NORDRE FASANVEJ KVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDRE FASANVEJ KVARTERET"

Transkript

1 Nordre Fasanvej Kvarteret En Investering værd Investorpræsentation af Område- og Byfornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Afslutningsrapport, juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Møder med erhvervsmæglere og developers... 3 Prospect Summary... 5 Ønsket effekt... 5 Investor Relations... 5 Nordre Fasanvej Kvarteret en investering værd... 6 Projektet kort fortalt... 7 Bilag 1, Prospect Summary... 8 Bilag 2, Powerpoint Præsentation til Investormøde...11 Bilag 3, Referater fra møder med Erhvervsæglere og Developers...17 Investorpræsentation for DN Erhverv...18 Investorpræsentation for Colliers...19 Investorpræsentation for CBRE...20 Investorpræsentation for Sadolin & Albæk...21 Investorpræsentation for Wind Ejendomme...22 Investorpræsentation for Real Estate Development...23 Investorpræsentation for Akticon...24 Investorpræsentation for DEAS d...25 Investorpræsentation for Nybolig Erhverv...26 Investorpræsentation for Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab...27 Investorpræsentation for RED...28 Investorpræsentation for TK Development...29 Investorpræsentation for Home Erhverv...30 Investorpræsentation for NCC...31 Investorpræsentation for Nybolig Erhverv Ålborg...32 Investorpræsentation for Lintrup & Norgart...33 Investorpræsentation for MT Højgaard...34 Bilag 4, Pensionskasser...35 Pensionskasser, der har fået tilsendt Prospect Summary...36 Kort om Frederiksberg Finansrådgivning

3 Baggrund Områdefornyelsen har til formål at løfte Nordre Fasanvej Kvarteret. Kvarteret skal gøres mere attraktivt for de nuværende beboere, erhvervsliv og brugere af kvarteret og skal samtidig også tiltrække nye investorer. Kommunens og statens investeringer i områdefornyelsen skal spille sammen med investeringer fra private, fonde med flere. Frederiksberg Kommunes Bygge- Plan- og Miljøafdeling har derfor udarbejdet «Investeringsredegørelse 2013» i forbindelse med «Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret » For at levendegøre og markedsføre investeringsredegørelsen har Frederiksberg Finansrådgivning afholdt et stort antal investorrelations møder i maj juni 2014 med nogle af de største og mest betydningsfulde investorer i København. Møder med erhvervsmæglere og developers Såvel de besøgte erhvervsmæglere som developers har taget særdeles positivt imod Frederiksberg Kommunes initiativ til at nå dem som nøgleinteressenter i udvikling af Nordre Fasanvej Kvarteret. Erhvervsmæglere og developers, der blev kontaktet omkring afholdelse af et møde, med information om Nordre Fasanvej Kvarteret, tog imod tilbuddet. Kun en enkelt erhvervsmægler ud af 18 adspurgte takkede nej. Distribution til erhvervsmæglere og developers er foretaget gennem personlig henvendelse til erhvervsmæglerne, hvor områdefornyelsesprojektet er blevet præsenteret for mæglerne. Markedsføringen gennem fremmøde hos mæglere og developers har givet dem kendskab til områdefornyelsen og den forskel, den gør for Nordre Fasanvej Kvarteret. Områdefornyelsen er præsenteret med udgangspunkt i Prospekt Summary 1 og PowerPoint 2 præsentation. Møderne er bestræbt afholdt med koncentreret, relevant investorinformation. Erhvervsmæglerne er blevet klædt på til at markedsføre områdefornyelsen overfor deres kunder. Developers er blevet gjort opmærksom på investeringsmuligheder og det løft, områdefornyelsen mv. vil give Nordre Fasanvej Kvarteret. Developers skal herigennem få interesse for at investere i området. Det er vurderingen, at personlige investor relations møder med de pågældende interessenter er særdeles effektiv. Markedsføringseffekten af et møde er langt større end hvis investorerne 1 Se bilag 1 2 Se bilag 2 3

4 blot får tilsendt materiale, eller kan læse om områdefornyelsen i annoncer i dagspressen. Ved flere møder var der 2-5 deltagere. Det har været kendetegnende, at det har været beslutningstagere med høj charge, der har deltaget i møderne. Hos erhvervsmæglerne har det været indehavere, partnere og administrerende direktører. Hos developers har mødedeltagerne været projekt- og områdedirektører. Dette forhold indikerer en høj forhåndsinteresse og prioritering fra erhvervsmæglernes og developers side. Interessen for informationen på møderne har været overvældende. Her er nogle få citater fra møderne: Godt initiativ fra Frederiksberg Kommunes side Spændende nytænkning fra Frederiksberg Kommune Vi håber, vi bliver udvalgt til at få tilsvarende information en anden gang Jeg tager ud forbi området og kigger, når jeg kører hjem i dag Vi har en større ejendom til salg i området og vil bestemt udlevere materialet til kunder Må vi lægge Prospect Summary ud på de sociale medier? Det er jo godt, at kommunen kan vise os hullerne så skal vi nok fylde dem ud!. På møderne blev de investeringsmuligheder, som fremgår af investeringsredegørelsen, nævnt. Såvel erhvervsmæglere som developers var meget interesserede i disse, også selvom de blev informeret om, at flere af bygningerne og grundene var handlet for nylig eller under udvikling. Det var indtrykket, at dette forhold i virkeligheden blot skærpede interessen for området som helhed. 4

5 Prospect Summary 800 Prospect Summaries 3 er uddelt til de 17 erhvervsmæglere og developers til distribution til deres kunder. Prospect Summary : «Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret». Prospect Summary er et enkelt A4 ark, printet på begge sider på 300 grams papir (tyndt karton). Prospect Summary er et faktaark, der giver de væsentligste argumenter for, hvorfor ejendomsinvestering i Nordre Fasanvej Kvarteret kan blive en rigtig god investering. Fakta om område- og byfornyelsen, prisudviklingen i Svømmehalskvarteret i forbindelse med område- og byfornyelse i , det stigende befolkningstal på Frederiksberg samt udviklingen i huspriserne på Frederiksberg de seneste 10 år leder til konklusionen: Ejendomspriserne er steget betragteligt mere end landsgennemsnittet i de sidste 20 år. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter. Nordre Fasanvej Kvarteret har med område- og byfornyelsen potentiale til prisstigninger, der ligger over gennemsnittet for Frederiksberg Ønsket effekt Jo mere attraktivt området bliver for investorer, jo større er mulighederne for, at ejendomme og grunde bliver opkøbt med det formål også at renovere og udvikle disse. Information om områdefornyelsen kan tiltrække investorer til området fra hele Storkøbenhavn. Information om områdefornyelsen kan ligeledes få private til at vælge at bosætte sig i Nordre Fasanvej Kvarteret, som ellers ville bosætte sig i andre omkringliggende kvarterer. Det gælder især personer, der specifikt ønsker at bosætte sig i Frederiksberg Kommune, men også personer, der ellers ville bosætte sig i omkringliggende områder som Nørrebro, Bellahøj og Østerbro. Investor Relations I formidlingen af Frederiksberg Kommunes område- og byfornyelse er forvaltningssproget oversat til investeringssprog. Med en investor relations tilgang bibringes erhvervsmæglere og developers information om, hvorfor Nordre Fasanvej Kvarteret kan blive en god investering for dem og deres kunder. Netop fordi kommunens og statens investeringer i områdefornyelsen skal spille sammen med investeringer fra private, fonde m.fl. kan 3 Se Bilag 1 5

6 opgaven i markedsføring af Nordre Fasanvej Kvarteret sidestilles med investor relations funktion hos en børsnoteret virksomhed med mange potentielle ejere/investorer. Virksomheden informerer større investorer og andre interessenter om virksomhedens udvikling og strategiske planer for at tiltrække investorernes opmærksomhed. I tilfældet med områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret er Frederiksberg Kommune en offentlige virksomhed, der informerer interessenter/investorer som kan bidrage til at højne standarden af boliger og erhvervsbygninger i området. Nordre Fasanvej Kvarteret en investering værd Opgaven har været at nå de private investorer og developers på den mest effektive måde og bibringe dem information om, at ejendomsinvestering i Nordre Fasanvej Kvarteret kan blive en god investering, fordi der planlagt område- og byfornyelse i området. Område- og byfornyelsen vil i sig selv være med til at løfte værdien af kvarteret og vil dermed også medvirke til stigende ejendomspriser i området. Formålet med område- og byfornyelsen i Nordre Fasanvej Kvarteret er at give et nedslidt område et løft. Derfor investerer Frederiksberg Kommune sammen med Staten i området. Investeringsredegørelsen peger på, hvilke områder, bygninger og grunde, som Frederiksberg Kommune gerne ser udviklet. Frederiksberg Kommune og staten investerer i området, men for at området for alvor løftes, er det nødvendigt også at få private investorer til at investere i området. En rapport om prisudvikling i byfornyede ejendomme i perioden viser, at byfornyelse betød at de pågældende ejendomme steg 30-50% mere end ejendomsmarkedet generelt. Prisstigningen var betydeligt højere, end selv den mest optimistiske ejendomsmæglers bud på, hvad byfornyelse ville komme til at betyde for priserne i området. En anden undersøgelse viser, at for hver krone, det offentlige investerer i område- og byfornyelse, investerer det private 5 kr. Potentielle private investorer er nået gennem erhvervsmæglere, der har kontakt til købere af investeringsejendomme, såvel bolig- som erhvervsejendomme. Developers er besøgt som de væsentligste aktører indenfor bygningsrenovering, udvikling og videresalg. De private investorer er blevet gjort opmærksomme på, at der er et potentiale for prisstigninger større end markedsstigningerne i Nordre Fasanvej Kvarteret. Dette vil tiltrække flere investorer. Jo flere investorer der bliver opmærksomme på kvarteret, jo større er mulighederne for at tiltrække investorer, der vil renovere, forny og udvikle den eksisterende ejendomsmasse i kvarteret og bygge på de få tomme grunde, der eksisterer. 6

7 Projektet kort fortalt Projektets formål har været at tiltrække investorer gennem formidling af budskabet om, at områdefornyelsen vil gøre det mere attraktivt for private og erhvervslivet at investere i Nordre Fasanvej Kvarteret. Område- og byfornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret er markedsført overfor væsentlige interessenter, som kan have interesse i at investere i kvarteret eller som har kunder, der kan have interesse i at investere i Nordre Fasanvej Kvarteret Område- og byfornyelsen er blevet markedsført overfor erhvervsmæglere, developers og pensionskasser. þ 17 investormøder med hovedstadens største erhvervsmæglere og developers (se bilag) þ þ þ 26 administrerende direktører, indehavere og partnere har deltaget i møderne 800 Prospect Summaries er udleveret til videreformidling til kunder Prospect Summaries er sendt til ejendomsinvesteringsafdelingerne hos de 20 største pensionsselskaber Informationen, der er givet i Prospect Summary på investormøderne, giver en analyse af Nordre Fasanvej Kvarteret ud fra en investorsynsvinkel. Med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes investeringer i Metro, område- og byfornyelse, redegøres på investor-relations møderne for, at dette område kan blive interessant at investere i for privateog institutionelle investorer. I analysen inddrages en række andre faktorer, der gør området interessant for investorer. Det gælder f. eks. prisudviklingen i byfornyede ejendomme i Svømmehalskvarteret i , befolkningstilvæksten på Frederiksberg og den historiske udvikling i ejendomspriser på Frederiksberg. 7

8 Bilag 1 Prospect Summary 8

9 Nordre fasanvej kvarteret En investering værd 3 nye metrostationer, cykelsuperstier, grønne cykelruter Områdefornyelse og byfornyelse Stigende indbyggertal InFrastruktur 3 metrostationer i forbindelse med metro-city ringen Cykelsuperstier Grønne cykelruter, forlængelse af Grøndalsruten og en forgrening til Glentevej VIden og uddannelse Udvidelse af CBs og ku science med m2 over en årrække etablering af studieboliger Ejendomspriserne på Frederiksberg er steget betragteligt mere end landsgennemsnittet i de sidste 20 år. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter. Nordre Fasanvej Kvarteret har med område- og byfornyelsen potentiale til prisstigninger, der ligger over gennemsnittet for Frederiksberg. en massiv byfornyelsesindsats Nordre fasanvej kvarteret er det højest prioriterede område for byfornyelse sideløbende med områdefornyelsen i Nordre fasanvej kvarteret er der områdefornyelse og byfornyelse i fuglekvarteret i Nordvest bispeengbuen Bispeengbuen og Ågadeparken er centrale i klimatilpasningsplanen. dette medfører store investeringer i området Helhedsplan for Bispeengbuen skal gøre området til et attraktivt byrum med muligheder for ophold, aktiviteter og torvehaller Næste skridt Kontakt din erhvervsmægler for at drøfte muligheder for erhvervs- og boliginvesteringer i Nordre Fasanvej Kvarteret. For information om områdefornyelsen kontakt: Frederiksberg Kommune, projektchef Brian Hansen Westerheim Mobil: For information om byfornyelsen kontakt: Frederiksberg Kommune, projektchef Erik Dam Petersen Telefon:

10 Område- og byfornyelse påvirker prisudviklingen Område- og byfornyelse har en betydelig indvirkning på udviklingen i ejendomspriserne. Offentlige undersøgelser viser, at investorer, der investerer i et område, når område- og byfornyelse påbegyndes, opnår det største afkast. En undersøgelse blandt bygningsejere i områdefornyelser viser, at for hver krone investeret af det offentlige, investerer det private 5 kr. Område- og byfornyelse i Svømmehalskvarteret på Frederiksberg, gav i perioden en gennemsnitlig stigning i ejerlejlighedspriserne på mellem og kr/m2. (ud over den generelle prisstigning i markedet). Frederiksberg Kommune har afsat 40,5 mio. kr til områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret. Kommunen investerer hvert år med støtte fra staten ca. 32 mio. kr. i byfornyelse. Pengene bruges som katalysator for vedligehold og renovering af misligholdte ejendomme. Den offentlige investering udgør 1/3 af de totale omkostninger. stigende indbyggertal Befolkningstallet på Frederiksberg er stigende. Siden 1986 er indbyggertallet på Frederiksberg steget med personer til i Frem til 2025 forventes indbyggertallet at stige yderligere 16% til Investerings- og udviklingsmuligheder frederiksberg er danmarks tættest befolkede kommune. der er enkelte tomme grunde og et stort potentiale for investering i bolig- og erhverv med mulighed for tilskud fra byfornyelse. Her er nævnt nogle af mulighederne: Hotelgrunden tom grund nord for Bispeengbuen og Hillerødgade* novozymes funktionstomme bygninger. Hillerødgade 31-37* HIllerødgade matr 191 tom grund* Ejendomspriserne på Frederiksberg er siden 1992 steget betydeligt mere end landsgennemsnittet. Det stigende indbyggertal i Frederiksberg Kommune frem mod 2025 indikerer, at denne tendens vil fortsætte. mariendalsvej Mariendalsvej tom grund* *frederiksberg kommune er ikke involveret i investering i eller handel med de nævnte grunde og bygninger, men ser her et potentiale for investering og udvikling

11 Bilag 2 Powerpoint Præsentation til Investormøder 11

12 Nordre Fasanvej Kvarteret En Investering Værd Nordre Fasanvej Kvarteret 12

13 Områdefornyelse ,5 mio. kr. investeres i områdefornyelse Frederiksberg Kommunes højest prioriterede område for byfornyelse Byfornyelse, 32 mio. kr. årligt Metro og cykelstier 13

14 Infrastruktur 3 nye metrostationer Cykelsuperstier Grønne cykelruter, forlængelse af Grøndalsruten og en forgrening til Glentevej Bispeengbuen Bispeengbuen og Ågadeparken er centrale i klimatilpasningsplanen Helhedsplan for Bispeengbuen: - ophold - aktiviteter - torvehaller 14

15 Øget efterspørgsel efter Øget efterspørgsel ejendomme efter Øget efterspørgsel ejendomme efter ejendomme I er befolkningstallet på I Frederiksberg er steget befolkningstallet 20% til på Frederiksberg I er steget befolkningstallet 20% til på Frederiksberg steget 20% til I forventes I indbyggertallet forventes at stige yderligere indbyggertallet 16% I til forventes at stige yderligere indbyggertallet 16% til at stige yderligere 16% til Øget befolkningstæthed Øget befolkningstæthed Øget befolkningstæthed Investeringsmuligheder Hotelgrunden Novozymes, Hillerødgade Mariendalsvej tom byggegrund Hillerødgade Matr

16 Læs mere Program for områdefornyelse goo.gl/ymnvvv Investeringsredegørelse goo.gl/yocgyv Læs mere Klimatilpasningsplan goo.gl/cvejun Skybrudsplan goo.gl/e8kwtg Helhedsplan, Bispeengbuen goo.gl/p05ujy 16

17 Bilag 3 Referater fra møder med Erhvervsmæglere og Developers 17

18 Investorpræsentation for DN Erhverv, d. 19. Maj 2014 Deltagere: Thomas Ruhoff, Adm. Direktør, partner Kort om DN Erhverv DN Erhverv er en erhvervsejendomsmægler med base i Hellerup. DN Erhverv har speciale i handel med investeringsejendomme. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Ja, men har ikke ejendomme til salg dér i øjeblikket. DN Erhverv sælger ofte ejendomme på Frederiksberg. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Thomas Ruhoff er meget positiv over for præsentationen. Kan lige præcis bruge den som den er tænkt til at vise kunder, at det vil være attraktivt at investere i ejendom i Nordre Fasanvej Kvarteret. Udarbejder også selv prospekter på ejendomme til salg. Bruger Prospect Summary som supplerende materiale eller indkoorporerer det i deres eget materiale. Vil meget gerne have handouts til kunderne a la Prospect Summary. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Vil meget gerne høre om tilsvarende projekter en anden gang. Vil meget gerne have materiale a la det udleverede Prospect Summary. 18

19 Investorpræsentation for Colliers, d. 20. Maj 2014 Deltagere: Peter Lassen, Direktør Helle Andersen, Public Relations Kort om Colliers Colliers International Danmark A/S, er et dansk, privatejet erhvervsejendomsmægler- og rådgivningsfirma med speciale i vurdering, udlejning og salg af bruger- og investeringsejendomme og projektudvikling Colliers har kontorer i København, Aarhus, Odense, Vejle og Aalborg. Colliers International er et af verdens førende erhvervsejendomsmæglerog rådgivningsfirmaer med 485 kontorer i 63 lande. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Colliers har jævnligt ejendomme til salg i området. Colliers sælger ofte ejendomme på Frederiksberg, hvor de også har domicil. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Colliers er meget begejstrede for kommunens initiativ til at møde erhvervslivet og investorer på denne måde. De ser powerpointgennemgangen som meget informativ og er yderst positivt stemt overfor Prospect Summaries, som er meget brugbare ift kunder. Colliers vil lægge Prospect Summary ud på de sociale medier Hilser den åbenhed, som der ligger i projektet med af promovere områdefornyelsen i Nordre Fasanvej Kvarteret for velkommen. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Colliers vil meget gerne kontaktes med tilsvarende projekter med områdeog byfornyelse på Frederiksberg 19

20 Investorpræsentation for CBRE, d. 20. Maj 2014 Deltagere: Line Bonde Christensen, Ejendomsmægler,boliginvesteringsejendomme Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? CBRE har netop solgt en ejendom på Solbjergvej og har en ejendom til salg på Nordre Fasanvej Sælger I ofte ejendomme på Frederiksberg? Ja Er informationen om områdeudviklingen brugbar? CBRE er meget tilfreds med informationen om området i Nordre Fasanvej Kvarteret. Det skaber fokus på kvarteret og er meget brugbar information, når der skal gives tilbud på ejendomme der skal sættes til salg og til brug for at sælge ejendomme i området. CBRE er en stor erhvervsmægler med mange mæglere. Line Bonde Christensen tager informationen fra dagens møde og salgsmaterialet med på et kommende kontormøde for at videregive informationen til sine kolleger. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? CBRE vil meget gerne kontaktes med tilsvarende information om områdeog byudvikling i fremtiden. 20

21 Investorpræsentation for Sadolin & Albæk, d. 21. Maj 2014 Deltagere: Kenneth E. Tronier, Manager Ole Hjorth, Manager Kort om Sadolin & Albæk Sadolin & Albæk er erhvervsmægler, beliggende i København. Sadolin & Albæk blev etableret i 1967 som en uafhængig virksomhed med speciale inden for rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Sadolin og Albæk har flere ejendomme til salg i Nordre Fasanvej Kvarteret. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja. Materialet er bestemt brugbart til uddeling til kunder. Sadolin & Albæk efterlyste Prospect Summary elektronisk, til brug til kunder og intern rundsendelse. Dette er efterfølgende fremsendt. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja tak 21

22 Investorpræsentation for Wind Ejendomme, d. 21. Maj 2014 Deltagere: Allan Wind, Direktør Kort om Wind Ejendomme Wind ejendomme udvikler og bygger studieboliger. De færdige studieboligprojekter sælges delvist til andre investorer og Wind Ejendomme står for administrationen af studieboligerne. Wind Ejendomme er beliggende i København. Kendte du til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Wind Ejendomme ejer og administrerer to kollegier på Frederiksberg. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja. Allan Wind er meget positiv overfor præsentationen og hilser denne nytænkning fra Frederiksberg Kommunes side velkommen. Han vil uddele Prospect Summaries til sine mulige investorer. Allan Wind er interesseret i at høre om udviklingsmuligheder på Frederiksberg, som kan ombygges til kollegier. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja 22

23 Investorpræsentation for Real Estate Development, d. 21. Maj 2014 Deltager: Direktør Gunnar Kristensen Kort om Real Estate Development Real Estate Development udvikler ejendomme og sælger investeringsejendomme og projekter. Selskabet er beliggende i København. Kendte du til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nej Real Estate Development koncentrerer sig i øjeblikket om investeringsejendomme i Jylland. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja, men mindre relevant i øjeblikket hvor selskabet har valgt at koncentrere sig om projekter udenfor Københavnsområdet. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja 23

24 Investorpræsentation for Akticon, d. 22. Maj 2014 Deltagere: Knud Jørgensen, Direktør Kort om Akticon Akticon er developer med hovedsæde i København. Akticon køber og udvikler erhvervsgrunde. Selskabet er specialiseret i at bygge firmadomiciler. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Har ikke ejendomme i Nordre Fasanvej Kvarteret i øjeblikket. Akticon har i øjeblikket et projekt på Grundtvigs Sidevej, hvor de har fået tilladelse til at rive nogle gamle bygninger ned for i stedet at bygge studieboliger. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Knud Jørgensen er mere glad for mødet og informationsmaterialet. Det er et godt initiativ fra Frederiksberg Kommune Knud Jørgensen er meget interesseret og vil lige køre forbi Bispeengbuen for at se på eventuelle investerings/udviklingsmuligheder. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne 24

25 Investorpræsentation for DEAS, d. 22. maj 2014 Deltagere: Claus Hald, Director Commercial Property Kort om deas DEAS er en ejendomsforvalter i Danmark med aktiviteter over hele landet. Virksomhedens hovedkontor ligger i Flintholm Company House i Frederiksberg Kommune. Virksomheden beskæftiger cirka 400 administrative medarbejdere. DEAS opstod under navnet Dan-Ejendomme A/S i 1989, da pensionskassen PKA A/S købte H.P. Løvengreens Garveri s Finansieringsselskab og outsourcede PKA-pensionskassernes ejendomsadministration til selskabet. Kendte du til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nej. DEAS har netop startet et nyt forretningsområde op med salg af investeringsejendomme Claus Hald er meget interesseret i informationen. Det rammer ind i DEAS nye forretningsområde med investeringsejendomme og Claus Hald giver direkte udtryk for at det er ærgerligt, han ikke har været opmærksom på Frederiksberg tidligere. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja, meget gerne 25

26 Investorpræsentation for Nybolig Erhverv, Kbh., d. 22. maj 2014 Deltagere: Jacob Lund, Partner Jette Lundsgaard, Ejendomsmægler Kort om Nybolig Erhverv Nybolig Erhverv er erhvervsmæglere, der beskæftiger sig med køb og salg samt leje og udlejning af erhvervsejendomme. Markedet for erhvervsejendomme omfatter for eksempel kontorejendomme, butiksejendomme samt lager- og produktionsejendomme. Nybolig Erhverv har 25 butikker fordelt over hele landet. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nybolig erhverv har i øjeblikket 2 større ejendomme til salg i området: Mariendalsvej Holger Danskes Vej De har netop solgt ejendommen på hjørnet af Borups Alle/Nordre Fasanvej Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Et virkelig godt initiativ fra Frederiksberg Kommune! Nybolig Erhverv er meget glade for mødet og informationen. Også for Prospect Summaries, der kan uddeles til interesserede kunder. Finder informationen herpå meget relevant. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne 26

27 Investorpræsentation for Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, d. 23. Maj 2014 Deltagere: Dan Petersen, Adm. Direktør i Nordkranen Kort om Nordkranen Nordkranen A/S er developer. Nordkranen udvikler ejendomme og byggegrunde til leje- og investeringsobjekter, skaber færdige projekter og optræder som bindeled mellem investorer, ingeniører, arkitekter, myndigheder, entreprenører, under leverandører og lejere. Nordkranen blev etableret i Nordkranen har bl.a. bygget Fasangården ved Føtex på Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nordkranen køber og udvikler ejendomme og grunde. Vil være interesserert i grunde på Frederiksberg. Har tidligere udviklet/byfornyet flere ejendomme i Svømmehalskvarteret da der var byfornyelse der i 90 erne. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja 27

28 Investorpræsentation for RED, d. 27. Maj 2014 Deltagere: Bjarne Jensen, Partner Kort om RED RED Property Advisers er en velrenommeret dansk erhvervsmægler. RED er primært mægler på meget store erhvervsejendomme, der kan have international interesse. RED har et samarbejde med Crushman & Wakefield, der er verdens 4. største erhvervsmægler. RED har for nylig haft Chr. D. IV s Børsbygning til salg. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Nej. RED handler primært meget dyre ejendomme +100 mkr. RED har internationalt samarbejde med Cushman & Wakefield. Handler derfor især ejendomme, der kan have internationale investorers interesse. Men Bjarne Jensen vil bestemt ikke afvise, at de kunne være interessereret i at se på området. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja. Informationen er bestemt brugbar man ved jo ikke hvad der lige pludselig kommer af forretningsmuligheder. Det er et godt initiativ fra Frederiksberg Kommunes side. Bjarne Jensen bad om at få Prospect Summary og Powerpoints elektronisk til rundsendelse til medarbejdere hos RED. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Ja, gerne 28

29 Investorpræsentation for TK Development, d. 27 maj 2014 Deltagere: Erik Gotfredsen, Områdedirektør for Nordeuropa Hans Skovaa, Afdelingschef Kort om TK Development TK Development A/S er en dansk ejendomsudviklingsvirksomhed med hovedsæde i Aalborg. Virksomheden er noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabet har 135 medarbejdere. TK Development A/S driver datterselskaberne TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. TKD Nordeuropa varetager de nordeuropæiske investeringer, mens Euro Mall Holding investerer i indkøbscentre i Øst- og Centraleuropa. Der investeres i lande som Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Polen, Litauen, Finland og Sverige. Virksomheden blev grundlagt som Thorkild Kristensen A/S af developeren Thorkild Kristensen. Kendte I til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? TK Development kører i øjeblikket 2 udviklingsprojekter i Frederiksberg Kommune. De bygger ungdomsboliger på den gamle benzintank på Smallegade og er i færd med et udviklingsprojekt i butiksdelen af Domus Vista. TK Development har et godt samarbejde med Frederiksberg Kommune. Er informationen om områdeudviklingen brugbar? TK Development er meget glade for informationen om områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret. Det er en øjenåbner ift. Udviklingsmuligheder. Vi vil bestemt se nærmere på området og holde øje med ejendomme til salg dér TK Development har hidtil bygget mange butikscentre i Nordeuropa (bl.a. Nørrebro Butikscenter), men fokuserer efterhånden mere på boliger. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne 29

30 Investorpræsentation for Home Erhverv, d. 28. Maj 2014 Deltagere: Claus Obel Skovgaard, Indehaver John Lindgreen, Vurderingschef Rasmus Eilertsen, Erhvervschef Karina Engdal Pedersen, Sagskoordinator Kendte i til områdeudviklingen i Nordre Fasanvej Kvarteret på forhånd? Nej Har I eller har I haft ejendomme til salg dér? Home Erhverv har netop solgt en forretning på Borups Allé Er informationen om områdeudviklingen brugbar? Ja, helt bestemt. Informationen om Nordre Fasanvej Kvarteret er meget brugbar til såvel vurderingssager som til salg. Prospect Summaries vil blive uddelt til kunder når Home Erhverv får noget nyt til salg i området. Det er et godt initiativ af Frederiksberg Kommune. Godt set af kommunen, at de skal ud til erhvervsmæglerne med informationen om område- og byfornyelse. Som erhvervsmægler kan de finde investorer til ejendomme i området. Det er jo godt, at kommunen kan se hullerne så skal vi nok fylde dem ud. Vil I gerne have tilsvarende information om andre projekter? Meget gerne Andet Claus Obel Skovgaard er i marts blevet ny indehaver af Home Erhverv København. Rasmus Eilertsen og Karina Engdal Pedersen er nyansatte 30

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Salgsprospekt. - økonomi & rentabilitet ... Att.: Portefølje af boligudlejningsejendomme

Salgsprospekt. - økonomi & rentabilitet ... Att.: Portefølje af boligudlejningsejendomme ... Att.: Portefølje af boligudlejningsejendomme Vi har hermed fornøjelsen, at tilbyde Dem denne attraktive portefølje af gode og velbeliggende boligudlejningsejendomme. Salgsprospekt - økonomi & rentabilitet

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

en ny, unik bydel i Rødovre

en ny, unik bydel i Rødovre en ny, unik bydel i Rødovre ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELFDEVELOPMENT.DK 2014 ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling i Københavnsområdet IrmaByen - Fakta

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE Nyhedsbrev til viceværter og inspektører / juni 2013 PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR I sidste måned startede vi en serie, hvor vi ser nærmere på, hvad forskellige DEAS-medarbejdere beskæftiger sig med,

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Regnskabsanalysen 2014

Regnskabsanalysen 2014 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske byggesektor Sektorbeskrivelse: Byggeri (ikke håndværk): Bygge- og anlægsvirksomhed [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket 45.511 virksomheder

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Udvikling af boliger i et marked i opgang

Udvikling af boliger i et marked i opgang Udvikling af Boligmarkedet 2014/2015 Udvikling af boliger i et marked i opgang ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling Developer

Læs mere

Workshop bedre byggeproces

Workshop bedre byggeproces Workshop bedre byggeproces Ved Chico Sandbeck København, 30. august 2010 Aganda Kort om Sandbeck A/S Præsentation af 2 byggeprojekter Mikado House Ørbækgård Forskel i byggeprocesserne Læring / forbedringspotentiale

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Erhvervsejerlejligheds-portefølje

Erhvervsejerlejligheds-portefølje Erhvervsejerlejligheds-portefølje - med mulighed for 572 kvm. ejerboliger. Solgt DN Erhverv Høyrups Allé 5, 4. sal 2900 Hellerup Tlf: 70 268 262 Fax: 39 458 551 www.dn-erhverv.dk info@dn-erhverv.dk Valby

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg Aktionærforening præsenterer: ktionærforening Aalborg 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 4. november kl. 11.30-15.45 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten

Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge har

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014 Erhvervsråd Oktober 2014 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

Strandvejen 125, 2900 Hellerup. 1 Strandvejen 125, 2900 Hellerup

Strandvejen 125, 2900 Hellerup. 1 Strandvejen 125, 2900 Hellerup Strandvejen 125, 2900 Hellerup 1 Strandvejen 125, 2900 Hellerup Beliggenhed Tuborg Nord i Hellerup HELLERUP Ejendommen Strandvejen 125 er det præsentable domicil med en velprofileret beliggenhed i Hellerup.

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S

Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 3. december 2013 REFERAT AF ORIENTERENDE OBLIGATIONSEJERMØDE 2. DECEMBER

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Thomas Valsted ny mand pa ho lde

Thomas Valsted ny mand pa ho lde VI SÆLGER LAND OG BY 1 KLAR TIL AT SÆLGE BÅDE LAND OG BY Thomas Valsted ny mand pa ho lde t Mød et stærkere Agriteam Varde Mød Thomas, den nye mand på holdet Fortsat succes med landbruget Hvorfor vælge

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for januar måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for januar måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Pension 2 - Troværdighed kræver substans - Kursværn fjernes delvist i Topdanmark - Skandia og AP Pension vil ikke tilbyde ny alderspension - Jubelår

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Skanska-folk springer ud som lejerrådgivere. Er din ejendom vurderet korrekt?

Skanska-folk springer ud som lejerrådgivere. Er din ejendom vurderet korrekt? TORSDAG 8. MAJ NR. 88 / 2014 LEJE: 36-553 M2 KONTOR MED FÆLLES KANTINE Kongevejen 153, 2830 Virum Sag nr. 21024190 DAL Erhvervsmægler 70 300 555 www.dal.dk Skanska-folk springer ud som lejerrådgivere Et

Læs mere