Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012."

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni.

2 Taxa, en kolos på lerfødder. Taxa 4x35 drives med løgne og fortielser. Der sker hele tiden nye ting i Taxa 4x35. En hvilken som helst amerikansk Tv-station ville kunne lave en nervepirrende tv føljeton over udviklingen i Danmarks største bestillingskontor. I skal glemme alt om Nordisk Fjer og Amager Banken, der fandt man trods alt nogle syndebukke, men i Taxa 4x35 lyves der så meget, at der næppe er nogen der kan skelne sandhed fra løgn. Man skulle tro, at de var politikere. Og endnu en ting; Taxa 4x35 skifter direktører og andre ledende medarbejdere ud i et tempo, der kunne tage pusten fra en maraton løber. Dette sker tilsyneladende ene og alene for at bestyrelsen (tidligere bestyrelsen og administrationsrådet), kan fralægge sig ansvaret for alt det skidt de har lavet og kaste skylden på de medarbejdere der ikke er der længere. Bestyrelsens motto synes at stå lysende klart: DET ER ALTID DE ANDRES FEJL, VI ER USKYLDIGE. Efterhånden som flere og flere oplysninger siver ud til vognmændene i Taxa 4x35, og alle andre, så får man mere og mere på fornemmelsen, at den samlede bestyrelse i 4x35 bevidst har løjet og tilbageholdt oplysninger for de tvangstilsluttede vognmænd, både for at de ikke skulle skifte bestillingskontor i utide, men også for at bestyrelsen kunne beholde magten. Bestyrelsen tror tilsyneladende, Side 2

3 at man kan lyve sig til endnu en periode. Vi håber ikke, at vognmændene er dumme nok, til at vælge de samme uvederhæftige personager en gang til. Vi vil her bl.a. gøre opmærksom på, at den statsautoriserede løgnhals, Per Dalskov, har påstået, at Taxa 4x35 ALDRIG har søgt om at få godkendt elektroniske trafikbøger. DETTE ER DIREKTE LØGN! Se vedlagte dokumentation. Direktør Niels Kaae og Anette Jensen har henvendt sig til Trafikstyrelsen vedr. tilladelse til registrering. Så, da vi ikke har hørt nogen fra Taxa 4x35 s bestyrelse opponere imod løgneren Per Dalskovs usande påstande, så vil vi gerne her slå fast, at vi betragter hele den siddende bestyrelse i Taxa 4x35 for at være en samling utroværdige personager, der har ført vognmændene i Taxa bag lyset. Per Dalskov har siddet i bestyrelsen / administrationsrådet så længe, at han ikke kan påberåbe sig manglende viden. Når man sidder i en bestyrelse (administrationsråd), og får penge for det, så må man også forvente, at man sætter sig ind i de ting der vedr. den post man bestrider. Hvis de er kloge i Taxa 4x35, så sparker de Per Dalskov så langt væk fra Taxa, at man end ikke med det bedste lytteudstyr kan høre løgneren, selvom han skriger. Og resten af bestyrelsen bør følge løgneren, for der er ingen synlig forskel på dem. Specielt Side 3

4 bør vi måske gøre opmærksom på, at der er et (tidl.) bestyrelsesmedlem, der har forladt Taxa, til fordel for DanTaxi, som vi er 100 % overbeviste om, at vedkommende kendte sandheden, men undlod at informere resten af vognmændene, formodentlig med det ene formål, at sikre sig selv og sin egen tegnebog. Den slags mennesker er uværdige til at sidde i bestyrelsen for noget som helst. At sidde i bestyrelsen, betyder normalt, at man varetager alles interesser, ikke at man lyver for alle. Bestyrelsen skal føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet, det er ikke bestyrelsens (tidl. bestyrelse + administrationsråd) opgave at lyve for og fortie sandheden for de vognmænd der ejer 4x35! Har de øvrige bestyrelsesmedlemmer lovet eller givet det bestyrelsesmedlem, der forlod Taxa 4x35 i utide til fordel for DanTaxi, visse goder, for at vedkommende skulle holde mund? Vi tror ikke på, at han intet har fået til gengæld, for at holde sin mund tæt tillukket! Og vi tror heller ikke på, at han intet vidste! For os, ser det ud til, at bestyrelsen (tidligere bestyrelse + administrationsråd) i Taxa 4x35, bevidst har løjet, ikke bare i de sidste måneder, men i de sidste par år. Man startede med 12½ million i underskud. Så blev det til 15 millioner i underskud. Altså 27½ million indtil videre. Og hvad bliver så det næste? Vi ved, at de 12½ million dækker fejlinvesteringer i Kolding, men hvad dækker de 15 millioner over? Side 4

5 Og hvis underskuddet stammer fra fejlinvesteringer i Jylland, så er det jo kun foreningsmedlemmerne der skal dække underskuddet vi kan end ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at udgifterne i bestillingskontoret 4x35 kan være steget så meget. Herudover vil vi da gerne gøre opmærksom på, at bestillingskontoret ved helt nøjagtigt hvad deres indtægter er i et hvilket som helst år, og derfor kan det heller ikke være svært, at tilpasse udgifterne. Hvorfor har Taxa 4x35 ikke valgt at gå konkurs? Det har alle andre i deres situation gjort. Det skulle vel ikke forholde sig sådan, at Taxas bestyrelse (tidl. bestyrelse + administrationsråd) har skrevet under på noget, der ikke tåler dagens lys? Bestyrelsen vil sikkert hævde, at alt nu er kommet på bordet. Men hvorfor skulle man tro dem? Sidste år sagde man absolut intet om, hvad der ventede vognmændene i 2012, så hvorfor skulle vognmændene tro på, at Løgneren Per Dalskov og Fallit og Løgne Leif samt resten af bestyrelsen ikke atter engang har skubbet et kæmpe underskud videre til næste år (2013)? Bestyrelsen har løjet så mange gange, at der næppe er tal på løgnene! skjult? Så, hvor meget har de gemt og glemt og bevidst Efter vores bedste mening, så burde samtlige medlemmer af den siddende bestyrelse, inkl. det medlem der er flygtet til DanTaxi, spærres inde i et fængsel det franske fængsel på Djævleøen ville sikkert være fint, men det er, desværre, nedlagt. Disse Side 5

6 mennesker bør retsforfølges til Dommedag. Måske kan en domstol se sammenhængen og dømme dem til at erstatte den del af vognmændenes deposita, der er gået tabt? Taxas egenkapital var sidste år på ca. 8,8 millioner kroner, derfor kunne man ikke bare tage hele underskuddet på 15 millioner derfra; man var nødsaget til at tage ,- kroner fra hver enkelt vognmands deposita. I sin tid finansierede Nordea Ryvang Bilen, og her led Nordea et gevaldigt tab. Dette ønskede de formodentlig ikke gentaget, hvorfor 4x35 ikke havde held til at få dem til at dække deres tab og finansiere deres kontokørsel der var formodentlig ingen dækning. Nu er Taxa 4x35 så gået til Jyske Bank. Men Jyske Bank ønsker tilsyneladende ikke at gentage Nordeas succes, hvorfor 4x35 nu må lade vognmændene vente i 4 uger på at få deres penge for kontokørslen ligesom de har måttet bløde ,- kroner af deres deposita (som formodentlig senere skal genindbetales). Formodentlig af samme grund, er 4x35 nødsaget til at hæve pladslejen med øjeblikkelig virkning og kald os bare alle sammen Mads, om ikke de ,- kroner, der er fraskrevet depositummet, senere skal indbetales igen. I de år, hvor Taxa havde overskud, der tilskrev man overskuddet egenkapitalen. Nu vil vi gerne spørge, hvorfor gør man ikke det samme, når man har underskud? Skyldes det, at der ikke er nogen kapital at tage af? Side 6

7 Vi må nok indrømme, at det normalt er endog meget svært, at dække et underskud på 15 millioner ved at tage af en egenkapital på 8,8 millioner kroner! Det kan være, at Jyske Bank har læst det med småt, det der siger, at man kun hæfter med foreningens formue, det var det, der gav Nordea en over snudeskaftet i sin tid i sagen om Ryvang Bilen. Dette ønsker Jyske Bank åbenbart ikke at stå model til; derfor har de formodentlig stillet nogle strengere krav til Taxa 4x35, end det Amager Banken stillede før krakket, og det Nordea stillede til Ryvang Bilen. Vi bør her nok i en parentes bemærke, at Amager Bankens krak ikke kostede 4x35 ret meget, hvis man skal tro på det, som 4x35 selv sagde i den forbindelse. Faktisk pralede de med, at de havde været så kloge, at de havde nået at flytte de fleste mellemværender i Nordea inden Amager Banken krakkede! Men nu forlanger Jyske Bank tilsyneladende, at Taxa 4x35 kommer ud med et overskud på 6,6 millioner i år. Er det mon det beløb der mangler, for at Taxa 4x35 ikke er insolvente? Ved en evt. retssag, kan det blive interessant at se, hvordan domstolene stiller sig mht. betalingen af underskud i hhv. Foreningen og Bestillingskontoret, idet domstolene allerede har slået fast, at der er tale om to separate juridiske enheder. Så indlejer vognmændene, der kun er tilsluttet bestillingskontoret og også kun er forpligtet her overfor, skal vel ikke dække de økonomiske transaktioner som foreningens medlemmer gør sig skyldige i, når de opkøber diverse bygninger, bestillingskontorer etc. i Jylland. Det må være foreningsmedlemmerne der hæfter for disse, mere eller min- Side 7

8 dre, risikable investeringer i Jylland med foreningens formue, mens indlejer vognmændene kun hæfter for det der sker i bestillingskontoret, som de er tvangstilsluttet til! Vi har længe slået til lyd for, at hele lovgivningen, vedr. taxiområdet, ikke er tidssvarende og bør laves om og dette må være endnu et bevis på, at vi hele tiden har haft ret. Og atter engang, ser vi med al ønskelig tydelighed, at Nævnet ikke fører tilsyn med noget som helst, selvom loven pålægger dem det. Også nævnsmedlemmerne burde sidde i fængsel. Men det går som det altid går de små kommer til at betale prisen! Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Farvel Taxa, jo før jo bedre. Der er sikkert mange vognmænd, der føler sig ført bag lyset, af den siddende bestyrelse i Taxa 4x35. Hvis i læser andetsteds i bladet, så må det siges at være fuldt forståeligt, når man tager i betragtning, hvordan bestyrelsen, og måske specielt Per Dalskov og Fallit og Løgne Leif, har løjet overfor de tvangstilsluttede vognmænd. I 2011 har man et underskud på ca. 12½ million. I 2012 får man så et nyt underskud på ca. 15 millioner oveni, altså nu sammenlagt 27½ millioner kroner. Og bestyrelsen har hele tiden holdt tand for tunge og undladt at fortælle vognmændene, hvor slemt det står til med Taxas finanser. Specielt har man undladt at fortælle, at bestyrelsen, inkl. Per Dalskov og den til DanTaxi flygtede vognmand / bestyrelsesmedlem, ikke har ført for 2 øre opsyn med, hvad der er foregået i forretningen. Bestyrelsen har, som en samling lalleglade indsatte på en anstalt, ladet direktøren bruge alle de penge, som vognmændene havde indbetalt i deposita plus en hel del ekstra. Nu ville det jo være godt, om man kunne påstå, at bestyrelsen bare havde været så dumme, at de ikke havde ført tilsyn med hverken det ene eller det andet. Men sådan forholder virkeligheden sig ikke. Som vi skrev bl.a. i sidste nummer, så forefindes formandens, Fallit og Løgne Leifs, underskrift på dokumenter, der helt klart fortæller, at han har haft sin endog meget store andel i det underskud der er genereret i hans formandsperiode. Side 14

15 På denne baggrund, er der forståeligt nok, en del vognmænd, der har undersøgt muligheden for at flytte i utide. Taxa 4x35 har på denne baggrund meddelt de øvrige bestillingskontorer i Storkøbenhavn, at man med øjeblikkelig virkning har opsagt en gældende aftale om, at vognmændene kan flytte midt i året, bare der er garanti for pladslejen resten af året. Nu er det så interessant, hvorvidt vognmændene eller Taxa har en god sag. Vi er af den ganske bestemte opfattelse, at når Taxas bestyrelse flere år i træk er kommet med regnskaber der udviser million underskud, og samtidigt har prøvet på at fortie sandheden for de tvangstilsluttede medlemmer og for generalforsamlingen, så må vognmændene have en rigtig god sag. Samtidigt kan vi stadigvæk godt huske sagen fra Valby Bilen, hvor Codan Bilen (John Lindbom) købte Valby Bilen. Herefter gik næsten alle vognmændene ud af Valby Bilen og genstartede det tomme selskab Hovedstadens Taxi. Dette var fuldt lovligt og John Lindbom (Codan Bilen) kunne intet stille op, idet der her var tale om bristede forudsætninger og / eller misligholdelse fra bestillingskontorets side. Trafikministeriet (Ministeriet for Offentlige Arbejder) skrev dengang, at dette forhold ikke fremgår af loven og ikke kan afgøres af hverken Nævnet eller Ministeriet, men skal henvises til domstolene. Side 15

16 SE VENLIGST HOSLAGTE MATERIALE! Man kan nu begynde at tale om udmeldelse af Foreningen og udmeldelse af Bestillingskontoret. Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 mdr. s varsel; og her hæfter man kun med foreningens formue. Og foreningskontingentet i denne periode kan man nok overkomme at betale. For bestillingskontorets vedkommende, så mener vi helt klart, at 4x35 har misligholdt deres forpligtelser lige så slemt eller endog værre end Valby Bilen gjorde i sin tid. Og derfor må vognmændene også have ret til at udtræde af bestillingskontoret med øjeblikkelig virkning og af foreningen med de skrevne 3 mdr. s varsel. Og selvom misligholdelsen kun skulle ligge hos foreningen, så kan vognmændene udtræde af foreningen med 3 mdr. s varsel, og her hæfter de kun med foreningens formue. Og alt hvad foreningen har foretaget sig af opkøb af bygninger, bestillingskontorer etc. ovre i Jylland, det er bestillingskontoret uvedkommende. Derudover vil vi gerne gøre opmærksom på, at bestillingskontoret i København, Horsens, Kolding og Grenå, intet har med hinanden at gøre. DER ER TALE OM SELVSTÆNDIGE JU- RIDISKE ENHEDER! Deres regnskaber må ikke blandes sammen. Vognmændene i København må ikke pålægges at betale for aktiviteter i Horsens eller omvendt. Side 16

17 Der skal udarbejdes separate regnskaber for hvert enkelt bestillingskontor, så jyderne ikke skal være med til at betale for københavnerne og således at de vognmænd der er tvangstilsluttet bestillingskontoret 4x35 ikke kommer til at betale for de fadæser, som medlemmerne i Foreningen har lavet. Foreningsmedlemmerne må betale for bestyrelsens uansvarlige omgang med Foreningens midler helt uden hjælp fra de tvangstilsluttede vognmænd ovre i bestillingskontoret. Og vi kunne da også godt tænke os at vide, hvordan det kan være, at et underskud, som det ene år bliver konteret foreningen; det næste år kan konteres bestillingskontoret? Er det det, man kalder kreativ bogføring? Vi undskylder alt hvad vi har gjort. Men vælg os nu igen, så gentager vi det hele. Os kan i stole på. Vi har givet Taxa stor fremgang og dårligdommene er noget alle andre er skyldige i! Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Statistik er løgnerens bedste ven! Der er engang en klog person, der har sagt, at der findes 3 former for løgne: De hvide, de sorte og så er der statistikkerne. Og statistikkerne er måske de værste, fordi de i langt højere grad end de andre, giver sig ud for at være sandheden. I TAXAnyt april 2013, bringer Taxa 4x35 en statistik, der tilsyneladende viser, at Taxa har haft en fremgang på over 10 % pr. vogn. Dette er, naturligvis fristes man til at sige, en sandhed med endog meget store modifikationer. Når vi siger, at vi finder det som værende endog ganske naturligt at betragte denne statistik som løgn, så skyldes det, at Taxas bestyrelse tilsyneladende har brugt en meget stor del af sin tid i de foregående år, på at lyve, fordreje sandheden og skjule hvad skjules kunne, for Taxas egne vognmænd (se øvrige relaterede artikler desangående her i bladet, samt vedhæftede statistik). Nu påstår Taxa 4x35 så, at de tilsluttede vogne har haft en fremgang på over 10 % pr. vogn i det foregående år. Men Taxa medregner kun centralturene. Dette kan Taxas tilsluttede vogne ikke leve af. En meget stor del af de ture der køres, er gadeture. Og hvis ikke gadeturene var der, så skulle de vogne der kørte gadeturene køre centralture i stedet for. Derfor bør man tage hensyn til dette i statistikken og regne med det samlede antal ture. Og her ser det ikke helt så lyserødt ud. Taxa har fra marts 2012 til marts 2013 mistet ture svarende til en tilbagegang på 7,36 %.Vi vil næsten sige heldigvis mistede Taxa 4x35 i samme periode 59 vogne, hvorfor slutresultatet bliver, at hver enkelt vogn indtil videre i år har fået 4,58 ture ekstra svarende til 0,26 % pr. vogn. Der synes her at være langt fra de påståede mere end 10 % og så til de reelle 0,26 %. Side 24

25 Men hvad kan man forvente af en bestyrelse, der ikke kan regne og gør hvad den kan, for at føre medlemmerne bag lyset? Nok lidt el-bil. Vi har her i bladet tidligere kommenteret elbiler, og da politikerne er så vilde med dem, så vil vi fortsat holde øje med dem. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på to artikler omhandlende elbiler: Den sidste artikel omhandler, nok engang, den elektriske Tesla S, der skulle have en rækkevidde på km på en opladning. Den første artikel adskiller sig lidt fra de fleste, idet producenten (Renault), tilsyneladende prøver på at være lidt mere ærlig end de fleste. Den om- Side 25

26 talte bil, Renault Zoe, der næsten er identisk med Renault Clio, er alt for lille til taxierhvervet med et bagagerum på kun 338 liter, men dette er heller ikke det interessante. Det interessante er, at Renault prøver på at være mere ærlige i deres kommunikation af bilens rækkevidde. Det officielle tal for rækkevidden er 210 km på en opladning, men Renault oplyser samtidigt, at en rækkevidde på 150 km er mere realistisk i den virkelige verden.zoe bliver testet under optimale forhold, ved 15 grader celsius; og her mener testpersonalet, at 150 km lyder rimeligt. Hermed burde Zoe have en rækkevidde på ca. 100 km pr. opladning på en kold vinterdag. Hvis vi overfører dette til Tesla S, så må den formodentlig have en rækkevidde på omkring km på en opladning under optimale forhold, og måske km om vinteren. Skal man så tage hensyn til, at vi skal have alt taxi udstyret i, så reduceres den effektive rækkevidde måske til km under optimale forhold og hvilken hyrevognskusk kan leve med det?men læs selv og hold jer orienteret. Fallit og Løgne Leifs sidste lederartikel? I april nummeret af TAXAnyt læser vi det, der måske kan gå hen og blive Fallit og Løgne Leifs sidste lederartikel. Leif Hytten nævner bl.a., at der er afstemning om den ene procent i pladslejeberegningen. Men dette er noget, som man ikke kan stemme om, denne ene procent er, efter vores bedste overbevisning, i strid med lovgivningen på området og man kan ikke stemme for at gældende lovgivning skal ignoreres eller helt tilsidesættes. Leif Hytten har, formodentlig, ikke fattet hvad det drejer sig om. Loven siger helt klart og tydeligt, at alle skal deltage på lige vilkår, både hvad angår turene såvel som udgifterne. Side 26

27 Fallit og Løgne Leif påstår også, at en del af miseren skyldes Amager Bankens krak. Men som vi også nævner andetsteds i dette blad, så har Taxa 4x35 selv tidligere pointeret, at Amager Bankens krak ikke kostede Taxa noget væsentligt, idet man havde været kloge nok til at flytte det meste over til Nordea.Men måske er det som vi også har nævnt andetsteds, bestyrelsens helt klare motto: Vi er uskyldige i alt, det er de andres fejl alt sammen. Dette kunne man forvente af små børn i børnehaven, men det er måske også der Leif Hyttens pædagogiske evner ville komme til deres ret? Fallit og Løgne Leif stiller også sig selv og alle andre spørgsmålet, hvorvidt andre kunne have gjort det bedre? Her vil vi bare sige, at enhver, der ikke havde helt urealistiske fantasier om storhed (og fald?), de ville kunne have gjort det bedre. 27½ millioner i underskud indtil videre, det er ikke noget man bør prale af. Vi kunne godt tænke os at vide, om ikke Kim Marsengo advarede bestyrelsen, mens han havde ansvaret for økonomien? Men det var måske derfor, han blev fyret undskyld, fratrådte af helbredsmæssige årsager? Vi har tidligere påvist, at Leif Hyttens underskrift findes på dokumenter, der har kostet Taxa 4x35, og de tilsluttede vognmænd, meget dyrt (27½ millioner kroner).fallit og Løgne Leif skriver også, at Taxa 4x35 kun ønsker at tiltrække seriøse vognmænd med god orden i deres forretning og med god økonomi samme sted. Dette må vel udelukke Taxa 4x35? Leif Hytten skriver også, at det ikke er godt nok at stemme på en kandidat, bare fordi han er en flink fyr, men er Leif Hytten ikke netop blevet valgt, fordi han er en flink fyr? Det kan da ikke være hans evner som leder, der har fået ham valgt! Han har genereret et underskud på 27½ millioner sammenlagt i 2011 og 2012, og han kan ikke garantere, at der ikke kommer flere underskud, så det er ikke evnerne, der har fået ham valgt. Vi har et godt forslag til Fallit og Løgne Leif: Gør som din hjerne allerede har gjort, gå på pension. Side 27

28 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 28

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

godt og lykkebringende nytår!

godt og lykkebringende nytår! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 10. 2011. Læserne ønskes en god jul og et Side 1 godt og lykkebringende nytår! Højt fra træets grønne top. Højt fra Lindboms grønne top Stråler pengeglansen

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

DOMUS Codan / TM Taxi

DOMUS Codan / TM Taxi Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? April 2007. 28. Årg. Nr. 4. DOMUS

Læs mere

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen?

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? November 2008. 28.Årg. Nr.9. Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? John Lindbom kan eller kan han? Så meget tjener de om måneden? Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Plattenslageri eller

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2007. 28.Årg. Nr. 10. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor,

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

Taxa går i lommen på vognmændene?

Taxa går i lommen på vognmændene? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2013. Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere