Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012."

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1

2 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september 2012 undrer Leif Hytten sig over, at det er en mærkelig branche han befinder sig i. Vi vil tillade os at sige, at det ikke er branchen som sådan der er mærkelig, det er nogle af de mennesker der befinder sig i branchen, der er lidt specielle. Prøv at forestil jer det mest afskyelige menneske inde i Folketinget, som i kan komme i tanke om og forestil jer så, at Danmark var beboet af 5½ millioner eksemplarer af dette individ uhyggeligt, ikke sandt? Så hellere en masse mærkelige mennesker og excentrikere. Der er da ikke noget mere kedeligt end de såkaldte normale. Men når Leif Hytten taler om en mærkelig branche, så tror vi, sjovt nok, ikke at han tænker på sig selv som værende endog meget mærkelig. Side 2 Leif Hytten prøver på at pådutte KAT-Bladet, at vi kun vil skrive om en bestemt retssag, i tilfælde af at John Fisker Nielsen vinder sagen. Men sådan har vi aldrig opført os, vi skriver også gerne om de sager der tabes; for tit og ofte forstår man ikke domsafsigelserne, fordi de er i strid med al sund fornuft. Så bare rolig Leif, vi skal nok skrive, når der foreligger en udskrift af retsbogen. Og vi mener i øvrigt stadigvæk, at indlejer vognmændene ikke skal stille kapital til rådighed for bag foreningen, så den kan lave

3 højrisiko investeringer i Jylland. Investeringer, hvor mange af pengene allerede synes tabt. Men måske kritiserer Leif Hytten KAT-Bladet og John Fisker Nielsen, ene og alene for at fjerne fokus fra alle de fadæser som bestyrelsen i Taxa 4x35 har været skyld i? Måske ønsker Leif Hytten ikke at tale om, hvorfor bestyrelsen ansatte en direktør, hvis største kvalifikation var, at køre sin foregående arbejdsplads skråt på nummeren. Vi var i stand til at finde denne oplysning på nettet allerede første gang vi hørte om Niels Kaae, så hvorfor kunne Taxas bestyrelse så ikke? Måske prøver Leif Hytten bare at kaste hele skylden over på direktøren, for bestyrelsen burde vide, hvad der foregår i forretningen. Nogle af opkøbene har dog fundet sted sent i 2012! Og INGEN bestyrelse udstyrer en direktør med en blanco check, så han kan gå ud og gøre lige hvad der lyster ham; 4x35 s bestyrelse har helt klart vidst, hvad der foregik. Men de hører nok ikke til de skarpeste knive i skuffen. I hvert fald burde bestyrelsen have lagt mærke til, at der lige med et var nyansat en hel masse Høvdinge til at styre Taxa også selvom de evt. ikke går med fjerprydelse, så koster de dog penge måned efter måned efter måned. I sin tid lovede Leif Hytten at være mere åben og ærlig end de foregående formænd havde været og det lød meget godt. Men vil Leif Hytten så ikke fortælle vognmændene, hvor mange penge der er gået tabt ovre i det jyske? Og hvordan står det til med el-bilerne? Og hvor stort bliver underskuddet i dette regnskabsår? Og hvorfor skilte man sig af med en økonomidirektør der havde styr på pengene? Side 3

4 Og hvordan vil man finde en ny direktør? Leder bestyrelsen måske kun efter personer på deres eget intelligensniveau? Det vil forklare ansættelsen af en umulius. gang? Men vil Taxa 4x35 gå frem efter samme recept næste Så kan vognmændene måske se frem til et nyt underskud på 12 millioner? Og måske også nye pengestrømme over til det jyske? Det er snart ikke kornet der gør Jylland gyldent, men alt det guld københavnerne hælder ud over vognmændene i det jyske! Og hvorfor har et bestyrelsesmedlem i utide forladt både sin (måske indbringende) bestyrelsespost samt Taxa 4x35 s bestillingskontor til fordel for DanTaxi? Vi tror ikke på, at det pågældende bestyrelsesmedlem er dum nok til at betale for at forlade 4x35 i utide. Konklusionen må derfor være, at John Lindbom / DanTaxi har givet ham et rigtigt godt tilbud. Vi vil skyde på, at han ikke alene har fået ½-1 års gratis pladsleje men derudover også har fået dækket det tab han lider ved at forlade sin bestyrelsespost. Og John Lindbom er ikke kendt for at dele slik ud til de små børn, så han har noget oppe i ærmet. Hvor mange flere vognmænd forlader Taxa 4x35 til fordel for DanTaxi? Er det dette John Lindbom har givet penge for? Side 4

5 Leif Hytten bruger meget plads på at brokke sig over en vognmand (+ evt. tilhængere), der gerne vil have svar på nogle spørgsmål. Hvad er der blevet af den åbne formand, der ville sørge for, at vognmændene fik alt at vide om deres eget selskab, fordi det var deres forretning? Hvorfor udleverer han ikke blot alle oplysninger? Så behøvedes han måske ikke at rende til det ene retsmøde han har været til. Selvom man mener, at man kører i byens bedste forretning, så betyder det ikke, at man tror, at den ikke kan blive bedre; f.eks. hvis man stiller kritiske spørgsmål og får andre vognmænd til at tænke kritisk / nyt. Fremgang og nytænkning skabes ikke når man er helt enige om alt; fremgang og nytænkning skabes der, hvor meningerne brydes. Taxas regnskaber viser ikke, at vognmændenes depositummer er tilstedeværende. Ligeledes viser regnskaberne ikke, at der er så mange penge kontant til rådighed, så man kan købe et nyt anlæg kontant. Men når det gamle anlæg er nedskrevet til nul, så burde der stå så mange penge på kontoen, så man kunne købe et nyt anlæg kontant. Hvor er disse penge? Har den helt ustyrlige vognmand, som Leif Hytten / Taxa 4x35, besværer sig så meget over, ret, når han siger, at bestyrelsen omgås vognmændenes penge alt andet end forsvarligt? Hvorfor skal penge fra bestillingskontoret bruges til risikable investeringer i Jylland? Og hvis ikke de bliver det, hvor er de ,- kr/vogn som vognmændene deponerer for anlægget, så blevet af? For Taxa har vel ikke ladet dem indgå i driften? Det er Side 5

6 måske nok det mest fornuftige, vil mange sige, men det mest fornuftige er ikke nødvendigvis lovligt og der er vel ikke noget forfærdeligt ved at lade domstolene afgøre den slags tvister heller ikke selvom Leif Hytten tilsyneladende mener at visse dommere er uduelige! Leif Hytten besværer sig også over, at lovgivningen ikke giver bestillingskontorpamperne mulighed for at skille sig af med kritiske elementer. Men hvorfor brokker Leif Hytten sig ikke over tvangstilslutningspligten? Det er dog tvangstilslutningspligten der skaber alle problemerne. Men Leif Hytten er måske bange for at miste en stor del af sit / bestillingskontorets økonomiske eksistensgrundlag, hvis tvangstilslutningspligten forsvinder? For hvis tvangstilslutningspligten forsvinder, så vil bestillingskontorerne heller ikke længere kunne tvangsudskrive horrible pladslejer uden at give vognmændene en fornuftig modydelse. Nu er det sådan, at der ikke er den store forskel på, hvor man kører. Pladslejen er billigere i Amager-Øbro Taxi men indkørslerne er også lavere, mens pladslejen er højere i 4x35 men det er indkørslerne også, specielt hvis man hører til blandt vennerne og har fået lov til at køre for Rigshospitalet; en ordning, som Københavns Byret kendte ulovlig for år tilbage og denne dom er aldrig anket. Men overholdt, bliver den heller ikke 4x35 vil skr.. sk på Danmarks Domstole! Men dette skyldes måske, at Leif Hytten anser visse dommere for at være uduelige? Må vi spørge Leif Hytten, hvornår er man illoyal? Hvornår leverer man en dårlig service? Side 6 Er det ikke sådan, at hvis man leverer en dårlig service, så klager kunderne formodentlig? Og det har vi ikke hørt om, skulle være tilfældet. Men hvis det alligevel er tilfældet, så må Leif Hytten da godt offentliggøre de klager som Nævnet ligger inde med.

7 Og hvornår er man illoyal? Er man illoyal når man ikke er enig med formanden / bestyrelsen eller er man illoyal når man skader forretningen? Og hvem er det egentlig der skader forretningen? Er det den vognmand der er kritisk overfor det der sker og gerne vil have det ændret til det bedre; eller er det den bestyrelse / formand der ansætter en umulius af en direktør, som lavede et underskud på 12 millioner kroner sidste år og som sammen med bestyrelsen formodentlig også har lavet et kæmpe underskud i år. Vi her på bladet påpegede allerede i sidste nummer, at der er blevet foretaget mærkelige indkøb i Jylland, også efter at Niels Kaae var sparket ud. Herfor hæfter kun bestyrelsen. Kan Leif Hytten give en sund og fornuftig forklaring på dette? Eller er hans åbenhed blevet afviklet, efterhånden som gælden blev større og større? Leif Hytten prøver også på at sige, at hvis vognmændene har spørgsmål, så kan de bare komme med dem, så får de svar. Men på vognmandsmødet den 10. september 2012 var det så som så med informationerne. Leif Hytten brillerede vist mest med at være arrig, skrige højt og tale sort. Og Taxas økonomi var der vist ingen der blev klogere på. Ikke et ord om, hvor meget der er gået tabt ovre i det jyske eller om, hvor meget el-bil projektet kommer til at koste vognmændene. Måske burde vognmændene have taget et par bananer med, måske ville det have lokket et svar eller to frem. Måske har Leif Hytten, og resten af bestyrelsen, mere travlt med at dække over egen inkompetence end at være åbne? De skulle jo gerne skumme lidt mere af fløden, inden Taxa 4x35 går Side 7

8 neden om og hjem, skulle dette ske. Måske var det meget praktisk, at regnskabsprogrammet brød ned? Måske skylder Taxa 4x35 mere væk, end Leif Hytten / bestyrelsen vil være ved? Hvis Taxa 4x35 gerne vil fremstå som en åben organisation, så burde Taxa måske give vognmændene regnskabstallene måned for måned (evt. kvartalsvis), ethvert ordentligt regnskabsprogram burde kunne klare det. Leif Hytten påpeger også, at det kun er en meget lille del af den samlede mængde af vognmænd der er til besvær, hvorfor Taxa 4x35 stadigvæk er den forretning i Storkøbenhavn, hvor den flittige og arbejdsomme vognmand kan lave en god indtjening (formodentlig sammenlignet med de andre forretninger). Vi medgiver gerne Leif Hytten, at 4x35 har klaret sig bedre, hvad angår antallet af telefonture angår, end de øvrige selskaber, men dette kunne måske netop være fordi man har et vist antal brokhoveder. Måske er det netop disse utilpassede vognmænd, der holder bestyrelsen til ilden. Men det er altid meget praktisk, at skyde skylden for alle ens problemer over på alle andre, Kat-Bladet, utilpassede vognmænd etc. Ingen små mennesker er villige til at påtage sig skylden for det skidt de selv laver. Vi kan godt forstå, at Leif Hytten ikke længere er pædagog. Formodentlig har også de små børn i børnehaven opdaget, at Leif Hytten vist ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Det er altid meget negativt, når Taxas formand til et Side 8

9 informationsmøde begynder at råbe og skrige og stampe i gulvet. Og det var i det store og hele, det indtryk Leif Hytten efterlod vognmændene med den 10. september Man får uvilkårligt den tanke, at manden har vist ikke været helt ærlig og helt åben over for vognmændene. Leif Hytten, det er endnu ikke for sent fortryd hvad du har gjort og fortæl sandheden! Vi har passeret den 30. september. Ib Gakgak Terp anno 2012? Man kan nu, atter engang, læse et referat fra et nævnsmøde. Denne gang fra mødet den 25. september Og som så mange gange tidligere, så er der også en masse gakgak denne gang. Det er ikke uden en hel del hold i virkeligheden, at vi tidligere har påpeget, at medlemmernes åndsevner ikke er det der har fået dem valgt til Nævnet åndsevnerne er temmelig mangelfulde. I regning ville de sammenlagt kunne opnå et blankt nul, resten ville måske være til et tre tal, men dette kun fordi, de trods alt har lært at tale. Først kan man læse, at der er ansat en ny sekretariatschef, Frida Gisladóttir, pr. 1. oktober Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvorvidt hun stadigvæk er ansat, når vi skriver denne artikel. Den foregående sekretariatschef, fra Bornholm, blev trods alt ikke så længe i embedet, så han nåede at opdage, hvor toilettet befandt sig. Vi håber, at Frida Gisladóttir holder lidt længere hun skal trods alt organisere nævnsmedlemmernes studie tur til Mila- Side 9

10 no til foråret. Alle andre kan læse om elbiler, hybridbiler, brintbiler og al anden ny teknologi på internettet, men nævnet skal partout en tur til Milano, på skatteydernes (jeres og vores) regning. Og de skal sikkert også afprøve den italienske kogekunst på skatteydernes regning disse mennesker tænker kun på en, og det er sig selv, de er egocentrikere ud over alle grænser. Og vælgerne bliver ved med at stemme dem ind måske fordi de er blevet vant til al den korruption der er i samfundet. Vores læsere kan orientere sig lidt om, hvad nogle såkaldte eksperter mener om fremtidens elbiler på disse fire links: -med-induktion Så hvis nogen ville lære nævnsmedlemmerne at læse og søge på nettet, så behøvede de ikke at bruge skatteyderpenge på at rejse til Milano. Men det drejer sig formodentlig lige netop om at komme med på sådanne ture, for så føler de sig som værende store og vigtige personer. Vi har i al fald ikke hørt om nogen, der har frasagt sig muligheden for en gratis ferietur på skatteydernes regning herfra undtages medlemmer der akut bliver syge etc. Side 10

11 I referatet kan man også læse, at der ikke overvejes regulering af cykeltaxierne. Nej, det forstår vi godt, de lever godt af al den manglen på regulering de er udsat for, herunder mangel på trafikbøger, kontroltællere, sædefølere etc. Hvis de skulle reguleres lige så effektivt som taxierhvervet, så skulle der måske ansættes 1000 ekstra offentlig ansatte kontrollanter til at kontrollere cyklerne og til at kontrollere kontrollanterne der kontrollerer cyklerne. I kontrolsamfundet er der uanede muligheder. Og så kommer vores evige smertensbarn, takststigningerne. Nævnet har vedtaget at give taxierne en takststigning på 2,4 %. DTR Region Hovedstaden har ønsket stigningerne fordelt således: Takst 1: 0,2 % Takst 2: 0,6 % Takst 3: 0,2 % Takst V:1,4 % (Ventetid) Dette får de klaphatte som er valgt til DTR Region Hovedstaden til sammenlagt 2,4 %. Vi har tidligere efterlyst blot en enkelt blandt disse, vort erhvervs fremmeste, der kunne regne; men en sådan er endnu ikke fundet. Er der ikke blot en i DTR der har et skolesøgende barn, så de kunne rådføre sig med enten barnet eller læreren. Når man kører på takst 1 og får 0,2 % i takststigning, så får man kun 0,2 % i takststigning. Man kører ikke på alle taksterne samtidigt. Hvis man ville have 2,4 % s takststigning, så skulle den se således ud: Takst 1: 2,4 % Takst 2: 2,4 % Takst 3: 2,4 % Takst V: 2,4 % (Ventetid) Side 11

12 Takst S: 2,4 % (Starttakst) Dette ville give sammenlagt 2,4 % s takststigning. Det er vist på tide, at taxierhvervet får valgt nogle nye medlemmer til DTR, de klaphatte der sidder der nu, de ville ikke engang kunne bestå optagelseskravene til knoldselleriplanterne. Det er ikke underligt, at erhvervet sakker agterud. Når dem der vælges til tillidsposterne ikke engang mestrer simpel procentregning, så kan man ikke forvente det store. Ib Gakgak Terp og Thomas Gak har meddelt branchen, at fremover sendes ønskede punkter til dagsorden med sagsfremstilling til godkendelse hos nævnsformanden. Dette skyldes Chaufførernes Fagforening, der gentagne gange bringer de samme emner på bane. Nu har vi aldrig beskyldt Ib Terp for at være den skarpeste kniv i skuffen, men Thomas Bak plejer nok at mene, at han er klogere end gennemsnittet. Alligevel er det ikke faldet nogle af de herrer ind, at årsagen til, at Chaufførernes Fagforening gang på gang tager de samme emner op, det er fordi de aldrig får noget svar de får en sludder for en sladder og så sker der ikke mere. Hvis de stillede problemer blev løst, så var det ikke nødvendigt at genfremsætte de samme forslag, men hverken formand, næstformand eller andre nævnsmedlemmer evner at se, endsige løse de opridsede problemstillinger. Under førerkortprøven kan man læse, at branchen ikke mener at chaufførerne bliver bedre af at have været på kursus. Så må et fornuftigt menneske spørge sig selv, hvorfor man så ikke bare dropper kurserne, når de alligevel er ligegyldige og uduelige? Sker dette ene og alene for at holde nogle uduelige offentligt ansatte Side 12

13 pampere beskæftiget? Vi har hele tiden sagt, at kurserne er uden værdi; det er lønnen der skal i vejret. Hvordan kan de få det til 2,4 %? Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Hallo Leif Hytten. Leif, der ikke altid forstår alt, efterlyste noget fra retssagen imellem 4x35 og John Fisker Nielsen. Der er desværre tale om en af de mest intetsigende retsmøder i det sidste halve år. Leif indrømmer nu, at bestillingskontoret og foreningen er to forskellige juridiske enheder, så nu kan 4x35 snart få lavet regnskaberne for hver enhed separat, således at de kommer i overensstemmelse med loven. Man har hele tiden bildt vognmændene ind, at man købte anlægget, men nu viser det sig, at man bare lejer eller leaser anlægget. Det er foreningen der leaser udstyret og så lejer det ud til foreningen. Og når de lejer udstyret tilbage til bestillingskontoret, så sætter foreningen selv prisen. Indtil dags dato, er der vist ingen der har set en kontrakt på dette forhold. De tidligere påstande om, at vognmændenes indskud er blevet brugt til køb af udstyr, det skulle hermed være tilbagevist. Hvor pengene så bliver af, det må stå lidt hen i det uvisse; måske ligger de begravet i Jylland? Nu bliver det spændende, på det næste retsmøde, om Leif Hytten så kan fortælle, hvor pengene så er blevet af. Men måske finder han det ikke som værende nødvendigt, dommeren er jo uduelig. Vi mener, at det er Leif Hytten og resten af bestyrelsen, der er uduelige, vognmændene må vente 14 dage på deres penge, selvom de har ,- kr. stående i depositum. Det er efterhånden en god forretning de har fået banket ned. Side 18

19 DTR på slankekur? Vi har nu, i al den tid KAT-Bladet har eksisteret, argumenteret for, at DTR (tidl. DTF), er noget af det mest uduelige vores branche har været udsat for, muligvis undtaget Taxinævnet. DTR har altid kun varetaget bestillingskontorernes og storvognmændenes interesser og den lille vognmand og chaufføren er blevet trampet på. Vi ved godt, at John Lindbom og slænget omkring ham, har gjort det godt for sig selv, men altid på bekostning af erhvervet generelt. Nu har 4x35, 4x48 samt 4x27 meddelt at de vil melde sig ud af DTR, endelig gør de noget fornuftigt; men lad os nu se, hvorvidt de også gør alvor af truslen? Vi her på redaktionen har to medlemmer der er gået på slankekur, så hvis DTR mangler ideer til den kommende slankekur, så er de villige til at bistå med gode råd. Bl.a. trænger John Lindbom og hans slæng til at blive slanket omkring tegnebogsregionen, det er gerne her, at alt pamperfedtet sidder. Men da vi ved, at John Lindbom ikke er til daglig motion, så bliver det nok svært at komme af med pamperfedtet. Side 19

20 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Februar 2013 18. årgang TAXA 4x35 Stort millionunderskud for andet år i træk og en smuldret egenkapital Sekretariatschef Frida Gísladóttir Har allerede sat sit fingeraftryk på flere nye tiltag Tostrenget

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2013-10. årgang Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt side 8 Kommunale besparelser Ny kørselsanalyse af fem danske nabokommuner på den københavnske

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE nr. September 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 9 TAXA 4X35 HAR FÅET STYR PÅ FORRETNINGEN TEMA: SKIFTEDAG I KØBENHAVN SKODA INTRODUCERER DEN NYE SUPERB TAXI GODS BUS Din sikkerhed for vognmandskurser med

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere