2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke."

Transkript

1 SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej Hundested Tlf Mail 2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.. SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Arbejder for: At skabe forståelse og tolerance for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. SIND arbejder for sundhedsfremme, gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery 1

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2 Processerne omkring SINDs Landsmøde 2.1 SIND Nordsjællands bekymringer om SIND Husets virke og fremtid. 2.2 Møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum/SIND Hovedstadens Regionkreds 2.3 HB møderne og SINDs Landsmøde 2.4 Ændringerne i SINDs organisationsstruktur 2.5 Positive resultater af Landsmødet 2.6 Fremtidens udfordringer på baggrund af SINDs vedtægts- og organisationsændringer 3. Om Rådgivningen 4. Samtalegrupper 5 Psykiatriforeningernes Fællesråd (PF) 6 Dialogforum ved Psykiatrisk Center Nordsjælland 6.1 Psykoterapeutisk Center Stolpegården 6.2 Børn og Unge Dialogforum. 7 Det Psykiatriske Patientklagenævn 8 Kontakten til SINDs Sekretariat 9 SIND Nordsjælland kredsens kontakt til medlemmerne og lokalforeningerne 10 Hjemmesiden 11 Samarbejdet med Frivilligcentrene 11.1 Frivilligcenter Hillerød 11.2 SIND aktiviteter i samarbejde med Fredensborg Frivilligcenter 11.3 SIND aktiviteter i samarbejde med Hørsholm Frivilligcenter 11.4 SIND Nettet 12 Psykiatrirelevante møder, kurser, konferencer mm i Synlighedsliste 14 Afsluttende bemærkninger. 2

3 Fakta bilag. Følgende bilag kan fås ved henvendelse til SIND Nordsjælland Kredsens bestyrelse. Mange af bilagene kan også ses på eller A. SIND Nordsjælland Kredsens reviderede regnskab 2012 (se Kredsens NYHEDSBREV nr. 62) midtersiden) B. Statusnotat over henvendelser til SINDs rådgivning i Hillerød år 2012 C. Evaluering af voksen- samtalegruppe i SIND-huset for forældre, søskende og ægtefæller til psykisk syge, nov februar D. Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012 E. Notat om SIND Husets Jobcafé / Opdateret pjece om Jobcaféen F. Forslag til fremtidig organisationsmodel for fremtidig samarbejde mellem SINDs lokalforeninger i Nordsjælland. SIND-aktivitet i Nordsjælland. G. Forslag til vedtægter for SIND-aktivitet i Nordsjælland. H. Brev til Hovedbestyrelsen fra SIND Nordsjælland Kredsen og lokalforeningernes formænd. I. SIND Landsmøde referat. J. Ole Larsens kommentar og forslag til beslutning om behandling af HBs forslag til ny vedtægt fremsat på SINDs landsmøde 2012 K. Referater fra SIND Nordsjælland Kredsens bestyrelsesmøder i 2012 se L. Kronologi for overgangsordningerne vedrørende det nye vedtægtsforslag. M. Liste på gamle(amts) kredse og nye regionskredse 3

4 1 Indledning Kære læser. Arbejdet i SIND Nordsjælland Kredsen har i 2012 været meget fokuseret på forberedelserne til Landsmødet, idet der var stillet forslag om en ny organisationsstruktur. Dette ville bl.a. indebære, at SIND Nordsjælland Kredsen og fire andre kredse i hovedstadsregionen skulle nedlægges samtidig med, at der skulle oprettes en ny stor SIND Region Hovedstaden. I SIND Nordsjælland var vi langt hen ad vejen skeptiske over for dette forslag, men vi anlagde en realistisk og pragmatisk strategi, hvor vi under hele perioden frem til, under og efter selve landsmødet, har arbejdede for, at få det bedste ud af vedtægts- og organisationsforandringerne i SIND. Det har ikke været nogen let opgave for os i kredsbestyrelsen og arbejdet har taget meget tid i forhold til de andre opgaver vi burde prioritere som Kredsbestyrelse, men vi håber at vore medlemmer i SIND Nordsjælland efter at have læst denne årsrapport over SIND Nordsjællands virke i 2012, vil kunne anerkende vore prioriteringer og vore arbejdsindsatser. Denne årsrapport indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som vi i SIND Nordsjælland Kredsen har ansvar for. Årsrapportens indhold underbygges bl.a. af tal og statistik fra vore aktiviteter, se bilag A - I. Endelig bør det pointeres at vi har udeladt at nævne, de mange spændende aktiviteter som de 6 SIND lokalafdelinger i Nordsjælland selv har ansvaret for (bortset fra nogle af SIND Hillerød/Allerøds), samt lokalforeningernes evt. repræsentation i Dansk Handicaporganisation (DH), de lokale Handicap Råd (HR), de lokale beskæftigelses råd (LBRs), Frivilligcentres repræsentantskaber, forskellige patientnetværk og andre lokale fora. I Kredsbestyrelsen håber vi at, vi med succes kan bruge relevante dele af årsrapporten som dokumentation og kortlægning af vores arbejde, samt i diverse fonds og pulje- ansøgningssammenhæng i Sidst men ikke mindst vil vi anvende dele af årsrapporten positivt i vores lobby arbejde med lokale- og regionale politikere, samt at den kan være interessant læsning for dem som har overskud til at fordybe sig i SIND Nordsjællands virke. God læselyst På SIND Nordsjælland Kredsbestyrelsens vegne Kim Kjelgaard Formand for SIND Nordsjælland Kredsen 4

5 2 Processen omkring SINDs Landsmøde. 2.1 SIND Nordsjællands bekymringer om SIND Husets virke og fremtid. Vor største bekymring i forbindelse med SINDs nye vedtægter og organisationsstruktur har været den fremtidige finansiering af SIND Huset, da Huset er rammen om en række primære aktiviteter som bl.a. Rådgivningen, Mentornetværket, Jobcaféen, selvhjælpsgrupper, ferniseringer, fester mm. Herudover fungerer SIND Huset som et åbent værested for sindslidende. Vi er stærkt bekymret for at den nye organisationsstruktur, såvel på kort som på længere sigt, vil kunne få negativ indflydelse på SIND husets fremtid. Konkret står vi nu i en den situation, at vi fra 2014 ikke længere er sikret de ca kr. som vi modtager i kontigentandele og som bl.a. SIND Nordsjælland Kredsen tidligere kunne bidrage med til finansiering af SIND husets virke. Det kan i det hele taget blive sværere for SIND, at søge og opnå de samme indtægter som vi i SIND Nordsjælland Kredsen har opnået i 2012 og tidligere år. I 2012 var vore indtægter i alt kr. (Se vort regnskab i vort Nyhedsbrev for nærmere information om dette) En vigtig opgave for SIND Huset er at fungere som SIND Nordsjælland og SIND Hillerød Allerøds hjemsted, hvor vi kan tage imod officielle besøg og afholde vore møder. Her er listet nogle af besøgene og de vigtigste arrangementer, aktiviteter, møder mm i SIND Huset i Nytårsfest i SIND Huset Ferniseringer i SIND Huset: Fejret som åbent hus aktivitet med vin, ost, kaffe, te, frugt og kage. Fotoet er fra billedkunstner Michael Schiøler Tingsgårds fernisering Michael Schiøler Tingsgård skriver om sig selv: Jeg er 27 år og er studerende på billedkunstskolen Ignatius.dk. Jeg tegner i mange forskellige stilarter og har fået meget inspiration fra bl.a. foto. 5

6 Møde med ny interesseret frivilligarbejder til Rådgivningen SIND Netværks møde for SIND Mentorer Besøgte en gruppe sindslidende fra Halsnæs kommune SIND Huset. Først bowlede de dog sammen i Hillerød slotsbowl. Se evt. video fra bowlingen på SIND Nordsjælland Kredsen afholdt sin årlige generalforsamling Referat fra denne kan ses på SIND Ungdoms Torben Hansen på besøg i SIND Huset SIND Huset fik besøg af chefen for Psykiatrisk Center Nordsjælland. Anne Mertz (yderst til højre) og klinikchef Henrik Søltoft (nr.3 fra venstre). Øvrige repræsentanter fra SINDs Rådgivnings gruppe og SIND Nordsjælland Kredsen Ulla Fredriksen, Else Ebbesen, Kim Kjelgaard, Hanne Molander og Kim Kjelgaard. Arrangør af mødet SIND Husets Rådgivningsgruppe. Mødet med de to repræsentanter fra PCN gik godt og vi har store forhåbninger til et godt fremtidigt samarbejde med PCN i diverse dialogfora og andre relevante fora SIND Huset afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Ole Hagman, Hans Jultved, Ole Larsen, Inger Hansen og Kim Kjelgaard deltog i dette og repræsenterede SIND Nordsjælland Kredsen og SIND Hillerød/Allerød Referat fra mødet kan ses på 6

7 Høstfest for sindslidende og pårørende i SIND Huset. David Quist Trio spillede god musik ved lejligheden. Traditionen tro blev der serveret grillet pattegris. (Stakkels lille du man får næsten lyst til at blive veganer) SIND Nordsjælland Kredsen er vært for et møde med de øvrige kredse i SIND Hovedstadens Regionsforum. Referat fra mødet kan ses på Besøgte SINDs Landsformand Knud Kristensen SIND Huset i forbindelse med Else Ebbesens 10 års jubilæum. 7

8 SIND Huset og SIND Hillerød Allerød at fejre henholdsvis 25 års og 20 års jubilæum SIND Nordsjælland Kredsen arrangerede sin traditionelle juleglögg hyggedag. Her spillede SIND MedlemTimme Ørvad på klaver og de fremmødte gæster sang med på julesangene. En god sang kan sprede glæde. 8

9 Fejrede vi Ole Hagmans 60 års fødselsdag Ole Hagman er formand for Lokalesamarbejdet SIND Huset, og i den funktion arbejder han kontinuerligt for at bevare SIND Huset og det liv som SIND Huset er rammen om. Fotograf: Hans Jultved Nytårsfest for sindslidende og pårørende i SIND Huset Samlet timetal for Frivilligt arbejde i forbindelse med SIND arrangementer i SIND Huset i 2012: ca. 400 timer. 9

10 Lidt om nogle af SIND Husets øvrige aktiviteter. Fotoet her er fra SIND Nordsjælland Kredsens hjemmeside Jobcaféen SIND Huset har tilbudt Jobcafé til vore medlemmer. Denne aktivitet er et tilbud til dig der er på arbejdsmarkedet og har eller har haft psykiske vanskeligheder. Har du lyst til at møde andre som er i samme situation, er der mulighed for at dele erfaringer med andre i Jobcaféen. Jobcaféen foregår den første onsdag i hver måned kl Formålet med Jobcaféen er bl.a. at give sindslidende borgere mulighed for at drøfte oplevelser og erfaringer fra arbejdslivet, ved at skabe et rum, hvor der er fokus på faglige problemstillinger og de dilemmaer der opstår, når man gerne vil søge, får og skal fastholde et arbejde. Jobcaféen samarbejder med jobcenter Hillerød og støttes økonomisk af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). SIND Tovholdere for Jobcaféen: Ole Hagman og Flemming Møller-Jensen. Statistik og data: For mere data og statistik: (Se bilag E), samt pjece om Jobcaféen Samlet frivilligarbejdstid ca. 4. timer pr. md. + 2 timers forberedelse Frivilligtimer i alt for SINDs Jobcafé i 2012: ca. 200 timer. SINDs mentor netværk: SIND Hillerød/Allerød og den sociale boligfond har sammen startet et SIND Mentor netværk. Her har man bl.a. uddannet folk til at drive selvhjælpsgrupper som er startet op i SIND Huset. Andre fungere som besøgsven for sindslidende eller har brugt mentoruddannelsen som en slags personlig recovery Ansvarlig og ansat i den boligsociale fond er Merete Dobusz. 10

11 SIND Husets værested Fotoene her er fra en video af: antv.dk Tossekassen. Videoen kan ses på Fotos er fra SIND Hus pjece. 11

12 SIND Huset er også værested for sindslidende og den har åben café hver mandag, onsdag og fredag. Mandag og onsdage i tidsrummet fra og fredag Det er mulighed for spisning til 30 kr. Herudover holder Huset og værestedet jule og nytårsfester. Værestedet for sindslidende er organiseret og drevet af SIND Hillerød / Allerød lokalafdeling og SIND Klubben. Det er SIND Klubben som organiserer fester, udflugter, debataftner mm. SIND Klubbens aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling. Foto viser: Sanger og sangskriver Birgithe Bestle på SIND Husets terrasse.. SIND Husets værested er et af de eneste 100 % brugerstyrede væresteder i hele Nordsjælland. For værestedet er det en gylden regel: At de brede skuldre skal bære mest og at man yder efter evne! 12

13 Stemningen på værestedet er generelt god og humoristisk. Besøgstal i alt i 2012: Alle er hjertelig velkomne! I gæstebogen er optalt 124 forskellige navne, 64 kvinder & 60 mænd Det er SIND Klubben, og SIND Hillerød/Allerød som har ansvaret for værestedets aktiviteter. For mere statistik og data (se bilag D Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012) Ansvarlig for gartnerarbejde: Torben Frisner Ansvarlig for madlavning og indkøb af madvare i SIND Huset: Søren Bøje Ansvarlig for alt praktisk i SIND Huset: Ole Hagman Ansvarlig for diverse udstillinger i SIND huset: Hans Jultved Formand for SIND Husets repræsentantskab: Ole Hagman Klubudvalget har ansvaret for at arrangere udflugter, fester, mm. Frivilligt gartnerarbejde i SIND Husets have ca. 2 timer ugentlig Frivilligt madlavnings arbejde i SIND Huset ca. 3 timer ugentlig Praktisk frivilligt hjælp i forbindelse med værestedets åbningstid mm. Frivilligt arbejde i forbindelse med organisering af ferniseringer mm. ca. 250 timer årligt ca. 700 timer årligt ca. 850 timer årligt ca. 30 timer årligt Samlet frivilligarbejdstid for værestedets åbningstid i 2012: ca timer årligt Ungegruppen Ungegruppen for psykisk sårbare i aldersgruppen år, mødes hver tirsdag i tidsrummet fra Ansvarlig for ungegruppen er Flemming Møller-Jensen og Marianne Petersen For mere statistik (se bilag D Brugerstatistik for SIND-Klubben i året 2012) Samlet frivilligarbejdstid for Ungegruppen i 2012: ca. 100 timer Malegruppen. Af og til har der været arrangeret malerdage i SIND Husets kælder. Ansvarlig for malegruppen: Birte Kristoffersen 13

14 Samlet frivilligarbejdstid for Malegruppen i 2012: Rengøring. ca. 50 timer Eneste ansatte i SIND Hus regi er en person til denne funktion Den ansatte er: Hans Jultved. For mere information om SIND Husets virke mm se videos mm på Dette har kun været en delbeskrivelse af SIND Husets aktiviteter, når det er beskrevet lidt grundigere her end vi plejer, er det fordi vi er nervøse for at vi i en fremtidig dårlig økonomisk situation vil blive nødt til at flytte herfra og det vil kunne medføre at mange af aktiviteterne samt meget af det gode fællesskab og sammenhold vil forsvinde. 2.2 Møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum/SIND Hovedstaden Regionkreds SIND Hovedstadens Regionsforum er et samarbejdsorgan for de 5 kredsbestyrelser i Region Hovedstaden. Kim Kjelgaard, Flemming Møller-Jensen og Ole Hagman har repræsenteret SIND Nordsjælland i dette samarbejde. Vi har deltaget i alle møderne og i 2012 har dagsordenen på disse møder primært været fokuseret på en fælles forberedelse til HB-møderne samt Landsmødet. Den afholdt SIND Hovedstadens Regionsforum et medlemsmøde angående de nye vedtægtsforslag og den nye organisationsmodel. Se evt. også referaterne fra SIND Hovedstadens Regionsforum på Antal møder 5 heldagsmøder. 3 x (5 møder x 6 timer + 30 timers forberedelse) = 180 timer Et Medlemsmøde. 20 timer Et mini møde under SINDs landsmøde. 1 time Samlet frivilligarbejde for møderne i SIND Hovedstadens Regionsforum ca. 201 timer. 2.3 HB møderne og SINDs Landsmøde HB møderne har i 2012 primært været fokuseret på SIND Landsmødet og de indkomne forslag. I SIND Nordsjælland Kredsen var vi fokuseret på to forslag. Et som gik ud på at udsætte processen med de nye vedtægter og omorganiseringen af SIND til næste landsmøde, og et som gik på at give lokalforeningerne ret til mindst en delegeret ved landsmøderne. Herudover støttede vi langt de fleste af SIND Hovedstaden Omegnskreds forbedringsforslag til de nye vedtægter Proces og strategi i forbindelse med SIND 2012 oplægget, HB møderne og Landsmødet. 2008: SIND vedtager en handleplan hvori at vi skulle anmode et eksternt konsulentfirma om at gennemgå Landsforeningen SINDs struktur, beslutningsveje og arbejdsform og stille forslag om muligheder for en styrkelse af foreningen og dens arbejde 14

15 2010: Ved dette landsmøde indgik det i landsformandens beretning at landsorganisationen havde anmodet en konsulent om at foretage en sådan gennemgang og et forslag til projektets gennemførelse blev godkendt af HB i august : Der afholder små fremtidsværksteder ude i kredsene afholdt Landsforeningen et minifremtidsværksted for kredsene og lokalforeningerne i region hovedstaden. Kun to personer fra SIND Nordsjælland Kredsens deltog i minifremtidsværkstedet, der var ingen fremmødte fra de 6 lokalforeninger i vores kreds. Baggrunden herfor kunne bl.a. være at minifremtidsværkstedet i den første indkaldelse kun var annonceret ud til kredsbestyrelserne i region hovedstaden, samt at minifremtidsværkstedet blev lagt på en dag hvor man havde planlagt andre vigtige arrangementer. Senere blev datoen for afholdelse af minifremtidsværkstedet ændret og kurset blev åbnet for andre tillidsvalgte personer i region hovedstaden. Sidst men ikke mindst kan det have været en årsagsfaktor at vedtægtsændringer og organisationsforandringer kan være tungt og svært stof for mange af SINDs medlemmer. Det første 2012 oplæg baseret på fremtidsværkstederne, afspejlede langt fra de ønsker som vi havde til en fremtidig organisationsmodel. F.eks. var der forslag til en organisationsmodel hvor lokalforeningerne var afløst af lokalkomiteer og den lokale politiske indflydelse var flyttet til nye store regionskredse. Der var dog også gode tanker i oplægget f.eks. blev forslagene om ansættelse af en ny organisationsmedarbejder her nævnt for første gang. Ideen med en organisationsmedarbejder er bl.a. at vedkommende skal hjælpe SINDs kursusudvalg med at udbygge sin virksomhed, samt støtte de nye lokalafdelinger og regionskredse i deres virke. Det er to sager som Ole Hagman og Kim Kjelgaard på landsmøde efter landsmøde og ved flere HB møder har fremført som vor kreds ønske. HB Møder i I 2012 arbejdede HB primært med de nye forslag til nye vedtægter samt ny organisationsmodel. Processen og arbejdet vedrørende de nye vedtægter og organisationsændringer for Landsforeningen SIND har strakt sig over en lang tidsperiode. Det er positivt med en lang og grundig proces når vigtige beslutninger skal tages, men det er mindre positivt og meget ærgerligt at slutspurten i processen og medlemsinddragelsen i denne sker alt for sent. Der blev først rigtig sat gang i medlemsdebatten ved afholdelse af vor regions mini fremtidsværksted den de efterfølgende HB møder og ved afholdelse af medlemsmøder i forbindelse med det forestående landsmøde. Ole Hagman og Kim Kjelgaard har taget HB møderne kontinuerligt op på Kredsbestyrelsens dagsorden og i et enkelt tilfælde også ringet rundt for at få opbakning til et brev til HB hvori vi udtrykte vor uro og bekymring over HBs nye vedtægtsforslag samt de kommende organisationsændringer (Se Bilag H). Kredsbestyrelsen og lokalforeningernes repræsentanter i denne har støttet Ole Hagman og Kim Kjelgaard i deres bekymring og bakket op om deres initiativ. De fleste HB medlemmer fra de øvrige kredse i landet, var positive til HBs vedtægts- og organisationsforslag. Årsagen til dette kan bl.a. være at der også er positive ting i forlaget f.eks. bliver det nu lettere at optage andre psykiatriforeninger i Landsforeningen SIND, det kan også være fordi en del af de øvrige kredse i SIND fungere noget anderledes end vores og at forslaget er mere tilpasset til deres organisationsstruktur og virke. 15

16 Vor kreds udmærker sig ved at være en af de kredse som har flest lokalforeninger, og herudover har vi vores SIND Hus med en anonym rådgivning og et værested for sindslidende. Endelig har vor region allerede et godt samarbejde mellem SIND kredsene i region hovedstaden og disse samarbejder sammen med de øvrige psykiatriforeninger i psykiatriforeningernes fællesråd. Landsmødet SIND Medlem og delegeret for SIND Nordsjælland Kredsen Kim Kjelgaard stillede bl.a. på baggrund af dette, et forslag til Landsmødet om udsættelse af behandlingen af HBs vedtægts- og organisationsændringerne for Landsforeningen SIND til næste landsmøde. SIND Medlem og delegeret for SIND Nordsjælland Kredsen Ole Larsen stillede ligeledes et forslag om hjemsendelse af samme HB forslag. Kim Kjelgaards kritik gik herudover bl.a. på en uro for at vedtægtsforslaget ville indebære et demokratisk underskud i Landsforeningen. Ole Larsens forslag gik på at forslaget havde et for dårlig sprogligt indhold og logisk opbygning. Ud over disse to personligt stillede forslag, stillede SIND Nordsjælland Kredsen et forslag om at lokalforeningerne skulle sikres stemmeret ved de kommende landsmøder. Kim Kjelgaard og Ole Larsen blev enige om at tække deres forslag sent lørdag nat på Landsmødet, på baggrund af en mundtlig aftale med SINDs Landsformand Knud Kristensen. Han lovede at støtte forslag som indebar evaluering af vedtægterne og strukturændringerne ved næste landsmøde og han lovede at man i evalueringen også vil inddrage Ole Larsens kritik om forslagets sproglige indhold og logiske opbygning. Kim Kjelgaard og Ole Larsen trak også deres forslag af solidariske og taktiske hensyn. De ønskede ikke at skulle gå fra Landsmødet med fornemmelsen af at vi nu var en splittet Landsforening, og de lod derfor hele tiden muligheden være åben for at de kunne trække deres forslag når de følte at de havde fået nok forbedringer igennem. Når forslagene til slut blev trukket tilbage, var det da også fordi vi i SIND Nordsjælland Kredsen trods alt syntes at vi i samarbejde med andre, havde fået en del forbedringer igennem, som gjorde vedtægtsforslaget nemmere at leve med. (Se senere liste afsnit 2.5 side 19 i Årsrapporten) Timingen for at trække vore forslag viste sig at være rigtig god, idet de øvrige landsmødeforslag, som havde en lignende ordlyd, blev trukket direkte efter at vi trak vores. Vort forslag om stemmeret til lokalforeningerne blev nedstemt. Ole Hagman og Kim Kjelgaard har været SIND Nordsjællands repræsentanter i HB. For mere information se evt. HB referater og Landsmøde referat på Samlet frivilligarbejde i forbindelse med SIND 2012 oplæg, HB møder og SINDs Landsmøde i 2012 = ca. 800 timer 16

17 2.4 Ændringerne i SINDs organisationsstruktur Sammen med de øvrige lokalafdelinger i SIND Nordsjælland forudså vi, at vedtægtsforslaget vil kunne indebære et demokratisk underskud idet forslaget kan resulterer i, at afstanden fra Hovedbestyrelsesmedlemmerne og den nye Daglige Ledelse (DL) til medlemmerne og lokalafdelingerne kunne blive for stor. Vor bekymring for dette skulle ses på baggrund af at vedtægtsforslaget indebar: a. Nedlæggelse af de gamle (amts) kredse og oprettelse af store regionskredse I Hovedstadsregionen bliver 5 (amts)kredse til en stor regionskreds. b. Valg af færre hovedbestyrelsesmedlemmer (HB medlemmer) I 2012 har (amts)kredsene 17. HBmedlemmer fra landets forskellige kredse. Fra 2015 vil hovedbestyrelsen kun have 5 HBmedlemmer fra de nye regionskredse. c. Færre landsmødedelegerede I 2012 var der ca. 120 delegerede i 2015 vil vi kun blive 80. d. Længere landsmødeperioder Vi går fra 2 årlige perioder til 3 årlige perioder mellem landsmøderne. Med vedtægtsforslagets gennemførelse vil SIND Region Hovedstaden kunne komme i en fremtidig situation, hvor den med ca. 1/3 af Landsforeningen SINDs medlemmer kun har 1 plads i Hovedbestyrelsen (HB). Endvidere vil det blive betydeligt sværere for de enkelte lokalafdelinger at sikre sig en delegeret til landsmøderne. I SIND Nordsjælland kredsen har vi hidtil på kredsens generalforsamling kunnet vælge delegerede til landsmødet fra de lokalforeninger der ønskede det. Den nye organisationsmodel vil formentlig indebære at den ny store regionskreds, baseret på storkredsens samlede medlemstal kun vil have ret til at vælge ca. 15 delegerede - og i en regionskreds med ca medlemmer, hvoraf størstedelen bor i hovedstaden, er en lokalafdeling i Nordsjælland langt fra sikker på at de kan få valgt en delegeret. Endelig kan det også spille en rolle for antallet og repræsentationen af de fremmødte deltagere ved regionsgeneralforsamlingen, at en fremtidig generalforsamling for SIND-Hovedstadens Regionskreds, hvor valg af delegerede finder sted, formentlig bliver placeret i hovedstadsområdet. Udover de nævnte kritikpunkter til SINDs organisationsændringer var vi også stærkt kritiske over for vedtægtsforslagets sproglige indhold og opbygning. 17

18 2.5 Positive resultater af Landsmødet I processen omkring arbejdet med SINDs nye organisationsstruktur og de nye vedtægter er det bl.a. lykkedes os og andre aktere at få følgende gode forslag vedtaget i HB og på SINDs landsmøde. Vi fik bred opbakning til at kassere, det indhold og de forslag til modeller i det første 2012 oplæg, hvori man havde erstattet lokalafdelingerne med lokalkomiteer uden lokalpolitisk indflydelse. SIND Landsforening ansætter en ny organisationsmedarbejder, som skal udbygge SINDs kursusvirksomhed, samt støtte lokalafdelingerne og de nye storkredse i deres fremtidige arbejde. Der skal afholdes medlemskonferencer i de år hvor der ikke er landsmøde. De nye vedtægter og den nye organisationsmodel skal evalueres ved SINDs næste landsmøde i Vi fik Landsformandens ord for at Ole Larsens og SIND Nordsjælland kredsens kritik af vedtægtsforslagets sproglige indhold og logiske opbygning vil indgå i denne evaluering. SIND Landsforening har fået en slankere organisationsmodel, som sikrer flere penge til andre SIND aktiviteter end SIND Landsmøder og HB møder. SIND Landsforening har fået en 2. næstformand med ansvar for kontakt til lokalforeninger mm. Lokalforeningerne vil i 2013 have samme økonomi som i 2012, herudover vil der være ressourcer til opbygning af de nye regioner. Andet positivt: Knud Kristensen blev genvalgt som Landsforeningen SINDs formand Vi fik valgt flere unge hovedbestyrelsesmedlemmer. Landsformand Knud Kristensen Disse fakta, forslag og initiativer gjorde vedtægtsforslaget noget nemmere at accepterer. Et stort næsten enstemmigt Landsmøde stemte da også vedtægtsforslaget og organisationsændringerne igennem. 18

19 Efterfølgende er vi desuden i vores forhandlinger og samtaler i SIND Hovedstadens Regionsforum (et samarbejdsforum for de 5 kredse i Region Hovedstaden) kommet frem til et foreløbigt fælles skitseforslag hvori det fremgår, at lokalafdelingerne ved en fremtidig generalforsamling for SIND Region Hovedstaden skulle have ret til mindst 2 stemmer udover 1. pr 100 medlemmer. Alle SIND medlemmer i regionen vil have møde- og taleret og alle er valgbare. Vi har også fået vedtaget at hjemstedet for den nye SIND Regionhovedstaden er SIND Husets adresse. Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød. 2.6 Fremtidens udfordringer på baggrund af SINDs vedtægts- og organisationsændringer Arbejdet med den ny organisationsstruktur er hermed langt fra færdig. I løbet af 2013 og 2014 skal vi i samarbejde med de øvrige kredse i Region Hovedstaden arbejde os frem til en ny demokratisk organisation, med nye vedtægter for såvel SIND Region Hovedstaden som for lokalafdelingerne. Vi skal også beslutte opgavefordelingen mellem lokalafdelingerne og regionskredsen, samt hvilke aktiviteter vi kan samarbejde om, og hvordan vi organiserer dette. Sidst men ikke mindst skal vi sammen lukke og slukke for vor egen SIND Nordsjælland Kreds! Vi er i godt forberedte til det, og har allerede udformet vort eget forslag til hvordan vi fortsætter som en SIND Aktivitet i et samarbejde mellem de 6 lokalafdelinger. Ole Hagman og Kim Kjelgaard været ude i de lokale foreninger og fortælle om Kredsens forslag til fortsættelse af vort samarbejde mellem de 6 lokalforeninger og alle lokalforeningerne har bakket op om dette. Endelig har vi også sikret os opbakning fra de øvrige kredse i SIND Region Hovedstadens dialogforum til et sådant initiativ. Modellen for samarbejdet mm. Kan ses på vor hjemmeside. Se også bilag F og G. 19

20 3 Om Rådgivningen Den åbne anonyme rådgivning har i 2012 haft en fremgang i antallet henvendelser på 35 % fra 176 i 2011 til 237 i Rådgivningen blev i 2012 en del af den Landsdækkende Telefonrådgivning (LT), sammen med Århus, Odense og København. Vi mærker i høj grad at vi nu er en del af LT på telefon og får flere henvendelse fra andre egne end Nordsjælland. Det kan nogle gange være underordnet, hvorfra der bliver ringet. Andre gange en ulempe at vi ikke lige kender til lokale forhold, eller at den der henvender sig måske tidligere har talt med rådgivningen i Århus og regner med at det igen er Århus der svarer. Problemet løses ved at bede folk ringe igen og så lade rådgivningen i Århus tage røret først. Derfor er vi også tilfredse med at vi har bevaret vort lokale telefon , så man kan komme direkte i kontakt med os. Medarbejderne fra de 4 rådgivninger vil i løbet af foråret 2013 alle deltage i fælles kurser, så vi i højere grad har de samme svar på de spørgsmål, henvendelserne drejer sig om. Herudover har rådgivningen i 2012 gennemgået samtlige Nordsjællands kommuners samarbejdsaftaler på psykiatriområdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Af positivt nyt vedrørende rådgivningens arbejde kan nævnes at den har fået en ny rådgiver Kees Zwetsloot. Psykolog Christine Langeland har også deltaget i en periode. De øvrige faste medlemmer af rådgivningen har været Else Ebbesen (socialrådgiver), Anker Hansen (socialrådgiver) Hanne Molander, Ole Hagman, Liselotte Lassen og Ulla Frederiksen. Uddrag af data og statistik: Antal henvendelser 237 i 2012 mod 176 i 2011 Kontakt/omsorg samt råd og vejledning (andel 57 % i %) Jura, bolig økonomi, uddannelse/sprog, medicin og samarbejde med kommune/hospital (Andel 30 % %) Psykolog, angst/selvmordstruet, (Andel 13 % %) Den åbne anonyme rådgivning kan kontaktes personligt eller tlf Se i øvrigt bilag B Status for henvendelser til SINDs rådgivning i Hillerød år 2012 Åbningstid: Tirsdage i tidsrummet (2 rådgivere x 2 timer) + (2 x 3 forberedelsestimer) x 50 = ca. 500 timer Åbningstid: Torsdage i tidsrummet (2 rådgivere x 2 timer) + (2 x 3 forberedelsestimer) x 50 = ca. 500 timer Øvrig forberedelsestid ved særlig tunge sager= ca. 500 timer Samlet frivilligt arbejde for Rådgivningen i 2012 = ca timer 20

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange

Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange 2. Bliv frivillig eller vær aktiv i SIND Lokalforeningerne i Ballerup-Furesø-Herlev, Gladsaxe-Gentofte-Lyngby, Rødovre og Vestegnen værdsætter MEGET, hvis du har lyst til at være aktiv i bestyrelsesarbejdet.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere