Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013."

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1

2 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er Chaufførernes Fagforening blevet et lydigt redskab og talerør for storvognmændene i branchen? Og er det af samme årsag ikke helt naturligt, at chaufførerne ikke vil være medlemmer i en fagforening, der ene og alene fremmer Bo Weye Hansens og storvognmændenes interesser? I TaxiDanmark nr , gik Bo Weye Hansen, formand for Chaufførernes Fagforening København, til angreb på Joachim Jensen og dennes underskriftindsamling samt på TaxiDanmarks ensidige dækning af begivenheden. Som vi også tidligere har været inde på, så har Taxi- Danmark ikke nogen politisk holdning, bladet videreformidler blot informationer, fra en person til den næste; og alle har en mulighed for at komme til orde. Dette skulle så atter engang være bevist ved, at også Bo Weye Hansen og storvognmændene har fået lov til at fremføre deres synspunkter. Så på dette punkt fejler kritikken helt. Vi her på redaktionen synes, at Joachim Jensen har gjort et ekstraordinært flot stykke arbejde ved at indsamle så mange underskrifter; også selvom vi mener, at man ikke kan diskriminere folk på grund af deres alder (se forrige nummer af KAT-Bladet). Side 2 Det kan godt være, at Bo Weye Hansen ikke selv ønsker at blive vognmand, men det berettiger ham ikke til at trække dette synspunkt ned over hovedet på resten af chaufførerne. De fleste chauffører har en stille drøm om at blive vognmænd. Hvorvidt

3 denne drøm er god eller dårlig, det er sagen uvedkommende; Bo Weye Hansen skal ikke redde sine medlemmer fra deres egne drømme den slags gør man kun i totalitære stater. Hvis chaufførerne har lyst til at blive vognmænd, så skal de have chancen. Hvis de så fejler, så er de en oplevelse rigere. Det er bedre at have forsøgt og fejlet end slet ikke at have gjort noget. Og Bo Weye Hansen bør i hvert fald ikke opføre sig som John Lindboms / storvognmændenes forlængede arm, eller det der er værre! Bo Weye Hansen kan forblive chauffør lige så længe han lyster, men han skal lade være med at argumentere imod andres drømme, bare fordi han selv ingen drømme har. Dette er jo ikke første gang, at Bo Weye Hansen vender på en tallerken og svigter sine medlemmer. Bo Weye Hansen ville også have Nævnet til at udlevere den hemmelige vejledning, men lige med et trak han det tilbage igen, hvorfor, vides ikke! Vi medgiver gerne, som også nævnt i forrige nummer af KAT-Bladet, at man ikke må aldersdiskriminere, men det ville heller ikke hjælpe det fjerneste, hvis man satte en aldersgrænse for storvognmændene. Nævnet ville jo bare, sådan som de plejer og formodentlig i strid med lovens intentioner, lade bevillingerne gå i arv til et eller andet familiemedlem i den lovpligtige alder, og så kunne storvognmanden drive forretningen videre og branchen ville stadigvæk sidde tilbage med det samme problem. Hvis de eksisterende storvognmænd skulle starte fra nulpunktet i dag, så ville de ikke have en jordisk chance for at skrabe tilladelser sammen; de har alle fået dem (eller arvet dem), på et tidspunkt, hvor bevillingerne sad løsere end de gør i dag. Bo Weye Hansen pointerer også, at Joachim Jensens forslag vil skabe 450 arbejdsløse chauffører? Spørgsmålet er så, om Side 3

4 ikke disse 450 mennesker vil have det bedre på kontanthjælp end hvis de kører taxi om natten i Hovedstadsområdet? Hvis man kører om natten på hverdagene, så har man ikke en kinamands chance for at holde en bare nogenlunde anstændig løn som nat chauffør er man tvunget til at køre fredag / lørdag nat, ellers dør man af sult, så Bo Weye Hansens og storvognmændenes argument holder ikke. Må vi i den forbindelse gøre opmærksom på, at man i gamle dage fik en garanteret mindsteløn hver eneste dag / nat man kørte ud! Hvis storvognmændene skulle overholde denne regel i dag, i stedet for en gennemsnitlig timeløn, så ville de fyre alle deres nat folk og kun ansætte afløsere i weekenderne. Men Bo Weye Hansen har ret i, at erhvervet plages af en voldsom overkapacitet. Dette kunne afhjælpes ved, at man f.eks. næste gang tilladelserne skal fornys ikke fornyede alle tilladelserne til storvognmændene; nat chaufførernes arbejdsvilkår er alligevel så elendige så man burde underrette Menneskerettighedsdomstolen! At de enligt kørende vognmænd ikke har deres vogne på gaden i nattetimerne, det er heldigt. Der er eksempler på, at vognmænd / chauffører er kørt ud i 4-6 timer om natten og er kommet hjem med 300,-kroner på klokken ; dette er dybt uanstændigt. Side 4 Og atter engang fremturer Bo Weye Hansen med storvognmændenes / John Lindboms sædvanlige argumenter om busbaner etc. Og atter engang vil vi gøre opmærksom på, at hverken busbaner, bussluser eller flere holdepladser vil gøre nogen væsentlig forskel. Busbanerne i København er ganske enkelt ikke egnede til taxier, idet taxierne blot vil komme til at holde i kø efter en, eller flere, busser, i stedet for at holde i kø sammen med de andre biler.

5 Erhvervets store problem er, som pointeret af Joachim Jensen, for mange tilladelser og alt for mange storvognmænd; storvognmænd som hverken selv har optjent deres ret til tilladelserne og som af Nævnet bare får lov til at lade deres tilladelser gå i arv til et eller andet familiemedlem. Dette har aldrig været lovens intention. Og så længe Bo Weye Hansen ikke forstår chaufførernes problemer og drømme, så længe vil chaufførerne, naturligvis, ikke melde sig ind i hans arbejdsgiverstyrede forening. Sover du, Frida? Nævnet har meget travlt med, at alt skal være i overensstemmelse med god skik og brug i erhvervet, så nu vil vi gerne vide, om det er god skik og brug, at man er mere end 9½ måned om at behandle en sag i Nævnet? Vi tænker her på den sag, som John Fisker Nielsen har rejst vedr. pladslejeforhøjelsen i Taxa 4x35; en pladslejeforhøjelse, der trådte i kraft med tilbagevirkende kraft. Hvordan kan man godkende en pladslejeforhøjelse i december 2012, der gælder for hele 2012 altså helt fra januar 2012? Er det god skik og brug? Og hvor er det god skik og brug? Vestre fængsel? For Taxa godskrev det i sit regnskab for 2012; er det ikke regnskabsfusk? Burde ikke både Taxas bestyrelse, revisor samt Nævnets medlemmer sidde i fængsel for dette? Hvordan kan Taxa bogføre, at de tager kr ,- fra hver vognmand den 31. december 2012 og så skriver de senere til hver enkelt vognmand, at Side 5

6 de først har taget pengene den 31. maj 2013? Dette tåler vel ikke dagens lys? Hvor er Nævnet henne i denne sag, har de ikke tilsynspligt? Er det god skik og brug, at Nævnet ikke overholder lovgivningen? Nævnet har endnu ikke behandlet sagen, 9½ måned inde i 2013 og sekretariatschefen har skrevet den 16. september, at hun i løbet af de næste 4 uger forventer at tage stilling til pladslejeforhøjelserne. I en mail af 18. september skriver Frida til Kære John, at Rom blev ikke bygget på en dag. Nej, med den fart, som Nævnet / Frida arbejder efter, så ville Romerriget aldrig være ekspanderet over floden Rubicon. Frida mener ikke, at sagsbehandlingstiden har været unaturligt lang fra hendes side af, men specielt hurtig har den heller ikke været. Hvis Frida først nu, skal til at indkalde budget og dokumentation for afholdte udgifter i bestillingskontoret, så kan sagen jo trække ud i årevis. Men det er måske også meningen. Kan man ikke få ret på anden måde, så kan man trække sagen så længe, så klageren afgår ved døden og dermed falder sagen. Hvis regnskabet først forelå i maj 2013, hvordan kunne man så trække underskuddet i december 2012? Side 6 Alle Per Dalskovs dårlige undskyldninger om, at der ikke findes regler for fastsættelsen af pladslejen, er noget forvrøvlet

7 sludder. Lovgivningen er meget enkel på dette punkt, men Nævnet følger ikke lovgivningen. Side 7

8 Her i regnskabet kan man så se, at A/C tilslutningsbidraget (næstsidste linje) er steget fra ca. 40,7 mill. Til 49,2 mill. kroner. Dette passer meget godt med de ,- kroner/vogn, som Taxa stjal den 31. december De sidste oplysninger i sagen er, at den administrerende direktør har udtalt, at man nu skal til at oparbejde en ny egenkapital. Dette kan forklare, hvorfor pladslejen nu er steget til 7.700,-kr/ mdr. Dette er en pladslejestigning på ca. 53% siden september Som foran nævnt, så er der ikke kommet noget budget, der kan fortælle, hvad den store pladslejestigning skal dække, så dette må stå hen i det uvisse. Såfremt man ønsker en større egenkapital, så må man hæve kontingentet i den Økonomiske Forening. Med det nuværende kontingent på 127,-kr/mdr/medlem, vil det vare mange år, inden egenkapitalen kommer op på de mange, mange millioner, som Foreningen har smidt ud på deres mere eller mindre tossede investeringer. Side 8

9 Side 9

10 Nævnets Borgerservice Kære John. 9½ mdr. + 1 mdr. = Roms byggeperiode. Fridas første år på arbejde i Nævnets sekretariat. Til næste år lærer hun også at regne. Side 10

11 Hvem skal nu betale? I Taxanyt nr. 2, 2013, skriver Ærlige Palle Christensen, at det kæmpe underskud der var i 2011 og 2012 burde overføres til bestillingskontoret. Han mener tilsyneladende, at det er vognmændene i bestillingskontoret der har brugt pengene, selvom de hverken har stemmeret eller afholder generalforsamlinger. Det er Foreningens bestyrelse der har købt det halve Jylland, men de vil ikke betale. Efter at Ærlige Palle er blevet formand igen, så vil vi da gerne vide, hvorvidt han stadig har samme mening og hvordan han vil underbygge denne holdning, da bestillingskontoret ikke kan eje noget og alle bestillingskontorer skal lave selvstændige regnskaber. Den nye forhøjede pladsleje på 7.700,-kr/mdr kunne tyde på, at Ærlige Palle stadigvæk er af den opfattelse at alt skal betales af bestillingskontoret. Ærlige Palle skrev også i februar, at han ikke forstod, hvordan Taxa kunne bruge elektroniske trafikbogsoplysninger og videregav disse til Nævnet m.fl., når han ikke havde givet tilladelse til dette. Vi håber nu, efter at Palle er blevet formand, vil bringe disse ulovligheder til ophør. Side 11

12 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 12

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK LØN: 30 KRONER I TIMEN BOLIG: CAMPINGVOGN ELLER LILLE VÆRELSE SAMMEN MED ANDRE ANSATTE INGEN RET TIL PENSION, DAGPENGE ELLER FERIEPENGE, PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK 2 UDENLANDSKE

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Donner i nyt domicil

Donner i nyt domicil August 2012 17. årgang Donner i nyt domicil Chauffører blev instrueret i at svindle med offentlige kørselsopgaver i TaxiNord Opel-taxier stoppet af Trafikstyrelsen Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi

Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi HOLDE PLADSEN Juni 2015 Lufthavnen tager røven på os Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi Frederikshavn Skagen Leder Lufthavnen tager røven på os TAXA 4x35 er stadig i tvivl om de vil betale for lufthavnsturene

Læs mere