NR. 3 MARTS ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90"

Transkript

1 NR. 3 MARTS ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

2 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne gang vil gå lettere med at finde og overtale det nødvendige antal kandidater måske snarere tværtimod, idet flere af de gamle garvede kræfter har meddelt, at de ikke genopstiller. I november 2010 afholdt vi i Pårup ved Odense et seminar for vore tillidsrepræsentanter. I den forbindelse sendte vi et brev ud til samtlige medlemmer i de stifter, der her og nu havde det største problem med TR-bemandingen: Fyn samt Roskilde/Lolland-Falster. Vi anmodede heri indtrængende alle om at overveje, om ikke det nu var deres tur til at yde en indsats for det fælles gode. Som en gulerod tilbød vi, at man uforpligtende og uden udgift kunne deltage som observatør i Pårup. Desværre udløste dette initiativ kun en reaktion fra to interesserede medlemmer og tak til jer, men det var jo slet ikke nok til at dække behovet. Og når man ingen vegne kommer med guleroden, må man jo bruge pisken. Ovennævnte brev til medlemmerne indeholdt da også følgende afsnit: Hvis ikke stifterne selv kan stille med det fornødne antal TR er, er der kun FPO s sekretariat til at varetage de nødvendige funktioner. Dette kan under ingen omstændigheder ske uden en udvidelse af bemandingen hvilket ikke kan ske uden en mærkbar stigning i kontingentet. Lad os håbe, det ikke bliver nødvendigt. Men det blev det altså! Derfor har bestyrelsen pr. 1. februar som en prøveordning ansat PO Carsten Madsen i en lille deltidsstilling i sekretariatet til delvis varetagelse af FPO s opgaver i de ovennævnte stifter i samarbejde med sekretariatsleder John Poulsen og de tilbageværende tillidsrepræsentanter. Tag godt imod ham! Det er således ikke meningen, at denne ordning skal erstatte eller overflødiggøre den nuværende TR-ordning, men at tillidsrepræsentanterne skal kunne aflastes fra de mere tekniske opgaver som f.eks. lokale lønforhandlinger og i stedet koncentrere sig om vejledning og rådgivning i forbindelse med arbejdsmiljø og forebyggelse og løsning af konflikter på arbejdspladsen. På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge forslag om en kontingentstigning med baggrund i ovennævnte ansættelse. Ligeledes vil bestyrelsen sondere stemningen for at permanent-gøre ordningen og eventuelt med tiden udvide den til andre stifter med yderligere ansættelser. 86 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD LØNSEDLER FOLKEKIRKENS ANSATTE FÅR ELEKTRONISKE LØNSEDLER Fra april afskaffes lønsedler på papir for alle ansatte i Folkekirken. I stedet kommer besked om løn i den personlige elektroniske postboks. En del FPO-medlemmer har formentlig allerede opdaget, at deres lønsedler nu bliver Rex, understreger, at alle ansatte stadig får ud- Specialkonsulent i Kirkeministeriet, Rasmus sendt elektronisk i e-boks. Fra januar-lønnen betalt deres løn, selv om de endnu ikke har oprettet deres e-boks. Lønnen vil på helt normal for 2011 fik alle Folkekirkens bagudlønnede, blandt andre overenskomstansatte organister, vis være til disposition på kontoen på det sædvanlige tidspunkt. Menighedsrådet vil også deres lønsedler elektronisk i e-boks. Forudlønnede, blandt andre tjenestemandsansatte fortsat få kopier af de ansattes lønsedler sammen med de øvrige organister, fulgte efter med februar-lønnen. lønbilag. I en overgangsperiode på de første tre måneder af 2011 får man dog begge dele. Alle ansatte modtager også den sædvanlige lønseddel på papir, men fra april 2011 er det slut. dorte ANNONCE Hver medarbejder skal derfor snarest oprette sig som e-boks bruger for at kunne se sin lønseddel og evt. printe den ud fra e-boks. Det koster ikke noget at oprette e-boks og alle kan gøre det. På er beskrevet, hvordan man gør. e-boks er en sikker elektronisk postboks, hvor man kan modtage og opbevare de dokumenter, man normalt modtager med posten. e- Boks er tilknyttet ens cpr-nummer og følger én, uanset om man flytter eller skifter adresse. PO-bladet 101 SIDE SIDE SIDE 101 KENN THERKELSEN Uddannelse af både nuværende og kommende organister er en vigtig sag for den fynske organist og kasserer i FPO s bestyrelse. POUL RAABY Nye melodier til 54 mindre kendte salmer er komponeret af Poul Raaby. Nodesamlingen anmeldes. ELEKTRONISKE LØNSEDLER sendes fremover ud til alle organister via e-boks. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Brahetrolleborg Kirke er en af de tre kirker, FPO-bestyrelsesmedlem Kenn Therkelsen er organist i. Foto: Dorte Skovgaard Wihre. PO-bladet 87

4

5

6 KENN THERKELSEN MUSIKKEN NED I FØDDERNE På Bornholm fik Kenn Therkelsen smag for at fordele musikken mellem hænder og fødder, og ønsket om nye faglige udfordringer førte ham siden til Sydfyn. Som bestyrelsesmedlem i FPO sidder han på pengekassen og brænder for uddannelse og efteruddannelse af medlemmerne. Af Dorte Skovgaard Wihre Som konservatorieuddannet i klaver og korog ensembleledelse var Kenn Therkelsen glad for at undervise eleverne på den kommunale musikskole og på kirkemusikskolen i Rønne. Men det gav ham ikke meget lejlighed til at spille selv, og det savnede han. Det gik for alvor op for ham, da han en aften i 1994 var til koncert i Skt. Nikolai Kirke i Rønne og her hørte kirkens organist, Flemming Dreisig, spille Widors 5. orgelsymfoni. Orglet brusede netop som et helt symfoniorkester. Det gav en helt utrolig klang, og jeg tænkte Hold da op; kan man virkelig spille sådan på et orgel! siger Kenn Therkelsen. Og dermed var beslutningen truffet. Kenn Therkelsen ville være organist. Og hvad var mere naturligt end at søge ind på PO-uddannelsen på kirkemusikskolen, hvor han i forvejen underviste. Skolen er i dag en filial af Sjællands Kirkemusikskole, men var før af historiske årsager administreret fra Vestervig. PO FREM FOR KONSERVATORIET I dag er Kenn Therkelsen PO i Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge kirker på Sydfyn, tilllidsrepræsentant og medlem af FPO s bestyrelse, hvor han er kasserer. Men tilbage til klippeøen midt i 90 erne ville nogen måske mene, at med en konservatorieuddannelse i klaver var det naturligt også at søge optagelse på konservatoriet for at blive organist. Men eftersom Kenn Therkelsen ger- 90 PO-bladet

7 KENN THERKELSEN ne ville have job på Bornholm, var det mere relevant at blive PO. Det gav bedre muligheder for at få en stilling, eftersom der kun findes en enkelt DOKSstilling på Bornholm, nemlig i Skt. Nikolai Kirke mod fem PO-stillinger fordelt på flere bornholmske kirker, siger Kenn Therkelsen, der oplevede det som en meget stor omvæltning at lære at spille orgel, selv om han var en erfaren pianist. Jeg var vant til at have musikken i hænderne, og nu skulle jeg fordele den mellem hænder og fødder. Under PO-uddannelsen havde Kenn Therkelsen vikariater på klippeøen og som næsten færdiguddannet blev han assistent for Flemming Dreisig, som jo var årsag til, at Kenn Therkelsen tabte sit musikhjerte til orglet. Den midlertidige assistentstilling blev desværre ikke forlænget efter et år, men så fik han fast job i Bodilsker Kirke, hvor han blev i syv år. Han var meget glad for jobbet og havde et fint samarbejde med præst og menighedsråd, som var positive overfor udvikling og nye ideer, og Kenn Therkelsen fik lov at efteruddanne sig løbende. Hvis man ikke efteruddanner sig og får nye input, er vejen til at gå i stå brolagt. Det havde dog også den bagside, at han stiftede bekendtskab med musikalske udfordringer, som ikke var mulige at gennemføre på orglet med syv stemmer og et manual i Bodilsker. Så det blev efterhånden tid til at se sig om efter et job med udviklingsmuligheder. Jeg var bestemt ikke ked af at være på Bornholm, men mere faglig udvikling kræver, at man flytter sig fra øen, og jeg kunne mærke, at jeg gerne ville noget mere. SOMMERFERIEAFLØSER De sidste år i Bodilsker havde Kenn Therkelsen da også luftet karrieren udenfor øen i Østersøen. En norsk kollega havde foreslået ham, at de byttede kirker i en sommerferie, så de fungerede i tre uger som organister hos hinanden. PO-bladet 91

8 KENN THERKELSEN Samme idé ville Kenn Therkelsen forsøge sig med i Danmark, og via FPOs medlemsliste kontaktede han kolleger, hvor han gerne ville være sommerferievikar. Især Fyn havde Kenn Therkelsens interesse, da han har en del familie der. Daværende organist i Brahetrolleborg Kirke, Ida Howalt Jensen, var positiv overfor hans forslag om at bytte kirker. Hun havde dog andre ferieplaner det år, så Kenn Therkelsen brugte i stedet sin sommerferie som vikar i Brahetrolleborg Kirke, men året efter byttede han job med Ida Howalt Jensen. Her skulle jeg spille på et noget større orgel og havde dermed også muligheden for det større repertoire, som jeg havde fået kendskab til via min efteruddannelse. Året efter var stillingen i Brahetrolleborg og Krarup og Øster Hæsinge pludselig slået op i PO-bladet, fordi Ida Howalt havde fået nyt job i Svendborg. Den stilling måtte jo søges. Og stillingen blev hans i 2008, så det blev afsked med klippeøen og et foreløbigt weekendægteskab med Kenns mand, Jan, der stadig er gymnasielærer på Bornholm, og hvis job i sin tid bragte Kenn Therkelsen til øen. I lidt over to år har Kenn Therkelsen sat stor pris på både større spillemæssige udfordringer på orglet i Brahetrolleborg og med de gode muligheder for samarbejde om musikarrangementer mellem de fynske sogne. FAGLIGT FÆLLESSKAB For Kenn Therkelsen har spørgsmålet om faglig organisering aldrig været til diskussion. Fagbevægelsen har altid været en helt naturlig ting for mig, og jeg kan ikke forstå, at man ikke er medlem, og vil undvære det faglige fællesskab. Derfor tog han også som organist på Bornholm til de årlige PO-stævner 92 PO-bladet

9 KENN THERKELSEN for at møde kolleger fra hele landet, ligesom det heller ikke var svært at sige ja, da han blev spurgt, om han ville være tillidsrepræsentant på Bornholm, hvor der var brug for lokale folk til at tage sig af hverdagens problemer. Som Anders (Thorup, red.) sagde: Først og fremmest skal man have lyst til at lægge øre til kollegers problemer og prøve at løse dem og ellers vide, at man kan hente hjælp i FPO. Og da formanden i 2009 spurgte, om Kenn Therkelsen ikke også havde lyst til at blive medlem af FPO s bestyrelse og siden funktionen som kasserer, sprang han igen til. Posten som kasserer efter Preben Berg overtog jeg ikke uden betænkelighed, da det er nogle store sko at udfylde, men heldigvis er der også her god hjælp at hente i sekretariatet og hos ekstern revisor. Desuden har jeg selvfølgelig også spurgt Preben, hvad vi plejer at gøre i de enkelte situationer, så jeg håber da at jeg kommer nogenlunde helskindet gennem det første år, selvom jeg ikke har nogen egentlig baggrund indenfor regnskabsvæsen selv. I bestyrelsen er han særlig optaget af PO ernes uddannelse og efteruddannelse. Han kender jo betydningen af efteruddannelse og mener, at alle PO er bør have mulighed for at dygtiggøre sig ved siden af det daglige arbejde. Det kræver naturligvis økonomiske midler, men det handler også om menighedsrådenes vilje, og den er bestemt ikke til stede alle steder. Det hænger nok også sammen med, at en del menighedsråd mangler fantasi til, hvad de kan bruge deres organist til udover at spille på orglet et par gange om ugen. Her kan MUSsamtalen være en løftestang. Rekruttering til organistfaget er også noget, der interesserer Kenn Therkelsen, og det har han indflydelse på via sit hverv som bestyrelsesmedlem i Sjællands Kirkemusikskole, hvor man for nylig afholdt visionsdag for at diskutere, hvordan man tiltrækker flere unge til kirkemusikken og dermed også til arbejdet i folkekirken. Jeg kan godt være bekymret for, om det kan blive svært at tiltrække organister til landsognene i fremtiden, fordi arbejde her vil opfattes som noget midlertidigt for unge, indtil der viser sig noget bedre, fx i byerne. Derfor er det noget, vi må have fokus på også som organisationer. Kenn Therkelsen Født i 1963 Uddannet på konservatoriet i klaver og kor- og ensembleledelse og PO. Ansat i Brahetrolleborg, Krarup og Øster-Hæsinge Sogne Bor i Odense Gift med Jan PO-bladet 93

10 Grarup og Bech Gospel, Jazz & Blues

11 VIOLIN og ORGEL Jochen Brusch Tlf Sven-Ingvart Mikkelsen Tlf Duoen tilbyder berigende og intense musikoplevelser med for eksempel: - Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel - Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker - Joseph Haydn: De syv ord på korset - Smuk og meditativ musik til passionstiden, gerne i samarbejde med kirkens præst - Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone, fanget i poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard - Retro Rock - Procol Harum, Led Zeppelin og Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer af Sven-Ingvart Mikkelsen ANNONCER

12 ANMELDELSE SANGBARE OG OPFINDSOMME Af Henriette Hoppe Supplement til koralbog til den danske salmebog 2003, 54 nye melodier af Poul Raaby. Udgivet på eget forlag. 248,- kr. Købes via 96 PO-bladet

13 ANMELDELSE Poul Raaby har skrevet 54 melodier til tekster i salmebogen og udgivet dem på eget forlag. I sit forord fortæller han, at han har ønsket at skrive nogle melodier, der var mere sangbare og knap så tunge som visse af koralbogens og samtidig skrive nye til nogle af de salmer, der ikke har deres egen. Det er en usædvanlig flot udgivelse, i stift bind i rigtig god kvalitet, der, når man slår op på en side, bare bliver stående på nodepulten. Noderne er letlæselige, og alt virker gennemarbejdet. Man mærker, at Poul Raaby er sanger, melodierne er både sangbare og ganske opfindsomme. Han griber sjældent til gentagelser, men ved hjælp af sekvenser bliver stoffet nærmest leget ind. Karakteren er ofte viseagtig, sommetider let rytmisk uden at blive for avanceret. De fleste virker umiddelbart egnede til fællessang (hvad ikke alle nye salmemelodier er). Enkelte ligger lidt dybere, end jeg bryder mig om, men kan man transponere ned, kan man vel også transponere op. En enkelt har sammenfald med en ældre kanon, men ellers er de ikke uoriginale. Samlingens svaghed er stilen og harmoniseringen. Mange af melodierne er rigtig gode, om end jeg ikke altid synes, de rammer tekstens udtryk. Det skyldes muligvis menneskets konservative natur, for ofte kan en ny melodi give teksten en anden vinkel, hvis man tager den til sig med åbent sind. Men umiddelbart finder jeg at stilelementerne, både hvad angår melodi og harmonisering, falder lidt over hinanden, der kan sagtens forekomme synkoper, blå toner og dvælende afslutninger i samme melodi. En hel del melodistof minder ganske meget om det, laubianerne kæmpede indædt mod i årtier. Harmoniseringen er varieret, (dog har flere mol-melodier gjort brug af nøjagtig samme vending), men her er der som ved melodistoffet stilmæssig uro, og af og til bliver den harmoniske spænding opløst på en mildest talt uventet måde. Jeg kan af de melodier, der fremkommer som både klaver- og orgelsatser, se, at Jan Thor Callesen, der har arrangeret for orgel, har været ret tro mod Poul Raabys ideer. Der er (næsten) ingen formelle koralharmoniseringsfejl, men som erfaren melodisnedker føler jeg mig generet af en mangel på sammenhæng over længere stræk, og jeg vil nok ikke kunne dy mig for at pille lidt ved harmoniseringen, hvis jeg skulle introducere melodierne for den syngende menighed eller koret. Man må i øvrigt kalde det en notationsmæssig mærkværdighed, når flere af salmerne f.eks. 467 Du er vor skat.. er noteret som 4/4, men tydeligt fornemmes som 3/4, 3/2 eller vekslende taktarter. Alt i alt er det et imponerende stykke arbejde, Raaby og Callesen har præsteret, og samlingen kan sagtens bruges til det, den kalder sig: Supplement til koralbogen. Min favorit er samlingens sidste Nu skrider dagen under med en letflydende, mild melodi, ren feel good til aftensangen. Om melodierne har madpakke med til en længere rejse, vil vise sig, musik skrives i nutiden og lever i eftertiden. Hvis madpakken er der, skal de nok komme frem. PO-bladet 97

14 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

15 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

16 121 udbydere med 319 koncertforslag Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 750 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk 6

17 LØNSEDLER FOLKEKIRKENS ANSATTE FÅR ELEKTRONISKE LØNSEDLER Fra april afskaffes lønsedler på papir for alle ansatte i Folkekirken. I stedet kommer besked om løn i den personlige elektroniske postboks. En del FPO-medlemmer har formentlig allerede opdaget, at deres lønsedler nu bliver sendt elektronisk i e-boks. Fra januar-lønnen for 2011 fik alle Folkekirkens bagudlønnede, blandt andre overenskomstansatte organister, deres lønsedler elektronisk i e-boks. Forudlønnede, blandt andre tjenestemandsansatte organister, fulgte efter med februar-lønnen. Specialkonsulent i Kirkeministeriet, Rasmus Rex, understreger, at alle ansatte stadig får udbetalt deres løn, selv om de endnu ikke har oprettet deres e-boks. Lønnen vil på helt normal vis være til disposition på kontoen på det sædvanlige tidspunkt. Menighedsrådet vil også fortsat få kopier af de ansattes lønsedler sammen med de øvrige lønbilag. I en overgangsperiode på de første tre måneder af 2011 får man dog begge dele. Alle ansatte modtager også den sædvanlige lønseddel på papir, men fra april 2011 er det slut. dorte ANNONCE Hver medarbejder skal derfor snarest oprette sig som e-boks bruger for at kunne se sin lønseddel og evt. printe den ud fra e-boks. Det koster ikke noget at oprette e-boks og alle kan gøre det. På er beskrevet, hvordan man gør. e-boks er en sikker elektronisk postboks, hvor man kan modtage og opbevare de dokumenter, man normalt modtager med posten. e- Boks er tilknyttet ens cpr-nummer og følger én, uanset om man flytter eller skifter adresse. PO-bladet 101

18 NY MEDARBEJDER FPO S SEKRETARIAT ANSÆTTER FAGLIG KONSULENT FPO har ansat Carsten Bech Madsen som deltidsansat faglig konsulent. Han er selv PO, uddannet folkeskolelærer og underviser i it. Af Dorte Skovgaard Wihre Der er nok at tage fat på, lyder Carsten Bech Madsens vurdering af den opgave, han er blevet ansat til i FPO s sekretariat. Han skal primært assistere tillidsrepræsentanterne på Fyn, Sjælland og Sydjylland med opgaver som fx lokale lønforhandlinger og andre overenskomstspørgsmål. Det vil ske i tæt samarbejde med sekretariatet, og omfanget er aftalt til i gennemsnit en arbejdsdag om ugen. Der er stadig mange udfordringer med den nye overenskomst og ny løn, som jeg forhåbentlig kan være med til at udrede. Overenskomsten er faktisk ikke så tosset, men begge parter skal følge den, siger Carsten Bech Madsen, der ser frem til at samarbejde med både sekretariat og tillidsrepræsentanter. Selv er han uddannet PO fra 1996, men har spillet orgel siden Carsten Bech Madsen er 57 år, er gift og bor i Ullerslev på Østfyn og har været organist i mange kirker på Fyn. Han har haft fire fastansættelser, men i øjeblikket er han vikar rundt omkring. Jeg er ikke organist-nørd, for jeg har altid kombineret organistarbejdet med et andet erhverv, så jeg har haft op til 50 procent-stillinger. Som uddannet lærer underviste jeg i folkeskolen i mange år, men siden midt i 90 erne har jeg været beskæftiget med it ved siden af organistjobbet, tilføjer Carsten Bech Madsen. I første omgang var det i et firma med itadministration og i dag underviser han primært voksne i it, i øjeblikket på Tietgenskolen i Odense. Carsten Bech Madsen arbejder som udgangspunkt hjemmefra og kan kontaktes på telefon: (fastnet) / (mobil) og mailadresse: eller via FPO s sekretariat. Læs mere om sekretariatets opprioritering i præludiet skrevet af formand Anders Thorup på side 86 i dette blad. 102 PO-bladet

19 PO-STÆVNE WORKSHOPS SPÆNDER VIDT På PO-stævnet i maj i Randers bliver der rig mulighed for at lære nyt både om overenskomst, korklang og orgelrepertoire. Af Dorte Skovgaard Wihre Der bliver tre workshops at vælge imellem på PO-stævnet den maj i Randers. Nedenfor kan du læse lidt om, hvordan oplægsholderne selv har beskrevet deres workshop. 1. KEND DIN OVERENSKOMST, v/sekretariatsleder John Poulsen, FPO Til indledning gennemgås nogle af de mest typiske faldgruber og oversete muligheder i overenskomsten. Derefter har deltagerne mulighed for at spørge, og det kan fx være om plustid, diverse tillæg, stillingsoptælling, månedsplaner og meget andet i overenskomsten. I mange sogne sker der fejl, fordi hverken menighedsråd eller organist er sikre på, hvordan det nu lige forholder sig. Jo bedre du selv er inde i overenskomsten, jo nemmere kan du sikre dig, at menighedsrådet får enderne rigtigt på plads. 2. KORKLANG OG METODIK v/domkantor Carsten Seyer-Hansen, Aarhus Domkirke Inspiration til korarbejdet - repertoire, indstudering, korklang og direktion. Hvordan opnår jeg som dirigent dét nødvendige overblik over en sats, som sætter mig i stand til at formidle et klart musikalske budskab under prøver og koncert? Med udgangspunkt i et udvalg af enklere korsatser diskuteres ovenstående emner. Forskellige tekniske og musikalske løsninger og idéer afprøves i praksis. Carsten Seyer- Hansen har undervist i kordirektion på Det Jyske Musikkonservatorium siden 1998 og blev i 2003 ansat som kantor ved Århus Domkirke. 3. DET TIDSSVARENDE LITURGISKE ORGELSPIL v/organist Lars Rosenlund Nørremark Vi står i en brydningstid, hvor fokus stille og roligt flyttes fra orglet som liturgisk bærende instrument til andre instrumenter, og nye musikformer vinder indpas. Vi er på mange måder nødt til i et vist omfang at genopfinde orglet som en aktiv medspiller i gudstjenesten, hvis vi vil bevare instrumentet og dets musikalske placering. Vi må komme menigheden i møde uden at gå på kompromis med kvalitet og tradition. I workshoppen præsenteres forskellige former for orgelmusik til forskellige gudstjenester med fokus på indsigt, refleksion og eftertanke, og der bliver slået et slag for improvisation som en vigtig faktor for at skabe et homogent musikalsk udtryk i en liturgisk sammenhæng. Grundpointen er, at alle kan lave god kirkemusik, og det er tilmed en forpligtelse! PO-bladet 103

20 INDKALDELSE FPO S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen af Præliminære Organister TIRSDAG DEN 24. MAJ KL på Scandic Hotel Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg af suppleanter 5. Regnskabet til godkendelse 6. Fastsættelse af kontingent, genindtrædelsesgebyr 7. Vedtægtsændringer jf. 12 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer sendes ud med PO-bladet i april måned 8. Indkomne forslag skal være FPO s sekretariat i hænde senest den 15. marts 9. Eventuelt VALG TIL BESTYRELSEN I henhold til vedtægternes 6 meddeles det, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer Anders Thorup, Susanne Mørk-Jensen og Poul Mørk-Hansen er på valg. Bestyrelsen genopstiller Anders Thorup, Susanne Mørk-Jensen og Poul Mørk-Hansen som kandidater til bestyrelsen. Som suppleanter foreslår bestyrelsen Anne Lise Quorning, Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker i Aarhus Stift, og Nils Henrik Wyke, Gullestrup Kirke i Viborg Stift. Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet, Kløvervej 28A, 7190 Billund, senest den 15. marts Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere. 104 PO-bladet

21 TILMELDING TIL PO-STÆVNE TILMELDINGEN FPO STÆVNE Tilmelding sker nemmest på eller sendes til sekretariatet. Skal være sekretariatet i hænde senest torsdag d. 31. marts herefter får du tilsendt et girokort. Deltagerliste følger først i maj PÅ HOTEL SCANDIC KONGENS EGE I RANDERS d maj 2011

22 TILMELDING TIL PO-STÆVNE SØNDAG Fra kl Kl Kl Kl MANDAG Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl TIRSDAG Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl ONSDAG Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst til hotellet Middag Koncert med Mads Granum Kvintet i Enghøj Kirke Nachspiel på hotellet Morgenmad Bustur til Mariager Fortælling om kirkens historie og orglets tilblivelse af Michael Ustrup Koncert ved Mikael Ustrup, organist ved Mariager Kirke Frokost på Landgangen i Mariager Bustur omkring fjorden. Sognepræst Paul Christian Arnbak er guide og fortæller om de flotteste steder. Kaffe på hotellet i Randers Herefter mulighed for at kigge noder. Middag Workshop 1. Kend din overenskomst v. John Poulsen, sekretariatsleder for FPO 2. Orgelrepertoire ved Lars Nørremark, organist og underviser på Det Jyske Musikkonservatorium, Århus 3. Korklang og metodik ved Carsten Seyer Hansen, Domkantor ved Aarhus Domkirke og underviser på Det Jyske Musikkonservatorium. Nachspiel på hotellet Morgenmad Morgensang ved Carsten Seyer Hansen Workshop (som mandag aften) Frokost Nyt fra Kirkeministeriet Generalforsamling Festmiddag Morgenmad Morgensang Hans Dammeyer Medlemmernes spørgetime v. John Poulsen Frokost (husk separat tilmelding til frokosten) Afrejse Nodeudstilling fra nodeforlaget DanMus v. Bent Påske

23 TILMELDING TILMELDING TIL PO-STÆVNE til FPO-stævnet 2011 på Hotel Scandic Kongens Ege, Randers Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers, tlf www. Scandichotels.com Søndag d. 22. maj kl onsdag d. 25. maj kl Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning (enkeltvær.) kr ,- Ved tilmelding efter 1. april er prisen kr ,- Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og uden overnatning kr ,- Ved tilmelding efter 1. april er prisen kr ,- Vil gerne bo i dobbeltværelse sammen med kr ,- Ved tilmelding efter 1. april er prisen kr ,- Vil gerne have frokost onsdag d. 25. maj (kr. 150,-) Kan ikke deltage i hele stævneforløbet, men kun dag kl. til dag kl. (Her skal ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher din tilstedeværelse på stævnet, da der fra hotellets side er giveten fast pakkepris på hele stævnet). Ønske om særlige kosthensyn: Ønske om ikke-ryger værelse Medbringer bil og kan hjælpe med transport til koncerten i Enghøj Kirke med plads til passagerer. Prioriteret tilmelding til workshops (mandag aften med fortsættelse tirsdag formiddag) Workshop 1: Kend din overenskomst v. John Poulsen (min prioritet nr. ) Workshop 2: Orgelrepertoire v. Lars Nørremark (min prioritet nr. ) Workshop 3: Korklang og metodik v. Carsten Seyer-Hansen... (min prioritet nr. ) Navn: Adresse: TILMELDINGEN Postnr./by: skal være sekretariatet i hænde senest Kirke(r): torsdag d. 31. marts herefter får du tilsendt Dato: et girokort. Deltagerliste følger først i maj Underskrift

24 TILMELDING TIL PO-STÆVNE HUSK PORTO TIL FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO KLØVERVEJ 28 A 7190 BILLUND

25 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende

26 Orglet i Gamtofte Kirke 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Orglet er fl yttet fra Mariager Kirke BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

27

28 KONCERT tilbydes PRIMÆRT MED NORDISK A CAPPELLA MUSIK Korleder & organist Erling Lindgren CD udgivelser Over Jylland, Decembernat, Kor på Kanten, 2010 NY CD KOR PÅ KANTEN LEMVIG KAMMERKOR KONTAKT Erling Lindgren T: M: E: W: lemvigkammerkor.dk HONORAR kr , alt inkl.

29 OPRÅB NY MESSE TIL KLIMAOPRÅB I slutningen af marts uropføres ny dansk messe, som er skrevet til den verdensomspændende klima-kampagne Earth Hour. Af Dorte Skovgaard Wihre Earth Hour er en klimaevent arrangeret af WWF Verdensnaturfonden, som indebærer, at millioner af mennesker verden over slukker lyset i en time for at signalere behovet for en indsats mod klimaforandringerne. I Danmark er det i år den 26. marts kl Dette års event markeres af en ny messe Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed en messe til det skabte med tekst af forfatter Ursula Andkjær Olsen og musik af komponist Christian Hildebrandt. Værket er skrevet for voksenkor, fire messingblæsere og orgel. Christian Hildebrandt har stor erfaring med kirkemusik og har skrevet mange korværker, mens det er første gang, Ursula Andkjær Olsen skriver tekst til en messe. Det var en stor opgave at få lov at skrive til kirkens rituelle rum. Jeg har brugt de latinske tekster fra romermessen, og så at sige lavet nye tekstlige omgivelser at synge de gamle ord fra, siger Ursula Andkjær Olsen. Vesterbro Bykirke, som er et samarbejde mellem den københavnske bydels otte folkekirker, har taget initiativ til den nye messe, og Den Folkekirkelige Udviklingsfond har støttet med kr. Messen uropføres i Enghave Kirke torsdag d. 24. marts 2011.

30 Vi har nu holdt lønkontofest i et år og festen fortsætter Tag del i succesen få Danmarks højeste rente I samarbejde med FPO introducerede vi for et år siden Danmarks suverænt højeste rente på lønkontoen. Det er blevet en kæmpe succes, og du kan også være med. Er du medlem af FPO, og samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar, kan du med LSBprivat Løn få hele 5 % i rente på de første kr. og 0,25 % på resten. Rentesatserne er variable og gælder pr. 8. november Du får LSBprivat Løn på baggrund af en almindelig kreditvurdering. En bank, du kan stole på Lån & Spar er en personlig bank, der tager udgangspunkt i dine behov. Vi holder, hvad vi lover og er bundsolide. I en stor undersøgelse* er vi for nyligblevet kåret til en af landets bedst drevne banker. Det er nemt at skifte til Lån & Spar Online: Klik ind på co10bank.dk På forsiden vælger du Book et møde, så bliver du kontaktet. Ring: Ring på og aftal tid til et personligt eller telefonisk møde. Velkommen til lønkontofest velkommen i Lån & Spar. d. 20/

31 Hansted Kirke Aalborg Stift 13 stemmer Hovedværk, Svelleværk, Pedal Arkitekt: Øjvind Jørgensen, Arkinord MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

32 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

33 OPRÅB FPO S VIKARSATS IGEN, IGEN! Udmeldingen af en anbefalet vikarsats fra FPO og ikke mindst de anbefalinger, der fulgte med har givet anledning til mange henvendelser til foreningen. Lad mig prøve at besvare nogle af spørgsmålene og (forhåbentlig) tydeliggøre anbefalingerne i januarbladet: ANBEFALING a) Vikarhonoreringen er til fri forhandling mellem vikar og menighedsråd. b) PO-organister bør ved forhandlingen tage udgangspunkt i en dagsats på 1410 kr. c) Dagsatsen repræsenterer prisen for 1 dags (godt 7 timers) PO-arbejde. d) Det anbefales, at man ikke regner i mindre enheder end ½ dag. e) Indgå altid en skriftlig aftale inden vikarieringen. FPO s (manglende) vikarsatser har, så længe jeg kan huske, været et fast diskussionsemne på foreningens generalforsamlinger. Mon ikke det også vil være sådan i år, men dog nu med det ændrede grundlag, at der nu er udmeldt en (og kun én!) vejledende sats. Vi tales ved i Randers. Anders Thorup Formand for FPO EKSEMPLER gudstjeneste - 1 dag enkeltstående kirkelig handling - ½ dag to gudstjenester - 1½ eller 2 dage rådighed i en uge - 5 dage (kvoteret!) PO-bladet 113

34 STILLINGSANNONCER VILKÅR FOR... BESÆTTELSE AF ORGANISTSTILLINGER Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/ LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra FPO s hjemmeside eller fra IT-skrivebordet. 114 PO-bladet

35 STILLINGSANNONCER Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til FPO s lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til FPO s sekretariat. ANSÆTTELSESVILKÅR Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr ): Basisløn (kvoteret) Trin 1 kr ,60 Trin 2 kr ,20 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr , kirker kr ,06 4 eller flere kirker kr ,70 LOKALT AFTALTE TILLÆG Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af FPO. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. TJENESTEMÆND Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr ): Lønramme 23-26: Med et rådighedstillæg på kr ,44. Lønramme 20: Med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44. Lønramme 19: Med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44. PO-bladet 115

36 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK KIRKER, SILKEBORG PROVSTI, ÅRHUS STIFT Stillingen som 2. organist er på 30 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. Stillingen omfatter almindelig organistarbejde, gudstjenester, kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester, planlægning og afvikling af kirkekoncerter, deltagelse ved/i konfirmandundervisning, menighedsmøder samt ledelse af spirekor og børne- ungdomskor. VI SØGER en organist, som også er en dygtig pianist, der mestrer musikalsk bredde. Du skal have vilje og lyst til samarbejde med første organisten, præster og andre medarbejdere samt menighedsrådet. Menighedsrådet lægger stor vægt på arbejdet med børnekor og samarbejdet med skolen. Sejs-Svejbæk kirke er en kirke fra 1989 og med et orgel fra P. Bruhn og Søn på 18 stemmer. Der er flygel til rådighed i kirken. Linå kirke er en middelalderkirke med et orgel fra Marcussen og Søn på 16 stemmer fra Organistarbejdet sker i fælles planlægning med hovedorganisten. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. ANSØGNINGSFRISTEN er den 22. marts YDERLIGERE OPLYSNINGER hos hovedorganist Christian Holdensen, tlf / , formanden for Sejs-Svejbæk menighedsråd Flemming Østergaard, tlf eller formanden for Linå menighedsråd Lars Horsholt Pedersen, tlf ANSØGNING SENDES TIL Sejs-Svejbæk menighedsråd ved Flemming Østergaard, Lynggårdsvej 24, Svejbæk, 8600 Silkeborg. Forventet ansættelsessamtaler efter prøvespil den 29/3 eller 31/3 116 PO-bladet

37 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED VEJSTRUP, HEJLS OG TAPS KIRKER, KOLDING PROVSTI, HADERSLEV STIFT Stillingen er på 31 timer pr. uge og ønskes besat snarest muligt. Ansøgere skal have bestået Præliminær Orgelprøve eller have tilsvarende uddannelse i udlandet. Ved Taps Kirke afholdes kun gudstjeneste hver anden søndag. Til stillingen er der tilsluttet børnekor og korskole. Der arrangeres ca. 4 årlige koncerter. Embedet som organist ved de ovennævnte kirker er en del af et kirkeligt miljø, der er præget af nærhed og samarbejdsvilje og vilje til nytænkning. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. Reglerne om indhentelse af børneattest vil finde anvendelse ved ansættelse i stillingen. ANSØGNINGEN skal være formand Gunnar M. Krag, Trappendalvej 29, 6094 Hejls, tlf , i hænde senest den 19. marts 2011 kl evt. pr. til: NÆRMERE OPLYSNING om stillingen og stillingsbeskrivelse kan fås hos kirkeværge Astrid Dinesen, Engvej 19, 6094 Hejls tlf , PO-bladet 117

38 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED HESSELAGER KIRKE, SVENDBORG PROVSTI, FYENS STIFT Hesselager menighedsråd søger organist til tiltrædelse den 1. april Stillingen er på 8 timer ugentligt og indbefatter ca.95 tjenester årligt incl. plejehjemsgudstjenester ved Hesselager Plejehjem. Der er imidlertid mulighed for at udvide stillingen til også at omfatte babysalmesang, deltagelse ved konfirmandundervisning, voksenkor, medvirken ved rytmisk kor samt tilrettelæggelse af kirkekoncerter. Hesselager kirkesogn er på ca medlemmer. VI FORVENTER AT EN NY ORGANIST VIL arbejde med at videreudvikle musiklivet i kirke og menighed indgå aktivt i det gode samarbejde med kirkens øvrige ansatte LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på ANSØGNINGSFRISTEN udløber tirsdag den 15. marts 2011 ANSØGNINGEN BEDES SENDT TIL: Formand Ellen Egedorf, Sunderupvej 3, 5874 Hesselager, tlf , mobil , YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til formanden eller kontaktperson Elsebet Bjørn Poulsen, tlf PO-bladet

39 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED KIRKEN I HINNERUP GRUNDFØR, HALDUM OG VITTEN KIRKER FAVRSKOV PROVSTI, ÅRHUS STIFT Stillingen som den ene af Grundfør, Haldum og Vitten kirkers organister er ledig fra den 1. marts Organisten har - i tæt samarbejde med den ledende organist tjeneste ved alle tre kirker samt i sognegård og på plejehjem. Der er et meget aktivt og varieret kirkeliv i Hinnerup, som er kendetegnet ved mange børn og mange ældre. VI KAN TILBYDE en attraktiv, spændende og udfordrende stilling i et stort pastorat med engagerede, fleksible, samarbejdsvillige og dygtige medarbejdere. Vi har et moderne og aktivt menighedsråd, en ny sognegård og nye kontorer på vej. Læs mere om arbejdsopgaver og stillingsstørrelse i stillingsannoncen på og LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. STILLINGEN ØNSKES BESAT DEN 1. MAJ ANSØGNING STILES TIL kontaktpersonen, Hinnerup menighedsråd, Ådalsvej 8, 8382 Hinnerup, og skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. marts kl EVT. SPØRGSMÅL til stillingsopslaget eller ønske om besøg: Næstformand Kaj Ove Højgaard, tlf eller organist Birgitte Hyldgaard Rathje,: ANSÆTTELSESSAMTALER finder sted den 24. og 25. marts PO-bladet 119

40 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED JEBJERG OG LYBY KIRKER, SALLING PROVSTI, VIBORG STIFT Stillingen er på 26 timer ugentligt fordelt på vore 2 kirker og plejecenter. Herudover indebærer stillingen medvirken ved nogle af vores arrangementer. LIDT OM OS: - vi er små men levende sogne med et aktivt foreningsliv og kirkeliv, - vi har en lang tradition for forskellige gudstjenester: højmesser og anderledes gudstjenester, - der er et godt samarbejde mellem de ansatte, menighedsrådet og præsten. VI ØNSKER OS: - en engageret organist, - en organist, der vil indgå i vores traditioner, og som er åben over for nye tiltag. - en organist som vil være med til at starte et børnekor op med mange sangglade børn, vi har på den lokale skole hvor man synger meget. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. TILTRÆDELSE SNAREST MULIGT. ANSØGNINGSFRIST mandag den 21. marts FOR MERE INFORMATION kan ringes til kontaktperson Klaus Pedersen tlf.: Eller sognepræst Toni Elisabeth Irgens Møller tlf.: ANSØGNING SENDES TIL Kontaktperson Klaus Pedersen, Jebjerggårdvej 4, Jebjerg, 7870 Roslev 120 PO-bladet

41 STILLINGSANNONCER FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR SØGER KORPRODUCENT FOR LANDSKORET! FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR (FUK) søger snarest muligt en korproducent for Landskoret. Landskoret er et elitekor bestående af dygtige ungdomssangere i FUKs mange medlemskor, og der tilstræbes et højt professionelt niveau både i og omkring koret. Koret består af ca. 40 sangere mellem 12 og 22 år. Landskoret mødes ca. 6 gange årligt på intensive øve- og koncertweekender forskellige steder i landet samt tager på en sommertur. Koret dirigeres i dag af Phillip Faber. Korproducenten udgør sammen med dirigenten korets daglige ledelse og opgaven består bl.a. i følgende: Praktisk planlægning af 6 årlige korweekender herunder aftaler med koncertsteder Planlægning af 2 årlige foresyngninger Medlemsadministration og kontaktperson for sangere og forældre Opdatering af hjemmeside og PR-arbejde Nodearkivar Kontakt til korledere og menighedsråd Korproducenten skal desuden lede FUK s landskorsudvalg, som udgøres af repræsentanter fra koret, fra korlederne, fra FUKs hovedbestyrelse samt dirigent. Udvalget mødes ca. 3 gange årligt. Producenten tænkes på lige fod med de øvrige i udvalget at bidrage til udviklingen af aktiviteter, visioner og idéer for koret. PROFIL: Vi søger en korproducent med talent for administration og praktisk planlægning, og som har kendskab til korliv og korarbejde. Korproducenten skal kunne indgå i en aktiv ledelsesmæssig sparring med dirigent, generalsekretær og landskorsudvalg omkring korets udvikling og være krumtappen i kommunikationen med sangere, forældre og koncertsteder. VI TILBYDER: Stor indflydelse på udviklingen af producentfunktionen for Landskoret og på tilrettelæggelse af eget arbejde. Det er ikke et krav at korproducenten medvirker på alle korweekender, ligesom medvirken på sommertur sker efter aftale. Der arbejdes hjemmefra, men da FUK s generalsekretariat er hjemmehørende i Aarhus vil det være en fordel, hvis der med jævne mellemrum kan placeres en arbejdsdag der. Der stilles PC og mobiltelefon til rådighed. Stillingen aflønnes med en timeløn på kr. 168 med en kvote på 20 % af et årsværk svarende til en årsløn på kr Der optjenes ferie i henhold til ferieloven. Her udover vil der være mulighed for at stillingen i perioder udvides, således at producenten tilbydes ansættelse på andre projekter i FUK-regi. ANSØGNINGSFRIST: tirsdag den 15. marts ANSØGNING SENDES PR. MAIL til Samtaler forventes afholdt i Aarhus i uge 12. FOR SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN kontakt gerne generalsekretær Maria Winther Jørgensen på tlf PO-bladet 121

42 DAGBOG OG KALENDER HUSKE SEDLEN! DAGBOG OG KALENDER NYE MEDLEMMER Henrik Skouenborg, Fjordvej 1 C 1.mf., 4800 Nykøbing Falster UDNÆVNELSER Anders B. Frederiksen ansat ved Skåde og Lyseng Kirker pr Elisabeth Juul ansat ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirker pr RUNDE FØDSELSDAGE Bente Paarup, Aabenraa, 70 år den 2. marts Kirsten Urup, Skibelund, Vejen, 75 år den 8. marts. Karen Steengaard, Støvring, 70 år den 25. marts. Tilmelding til FPO-stævne i Randers Tjek stillingsopslag på hjemmesiden der sker løbende opdatering. ANNONCER Vi mangler stadig en del -adresser så tjek om FPO har registreret de rigtige oplysninger om dig i Medlemsfortegnelsen på 122 PO-bladet

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 NR. 3 M A R T S 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den ligegyldige kirke Der var engang, hvor man vidste, hvem i sognet, der sværgede til missionen eller de grundtvigske og hvem, der ikke

Læs mere

PO-bladet N R. 1 2 D E C E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 2 D E C E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 2 D E C E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Glædelig jul A/S Kan det virkelig passe, at det allerede er tid igen, for vi har jo næsten lige smidt det afnålede juletræ på

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE NR. 6 JUNI 2014 13. ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand

Læs mere

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 PRÆLUDIUM TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind Ordbog Over Det Danske Sprog inder

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere