LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter

2 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Denne rapport beskriver patienternes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om patienternes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Hvor det er muligt, bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra 2012 og Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 1. september til og med 21. september 2014, personligt spørgeskemaer til patienter, som havde haft mindst tre kontakter med den ambulante psykiatri i det pågældende behandlingsforløb. Afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for regionen. Udleverede spørgeskemaer 3392 Besvarede spørgeskemaer 2029 Regionens svarprocent 60 Repræsentativitet Besvarede spørgeskemaer Udleverede spørgeskemaer n % n % Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej

4 Patienternes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og forløbslængde Figurerne til højre viser patienternes samlede indtryk fordelt på køn, alder og forløbslængde. (n=1999) Mand (n=823) Kvinde (n=1175) I figurerne er patienternes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 96% 96% Alder Under 40 år (n=1073) 40 år og ældre (n=923) Af hensyn til patienternes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 96% Patienternes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar 96% 96% Forløbslængde 0 til 12 mdr. (n=912) Over 1 år (n=1044) 97% 96% - 4 -

5 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet. Yderst til højre i figuren er regionens resultat vist. Hvor det er muligt, er resultatet fra 2012 og 2013 ligeledes vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT (n=1999) 96% 22. Samlet indtryk (n=6238) 96% (n=1925) 86% 23. Har fået det bedre af behandling (n=5993) 85% (n=1869) 94% 24. Tilrettelæggelse af behandlingsforløb (n=5873) 94% (n=1985) 96% 1. Personale godt forberedt til samtaler (n=6193) 97% (n=1846) 91% 2. Kan komme i kontakt med personale (n=5701) 91% 3. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder (n=1984) (n=6207) (n=1991) 97% 4. Respekt fra personalet (n=6190) 97% (n=1832) 92% 5. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=5796) 93% (n=1772) 76% 6. Kender behandlingsplan (n=5622) 79% (n=1956) 93% 7. Rette behandling (n=6091) 93% 96% 96% BEHANDLING (n=1874) 88% 8. Indflydelse på behandling (n=5923) 87% (n=1440) 84% 10a. Behandling med medicin har hjulpet (n=4609) 84% 10b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=1572) (n=5100) c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=717) (n=1807) 74% 72% d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet (n=450) (n=1612) 73% 77% Hele landet - 5 -

6 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) 11. Personale følger op på medicinsk behandling (n=1463) (n=4664) 89% REGION SAMMENHÆNG INFORMATION BEHANDLING 12. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer 13. Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=1383) 77% 14. Inddragelse af pårørende (n=4621) 78% (n=1985) 86% 15. Har ikke oplevet fejl (n=6182) 87% (n=248) 72% 17. Personales håndtering af fejl (n=744) 67% 18. Information om sygdom og behandling (n=1923) (n=6064) (n=1569) 61% 19. Modtaget skriftlig information (n=5108) 66% (n=904) 94% 20. Vurdering af skriftlig information (n=3161) 94% 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom 26. Samarbejde mellem ambulatoriet og andre (n=1874) (n=5947) (n=1607) (n=5169) (n=1766) (n=5631) (n=1421) (n=4792) (n=1922) 79% 28. Mangler ikke behandlingstilbud (n=6000) (n=1969) 97% 30. Personale lytter (n=1969) 97% 31. Bliver betragtet som samarbejdspartner (n=1834) (n=1834) 68% 68% 74% 76% 84% 84% 83% 82% 88% 88% 94% 94% Hele landet - 6 -

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter patienternes tilfredshed. Spørgsmålene med den største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 4. Respekt fra personalet 30. Personale lytter 1. Personale godt forberedt til samtaler (n=1991) (n=1969) (n=1985) 97% 97% 96% Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. 3. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder 22. Samlet indtryk 24. Tilrettelæggelse af behandlingsforløb 31. Bliver betragtet som samarbejdspartner (n=1984) (n=1999) (n=1869) (n=1834) 96% 96% 94% 94% 20. Vurdering af skriftlig information (n=904) 94% Der vises kun tal for 2014-undersøgelsen. 7. Rette behandling (n=1956) 93% 5. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=1832) 92% 2. Kan komme i kontakt med personale (n=1846) 91% 10b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=1572) Personale følger op på medicinsk behandling (n=1463) 89% 18. Information om sygdom og behandling (n=1923) 88% 8. Indflydelse på behandling (n=1874) 88% 23. Har fået det bedre af behandling (n=1925) 86% 15. Har ikke oplevet fejl (n=1985) 86% 12. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (n=1874) 84% 10a. Behandling med medicin har hjulpet (n=1440) 84% 26. Samarbejde mellem ambulatoriet og andre (n=1421) 83% 28. Mangler ikke behandlingstilbud (n=1922) 79% 14. Inddragelse af pårørende (n=1383) 77% 6. Kender behandlingsplan (n=1772) 76% 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom (n=1766) 74% 10c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=717) 74% 10d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet (n=450) 73% 17. Personales håndtering af fejl (n=248) 72% 13. Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=1607) 68% 19. Modtaget skriftlig information (n=1569) 61% - 7 -

8 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Sammenligning med resultatet sidst Den første af figurerne til højre viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af patienter, der har svaret positivt, er: Højere end landsresultatet. Det samme som landsresultatet. Lavere end landsresultatet. 22% 15% 32% I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 27 spørgsmål. 64% I figuren længst til højre er resultatet sammenlignet med regionens resultat sidste år. Figuren viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af patienter, der har svaret positivt, er: 63% Højere end resultatet sidst. Det samme som resultatet sidst. Lavere end resultatet sidst. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet Højere end resultatet sidst Det samme som resultatet sidst Lavere end resultatet sidst Dette års resultat er sammenlignet med sidste års resultat på i alt 28 spørgsmål. Spørgsmål hvor forskellene er under et procentpoint indgår i den midterste kategori, idet de hverken betragtes som højere eller lavere hvad enten det drejer sig om landsresultatet eller resultatet sidste år. Forskellene mellem regionens resultat og henholdsvis landsresultatet og sidste års resultat er ikke signifikanstestet

9 Udvikling over tid Spørgsmål med størst udvikling Figuren viser andelen af patienter, der har angivet et positivt svar på spørgsmålene i henholdsvis 2013 (X-aksen) og 2014 (Y-aksen). Udvikling i andel positive svar fra 2013 til 2014 Hvis tilfredsheden på et spørgsmål er forbedret, er spørgsmålet placeret over den diagonale linje. Omvendt er spørgsmålet placeret under den diagonale linje, hvis tilfredsheden er faldet. Jo større vandret afstand fra spørgsmålet til den diagonale linje desto større udvikling fra 2013 til De tre spørgsmål med henholdsvis størst positiv og størst negativ udvikling er fremhævet i figuren, såfremt udviklingen er minimum tre procentpoint og spørgsmålet har minimum 10 svar. I tabellen under figuren fremgår disse spørgsmål med andel positive svar i 2013 og 2014 samt forskellene i procentpoint Spørgsmål med størst udvikling Positive (2014) Positive (2013) Udvikling ( ) % % %-point 19. Modtaget skriftlig information (n=1569) Personales håndtering af fejl (n=248) c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=717)

10 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder regionen kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den patientoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde patienternes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte region. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk, er: Hvad er dit samlede indtryk af dine besøg i ambulatoriet? Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. Relativ lille andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: Relativ stor andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk

11 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: Andel positive svar på spørgsmålet. Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar. 12. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller søvnbesvær? (n=1874) 26. Hvordan oplever du samarbejdet mellem ambulatoriet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? (n=1421) 17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? (n=248) 13. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? (n=1607) 19. Har du i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (n=1569) Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt Positive Positive Sammenhæng % [1-26] [1-26] Positive Positive Sammenhæng Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med patienternes samlede indtryk. % [1-26] [1-26] 24. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb er tilrettelagt? (n=1869) Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 26 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 4. Oplever du, at personalet respekterer dig? (n=1991) Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? (n=1985) Oplever du, at du får den rette behandling i ambulatoriet? (n=1956) Skaber personalet en situation, hvor du åbent kan fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? (n=1984)

12 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i patienternes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat er markeret med en farvet cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT 22. Samlet indtryk 23. Har fået det bedre af behandling 24. Tilrettelæggelse af behandlingsforløb 1. Personale godt forberedt til samtaler 2. Kan komme i kont akt med personale 3. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder 4. Respekt fra personalet 5. Kontaktperson tager særligt ansvar 6. Kender behandlingsplan 7. Rette behandling 8. Indflydelse på behandling 10a. Behandling med medicin har hjulpet 10b. Samtaler med behandler har hjulpet BEHANDLING 10c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet 10d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet 11. Personale følger op på medicinsk behandling 12. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer 13. Talt om problemer med dit fysiske helbred 14. Inddragelse af pårørende 15. Har ikke oplevet fejl 17. Personales håndtering af fejl INFORMATION SAMMEN- HÆNG 18. Information om sygdom og behandling 19. Modtaget skriftlig information 20. Vurdering af skriftlig information 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom 26. Samarbejde mellem ambulatoriet og andre 28. Mangler ikke behandlingstilbud

13 Sådan læser du figurerne på de kommende sider

14 22. Hvad er dit samlede indtryk af dine besøg i ambulatoriet? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1999 (99 %) 96% Positive svar: Virkelig godt; Godt 44% 52% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=6238) 51% 45% (n=1999) 52% PC Amager (n=201) 47% 49% PC Ballerup (n=170) 58% 39% PC Bornholm (n=26) 65% 27% PC Frederiksberg (n=154) 55% 42% PC Glostrup (n=168) 54% 42% PC Hvidovre (n=154) 56% 42% PC København (n=569) 54% 41% PC Nordsjælland (n=372) 47% 51% PC Sct. Hans (n=19) 58% 42% PC Stolpegård (n=166) 47% 48% % Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

15 23. Har du fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2009 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 1 45% 86% 42% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5993) 42% 43% 11% (n=1925) 45% PC Amager (n=188) 39% 48% PC Ballerup (n=163) 45% 44% PC Bornholm (n=26) 38% 54% PC Frederiksberg (n=148) 49% 38% PC Glostrup (n=159) 55% 35% PC Hvidovre (n=153) PC København (n=555) 47% 37% 12% PC Nordsjælland (n=358) 41% 45% 11% PC Sct. Hans (n=20) 55% 45% PC Stolpegård (n=155) 29% 51% 16% % 1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

16 24. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb er tilrettelagt? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2005 (99 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 35% 94% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=5873) 35% 59% (n=1869) 35% PC Amager (n=189) 31% 62% PC Ballerup (n=155) 35% 61% PC Bornholm (n=24) 25% 67% PC Frederiksberg (n=145) 39% 57% PC Glostrup (n=158) 37% 56% PC Hvidovre (n=144) 57% PC København (n=535) 36% 59% PC Nordsjælland (n=343) 35% 61% PC Sct. Hans (n=19) 53% 42% PC Stolpegård (n=157) 22% 69% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

17 1. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Din kontakt med ambulatoriet 96% Svar på spørgsmål: 2014 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 25% 71% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=6193) 72% 24% (n=1985) 71% PC Amager (n=200) 69% 27% PC Ballerup (n=171) 74% 23% PC Bornholm (n=24) 83% PC Frederiksberg (n=155) 74% 23% PC Glostrup (n=167) 74% 21% PC Hvidovre (n=152) 74% 24% PC København (n=562) 72% 24% PC Nordsjælland (n=370) 7 27% PC Sct. Hans (n=19) 53% 47% PC Stolpegård (n=165) 63% 33% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

18 2. Kan du komme i kontakt med personalet i ambulatoriet, når du har behov for det? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2006 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 35% 56% 91% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5701) 56% 35% (n=1846) 56% PC Amager (n=183) 58% 32% PC Ballerup (n=162) 56% 36% PC Bornholm (n=24) 58% 33% PC Frederiksberg (n=143) 7 24% PC Glostrup (n=154) 64% 25% PC Hvidovre (n=150) 53% 38% PC København (n=536) 56% 36% PC Nordsjælland (n=338) 48% 43% PC Sct. Hans (n=20) 35% PC Stolpegård (n=136) 45% 41% 13% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

19 3. Skaber personalet en situation, hvor du åbent kan fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med ambulatoriet 96% Svar på spørgsmål: 2000 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 23% 74% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=6207) 74% 21% (n=1984) 74% PC Amager (n=203) 73% 25% PC Ballerup (n=169) 79% 18% PC Bornholm (n=25) 12% PC Frederiksberg (n=153) 74% 23% PC Glostrup (n=165) 75% 21% PC Hvidovre (n=157) 76% PC København (n=561) 74% 21% PC Nordsjælland (n=366) 7 27% PC Sct. Hans (n=19) 63% 32% PC Stolpegård (n=166) 73% 23% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

20 4. Oplever du, at personalet respekterer dig? Tema: Din kontakt med ambulatoriet 97% Svar på spørgsmål: 2001 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 16% 81% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=6190) 81% 16% (n=1991) 81% PC Amager (n=203) 85% 13% PC Ballerup (n=167) 86% 12% PC Bornholm (n=25) 84% 12% PC Frederiksberg (n=154) 82% 14% PC Glostrup (n=168) 17% PC Hvidovre (n=156) 86% 11% PC København (n=564) 78% 18% PC Nordsjælland (n=369) 18% PC Sct. Hans (n=20) 35% PC Stolpegård (n=165) 78% 21% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

21 5. Oplever du, at din kontaktperson tager særligt ansvar for dine undersøgelser og behandling? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1996 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 22% 92% 7 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5796) 71% 22% (n=1832) 7 PC Amager (n=185) 7 19% PC Ballerup (n=165) 73% 21% PC Bornholm (n=23) 87% PC Frederiksberg (n=145) 17% PC Glostrup (n=156) 77% 19% PC Hvidovre (n=145) 76% 18% PC København (n=527) 71% 21% PC Nordsjælland (n=332) 63% 27% PC Sct. Hans (n=19) 79% 16% PC Stolpegård (n=135) 56% 33% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson

22 6. Kender du din behandlingsplan? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1993 (98 %) Positive svar: Ja 24% 76% 76% Ja Nej Hele landet (n=5622) 79% 21% (n=1772) 76% PC Amager (n=172) 73% 27% PC Ballerup (n=156) 83% 17% PC Bornholm (n=24) 67% 33% PC Frederiksberg (n=133) 83% 17% PC Glostrup (n=153) 78% 22% PC Hvidovre (n=140) 76% 24% PC København (n=505) 72% 28% PC Nordsjælland (n=323) 77% 23% PC Sct. Hans (n=18) 67% 33% PC Stolpegård (n=148) 82% 18% % Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

23 7. Oplever du, at du får den rette behandling i ambulatoriet? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2010 (99 %) 93% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 59% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=6091) 59% 33% (n=1956) 59% PC Amager (n=193) 56% 36% PC Ballerup (n=163) 59% 33% PC Bornholm (n=26) 73% 19% PC Frederiksberg (n=148) 64% PC Glostrup (n=164) 67% 25% PC Hvidovre (n=157) 34% PC København (n=561) 57% 36% PC Nordsjælland (n=365) 57% 39% PC Sct. Hans (n=19) 47% 37% 11% PC Stolpegård (n=160) 54% 39% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

24 8. I hvilket omfang har du indflydelse på din behandling? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2008 (99 %) Positive svar: Passende 9% 88% 88% For meget Passende For lidt Hele landet (n=5923) 87% (n=1874) PC Amager (n=184) 89% PC Ballerup (n=160) 86% 11% PC Bornholm (n=24) 92% PC Frederiksberg (n=148) 89% PC Glostrup (n=154) 84% 12% PC Hvidovre (n=149) 86% PC København (n=531) 87% PC Nordsjælland (n=348) PC Sct. Hans (n=20) 75% 25% PC Stolpegård (n=156) % For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

25 10a. Har behandling med medicin hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1734 (85 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 39% 45% 84% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=4609) 45% 39% 11% (n=1440) 45% PC Amager (n=141) 43% 11% PC Ballerup (n=121) 47% 36% PC Bornholm (n=19) 32% 47% 11% 11% PC Frederiksberg (n=117) 5 33% PC Glostrup (n=139) 47% PC Hvidovre (n=122) 44% 37% 11% PC København (n=434) 47% 38% 12% PC Nordsjælland (n=286) 43% 39% 12% PC Sct. Hans (n=19) 47% 26% 26% PC Stolpegård (n=42) 26% 57% 12% % 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

26 10b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i ambulatoriet 9 Svar på spørgsmål: 1676 (83 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 38% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=5100) 51% 39% (n=1572) 53% PC Amager (n=158) 44% 45% PC Ballerup (n=147) 61% 32% PC Bornholm (n=22) 64% 36% PC Frederiksberg (n=121) 59% 36% PC Glostrup (n=135) 56% 33% PC Hvidovre (n=132) 54% 36% PC København (n=442) 55% 38% PC Nordsjælland (n=299) 48% 11% PC Sct. Hans (n=11) 64% 27% PC Stolpegård (n=105) 41% 43% 16% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

27 10c. Har gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1377 (68 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 31% 74% 43% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1807) 31% 41% 21% (n=717) 31% PC Amager (n=75) 17% 48% 29% PC Ballerup (n=53) 34% 21% PC Bornholm (n=7) 43% 43% 14% PC Frederiksberg (n=44) 48% PC Glostrup (n=46) 39% 3 24% PC Hvidovre (n=59) 37% 44% 15% PC København (n=136) 3 22% PC Nordsjælland (n=143) 26% PC Sct. Hans (n=1) PC Stolpegård (n=153) 35% 46% 15% % 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

28 10d. Har behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1268 (62 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 22% 32% 73% 41% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1612) 35% 42% 19% (n=450) 32% PC Amager (n=36) 31% 33% 31% PC Ballerup (n=44) 39% 25% 27% PC Bornholm (n=3) 33% 33% 33% PC Frederiksberg (n=22) 27% 45% 18% PC Glostrup (n=38) 45% 29% 18% PC Hvidovre (n=53) 34% 51% 11% PC København (n=131) 32% 44% 19% PC Nordsjælland (n=86) 26% 44% 23% PC Stolpegård (n=37) 27% 41% % 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke PC Sct. Hans (n=0) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

29 11. Følger personalet op på din medicinske behandling? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1828 (90 %) 8% 89% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 24% 65% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=4664) 65% 24% (n=1463) 65% PC Amager (n=150) 63% 25% PC Ballerup (n=124) 74% 19% PC Bornholm (n=19) 58% 26% 16% PC Frederiksberg (n=120) 73% 21% PC Glostrup (n=140) 66% PC Hvidovre (n=125) 72% 23% PC København (n=437) 66% 27% PC Nordsjælland (n=287) 61% 23% 13% PC Sct. Hans (n=18) 56% 39% PC Stolpegård (n=43) 28% 23% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/får ikke medicinsk behandling

30 12. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller søvnbesvær? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2003 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 37% 47% 84% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5947) 48% 35% 11% (n=1874) 47% PC Amager (n=188) 41% 35% 16% PC Ballerup (n=160) 59% 31% PC Bornholm (n=26) 62% 23% 15% PC Frederiksberg (n=145) 5 39% PC Glostrup (n=159) 55% 26% 11% PC Hvidovre (n=151) 5 42% PC København (n=530) 47% 37% PC Nordsjælland (n=352) 44% 44% 11% PC Sct. Hans (n=20) 65% 25% PC Stolpegård (n=143) 29% 36% 26% % 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

31 13. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2009 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 12% 31% 68% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=5169) 32% 37% 11% (n=1607) 31% PC Amager (n=158) 32% 39% 18% 12% PC Ballerup (n=140) 32% 37% 22% PC Bornholm (n=22) 41% 41% 18% PC Frederiksberg (n=123) 29% 41% 19% 11% PC Glostrup (n=138) 34% 33% 18% 15% PC Hvidovre (n=133) 37% 33% 24% PC København (n=456) 36% 36% PC Nordsjælland (n=304) 29% 38% 19% 14% PC Sct. Hans (n=18) 44% 33% 11% 11% PC Stolpegård (n=115) 36% 3 27% % 21% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/har ingen fysiske sygdomme

32 14. I hvilket omfang bliver dine pårørende inddraget i din behandling? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2004 (99 %) 21% 77% Positive svar: Passende 77% For meget Passende For lidt Hele landet (n=4621) 78% 21% (n=1383) 77% PC Amager (n=142) 75% 23% PC Ballerup (n=127) 74% 24% PC Bornholm (n=17) 82% 12% PC Frederiksberg (n=100) 75% 23% PC Glostrup (n=113) 75% 19% PC Hvidovre (n=124) 85% 13% PC København (n=375) 76% 21% PC Nordsjælland (n=259) 75% 23% PC Sct. Hans (n=12) 92% PC Stolpegård (n=114) 82% 18% % For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

33 15. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1985 (98 %) Positive svar: Nej 14% 86% 86% Nej Ja Hele landet (n=6182) 87% 13% (n=1985) PC Amager (n=201) 88% 12% PC Ballerup (n=165) 82% 18% PC Bornholm (n=26) 96% PC Frederiksberg (n=154) PC Glostrup (n=167) 87% 13% PC Hvidovre (n=153) 87% 13% PC København (n=564) 84% 16% PC Nordsjælland (n=370) 85% 15% PC Sct. Hans (n=20) PC Stolpegård (n=165) 82% 18% % 14% Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej Nej Ja

34 17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Din behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 276 (14 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 21% 22% 72% 5 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=744) 21% 46% 24% (n=248) 22% PC Amager (n=22) 18% 55% 18% PC Ballerup (n=28) 14% 54% 25% PC Bornholm (n=1) PC Frederiksberg (n=11) 27% 64% PC Glostrup (n=15) 13% 73% PC Hvidovre (n=18) 33% 44% 17% PC København (n=75) 19% 43% 28% 11% PC Nordsjælland (n=50) 26% 54% PC Sct. Hans (n=1) PC Stolpegård (n=27) 26% 44% 19% 11% % Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e)

35 18. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 2002 (99 %) 1 88% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 39% 49% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=6064) 51% 37% (n=1923) 49% PC Amager (n=185) 46% 41% PC Ballerup (n=160) 63% 28% PC Bornholm (n=25) 16% PC Frederiksberg (n=148) 55% 34% PC Glostrup (n=166) 53% 35% PC Hvidovre (n=153) 46% 41% 11% PC København (n=546) 49% 37% 12% PC Nordsjælland (n=362) 45% 45% PC Sct. Hans (n=19) 42% 37% 21% PC Stolpegård (n=159) 43% 42% 11% % 1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

36 19. Har du i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1966 (97 %) Positive svar: Ja 39% 61% 61% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Hele landet (n=5108) 66% 34% (n=1569) 61% PC Amager (n=169) 61% 39% PC Ballerup (n=128) 65% 35% PC Bornholm (n=17) 41% 59% PC Frederiksberg (n=108) 66% 34% PC Glostrup (n=133) 59% 41% PC Hvidovre (n=123) PC København (n=416) 57% 43% PC Nordsjælland (n=303) 61% 39% PC Sct. Hans (n=18) 67% 33% PC Stolpegård (n=154) 71% 29% % Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det

37 20. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du har fået i ambulatoriet? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 947 (47 %) Positive svar: Virkelig god; God 23% 94% 71% Virkelig god Dårlig God Virkelig dårlig Hele landet (n=3161) 24% 71% (n=904) 23% PC Amager (n=99) 21% 74% PC Ballerup (n=76) 17% 82% PC Bornholm (n=7) 14% 86% PC Frederiksberg (n=67) 33% PC Glostrup (n=75) 27% 64% PC Hvidovre (n=70) 19% 77% PC København (n=225) 24% PC Nordsjælland (n=173) 23% 68% PC Sct. Hans (n=10) PC Stolpegård (n=102) 17% 75% % Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Jeg har ikke læst den

38 21. Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 1920 (95 %) 1 74% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 16% 34% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=5631) 35% 15% (n=1766) PC Amager (n=180) 38% 36% 12% 14% PC Ballerup (n=152) 52% 29% 15% PC Bornholm (n=25) 56% 28% 12% PC Frederiksberg (n=141) 43% 35% 14% PC Glostrup (n=147) 42% 34% 11% 13% PC Hvidovre (n=134) 43% 35% 14% PC København (n=490) 39% 38% 14% PC Nordsjælland (n=333) 39% 31% PC Sct. Hans (n=20) PC Stolpegård (n=144) 23% 34% 24% 19% % 16% 1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

39 26. Hvordan oplever du samarbejdet mellem ambulatoriet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 1991 (98 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 14% 27% 83% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=4792) 26% 56% 14% (n=1421) 27% PC Amager (n=144) 31% 49% 17% PC Ballerup (n=120) 3 57% 13% PC Bornholm (n=22) 23% 45% 27% PC Frederiksberg (n=108) 25% 11% PC Glostrup (n=121) 29% 55% 14% PC Hvidovre (n=116) 34% 53% PC København (n=417) 29% 54% 15% PC Nordsjælland (n=268) 24% 12% PC Sct. Hans (n=16) 44% 44% 13% PC Stolpegård (n=89) 12% 63% 17% % 14% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

40 28. Mangler du behandlingstilbud i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 1922 (95 %) 21% 79% Positive svar: Nej 79% Nej Ja Hele landet (n=6000) (n=1922) 79% PC Amager (n=195) 75% 25% PC Ballerup (n=159) 81% 19% PC Bornholm (n=25) 72% 28% PC Frederiksberg (n=147) 83% 17% PC Glostrup (n=163) PC Hvidovre (n=149) 79% 21% PC København (n=552) 78% 22% PC Nordsjælland (n=357) 81% 19% PC Sct. Hans (n=18) 72% 28% PC Stolpegård (n=157) 74% 26% % Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre til 12 mdr til 3 år Over 3 år F F F F Andet Ja Nej Nej Ja

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2016 Patientundersøgelse for. Frederiksberg Centeret. Svar og svarprocenter i undersøgelsen

LUP Psykiatri 2016 Patientundersøgelse for. Frederiksberg Centeret. Svar og svarprocenter i undersøgelsen 18. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? 1 DK (n=5943) 53% 19. Får du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Enhed (n=1) DK (n=4508) 4

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere