NORDRE FASANVEJ KVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDRE FASANVEJ KVARTERET"

Transkript

1 Nordre Fasanvej Kvarteret En Investering værd Investorpræsentation af Område- og Byfornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Afslutningsrapport, juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Møder med erhvervsmæglere og developers... 3 Prospect Summary... 5 Ønsket effekt... 5 Investor Relations... 5 Nordre Fasanvej Kvarteret en investering værd... 6 Projektet kort fortalt... 7 Bilag 1, Prospect Summary... 8 Bilag 2, Powerpoint Præsentation til Investormøde...11 Bilag 3, Referater fra møder med Erhvervsæglere og Developers...17 Investorpræsentation for DN Erhverv...18 Investorpræsentation for Colliers...19 Investorpræsentation for CBRE...20 Investorpræsentation for Sadolin & Albæk...21 Investorpræsentation for Wind Ejendomme...22 Investorpræsentation for Real Estate Development...23 Investorpræsentation for Akticon...24 Investorpræsentation for DEAS d...25 Investorpræsentation for Nybolig Erhverv...26 Investorpræsentation for Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab...27 Investorpræsentation for RED...28 Investorpræsentation for TK Development...29 Investorpræsentation for Home Erhverv...30 Investorpræsentation for NCC...31 Investorpræsentation for Nybolig Erhverv Ålborg...32 Investorpræsentation for Lintrup & Norgart...33 Investorpræsentation for MT Højgaard...34 Bilag 4, Pensionskasser...35 Pensionskasser, der har fået tilsendt Prospect Summary...36 Kort om Frederiksberg Finansrådgivning

3 Baggrund Områdefornyelsen har til formål at løfte Nordre Fasanvej Kvarteret. Kvarteret skal gøres mere attraktivt for de nuværende beboere, erhvervsliv og brugere af kvarteret og skal samtidig også tiltrække nye investorer. Kommunens og statens investeringer i områdefornyelsen skal spille sammen med investeringer fra private, fonde med flere. Frederiksberg Kommunes Bygge- Plan- og Miljøafdeling har derfor udarbejdet «Investeringsredegørelse 2013» i forbindelse med «Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret » For at levendegøre og markedsføre investeringsredegørelsen har Frederiksberg Finansrådgivning afholdt et stort antal investorrelations møder i maj juni 2014 med nogle af de største og mest betydningsfulde investorer i København. Møder med erhvervsmæglere og developers Såvel de besøgte erhvervsmæglere som developers har taget særdeles positivt imod Frederiksberg Kommunes initiativ til at nå dem som nøgleinteressenter i udvikling af Nordre Fasanvej Kvarteret. Erhvervsmæglere og developers, der blev kontaktet omkring afholdelse af et møde, med information om Nordre Fasanvej Kvarteret, tog imod tilbuddet. Kun en enkelt erhvervsmægler ud af 18 adspurgte takkede nej. Distribution til erhvervsmæglere og developers er foretaget gennem personlig henvendelse til erhvervsmæglerne, hvor områdefornyelsesprojektet er blevet præsenteret for mæglerne. Markedsføringen gennem fremmøde hos mæglere og developers har givet dem kendskab til områdefornyelsen og den forskel, den gør for Nordre Fasanvej Kvarteret. Områdefornyelsen er præsenteret med udgangspunkt i Prospekt Summary 1 og PowerPoint 2 præsentation. Møderne er bestræbt afholdt med koncentreret, relevant investorinformation. Erhvervsmæglerne er blevet klædt på til at markedsføre områdefornyelsen overfor deres kunder. Developers er blevet gjort opmærksom på investeringsmuligheder og det løft, områdefornyelsen mv. vil give Nordre Fasanvej Kvarteret. Developers skal herigennem få interesse for at investere i området. Det er vurderingen, at personlige investor relations møder med de pågældende interessenter er særdeles effektiv. Markedsføringseffekten af et møde er langt større end hvis investorerne 1 Se bilag 1 2 Se bilag 2 3

4 blot får tilsendt materiale, eller kan læse om områdefornyelsen i annoncer i dagspressen. Ved flere møder var der 2-5 deltagere. Det har været kendetegnende, at det har været beslutningstagere med høj charge, der har deltaget i møderne. Hos erhvervsmæglerne har det været indehavere, partnere og administrerende direktører. Hos developers har mødedeltagerne været projekt- og områdedirektører. Dette forhold indikerer en høj forhåndsinteresse og prioritering fra erhvervsmæglernes og developers side. Interessen for informationen på møderne har været overvældende. Her er nogle få citater fra møderne: Godt initiativ fra Frederiksberg Kommunes side Spændende nytænkning fra Frederiksberg Kommune Vi håber, vi bliver udvalgt til at få tilsvarende information en anden gang Jeg tager ud forbi området og kigger, når jeg kører hjem i dag Vi har en større ejendom til salg i området og vil bestemt udlevere materialet til kunder Må vi lægge Prospect Summary ud på de sociale medier? Det er jo godt, at kommunen kan vise os hullerne så skal vi nok fylde dem ud!. På møderne blev de investeringsmuligheder, som fremgår af investeringsredegørelsen, nævnt. Såvel erhvervsmæglere som developers var meget interesserede i disse, også selvom de blev informeret om, at flere af bygningerne og grundene var handlet for nylig eller under udvikling. Det var indtrykket, at dette forhold i virkeligheden blot skærpede interessen for området som helhed. 4

5 Prospect Summary 800 Prospect Summaries 3 er uddelt til de 17 erhvervsmæglere og developers til distribution til deres kunder. Prospect Summary : «Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret». Prospect Summary er et enkelt A4 ark, printet på begge sider på 300 grams papir (tyndt karton). Prospect Summary er et faktaark, der giver de væsentligste argumenter for, hvorfor ejendomsinvestering i Nordre Fasanvej Kvarteret kan blive en rigtig god investering. Fakta om område- og byfornyelsen, prisudviklingen i Svømmehalskvarteret i forbindelse med område- og byfornyelse i , det stigende befolkningstal på Frederiksberg samt udviklingen i huspriserne på Frederiksberg de seneste 10 år leder til konklusionen: Ejendomspriserne er steget betragteligt mere end landsgennemsnittet i de sidste 20 år. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter. Nordre Fasanvej Kvarteret har med område- og byfornyelsen potentiale til prisstigninger, der ligger over gennemsnittet for Frederiksberg Ønsket effekt Jo mere attraktivt området bliver for investorer, jo større er mulighederne for, at ejendomme og grunde bliver opkøbt med det formål også at renovere og udvikle disse. Information om områdefornyelsen kan tiltrække investorer til området fra hele Storkøbenhavn. Information om områdefornyelsen kan ligeledes få private til at vælge at bosætte sig i Nordre Fasanvej Kvarteret, som ellers ville bosætte sig i andre omkringliggende kvarterer. Det gælder især personer, der specifikt ønsker at bosætte sig i Frederiksberg Kommune, men også personer, der ellers ville bosætte sig i omkringliggende områder som Nørrebro, Bellahøj og Østerbro. Investor Relations I formidlingen af Frederiksberg Kommunes område- og byfornyelse er forvaltningssproget oversat til investeringssprog. Med en investor relations tilgang bibringes erhvervsmæglere og developers information om, hvorfor Nordre Fasanvej Kvarteret kan blive en god investering for dem og deres kunder. Netop fordi kommunens og statens investeringer i områdefornyelsen skal spille sammen med investeringer fra private, fonde m.fl. kan 3 Se Bilag 1 5

6 opgaven i markedsføring af Nordre Fasanvej Kvarteret sidestilles med investor relations funktion hos en børsnoteret virksomhed med mange potentielle ejere/investorer. Virksomheden informerer større investorer og andre interessenter om virksomhedens udvikling og strategiske planer for at tiltrække investorernes opmærksomhed. I tilfældet med områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret er Frederiksberg Kommune en offentlige virksomhed, der informerer interessenter/investorer som kan bidrage til at højne standarden af boliger og erhvervsbygninger i området. Nordre Fasanvej Kvarteret en investering værd Opgaven har været at nå de private investorer og developers på den mest effektive måde og bibringe dem information om, at ejendomsinvestering i Nordre Fasanvej Kvarteret kan blive en god investering, fordi der planlagt område- og byfornyelse i området. Område- og byfornyelsen vil i sig selv være med til at løfte værdien af kvarteret og vil dermed også medvirke til stigende ejendomspriser i området. Formålet med område- og byfornyelsen i Nordre Fasanvej Kvarteret er at give et nedslidt område et løft. Derfor investerer Frederiksberg Kommune sammen med Staten i området. Investeringsredegørelsen peger på, hvilke områder, bygninger og grunde, som Frederiksberg Kommune gerne ser udviklet. Frederiksberg Kommune og staten investerer i området, men for at området for alvor løftes, er det nødvendigt også at få private investorer til at investere i området. En rapport om prisudvikling i byfornyede ejendomme i perioden viser, at byfornyelse betød at de pågældende ejendomme steg 30-50% mere end ejendomsmarkedet generelt. Prisstigningen var betydeligt højere, end selv den mest optimistiske ejendomsmæglers bud på, hvad byfornyelse ville komme til at betyde for priserne i området. En anden undersøgelse viser, at for hver krone, det offentlige investerer i område- og byfornyelse, investerer det private 5 kr. Potentielle private investorer er nået gennem erhvervsmæglere, der har kontakt til købere af investeringsejendomme, såvel bolig- som erhvervsejendomme. Developers er besøgt som de væsentligste aktører indenfor bygningsrenovering, udvikling og videresalg. De private investorer er blevet gjort opmærksomme på, at der er et potentiale for prisstigninger større end markedsstigningerne i Nordre Fasanvej Kvarteret. Dette vil tiltrække flere investorer. Jo flere investorer der bliver opmærksomme på kvarteret, jo større er mulighederne for at tiltrække investorer, der vil renovere, forny og udvikle den eksisterende ejendomsmasse i kvarteret og bygge på de få tomme grunde, der eksisterer. 6

7 Projektet kort fortalt Projektets formål har været at tiltrække investorer gennem formidling af budskabet om, at områdefornyelsen vil gøre det mere attraktivt for private og erhvervslivet at investere i Nordre Fasanvej Kvarteret. Område- og byfornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret er markedsført overfor væsentlige interessenter, som kan have interesse i at investere i kvarteret eller som har kunder, der kan have interesse i at investere i Nordre Fasanvej Kvarteret Område- og byfornyelsen er blevet markedsført overfor erhvervsmæglere, developers og pensionskasser. þ 17 investormøder med hovedstadens største erhvervsmæglere og developers (se bilag) þ þ þ 26 administrerende direktører, indehavere og partnere har deltaget i møderne 800 Prospect Summaries er udleveret til videreformidling til kunder Prospect Summaries er sendt til ejendomsinvesteringsafdelingerne hos de 20 største pensionsselskaber Informationen, der er givet i Prospect Summary på investormøderne, giver en analyse af Nordre Fasanvej Kvarteret ud fra en investorsynsvinkel. Med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes investeringer i Metro, område- og byfornyelse, redegøres på investor-relations møderne for, at dette område kan blive interessant at investere i for privateog institutionelle investorer. I analysen inddrages en række andre faktorer, der gør området interessant for investorer. Det gælder f. eks. prisudviklingen i byfornyede ejendomme i Svømmehalskvarteret i , befolkningstilvæksten på Frederiksberg og den historiske udvikling i ejendomspriser på Frederiksberg. 7

8 Bilag 1 Prospect Summary 8

9 Nordre fasanvej kvarteret En investering værd 3 nye metrostationer, cykelsuperstier, grønne cykelruter Områdefornyelse og byfornyelse Stigende indbyggertal InFrastruktur 3 metrostationer i forbindelse med metro-city ringen Cykelsuperstier Grønne cykelruter, forlængelse af Grøndalsruten og en forgrening til Glentevej VIden og uddannelse Udvidelse af CBs og ku science med m2 over en årrække etablering af studieboliger Ejendomspriserne på Frederiksberg er steget betragteligt mere end landsgennemsnittet i de sidste 20 år. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter. Nordre Fasanvej Kvarteret har med område- og byfornyelsen potentiale til prisstigninger, der ligger over gennemsnittet for Frederiksberg. en massiv byfornyelsesindsats Nordre fasanvej kvarteret er det højest prioriterede område for byfornyelse sideløbende med områdefornyelsen i Nordre fasanvej kvarteret er der områdefornyelse og byfornyelse i fuglekvarteret i Nordvest bispeengbuen Bispeengbuen og Ågadeparken er centrale i klimatilpasningsplanen. dette medfører store investeringer i området Helhedsplan for Bispeengbuen skal gøre området til et attraktivt byrum med muligheder for ophold, aktiviteter og torvehaller Næste skridt Kontakt din erhvervsmægler for at drøfte muligheder for erhvervs- og boliginvesteringer i Nordre Fasanvej Kvarteret. For information om områdefornyelsen kontakt: Frederiksberg Kommune, projektchef Brian Hansen Westerheim Mobil: For information om byfornyelsen kontakt: Frederiksberg Kommune, projektchef Erik Dam Petersen Telefon:

10 Område- og byfornyelse påvirker prisudviklingen Område- og byfornyelse har en betydelig indvirkning på udviklingen i ejendomspriserne. Offentlige undersøgelser viser, at investorer, der investerer i et område, når område- og byfornyelse påbegyndes, opnår det største afkast. En undersøgelse blandt bygningsejere i områdefornyelser viser, at for hver krone investeret af det offentlige, investerer det private 5 kr. Område- og byfornyelse i Svømmehalskvarteret på Frederiksberg, gav i perioden en gennemsnitlig stigning i ejerlejlighedspriserne på mellem og kr/m2. (ud over den generelle prisstigning i markedet). Frederiksberg Kommune har afsat 40,5 mio. kr til områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret. Kommunen investerer hvert år med støtte fra staten ca. 32 mio. kr. i byfornyelse. Pengene bruges som katalysator for vedligehold og renovering af misligholdte ejendomme. Den offentlige investering udgør 1/3 af de totale omkostninger. stigende indbyggertal Befolkningstallet på Frederiksberg er stigende. Siden 1986 er indbyggertallet på Frederiksberg steget med personer til i Frem til 2025 forventes indbyggertallet at stige yderligere 16% til Investerings- og udviklingsmuligheder frederiksberg er danmarks tættest befolkede kommune. der er enkelte tomme grunde og et stort potentiale for investering i bolig- og erhverv med mulighed for tilskud fra byfornyelse. Her er nævnt nogle af mulighederne: Hotelgrunden tom grund nord for Bispeengbuen og Hillerødgade* novozymes funktionstomme bygninger. Hillerødgade 31-37* HIllerødgade matr 191 tom grund* Ejendomspriserne på Frederiksberg er siden 1992 steget betydeligt mere end landsgennemsnittet. Det stigende indbyggertal i Frederiksberg Kommune frem mod 2025 indikerer, at denne tendens vil fortsætte. mariendalsvej Mariendalsvej tom grund* *frederiksberg kommune er ikke involveret i investering i eller handel med de nævnte grunde og bygninger, men ser her et potentiale for investering og udvikling

11 Bilag 2 Powerpoint Præsentation til Investormøder 11

12 Nordre Fasanvej Kvarteret En Investering Værd Nordre Fasanvej Kvarteret 12

13 Områdefornyelse ,5 mio. kr. investeres i områdefornyelse Frederiksberg Kommunes højest prioriterede område for byfornyelse Byfornyelse, 32 mio. kr. årligt Metro og cykelstier 13

14 Infrastruktur 3 nye metrostationer Cykelsuperstier Grønne cykelruter, forlængelse af Grøndalsruten og en forgrening til Glentevej Bispeengbuen Bispeengbuen og Ågadeparken er centrale i klimatilpasningsplanen Helhedsplan for Bispeengbuen: - ophold - aktiviteter - torvehaller 14

15 Øget efterspørgsel efter Øget efterspørgsel ejendomme efter Øget efterspørgsel ejendomme efter ejendomme I er befolkningstallet på I Frederiksberg er steget befolkningstallet 20% til på Frederiksberg I er steget befolkningstallet 20% til på Frederiksberg steget 20% til I forventes I indbyggertallet forventes at stige yderligere indbyggertallet 16% I til forventes at stige yderligere indbyggertallet 16% til at stige yderligere 16% til Øget befolkningstæthed Øget befolkningstæthed Øget befolkningstæthed Investeringsmuligheder Hotelgrunden Novozymes, Hillerødgade Mariendalsvej tom byggegrund Hillerødgade Matr

16 Læs mere Program for områdefornyelse goo.gl/ymnvvv Investeringsredegørelse goo.gl/yocgyv Læs mere Klimatilpasningsplan goo.gl/cvejun Skybrudsplan goo.gl/e8kwtg Helhedsplan, Bispeengbuen goo.gl/p05ujy 16

17 Bilag 3 Referater fra møder med Erhvervsmæglere og Developers 17

18 Investorpræsentation for DN Erhverv, d. 19. Maj 2014 Deltagere: Thomas Ruhoff, Adm. Direktør, partner Kort om DN Erhverv DN Erhverv er en erhvervsejendomsmægler med base i Hellerup. DN Erhverv har speciale i handel med investeringsejendomme. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Ja, men har ikke ejendomme til salg dér i øjeblikket. DN Erhverv sælger ofte ejendomme på Frederiksberg. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Thomas Ruhoff er meget positiv over for præsentationen. Kan lige præcis bruge den som den er tænkt til at vise kunder, at det vil være attraktivt at investere i ejendom i Nordre Fasanvej Kvarteret. Udarbejder også selv prospekter på ejendomme til salg. Bruger Prospect Summary som supplerende materiale eller indkoorporerer det i deres eget materiale. Vil meget gerne have handouts til kunderne a la Prospect Summary. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Vil meget gerne høre om tilsvarende projekter en anden gang. Vil meget gerne have materiale a la det udleverede Prospect Summary. 18

19 Investorpræsentation for Colliers, d. 20. Maj 2014 Deltagere: Peter Lassen, Direktør Helle Andersen, Public Relations Kort om Colliers Colliers International Danmark A/S, er et dansk, privatejet erhvervsejendomsmægler- og rådgivningsfirma med speciale i vurdering, udlejning og salg af bruger- og investeringsejendomme og projektudvikling Colliers har kontorer i København, Aarhus, Odense, Vejle og Aalborg. Colliers International er et af verdens førende erhvervsejendomsmæglerog rådgivningsfirmaer med 485 kontorer i 63 lande. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Colliers har jævnligt ejendomme til salg i området. Colliers sælger ofte ejendomme på Frederiksberg, hvor de også har domicil. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Colliers er meget begejstrede for kommunens initiativ til at møde erhvervslivet og investorer på denne måde. De ser powerpointgennemgangen som meget informativ og er yderst positivt stemt overfor Prospect Summaries, som er meget brugbare ift kunder. Colliers vil lægge Prospect Summary ud på de sociale medier Hilser den åbenhed, som der ligger i projektet med af promovere områdefornyelsen i Nordre Fasanvej Kvarteret for velkommen. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Colliers vil meget gerne kontaktes med tilsvarende projekter med områdeog byfornyelse på Frederiksberg 19

20 Investorpræsentation for CBRE, d. 20. Maj 2014 Deltagere: Line Bonde Christensen, Ejendomsmægler,boliginvesteringsejendomme Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? CBRE har netop solgt en ejendom på Solbjergvej og har en ejendom til salg på Nordre Fasanvej Sælger I ofte ejendomme på Frederiksberg? Ja Er informationen om områdeudviklingen brugbar? CBRE er meget tilfreds med informationen om området i Nordre Fasanvej Kvarteret. Det skaber fokus på kvarteret og er meget brugbar information, når der skal gives tilbud på ejendomme der skal sættes til salg og til brug for at sælge ejendomme i området. CBRE er en stor erhvervsmægler med mange mæglere. Line Bonde Christensen tager informationen fra dagens møde og salgsmaterialet med på et kommende kontormøde for at videregive informationen til sine kolleger. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? CBRE vil meget gerne kontaktes med tilsvarende information om områdeog byudvikling i fremtiden. 20

21 Investorpræsentation for Sadolin & Albæk, d. 21. Maj 2014 Deltagere: Kenneth E. Tronier, Manager Ole Hjorth, Manager Kort om Sadolin & Albæk Sadolin & Albæk er erhvervsmægler, beliggende i København. Sadolin & Albæk blev etableret i 1967 som en uafhængig virksomhed med speciale inden for rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Sadolin og Albæk har flere ejendomme til salg i Nordre Fasanvej Kvarteret. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja. Materialet er bestemt brugbart til uddeling til kunder. Sadolin & Albæk efterlyste Prospect Summary elektronisk, til brug til kunder og intern rundsendelse. Dette er efterfølgende fremsendt. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja tak 21

22 Investorpræsentation for Wind Ejendomme, d. 21. Maj 2014 Deltagere: Allan Wind, Direktør Kort om Wind Ejendomme Wind ejendomme udvikler og bygger studieboliger. De færdige studieboligprojekter sælges delvist til andre investorer og Wind Ejendomme står for administrationen af studieboligerne. Wind Ejendomme er beliggende i København. Kendte du til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Wind Ejendomme ejer og administrerer to kollegier på Frederiksberg. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja. Allan Wind er meget positiv overfor præsentationen og hilser denne nytænkning fra Frederiksberg Kommunes side velkommen. Han vil uddele Prospect Summaries til sine mulige investorer. Allan Wind er interesseret i at høre om udviklingsmuligheder på Frederiksberg, som kan ombygges til kollegier. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja 22

23 Investorpræsentation for Real Estate Development, d. 21. Maj 2014 Deltager: Direktør Gunnar Kristensen Kort om Real Estate Development Real Estate Development udvikler ejendomme og sælger investeringsejendomme og projekter. Selskabet er beliggende i København. Kendte du til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nej Real Estate Development koncentrerer sig i øjeblikket om investeringsejendomme i Jylland. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja, men mindre relevant i øjeblikket hvor selskabet har valgt at koncentrere sig om projekter udenfor Københavnsområdet. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja 23

24 Investorpræsentation for Akticon, d. 22. Maj 2014 Deltagere: Knud Jørgensen, Direktør Kort om Akticon Akticon er developer med hovedsæde i København. Akticon køber og udvikler erhvervsgrunde. Selskabet er specialiseret i at bygge firmadomiciler. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Har ikke ejendomme i Nordre Fasanvej Kvarteret i øjeblikket. Akticon har i øjeblikket et projekt på Grundtvigs Sidevej, hvor de har fået tilladelse til at rive nogle gamle bygninger ned for i stedet at bygge studieboliger. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Knud Jørgensen er mere glad for mødet og informationsmaterialet. Det er et godt initiativ fra Frederiksberg Kommune Knud Jørgensen er meget interesseret og vil lige køre forbi Bispeengbuen for at se på eventuelle investerings/udviklingsmuligheder. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne 24

25 Investorpræsentation for DEAS, d. 22. maj 2014 Deltagere: Claus Hald, Director Commercial Property Kort om deas DEAS er en ejendomsforvalter i Danmark med aktiviteter over hele landet. Virksomhedens hovedkontor ligger i Flintholm Company House i Frederiksberg Kommune. Virksomheden beskæftiger cirka 400 administrative medarbejdere. DEAS opstod under navnet Dan-Ejendomme A/S i 1989, da pensionskassen PKA A/S købte H.P. Løvengreens Garveri s Finansieringsselskab og outsourcede PKA-pensionskassernes ejendomsadministration til selskabet. Kendte du til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nej. DEAS har netop startet et nyt forretningsområde op med salg af investeringsejendomme Claus Hald er meget interesseret i informationen. Det rammer ind i DEAS nye forretningsområde med investeringsejendomme og Claus Hald giver direkte udtryk for at det er ærgerligt, han ikke har været opmærksom på Frederiksberg tidligere. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja, meget gerne 25

26 Investorpræsentation for Nybolig Erhverv, Kbh., d. 22. maj 2014 Deltagere: Jacob Lund, Partner Jette Lundsgaard, Ejendomsmægler Kort om Nybolig Erhverv Nybolig Erhverv er erhvervsmæglere, der beskæftiger sig med køb og salg samt leje og udlejning af erhvervsejendomme. Markedet for erhvervsejendomme omfatter for eksempel kontorejendomme, butiksejendomme samt lager- og produktionsejendomme. Nybolig Erhverv har 25 butikker fordelt over hele landet. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nybolig erhverv har i øjeblikket 2 større ejendomme til salg i området: Mariendalsvej Holger Danskes Vej De har netop solgt ejendommen på hjørnet af Borups Alle/Nordre Fasanvej Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Et virkelig godt initiativ fra Frederiksberg Kommune! Nybolig Erhverv er meget glade for mødet og informationen. Også for Prospect Summaries, der kan uddeles til interesserede kunder. Finder informationen herpå meget relevant. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne 26

27 Investorpræsentation for Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, d. 23. Maj 2014 Deltagere: Dan Petersen, Adm. Direktør i Nordkranen Kort om Nordkranen Nordkranen A/S er developer. Nordkranen udvikler ejendomme og byggegrunde til leje- og investeringsobjekter, skaber færdige projekter og optræder som bindeled mellem investorer, ingeniører, arkitekter, myndigheder, entreprenører, under leverandører og lejere. Nordkranen blev etableret i Nordkranen har bl.a. bygget Fasangården ved Føtex på Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nordkranen køber og udvikler ejendomme og grunde. Vil være interesserert i grunde på Frederiksberg. Har tidligere udviklet/byfornyet flere ejendomme i Svømmehalskvarteret da der var byfornyelse der i 90 erne. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja 27

28 Investorpræsentation for RED, d. 27. Maj 2014 Deltagere: Bjarne Jensen, Partner Kort om RED RED Property Advisers er en velrenommeret dansk erhvervsmægler. RED er primært mægler på meget store erhvervsejendomme, der kan have international interesse. RED har et samarbejde med Crushman & Wakefield, der er verdens 4. største erhvervsmægler. RED har for nylig haft Chr. D. IV s Børsbygning til salg. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nej. RED handler primært meget dyre ejendomme +100 mkr. RED har internationalt samarbejde med Cushman & Wakefield. Handler derfor især ejendomme, der kan have internationale investorers interesse. Men Bjarne Jensen vil bestemt ikke afvise, at de kunne være interessereret i at se på området. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja. Informationen er bestemt brugbar man ved jo ikke hvad der lige pludselig kommer af forretningsmuligheder. Det er et godt initiativ fra Frederiksberg Kommunes side. Bjarne Jensen bad om at få Prospect Summary og Powerpoints elektronisk til rundsendelse til medarbejdere hos RED. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja, gerne 28

29 Investorpræsentation for TK Development, d. 27 maj 2014 Deltagere: Erik Gotfredsen, Områdedirektør for Nordeuropa Hans Skovaa, Afdelingschef Kort om TK Development TK Development A/S er en dansk ejendomsudviklingsvirksomhed med hovedsæde i Aalborg. Virksomheden er noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabet har 135 medarbejdere. TK Development A/S driver datterselskaberne TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. TKD Nordeuropa varetager de nordeuropæiske investeringer, mens Euro Mall Holding investerer i indkøbscentre i Øst- og Centraleuropa. Der investeres i lande som Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Polen, Litauen, Finland og Sverige. Virksomheden blev grundlagt som Thorkild Kristensen A/S af developeren Thorkild Kristensen. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? TK Development kører i øjeblikket 2 udviklingsprojekter i Frederiksberg Kommune. De bygger ungdomsboliger på den gamle benzintank på Smallegade og er i færd med et udviklingsprojekt i butiksdelen af Domus Vista. TK Development har et godt samarbejde med Frederiksberg Kommune. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? TK Development er meget glade for informationen om områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret. Det er en øjenåbner ift. Udviklingsmuligheder. Vi vil bestemt se nærmere på området og holde øje med ejendomme til salg dér TK Development har hidtil bygget mange butikscentre i Nordeuropa (bl.a. Nørrebro Butikscenter), men fokuserer efterhånden mere på boliger. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne 29

30 Investorpræsentation for Home Erhverv, d. 28. Maj 2014 Deltagere: Claus Obel Skovgaard, Indehaver John Lindgreen, Vurderingschef Rasmus Eilertsen, Erhvervschef Karina Engdal Pedersen, Sagskoordinator Kendte i til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Home Erhverv har netop solgt en forretning på Borups Allé Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja, helt bestemt. Informationen om Nordre Fasanvej Kvarteret er meget brugbar til såvel vurderingssager som til salg. Prospect Summaries vil blive uddelt til kunder når Home Erhverv får noget nyt til salg i området. Det er et godt initiativ af Frederiksberg Kommune. Godt set af kommunen, at de skal ud til erhvervsmæglerne med informationen om område- og byfornyelse. Som erhvervsmægler kan de finde investorer til ejendomme i området. Det er jo godt, at kommunen kan se hullerne så skal vi nok fylde dem ud. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne Andet Claus Obel Skovgaard er i marts blevet ny indehaver af Home Erhverv København. Rasmus Eilertsen og Karina Engdal Pedersen er nyansatte 30

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2013 6. årgang Trodser konjunkturen Derfor tror Lyngby på grundsalg nu Læs side 44 De største transaktioner

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere