PROGRAM. KL s Ledertræf Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. KL s Ledertræf 2009. Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel"

Transkript

1 KL s Ledertræf 2009 Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2009 i Fredericia Messe- og Konferencecenter PROGRAM

2 2 Kære leder KL indbyder for tredje år i træk de kommunale ledere fra topchefer til decentrale ledere til KL s Ledertræf. Der er i dag for alvor kommet fokus på kommunal ledelse. Kommunalreformen og kvalitetsreformen, det fælleskommunale kvalitetsprojekt, og fra dette efterår nye muligheder for offentlig lederuddannelse, er blot nogle af de platforme, hvor der er fokus på en professionalisering af kommunal ledelse. Årets Ledertræf skal medvirke til at gøre kæden af kommunale ledelsesaktiviteter endnu stærkere Med Ledertræffet 2009 sætter vi fokus på arbejdskraftudfordringen i kommunerne. Den aktuelle finanskrise ændrer ikke afgørende ved, at kommunerne både nu og i fremtiden står med en udfordring i forhold til at kunne fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere - og her spiller lederen en central rolle. Udfordringen består bl.a. i at fastholde de medarbejdere, der netop nu søger over i den kommunale sektor - også når Danmark er kommet ud af finanskrisen, i at rekruttere og fastholde de innovative og dygtige medarbejdere og i at spotte og udvikle fremtidens kommunale ledere. Dette års ledertræf sætter scenen for en levende og vedrørende debat om lederens muligheder og udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft en debat, der går på tværs af kommunegrænser, ledelsesniveauer og sektorer. Træffet er arrangeret i to spor: Et spor om ledelse og trivsel og et spor om lederen og den attraktive arbejdsplads. Indenfor hvert spor findes en lang række håndtag bl.a. arbejdsmiljø, mangfoldighed, branding, uddannelse og talentudvikling - som lederen kan dreje på. Det er ofte håndtag, der udvikles i HR afdelingerne, men det er lederen, der i dagligdagen skal dreje på håndtagene, for at de giver effekt. Målet med årets ledertræf er at formidle viden og debat om, hvordan lederen kan anvende de mange håndtag. I år har vi nytænkt formen på Ledertræffet. Som deltagere skal I selv på banen og udfordre og inspirere oplægsholderne og hinanden på de svære emner. Ved hjælp af nytænkende og kreative interaktionsformer sørger vi for, at det er jeres refleksioner, prioriteter og problemstillinger, der kommer i centrum og vi skaber et fundament for, at vi på selve dagen bevæger os fra ord til handling. Vi har inviteret 19 inspirerende personligheder til at kick-starte vores fælles debatter og give os konkrete redskaber til at løfte arbejdskraftudfordringen. Du kan bl.a. høre filminstruktør Kathrine Windfeld, Falck direktør Lars Vester Pedersen og sociolog Emilia van Hauen. Vel mødt til KL s Ledertræf 2009! Med venlig hilsen Peter Gorm Hansen

3 3 Program Konferencier: Cecilie Beck, Studievært, TV2 8:30-9:20 Ankomst Indregistrering, morgenmad og tid til at besøge udstillingsarealet 9:20-9:30 Velkommen til KL s Ledertræf 2009 Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel v/søren Thorup, Afdelingschef, KL 9:30-10:15 Ledelse og trivsel - fra stress og sygefravær til sundhed og langtidsfriskhed v/henrik Krogh, Trivselsekspert og Kropsterapeut Henrik Krogh slår takten an for dagens spor om Ledelse og trivsel og introducerer seks ledelseshåndtag, som sporets debatmøder går i dybden med. Henrik Krogh giver konkrete teknikker og værktøjer til, hvordan lederen kan skabe arbejdsglæde, motivation, engagement og trivsel på arbejdspladsen. Og oplægget giver inspiration til et målrettet arbejde med at vende stress og sygefravær til sundhed og langtidsfriskhed. 10:15-11:00 Lederen og den attraktive arbejdsplads - hvordan brander vi vores attraktive arbejdspladser v/lars Vester Pedersen, Redningsdirektør, Falck Lars Vester Pedersen slår takten an for dagens spor om Lederen og den attraktive arbejdsplads og introducerer seks ledelseshåndtag, som sporets debatmøder går i dybden med. Lars Vester Pedersen fortæller om Falcks succes med at fastholde og rekruttere medarbejdere og synliggøre Falck som en attraktiv arbejdsplads. Oplægget inspirerer til, hvordan også kommunerne kan sætte fokus på de attraktive arbejdspladser som middel til at løfte arbejdskraftudfordringen.

4 4 Program...fortsat Pause Kaffe, tid til at besøge udstillingsarealet, dele viden ved Videntavlen og besøge Mød KL. Læs mere om de forskellige pauseaktiviteter på side 10 11:30-12:30 1. debatmøderunde i de to spor: Ledelse og trivsel og Lederen og den attraktive arbejdsplads Du kan læse mere om de 12 debatmøder på side :30-13:30 Frokost Frokost og tid til at besøge udstillingsarealet. 13:30-14:30 2. debatmøderunde i de to spor: Ledelse og trivsel og Lederen og den attraktive arbejdsplads 14:30-15:10 Pause Kaffe, Kaffeklubber, tid til at besøge udstillingsarealet, dele viden ved Videntavlen og gå i dialog med Dialogforum for offentlig ledelse Læs mere om de forskellige pauseaktiviteter på side 10.

5 5 Program...fortsat 15:10-16:10 Hvad er det så, vi gør i morgen! Vælg mellem 2 programpunkter: Fra teori til ny praksis I plenum tager Finn Kollerup fra Alt4Kreativ os med gennem en Ideku proces. Hver Ideku tager udgangspunkt i en konkret ledelsesudfordring indenfor fastholdelse og rekruttering, hvorefter dig og de øvrige deltagere sammen udvikler kreative idéer til, hvordan vi kan gå hjem og omsætte alle dagens mange input til konkrete handlinger. Lederens dilemma I debatmødelokale 2B mødes sociolog Emilia van Hauen, redningsdirektør Lars Vester Pedersen og kommunaldirektør i Halsnæs Kommune Michael Graatang i en paneldebat. Det er dig og de øvrige deltagere, der med inspiration i dagens oplæg og debatter rejser de ledelsesdilemmaer, I ønsker debatteret. 16:10-16: 50 Fremtidens leder - at navigere på et marked for sociale relationer v/emilia Van Hauen, Sociolog med speciale i moderne livsformer og strategisk rådgiver I dag kan der spores et paradigmeskifte blandt de kommunale medarbejdere. De ønsker at gøre en forskel og helst i fællesskab med andre. Emilia van Hauen introducerer de livsformer, som kommer til at sætte dagsordenen i fremtiden og som dermed giver nogle særlige udfordringer for de kommunale ledere. Oplægget giver inspiration til, hvordan lederen kan navigere i det nye værdilandskab, hvor social intelligens er en nøglekompetence og hvor fastholdelse og rekruttering handler om evnen til at tilbyde medarbejderne en vision og et formål med dagligdagen Tak for i dag og på gensyn på KL s Ledertræf 2010 v/søren Thorup, Afdelingschef, KL

6 6 Debatmøder Spor 1) Ledelse og trivsel Et af de spor, som lederen kan vælge i indsatsen for at fastholde og rekruttere de rigtige medarbejdere nu og i fremtiden handler om at skabe trivsel på arbejdspladsen. Under sporet om Ledelse og trivsel kan du vælge mellem seks debatmøder, der hver især stiller skarp på et konkret håndtag, som du kan dreje på i arbejdet med at skabe trivsel. Debatmøde 1A) Et godt arbejdsmiljø øg dine handlemuligheder v/dorte S. Andersen, Cand. psych. i arbejds- og organisationspsykologi og arbejdsmiljøkonsulent Dorte S. Andersen giver en indføring i nogle af de centrale dimensioner i arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hun opstiller konkrete redskaber, der øger lederens handlemuligheder for at skabe et bedre arbejdsmiljø, og giver gode råd om, hvordan lederen i dialog med medarbejderne kan skabe sunde og varierende jobs. Oplægget kaster bolden op til en fælles debat om, hvordan kommunerne kan leve op til det håndslag, de kommunale direktioner har givet hinanden på kvalitetskonferencen i marts 2009, om en målrettet ledelsesmæssig indsats indenfor arbejdsmiljø. Debatmøde 1B) Mangfoldighedsledelse muligheder og begrænsninger? v/ana-maria Gallardo Ruiz, Centerchef ØAC, Høje Taastrup Kommune Økonomi- og Analysecentret i Høje Taastrup Kommune er et af de steder, hvor man arbejder aktivt med mangfoldighed i et trivselsperspektiv. Ledelse af mangfoldighed handler her om alle arbejdspladsens medarbejdere og om at kunne opdage medarbejdernes skjulte og usynlige kompetencer. Ana-Maria Gallardo Ruiz giver sit bud på, hvad man som leder kan gøre for at opdage guldet i den enkelte medarbejder og hvordan man kan skabe balance mellem fælles normer og værdier og plads til forskellighed. Oplægget inspirerer til en debat om grænserne for mangfoldighed og hvordan mangfoldighedsledelse adskiller sig fra almindelig god ledelse. Debatmøde 1C) Hvornår er arbejdet sjovt for dig og dine medarbejdere? v/kathrine Windfeld, Filminstruktør Et væsentligt led i at skabe trivsel på arbejdspladsen er at kunne skabe et rum, hvor det er sjovt for medarbejderne at gå på arbejde og hvor alle kan føle, at de gør en forskel. Som leder skal man kunne overføre sin egen energi og begejstring til medarbejderne og kunne skabe motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i hendes erfaringer med bl.a. Kongemordet og Kronprinsessen beretter Kathrine Windfeld om, hvordan lederen kan skabe energi, begejstring og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Hun spiller bolden op til en debat om, hvordan lederen kan anvende inspiration og motivation til at styrke både sin egen og medarbejdernes trivsel.

7 7 Debatmøder...spor 1 fortsat Debatmøde 1D) Stress og sygefravær hvad er lederens rolle? v/thomas Milsted, Leder af Center for Stress og Trivsel Ansvaret for arbejdsbetinget stress skal i høj grad placeres på et ledelses- og organisationsniveau. Som leder har man både et ansvar for og en interesse i at bidrage til tidlig diagnosticering og korte sygeforløb bl.a. gennem tidlig og vedvarende dialog med medarbejderne. I sit oplæg beretter Thomas Milsted med udgangspunkt i psykologien og neurologien om roden til stress. Oplægget inspirerer til en debat om, hvordan man som leder kan håndtere både ens egne og ens medarbejderes stressfyldte situationer, så det ikke ender i mindsket trivsel og øget sygefravær. Debatmøde 1E) Fra seniorpolitik til livsfasepolitik v/per Bentsen, Skoleleder Torstedskolen, Horsens Kommune Horsens Kommune vandt i 2007 Beskæftigelsesministeriets seniorpris og modtog i 2008 en international seniorpris. Per Bentsen fortæller om, hvordan kommunen har udviklet en prisvindende seniorpolitik og hvordan han som leder bringer politikken i spil. I oplægget fortæller han om kommunens erfaringer med at gå fra seniorpolitik til livsfasepolitik og om hvordan de tilrettelægger arbejdet efter den enkeltes ønsker, evner, livsforløb og behov. Oplægget inspirerer til en debat om, hvordan livsfasepolitik kan integreres i personalepolitikken og hvordan lederen i hverdagen kan sætte fokus på medarbejdernes livsfaser. Debatmøde 1F) God ledelse når verden forandrer sig fra strategi til praksis v/christian Majgaard, Adm. direktør, MAJGAARD Brand & Business Development og tidl. koncerndirektør for LEGO Dårlig ledelse er en af de primære årsager til, at medarbejdere søger nyt job. Med andre ord: Medarbejderne forlader ikke deres arbejdsplads, de forlader deres ledere. Det er ikke nok, at kommunen og arbejdspladsen har de rigtige værdier og har lagt en strategi for god ledelse. Den enkelte leder skal også hver dag praktisere ledelse, der lever op til værdierne. Christian Majgaard giver sit bud på, hvordan man skaber gode strategier og værdier for ledelse og hvordan man omsætter dem til konkret ledelsespraksis i hverdagen selv under øgede krav og forandringspres fra bl.a. nye opgaver, borgernes og politikernes øgede forventninger og mangel på arbejdskraft.

8 8 Debatmøder Spor 2) Lederen og den attraktive arbejdsplads Et andet spor lederen kan vælge i indsatsen for at fastholde og rekruttere de rigtige medarbejdere nu og i fremtiden handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads og synliggøre de attraktive arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, der findes i kommunerne. Under sporet om Lederen og den attraktive arbejdsplads kan du vælge mellem seks debatmøder, der hver især stiller skarpt på et konkret håndtag, som du kan dreje på i dit arbejde med at skabe og synliggøre de attraktive arbejdspladser. Debatmøde 2A) Hvad får jeg ud af at søge job hos dig? v/bo Øksnebjerg, Direktør i Burson-Marsteller Moderne employerbranding handler om mange ting. Kommunerne skal først og fremmest formidle kommunens og arbejdspladsens værdier og goder. Men det handler også om at kravle ind i hjernen på de potentielle ansøgere til arbejdspladsens stillinger og finde frem til, hvor kommunen kan tilbyde noget, der passer til ansøgernes inderste, selviske interesser. Bo Øksnebjerg giver sit bud på, hvordan man i rekrutteringsindsatsen kan anvende What s in it for me - effekten, hvad der tænder de unge og hvad sammenhængen er mellem bl.a. PR, stillingsopslag og personalegoder. Oplægget inspirerer til en debat om, hvordan lederen kan skabe synlighed omkring de attraktive kommunale arbejdspladser. Debatmøde 2B) Hvordan spotter og udvikler man (leder)talenter? v/ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. phil., CBS Kompetente og innovative medarbejdere vil altid være efterspurgte finanskrise eller ej. Og med den store lederafgang i kommunerne er opkvalificering af medarbejdere til lederstillinger samt talentudvikling af ledere høj aktuelt. Som leder skal man derfor både kunne spotte talenter blandt ansøgere og medarbejdere og have en strategi for, hvordan man kan arbejde aktivt med talentudvikling. Ole Fogh Kirkeby giver et bud på, hvordan lederen kan arbejde systematisk med medarbejdernes og ledernes særlige behov og talenter og anerkende og understøtte deres videre faglige og personlige udvikling. Oplægget inspirerer til dialog om, hvordan lederen kan udvikle arbejdspladsens talenter, herunder hvordan fx lederevaluering, LUS og uddannelse kan bidrage til kompetencegivende lederudvikling. Debatmøde 2C) Personalepleje og attraktive ansættelsesvilkår uendelige muligheder? v/lisbeth Haumann, HR-chef, Odense Kommune Odense Kommune har valgt at arbejde bredt med personalepleje og udviklingen af den attraktive arbejdsplads. Kommunen angriber feltet fra mange vinkler, lige fra deltagelse i frivilligt arbejde i arbejdstiden til systematiske vurderinger af ledelseskvalitet. Lisbeth Haumann beretter om kommunens erfaringer og giver gode råd til, hvordan man strategisk kan arbejde med den attraktive arbejdsplads. Debatmødet lægger op til en debat om muligheder og begrænsninger indenfor personalepleje og attraktive ansættelsesvilkår. Herunder bl.a. hvilke muligheder der ligger i den lokale løndannelse, hvilke nye veje vi kan slå ind på, og hvor langt vi skal strække os fx i forhold til det private erhvervsliv.

9 9 Debatmøder...spor 2 fortsat Debatmøde 2D) Hvad kan du vinde ved at arbejde strategisk med kompetenceudvikling og synlige uddannelsesspor? v/jacob Krarup, Leder af Personalepolitisk Team, Københavns Kommune, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder strategisk og systematisk med kompetenceudvikling og synlige interne uddannelsesforløb som et fast element af MUS. Jacob Krarup fortæller om, hvordan det bidrager til at opnå og fastholde kompetente medarbejdere med de rette forudsætninger. Han giver bl.a. et bud på, hvordan MUS kan anvendes til at udarbejde et kompetenceregnskab for organisationen og dermed fungere som strategisk planlægningsværktøj for en effektiv kompetenceudviklingsindsats. Oplægget inspirerer til en dialog om, hvordan man med udgangspunkt i arbejdspladsens opgaver, vision/mission og konkrete udfordringer kan lægge en strategi for kompetenceudviklingsindsatsen, som giver resultater i praksis. Debatmøde 2E) Hvordan fastholder du dine medarbejdere? v/mette Pontoppidan, Udviklingskonsulent, Malene Kjærulff, Udviklingskonsulent og Charlotte Buchwald, Institutionsleder Rudersdal Kommune har med projektet Den attraktive arbejdsplads sat fokus på fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet bl.a. med støtte fra Forebyggelsesfonden. Kommunen har kortlagt nedslidnings- og fastholdelsesfaktorer og sætter nu målrettet ind på de områder, som er afgørende for, at medarbejdere og ledere har lyst til at blive på arbejdspladsen. Oplægsholderne fortæller om kommunens erfaringer med at afdække træk- og skub-faktorer og om de tiltag, kortlægningen er mundet ud i herunder om erfaringer med sundhedssamtaler, kurser i anerkendende kommunikation og lederudviklingsforløb. Oplægget spiller op til en dialog om muligheder og udfordringer for fastholdelse fx hvordan man skaber opbakning om initiativerne, når hverdagen er fyldt op af drift. Debatmøde 2F) Har din kommune en rekrutteringsstrategi? v/tanja Lundgaard, HR-chef, Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune arbejder systematisk og strategisk med rekruttering og har bl.a. udarbejdet arbejdskraftanalyser. Tanja Lundgaard fortæller om kommunens strategiske rekrutteringsindsats og giver sit bud på, hvordan man kan opnå konkret viden om tilgang og fragang fra kommunens stillinger, som kan danne udgangspunkt for den fremtidige rekrutteringsindsats. Oplægget leverer samtidig input til det strategiske rekrutteringsarbejde gennem en præsentation af de foreløbige resultater af et fælles projekt mellem en række kommuner og KL om arbejdskraftforsyningen. Oplægget spiller bolden op til en dialog om, hvordan kommunerne kan leve op til det håndslag, de kommunale direktioner gav hinanden i konsensuspapiret fra kvalitetskonferencen i marts 2009, om at udvikle innovative rekrutteringsstrategier, der kan imødegå kommunernes rekrutteringsmæssige udfordringer i de kommende år.

10 10 Pausearrangementer Mød KL I kaffepausen kl kan du i forhallen høre om KL s forskellige initiativer og værktøjer indenfor fastholdelse og rekruttering, kommende arrangementer, inspirerende publikationer mv. Giv samtidigt dine ønsker og idéer til, hvad KL skal gøre nu og i fremtiden for at understøtte dit arbejde med at løfte arbejdskraftudfordringen. Udstillingsarealet I udstillingsarealet kan du i programmets pauser hente viden og inspiration hos de mange private og offentlige udstillere. Videntavle i udstillingsarealet I løbet af dagen kan du udfylde idékort og i træffets pauser kan du dele og diskutere dine egne og andres gode idéer og erfaringer med dine lederkollegaer ved videntavlen i udstillingsarealet. Kaffeklubber I kaffepausen kl holdes der kaffeklubber i frokostarealet. Kaffeklubberne er uformelle forsamlinger, hvor du over eftermiddagskaffen kan fortsætte de diskussioner, du har haft på debatmøderne eller høre om de øvrige debatmøder. Ved hver kaffeklub er en KL-vært som videregiver debatmødernes hovedbudskaber og spiller ind til videre diskussion. I dialog med Dialogforum for offentlig ledelse I kaffepausen fra kl kan du i forhallen gå i dialog med medlemmer af Dialogforum for offentlig ledelse, om hvorfor det er meningsfuldt, udfordrende og udviklende at være leder i det offentlige. Medlemmerne fra Dialogforum kommer med deres bud på, hvordan vi arbejdsgivere og ansatte - i fællesskab kan være med til at sikre rekrutteringen af fremtidens ledere.

11 11 Pæsentation af træffets oplægsholdere Ana-Maria Gallardo Ruiz Ana-Maria Gallardo Ruiz er uddannet cand. polit. Hun har siden 2007 været centerchef i Høje- Taastrup Kommunes Økonomi og Analysecenter. Ana-Maria Gallardo Ruiz har tidligere været ansat i Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og senere i KL's konsulentvirksomhed KLK. Bo Øksnebjerg Bo Øksnebjerg er direktør i PR- og Kommunikationsbureauet Burson- Marsteller. Han er journalist og cand. scient. med speciale i forandringskommunikation, branding og virksomhedskommunikation. Bo Øksnebjerg har tidligere været ansat i bl.a. Aller, Novo Nordisk og Novozymes og er redaktør af Børsens Ledelseshåndbog om Corporate Communication. Charlotte Buchwald Charlotte Buchwald er institutionsleder i Rudersdal Kommune og projektleder på delprojekt Dialog, Etik og samspil under kommunens projekt om Den attraktive arbejdsplads. Hun er uddannet sygeplejerske i 1988 og har tidligere arbejdet som sygeplejerske, klinisk sygeplejerske og projektsygeplejerske. Hun har været leder i primærsektoren i 10 år. Christian Majgaard Christian Majgaard er adm. direktør, i firmaet MAJGAARD Brand & Business Development, hvor han rådgiver i bl.a. vision/mision, forretningsudvikling og strategiudvikling. Han er uddannet cand. merc. og var i 80 erne og 90 erne chef og koncerndirektør i LEGO. Christian Majgaard er omtalt som én af det 21. århundredes 21 ledere i en nyere engelsk bog af samme navn. Han har i mange år været medlem af det internationale topdirektørnetværk Groupe d Ouchy i Schweiz. I dag er han medlem af en række bestyrelser og sidder som formand for Brand Base ved Syddansk Universitet. Dorte S. Andersen Dorte S. Andersen er arbejdsmiljøkonsulent i et fagforbund. Hun er uddannet cand. psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun har tidligere været arbejdsmiljøchef på Rigshospitalet, rådgivet patienter i Stressklinikken på Hillerød Sygehus og lavet kurser for stressede sygedagpengemodtagere. Emilia van Hauen Emilia van Hauen er strategisk rådgiver, sociolog med speciale i moderne livsformer og forfatter. Hun har en HD i afsætningsøkonomi og er uddannet cand. scient. soc. fra Københavns Universitet. Emilia van Hauen fungerer som freelance journalist og kommentator for bl.a. Jyllandsposten. Hun er forfatter til en række bøger, bl.a. Eliten, Moderskab Lederskab og bestselleren Farvel egofest. Og goddag til formål og fællesskaber, der udkom den 31. marts Finn Kollerup Finn Kollerup er direktør i Alt4Kreativ, der laver skræddersyede kreative processer til virksomheder med henblik på at hjælpe dem til at få og udvikle nye og bedre ideer. Finn Kollerup er uddannet kemiingeniør og har en Ph.d. i bioteknologi samt en MBA i innovation. Han har tidligere været afdelingsleder og Innovation Anchor i Novozymes og underviser i dag som gæstelærer og censor ved bl.a. DTU s MBA-uddannelse, Biocentrum DTU, CBS, KaosPiloterne og Niels Brock. Henrik Krogh Henrik Krogh er trivselsekspert, stressekspert, kropsterapeut og strategisk rådgiver. Han har lavet ledertræningsforløb og rådgivet topledere i bl.a. SAS, Novo Nordisk, Topdanmark og Coca Cola. Henrik Krogh har udgivet flere bøger om ledelse og stress og har bidraget til Børsens Executives serie om ledelsesredskaber til forebyggelse af stress. Han er i øjeblikket i gang med at færdiggøre en ny bog Fra overlevelse til overskud om strategier til at stortrives og blive langtidsfrisk, der udkommer i starten af oktober Jacob Krarup Jacob Krarup er uddannet cand. scient. pol. Han har siden 2008 været Leder af Personalepolitisk Team i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Jacob Krarup har været i Københavns Kommune siden 2004 og har tidligere arbejdet i Amtsrådsforeningen og Finansministeriet. Kathrine Windfeld Katrine Windfeld er filminstruktør og er mest kendt for Tv-serierne Kongemordet og Kronprinsessen. Hun er uddannet instruktør fra den polske filmskole og har en MA i filmproduktion fra Northern School of Film & TV. Hun debuterede i begyndelsen af året som spillefilmsinstruktør med filmen Flugten, som havde premiere den 9. januar Lars Vester Pedersen Lars Vester Pedersen er redningsdirektør i Falck, og har været i koncernen siden Inden han i april måned 2009 blev udnævnt til redningsdirektør, har han beklædt stillinger fra redder til udrykningsleder, distriktschef, regionschef, vicedirektør. I perioden fra 2007 til 2009 var han divisionsdirektør for Falcks Redningsdivision, hvor han medvirkede ved Falcks brandingindsats.

12 12 Pæsentation af træffets oplægsholdere Lisbeth Haumann Lisbeth Haumann er uddannet i organisationspsykologi og kommunikation. De sidste 10 år har hun arbejdet med forandringsledelse ved "turn arounds" i det offentlige i mange forskellige funktioner: fra informations- til kommunikationsafdeling og fra personaleafdeling til kompetencecenter for HR. Lisbeth Hauman har erfaring fra såvel det statslige, regionale (amtslige) og kommunale niveau. Malene Kjærulff Malene Kjærulff er udviklingskonsulent i Rudersdal Kommune og projektkoordinator på KRAM aktiviteterne under Kommunens projekt Den attraktive arbejdsplads. Malene Kjærulf er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet i 2007 og har siden da været udviklingskonsulent i Rudersdal Kommune på ældreområdet. Mette Pontoppidan Mette Pontoppidan er udviklingskonsulent på ældreområdet i Rudersdal Kommune og overordnet projektleder på kommunens projekt Den attraktive arbejdsplads. Hun er uddannet sygeplejerske i 1985 og har tidligere arbejdet på skadestue og intensiv afdeling. Hun har mange års erfaring fra primærsektoren i kommunen som hhv. hjemmesygeplejerske, distriktsleder og projektleder. Michael Graatang Michael Graatang er kommunaldirektør i Halsnæs Kommune. Han er uddannet cand. jur og har tidligere været ansat i forsvaret, Politiet, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Frederiksværk Kommune og Frederiksværk- Hundested Kommune. Michael Graatang har beskæftiget sig med ledelse i 25 år, heraf 12 år som kommunaldirektør. Ole Fogh Kirkeby Dr. phil. Ole Fogh Kirkeby er professor på Institut for ledelse, politik og filosofi og leder af Center for kunst og lederskab ved CBS. Han forsker primært inden for emnerne Ledelsesfilosofi og Organisationsfilosofi, herunder i emner som det nye lederskab, coaching og identitet, ledelse af selvledelse, ledelse som kunst og fusionsledelse. Han har udgivet en lang række publikationer og er forfatter til flere bøger, bl.a. bogen Den frie organisation. Balancen mellem passion og storsind, der udkommer i efteråret Per Bentsen Per Bentsen er skoleinspektør på Torstedskolen i Horsens der pt. kun har uddannet personale ansat. Per Bentsen er uddannet lærer og har læst dansk på universitetet. Han har siden 2000 arbejdet med Det gode arbejdsliv på Torstedskolen, der er et projekt med udgangspunkt i et forskningsbaseret samarbejde mellem kommunen, lærerforeningen, et privat konsulentfirma og KL. Tanja Lundgaard Tanja Lundgaard er uddannet cand. merc. i strategi & ledelse fra Handelshøjskolen i Århus. Hun har været HR-chef i Esbjerg kommune siden starten af Hun har tidligere været HR-partner i ISS og før det arbejdet som HR-konsulent, forelæser og konsulent i organisationsudvikling. Thomas Milsted Thomas Milsted er leder af Center for Stress og Trivsel, som driver undervisnings- og foredragsvirksomhed. Han er foredragsholder, forfatter, underviser og skribent og har bl.a. skrevet bøgerne: Stress, sådan tackler du det, Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv, Lykke, er der en vej til det gode liv?, Trivsel. en guide til motivation og arbejdsglæde og Stressfri gennem krisen.

13 Praktiske oplysninger Målgruppe Kommunernes ledere - fra topchef til decentral leder Sted Fredericia Messeog Konferencecenter, Dronning Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia, Tlf.: Tid Torsdag d. 17. september fra kl til Deltagerafgift kr. ekskl. moms. For hver deltager udover ti fra hver kommune reduceres kommunens samlede deltagerpris med 500 kr. Tilmelding Tilmelding kan ske på eller Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 14. august Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Fælles bustransport Der er mulighed for at køre med fælles busser fra banegården i Fredericia til Messe- og Konferencecentret og tilbage igen den 17. september Busserne kører fra banegården om morgenen, efterhånden som de fyldes op. Første bus holder klar fra kl og sidste bus kører kl Busserne kører retur til banegården om eftermiddagen, efterhånden som de fyldes op. Første bus kører kl Det koster 70 kr. oven i deltagergebyret at deltage i den fælles bustransport. Du melder dig til via tilmeldingsblanketten til træffet. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Henvendelser og spørgsmål kan rettes til Student Iver Kjar ), konsulent Stine Hald Larsen ) eller konsulent Peter Andersen ) Kørselsvejledning E20 Fredericia Messecenter Ålborg E45 E45 60 Fredericia Billund Aarhus Fredericia København E E20 59 Odense Flensborg Middelfart

14 KL Center for Ledelsesudvikling Weidekampsgade København S Telefon:

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen Vælg mellem 11 involverende spor Fokus på din læring og dit udbytte Mød Stine Bosse,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Executive Development Program, EDP

Executive Development Program, EDP Kjerulf & Partnere - når du er klar til forandring Executive Development Program, EDP Personlig udvikling på toplederniveau Executive Development Program, EDP Tøystrup Gods på Fyn kursussted for Executive

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere Foto: Allan Hansen 24. og 25. april 2014 OBS mulighed for forlængelse til den 26. april Hotel Munkebjerg i Vejle Nye vinde blæser. Men det er der selvfølgelig ikke noget

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Agenda for workshoppen E03. MUS er sat under pres.. Forventninger og målet med MUS. Personalepolitisk - Messe 2010 E03. - et grafisk spindelvæv

Agenda for workshoppen E03. MUS er sat under pres.. Forventninger og målet med MUS. Personalepolitisk - Messe 2010 E03. - et grafisk spindelvæv Agenda for workshoppen E03 Personalepolitisk - Messe 2010 E03 MUS og kompetenceudvikling - et grafisk spindelvæv Velkomst, præsentation og indledning Hvorfor skal MUS revitaliseres og hvordan? Vi giver

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere