Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme."

Transkript

1 Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. 1. Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse af udviklingsønsker inden for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønskerne er blevet identificeret via indledende kommuneinterviews og afholdelse af workshop med deltagelse af seks kommuner. Udviklingsønskerne omfatter primært forhold ved foreningens eller borgerens selvbetjening, men kan dog suppleres af ønsker til det bagvedliggende fagsystem. Det skal understreges, at dokumentet ikke er et udtryk for EDS-programmets bud på en optimal proces, men det skal alene læses som en inspiration til videreudvikling baseret på sagsbehandlernes tilbagemeldinger fra den gennemførte workshop. Deltagerkommunerne anvender forskellige løsninger. Notatet er løsningsneutralt, hvilket vil sige, at det ikke peger på specifikke udviklingstiltag i forhold til den enkelte løsning. De anførte udviklingsønsker skal derfor læses som en bruttoliste, hvor en række forhold allerede er opfyldt af leverandørerne, men ikke nødvendigvis for dem alle. Notatet skal ligeledes læses i sammenhæng med andre leverancer i EDSprojektet, herunder screeninger og To-Be dokumentation. I forhold til To-Be dokumentation så vil der være overlap. 2. Udviklingsønsker 2.1 Effektiv bookingproces Løsningen skal understøtte en effektiv bookingproces for både kommuner og ansøger, så brugerne af løsningen ikke ender med at ringe ind til kommunen. Det skal blandt andet være muligt at få overblik over hvilke typer af lokaler, som kan bookes og man skal også have adgang til information om belægning (hvilke er optaget / frie m.v.). 2.2 Lokal opsætning Flere af løsningerne tillader lokal opsætning, så den enkelte kommune kan tage højde for lokale forhold. Det kunne være ønskeligt hvis leverandøren kunne komme med gode eksempler fra andre kommuner, som har lavet lokale tilretninger på en måde så brugervenligheden bibeholdes. Fx tillader nogle løsninger at kommunen lokalt skriver hjælpetekster med den konsekvens at der ikke findes hjælpetekster i den pågældende kommune for løsningen. Kommunen og dermed også leverandøren skal også stille brugervenlige og tilgængelige løsninger tilrådighed for brugerne i den enkelte kommune. Løsningen skal tilpasses så den kun viser lokaler, som er tilrådighed i kommunen. 2.3 ERFA-møder Kommunerne efterlyser ERFA-møder med kommuner og leverandør. Leverandørerne bør generelt være med til at udbrede de løsningsforbedringer, som udvikles til den enkelte kommune, men som andre kommuner vil kunne have nytte af.

2 2.4 Priser på rekvisitter Kommunerne peger på, at det kunne være relevant, hvis det er muligt at vise priser/gebyrer for de rekvisitter eller lignende, som foreninger eller selvorganiserede/virksomheder kan købe i forbindelse med booking af lokale. 2.5 sammenhængskraft Kommunerne peger på, at det kunne være relevant hvis løsningen understøtter muligheden for at foreningerne kan få det samme lokale hele året til alle deres møder/aktiviteter. 2.6 Facility management. Kommunerne peger på, at det vil vær en fordel hvis der er lokalebeskrivelser og hvad lokalet kan benyttes til i løsningen, så brugeren kan få denne information i forbindelse med bookningen. Det vil være en god ide hvis hvert lokale fik flere metadata tilknyttet i løsningerne, således at man som borger/forening kan sortere mere i hvilke lokaler som man kan vælge mellem. Man kunne overveje at tilknytte meta data som 'primær brug' (idræt, foredrag, kultur, undervisning, kreative fag),' faciliteter' (basketballkurve, svømmebassin, håndboldmål, fodboldmål, stole borde, podium, overhead, av-udstyr, overhead projektor, videoprojektor, Internet etc.), ''maksimal kapacitet" (ingen, 20, , ), samt fotos. 2.7 Dag-til-dag booking Hvis en klub melder afbud, og ikke skal bruge deres baner i næste uge, skal løsningen kunne udbyde lokalet til andre. 2.8 Låsesystem adgang til haller m.v. Det skal være sådan at brugerne kan få koder/token så de kan komme ind i fx hallen. Her skal booking løsningen kunne tale sammen med alarmsystemet. Så borgeren/klubben kan få tilsendt en kode der virker i det tidspunkt hvor klubben har adgang til hallen. Der var også et forslag fremme om sygesikringsbaseret adgang. 2.9 Overblik Klubber har problemer med at de ikke kan få et ordentligt overblik over de lokaler, som de kan låne i løsningen. De vil gerne have et overblik over, hvad kan lokalet bruges til, hvad er der i lokalet, hvor stort er det m.m. Ydermere peger kommunerne på, at det vil være en fordel, hvis løsningen understøtter visning af hvilke lokaler den pågældende forening eller selvorganiserede allerede har Overblik for en større forening En forening har måske mange forskellige som har været inde og booke lokaler. Det er vigtigt at klubberne har et overblik over deres egen forening.

3 2.11 Let betaling for lokaler og forbrug Det skal være let at betale for en forening. Der er måske bestilt en masse lokaler på forskellige tidspunkter og måske også af forskellige personer i klubben Lettere for borgere (ikke foreninger) at låne lokaler Det bør opprioriteres at borger kan forstå og benytter løsningen til at låne lokaler. Måske skal det ikke være kommune afhængigt. Det er måske en ide hvis borgeren skal se hvor der er ledige baner, fx hvis borgeren er gået ind og søgt på ledige badmintonbaner i Københavns, men her er der ingen ledige, så skal borgeren fx have vist de ledige på Frederiksberg m.v Løsningen skal kunne understøtte brugerens behov Kommunerne peger på, at løsningen skal kunne understøtte, at brugeren fx har brug for en hal en time en hvilken som helt hverdag. Det understøttes ikke i dag Kommunikation Løsningen skal kunne håndtere og understøtte kommunikation mellem foreninger og kommunen 2.15 Snitflader mellem bookingløsninger og skolernes lokalesystem Der er behov fra at samkøre data mellem skolerne og deres udlån af lokaler og enheden, der sidder med udlån af lokaler. Det kan give problemer at lokaler dobbeltbookes. Ligeledes betyder det at lokalerne ikke benyttes optimalt, fordi mange steder har man delt tiden overordnet imellem sig, men man ved ikke om den anden part benytter deres tid. Benytter skolen eksempelvis sløjdlokaler i den tid det er reserveret til skolen (eksempelvis mellem 8.00 og 19.00) Transparens Det skal være tydeligt overblik for alle hvilke lokaler, der er udlånt og hvilke som er ledige. Ved at gøre det offentligt hvem der har hvilke lokaler hvornår, kommer der en vis selvjustits, så brugerne bliver bedre til ikke at overbooke viser erfaringen fra de kommuner, som har det Forskellige interfaces Det skal være muligt at have et forskelligt interface afhængig om brugeren er en forening, grundejerforening eller borger m.v Kommunikation til særlige grupper Det skal være muligt at kommunikere til en særlige grupper. Eksempelvis hvis en hal er lånes ud til VM i dans i uge 20, så skal løsningen understøtte kommunikation til alle de foreninger, som har lånt lokalet i denne periode.

4 2.19 Understøtte formalia for foreninger Løsningen bør kunne understøtte formalia for foreninger, fx hvem er formand, tegningsberettiget, om der er indhentet børneattester og er der vedtægter m.m. Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt, hvis det i systemet er muligt at ansøge om tilskud til foreninger Statistikmodul Løsningerne skal kunne understøtte at kommunerne kan udtrække relevant statistik. Udfordringen for kommunerne er dog at det ikke er så interessant at få information omkring bookinger, men mere om den reelle brug af lokalerne. Fx kunne det kobles til dørsystemerne, eller opsætning af varmefølere m.v Overførelse af data fra sidste sæson Kommunerne peger på, at der er behov for løsningen skal kunne stille allerede kendt data tilrådighed for brugerne så der ikke skal ske genindtastninger Workflow Nogle kommuner peger på, at det skal være muligt at rundsende et workflow fx ved større arrangementer eller lignende så berørte foreninger m.v. automatisk bliver hørt Omklædningslokaler Kommunerne oplever problemer med omklædningsrum. Nogle gange giver det udfordringer hvis flere lokaler benytter samme omklædningsrum, eller eksempelvis hvis vejen ind til gymnastiksalen går igennem omklædningslokalet. Løsningen bør kunne håndtere dette Flere bookinger på én gang Det skal være muligt at kunne bestille flere bookinger på én gang Lokale-straksafklaring Eksempelvis hvis nogle vil låne et køkken på en skole som ellers er lukket. Det er simpelthen for dyrt at åben for en forening, men hvis der alligevel er åbent fordi 3 andre foreninger benytter skolen, så kan man godt låne køkkenet. Dette bør kunne understøttes af løsningen, da kommunerne har meget fokus på optimal ressourceudnyttelse Overnatning Ved overnatning er der særlige krav og ikke alle lokaler er godkendte til overnatning. Brandvæsenet skal også adviseres om overnattende personer i kommunens lokaler. Løsningen skal understøtte dette Validering på CPR eller CVR Det vil være smart hvis løsningen kan validerer brugeren på CVR eller CPR.

5 2.28 Dialogbaseret booking Det kunne være interessant at løsningerne stiller et dialogbaseret forløb til rådighed til at guide brugeren igennem løsningen, der fx spørger ind til hvilken type af arrangement, som man ønsker at booke til el lign. Det kunne være relevant at spørge ind til om det det er en sportsaktivitet, en kulturaktivitet eller noget tredje, således at brugeren får tilbudt rette typer af lokaler. Løsningerne kunne derfor anvende flere meta tags til at opmærke kommunernes lokale faciliteter, således at brugeren tilbydes lokaler, der tager udgangspunkt i brugerens formål Oprettelse af bruger Det kunne være en ide, at foreninger via forsiden kan oprette sig som bruger og at det ikke skal ske via personlig kontakt til kommunen først Sprog Al tekst skal være på dansk. Dog kunne det være en ide at overveje at lave en engelsksproget udgave Genbrug af data Allerede indtastet data skal for så vidt muligt kunne genbruges af løsningen, så man ikke fx skal skrive datoer ind flere gange m.v Browserunderstøttelse Det skal være muligt at bruge løsningen i forskellige browsertyper.

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere