PROGRAM. KL s Ledertræf Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. KL s Ledertræf 2009. Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel"

Transkript

1 KL s Ledertræf 2009 Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2009 i Fredericia Messe- og Konferencecenter PROGRAM

2 2 Kære leder KL indbyder for tredje år i træk de kommunale ledere fra topchefer til decentrale ledere til KL s Ledertræf. Der er i dag for alvor kommet fokus på kommunal ledelse. Kommunalreformen og kvalitetsreformen, det fælleskommunale kvalitetsprojekt, og fra dette efterår nye muligheder for offentlig lederuddannelse, er blot nogle af de platforme, hvor der er fokus på en professionalisering af kommunal ledelse. Årets Ledertræf skal medvirke til at gøre kæden af kommunale ledelsesaktiviteter endnu stærkere Med Ledertræffet 2009 sætter vi fokus på arbejdskraftudfordringen i kommunerne. Den aktuelle finanskrise ændrer ikke afgørende ved, at kommunerne både nu og i fremtiden står med en udfordring i forhold til at kunne fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere - og her spiller lederen en central rolle. Udfordringen består bl.a. i at fastholde de medarbejdere, der netop nu søger over i den kommunale sektor - også når Danmark er kommet ud af finanskrisen, i at rekruttere og fastholde de innovative og dygtige medarbejdere og i at spotte og udvikle fremtidens kommunale ledere. Dette års ledertræf sætter scenen for en levende og vedrørende debat om lederens muligheder og udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft en debat, der går på tværs af kommunegrænser, ledelsesniveauer og sektorer. Træffet er arrangeret i to spor: Et spor om ledelse og trivsel og et spor om lederen og den attraktive arbejdsplads. Indenfor hvert spor findes en lang række håndtag bl.a. arbejdsmiljø, mangfoldighed, branding, uddannelse og talentudvikling - som lederen kan dreje på. Det er ofte håndtag, der udvikles i HR afdelingerne, men det er lederen, der i dagligdagen skal dreje på håndtagene, for at de giver effekt. Målet med årets ledertræf er at formidle viden og debat om, hvordan lederen kan anvende de mange håndtag. I år har vi nytænkt formen på Ledertræffet. Som deltagere skal I selv på banen og udfordre og inspirere oplægsholderne og hinanden på de svære emner. Ved hjælp af nytænkende og kreative interaktionsformer sørger vi for, at det er jeres refleksioner, prioriteter og problemstillinger, der kommer i centrum og vi skaber et fundament for, at vi på selve dagen bevæger os fra ord til handling. Vi har inviteret 19 inspirerende personligheder til at kick-starte vores fælles debatter og give os konkrete redskaber til at løfte arbejdskraftudfordringen. Du kan bl.a. høre filminstruktør Kathrine Windfeld, Falck direktør Lars Vester Pedersen og sociolog Emilia van Hauen. Vel mødt til KL s Ledertræf 2009! Med venlig hilsen Peter Gorm Hansen

3 3 Program Konferencier: Cecilie Beck, Studievært, TV2 8:30-9:20 Ankomst Indregistrering, morgenmad og tid til at besøge udstillingsarealet 9:20-9:30 Velkommen til KL s Ledertræf 2009 Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel v/søren Thorup, Afdelingschef, KL 9:30-10:15 Ledelse og trivsel - fra stress og sygefravær til sundhed og langtidsfriskhed v/henrik Krogh, Trivselsekspert og Kropsterapeut Henrik Krogh slår takten an for dagens spor om Ledelse og trivsel og introducerer seks ledelseshåndtag, som sporets debatmøder går i dybden med. Henrik Krogh giver konkrete teknikker og værktøjer til, hvordan lederen kan skabe arbejdsglæde, motivation, engagement og trivsel på arbejdspladsen. Og oplægget giver inspiration til et målrettet arbejde med at vende stress og sygefravær til sundhed og langtidsfriskhed. 10:15-11:00 Lederen og den attraktive arbejdsplads - hvordan brander vi vores attraktive arbejdspladser v/lars Vester Pedersen, Redningsdirektør, Falck Lars Vester Pedersen slår takten an for dagens spor om Lederen og den attraktive arbejdsplads og introducerer seks ledelseshåndtag, som sporets debatmøder går i dybden med. Lars Vester Pedersen fortæller om Falcks succes med at fastholde og rekruttere medarbejdere og synliggøre Falck som en attraktiv arbejdsplads. Oplægget inspirerer til, hvordan også kommunerne kan sætte fokus på de attraktive arbejdspladser som middel til at løfte arbejdskraftudfordringen.

4 4 Program...fortsat Pause Kaffe, tid til at besøge udstillingsarealet, dele viden ved Videntavlen og besøge Mød KL. Læs mere om de forskellige pauseaktiviteter på side 10 11:30-12:30 1. debatmøderunde i de to spor: Ledelse og trivsel og Lederen og den attraktive arbejdsplads Du kan læse mere om de 12 debatmøder på side :30-13:30 Frokost Frokost og tid til at besøge udstillingsarealet. 13:30-14:30 2. debatmøderunde i de to spor: Ledelse og trivsel og Lederen og den attraktive arbejdsplads 14:30-15:10 Pause Kaffe, Kaffeklubber, tid til at besøge udstillingsarealet, dele viden ved Videntavlen og gå i dialog med Dialogforum for offentlig ledelse Læs mere om de forskellige pauseaktiviteter på side 10.

5 5 Program...fortsat 15:10-16:10 Hvad er det så, vi gør i morgen! Vælg mellem 2 programpunkter: Fra teori til ny praksis I plenum tager Finn Kollerup fra Alt4Kreativ os med gennem en Ideku proces. Hver Ideku tager udgangspunkt i en konkret ledelsesudfordring indenfor fastholdelse og rekruttering, hvorefter dig og de øvrige deltagere sammen udvikler kreative idéer til, hvordan vi kan gå hjem og omsætte alle dagens mange input til konkrete handlinger. Lederens dilemma I debatmødelokale 2B mødes sociolog Emilia van Hauen, redningsdirektør Lars Vester Pedersen og kommunaldirektør i Halsnæs Kommune Michael Graatang i en paneldebat. Det er dig og de øvrige deltagere, der med inspiration i dagens oplæg og debatter rejser de ledelsesdilemmaer, I ønsker debatteret. 16:10-16: 50 Fremtidens leder - at navigere på et marked for sociale relationer v/emilia Van Hauen, Sociolog med speciale i moderne livsformer og strategisk rådgiver I dag kan der spores et paradigmeskifte blandt de kommunale medarbejdere. De ønsker at gøre en forskel og helst i fællesskab med andre. Emilia van Hauen introducerer de livsformer, som kommer til at sætte dagsordenen i fremtiden og som dermed giver nogle særlige udfordringer for de kommunale ledere. Oplægget giver inspiration til, hvordan lederen kan navigere i det nye værdilandskab, hvor social intelligens er en nøglekompetence og hvor fastholdelse og rekruttering handler om evnen til at tilbyde medarbejderne en vision og et formål med dagligdagen Tak for i dag og på gensyn på KL s Ledertræf 2010 v/søren Thorup, Afdelingschef, KL

6 6 Debatmøder Spor 1) Ledelse og trivsel Et af de spor, som lederen kan vælge i indsatsen for at fastholde og rekruttere de rigtige medarbejdere nu og i fremtiden handler om at skabe trivsel på arbejdspladsen. Under sporet om Ledelse og trivsel kan du vælge mellem seks debatmøder, der hver især stiller skarp på et konkret håndtag, som du kan dreje på i arbejdet med at skabe trivsel. Debatmøde 1A) Et godt arbejdsmiljø øg dine handlemuligheder v/dorte S. Andersen, Cand. psych. i arbejds- og organisationspsykologi og arbejdsmiljøkonsulent Dorte S. Andersen giver en indføring i nogle af de centrale dimensioner i arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hun opstiller konkrete redskaber, der øger lederens handlemuligheder for at skabe et bedre arbejdsmiljø, og giver gode råd om, hvordan lederen i dialog med medarbejderne kan skabe sunde og varierende jobs. Oplægget kaster bolden op til en fælles debat om, hvordan kommunerne kan leve op til det håndslag, de kommunale direktioner har givet hinanden på kvalitetskonferencen i marts 2009, om en målrettet ledelsesmæssig indsats indenfor arbejdsmiljø. Debatmøde 1B) Mangfoldighedsledelse muligheder og begrænsninger? v/ana-maria Gallardo Ruiz, Centerchef ØAC, Høje Taastrup Kommune Økonomi- og Analysecentret i Høje Taastrup Kommune er et af de steder, hvor man arbejder aktivt med mangfoldighed i et trivselsperspektiv. Ledelse af mangfoldighed handler her om alle arbejdspladsens medarbejdere og om at kunne opdage medarbejdernes skjulte og usynlige kompetencer. Ana-Maria Gallardo Ruiz giver sit bud på, hvad man som leder kan gøre for at opdage guldet i den enkelte medarbejder og hvordan man kan skabe balance mellem fælles normer og værdier og plads til forskellighed. Oplægget inspirerer til en debat om grænserne for mangfoldighed og hvordan mangfoldighedsledelse adskiller sig fra almindelig god ledelse. Debatmøde 1C) Hvornår er arbejdet sjovt for dig og dine medarbejdere? v/kathrine Windfeld, Filminstruktør Et væsentligt led i at skabe trivsel på arbejdspladsen er at kunne skabe et rum, hvor det er sjovt for medarbejderne at gå på arbejde og hvor alle kan føle, at de gør en forskel. Som leder skal man kunne overføre sin egen energi og begejstring til medarbejderne og kunne skabe motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i hendes erfaringer med bl.a. Kongemordet og Kronprinsessen beretter Kathrine Windfeld om, hvordan lederen kan skabe energi, begejstring og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Hun spiller bolden op til en debat om, hvordan lederen kan anvende inspiration og motivation til at styrke både sin egen og medarbejdernes trivsel.

7 7 Debatmøder...spor 1 fortsat Debatmøde 1D) Stress og sygefravær hvad er lederens rolle? v/thomas Milsted, Leder af Center for Stress og Trivsel Ansvaret for arbejdsbetinget stress skal i høj grad placeres på et ledelses- og organisationsniveau. Som leder har man både et ansvar for og en interesse i at bidrage til tidlig diagnosticering og korte sygeforløb bl.a. gennem tidlig og vedvarende dialog med medarbejderne. I sit oplæg beretter Thomas Milsted med udgangspunkt i psykologien og neurologien om roden til stress. Oplægget inspirerer til en debat om, hvordan man som leder kan håndtere både ens egne og ens medarbejderes stressfyldte situationer, så det ikke ender i mindsket trivsel og øget sygefravær. Debatmøde 1E) Fra seniorpolitik til livsfasepolitik v/per Bentsen, Skoleleder Torstedskolen, Horsens Kommune Horsens Kommune vandt i 2007 Beskæftigelsesministeriets seniorpris og modtog i 2008 en international seniorpris. Per Bentsen fortæller om, hvordan kommunen har udviklet en prisvindende seniorpolitik og hvordan han som leder bringer politikken i spil. I oplægget fortæller han om kommunens erfaringer med at gå fra seniorpolitik til livsfasepolitik og om hvordan de tilrettelægger arbejdet efter den enkeltes ønsker, evner, livsforløb og behov. Oplægget inspirerer til en debat om, hvordan livsfasepolitik kan integreres i personalepolitikken og hvordan lederen i hverdagen kan sætte fokus på medarbejdernes livsfaser. Debatmøde 1F) God ledelse når verden forandrer sig fra strategi til praksis v/christian Majgaard, Adm. direktør, MAJGAARD Brand & Business Development og tidl. koncerndirektør for LEGO Dårlig ledelse er en af de primære årsager til, at medarbejdere søger nyt job. Med andre ord: Medarbejderne forlader ikke deres arbejdsplads, de forlader deres ledere. Det er ikke nok, at kommunen og arbejdspladsen har de rigtige værdier og har lagt en strategi for god ledelse. Den enkelte leder skal også hver dag praktisere ledelse, der lever op til værdierne. Christian Majgaard giver sit bud på, hvordan man skaber gode strategier og værdier for ledelse og hvordan man omsætter dem til konkret ledelsespraksis i hverdagen selv under øgede krav og forandringspres fra bl.a. nye opgaver, borgernes og politikernes øgede forventninger og mangel på arbejdskraft.

8 8 Debatmøder Spor 2) Lederen og den attraktive arbejdsplads Et andet spor lederen kan vælge i indsatsen for at fastholde og rekruttere de rigtige medarbejdere nu og i fremtiden handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads og synliggøre de attraktive arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, der findes i kommunerne. Under sporet om Lederen og den attraktive arbejdsplads kan du vælge mellem seks debatmøder, der hver især stiller skarpt på et konkret håndtag, som du kan dreje på i dit arbejde med at skabe og synliggøre de attraktive arbejdspladser. Debatmøde 2A) Hvad får jeg ud af at søge job hos dig? v/bo Øksnebjerg, Direktør i Burson-Marsteller Moderne employerbranding handler om mange ting. Kommunerne skal først og fremmest formidle kommunens og arbejdspladsens værdier og goder. Men det handler også om at kravle ind i hjernen på de potentielle ansøgere til arbejdspladsens stillinger og finde frem til, hvor kommunen kan tilbyde noget, der passer til ansøgernes inderste, selviske interesser. Bo Øksnebjerg giver sit bud på, hvordan man i rekrutteringsindsatsen kan anvende What s in it for me - effekten, hvad der tænder de unge og hvad sammenhængen er mellem bl.a. PR, stillingsopslag og personalegoder. Oplægget inspirerer til en debat om, hvordan lederen kan skabe synlighed omkring de attraktive kommunale arbejdspladser. Debatmøde 2B) Hvordan spotter og udvikler man (leder)talenter? v/ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. phil., CBS Kompetente og innovative medarbejdere vil altid være efterspurgte finanskrise eller ej. Og med den store lederafgang i kommunerne er opkvalificering af medarbejdere til lederstillinger samt talentudvikling af ledere høj aktuelt. Som leder skal man derfor både kunne spotte talenter blandt ansøgere og medarbejdere og have en strategi for, hvordan man kan arbejde aktivt med talentudvikling. Ole Fogh Kirkeby giver et bud på, hvordan lederen kan arbejde systematisk med medarbejdernes og ledernes særlige behov og talenter og anerkende og understøtte deres videre faglige og personlige udvikling. Oplægget inspirerer til dialog om, hvordan lederen kan udvikle arbejdspladsens talenter, herunder hvordan fx lederevaluering, LUS og uddannelse kan bidrage til kompetencegivende lederudvikling. Debatmøde 2C) Personalepleje og attraktive ansættelsesvilkår uendelige muligheder? v/lisbeth Haumann, HR-chef, Odense Kommune Odense Kommune har valgt at arbejde bredt med personalepleje og udviklingen af den attraktive arbejdsplads. Kommunen angriber feltet fra mange vinkler, lige fra deltagelse i frivilligt arbejde i arbejdstiden til systematiske vurderinger af ledelseskvalitet. Lisbeth Haumann beretter om kommunens erfaringer og giver gode råd til, hvordan man strategisk kan arbejde med den attraktive arbejdsplads. Debatmødet lægger op til en debat om muligheder og begrænsninger indenfor personalepleje og attraktive ansættelsesvilkår. Herunder bl.a. hvilke muligheder der ligger i den lokale løndannelse, hvilke nye veje vi kan slå ind på, og hvor langt vi skal strække os fx i forhold til det private erhvervsliv.

9 9 Debatmøder...spor 2 fortsat Debatmøde 2D) Hvad kan du vinde ved at arbejde strategisk med kompetenceudvikling og synlige uddannelsesspor? v/jacob Krarup, Leder af Personalepolitisk Team, Københavns Kommune, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder strategisk og systematisk med kompetenceudvikling og synlige interne uddannelsesforløb som et fast element af MUS. Jacob Krarup fortæller om, hvordan det bidrager til at opnå og fastholde kompetente medarbejdere med de rette forudsætninger. Han giver bl.a. et bud på, hvordan MUS kan anvendes til at udarbejde et kompetenceregnskab for organisationen og dermed fungere som strategisk planlægningsværktøj for en effektiv kompetenceudviklingsindsats. Oplægget inspirerer til en dialog om, hvordan man med udgangspunkt i arbejdspladsens opgaver, vision/mission og konkrete udfordringer kan lægge en strategi for kompetenceudviklingsindsatsen, som giver resultater i praksis. Debatmøde 2E) Hvordan fastholder du dine medarbejdere? v/mette Pontoppidan, Udviklingskonsulent, Malene Kjærulff, Udviklingskonsulent og Charlotte Buchwald, Institutionsleder Rudersdal Kommune har med projektet Den attraktive arbejdsplads sat fokus på fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet bl.a. med støtte fra Forebyggelsesfonden. Kommunen har kortlagt nedslidnings- og fastholdelsesfaktorer og sætter nu målrettet ind på de områder, som er afgørende for, at medarbejdere og ledere har lyst til at blive på arbejdspladsen. Oplægsholderne fortæller om kommunens erfaringer med at afdække træk- og skub-faktorer og om de tiltag, kortlægningen er mundet ud i herunder om erfaringer med sundhedssamtaler, kurser i anerkendende kommunikation og lederudviklingsforløb. Oplægget spiller op til en dialog om muligheder og udfordringer for fastholdelse fx hvordan man skaber opbakning om initiativerne, når hverdagen er fyldt op af drift. Debatmøde 2F) Har din kommune en rekrutteringsstrategi? v/tanja Lundgaard, HR-chef, Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune arbejder systematisk og strategisk med rekruttering og har bl.a. udarbejdet arbejdskraftanalyser. Tanja Lundgaard fortæller om kommunens strategiske rekrutteringsindsats og giver sit bud på, hvordan man kan opnå konkret viden om tilgang og fragang fra kommunens stillinger, som kan danne udgangspunkt for den fremtidige rekrutteringsindsats. Oplægget leverer samtidig input til det strategiske rekrutteringsarbejde gennem en præsentation af de foreløbige resultater af et fælles projekt mellem en række kommuner og KL om arbejdskraftforsyningen. Oplægget spiller bolden op til en dialog om, hvordan kommunerne kan leve op til det håndslag, de kommunale direktioner gav hinanden i konsensuspapiret fra kvalitetskonferencen i marts 2009, om at udvikle innovative rekrutteringsstrategier, der kan imødegå kommunernes rekrutteringsmæssige udfordringer i de kommende år.

10 10 Pausearrangementer Mød KL I kaffepausen kl kan du i forhallen høre om KL s forskellige initiativer og værktøjer indenfor fastholdelse og rekruttering, kommende arrangementer, inspirerende publikationer mv. Giv samtidigt dine ønsker og idéer til, hvad KL skal gøre nu og i fremtiden for at understøtte dit arbejde med at løfte arbejdskraftudfordringen. Udstillingsarealet I udstillingsarealet kan du i programmets pauser hente viden og inspiration hos de mange private og offentlige udstillere. Videntavle i udstillingsarealet I løbet af dagen kan du udfylde idékort og i træffets pauser kan du dele og diskutere dine egne og andres gode idéer og erfaringer med dine lederkollegaer ved videntavlen i udstillingsarealet. Kaffeklubber I kaffepausen kl holdes der kaffeklubber i frokostarealet. Kaffeklubberne er uformelle forsamlinger, hvor du over eftermiddagskaffen kan fortsætte de diskussioner, du har haft på debatmøderne eller høre om de øvrige debatmøder. Ved hver kaffeklub er en KL-vært som videregiver debatmødernes hovedbudskaber og spiller ind til videre diskussion. I dialog med Dialogforum for offentlig ledelse I kaffepausen fra kl kan du i forhallen gå i dialog med medlemmer af Dialogforum for offentlig ledelse, om hvorfor det er meningsfuldt, udfordrende og udviklende at være leder i det offentlige. Medlemmerne fra Dialogforum kommer med deres bud på, hvordan vi arbejdsgivere og ansatte - i fællesskab kan være med til at sikre rekrutteringen af fremtidens ledere.

11 11 Pæsentation af træffets oplægsholdere Ana-Maria Gallardo Ruiz Ana-Maria Gallardo Ruiz er uddannet cand. polit. Hun har siden 2007 været centerchef i Høje- Taastrup Kommunes Økonomi og Analysecenter. Ana-Maria Gallardo Ruiz har tidligere været ansat i Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og senere i KL's konsulentvirksomhed KLK. Bo Øksnebjerg Bo Øksnebjerg er direktør i PR- og Kommunikationsbureauet Burson- Marsteller. Han er journalist og cand. scient. med speciale i forandringskommunikation, branding og virksomhedskommunikation. Bo Øksnebjerg har tidligere været ansat i bl.a. Aller, Novo Nordisk og Novozymes og er redaktør af Børsens Ledelseshåndbog om Corporate Communication. Charlotte Buchwald Charlotte Buchwald er institutionsleder i Rudersdal Kommune og projektleder på delprojekt Dialog, Etik og samspil under kommunens projekt om Den attraktive arbejdsplads. Hun er uddannet sygeplejerske i 1988 og har tidligere arbejdet som sygeplejerske, klinisk sygeplejerske og projektsygeplejerske. Hun har været leder i primærsektoren i 10 år. Christian Majgaard Christian Majgaard er adm. direktør, i firmaet MAJGAARD Brand & Business Development, hvor han rådgiver i bl.a. vision/mision, forretningsudvikling og strategiudvikling. Han er uddannet cand. merc. og var i 80 erne og 90 erne chef og koncerndirektør i LEGO. Christian Majgaard er omtalt som én af det 21. århundredes 21 ledere i en nyere engelsk bog af samme navn. Han har i mange år været medlem af det internationale topdirektørnetværk Groupe d Ouchy i Schweiz. I dag er han medlem af en række bestyrelser og sidder som formand for Brand Base ved Syddansk Universitet. Dorte S. Andersen Dorte S. Andersen er arbejdsmiljøkonsulent i et fagforbund. Hun er uddannet cand. psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun har tidligere været arbejdsmiljøchef på Rigshospitalet, rådgivet patienter i Stressklinikken på Hillerød Sygehus og lavet kurser for stressede sygedagpengemodtagere. Emilia van Hauen Emilia van Hauen er strategisk rådgiver, sociolog med speciale i moderne livsformer og forfatter. Hun har en HD i afsætningsøkonomi og er uddannet cand. scient. soc. fra Københavns Universitet. Emilia van Hauen fungerer som freelance journalist og kommentator for bl.a. Jyllandsposten. Hun er forfatter til en række bøger, bl.a. Eliten, Moderskab Lederskab og bestselleren Farvel egofest. Og goddag til formål og fællesskaber, der udkom den 31. marts Finn Kollerup Finn Kollerup er direktør i Alt4Kreativ, der laver skræddersyede kreative processer til virksomheder med henblik på at hjælpe dem til at få og udvikle nye og bedre ideer. Finn Kollerup er uddannet kemiingeniør og har en Ph.d. i bioteknologi samt en MBA i innovation. Han har tidligere været afdelingsleder og Innovation Anchor i Novozymes og underviser i dag som gæstelærer og censor ved bl.a. DTU s MBA-uddannelse, Biocentrum DTU, CBS, KaosPiloterne og Niels Brock. Henrik Krogh Henrik Krogh er trivselsekspert, stressekspert, kropsterapeut og strategisk rådgiver. Han har lavet ledertræningsforløb og rådgivet topledere i bl.a. SAS, Novo Nordisk, Topdanmark og Coca Cola. Henrik Krogh har udgivet flere bøger om ledelse og stress og har bidraget til Børsens Executives serie om ledelsesredskaber til forebyggelse af stress. Han er i øjeblikket i gang med at færdiggøre en ny bog Fra overlevelse til overskud om strategier til at stortrives og blive langtidsfrisk, der udkommer i starten af oktober Jacob Krarup Jacob Krarup er uddannet cand. scient. pol. Han har siden 2008 været Leder af Personalepolitisk Team i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Jacob Krarup har været i Københavns Kommune siden 2004 og har tidligere arbejdet i Amtsrådsforeningen og Finansministeriet. Kathrine Windfeld Katrine Windfeld er filminstruktør og er mest kendt for Tv-serierne Kongemordet og Kronprinsessen. Hun er uddannet instruktør fra den polske filmskole og har en MA i filmproduktion fra Northern School of Film & TV. Hun debuterede i begyndelsen af året som spillefilmsinstruktør med filmen Flugten, som havde premiere den 9. januar Lars Vester Pedersen Lars Vester Pedersen er redningsdirektør i Falck, og har været i koncernen siden Inden han i april måned 2009 blev udnævnt til redningsdirektør, har han beklædt stillinger fra redder til udrykningsleder, distriktschef, regionschef, vicedirektør. I perioden fra 2007 til 2009 var han divisionsdirektør for Falcks Redningsdivision, hvor han medvirkede ved Falcks brandingindsats.

12 12 Pæsentation af træffets oplægsholdere Lisbeth Haumann Lisbeth Haumann er uddannet i organisationspsykologi og kommunikation. De sidste 10 år har hun arbejdet med forandringsledelse ved "turn arounds" i det offentlige i mange forskellige funktioner: fra informations- til kommunikationsafdeling og fra personaleafdeling til kompetencecenter for HR. Lisbeth Hauman har erfaring fra såvel det statslige, regionale (amtslige) og kommunale niveau. Malene Kjærulff Malene Kjærulff er udviklingskonsulent i Rudersdal Kommune og projektkoordinator på KRAM aktiviteterne under Kommunens projekt Den attraktive arbejdsplads. Malene Kjærulf er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet i 2007 og har siden da været udviklingskonsulent i Rudersdal Kommune på ældreområdet. Mette Pontoppidan Mette Pontoppidan er udviklingskonsulent på ældreområdet i Rudersdal Kommune og overordnet projektleder på kommunens projekt Den attraktive arbejdsplads. Hun er uddannet sygeplejerske i 1985 og har tidligere arbejdet på skadestue og intensiv afdeling. Hun har mange års erfaring fra primærsektoren i kommunen som hhv. hjemmesygeplejerske, distriktsleder og projektleder. Michael Graatang Michael Graatang er kommunaldirektør i Halsnæs Kommune. Han er uddannet cand. jur og har tidligere været ansat i forsvaret, Politiet, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Frederiksværk Kommune og Frederiksværk- Hundested Kommune. Michael Graatang har beskæftiget sig med ledelse i 25 år, heraf 12 år som kommunaldirektør. Ole Fogh Kirkeby Dr. phil. Ole Fogh Kirkeby er professor på Institut for ledelse, politik og filosofi og leder af Center for kunst og lederskab ved CBS. Han forsker primært inden for emnerne Ledelsesfilosofi og Organisationsfilosofi, herunder i emner som det nye lederskab, coaching og identitet, ledelse af selvledelse, ledelse som kunst og fusionsledelse. Han har udgivet en lang række publikationer og er forfatter til flere bøger, bl.a. bogen Den frie organisation. Balancen mellem passion og storsind, der udkommer i efteråret Per Bentsen Per Bentsen er skoleinspektør på Torstedskolen i Horsens der pt. kun har uddannet personale ansat. Per Bentsen er uddannet lærer og har læst dansk på universitetet. Han har siden 2000 arbejdet med Det gode arbejdsliv på Torstedskolen, der er et projekt med udgangspunkt i et forskningsbaseret samarbejde mellem kommunen, lærerforeningen, et privat konsulentfirma og KL. Tanja Lundgaard Tanja Lundgaard er uddannet cand. merc. i strategi & ledelse fra Handelshøjskolen i Århus. Hun har været HR-chef i Esbjerg kommune siden starten af Hun har tidligere været HR-partner i ISS og før det arbejdet som HR-konsulent, forelæser og konsulent i organisationsudvikling. Thomas Milsted Thomas Milsted er leder af Center for Stress og Trivsel, som driver undervisnings- og foredragsvirksomhed. Han er foredragsholder, forfatter, underviser og skribent og har bl.a. skrevet bøgerne: Stress, sådan tackler du det, Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv, Lykke, er der en vej til det gode liv?, Trivsel. en guide til motivation og arbejdsglæde og Stressfri gennem krisen.

13 Praktiske oplysninger Målgruppe Kommunernes ledere - fra topchef til decentral leder Sted Fredericia Messeog Konferencecenter, Dronning Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia, Tlf.: Tid Torsdag d. 17. september fra kl til Deltagerafgift kr. ekskl. moms. For hver deltager udover ti fra hver kommune reduceres kommunens samlede deltagerpris med 500 kr. Tilmelding Tilmelding kan ske på eller Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 14. august Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Fælles bustransport Der er mulighed for at køre med fælles busser fra banegården i Fredericia til Messe- og Konferencecentret og tilbage igen den 17. september Busserne kører fra banegården om morgenen, efterhånden som de fyldes op. Første bus holder klar fra kl og sidste bus kører kl Busserne kører retur til banegården om eftermiddagen, efterhånden som de fyldes op. Første bus kører kl Det koster 70 kr. oven i deltagergebyret at deltage i den fælles bustransport. Du melder dig til via tilmeldingsblanketten til træffet. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Henvendelser og spørgsmål kan rettes til Student Iver Kjar ), konsulent Stine Hald Larsen ) eller konsulent Peter Andersen ) Kørselsvejledning E20 Fredericia Messecenter Ålborg E45 E45 60 Fredericia Billund Aarhus Fredericia København E E20 59 Odense Flensborg Middelfart

14 KL Center for Ledelsesudvikling Weidekampsgade København S Telefon:

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Ledelse og anerkendelse

Ledelse og anerkendelse INVITATION TIL Ledelse og anerkendelse Konference for statslige ledere 5. november 2008 INVITATION Anerkendelse er blevet et nyt plusord, som også konsulent- og kursusbranchen har taget til sig. Der tilbydes

Læs mere

Mangfoldighed - en nøgle til succes

Mangfoldighed - en nøgle til succes I N V I TAT I O N T I L Mangfoldighed - en nøgle til succes 8. oktober 2008 Konference på Axelborg, København Tid, sted og tilmelding Tid 8. oktober 2008 kl. 9.00-16.00 Sted Axelborg Vesterbrogade 4 A

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Velkommen til LANDSMØDE 2015

Velkommen til LANDSMØDE 2015 Velkommen til LANDSMØDE 2015 HR s strategiske rolle i fremtidens velfærdsledelse Få inspiration til, hvordan HR understøtter, at de offentlige ledere baner vejen for en organisationsform, der fordrer inddragelse

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen. Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd?

Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen. Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd? 1 Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd? 2 3 Forord Lige nu er der medarbejdere nok til at håndtere de fleste opgaver i landets kommuner, men

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED)

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker afholder LANDSKURSUS den 6. og 7 april 2011. MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) SIDE 2 Landskursus 2011 Onsdag den 6. april og torsdag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

Se potentialet i Generation Plus Få inspiration til at holde fast i dine mest erfarne medarbejdere

Se potentialet i Generation Plus Få inspiration til at holde fast i dine mest erfarne medarbejdere Ældre Sagen Erhverv og Børsen inviterer til Trendseminar 2008: Se potentialet i Generation Plus Få inspiration til at holde fast i dine mest erfarne medarbejdere Kom og hør: Chris Roebuck, tidligere Head

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater"

Dialogforum for offentlig ledelse - Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater" Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark 1. Offentlig ledelse under

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017.

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017. Drejebog for Ledertræf 2017 En gang årligt samles ca. 250 ledere i Skanderborg Kommune for at få: Inspiration om ledelse, ledelsestrends og udfordringer Fælles rød tråd i understøttelse af ledelse Mulighed

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Ledelse af selvledende medarbejdere

Ledelse af selvledende medarbejdere Ledelse af selvledende medarbejdere 1 4. o g 1 5. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Primadonnaer, talenter og entusiaster sådan tilpasser du din ledelsesstil Hvordan coacher

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere