Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre."

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens Frølund Fleur Nauta 1) Sidste referat godkendt og lagt til arkiv. 2) Konstitueringer: - Peter Vestergaard, Næstformand - Charlotte Christoffersen, Næstformand - Jan Marker, Kasserer - Jesper Petersen, Vand- og Region- ansvarlig - Michael Jakobsen, Vand- og Region- ansvarlig - Mogens Frølund, trailer- og materiale- ansvarlig - Fleur Nauta, sekretær Foruden konstitueringer, er der sat tovholdere på de forskellige opgaver, som skal løses gennem året. Se vedhæftet arbejdsark,om tovholder. Endvidere er der modtaget skrivelse fra Lis Døssing, omkring vand der vedlægges referatet, da bestyrelsen har accepteret og imødekommet denne henvendelse. Under konstitueringer oplyste Jepser, at der i forbindelse med manglende medlemmer, ville ske lidt ændringer på vand og regiover. Det betyder, at der vil være nogen sammenlægninger, så regioner/vand fremover vil se ud som nævnt 1

2 nedenfor: Regioner: Region Sjælland Region Fyn Region Jylland (midt-/øst-/vest-) Vand: Region Sjælland Region Fyn Region Jylland (midt-/øst-/vest-) 3) Siden Sidst: - Generalforsamling (GF) 2015 se referat under Klubbens hjemmeside Alle var enige om, at der skal være meget bedre styr på denne opgave, det må og skal planlægges meget bedre, så der fremover er større klarhed over, hvem der gør hvad. Nu hvor Peter er tovholder på området, er han ansvarlig for, at uddeligere opgaverne med ALLE i bestyrelsen er ansvarlig for, at tidsfrister mv. overholdes. - Repræsentantskabsmøde se referat under DKK`s hjemmeside Peter oplyste, at DKK vil køre meget på en kampagne, ved navn Nye medlemmer samt ændringer i forbindelse med registrering af hvalpe, som fra den 1. september 2015, skal være gratis i DKK-regi vi er enige i, at klubben skal følge denne ændring, så vi måske kan slippe for salg af hunde via De gule sider. - Formandsmøde se vedhæftet referat fra Peter - Personhenvendelse henvendelse er arkiveret i arkiv Sagen er afklaret på bedst mulig måde, når der skal tages højde for diverse regler i forhold til klubbens regler og DKK s regler. - Kursus hos DKK det nye klubsystem Materiale fra kurset er omdelt på bestyrelsesmødet og kan følges via DKK s hjemmeside. Det er et godt og anvendeligt system og det er gratis, med mulighed for tilkøb af ydelser i form af kontingentopkrævning mv som klubben på GF besluttede at tilkøbe. 4) Klubudvikling se vedhæftet arbejdsark: 1. debatpunkt blev udstillinger: Hvordan skal kalenderen se ud i 2017? - skal der overvejes udstllinger i forbindelse med DKK-udstillinger 2

3 - specielle udstillingssteder - gratis steder/billige steder - udstillinger skal opreklameres i udlandet via flyers - hvor tit udstillinger - hvor skal udstillingerne ligge geografisk - aftenudstillinger m/fælles hygge Vi vil prøve, at få Regionerne til at stå med en stand på Kræmmermarkeder, med henblik på at markedsføre vore race, hor BE vil støtte dem. Hensigten med disse forbedringer, skulle gerne udmåle sig i større overskud, som igen udmåler sig i at videreudvikle udstillingerne, klubben mv. 5) Offentlige medier: BE kan kun igen henvise til, at alle holder en god tone i de offentlige medier. Og for at undgå, at BE skal have ry for, at de er lukkede og usamarbejdsvillige, vil der blive lavet skriv til bladet, hvori der oplyses, hvordan kontakten mellem medlemmerne/be foregår. Fleur har haft en god oplevelse, hvor et tidligere medlem, kontaktede hende i en privat henvendelse, hvori der gjordes opmærksom på, en problematik, man skulle være opmærksom på. (Dejligt, med hjælpere til at løse problematikker, som man ikke selv kender til.) 6) Einar Paulsens henvendelse til Newf-posten: Henvendelsen er på ny drøftet i forhold til, hvad stiller vi op? Det er helt klart bestyrelsens holdning, at lovsæt overholdes i forhold til vores avl af racen. - Det vil sige, vi opfordrer IKKE til, at man gentager kombinationer, hvor der opstår fejlfarver - Hunde skal registreres farvemæssigt korrekt i DKK s register Vi er nødt til, i fællesskab at passe på vores race. Der tages kontakt til DKK, for at blive klædt på, til at løse henvendelsen på bedst mulig måde, så vi fremover undgår lignende situationer. 7) Kalender 2015/2016: Tovholder: Charlotte og Fleur - arbejder på kalender og underretter løbende de 3

4 øvrige via mails. 8) Hængepartier til udstillingskalender: - Sted til juleudstilling 2015 (Sjælland) - Gold Cup 2016 Kongshøj Camping - GF april 2016 kl (Slagelse/Greve) det bliver til kaffe,the og kage, grundet tidspunkt. Hængepartier: - Fleur arbejder på udstillingssteder i Slagelse - Jepser, skal indhente oplysninger omkring Kongshøj Camping, til Flyers - Fleur arbejder på mødested i Slagelse ellers bliver det Greve, hvor vi kontakter Jan Kiding. - Peter kontakter KK til dirigent/gf 2016 OK, KK har accepteret invitation - Fleur kontakter Arno til referant/gf ) Hitlisten/Juniorhitlisten: Tale med ansvarlige, for at høre, hvordan disse opgave løses? Camilla Gothen, der har hitlisten, har lavet et excel-ark, hvor der manuelt indføres point fra udstilling til udstilling. Der er muligvis en anden måde, nu hvor medlemssystemet i DKK er ændret. Men indtil videre, kører Camilla det på den måde. 10) Uddelegering af arbejdsopgaver, jfr. Arbejdsark fra GF: Gold Cup: Pkt. 12 Posten: Jan, sørger for at søge efter ny redaktør Medemskartotek (det nye): Fleur Opdrættermøde: Charlotte Vand/regioner: Jesper og Michael 4

5 Hverve nye medlemmer: Jan og Fleur DKK: Peter Sociale Medier: Fleur Klubudvikling: Jan (Vil fremover være et fast punkt på dagsordenen) 11) Ad hoc udvalg: Der er lavet ad hoc udvalg på lovarbejde, udvalg består af: Jan Marker, Arno Mark, Birthe Møller, Poul Erik Riise og Ole Døssing. (KK, er på et sidespor, men kan være behjælpelig i forhold til DKK) I forhold til gl. lovarbejde, er Fleur på denne opgave med Arno Mark som hjælper. 12) Gold Cup 2015: Gold Cup logo fremlagt og faldet i god jord. Det arbejdes der videre med, i forhold til tryk, trøjer mv.. Priser for camping der er 2 priser: GC pakke til kr. 975,00/ 135 Euro (dækker 6 overnatninger) Dagspris til kr. 175,00/25 euro Da det er for dyrt at leje flagstænger via HCM, vil Mogens sørge for, at der bliver købt, så klubben selv ejer flagstænger. Der skal købes 20 teleskobflagstænger. Telte på baggrund af skriv fra Peter Som noget nyt, vil telt-/vogn- opkrævningen blive opkrævet inden Gold Cup, og ved ankomst, uddeles der kvittering, der skal hænges på enhed, så der kan ses, at denne er betalt. Hængepartier: Jan arbejder med Gold Cup 2015 logo Fleur melder priser ud Mogens køber flagstænger Mogens & Charlotte indhenter telt tilbud Jan laver kvittering til betalte enheder 5

6 Jan & Fleur laver udkast til enheds opkrævning 13) Ny hjemmeside: Web-Sanne arbejder på en ny hjemmeside, så vil blive inviteret med til næste BE-møde med henblik på præsentation af denne dog bliver det først BE-møde efter Gold Cup. 14) Ansøgning om båd til vand: Der er modtaget ansøgning om hjælp til en båd, i forbindelse med vandarbejde. Der meddeles afslag på denne ansøgning, da vandholdet selv skal afholde denne udgift i form at opsparing, på prøver, træning mv. men der bevillges de almindelige kr ,00 som vandfolket kan ansøge om. Jesper holder kontakten i forbindelse med vand/region ansøgninger. 15) Ny mødedato: Der holdes nyt Gold Cup møde hos Jan Marker, torsdag den 28. maj 2015 kl Mogens og Peter er med til mødt via Skype. 16) Evt. Intet under evt. der blev talt lidt løst og fast. 6

7 Kære Bestyrelse Jeg var som bekendt deltagende på formandsmødet i går på Fjelsted Kro. Et rigtig fint møde med en del informationer. Der vil på DKK s hjemmeside blive lagt en del info op fra mødet. I grove træk vil jeg lige ridse lidt punkter op. Der er i 2014 registreret 250 flere hunde end i 2013 hvilket fik formand Jørgen Hindse til at hoppe i vejret med armene over hovedet. Der er et uændret medlemstal, men stadig en nedgang i registrerede hunde i forhold til potentielle/mulige hunde. Dvs. at det kun er ca. 1/3 af alle hunde der er registrerede. Tallet af hunde registrerede i DKK regi er men det skal holdes op i mod at der er mere end race rene hunde, der bliver solgt uden stambog mm. DKK vil i 2015 lancere en kampagne for at fange nogle af disse potentielle kunder og vil bruge op mod en million kr. på projektet hvor succeskriteriet er 1000 flere registrerede hunde. Så blev der drøftet fremtidens mødeformer. Det er sådan at der hvert år afholdes formandsmøde og hvert andet år repræsentantskabsmøde. Dvs. at der hvert andet år er både et formandsmøde og et repræsentantskabsmøde. Disse to møder ligger inden for to mdr. Og DKK s bestyrelse foreslår at vi i stedet for formandsmødet i det år hvor der er rep.møde laver et weekendseminar for specialklubbestyrelser. Dette blev godt modtaget og der vil blive arbejdet videre med ideen. Det vil komme til at koste specialklubberne ca. kr. 500 pr. deltager det første år. Og siden er det tanken at specialklubberne selv betaler for de deltagende. Elektroniske kritikker. Det er søsat og der er ingen vej uden om. Vi skal have investeret i enten en bærbarcomputer, eller en tablet med trådløst netværk. Ringsekretærene skal fremover skrive direkte på hundeweb og udstillerne kan derefter se kritikkerne på deres egen hundewebside. Det er muligt, at få tilsendt kritikkerne som sms for en pris af 2 kr. Udenlandske udstillere vil kunne se resultaterne for udstillingen på forsiden af hundeweb, der vil de også kunne læse deres hundes kritikker. DKK s disciplinærudvalg blev drøftet. Der er nogle praksis som man gerne ville drøfte. Det omhandlede bl.a. Behandlingen af sager og hvordan man udmålte sanktioner for enkelte sager. K.K. blev bedt om at forlade lokalet under drøftelserne og dette var han ikke helt forstående overfor. Udfaldet af drøftelserne blev, at der på repræsentantskabsmødet skulle indstilles til DN om en smule nytænkning. Og at der udarbejdes en vejledning til sanktioner. Jeg skal lige minde om at udvalget er uafhængigt og det således ikke er forpligtet til at rette sig efter en sådan indstilling, men det vil undre meget hvis der ikke findes en løsning alle kan være tilfredse med. Vi blev gjort opmærksomme på, at vi meget gerne måtte informere vore medlemmer om punktet update på hundeweb. Her kan medlemmerne finde svar på rigtig mange af de henvendelser de ellers retter til DKK. (Jeg var selv inde og kigge lidt på det i går, da jeg kom hjem. Vi har et fald i registrerede Newf-hvalpe 1

8 på 14 fra Vi er gået fra 105 til 91. Det er på tale at lave formen på hundens dag om således at der i 2016 vil blive lavet nogle nye tiltag. Det skal være en dag over hele landet hvor DKK er åbne for input til indhold. Således ville de ellers kendte arrangementer i tivoli som vi kender dem, ikke være længere. Datoen for det nye tiltag er 4 juni, Det var alt hvad jeg synes der var vigtigt fra mødet. Jeg vil gerne knytte en kommentar til det med elektroniske kritikker. Vi skal sikre os at der til VS. Er helt styr på det. Derfor har jeg pr. Telefon sagt til Jan & Fleur, at jeg stiller min bærbare til rådighed til denne udstilling og skal nok sørge for at have styr på hvordan systemet fungerer. Charlotte, vil du sikre dig at ringsekretæren har styr på hvordan det fungere? Hvis ikke hun har, vil du så sørge for, at hun får det? Hun kan jo tage kontakt til DKK for info. Når hun har styr på det, skal jeg tildele hende et password til udstillingen. Det skal hun bruge når hun logger ind. Jeg vil foreslå at vi undersøger markedet for enten tablets eller bærbare der kan bruges fremadrettet. Jeg spurgte til hvorfor man havde valgt tablets i stedet for bærbare. DKK s begrundelse herfor er at de (tablets) bedre kan holde strøm og derfor for dem var klart at foretrække. Vi har jo ingen problemer med at få strøm til vores udstillinger, men vi kan måske få en udfordring i form af internetforbindelse på nogle af de steder vi har valgt. I de tilfælde skal vi have en plan B. Jan nævnte muligheden for et mobilt netværk på abonnement. Lad os drøfte det. Vi skal til at i gang med detailplanlægningen af VS. Jan undersøger i morgen hvor langt de er med vores medaljer. God søndag. Mvh. Peter 2

9 KLUB UDVIKLING Arbejdspapir Dette arbejdspapir er et stykke dynamisk arbejdspapir, idet punktet kommer på alle BS møder, og papiret bliver for hver gang tilrettet med enten nye punkter eller fjernelse af punkter, som ikke længere hører ind under klub udvikling. Klub udvikling omfatter alle aspekter af klubbens virke ex. : Medlems erhvervelse Alm. Medlems pleje Opdræt Sundhed Udstillinger Markedsføring Kommunikation Økonomi Regioner Vand Lydighed Det er meget vigtigt at være klar over, at dette punkt foregår på det kreative/visionære niveau. Det overordnede plan. Det er ikke her at detaljer ang. et punkt skal debatteres i dybden. Det er her de store retnings givende 1

10 spadestik tages. Jeg ved fra tidligere seancer af lignende art, i andre fora, at det er svært for en del, at holde fokus og holde helikopteren oppe i luften, men det er nødvendigt. Ellers ender debatten blot med at vælte rundt i detaljer. Jeg vil gerne bede alle om at på forhånd tænke tanker til de skitserede punkter, som er nævnt ovenfor, og som blot er et udgangspunkt husk det er et dynamisk arbejdspapir og proces. For dem der er lidt usikre på dette så lad mig prøve at skitsere et par vinkler: Markedsføring. Skal indsatsen intensiveres og økonomi allokeres til det?... men ikke hvordan. Lydighed skal klubben skabe lydigheds kurser? Men ikke hvordan. Kommunikation skal der kommunikeres på andre måder end vi gør? Men ikke hvordan. Vand er vandarbejdet organiseret godt nok eller skal vi gør det bedre.? Men ikke hvordan. Udstillinger. Skal der skabes en skabelon, ang. hvor man laver udstillinger.. Øst/vest.. Syd/Nord skiftevis etc. så der aldrig er tvivl om hvor GC ligger i 2019 og VS ligger i 2018? Så langsigtet planlægning kunne igangsættes? Igen blot nogle få eksempler til inspiration, tænk ud af tanken, tænk utraditionelt og kreativt. 2

11 Arbejdsark Tovholder Peter Vestergaard: Tovholder på GF hjælp fra Jan og Fleur i forhold til tryk/opsætning Tovholder på Årsberetning hjælp fra Fleur Deltager i DKK-møder i forhold til formandsmøde, repræsentantskabsmøde, specialklub mv. Indberetning til DKK i forhold til udstillinger Tovholder på udstillingskatalog hjælp fra Jan, der sørger for tryk af katalog Charlotte Christoffersen: Tovholder og opsøgende på sponsorgaver Tovholder på Disiplinærsager obs, på hvem der kan være inhabile Tovholder på udstillinger hjælp fra Fleur Tovholder på ringsekretær hjælp fra Fleur Tovholder Opdrættermøde hjælp fra Fleur Tovholder Medlemsmøde hjælp fra Fleur Tovholder Seminar hjælp fra Fleur Jan Marker: Tovholder på udsendelse af Flyers Tovholder på gl. medlemskartotek Tovholder på hverve nye medlemmer hjælp fra Fleur Tovholder på tryk af, Posten, indkaldelser, kataloger mv. Jesper Petersen: Tovholder på Regioner Tovholder på vand Tovholder på regionsmøder/planlægning 1

12 Michael Jakobsen: Tovholder på Regioner Tovholder på vand Mogens Frølund: Tovholder på trailer Tovholder på materiale Alt muligt mand Fleur Nauta: Skriver referater Tovholder på breve ud/ind Newfoundlandklubben i samarbejde m/peter Tovholder på udstillinger hjælp fra Charlotte Tovholder på rosetter hjælp fra Charlotte Tovholder på det nye medlemssystem via DKK Tovholder på udstillinger: Vinterspeciale: April-udstilling: landet) Gold Cup: Mosede Fortet: Juleudstilling: Charlotte/Fleur Charlotte/? (person skal vælges i forhold til område i ALLLE Charlotte/Michael Charlotte/Fleur 2

13 Forslag vedr. VANDUDVALG PROCEDURE FOR FØRSTE VALG til VANDUDVALGET Der efterlyses interesserede udvalgsmedlemmer blandt medlemmer af Newfoundlandklubben i Danmark (NFK) på både klubbens hjemmeside og vandhjemmesiden Forslag sendes til den i bestyrelsen siddende dressur- og vandansvarlige inden 14 dage fra d.d. Bestyrelsen vælger 4 blandt de indkomne forslag Vandudvalgets 5. medlem er den dressur- og vandansvarlige i bestyrelsen Er der ikke nok interesserede forespørger bestyrelsen selv mulige udvalgsmedlemmer Der meldes ud på hjemmesiderne 3 uger fra d.d. med udvalgets sammensætning Bestyrelsen fastsætter regler for de efterfølgende valg VANDUDVALGETS VIRKSOMHED Vandudvalget varetager klubbens vandarbejde Vandudvalget udpeges af bestyrelsen. Alle medlemmer i NFK kan kandidere til udvalget Bestyrelsen fastsætter regler for valg af medlemmer til udvalget Vandudvalget varetager den overordnede koordinering og økonomi i forbindelse med vandarbejdets aktiviteter Vandudvalget skal lave referater af afholdte møder. Referaterne indsendes efter godkendelse blandt udvalgets medlemmer omgående til bestyrelsen i NFK VANDUDVALGETS ARBEJDSOPGAVER Udvalget sørger for information til bestyrelsen og til vandgruppernes kontaktpersoner 1

14 Udvalget foranlediger at der udarbejdes revision af Vandprøvereglerne Udvalget foranlediger udarbejdelse af andre forskrifter og anvisninger vedr. vandarbejdet Udvalget deltager med repræsentanter i det årlige vandmøde i november, hvor planer for næste års aktiviteter (vandprøver, lejre, kurser, uddannelse m.m.) fastsættes med vandgruppernes kontaktpersoner Udvalget arrangerer vandprøver /DM i forbindelse med Gold Cup Udvalget sørger for indsendelse af resultater fra vandprøver til Dansk Kennel Klub Udvalget sørger for udarbejdelse af Hitlisten og tilser at den indsendes til Newfoundland Posten og hjemmesiderne Udvalget kan uddelegere opgaver til andre personer Lis Døssing Hedensted, den

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere