Vejledning til fuldmagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til fuldmagt"

Transkript

1 Vejledning til fuldmagt Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning. Personoplysninger Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte kontoen. Vi skal have disse personlige oplysninger for at opfylde krav i henhold til Kend-din-kunde -regler. Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt. 1. Nøglepersoner omfatter: a. den/de nævnte kontoindehaver/e b. sekundære Visa-kort-ansøgere c. personer, der er bemyndiget til at give instrukser for så vidt angår kontoens benyttelse (fx fuldmagtshavere) 2. Identifikation og bekræftelse af bopælsadresse Vi er i henhold til lovgivningen forpligtet til at verificere identitet og adresse på alle de nøglepersoner, der er knyttet til din konto (se pkt. 2). Du bedes derfor for hver nøgleperson medsende ét af de i Tabel 1 nævnte identifikationsbeviser OG ét af de i Tabel 2 nævnte beviser til verificering af adresse. Tabel 1: Personidentifikation Egnede dokumenter: En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. kørekort. nationalt identifikationspapir. Tabel 2: Bekræftelse af bopælsadresse Egnede dokumenter: Original eller bekræftet kopi af el-, vand eller telefonregning. På kopien skal man tydeligt kunne se - dit billede og underskrift - køn - pasnummer - dato og sted for udstedelse - udløbsdato - dato og sted for fødsel Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. Det drejer som om en el-, vand-, gasregning, etc. Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i formularen med Personoplysninger og må ikke være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks og mobiltelefonnummer accepteres ikke) en bankudskrift. Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i formularen med Personoplysninger og må ikke være ældre end 1 måned. 1/5 PBC - Power of Attorney (DA) - July 2014

2 Vejledning til fuldmagt 3. Bekræftelse af kopier Vi accepterer kun bekræftede kopier af dokumenter, hvor den person, der bekræfter dokumenterne er passende bemyndiget hertil. Følgende personer anses for passende bemyndiget: a. Statsautoriserede revisorer b. Bankmedarbejdere c. Advokater d. Notarius publicus e. Danske ambassader/konsulater Den person der certificerer ID-beviset skal undersøge dokumentet i nærværelse af ansøgeren. Bekræftelsen skal lyde: I certify that this is a true copy of the original document and that the photograph is a true likeness of the applicant. Sådan handler Jyske Bank på - under Sådan åbner du en konto. Vi er desværre ikke i stand til at oprette fuldmagten, uden at fuldmagtshaver har underskrevet for at have modtaget og læst vores generelle forretningsbetingelser Ligeledes skal det dokument, der verificerer ansøgers adresse påføres I certify that this is a true copy of the original document. Den bekræftende person skal i alle tilfælde også: a. angive navn, adresse og stilling b. samt dato og derefter underskive dokumentet 4. Dødsfald Såfremt kontohaver eller en af kontohaverne til en fælleskonto dør, er vi, når vi modtager besked om kontohaves død, i henhold til dansk ret forpligtet til at spærre kontoen/kontiene, indtil vi modtager en bekræftet kopi af dødsattesten og en bekræftet skifteretserklæring eller lignende. Eventuelle fuldmagter falder bort når en kunde dør. 5. Generelle forretningsbetingelser Det er vigtigt, at du udskriver vores generelle forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank og returnerer underskriftssiden i Sådan handler Jyske Bank udfyldt med dit fulde navn samt i underskrevet stand sammen med denne formular. Du finder vores generelle forretningsbetingelser 2/5 PBC - Power of Attorney (DA) - July 2014

3 Fuldmagtsformular Personlig konto Formular til brug ved udstedelse af fuldmagt til konti og/eller depoter i Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V Kundenummer (udfyldes af Jyske Bank): 1. Kontohaver/e Navn/e: 2. Fuldmagtshaver Navn: Underskrift: Venligst udfyld formularen Personoplysninger og returnér den sammen med fuldmagten. Hvis fuldmagtshaveren er dansk statsborger, er personnummer (CPR-nr.) angivet. Evt. bemærkninger: 3. Fuldmagt Ubegrænset fuldmagt Jeg/vi, undertegnede kontohaver/e giver hermed ovenstående person ubegrænset fuldmagt til mine/vores konti og depoter som er registreret under ovennævnte kundenummer i Jyske Bank A/S. Ubegrænset fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver har mulighed for: - at få alle ønskelige oplysninger om indestående saldi, transaktioner, købs- og salgspriser. - at afgive købs-/salgsordrer på investeringer, som for eksempel valutakonti, obligationer, aktier og fonde. - at åbne/lukke konti og/eller værdipapirdepoter. - at lave overførsler mellem kontohavers konti/depoter. - at få adgang til netbank - at endossere checks til indsættelse på kontoen. - at lave overførsler fra kontohavers konti/depoter ud af Jyske Bank. - at foretage udbetalinger fra kontohavers konti. 3/5 PBC - Power of Attorney (DA) - July 2014

4 Fuldmagtsformular Personlig konto Ovenstående person har således fuldmagt til at bestyre mit/vores engagement i Jyske Bank A/S og at foretage enhver disposition over den med samme retsvirkning, som om den var foretaget af mig/os personligt. Vær venligst opmærksom på, at fuldmagtshavere med bopæl i Danmark ikke må foretage kontante transaktioner. Begrænset fuldmagt Jeg/vi, undertegnede kontohaver/e giver hermed ovenstående person begrænset fuldmagt til mine/vores konti og depoter som er registreret under ovennævnte kundenummer i Jyske Bank A/S. Begrænset fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver kun er bemyndiget til at lave overførelser mellem mine/vores egne konti i Jyske Bank og ikke må foretage udbetalinger fra min/mine/vores konto(i) i Jyske Bank. 4. Ændring/tilbagekaldelse af fuldmagt Jeg/vi er indforstået med, at enhver ændring i eller tilbagekaldelse af fuldmagtsforholdet skal meddeles banken skriftligt og først har virkning, når banken har modtaget meddelelsen. Jeg/vi er ligeledes klar over, at fuldmagtsforholdet ophører ved min/vores død, og at der i så fald skal udarbejdes nye dokumenter. 5. Kontohaver/es underskrift/er: Sted: Dato: Navn: Underskrift: Navn: Underskrift: 4/5 PBC - Power of Attorney (DA) - July 2014

5 Personoplysninger Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V Kundenummer: 1. Personoplysninger Beskæftigelse: Fornavn(e): Efternavn(e): Fødested: Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ): Født i (land): Jeg er statsborger i (land(e)): Jeg er skattemæssigt hjemhørende i (land(e)): Skattemæssigt identifikationsnummer: (det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse) 2. Primær bopælsadresse Adresse: Postnr./By/Land: Telefon (privat): Andet telefon: Mobiltelefon: Faxnr.: -adresse: 3. U.S. status For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse nærværende person for (markér de relevante felter): amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab) Ja Nej udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA Ja Nej (fx green card holder eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år). skattepligtig i USA af andre årsager Ja Nej (fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold) Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med Ja, skal Jyske Bank modtage en W9-formular. Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de amerikanske skatteregler. 4. Underskrift Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte. Sted: Dato: Underskrift: 5/5 PBC - Power of Attorney (DA) - July 2014

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere