2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke."

Transkript

1 SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej Hundested Tlf Mail 2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.. SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Arbejder for: At skabe forståelse og tolerance for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. SIND arbejder for sundhedsfremme, gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery 1

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2 Processerne omkring SINDs Landsmøde 2.1 SIND Nordsjællands bekymringer om SIND Husets virke og fremtid. 2.2 Møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum/SIND Hovedstadens Regionkreds 2.3 HB møderne og SINDs Landsmøde 2.4 Ændringerne i SINDs organisationsstruktur 2.5 Positive resultater af Landsmødet 2.6 Fremtidens udfordringer på baggrund af SINDs vedtægts- og organisationsændringer 3. Om Rådgivningen 4. Samtalegrupper 5 Psykiatriforeningernes Fællesråd (PF) 6 Dialogforum ved Psykiatrisk Center Nordsjælland 6.1 Psykoterapeutisk Center Stolpegården 6.2 Børn og Unge Dialogforum. 7 Det Psykiatriske Patientklagenævn 8 Kontakten til SINDs Sekretariat 9 SIND Nordsjælland kredsens kontakt til medlemmerne og lokalforeningerne 10 Hjemmesiden 11 Samarbejdet med Frivilligcentrene 11.1 Frivilligcenter Hillerød 11.2 SIND aktiviteter i samarbejde med Fredensborg Frivilligcenter 11.3 SIND aktiviteter i samarbejde med Hørsholm Frivilligcenter 11.4 SIND Nettet 12 Psykiatrirelevante møder, kurser, konferencer mm i Synlighedsliste 14 Afsluttende bemærkninger. 2

3 Fakta bilag. Følgende bilag kan fås ved henvendelse til SIND Nordsjælland Kredsens bestyrelse. Mange af bilagene kan også ses på eller A. SIND Nordsjælland Kredsens reviderede regnskab 2012 (se Kredsens NYHEDSBREV nr. 62) midtersiden) B. Statusnotat over henvendelser til SINDs rådgivning i Hillerød år 2012 C. Evaluering af voksen- samtalegruppe i SIND-huset for forældre, søskende og ægtefæller til psykisk syge, nov februar D. Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012 E. Notat om SIND Husets Jobcafé / Opdateret pjece om Jobcaféen F. Forslag til fremtidig organisationsmodel for fremtidig samarbejde mellem SINDs lokalforeninger i Nordsjælland. SIND-aktivitet i Nordsjælland. G. Forslag til vedtægter for SIND-aktivitet i Nordsjælland. H. Brev til Hovedbestyrelsen fra SIND Nordsjælland Kredsen og lokalforeningernes formænd. I. SIND Landsmøde referat. J. Ole Larsens kommentar og forslag til beslutning om behandling af HBs forslag til ny vedtægt fremsat på SINDs landsmøde 2012 K. Referater fra SIND Nordsjælland Kredsens bestyrelsesmøder i 2012 se L. Kronologi for overgangsordningerne vedrørende det nye vedtægtsforslag. M. Liste på gamle(amts) kredse og nye regionskredse 3

4 1 Indledning Kære læser. Arbejdet i SIND Nordsjælland Kredsen har i 2012 været meget fokuseret på forberedelserne til Landsmødet, idet der var stillet forslag om en ny organisationsstruktur. Dette ville bl.a. indebære, at SIND Nordsjælland Kredsen og fire andre kredse i hovedstadsregionen skulle nedlægges samtidig med, at der skulle oprettes en ny stor SIND Region Hovedstaden. I SIND Nordsjælland var vi langt hen ad vejen skeptiske over for dette forslag, men vi anlagde en realistisk og pragmatisk strategi, hvor vi under hele perioden frem til, under og efter selve landsmødet, har arbejdede for, at få det bedste ud af vedtægts- og organisationsforandringerne i SIND. Det har ikke været nogen let opgave for os i kredsbestyrelsen og arbejdet har taget meget tid i forhold til de andre opgaver vi burde prioritere som Kredsbestyrelse, men vi håber at vore medlemmer i SIND Nordsjælland efter at have læst denne årsrapport over SIND Nordsjællands virke i 2012, vil kunne anerkende vore prioriteringer og vore arbejdsindsatser. Denne årsrapport indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som vi i SIND Nordsjælland Kredsen har ansvar for. Årsrapportens indhold underbygges bl.a. af tal og statistik fra vore aktiviteter, se bilag A - I. Endelig bør det pointeres at vi har udeladt at nævne, de mange spændende aktiviteter som de 6 SIND lokalafdelinger i Nordsjælland selv har ansvaret for (bortset fra nogle af SIND Hillerød/Allerøds), samt lokalforeningernes evt. repræsentation i Dansk Handicaporganisation (DH), de lokale Handicap Råd (HR), de lokale beskæftigelses råd (LBRs), Frivilligcentres repræsentantskaber, forskellige patientnetværk og andre lokale fora. I Kredsbestyrelsen håber vi at, vi med succes kan bruge relevante dele af årsrapporten som dokumentation og kortlægning af vores arbejde, samt i diverse fonds og pulje- ansøgningssammenhæng i Sidst men ikke mindst vil vi anvende dele af årsrapporten positivt i vores lobby arbejde med lokale- og regionale politikere, samt at den kan være interessant læsning for dem som har overskud til at fordybe sig i SIND Nordsjællands virke. God læselyst På SIND Nordsjælland Kredsbestyrelsens vegne Kim Kjelgaard Formand for SIND Nordsjælland Kredsen 4

5 2 Processen omkring SINDs Landsmøde. 2.1 SIND Nordsjællands bekymringer om SIND Husets virke og fremtid. Vor største bekymring i forbindelse med SINDs nye vedtægter og organisationsstruktur har været den fremtidige finansiering af SIND Huset, da Huset er rammen om en række primære aktiviteter som bl.a. Rådgivningen, Mentornetværket, Jobcaféen, selvhjælpsgrupper, ferniseringer, fester mm. Herudover fungerer SIND Huset som et åbent værested for sindslidende. Vi er stærkt bekymret for at den nye organisationsstruktur, såvel på kort som på længere sigt, vil kunne få negativ indflydelse på SIND husets fremtid. Konkret står vi nu i en den situation, at vi fra 2014 ikke længere er sikret de ca kr. som vi modtager i kontigentandele og som bl.a. SIND Nordsjælland Kredsen tidligere kunne bidrage med til finansiering af SIND husets virke. Det kan i det hele taget blive sværere for SIND, at søge og opnå de samme indtægter som vi i SIND Nordsjælland Kredsen har opnået i 2012 og tidligere år. I 2012 var vore indtægter i alt kr. (Se vort regnskab i vort Nyhedsbrev for nærmere information om dette) En vigtig opgave for SIND Huset er at fungere som SIND Nordsjælland og SIND Hillerød Allerøds hjemsted, hvor vi kan tage imod officielle besøg og afholde vore møder. Her er listet nogle af besøgene og de vigtigste arrangementer, aktiviteter, møder mm i SIND Huset i Nytårsfest i SIND Huset Ferniseringer i SIND Huset: Fejret som åbent hus aktivitet med vin, ost, kaffe, te, frugt og kage. Fotoet er fra billedkunstner Michael Schiøler Tingsgårds fernisering Michael Schiøler Tingsgård skriver om sig selv: Jeg er 27 år og er studerende på billedkunstskolen Ignatius.dk. Jeg tegner i mange forskellige stilarter og har fået meget inspiration fra bl.a. foto. 5

6 Møde med ny interesseret frivilligarbejder til Rådgivningen SIND Netværks møde for SIND Mentorer Besøgte en gruppe sindslidende fra Halsnæs kommune SIND Huset. Først bowlede de dog sammen i Hillerød slotsbowl. Se evt. video fra bowlingen på SIND Nordsjælland Kredsen afholdt sin årlige generalforsamling Referat fra denne kan ses på SIND Ungdoms Torben Hansen på besøg i SIND Huset SIND Huset fik besøg af chefen for Psykiatrisk Center Nordsjælland. Anne Mertz (yderst til højre) og klinikchef Henrik Søltoft (nr.3 fra venstre). Øvrige repræsentanter fra SINDs Rådgivnings gruppe og SIND Nordsjælland Kredsen Ulla Fredriksen, Else Ebbesen, Kim Kjelgaard, Hanne Molander og Kim Kjelgaard. Arrangør af mødet SIND Husets Rådgivningsgruppe. Mødet med de to repræsentanter fra PCN gik godt og vi har store forhåbninger til et godt fremtidigt samarbejde med PCN i diverse dialogfora og andre relevante fora SIND Huset afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Ole Hagman, Hans Jultved, Ole Larsen, Inger Hansen og Kim Kjelgaard deltog i dette og repræsenterede SIND Nordsjælland Kredsen og SIND Hillerød/Allerød Referat fra mødet kan ses på 6

7 Høstfest for sindslidende og pårørende i SIND Huset. David Quist Trio spillede god musik ved lejligheden. Traditionen tro blev der serveret grillet pattegris. (Stakkels lille du man får næsten lyst til at blive veganer) SIND Nordsjælland Kredsen er vært for et møde med de øvrige kredse i SIND Hovedstadens Regionsforum. Referat fra mødet kan ses på Besøgte SINDs Landsformand Knud Kristensen SIND Huset i forbindelse med Else Ebbesens 10 års jubilæum. 7

8 SIND Huset og SIND Hillerød Allerød at fejre henholdsvis 25 års og 20 års jubilæum SIND Nordsjælland Kredsen arrangerede sin traditionelle juleglögg hyggedag. Her spillede SIND MedlemTimme Ørvad på klaver og de fremmødte gæster sang med på julesangene. En god sang kan sprede glæde. 8

9 Fejrede vi Ole Hagmans 60 års fødselsdag Ole Hagman er formand for Lokalesamarbejdet SIND Huset, og i den funktion arbejder han kontinuerligt for at bevare SIND Huset og det liv som SIND Huset er rammen om. Fotograf: Hans Jultved Nytårsfest for sindslidende og pårørende i SIND Huset Samlet timetal for Frivilligt arbejde i forbindelse med SIND arrangementer i SIND Huset i 2012: ca. 400 timer. 9

10 Lidt om nogle af SIND Husets øvrige aktiviteter. Fotoet her er fra SIND Nordsjælland Kredsens hjemmeside Jobcaféen SIND Huset har tilbudt Jobcafé til vore medlemmer. Denne aktivitet er et tilbud til dig der er på arbejdsmarkedet og har eller har haft psykiske vanskeligheder. Har du lyst til at møde andre som er i samme situation, er der mulighed for at dele erfaringer med andre i Jobcaféen. Jobcaféen foregår den første onsdag i hver måned kl Formålet med Jobcaféen er bl.a. at give sindslidende borgere mulighed for at drøfte oplevelser og erfaringer fra arbejdslivet, ved at skabe et rum, hvor der er fokus på faglige problemstillinger og de dilemmaer der opstår, når man gerne vil søge, får og skal fastholde et arbejde. Jobcaféen samarbejder med jobcenter Hillerød og støttes økonomisk af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). SIND Tovholdere for Jobcaféen: Ole Hagman og Flemming Møller-Jensen. Statistik og data: For mere data og statistik: (Se bilag E), samt pjece om Jobcaféen Samlet frivilligarbejdstid ca. 4. timer pr. md. + 2 timers forberedelse Frivilligtimer i alt for SINDs Jobcafé i 2012: ca. 200 timer. SINDs mentor netværk: SIND Hillerød/Allerød og den sociale boligfond har sammen startet et SIND Mentor netværk. Her har man bl.a. uddannet folk til at drive selvhjælpsgrupper som er startet op i SIND Huset. Andre fungere som besøgsven for sindslidende eller har brugt mentoruddannelsen som en slags personlig recovery Ansvarlig og ansat i den boligsociale fond er Merete Dobusz. 10

11 SIND Husets værested Fotoene her er fra en video af: antv.dk Tossekassen. Videoen kan ses på Fotos er fra SIND Hus pjece. 11

12 SIND Huset er også værested for sindslidende og den har åben café hver mandag, onsdag og fredag. Mandag og onsdage i tidsrummet fra og fredag Det er mulighed for spisning til 30 kr. Herudover holder Huset og værestedet jule og nytårsfester. Værestedet for sindslidende er organiseret og drevet af SIND Hillerød / Allerød lokalafdeling og SIND Klubben. Det er SIND Klubben som organiserer fester, udflugter, debataftner mm. SIND Klubbens aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling. Foto viser: Sanger og sangskriver Birgithe Bestle på SIND Husets terrasse.. SIND Husets værested er et af de eneste 100 % brugerstyrede væresteder i hele Nordsjælland. For værestedet er det en gylden regel: At de brede skuldre skal bære mest og at man yder efter evne! 12

13 Stemningen på værestedet er generelt god og humoristisk. Besøgstal i alt i 2012: Alle er hjertelig velkomne! I gæstebogen er optalt 124 forskellige navne, 64 kvinder & 60 mænd Det er SIND Klubben, og SIND Hillerød/Allerød som har ansvaret for værestedets aktiviteter. For mere statistik og data (se bilag D Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012) Ansvarlig for gartnerarbejde: Torben Frisner Ansvarlig for madlavning og indkøb af madvare i SIND Huset: Søren Bøje Ansvarlig for alt praktisk i SIND Huset: Ole Hagman Ansvarlig for diverse udstillinger i SIND huset: Hans Jultved Formand for SIND Husets repræsentantskab: Ole Hagman Klubudvalget har ansvaret for at arrangere udflugter, fester, mm. Frivilligt gartnerarbejde i SIND Husets have ca. 2 timer ugentlig Frivilligt madlavnings arbejde i SIND Huset ca. 3 timer ugentlig Praktisk frivilligt hjælp i forbindelse med værestedets åbningstid mm. Frivilligt arbejde i forbindelse med organisering af ferniseringer mm. ca. 250 timer årligt ca. 700 timer årligt ca. 850 timer årligt ca. 30 timer årligt Samlet frivilligarbejdstid for værestedets åbningstid i 2012: ca timer årligt Ungegruppen Ungegruppen for psykisk sårbare i aldersgruppen år, mødes hver tirsdag i tidsrummet fra Ansvarlig for ungegruppen er Flemming Møller-Jensen og Marianne Petersen For mere statistik (se bilag D Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012) Samlet frivilligarbejdstid for Ungegruppen i 2012: ca. 100 timer Malegruppen. Af og til har der været arrangeret malerdage i SIND Husets kælder. Ansvarlig for malegruppen: Birte Kristoffersen 13

14 Samlet frivilligarbejdstid for Malegruppen i 2012: Rengøring. ca. 50 timer Eneste ansatte i SIND Hus regi er en person til denne funktion Den ansatte er: Hans Jultved. For mere information om SIND Husets virke mm se videos mm på Dette har kun været en delbeskrivelse af SIND Husets aktiviteter, når det er beskrevet lidt grundigere her end vi plejer, er det fordi vi er nervøse for at vi i en fremtidig dårlig økonomisk situation vil blive nødt til at flytte herfra og det vil kunne medføre at mange af aktiviteterne samt meget af det gode fællesskab og sammenhold vil forsvinde. 2.2 Møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum/SIND Hovedstaden Regionkreds SIND Hovedstadens Regionsforum er et samarbejdsorgan for de 5 kredsbestyrelser i Region Hovedstaden. Kim Kjelgaard, Flemming Møller-Jensen og Ole Hagman har repræsenteret SIND Nordsjælland i dette samarbejde. Vi har deltaget i alle møderne og i 2012 har dagsordenen på disse møder primært været fokuseret på en fælles forberedelse til HB-møderne samt Landsmødet. Den afholdt SIND Hovedstadens Regionsforum et medlemsmøde angående de nye vedtægtsforslag og den nye organisationsmodel. Se evt. også referaterne fra SIND Hovedstadens Regionsforum på Antal møder 5 heldagsmøder. 3 x (5 møder x 6 timer + 30 timers forberedelse) = 180 timer Et Medlemsmøde. 20 timer Et mini møde under SINDs landsmøde. 1 time Samlet frivilligarbejde for møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum ca. 201 timer. 2.3 HB møderne og SINDs Landsmøde HB møderne har i 2012 primært været fokuseret på SIND Landsmødet og de indkomne forslag. I SIND Nordsjælland Kredsen var vi fokuseret på to forslag. Et som gik ud på at udsætte processen med de nye vedtægter og omorganiseringen af SIND til næste landsmøde, og et som gik på at give lokalforeningerne ret til mindst en delegeret ved landsmøderne. Herudover støttede vi langt de fleste af SIND Hovedstaden Omegnskreds forbedringsforslag til de nye vedtægter Proces og strategi i forbindelse med SIND 2012 oplægget, HB møderne og Landsmødet. 2008: SIND vedtager en handleplan hvori at vi skulle anmode et eksternt konsulentfirma om at gennemgå Landsforeningen SINDs struktur, beslutningsveje og arbejdsform og stille forslag om muligheder for en styrkelse af foreningen og dens arbejde 14

15 2010: Ved dette landsmøde indgik det i landsformandens beretning at landsorganisationen havde anmodet en konsulent om at foretage en sådan gennemgang og et forslag til projektets gennemførelse blev godkendt af HB i august : Der afholder små fremtidsværksteder ude i kredsene afholdt Landsforeningen et minifremtidsværksted for kredsene og lokalforeningerne i region hovedstaden. Kun to personer fra SIND Nordsjælland Kredsens deltog i minifremtidsværkstedet, der var ingen fremmødte fra de 6 lokalforeninger i vores kreds. Baggrunden herfor kunne bl.a. være at minifremtidsværkstedet i den første indkaldelse kun var annonceret ud til kredsbestyrelserne i region hovedstaden, samt at minifremtidsværkstedet blev lagt på en dag hvor man havde planlagt andre vigtige arrangementer. Senere blev datoen for afholdelse af minifremtidsværkstedet ændret og kurset blev åbnet for andre tillidsvalgte personer i region hovedstaden. Sidst men ikke mindst kan det have været en årsagsfaktor at vedtægtsændringer og organisationsforandringer kan være tungt og svært stof for mange af SINDs medlemmer. Det første 2012 oplæg baseret på fremtidsværkstederne, afspejlede langt fra de ønsker som vi havde til en fremtidig organisationsmodel. F.eks. var der forslag til en organisationsmodel hvor lokalforeningerne var afløst af lokalkomiteer og den lokale politiske indflydelse var flyttet til nye store regionskredse. Der var dog også gode tanker i oplægget f.eks. blev forslagene om ansættelse af en ny organisationsmedarbejder her nævnt for første gang. Ideen med en organisationsmedarbejder er bl.a. at vedkommende skal hjælpe SINDs kursusudvalg med at udbygge sin virksomhed, samt støtte de nye lokalafdelinger og regionskredse i deres virke. Det er to sager som Ole Hagman og Kim Kjelgaard på landsmøde efter landsmøde og ved flere HB møder har fremført som vor kreds ønske. HB Møder i I 2012 arbejdede HB primært med de nye forslag til nye vedtægter samt ny organisationsmodel. Processen og arbejdet vedrørende de nye vedtægter og organisationsændringer for Landsforeningen SIND har strakt sig over en lang tidsperiode. Det er positivt med en lang og grundig proces når vigtige beslutninger skal tages, men det er mindre positivt og meget ærgerligt at slutspurten i processen og medlemsinddragelsen i denne sker alt for sent. Der blev først rigtig sat gang i medlemsdebatten ved afholdelse af vor regions mini fremtidsværksted den de efterfølgende HB møder og ved afholdelse af medlemsmøder i forbindelse med det forestående landsmøde. Ole Hagman og Kim Kjelgaard har taget HB møderne kontinuerligt op på Kredsbestyrelsens dagsorden og i et enkelt tilfælde også ringet rundt for at få opbakning til et brev til HB hvori vi udtrykte vor uro og bekymring over HBs nye vedtægtsforslag samt de kommende organisationsændringer (Se Bilag H). Kredsbestyrelsen og lokalforeningernes repræsentanter i denne har støttet Ole Hagman og Kim Kjelgaard i deres bekymring og bakket op om deres initiativ. De fleste HB medlemmer fra de øvrige kredse i landet, var positive til HBs vedtægts- og organisationsforslag. Årsagen til dette kan bl.a. være at der også er positive ting i forlaget f.eks. bliver det nu lettere at optage andre psykiatriforeninger i Landsforeningen SIND, det kan også være fordi en del af de øvrige kredse i SIND fungere noget anderledes end vores og at forslaget er mere tilpasset til deres organisationsstruktur og virke. 15

16 Vor kreds udmærker sig ved at være en af de kredse som har flest lokalforeninger, og herudover har vi vores SIND Hus med en anonym rådgivning og et værested for sindslidende. Endelig har vor region allerede et godt samarbejde mellem SIND kredsene i region hovedstaden og disse samarbejder sammen med de øvrige psykiatriforeninger i psykiatriforeningernes fællesråd. Landsmødet SIND Medlem og delegeret for SIND Nordsjælland Kredsen Kim Kjelgaard stillede bl.a. på baggrund af dette, et forslag til Landsmødet om udsættelse af behandlingen af HBs vedtægts- og organisationsændringerne for Landsforeningen SIND til næste landsmøde. SIND Medlem og delegeret for SIND Nordsjælland Kredsen Ole Larsen stillede ligeledes et forslag om hjemsendelse af samme HB forslag. Kim Kjelgaards kritik gik herudover bl.a. på en uro for at vedtægtsforslaget ville indebære et demokratisk underskud i Landsforeningen. Ole Larsens forslag gik på at forslaget havde et for dårlig sprogligt indhold og logisk opbygning. Ud over disse to personligt stillede forslag, stillede SIND Nordsjælland Kredsen et forslag om at lokalforeningerne skulle sikres stemmeret ved de kommende landsmøder. Kim Kjelgaard og Ole Larsen blev enige om at tække deres forslag sent lørdag nat på Landsmødet, på baggrund af en mundtlig aftale med SINDs Landsformand Knud Kristensen. Han lovede at støtte forslag som indebar evaluering af vedtægterne og strukturændringerne ved næste landsmøde og han lovede at man i evalueringen også vil inddrage Ole Larsens kritik om forslagets sproglige indhold og logiske opbygning. Kim Kjelgaard og Ole Larsen trak også deres forslag af solidariske og taktiske hensyn. De ønskede ikke at skulle gå fra Landsmødet med fornemmelsen af at vi nu var en splittet Landsforening, og de lod derfor hele tiden muligheden være åben for at de kunne trække deres forslag når de følte at de havde fået nok forbedringer igennem. Når forslagene til slut blev trukket tilbage, var det da også fordi vi i SIND Nordsjælland Kredsen trods alt syntes at vi i samarbejde med andre, havde fået en del forbedringer igennem, som gjorde vedtægtsforslaget nemmere at leve med. (Se senere liste afsnit 2.5 side 19 i Årsrapporten) Timingen for at trække vore forslag viste sig at være rigtig god, idet de øvrige landsmødeforslag, som havde en lignende ordlyd, blev trukket direkte efter at vi trak vores. Vort forslag om stemmeret til lokalforeningerne blev nedstemt. Ole Hagman og Kim Kjelgaard har været SIND Nordsjællands repræsentanter i HB. For mere information se evt. HB referater og Landsmøde referat på Samlet frivilligarbejde i forbindelse med SIND 2012 oplæg, HB møder og SINDs Landsmøde i 2012 = ca. 800 timer 16

17 2.4 Ændringerne i SINDs organisationsstruktur Sammen med de øvrige lokalafdelinger i SIND Nordsjælland forudså vi, at vedtægtsforslaget vil kunne indebære et demokratisk underskud idet forslaget kan resulterer i, at afstanden fra Hovedbestyrelsesmedlemmerne og den nye Daglige Ledelse (DL) til medlemmerne og lokalafdelingerne kunne blive for stor. Vor bekymring for dette skulle ses på baggrund af at vedtægtsforslaget indebar: a. Nedlæggelse af de gamle (amts) kredse og oprettelse af store regionskredse I Hovedstadsregionen bliver 5 (amts)kredse til en stor regionskreds. b. Valg af færre hovedbestyrelsesmedlemmer (HB medlemmer) I 2012 har (amts)kredsene 17. HBmedlemmer fra landets forskellige kredse. Fra 2015 vil hovedbestyrelsen kun have 5 HBmedlemmer fra de nye regionskredse. c. Færre landsmødedelegerede I 2012 var der ca. 120 delegerede i 2015 vil vi kun blive 80. d. Længere landsmødeperioder Vi går fra 2 årlige perioder til 3 årlige perioder mellem landsmøderne. Med vedtægtsforslagets gennemførelse vil SIND Region Hovedstaden kunne komme i en fremtidig situation, hvor den med ca. 1/3 af Landsforeningen SINDs medlemmer kun har 1 plads i Hovedbestyrelsen (HB). Endvidere vil det blive betydeligt sværere for de enkelte lokalafdelinger at sikre sig en delegeret til landsmøderne. I SIND Nordsjælland kredsen har vi hidtil på kredsens generalforsamling kunnet vælge delegerede til landsmødet fra de lokalforeninger der ønskede det. Den nye organisationsmodel vil formentlig indebære at den ny store regionskreds, baseret på storkredsens samlede medlemstal kun vil have ret til at vælge ca. 15 delegerede - og i en regionskreds med ca medlemmer, hvoraf størstedelen bor i hovedstaden, er en lokalafdeling i Nordsjælland langt fra sikker på at de kan få valgt en delegeret. Endelig kan det også spille en rolle for antallet og repræsentationen af de fremmødte deltagere ved regionsgeneralforsamlingen, at en fremtidig generalforsamling for SIND-Hovedstadens Regionskreds, hvor valg af delegerede finder sted, formentlig bliver placeret i hovedstadsområdet. Udover de nævnte kritikpunkter til SINDs organisationsændringer var vi også stærkt kritiske over for vedtægtsforslagets sproglige indhold og opbygning. 17

18 2.5 Positive resultater af Landsmødet I processen omkring arbejdet med SINDs nye organisationsstruktur og de nye vedtægter er det bl.a. lykkedes os og andre aktere at få følgende gode forslag vedtaget i HB og på SINDs landsmøde. Vi fik bred opbakning til at kassere, det indhold og de forslag til modeller i det første 2012 oplæg, hvori man havde erstattet lokalafdelingerne med lokalkomiteer uden lokalpolitisk indflydelse. SIND Landsforening ansætter en ny organisationsmedarbejder, som skal udbygge SINDs kursusvirksomhed, samt støtte lokalafdelingerne og de nye storkredse i deres fremtidige arbejde. Der skal afholdes medlemskonferencer i de år hvor der ikke er landsmøde. De nye vedtægter og den nye organisationsmodel skal evalueres ved SINDs næste landsmøde i Vi fik Landsformandens ord for at Ole Larsens og SIND Nordsjælland kredsens kritik af vedtægtsforslagets sproglige indhold og logiske opbygning vil indgå i denne evaluering. SIND Landsforening har fået en slankere organisationsmodel, som sikrer flere penge til andre SIND aktiviteter end SIND Landsmøder og HB møder. SIND Landsforening har fået en 2. næstformand med ansvar for kontakt til lokalforeninger mm. Lokalforeningerne vil i 2013 have samme økonomi som i 2012, herudover vil der være ressourcer til opbygning af de nye regioner. Andet positivt: Knud Kristensen blev genvalgt som Landsforeningen SINDs formand Vi fik valgt flere unge hovedbestyrelsesmedlemmer. Landsformand Knud Kristensen Disse fakta, forslag og initiativer gjorde vedtægtsforslaget noget nemmere at accepterer. Et stort næsten enstemmigt Landsmøde stemte da også vedtægtsforslaget og organisationsændringerne igennem. 18

19 Efterfølgende er vi desuden i vores forhandlinger og samtaler i SIND Hovedstadens Regionsforum (et samarbejdsforum for de 5 kredse i Region Hovedstaden) kommet frem til et foreløbigt fælles skitseforslag hvori det fremgår, at lokalafdelingerne ved en fremtidig generalforsamling for SIND Region Hovedstaden skulle have ret til mindst 2 stemmer udover 1. pr 100 medlemmer. Alle SIND medlemmer i regionen vil have møde- og taleret og alle er valgbare. Vi har også fået vedtaget at hjemstedet for den nye SIND Regionhovedstaden er SIND Husets adresse. Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød. 2.6 Fremtidens udfordringer på baggrund af SINDs vedtægts- og organisationsændringer Arbejdet med den ny organisationsstruktur er hermed langt fra færdig. I løbet af 2013 og 2014 skal vi i samarbejde med de øvrige kredse i Region Hovedstaden arbejde os frem til en ny demokratisk organisation, med nye vedtægter for såvel SIND Region Hovedstaden som for lokalafdelingerne. Vi skal også beslutte opgavefordelingen mellem lokalafdelingerne og regionskredsen, samt hvilke aktiviteter vi kan samarbejde om, og hvordan vi organiserer dette. Sidst men ikke mindst skal vi sammen lukke og slukke for vor egen SIND Nordsjælland Kreds! Vi er i godt forberedte til det, og har allerede udformet vort eget forslag til hvordan vi fortsætter som en SIND Aktivitet i et samarbejde mellem de 6 lokalafdelinger. Ole Hagman og Kim Kjelgaard været ude i de lokale foreninger og fortælle om Kredsens forslag til fortsættelse af vort samarbejde mellem de 6 lokalforeninger og alle lokalforeningerne har bakket op om dette. Endelig har vi også sikret os opbakning fra de øvrige kredse i SIND Region Hovedstadens dialogforum til et sådant initiativ. Modellen for samarbejdet mm. Kan ses på vor hjemmeside. Se også bilag F og G. 19

20 3 Om Rådgivningen Den åbne anonyme rådgivning har i 2012 haft en fremgang i antallet henvendelser på 35 % fra 176 i 2011 til 237 i Rådgivningen blev i 2012 en del af den Landsdækkende Telefonrådgivning (LT), sammen med Århus, Odense og København. Vi mærker i høj grad at vi nu er en del af LT på telefon og får flere henvendelse fra andre egne end Nordsjælland. Det kan nogle gange være underordnet, hvorfra der bliver ringet. Andre gange en ulempe at vi ikke lige kender til lokale forhold, eller at den der henvender sig måske tidligere har talt med rådgivningen i Århus og regner med at det igen er Århus der svarer. Problemet løses ved at bede folk ringe igen og så lade rådgivningen i Århus tage røret først. Derfor er vi også tilfredse med at vi har bevaret vort lokale telefon , så man kan komme direkte i kontakt med os. Medarbejderne fra de 4 rådgivninger vil i løbet af foråret 2013 alle deltage i fælles kurser, så vi i højere grad har de samme svar på de spørgsmål, henvendelserne drejer sig om. Herudover har rådgivningen i 2012 gennemgået samtlige Nordsjællands kommuners samarbejdsaftaler på psykiatriområdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Af positivt nyt vedrørende rådgivningens arbejde kan nævnes at den har fået en ny rådgiver Kees Zwetsloot. Psykolog Christine Langeland har også deltaget i en periode. De øvrige faste medlemmer af rådgivningen har været Else Ebbesen (socialrådgiver), Anker Hansen (socialrådgiver) Hanne Molander, Ole Hagman, Liselotte Lassen og Ulla Frederiksen. Uddrag af data og statistik: Antal henvendelser 237 i 2012 mod 176 i 2011 Kontakt/omsorg samt råd og vejledning (andel 57 % i %) Jura, bolig økonomi, uddannelse/sprog, medicin og samarbejde med kommune/hospital (Andel 30 % %) Psykolog, angst/selvmordstruet, (Andel 13 % %) Den åbne anonyme rådgivning kan kontaktes personligt eller tlf Se i øvrigt bilag B Status for henvendelser til SINDs rådgivning i Hillerød år 2012 Åbningstid: Tirsdage i tidsrummet (2 rådgivere x 2 timer) + (2 x 3 forberedelsestimer) x 50 = ca. 500 timer Åbningstid: Torsdage i tidsrummet (2 rådgivere x 2 timer) + (2 x 3 forberedelsestimer) x 50 = ca. 500 timer Øvrig forberedelsestid ved særlig tunge sager= ca. 500 timer Samlet frivilligt arbejde for Rådgivningen i 2012 = ca timer 20

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor. Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.dk Indhold: 1. Ledelsesberetning 2007...5

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere