen ser lige nu ud til at polariseres; I de nuværende overenskomstforhandlinger er der fx lagt op til, at den udvidede lænderygundersøgelse får sit eget ydelsesnummer og bliver en del af overenskomsten, samtidig med der centralt arbejdes på lignende modeller for udredning af skuldre og knæ. Under videre gennemgang af delmålene, hvor spørgsmålet om afklaring af aftaler med forsikringsselskaberne stadigt er aktuelt, var der anledning til direkte at spørge Eva Hauge (medlem af Udvalget for praksis og Privat/UPP) som sidder i arbejdsgruppen med forsikringsbeskrivelserne. Hun kunne fortælle at arbejdet desværre har ligget stille og der kun har været afholdt ét møde, men at hun agtede at følge op på det. Det blev her nævnt fra et medlem, at Tryg tilsyneladende har lavet en landsdækkende aftale med Copenfys. Det betyder personer med en sundhedsforsikring ved Tryg, nu skal vælge en behandler, der arbejder for Copenfys. Men også lavt praktiske forhold som registrering af medlemmer er stadig meget aktuelt. For at få overblik og for at DF og kontaktpersonerne kan nå ud til alle medlemmer, kræver det at man er registreret som selvstændig uden overenskomst. Dette kan ske via henvendelse til sekretariatet eller MitFysio, hvor det er muligt at ændre medlemsoplysninger. Der vil i nærmeste fremtid være annoncering i DF og MitFysio for at minde medlemmerne på hvorvidt de er registreret rigtig. Vi bør som gruppe også interessere os for de fysioterapeuter der er ansat på funktionærlignende vilkår i forskellige private virksomheder, da de ikke er dækket af en offentlig eller privat overenskomst, og derfor udgør en gruppe af fysioterapeuter uden naturligt tilhørsforhold i DF regi, der opererer i samarbejde med f.eks. Falck Health Care, Health Care danmark, Copen Fysio, eller arbejder på etablerede klinikker, hvor de løser opgaver uden ydernummer. Ad punkt 3: Evt. Pia Fraefel gjorde opmærksom på muligheden for at blive registreret på VisInfoSyd, som er en hjemmeside under region Syddanmark med sundhedsfaglig information til praksis, kommuner og sygehuse. Ved første henvendelse blev hun af vist, men med et link fra Jane Kiss(som er vedhæftet) blev hun optaget som fysioterapeut uden OK i region Syd.

5 TRYK NEDENFOR PÅ BILAGET MED WEBANALYTIC FOR AT STARTE DIASSHOW!!

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere