HOLSTEBRO FOLKEUNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO FOLKEUNIVERSITET www.holstebrofolkeuniversitet.dk"

Transkript

1 HOLSTEBRO FOLKEUNIVERSITET JUBILÆUMSPROGRAM 2014/ ÅRS JUBILÆUM - RECEPTION 11. SEPT. DET GODE LIV 60+ NORDVESTJYSK SLÆGTSHISTORISK FORENING ULVEN I DANMARK HOLSTEBRO MUSEUM VIFU HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM FUP OG FAKTA OM DIN SUNDHED LEDELSE

2 HOLSTEBRO FOLKEUNIVERSITET HAR 50-ÅRS JUBILÆUM Gratis adgang 11/09* Jubilæumsforedrag /Tom Buk-Swienty Med udgangspunkt i bøgerne Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als, som danner baggrund for efterårets meget omtalte tserie om krigen i Uddannelsescenter Holstebro Auditoriet, Døesej 76, kl Holstebro Folkeuniersitet har i år eksisteret i 50 år. Det il i gerne markere med en Reception torsdag den 11. september kl på Uddannelsescenter Holstebro, Døesej 76 hor Folkeuniersitetet er ært ed lidt mad og drikke. 24/11 Vestjylland er ikke det ringeste sted for Holstebro Museum en bogelsker... kl /journalist Henrik Højgaard Sejerkilde Kl /11 kommer Billedkunstens Tom Buk-Swienty renæssance og holder et og jubilæumsforedrag Holstebro Gymnasium og HF - se mere info oenfor. reformation kl Bøgerne er bleet /lektor filmatiseret Hans Jørgen og kører Frederiksen, oer skærmen i efteråret Aarhus Uniersitet Alle er meget elkomne til både reception og jubilæumsforedrag. 7/12 Opdagelsesrejsende og mødet med de Holstebro Gymnasium og HF His du er interesseret ilde i at deltage i receptionen og/eller foredraget, kl skal jeg gerne ide det senest 25. /docent aug Ole Højris, Aarhus Uniersitet Send en 8/12 mail til Broncealderens Gert Jensen, samfund om antallet, Holstebro der deltager Museum i receptionen og hor /museumsinspektør mange billetter, I Jens gerne Henrik il hae Bech, til foredraget. kl Museet for Thy og Vester Hanherred Vær sikker på en plads - bestil billetter på eller mød blot op. Entré kr studerende ed foreisning af studiekort kr. 25.

3 LEDELSE Gratis adgang 09/10* Den rette ledelse på det rette nieau /Stephanie Bäckström Aalborg Uniersitet Uddannelsescenter Holstebro Auditoriet, Døesej 70 kl Den offentlige Leadership Pipelines bud på rette ledelse på rette nieau Ledelse blier ofte talt om som noget, der bedries efter særlige gyldne principper på tærs af organisationen - His du il ære en god leder, skal du bare gøre X. Denne forestilling om god ledelse gør Leadership Pipeline teorien op med og understreger, at der er beho for forskellige former for ledelse alt efter, had der skal ledes. Toplederen skal f.eks. ikke lede på samme måde, som en leder af medarbejdere skal. Forskerne Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm ed Aalborg Uniersitet har udiklet teorien Den offentlige Leadership Pipeline, som bygger på de samme principper om, at der skal bedries den rette ledelse på rette nieau i organisationen. Herudoer tydeliggør de igennem deres forskningsprojekt, hilke 8 særlige offentlige kompetencer, der er beho for i dansk offentlig ledelse. Hilke færdigheder, arbejdsærdier og prioriteringer skal lederne hae på de forskellige nieauer, og hilke faldgruber man skal ære særligt opmærksom på på hert nieau. Foredraget il bære præg af oplæg, hor du får et indblik i Leadership Pipeline-teorien tæt koblet til praksiseksempler og refleksion oer lederrollen. Oplægsholder Stephanie Bäckström er erherspsykolog og arbejder med proceskonsultation, coaching, ledelsesealuering og kreatiitetsledelse ift. Leadership Pipeline. Hun har erfaring fra forskellige konsulenthuse og er bl.a. initiatitager til Center for Coaching ed Aalborg Uniersitet. Det er igtigt for Stephanie Bäckström at tage højde for og integrere nyeste forskning i sit erherspsykologiske arbejde samt ære med til at skabe ny iden igennem aktionsforskning. Aktuelt er hun en del af et nordisk forskningsprojekt, der undersøger effektie ledergrupper på tre organisatoriske nieauer, som er et samarbejde mellem LEAD, det norske konsulentfirma Bang & Midelfar, samt Oslo og Aalborg Uniersitet. Stephanie Bäckström har en stor interesse for kreatiitet og muligheden for at skabe et stabilt kreatit klima i organisationer igennem motiation og ledelse af kreatiitet. Stephanie Bäckström fremstår sel kreati og nærærende i sin formidling og proceskonsultation.

4 RELATIONEL LEDELSE Gratis adgang 2015 Mandag 27/04* Relationel ledelse /Jørgen Rønsholdt Aalborg Uniersitet Uddannelsescenter Holstebro Auditoriet, Døesej 70 kl Hordan kan ledere lære at bruge sig sel bedre i relationerne til medarbejderne Relationel ledelse tager afsæt i psykologiske perspektier på relationerne mellem leder, medarbejdere og organisation. Disse igtige relationer belyses ud fra udiklingspsykologiske, dybdepsykologiske og humanistiske teorier. Der er mange forandrings- og ækstmuligheder, når der arbejdes med lederens egne relationelle mønstre, hans relation til den enkelte medarbejder og dialektikken mellem disse to forhold, der forgrener sig helt ud i organisation, kultur og samfund. Her kan man ære særligt opmærksom på tidlige relationelle erfaringer, følelser og ubeidste strukturer, da disse forhold har en magt i den professionelle dagligdag, der langt oerstiger den sparsomme opmærksomhed, de lenes i traditionel ledelsesteori. Relationel ledelse kan praktiseres med udgangspunkt i en relationel beidsthed, etableringen af anerkendende samspil, et ressourceorienteret fokus og en refleksi forholdemåde, der baserer sig på elfunderet teori. Gennem Relationel Ledelse kan ledere lære at forstå og optimere deres ene til at bruge sig sel som instrument til at styrke og udikle relationerne i organisationen. Oplægsholder Jørgen Rønsholdt er psykolog og medejer af Institut for Relationspsykologi. Han er en garet oplægsholder og underiser, som i mange år har beskæftiget sig med relationspsykologi og har blandt andet arbejdet sammen med Aalborg Uniersitet. Arbejder med længerearende udiklingsprojekter i organisationer og i institutioner inden for den relations- og ressourceorienterede psykologi med henblik på at skabe nye refleksioner og bliende forandringer. Jørgen Rønsholdt er, i samarbejde med andre, i gang med at skrie en bog om Relationel ledelse. Bogen forentes at udkomme foråret 2015.

5 ULVEN I DANMARK Gratis adgang 2015 Tirsdag 17/02* Vild natur med ilde store dyr i Danmark horfor og hordan? /professor Jens-Christian Senning Holstebro Gymnasium og HF Auditoriet, Døesej 64 kl Efter 200 års fraær er der igen ule i Danmark og rundt om i landet er der stigende chancer for at se kronhjorte, bæere, bisoner, ilde heste m.m. Er det muligt, at elge og elefanter i fremtiden il migrere til landet? Hør om de store dyr, der hører hjemme i den danske natur, hilken betydning de har for økosystemerne, og hordan fremtidsperspektierne ser ud for store ilde dyr i Danmark og Europa, samt hilken rolle de kan spille i naturforaltningen. Tirsdag 03/03* Ule i baghaen /seniorforsker Mark Desholm Holstebro Gymnasium og HF Auditoriet, Døesej 64 kl Ulen er endt tilbage til ort land og det har skabt megen debat, glæde og bekymring blandt danskerne. Ulen ar engang et almindeligt dyr i den danske natur, men had er ulen egentlig for et dyr? Hilke ulekonflikter og løsninger på samme - il i kunne forente at skulle løse i fremtidens uleland - Danmark? Og il i igen kunne lee med ulen omkring os denne gang uden frygt for at skulle ende som ulemad? Dette er nogle af de spørgsmål, der il blie endt på denne aften, der står i ulenes tegn.

6 DET GODE LIV 60+ Gratis adgang Foredragsrækken afholdes i samarbejde med Ældresagen, Holstebro Grundet pladshensyn og serering af kaffe/te + brød i pausen er der tilmelding til foredragene i serien DET GODE LIV 60+. Sele foredraget er gratis, men man betaler kr. 40,- ed indgangen for den kaffe/ te + brød, som Ældresagen sererer. Tilmelding til det enkelte foredrag sker senest dagen før, enten på mail til folkeuniersitetet: eller telefon til Ældresagen: , herdage kl /09* Had skal der til for at blie 100 år? /Kaare Christensen, cand.med., ph.d., dr.med. og professor i epidemiologi, Syddansk Uniersitet i Odense Laden, Brogårdsej Holstebro kl Aldring er langt mere påirkelig end tidligere antaget, og sel de mest forsigtige fremskrininger forudsiger, at ældrebefolkningen i de kommende år il okse til en hidtil uset andel af den danske befolkning. Men had karakteriserer egentlig mennesker, som leer meget længe? Og er det sandsynligt, at leealderen il fortsætte med at stige? His ja, il fremtidens ældre så ikke blot lee længere, men også med et bedre helbred? Og er det uundgåeligt, at mænd i gennemsnit il lee æsentligt kortere end kinder? /01* Hold kroppen i gang /Lars G. Hid, ph.d., postdoc / Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Uniersitet. Laden, Brogårdsej Holstebro kl Aldring har en markant indirkning på kroppen, hilket blandt andet kommer til udtryk ia ændringer i den fysiske funktion (fx enen til at gå). Det tyder dog på, at fysisk aktiitet/træning delist kan bremse disse ændringer. Forelæsningen il gennemgå disse elementer, samt hilken fysisk aktiitet/ træning, der anses for at ære mest effekti og hordan dette bør gennemføres. 26/03* Spis dig Sund og Glad /Lone Viggers, klinisk diætist, NHH-kandidat Laden, Brogårdsej Holstebro kl Lone Viggers er forfatter til bogen SPIS SUNDERE og er diætist ed ernæringsenheden, Regionshospitalet Vest. Foredraget belyser ernæringens betydning for et sundere og bedre li som ældre.

7 VIFU Gratis adgang 2014 Tirsdag 04/11* Umami - Hemmeligheden bag elsmagen /Ole G. Mouritsen, professor Syddansk Uniersitet Erhersakademi Midt Vest Valdemar Poulsensej 4, Holstebro, kl Madens smag er bestemt af de stoffer, som råarerne indeholder, eller som dannes ed tilberedning af råarerne og under sele madlaningen. De samme stoffer bestemmer madens ernæringsærdi, og de er af betydning for ores sundhed. Enen til at smage og udælge føde og tilberede mad med elsmag har utilsomt giet mennesket eolutionære fordele. Foredraget omhandler de fem grundsmage, især den femte smag, umami, og il afsløre, hordan denne smag irker, og hordan i kan frembringe den i ores køkkener. Tirsdag 25/11* Fristelser og aner - had påirker ores ener til lisstilsændringer / Anette Schreiber, ph.d., psychologist Erhersakademi Midt Vest Valdemar Poulsensej 4, Holstebro, kl Vi kender det alle: man sidder fredag aften i sofaen og uden at man har tænkt oer det, er slikskålen tom, eller had med de sidste cigaretter fra festen i går, der nærmest råber efter dig indtil du får tændt dem også selom du faktisk er holdt op med at ryge, men bare lige skulle festryge lidt. Ph.d. og cand. psych. Anette Schreiber fra Via Uniersity College fortæller om forskellen på aner og fristelser og ikke mindst had der skal til for at bryde dem. I dette spændende oplæg kan du helt sikkert genkende nogle af dine egne handlinger, og du il få en forklaring på, horfor det er så sært at lae om på ting, og også få forslag til had man kan gøre for at ændre på dårlige aner og manglende ene til at modstå fristeler Tirsdag 20/01* Fødearebåren irus - Horfor blier i syge af hindbær? /Annna Charlotte Schultz, seniorforsker DTU Erhersakademi Midt Vest Valdemar Poulsensej 4, Holstebro, kl Beskrielse/bemærkning: Horfor blier i pludselig syge af serbiske frosne hindbær? Og er det også et problem med de danske produkter? I de seneste år har i opleet en lang række udbrud af sygdomme, som skyldes fødearebåren irus. Seniorforsker Anna Charlotte Schultz fra Fødeareinstituttet på DTU fortæller, had irus er for en størrelse, under hilke forhold de findes i ores mad og hordan i kan begrænse dem og forebygge smitte. Hun il også komme ind på udiklingen af sygdomsudbrud forårsaget af irus, hor de oftest opstår og hilke symptomer og konsekenser smitte har for den enkelte.

8 NORDVESTJYSK SLÆGTSHISTORISK FORENING Gratis for Storkunder /09** Efter Dybbøl 1864 /forfatter Magne Lund, Smørum Samarbejder med Historiecenter Dybbøl Holstebro Museum Museumsej 2, Holstebro, kl Et foredrag om faldne og sårede soldater, tilærelsen efter krigen samt forsørgelse af krigsenker og børn. Magne Lund il også hae eksempler fra Ringkøbing Amt. 30/10** Det danske imperium i opløsning /lektor, ph.d. Michael Bregnsbo, Syddansk Uniersitet Holstebro Museum Museumsej 2, Holstebro, kl og adskillelsen fra Norge. Tirsdag 18/11** Ejendomshistorie før 1920 /genealog Anton Blaabjerg, Viborg Dejbjerglund Efterskole Uglbjergej 10, Dejbjerg Skjern, kl. 19,00 Ved at følge gårdenes og ejendommenes historie og ed at finde ud af hem stamfaderen oertog efter og afstod til, fås et godt indblik i de forskellige slægtleds økonomiske forhold og deres sammenhæng. 27/11** Dybbøl og Als 1864 baggrund og forløb /lektor Jørn Buch, Hadersle Holstebro Museum Museumsej 2, Holstebro, kl Krigen hade sin rod i de nationale modsætninger i hertugdømmerne og monarkiets forfatningsproblemer.

9 NORDVESTJYSK SLÆGTSHISTORISK FORENING Gratis for Storkunder /02** Hordan laer man en slægtsbog? /bibliotekar Kathrine Tobiassen, Randers Holstebro Museum Museumsej 2, Holstebro, kl His i il ud oer rampen med or slægtsforskning, må i formidle den, så den blier spændende at læse. Kathrine er forfatter til bogen At skrie slægtshistorie. 26/03** Internettets muligheder i slægtsforskning /cand. phil. Erik Christiansen, Aarhus Holstebro Museum Museumsej 2, Holstebro, kl Om slægtspræsentationer, slægtsbøger, personbaser, affotograferede kilder, kort m.. 16/04** Lægdsruller /Erik Kann, seniorkonsulent ed Kennedy Centret, Københan Dejbjerglund Efterskole Uglbjergej 10, Dejbjerg Skjern, kl. 19,00 Lægdsrullerne registrerer fra 1788 alle unge mænd, der kunne udskries til militærtjeneste. De er en æsentlig kilde i slægtsforskningen. Dette skyldes ikke mindst, at de rummer oplysninger om fødesteder og om alle de flytninger, de registrerede foretog. Der skulle ære styr på folk, his de skulle indkaldes.

10 FUP OG FAKTA OM DIN SUNDHED Gratis adgang Sundhed er godt stof, og blandt andet derfor blier i konstant bombarderet med ofte modstridende budskaber om, had der er sundt. Vender madpyramiden spidsen opad eller nedad? Forebygger rødin og kaffe isse sygdomme, eller fremkalder indtagelsen ligefrem sygdommene? Man kan let få det indtryk, at det, der er sundt i den ene uge, er den rene gift i den næste. Meget forirrende kan begge budskaber imidlertid ære sande, for mennesket er en kompleks konstruktion. Det, der er sundt for den ene, kan ære mindre hensigtsmæssigt for den anden. Få stof til eftertanke, når eksperterne går bag om nogle af de mange sundhedsbudskaber. Mandag 03/11* Slankekure - er de sunde eller usunde? Og taber man sig oerhoedet? /cand.scient. i human ernæring Per Brændgaard Mandag 10/11* Organer i balance. Skal udfordres eller udrenses? /lektor i biomedicin Ole Sonne, Aarhus Uniersitet Mandag 08/12* Hormonbalancer. Styrer hormonerne din krop? /lektor i biomedicin Ole Sonne, Aarhus Uniersitet Mandag 12/01* Er du kulhydratforskrækket og proteinhysterisk? /klinisk diætist Anne Ran, Aarhus Uniersitet Alle foredrag finder sted på VUC, Valdemar Poulsens Vej 8, Holstebro kl

11 HOLSTEBRO MUSEUM Gratis for Storkunder Foredraget foregår på Holstebro Museum, Museumsej 2, Holstebro kl og entreen er kr. 50,-. 08/10** Nørre Vosborg Danmarks bedst dokumenterede herregård! / museumsinspektørerne Esben Graugaard, Helle Henningsen og Lis Helles Olesen - alle Holstebro Museum I anledning af udgielsen af to-binds bogærket om Nørre Vosborg initerer Holstebro Museum til en foredragsaften, hor de tre museumsinspektører Lis Helles Olesen, Esben Graugaard og Helle Henningsen både il fortælle om det tærfaglige forskningsprojekt Nørre Vosborg i tid og rum, der har gjort Nørre Vosborg til Danmarks bedst dokumenterede herregård, og om noget af det, de har arbejdet med i projektet. Lis Helles Olesen Luftfotoarkæologi i Nørre Vosborg-projektet Luftfotoarkæologien har æret med til at kortlægge bebyggelseshistorien i ikingetid og middelalder i området langs den sydlige del af Nissum Fjord, så i i dag er meget klogere på det kulturlandskab, det middelalderlige Vosborg ar en del af. Helle Henningsen Vosborg i middelalderen Der entede arkæologerne flere oerraskelser, da de gik i gang med at udgrae det, der skulle ære Nørre Vosborgs middelalderlige forgænger. Esben Graugaard Herregårdsli ifølge Marie Meinert Marie Catharine Meinert kom til Nørre Vosborg som nygift frue i 1797, og her leede hun til sin død i Gennem hele sin leetid på herregården førte hun dagbog, og hendes beskrielser af mennesker og begienheder gier os et enestående indblik i liet på den estjyske herregård i 1800-tallet.

12 HOLSTEBRO MUSEUM Gratis for Storkunder Alle foredrag foregår på Holstebro Museum, Museumsej 2, Holstebro. De starter kl og entreen er kr. 50, /10** Danskere på estfronten /Claus Bundgaard Christensen, lektor i historie, RUC Mere end dansksindede kæmpede på tysk side under Første Verdenskrig. I foredraget følger i dem og deres særlige krigserfaring som dansksindede i den tyske hær. Foredraget er baseret på Claus Bundgaard Christensens bog Danskere på Vestfronten, der i 2009 ble kåret som Årets Historiebog. Claus Bundgaard Christensen betragtes som en af landets førende eksperter på Den første Verdenskrig og besættelsen. Og så har han rødder i Holstebro! 05/11** Ulen menneskets bedste en! /museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet Hunden er menneskets bedste en, men den er også en ul i fåreklæ r, og som ort ældste husdyr har ulen/hunden haft stor betydning for menneskets kulturudikling. For jægerne ar hunde uundærlige til at spore ildtet i tæt sko og til at forsinke dyrenes flugt, så jægerne kunne komme på skudhold. Knogleanalyser iser, at stenalderhundene spiste samme kost som deres herrer, og at de i udseende har mindet om nutidens spids-hunde. Nogle stenalderhunde ble begraet som kære familiemedlemmer. Andre ble pelset og spist. 19/11** Krigsbytteofringerne i Ejsbøl mose /museumsinspektør Hans Christian H. Andersen Museum Sønderjylland Arkæologi, Hadersle I Ejsbøl mose er fundet et af de største åbenofferfund fra jernalderen i Danmark. Arkæologerne har igennem årene udgraet op mod 3000 genstande i mosen. Fundene fortæller en grusom historie om old, mord og modbydeligheder, men også en historie om et samfund i forandring. Fra tiden omkring år 0 er der fundet enkelte lansespidser og skjoldbuler, men den største ofring skete dog først 300 år senere. Ofringen bestod her af åben, rytterudstyr og personligt udstyr fra op mod 150 soldater, 12 officerer, en næstkommanderende og en hærfører - en hel besejret hær. Fra omkring 400 e.kr stammer en mindre ofring med udstyr fra op mod 30 soldater, to underofficerer og to officerer. 03/12** Vikingetid i Vestlimfjorden /museumsinspektør Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum I det meste af ikingetiden ar Limfjorden et knudepunkt på de færdselsruter, som forbandt Jylland med resten af ikingernes erden. Det ændrede sig brat, da naturen som så ofte før og siden endte op og ned på leeilkårene ed fjorden med tilsandingen af fjordens estlige og nordlige udløb. Men hordan påirkede trafikken på fjorden liet i de landsbyer, der lå langs sejlruterne? Og hordan forandredes liet ed fjorden i de knapt 400 år fra ikingetidens start til dens slutning? I foredraget fortælles om, had de sidste års arkæologiske fund omkring fjorden kan fortælle os om det samfund, der blomstrede her for tusind år siden.

13 HOLSTEBRO MUSEUM Alle foredrag foregår på Holstebro Museum, Museumsej 2, Holstebro. De starter kl og entreen er kr. 50, /01** Fortidsminder i Midt- og Vestjylland /Kira Jørstad Klinkby, museumsinspektør, Holstebro Museum Gratis for Storkunder Siden 2007 har Holstebro Museum ført tilsyn med 5500 fredede fortidsminder i Midt- og Vestjylland. Til dette foredrag il arkæolog Kira Jørstad Klinkby, som har æret ansarlig for museets tilsyn gennem hele perioden, berette om resultaterne af det store arbejde med at fotografere, dokumentere og eftersøge de mange fortidsminder. Aldrig før har fortidsmindernes tilstand æret så eldokumenteret. Og netop derfor barsler museet nu med en bog om de fredede fortidsminder, deres historie og deres nutidige tilstand. Foredraget il ligesom bogen introducere tilhøreren til forskellige typer af fortidsminder og fortælle om, horfor og til had de ble opført. 28/01** Guld og grønne skoe /forfatter Jørgen Henneke, Christiansfeld En række adelsmænd og københanske rigmænd købte og tilplantede mange tusind hektar jysk hede i slutningen af 1800-tallet på foranledning af Enrico Dalgas og grosserer Holger Petersen. I foredraget fortælles historien om 18 markante hedeejendomme fra Kongeåen til Limfjorden om de pompøse landsteder, deres baggrund og deres grundlæggere. Det er også beretningen om et sammenstød af lisformer i et omfang, der aldrig tidligere har fundet sted i Danmark. 25/02** Lejre centrum i riget /Tom Christensen, museumsinspektør, Roskilde Museum Middelalderens krøniker og sagaer skre Lejre ind i Danmarkshistorien som centrum i riget - her lå skjoldungernes kongsgård. De moderne historikere skre den ud igen som sagn og myter. Udgraningsresultaterne iser imidlertid, at Lejre skal tilbage på landkortet. Med fund som søl- og guldskatte, den unikke Odinfigur og nogle af de største bygninger, i kender fra Danmarks oldtid, kan i beskrie en bebyggelse, der må ære en kongsgård med halbygninger, som beskreet i Beowulf og sagaen om Rolf Krake, men altså uden naneskilt på døren. Lejre skal igen hae sit eget kapitel i Danmarkshistorien, men det blier nok en ny og anderledes fortælling 11/03** Stemmeretskampen, kindetoget og kindens politiske deltagelse i 100 år /Jytte Nielsen, forskningsbibliotekar og specialkonsulent, KVINFO Den nye grundlo i 1915 ar kulminationen på en årelang kamp for kinders og arbejderes inklusion i demokratiet. Forrest i kampen stod kindebeægelsen, der i løbet af 1900'erne mobiliserede mange tusinde kinder og mænd landet oer for kraet om lige algret, og som på dagen for underskrielsen af den nye grundlo arrangerede et optog med mere end kinder i Københans gader. Men et ar at få den formelle stemmeret - noget andet at få den omsat til lige repræsentation på Tinge. 25/03** Fliegerhorst Groe (flyestation Karup) som tysk befæstningsanlæg /oberst Michaël SES Sejgaard, Karup Flyestation Flyestationen ble bygget af Luftwaffe under Anden Verdenskrig og ble operati 9. august Indledningsis ar den på mange måder indrettet som en fredstids facilitet, men efterhånden som krigens alor gik op for tyskerne, ble den base for natjagere og disses højere hoedkarterer, og den ble i 1943 udbygget som en egentlig støttepunktsgruppe, der kunne forsares 360 grader rundt. Som noget helt specielt indrettede man også et forsar, der kunne imødegå en luftlandsætning midt på flyefeltet.

14 HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM Gratis for Storkunder KUNSTHISTORIENS STORE MESTRE Kunsthistorikeren Signe Jacobsen fortsætter sin populære foredragsrække, hor hun fortæller om kunsthistoriens store mestre. Også denne gang kommer hun idt omkring både tidsmæssigt og geografisk. Foredragene i denne sæson handler om Albrecht Dürer, Anthonis an Dyck, Thomas Gainsborough, William Morris, Edard Munch og Max Liebermann /10** ALBRECHT DÜRER ( ) Tiden omkring år 1500 er en storhedstid for det tyske område. Den tysk-romerske kejser inder magt, bogtrykkerkunsten opfindes og de religiøse uoerensstemmelser udløser reformationen. Albrecht Dürer, født i Nürnberg, er det tyske områdes store maler og grafiker. I ham kombineres Nederlandenes hang til naturalisme og detaljetrohed og den italienske renæssancens idealisme og kølige intellekt med en særlig tysk, psykisk dimension: en særpræget surrealistisk tone, der sniger sig ind og gier Dürers mægtige lisærk en hel speciel dimension, som er sær at få hold på. Vi il se nærmere på hans portrætter af tidens mennesker, både de mindre kendte og dem med de allerhøjeste poster. Altertaler og bibelske motier gies der righoldige eksempler på, ligesom hans nærmest Leonardo da Vinci-agtige naturundersøgelser i tegning og akarel tages op. Der gies også eksempler på hans storslåede grafiske lisærk i kobberstik og træsnit. 29/10** THOMAS GAINSBOROUGH ( ) Gainsboroughs irtuose malerier er ren øjenfryd, både i portrætter og landskaber. Hans let rokoko-prægede kunst er typisk for den engelske præromantik, ds. for den særlige følsomme stemning, som prægede England op mod år Det er herregårdenes og højadelens tidsalder, men det er også det opkommende borgerskabs epoke her i tiden omkring frihedskrige og industriel reolution: Gainsboroughs hensmeltende nostalgi i hans pittoreske skildringer af den uskyldige landbefolkning i pagt med naturen skal ses på netop dén baggrund. Gainsborough er en fuldgyldig, frydefuld og sympatisk repræsentant for engelsk 1700-tal. 12/11** EDVARD MUNCH ( ) Edard Munch er Skandinaiens store ekspressionistiske maler. Præget af en barndom med sygdom og død led han hele liet af sorte, dødsangste perioder, som satte deres ubestridelige præg på hans billedkunstneriske udtryk. Han slider sig fri fra den hårde kristendom, han oksede op med, kaster sig ind i det moderne li, tager sine maleriske forbilleder blandt naturalismens og impressionismens malere, inden han finder sit helt eget, dybt originale billedudtryk: Hem kender ikke f.eks. Skriget og Madonna, billeder fulde af eksistentiel angst og kal inden for kærlighedsliet, hor kinden synes ham en farlig skabning.

15 HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM Gratis for Storkunder Alle foredrag under Holstebro Kunstmuseum foregår på Holstebro Kunstmuseum, Museumsej 2, Holstebro. De starter kl og entreen er kr. 50, /02** ANTHONIS VAN DYCK ( ) Anthonis an Dyck ble oplært hos bl.a. Antwerpens store maler Rubens, men udiklede en mindre robust og mere fintfølende kunst end hans. Efter en længere periode i Italien ble han i 1632 hofmaler i England, og her bringer hans portrætter en afgørende epoke i dette lands historie til lie. Kong Charles I og Dronning Henrietta Maria og deres børn og landets fremtrædende personligheder blier malet i tidens barokke formsprog, egnet for eneældens fyrster, krydret med en sand idunderlighed i den maleriske håndtering. Engelsk historie op til Charles I s henrettelse i 1649, landets store personligheder, kultur- og kunsthistorie belyses med udgangspunkt i an Dycks betagende portrætter. 18/02** WILLIAM MORRIS ( ) En magtfuld fortaler for det gode håndærk i modsætning til industrialismens masseproduktion, er tekstildesigneren, kunstneren, forfatteren og samfunds-debattøren og den utopiske socialist William Morris ( ), som også ar tæt forbundet med Prærafaelitterne. Han dannede kunsthåndærkerbeægelsen The Arts and Crafts Moement (pendant her hjemme kaldes Skønirke), og hans udødelige designs til tekstiler sælges den dag i dag. William Morris skabte sit eget firma, Morris & Co, hor maleren William Burne-Jones også arbejdede. Han hade sit eget forlag kaldet The Kelmscott Press, hor han udga egne bøger og dyrkede det gode boghåndærk. 04/03** MAX LIEBERMANN ( ) Opokset i en hoedrig jødisk familie i Berlin i sit fædrene palads på Pariserplatz (hans egen fremtidige bolig), hade Max Liebermann store sociale fordele, men nåede i sit lange li også at oplee de ulykkelige politiske forhold i 1930 erne, hor hans mange store poster i kunstliet ble frataget ham: For Max Liebermann ble en af sin tids største tyske kunstnere, og hans indflydelse på tysk kunst og museumsindsamling kan ikke oerurderes. Hans motier er portrætter, folkelisbilleder og landskaber, udført med en gennem liet stadig mere imponerende teknisk irtuositet. Hans kunst spænder fra naturalisme til impressionisme, og i hans sidste år i eksil på landstedet ed Wannsee udikler han tilmed en nærmest ekspressionistisk farekraft i blomsterbilleder fra den hae, hor han finder fred og trøst.

16 HOLSTEBRO FOLKEUNIVERSITET Praktiske oplysninger: * Gratis for alle ** Entré kr. 50,- (dog gratis for storkunder) - studerende, der kan foreise studiekort kr. 25,- Som storkunde har irksomhedens medarbejdere gratis adgang til alle foredrag inden for folkeuniersitetets program. Folkeuniersitetets storkunder er: Holstebro-Lemig-Struer

Sundhedssekretariatet. ETOS Svendborg 2013. Elevers trivsel og sundhed

Sundhedssekretariatet. ETOS Svendborg 2013. Elevers trivsel og sundhed Sundhedssekretariatet ETOS Sendborg 2013 Eleers trisel og sundhed 2 ETOS Sendborg 2013. Eleers trisel og sundhed Sendborg Kommune Sundhedssekretariatet Singet 14 5700 Sendborg Udarbejdet af Anne Bøgegaard

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Rejsen over Limfjorden

Rejsen over Limfjorden Rejsen oer Limfjorden Indledning Der har gennem de senere år æret stor diskussion om at forandre infrastrukturen omkring Limfjorden i Aalborg ed at oprette en 3. Limfjordsforbindelse. Et spørgsmål som

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm Signe Jacobsen, kunsthistoriker, mag.art. Oversigt over foredrag frem til forår 2016 Som aftalt pr. 3.4.2015 Se yderligere www.kunstforedragogkunstguide.dk Forår 2016 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle

Læs mere

Hos Solo er målet at (gen)skabe en positiv identitetsfølelse og hjælpe til forståelse af, hvordan man begår sig i denne verden.

Hos Solo er målet at (gen)skabe en positiv identitetsfølelse og hjælpe til forståelse af, hvordan man begår sig i denne verden. n Der er faste tidspunkter for ækning, måltider m.. og et aktiitetsprogram, som er tilrettelagt på forhånd. Der er ringe eller ingen mulighed for afigelser fra dagsprogrammet. Den unge i fokus I mange

Læs mere

Matematik F2 - sæt 1 af 7, f(z)dz = 0 1

Matematik F2 - sæt 1 af 7, f(z)dz = 0 1 f(z)dz = 0 1 I denne uge er det meningen, at I skal blie fortrolige med komplekse tal og komplekse funktioner af en kompleks ariabel. Vi skal kigge nærmere på, hornår komplekse funktioner er differentiable

Læs mere

Aktivitets program 02//2014

Aktivitets program 02//2014 Aktivitets program 02//2014 HOLSTEBRO MUSEUM SÆRUDSTILLINGER Lørdag den 20. september 2014 til tirsdag den 6. april 2015 Min skat - passion for ting Et museums DNA er samlingerne. På museerne elsker vi

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Nyt fra Områdeløft. i Sundholmskvarteret. i forandring VIND. en mikrohave. side 11

Nyt fra Områdeløft. i Sundholmskvarteret. i forandring VIND. en mikrohave. side 11 Nyt fra Sundholmskarteret Nyt fra Områdeløft Noember 2010 Sundholmskarteret i forandring BORGMESTEREN Områdeløftet i Sundholmskarteret begyndte for to år siden, og om små fire år kan i se de endelige resultater.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Kinematik. Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Indhold. Kinematik 1

Kinematik. Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Indhold. Kinematik 1 Kinematik Kinematik Indhold. Retlinet beægelse.... Jæn retlinet beægelse...3 3. Ujæn beægelse...4 4. Konstant accelereret beægelse...5 5. Tilbagelagt ej ed en konstant accelereret beægelse...8 6. Frit

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Underisningsbeskrielse Stamoplysninger til brug ed prøer til gymnasiale uddannelser Termin 11.8.2008-29.6.2009 Institution Københans tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og nieau Lærer(e) htx Teknikfaget

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub

Holbæk Arkæologiklub Holbæk Arkæologiklub Åbning af Holbæk Museums ArkæoLab Nyhedsbrev forår 2013 Bestyrelsesmøde Det var tid at afholde bestyrelsesmøde den 11. marts, og her var det tid at planlægge de aktiviteter, der skulle

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sådan bliver din ledergruppe effektiv

Sådan bliver din ledergruppe effektiv www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 4, april 2015 Indholdsfortegnelse Sådan bliver din ledergruppe effektiv Ledergrupper ender alt for ofte som blindgyder og stopklodser for organisationers udvikling, og

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 11 juni 2 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) 1999 Had er AMFORA? Resumé AMFORA er en statistik oer,

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere