Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Grete Schødts, Erik Risager Afbud: Masoum Moradi, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Dialogmøde med rådet for socialt udsatte borgere Budget Service og Økonomi Budgetopfølgning pr. september Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Uddeling af midler fra arven efter Otto Mønster Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Mødekalender Til efterretning...103

2 Socialudvalget s møde den Dialogmøde med rådet for socialt udsatte borgere 11/14508 Beslutningstema: Dialogmøde med Rådet for socialt udsatte borgere Sagsfremstilling: På socialudvalgets møde den 9. september 2013 blev det besluttet at afholde dialogmøde med Rådet for socialt udsatte borgere den 4. november kl. 15:30 forud for Socialudvalgets møde. Temaet for mødet er: Status på udmøntning af Politik for socialt udsatte borgere, herunder Udsatterådets arbejde. Link: Politik for socialt udsatte borgere Bilag: Åben - Statusnotat vedr. udsattepolitikken Åben - Politik for Socialt Udsatte borgere Beslutning i Socialudvalget den : Drøftet. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 2. Budget Service og Økonomi 13/11235 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale for 2014 bestående af publikationen Service og Økonomi. Sagsfremstilling: Service og Økonomi 2014 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder hvad vil vi i 2014 samt beskrivelse af økonomi m.m. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalget, at Budgetmaterialet godkendes. 96

3 Socialudvalget s møde den Bilag: Åben - Service og økonomi Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalingen følges. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 3. Budgetopfølgning pr. september /11123 Beslutningstema: Budgetopfølgning på Socialudvalgets område pr. september Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. september 2013 forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. september 2013 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 4. Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i /21644 Beslutningstema: Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer. Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde 97

4 Socialudvalget s møde den I 2014 er der kr. til fordeling. Der er indkommet 53 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Oversigt over de indkomne ansøgninger vedlægges. Lovgrundlag: Servicelovens 18 Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2014 Beslutning i Socialudvalget den : Beslutning i Socialudvalget den 4. november 2013: 18-støtte tildelt som følger: Bevilget 2014 Danske Døvblinde FNP Det Palliative Netværk Den blå Lagune Husets Venner Ollerup Hjælpende Hænder Kirkens Korshær Høreforeningen IOGT Pårørendegruppe IOGT Rådgivning Frelsens Hær Natteravnene Red Barnet Nørklerne Egebjerg Ungdommens Røde Kors Regnbuelejren Børns Vilkår Bedre psykiatri Ældre Sagen Svendborg-Gudme Ældre Sagen Egebjerg Lungepatient.dk Blomster Cafeen Red Barnet Ungdom Børns Voksenvenner Tandemklubben SYDFYN Det Grønlandske Hus Kræftens Bekæmpelse ULF Fyn Kreds Hjerteforeningen SIND-nettet Scleroseforeningen

5 Socialudvalget s møde den Frivillignet Dansk Flygtningehjælp SAND Sydfyn FBU Forældrelandsforeningen Røde Kors Gudme Lejerforeningen Sydfyn Ungdommens Røde Kors Svendborg Dansk Handicapforbund Dansk Parkinsonforening Hjerneskadeforeningen Aktive Unge Amputerede Svendborg Lænken Diabetesforeningen Blomster Cafeen og KFUM 2-årige partnerskabsaftale Bevilget i alt Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 5. Uddeling af midler fra arven efter Otto Mønster 13/24595 Beslutningstema: Der skal tages beslutning om de indkomne ansøgninger til midler fra arven efter Otto Mønster, Ulbølle. Desuden skal der tages beslutning vedr. en tilføjelse i proceduren i forhold til regnskabsaflæggelsen for brugen af midlerne. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune skal ifølge procedure vedtaget i Socialudvalget i foråret 2013 hermed uddele midler fra arven efter Otto Mønster gældende for Ifølge testamentet skal midlerne benyttes til sociale foranstaltninger til ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn. Der er fremkommet 5 ansøgninger til midlerne. Se nedenstående oversigt. Tabel 1 Oversigt over ansøgninger Kort Ansøger Målgruppe og Budget beskrivelse formål Bænk med Ulbølle Ældre kr. mindeplade for Otto Mønster Borgerforening mennesker ogsocialt samvær Underholdning Ulbølle Ældre kr. for ældre i forbindelse med Torvedag Borgerforening mennesker og underholdning øremærket ældre. Uddeling af Ulbølle Ældre

6 Socialudvalget s møde den juledekorationer og småkager til ældre enlige 10 arrangementer i forsamlingshuset Bustur til Fynshoved og til Frøbjerg Festspil Borgerforening Poul Muss /Forsamlingshuset Viggo Larsen, Knud Jensen og Paul Roldbak Mohr mennesker og socialt samvær Ældre mennesker og social/kulturelt samvær Ældre mennesker og socialt/kulturelt samvær kr kr. Imødekommes alle ansøgningerne vil uddelingen i 2014 summere sig til kr. Der er i proceduren ikke sat loft over de enkelte års uddeling. Gældende for 2013 blev der uddelt kr. Efter uddelingen i 2013 er arven før uddelingen nu på kr. Modtagerne af midlerne skal føre regnskab med brugen af midlerne, som skal godkendes af Socialudvalget det efterfølgende år. I forhold til regnskabsaflæggelsen er økonomisk afdeling blevet opmærksom på en uklarhed i proceduren. Der ønskes derfor en tilføjelse i proceduren, som omhandler, at regnskabet skal aflægges med bilag eller revisionspåtegning. De udbetalte beløb er at betragte som a conto og derfor skal et eventuelt overskud tilbagebetales til arvens konto i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og et eventuelt underskud skal ansøger selv dække ind. Økonomiske konsekvenser: Imødekommes alle ansøgninger vil der for 2014 blive uddelt kr. Der er pt kr. tilbage af arven, og imødekommes ansøgningerne vil der således være kr. tilbage af arven. Lovgrundlag: Det er vurderet, at alle ansøgninger ligger inden for rammerne af testamentet. Indstilling: Sagen forelægges til beslutning vedr.: Tilføjelse i proceduren vedr. regnskabsaflæggelse Hvilke ansøgninger, der skal imødekommes Hvor stort beløb, de enkelte ansøgere skal modtage Bilag: Åben - Ulbølle Borgerforening: Ansøgning vedr. Otto Mønster arv - ansøgning bænk 100

7 Socialudvalget s møde den Åben - Ulbølle Borgerforening: Ansøgning vedr. Otto Mønster arv - Ansøgning - torvedag 2014 Åben - Ulbølle Borgerforening: Ansøgning vedr. Otto Mønster arv - ansøgning juledekorationer Åben - Ansøgning fra Paul Mohr til arv efter Otto Münster2014 Åben - Ansøgning fra Poul Muss til arv efter Otto Münster 2014 Åben - Procedure vedr. frigivelse af midler fra Otto Mønsters arv Beslutning i Socialudvalget den : Ansøgningerne imødekommes. Den anførte tilføjelse til proceduren vedr. regnskabsaflæggelse godkendes. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 6. Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 13/28097 Beslutningstema: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab Sagsfremstilling: På mødet den 27. marts 2012 godkendte Byrådet anlægsbudgettet for opførelse af 8 almene boliger på Trappebæksvej. Boligerne er nu opført inden for rammerne af Byrådets beslutning, med et lille mindreforbrug ift anskaffelsessummen og ift den kommunale udgift. Huslejen er uforandret på kr. Boligerne blev taget i brug 1. april Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. for boligerne inkl. moms. Mindreforbruget for den kommunale udgift er på 0,049 mio. kr. eks.kl. moms. Anskaffelsessum Skema B Skema C Difference inkl. moms Samlet anskaffelse 8,955 8,746 0,209 Kommunal udgift 0,375 0,345 0,030 Anskaffelse boliger 8,580 8,401 0,179 Brutto leje pr mnd kr./mnd kr./mnd 0,000 Bruttohuslejen vil andrage 883 kr. pr kvadratmeter pr år. Lige som der ikke er væsentlige afvigelser i afskaffelsessummen er den kommunale økonomi stort set uforandret i forhold til skema B. Kommunal økonomi Eks.kl. moms Skema B Skema C Difference 101

8 Socialudvalget s møde den Grundkapital 1,201 1,176 0,025 Kommunal udgift 0,300 0,276 0,024 I alt kommunal udgift 1,501 1,452 0,049 I forbindelse med nedlæggelse af de tidligere boliger på Trappebæksvej er et resterende indestående i Grundejernes Investeringsfond blevet udbetalt. Beløbet på 0,353 kr. indgår herefter i projektet. Det samlede mindreforbrug på 0,402 mio. kr. foreslås overført til kassen. Endelig hjemtagning af lån i boligerne effektueres ved godkendelse af nærværende regnskab. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets, at Skema C med en anskaffelsessum på 8,401 mio. kr. godkendes Huslejen på 883 kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Det samlede regnskab godkendes Mindreforbruget på 0,402 mio. kr. tilgår kassen Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 7. Mødekalender /49855 Beslutningstema: Fastsættelse af datoer for møder i Social- og Sundhedsudvalget Sagsfremstilling: Møderne foreslås afholdt på følgende mandage kl : 13. januar 3. februar 10. marts 7. april 102

9 Socialudvalget s møde den maj 2. juni 11. august 1. september 6. oktober 10. november 1. december Forslag til mødeplan fra Direktionssekretariatet for samtlige udvalg vedlægges. Økonomiudvalget har den 1. oktober 2013 godkendt mødeplanen for Økonomiudvalget og Byrådet har den 8. oktober godkendt mødeplanen for Byrådet. Indstilling: Administrationen anbefaler, at: mødeplanen godkendes mødetidspunkt fastsættes. Bilag: Åben - Økonomiudvalget, de stående udvalg og byrådets møder i 2014 Beslutning i Socialudvalget den : Forslag til mødeplan og mødetidspunkt godkendes. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 8. Til efterretning 13/26982 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Orientering ved administrationen 103

10 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende. 104

11 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Erik Risager 105

12 Bilag: 1.1. Statusnotat vedr. udsattepolitikken Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

13 Statusnotat vedr. politik for socialt udsatte borgere Indledning Dette notat giver en kortfattet status på udsattepolitikkens 5 fokusområder. God sagsbehandling Udsattesagsbehandler etableret med udgående funktion og særlige koordineringsopgaver. Social og Sundhed Svinget Svendborg Tlf Fax Målrettet og præcis støtte på baggrund af styrket udredning. 27. september 2013 Samspil mellem systemer Tæt samarbejde mellem Socialafdelingen og Sundhedsafdelingen samt med Børn og Unge (Børn og unge med særlige behov). Tæt og frugtbart samarbejde mellem Socialafdelingen og den regionale behandlingspsykiatris Opsøgende Psykose Team. Sagsid: 11/14508 Cpr: Afdeling: Staben i Socialafdelingen Ref. SFAGMB Samarbejde mellem Socialafdelingen og Kirkens Korshærs Varmestue samt andre frivillige tilbud. Bosætning Antallet af hjemløse i Svendborg er halveret i perioden Der er i 2013 etableret 8 nybyggede sociale boliger på Trappebæksvej til målgruppen. Høj succesrate ved udslusning fra Forsorgscenter Sydfyn til permanent egen bolig. Case Management som særligt bostøttetilbud Forebyggelse og behandling Udsattesygeplejerske 20 t. pr. uge fra Opsøgende funktion og brobygning til det eksisterende sundhedssystem. Tilbud om tandbehandling til socialt udsatte borgere fra Gratis sprøjteombytning fra 2013 for borgere med intravenøst misbrug. Lokalt tilbud om screening og behandling for leverbetændelse på Behandlingscenter Svendborg i tæt samarbejde med OUH. De kommunale væresteder er i 2012 blevet røgfri væresteder. Brugere af værestederne og FCS dyrker fra efteråret 2013 sport sammen hver uge. Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde Mandag-fredag Torsdag tillige

14 Social inklusion De kommunale væresteder og frivillige værestedstilbud er centrale ift. forebyggelse af ensomhed og isolation. Bostøttemedarbejdere, kommunale væresteder og øvrige kommunale tilbud arbejder aktivt med inklusion og deltagelse i lokalsamfundet gennem eksisterende foreninger, netværk mv. Side 2 af 2

15 Bilag: 1.2. Politik for Socialt Udsatte borgere Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 52584/09

16 Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende politik, der skal sikre høj kvalitet samt en målrettet og koordineret indsats over for kommunens udsatte borgere. Målet med politikken er at understøtte de udsattes muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt, med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger. Politikken er en forlængelse af Regeringens handleprogram Det fælles ansvar II og tager udgangspunkt i Det Europæiske Råds overordnede mål for bekæmpelse af fattigdom og udstødelse. De overordnede mål er: At fremme adgang for alle til ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser, herunder også boliger og beskæftigelse. At forebygge risici for social udstødelse. At hjælpe de mest sårbare grupper. At mobilisere alle relevante aktører. Hvem er de udsatte? De udsatte er ikke en veldefineret gruppe, men beskrives oftest som personer, der lever i samfundets yderkanter. Udsatte kan være personer, der har et dårligt helbred, har svært ved at opretholde sociale relationer og kun i begrænset omfang har tilknytning til arbejdsmarkedet. Gruppen omfatter borgere med et bredt spekter af problemer såsom hjemløshed, sindslidelse, alkohol- og stofmisbrug, prostitution m.m. Udsatte borgere har ofte sammensatte problemer. Hovedparten er dobbeltbelastede, og nogle er dobbeltdiagnosticerede. De udsatte er langt fra en homogen gruppe, men ofte har de udsatte behov for samfundets omsorg. En omsorg der skal ydes på tværs af organisationer og myndigheder som en sammenhængende helhedsorienteret indsats. Gennem en målrettet og koordineret social indsats skal kommunen hjælpe udsatte borgere til øget inklusion i samfundet. Grundprincipper Muligheder for alle Udsatte har generelt svært ved at drage nytte af samfundets almindelige tilbud til borgere. Det er derfor vigtigt, at borgeren bliver mødt med respekt, og at det er borgerens ønsker og behov, der er udgangspunktet for opgaveløsningen. Kommunens indsatser skal være fleksible og tilpasses borgerens egne idealer, indenfor de givne rammer. 1

17 Alle døre er den rigtige dør Alle døre i kommunen er den rigtige dør. Borgeren skal opleve imødekommenhed og forståelse i mødet med kommunen. Uanset hvor borgeren henvender sig, tages borgeren alvorligt og hjælpes videre til den eller de instanser, der kan løse problemet. Borgeren skal opleve kommunen som en aktiv medspiller. Sammenhæng i indsatsen Borgeren skal sikres en opsøgende, oplysende og helhedsorienteret indsats, der understøtter en stabil livssituation. Kommunens sagsbehandling og organisering af fagligheder skal bidrage til en sammenhængende og meningsfuld indsats for den enkelte borger. God sagsbehandling Baggrund Udsatte borgere har på lige fod med den øvrige befolkning behov for at få hjælp gennem det offentliges sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige tilbud. Udsatte borgere har ofte haft brudte forløb og mangel på succes i samarbejdet med offentlige myndigheder. De kan derfor være forbeholdne i mødet med offentlige myndigheder. Målgruppens sammensatte og komplekse problemer udgør en særlig udfordring for den enkelte sagsbehandler, der skal favne bredt for at kunne varetage den udsattes samlede interesser. Målsætning Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling skal styrkes yderligere igennem uddannelse og opkvalificering af sagsbehandlere, så kommunen bliver endnu bedre til at yde den rigtige indsats målrettet den udsatte på det rigtige tidspunkt. Der skal sættes fokus på udviklingen af fleksible sagsgange og smidigt samarbejde på tværs af sektorer og organisationer. Udgangspunktet for sagsbehandlingen skal være borgerens egne ressourcer, og ingen myndighed må afvikle et forløb, uden der er nogen til at tage over. Det er kommunens hensigt, at alle borgere sikres lige adgang til sagsbehandling. Derfor skal der etableres alternative tilbud til den del af borgerne, der ikke kan profitere af det almindelige system. Delmål Der udarbejdes handleplaner med fokus på helhed, tværfaglighed og særlig udnyttelse af specialviden, så koordineringen mellem sektorer bliver en selvfølge uden gene for borgeren. 2

18 Sagsbehandlingen skal være umiddelbar og ligetil, så indsatsen kan igangsættes, når borgeren er motiveret. Uddannelse og kompetenceudvikling prioriteres højt, så sagsbehandlerne får de bedst mulige forudsætninger for at varetage opgaven. Erfaringerne fra projekt Udsatte Team indarbejdes i den almindelige sagsbehandling. Samspil mellem systemer Baggrund Mange af kommunens udsatte borgere har sammensatte sociale problemer. Det betyder, at de udsatte ofte er i kontakt med flere systemer. Foruden de kommunale tilbud kan det for eksempel være frivillige organisationer, sygehusvæsenet, psykiatriske behandlingssteder eller Kriminalforsorgen og politiet. De private og frivillige organisationer spiller en vigtig rolle i de udsattes liv, da de tilbyder et frirum uden krav og indblanden fra offentlige myndigheder. Det frivillige sociale hjælpearbejde kan således med dets særlige muligheder og tilbud være et afgørende supplement til de offentlige tilbud. For borgeren er det vigtigt, at de forskellige relevante organisationer og myndigheder bringes i spil på de rigtige tidspunkter for at bevare helheden i indsatsen. Der stilles derfor krav til koordineringen af den samlede indsats. Målsætning Udgangspunktet for den sociale indsats skal være borgerens samlede situation og behov. Dette sikres via styrket samarbejde med offentlige myndigheder, private og frivillige organisationer. Fagpersoner skal tænke ud over afdelinger og myndigheder og tænke i relationer og helheder. Fokus skal være rettet mod det samlede sagsforløb og inkludere samtlige ydelser, aktører og organisationer, der er relevante for borgerens fortsatte udvikling. En hensigtsmæssig organisering og koordinering af komplekse forløb skal sikre timing, så de nødvendige indsatser igangsættes på det rigtige tidspunkt. Det er kommunens hensigt at øge kvaliteten og alsidigheden i den sociale indsats ved at forbedre samarbejdet med de frivillige organisationer. Delmål: Kommunen vil sætte yderligere fokus på koordinering mellem samarbejdspartnere. Herunder ønsker kommunen at etablere samarbejdsfora mellem direktørområder og eksterne samarbejdspartnere. De frivillige organisationer inddrages i større omfang i et samarbejde om løsningen af de sociale opgaver såvel på det organisatoriske plan som i forhold til enkelte situationer. 3

19 Kommunen udarbejder en frivillighedspolitik, der sikrer de frivillige organisationer adgang til ledelses- og fagpersoner i kommunalt regi. Frivillighedspolitikken skal fremme samspillet mellem kommunale og frivillige aktører for herved at understøtte det tværgående samarbejde. Udlodning af 18-midlerne understøtter udsattepolitikken. Bosætning Baggrund Udsatte har på lige fod med andre brug for at skabe en tryg og stabil tilværelse med mulighed for at tage vare på sig selv. At have en bolig er et væsentligt element i et menneskes livsvilkår og har stor betydning for livskvaliteten samt for selvopfattelsen. Boligsituationen er afgørende for de sociale og sundhedsmæssige vilkår. Udsatte har generelt svært ved at benytte de almindelige boligtilbud. Målgruppens komplekse sammensætning betyder, at de udsattes boligbehov er meget forskellige. Målsætning Svendborg kommune vil tilbyde en bred vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt. Svendborg Kommune skal sikre, at der er det fornødne antal boliger til anvisning. Boligerne skal være af forskellig type, så de udsattes særlige behov matches, ligesom der skal være boliger med tilknyttet professionel støtte og vejledning. Kommunen vil inddrage lokale boligforeninger i løsning af de sociale opgaver. Delmål Svendborg Kommune vil bevare fokus på forebyggelse og tidlig identificering af udsatte. Antallet af alternative boformer i kommunen øges. Herunder udvikles alternative udslusningsboliger, der sikrer en hurtigere overgang fra midlertidige til permanente boliger. Adgang til det fornødne antal akut- og aflastningspladser sikres. Kommunen udarbejder en bolighandlingsplan for udsatteområdet. Forebyggelse og behandling Baggrund 4

20 Udsatte borgere har markant dårligere sundhedsadfærd end den øvrige befolkning. Det gælder blandt andet inden for kost, rygning, stoffer, alkohol og motion. De udsattes livsførelse har ofte negative konsekvenser for deres fysiske og psykiske helbred. Dårligt helbred påvirker livskvaliteten og kan medføre yderligere isolation og udstødelse med såvel store menneskelige som samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Herudover påvirkes de udsattes børn og pårørende også af den udsattes livsførelse. Udsatte kæmper ikke alene med dårlig sundhedsadfærd. De har samtidig svært ved at profitere af de eksisterende sundhedstilbud, hvilket medfører øget risiko for udstødelse. For de vanskeligst stillede udsatte kan det desuden være svært at kontakte de offentlige myndigheder og behandlingstilbud på eget initiativ. Målsætning Svendborg kommune vil forbedre livskvaliteten for de udsatte borgere. Det er kommunens hensigt, at man som udsat skal opleve et alternativ til sin nuværende livsførelse og ikke fastholdes i negative livsmønstre. Den kommunale opgaveløsning skal baseres på den enkelte borgers opfattelse af det gode liv. Svendborg kommune vil sikre, at særligt udsatte borgere på lige fod med andre borgere får tilbudt den omsorg, behandling og støtte, der er nødvendig, for at de kan leve en god og værdig tilværelse. Kommunen prioriterer det opsøgende sociale arbejde, så alle udsatte borgere tilbydes de relevante ydelser. Ligeledes skal der sættes særligt fokus på børn i udsatte familier. De forebyggende og behandlende tilbud skal målrettes den enkeltes behov. Indsatsen skal understøtte den enkeltes ønsker og muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt. Udgangspunktet skal være at understøtte den enkeltes rehabilitering. Delmål De udsatte skal fortrinsvis benytte det eksisterende sundhedssystem. Der skal etableres særlige tilbud til den del af målgruppen, der ikke er i stand til at profitere af de almindelige sundhedstilbud. Fokus skal bevares på dokumentation og fortsat udvikling af kommunens behandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrugere. Den psykiatrifaglige viden skal fastholdes og udbygges for at sikre en fortsat udvikling af de rehabiliteringsrettede tilbud. Der sættes skærpet fokus på risikogrupperne dobbeltdiagnosticerede, dobbeltbelastede, unge med et stort forbrug af rusmidler, børn og unge i familier med misbrug samt børn og unge med forældre med psykiatriske lidelser. 5

21 Kommunen skal i.f.t. egne væresteder og i.f.t. samarbejdet med de frivillige og private væresteder - sætte fokus på borgernes velvære og igangsætte initiativer, der understøtter en sundhedsfremmende adfærd i relation til ernæring og bevægelse. Social inklusion Baggrund De udsattes liv er blandt andet kendetegnet ved manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. De lever ofte et liv i ensomhed med få netværk og fællesskaber. Ensomheden øger risikoen for, at andre problemer forstærkes og fører til øget isolation og udstødelse. Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet betyder blandt andet, at de udsatte typisk lever af overførelsesindkomster, og at de mangler de fællesskaber, der opbygges på arbejdspladser. For at undgå eller reducere risikoen for social isolation skal der etableres fællesskaber for eksempel via fritids- og kulturaktiviteter. Fællesskaber har en positiv selvforstærkende effekt, der kan virke forebyggende i forhold til ensomhed og udstødelse og hermed øge den sociale integration. Målsætning Svendborg Kommune ønsker at forebygge isolation og ensomhed. De udsatte skal sikres mulighed for at udvikle kompetencer og færdigheder, der på sigt kan medføre tilknytning til arbejdsmarkedet. For mange udsatte er selvforsørgelse og beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked ikke umiddelbart realistisk, og der må derfor sættes andre mål for beskæftigelsessituationen. Svendborg Kommune vil støtte op om mere fritidsprægede tilbud målrettet de udsatte, så de udsatte har reel mulighed for at skabe sig en aktiv fritid. Delmål Kommunens tilbud skal organiseres, så de i størst muligt omfang muliggør generhvervelse af personlige, sociale og faglige kompetencer for herigennem at understøtte den enkeltes rehabilitering. Kommunen vil sikre muligheder for støttet beskæftigelse til borgere i målgruppen. Herunder med særlig fokus på de unge. Svendborg kommune vil styrke og udbygge tilbudene til målgruppen i samarbejde med de frivillige organisationer. Kommunens væresteder skal i videst mulige omfang forebygge ensomhed og isolation. 6

22 Bilag: 2.1. Service og økonomi Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

23 Side 1 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter socialfagligt center, handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Demenspolitik Seniorlivspolitik Kostpolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Indsatsområder i 2014 Indsatsområder i 2014: Nye veje til et aktivt liv Projekt færre akutte indlæggelser Bolighandlingsplan

24 Side 2 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Socialudvalget Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Ældreområdet 557,1 549,0 544,0 543,9 544,1 Socialområdet exl. Takstinstitutioner 262,2 268,5 272,5 285,5 291,0 Socialområdet incl. Takstinstitutioner 251,7 259,0 262,9 275,9 281,4 Sekretariatet -4,3-4,7-4,6-4,6-4,6 Serviceudgifter i alt 804,5 803,4 802,3 815,3 821,0 Indkomstoverførsler i alt -14,7-15,3-15,7-16,0-15,3 Drift i alt 789,8 788,1 786,6 799,3 805,7 Anlæg: Socialudvalget 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4 Anlæg i alt 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4 Socialudvalget i alt 794,3 798,7 791,7 801,7 808,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Socialudvalgets driftsbudget for 2014 er reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Reduktionen dækker over henholdsvis besparelser vedtaget i.f.m. budget 2013, indkøbsbesparelser samt stigning af foranstaltninger ved overgangen Fra barn til voksen, demografiregulering og overførsel fra Anlæg Socialudvalgets anlægsbudget stiger fra 4,5 mio. kr. i budget 2013 til 10,6 mio. kr. i budget Dette skyldes Budgetforliget for 2014, hvor der er bevilget budget til Nyt tag på Grønnemoseværkstedet, tagarbejde og nye tagvinduer på Svinget, samt et nyt låsesystem til hjemmeplejen. I 2016 er er disse anlægsarbejder gennemført, hvorfor budgettet fra 2016 og frem alene indeholder renoveringspuljer på 2,4 mio. kr.

25 Side 3 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Budgetændringer Mio. kr. Budgetændringer - Drift Overførsel fra Administrativ besparelse Telefoni og IT- indkøb og abonnementer Besparelse på PDC i.f.m. nyt lønsystem Indkøbsbesparelser Andre mindre korrektioner Besparelse multifunktionsmaskiner - tilretning år Prisfremskrivning Tekniske budgetændringer: Uomgængelige - Elevsammensætning på sosu-området Uomgængelige - Øgede udgifter til beklædning Mængdeudvikling - Fra barn til voksen Demografi - Ældreområdet Demografi - Hjælpemiddelområdet Lov og cirkulæreprogrammet Budgetforlig Fortsættelse af tilgængelighedspuljen Permanentgørelse af bostøtteprojekt Visitatione af pleje- og demensborgere til aktivitetscenter Budgetændringer drift i alt Budgetændringer - Anlæg Budgetforlig Nyt tag til Grønnemoseværkstedet Reparation og isolering af tag m.m - på svinget Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen Budgetændringer anlæg i alt angiver udgift - angiver indtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 og det vedtagne budget Beskrivelse af ældreområdet: Rammebetingelser: Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger.

26 Side 4 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Økonomisk oversigt for politikområdet (Mio. kr.) Ældreområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Myndighedsafdelingen 251,5 240,8 236,3 236,2 236,4 Hjemmepleje Øst 21,5 22,9 22,1 22,1 22,1 Hjemmepleje Vest 23,5 24,0 24,0 24,0 24,0 Plejecenter Øst 132,0 132,3 132,5 132,5 132,5 Plejecenter Vest 128,6 129,0 129,1 129,1 129,1 Ældreområdet, drift i alt 557,1 549,0 544,0 543,9 544,1 Økonomisk redegørelse Drift Ældreområdets driftsbudget 2014 er faldet med 8,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Budgetreduktionen skyldes primært Socialudvalgets besparelse i forbindelse med vedtagelsen af budget Reduktionen i Myndighedsafdelingens budget fra 2014 til 2015 skyldes, at socialudvalgets overførsel på 4,6 mio. kr. fra 2012 er samlet i Myndighedsafdelingens budget Stigningen i budgettet til Hjemmepleje Øst fra vedtaget budget 2013 til budget 2014, skyldes primært midler afsat til projekt færre akutte indlæggelser. I budgetforliget, for 2013, blev der afsat 2,0 mio. kr. til investering i konkrete forebyggende indsatser indenfor ældreplejen, med henblik på at højne borgernes livskvalitet samt reducere antallet af indlæggelser. Det er forventningen, at en prioritering af ressourcer til forebyggelse indenfor ældreplejen vil bidrage til at imødegå udviklingen med stigende udgifter indenfor sundhedssektoren. Den forebyggende indsats i 2013 og 2014 finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusområdet under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Hvad vil vi i 2014: Tema: Rehabilitering og projekt Nye Veje til aktivt liv Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre. I Svendborg Kommune forventes fra en stigning på 55% af borgere over 70 år. Dette vil, alt andet lige, have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes på en bedre og mindre ressourcekrævende måde. Socialudvalget iværksatte i 2011 et 2-årigt projekt Nye Veje til aktivt liv der havde til formål: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Projektet har været gennemført i 3 faser Fase 1: Nye borgere der henvender sig vedr. hjemmehjælp Fase 2: Borgere der bor på plejecentre og i ældreboliger Fase 3: Borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp

27 Side 5 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Projektet er evalueret i foråret 2013, med følgende resultater: Projektet har indfriet målene i forhold til fase 1, nye borgere der henvender sig vedr. hjemmehjælp, og det er derfor besluttet at permanentgøre dette tilbud. I forhold til fase 2, borgere der bor på plejecentre og i ældreboliger og fase 3, borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp er det besluttet, at forlænge projektet til udgangen af Projektets samlede organisering skal evalueres ved udgangen af Fra budget 2015 er der sparet kr pr. år på baggrund af resultaterne fra projektet. Mål: 65% af de borgere der gennemfører et rehabiliteringsforløb gøres selvhjulpne og oplever en bedre livskvalitet. Alle medarbejdere uddannes til medvirken i rehabilitering, og der uddannes hjemmetrænere i alle sektioner. Rehabilitering implementeres på alle plejecentre inden udgangen af Alle borgere visiteret til hjælp på Frit Valgs området modtager rehabiliterende hjælp inden udgangen af Veje til målet: Der implementeres pr to rehabiliteringssektioner, hvor alle nye borgerne tilbydes rehabilitering inden de kan visiteres til hjemmehjælp efter 83. Samarbejdet med SOSU-skolen om rehabiliteringsuddannelse fastholdes og videreudvikles. Der arbejdes videre med projekt Nye veje til aktivt liv i forhold til fase 2, borgere der bor på plejecentre og i ældreboliger og fase 3, borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp. Projektets resultater skal vise vejen til det samlede fremadrettede rehabiliterende tilbud. Tema: Færre akutte indlæggelser på ældreområdet I 2011 var der i alt indlæggelser hvoraf de var akutte. Fordelingen af de borgere på ældreområdet der blev akut indlagt: Plejecentre 357 borgere Ældreboliger 121 borgere Hjemmeplejen 947 borgere I 2011 var den samlede udgift til indlæggelser på ældreområdet ca. 17,3 mio. Projektets økonomi er 2 mio. kr. årligt, der finansieres af den såkaldte sygehuskasse under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Mål: At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Veje til målet: Etablering af et akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage i dag- og aftenvagten. Udvikle nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut syge og døende borgere. Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere.

28 Side 6 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Tema: Bolighandlingsplan Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til de borgere i Svendborg Kommune, der har behov for en bolig. Aktuelt har vi 20 plejecentre, 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre, der har driftoverenskomst med Svendborg Kommune. Det betyder, at vi har følgende boliger til rådighed: Plejeboliger 370 Demensboliger 152 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 41 Lovgivningen på området betyder, at der eksisterer en ventelistegaranti for borgere, der ønsker en plejeeller demensbolig. Disse borgere skal altid kunne tilbydes en pleje- eller demensbolig indenfor 2 måneder. Ventelistegarantien gælder ikke et specifikt plejecenter, men en konkret boligtype. Siden denne lov trådte i kraft pr har Svendborg Kommune levet op til denne ventelistegaranti. Mål: At Svendborg Kommune Fortsat kan leve op til ventelistegarantien. Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et 5 årigt perspektiv give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. Myndighedsområdet: Ældreområdets Myndighedsafdeling er, som følge af lov om frit valg, fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, samt rehabilitering, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Administration og faglige konsulenter. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører. Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan.

29 Side 7 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2014 udgør fritvalgsbudgettet 110,7 mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2011 og Afregningsprisen for 2014 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. regnskab Fritvalgstakster på ældreområdet (til private leverandører) Praktisk hjælp Personlig pleje dag Personlig pleje weekend Personlig pleje - aften Personlig pleje - nat Køkkener og Madservice Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist. Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), der producerer kølemad samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer varmholdt mad til egne beboere. Prisen for madproduktion i 2014 beregnes på baggrund af de faktiske udgifter i 2013, hvorfor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at oplyse 2014-prisen. Prisen for 2014 og 2015, vil ud over den normale prisudvikling stige med 2 kr. i 2014 og 4 kr. i 2015, for en almindelig hovedret, hvilket er besluttet i forbindelse med budgetforliget for Der vil også være en forholdsmæssig stigning på en lille hovedret og biretter. Madpriser Almindelig hovedret 42,00 42,50 Lille hovedret 38,00 38,50 Biret 13,00 13,00

30 Side 8 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Hjemmeplejen: I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i borgere, der modtager hjemmehjælp 1. Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med tilsammen 13 sektioner, hvoraf 2 sektioner er rehabiliteringssektioner: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal borgere over 67 år i kommunen Antal sektioner (inkl. Sygeplejesker) Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge Plejecentre: I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Borgerens egenbetaling Kørsel til dagcenter tur/retur 32 kr. 33 kr. 34 kr. Husleje i pleje- og ældreboliger kr kr kr. Servicepakker (pr. måned) kr kr kr. Husleje i pleje og ældreboliger er i 2014 listet med 2013 priser, da huslejen for 2014 først vedtages i oktober Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov og er derfor i 2014 listet med prisen for Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal borgere over 67 år i kommunen Antal sektioner Antal dagcentre Antal plejeboliger (inkl. Gæste- og demensboliger) Antal ældreboliger med center Modtagere af hjemmehjælp er fastsat på baggrund af budgetkontrol pr. marts Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose 3 Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose

31 Side 9 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet, regnskab 2012 udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) indeks 92,2 95,6 92,4 100 Beregnet udgiftsbehov indeks 97,0 94,8 95,7 100 Beregnet serviceniveau indeks 95,1 100,9 96,8 100 * Sammenligningsgruppen: Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 7,8 procentpoint lavere end hele Landet og 3,4 procentpoint lavere end Sammenligningsgruppen, og lidt under Region Syddanmark. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes udgiftsbehov er 3,0 procentpoint under Hele Landet og 2,2 procentpoint over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger 4,9 procentpoint under landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, regnskab 2012 personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 2,4 2,5 2,3 2,5 Pleje og omsorg 88,9 91,4 88,7 92,3 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 7,4 8,7 8,4 8,5 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 98,8 102,6 99,4 103,3 * Sammenligningsgruppen: Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommune bruger samlet set 3,8% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og 4,5% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg ligger på 2,4 personaler, hvilket er på niveau med alle sammenligningskategorier. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 2,8% færre personaler end Sammenligningsgruppen, og 3,8% færre personaler end Hele Landet og ligger på niveau med Region Syddanmark. Med hensyn til antallet af personaler i hjælpefunktioner ligger Svendborg Kommune 14-18% under alle sammenligningskategorier.

32 Side 10 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Beskrivelse af socialområdet: Rammebetingelser: Socialområdet er organisatorisk opdelt i 4 centre Socialfagligt Center, Socialpsykiatrisk Center, Handicapcenter, Center for Rusmidler og Forsorg. Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug samt forsorgsområdet. De typiske opgaver er: Udredning og visitation Bostøtte- og botilbud Aktivitet og beskæftigelse Væresteder Opsøgende arbejde Alkohol- og misbrugsbehandling Øvrige socialfaglige opgaver Socialafdelingen er i 2013 påbegyndt en proces omkring udarbejdelse af en fælles rehabiliterende strategi. Arbejdet vil fortsætte ind i Øvrige fokusområder: Etablering af nyt botilbud på Ryttervej Optimering af voksenudredningsmetoden Økonomisk oversigt for politikområdet (Mio. kr.) Socialområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Socialfaglig Center 240,4 238,5 242,6 255,6 261,1 Handicap 7,4 11,8 11,8 11,8 11,8 Psykiatri 10,3 13,8 13,8 13,8 13,8 Misbrug 4,1 4,4 4,2 4,2 4,2 Takstinstitutioner -10,5-9,5-9,5-9,5-9,5 Serviceudgifter i alt 251,7 259,0 262,9 275,9 281,4 Indkomstoverførsler -4,9-4,9-4,9-4,9-4,9 Socialområdet, drift i alt 246,8 254,1 258,0 271,0 276,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Socialområdets samlede driftsbudget stiger med 7,3 mio. kr. fra vedtaget budget 2013 til budget Stigningen skyldes foranstaltninger ved overgangen Fra barn til voksen, men dækker også over reduktioner vedtaget i.f.m. budget Socialområdets driftsbudget 2014 fordeler sig med serviceudgifter på 259 mio. kr. og indkomstoverførsler på -4,9 mio. kr. (indtægtsbudget). Indkomstoverførslerne består af statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og udgiftsbudget til kontante sociale ydelser. Samlet set et indtægtsbudget, der er uændret i overslagsårene.

33 Side 11 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi Der er fra budget 2014 og fremover flyttet budget fra Socialfagligt center til Handicap og Psykiatriområdet. Handicapområdet har overtaget opgavevaretagelsen i enkelte sager og Psykiatriområdet varetager opgaver der tidligere blev købt i andre kommuner. Tabeller og nøgletal Løbende priser ECO nøgletal regnskab 2012 pr. 18+ årig Regnskab 2011 Regnskab 2012 Botilbud mv. til borgere med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1) Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse Samlet ) Udgiften i 2011 er omregnet efter samme model, som ECO nøgletal 2012 er angivet i. Fra 2012 er udgift til Borgerstyret Personlig Assistance målt i udgift pr. 18+ årig i kommunen. I nøgletallet for 2011 er udgiften målt i udgift pr. 65+ årig. ECO nøgletal regnskab 2012 pr. 18+ årig Svendborg Kommune Sammenlignings- Gruppen* Region Syddanmark Hele Landet Botilbud mv. til borgere med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse Samlet *Sammenligningsgruppen: Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred og Lolland

34 Side 12 af 13 Acadresag: Budget 2014 Socialudvalget Service og Økonomi I Svendborg Kommune er udgiften til botilbud større end sammenligningskommunerne. Årsagen skyldes bl.a. stigende antal sager samt stigende gennemsnitlig udgift pr. sag. Der er stor opmærksomhed på området og udgiften ventes at falde i takt med implementering af konkrete besparelser. Udgift til behandling af stofmisbrugere er ligeledes større end i sammenligningskommunerne, men er faldet i forhold til ECO nøgletal Beskrivelse af sekretariatet: Rammebetingelser: Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet har områdets bogholderi samt administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Endelig styres og planlægges områdets anlægsprojekter af sekretariatet. Økonomisk oversigt for politikområdet (Mio. kr.) Sekretariatet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Sekretariatet -4,3-4,7-4,6-4,6-4,6 Serviceudgifter i alt -4,3-4,7-4,6-4,6-4,6 Indkomstoverførsler -9,8-10,3-10,8-11,0-10,3 Sekretariatet, drift, i alt -14,1-15,0-15,4-15,6-14,9 Anlæg: Socialudvalget 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4 Anlæg i alt 4,5 10,6 5,1 2,4 2,4 Økonomisk redegørelse Drift Sekretariatets samlede driftsbudget i 2014 på -15 mio. kr. (indtægtsbudget), fordeler sig med -4,7 mio. kr. til serviceudgifter og -10,3 mio. kr. til indkomstoverførsler. Stigningen i indtægtsbudgettet under indkomstoverførsler i overslagsårene skyldes primært, at ældreboligområdet jf. budgetforlig 2013 tilføres 1,4 mio. kr. i 2013, faldende til 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Sekretariatets serviceudgifter 2014 er faldet med 0,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Budgetreduktionen skyldes hovedsageligt, besparelse på PDC-systemet samt en teknisk korrektion af vedtaget budget 2013.

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 20 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010 2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet GENERELT Generelt om Socialudvalget Direktørområdet social og sundhed dækker områderne ældre, social, samt sundhed og forebyggelse. Nedenstående gives en kort beskrivelse af de enkelte områder. Ældreområdet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010 UDKAST

Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010 UDKAST Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010 UDKAST Indledning I 2009 vedtog Byrådet i Svendborg kommunens nye politik for socialt udsatte borgere. Formålet med politikken var blandt andet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune. At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune.

At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune. At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune. Notat Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Planstrategi: Leverance A. Vurdering af udvikling www.svendborg.dk Acadre: 15/6883 Direktørområdet Social og Sundhed. Social og Sundhedsudvalget

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Impuls, Skovbrynet 1C, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Impuls, Skovbrynet 1C, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 10-11-2014 Kl. 15:00 Impuls, Skovbrynet 1C, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere