Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts Langeskov, Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn"

Transkript

1 NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller Hansen (BMH) Susanne Laursen (SL) Jan Søderberg (JS) Arno Mark (AM) Og som observatører: Forhindret i af deltage: Sabina Nielsen (SN) - syg Jan Marker (JM) - syg Søren Grundsø (SG) - Afbud Flemming Schultz (FS)(Observatør)-afbud Camilla Gothen (CG)(Observatør) afbud 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 17. januar 2010 BMH bød velkommen og konstaterede bestyrelsesmødet beslutningsdygtigt trods de mange afbud. Det senestes afbud pga. sygdom var kommet en time før mødet. De fremmødte var enige om at gennemføre mødet. Referat fra sidste møde godkendt med de 3 småændringer, som var kommet ind pr. mail siden sidste møde underskrevet af de tilstedeværende BS-medlemmer. Øvrige kan skrive næste gang. Godkendelse og underskrift af forretningsorden godkendt med enkelte smårettelser. Materiale fra den tidl. bestyrelse BMH giver status pr. mail. Referater skal på nettet AM sender til FS 2. Siden sidst Orientering fra formandsmøde 6. marts 2010 BMH havde om lørdagen deltaget i DKKs formandsmøde. Ca. 75 klubformænd deltog. DKK fik underskud på ca i 2009 Medlemstallet er faldet med 20% i Det har været nødvendigt, at fyre medarbejdere.

2 - 2 - I 2010 ser der dog ud til igen at være fremgang + 5% i medlemstallet og også udstillinger, udannelsestilbud, markprøver mv. viser fremgang etc. Nye regler for opdræt - Ny bekendtgørelse med nye krav om hundeopdræt træder i kraft pr Ny opdrætter uddannelse over 2 år 32 timers uddannelse. Opdrættere, som opdrætter mere end 2 kuld om året skal gennemgå opdrætteruddannelsen, samt have politimæssige tilladelse til opdræt. Hvis nuværende opdrætteruddannelse er gennemført, kan man vente med den nye uddannelse til 2013, som 1 dages update. Skal i posten. Ny momsregel alle med omsætning over kr. skal betale moms iflg. skattevæsenet den gamle DKK regel med indtil 2 kuld hvalpe om året og en aktiv avlshan gælder ikke mere BMH fik oplyst, at det gælder, uanset om opdrættet finder sted fra flere adresser, så længe det er i samme kennelnavn, så er det et og samme opdræt. Kennelklubben skal iflg. loven give oplysninger til SKAT på forespørgsel. DKK får ny CMS hjemmeside på ca sider. Ændringerne berører ikke hundeweb incl. historik. Verdensudstillingen hunde tilmeldt mod i Bratislava sidste år, hvor 61% af anmeldelserne dog kom efter udløbet af sidste frist for anmeldelse. 1. Maj kigger vi lidt på tingene. Hvis det skal balancerer, så kræver det min udstillere, besøgende, og et ekstra sponsorat på min. ½ mill. Disciplinærsager og retssager de strømmer ind DKK har vundet en principiel retsag resultatet offentliggøres sammen med resultaterne af afgjorte disciplinærsager. Ny udstillingsregler Det er nu afgjort, at Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland og Island fra kører med samme regler Muligvis nye farver på bånd (så pas på med indkøb af bånd, som kan række for meget ind i 2011) CKet og reservecertet genindføres. DKKCH og CH i det nye samarbejde det kræver nu kun et cert i et af de andre lande for at overføre national CH til et af de andre lande - usikkert om krav om national CH ændres. CK men med nye betegnelser excl. 1 p. very god 2.p good 3. præmie avlsgodkendelse knækker mellem 2p og 3p (dvs good er ikke længere godt nok). Champklassen BIR/BIM er sidst på udstillingen. Showmæssigt OK. De hunde, som får excl. går videre til vinderklasse, men kun CK går videre til bedst i køn. Drægtige tæver kan ikke udstillers 30 dage før og 75 dage efter fødsel løbske hunde stadig ok. En hund, som har fået sine 3 certifikater, kan fortsat ikke flyttes til champklasse før championatet er registreret og på plads hos DKK, hvilket normalt betyder minus en udstilling, før hunden kan gå i champklasse. Økonomi DKK nye model med flere dobbeltudstillinger er ikke gået ud over anmeldelsestallene, som mange ellers havde spået. Det har som nævnt været nødvendigt at fyre medarbejdere, men der er tale om fratrædelsesordninger i god ånd. En del fyrede medarbejder er da også taget ind, som midlertidig hjælpere i forbindelse med verdensudstillingen i Herning. Tilbud om klubforsikringer via DKK 80% af alle klubber har tegnet begge forsikringer. Det samme har vi i NFKD. DKKs disciplinærnævn er nu organisatorisk koblet af bestyrelsen, hvilket formodentlig betyder, at de nu kan træffe afgørelserne selv, som så evt. kan ankes til DKKs bestyrelse, men den almindelige sagsbehandling behøver nu ikke afvente et bestyrelsesmøde.

3 - 3 - BMH spurgte om klubberne altid fik en konkret tilbagemelding på sager indsendt til DKKs disciplinærnævn. Der vil kun blive givet svar til sagens direkte parter og ikke til en medvirkende klub. Indeks Norge/Danmark Norge bruger indekssystem fra Århus Universitet udviklet til hunde og Danmark bruger indekssystem udviklet i husdyrproduktionen i Danmark. Kevin Byskov havde gennemgået indeksmodellen fra Århus og fundet flere fejl. Registrering af hjertescanning kan se på hundeweb via update fremadrettet kommer der måske også svar direkte til klubberne Skrivemaskinerne på vej ud på DKKs udstillinger erstattes sandsynligvis at transportable pc ere og printere, så man fortsat kan få sin kritik direkte i ringen. 3. Orientering om status på hjertescanning, HD-indeks m.v. Hjertescanning Etiske anbefalinger. Iflg. mail fra Anne Villingshøj? hos DKK, så kan de etiske anbefalinger overføres fra Dogue de Bordeaux, som efter aftale med Jørgen Koch, KVL tillader at status gråzone og mild kan parres med fri, medens hunde med mere belastende status end mild ikke bør indgå i avl. Der går en masse rygter: Bestemte hanhunde har givet hele og halve kuld, som er døde af hjertefejl. Vi kan ikke arbejde ud fra rygter, det skal være facts, som nogen vil lægge navn til, hvis vi skal kunne gå videre med det. Resultatet kan skifte fra scanning til scanning. Første scanning = status Mild - scannet igen og er nu iflg. update = status gråzone. Der er forskel på om scanningen er sket hvor hjertet er belastet eller ikke belastet (fx er hunden scannet efter at have løbet eller direkte fra hvile). Er der i øvrigt regler for dette hos LUPA (og for den sags skyld i de andre lande, som scanner systematisk) Udenlandske undersøgelser kan p.t. ikke overføres pga. andre grænseværdier nogen har lavere grænseværdier end Danmark andre højere, men selve værdien for gennemløbshastigheden i hjertet eller rettere de to værdier burde kunne overføres, selv om grænseværdien er forskellig. Drøftes med DKK på mødet med sundhedsudvalget. Kun EKKO-gruppen kan scanne Tidligere resultater af hjertescanninger kan fortsat registreringer. Skal indsendes samlet via BMH. Oprindelig deadline var 1. juni er nu pludselig ændret til 1. april. Det er for kort tid. Drøftes med DKK på møde. Det er måske muligt at få LUPA til at overføre tidligere resultater hvis der sende en ny rekvisition, så koster det kun rekvisitionsgebyret, men ikke en ny scanning. Skal naturligvis ske med den oprindelige dato for undersøgelsen. Reglen om at HD-indeks skal også drøftes med DKK. Ved en fejl er reglen om, at et indeks er gældende i 3 mdr. forud for en parring faldet ud. Det er næsten umuligt at planlægge parringer, hvis indeks skal være ajour på ugebasis (som er opdateringsfrekvensen på det nye indeks). Fx vil et ekstremt dårligt HDresultat fra et familiemedlem til den hund, som man har kig på som avlspartner i denne uge, måske vil kunne ændre indekset på hunden så meget i næste uge, at parring ikke længer er muligt, hvis stambogsføringsreglerne skal overholdes. Det er ikke rimelige vilkår for opdrætterne. Skal drøftes med DKK 3 mdr.s reglen skal med i regelsættet igen. Møde med DKKs sundhedsudvalg helst inden GF, hvis muligt.

4 Orientering om Forsikringer herunder evt. forsikring af trailere Forsikring Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring kræver et ansættelsesforhold til klubben. Dommere har ansættelsesbrev i form af aftale om og bekræftelse på at de skal dømme en given udstilling. Vi skal evt. have ansættelsesbrev med ringpersonale etc.. Vi går p.t. ud fra at det nuværende mailkorrespondance er tilstrækkelig Vi råder over to trailere som måske også bør forsikres, men da værdien anslået kun er kr kr (2007), så bliver det nok uforholdsmæssigt for dyrt at kaskoforsikre dem. Begge trailere er nu synet. Det har kostet kr for syn plus nummerplader Pt. ligger ansvaret på krogen altså den bil, som trækker traileren. Hvis vi skal kasko- og tyveriforsikrer trailerne for ca kr., så vil det anslået koste kr det er for dyrt. Besluttet i stedet at købe to kuglelåse. 5. Nyt fra udvalgene Regioner JM ikke til stede udsat til næste møde Regionsvalg blev dog kort drøftet. De regionsvalg som ikke kan bemandes med fredsvalg skal til afstemning hos medlemmerne i den pågældende region. Vand vandkonference Ansøgt om kr. til vandkonference i Backamo Bevilget møde inden GF økonomi vandarbejdet skal ind i normal drift. a) 9 redningsveste sponseret af JM og Shop4dogs (tilbudspris 198 (normalpris 800)+ 20% rabat alle 1.400) Tak til JM og Shop4dogs (BMH sender takkebrev). Skal på inventarlisten b) Modtaget og sendt til DKK og de er autoriseret og formelt svar på vej fra DKK. c) Uddannelse af vand vi har fået svar fra Sverige (denne gang de rigtige papirer). d) SL sender til CG for oversættelse. Uddannelse og vand CH kan ikke godkendes før alle regler er på plads.. Vand CH reglerne skal lige stemmes af med de potentielle nye udstillingsregler pr de skal være generelle i forhold til fx eksteriørkrav til avlsgodkendelse. e) Sundhed Aftale med DKK sundhedsudvalg om møde den 4. maj hos DKK primært for at drøfte diverse udfordringer vedr. de nye HD-indeks, hjertescanning m.v. f) Udstillingsudvalg ikke nyt 6. Newfoundland Posten a) Fotokonkurrence Kalender God ide Udvalgte billeder kommer med (bedømmelseskomite) Deadline ændres fra Udkommer altid ultimo den pågældende måned i stedet for ca. den 15. Tolerancen i forhold til ca. den 15. er ofte for snæver fx i forbindelse med de numre som skal ud efter GF og de store udstillinger vinterspecialty og Gold Cup. b) Nulpunktsomsætning Newfpost kr. 15,10 plus moms pr. blad, uanset antal. Et blad koster ca i tryk og i porto plus kr til udland og nye medlemmer. SL undersøger om der er mulighed for at spare porto fx ved at afsende fra et naboland. Det blev igen drøftet om man skulle gå over til Newf Post som elektronisk blad der findes flere modeller, skal kunne låses til medlemskabet. Mange foretrækker det fysiske blad, men man kunne etablere valgfrihed, hvis man finder en teknisk holdbar løsning. Der arbejdes videre med ideen, men der er ikke besluttet noget endnu. 7. Hjemmesiden herunder kriterier for optagelse på blandt andet hanhundelisten

5 - 5 - a) Hanhundelisten Hunden skal være avlsgodkendt. HD, AD, hjerter indeks er dynamisk og medtages derfor ikke på listen, men aktuelt indeks kan altid slås op på hundeweb eller indhentes hos hanhundens ejer. b) Kennelvejviseren - Kennel XX, som ikke har været aktiv de seneste år står stadig på kennelvejviseren Bør gennemgås en gang årligt, så døde kenneler slettes. Krav om medlemskab af newfklubben for at være på listen tjekkes en gang årligt. c) Etiske regler for avl både klubbens og DKKs drøftes på næste møde d) Generel tilfredshed med ny webmaster - Forummet på newfclub.dk skal dog slettes e) Hvalpelisten indeksregler Indtil møde med DKK fastholder vi at et indeks er gyldigt inden for 3 mdr. i forhold til hvalpelisten. 8. Økonomi a) Aktuel medlemsliste rundsendes til BS evt. som fil. b) stemmeberettigede medlemmer (sidste år var vi på ca. 350 (?????) på samme tidspunkt c) Aktuelt er der nu 400 medlemmer (der er kommet 99 flere med) d) I går stod der kr ,63 og ,56 på de to aktive driftskonti og derudover Morsø sparekasse rente Saldo kr ,88 e) Vinterspecialty pænt overskud udstillingskonto ca. kr før Horsens 9. Udstillinger 2011 og evt a) Egtved Egtved Camping er vandt til besøg af hundeudstillinger bl.a. Grand Danois Lørdag aften, buffet 115,- kr. brandbilen med fadøl. aug Adgangskrav den almindelige udstiller skal gratis ind på arealet (BMH kontakter Egtved). Egtved de to dobbelt udstillinger gøres til 2 x enkeltudstillinger, hvor den samme dommer kører hele racen igennem samme dag og den anden dagen efter. På den måde kan vi spare lidt på dommerudgifterne men udstillerne får fortsat deres hund/e bedømt af to dommere på samme week-end. b) DKK udstillinger 2011: Fredericia Hillerød Vejen Brøndby dage Kredsudstilling Varde Jylland Herning c) NFK udstillinger 2011: Vi er ikke flere hunde end at vi normalt kan nøjes med 1 dommer pr. dag og et hold ringpersonale Vinterspecialty Nyborg Herlufmagle Fyn (Svendborg, Odense, Tommerup) Vejen 18.06

6 Nyborg - GC uge Sjælland (Ravnsborg/Borrevejle/Viby Sj eller) Sjælland Borrevejle Idrætscenter JS tjekker faciliteter Fyn Nyborg d) Tjek-liste hvem gør hvad på udstillingerne: Der skal laves udkast til general udstillings tjek liste, så vi har en til alm. udstil og en specielt til GC. SL kom med udkast til tjekliste, som JS arbejder videre med. e) Gave-kort Kop og kande: Gavekort - Kop og kande p.t. kun brugt 11 - SL forsøger at handle kortene retur ca. smertegrænse min. kr f) Gold Cup herunder: a. Logo gylden logo valgt b. program c. præmier Glas med GC logo Prøvetryk - BMH d. menu til festmiddag Gris på gaflen incl. tilbehør e. musik Affas Aftenband kr SL f. gold cup dommer? g. diverse tilladelser Politi og brand tilladelse sidste år SL h. hvem gør hvad i. invitation til nabolandenes klubblade - j. mailliste mailliste nej tak. Løbende up-date via hjemmesiden k. Telte SL tjekker med Østfyns teltudlejning l. Højtaler SL tjekker med Annette Bechmann m. T-shirts?? Sidste år solgt for 75,00 købt for 50 plus moms tjent Droppes i år n. El-materiel Michael tjekker op o. Adgang tirsdag kl. 12,00 ryddet mandag kl. 12,00 p. Ringpersonale b) Generelt - Vi skal handle lidt mere på priserne på hoteller m.v. Nyborg og Storebælt. 10. Generalforsamling, herunder: a) Dirigent Poul Erik Rise b) Bestyrelsesmøde/formøde kl Svenstrupgård c) Indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer, regionsrepræsentanter samt eventuelle forslag til behandling har vi selv forslag? Frokost til bestyrelsesmedlemmer plus evt. ægtefæller Arbejdsplan og budget 11. Ansøgning om indstilling til uddannelse som dommer for racen a) Emner drøftet en indstilling godkendt 12. Årets Newfi Årets newfi blev ikke uddelt på vinterspecialen uddeles i stedet på Gold Cup i år. 13. Eventuelt lukket dagsorden emner som ikke kan refereres - Intet 14. Eventuelt herunder fastsættelse af tidspunkt for næste møde. a) Næste møde: Den 11. april hos SL på Fyn. Eventuelle afbud bedes snarest muligt meddelt BMH

7 - 7 - Referatet for bestyrelsesmødet den er godkendt og underskrevet ved bestyrelsesmødet den Birthe Møller Hansen Susanne Laursen Arno Mark Jan Søderberg Og tiltrådt af de fraværende BS-medlemmer: Jan Marker Søren Gundsø Sabina Nielsen

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat. 1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Talerliste: Brian Sørensen Stemmetællere: Eva Køhler, Pia Nyrup

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Så er der byttepenge!

Så er der byttepenge! Brug din medlemsindflydelse, og kom til generalforsamling! minutter Pengeinstitutternes Personale Forsikringsgruppe Spørg GF Værd at vide Forsikring med overskud Så er der byttepenge! 168 millioner til

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Godt og billigt forsikret

Godt og billigt forsikret 10 MINUTTER med GF Viborg Generalforsamling Se invitationen inde i bladet Godt og billigt forsikret Sammen sparer vi hinanden for meget Hvordan kan din bilforsikring være både god og billig? Svaret er:

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere