Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012."

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni.

2 Taxa, en kolos på lerfødder. Taxa 4x35 drives med løgne og fortielser. Der sker hele tiden nye ting i Taxa 4x35. En hvilken som helst amerikansk Tv-station ville kunne lave en nervepirrende tv føljeton over udviklingen i Danmarks største bestillingskontor. I skal glemme alt om Nordisk Fjer og Amager Banken, der fandt man trods alt nogle syndebukke, men i Taxa 4x35 lyves der så meget, at der næppe er nogen der kan skelne sandhed fra løgn. Man skulle tro, at de var politikere. Og endnu en ting; Taxa 4x35 skifter direktører og andre ledende medarbejdere ud i et tempo, der kunne tage pusten fra en maraton løber. Dette sker tilsyneladende ene og alene for at bestyrelsen (tidligere bestyrelsen og administrationsrådet), kan fralægge sig ansvaret for alt det skidt de har lavet og kaste skylden på de medarbejdere der ikke er der længere. Bestyrelsens motto synes at stå lysende klart: DET ER ALTID DE ANDRES FEJL, VI ER USKYLDIGE. Efterhånden som flere og flere oplysninger siver ud til vognmændene i Taxa 4x35, og alle andre, så får man mere og mere på fornemmelsen, at den samlede bestyrelse i 4x35 bevidst har løjet og tilbageholdt oplysninger for de tvangstilsluttede vognmænd, både for at de ikke skulle skifte bestillingskontor i utide, men også for at bestyrelsen kunne beholde magten. Bestyrelsen tror tilsyneladende, Side 2

3 at man kan lyve sig til endnu en periode. Vi håber ikke, at vognmændene er dumme nok, til at vælge de samme uvederhæftige personager en gang til. Vi vil her bl.a. gøre opmærksom på, at den statsautoriserede løgnhals, Per Dalskov, har påstået, at Taxa 4x35 ALDRIG har søgt om at få godkendt elektroniske trafikbøger. DETTE ER DIREKTE LØGN! Se vedlagte dokumentation. Direktør Niels Kaae og Anette Jensen har henvendt sig til Trafikstyrelsen vedr. tilladelse til registrering. Så, da vi ikke har hørt nogen fra Taxa 4x35 s bestyrelse opponere imod løgneren Per Dalskovs usande påstande, så vil vi gerne her slå fast, at vi betragter hele den siddende bestyrelse i Taxa 4x35 for at være en samling utroværdige personager, der har ført vognmændene i Taxa bag lyset. Per Dalskov har siddet i bestyrelsen / administrationsrådet så længe, at han ikke kan påberåbe sig manglende viden. Når man sidder i en bestyrelse (administrationsråd), og får penge for det, så må man også forvente, at man sætter sig ind i de ting der vedr. den post man bestrider. Hvis de er kloge i Taxa 4x35, så sparker de Per Dalskov så langt væk fra Taxa, at man end ikke med det bedste lytteudstyr kan høre løgneren, selvom han skriger. Og resten af bestyrelsen bør følge løgneren, for der er ingen synlig forskel på dem. Specielt Side 3

4 bør vi måske gøre opmærksom på, at der er et (tidl.) bestyrelsesmedlem, der har forladt Taxa, til fordel for DanTaxi, som vi er 100 % overbeviste om, at vedkommende kendte sandheden, men undlod at informere resten af vognmændene, formodentlig med det ene formål, at sikre sig selv og sin egen tegnebog. Den slags mennesker er uværdige til at sidde i bestyrelsen for noget som helst. At sidde i bestyrelsen, betyder normalt, at man varetager alles interesser, ikke at man lyver for alle. Bestyrelsen skal føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet, det er ikke bestyrelsens (tidl. bestyrelse + administrationsråd) opgave at lyve for og fortie sandheden for de vognmænd der ejer 4x35! Har de øvrige bestyrelsesmedlemmer lovet eller givet det bestyrelsesmedlem, der forlod Taxa 4x35 i utide til fordel for DanTaxi, visse goder, for at vedkommende skulle holde mund? Vi tror ikke på, at han intet har fået til gengæld, for at holde sin mund tæt tillukket! Og vi tror heller ikke på, at han intet vidste! For os, ser det ud til, at bestyrelsen (tidligere bestyrelse + administrationsråd) i Taxa 4x35, bevidst har løjet, ikke bare i de sidste måneder, men i de sidste par år. Man startede med 12½ million i underskud. Så blev det til 15 millioner i underskud. Altså 27½ million indtil videre. Og hvad bliver så det næste? Vi ved, at de 12½ million dækker fejlinvesteringer i Kolding, men hvad dækker de 15 millioner over? Side 4

5 Og hvis underskuddet stammer fra fejlinvesteringer i Jylland, så er det jo kun foreningsmedlemmerne der skal dække underskuddet vi kan end ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at udgifterne i bestillingskontoret 4x35 kan være steget så meget. Herudover vil vi da gerne gøre opmærksom på, at bestillingskontoret ved helt nøjagtigt hvad deres indtægter er i et hvilket som helst år, og derfor kan det heller ikke være svært, at tilpasse udgifterne. Hvorfor har Taxa 4x35 ikke valgt at gå konkurs? Det har alle andre i deres situation gjort. Det skulle vel ikke forholde sig sådan, at Taxas bestyrelse (tidl. bestyrelse + administrationsråd) har skrevet under på noget, der ikke tåler dagens lys? Bestyrelsen vil sikkert hævde, at alt nu er kommet på bordet. Men hvorfor skulle man tro dem? Sidste år sagde man absolut intet om, hvad der ventede vognmændene i 2012, så hvorfor skulle vognmændene tro på, at Løgneren Per Dalskov og Fallit og Løgne Leif samt resten af bestyrelsen ikke atter engang har skubbet et kæmpe underskud videre til næste år (2013)? Bestyrelsen har løjet så mange gange, at der næppe er tal på løgnene! skjult? Så, hvor meget har de gemt og glemt og bevidst Efter vores bedste mening, så burde samtlige medlemmer af den siddende bestyrelse, inkl. det medlem der er flygtet til DanTaxi, spærres inde i et fængsel det franske fængsel på Djævleøen ville sikkert være fint, men det er, desværre, nedlagt. Disse Side 5

6 mennesker bør retsforfølges til Dommedag. Måske kan en domstol se sammenhængen og dømme dem til at erstatte den del af vognmændenes deposita, der er gået tabt? Taxas egenkapital var sidste år på ca. 8,8 millioner kroner, derfor kunne man ikke bare tage hele underskuddet på 15 millioner derfra; man var nødsaget til at tage ,- kroner fra hver enkelt vognmands deposita. I sin tid finansierede Nordea Ryvang Bilen, og her led Nordea et gevaldigt tab. Dette ønskede de formodentlig ikke gentaget, hvorfor 4x35 ikke havde held til at få dem til at dække deres tab og finansiere deres kontokørsel der var formodentlig ingen dækning. Nu er Taxa 4x35 så gået til Jyske Bank. Men Jyske Bank ønsker tilsyneladende ikke at gentage Nordeas succes, hvorfor 4x35 nu må lade vognmændene vente i 4 uger på at få deres penge for kontokørslen ligesom de har måttet bløde ,- kroner af deres deposita (som formodentlig senere skal genindbetales). Formodentlig af samme grund, er 4x35 nødsaget til at hæve pladslejen med øjeblikkelig virkning og kald os bare alle sammen Mads, om ikke de ,- kroner, der er fraskrevet depositummet, senere skal indbetales igen. I de år, hvor Taxa havde overskud, der tilskrev man overskuddet egenkapitalen. Nu vil vi gerne spørge, hvorfor gør man ikke det samme, når man har underskud? Skyldes det, at der ikke er nogen kapital at tage af? Side 6

7 Vi må nok indrømme, at det normalt er endog meget svært, at dække et underskud på 15 millioner ved at tage af en egenkapital på 8,8 millioner kroner! Det kan være, at Jyske Bank har læst det med småt, det der siger, at man kun hæfter med foreningens formue, det var det, der gav Nordea en over snudeskaftet i sin tid i sagen om Ryvang Bilen. Dette ønsker Jyske Bank åbenbart ikke at stå model til; derfor har de formodentlig stillet nogle strengere krav til Taxa 4x35, end det Amager Banken stillede før krakket, og det Nordea stillede til Ryvang Bilen. Vi bør her nok i en parentes bemærke, at Amager Bankens krak ikke kostede 4x35 ret meget, hvis man skal tro på det, som 4x35 selv sagde i den forbindelse. Faktisk pralede de med, at de havde været så kloge, at de havde nået at flytte de fleste mellemværender i Nordea inden Amager Banken krakkede! Men nu forlanger Jyske Bank tilsyneladende, at Taxa 4x35 kommer ud med et overskud på 6,6 millioner i år. Er det mon det beløb der mangler, for at Taxa 4x35 ikke er insolvente? Ved en evt. retssag, kan det blive interessant at se, hvordan domstolene stiller sig mht. betalingen af underskud i hhv. Foreningen og Bestillingskontoret, idet domstolene allerede har slået fast, at der er tale om to separate juridiske enheder. Så indlejer vognmændene, der kun er tilsluttet bestillingskontoret og også kun er forpligtet her overfor, skal vel ikke dække de økonomiske transaktioner som foreningens medlemmer gør sig skyldige i, når de opkøber diverse bygninger, bestillingskontorer etc. i Jylland. Det må være foreningsmedlemmerne der hæfter for disse, mere eller min- Side 7

8 dre, risikable investeringer i Jylland med foreningens formue, mens indlejer vognmændene kun hæfter for det der sker i bestillingskontoret, som de er tvangstilsluttet til! Vi har længe slået til lyd for, at hele lovgivningen, vedr. taxiområdet, ikke er tidssvarende og bør laves om og dette må være endnu et bevis på, at vi hele tiden har haft ret. Og atter engang, ser vi med al ønskelig tydelighed, at Nævnet ikke fører tilsyn med noget som helst, selvom loven pålægger dem det. Også nævnsmedlemmerne burde sidde i fængsel. Men det går som det altid går de små kommer til at betale prisen! Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Farvel Taxa, jo før jo bedre. Der er sikkert mange vognmænd, der føler sig ført bag lyset, af den siddende bestyrelse i Taxa 4x35. Hvis i læser andetsteds i bladet, så må det siges at være fuldt forståeligt, når man tager i betragtning, hvordan bestyrelsen, og måske specielt Per Dalskov og Fallit og Løgne Leif, har løjet overfor de tvangstilsluttede vognmænd. I 2011 har man et underskud på ca. 12½ million. I 2012 får man så et nyt underskud på ca. 15 millioner oveni, altså nu sammenlagt 27½ millioner kroner. Og bestyrelsen har hele tiden holdt tand for tunge og undladt at fortælle vognmændene, hvor slemt det står til med Taxas finanser. Specielt har man undladt at fortælle, at bestyrelsen, inkl. Per Dalskov og den til DanTaxi flygtede vognmand / bestyrelsesmedlem, ikke har ført for 2 øre opsyn med, hvad der er foregået i forretningen. Bestyrelsen har, som en samling lalleglade indsatte på en anstalt, ladet direktøren bruge alle de penge, som vognmændene havde indbetalt i deposita plus en hel del ekstra. Nu ville det jo være godt, om man kunne påstå, at bestyrelsen bare havde været så dumme, at de ikke havde ført tilsyn med hverken det ene eller det andet. Men sådan forholder virkeligheden sig ikke. Som vi skrev bl.a. i sidste nummer, så forefindes formandens, Fallit og Løgne Leifs, underskrift på dokumenter, der helt klart fortæller, at han har haft sin endog meget store andel i det underskud der er genereret i hans formandsperiode. Side 14

15 På denne baggrund, er der forståeligt nok, en del vognmænd, der har undersøgt muligheden for at flytte i utide. Taxa 4x35 har på denne baggrund meddelt de øvrige bestillingskontorer i Storkøbenhavn, at man med øjeblikkelig virkning har opsagt en gældende aftale om, at vognmændene kan flytte midt i året, bare der er garanti for pladslejen resten af året. Nu er det så interessant, hvorvidt vognmændene eller Taxa har en god sag. Vi er af den ganske bestemte opfattelse, at når Taxas bestyrelse flere år i træk er kommet med regnskaber der udviser million underskud, og samtidigt har prøvet på at fortie sandheden for de tvangstilsluttede medlemmer og for generalforsamlingen, så må vognmændene have en rigtig god sag. Samtidigt kan vi stadigvæk godt huske sagen fra Valby Bilen, hvor Codan Bilen (John Lindbom) købte Valby Bilen. Herefter gik næsten alle vognmændene ud af Valby Bilen og genstartede det tomme selskab Hovedstadens Taxi. Dette var fuldt lovligt og John Lindbom (Codan Bilen) kunne intet stille op, idet der her var tale om bristede forudsætninger og / eller misligholdelse fra bestillingskontorets side. Trafikministeriet (Ministeriet for Offentlige Arbejder) skrev dengang, at dette forhold ikke fremgår af loven og ikke kan afgøres af hverken Nævnet eller Ministeriet, men skal henvises til domstolene. Side 15

16 SE VENLIGST HOSLAGTE MATERIALE! Man kan nu begynde at tale om udmeldelse af Foreningen og udmeldelse af Bestillingskontoret. Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 mdr. s varsel; og her hæfter man kun med foreningens formue. Og foreningskontingentet i denne periode kan man nok overkomme at betale. For bestillingskontorets vedkommende, så mener vi helt klart, at 4x35 har misligholdt deres forpligtelser lige så slemt eller endog værre end Valby Bilen gjorde i sin tid. Og derfor må vognmændene også have ret til at udtræde af bestillingskontoret med øjeblikkelig virkning og af foreningen med de skrevne 3 mdr. s varsel. Og selvom misligholdelsen kun skulle ligge hos foreningen, så kan vognmændene udtræde af foreningen med 3 mdr. s varsel, og her hæfter de kun med foreningens formue. Og alt hvad foreningen har foretaget sig af opkøb af bygninger, bestillingskontorer etc. ovre i Jylland, det er bestillingskontoret uvedkommende. Derudover vil vi gerne gøre opmærksom på, at bestillingskontoret i København, Horsens, Kolding og Grenå, intet har med hinanden at gøre. DER ER TALE OM SELVSTÆNDIGE JU- RIDISKE ENHEDER! Deres regnskaber må ikke blandes sammen. Vognmændene i København må ikke pålægges at betale for aktiviteter i Horsens eller omvendt. Side 16

17 Der skal udarbejdes separate regnskaber for hvert enkelt bestillingskontor, så jyderne ikke skal være med til at betale for københavnerne og således at de vognmænd der er tvangstilsluttet bestillingskontoret 4x35 ikke kommer til at betale for de fadæser, som medlemmerne i Foreningen har lavet. Foreningsmedlemmerne må betale for bestyrelsens uansvarlige omgang med Foreningens midler helt uden hjælp fra de tvangstilsluttede vognmænd ovre i bestillingskontoret. Og vi kunne da også godt tænke os at vide, hvordan det kan være, at et underskud, som det ene år bliver konteret foreningen; det næste år kan konteres bestillingskontoret? Er det det, man kalder kreativ bogføring? Vi undskylder alt hvad vi har gjort. Men vælg os nu igen, så gentager vi det hele. Os kan i stole på. Vi har givet Taxa stor fremgang og dårligdommene er noget alle andre er skyldige i! Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Statistik er løgnerens bedste ven! Der er engang en klog person, der har sagt, at der findes 3 former for løgne: De hvide, de sorte og så er der statistikkerne. Og statistikkerne er måske de værste, fordi de i langt højere grad end de andre, giver sig ud for at være sandheden. I TAXAnyt april 2013, bringer Taxa 4x35 en statistik, der tilsyneladende viser, at Taxa har haft en fremgang på over 10 % pr. vogn. Dette er, naturligvis fristes man til at sige, en sandhed med endog meget store modifikationer. Når vi siger, at vi finder det som værende endog ganske naturligt at betragte denne statistik som løgn, så skyldes det, at Taxas bestyrelse tilsyneladende har brugt en meget stor del af sin tid i de foregående år, på at lyve, fordreje sandheden og skjule hvad skjules kunne, for Taxas egne vognmænd (se øvrige relaterede artikler desangående her i bladet, samt vedhæftede statistik). Nu påstår Taxa 4x35 så, at de tilsluttede vogne har haft en fremgang på over 10 % pr. vogn i det foregående år. Men Taxa medregner kun centralturene. Dette kan Taxas tilsluttede vogne ikke leve af. En meget stor del af de ture der køres, er gadeture. Og hvis ikke gadeturene var der, så skulle de vogne der kørte gadeturene køre centralture i stedet for. Derfor bør man tage hensyn til dette i statistikken og regne med det samlede antal ture. Og her ser det ikke helt så lyserødt ud. Taxa har fra marts 2012 til marts 2013 mistet ture svarende til en tilbagegang på 7,36 %.Vi vil næsten sige heldigvis mistede Taxa 4x35 i samme periode 59 vogne, hvorfor slutresultatet bliver, at hver enkelt vogn indtil videre i år har fået 4,58 ture ekstra svarende til 0,26 % pr. vogn. Der synes her at være langt fra de påståede mere end 10 % og så til de reelle 0,26 %. Side 24

25 Men hvad kan man forvente af en bestyrelse, der ikke kan regne og gør hvad den kan, for at føre medlemmerne bag lyset? Nok lidt el-bil. Vi har her i bladet tidligere kommenteret elbiler, og da politikerne er så vilde med dem, så vil vi fortsat holde øje med dem. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på to artikler omhandlende elbiler: Den sidste artikel omhandler, nok engang, den elektriske Tesla S, der skulle have en rækkevidde på km på en opladning. Den første artikel adskiller sig lidt fra de fleste, idet producenten (Renault), tilsyneladende prøver på at være lidt mere ærlig end de fleste. Den om- Side 25

26 talte bil, Renault Zoe, der næsten er identisk med Renault Clio, er alt for lille til taxierhvervet med et bagagerum på kun 338 liter, men dette er heller ikke det interessante. Det interessante er, at Renault prøver på at være mere ærlige i deres kommunikation af bilens rækkevidde. Det officielle tal for rækkevidden er 210 km på en opladning, men Renault oplyser samtidigt, at en rækkevidde på 150 km er mere realistisk i den virkelige verden.zoe bliver testet under optimale forhold, ved 15 grader celsius; og her mener testpersonalet, at 150 km lyder rimeligt. Hermed burde Zoe have en rækkevidde på ca. 100 km pr. opladning på en kold vinterdag. Hvis vi overfører dette til Tesla S, så må den formodentlig have en rækkevidde på omkring km på en opladning under optimale forhold, og måske km om vinteren. Skal man så tage hensyn til, at vi skal have alt taxi udstyret i, så reduceres den effektive rækkevidde måske til km under optimale forhold og hvilken hyrevognskusk kan leve med det?men læs selv og hold jer orienteret. Fallit og Løgne Leifs sidste lederartikel? I april nummeret af TAXAnyt læser vi det, der måske kan gå hen og blive Fallit og Løgne Leifs sidste lederartikel. Leif Hytten nævner bl.a., at der er afstemning om den ene procent i pladslejeberegningen. Men dette er noget, som man ikke kan stemme om, denne ene procent er, efter vores bedste overbevisning, i strid med lovgivningen på området og man kan ikke stemme for at gældende lovgivning skal ignoreres eller helt tilsidesættes. Leif Hytten har, formodentlig, ikke fattet hvad det drejer sig om. Loven siger helt klart og tydeligt, at alle skal deltage på lige vilkår, både hvad angår turene såvel som udgifterne. Side 26

27 Fallit og Løgne Leif påstår også, at en del af miseren skyldes Amager Bankens krak. Men som vi også nævner andetsteds i dette blad, så har Taxa 4x35 selv tidligere pointeret, at Amager Bankens krak ikke kostede Taxa noget væsentligt, idet man havde været kloge nok til at flytte det meste over til Nordea.Men måske er det som vi også har nævnt andetsteds, bestyrelsens helt klare motto: Vi er uskyldige i alt, det er de andres fejl alt sammen. Dette kunne man forvente af små børn i børnehaven, men det er måske også der Leif Hyttens pædagogiske evner ville komme til deres ret? Fallit og Løgne Leif stiller også sig selv og alle andre spørgsmålet, hvorvidt andre kunne have gjort det bedre? Her vil vi bare sige, at enhver, der ikke havde helt urealistiske fantasier om storhed (og fald?), de ville kunne have gjort det bedre. 27½ millioner i underskud indtil videre, det er ikke noget man bør prale af. Vi kunne godt tænke os at vide, om ikke Kim Marsengo advarede bestyrelsen, mens han havde ansvaret for økonomien? Men det var måske derfor, han blev fyret undskyld, fratrådte af helbredsmæssige årsager? Vi har tidligere påvist, at Leif Hyttens underskrift findes på dokumenter, der har kostet Taxa 4x35, og de tilsluttede vognmænd, meget dyrt (27½ millioner kroner).fallit og Løgne Leif skriver også, at Taxa 4x35 kun ønsker at tiltrække seriøse vognmænd med god orden i deres forretning og med god økonomi samme sted. Dette må vel udelukke Taxa 4x35? Leif Hytten skriver også, at det ikke er godt nok at stemme på en kandidat, bare fordi han er en flink fyr, men er Leif Hytten ikke netop blevet valgt, fordi han er en flink fyr? Det kan da ikke være hans evner som leder, der har fået ham valgt! Han har genereret et underskud på 27½ millioner sammenlagt i 2011 og 2012, og han kan ikke garantere, at der ikke kommer flere underskud, så det er ikke evnerne, der har fået ham valgt. Vi har et godt forslag til Fallit og Løgne Leif: Gør som din hjerne allerede har gjort, gå på pension. Side 27

28 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 28

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Jeg har vundet! TaxiNord og Provinsen har taget min gæld! John og Lars længe leve! Side 1 Side 2 Side 3 Vi stemmer ja til vi stemmer nej! Som det fremgår

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Taxas Karl-Smart jonglerer med regnskaberne! Taxa 4x35 har for nyligt vundet en retssag over Finanshuset Farsø. Dette skete bl.a. fordi det mangeårige

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1 Fakkelbærer søges. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Taxa amok. Side 1 STOP! Bliv ikke taxichauffør! Man kunne i Taxa 4x35 s blad, Taxanyt juni 2011 læse, at jobcentrene ikke længere

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Side 1 Taxibranchen til grin! Sagen imod Uber har nu varet i 2 år, fra Færdselsstyrelsen meldte Uber til politiet

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. Kong Lars ønsker sin kammesjuk John velkommen! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. TaxiNord Side 1 Heldige Uber chauffører? Endelig er der faldet dom i sagen om de 6 Uber chauffører. Vores

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft!

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Side 1 Lufthavnen. Nu kan man læse sig til, at folkene bag Københavns

Læs mere

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår.

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr.9.2013. I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Grete Gren Jensen er død. Grete Gren Jensen, af alle os på redaktionen, og mange andre, næsten

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Side 1 Hvad mener vi? Vi har modtaget en mail, hvor der er en læser der mener at vores stillingtagen til prisforhøjelser og antallet af bevillinger

Læs mere

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 5. -330.000 timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Side 1 -330.000 timer i Lufthavnen?

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Peter Kjærgaard formand for DTR region Syddanmark! Hvis det havde været den 1. april, så ville vi

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 3. 2011. Ministeriel korrekt unifor- mering Vognmænd og mangel på moral. Generalforsamlinger hos Taxa? 5 ulovlige ministerier? Vil Transportministeren også

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. 14 bevillinger tak! Taxiloven sat ud af kraft? Det værste bræk vi har hørt! Fra stat til privat Du er til grin. Hilsen John Lindbom. Side 1 14 bevillinger

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Side 1 Ny statistik, ny lønnedgang! Taxinævnet i Region Hovedstaden udsendte den 30. marts en indkaldelse til møde i kontaktudvalget, mødet skulle have

Læs mere

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida?

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Side 1 Kan det blive mindre? En chauffør er blevet noteret af taxiservice

Læs mere

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år?

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 6. Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Side 1 Hurra flere tilladelser! Nævnet har nu besluttet, i deres enorme visdom, at der skal 70 + 10 ekstra tilladelser på

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde.

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2014. Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Overfaldet

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere!

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2011. Overholder 4x35 Taxilovgivningen? Taxa Jylland. Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! El biler og mareridt? Side 1 El biler og mareridt? Taxa

Læs mere

I ønskes en rigtig glædelig jul!

I ønskes en rigtig glædelig jul! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 10. 2010. I ønskes en rigtig glædelig jul! Hoo, hoo, hoo. 24. dec. 2010. Løn og arbejdsforhold? Ikke i Taxibranchen! Liberalisering af Taximarkedet. Lyver Taxa

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven?

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Februar 2007. 28.Årg. Nr.2. Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Er Taxinævnet Overflødige / uduelige eller korrupte? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk August 2009. 28. Årg. Nr. 7. Thomas Bak Ikke helt som de andre Utvungen samtale med Nævnets nye næstformand. Taxa 4x35, Nu Med Rabat! Mere kritik af Freddy Spliid / Regnskaberne i BVH-Taxa! Læs også: www.katbladet.dk

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk!

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2011. Skal EP redde Taxa 4x35? El Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1? + Vil løgneren John Lindbom kræve

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1.

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Side 1 Flueknepperi i højeste potens! 1116 brud på Taxi-loven i Danmark! Ifølge en artikel i Berlinske Tidende d. 4. januar 2006,

Læs mere

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Taxamotor. Lønseddel for chauffører fra Taxamotor Codan

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

godt og lykkebringende nytår!

godt og lykkebringende nytår! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 10. 2011. Læserne ønskes en god jul og et Side 1 godt og lykkebringende nytår! Højt fra træets grønne top. Højt fra Lindboms grønne top Stråler pengeglansen

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Center for Transport, Miljø og Klima. Transportminister klage Pointsystem. Dokumenter uden PDFversion

Center for Transport, Miljø og Klima. Transportminister klage Pointsystem. Dokumenter uden PDFversion Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 450 Offentligt (01) Brevdato 09-02-2014 Afsender Modtagere Akttitel bfk@adr.dk (bfk@adr.dk) Transportministeriet (trm@trm.dk); Kristian

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

#1 Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn?

#1 Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn? TUBORG HAVN SVARER PÅ SPØRGSMÅL. #1 Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn? Noget så simpelt som at sikre, at KDY langsomt kan begynde at leve op til sine forpligtelser i havnen.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DU ER DER HVOR TAGET SPRØDT GULT OG ORANGE SER UD SOM DIG. MEN DER ER SKET NOGET. EEEE$ GAV MIG DIN ADRESSE DEN ANDEN DAG. VINTER VIDUNDERLANDSKABET.

DU ER DER HVOR TAGET SPRØDT GULT OG ORANGE SER UD SOM DIG. MEN DER ER SKET NOGET. EEEE$ GAV MIG DIN ADRESSE DEN ANDEN DAG. VINTER VIDUNDERLANDSKABET. . DU ER DER HVOR TAGET SPRØDT GULT OG ORANGE SER UD SOM DIG. FRA VINDUET KAN JEG FØLGE MED I DAGEN, DAGEN: AT EN MASSE MENNESKER TRAVLT SMÅLØBER NEDE PÅ GADEN. MEN DER ER SKET NOGET. DET DER ER SKET KAN

Læs mere

NORDSJÆLLANDS VENNER. Ny forening skal styrke den ansvarlige kapital i NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD

NORDSJÆLLANDS VENNER. Ny forening skal styrke den ansvarlige kapital i NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD NORDSJÆLLANDS VENNER Ny forening skal styrke den ansvarlige kapital i NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD NORDSJÆLLANDS VENNER Vær med til at styrke Nordsjælland Håndbold Nordsjælland Håndbold har behov for yderligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere