NR. 3 MARTS ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90"

Transkript

1 NR. 3 MARTS ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

2 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne gang vil gå lettere med at finde og overtale det nødvendige antal kandidater måske snarere tværtimod, idet flere af de gamle garvede kræfter har meddelt, at de ikke genopstiller. I november 2010 afholdt vi i Pårup ved Odense et seminar for vore tillidsrepræsentanter. I den forbindelse sendte vi et brev ud til samtlige medlemmer i de stifter, der her og nu havde det største problem med TR-bemandingen: Fyn samt Roskilde/Lolland-Falster. Vi anmodede heri indtrængende alle om at overveje, om ikke det nu var deres tur til at yde en indsats for det fælles gode. Som en gulerod tilbød vi, at man uforpligtende og uden udgift kunne deltage som observatør i Pårup. Desværre udløste dette initiativ kun en reaktion fra to interesserede medlemmer og tak til jer, men det var jo slet ikke nok til at dække behovet. Og når man ingen vegne kommer med guleroden, må man jo bruge pisken. Ovennævnte brev til medlemmerne indeholdt da også følgende afsnit: Hvis ikke stifterne selv kan stille med det fornødne antal TR er, er der kun FPO s sekretariat til at varetage de nødvendige funktioner. Dette kan under ingen omstændigheder ske uden en udvidelse af bemandingen hvilket ikke kan ske uden en mærkbar stigning i kontingentet. Lad os håbe, det ikke bliver nødvendigt. Men det blev det altså! Derfor har bestyrelsen pr. 1. februar som en prøveordning ansat PO Carsten Madsen i en lille deltidsstilling i sekretariatet til delvis varetagelse af FPO s opgaver i de ovennævnte stifter i samarbejde med sekretariatsleder John Poulsen og de tilbageværende tillidsrepræsentanter. Tag godt imod ham! Det er således ikke meningen, at denne ordning skal erstatte eller overflødiggøre den nuværende TR-ordning, men at tillidsrepræsentanterne skal kunne aflastes fra de mere tekniske opgaver som f.eks. lokale lønforhandlinger og i stedet koncentrere sig om vejledning og rådgivning i forbindelse med arbejdsmiljø og forebyggelse og løsning af konflikter på arbejdspladsen. På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge forslag om en kontingentstigning med baggrund i ovennævnte ansættelse. Ligeledes vil bestyrelsen sondere stemningen for at permanent-gøre ordningen og eventuelt med tiden udvide den til andre stifter med yderligere ansættelser. 86 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD LØNSEDLER FOLKEKIRKENS ANSATTE FÅR ELEKTRONISKE LØNSEDLER Fra april afskaffes lønsedler på papir for alle ansatte i Folkekirken. I stedet kommer besked om løn i den personlige elektroniske postboks. En del FPO-medlemmer har formentlig allerede opdaget, at deres lønsedler nu bliver Rex, understreger, at alle ansatte stadig får ud- Specialkonsulent i Kirkeministeriet, Rasmus sendt elektronisk i e-boks. Fra januar-lønnen betalt deres løn, selv om de endnu ikke har oprettet deres e-boks. Lønnen vil på helt normal for 2011 fik alle Folkekirkens bagudlønnede, blandt andre overenskomstansatte organister, vis være til disposition på kontoen på det sædvanlige tidspunkt. Menighedsrådet vil også deres lønsedler elektronisk i e-boks. Forudlønnede, blandt andre tjenestemandsansatte fortsat få kopier af de ansattes lønsedler sammen med de øvrige organister, fulgte efter med februar-lønnen. lønbilag. I en overgangsperiode på de første tre måneder af 2011 får man dog begge dele. Alle ansatte modtager også den sædvanlige lønseddel på papir, men fra april 2011 er det slut. dorte ANNONCE Hver medarbejder skal derfor snarest oprette sig som e-boks bruger for at kunne se sin lønseddel og evt. printe den ud fra e-boks. Det koster ikke noget at oprette e-boks og alle kan gøre det. På er beskrevet, hvordan man gør. e-boks er en sikker elektronisk postboks, hvor man kan modtage og opbevare de dokumenter, man normalt modtager med posten. e- Boks er tilknyttet ens cpr-nummer og følger én, uanset om man flytter eller skifter adresse. PO-bladet 101 SIDE SIDE SIDE 101 KENN THERKELSEN Uddannelse af både nuværende og kommende organister er en vigtig sag for den fynske organist og kasserer i FPO s bestyrelse. POUL RAABY Nye melodier til 54 mindre kendte salmer er komponeret af Poul Raaby. Nodesamlingen anmeldes. ELEKTRONISKE LØNSEDLER sendes fremover ud til alle organister via e-boks. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Brahetrolleborg Kirke er en af de tre kirker, FPO-bestyrelsesmedlem Kenn Therkelsen er organist i. Foto: Dorte Skovgaard Wihre. PO-bladet 87

4

5

6 KENN THERKELSEN MUSIKKEN NED I FØDDERNE På Bornholm fik Kenn Therkelsen smag for at fordele musikken mellem hænder og fødder, og ønsket om nye faglige udfordringer førte ham siden til Sydfyn. Som bestyrelsesmedlem i FPO sidder han på pengekassen og brænder for uddannelse og efteruddannelse af medlemmerne. Af Dorte Skovgaard Wihre Som konservatorieuddannet i klaver og korog ensembleledelse var Kenn Therkelsen glad for at undervise eleverne på den kommunale musikskole og på kirkemusikskolen i Rønne. Men det gav ham ikke meget lejlighed til at spille selv, og det savnede han. Det gik for alvor op for ham, da han en aften i 1994 var til koncert i Skt. Nikolai Kirke i Rønne og her hørte kirkens organist, Flemming Dreisig, spille Widors 5. orgelsymfoni. Orglet brusede netop som et helt symfoniorkester. Det gav en helt utrolig klang, og jeg tænkte Hold da op; kan man virkelig spille sådan på et orgel! siger Kenn Therkelsen. Og dermed var beslutningen truffet. Kenn Therkelsen ville være organist. Og hvad var mere naturligt end at søge ind på PO-uddannelsen på kirkemusikskolen, hvor han i forvejen underviste. Skolen er i dag en filial af Sjællands Kirkemusikskole, men var før af historiske årsager administreret fra Vestervig. PO FREM FOR KONSERVATORIET I dag er Kenn Therkelsen PO i Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge kirker på Sydfyn, tilllidsrepræsentant og medlem af FPO s bestyrelse, hvor han er kasserer. Men tilbage til klippeøen midt i 90 erne ville nogen måske mene, at med en konservatorieuddannelse i klaver var det naturligt også at søge optagelse på konservatoriet for at blive organist. Men eftersom Kenn Therkelsen ger- 90 PO-bladet

7 KENN THERKELSEN ne ville have job på Bornholm, var det mere relevant at blive PO. Det gav bedre muligheder for at få en stilling, eftersom der kun findes en enkelt DOKSstilling på Bornholm, nemlig i Skt. Nikolai Kirke mod fem PO-stillinger fordelt på flere bornholmske kirker, siger Kenn Therkelsen, der oplevede det som en meget stor omvæltning at lære at spille orgel, selv om han var en erfaren pianist. Jeg var vant til at have musikken i hænderne, og nu skulle jeg fordele den mellem hænder og fødder. Under PO-uddannelsen havde Kenn Therkelsen vikariater på klippeøen og som næsten færdiguddannet blev han assistent for Flemming Dreisig, som jo var årsag til, at Kenn Therkelsen tabte sit musikhjerte til orglet. Den midlertidige assistentstilling blev desværre ikke forlænget efter et år, men så fik han fast job i Bodilsker Kirke, hvor han blev i syv år. Han var meget glad for jobbet og havde et fint samarbejde med præst og menighedsråd, som var positive overfor udvikling og nye ideer, og Kenn Therkelsen fik lov at efteruddanne sig løbende. Hvis man ikke efteruddanner sig og får nye input, er vejen til at gå i stå brolagt. Det havde dog også den bagside, at han stiftede bekendtskab med musikalske udfordringer, som ikke var mulige at gennemføre på orglet med syv stemmer og et manual i Bodilsker. Så det blev efterhånden tid til at se sig om efter et job med udviklingsmuligheder. Jeg var bestemt ikke ked af at være på Bornholm, men mere faglig udvikling kræver, at man flytter sig fra øen, og jeg kunne mærke, at jeg gerne ville noget mere. SOMMERFERIEAFLØSER De sidste år i Bodilsker havde Kenn Therkelsen da også luftet karrieren udenfor øen i Østersøen. En norsk kollega havde foreslået ham, at de byttede kirker i en sommerferie, så de fungerede i tre uger som organister hos hinanden. PO-bladet 91

8 KENN THERKELSEN Samme idé ville Kenn Therkelsen forsøge sig med i Danmark, og via FPOs medlemsliste kontaktede han kolleger, hvor han gerne ville være sommerferievikar. Især Fyn havde Kenn Therkelsens interesse, da han har en del familie der. Daværende organist i Brahetrolleborg Kirke, Ida Howalt Jensen, var positiv overfor hans forslag om at bytte kirker. Hun havde dog andre ferieplaner det år, så Kenn Therkelsen brugte i stedet sin sommerferie som vikar i Brahetrolleborg Kirke, men året efter byttede han job med Ida Howalt Jensen. Her skulle jeg spille på et noget større orgel og havde dermed også muligheden for det større repertoire, som jeg havde fået kendskab til via min efteruddannelse. Året efter var stillingen i Brahetrolleborg og Krarup og Øster Hæsinge pludselig slået op i PO-bladet, fordi Ida Howalt havde fået nyt job i Svendborg. Den stilling måtte jo søges. Og stillingen blev hans i 2008, så det blev afsked med klippeøen og et foreløbigt weekendægteskab med Kenns mand, Jan, der stadig er gymnasielærer på Bornholm, og hvis job i sin tid bragte Kenn Therkelsen til øen. I lidt over to år har Kenn Therkelsen sat stor pris på både større spillemæssige udfordringer på orglet i Brahetrolleborg og med de gode muligheder for samarbejde om musikarrangementer mellem de fynske sogne. FAGLIGT FÆLLESSKAB For Kenn Therkelsen har spørgsmålet om faglig organisering aldrig været til diskussion. Fagbevægelsen har altid været en helt naturlig ting for mig, og jeg kan ikke forstå, at man ikke er medlem, og vil undvære det faglige fællesskab. Derfor tog han også som organist på Bornholm til de årlige PO-stævner 92 PO-bladet

9 KENN THERKELSEN for at møde kolleger fra hele landet, ligesom det heller ikke var svært at sige ja, da han blev spurgt, om han ville være tillidsrepræsentant på Bornholm, hvor der var brug for lokale folk til at tage sig af hverdagens problemer. Som Anders (Thorup, red.) sagde: Først og fremmest skal man have lyst til at lægge øre til kollegers problemer og prøve at løse dem og ellers vide, at man kan hente hjælp i FPO. Og da formanden i 2009 spurgte, om Kenn Therkelsen ikke også havde lyst til at blive medlem af FPO s bestyrelse og siden funktionen som kasserer, sprang han igen til. Posten som kasserer efter Preben Berg overtog jeg ikke uden betænkelighed, da det er nogle store sko at udfylde, men heldigvis er der også her god hjælp at hente i sekretariatet og hos ekstern revisor. Desuden har jeg selvfølgelig også spurgt Preben, hvad vi plejer at gøre i de enkelte situationer, så jeg håber da at jeg kommer nogenlunde helskindet gennem det første år, selvom jeg ikke har nogen egentlig baggrund indenfor regnskabsvæsen selv. I bestyrelsen er han særlig optaget af PO ernes uddannelse og efteruddannelse. Han kender jo betydningen af efteruddannelse og mener, at alle PO er bør have mulighed for at dygtiggøre sig ved siden af det daglige arbejde. Det kræver naturligvis økonomiske midler, men det handler også om menighedsrådenes vilje, og den er bestemt ikke til stede alle steder. Det hænger nok også sammen med, at en del menighedsråd mangler fantasi til, hvad de kan bruge deres organist til udover at spille på orglet et par gange om ugen. Her kan MUSsamtalen være en løftestang. Rekruttering til organistfaget er også noget, der interesserer Kenn Therkelsen, og det har han indflydelse på via sit hverv som bestyrelsesmedlem i Sjællands Kirkemusikskole, hvor man for nylig afholdt visionsdag for at diskutere, hvordan man tiltrækker flere unge til kirkemusikken og dermed også til arbejdet i folkekirken. Jeg kan godt være bekymret for, om det kan blive svært at tiltrække organister til landsognene i fremtiden, fordi arbejde her vil opfattes som noget midlertidigt for unge, indtil der viser sig noget bedre, fx i byerne. Derfor er det noget, vi må have fokus på også som organisationer. Kenn Therkelsen Født i 1963 Uddannet på konservatoriet i klaver og kor- og ensembleledelse og PO. Ansat i Brahetrolleborg, Krarup og Øster-Hæsinge Sogne Bor i Odense Gift med Jan PO-bladet 93

10 Grarup og Bech Gospel, Jazz & Blues

11 VIOLIN og ORGEL Jochen Brusch Tlf Sven-Ingvart Mikkelsen Tlf Duoen tilbyder berigende og intense musikoplevelser med for eksempel: - Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel - Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker - Joseph Haydn: De syv ord på korset - Smuk og meditativ musik til passionstiden, gerne i samarbejde med kirkens præst - Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone, fanget i poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard - Retro Rock - Procol Harum, Led Zeppelin og Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer af Sven-Ingvart Mikkelsen ANNONCER

12 ANMELDELSE SANGBARE OG OPFINDSOMME Af Henriette Hoppe Supplement til koralbog til den danske salmebog 2003, 54 nye melodier af Poul Raaby. Udgivet på eget forlag. 248,- kr. Købes via 96 PO-bladet

13 ANMELDELSE Poul Raaby har skrevet 54 melodier til tekster i salmebogen og udgivet dem på eget forlag. I sit forord fortæller han, at han har ønsket at skrive nogle melodier, der var mere sangbare og knap så tunge som visse af koralbogens og samtidig skrive nye til nogle af de salmer, der ikke har deres egen. Det er en usædvanlig flot udgivelse, i stift bind i rigtig god kvalitet, der, når man slår op på en side, bare bliver stående på nodepulten. Noderne er letlæselige, og alt virker gennemarbejdet. Man mærker, at Poul Raaby er sanger, melodierne er både sangbare og ganske opfindsomme. Han griber sjældent til gentagelser, men ved hjælp af sekvenser bliver stoffet nærmest leget ind. Karakteren er ofte viseagtig, sommetider let rytmisk uden at blive for avanceret. De fleste virker umiddelbart egnede til fællessang (hvad ikke alle nye salmemelodier er). Enkelte ligger lidt dybere, end jeg bryder mig om, men kan man transponere ned, kan man vel også transponere op. En enkelt har sammenfald med en ældre kanon, men ellers er de ikke uoriginale. Samlingens svaghed er stilen og harmoniseringen. Mange af melodierne er rigtig gode, om end jeg ikke altid synes, de rammer tekstens udtryk. Det skyldes muligvis menneskets konservative natur, for ofte kan en ny melodi give teksten en anden vinkel, hvis man tager den til sig med åbent sind. Men umiddelbart finder jeg at stilelementerne, både hvad angår melodi og harmonisering, falder lidt over hinanden, der kan sagtens forekomme synkoper, blå toner og dvælende afslutninger i samme melodi. En hel del melodistof minder ganske meget om det, laubianerne kæmpede indædt mod i årtier. Harmoniseringen er varieret, (dog har flere mol-melodier gjort brug af nøjagtig samme vending), men her er der som ved melodistoffet stilmæssig uro, og af og til bliver den harmoniske spænding opløst på en mildest talt uventet måde. Jeg kan af de melodier, der fremkommer som både klaver- og orgelsatser, se, at Jan Thor Callesen, der har arrangeret for orgel, har været ret tro mod Poul Raabys ideer. Der er (næsten) ingen formelle koralharmoniseringsfejl, men som erfaren melodisnedker føler jeg mig generet af en mangel på sammenhæng over længere stræk, og jeg vil nok ikke kunne dy mig for at pille lidt ved harmoniseringen, hvis jeg skulle introducere melodierne for den syngende menighed eller koret. Man må i øvrigt kalde det en notationsmæssig mærkværdighed, når flere af salmerne f.eks. 467 Du er vor skat.. er noteret som 4/4, men tydeligt fornemmes som 3/4, 3/2 eller vekslende taktarter. Alt i alt er det et imponerende stykke arbejde, Raaby og Callesen har præsteret, og samlingen kan sagtens bruges til det, den kalder sig: Supplement til koralbogen. Min favorit er samlingens sidste Nu skrider dagen under med en letflydende, mild melodi, ren feel good til aftensangen. Om melodierne har madpakke med til en længere rejse, vil vise sig, musik skrives i nutiden og lever i eftertiden. Hvis madpakken er der, skal de nok komme frem. PO-bladet 97

14 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

15 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

16 121 udbydere med 319 koncertforslag Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 750 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk 6

17 LØNSEDLER FOLKEKIRKENS ANSATTE FÅR ELEKTRONISKE LØNSEDLER Fra april afskaffes lønsedler på papir for alle ansatte i Folkekirken. I stedet kommer besked om løn i den personlige elektroniske postboks. En del FPO-medlemmer har formentlig allerede opdaget, at deres lønsedler nu bliver sendt elektronisk i e-boks. Fra januar-lønnen for 2011 fik alle Folkekirkens bagudlønnede, blandt andre overenskomstansatte organister, deres lønsedler elektronisk i e-boks. Forudlønnede, blandt andre tjenestemandsansatte organister, fulgte efter med februar-lønnen. Specialkonsulent i Kirkeministeriet, Rasmus Rex, understreger, at alle ansatte stadig får udbetalt deres løn, selv om de endnu ikke har oprettet deres e-boks. Lønnen vil på helt normal vis være til disposition på kontoen på det sædvanlige tidspunkt. Menighedsrådet vil også fortsat få kopier af de ansattes lønsedler sammen med de øvrige lønbilag. I en overgangsperiode på de første tre måneder af 2011 får man dog begge dele. Alle ansatte modtager også den sædvanlige lønseddel på papir, men fra april 2011 er det slut. dorte ANNONCE Hver medarbejder skal derfor snarest oprette sig som e-boks bruger for at kunne se sin lønseddel og evt. printe den ud fra e-boks. Det koster ikke noget at oprette e-boks og alle kan gøre det. På er beskrevet, hvordan man gør. e-boks er en sikker elektronisk postboks, hvor man kan modtage og opbevare de dokumenter, man normalt modtager med posten. e- Boks er tilknyttet ens cpr-nummer og følger én, uanset om man flytter eller skifter adresse. PO-bladet 101

18 NY MEDARBEJDER FPO S SEKRETARIAT ANSÆTTER FAGLIG KONSULENT FPO har ansat Carsten Bech Madsen som deltidsansat faglig konsulent. Han er selv PO, uddannet folkeskolelærer og underviser i it. Af Dorte Skovgaard Wihre Der er nok at tage fat på, lyder Carsten Bech Madsens vurdering af den opgave, han er blevet ansat til i FPO s sekretariat. Han skal primært assistere tillidsrepræsentanterne på Fyn, Sjælland og Sydjylland med opgaver som fx lokale lønforhandlinger og andre overenskomstspørgsmål. Det vil ske i tæt samarbejde med sekretariatet, og omfanget er aftalt til i gennemsnit en arbejdsdag om ugen. Der er stadig mange udfordringer med den nye overenskomst og ny løn, som jeg forhåbentlig kan være med til at udrede. Overenskomsten er faktisk ikke så tosset, men begge parter skal følge den, siger Carsten Bech Madsen, der ser frem til at samarbejde med både sekretariat og tillidsrepræsentanter. Selv er han uddannet PO fra 1996, men har spillet orgel siden Carsten Bech Madsen er 57 år, er gift og bor i Ullerslev på Østfyn og har været organist i mange kirker på Fyn. Han har haft fire fastansættelser, men i øjeblikket er han vikar rundt omkring. Jeg er ikke organist-nørd, for jeg har altid kombineret organistarbejdet med et andet erhverv, så jeg har haft op til 50 procent-stillinger. Som uddannet lærer underviste jeg i folkeskolen i mange år, men siden midt i 90 erne har jeg været beskæftiget med it ved siden af organistjobbet, tilføjer Carsten Bech Madsen. I første omgang var det i et firma med itadministration og i dag underviser han primært voksne i it, i øjeblikket på Tietgenskolen i Odense. Carsten Bech Madsen arbejder som udgangspunkt hjemmefra og kan kontaktes på telefon: (fastnet) / (mobil) og mailadresse: eller via FPO s sekretariat. Læs mere om sekretariatets opprioritering i præludiet skrevet af formand Anders Thorup på side 86 i dette blad. 102 PO-bladet

19 PO-STÆVNE WORKSHOPS SPÆNDER VIDT På PO-stævnet i maj i Randers bliver der rig mulighed for at lære nyt både om overenskomst, korklang og orgelrepertoire. Af Dorte Skovgaard Wihre Der bliver tre workshops at vælge imellem på PO-stævnet den maj i Randers. Nedenfor kan du læse lidt om, hvordan oplægsholderne selv har beskrevet deres workshop. 1. KEND DIN OVERENSKOMST, v/sekretariatsleder John Poulsen, FPO Til indledning gennemgås nogle af de mest typiske faldgruber og oversete muligheder i overenskomsten. Derefter har deltagerne mulighed for at spørge, og det kan fx være om plustid, diverse tillæg, stillingsoptælling, månedsplaner og meget andet i overenskomsten. I mange sogne sker der fejl, fordi hverken menighedsråd eller organist er sikre på, hvordan det nu lige forholder sig. Jo bedre du selv er inde i overenskomsten, jo nemmere kan du sikre dig, at menighedsrådet får enderne rigtigt på plads. 2. KORKLANG OG METODIK v/domkantor Carsten Seyer-Hansen, Aarhus Domkirke Inspiration til korarbejdet - repertoire, indstudering, korklang og direktion. Hvordan opnår jeg som dirigent dét nødvendige overblik over en sats, som sætter mig i stand til at formidle et klart musikalske budskab under prøver og koncert? Med udgangspunkt i et udvalg af enklere korsatser diskuteres ovenstående emner. Forskellige tekniske og musikalske løsninger og idéer afprøves i praksis. Carsten Seyer- Hansen har undervist i kordirektion på Det Jyske Musikkonservatorium siden 1998 og blev i 2003 ansat som kantor ved Århus Domkirke. 3. DET TIDSSVARENDE LITURGISKE ORGELSPIL v/organist Lars Rosenlund Nørremark Vi står i en brydningstid, hvor fokus stille og roligt flyttes fra orglet som liturgisk bærende instrument til andre instrumenter, og nye musikformer vinder indpas. Vi er på mange måder nødt til i et vist omfang at genopfinde orglet som en aktiv medspiller i gudstjenesten, hvis vi vil bevare instrumentet og dets musikalske placering. Vi må komme menigheden i møde uden at gå på kompromis med kvalitet og tradition. I workshoppen præsenteres forskellige former for orgelmusik til forskellige gudstjenester med fokus på indsigt, refleksion og eftertanke, og der bliver slået et slag for improvisation som en vigtig faktor for at skabe et homogent musikalsk udtryk i en liturgisk sammenhæng. Grundpointen er, at alle kan lave god kirkemusik, og det er tilmed en forpligtelse! PO-bladet 103

20 INDKALDELSE FPO S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen af Præliminære Organister TIRSDAG DEN 24. MAJ KL på Scandic Hotel Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg af suppleanter 5. Regnskabet til godkendelse 6. Fastsættelse af kontingent, genindtrædelsesgebyr 7. Vedtægtsændringer jf. 12 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer sendes ud med PO-bladet i april måned 8. Indkomne forslag skal være FPO s sekretariat i hænde senest den 15. marts 9. Eventuelt VALG TIL BESTYRELSEN I henhold til vedtægternes 6 meddeles det, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer Anders Thorup, Susanne Mørk-Jensen og Poul Mørk-Hansen er på valg. Bestyrelsen genopstiller Anders Thorup, Susanne Mørk-Jensen og Poul Mørk-Hansen som kandidater til bestyrelsen. Som suppleanter foreslår bestyrelsen Anne Lise Quorning, Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker i Aarhus Stift, og Nils Henrik Wyke, Gullestrup Kirke i Viborg Stift. Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet, Kløvervej 28A, 7190 Billund, senest den 15. marts Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere. 104 PO-bladet

21 TILMELDING TIL PO-STÆVNE TILMELDINGEN FPO STÆVNE Tilmelding sker nemmest på eller sendes til sekretariatet. Skal være sekretariatet i hænde senest torsdag d. 31. marts herefter får du tilsendt et girokort. Deltagerliste følger først i maj PÅ HOTEL SCANDIC KONGENS EGE I RANDERS d maj 2011

22 TILMELDING TIL PO-STÆVNE SØNDAG Fra kl Kl Kl Kl MANDAG Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl TIRSDAG Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl ONSDAG Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst til hotellet Middag Koncert med Mads Granum Kvintet i Enghøj Kirke Nachspiel på hotellet Morgenmad Bustur til Mariager Fortælling om kirkens historie og orglets tilblivelse af Michael Ustrup Koncert ved Mikael Ustrup, organist ved Mariager Kirke Frokost på Landgangen i Mariager Bustur omkring fjorden. Sognepræst Paul Christian Arnbak er guide og fortæller om de flotteste steder. Kaffe på hotellet i Randers Herefter mulighed for at kigge noder. Middag Workshop 1. Kend din overenskomst v. John Poulsen, sekretariatsleder for FPO 2. Orgelrepertoire ved Lars Nørremark, organist og underviser på Det Jyske Musikkonservatorium, Århus 3. Korklang og metodik ved Carsten Seyer Hansen, Domkantor ved Aarhus Domkirke og underviser på Det Jyske Musikkonservatorium. Nachspiel på hotellet Morgenmad Morgensang ved Carsten Seyer Hansen Workshop (som mandag aften) Frokost Nyt fra Kirkeministeriet Generalforsamling Festmiddag Morgenmad Morgensang Hans Dammeyer Medlemmernes spørgetime v. John Poulsen Frokost (husk separat tilmelding til frokosten) Afrejse Nodeudstilling fra nodeforlaget DanMus v. Bent Påske

23 TILMELDING TILMELDING TIL PO-STÆVNE til FPO-stævnet 2011 på Hotel Scandic Kongens Ege, Randers Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers, tlf www. Scandichotels.com Søndag d. 22. maj kl onsdag d. 25. maj kl Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning (enkeltvær.) kr ,- Ved tilmelding efter 1. april er prisen kr ,- Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og uden overnatning kr ,- Ved tilmelding efter 1. april er prisen kr ,- Vil gerne bo i dobbeltværelse sammen med kr ,- Ved tilmelding efter 1. april er prisen kr ,- Vil gerne have frokost onsdag d. 25. maj (kr. 150,-) Kan ikke deltage i hele stævneforløbet, men kun dag kl. til dag kl. (Her skal ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher din tilstedeværelse på stævnet, da der fra hotellets side er giveten fast pakkepris på hele stævnet). Ønske om særlige kosthensyn: Ønske om ikke-ryger værelse Medbringer bil og kan hjælpe med transport til koncerten i Enghøj Kirke med plads til passagerer. Prioriteret tilmelding til workshops (mandag aften med fortsættelse tirsdag formiddag) Workshop 1: Kend din overenskomst v. John Poulsen (min prioritet nr. ) Workshop 2: Orgelrepertoire v. Lars Nørremark (min prioritet nr. ) Workshop 3: Korklang og metodik v. Carsten Seyer-Hansen... (min prioritet nr. ) Navn: Adresse: TILMELDINGEN Postnr./by: skal være sekretariatet i hænde senest Kirke(r): torsdag d. 31. marts herefter får du tilsendt Dato: et girokort. Deltagerliste følger først i maj Underskrift

24 TILMELDING TIL PO-STÆVNE HUSK PORTO TIL FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO KLØVERVEJ 28 A 7190 BILLUND

25 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende

26 Orglet i Gamtofte Kirke 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Orglet er fl yttet fra Mariager Kirke BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

27

28 KONCERT tilbydes PRIMÆRT MED NORDISK A CAPPELLA MUSIK Korleder & organist Erling Lindgren CD udgivelser Over Jylland, Decembernat, Kor på Kanten, 2010 NY CD KOR PÅ KANTEN LEMVIG KAMMERKOR KONTAKT Erling Lindgren T: M: E: W: lemvigkammerkor.dk HONORAR kr , alt inkl.

29 OPRÅB NY MESSE TIL KLIMAOPRÅB I slutningen af marts uropføres ny dansk messe, som er skrevet til den verdensomspændende klima-kampagne Earth Hour. Af Dorte Skovgaard Wihre Earth Hour er en klimaevent arrangeret af WWF Verdensnaturfonden, som indebærer, at millioner af mennesker verden over slukker lyset i en time for at signalere behovet for en indsats mod klimaforandringerne. I Danmark er det i år den 26. marts kl Dette års event markeres af en ny messe Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed en messe til det skabte med tekst af forfatter Ursula Andkjær Olsen og musik af komponist Christian Hildebrandt. Værket er skrevet for voksenkor, fire messingblæsere og orgel. Christian Hildebrandt har stor erfaring med kirkemusik og har skrevet mange korværker, mens det er første gang, Ursula Andkjær Olsen skriver tekst til en messe. Det var en stor opgave at få lov at skrive til kirkens rituelle rum. Jeg har brugt de latinske tekster fra romermessen, og så at sige lavet nye tekstlige omgivelser at synge de gamle ord fra, siger Ursula Andkjær Olsen. Vesterbro Bykirke, som er et samarbejde mellem den københavnske bydels otte folkekirker, har taget initiativ til den nye messe, og Den Folkekirkelige Udviklingsfond har støttet med kr. Messen uropføres i Enghave Kirke torsdag d. 24. marts 2011.

30 Vi har nu holdt lønkontofest i et år og festen fortsætter Tag del i succesen få Danmarks højeste rente I samarbejde med FPO introducerede vi for et år siden Danmarks suverænt højeste rente på lønkontoen. Det er blevet en kæmpe succes, og du kan også være med. Er du medlem af FPO, og samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar, kan du med LSBprivat Løn få hele 5 % i rente på de første kr. og 0,25 % på resten. Rentesatserne er variable og gælder pr. 8. november Du får LSBprivat Løn på baggrund af en almindelig kreditvurdering. En bank, du kan stole på Lån & Spar er en personlig bank, der tager udgangspunkt i dine behov. Vi holder, hvad vi lover og er bundsolide. I en stor undersøgelse* er vi for nyligblevet kåret til en af landets bedst drevne banker. Det er nemt at skifte til Lån & Spar Online: Klik ind på co10bank.dk På forsiden vælger du Book et møde, så bliver du kontaktet. Ring: Ring på og aftal tid til et personligt eller telefonisk møde. Velkommen til lønkontofest velkommen i Lån & Spar. d. 20/

31 Hansted Kirke Aalborg Stift 13 stemmer Hovedværk, Svelleværk, Pedal Arkitekt: Øjvind Jørgensen, Arkinord MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

32 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

33 OPRÅB FPO S VIKARSATS IGEN, IGEN! Udmeldingen af en anbefalet vikarsats fra FPO og ikke mindst de anbefalinger, der fulgte med har givet anledning til mange henvendelser til foreningen. Lad mig prøve at besvare nogle af spørgsmålene og (forhåbentlig) tydeliggøre anbefalingerne i januarbladet: ANBEFALING a) Vikarhonoreringen er til fri forhandling mellem vikar og menighedsråd. b) PO-organister bør ved forhandlingen tage udgangspunkt i en dagsats på 1410 kr. c) Dagsatsen repræsenterer prisen for 1 dags (godt 7 timers) PO-arbejde. d) Det anbefales, at man ikke regner i mindre enheder end ½ dag. e) Indgå altid en skriftlig aftale inden vikarieringen. FPO s (manglende) vikarsatser har, så længe jeg kan huske, været et fast diskussionsemne på foreningens generalforsamlinger. Mon ikke det også vil være sådan i år, men dog nu med det ændrede grundlag, at der nu er udmeldt en (og kun én!) vejledende sats. Vi tales ved i Randers. Anders Thorup Formand for FPO EKSEMPLER gudstjeneste - 1 dag enkeltstående kirkelig handling - ½ dag to gudstjenester - 1½ eller 2 dage rådighed i en uge - 5 dage (kvoteret!) PO-bladet 113

34 STILLINGSANNONCER VILKÅR FOR... BESÆTTELSE AF ORGANISTSTILLINGER Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/ LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra FPO s hjemmeside eller fra IT-skrivebordet. 114 PO-bladet

35 STILLINGSANNONCER Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til FPO s lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til FPO s sekretariat. ANSÆTTELSESVILKÅR Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr ): Basisløn (kvoteret) Trin 1 kr ,60 Trin 2 kr ,20 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr , kirker kr ,06 4 eller flere kirker kr ,70 LOKALT AFTALTE TILLÆG Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af FPO. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. TJENESTEMÆND Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr ): Lønramme 23-26: Med et rådighedstillæg på kr ,44. Lønramme 20: Med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44. Lønramme 19: Med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44. PO-bladet 115

36 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK KIRKER, SILKEBORG PROVSTI, ÅRHUS STIFT Stillingen som 2. organist er på 30 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. Stillingen omfatter almindelig organistarbejde, gudstjenester, kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester, planlægning og afvikling af kirkekoncerter, deltagelse ved/i konfirmandundervisning, menighedsmøder samt ledelse af spirekor og børne- ungdomskor. VI SØGER en organist, som også er en dygtig pianist, der mestrer musikalsk bredde. Du skal have vilje og lyst til samarbejde med første organisten, præster og andre medarbejdere samt menighedsrådet. Menighedsrådet lægger stor vægt på arbejdet med børnekor og samarbejdet med skolen. Sejs-Svejbæk kirke er en kirke fra 1989 og med et orgel fra P. Bruhn og Søn på 18 stemmer. Der er flygel til rådighed i kirken. Linå kirke er en middelalderkirke med et orgel fra Marcussen og Søn på 16 stemmer fra Organistarbejdet sker i fælles planlægning med hovedorganisten. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. ANSØGNINGSFRISTEN er den 22. marts YDERLIGERE OPLYSNINGER hos hovedorganist Christian Holdensen, tlf / , formanden for Sejs-Svejbæk menighedsråd Flemming Østergaard, tlf eller formanden for Linå menighedsråd Lars Horsholt Pedersen, tlf ANSØGNING SENDES TIL Sejs-Svejbæk menighedsråd ved Flemming Østergaard, Lynggårdsvej 24, Svejbæk, 8600 Silkeborg. Forventet ansættelsessamtaler efter prøvespil den 29/3 eller 31/3 116 PO-bladet

37 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED VEJSTRUP, HEJLS OG TAPS KIRKER, KOLDING PROVSTI, HADERSLEV STIFT Stillingen er på 31 timer pr. uge og ønskes besat snarest muligt. Ansøgere skal have bestået Præliminær Orgelprøve eller have tilsvarende uddannelse i udlandet. Ved Taps Kirke afholdes kun gudstjeneste hver anden søndag. Til stillingen er der tilsluttet børnekor og korskole. Der arrangeres ca. 4 årlige koncerter. Embedet som organist ved de ovennævnte kirker er en del af et kirkeligt miljø, der er præget af nærhed og samarbejdsvilje og vilje til nytænkning. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. Reglerne om indhentelse af børneattest vil finde anvendelse ved ansættelse i stillingen. ANSØGNINGEN skal være formand Gunnar M. Krag, Trappendalvej 29, 6094 Hejls, tlf , i hænde senest den 19. marts 2011 kl evt. pr. til: NÆRMERE OPLYSNING om stillingen og stillingsbeskrivelse kan fås hos kirkeværge Astrid Dinesen, Engvej 19, 6094 Hejls tlf , PO-bladet 117

38 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED HESSELAGER KIRKE, SVENDBORG PROVSTI, FYENS STIFT Hesselager menighedsråd søger organist til tiltrædelse den 1. april Stillingen er på 8 timer ugentligt og indbefatter ca.95 tjenester årligt incl. plejehjemsgudstjenester ved Hesselager Plejehjem. Der er imidlertid mulighed for at udvide stillingen til også at omfatte babysalmesang, deltagelse ved konfirmandundervisning, voksenkor, medvirken ved rytmisk kor samt tilrettelæggelse af kirkekoncerter. Hesselager kirkesogn er på ca medlemmer. VI FORVENTER AT EN NY ORGANIST VIL arbejde med at videreudvikle musiklivet i kirke og menighed indgå aktivt i det gode samarbejde med kirkens øvrige ansatte LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på ANSØGNINGSFRISTEN udløber tirsdag den 15. marts 2011 ANSØGNINGEN BEDES SENDT TIL: Formand Ellen Egedorf, Sunderupvej 3, 5874 Hesselager, tlf , mobil , YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til formanden eller kontaktperson Elsebet Bjørn Poulsen, tlf PO-bladet

39 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED KIRKEN I HINNERUP GRUNDFØR, HALDUM OG VITTEN KIRKER FAVRSKOV PROVSTI, ÅRHUS STIFT Stillingen som den ene af Grundfør, Haldum og Vitten kirkers organister er ledig fra den 1. marts Organisten har - i tæt samarbejde med den ledende organist tjeneste ved alle tre kirker samt i sognegård og på plejehjem. Der er et meget aktivt og varieret kirkeliv i Hinnerup, som er kendetegnet ved mange børn og mange ældre. VI KAN TILBYDE en attraktiv, spændende og udfordrende stilling i et stort pastorat med engagerede, fleksible, samarbejdsvillige og dygtige medarbejdere. Vi har et moderne og aktivt menighedsråd, en ny sognegård og nye kontorer på vej. Læs mere om arbejdsopgaver og stillingsstørrelse i stillingsannoncen på og LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. STILLINGEN ØNSKES BESAT DEN 1. MAJ ANSØGNING STILES TIL kontaktpersonen, Hinnerup menighedsråd, Ådalsvej 8, 8382 Hinnerup, og skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. marts kl EVT. SPØRGSMÅL til stillingsopslaget eller ønske om besøg: Næstformand Kaj Ove Højgaard, tlf eller organist Birgitte Hyldgaard Rathje,: ANSÆTTELSESSAMTALER finder sted den 24. og 25. marts PO-bladet 119

40 STILLINGSANNONCER ORGANIST VED JEBJERG OG LYBY KIRKER, SALLING PROVSTI, VIBORG STIFT Stillingen er på 26 timer ugentligt fordelt på vore 2 kirker og plejecenter. Herudover indebærer stillingen medvirken ved nogle af vores arrangementer. LIDT OM OS: - vi er små men levende sogne med et aktivt foreningsliv og kirkeliv, - vi har en lang tradition for forskellige gudstjenester: højmesser og anderledes gudstjenester, - der er et godt samarbejde mellem de ansatte, menighedsrådet og præsten. VI ØNSKER OS: - en engageret organist, - en organist, der vil indgå i vores traditioner, og som er åben over for nye tiltag. - en organist som vil være med til at starte et børnekor op med mange sangglade børn, vi har på den lokale skole hvor man synger meget. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II(COII) og Danske organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at fortsætte som tjenestemand. TILTRÆDELSE SNAREST MULIGT. ANSØGNINGSFRIST mandag den 21. marts FOR MERE INFORMATION kan ringes til kontaktperson Klaus Pedersen tlf.: Eller sognepræst Toni Elisabeth Irgens Møller tlf.: ANSØGNING SENDES TIL Kontaktperson Klaus Pedersen, Jebjerggårdvej 4, Jebjerg, 7870 Roslev 120 PO-bladet

41 STILLINGSANNONCER FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR SØGER KORPRODUCENT FOR LANDSKORET! FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR (FUK) søger snarest muligt en korproducent for Landskoret. Landskoret er et elitekor bestående af dygtige ungdomssangere i FUKs mange medlemskor, og der tilstræbes et højt professionelt niveau både i og omkring koret. Koret består af ca. 40 sangere mellem 12 og 22 år. Landskoret mødes ca. 6 gange årligt på intensive øve- og koncertweekender forskellige steder i landet samt tager på en sommertur. Koret dirigeres i dag af Phillip Faber. Korproducenten udgør sammen med dirigenten korets daglige ledelse og opgaven består bl.a. i følgende: Praktisk planlægning af 6 årlige korweekender herunder aftaler med koncertsteder Planlægning af 2 årlige foresyngninger Medlemsadministration og kontaktperson for sangere og forældre Opdatering af hjemmeside og PR-arbejde Nodearkivar Kontakt til korledere og menighedsråd Korproducenten skal desuden lede FUK s landskorsudvalg, som udgøres af repræsentanter fra koret, fra korlederne, fra FUKs hovedbestyrelse samt dirigent. Udvalget mødes ca. 3 gange årligt. Producenten tænkes på lige fod med de øvrige i udvalget at bidrage til udviklingen af aktiviteter, visioner og idéer for koret. PROFIL: Vi søger en korproducent med talent for administration og praktisk planlægning, og som har kendskab til korliv og korarbejde. Korproducenten skal kunne indgå i en aktiv ledelsesmæssig sparring med dirigent, generalsekretær og landskorsudvalg omkring korets udvikling og være krumtappen i kommunikationen med sangere, forældre og koncertsteder. VI TILBYDER: Stor indflydelse på udviklingen af producentfunktionen for Landskoret og på tilrettelæggelse af eget arbejde. Det er ikke et krav at korproducenten medvirker på alle korweekender, ligesom medvirken på sommertur sker efter aftale. Der arbejdes hjemmefra, men da FUK s generalsekretariat er hjemmehørende i Aarhus vil det være en fordel, hvis der med jævne mellemrum kan placeres en arbejdsdag der. Der stilles PC og mobiltelefon til rådighed. Stillingen aflønnes med en timeløn på kr. 168 med en kvote på 20 % af et årsværk svarende til en årsløn på kr Der optjenes ferie i henhold til ferieloven. Her udover vil der være mulighed for at stillingen i perioder udvides, således at producenten tilbydes ansættelse på andre projekter i FUK-regi. ANSØGNINGSFRIST: tirsdag den 15. marts ANSØGNING SENDES PR. MAIL til Samtaler forventes afholdt i Aarhus i uge 12. FOR SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN kontakt gerne generalsekretær Maria Winther Jørgensen på tlf PO-bladet 121

42 DAGBOG OG KALENDER HUSKE SEDLEN! DAGBOG OG KALENDER NYE MEDLEMMER Henrik Skouenborg, Fjordvej 1 C 1.mf., 4800 Nykøbing Falster UDNÆVNELSER Anders B. Frederiksen ansat ved Skåde og Lyseng Kirker pr Elisabeth Juul ansat ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirker pr RUNDE FØDSELSDAGE Bente Paarup, Aabenraa, 70 år den 2. marts Kirsten Urup, Skibelund, Vejen, 75 år den 8. marts. Karen Steengaard, Støvring, 70 år den 25. marts. Tilmelding til FPO-stævne i Randers Tjek stillingsopslag på hjemmesiden der sker løbende opdatering. ANNONCER Vi mangler stadig en del -adresser så tjek om FPO har registreret de rigtige oplysninger om dig i Medlemsfortegnelsen på 122 PO-bladet

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM VIL DU HA MERE I LØN? Af Helle Zederkof, næstformand for FPO Når disse linjer læses, er en del i gang efter en god brugt ferie, andre er midt i deres ferie

Læs mere

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke)

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) KIRKEFOLDER Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) Maj 2011 Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 2 Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i

Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i Den danske folkekirke er en syngende kirke. I salmesangen møder vi som menighed hinanden og deler og oplever det Gudsord, som for den menneskelige

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth Sandbak,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Fokus på arbejdsmiljø I sidste nummer af PO-bladet var der et interview med SFs kirkeordfører Pernille Vigsø Bagge, der efterlyste en

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl. 19.00 21.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Susanne Carstensen, Karen-Margrethe Schmidt og Klaus Eisenhardt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere