Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Redegà relse til registrant REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Anvisninger på farvevalg. Løkken er oprindelig en hvid by. Facader, der er kalket i gul farve, med hvide gesimser, vindueslysninger, sålbænke og tegltagets forskælling, dukker op i midten af 1800-tallet. Traditionelt har den gule farve i Løkken været blandet ved hjælp af okker og ikke jernvitriol eller oxydgul. Den gule har været karakteristisk ved at være meget lys. En del af Løkkens nuværende huse bør overvejes at skifte facadefarve til hvid, særligt ældre, lave bygninger, som antagelig oprindelig har haft hvide facader. Nedenstående skemaer angiver eksempler på farvevalg til facader og træværk. Følgende farver anbefales: Facader/murværk Gul Hvid 1. Kalk: 25 kg hvid stampet kalk 1,5 kg okker 2. KEIM s silikatmaling: Skalcem 100: Mellemgul 1/ hvid (1/Skalcem 100 mellemgul er for mørk, derfor bør farvepulveret blandes med Skalcem hvid). Træværk Hvid Svenskrød Grøn Sort 1. RAL: GORI 88: 504 svenskrød 222 sort umbra 3. Sadolin Pinotex: 542 svenskrød 920 sort Sådan behandler man Løkkens huse korrekt Dette afsnit er en vejledning i vedligeholdelse af typiske Løkkenhuse. Vi gennemgår typiske bygningsdele og begynder oppefra: Skorstene Den typiske gamle "Løkkenskorsten" er ikke så slank som de tilsvarende typiske skorstene i købstæderne, sådan som de vises i vejledninger om vedligeholdelse af gamle by- og landshuse. Løkkenskorstenen findes også flere steder i det gamle Hjørring, så der er muligvis tale om en lokal model.

24 Redegà relse til registrant Side 2 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Typisk for Løkkenskorstenen er det ret korte "skaft" og fraværet af et "bånd" på skaftet. På billederne nedenfor ses eksempler på skorstene, der vil kunne anvendes ved rekonstruktioner på ældre huse og ved nybyggeri. Tagbeklædning De oprindelige tage har været stråtage. Disse tage er blevet afløst af paptage, stålpladetage og tegltage. Som noget specielt for denne del af Vendsyssel har mange huse også haft tage med betontagsten som et "oprindeligt" materiale, grundet lokal produktion. I forhold til bygningernes proportioner og byggestil er tegltaget eller taget med betontagsten oftest det mest klædelige, uden at man derfor kan kalde dem de mest "rigtige" materialer. Problemet med tage af eternitbølgeplader er ikke i så høj grad de store formater, som tilbøjeligheden til at kombinere dette materiale med etablering af store udhæng, der afgørende forandrer husets fremtoning. Med bølgepladeløsningen forsvinder samtidig den elegante opskalkning af taget, der giver det tunge tagmateriale en visuel lethed. Kviste Kviste er i de ældste huse som regel senere tilføjelser. De fleste, oprindelige kviste er forholdsvis små og spænder kun over et eller to spærfag. Da, de ældste huse hovedsagelig

25 Redegà relse til registrant Side 3 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT er huse med små proportioner, bør kviste også være skaleret ned i forhold til bygningen. For store kviste kan få huset til helt at miste "balancen". Det samme gælder tagvinduer, der bør begrænses til den nødvendige størrelse som redningsåbninger. Brug hellere flere små tagvinduer, end få store. Gavlkvist eller frontispice Disse bygningstilføjelser er fra gammel tid de mest anvendte former for udvidelser af det traditionelle længehus. Gavlkvisten må heller ikke blive for bred i forhold til bygningens længde. Den store bredde kan dog, som det ses på eksemplet herunder til venstre, dæmpes visuelt af bindingsværkkonstruktionen. Gavlkvist anbefales ved en række af de ældre huse som evt. udvidelsesmulighed.

26 Redegà relse til registrant Side 4 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Gavlkviste bør i fronten fremstå i facadens materialer og farver. Flunkerne (siderne) kan beklædes med zink eller med malet træ. Taget kan udmærket beklædes med afvigende materialer som zink og kobber. Dette vil være naturligt i mange tilfælde, hvor taget har lavere hældning end hovedhuset. Facader De fleste gamle huse har pudsede eller vandskurede facader, der er overfladebehandlet med kalk eller tjære og maling. De kalkede facader har deres oprindelse i de lerklinede tavl (udfyldninger i bindingsværk), der kun kunne holde vandet ude, hvis de blev beskyttet af f.eks. kalk. En anden fordel ved kalkning var og er, at man kan udskifte dele af en facade med andre materialer, pudse og kalke det og opnå en ensartet facade. Også ændringer i dette århundrede med flytning af vinduer og døre er sket med denne teknik. Ser man på gamle billeder fra byen er det tydeligt, at der er foregået en løbende modernisering af mange huse med en glidende overgang fra bindingsværk til grundmuret

27 Redegà relse til registrant Side 5 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT hus. Se eksempelvis billedet fra 1890 af Den Skæve Linie set fra Smørkræmmerens Pakhus, lokalplanens redegørelse side 7. Den oprindelige farve på husene er efter sigende hvid kalk. Den nu dominerende, gule farve er kommet i slutningen af dette århundrede og er en turistpåvirket "afsmitning" fra Skagen. De kalkede facader forbinder huse fra forskellige tidsaldre og skaber et flot og lyst farvespil i husrækken Pudsning og kalkning kanskjule facadeændringer, og bygninger kan gives slægtskab trods ombygninger. De ældste huse har altid været kalkede og bør ikke skalmures eller beklædes med træ eller andet. Lyset reflekteres i de kalkede facader og skaber lyse og tiltalende gade- og gårdrum. Specielt ved omfattende renoveringer er det en fordel at forbinde nyt og gammelt med pudsning eller vandskuring. Mure og faste hegn

28 Redegà relse til registrant Side 6 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Et karakteristisk træk i Løkken er de flotte hegn i form af mure i skel mod veje, stier og naboer. Disse mure findes i forskellige højder og i flere farver. Ofte ses muren med hvidkalkede søjler og overligger samt okkergule blændinger. Det er vigtigt at bevare disse elementer, ligesom man vil kunne tage sådanne løsninger i anvendelse ved renoveringer og nybyggeri i lokalplanområdet. Eksempel på lidt højere og helt hvidkalket mur om grund på Søren Madsens Vej:

29 Redegà relse til registrant Side 7 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Vinduer Store glasformater har altid været dyre. Derfor er de ældste vinduer småsprossede, torammede vinduer. De afløstes af de torammede vinduer med 3 ruder i hver ramme. Det er denne type, der er mest fremherskende i de gamle huse i Løkken Dette vindue afløses i midten af 1800-tallet af flagvinduet eller dannebrogsvinduet, som det ofte kaldes her i landet. De første udgaver af dannebrogsvinduer havde ofte en vandret sprosse i de underste rammer, som det i dag kan ses i nordfacaden i Jennys Hus. I en af bøgerne om Løkken, af Chr. Brix Kjeldgaard, findes et billede fra gården til forgængeren for Jennys Hus. Her ses til højre i billedet endnu de gamle småsprossede vinduer, medens vinduerne til venstre er udskiftet til de nyere torammede vinduer. De 3 grundtyper af originale vinduer i Løkken fra 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Vinduet længst til venstre er dog af nyere dato og er lavet med glaslister, hvilket giver et visuelt noget "tungere" vindue. De øvrige vinduer har rammer og sprosser med den mere elegante kitfals. Herunder de gamle flagvinduer med vandret sprosse i Jennys Hus. Bemærk endvidere de Bindesbøll-inspirerede røde bånd og den gamle sålbænksløsning, der er integreret i det nederste facadebånd. I begyndelsen af 1900-tallet kommer det brede 3-fags vindue med den hævede ramme i midten, af nogle kaldet Frederiksbergvinduet. I den lidt større udgave er den midterste ramme ofte lidt bredere. I mange huse ses dette vindue i kombination med flagvinduer.

30 Redegà relse til registrant Side 8 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Misforstået omsorg for gamle huse Vinduer i en bygning er lige så væsentlige som øjne i et ansigt. For store vinduer i et for lille hus giver ikke bare et uharmonisk ydre, men også uhensigtsmæssige indbliksgener i huset. Ofte betyder en vinduesudskiftning til større vinduesformater, at det meste af vinduet efterfølgende fyldes ud med store gardiner. På denne måde er resultatet blot et større varmetab om vinteren og en større opvarmning om sommeren. Når en fagopdelt facade med en fast og jævn vindues- rytme ændres til en facade med færre og større vinduer, bliver facaden let "urolig" og uharmonisk. Det forsøges ofte udbedret med skodder eller pynt på facaden. Skodder kan være udmærkede, hvis de kan gøre nytte, dvs. kan lukkes for vinduerne. Det kan bruges i sommerhuse, der forlades i længere perioder, eller i pakhuse, hvor de måske ligefrem erstatter vinduer. I sydeuropa bruges skodder til at holde varmen ude. Smørkræmmerens Pakhus er et af de få huse i Løkken, der er født med skodder. Desværre er flere af de nye skodder på pakhuset lavet forkert, så de ikke kan lukke ind i falsen omkring vinduet. På rigtige skodder ses revlerne som et Z, når skodderne er åbne, og beslagene til hængslerne er først synlige, når skodden er lukket. Glasbyggestenene i vindueshullerne er ikke originale, og de bør erstattes af vinduer. Endelig viser det smukke pakhus et eksempel på en meget dominerende og uskøn skiltning. Ejere, der virkelig ønsker at forkæle deres hus, ofrer i flere tilfælde småsprossede vinduer med "buede ruder". Der findes forskellige øgenavne til denne type vinduer, eksempelvis: "Overtryksruder", "Dolly Parton-vinduer", "H.C. Andersen-vinduer" mv. I dag fås disse produkter oftest i termoudgave. Det buede glas forhindrer i nogen grad indblik. Skodder er ikke autentiske på helårshuse/boliger i Løkken. På Smørkræmmerens flotte pakhus er skodder autentiske, men desværre forkert rekonstrueret og placeret og uanvendelige til deres egentlige formål.

31 Redegà relse til registrant Side 9 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Det kan være en fordel i de smalle gader og til de lave huse i plan med gaden. Det er blevet fremført, at de buede glas er de oprinde- lige glas til småsprossede vinduer. Det skyldes, at helt gamle vinduesglas blev lavet ved, at det smeltede glas blev hældt ud på en plade, som når man laver pande- kager. Herved blev glasset synligt tykkere på midten, og når man så gennem sådanne ruder, var det lidt som at se gennem bunden af et drikkeglas. Der er ikke noget i vejen for, at man kan isætte hånd- smeltet glas i sine vinduer og opnå den gamle virkning af glas med "linsevirkning". Men moderne termoruder med krum overflade har ikke noget med gamle huse at gøre. Ikke på vore breddegrader. Desværre er det som før nævnt ofte ejere, der gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt for deres hus, der lader sig overtale til at tilføje denne forlorne romantik. Men det gør det ikke mindre forkert, og derfor vil det i kke kunne lade sig gøre under administrationen af en og er bevaringsplan. Termoruder med buede glas er overdreven romantik og er ikke autentiske gamle vinduer. Kunstige sprosser lagt ind mellem glassene i en termorude har ikke de kvaliteter, som et rigtigt udført snedkervindue i de rette proportioner kan tilføre et gammelt hus. Udvendig tophængt ramme med løse sprosser er en rengøringsvenlig, men ikke autentisk løsning, og vil kun kunne forringe bygningens værdi Forkert udførte flagvinduer misklæder en i øvrigt autentisk facade. At lave et flagvindue er ikke Vinduer af plastmateriale må ikke anvendes i gamle bevaringsværdige huse. Specielt ikke, når

32 Redegà relse til registrant Side 10 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT bare et spørgsmål om at dele vinduet med et "kors". proportioneringen og opdelingen tilmed er uharmonisk. Vinduer af aluminium klæder ikke gamle huse. Heller ikke selv om proportioneringen, som i dette tilfælde, er i orden. Skodder er ikke autentiske på Løkkenhuse og bør fjernes. Det er et element, der er tilført egnen med sommerhusene. Generelt om de ældste huse De første og ældste huse har som tidligere nævnt fremtrådt som meget lave, (hvid)kalkede huse, nogen steder delvist i bindingsværk. Tagene har været stråtækte. Skorstenene har været forholdsvis lave og kraftige, som det i dag kan ses på Bymuseet. Mange huse har bestået af to vinduer og en dør. Udskiftning af stråtagene er ofte sket med paptage eller med pandeplader. Dette kan også ses på de gamle billeder fra byen. Det skyldes bl.a., at et stråtag er et forholdsvis let tag, hvorfor spærene ikke er dimensioneret til at bære et tungt tagmateriale som tegl. I nyere tid er disse materialer ofte udskiftet med eternitbølgeplader. Ved udskiftning af tagmaterialet i dag vil de fleste synes, at der skal tegl på taget. Ud fra en betragtning om autenticitet er dog ikke oplagt at lægge tegl på disse meget gamle huse. Det vil sikkert i mange tilfælde være mere korrekt med et paptag, da man næppe på grund af brandfaren vil kunne kræve stråtag i dag. Men den historiske udvikling inden for byggematerialerne har været, at tegltagene mange steder afløste de brandfarlige stråtage og paptage, der efterhånden blev forbudt i købstæderne eller i de byer, der fik et bygningsreglement. Efter den første rækkehusperiode bygges der købstadshuse, som de vil kunne ses i en række danske byer. Et godt eksempel fra denne periode er Museet i Nørregade, der er let genkendeligt på det gamle billede fra Billedet findes i bogen: Løkken 300 år. Huset er opført i 1850 for skudeskipper Thomas Grønbech. Det har som noget bemærkelsesværdigt dannebrogsvinduer i gade facaden, medens der er normale torammede vinduer i gavlen. Dannebrogsvinduet kommer netop på mode i midten af tallet, så det har været et meget moderne hus. Sålbænkløsningerne er forskellige i gavlen og i facaden. Det kan lede til den antagelse, at huset muligvis ikke er "født" med dannebrogsvinduer, men at de er kommet til kort før billedet er taget? Er dette ikke tilfældet viser billedet, at man var hurtig til at tage de nye strømninger til sig, også selv om forudsætningerne ikke helt var til stede.

33 Redegà relse til registrant Side 11 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Der har været en meget smuk stenpikning foran huset. I dag er gaden gjort bredere, og der er nu fortov med kantsten. Man bør gøre fortovet bredere igen, så der bliver plads til trappestenen i en sammenhængende stenpikning langs huset. Døren er oprindelig tofløjet, men er i dag gjort smallere. Gesimsen skjules delvist af den nye tagrende. Nybyggeri For nybyggeri kan en bevaringsplan regulere alle forhold som størrelse, placering på grunden, bygningens udseende, valg af facadematerialer og farver. Som grundlag for nybyggeri i Løkken vil kravet overvejende være, at der skabes længehuse med sadeltage, at bygningsbredden ikke bliver for stor, at tage som hovedregel dækkes med røde vingetegl, og at længderetningen bliver øst-vest. Eventuelle kviste må ikke blive for dominerende, og de skal holdes i en passende afstand fra gavle og skel. Skorstene skal laves som murede skorstene og skal så vidt muligt føres op gennem tagryggen. Helt nye huse skal kun respektere hovedformen i de gamle huse. Detaljer som døre og vinduer kan laves som moderne vinduer, herunder som vinduer af plastmateriale, men med de opdelinger mv., vi naturligt vil foretrække i dag. I registranten anføres ofte, at tilbygninger til et gammelt hus kun kan ske som ny, selvstændig bygning med en let mellembygning. I sådanne tilfælde skal det gamle hus renoveres og restaureres med de oprindelige bygningsløsninger og de oprindelige materialer mv. Det nye hus skal tilpasses det gamle i hovedform, proportioner, materialer og farver, så der opstår et klart slægtskab. Dette åbner for to mulige løsninger. Det nye hus kan som en

34 Redegà relse til registrant Side 12 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT mulighed laves helt i traditionelle materialer og med nøjagtig de samme løsninger som i det gamle hus, men det vil også være hensigtsmæssigt, at det nye hus afspejler den tid eller periode, det er opført i. Derfor kan det nye hus også laves med moderne vinduer, døre og andre stiltræk, der hører vort århundrede til. Et eksempel på en vellykket tilbygning, dog uden for lokalplanområdet. Det oprindelige hus er fra "stationsbytiden". Stilen hører hjemme i perioden "Bedre Byggskik" fra starten af Den nye udvidelse er forbundet med det gamle hus med en let mellembygning. Tilbygningen er udført i beslægtede materialer, der er karakteristiske for Løkken. Vinduerne er moderne, men sprossedelte. En sådan tilbygning i en eller halvanden etage vil kunne være løsningen i mange tilfælde også i bevarings-området. Vinduerne i tilbygningen vil kunne udføres i kunststof og med termoglas. Et eksempel på et vellykket nyt hus, der er skabt over flere af de klassiske byggetraditioner fra Løkken. Huset er moderne og nutidigt, samtidig med, at det passer godt ind i helheden. Fagdelingen i facaden er regelmæssig og rolig, de store butiksvinduer er holdt i højformat og er opdelt af sprosser. Glasformatet ligger tæt på kvadratet.skylightet er et moderne element, men er diskret udformet og underordner sig helheden. Skiltningen er tydelig, men afdæmpet. Der er ingen lysreklamer eller neonskilte. Kan bruges som model for boliger med butik. Tre huse på Norgesvej 38, 34, og 32. Slægtskab og produktudvikling. Samme bygmester kan spores De 3 huse "Solbak", "Klithjem" og "Klitly" viser tydeligt slægtskab i disponering og udførelse. Husene er opført i perioden 19xx - 19yy som rene boliger, men med det specielle udhus eller "vaskehus" tilføjet i en vinkel i det nordvestlige hjørne.

35 Redegà relse til registrant Side 13 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Det kunne tyde på, at huset er bygget med henblik på at kunne lejes ud til turister om sommeren, medens familien rykkede ud og boede i "vaskehuset". Med andre ord et ægte vestkysthus, som de blev opført efter århundredeskiftet. Størrelsen på vinduerne tyder på byggestilen efter Ingen af vinduerne er dog oprindelige, bedst ligner vinduerne i nr. 38, "Solbak", men de er desværre lavet i plastmateriale i forkerte proportioner og demangler den fornemme trækrude øverst. Husene har ens gesimser med bl.a. en trukken gesims med en karakteristisk vulst. Mellem de to store vinduer i facaden findes en blomsterranke i puds over husets navn. Alle 3 huse har fået ny tagbeklædning. Tegltagene er smukt renoverede med den oprindelige opskalkning ved tagfoden. Der har sikkert være en muret skorsten ca. midt i rygningen. De 3 huse et gode at studere, hvis man vil se, hvad tag udskiftning, farvesætning og vinduesændringer betyder på et oprindeligt smukt, forfinet og velproportioneret ældre enfamiliehus. Små ændringer med stor effekt Smukt, ældre velholdt hus på Møstingsvej. Den østligste del er i dag indrettet til butik. De oprindelige vinduer i stueetagen er udskiftet, muligvis en gang i 60'erne. Trukken gesims og lidt herunder en vulst, meget karakteristisk for lokalt murerarbejde, ses mange steder i byen. Huset er bygget til tegltag. Nyere taskekvist er udført med passende lethed og god stilfornemmelse.

36 Redegà relse til registrant Side 14 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Et eksempel Mange bygninger i bevaringsområdet er stadig meget autentiske i størrelse, form og proportioner. En del bygninger er dog i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelser ændret i større eller mindre omfang. Nogle ændringer er acceptable i forhold til den opfattelse, der præger bevaringsarbejde over hele landet. Det kan være udskiftning af et stråtag til tegltag. Det har været den almindelige og accepterede udvikling for at opnå mindre brandfarlige byområder. Tegltage regnes tilmed for karakteristiske for de bedre af vore ældste bygninger. Andre ændringer som fjernelse af skorstene og ændring af udformningen af vinduer og døre indvirker stærkt på bygningens fremtræden i bybilledet. Disse ændringer er dog forholdsvis lette at tilbageføre i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af en bygning. Mange af "de moderne" vinduer uden sprosser og traditionelle opdelinger er ved at være udtjente. I forbindelse med renovering af sådanne bygningselementer vil bevaringsplanen kræve tilbageføring til det oprindelige udseende. Kendes de oprindelige vinduer og døre ikke, vil husets alder og konstruktion danne grundlag for udformning af de nye bygningselementer. Vil en ejer medvirke til at gøre et hus så autentisk som muligt, er det som tidligere nævnt en god idé at samle alle former for oplysninger om huset, herunder gamle billeder fra byen og familiebilleder hos de tidligere ejere mv., hvor huset ofte indgår som baggrundsmotiv. Ved fremtidig renovering eller ønske om moderniseringer skal vinduerne udføres som dannebrogsvinduer med sprosse i de nederste rammer. Butiksvinduet og døren bør også opdeles med sprosseløsninger, tilpasset husets arkitektur. Ønskes huset tilføjet en skorsten skal det være af type som den på Museet. Tegltaget skal i givet fald fornyes med tegltag af vingetegl, samme type som de eksisterende. Et væsentligt tema i bygningsbevaring er vinduer

37 Redegà relse til registrant Side 15 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Det er sagt, at vinduer er bygningens "øjne". Som bekendt kan ændring af øjenstørrelse, farve mv. ændre meget på et ansigt. "Et blåt øje" ses på stor afstand. Det gælder også for vore huse. Dette smukke fiskerhus i Kirkegade 1 har på et tidspunkt fået nye vinduer uden de oprindelige poste og sprosser. I frontispicen er vinduerne tilsyneladende gjort dybere. De nye vinduer har mørke rammer. Alt i alt fremstår de nye vinduer nu som sorte huller i facaden. Ud fra bygningens alder og vinduernes højde er det mest sandsynlige, at huset er skabt med dannebrogsvinduer, muligvis med en vandret sprosse i de nederste rammer som i Jennys Hus. Ved en modernisering af facaden i begyndelsen af forrige århundrede er de dengang nye 3-fags vinduer sikkert kommet ind som en sanering af to dannebrogsvinduer. Skal huset i dag have nye vinduer, kan det blive som vist på billedet her til højre. Et alternativ er at tilbageføre facaden helt, så der bliver 6 dannebrogsvinduer, men dette vil ikke være noget krav fra bygningsmyndigheden. Det ene af de tre beslægtede huse på Norgesvej. "Klithjem" har med tiden fået såvel nyt tag som nye vinduer. Det gamle flotte hus med klare relationer til Løkken vil dog let kunne fremdrages igen.

38 Redegà relse til registrant Side 16 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Med et nyt tegltag med gesimsafslutninger genvinder huset sin fornemme, stolte form. Huset er skabt med store vinduer, der sikkert har været de 3-rammede med vandret post. Muligvis har huset haft "Frederiksberg vinduer", hvor den midterste post har været hævet lidt. Dette vil ejeren kunne finde ud af ved at forske lidt i husets historie. De nye vinduer skal laves af træ og males med dækkende maling. Med de nye vinduer behøver man ikke så mange gardiner. Lidt om tage Mange huse i Løkken er oprindelig opført med stråtag. Et af de bevarede stråtage findes i dag på Mikkels Hus. Et stråtag er konstruktivt set et "let tag", og ofte er de senere tagløsninger også lette tage som paptage og pandeplader. Senest er eternitbølgeplader kommet til som afløser. Ønsker man at udskifte et tag med eternitbølgeplader bør man undersøge husets historie. De nuværende naboforhold (brandafstande) kan udelukke, at der igen kan lægges strå på taget. I dette tilfælde er et fint gammelt fiskerhus på Asylvej5 brugt til at visualisere en ændring til stråtag. Taget er "lånt" fra et andet hus i byen. Samtidig er det tilføjede 3-fagsvindue erstattet af to gamle vinduer. Stakittet bør males hvidt.

39 Redegà relse til registrant Side 17 af REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Nye bygningselementer som carporte har ikke en tradition i Løkken. Men som en ny form for udhuse, bør de gives en overfladebehaldling som de gamle skure og hegn. Et parallel kunne være Badehusene, der "naturligvis" skulle males, og som nu alle er hvide. Hvis man ønsker, at et udhus eller en bygning ikke skal være så synlig, kan man f.eks. male den sort. Stikord: lokalplan

40 Anton Bast Vej <> Registrant nr.: 71 Type: Del af dobbelthus Opført år: 1877 Bevaringsværdi: Middel Lille hus med god grundproportion. Huset udgør en vigtig del af Løkkens ældste øst-vest vendte bebyggelse. Nyt eternitbølgepladetag med udhæng over facade og gavl, ændret vindueshuller med store vinduer udformet i træ uden sprosseopdeling. Jævn vedligeholdelse. Til huset hører et stort selvstædigt baghus. Tilbageføring skal være hovedtemaet. Taget udformes i betontagsten med et reduceret udhæng, gerne i sammenhæng med den østlige del af dobbethuset. Vindueshullerne reduceres i størrelse og forsynes med sprosseopdelte trævinduer. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Kviste kan ikke anbefales, og tagvinduer skal begrænses i størrelse. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden

41 Anton Bast Vej <> Registrant nr.: 72 Type: Del af dobbelthus Opført år: 1877 Bevaringsværdi: Middel Nyligt moderniseret del af dobbelthus hvor tilbygninger ændrer husets oprindelse som del af et dobbelthus.. Vigtig del af Løkkens ældste øst-vest vendt bebyggelse. Nyt tag er udformet i betontagsten uden udhæng. Vinkel mod nord og karnap mod syd er tilføjet senere. Vindueshuller er sandsynligvis ændret. Torammede plastvinduer, asymmetriske og uden sprosser. Nyt stakit uden relationer til Løkken. Bygningerne er i god stand. Huset skal ved fremtidige ændringer føres tilbage til det oprindelige arkitektoniske udtryk og omfang, dvs. at karnappen og vinklen bør tilpasses den oprindelige bebyggelse. Vinduer bør udformes i træ med sprosseopdeling. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den oprindelige bebyggelse på grunden

42 Anton Bast Vej <> Registrant nr.: 73 Type: Del af rækkehus Opført år: 1880 Bevaringsværdi: Middel Enkelt længehus med et nyere, forholdsvis stort tag. Vigtig del af byens karakteristiske øst-vest vendte rækkehuse. Nyere eternittag med stort udhæng. Forstørrede vinduesformater, nye vinduer, men oprindeligt murværk. Vinklen mod nord var måske oprindelig et fritlæggende baghus. Huset er i meget god stand. Tilbageføring bør være hovedsigtet. Ved ændringer bør taget skal udformes i tegl- eller betontagsten eller tagpap og med et reduceret udhæng. Træbeklædning på gavle bør fjernes. Vindueshullerne bør tilbageføres til deres oporindelige formater og placereing. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden

43 Anton Bast Vej Registrant nr.: 74 Type: Del af rækkehus Opført år: 1927 Bevaringsværdi: Middel Del af rækkehus, som er ændret. Det oprindelig hus var en vigtig del af byens karakteristiske øst-vestvendte rækkehuse. Tagkonstruktionen er for stor til resten af rækkehuset, og den kraftige stern er ukarakteristisk for området og gør taget tungt at se på. Kvistene kan accepteres. Tilbageføring bør være hovedsigtet, samtidig med at der foretages en tilpasning til nabohusene. Ved ændringer skal der ske en tilpasning til den øvrige rækkehusbebyggelse efter lokalplanens bestemmelser. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

44 Anton Bast Vej <> Registrant nr.: 75 Type: Tidligere fiskeeksport med ishus Opført år: 1929 Bevaringsværdi: Middel - evt. kulturhistorie? To etagers længehus. Bygninger var oprindelig Fiskernes Andels Fiskeksport med tilhørende ishus. I dag fungerer bygningen som pensionat. Bygningen er dominerende i området, men er en del af det oprindelige fiskermiljø. Bygningen er stærkt ombygget og indrettet til andet formål. Den oprindelige bygning domineres af en tilbygning mod øst. Eternittag, uens trævinduer, skodder og nyere veranda. Bygningen og dens udformning vil nemt kunne tilpasses områdets byggestil. Forandringer skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

45 Anton Bast Vej <> Registrant nr.: 76 Type: Del af rækkehus Opført år: 1877 Bevaringsværdi: Middel Enkel og velproportioneret del af rækkehus. Vigtig del af Løkkens karakteristiske øst-vest vendte bebyggelse. Denne del af rækkehuset har den største orginalitet. Den oprindelige tagbelægningen er udskiftet med eternitskiffer. Original skorsten. Fin detalje. Originale vindueshuller med sprosseopdelte vinduer udformet i træ. Stort baghus. Bygningen bør bevares med hensyn til nuværende omfang, ydre udseende og materialer. Taget vil kunne ændres til tagtegl, tagpap eller oprindeligt materiale. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden

46 Anton Bast Vej < > Registrant nr.: 77 Type: x Opført år: 1912 Bevaringsværdi: Lav Bygningen skiller sig ud fra den øvrige bebyggelse i området. Vinduesrytmen og skorstenen er ikke tilpasset bygningen. Øst-vest vendt bygning evt. tidligere tilknytning til nr. 8. Nyt tag med cementtagsten og moderat udhæng over gavl. Har oprindeligt haft skorstenen placeret i kippen og tegltag. Bygningen har en lav bevaringsværdi og ved ændringer bør huset tilpasses lokalplanens bestemmelser. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

47 Anton Bast Vej <> Registrant nr.: 78 Type: Del af rækkehus Opført år: 1837 Bevaringsværdi: Middel Den vestlige del af et rækkehus. Enkelt hus som præges af stor kvist og store vinduer. Huset er en vigtig del af Løkken ældste øst-vest vendte bebyggelse. Huset har fået nyt eternitbølgepladetag med moderat udhæng over facade og gavl, nye store vindueshuller og nye vinduer uden sprosseopdeling samt gavlbeklædning. En stor kvist er tilføjet. Tilbageføring til oprindeligt udseende. Taget bør udformes i tegl-, betontagsten eller tagpap uden udhæng. Vinduesrytmen kan forbedres ved flere og mindre vindueshuller. Vinduer bør udformes i træ og skal have sprosseopdeling. Kvisten bør indskrænkes, evt. fjernes. Tilbygning til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden

48 Asylvej <> Registrant nr.: 154 Type: Løkkens første fattighus Opført år: 1890 Bevaringsværdi: Høj Flot og velproportioneret hus i lokal byggeskik. Huset som er øst-vest vendt ligger imellem de to store pakhuse og fungerede oprindeligt som Løkkens fattighus. En dør i nordfacaden er blevet tilmuret og sydsidens vindueshuller er blevet ændret. Taget mangler forskælling og en skorsten. (Nyt) tegltag med halvalm. I god stand, fornyligt restaureret. Huset bør bevares i nuværende tilstand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Ved ændringer bør nye vinduer laves som traditionelle torammede trævinduer med 3 sprossedelte ruder i hver ramme. Tilbygninger til hovedhuset og kviste bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden. Tagvinduer skal begrænses i størrelse.

49 Asylvej <> Registrant nr.: 155 Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1827 Bevaringsværdi: Høj Karakteristisk simplet fiskerhus med et autentisk udseende. Det øst-vest vendte hus er opført i lokal byggeskik og fremstår idag næsten originalt. Kun tagbelægningen og vinduerne er udskiftet. Fagdelingen i den nordøstlige ende er ændret til et stort 3-fags vindue. Tag af eternitbølgeplader med begrænset udhæng og vinduer uden sprosseopdeling. Har måske oprindelig haft stråtag og siden paptag eller pandeplader. Huset er født med et let tag. Fint lille fritliggende udhus. I god stand. Lettere tilbageføring. Huset skal bevares i nuværende tilstand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Huset vil let kunne renoveres til et meget flot hus. Ved ændringer bør tagbeklædningen udskiftes til tagpap eller andet oprindeligt materiale. Vinduerne bør udskiftes til to- og trerammede trævinduer med 2 vandrette sprosser. En skorsten ville pynte. Stakit bør males hvidt. Tilbygninger til hovedhuset og kviste bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden. Tagvinduer skal begrænses i størrelse.

50 Carl Jensens Vej Registrant nr.: 80 Adresse: Carl Jensens Vej 2 Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1877 Bevaringsværdi: Middel - kan let blive høj Enkelt og velproportioneret fiskerhus med stort karakteristisk baghus. Huset, som er en vigtig del af det oprindelige øst-vest vendte bebyggelse, har fået nyt eternitbølgepladetag med udhæng, nye vinduer uden sprosser samt træbeklædning i gavltrekant, der sikkert dækker over oprindelig halvvalm. Grundhuset er bevaret og kan let føres tilbage til det oprindelige udseende. Ved ændringer bør taget udformes i tegl- eller betontagsten uden udhæng og med halvvalm. Vinduerne bør udformes i træ og være traditionelle torammede vinduer, sprosseopdelte. Omfanget af bygningen skal bevares. De kunstigeskodder bør fjernes. Parabolen bør opstilles frit af huset. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

51 Carl Jensens Vej <> Registrant nr.: 81 Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1924 Bevaringsværdi: Høj Velbevaret tidstypisk fiskerhus med et autentisk udseende. Stort sammenbygget baghus. Renoveret for nylig. Huset udgør en vigtig del af bebyggelsen i området. Huset, som er meget velbevaret har fået den oprindelige vinduestype (Frederiksbergvinduer) igen i den sydlige facade. Den vestlige gavls vindueshuller er nye, men kan accepteres som del af en modernisering Tag med halvvalm og skalk beklædt med røde teglsten. Smuk skorsten. Hvid forskælling. Mod øst ældre entrétilbygning med balkon, ses flere steder på denne type huse og må betegnes som tidstypisk. Udestuen kan ikke ses fra gaden. Huset er i god stand. Flot stakit. Skal bevares i nuværende tilstand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

52 Carl Jensens Vej < > Registrant nr.: 82 Type: Tidligere fiskerhus - "Vejhuset" Opført år: 1857 Bevaringsværdi: høj Smukt lille fiskerhus med et meget autentisk udseende. Huset trykker sig i en gryde i klitterne. Har oprindelig ligget helt ned til stranden ved vejen til stranden. Huset, som fremstår som da det blev bygget, har stråtag med halvvalm samt autentiske døre og vinduer med kitfals. Detaljer i dette hus kan bruges ved tilbageførelser af andre huse fra samme periode. Fint eksempel på udskud med paptag på nordsiden af huset. Meget smukt eksempel på lokal byggeskik fra midten af det 19. århundrede. Ingen ændringer. Bør bevares i nuværrende tilstand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Fornyelser skal ske som renovering eller rekonstruktioner. En frening af huset kunne overvejes. Ingen til det nuværende anlæg eller til hovedhuset.

53 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 4 Type: Sommerhus fra den mondæne tid. Opført år: 1930 Bevaringsværdi: Høj Smukt klassisitisk hus, som falder godt ind i Damgårdsvejs perlerække af huse. Meget autentisk udseende og fint velholdt bygning. Den manglende hegning af ejendommen er med til at give Damgårdsvej dens karakteristiske udseende. Taget er udformet i røde teglsten med helvalm. Originale vinduer med kitfals. Bygningen er i god stand. Huset bør bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Dog bør de to sydvendte døre i plast udskiftes til døre udformet i træ. Dette hus kan meget let skæmmes af tilbygninger, som bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

54 Damgà rdsvej Registrant nr.: 5 Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1936 Bevaringsværdi: Høj Karakteristisk velproportioneret 30`er hus, som udgør en væsentlig del af gadens husrække. Bygningen er i meget fin stand og udgør en god repræsentant for denne type. Tag og vinduer er af nyere dato, men udformet i den oprindelige stil. Stort baghus med samme positive træk som hovedbygningen. Skorstenen er desvære fjernet. Tag udført i betontagsten med halvvalm. Der er blevet opført en ny carport i træ, som ikke harmonerer med huset. Bygningen er i meget god stand. Huset bør bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Traditionel skorstenspibe må gerne tilføjes. Carporten bør males med dækkende maling. Hvid eller sort. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

55 Damgà rdsvej <> Registrant nr.: 6 Type: "Seilsighus". Beboelsesejendom med 1 lejlighed - helårsfritidshus.. Opført år: 1925 med tilbygning 1979 Bevaringsværdi: Høj Harmonisk, velbevaret hus, som passer fint ind i Damgårdsvejs husrække. Vinduesrammerne er af træ med med kunstige sprosser af plast. Vinduerne er blåmade med skodder omkring vinduerne i stueetagen. Skorstenen er ikke placeret i kippen. Taget er røde teglsten med skalk og tagrender af zink. Forholdsmæssig stor garage. Bygningen bør bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer - dog bør vinduer ved udskiftning være sprosseopdelte vinduer udført i træ. Huset egner sig ikke til kviste, og slet ikke på gadesiden. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

56 Damgà rdsvej 8a, 8b, 8c, 8d Registrant nr.: 7 Adresse: Damgårdsvej 8a, 8b, 8c, 8d. Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1910 Bevaringsværdi: Middel Smalt langhus med gode proportioner. Huset udgør en vigtig del af gadens husrække Bygning med fire beboelsesenheder. Tagbeklædningen er udskiftet til eternitbølgeplader med moderat udhæng over facader og gavle. En stor kvist på husets facade mod Damgårdsvej virker dominerende i helhedsindtrykket. Bygningen er i god stand. Ved tilbageføring bør taget udføres i rødt tegl betontagsten, eller tagpap. og udhænget bør reduceres. Vinduer kan tilbageføres. Gavlkvisten bør ombygges og udformes så der skabes harmoni med hovedhuset, evt. muret op og kalket eller overfladebehandlet i samme farve som facaden. Ellers skal omfanget og bygningens ydre fremtræden bevares. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

57 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 8 Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1934 Bevaringsværdi: Høj Karakteristisk og velproportioneret meget flot 30`er hus. Vigtig del af Damgårdsgades husrække. Speciel vinduesløsning Et typisk fiskerhus med stort baghus i rimelig god stand. Meget autentisk udseende bygning. Skorstenspiben er ny, men opført i det oprindelige udseende. God detajle. Teglstenstag med halvvalm. Fint tidstypisk hus. Huset bør bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Evt. beskeden og let kvist midt i tagfladen. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

58 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 9 Type: Nyt dobbelthus Opført år: 1999??? Bevaringsværdi: Middel Nyt og velproportioneret dobbelthus. Korrekt orientering i forhold til verdenshjørnerne. En ny bygning opført i respekt for byggestilen på Damsgårdsvej. Velproportionerede vinduer og kviste. Uheldige affaldscontainere. Skal bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Skorstenene kan/bør udskiftes til en muret udgave placeret i kippen. Symmetrien bør bevares og facadefarver bør være ens på hele huset. Alle løsninger bør være symmetriske. Udvidelser bør undgås, men kan f.eks. ske ved forlængelse af huset. Ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden Der kan evt. laves et mindre og fritliggende udhus med plads til affaldsspande og lign.

59 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 10 Type: Parcelhus Opført år: Efter 1940 Bevaringsværdi: Kan blive middel Velproportioneret bygning. Husets tag er udført i eternitbølgeplader med stort udhæng,, skalmuring, og vinduer uden sprosseopdeling. Til huset hører et fint udhus, der virker autentisk. Opført 1906, men vinduer er flyttet, sikkert i 30'ne. Begge bygninger er i god stand. Smukt, autentisk hvidmalet stakit. Huset kan tilpasses helheden bedre f.eks. ved, at taget udføres i røde tegl- eller betontagsten, ved at reducere udhænget.,ved en vandskuring og overfladebehandling af ydervæggene med hvid kalk eller okker eller ved at vinduerne udføres i opdelte trævinduer. Parabolen bør placeres på en stang i haven eller lignende. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

60 Damgà rdsvej <> Registrant nr.: 11 Type: Sommerhus Opført år: 1928 Bevaringsværdi: Høj Meget smukt, harmonisk lille sommerhus, som ligger fint i Damgårdsvejs husrække. Et "miniaturepalæ". Huset er et af de tidlige sommerhuse og er meget velholdt med stråtag og autentiske vinduer og døre. En del af vinduerne er udskiftet i og Huset som helhed fremstår meget autentisk og er en af Løkkens sande perler. Den manglende hegning af ejendommen er med til at give Damgårdsvej dens karakteristisk udseende. Huset skal bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer Evt. ny bebyggelse på grunden må kun opføres, når det sker med den nødvendige respekt for byggestilen på den eksisterende bebyggelse, dvs. en videreførelse af byggestil, materialer, tagbelægning mv.

61 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 12 Type: Opført år: Efter 1940 Bevaringsværdi: Lav Lille og enkelt hus, som virker fremmed imellem fiskerhusene og sommerhusene på vejen. Flot stakit. Farvemæssigt veltilpasset. Typisk Funkisvindue i gavlen. Huset er i god stand med tag fra omkring 1960 og nyere vinduer. Har ingen egentlig bevaringsværdi. Den nuværende farve på huset bør bevares, og en ændring af facader og tag mv. efter lokalplanens bestemmelser, vil kunne give huset et bedre sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

62 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 14 Type: Oprindelig ejers erhverv ukendt. Opført år: 1932 Bevaringsværdi: Middel Velproportioneret bygning. Vigtig del af Damgårdsgades husrække. Flot hvidt stakit. Et smukt hus i god stand. Taget er et nyere eternitbølgepladetag med moderat udhæng. Vinduerne og døren er udført i autentiske formater og materialer. Eternittaget passer dårligt til huset. Skal bevares i nuværende stand med hensyn til omfang, ydre udseende og materialer. Ved omforandringer bør taget dog udformes i tegl- eller betontagsten med reduceret udhæng, og skalk bør genetableres. Evt. en mindre kvist i tagfladen. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

63 Damgà rdsvej Registrant nr.: 15 Type: Opført år: Opført i Det oprindelige hus på grunden nedbrændte i Bevaringsværdi: Middel Velproportioneret bygning. Huset er i god stand. Taget er et eternitbølgepladetag med stort udhæng. Den sydvendte gavl er præget af store vinduespartier og træbeklædning. Stakit mod Damgårdsvej er dårligt tilpasset helheden. Ved ændringer bør taget udføres i tegl- eller betontagsten. En ændring af vindueshullerne i den sydvendte gavl med sprosseopdelte vinduer udformet i træ vil kunne skabe bedre harmoni i bebyggelsens fremtræden. Husets omfang bør fastholdes og staki bør males hvidt eller fjernes. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

64 Damgà rdsvej Registrant nr.: 16 Type: Helårshus Opført år: 1929 Bevaringsværdi: Middel Velproportioneret tolænget hus i lokal byggeskik. Meget små proportioner. Helvalmen i to gavle tyder på oprindelse som sommerhus. Udhus (måske ældre) i smuk håndværksmæssig tradition med vinkeltag og pudset facade. Flot mur til gård med blændinger i Løkkenstil. Nyt tag i eternitbølgeplader og plastvinduer med falske sprosser. Grunden er hævet en halv meter og forsætningen er støttet af kampesten. Lavt, mørkt stakit mod nabo. Taget bør udføres i røde tegl- eller betontagsten. Vinduer bør udformes i træ og være sprosse-opdelte, torammede vinduer. Bygningens omfang og ydrefremtræden bør bevares. Taget vil kunne forhøjes til vinkeltag. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

65 Damgà rdsvej < > Registrant nr.: 17 Type: Tidligere fiskerhus Opført år:?? Bevaringsværdi: Middel Mindre fiskerhus med tilbygning i to etager. Bygningen fremstår i nogen grad som uharmonisk og ikke helt autentisk med hensyn til omfanget. Nyere vinduer i plast og nyt tag udført i eternitbølgeplader. Vinduerne er udført i korrekte proportioner. Døren er flot og vellykket. Skæmmende parabol på vestgavl. Facadefarven er smuk, med farve i lys okker. Taget bør udføres i røde tegl- eller betontagsten. Vinduer bør udformes i træ og skal være sprosse-opdelte med samme proportioner som i dag. Ydermurerne bør fastholdes med den nuværende farve. Huset må gerne tilbageføres til dets oprindelige omfang, dvs. et traditionelt fiskerhus. Omfanget må ikke forøges. Yderligere bebyggelse på grunden bør undgås, men skal i givet fald ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

66 Den Skà ve Linie 3 < > Registrant nr.: 133 Adresse: Den Skæve Linie 3 Type: Østvest vendt bebyggelse Opført år: 1897 Bevaringsværdi: Lav Kraftigt ombygget - ikke noget af det oprindelige hus tilbage. Del af den øst-vest vendte bebyggelse fra skudehandlens tid og en del af den oprindelige bebyggelse. I rimelig stand. Huset har lav bevaringsværdi. Ændringer skal ske efter retningslinierne i lokalplnan nr Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

67 Den Skà ve Linie 4a <> Registrant nr.: 134 Adresse: Den Skæve Linie 4a Type: Del af skudehandelens huse, dobbelthus Opført år: 1867 Bevaringsværdi: Middel Del af dobbelthus. Huset har den karakteristiske rejsning til to etager i den ene side. Den oprindelige originalitet som øst-vest vendt bebyggelse tilsløres af bygningens ombygning. Eternittaget med udhæng, vindueshuller, vinduer, det hele er af nyere dato. Renovering af huset bør koordineres med med resten af dobbelthuset. I rimelig stand. Huset er bevaringsværdigt. Hvis den oprindelige helhed i bebyggelsen skal opnås bør 1. sal fjernes. Ved ændringer bør forsynes med tag i tegl- eller betontagsten og evt. halvvalm. Vindueshullerne bør være mindre med en vinduesrytme som nabohuset, og vinduerne bør være opdelte trævinduer. Tilbygninger til hovedhuset bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.

68 Den Skà ve Linie 4b < > Registrant nr.: 135 Type: Tidligere fiskerhus, dobbelthus Opført år: 1867 Bevaringsværdi: Middel Velproportioneret del af dobbelthus. Fiskerhuset tilhører den øst-vest vendte bebyggelse. Huset har et nyere tag udført i eternirbølgepladetag uden det store udhæng. Nye vinduer i måske originale huller. En renovering af huset bør koordineres med resten af dobbelthuset. Tilbageføring som hovedprincip.. Ved ændringer bør taget udskiftes med et udført i oprindeligt materiale eller i vingetegl med skalk. Hvis der ikke ønskes større ændringer skal bygningen bevares i nuværende tilstand med hensyn til omfang, ydre udseende, farver og materialer. Tilbygninger til hovedhuset og kviste bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden. Tagvinduer skal begrænses i størrelse.

69 Den Skà ve Linie 5 <> Registrant nr.: 136 Type: Tidligere fiskerhus Opført år: 1927 Bevaringsværdi: Lav Et lille stilfærdigt hus, som er kraftigt ombygget. Ombygningen af huset har ændret husets oprindelige udtryk ved ny karnap som indgangsparti og stort tag med udhænvinduerne, der delvis er placeret i de oprindelige vindueshuller har buede glas. Tilbageføring som hovedprincip, selv om huset har en lav bevaringsværdi som følge af ombygningen.. Ændringer skal ske efter bestemmelserne i lokalplan nr Tilbygninger til hovedhuset og kviste bør undgås. Evt. ny bebyggelse på grunden uden for det nuværende byggefelt skal ske efter lokalplanens retningslinier, i et samspil med den øvrige bebyggelse på grunden.. Tagvinduer skal begrænses i størrelse.

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan:

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan: 15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 433 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1988-98 for "Strandhaven": tæt-lav bebyggelse. (Tillægget nu ændret til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 1995-2005). 01.02.05 P20/6092

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.5. Gl. Tølløse Landsby. September 1981. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.5. Gl. Tølløse Landsby. September 1981. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.5 Gl. Tølløse Landsby September 1981 LOKALPLAN NR.1.5 FOR GL. TØLLØSE LANDSBY TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNENS 15-RAMMER TØLLØSE KOMMUNE Beskrivelse af indhold i lokalplan nr. 1.5.

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere