Bilag Indholdsfortegnelse for bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Indholdsfortegnelse for bilag"

Transkript

1 Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Installationsvejledning... 2 Brugervejledning... 2 Tidsplan... 7 Evaluering af tidsplan... 8 Evaluering af gruppeproces... 9 Opgavefordeling SQL scripts createtable script insertintables scripts Valg af projekt Arbejdsmetode Gruppe Kontrakt Resultatopgørelse & Balance Test af prototyper Fejlkoder for bowlingmaskiner CAOS Appendiks INTERVIEWS Interview 1: Interview 2: Mock-ups Kode for Order... 42

2 Installationsvejledning 1. Cden sættes i cd-rom drevet. 2. Kopier mappen Program.Lovvang fra cd-rommen over på din computer. 3. Sørg for at have forbindelse til Internettet, da der skal kobles op til en ekstern database. 4. Dobbeltklik på StartProgrammet.bat i mappen, som du har kopieret over på din computer. Programmet skulle nu starte op. NB. Der skal være installeret Java 7 Runtime Environment 32-bit på computeren. 1 Grunden til at programmet skal startes fra en bat-fil, er for en sikkerheds skyld. Der opstår nemlig et problem med at køre jar-filen, hvis der er installeret Java 64-bit. Projektgruppen mener at dette problem opstår pga. en bug i Java. Brugervejledning Login. Der er to forskellige logins. - Administrator: Brugernavn: admin Kode: karenlbc o Har fuld adgang til alle funktioner. - Bruger: Brugernavn: medarbejder Kode: lbc o Har IKKE adgang til følgende: Administrationspanelet. Kan ikke oprette nye vagter eller slette vagter på vagtplansoversigterne. Hovedmenu. Alt efter om der er logget ind som administrator eller bruger, vil der være henholdsvis 6 eller 5 funktioner, som kan vælges. - Arrangement. Den overordnede funktion af denne del af systemet er at varetage ordrer. Hvis du kigger på arrangementsskærmbilledet vil du i venstre hjørne i toppen se rammen, hvor en ordre oprettes. Læg specielt mærke til hurtigsøgningsfeltet der bruges, når en kunde skal tilknyttes en ordre. Feltet søger efter noget bekendt i databasen, det kunne f.eks. være en del af kundens navn, tlf. o. lign. Læg mærke til at datoer indtastes i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ f.eks De inaktive grå felter vil blive udfyldt med kundeoplysninger, når en kunde er tilknyttet ordren i rammen i venstre hjørne. 1 Side 2 af 52

3 I venstre bundhjørne ser du en ramme, hvor kunder håndteres. En kunde skal være oprettet i systemet, før denne kan tilknyttes en ordre, og der er derfor mulighed for at oprette og ændre i en kunde. For at finde en kunde benyttes hurtigsøgningsfeltet i ordrevinduet, og der markeres en eksisterende kunde med et museklik for at knytte kunden til en ordre. På samme måde redigeres en kundes oplysninger ved at klikke på en kunde og vælge rediger kunde I højre top hjørnet af programmet ses søgemulighederne. Her er det muligt at vælge, hvad der skal vises i ordreoversigten. Der kan vises alle arrangementer, eller arrangementer for en periode. Som standard(når du åbner programmet) vises ordrene fra dags dato indtil månedens afslutning. I højre midt/bund af programmet ser du ordrevinduet. I ordrevinduet kan du se de ordrer, du har valgt at vise. De aktuelle ordrer kan redigeres eller udskrives enten ved at benytte funktionen vis valgte arrangement eller at dobbeltklikke på ordren. Du kan slette en ordre ved at markere en ordre med et museklik, og derefter vælge knappen slet arrangement. Når du har åbnet arrangementssystemet, vil du se dette skærmbillede: Dette skærmbillede håndterer ordrer, herunder oprettelse, opdatering, sletning af ordre, samt kundehåndtering. Side 3 af 52

4 Opret en ordre: For at oprette en ordre skal du under 1* angive de oplysninger der er tilknyttet ordren. Arrangementsfelt: Angiv hvilken type arrangement ordren skal være. Datofelt: Angiv den dato arrangementet afholdes, husk at formatet er DD-MM-ÅÅÅÅ. Hurtigsøgningsfeltet: Benyttes til at søge efter en allerede eksisterende kunde. Hvis kunden ikke eksisterer, oprettes en kunde i kundeinformationsvinduet 3*. Når en ordre oprettes i systemet, tilføjes denne til ordrevinduet 6*. En ordre er nu oprettet i systemet. For at oprette arrangementstyper, medarbejdere, lokaler og baner benyttes administrationspanelet, der kan tilgås fra hovedmenuen(kræver administratorrettigheder). - Vagtplan(brugeren kan kun ændre medarbejder på vagter) o Der er 4 faner, 1 for hver afdeling i virksomheden. De fungerer alle på samme måde. o For at tilføje en vagt dobbeltklikkes der på den ønskede dato. Der indtastes starttidspunkt, sluttidspunkt og der vælges en medarbejder. (NB. Hvis en medarbejder arbejder i det samme tidsrum, eller den nye vagt på nogen måde overlapper hans vagt, så vil han ikke fremgå af listen over ledige medarbejdere). o For at slette en vagt, højreklikkes på den specifikke vagt, og der vælges Slet vagt. o For at ændre arbejdstiden på en vagt, højreklikkes på den specifikke vagt, og der vælges Ændre arbejdstid. De nye tidspunkter indtastes. o For at ændre en medarbejder på en vagt, højreklikkes på den specifikke vagt og der vælges Ændre medarbejder. Der kommer en liste frem med ledige medarbejdere i det angivne tidsrum. Der vælges en medarbejder ved, at markere medarbejderen i listen og derefter trykkes ok. - Banefejl Det første, der vises, er vinduet der, er vist herunder. Det viser en oversigt over de banefejl, der har været den pågældende måned. Øverst til venstre er der en søgefunktion, der gør det muligt at søge mere specifikt. Side 4 af 52

5 Man kan ved at trykke på (<<) og (>>) hoppe frem og tilbage i de forskellige måneder. Ønskedes der at oprette en fejl, skal man blot dobbeltklikke med venstre museknap på den dato, man ønsker at oprette fejlen på. Her kan der ses, at man har markeret den Når man har dobbeltklikket på datoen, kommer der et nyt vindue frem. Det er det, der ses her til højre. Her vælger man, hvilken fejlkode man ønsker at meddele, på hvilken bane dette er foregået og hvilken medarbejder der har rapporteret fejlen, derudover kan der skrives en lille beskrivelse af, hvad man har gjort. Man trykker Opret og der kommer et lille vindue frem, der fortæller, at fejlen nu er oprettet, derefter trykkes OK, og efter dette vises det første vindue, hvor så fejlen er oprettet. Ønsker man at slette en fejl i tilfælde af, at man har valgt den forkerte dato eller lignende, så højreklikkes der med musen på den linje, hvor den pågældende banefejl er og trykker Slet. Når man trykker Slet, så kommer der et lille vindue op, der spørger, om du er sikker på, at du vil slette. Side 5 af 52

6 - Skabsudlejning. o o o o o Oversigten viser samtlige skabe, uanset om de er udlejet eller ledige. For at leje et skab ud dobbeltklikkes på et skab i tabellen, hvor status er Fri. Hvis kunden ikke er oprettet i forvejen, oprettes kunden ved at trykke på Opret ny kunde. Derefter søges der efter kunden ved hjælp af tekstfeltet ved Find kunde:. Her kan søges på navn, telefonnummer, by mv. Kunden markeres ved at klikke på ham/hun. Der indtastes, hvor mange nøgler kunden får udleveret. Der trykkes Opret. For at fjerne en udlejning af et skab højreklikkes på den ønskede række i oversigten, og der vælges Fjern kunde fra skab. (NB. Skabet skal være udlejet, før der kan trykkes i menuen). For at ændre en kunde på et skab, højreklikkes på den ønskede række, og der vælges Ændre kunde. (NB. Skabet skal være udlejet før, der kan trykkes i menuen). Der søges nu efter den anden kunde, eller der oprettes ny kunde. For at opdatere antallet af udleverede nøgler, højreklikkes der på den ønskede række i oversigten, og der vælges Opdater antal nøgler. (NB. Skabet skal være udlejet, før der kan trykkes i menuen). Der indtastes det nye totale antal udleverede nøgler. Der trykkes OK. - Administration (Kun muligt med administrator login) o Der er 7 faner, hvor princippet er det samme. o Der tages udgangspunkt i fanebladet Lokaler. For at oprette et lokale trykkes der på Opret lokale. Der indtastes informationer, og der trykkes OK. For at opdatere informationer markeres det pågældende lokale i tabellen, og der trykkes derefter på Opdater lokale. For at slette et lokale markeres det pågældende lokale i tabellen, og der trykkes på Slet lokale. - Log af. o Bruges for at logge af systemet. Login menuen vises igen. Side 6 af 52

7 Tidsplan INDSÆT SOM A3. Side 7 af 52

8 Evaluering af tidsplan Tidsplanen er lavet i Microsoft Project, som er et projektstyringsværktøj. Tidsplanen har været med til at give et godt overblik over hvilke ting, der skal laves, samt hvor langt gruppen er kommet med projektet i forhold til den tid, der er afsat. For at gøre det visuelt let at se hvor langt projektgruppen er kommet, er der blevet et farvesystem til at holde styr på, hvilke ting der er lavet. Hvid = Ikke påbegyndt. Gul = I gang. Grøn = Færdig. Rød = Overskredet tidsplan. Disse vil dog ikke være at se på tidsplanen, da dette var farver der blev brugt igennem projektet. Tidsplanen er blevet fulgt rimeligt godt. Gruppen har holdt sig meget til tidsplanen og taget den meget seriøst og gjort en masse for at overholde den. I tidsplanen var der blevet sat tre milepæle (milestones) for at holde styr på nogle deadlines, som skulle overholdes for at kunne være sikker på, at projektet gik i den rigtige retning. Den første milepæl blev sat til den Her skulle problemformuleringen være færdig og godkendt. Anden milepæl var den Der skulle forundersøgelsen, iteration 1 og 2 være færdige. Den sidste milepæl blev sat til den Der skal alt være færdigt, læst igennem og rettet for fejl. Use-casene skal være testet igennem i programmet, og der skal være lavet tests osv. Projektet skal være printet ud, og cd er med dokumentation skal være brændt. Det var svært at overholde anden milepæl, da der i denne periode var nogle af gruppemedlemmerne, som var ramt af sygdom. De syge gruppemedlemmer kunne dog godt se, at de blev nødt til at lave noget hjemme for at overholde tidsplanen. Der var dog også den mulighed, at gruppemedlemmerne blev længere tid på skolen for at indhente tidsplanen. Sidste milepæl er svær at udtale sig om, da det er datoen for afleveringsfristen. Side 8 af 52

9 Evaluering af gruppeproces Evalueringen er lavet ud fra de fem S'er (five C s) Samarbejde Dialogen i gruppen har været åben, og alle er blevet hørt. Der er altid blevet givet plads til hinanden, samt alle meninger og ideer er blevet hørt. Forståelsen af, at hvert gruppemedlem er forskelligt, er selvfølgelig respekteret. Gruppearbejdet forgik i klasselokalet eller i et grupperum. For det meste foregik det i klasselokalet, da de enkelte grupperum næsten aldrig var ledige. Der er enten blevet arbejdet sammen alle fire eller parvis samt enkeltvis, da det nogle gange har været nødvendigt, at arbejde parvis for at opnå en bedre forståelse af koden. Vi har arbejdet enkeltvis, når vi programmeret enkelte klasser, da dette har gjort det muligt at programmere forskellige moduler på samme tid. Samordning Der er ikke blevet talt om hvilke ambitioner, der ønskes at opnå i løbet af projektet. Det, som gruppen har som samlet mål, er at få lavet så meget som muligt, men samtidig skal der også være en hvis kvalitet i arbejdet, samt at alle i gruppen får en forståelse af projektet. Der er blevet udarbejdet en tidsplan, som gruppen har prøvet at overholde så godt, som det har været muligt. Der har dog været en del sygdom i løbet at projektet, da 3 af gruppemedlemmerne skiftevis har været syge. De syge gruppemedlemmer har dog arbejdet hjemmefra, så meget det nu har været muligt. Samtale Kommunikationen i gruppen har været tilfredsstillende. De gange, der er opstået problemer omkring design eller kodning, har gruppemedlemmerne diskuteret disse problemer og fundet en løsning, som alle har kunnet acceptere. Der er ikke brugt ret meget tid på at blive enige omkring, hvordan tingene har skullet hænge sammen. Desuden er der blevet ført logbog igennem hele projektperioden. Når dagen er omme, blev der vurderet, hvad der var lavet i løbet af dagen, og hvilke ting der skulle laves derhjemme. Samhørighed Med den tilfredsstillende kommunikation der har været i gruppen, har der ikke været nogle problemer med at lytte til hinanden eller tale sammen om de ting, der foregår i gruppen. Hjælp til hinanden i gruppen har der heller ikke været nogen problemer med. Hvis et gruppemedlem skulle have hjælp til noget, skulle personen bare sige til, så hjalp de andre i gruppen så godt, som de nu kunne. Side 9 af 52

10 Styring Under projektforløbet har der ikke været en decideret leder af gruppen. Gruppemedlemmerne udgjorde til sammen en fælles leder. Alle har deltaget aktivt i denne rolle. Hvis der en dag ikke har været en, der tog initiativet fra morgenstunden, så har der altid været en, der tog initiativet senere på dagen. Der blev snakket sammen om de opgaver, som skulle løses hjemme, og alle i gruppen har været med til at bestemme til en hvis grad, f.eks. hvilke moduler de havde lyst til at udvikle og arbejde med. Opgavefordeling Titelblad Jonas/Jesper/Ronni/Alex Indledning Ronni/Jonas Præsentation af virksomheden Jonas Problemstilling Alex Problemformulering Jesper/Jonas/Ronni/Alex Forundersøgelse Alex/Jonas/Jesper/Ronni Opsummering af første Interviews med virksomheden Alex/Jesper/Jonas/Ronni Virksomhedsstruktur Ronni Ledelseskarakteristik Ronni McGregors X & Y Menneskesyn Ronni Adizes lederroller Ronni Kultur Ronni Motivation Ronni Problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Jesper/Alex SWOT-analyse Jesper Valg af strategi ud fra SWOT-analysen Jesper Ansoff s vækstmatrice Jonas Idé og mission Ronni Delkonklusion - Tilpasning af organisation og/eller ledelsen Ronni/Jesper/Alex/Jonas IT-vision Alex/Jesper/Jonas IT-strategi Alex/Jonas Applikationer og information Jonas Teknologi Jonas/Jesper Organiseringen af IT-funktionerne Jesper/Ronni Cost-benefit analyse Jonas IT-handlingsplan Alex/Jesper Risk Management Jesper/Ronni Rentabilitetsanalyse Ronni Udregning af nøgletal Ronni Rentabilitetsanalyse og Indtjeningsevne Ronni Customer Relationship Management Ronni Konklusion på forundersøgelse Jesper/Ronni/Jonas/Alex Prototyper og test Alex/Jonas Eksperttest Alex/Jesper/Jonas - Konklusion af test Ronni/Jesper/Jonas/Alex Side 10 af 52

11 Brugertest Alex/Ronni/Jonas/Jesper - Konklusion på test Ronni/Jesper/Jonas/Alex Afslutning Jesper/Ronni/Jonas/Alex Analyse Jesper/Ronni/Jonas/Alex Aktivitetsdiagrammer Jonas/Ronni/Jesper/Alex - Opret order Alex/Ronni/Jonas/Jesper - Håndter banefejl Ronni/Jesper/Jonas/Alex - Udlej skab Jesper/Ronni/Jonas/Alex Forretningshændelser - Recieve/Create order Jonas/Ronni/Jesper/Alex Forretningshændelser - Udlej skab Alex/Ronni/Jonas/Jesper Forretningshændelser - Håndter banefejl Ronni/Jesper/Jonas/Alex Kravspecifikation Jesper/Ronni/Jonas/Alex Systemvision Jesper/Ronni/Jonas/Alex - Nuværende situation - rich picture Jonas - Nuværende situation - textual description Jesper/Ronni - Problem statement Alex - Ønskede situation - rich picture Jonas - Ønskede situation - textual description Jesper - Interessenter og bruger beskrivelser Ronni - Produkt overview Alex/Jesper - Feature list Jonas Use-case diagram Jonas/Ronni/Jesper/Alex Use-cases Alex/Ronni/Jonas/Jesper - Use-case: Handle Employee (CRUD) Alex - Use-case: Handle Customer (CRUD) Alex - Use-case: Create Order Ronni - Use-case: Handle Order Ronni - Use-case: Manage Menus Jonas - Use-case: Handle Lane Jesper - Use-case: Manage Lane Error Jesper - Use-case: Error Statistics Alex - Use-case: Create Workingplan Jonas - Use-case: Handle Workingplan (RUD) Jonas - Use-case: Handle Locker Jesper/Alex Use-Case Prioritering Jesper/Jonas Fully dressed use-cases - Create Order Ronni - Create Workingplan Jonas Domænemodel Alex/Jonas/Jesper/Ronni Workingplan & Shift Jonas Event & Menu Ronni Lane og LaneError Jesper System Sekvens Diagrammer Jesper/Jonas/Ronni/Alex Operationskontrakter - Create Shift Jesper - Create Customer Alex - Create Order Jonas Design Alex/Jonas/Jesper/Ronni Side 11 af 52

12 Arkitektur og mønstre Ronni/Jonas Interfaces Ronni Transformering af domænemodel til relationel model Jonas Relationel model af databasen Jesper/Alex/Jonas/Ronni Normalisering Jonas Interaktionsdiagrammer Alex/Jonas/Jesper/Ronni Design klassediagram Alex/Jesper/Jonas/Ronni Implementering Jonas/Ronni/Jesper/Alex Kodestandard Alex Database og sammenspil med Java Jonas - Find metode Jonas - PreparedStatement Jonas - Build metode Jonas Visning af en use-case create shift Jonas Tests Jonas/Alex - Unit test(dynamisk test) Alex/Jonas - Kodeinspektion(Statisk test) Jonas/Alex - Integrationstest(Dynamisk test) Jonas Opsamling på design og den praktiske implementering Ronni/Jonas Diskussion Ronni/Alex/Jesper/Jonas Konklusion Alex/Jesper/Jonas/Ronni Litteraturliste Jonas Bilag Jonas/Ronni/Jesper/Alex ModelLag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): LockerReservation Alex Lane Alex/Jesper LaneError Jesper/Alex Menu Alex Event Alex Room Jonas/Alex Locker Alex Customer Ronni/Alex Employee Alex/Ronni OrderArr Ronni Shift Jonas Workingplan Jonas LaneErrorDescription Jesper Side 12 af 52

13 DBLag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): Dbconnection1 Jonas DbCustomer Ronni/Alex DbEmployee Ronni/Alex DbEvent Alex DbLane Alex/Jesper DbLaneError Jesper DbLocker Jonas/Alex DbLockerResevation Alex DbMenu Alex DbOrderArr Ronni DbRoom Jonas DbShift Jonas DbWorkingPlan Jonas ControllerLag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): CustomerCTR Ronni EmployeeCTR Ronni EventCTR Alex LaneCTR Alex LaneErrorCTR Jesper LockerCTR Jonas/Alex LockerCustomerCTR Jonas MenuCTR Alex OrderArrCTR Ronni RoomCTR Jonas/Alex WorkingPlanCTR Jonas GUILag Klasse: Person(er): Klasse: Person(er): AdmCustomerPanel Alex AdmEmployeePanel Alex/Ronni AdmEventPanel Alex AdmGUI Jonas AdmLanePanel Jonas/Alex AdmLockerPanel Alex AdmMenuPanel Alex AdmRoomPanel Jonas CreateCustomerPanel Ronni CreateLaneErrorGUI Jesper CreateShiftGUI Jonas CustomerTablePanel Jonas LaneErrorGUI Jesper LaneErrorSeekPanel Jesper LockerChangeCustomer Jonas LockerGUI Jonas LockerRentLocker Jonas LoginGUI Jonas MainGUI Jonas MyTableCellRenderer Ronni OrderFrame Ronni SelectMenuPanel Ronni UpdateCustomerPanel Ronni ViewOrderForm Ronni WPPanel Jonas WorkingPlanGUI Jonas Side 13 af 52

14 SQL scripts createtable script USE dm75_3; CREATE TABLE OrderArr ( orderid INT not null, date DATE not null, starttime TIME not null, endtime TIME not null, amountoflanes INT not null, noofpersons INT not null, noofpersonsonlyfood INT not null, totalprice DECIMAL(8,2), phoneno CHAR(12) not null, roomname VARCHAR(20) not null, cprno CHAR(11) not null, eventname VARCHAR(30) not null, description VARCHAR(255) PRIMARY KEY(orderID) ); CREATE TABLE Customer ( phoneno CHAR(12) not null, fname VARCHAR(30) not null, lname VARCHAR(30) not null, address VARCHAR(100) not null, zipcode CHAR(4) not null, VARCHAR(50), PRIMARY KEY(phoneNo) ); CREATE TABLE Locker ( lockerid INT not null, available INT not null, depositum DECIMAL(6,2) not null, pricepryear DECIMAL(6,2) not null, amountofkeys INT not null, lockertype VARCHAR(10) not null, PRIMARY KEY(lockerID) ); CREATE TABLE Employee ( cprno CHAR(11) not null, fname VARCHAR(30) not null, lname VARCHAR(30) not null, address VARCHAR(100) not null, zipcode CHAR(4) not null, VARCHAR(50), phoneno CHAR(12) not null, Side 14 af 52

15 active INT default(1), PRIMARY KEY(cprNo) ); CREATE TABLE Shift ( shiftid INT not null, starttime TIME not null, endtime TIME not null, hours DECIMAL(4,2) not null, cprno CHAR(11) not null, workingplanid INT not null, PRIMARY KEY(shiftID) ); CREATE TABLE WorkingPlan ( workingplanid INT not null, date DATE not null, location VARCHAR(20) not null, PRIMARY KEY(workingPlanID) ); CREATE TABLE LaneError ( errorid INT not null, description VARCHAR(255) not null, date DATE not null, time TIME not null, cprno CHAR(11) not null, laneno INT not null, errorcode VARCHAR(10) not null, PRIMARY KEY(errorID) ); CREATE TABLE Lane ( laneno INT not null, PRIMARY KEY(laneNo) ); CREATE TABLE LaneErrorDescription ( errorcode VARCHAR(10), errorcodeext VARCHAR(10) not null, errordescription VARCHAR(255) not null, PRIMARY KEY(errorCode) ); CREATE TABLE Event ( eventname VARCHAR(30) not null, priceprperson DECIMAL(6,2) not null, priceprpersononlyfood DECIMAL(6,2) not null, Side 15 af 52

16 active INT default(1), PRIMARY KEY(eventName) ); CREATE TABLE EventMenu ( menuname VARCHAR(30) not null, eventname VARCHAR(30) not null, PRIMARY KEY(menuName, eventname) ); CREATE TABLE Menu ( menuname VARCHAR(30) not null, description VARCHAR(30) not null, PRIMARY KEY(menuName) ); CREATE TABLE LockerCustomer ( lockerid INT not null, phoneno CHAR(12) not null, PRIMARY KEY(lockerID) ); CREATE TABLE Room ( roomname VARCHAR(20) not null, size VARCHAR(10) not null, PRIMARY KEY(roomName) ); CREATE TABLE ZipCodeCity ( zipcode CHAR(4) not null, city VARCHAR(50) not null, PRIMARY KEY(zipCode) ); CREATE TABLE LockerReservation ( reservationid INT not null, date DATE not null, lockertype VARCHAR(10) not null, phoneno CHAR(12) not null, PRIMARY KEY(reservationID) ); ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_orderphoneno FOREIGN KEY (phoneno) REFERENCES Customer(phoneNo); Side 16 af 52

17 ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_orderroomname FOREIGN KEY (roomname) REFERENCES Room(roomName); ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_ordercprno FOREIGN KEY (cprno) REFERENCES Employee(cprNo); ALTER TABLE OrderArr ADD CONSTRAINT fk_ordereventname FOREIGN KEY (eventname) REFERENCES Event(eventName); ALTER TABLE Customer ADD CONSTRAINT fk_customerzipcode FOREIGN KEY (zipcode) REFERENCES ZipCodeCity(zipCode); ALTER TABLE Employee ADD CONSTRAINT fk_employeezipcode FOREIGN KEY (zipcode) REFERENCES ZipCodeCity(zipCode); ALTER TABLE Shift ADD CONSTRAINT fk_shiftcprnocasc FOREIGN KEY (cprno) REFERENCES Employee(cprNo) ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE Shift ADD CONSTRAINT fk_shiftworkingplanid FOREIGN KEY (workingplanid) REFERENCES WorkingPlan(workingPlanID); ALTER TABLE LaneError ADD CONSTRAINT fk_laneerrorcprno FOREIGN KEY (cprno) REFERENCES Employee(cprNo); ALTER TABLE LaneError ADD CONSTRAINT fk_laneerrorlaneno FOREIGN KEY (laneno) REFERENCES Lane(laneNo); ALTER TABLE LaneError ADD CONSTRAINT fk_laneerrorerrorcode FOREIGN KEY (errorcode) REFERENCES LaneErrorDescription(errorCode); ALTER TABLE EventMenu ADD CONSTRAINT fk_eventmenumenuname FOREIGN KEY (menuname) REFERENCES Menu(menuName); ALTER TABLE EventMenu ADD CONSTRAINT fk_eventmenueventname Side 17 af 52

18 FOREIGN KEY (eventname) REFERENCES Event(eventName); ALTER TABLE LockerCustomer ADD CONSTRAINT fk_lockercustomerlockerid FOREIGN KEY (lockerid) REFERENCES Locker(lockerID); ALTER TABLE LockerCustomer ADD CONSTRAINT fk_lockercustomerphoneno FOREIGN KEY (phoneno) REFERENCES Customer(phoneNo); ALTER TABLE LockerReservation ADD CONSTRAINT fk_lockerreservationphoneno FOREIGN KEY (phoneno) REFERENCES Customer(phoneNo); insertintables scripts use dm75_3 INSERT INTO Employee VALUES(' ', 'Ronni', 'Hansen', 'Engvej 16B,1th', '9400', INSERT INTO Customer VALUES (' ', 'Jesper', 'Jensen', 'WinnerWay 1', '9400', insert into LaneErrorDescription values ('P0', 'Pin OOR', 'Uden-for-området'); insert into LaneErrorDescription values ('01', 'PIN 1 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 1'); insert into LaneErrorDescription values ('02', 'PIN 2 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 2'); insert into LaneErrorDescription values ('03', 'PIN 3 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 3'); insert into LaneErrorDescription values ('04', 'PIN 4 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 4'); insert into LaneErrorDescription values ('05', 'PIN 5 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 5'); insert into LaneErrorDescription values ('06', 'PIN 6 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 6'); insert into LaneErrorDescription values ('07', 'PIN 7 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 7'); insert into LaneErrorDescription values ('08', 'PIN 8 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 8'); insert into LaneErrorDescription values ('09', 'PIN 9 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 9'); insert into LaneErrorDescription values ('10', 'PIN 10 Ld', 'Keglerejser timeout kegle 10'); insert into LaneErrorDescription values ('50', 'Detect10', 'Kegle nr. 10 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('51', 'Detect1', 'Kegle nr. 1 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('52', 'Detect2', 'Kegle nr. 2 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('53', 'Detect3', 'Kegle nr. 3 ikke detekteret i diagnose'); Side 18 af 52

19 insert into LaneErrorDescription values ('54', 'Detect4', 'Kegle nr. 4 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('55', 'Detect5', 'Kegle nr. 5 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('56', 'Detect6', 'Kegle nr. 6 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('57', 'Detect7', 'Kegle nr. 7 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('58', 'Detect8', 'Kegle nr. 8 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('59', 'Detect9', 'Kegle nr. 9 ikke detekteret i diagnose'); insert into LaneErrorDescription values ('60', 'A FOUND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('61', 'B FOUND', 'Kontakt B forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('62', 'C FOUND', 'Kontakt C forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('63', 'D FOUND', 'Kontakt D forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('64', 'SM FOUND', 'Kontakt SM forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('65', 'G FOUND', 'Kontakt G forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('66', 'ST FOUND', 'Kontakt ST forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('67', 'OOR FOUND', 'Kontakt OOR forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('70', 'A NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('71', 'B NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('72', 'C NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('73', 'D NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('74', 'SM NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('75', 'G NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('76', 'ST NTFND', 'Kontakt A forventes ikke men blev fundet'); insert into LaneErrorDescription values ('90', 'Invid 0', 'Ugyldig maskintilstand 0'); insert into LaneErrorDescription values ('91', 'Invid 1', 'Ugyldig maskintilstand 1'); insert into LaneErrorDescription values ('92', 'Invid 2', 'Ugyldig maskintilstand 2'); insert into LaneErrorDescription values ('93', 'Invid 3', 'Ugyldig maskintilstand 3'); insert into LaneErrorDescription values ('94', 'Invid 4', 'Ugyldig maskintilstand 4'); insert into LaneErrorDescription values ('95', 'Invid 5', 'Ugyldig maskintilstand 5'); insert into LaneErrorDescription values ('EJ', 'ElevJam', 'Elevatorstop'); insert into LaneErrorDescription values ('EL', 'Pin Cnt', 'Kegletællerkontakt kortsluttet i 5 sekunder'); insert into LaneErrorDescription values ('J1', 'TS1 Jam', 'Stopkontakt TS-1'); insert into LaneErrorDescription values ('J2', 'TS2 Jam', 'Stopkontakt TS-2'); Side 19 af 52

20 insert into LaneErrorDescription values ('', 'BA', 'Acceleratormotor (overbelastet)'); INSERT INTO Lane VALUES(1); INSERT INTO Lane VALUES(2); INSERT INTO Lane VALUES(3); INSERT INTO Lane VALUES(4); INSERT INTO Lane VALUES(5); INSERT INTO Lane VALUES(6); INSERT INTO Lane VALUES(7); INSERT INTO Lane VALUES(8); INSERT INTO Lane VALUES(9); INSERT INTO Lane VALUES(10); INSERT INTO Lane VALUES(11); INSERT INTO Lane VALUES(12); INSERT INTO Lane VALUES(13); INSERT INTO Lane VALUES(14); INSERT INTO Lane VALUES(15); INSERT INTO Lane VALUES(16); INSERT INTO Lane VALUES(17); INSERT INTO Lane VALUES(18); INSERT INTO Lane VALUES(19); INSERT INTO Lane VALUES(20); INSERT INTO Lane VALUES(21); INSERT INTO Lane VALUES(22); INSERT INTO Lane VALUES(23); INSERT INTO Lane VALUES(24); INSERT INTO Lane VALUES(25); INSERT INTO Lane VALUES(26); INSERT INTO Lane VALUES(27); INSERT INTO Lane VALUES(28); INSERT INTO Lane VALUES(29); INSERT INTO Lane VALUES(30); INSERT INTO Room VALUES ('Cafe', '30 Pers'); INSERT INTO Room VALUES ('Cafeteria', '100 Pers'); INSERT INTO Room VALUES ('Mødelokale1', '20 Pers'); INSERT INTO Room VALUES ('Mødelokale2','40 Pers'); INSERT INTO Event VALUES ('Bøf & Bowl', 125, 74); INSERT INTO Event VALUES ('Buffet nr 1', 125, 125); INSERT INTO Event VALUES ('Buffet nr 2', 156, 156); INSERT INTO Event VALUES ('Dansk Middag nr 1', 78, 78); INSERT INTO Event VALUES ('Dansk Middag nr 2', 99, 99); INSERT INTO Event VALUES ('Pizza & Bowl', 105, 105); INSERT INTO Event VALUES ('Børnefødselsdag', 74, 74); INSERT INTO Event VALUES ('Ikke specificeret arr', 0, 0); INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2000, 'Frederiksberg'); INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2100, 'København Ø') INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2200, 'København N'); INSERT INTO ZipCodeCity VALUES(2300, 'København S'); og så videre.(fylder 10 sider, derfor udeladt) Side 20 af 52

21 Valg af projekt Sejlflod hotel Sejlflod hotel, det var tanken at projektet skulle gå ud på at lave et system, der gør det nemmere for medarbejdere, at tage de vagter der nu burde være i forhold til de arrangementer som Sejlflod hotel tager imod fra kunder. Ydermere skulle det være muligt for Sejlflod hotel, at ligge evt. nye arrangementer som så tjenerafløserne kan gå ind og melde sig til hjemme fra, altså på ekstern pc. Der skal så være en administrator der kan godkende dem, der har meldt sig til at tage de vagter der er lagt ud. Tik Tak Ure Et system der gør det nemmere for evt. medarbejdere i virksomheden, at holder styr på lager, såsom, hvad har vi? hvad har vi ikke? hvad skal vi bestille? har vi nogle ure der skal repareres eller som ikke er afhentet endnu? Et kunde-/fakturasystem, der kan gøre det nemmere at finde og holde styr på fakturaer på evt. reparation af ure, og salg af ure og tilbehør. Bowling center Løvvang Bowling Center har lige nu et manuelt system. Der skal udfyldes en del papirarbejde i forhold til arrangementer der skal afholdes i centret, eller når der sker en fejl på maskinerne. Dette skal registreres hver gang det sker. Arbejdsplanen er et Excel-dokument på en intern computer, der står i centeret. Det vil sige at hvis der evt. sker ændringer, så kan medarbejderen ikke være sikker på at se dem før han/hun selv kigger på vagtplanen. Dette bliver man så nødt til hver gang man møder på arbejde. Her kan man gå ind og lave et medarbejdersystem, som man kan tilgå via en ekstern pc, så den enkelte medarbejder kan se sin arbejdsplan hjem fra og se om der er evt. ekstra vagter eller om der er arrangementer hvor manageren har bedt om et par ekstra om at hjælpe. Vedligeholdelse af baner foregår i dag ved, at en teknikker laver en månedsmappe med et Worddokumenter, som man så hver gang skal ind og udfylde, hver gang der sker en fejl på maskinen/banen. En lille applikation, hvor de enkelte medarbejdere kan gå ind og skrive de informationer der er krævet, og så gemme dette notat i en database, hvor man så kan trække en for eksempel en måneds problemer ud i en rapport, hvor det fremgår hvilke fejl der har været samt hvornår og hvor mange. Side 21 af 52

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt INFORMATIONS TEKNOLOGI B Eksamensprojekt Morten Kristensen, 3.a 17-04-2009 TITELBLAD Projektet Titel: Undertitel: Fag: Vejledere: Eksamensprojekt En god it løsning til private Informations teknologi B

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere