Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar december 2011] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Christina Kjærby Operatør: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej Bjerringbro Søren C. Sørensen CVR. Nr Resumè Med baggrund i resultaterne fra projekt Naturvidenskabernes Hus - demonstrationsprojekt for energi og miljø del 1; forprojekt til idéegenerering og udvælgelse af visualiseringskoncepter, støttet af Vækstforum og afsluttet i foråret 2009 (j.nr.: ), skal denne del 2 af projektet, med nærværende kontrakt, udfolde idéer og visualiseringskoncepter til demonstration af energi og miljø i Naturvidenskabernes Hus, og disse skal implementeres i huset, klar til ibrugtagning. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 19. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Naturvidenskabernes Hus, demonstrationsprojekt for energi og miljø Halvårlig opfølgning på resultatkontrakt til Region Midt, primo september 2011 Forventet resultat og nuværende status Det er projektets ambition at demonstrere de bygningsmæssige tiltag, som gør et moderne byggeri energirigtigt. Målgruppen for demonstrationen er ansatte i virksomheder, som beskæftiger sig med bygningsteknologi, den almindelige borger og elever på ungdomsuddannelser. Der demonstreres gennem visualiseringer af udvalgte bygningsteknologier og eksperimentelle platforme til undervisning af elever på ungdomsuddannelser opbygget i tilknytning til visualiseringerne. Følgende bygningsteknologier visualiseres: Husets varmepumpe: Grundlæggende principper for hvordan en varmepumpe virker visualiseres gennem animation. Data fra varmepumpens drift kobles til skærmpræsentationen i et statistikmodul. Små artikler i visualiseringsværktøjet uddyber de enkelte principper bag varmepumpens funktion. Grafiske elementer på væg og glas understøtter skærmpræsentationen. Der er opbygget to eksperimentelle platforme til forsøg med varmepumpers fysik. Eleverne kan arbejde eksperimentelt med varmepumper og sammenholde forsøgsresultaterne med driftsresultater fra husets varmepumpe. Husets ventilation: Principper for mekanisk og naturlig ventilation visualiseres gennem animation. Data fra husets ventilationsaggregat og fra den naturlige ventilation kobles til skærmpræsentationen og vises på grafik og i statistikmoduler. Små artikler i visualiseringsværktøjet uddyber de enkelte principper bag mekanisk og naturlig ventilation og diskuterer valg af ventilationsprincip. Grafiske elementer på væg og glas understøtter skærmpræsentationen. Der er opbygget en eksperimentel platform af villakomponenter til forsøg med mekanisk ventilation. Eleverne kan arbejde eksperimentelt med virkningsgrad af ventilationsmotorer og varmevekslere. Forsøgsresultaterne kan perspektiveres ved at hente data fra husets ventilationsaggregat. Husets klimaskærm: Husets klimaskærm (vægge, vinduer, døre mv.) demonstreres gennem animation, som viser principper bag opbygning af vægge og glas. Data fra sensorer anbragt i væg, udvendig og indvendig på væg og glas viser temperaturfald gennem væg og giver basis for udregning af u-værdi for væg og glas. Resultaterne ses på skærmpræsentationen i et statistikmodul. Små artikler i visualiseringsværktøjet uddyber de enkelte principper bag opbygning af væg og vindue. Grafiske elementer på væg understøtter skærmpræsentationen og en mock-up viser principperne for opbygning af en let væg. Et temografikamera viser kuldebroer ved vinduesramme og bærende konstruktioner i væg. Eksperimentelle platforme til forsøg med forskellige stoffers isoleringsevne og varmeledningsevne gør det muligt for elever at forstå baggrunden for valg af materialer i byggeriet.

3 Husets CTS: CTS (Central tilstandsstyring og kontrol) gør det muligt at skabe det bedste indeklima i huset samtidig med at der spares på energien. CTSén er husets nervesystem af sensorer og styring til varme, lys og ventilation. Principper for CTS visualiseres gennem animation. Data fra husets CTS-anlæg kobles til skærmpræsentationen og vises på grafik og i statistikmoduler. Her er det muligt at følge rusets reaktion på forandringer inde og ude. Små artikler i visualiseringsværktøjet uddyber de enkelte principper bag CTS. Grafiske elementer på væg understøtter skærmpræsentationen. Elever kan logge data, overføre datasæt til computer og arbejde med dem der. Simulering af husets energitlstand på lysbord: Gennem et avanceret regneprogram udregnes husets energiklassificering, som en konsekvens af isolering, glas, tæthed, varmesystem mv. I alt 11 parametre og kombinationerne af disse giver en række muligheder for at simulere forandringer i husets energistandard. Valg træffes på et interaktivt lysbord, hvor det enkelte valg illustreres grafisk og konsekvenserne i form af ændret energiklassificering vises. Visualisering af pumper i huset: Gennem en fysisk visualisering af forholdet mellem en pumpes arbejde, og den energi som tilføres den, får den besøgende en fornemmelse af mulighederne med sol og vind som enegiforsyning til byggeriet. I tilknytning til demonstrationen er opbygget to eksperimentelle platforme, som giver elever mulighed for at eksperimentere med cirkulationspumper og dykpumper. Status ultimo september 2011: Animationer og præsentationsværktøj til skærme er færdigt. Nogle skærme er opsatte. I den kommende uge opsættes resterende skærme og grafik på væg. Lysbord monteres og installeres omkring 1. november. Data til skærme fra teknik og CTS forventes på plads ultimo oktober. Installationer af sensorer i væg og teknologi til transmission af data til skærm forventes færdigt ultimo oktober. Eksperimentelle platforme testes med elever i november. 29. september 2011, Søren Chr. Sørensen, Naturvidenskabernes Hus Udvikling jf. samtlige halvårsopfølgninger i projektets løbetid September 2010 opfølgning: sort skrift Marts 2011 opfølgning: Blå skrift September 2011 opfølgning: Orange skrift Mål 2, resultatkrav 1,1: Der arbejdes med visualisering af energi- og miljøforhold i Naturvidenskabernes Hus (NVH) i forhold til projektbeskrivelsen af 6. november Arbejdet har været styret af de to forskellige målgrupper for demonstrationen, 1. unge mennesker (fortolket som elever i gang med en ungdomsuddannelse på alment eller teknisk gymnasium). Disse skal have større indsigt i og interesse for miljøteknologi, og 2. ansatte i virksomheder, som ikke nødvendigvis har teknisk eller naturvidenskabelig viden, og virksomhedernes kunder. Disse skal have viden om, hvordan deres produkter spiller ind i en applikation. Side 3

4 Demonstrationsprojekt, målgruppe 1 For at ramme den første målgruppe, er der knyttet fire gymnasielærere til projektet fra Bjerringbro Gymnasium, Risskov Gymnasium og Mercantec, samt en fysiker og videnskabshistoriker tilknyttet NVH. For at etablere en tilstrækkelig viden om bygningsteknologi i feltet, er der knyttet kontakt til Teknologisk Institut, som repræsenteres ved lederen for EnergiFlexHouse i Tåstrup. En satsning på unge gymnasieelever er i tråd med NVH s mission i forhold til at naturvidenskab og teknologi spændende i en undervisningsmæssig sammenhæng. Det er hovedsagelig i forbindelse med undervisning, at unge mennesker kan komme i huset. Arbejdet i gymnasielærergruppen resulterede hurtigt i en række krav til visualiseringskonceptet: Konceptet må kunne håndtere en gruppe på 30 gymnasielever, gerne flere, som kan arbejde samtidigt. Eleverne skal have faglige udfordringer, som modsvarer de faglige mål man stiller i gymnasiet. Disse udfordringer har det udvalgte koncept på nogle områder svært ved at tilfredsstille. Det udvalgte koncept giver oplevelse af bygningsteknologi og mulighed for viden om de forhold man gennem oplevelse blev opmærksom på. Dette kan gymnasielærergruppen fint bruge som inspiration og optakt til gymnasieelevernes arbejde. Men de efterspørger også muligheder for naturvidenskabelige eksperimenter og beregninger på baggrund af husets data, som et nødvendigt indhold for at kunne anvende demonstrationsprojektet i en undervisningsmæssig sammenhæng. Marts 2011: Konceptet for formidlingen til gymnasieelever er færdigudviklet. Løsninger er valgt, så der er mulighed for, at gymnasieeleverne kan gennemføre undervisningsrelevante eksperimenter. September 2011: Der er implementeret fire eksperimentelle platforme til gymnasieelever Eksperimentelle platforme (mål 1, resultatkrav 1.1): Gymnasielærergruppen har etableret et tillæg til visualiseringskonceptet beskrevet i ansøgningen i form af eksperimentelle platforme. De eksperimentelle platforme er separate opstillinger, som giver gymnasieeleverne mulighed for at udføre kontrollerede eksperimenter med den naturvidenskab, som ligger bag bygningsteknologien og knytter derfor tæt an til bygningsteknologien. Der er planlagt følgende eksperimentelle platforme: Varmepumpeteknologi: Opstilling, hvor elever kan iagttage og eksperimentere med en varmepumpes teknologi. Data fra eksperimenterne sammenholdes med data fra husets varmepumpe og der opnås en forståelse af denne på et højere plan. Marts 2011: Opstillingen er beskrevet og der foreligger nu en indkøbsliste til den eksperimentelle platform. Indkøb effektueres i april Samtidig pågår arbejdet med at fremstille forsøgsvejledninger til eleverne. Side 4

5 September 2011: Opstillingen er på plads i NVH og testet. Lærer og elevmateriale er udformet. Test med elevgruppe i NVH forventes i november. Pumpe- og ventilationsteknologi: Opstilling med ventilationsmotor, rør, filtre, varmeveksler mv., som gør det muligt at foretage eksperimenter med forskellige typer af ventilatorer (som anvender forskellige fysiske principper). Gennem eksperimenter kommer gymnasieeleverne frem til fakta om energiforhold og virkningsgrad for teknologien. Det er muligt umiddelbart at relatere til pumper, som fungerer efter samme principper som ventilatorer. Der relateres til husets ventilationsanlæg og etableres en forståelse af dette på et højere plan. Marts 2011: Der er beskrevet følgende eksperimentelle platforme: En eksperimentel platform til arbejde med ventilationsteknologi. Ventilatorer, varmevekslere, filter, måleudstyr og varmeflade er købt eller doneret af virksomheder og ligger nu på et lille maskinværksted i Århus til samling. Samtidig pågår arbejdet med at fremstille forsøgsvejledninger til eleverne. September 2011: Eksperimentel platform ventilation er fremstillet og opstillet i NVH. El installation på platform færdiggøres i denne uge, hvorefter første test af platformen kan udføres. Lærer og elevmateriale til platformen er ikke færdiggjort. Dette færdiggøres, så platformen kan testes med elever i november. En eksperimentel platform til forsøg med dykpumpe som flytter vand lodret op i Naturvidenskabernes Hus er beskrevet i samarbejde med Grundfos. En del af emnerne til platformen er købt hjem, resten købes hjem i løbet af de næste 14 dage. Vejledning til gymnasieelever er fremstillet. September 2011: Eksperimentel platform dykpumpe er opsat i NVH og klar til første test. Lærer og elevmateriale er fremstillet. Første test med elever forventes gennemført i november. En eksperimentel platform til forsøg med cirkulationspumpe er beskrevet og under fremstilling hos vvs montør. Arbejdet med at fremstille forsøgsvejledning til elever sættes i værk i april September 2011: Eksperimentel platform cirkulation er færdiggjort og opstillet i NVH og elev og lærermateriale er fremstillet. Eftermontage af flowmaaler forventes indenfor de næste 14 dage. Herefter kan platformen testes. Første test med elever forventes gennemført i november. Lys: Opstilling af forskellige lyskilder til eksperimenter med lys grundlæggende fysiske egenskaber, lyskvalitet, forskellige lyskilders energiforhold mv. Der relateres til lys og farver i NVH. Marts 2011: To eksperimenter med lys er beskrevet og indkøbsliste til forsøgene er etableret. Indkøb af elementer til forsøgene foretages i april September 2011: Undervisningsmateriale er fremstillet og elevmateriale er delvist fremstillet. Dele af platformen er testet med elever på Risskov Gymnasium. Platformen mangler endelig færdiggørelse og opstilling i NVH. Det er planen at platformen skal være fysisk opstillet i NVH i oktober -11 således at test med elever kan foretages her i november. Et eksperiment med LED-lys beskrives i samarbejde med DTU Fotonik i efteråret September 2011: Dette eksperiment kræver ekstra funding, som ikke opnået så eksperimentet kunne etableres i efteråret 2011, som oprindelig forventet. Eksperimentet er ikke opgivet og vi håber den nødvendige funding kan findes, så eksperimentet kan gennemføres i efteråret Husets klimaskal (vægge og vinduer): Der etableres opstillinger (k-kasser), som gør det muligt at eksperimentere med forskellige materialers isolerende egenskaber. Der relateres til opbygningen af husets klimaskal, og en dybere forståelse af de valg, som er gjort her, etableres. Marts 2011: Side 5

6 Et eksperiment med k-kasser er beskrevet. K-kasserne er under fremstilling hos LINÅ i Silkeborg. September 2011: Enkeltdele til 5 k-kasser er fremstillede og leverede i NVH. K-kasserne mangler at blive samlede og testede og materiale til lærere og elever mangler at blive fremstillet. Test af første k-kasse kan gennemføres ultimo september. K-kasserne forventes at være klar til test med elever i oktober -11. Et forsøg med stoffers varmeledningsevne er beskrevet. Dele hertil er bestilt til fremstilling hos LINÅ i Silkeborg. September 2011: Opstilling er fremstillet op på plads i NVH klar til første test. Materiale til lærere og elever mangler at blive fremstillet. Første test med elever forventes gennemført i november -11. CTS: Der etableres mulighed for at logge og regne på data fra huset centrale anlæg til styring af teknologi med henblik på at opnå det bedste indeklima. Herved etableres en dybere forståelse af, hvordan husets vejrstation og følere i de enkelte rum leverer data til en samlet styring og koordinering af husets teknologi. Samspillet mellem de eksperimentelle platforme rettet mod gymnasieelever og det overordnede demonstrationsprojekt er følgende, beskrevet ud fra gymnasieelevernes arbejde med den samlede demonstration: Introduktion, inspiration og overordnet forståelse af miljø og energiforhold i huset: Arbejde med eksperimentelle platforme Logning af data fra husets teknologier og beregninger på baggrund af data Gymnasieeleverne møder grafik og tekst rundt i huset, som giver en umiddelbar forståelse af husets enkeltteknologier og disses samspil om at etablere det rigtige indeklima i huset på en bæredygtig måde. Gymnasieeleverne anvender faglige begreber og metode til gennem eksperimenter at få viden om den grundlæggende naturvidenskab som ligger bag husets enkeltteknologier. Gymnasieeleverne vender tilbage til husets enkeltteknologier og tjekker disse og den samlede styring af indeklimaet med mulighed for forståelse af husets energi og miljøforhold på et højere plan. Organisering af gymnasieelevernes arbejde: Gymnasieeleverne arbejder i mindre grupper selvstændigt med de enkelte eksperimentelle platforme. De sættes i gang med arbejdet af medieklip, som beskriver arbejdsgangen i den enkelte platform. Efter arbejdet med en række platforme indgår gymnasieeleverne i en kreativ proces, hvor de på baggrund af den indhøstede viden beskriver konstruktion og teknologi i fremtidens energihus. Marts 2011: Den overordnede konklusion på arbejdet med de eksperimentelle platforme er, at de er under opbygning og forventes færdige til afprøvning ultimo april. Side 6

7 Gymnasielærerne er påbegyndt arbejdet med et eksperimentelt design til platformene, som færdiggøres i løbet af foråret. September 2011: Enkelte platforme er færdiggjorte efter planen i foråret Andre platforme har haft forsinkelser i forhold til planen som følge af lærerskift og sygdom blandt lærerne. Medio september er samtlige platforme dog så tæt på færdiggørelse, at en test med elever kan gennemføres i november -11. Demonstrationsprojekt målgruppe 2 For at ramme målgruppen ansatte i virksomheder, som ikke nødvendigvis har teknisk eller naturvidenskabelig viden, og virksomhedernes kunder etableres mulighed for oplevelse af enkeltteknologier, der hvor de befinder sig rundt i huset, samt få en samlet overordnet oplevelse af energi og miljøteknologiernes styring af indeklimaet i huset. Vi taler nu om kernen i det demonstrationskoncept af energi- og miljøteknologi, som er beskrevet i ansøgningen til Region Midt. Som omtalt ovenfor, indgår dette koncept også som en væsentlig del af demonstrationen for målgruppe 1. Demonstrationen omfatter demonstration af følgende enkeltteknologier (Mål 1, resultatkrav 1.1): Ventilation Her etableres en demonstration af ventilationsaggregatet på 3. sal. Ventilationsaggregatet: Den fysiske opbygning af ventilationsaggregatet illustrerer i vid omfang dets funktion. Derfor giver det mening at gøre centralenheden gennemsigtig ved montering af pleksiglas i udvalgte låger og lys indvendigt i udvalgte kamre. Gennemsigtighed kan også opnås med termografisk kamera, som viser hvor der cirkulerer varm/kold luft. Grafiske illustrationer/tekst monteret på centralhed styrker forståelsen. Data målt i centralenheden og øvrige relevante CTS data styrker demonstrationen. Væskekoblet varmeveksler: Kan demonstreres på planche/skærm. Denne demonstration relateres til energi tilført genopvarmning af luft fra radiatorsystem. Ventilator: Princip for ventilators virkemåde demonstreres ved skærmbillede der relateres til andre principper for opbygning af ventilatorer. Marts 2011: Demonstration af ventilationsanlægget påbegyndes medio april. Ny samarbejdspartner er Energi Midt. September 2011: Demonstration af mekanisk ventilation er tæt på færdiggørelse. Demonstrationen vil omfatte plancher på væg af transparent ventilationsaggregat og skærm med infogalleri indeholdende animation af ventilationsproces og små artikler om ventilation. På ventilationsaggregat er monteret ekstra sensorer til bestemmelse af tryktab over fx filter, trykopbygning over ventilatorer, det samlede ventilationsaggregats virkningsgrad og varmevekslers virkningsgrad. Termografisk kamera er indkøbt og medvirker til at se ventilationsaggregats kolde og varme side. Animation, infogalleri og planche på væg demonstrerer også naturlig ventilation. Deadline for færdiggørelse af demonstration af ventilationsaggregat, medio oktober. Varme og kølekilder - Jordvarme Varmepumpen: Varmepumpen opbygning og funktionsmåde demonstreres. Side 7

8 Jordboringer: Jordboringerne demonstreres med udgangspunkt i viden om de enkelte boringers placering og dybde, konkret viden om undergrunden ved NVH (gemte boreprøver, analyser fra vandværk og kommune), generel viden om geologien i Gudenådalen, opbygningen af de sonder som transporterer brinen ned i jorden. Varmepumpens brug til gulvvarme og køling, dens tilkobling /relation til det øvrige varmesystem vises. Marts 2011: Videnskabsjournalist Claus Thorhauge har skrevet manuskript til visualisering af varmepumpe. Interactive Spaces færdiggør ultimo marts første udkast til animation. K.H. Nordtherm, som har leveret varmepumpen, installerer målere fra Kamstrup i april måned. September 2011: Animation om jordvarme og artikler til infogalleri er færdiggjort. Skærm er sat op i teknikrum, så dette kan ses her. Målere på jordvarmeanlæg er installerede og fortrådes ultimo september. Plancher om jordvarme til væg og glas i teknikrum færdiggøres og primo oktober. Medio oktober er demonstration af teknikrum fuld funktionsdygtig. - Fjernvarme Overordnet fortælling om kraft/varmeværket i Bjerringbro. Hvordan fremstilles den fjernvarme, som anvendes i NVH. Marts 2011: Måler til fjernvarme monteres i april 2011 og skærmbillede til beskrivelse af fjernvarme fremstilles. September 2011: Måler til fjernvarme er forsinket. Montering forventes ultimo september. Beskrivelse af fjernvarme til infogalleri etableres i samarbejde med Bjerringbro Fjernvarmeværk. Færdiggørelse forventes i november Brugsvand Her demonstreres husets forsyning med vandværksvand og regnvand samt trykforøgningspumpe og cirkulationspumpe til varmt vand. Marts 2011: Denne demonstration påbegyndes i juni 2011 i samarbejde med Grundfos. September 2011: Denne demonstration er foreløbig opgivet. Der etableres et pumpeløb for elever, som klargør hvilke pumper der findes i NVH og hvad deres funktion er. Dette forventes at være færdigt i december -11. Klimaskal Her etableres en demonstration af varmetab gennem vægge, vinduer, mv. Marts 2011: Denne demonstration påbegyndes i maj September 2011: Demonstration af klimaskal er påbegyndt og forventes færdig medio oktober Det intelligente Hus Her etableres, med udgangspunkt i et rum, en oplevelse af husets teknologi til skabelse af det bedste indeklima i NVH, herunder CTS. Mats 2011: Udgangspunktet i et enkelt rum er fravalgt, og der arbejdes i stedet med en overordnet beskrivelse af det samlede hus. Her er det interaktive bord igen inde som visualiseringsværktøj. Det forudses at denne demonstration kan påbegyndes inden sommerferien, men den kan næppe afsluttes indenfor projektets løbetid. Vi forventer derfor at måtte ansøge om en forlængelse af projektet. Side 8

9 September 2011: Overordnet demonstration af det samlede hus er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo oktober. Demonstrationen laves i samarbejde med COWI og omfatter et lysbord, hvor senarier til samtale om bygningens overordnede energitilstand kan opnås. Visualiseringskoncept for demonstration målgruppe 2 Der arbejdes på at finde engagerende værktøjer med grafik og animation, som kan folde teknologien ud for den interesserede voksne deltager. Vi satser på at organiseringen af målgruppen vil være i grupper, som guides rundt i bygningen, fordi denne organisationsform vil passe bedst til målgruppens forventninger. Her opstår der et problem med det visualiseringskoncept, der er beskrevet i ansøgningen til Region Midt. I ansøgningen beskrives et koncept, hvor mobiltelefonens muligheder i forhold til at synliggøre de enkelte teknologier og bygningsdele. Teknologierne bringes sammen på et interaktivt bord, som hjælper til at vise, hvordan teknologierne sammen skaber husets komfort. Dette koncept kræver, at små grupper af personer selvstændigt går på opdagelse i bygningen. Vi arbejder nu i retning af at det interaktive bord og mobiltelefonerne erstattes at interaktive skærme, projektorer og plancher rundt i huset, som visualiserer teknologierne, der hvor de findes. Den decentrale visualisering kombineres med en visualisering af teknologiernes forenede skabelse af det gode indeklima for en gruppe mennesker, der opholder sig i et lokale et udvalgt sted i huset. Vi har ikke helt opgivet mobiltelefon og interaktivt bord, da disse teknologier giver særlige muligheder, især i forhold til gymnasieeleverne. Den kreative proces, som afgør endelig udvælgelse af demonstrationsværktøjer, planlægges afsluttet ultimo oktober. Kortlægning af husets teknologi i forhold til demonstrationsprojektet: Det viste sig nødvendigt med en minutiøs kortlægning af den del af husets teknologi, som gøres til genstand for demonstration. Kortlægningen har haft to hovedformål. Aktører i projektet uden særlige forudsætninger for at forstå bygningsteknologi har måttet sætte sig ind i de enkelte teknologier og det samlede koncept. Det andet hovedformål har været at gennemgå den dataopsamling og styring CTS-anlægget foretager, tage stilling til ekstra installation af følere til dataopsamling og sikre at de protokoller der anvendes i CTS-anlæggets database også kan anvendes til demonstrationsprojektet. Her har en tæt kontakt til virksomheder og leverendører samt Teknologisk Instituts medvirken været afgørende. Marts 2011: Den overordnede status er, at visualiseringskonceptet er endelig fastlagt. Visualiseringskonceptet omfatter visualisering af følgende teknologier: Ventilation Her etableres en demonstration af ventilationsaggregatet på 3. sal. Ventilationsaggregatet: Den fysiske opbygning af ventilationsaggregatet illustrerer i vid omfang dets funktion. Derfor giver det mening at gøre centralenheden gennemsigtig ved montering af pleksiglas i udvalgte låger og lys indvendigt i udvalgte kamre. Gennemsigtighed kan også opnås med termografisk kamera, som viser hvor der cirkulerer varm/kold luft. Grafiske illustrationer/tekst monteret på centralhed styrker Side 9

10 forståelsen. Data målt i centralenheden og øvrige relevante CTS data styrker demonstrationen. Væskekoblet varmeveksler: Kan demonstreres på planche/skærm. Denne demonstration relateres til energi tilført genopvarmning af luft fra radiatorsystem. Ventilator: Princip for ventilators virkemåde demonstreres ved skærmbillede der relateres til andre principper for opbygning af ventilatorer. Varme og kølekilder - Jordvarme Varmepumpen: Varmepumpen opbygning og funktionsmåde demonstreres. Jordboringer: Jordboringerne demonstreres med udgangspunkt i viden om de enkelte boringers placering og dybde, konkret viden om undergrunden ved NVH (gemte boreprøver, analyser fra vandværk og kommune), generel viden om geologien i Gudenådalen, opbygningen af de sonder som transporterer brinen ned i jorden. Varmepumpens brug til gulvvarme og køling, dens tilkobling /relation til det øvrige varmesystem vises. - Fjernvarme Overordnet fortælling om kraft/varmeværket i Bjerringbro. Hvordan fremstilles den fjernvarme, som anvendes i NVH. Klimaskal Her etableres en demonstration af varmetab gennem vægge, vinduer, mv. Det intelligente Hus Her etableres, med udgangspunkt i det samlede hus, en oplevelse af husets teknologi til skabelse af det bedste indeklima i NVH, herunder CTS. Til visualisering anvendes trykfølsomme skærme, interaktivt bord (som er inde igen) of grafiske illustrationer på væg. September 2010, Søren Chr. Sørensen Marts 2011, Søren Chr. Sørensen Side 10

11 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 På baggrund af resultaterne fra del 1, skal visualiseringsværktøjet implementeres Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Med udgangspunkt i resultaterne fra projektets del 1 udvælges, videreudvikles, brugertilpasses, kvalitetssikres og implementeres et fungerende visualiseringskoncept, som beskrevet i projektbeskrivelse (modtaget i RM 6. november 2009) Ved projektets afslutning udarbejdes en skriftlig teknisk rapport (min. 50 sider), hvori udvælgelse, videreudvikling, brugertilpasning, kvalitetssikring og implementering beskrives. Rapporten skal også redegøre for valg af teknologi/koncept, løsninger af teknologiske udfordringer og de overvejelser og erfaringer, der er gjort i processen. Der udarbejdes ligeledes en læs let udgave af den tekniske rapport til brug for almindeligt interesserede og lægfolk (max. 5 sider). Visualiseringskonceptet demonstreres og dets funktion og brugbarhed dokumenteres ved en fremvisning for RM Det endelige visualiseringskoncept er valgt (fremlagt for RM konsulenter ved møde i februar) og implementeringen af demonstration af varmepumpe er påbegyndt. Opbygning af eksperimentelle platforme til gymnasieelever er langt fremme og forventes afsluttet ultimo april. Demonstrationer af de udvalgte teknologier og etabling af eksperimentelle platforme er for hovedparten afsluttede medio oktober. For restens vedkommende inden 1. december Side 11

12 Mål 2 Formidling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal redegøres for hvorledes de tiltænkte målgrupper inddrages og hvorledes visualiseringskonceptet gøres tilgængelig for en bred kreds af interesserede jf. projektbeskrivelse Plan for tilrettelæggelse af besøg og markedsføring fremsendes til RM. Dokumentation for formidlingsinitiativer afrapporteres skriftligt til RM i forbindelse med de ordinære halvårlige statusredegørelser Det valgte visualiseringskoncept (målgruppe alm. borgere og ikke-specialister fra virksomheder) testes gennem løbende brugerinddragelse, som giver positiv feed-back. Eksperimentelle platforme til gymnasieelever udarbejdet af gymnasielærere sikrer at denne brugergruppe nås. Test af de eksperimentelle platforme planlagt til efterår Test af demoer og eksperimentelle platforme tilvejebragt inden 1. december Der udarbejdes plan for besøg, formidling og markedsføring i forbindelse med afslutning af projektet i december Side 12

13 Resultatkrav 2.2 Visualiseringskonceptet skal stilles til rådighed og aktivt formidles til virksomheder og andre interessenter med potentiel interesse herfor Dokumentation for formidlingsaktiviteter rettet mod virksomheder og andre interessenter afrapporteres skriftligt til RM i forbindelse med de ordinære halvårlige statusredegørelser På nuværende tidspunkt er visualiseringskonceptet ikke implementeret. Alligevel modtager vi i Naturvidenskabernes Hus grupper fra virksomheder, som ønsker rundvisninger med henblik på at få en mundtlig indføring i bygningsteknologi og formidlingskoncept og der laves aftaler med virksomheder at de medvirker til gennemførelse af visualiseringskonceptet, mod at de kan komme i huset med kunder. Der er stigende interesse for visualiseringskonceptet fra brugergrupperne og også blandt de medvirkende virksomheder, som vil bruge det i egen formidling overfor kunder. I forbindelse med resultatkrav 2.1 færdiggøres i december plan for formidling overfor virksomheder og andre aktører med potentiel interesse for visualisering af bygningers teknologi 6.1 Opfølgning på Økonomi Marts 2011: Der er intet der på nuværende tidspunkt tyder på, at projektets økonomi ikke holder. Der er imidlertid en forsinkelse i projektets udgifter i forhold til det budgetterede. Som beskrevet ovenfor vil de planlagte aktiviteter medføre betydelige udgifter i løbet af den kommende måned. September 2011: Projektets økonomi holder som planlagt. Dog har NVH igennem projektet valgt at forhøje sin egenfinansiering og investere i mere hardware end planlagt ligesom virksomhedssponsorater forhøjer de samlede investeringer i projektet og tre gymnasier (Mercantec, Risskov Gymnasium og Bjerringbro Gymnasium). Et fuldstændigt overblik over NVHs s forhøjelse af egenfinansiering kan først opnås ved projektafslutning. Side 13

14 TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2011 Udbetalinger År 2010 År 2011 År 20xx År 20xx Total Specificering af projektindhold Realisering af platform Implementering - Evaluering - Total Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2011 Indbetalinger År 2010 År 2011 År 20xx År 20xx Total NVH Virksomheder Tipsmidler Vækstforum Total Side 14

15 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2011 År 2010 År 2011* Ultimo 2011 År 20xx Total Specificering af projektindhold Realisering af platform Implementering Evaluering Total År 2011*: frem til ultimo august 2011 Ultimo 2011: til afvikling af alle betalinger, primo 2012 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2011 År 2010 År 2011* Ultimo 2011 År 20xx Total NVH Virksomheder Gymnasier Tips&Lotto Vækstforum Total År 2011*: frem til ultimo august 2011 Ultimo 2011: til afvikling af alle betalinger, primo 2012 Side 15

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. august 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. juni 2012] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. august 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Forord. Demonstratorium

Forord. Demonstratorium Pixiudgave af Demonstratorium, Projekt til udfoldelse af idéer og visualiseringskoncepter til demonstration af energi og miljø i Naturvidenskabernes Hus. Naturvidenskabernes Hus, maj 2012 Forord Denne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7 November 2009 Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø - del 2, teknisk beskrivelse

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt del 1 afrapportering juni 2009

Resultatkontrakt del 1 afrapportering juni 2009 Resultatkontrakt del 1 afrapportering juni 2009 Punkt 1. Formål og mål Punkt 1.1 Formål Indsatsen har til formål at understøtte vækstforums megasatsning på energi- og miljøteknologi, herunder indsatsområdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Energioptimeret svømmebad Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Kontraktens start: Dato for seneste underskrift Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-5-09

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien Juni 2010 juni 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien Juni 2010 juni 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien Juni 2010 juni 2013 Journalnummer: 1337624110 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud 1. marts 2009 1. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-21-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Slutevaluering - Resultatkontrakt

Slutevaluering - Resultatkontrakt Slutevaluering - Resultatkontrakt Vedrørende Naturgassens afløser Udvikling af koncept for solvarme, varmepumper og varmelagring til fjernvarmeforsyning Fra 1. februar 2010 til 31. december 2010 (fristforlænget

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Resultatkontrakt Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Journalnummer: 1-33-76-23-24-10 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 2012-30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-70-7-12 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Slutafrapportering April 2012

Slutafrapportering April 2012 Slutafrapportering April 2012 Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Revitalisering af stationsbymidten i Borris

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Revitalisering af stationsbymidten i Borris Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Revitalisering af stationsbymidten i Borris Kontraktens start: 6. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-9-10 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl]

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl] Resultatkontrakt Vedrørende [AudioDramaBizzl] [01.01.2008-31.12.2008] Journalnummer: [1-33-76-23-28-08] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj 2011 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-14-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion [ ] Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-30.09.2011] Journalnummer: 1-33- 76-23- 5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende PLANET RANDERS [01.08.2010 01.08.2013] Journalnummer: 1-33-76-23-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region Midtjylland

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere