2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke."

Transkript

1 SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej Hundested Tlf Mail 2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.. SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Arbejder for: At skabe forståelse og tolerance for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. SIND arbejder for sundhedsfremme, gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery 1

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2 Processerne omkring SINDs Landsmøde 2.1 SIND Nordsjællands bekymringer om SIND Husets virke og fremtid. 2.2 Møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum/SIND Hovedstadens Regionkreds 2.3 HB møderne og SINDs Landsmøde 2.4 Ændringerne i SINDs organisationsstruktur 2.5 Positive resultater af Landsmødet 2.6 Fremtidens udfordringer på baggrund af SINDs vedtægts- og organisationsændringer 3. Om Rådgivningen 4. Samtalegrupper 5 Psykiatriforeningernes Fællesråd (PF) 6 Dialogforum ved Psykiatrisk Center Nordsjælland 6.1 Psykoterapeutisk Center Stolpegården 6.2 Børn og Unge Dialogforum. 7 Det Psykiatriske Patientklagenævn 8 Kontakten til SINDs Sekretariat 9 SIND Nordsjælland kredsens kontakt til medlemmerne og lokalforeningerne 10 Hjemmesiden 11 Samarbejdet med Frivilligcentrene 11.1 Frivilligcenter Hillerød 11.2 SIND aktiviteter i samarbejde med Fredensborg Frivilligcenter 11.3 SIND aktiviteter i samarbejde med Hørsholm Frivilligcenter 11.4 SIND Nettet 12 Psykiatrirelevante møder, kurser, konferencer mm i Synlighedsliste 14 Afsluttende bemærkninger. 2

3 Fakta bilag. Følgende bilag kan fås ved henvendelse til SIND Nordsjælland Kredsens bestyrelse. Mange af bilagene kan også ses på eller A. SIND Nordsjælland Kredsens reviderede regnskab 2012 (se Kredsens NYHEDSBREV nr. 62) midtersiden) B. Statusnotat over henvendelser til SINDs rådgivning i Hillerød år 2012 C. Evaluering af voksen- samtalegruppe i SIND-huset for forældre, søskende og ægtefæller til psykisk syge, nov februar D. Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012 E. Notat om SIND Husets Jobcafé / Opdateret pjece om Jobcaféen F. Forslag til fremtidig organisationsmodel for fremtidig samarbejde mellem SINDs lokalforeninger i Nordsjælland. SIND-aktivitet i Nordsjælland. G. Forslag til vedtægter for SIND-aktivitet i Nordsjælland. H. Brev til Hovedbestyrelsen fra SIND Nordsjælland Kredsen og lokalforeningernes formænd. I. SIND Landsmøde referat. J. Ole Larsens kommentar og forslag til beslutning om behandling af HBs forslag til ny vedtægt fremsat på SINDs landsmøde 2012 K. Referater fra SIND Nordsjælland Kredsens bestyrelsesmøder i 2012 se L. Kronologi for overgangsordningerne vedrørende det nye vedtægtsforslag. M. Liste på gamle(amts) kredse og nye regionskredse 3

4 1 Indledning Kære læser. Arbejdet i SIND Nordsjælland Kredsen har i 2012 været meget fokuseret på forberedelserne til Landsmødet, idet der var stillet forslag om en ny organisationsstruktur. Dette ville bl.a. indebære, at SIND Nordsjælland Kredsen og fire andre kredse i hovedstadsregionen skulle nedlægges samtidig med, at der skulle oprettes en ny stor SIND Region Hovedstaden. I SIND Nordsjælland var vi langt hen ad vejen skeptiske over for dette forslag, men vi anlagde en realistisk og pragmatisk strategi, hvor vi under hele perioden frem til, under og efter selve landsmødet, har arbejdede for, at få det bedste ud af vedtægts- og organisationsforandringerne i SIND. Det har ikke været nogen let opgave for os i kredsbestyrelsen og arbejdet har taget meget tid i forhold til de andre opgaver vi burde prioritere som Kredsbestyrelse, men vi håber at vore medlemmer i SIND Nordsjælland efter at have læst denne årsrapport over SIND Nordsjællands virke i 2012, vil kunne anerkende vore prioriteringer og vore arbejdsindsatser. Denne årsrapport indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som vi i SIND Nordsjælland Kredsen har ansvar for. Årsrapportens indhold underbygges bl.a. af tal og statistik fra vore aktiviteter, se bilag A - I. Endelig bør det pointeres at vi har udeladt at nævne, de mange spændende aktiviteter som de 6 SIND lokalafdelinger i Nordsjælland selv har ansvaret for (bortset fra nogle af SIND Hillerød/Allerøds), samt lokalforeningernes evt. repræsentation i Dansk Handicaporganisation (DH), de lokale Handicap Råd (HR), de lokale beskæftigelses råd (LBRs), Frivilligcentres repræsentantskaber, forskellige patientnetværk og andre lokale fora. I Kredsbestyrelsen håber vi at, vi med succes kan bruge relevante dele af årsrapporten som dokumentation og kortlægning af vores arbejde, samt i diverse fonds og pulje- ansøgningssammenhæng i Sidst men ikke mindst vil vi anvende dele af årsrapporten positivt i vores lobby arbejde med lokale- og regionale politikere, samt at den kan være interessant læsning for dem som har overskud til at fordybe sig i SIND Nordsjællands virke. God læselyst På SIND Nordsjælland Kredsbestyrelsens vegne Kim Kjelgaard Formand for SIND Nordsjælland Kredsen 4

5 2 Processen omkring SINDs Landsmøde. 2.1 SIND Nordsjællands bekymringer om SIND Husets virke og fremtid. Vor største bekymring i forbindelse med SINDs nye vedtægter og organisationsstruktur har været den fremtidige finansiering af SIND Huset, da Huset er rammen om en række primære aktiviteter som bl.a. Rådgivningen, Mentornetværket, Jobcaféen, selvhjælpsgrupper, ferniseringer, fester mm. Herudover fungerer SIND Huset som et åbent værested for sindslidende. Vi er stærkt bekymret for at den nye organisationsstruktur, såvel på kort som på længere sigt, vil kunne få negativ indflydelse på SIND husets fremtid. Konkret står vi nu i en den situation, at vi fra 2014 ikke længere er sikret de ca kr. som vi modtager i kontigentandele og som bl.a. SIND Nordsjælland Kredsen tidligere kunne bidrage med til finansiering af SIND husets virke. Det kan i det hele taget blive sværere for SIND, at søge og opnå de samme indtægter som vi i SIND Nordsjælland Kredsen har opnået i 2012 og tidligere år. I 2012 var vore indtægter i alt kr. (Se vort regnskab i vort Nyhedsbrev for nærmere information om dette) En vigtig opgave for SIND Huset er at fungere som SIND Nordsjælland og SIND Hillerød Allerøds hjemsted, hvor vi kan tage imod officielle besøg og afholde vore møder. Her er listet nogle af besøgene og de vigtigste arrangementer, aktiviteter, møder mm i SIND Huset i Nytårsfest i SIND Huset Ferniseringer i SIND Huset: Fejret som åbent hus aktivitet med vin, ost, kaffe, te, frugt og kage. Fotoet er fra billedkunstner Michael Schiøler Tingsgårds fernisering Michael Schiøler Tingsgård skriver om sig selv: Jeg er 27 år og er studerende på billedkunstskolen Ignatius.dk. Jeg tegner i mange forskellige stilarter og har fået meget inspiration fra bl.a. foto. 5

6 Møde med ny interesseret frivilligarbejder til Rådgivningen SIND Netværks møde for SIND Mentorer Besøgte en gruppe sindslidende fra Halsnæs kommune SIND Huset. Først bowlede de dog sammen i Hillerød slotsbowl. Se evt. video fra bowlingen på SIND Nordsjælland Kredsen afholdt sin årlige generalforsamling Referat fra denne kan ses på SIND Ungdoms Torben Hansen på besøg i SIND Huset SIND Huset fik besøg af chefen for Psykiatrisk Center Nordsjælland. Anne Mertz (yderst til højre) og klinikchef Henrik Søltoft (nr.3 fra venstre). Øvrige repræsentanter fra SINDs Rådgivnings gruppe og SIND Nordsjælland Kredsen Ulla Fredriksen, Else Ebbesen, Kim Kjelgaard, Hanne Molander og Kim Kjelgaard. Arrangør af mødet SIND Husets Rådgivningsgruppe. Mødet med de to repræsentanter fra PCN gik godt og vi har store forhåbninger til et godt fremtidigt samarbejde med PCN i diverse dialogfora og andre relevante fora SIND Huset afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Ole Hagman, Hans Jultved, Ole Larsen, Inger Hansen og Kim Kjelgaard deltog i dette og repræsenterede SIND Nordsjælland Kredsen og SIND Hillerød/Allerød Referat fra mødet kan ses på 6

7 Høstfest for sindslidende og pårørende i SIND Huset. David Quist Trio spillede god musik ved lejligheden. Traditionen tro blev der serveret grillet pattegris. (Stakkels lille du man får næsten lyst til at blive veganer) SIND Nordsjælland Kredsen er vært for et møde med de øvrige kredse i SIND Hovedstadens Regionsforum. Referat fra mødet kan ses på Besøgte SINDs Landsformand Knud Kristensen SIND Huset i forbindelse med Else Ebbesens 10 års jubilæum. 7

8 SIND Huset og SIND Hillerød Allerød at fejre henholdsvis 25 års og 20 års jubilæum SIND Nordsjælland Kredsen arrangerede sin traditionelle juleglögg hyggedag. Her spillede SIND MedlemTimme Ørvad på klaver og de fremmødte gæster sang med på julesangene. En god sang kan sprede glæde. 8

9 Fejrede vi Ole Hagmans 60 års fødselsdag Ole Hagman er formand for Lokalesamarbejdet SIND Huset, og i den funktion arbejder han kontinuerligt for at bevare SIND Huset og det liv som SIND Huset er rammen om. Fotograf: Hans Jultved Nytårsfest for sindslidende og pårørende i SIND Huset Samlet timetal for Frivilligt arbejde i forbindelse med SIND arrangementer i SIND Huset i 2012: ca. 400 timer. 9

10 Lidt om nogle af SIND Husets øvrige aktiviteter. Fotoet her er fra SIND Nordsjælland Kredsens hjemmeside Jobcaféen SIND Huset har tilbudt Jobcafé til vore medlemmer. Denne aktivitet er et tilbud til dig der er på arbejdsmarkedet og har eller har haft psykiske vanskeligheder. Har du lyst til at møde andre som er i samme situation, er der mulighed for at dele erfaringer med andre i Jobcaféen. Jobcaféen foregår den første onsdag i hver måned kl Formålet med Jobcaféen er bl.a. at give sindslidende borgere mulighed for at drøfte oplevelser og erfaringer fra arbejdslivet, ved at skabe et rum, hvor der er fokus på faglige problemstillinger og de dilemmaer der opstår, når man gerne vil søge, får og skal fastholde et arbejde. Jobcaféen samarbejder med jobcenter Hillerød og støttes økonomisk af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). SIND Tovholdere for Jobcaféen: Ole Hagman og Flemming Møller-Jensen. Statistik og data: For mere data og statistik: (Se bilag E), samt pjece om Jobcaféen Samlet frivilligarbejdstid ca. 4. timer pr. md. + 2 timers forberedelse Frivilligtimer i alt for SINDs Jobcafé i 2012: ca. 200 timer. SINDs mentor netværk: SIND Hillerød/Allerød og den sociale boligfond har sammen startet et SIND Mentor netværk. Her har man bl.a. uddannet folk til at drive selvhjælpsgrupper som er startet op i SIND Huset. Andre fungere som besøgsven for sindslidende eller har brugt mentoruddannelsen som en slags personlig recovery Ansvarlig og ansat i den boligsociale fond er Merete Dobusz. 10

11 SIND Husets værested Fotoene her er fra en video af: antv.dk Tossekassen. Videoen kan ses på Fotos er fra SIND Hus pjece. 11

12 SIND Huset er også værested for sindslidende og den har åben café hver mandag, onsdag og fredag. Mandag og onsdage i tidsrummet fra og fredag Det er mulighed for spisning til 30 kr. Herudover holder Huset og værestedet jule og nytårsfester. Værestedet for sindslidende er organiseret og drevet af SIND Hillerød / Allerød lokalafdeling og SIND Klubben. Det er SIND Klubben som organiserer fester, udflugter, debataftner mm. SIND Klubbens aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling. Foto viser: Sanger og sangskriver Birgithe Bestle på SIND Husets terrasse.. SIND Husets værested er et af de eneste 100 % brugerstyrede væresteder i hele Nordsjælland. For værestedet er det en gylden regel: At de brede skuldre skal bære mest og at man yder efter evne! 12

13 Stemningen på værestedet er generelt god og humoristisk. Besøgstal i alt i 2012: Alle er hjertelig velkomne! I gæstebogen er optalt 124 forskellige navne, 64 kvinder & 60 mænd Det er SIND Klubben, og SIND Hillerød/Allerød som har ansvaret for værestedets aktiviteter. For mere statistik og data (se bilag D Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012) Ansvarlig for gartnerarbejde: Torben Frisner Ansvarlig for madlavning og indkøb af madvare i SIND Huset: Søren Bøje Ansvarlig for alt praktisk i SIND Huset: Ole Hagman Ansvarlig for diverse udstillinger i SIND huset: Hans Jultved Formand for SIND Husets repræsentantskab: Ole Hagman Klubudvalget har ansvaret for at arrangere udflugter, fester, mm. Frivilligt gartnerarbejde i SIND Husets have ca. 2 timer ugentlig Frivilligt madlavnings arbejde i SIND Huset ca. 3 timer ugentlig Praktisk frivilligt hjælp i forbindelse med værestedets åbningstid mm. Frivilligt arbejde i forbindelse med organisering af ferniseringer mm. ca. 250 timer årligt ca. 700 timer årligt ca. 850 timer årligt ca. 30 timer årligt Samlet frivilligarbejdstid for værestedets åbningstid i 2012: ca timer årligt Ungegruppen Ungegruppen for psykisk sårbare i aldersgruppen år, mødes hver tirsdag i tidsrummet fra Ansvarlig for ungegruppen er Flemming Møller-Jensen og Marianne Petersen For mere statistik (se bilag D Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012) Samlet frivilligarbejdstid for Ungegruppen i 2012: ca. 100 timer Malegruppen. Af og til har der været arrangeret malerdage i SIND Husets kælder. Ansvarlig for malegruppen: Birte Kristoffersen 13

14 Samlet frivilligarbejdstid for Malegruppen i 2012: Rengøring. ca. 50 timer Eneste ansatte i SIND Hus regi er en person til denne funktion Den ansatte er: Hans Jultved. For mere information om SIND Husets virke mm se videos mm på Dette har kun været en delbeskrivelse af SIND Husets aktiviteter, når det er beskrevet lidt grundigere her end vi plejer, er det fordi vi er nervøse for at vi i en fremtidig dårlig økonomisk situation vil blive nødt til at flytte herfra og det vil kunne medføre at mange af aktiviteterne samt meget af det gode fællesskab og sammenhold vil forsvinde. 2.2 Møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum/SIND Hovedstaden Regionkreds SIND Hovedstadens Regionsforum er et samarbejdsorgan for de 5 kredsbestyrelser i Region Hovedstaden. Kim Kjelgaard, Flemming Møller-Jensen og Ole Hagman har repræsenteret SIND Nordsjælland i dette samarbejde. Vi har deltaget i alle møderne og i 2012 har dagsordenen på disse møder primært været fokuseret på en fælles forberedelse til HB-møderne samt Landsmødet. Den afholdt SIND Hovedstadens Regionsforum et medlemsmøde angående de nye vedtægtsforslag og den nye organisationsmodel. Se evt. også referaterne fra SIND Hovedstadens Regionsforum på Antal møder 5 heldagsmøder. 3 x (5 møder x 6 timer + 30 timers forberedelse) = 180 timer Et Medlemsmøde. 20 timer Et mini møde under SINDs landsmøde. 1 time Samlet frivilligarbejde for møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum ca. 201 timer. 2.3 HB møderne og SINDs Landsmøde HB møderne har i 2012 primært været fokuseret på SIND Landsmødet og de indkomne forslag. I SIND Nordsjælland Kredsen var vi fokuseret på to forslag. Et som gik ud på at udsætte processen med de nye vedtægter og omorganiseringen af SIND til næste landsmøde, og et som gik på at give lokalforeningerne ret til mindst en delegeret ved landsmøderne. Herudover støttede vi langt de fleste af SIND Hovedstaden Omegnskreds forbedringsforslag til de nye vedtægter Proces og strategi i forbindelse med SIND 2012 oplægget, HB møderne og Landsmødet. 2008: SIND vedtager en handleplan hvori at vi skulle anmode et eksternt konsulentfirma om at gennemgå Landsforeningen SINDs struktur, beslutningsveje og arbejdsform og stille forslag om muligheder for en styrkelse af foreningen og dens arbejde 14

15 2010: Ved dette landsmøde indgik det i landsformandens beretning at landsorganisationen havde anmodet en konsulent om at foretage en sådan gennemgang og et forslag til projektets gennemførelse blev godkendt af HB i august : Der afholder små fremtidsværksteder ude i kredsene afholdt Landsforeningen et minifremtidsværksted for kredsene og lokalforeningerne i region hovedstaden. Kun to personer fra SIND Nordsjælland Kredsens deltog i minifremtidsværkstedet, der var ingen fremmødte fra de 6 lokalforeninger i vores kreds. Baggrunden herfor kunne bl.a. være at minifremtidsværkstedet i den første indkaldelse kun var annonceret ud til kredsbestyrelserne i region hovedstaden, samt at minifremtidsværkstedet blev lagt på en dag hvor man havde planlagt andre vigtige arrangementer. Senere blev datoen for afholdelse af minifremtidsværkstedet ændret og kurset blev åbnet for andre tillidsvalgte personer i region hovedstaden. Sidst men ikke mindst kan det have været en årsagsfaktor at vedtægtsændringer og organisationsforandringer kan være tungt og svært stof for mange af SINDs medlemmer. Det første 2012 oplæg baseret på fremtidsværkstederne, afspejlede langt fra de ønsker som vi havde til en fremtidig organisationsmodel. F.eks. var der forslag til en organisationsmodel hvor lokalforeningerne var afløst af lokalkomiteer og den lokale politiske indflydelse var flyttet til nye store regionskredse. Der var dog også gode tanker i oplægget f.eks. blev forslagene om ansættelse af en ny organisationsmedarbejder her nævnt for første gang. Ideen med en organisationsmedarbejder er bl.a. at vedkommende skal hjælpe SINDs kursusudvalg med at udbygge sin virksomhed, samt støtte de nye lokalafdelinger og regionskredse i deres virke. Det er to sager som Ole Hagman og Kim Kjelgaard på landsmøde efter landsmøde og ved flere HB møder har fremført som vor kreds ønske. HB Møder i I 2012 arbejdede HB primært med de nye forslag til nye vedtægter samt ny organisationsmodel. Processen og arbejdet vedrørende de nye vedtægter og organisationsændringer for Landsforeningen SIND har strakt sig over en lang tidsperiode. Det er positivt med en lang og grundig proces når vigtige beslutninger skal tages, men det er mindre positivt og meget ærgerligt at slutspurten i processen og medlemsinddragelsen i denne sker alt for sent. Der blev først rigtig sat gang i medlemsdebatten ved afholdelse af vor regions mini fremtidsværksted den de efterfølgende HB møder og ved afholdelse af medlemsmøder i forbindelse med det forestående landsmøde. Ole Hagman og Kim Kjelgaard har taget HB møderne kontinuerligt op på Kredsbestyrelsens dagsorden og i et enkelt tilfælde også ringet rundt for at få opbakning til et brev til HB hvori vi udtrykte vor uro og bekymring over HBs nye vedtægtsforslag samt de kommende organisationsændringer (Se Bilag H). Kredsbestyrelsen og lokalforeningernes repræsentanter i denne har støttet Ole Hagman og Kim Kjelgaard i deres bekymring og bakket op om deres initiativ. De fleste HB medlemmer fra de øvrige kredse i landet, var positive til HBs vedtægts- og organisationsforslag. Årsagen til dette kan bl.a. være at der også er positive ting i forlaget f.eks. bliver det nu lettere at optage andre psykiatriforeninger i Landsforeningen SIND, det kan også være fordi en del af de øvrige kredse i SIND fungere noget anderledes end vores og at forslaget er mere tilpasset til deres organisationsstruktur og virke. 15

16 Vor kreds udmærker sig ved at være en af de kredse som har flest lokalforeninger, og herudover har vi vores SIND Hus med en anonym rådgivning og et værested for sindslidende. Endelig har vor region allerede et godt samarbejde mellem SIND kredsene i region hovedstaden og disse samarbejder sammen med de øvrige psykiatriforeninger i psykiatriforeningernes fællesråd. Landsmødet SIND Medlem og delegeret for SIND Nordsjælland Kredsen Kim Kjelgaard stillede bl.a. på baggrund af dette, et forslag til Landsmødet om udsættelse af behandlingen af HBs vedtægts- og organisationsændringerne for Landsforeningen SIND til næste landsmøde. SIND Medlem og delegeret for SIND Nordsjælland Kredsen Ole Larsen stillede ligeledes et forslag om hjemsendelse af samme HB forslag. Kim Kjelgaards kritik gik herudover bl.a. på en uro for at vedtægtsforslaget ville indebære et demokratisk underskud i Landsforeningen. Ole Larsens forslag gik på at forslaget havde et for dårlig sprogligt indhold og logisk opbygning. Ud over disse to personligt stillede forslag, stillede SIND Nordsjælland Kredsen et forslag om at lokalforeningerne skulle sikres stemmeret ved de kommende landsmøder. Kim Kjelgaard og Ole Larsen blev enige om at tække deres forslag sent lørdag nat på Landsmødet, på baggrund af en mundtlig aftale med SINDs Landsformand Knud Kristensen. Han lovede at støtte forslag som indebar evaluering af vedtægterne og strukturændringerne ved næste landsmøde og han lovede at man i evalueringen også vil inddrage Ole Larsens kritik om forslagets sproglige indhold og logiske opbygning. Kim Kjelgaard og Ole Larsen trak også deres forslag af solidariske og taktiske hensyn. De ønskede ikke at skulle gå fra Landsmødet med fornemmelsen af at vi nu var en splittet Landsforening, og de lod derfor hele tiden muligheden være åben for at de kunne trække deres forslag når de følte at de havde fået nok forbedringer igennem. Når forslagene til slut blev trukket tilbage, var det da også fordi vi i SIND Nordsjælland Kredsen trods alt syntes at vi i samarbejde med andre, havde fået en del forbedringer igennem, som gjorde vedtægtsforslaget nemmere at leve med. (Se senere liste afsnit 2.5 side 19 i Årsrapporten) Timingen for at trække vore forslag viste sig at være rigtig god, idet de øvrige landsmødeforslag, som havde en lignende ordlyd, blev trukket direkte efter at vi trak vores. Vort forslag om stemmeret til lokalforeningerne blev nedstemt. Ole Hagman og Kim Kjelgaard har været SIND Nordsjællands repræsentanter i HB. For mere information se evt. HB referater og Landsmøde referat på Samlet frivilligarbejde i forbindelse med SIND 2012 oplæg, HB møder og SINDs Landsmøde i 2012 = ca. 800 timer 16

17 2.4 Ændringerne i SINDs organisationsstruktur Sammen med de øvrige lokalafdelinger i SIND Nordsjælland forudså vi, at vedtægtsforslaget vil kunne indebære et demokratisk underskud idet forslaget kan resulterer i, at afstanden fra Hovedbestyrelsesmedlemmerne og den nye Daglige Ledelse (DL) til medlemmerne og lokalafdelingerne kunne blive for stor. Vor bekymring for dette skulle ses på baggrund af at vedtægtsforslaget indebar: a. Nedlæggelse af de gamle (amts) kredse og oprettelse af store regionskredse I Hovedstadsregionen bliver 5 (amts)kredse til en stor regionskreds. b. Valg af færre hovedbestyrelsesmedlemmer (HB medlemmer) I 2012 har (amts)kredsene 17. HBmedlemmer fra landets forskellige kredse. Fra 2015 vil hovedbestyrelsen kun have 5 HBmedlemmer fra de nye regionskredse. c. Færre landsmødedelegerede I 2012 var der ca. 120 delegerede i 2015 vil vi kun blive 80. d. Længere landsmødeperioder Vi går fra 2 årlige perioder til 3 årlige perioder mellem landsmøderne. Med vedtægtsforslagets gennemførelse vil SIND Region Hovedstaden kunne komme i en fremtidig situation, hvor den med ca. 1/3 af Landsforeningen SINDs medlemmer kun har 1 plads i Hovedbestyrelsen (HB). Endvidere vil det blive betydeligt sværere for de enkelte lokalafdelinger at sikre sig en delegeret til landsmøderne. I SIND Nordsjælland kredsen har vi hidtil på kredsens generalforsamling kunnet vælge delegerede til landsmødet fra de lokalforeninger der ønskede det. Den nye organisationsmodel vil formentlig indebære at den ny store regionskreds, baseret på storkredsens samlede medlemstal kun vil have ret til at vælge ca. 15 delegerede - og i en regionskreds med ca medlemmer, hvoraf størstedelen bor i hovedstaden, er en lokalafdeling i Nordsjælland langt fra sikker på at de kan få valgt en delegeret. Endelig kan det også spille en rolle for antallet og repræsentationen af de fremmødte deltagere ved regionsgeneralforsamlingen, at en fremtidig generalforsamling for SIND-Hovedstadens Regionskreds, hvor valg af delegerede finder sted, formentlig bliver placeret i hovedstadsområdet. Udover de nævnte kritikpunkter til SINDs organisationsændringer var vi også stærkt kritiske over for vedtægtsforslagets sproglige indhold og opbygning. 17

18 2.5 Positive resultater af Landsmødet I processen omkring arbejdet med SINDs nye organisationsstruktur og de nye vedtægter er det bl.a. lykkedes os og andre aktere at få følgende gode forslag vedtaget i HB og på SINDs landsmøde. Vi fik bred opbakning til at kassere, det indhold og de forslag til modeller i det første 2012 oplæg, hvori man havde erstattet lokalafdelingerne med lokalkomiteer uden lokalpolitisk indflydelse. SIND Landsforening ansætter en ny organisationsmedarbejder, som skal udbygge SINDs kursusvirksomhed, samt støtte lokalafdelingerne og de nye storkredse i deres fremtidige arbejde. Der skal afholdes medlemskonferencer i de år hvor der ikke er landsmøde. De nye vedtægter og den nye organisationsmodel skal evalueres ved SINDs næste landsmøde i Vi fik Landsformandens ord for at Ole Larsens og SIND Nordsjælland kredsens kritik af vedtægtsforslagets sproglige indhold og logiske opbygning vil indgå i denne evaluering. SIND Landsforening har fået en slankere organisationsmodel, som sikrer flere penge til andre SIND aktiviteter end SIND Landsmøder og HB møder. SIND Landsforening har fået en 2. næstformand med ansvar for kontakt til lokalforeninger mm. Lokalforeningerne vil i 2013 have samme økonomi som i 2012, herudover vil der være ressourcer til opbygning af de nye regioner. Andet positivt: Knud Kristensen blev genvalgt som Landsforeningen SINDs formand Vi fik valgt flere unge hovedbestyrelsesmedlemmer. Landsformand Knud Kristensen Disse fakta, forslag og initiativer gjorde vedtægtsforslaget noget nemmere at accepterer. Et stort næsten enstemmigt Landsmøde stemte da også vedtægtsforslaget og organisationsændringerne igennem. 18

19 Efterfølgende er vi desuden i vores forhandlinger og samtaler i SIND Hovedstadens Regionsforum (et samarbejdsforum for de 5 kredse i Region Hovedstaden) kommet frem til et foreløbigt fælles skitseforslag hvori det fremgår, at lokalafdelingerne ved en fremtidig generalforsamling for SIND Region Hovedstaden skulle have ret til mindst 2 stemmer udover 1. pr 100 medlemmer. Alle SIND medlemmer i regionen vil have møde- og taleret og alle er valgbare. Vi har også fået vedtaget at hjemstedet for den nye SIND Regionhovedstaden er SIND Husets adresse. Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød. 2.6 Fremtidens udfordringer på baggrund af SINDs vedtægts- og organisationsændringer Arbejdet med den ny organisationsstruktur er hermed langt fra færdig. I løbet af 2013 og 2014 skal vi i samarbejde med de øvrige kredse i Region Hovedstaden arbejde os frem til en ny demokratisk organisation, med nye vedtægter for såvel SIND Region Hovedstaden som for lokalafdelingerne. Vi skal også beslutte opgavefordelingen mellem lokalafdelingerne og regionskredsen, samt hvilke aktiviteter vi kan samarbejde om, og hvordan vi organiserer dette. Sidst men ikke mindst skal vi sammen lukke og slukke for vor egen SIND Nordsjælland Kreds! Vi er i godt forberedte til det, og har allerede udformet vort eget forslag til hvordan vi fortsætter som en SIND Aktivitet i et samarbejde mellem de 6 lokalafdelinger. Ole Hagman og Kim Kjelgaard været ude i de lokale foreninger og fortælle om Kredsens forslag til fortsættelse af vort samarbejde mellem de 6 lokalforeninger og alle lokalforeningerne har bakket op om dette. Endelig har vi også sikret os opbakning fra de øvrige kredse i SIND Region Hovedstadens dialogforum til et sådant initiativ. Modellen for samarbejdet mm. Kan ses på vor hjemmeside. Se også bilag F og G. 19

20 3 Om Rådgivningen Den åbne anonyme rådgivning har i 2012 haft en fremgang i antallet henvendelser på 35 % fra 176 i 2011 til 237 i Rådgivningen blev i 2012 en del af den Landsdækkende Telefonrådgivning (LT), sammen med Århus, Odense og København. Vi mærker i høj grad at vi nu er en del af LT på telefon og får flere henvendelse fra andre egne end Nordsjælland. Det kan nogle gange være underordnet, hvorfra der bliver ringet. Andre gange en ulempe at vi ikke lige kender til lokale forhold, eller at den der henvender sig måske tidligere har talt med rådgivningen i Århus og regner med at det igen er Århus der svarer. Problemet løses ved at bede folk ringe igen og så lade rådgivningen i Århus tage røret først. Derfor er vi også tilfredse med at vi har bevaret vort lokale telefon , så man kan komme direkte i kontakt med os. Medarbejderne fra de 4 rådgivninger vil i løbet af foråret 2013 alle deltage i fælles kurser, så vi i højere grad har de samme svar på de spørgsmål, henvendelserne drejer sig om. Herudover har rådgivningen i 2012 gennemgået samtlige Nordsjællands kommuners samarbejdsaftaler på psykiatriområdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Af positivt nyt vedrørende rådgivningens arbejde kan nævnes at den har fået en ny rådgiver Kees Zwetsloot. Psykolog Christine Langeland har også deltaget i en periode. De øvrige faste medlemmer af rådgivningen har været Else Ebbesen (socialrådgiver), Anker Hansen (socialrådgiver) Hanne Molander, Ole Hagman, Liselotte Lassen og Ulla Frederiksen. Uddrag af data og statistik: Antal henvendelser 237 i 2012 mod 176 i 2011 Kontakt/omsorg samt råd og vejledning (andel 57 % i %) Jura, bolig økonomi, uddannelse/sprog, medicin og samarbejde med kommune/hospital (Andel 30 % %) Psykolog, angst/selvmordstruet, (Andel 13 % %) Den åbne anonyme rådgivning kan kontaktes personligt eller tlf Se i øvrigt bilag B Status for henvendelser til SINDs rådgivning i Hillerød år 2012 Åbningstid: Tirsdage i tidsrummet (2 rådgivere x 2 timer) + (2 x 3 forberedelsestimer) x 50 = ca. 500 timer Åbningstid: Torsdage i tidsrummet (2 rådgivere x 2 timer) + (2 x 3 forberedelsestimer) x 50 = ca. 500 timer Øvrig forberedelsestid ved særlig tunge sager= ca. 500 timer Samlet frivilligt arbejde for Rådgivningen i 2012 = ca timer 20

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave Fredericia Forslag til Vedtægter for SIND - Fredericia Lokalafdeling 4. udgave (godkendt af lokalbestyrelsen 08.01.2014 + senere redaktionelle ændringer efter prokura) Landsforeningen SIND landsforeningen@sind.dk

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 35 24 07 50 www.sind.dk Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed September 2015 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning.

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Nordsjælland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Nordsjælland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Nordsjælland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Nordsjælland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Nordsjælland

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har til formål at fremme, udvikle og styrke scenekunsten i Danmark.

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har til formål at fremme, udvikle og styrke scenekunsten i Danmark. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro. 02: FORMÅL DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 158 GODKENDELSE

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Arbejdsgruppen Værested

Arbejdsgruppen Værested Arbejdsgruppen Værested - Beskriv indholdet i værestedet- / mødestedstilbud. Følgende punkter er vi i arbejdsgruppen enige om er en vigtig del af værestedet: * ligeværd, gensidig respekt og fælles ansvar

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Hvidovre Kære modtager af Opus nyhedsbrev. Tusind tak til alle jer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig (eller afmelde sig) løbende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-09-2014-16-09-2014 16.09.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere