Bilag Indholdsfortegnelse for bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Indholdsfortegnelse for bilag"

Transkript

1 Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Installationsvejledning... 2 Brugervejledning... 2 Tidsplan... 7 Evaluering af tidsplan... 8 Evaluering af gruppeproces... 9 Opgavefordeling SQL scripts createtable script insertintables scripts Valg af projekt Arbejdsmetode Gruppe Kontrakt Resultatopgørelse & Balance Test af prototyper Fejlkoder for bowlingmaskiner CAOS Appendiks INTERVIEWS Interview 1: Interview 2: Mock-ups Kode for Order... 42

2 Installationsvejledning 1. Cden sættes i cd-rom drevet. 2. Kopier mappen Program.Lovvang fra cd-rommen over på din computer. 3. Sørg for at have forbindelse til Internettet, da der skal kobles op til en ekstern database. 4. Dobbeltklik på StartProgrammet.bat i mappen, som du har kopieret over på din computer. Programmet skulle nu starte op. NB. Der skal være installeret Java 7 Runtime Environment 32-bit på computeren. 1 Grunden til at programmet skal startes fra en bat-fil, er for en sikkerheds skyld. Der opstår nemlig et problem med at køre jar-filen, hvis der er installeret Java 64-bit. Projektgruppen mener at dette problem opstår pga. en bug i Java. Brugervejledning Login. Der er to forskellige logins. - Administrator: Brugernavn: admin Kode: karenlbc o Har fuld adgang til alle funktioner. - Bruger: Brugernavn: medarbejder Kode: lbc o Har IKKE adgang til følgende: Administrationspanelet. Kan ikke oprette nye vagter eller slette vagter på vagtplansoversigterne. Hovedmenu. Alt efter om der er logget ind som administrator eller bruger, vil der være henholdsvis 6 eller 5 funktioner, som kan vælges. - Arrangement. Den overordnede funktion af denne del af systemet er at varetage ordrer. Hvis du kigger på arrangementsskærmbilledet vil du i venstre hjørne i toppen se rammen, hvor en ordre oprettes. Læg specielt mærke til hurtigsøgningsfeltet der bruges, når en kunde skal tilknyttes en ordre. Feltet søger efter noget bekendt i databasen, det kunne f.eks. være en del af kundens navn, tlf. o. lign. Læg mærke til at datoer indtastes i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ f.eks De inaktive grå felter vil blive udfyldt med kundeoplysninger, når en kunde er tilknyttet ordren i rammen i venstre hjørne. 1 Side 2 af 52

3 I venstre bundhjørne ser du en ramme, hvor kunder håndteres. En kunde skal være oprettet i systemet, før denne kan tilknyttes en ordre, og der er derfor mulighed for at oprette og ændre i en kunde. For at finde en kunde benyttes hurtigsøgningsfeltet i ordrevinduet, og der markeres en eksisterende kunde med et museklik for at knytte kunden til en ordre. På samme måde redigeres en kundes oplysninger ved at klikke på en kunde og vælge rediger kunde I højre top hjørnet af programmet ses søgemulighederne. Her er det muligt at vælge, hvad der skal vises i ordreoversigten. Der kan vises alle arrangementer, eller arrangementer for en periode. Som standard(når du åbner programmet) vises ordrene fra dags dato indtil månedens afslutning. I højre midt/bund af programmet ser du ordrevinduet. I ordrevinduet kan du se de ordrer, du har valgt at vise. De aktuelle ordrer kan redigeres eller udskrives enten ved at benytte funktionen vis valgte arrangement eller at dobbeltklikke på ordren. Du kan slette en ordre ved at markere en ordre med et museklik, og derefter vælge knappen slet arrangement. Når du har åbnet arrangementssystemet, vil du se dette skærmbillede: Dette skærmbillede håndterer ordrer, herunder oprettelse, opdatering, sletning af ordre, samt kundehåndtering. Side 3 af 52

4 Opret en ordre: For at oprette en ordre skal du under 1* angive de oplysninger der er tilknyttet ordren. Arrangementsfelt: Angiv hvilken type arrangement ordren skal være. Datofelt: Angiv den dato arrangementet afholdes, husk at formatet er DD-MM-ÅÅÅÅ. Hurtigsøgningsfeltet: Benyttes til at søge efter en allerede eksisterende kunde. Hvis kunden ikke eksisterer, oprettes en kunde i kundeinformationsvinduet 3*. Når en ordre oprettes i systemet, tilføjes denne til ordrevinduet 6*. En ordre er nu oprettet i systemet. For at oprette arrangementstyper, medarbejdere, lokaler og baner benyttes administrationspanelet, der kan tilgås fra hovedmenuen(kræver administratorrettigheder). - Vagtplan(brugeren kan kun ændre medarbejder på vagter) o Der er 4 faner, 1 for hver afdeling i virksomheden. De fungerer alle på samme måde. o For at tilføje en vagt dobbeltklikkes der på den ønskede dato. Der indtastes starttidspunkt, sluttidspunkt og der vælges en medarbejder. (NB. Hvis en medarbejder arbejder i det samme tidsrum, eller den nye vagt på nogen måde overlapper hans vagt, så vil han ikke fremgå af listen over ledige medarbejdere). o For at slette en vagt, højreklikkes på den specifikke vagt, og der vælges Slet vagt. o For at ændre arbejdstiden på en vagt, højreklikkes på den specifikke vagt, og der vælges Ændre arbejdstid. De nye tidspunkter indtastes. o For at ændre en medarbejder på en vagt, højreklikkes på den specifikke vagt og der vælges Ændre medarbejder. Der kommer en liste frem med ledige medarbejdere i det angivne tidsrum. Der vælges en medarbejder ved, at markere medarbejderen i listen og derefter trykkes ok. - Banefejl Det første, der vises, er vinduet der, er vist herunder. Det viser en oversigt over de banefejl, der har været den pågældende måned. Øverst til venstre er der en søgefunktion, der gør det muligt at søge mere specifikt. Side 4 af 52

5 Man kan ved at trykke på (<<) og (>>) hoppe frem og tilbage i de forskellige måneder. Ønskedes der at oprette en fejl, skal man blot dobbeltklikke med venstre museknap på den dato, man ønsker at oprette fejlen på. Her kan der ses, at man har markeret den Når man har dobbeltklikket på datoen, kommer der et nyt vindue frem. Det er det, der ses her til højre. Her vælger man, hvilken fejlkode man ønsker at meddele, på hvilken bane dette er foregået og hvilken medarbejder der har rapporteret fejlen, derudover kan der skrives en lille beskrivelse af, hvad man har gjort. Man trykker Opret og der kommer et lille vindue frem, der fortæller, at fejlen nu er oprettet, derefter trykkes OK, og efter dette vises det første vindue, hvor så fejlen er oprettet. Ønsker man at slette en fejl i tilfælde af, at man har valgt den forkerte dato eller lignende, så højreklikkes der med musen på den linje, hvor den pågældende banefejl er og trykker Slet. Når man trykker Slet, så kommer der et lille vindue op, der spørger, om du er sikker på, at du vil slette. Side 5 af 52

6 - Skabsudlejning. o o o o o Oversigten viser samtlige skabe, uanset om de er udlejet eller ledige. For at leje et skab ud dobbeltklikkes på et skab i tabellen, hvor status er Fri. Hvis kunden ikke er oprettet i forvejen, oprettes kunden ved at trykke på Opret ny kunde. Derefter søges der efter kunden ved hjælp af tekstfeltet ved Find kunde:. Her kan søges på navn, telefonnummer, by mv. Kunden markeres ved at klikke på ham/hun. Der indtastes, hvor mange nøgler kunden får udleveret. Der trykkes Opret. For at fjerne en udlejning af et skab højreklikkes på den ønskede række i oversigten, og der vælges Fjern kunde fra skab. (NB. Skabet skal være udlejet, før der kan trykkes i menuen). For at ændre en kunde på et skab, højreklikkes på den ønskede række, og der vælges Ændre kunde. (NB. Skabet skal være udlejet før, der kan trykkes i menuen). Der søges nu efter den anden kunde, eller der oprettes ny kunde. For at opdatere antallet af udleverede nøgler, højreklikkes der på den ønskede række i oversigten, og der vælges Opdater antal nøgler. (NB. Skabet skal være udlejet, før der kan trykkes i menuen). Der indtastes det nye totale antal udleverede nøgler. Der trykkes OK. - Administration (Kun muligt med administrator login) o Der er 7 faner, hvor princippet er det samme. o Der tages udgangspunkt i fanebladet Lokaler. For at oprette et lokale trykkes der på Opret lokale. Der indtastes informationer, og der trykkes OK. For at opdatere informationer markeres det pågældende lokale i tabellen, og der trykkes derefter på Opdater lokale. For at slette et lokale markeres det pågældende lokale i tabellen, og der trykkes på Slet lokale. - Log af. o Bruges for at logge af systemet. Login menuen vises igen. Side 6 af 52

7 Tidsplan INDSÆT SOM A3. Side 7 af 52

8 Evaluering af tidsplan Tidsplanen er lavet i Microsoft Project, som er et projektstyringsværktøj. Tidsplanen har været med til at give et godt overblik over hvilke ting, der skal laves, samt hvor langt gruppen er kommet med projektet i forhold til den tid, der er afsat. For at gøre det visuelt let at se hvor langt projektgruppen er kommet, er der blevet et farvesystem til at holde styr på, hvilke ting der er lavet. Hvid = Ikke påbegyndt. Gul = I gang. Grøn = Færdig. Rød = Overskredet tidsplan. Disse vil dog ikke være at se på tidsplanen, da dette var farver der blev brugt igennem projektet. Tidsplanen er blevet fulgt rimeligt godt. Gruppen har holdt sig meget til tidsplanen og taget den meget seriøst og gjort en masse for at overholde den. I tidsplanen var der blevet sat tre milepæle (milestones) for at holde styr på nogle deadlines, som skulle overholdes for at kunne være sikker på, at projektet gik i den rigtige retning. Den første milepæl blev sat til den Her skulle problemformuleringen være færdig og godkendt. Anden milepæl var den Der skulle forundersøgelsen, iteration 1 og 2 være færdige. Den sidste milepæl blev sat til den Der skal alt være færdigt, læst igennem og rettet for fejl. Use-casene skal være testet igennem i programmet, og der skal være lavet tests osv. Projektet skal være printet ud, og cd er med dokumentation skal være brændt. Det var svært at overholde anden milepæl, da der i denne periode var nogle af gruppemedlemmerne, som var ramt af sygdom. De syge gruppemedlemmer kunne dog godt se, at de blev nødt til at lave noget hjemme for at overholde tidsplanen. Der var dog også den mulighed, at gruppemedlemmerne blev længere tid på skolen for at indhente tidsplanen. Sidste milepæl er svær at udtale sig om, da det er datoen for afleveringsfristen. Side 8 af 52

9 Evaluering af gruppeproces Evalueringen er lavet ud fra de fem S'er (five C s) Samarbejde Dialogen i gruppen har været åben, og alle er blevet hørt. Der er altid blevet givet plads til hinanden, samt alle meninger og ideer er blevet hørt. Forståelsen af, at hvert gruppemedlem er forskelligt, er selvfølgelig respekteret. Gruppearbejdet forgik i klasselokalet eller i et grupperum. For det meste foregik det i klasselokalet, da de enkelte grupperum næsten aldrig var ledige. Der er enten blevet arbejdet sammen alle fire eller parvis samt enkeltvis, da det nogle gange har været nødvendigt, at arbejde parvis for at opnå en bedre forståelse af koden. Vi har arbejdet enkeltvis, når vi programmeret enkelte klasser, da dette har gjort det muligt at programmere forskellige moduler på samme tid. Samordning Der er ikke blevet talt om hvilke ambitioner, der ønskes at opnå i løbet af projektet. Det, som gruppen har som samlet mål, er at få lavet så meget som muligt, men samtidig skal der også være en hvis kvalitet i arbejdet, samt at alle i gruppen får en forståelse af projektet. Der er blevet udarbejdet en tidsplan, som gruppen har prøvet at overholde så godt, som det har været muligt. Der har dog været en del sygdom i løbet at projektet, da 3 af gruppemedlemmerne skiftevis har været syge. De syge gruppemedlemmer har dog arbejdet hjemmefra, så meget det nu har været muligt. Samtale Kommunikationen i gruppen har været tilfredsstillende. De gange, der er opstået problemer omkring design eller kodning, har gruppemedlemmerne diskuteret disse problemer og fundet en løsning, som alle har kunnet acceptere. Der er ikke brugt ret meget tid på at blive enige omkring, hvordan tingene har skullet hænge sammen. Desuden er der blevet ført logbog igennem hele projektperioden. Når dagen er omme, blev der vurderet, hvad der var lavet i løbet af dagen, og hvilke ting der skulle laves derhjemme. Samhørighed Med den tilfredsstillende kommunikation der har været i gruppen, har der ikke været nogle problemer med at lytte til hinanden eller tale sammen om de ting, der foregår i gruppen. Hjælp til hinanden i gruppen har der heller ikke været nogen problemer med. Hvis et gruppemedlem skulle have hjælp til noget, skulle personen bare sige til, så hjalp de andre i gruppen så godt, som de nu kunne. Side 9 af 52

10 Styring Under projektforløbet har der ikke været en decideret leder af gruppen. Gruppemedlemmerne udgjorde til sammen en fælles leder. Alle har deltaget aktivt i denne rolle. Hvis der en dag ikke har været en, der tog initiativet fra morgenstunden, så har der altid været en, der tog initiativet senere på dagen. Der blev snakket sammen om de opgaver, som skulle løses hjemme, og alle i gruppen har været med til at bestemme til en hvis grad, f.eks. hvilke moduler de havde lyst til at udvikle og arbejde med. Opgavefordeling Titelblad Jonas/Jesper/Ronni/Alex Indledning Ronni/Jonas Præsentation af virksomheden Jonas Problemstilling Alex Problemformulering Jesper/Jonas/Ronni/Alex Forundersøgelse Alex/Jonas/Jesper/Ronni Opsummering af første Interviews med virksomheden Alex/Jesper/Jonas/Ronni Virksomhedsstruktur Ronni Ledelseskarakteristik Ronni McGregors X & Y Menneskesyn Ronni Adizes lederroller Ronni Kultur Ronni Motivation Ronni Problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Jesper/Alex SWOT-analyse Jesper Valg af strategi ud fra SWOT-analysen Jesper Ansoff s vækstmatrice Jonas Idé og mission Ronni Delkonklusion - Tilpasning af organisation og/eller ledelsen Ronni/Jesper/Alex/Jonas IT-vision Alex/Jesper/Jonas IT-strategi Alex/Jonas Applikationer og information Jonas Teknologi Jonas/Jesper Organiseringen af IT-funktionerne Jesper/Ronni Cost-benefit analyse Jonas IT-handlingsplan Alex/Jesper Risk Management Jesper/Ronni Rentabilitetsanalyse Ronni Udregning af nøgletal Ronni Rentabilitetsanalyse og Indtjeningsevne Ronni Customer Relationship Management Ronni Konklusion på forundersøgelse Jesper/Ronni/Jonas/Alex Prototyper og test Alex/Jonas Eksperttest Alex/Jesper/Jonas - Konklusion af test Ronni/Jesper/Jonas/Alex Side 10 af 52

11 Brugertest Alex/Ronni/Jonas/Jesper - Konklusion på test Ronni/Jesper/Jonas/Alex Afslutning Jesper/Ronni/Jonas/Alex Analyse Jesper/Ronni/Jonas/Alex Aktivitetsdiagrammer Jonas/Ronni/Jesper/Alex - Opret order Alex/Ronni/Jonas/Jesper - Håndter banefejl Ronni/Jesper/Jonas/Alex - Udlej skab Jesper/Ronni/Jonas/Alex Forretningshændelser - Recieve/Create order Jonas/Ronni/Jesper/Alex Forretningshændelser - Udlej skab Alex/Ronni/Jonas/Jesper Forretningshændelser - Håndter banefejl Ronni/Jesper/Jonas/Alex Kravspecifikation Jesper/Ronni/Jonas/Alex Systemvision Jesper/Ronni/Jonas/Alex - Nuværende situation - rich picture Jonas - Nuværende situation - textual description Jesper/Ronni - Problem statement Alex - Ønskede situation - rich picture Jonas - Ønskede situation - textual description Jesper - Interessenter og bruger beskrivelser Ronni - Produkt overview Alex/Jesper - Feature list Jonas Use-case diagram Jonas/Ronni/Jesper/Alex Use-cases Alex/Ronni/Jonas/Jesper - Use-case: Handle Employee (CRUD) Alex - Use-case: Handle Customer (CRUD) Alex - Use-case: Create Order Ronni - Use-case: Handle Order Ronni - Use-case: Manage Menus Jonas - Use-case: Handle Lane Jesper - Use-case: Manage Lane Error Jesper - Use-case: Error Statistics Alex - Use-case: Create Workingplan Jonas - Use-case: Handle Workingplan (RUD) Jonas - Use-case: Handle Locker Jesper/Alex Use-Case Prioritering Jesper/Jonas Fully dressed use-cases - Create Order Ronni - Create Workingplan Jonas Domænemodel Alex/Jonas/Jesper/Ronni Workingplan & Shift Jonas Event & Menu Ronni Lane og LaneError Jesper System Sekvens Diagrammer Jesper/Jonas/Ronni/Alex Operationskontrakter - Create Shift Jesper - Create Customer Alex - Create Order Jonas Design Alex/Jonas/Jesper/Ronni Side 11 af 52

12 Arkitektur og mønstre Ronni/Jonas Interfaces Ronni Transformering af domænemodel til relationel model Jonas Relationel model af databasen Jesper/Alex/Jonas/Ronni Normalisering Jonas Interaktionsdiagrammer Alex/Jonas/Jesper/Ronni Design klassediagram Alex/Jesper/Jonas/Ronni Implementering Jonas/Ronni/Jesper/Alex Kodestandard Alex Database og sammenspil med Java Jonas - Find metode Jonas - PreparedStatement Jonas - Build metode Jonas Visning af en use-case create shift Jonas Tests Jonas/Alex - Unit test(dynamisk test) Alex/Jonas - Kodeinspektion(Statisk test) Jonas/Alex - Integrationstest(Dynamisk test) Jonas Opsamling på design og den praktiske implementering Ronni/Jonas Diskussion Ronni/Alex/Jesper/Jonas Konklusion Alex/Jesper/Jonas/Ronni Litteraturliste Jonas Bilag Jonas/Ronni/Jesper/Alex ModelLag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): LockerReservation Alex Lane Alex/Jesper LaneError Jesper/Alex Menu Alex Event Alex Room Jonas/Alex Locker Alex Customer Ronni/Alex Employee Alex/Ronni OrderArr Ronni Shift Jonas Workingplan Jonas LaneErrorDescription Jesper Side 12 af 52

13 DBLag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): Dbconnection1 Jonas DbCustomer Ronni/Alex DbEmployee Ronni/Alex DbEvent Alex DbLane Alex/Jesper DbLaneError Jesper DbLocker Jonas/Alex DbLockerResevation Alex DbMenu Alex DbOrderArr Ronni DbRoom Jonas DbShift Jonas DbWorkingPlan Jonas ControllerLag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): CustomerCTR Ronni EmployeeCTR Ronni EventCTR Alex LaneCTR Alex LaneErrorCTR Jesper LockerCTR Jonas/Alex LockerCustomerCTR Jonas MenuCTR Alex OrderArrCTR Ronni RoomCTR Jonas/Alex WorkingPlanCTR Jonas GUILag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): AdmCustomerPanel Alex AdmEmployeePanel Alex/Ronni AdmEventPanel Alex AdmGUI Jonas AdmLanePanel Jonas/Alex AdmLockerPanel Alex AdmMenuPanel Alex AdmRoomPanel Jonas CreateCustomerPanel Ronni CreateLaneErrorGUI Jesper CreateShiftGUI Jonas CustomerTablePanel Jonas LaneErrorGUI Jesper LaneErrorSeekPanel Jesper LockerChangeCustomer Jonas LockerGUI Jonas LockerRentLocker Jonas LoginGUI Jonas MainGUI Jonas MyTableCellRenderer Ronni OrderFrame Ronni SelectMenuPanel Ronni UpdateCustomerPanel Ronni ViewOrderForm Ronni WPPanel Jonas WorkingPlanGUI Jonas Side 13 af 52

14 SQL scripts createtable script USE dm75_3; CREATE TABLE OrderArr ( orderid INT not null, date DATE not null, starttime TIME not null, endtime TIME not null, amountoflanes INT not null, noofpersons INT not null, noofpersonsonlyfood INT not null, totalprice DECIMAL(8,2), phoneno CHAR(12) not null, roomname VARCHAR(20) not null, cprno CHAR(11) not null, eventname VARCHAR(30) not null, description VARCHAR(255) PRIMARY KEY(orderID) ); CREATE TABLE Customer ( phoneno CHAR(12) not null, fname VARCHAR(30) not null, lname VARCHAR(30) not null, address VARCHAR(100) not null, zipcode CHAR(4) not null, VARCHAR(50), PRIMARY KEY(phoneNo) ); CREATE TABLE Locker ( lockerid INT not null, available INT not null, depositum DECIMAL(6,2) not null, pricepryear DECIMAL(6,2) not null, amountofkeys INT not null, lockertype VARCHAR(10) not null, PRIMARY KEY(lockerID) ); CREATE TABLE Employee ( cprno CHAR(11) not null, fname VARCHAR(30) not null, lname VARCHAR(30) not null, address VARCHAR(100) not null, zipcode CHAR(4) not null, VARCHAR(50), phoneno CHAR(12) not null, Side 14 af 52

15 active INT default(1), PRIMARY KEY(cprNo) ); CREATE TABLE Shift ( shiftid INT not null, starttime TIME not null, endtime TIME not null, hours DECIMAL(4,2) not null, cprno CHAR(11) not null, workingplanid INT not null, PRIMARY KEY(shiftID) ); CREATE TABLE WorkingPlan ( workingplanid INT not null, date DATE not null, location VARCHAR(20) not null, PRIMARY KEY(workingPlanID) ); CREATE TABLE LaneError ( errorid INT not null, description VARCHAR(255) not null, date DATE not null, time TIME not null, cprno CHAR(11) not null, laneno INT not null, errorcode VARCHAR(10) not null, PRIMARY KEY(errorID) ); CREATE TABLE Lane ( laneno INT not null, PRIMARY KEY(laneNo) ); CREATE TABLE LaneErrorDescription ( errorcode VARCHAR(10), errorcodeext VARCHAR(10) not null, errordescription VARCHAR(255) not null, PRIMARY KEY(errorCode) ); CREATE TABLE Event ( eventname VARCHAR(30) not null, priceprperson DECIMAL(6,2) not null, priceprpersononlyfood DECIMAL(6,2) not null, Side 15 af 52

16 active INT default(1), PRIMARY KEY(eventName) ); CREATE TABLE EventMenu ( menuname VARCHAR(30) not null, eventname VARCHAR(30) not null, PRIMARY KEY(menuName, eventname) ); CREATE TABLE Menu ( menuname VARCHAR(30) not null, description VARCHAR(30) not null, PRIMARY KEY(menuName) ); CREATE TABLE LockerCustomer ( lockerid INT not null, phoneno CHAR(12) not null, PRIMARY KEY(lockerID) ); CREATE TABLE Room ( roomname VARCHAR(20) not null, size VARCHAR(10) not null, PRIMARY KEY(roomName) ); CREATE TABLE ZipCodeCity ( zipcode CHAR(4) not null, city VARCHAR(50) not null, PRIMARY KEY(zipCode) ); CREATE TABLE LockerReservation ( reservationid INT not null, date DATE not null, lockertype VARCHAR(10) not null, phoneno CHAR(12) not null, PRIMARY KEY(reservationID) ); ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_orderphoneno FOREIGN KEY (phoneno) REFERENCES Customer(phoneNo); Side 16 af 52

17 ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_orderroomname FOREIGN KEY (roomname) REFERENCES Room(roomName); ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_ordercprno FOREIGN KEY (cprno) REFERENCES Employee(cprNo); ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_ordereventname FOREIGN KEY (eventname) REFERENCES Event(eventName); ALTER TABLE Customer ADD CONSTRAINT fk_customerzipcode FOREIGN KEY (zipcode) REFERENCES ZipCodeCity(zipCode); ALTER TABLE Employee ADD CONSTRAINT fk_employeezipcode FOREIGN KEY (zipcode) REFERENCES ZipCodeCity(zipCode); ALTER TABLE Shift ADD CONSTRAINT fk_shiftcprnocasc FOREIGN KEY (cprno) REFERENCES Employee(cprNo) ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE Shift ADD CONSTRAINT fk_shiftworkingplanid FOREIGN KEY (workingplanid) REFERENCES WorkingPlan(workingPlanID); ALTER TABLE LaneError ADD CONSTRAINT fk_laneerrorcprno FOREIGN KEY (cprno) REFERENCES Employee(cprNo); ALTER TABLE LaneError ADD CONSTRAINT fk_laneerrorlaneno FOREIGN KEY (laneno) REFERENCES Lane(laneNo); ALTER TABLE LaneError ADD CONSTRAINT fk_laneerrorerrorcode FOREIGN KEY (errorcode) REFERENCES LaneErrorDescription(errorCode); ALTER TABLE EventMenu ADD CONSTRAINT fk_eventmenumenuname FOREIGN KEY (menuname) REFERENCES Menu(menuName); ALTER TABLE EventMenu ADD CONSTRAINT fk_eventmenueventname Side 17 af 52

18 FOREIGN KEY (eventname) REFERENCES Event(eventName); ALTER TABLE LockerCustomer ADD CONSTRAINT fk_lockercustomerlockerid FOREIGN KEY (lockerid) REFERENCES Locker(lockerID); ALTER TABLE LockerCustomer ADD CONSTRAINT fk_lockercustomerphoneno FOREIGN KEY (phoneno) REFERENCES Customer(phoneNo); ALTER TABLE LockerReservation ADD CONSTRAINT fk_lockerreservationphoneno FOREIGN KEY (phoneno) REFERENCES Customer(phoneNo); insertintables scripts use dm75_3 INSERT INTO Employee VALUES(' ', 'Ronni', 'Hansen', 'Engvej 16B,1th', '9400', INSERT INTO Customer VALUES (' ', 'Jesper', 'Jensen', 'WinnerWay 1', '9400', insert into LaneErrorDescription values ('P0', 'Pin OOR', 'Uden-for-området'); insert into LaneErrorDescription values ('01', 'PIN 1 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 1'); insert into LaneErrorDescription values ('02', 'PIN 2 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 2'); insert into LaneErrorDescription values ('03', 'PIN 3 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 3'); insert into LaneErrorDescription values ('04', 'PIN 4 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 4'); insert into LaneErrorDescription values ('05', 'PIN 5 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 5'); insert into LaneErrorDescription values ('06', 'PIN 6 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 6'); insert into LaneErrorDescription values ('07', 'PIN 7 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 7'); insert into LaneErrorDescription values ('08', 'PIN 8 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 8'); insert into LaneErrorDescription values ('09', 'PIN 9 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 9'); insert into LaneErrorDescription values ('10', 'PIN 10 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 10'); insert into LaneErrorDescription values ('50', 'Detect10', 'Kegle nr. 10 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('51', 'Detect1', 'Kegle nr. 1 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('52', 'Detect2', 'Kegle nr. 2 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('53', 'Detect3', 'Kegle nr. 3 ikke detekteret i diagnose'); Side 18 af 52

19 insert into LaneErrorDescription values ('54', 'Detect4', 'Kegle nr. 4 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('55', 'Detect5', 'Kegle nr. 5 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('56', 'Detect6', 'Kegle nr. 6 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('57', 'Detect7', 'Kegle nr. 7 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('58', 'Detect8', 'Kegle nr. 8 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('59', 'Detect9', 'Kegle nr. 9 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('60', 'A FOUND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('61', 'B FOUND', 'Kontakt B forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('62', 'C FOUND', 'Kontakt C forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('63', 'D FOUND', 'Kontakt D forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('64', 'SM FOUND', 'Kontakt SM forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('65', 'G FOUND', 'Kontakt G forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('66', 'ST FOUND', 'Kontakt ST forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('67', 'OOR FOUND', 'Kontakt OOR forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('70', 'A NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('71', 'B NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('72', 'C NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('73', 'D NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('74', 'SM NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('75', 'G NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('76', 'ST NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('90', 'Invid 0', 'Ugyldig maskintilstand 0'); insert into LaneErrorDescription values ('91', 'Invid 1', 'Ugyldig maskintilstand 1'); insert into LaneErrorDescription values ('92', 'Invid 2', 'Ugyldig maskintilstand 2'); insert into LaneErrorDescription values ('93', 'Invid 3', 'Ugyldig maskintilstand 3'); insert into LaneErrorDescription values ('94', 'Invid 4', 'Ugyldig maskintilstand 4'); insert into LaneErrorDescription values ('95', 'Invid 5', 'Ugyldig maskintilstand 5'); insert into LaneErrorDescription values ('EJ', 'ElevJam', 'Elevatorstop'); insert into LaneErrorDescription values ('EL', 'Pin Cnt', 'Kegletællerkontakt kortsluttet i 5 sekunder'); insert into LaneErrorDescription values ('J1', 'TS1 Jam', 'Stopkontakt TS-1'); insert into LaneErrorDescription values ('J2', 'TS2 Jam', 'Stopkontakt TS-2'); Side 19 af 52

20 insert into LaneErrorDescription values ('', 'BA', 'Acceleratormotor (overbelastet)'); INSERT INTO Lane VALUES(1); INSERT INTO Lane VALUES(2); INSERT INTO Lane VALUES(3); INSERT INTO Lane VALUES(4); INSERT INTO Lane VALUES(5); INSERT INTO Lane VALUES(6); INSERT INTO Lane VALUES(7); INSERT INTO Lane VALUES(8); INSERT INTO Lane VALUES(9); INSERT INTO Lane VALUES(10); INSERT INTO Lane VALUES(11); INSERT INTO Lane VALUES(12); INSERT INTO Lane VALUES(13); INSERT INTO Lane VALUES(14); INSERT INTO Lane VALUES(15); INSERT INTO Lane VALUES(16); INSERT INTO Lane VALUES(17); INSERT INTO Lane VALUES(18); INSERT INTO Lane VALUES(19); INSERT INTO Lane VALUES(20); INSERT INTO Lane VALUES(21); INSERT INTO Lane VALUES(22); INSERT INTO Lane VALUES(23); INSERT INTO Lane VALUES(24); INSERT INTO Lane VALUES(25); INSERT INTO Lane VALUES(26); INSERT INTO Lane VALUES(27); INSERT INTO Lane VALUES(28); INSERT INTO Lane VALUES(29); INSERT INTO Lane VALUES(30); INSERT INTO Room VALUES ('Cafe', '30 Pers'); INSERT INTO Room VALUES ('Cafeteria', '100 Pers'); INSERT INTO Room VALUES ('Mødelokale1', '20 Pers'); INSERT INTO Room VALUES ('Mødelokale2','40 Pers'); INSERT INTO Event VALUES ('Bøf & Bowl', 125, 74); INSERT INTO Event VALUES ('Buffet nr 1', 125, 125); INSERT INTO Event VALUES ('Buffet nr 2', 156, 156); INSERT INTO Event VALUES ('Dansk Middag nr 1', 78, 78); INSERT INTO Event VALUES ('Dansk Middag nr 2', 99, 99); INSERT INTO Event VALUES ('Pizza & Bowl', 105, 105); INSERT INTO Event VALUES ('Børnefødselsdag', 74, 74); INSERT INTO Event VALUES ('Ikke specificeret arr', 0, 0); INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2000, 'Frederiksberg'); INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2100, 'København Ø') INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2200, 'København N'); INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2300, 'København S'); og så videre.(fylder 10 sider, derfor udeladt) Side 20 af 52

21 Valg af projekt Sejlflod hotel Sejlflod hotel, det var tanken at projektet skulle gå ud på at lave et system, der gør det nemmere for medarbejdere, at tage de vagter der nu burde være i forhold til de arrangementer som Sejlflod hotel tager imod fra kunder. Ydermere skulle det være muligt for Sejlflod hotel, at ligge evt. nye arrangementer som så tjenerafløserne kan gå ind og melde sig til hjemme fra, altså på ekstern pc. Der skal så være en administrator der kan godkende dem, der har meldt sig til at tage de vagter der er lagt ud. Tik Tak Ure Et system der gør det nemmere for evt. medarbejdere i virksomheden, at holder styr på lager, såsom, hvad har vi? hvad har vi ikke? hvad skal vi bestille? har vi nogle ure der skal repareres eller som ikke er afhentet endnu? Et kunde-/fakturasystem, der kan gøre det nemmere at finde og holde styr på fakturaer på evt. reparation af ure, og salg af ure og tilbehør. Bowling center Løvvang Bowling Center har lige nu et manuelt system. Der skal udfyldes en del papirarbejde i forhold til arrangementer der skal afholdes i centret, eller når der sker en fejl på maskinerne. Dette skal registreres hver gang det sker. Arbejdsplanen er et Excel-dokument på en intern computer, der står i centeret. Det vil sige at hvis der evt. sker ændringer, så kan medarbejderen ikke være sikker på at se dem før han/hun selv kigger på vagtplanen. Dette bliver man så nødt til hver gang man møder på arbejde. Her kan man gå ind og lave et medarbejdersystem, som man kan tilgå via en ekstern pc, så den enkelte medarbejder kan se sin arbejdsplan hjem fra og se om der er evt. ekstra vagter eller om der er arrangementer hvor manageren har bedt om et par ekstra om at hjælpe. Vedligeholdelse af baner foregår i dag ved, at en teknikker laver en månedsmappe med et Worddokumenter, som man så hver gang skal ind og udfylde, hver gang der sker en fejl på maskinen/banen. En lille applikation, hvor de enkelte medarbejdere kan gå ind og skrive de informationer der er krævet, og så gemme dette notat i en database, hvor man så kan trække en for eksempel en måneds problemer ud i en rapport, hvor det fremgår hvilke fejl der har været samt hvornår og hvor mange. Side 21 af 52

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Netværkskonsulenter. Forslag til IT-løsning til campingplads

Netværkskonsulenter. Forslag til IT-løsning til campingplads 2008 Netværkskonsulenter Forslag til IT-løsning til campingplads Denne opgave handler om at vi skal lave en komplet IT-løsning til en campingplads. Vi fik en række opgaver som skulle løses. Tidligere har

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

DOCUMENTATION FULLY DRESSED USE-CASE. 29. oktober 2012 [ TEMA PERSISTENS DOKUMENTATION] Use-case: Process Order

DOCUMENTATION FULLY DRESSED USE-CASE. 29. oktober 2012 [ TEMA PERSISTENS DOKUMENTATION] Use-case: Process Order DOCUMENTATION FULLY DRESSED USE-CASE Use-case: Process Order Omfang og niveau: Dette omhandler en ordre der går gennem systemet Primær aktør: Sælger Pre betingelser: At der ikke er registret kunder Post

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

Hvordan bruger du SafeSeaNet (SSN)

Hvordan bruger du SafeSeaNet (SSN) Hvordan bruger du SafeSeaNet (SSN) Hjemmeside: nsw.safeseanet.dk User name: Password: Hvis du har været passiv i SSN i mere end et kvarter, skal du logge ud og ind igen, ellers husker den ikke hvad du

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere