FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT"

Transkript

1 GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet til administration af firmaers afgange. Alle de firmaer, der er registreret i Danmark, som jævnligt køber internationale flyrejser, og som ikke har indgået en separat aftale med Finnair Plc (herefter kaldet "Finnair"), er berettiget til medlemskab. Medlemskabet er dog ikke åbent for firmaer, der sælger flyafgange. Medlemskabet er firmaspecifikt, og de firmaer, der hører til den samme gruppe af firmaer eller til andre konsortier, skal hver især tilmelde sig programmet separat. Hvert firma er kun berettiget til at tilmelde sig programmet med ét kundenummer. Firmaet skal udpege en af sine medarbejdere som kontaktperson for medlemskabet (herefter kaldet "kontaktperson"). Kontaktpersonen skal i tilmeldingsformularen bekræfte, at han eller hun er berettiget til at indgå en aftale på vegne af firmaet. Kontaktpersonen skal sørge for, at de firmaoplysninger, der videregives til Finnair, er korrekte. Al kommunikation angående programmet mellem firmaet og Finnair skal foregå via kontaktpersonen. Firmaet kan ændre kontaktpersonen ved at opdatere oplysningerne om den nye kontaktperson enten ved at logge ind på den firmaspecifikke Finnair-hjemmeside eller ved at sende en , der angiver navn på og kontaktoplysninger for den nye kontaktperson, til følgende adresse: MEDLEMSKAB, INDGÅELSE AF EN AFTALE OG FIRMAETS ANSVAR MEDLEMSKAB Der er ingen gebyrer forbundet med medlemskabet. Firmaet kan tilmelde sig programmet ved at udfylde en tilmeldingsformular. Tilmeldingsformularen kan kun udfyldes på internettet på I tilmeldingsformularen skal firmaet forpligte sig til at overholde programmets vilkår og betingelser, der er beskrevet heri, og til at bekræfte, at de oplysninger, der er givet til Finnair, er korrekte. Finnair sender ikke nogen kopier af tilmeldingsformularen, der er udfyldt af firmaet, eller af vilkårene til firmaet. Finnair forbeholder sig retten til efter eget skøn at beslutte, om de vil indgå en aftale med et firma, der opfylder de kriterier, der er beskrevet i afsnittet "Generelt". INDGÅELSE AF EN AFTALE OG AFTALEPERIODEN En aftale mellem Finnair og et firma om tilmelding til programmet træder i kraft, efter at (i) firmaet har udfyldt tilmeldingsformularen (se afsnittet Medlemskab) og sendt formularen via internettet til Finnair, og efter (ii) Finnair har accepteret firmaets tilmelding og registreret firmaets medlemskab. Finnair informerer firmaet om modtagelse af tilmeldingsformularen. Finnair sender en til kontaktpersonen med firmaets kundekode, første brugers brugernavn og adgangskode til internettjenesterne. Aftalen er gældende fra dette tidspunkt og skal ikke fornyes i løbet af medlemskabet. Firmaets kundekode, brugernavn og adgangskode forbliver de samme i løbet af hele medlemskabet, hvis Finnair ikke informerer om andet enten via eller brev. Firmaet kan vælge at begynde aftalen ved enten den måned, hvor de har tilmeldt sig, eller den efterfølgende måned. Hvis firmaet vælger den igangværende måned, er kun de afgange, der anvendes efter tilmeldingsdatoen, gældende. Hvis det senere viser sig, at et firma blev accepteret i programmet, selv om de kriterier, der er beskrevet i disse vilkår, ikke er blevet opfyldt af firmaet, er Finnair, i henhold til bestemmelserne i afsnittet "Ophør af programmet, ændringer i programmet og ophør af medlemskab", berettiget til straks at opsige aftalen mellem Finnair og firmaet. Det pågældende firma er i dette tilfælde ikke berettiget til firmabilletterne i programmet. FIRMAETS ANSVAR

2 Hvis oplysningerne om firmaet ikke er korrekte, eller hvis der har været efterfølgende ændringer i oplysningerne, skal firmaet informere Finnair derom enten ved at logge på Finnair Corporate-hjemmesiden og opdatere de specifikke firmaoplysninger eller ved at sende en til følgende adresse: Firmaet skal aktivt følge de køb, der er registreret under firmaets kundenummer, og informere Finnair, i henhold til bestemmelserne i afsnittet "Opfølgning af niveaubestemmende afgange og totalsum for rejse", om eventuelle fejl i de registrerede køb. Firmaet skal opbevare reservationsreferencer eller billetnumre som bevis på afgangene. Derudover skal firmaet holde sig selv orienteret om eventuelle ændringer i vilkårene og programmet. Finnair informerer medlemsfirmaer om ændringer på internettet. FIRMAETS RETTIGHEDER RET TIL FIRMABILLETTER Når firmaet deltager i programmet, har det ret til særlige rabatgivende flybilletter (herefter kaldet "firmabilletter"), der er baseret på firmaets rejsevolumen. Rejsevolumen vil afgøre rabatniveauet for firmaet. NIVEAUBESTEMMENDE AFGANGE De kvalificerede afgange, der tages i betragtning ved bestemmelse af niveauet, er flybilletter til internationale Finnair-rutefly eller pakkerejsefly, der er købt i Danmark, og er afgange på et Finnair-fly, forudsat at (i) firmaets kundenummer er registreret ved flyreservationen, og at (ii) den pågældende flybillet er blevet anvendt i løbet af aftaleperioden. Prisen, der tages i betragtning, skal være den aktuelle pris på flybilletten (lufthavnsskatter, passagergebyrer og andre afgifter fra myndigheder skal være trukket fra prisen). Udløbne, indløste, ubenyttede og annullerede billetter og billetter til afgange, der er blevet omdirigeret til et andet flyselskab, inkluderes ikke i de niveaubestemmende afgang. Hvis en Finnair-afgang annulleres på grund af årsager, der kan tilskrives Finnair, eller på grund af force majeure (annullering af afgang på grund af vejrforhold eller på grund af andre årsager, der er uden for Finnairs kontrol), bliver afgangen ikke inkluderet i niveaubestemmende afgange eller totalsummen for rejsen. Derudover skal de afgange, der oprindeligt skulle foretages på et Finnair-fly, ikke inkluderes i niveaubestemmende afgange eller totalsummen for rejsen, hvis afgangen, på baggrund af omdirigering, har været foretaget på et fly fra et andet flyselskab. Gratis billetter, kontraktbilletter, bonusbilletter, ombyttelige billetter samt rejsebonusser i Finnair Plus frequent flyerprogrammet tages ikke i betragtning ved beregning af kontraktrejser. Derudover skal de afgange, der hører til inden for rækken af ansøgninger til andre programmer, eller afgange med reducerede priser anvendt af rejsebranchen, ikke tages i betragtning ved beregning af kontraktrejser. Codeshare-afgange med Finnairs samarbejdspartnere gælder ikke som niveaubestemmende afgange. Hvis kun en del af rejsen er foretaget på et Finnair-fly, skal det beløb, der er modtaget af Finnair for den pågældende afgang, ikke tages i betragtning ved beregning af niveaubestemmende afgange. En del af en rejse, der flyves i Finland, skal inkluderes i prisen på et internationalt rutefly, hvis den pågældende indenrigsafgang er inkluderet på den samme flybillet som den internationale afgang (f.eks. hvis en person flyver med én flybillet på et Finnair-rutefly fra London til Oulu via Helsinki, skal afgangen fra Helsinki til Oulu inkluderes i de niveaubestemmende afgange). Firmaets niveaubestemmende afgange afgør, hvilken rabatprocent der tildeles på firmabilletterne. Flybilletter kan reserveres og købes på et rejsebureau, Finnair-bureau eller Finnairs internetsider på Afgangen bliver taget i betragtning ved beregning af niveaufastsættende afgange, hvis kundenummeret blev registreret ved reservationen, da den respektive reservation blev foretaget. Kundenummeret kan kun tilføjes til reservationen på et senere tidspunkt, hvis tilføjelsen foretages forud for den sidste afgang i turen, der foretages på et Finnair-fly (Finnairs flyselskabskode AY og et trecifret flynummer). Kundenummeret kan ikke inkluderes i reservationen efter starten af den sidste afgang på et Finnair-fly.

3 Firmaets medarbejdere og de personer, hvis afgange er blevet betalt af det pågældende firma, er berettiget til at bruge firmaets kundenummer. Firmaets medarbejdere er kun berettiget til at bruge kundenummeret for afgange, der er blevet betalt af firmaet. De personer, der er beskrevet ovenfor, skal kunne bevise deres identitet ved anmodning samt deres ret til at bruge firmaets kundenummer. Medarbejderne kan f.eks. bevise deres identitet og deres ret til at bruge kundenummeret ved at fremvise et id-kort, der er udstedt af det pågældende firma. Programmet udelukker ikke muligheden for at optjene Finnair Plus-point i henhold til Finnair Plus frequent flyer-programmet. RABAT I HENHOLD TIL NIVEAU Den rabat, der gives, afhænger af, hvilket niveau firmaet er i. Kort fortalt er der tre niveauer (Silver, Gold og Platinum), og niveauet fastsættes i henhold til beløbet for firmakøb inden for en vis tidsperiode (6 måneder). De opdaterede rabatniveauer kan findes på Finnairs hjemmeside. OPFØLGNINGSPERIODE OG NIVEAUPERIODE Ved at tilmelde sig programmet bliver firmaet automatisk tilmeldt på Silver-niveau og er berettiget til rabatterne, der er beskrevet på internettet. Opfølgningsperioden begynder altid, når firmaets niveau ændres, og varer i seks (6) rapporterede måneder. Hvis niveauet er det samme i seks (6) måneder, begynder en ny opfølgning automatisk, når den forrige opfølgningsperiode er afsluttet. En ny opfølgningsperiode begynder altid i starten af en kalendermåned. En ny opfølgningsperiode begynder, når beløbet for de niveaubestemmende indtægter overskrider en af grænserne beskrevet på hjemmesiden (derfor kan en ny opfølgningsperiode og niveauperiode begynde midt i den forrige opfølgnings- og niveauperiode, hvor firmaet var berettiget til en mindre rabat). Beløbet for niveaubestemmende indtægter annulleres, hver gang firmaet når til et nyt niveau, og en ny opfølgningsperiode og en ny niveauperiode begynder. En ny niveauperiode begynder altid i starten af en kalendermåned. OPFØLGNING AF NIVEAUBESTEMMENDE AFGANGE OG TOTALSUMMEN FOR REJSER Firmaet kan følge beløbet for de niveaubestemmende indtægter og totalsummen af flyrejser på internettet på -> Rapporter efter login. Firmaet skal sikre, at brugeridentifikationskoden og adgangskoden ikke videregives til eksterne parter. Det månedlige beløb for niveaubestemmende indtægter og totalsummen for rejser vil kunne ses, efter at flyrejserne er blevet registreret under firmaets kundenummer. Oplysningerne om niveaubestemmende indtægter og totalsummen for rejser for en bestemt måned vil være registreret efter ca. 30 dage at regne fra den pågældende måneds afslutning. Rapporterne vil være baseret på de respektive afgangsdatoer. Finnair forbeholder sig ret til at fjerne eventuelle afgange fra kundenummeret, hvis afgangene er blevet forkert registreret under kundenummeret. Hvis firmaet mener, at der er en fejl i de niveaubestemmende indtægter og totalsummen for rejser, der er registreret under kundenummeret, skal firmaet informere Finnair om fejlen ved at sende en til inden for tre (3) måneder fra slutningen af den respektive måned. Hvis ikke firmaet har fremsat nogen klager inden for den ovennævnte periode, anses firmaet for at have accepteret de niveaubestemmende indtægter og totalsummen af rejser for den pågældende måned. Hvis Finnair og firmaet er uenige om beløbet for de niveaubestemmende indtægter og totalsummen for rejser, skal firmaet over for Finnair fremvise de oprindelige reservationsreferencer og billetnumre som bevis på afgangene.

4 De niveaubestemmende afgange og totalsummen for rejser, der er registreret under firmaets kundenummer, kan ikke overføres eller kombineres med et kundenummer for et andet firma. Firmaet kan kun være tilmeldt ét program ad gangen. De niveaubestemmende indtægter og totalsummen for rejser kan ikke overføres fra firmaets kundenummer til et andet program. FLYRESERVATION OG BILLETKØB Den tidligere definerede firmabillet fås gennem Finnair Corporate-programmets internettjeneste på og hos det rejsebureau, som kunden har angivet ved tilmelding til programmet. Ved online flyreservation og billetkøb på skal kunden logge på med et brugernavn og en adgangskode. Firmaet er ansvarligt for behørig opbevaring af bruger-id'et og adgangskoden. Kontaktpersonen kan også gemme rejseprofiler i programmet under Brugeradministration. Firmaet er ansvarlig for at bestemme de forskellige brugerniveauer. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller andre tab, som firmaet eller en tredjepart oplever på grund af misbrug af bruger-id'et, adgangskoden eller kortene. Alle Finnairs billettyper kan købes via programmets internetbaserede reservationstjeneste. Alle billetregler kan ses på under reservation og betaling af en billet. Betingelserne findes på OPHØR AF PROGRAMMET, ÆNDRINGER I PROGRAMMET OG OPHØR AF MEDLEMSKAB OPHØR AF PROGRAMMET Finnair kan til hver en tid nedlægge programmet eller erstatte programmet med et andet program ved at informere medlemsfirmaet om dette via , på internettet eller på skrift mindst halvfems (90) dage inden programmets ophør eller udskiftningen af programmet med et andet program. Hvis programmet nedlægges, vil de tidligere angivne firmabilletter kunne findes på og hos kundens rejsebureau frem til en dato, der er fastsat af Finnair. Dog er billetten tilgængelig i mindst tredive (30) dage efter meddelelsen om programmets ophør. Hvis programmet erstattes med et andet program, vil de tidligere angivne firmabilletter kunne findes på og hos kundens rejsebureau frem til en dato, der er fastsat af Finnair. Dog er billetten tilgængelig i mindst tredive (30) dage efter meddelelsen om erstatning af programmet. Hvis programmet erstattes med et andet program, er Finnair berettiget til at overføre beløbet for de niveaubestemmende indtægter til det nye program på en sådan måde og med sådanne begrænsninger, som det angives af Finnair. Finnair er ikke ansvarlig for betaling af eventuelle erstatninger til medlemsfirmaerne med hensyn til tab, medlemsfirmaerne evt. pådrager sig som resultat af overførslen. OPSIGELSE AF AFTALEN Finnair er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen, hvad angår et bestemt firmas medlemskab, ved at give underretning via eller på skrift til det pågældende medlemsfirma mindst halvfems (90) dage forud for ophørsdatoen. Finnair er til enhver tid berettiget til med øjeblikkelig virkning at opsige aftalen, hvad angår et bestemt firmas medlemskab, hvis der ikke er registreret nogle kvalificerende afgange under virksomhedens kundenummer i 12 på hinanden følgende måneder. Finnair giver skriftligt den respektive medlemsvirksomhed besked om opsigelsen. Firmaet er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen, hvad angår dets medlemskab, uden forudgående varsel ved at informere Finnair om opsigelsen via til følgende adresse: Når Finnair har modtaget meddelelsen, vil alle niveaubestemmende afgange, der er samlet under firmaets kundenummer, blive annulleret.

5 ANNULLERING AF AFTALEN Finnair er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen, hvad angår et bestemt firmas medlemskab, med øjeblikkelig virkning af en årsag, der kan tilskrives det pågældende firma. Finnair er i så tilfælde berettiget til at beholde de indtægter, der er registreret under firmaets kundenummer, uden forudgående varsel og uden forpligtelse til at betale eventuelle refunderinger eller erstatninger til firmaet. Finnair informerer firmaet enten via eller på skrift om aftalens ophør, årsagen til ophøret og annulleringen af de niveaubestemmende indtægter. Et eventuelt brud på disse vilkår eller fremsendelse af forkerte oplysninger til Finnair kan f.eks. betegnes som en årsag, der kan tilskrives firmaet. ÆNDRINGER I PROGRAMMET Finnair er til enhver tid berettiget til, efter eget skøn, at foretage ændringer i programmet, disse vilkår og de rabatter, der gives medlemsfirmaerne (inklusive ændringer i definitionen af de niveaubestemmende indtægter, perioden, som niveaubestemmende indtægter samles i, samt ændringer i procedurer, (og) måder og midler til rabatten). Ændringer træder i kraft øjeblikkeligt og uden forudgående varsel, medmindre Finnair meddeler andet. Finnair informerer medlemsfirmaerne om ændringerne på internettet. Medlemsfirmaer accepterer ændringerne ved at fortsætte med at registrere afgange i programmet. Hvis et medlemsfirma ikke accepterer ændringerne, er firmaet berettiget til at opsige medlemskabet i henhold til afsnittet "Opsigelse af aftalen af et medlemsfirma". Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der skyldes ændringerne (inklusive tab af fordele og reduktioner af fordele), og Finnair er ikke forpligtet til at kompensere for disse tab på nogen måde eller betale eventuelle erstatninger for disse tab. ANDRE BETINGELSER OPLYSNINGER OM PROGRAMMET PÅ INTERNETSIDERNE Finnair er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i oplysningerne vedrørende programmet på Finnairs internetsider. ANSVARSBEGRÆNSNING Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder eller fejl på deres internetsider med hensyn til programmet. Den tjeneste, der er beskrevet i disse vilkår, bliver tilbudt som beskrevet i disse vilkår og på internetsiderne. Finnair stiller ingen garantier, hvad angår tjenesten eller oplysningerne vedrørende programmet. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte eller hændelige skader eller tab, medlemsfirmaet pådrager sig, hvad angår dets medlemskab, medmindre Finnair har forårsaget skaden eller tabet forsætligt eller på grund af grov uagtsomhed. Skader eller tab, der er pådraget i forbindelse med medlemskabet, indbefatter bl.a. (i) skader, der er opstået som resultat af brug af tjenesten, og skader, der relaterer til brug af tjenesten, (ii) skader, der er opstået som resultat af brug af Finnairs internetsider, og skader, der relaterer til brugen af Finnairs internetsider, og (iii) skader, der er opstået som resultat af afbrydelser, forsinkelser eller andre funktionsfejl i brugen af Finnairs internetsider. MEDLEMSFIRMAERNES ANSVAR Hvis der fremsættes et søgsmål mod Finnair baseret på medlemskabet af et medlemsfirma eller på brugen af tjenesten, der leveres af programmet, af medlemsfirmaet, skal det respektive medlemsfirma betale Finnair alle erstatninger og udgifter, som Finnair pådrager sig som resultat af søgsmålet. GÆLDENDE LOVGIVNING OG AFGØRELSE AF UOVERENSSTEMMELSER Lovgivningen i Finland er gældende for programmet, og eventuelle uoverensstemmelser vil blive løst i retten i Vantaa.

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Vilkår og betingelser for EkstraFerier

Vilkår og betingelser for EkstraFerier Vilkår og betingelser for EkstraFerier Disse bestillingsbetingelser udgør sammen med vores cookies og fortrolighedspolitikker samt eventuelle andre skriftlige oplysninger, som vi har gjort dig opmærksom

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Aftalevilkår for SAS Corporate Program Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr. 25 59 81 13 Afdeling CPHNC Postboks 150 2770 Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere