4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres."

Transkript

1 Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht (CM), Referent Jens Peter Nielsen (JPN). 1. Udvalget Udvalget har fra bestyrelsen fået et kommisorium der beskriver udvalgets opgaver, ansvar og kompetencer ved projektering og anlæg af en Par-3 bane på Lærkeager. Udvalget forpligtiger sig til at sikre et godt design af banen, hvor der ikke efterfølgende kan sættes fingre på forløb, sikkerhed eller overholdelse af lokalplanen. Udvalget har fra bestyrelsen fået udleveret en række dokumenter der beskriver rammerne for anlæg af banen. Lokalplan 6.10 Helsingør Kommune. DGU Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner. DGU Golf og arkæologi. 2. Godkendelse af referat fra sidst. Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 3. Dato for næste møde Mulig dato for udvalgsmøde Mulig dato for medlemsmøde d. 10. marts. På medlemsmødet forventes vi at fremlægge: o Oplæg til design af Lærkeagerbanen - JPN o Gennemgang af budget for Lærkeagerbanen - SP o Fremlæggelse af tidsplan for Lærkeagerbanen JPN/SP 4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres Arkæologi Status på arkæologien: o Prisen er godkendt af bestyrelsen o Vi vil gerne have gennemført de arkæologiske unersøgelser så hurtigt som muligt, fordi vi så hurtigt som muligt skal have gang i nedsprøjtning af ukrudt og bearbejdning af overfladen. Men undersøgelserne kan først opstartes når frosten er gået af jorden. Der regnes med opstart 2-3 uger efter at vi siger start Design Flere medlemmer af udvalget havde uafhængigt af hinanden rundsendt mulige baneforløb og flere havde besigtiget arealet i forbindelse med designet. Generelt er arealet meget kuperet og med så mange terrænspring at banen skal planlægges med omtanke for ikke at få blinde greens fra teestederne. Der er endvidere flere steder der er for stejle til direkte at kunne anvendes. I enkelte af lavningerne er der meget fugtigt og banen må derfor planlægges uden om disse arealer, da de formentligt altid vil fremstå fugtige. Vores dæning af greens må ikke ledes til søerne og skal derfor føres til faskiner. Men i den nordlige del af arealet kann de formentligt ledes til den nordlige sø der ikke er beskyttet. Den sydlige sø er beskyttet i lokalplanen og generelt skal vi holde en 10 meter udyrket zone om begge søer.

2 De fremlagte designforslag lignede på mange punkter hinanden og udvalget besluttede for et af forslagene som SP ogf JPN arbejder videre med. Forslaget er vedhæftet som bilag A. Når forslaget er godkendt skal det kvalitetssikres. DGU har lige ansat en ny banekonsulent der har en baggrund som banearkitekt, ham kann vi bruge uden omkostninger. Det endelige design godkendes af bestyrelsen. Anlægget designes så banen bliver både spændende, udfordrende, 9 huller, ca meter og placeret så anlægget kan gennemføres på den mest kost-effektive måde. Der etableres som udgangspunkt ikke bunkers på banen, de må komme efterhånden som vi får tid og mulighed for det. Der etableres en reperations- puttegreen på området, den skal bruges som puttegreen og der bygges en bunker i enden af greenen. Denne bunker kan efterfølgende anvendes som fairway bunker ved slag mod greens på par-3 banen Anlægsprojektet Der trækkes vanding fra pumpesøen til den nye bane og tagvand fra Ridehallen ledes til søen i den nordlige del af arealet. Det er målet at den eventuelt kommer til at fungere som pumpesø, men vi skal først vurdere vandspejlet. Der arbejdes med 250 m 2 store greens og 150 m 2 forgreens og der opbygges med USGA opbygning under greens. Arealet har været tilplantet med fodergræs der på en golfbane vil optræde som tuegræs. Dette græs og den ukrudt der er på arealet skal fjernes ved sprøjtning. Den nye pesticidlov er ikke vedtaget endnu. Hvis ikke den bliver klar er vi friere stillet med hensyn til sprøjtning ved anlæg (ikke en opfordring til uansvarlighed). Men vi skal stadig indtænke pesticidfri (eller næsten) for den fremtidige drift af banen. Men det kan blive en jagt på datoer. Udvalget besluttede på SPs anbefaling ikke at pløje det afvisnede græs ned. Vi kører i stedet over arealet med en stennedlægger der lægger både tørv og sten ned i cm, hvilket giver det bedste såbed for vores græs. Vi nedgraver vand, dræn, faskiner og opgraver mulden fra green og forgreen områder. Mulden lægges i depot til senere anvendelse. Herefter opbygges greens og så køres med stennedlæggeren. På den måde undgås komprimeringsskader. Både fairway og greens tilsås med en blanding af 4 rødsvingler og SP overvejer om der skal eftersås med krybehvene på greens. På skråninger sås endvidere korn for at sikre en hurtig roddannelse og hermed mindre risiko for erosionsskader. SP har det fulde ansvar for anlæg af greens inklusive anlæg af overfladerene på en sådan måde at de efterfølgende kan plejes. Vi anlægger banen selv. Der ansættes sommerfugle i anlægsfasen så de greenkeeper kompetencer vi får brug for på Lærkeager kan frigives fra den almindelige banevedligehold. 5. Tidsplan Den opstillede tidsplan med angivelse af hovedpunkter opdateres ved hvert møde. Tidsplanen opdateres løbende af SP og er vedlagt som Bilag B. 6. Økonomi Udvalget skal sikre at der findes en økonomioversigt der kan fremsendes til bestyrelsen. Oversigten skal opsamle de udgifter der løbende påløber par-3 projektet. Budget er indledningsvist opstillet af SP, men som en opbygning med kun 6 greens.

3 Udvalget gennemgik de nye forudsætninger og i bilag C er et opdateret budget vedlagt. Det opdaterede budget viser en samlet omkostning på 1,5 mio kr inklusive moms. Det er udvalgets opfattelse at det bliver billigere, men samtidigt ønsker udvlget ikke at underbudgettere opgaven. Budgettet er opstillet uden at der er indhentet konkrete priser på opgaverne og det fremtår at der er enkelte meget store opgaver, hvor entreprenører og leverandører formentligt kan komme med nogle meget bedre priser. 7. Diverse JPN har údarbejdet et oplæg til justering af hjemmesiden mht Lærkeagerprojektet. Det er nu opdteret på hjemmesiden. Der er stillet forslag om indstilling af projektet til generalforsamlingen d. 21. marts. Bestyrelsen har besluttet at bakke om om at banen fortsat prioriteres og at anlægget går i gang. Par-3 udvalget

4 Bilag A Banedesign for Lærkeagerbanen

5 Bilag B Tidsplan for Lærkeagerbanen År Opgave Måned Græsslåning Arkæologi Sprøjtning Dræn og vandledninger Opbygning af green-kasser Stennedlægger Såning af greens Såning af fairways Pleje Åbning

6 Bilag C Arbejdsbudget for Lærkeagerbanen Hornbæk Golfklub Lærkeagerbanen Arbejdsbudget for Par-3 udvalget Hovedpost Skøn Arbejdsbudget Forudsætninger 1 Arkæologi kr kr Maks. pris fra Gilleleje Museeum 1.1 Leje af gravemaskiner kr Ukrudt og uønsket græs kr Nedsprøjtning og stennedlægger 3 Dræn og brønde kr Opmåling følger når designet ligger mere fast 4 Drænrender kr Opmåling følger når designet ligger mere fast 5 Drængrus kr cm 400 m2 10 greens samt grus i drænrender 6 Faskiner kr Opmåling følger når designet ligger mere fast 7 Vandingsanlæg kr Opmåling følger når designet ligger mere fast 8 Vækstmedie som USGA kr greens, 30cm vækstmedie, 10 cm drænlag, 400 m2 greens inklusive forgreens. 9 Græs til m2 kr Rødsvingel med mulighed for krybehvene til eftersåning af greens 10 Tee-måtter kr Opbygning med fliser og 9 måtter 11 Bunker (ved puttegreen) kr bunker Sum total inkl. moms kr kr Senest opdateret

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere