Det er god SMAG at lære af fortiden. FM nyt stærkt fokusområde. Case story: DSV Road. Moduloversigt på hjemmesiden. Aventor klar med nyt udlånsmodul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er god SMAG at lære af fortiden. FM nyt stærkt fokusområde. Case story: DSV Road. Moduloversigt på hjemmesiden. Aventor klar med nyt udlånsmodul"

Transkript

1 SERVICE MANAGEMENT MAGASINET VOL. 04 / JUNI 2011 / AVENTOR A/S Det er god SMAG at lære af fortiden Moduloversigt på hjemmesiden Aventor klar med nyt udlånsmodul FM nyt stærkt fokusområde Case story: DSV Road Fest, farver, blod, sved og tårer Nyheder Cases Tips & Tricks Artikler & indlæg Trends & udvikling

2 AVENTOR SIDEN SIDST Det er god SMAG at lære af fortiden Nok havde druiderne ved Stonehenge en spektakulær vision, men den tid er forbi, hvor ressourcerne er utømmelige, når blot visionen er stor nok. Den nære fortid har mindet os om vores dødelighed og samtidig givet os alle en vigtig lektion i at handle med ansvarlig skelen til ressourceudnyttelse og effektivitet. Heldigvis oplever vi da også mange indikationer på, at 2011 bringer nye konjunkturer, øget optimisme og fornyet virkelyst med sig. I horisonten ligger uudnyttede muligheder og kilder til fornyet vækst. Vi vil gerne give vores bidrag til at fastholde og udbygge et fortsat fokus på effektivisering af arbejdsrutiner og processer med henblik på udnyttelse af disse muligheder indenfor alle relevante serviceområder. I denne udgave af SMAG, fokuserer vi derfor på hvordan du og din organisation kan effektivisere arbejdsrutiner og processer ikke bare i IT-afdelingen men også i de øvrige interne serviceafdelinger og dermed opnå endnu flere udbytter. Temaet i dette nummer har vi valgt at kalde FM, som dækker over en lang række interne servicefunktioner herunder specielt ejendomsdrift, og teknisk service. Til underbygning af temaet bringer vi en case story om DSV Road, som fortæller hvordan DSV Road med hjælp fra AD HOC FM har effektiviseret deres ejendomsafdeling og som sidegevinst bl.a. har kunnet undgå at genbesætte to stillinger efter naturlig fratrædelse. Vi håber, at artiklerne om Facility Management og resten af dette SMAG kan være en inspiration til alle om, hvordan effektivisering og optimering kan videreføres på tværs af organisatoriske skel, med AD HOC som understøttende værktøj. Et vedvarende fokus på såvel interne som eksterne serviceområder, kan nemlig være den nødvendige løftestang i arbejdet med at fastholde og udvikle forsommerens positive takter. Vi håber derfor, at I vil læse artiklerne med interesse og at magasinet endnu engang falder i god SMAG. Michael Tandrup Adm. direktør Disse områder er i flere og flere organisationer blevet et fokusområde for optimering, bedre overblik og styring og deraf forbedret service. SMAG 2

3 AD HOC MODULOVERSIGT Moduloversigt på hjemmesiden Af David Truelsen Basse Flere af vores kunder har efterspurgt muligheden for at se en liste over AD HOC s tillægsmoduler på vores hjemmeside, Ønskerne har nu båret frugt og vores hjemmeside er opdateret med en fuld moduloversigt, men også med en række spændende case stories og de seneste SMAG Inspirationsmagasiner. Så nu kan du få inspiration til en bedre brug af AD HOC når det passer dig: Se mere på På produktsiderne finder du en liste over de moduler, der relaterer sig til den enkelte løsning. 3 SMAG

4 NYT UDLÅNSMODUL Aventor klar med nyt udlånsmodul Hold nemt og enkelt styr på jeres udstyr, f.eks. projektoren, bilen, bærbare computere, reklamebannere, værktøj, borde og stole, maskiner, ja kun fantasien sætter grænser. Alt der skal bookes til udlån kan nu samles i AD HOC, med bedre overblik og ressourceudnyttelse til følge. Af David Truelsen Basse Det nye brugervenlige Udlånsmodul til AD HOC håndterer en række forskellige opgaver i forbindelse med beholdningsregistrering og udlån af udstyr. Med det nye modul bliver selvbetjening endnu nemmere, og medarbejdere kan søge efter og reservere det ønskede udstyr. Derudover kan en administrator følge udviklingen og se hvad der er reserveret, foretage ind- og udlevering samt udskrive udleverings- og reservationslister. Sådan virker det Udlånsmodulet er grundlæggende baseret på AD HOC s eksisterende enhedsstyring, imidlertid med flere muligheder. På Slutbrugerinterfacet (WEU) vises en kalenderfunktion med valg af den ønskede enhed. Her er det visuelt tydeliggjort hvornår enheden er udlånt og brugeren kan derfor nemt få overblik og booke udstyr til eget brug. Under kalenderfunktionen ses en oversigt over egne lån med dato visning og aktuel status. På administratorniveau (WHD) ses en liste over medarbejdere, deres reservationer og udlån. Fra denne liste administreres udlevering, returnering og sletning af reservationer. Derudover bliver alle udleveringer og returneringer automatisk registreret i enhedens log, og der er dermed altid et overblik over hvor udstyret befinder sig. Desuden får administratoren mulighed for, på daglig basis, at udprinte en udleveringsliste, som viser det reserverede udstyr indeværende dag. Der er naturligvis også mulighed for at udskrive en rykkerliste over udstyr, der stadig er udleveret, men hvor reservationsperioden er udløbet. Også kommunikationen vedr. udlån vil blive forbedret, da der automatisk sendes en - bekræftelse på enhver reservation. Medarbejderen har dermed overblik over egne lån af udstyr og modulet kan hjælpe til en endnu bedre udnyttelse af udstyr. Hvis du vil vide mere kontakt din konsulent eller SMAG 4

5 Fuld moduloversigt: 5 SMAG

6 Facility Management stærkt fokusområde Grønne arealer der skal plejes, en vandhane der drypper, reparation af maskiner, elevatorer der skal efterses og tagrender der skal renses. Som pedel, betjent, servicemedarbejder, vicevært eller ejendomsinspektør, er ovenstående eksempler typiske dagligdagsopgaver, hvor opgaveløsningen gør en forskel for organisationen og dens medarbejderne, men også opgaver der kræver anselige ressourcer uden at tilføre organisationen direkte værdi. Af David Truelsen Basse I en serviceafdeling bliver der som eksemplerne viser, løst utallige forskelligartede opgaver, men alligevel er der ofte ledelsesmæssige ønsker eller endda krav om øget service og synlighed. Dette skyldes højst sandsynligt det faktum, at der i en typisk organisation anvendes helt op til 20 % af budgettet på ejendomsdrift 1, eller det mere moderne og internationalt klingende begreb, Facility Management (FM). På grund af den væsentlige udgiftspost er FM i dag blevet et centralt fokusområde med store effektiviseringsmuligheder, og betegnelsen og udbredelsen af FM, har spredt sig ud i det ganske danske land som et modeord på linje med benchmarking, coaching og outsourcing. Bag betegnelsen FM gemmer sig udførsel af en række servicefunktioner inden for alt lige fra vedligehold, service og drift af bygninger, til rengøring, kantine- og intern service og grundet den store udgift kan der være store effektiviseringspotentialer at hente. Effektiv opgaveløsning og levering af interne serviceydelser er nemlig blevet et konkurrenceparameter, som en forudsætning for at en organisation kan levere produkter og ydelser på et konkurrencemæssigt højt niveau. Som følge af den store udgiftspost, kombineret med globaliseringen og krisens eftervirkninger, har flere og flere danske organisationer, derfor øget deres fokus på FM-afdelingerne. Markedsgørelse af ydelsen De markedsmæssige vinkler med fokus på effektivisering af ydelserne, øget synlighed og ønske om bedre service og højere kvalitet, gør at flere organisationer fokuserer på en professionalisering af FM-driften, enten i form af en selvstændig serviceenhed, eller gennem outsourcing af opgaverne til eksterne firmaer. Uanset hvilken model der vælges er det essentielt at få et samlet overblik over opgaverne og dermed også over de forbrugte ressourcer. Når FM bliver opfattet som en ydelse der kan købes og sælges, opstår der nemlig et naturligt behov for at kunne sammenligne og måle serviceydelserne og kvaliteten heraf. Som følge heraf er der derfor ofte behov for et system hvor opgaver kan samles og medarbejdere og ledelse kan opsamle viden, så tilgangen til FM bliver ændret fra at være en omkostning til at være en værdiskabende del af organisationen. Der findes i dag utallige komplekse FM-orienterede systemer men blot et fåtal der vedrører FM-afdelingens bredtfavnende daglige AD HOC opgaver. Ét af disse systemer er AD HOC FM, som i dag benyttes af SMAG 6

7 FACILITY MANAGEMENT et nyt såvel private som offentlige organisationer til at understøtte håndteringen af FM-afdelingens mangesidige opgaver. Enhedsregistrering Udover den daglige håndtering af ad hoc opgaver findes der også en lang række repeterende opgaver, såsom vedligeholdelsesopgaver og lovpligtige serviceeftersyn mm. Alle danske virksomheder der har maskiner og elektriske værktøjer er nemlig omfattet af krav om regelmæssige eftersyn. Disse eftersyn skal udføres minimum hver 12. måned eller hyppigere. Det er virksomhedens ansvar, skriftligt at kunne dokumentere udførte serviceeftersyn, fejl og mangler og de efterfølgende reparationer. I de fleste virksomheder foregår disse aktiviteter oftest i egenudviklede kontrolskemaer og Excel-ark, og erfaringen viser ikke overraskende, at det er svært at bevare overblikket. Med AD HOC FM kan alle disse enheder og tilbagevendende opgaver samles i samme system og det bliver muligt at registrere alt udstyr, værktøjer, køretøjer, maskiner mm. Al historik, vedr. enheden, leverandøraftaler, brugermanualer, fakturaer, reparationer, igangværende opgaver mm. bliver gemt direkte på enheden, så der skabes et samlet og fuldt dokumenteret overblik over enhedens historik. Ved repeterende opgaver, f.eks. serviceeftersyn, indtastes der blot en opgave én gang, og derefter vil systemet automatisk efter det ønskede tidsinterval, generere opgaver til de ansvarlige. Når der er behov for en samlet dokumentation foretages der blot et udskrift hvor alle informationer vil være samlet. AD HOC FM giver dermed mulighed for såvel Opgavestyring, håndtering af enheder samt deling af viden på tværs af afdelingen. Med anvendelse af teknologi sikres organisationen dermed en bedre service og det sikres at den oparbejdede viden deles på tværs. Med AD HOC FM er du desuden altid sikret et fuldt overblik over alle opgaver, og får dermed en effektiv håndtering af opgaverne samtidig med at det sikres at ingen opgaver glemmes. På de næste sider kan du læse hvordan AD HOC FM har hjulpet DSV Road A/S med at effektivisere deres FM-afdeling, hvilket bl.a. har betydet at arbejdstiden udnyttes langt mere effektivt og at DSV Road nu kan nøjes med otte i stedet for 10 viceværter. 1 Teknologisk Institut: dk/uddannelser/k SMAG

8 CASE: DSV ROAD DSV s viceværter har styr på sagerne Viceværterne i DSV Road manglede overblik over, hvilke opgaver de skulle nå i løbet af dagen, før de fik en AD HOC-løsning fra Aventor. Nu oprettes alle opgaver i et fælles itsystem. Dermed udnyttes arbejdstiden langt mere effektivt. Af Louise Kastberg Der er meget at se til som vicevært i den verdensomspændende transport- og logistikvirksomhed DSV Road A/S, der har seks kontorer i Danmark. Da Thomas Haumann Christensen i februar 2009 blev ansat som drifts- og administrationschef i DSV Road, ønskede han at få et overblik over, hvad de i alt 10 viceværter brugte tiden til. Meldingen var, at de havde utrolig travlt med at løse forskellige opgaver for medarbejderne, der både sendte mails, ringede og tog fat i dem, når de kom forbi, siger han. En af viceværterne fortalte, at hvis han havde otte opgaver planlagt fra morgenstunden, var det måske to af dem, han nåede, fordi der gik så meget tid med andre ting. Men det var ikke nok bare at få en idé om, hvad tiden blev brugt til, forklarer Thomas Haumann Christensen, der var ansat 10 år i speditionsbranchen, før han i 2001 kom til A.P. Møller Mærsk, hvor han var frem til Jeg har beskæftiget mig en del med effektiviseringer i Mærsk blandt andet som projektleder på Lindøværftet for en gruppe ansatte og konsulenter. Målet var at spare 450 mio. kr. på 12 måneder. Og det lykkedes. Han påpeger, at det ikke var et spørgsmål om at spare i DSV Road, men om at sikre en mere effektiv håndtering af opgaverne, så det f.eks. ikke altid var dem med flest stjerner på skuldrene, der stod forrest i køen, hvis de skulle have fikset en lampe eller flyttet en reol. Nemt at overskue og prioritere Vi gik i dialog med Aventor, der udbyder it-løsningen AD HOC, som er et redskab til at administrere den slags opgaver. I slutningen af 2009 underskrev vi en aftale om en testperiode af systemet i Horsens, hvor der er omkring 500 ansatte, fortæller Thomas Haumann Christensen. I juni 2010 blev systemet implementeret på DSV Road s øvrige store lokationer i Brøndby, Taastrup, Odense og Esbjerg. AD HOC er et it-system, hvor alle opgaver registreres med sagsnumre, så det f.eks. er nemt for viceværterne at overskue og prioritere, hvad de skal nå løbet af dagen. Hvis en medarbejder har en opgave, logger han eller hun sig ind i systemet, som er en form for intranet, og opretter en sag. Kommer der samtidig en sag om, at der er sprunget et vandrør et sted i bygningen, så ved viceværterne, at de skal prioritere den først. Men den anden sag er stadig i systemet, og medarbejderen kan se, at der er sat en mand på opgaven. På den måde undgår de at bliver kimet ned eller bombarderet med mails fra medarbejdere, der ikke forstår, hvorfor ingen kommer og gør noget. Det betyder også, at alle viceværterne kan følge med i, hvor i processen de enkelte sager er, og hvor meget tid der bruges på dem. AD HOC-løsningen har sammen med andre effektiviseringstiltag betydet, at DSV Road nu kan nøjes med otte i stedet for 10 viceværter. Vi har ikke fyret nogen, men to er gået på pension. Og de stillinger har det ikke været nødvendigt at genbesætte, siger Thomas Haumann Christensen. SMAG 8

9 Fakta om DSV: Transport- og logistikkoncernen DSV A/S blev stiftet i Siden har den danske virksomheds afdelinger spredt sig til 60 lande, der sammenlagt har omkring medarbejdere. Af dem er ca ansat i Danmark på DSV s lokationer i henholdsvis Brøndby, Esbjerg, Horsens, Odense, Taastrup og Øm. DSV er delt op i tre forretningsområder, DSV Road, DSV Air & Sea og DSV Solutions. I 2009 omsatte koncernen globalt for 36 mia. kr. 9 SMAG

10 CASE: DSV ROAD Skepsis i begyndelsen Han fortæller, at der var en del skepsis overfor systemet i begyndelsen. Viceværterne frygtede, at det administrative arbejde ved computeren ville sluge så meget tid, at de ikke kunne nå at udføre deres opgaver. Og medarbejderne havde svært ved at forstå, hvorfor de ikke bare kunne ringe eller hive fat i viceværterne, når de kom forbi. Med tiden var viceværterne blevet så serviceminded, at de varetog mange opgaver, som slet ikke hørte hjemme på deres bord. Når man mangler overblik over opgavetyperne, kan det meget nemt ske. Resultatet var, at en del af tiden blev brugt forkert, og det måtte vi jo lave om på. Han forklarer, at systemet ud over en mere struktureret hverdag har givet viceværterne en legitim grund til at sige fra over for opgaver, som ikke hører under deres funktion, eller bør vente i forhold til vigtigere opgaver. Der gik heldigvis kun kort tid, før både viceværter og medarbejdere kunne se idéen i at bruge AD HOC, siger administrationschefen. En stor hjælp i hverdagen Michael Jørgensen, der står i spidsen for viceværterne i Brøndby, fortæller, at de er blevet glade for det nye styringsværktøj. Der har selvfølgelig været en indkøringsperiode, da det er noget anderledes, end både vi og brugerne har været vant til. Men det er en stor hjælp og giver et bedre overblik i hverdagen, siger han. Det er Peter Henriksen, vicevært i Horsens, enig i. Jeg synes, det er et fint værktøj, der vinder mere og mere, efterhånden som kunderne bliver bedre til at oprette opgaver, siger han. Pernille Madsen, teknisk assistent i ejendomsafdelingen, fortæller, at AD HOC-systemet giver den enkelte medarbejder bedre mulighed for at tilrettelægge sin egen arbejdsdag. Jeg er sikker på, at det også er tidsbesparende, idet opgaverne nemmere kan koordineres, når man har et overblik, siger hun og tilføjer, at det også er et godt ledelsesværktøj, da man f.eks. kan udskrive forskellige oversigter og statistikker. Desuden undgår viceværterne, at flere går i gang med den samme opgave. Tidligere fik man f.eks. en mail med en opgave, som blev printet ud. Når utålmodigheden meldte sig, skete det ofte, at medarbejderen sendte en ny mail til en anden vicevært, og så var der pludselig to på sagen, siger Michael Jørgensen. Ejerskabsfølelse I gennemsnit oprettes der nu 300 opgaver om måneden, fortæller Thomas Haumann Christensen. I januar 2010 blev der oprettet 150 sager og i januar 2011 var det 350 sager. Totalt er der godt 1500 brugere og 15 personer med administratorrettigheder til systemet. Det er blevet opbygget ud fra vores krav, og viceværterne har deltaget aktivt i processen, siger han og understreger, at det har været med til at give dem en ejerskabsfølelse over systemet. Ifølge administrationschefen kan AD HOC med fordel anvendes i mange andre sammenhænge, hvor der er behov for at administrere opgaver. Som leder har jeg fået indsigt i ressourceforbruget. Det er ikke min opgave at være helt nede i detaljerne, men jeg skal kunne give viceværterne et modspil og stille spørgsmålstegn ved, om tiden og pengene bruges hensigtsmæssigt, siger han. Vi er altid meget interesserede i at høre og videregive jeres historier, så hvis din organisation også er interesseret i at medvirke i en case story som denne, hører vi meget gerne fra jer. Kontakt vores marketingskonsulent David Truelsen Basse på telefon og hør mere om mulighederne. SMAG 10

11 11 SMAG

12 AG KØBENHAVN Fest, farver, blod, sved og tårer Når spillerne fra AG København løber på banen til høj musik og et virvar af visuelle indtryk har det været med Aventor på sidelinien. Af David Truelsen Basse Meget har ændret sig siden Holger Nielsen, skolelærer på Ordrup Latin- og Realskole, i 1898 tilrettelagde et Spil med hænderne, Haanbold, som kunde spilles på en mindre Plads, f.eks. i en skolegaard. Håndbold er gået fra at være en leg til at være en af de mest udbredte sportsgrene i Danmark med over medlemmer. I Danmark har vi altid haft en forkærlighed for håndbold, både på klubplan men også på landsholdsplan, hvor de danske Bolsjedrenge og de Jernhårde Ladies (Herre- og damelandsholdene) har glædet og begejstret hele Danmark med store triumfer som OL, EM & VM. Dansk håndbold har i de seneste år oplevet en række fantastiske resultater, men nu bliver den etablerede elite i den grad udfordret i form af AG København, Danmarkshistoriens største håndboldsatsning. I foråret 2010 blev håndboldklubben AG København grundlagt som en fælles herre-elitesatsning for Vestegnens to store håndboldklubber Albertslund IF og Glostrup Håndbold. Anført af Jesper Nielsen, bedre kendt som KASI-Jesper pga. sin involvering i smykkegiganten KASI, skorter projektet ikke på ambitioner og brud på Janteloven. Aventor har valgt at blive en del af dette spændende projekt, og har indgået en samarbejdsaftale med AG København. Dermed er vi nu en del af AG København - Hele Danmarks håndboldhold. Med hjemmebane i København er vi også på hjemmebane og vi bliver en del af et stærkt netværk, som også kan glæde de netværks- og sportsinteresserede AD HOC brugere. Som kunde hos Aventor vil du nemlig også få muligheden for at tage med os til håndbold og følge den udvikling som håndbolden tager i København. I den kommende sæson vil vi kunne stable et netværks- og håndboldarrangement på benene, så vi kan mødes og opleve den fantastiske stemning og samtidig udveksle erfaringer vedr. AD HOC. Du vil høre mere herom efter sommerferien. AG København er klassens frække dreng og det nyeste skud på stammen i dansk håndbold. Med flere nuværende og tidligere landsholdspillere deriblandt Kasper Hvidt, Joachim Boldsen, Mikkel Hansen og Lars Jørgensen er der tale en klub som ikke stiller sig tilfreds med blot at deltage. AG København har med deres ambition, vision og udanske koncept genopfundet håndbolden. Den nuværende elite er allerede blevet udfordret på alle leder og kanter og på hjemmebanen i Ballerup Super Arena har AG København spillet for fulde huse og begejstret tusindvis af fans. AG København har lagt godt fra land og har netop sikret det første Danmarksmesterskab i første sæson! SMAG 12

13 13 SMAG

14 TIPS & TRICKS Tips & Tricks Tiltag der gør livet lettere... Af David Truelsen Basse Snap-shot Med Snap-shot funktionen bliver det endnu lettere for slutbrugere at indrapportere fejl til IT-supportafdelingen. Med et enkelt klik på Snap-shot ikonet, som ligger på skrivebordet, laves der et screen dump af skærmen og der oprettes automatisk en opgave, hvor screen dumpet er vedhæftet. AD HOC Style Sheets Få AD HOC tilpasset til virksomhedens visuelle identitet med egne farver og logo. Med den nye Style Sheet-pakke er der nu mulighed for at få AD HOC brugerfladen tilpasset, så layout modsvarer de grafiske grundelementer som organisationen anvender. Ved at tilpasse skifttyper og erstatte AD HOC logoet i venstre hjørne med jeres eget logo, bliver AD HOC en naturlig del af organisationens visuelle identitet og der skabes dermed en større synlighed og genkendelighed, i tråd med organisationens visuelle identitet. Manualer Jeg ved godt hvordan jeg kan bare ikke lige huske det. Vi glemmer også, så derfor udarbejder vi løbende manualer til AD HOC og vores forskellige tillægsmoduler, hvor man hurtigt og nemt kan friske sine kundskaber op. Så har du eller en kollega brug for en opsummering af AD HOC, så skal du blot kontakte vores kundeservice, som vil sende de ønskede manualer i PDF-form. SMAG til dine kollegaer Vi opfordrer naturligvis ikke til kannibalisme, men vi vil gerne have endnu flere til at læse SMAG-magasinet. Så hvis din kollega ikke allerede modtager SMAG eller hvis du kender andre, for hvem det kunne have interesse, så skal de naturligvis have muligheden. Du kan blot sende en mail med deres adresser, så får de automatisk SMAG-magasinet fremover. Sprog-tilpasning I takt med øget globalisering og internationalisering har flere og flere virksomheder indført engelsk som supplement eller endog som hovedsprog i organisationen. Der er derfor opstået et behov for at kunne anvende AD HOC på engelsk. Med AD HOC Sprogpakken er det nu muligt, da vi kan tilbyde en pakke som giver brugeren mulighed for selv at ændre sprog, blot ved at klikke på det ønskede sprog symboliseret via en fane. Brug af skabeloner Typisk bliver hurtigt løste opgaver, f.eks. telefoniske henvendelser sjældent registreret i AD HOC. Det er synd, for dermed får organisationen ikke overblik over opgaverne, og rekvirent og opgaveløser får ej heller udbytterne af AD HOC. En nem mulighed som sikrer at alle opgaver nemt registreres, er brugen af opgaveskabeloner. Ved brug af opgaveskabeloner kan en opgave registreres med blot 2 klik, og f.eks. telefonopkald kan dermed registreres med de ønskede forudfyldte data. Så nemt er det: Åbn Windows-klienten: Klik på data og vælg derefter Opgaveskabelon. Du er nu klar til at lave dine egne opgaveskabeloner og få endnu flere data registreret i AD HOC. Få hjælp af vores support - kontakt eller SMAG 14

15 Hvis du vil vide mere kontakt din konsulent eller skriv til os på 15 SMAG

16 SERVICE MANAGEMENT MAGASINET Aventor A/S Telegrafvej Ballerup Telefon: Fax:

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Derfor er det vigtigt! Sådan logger du ind Sådan retter du din profil Tips til hvad du kan skrive Administration af sider for de enkelte hold Mange flere ord om

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Et interaktivt administrativt system til håndtering af jord / spor J Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune Et bud på en nyt system Hvorfor? Hvad er fælles

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Konsulentydelser Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Selvbetjening.nu er et nyt serviceværktøj, der kan hjælpe

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre universiteter

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. 1. Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse af udviklingsønsker inden for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønskerne

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Administrator Version 1.2 Dalux Field Brugermanual Administration Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice-portalen er udviklet med tanke på brugervenlighed, så du hurtigt og intuitivt kan sende forespørgsler

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4 Modul 4 At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8 Facility manager / Administrator Bookings (Facility manager) Side 4.1 o Opret møder og bookinger o Redigér møder o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Vejledning for BTK s banebookingsystem

Vejledning for BTK s banebookingsystem Vejledning for BTK s banebookingsystem Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tegningsregler... 2 Banebooking i klubhuset... 3 Banebooking på Internettet... 9 Udfordringskampe... 12 Reservering af en double

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework,

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Det vi gør, det gør vi ordentligt

Det vi gør, det gør vi ordentligt Det vi gør, det gør vi ordentligt DEAS-nyhedsbrev til viceværter og inspektører / august 2012 NYT ARBEJDSTØJ - NU ER DET ENDELIG KOMMET! Så sker det - du modtager første del af dit nye arbejdstøj i begyndelsen

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere