DOS BULLETIN NR. 2 MARTS ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 2 MARTS ÅRGANG FORÅRSMØDET TILMELDING TIL FORÅRSMØDET GENERALFORSAMLING I DOS GENERALFORSAMLING I DOO DIVERSE MØDER I FORBINDELSE MED FORÅRSMØDET. 12 BESTYRELSEN INFORMERER MSEC-PORTALEN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER KORRESPONDANCER GÖRAN BAUER S GRANT HISTORIEN OM YOS BOGANMELDELSE MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø Tornegården Køge Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med mindst 2 års kirurgisk ansættelse, heraf mindst 1 år ved en dansk ortopædkirurgisk afdeling, kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt, anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren, overlæge Bjarne Møller-Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade København Ø ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 28. februar 2003 TEKST: Fredag den 28. marts 2003

3 DOS FORÅRSMØDET 2003 DOS Forårsmøde maj Radisson SAS H.C. Andersen Hotel i Odense Vi glæder os til i samarbejde med DOS s bestyrelse at kunne byde deltagere og ledsagere velkommen til DOS forårsmødet 2003 i Odense. Vi ser frem til et spændende program, såvel fagligt som socialt, og vi håber at alle vil finde sig godt tilrette i Odense, og at vi kan få et udbytterigt møde og hyggeligt samvær på Hotel H.C. Andersen. På gensyn Johnny Frøkjær Søren Skydt Kristensen Lars Binderup Larsen Morten Schultz Larsen Søren Overgaard Niels Wisbech Pedersen Henrik Schröder Ole Skov Rainer Weeth Anders Peter Højlund Tune Ipsen Jens Lauritsen Niels Mortensen Ole Ovesen Niels Dieter Röck Kurt Simesen Karsten Thomsen 3

4 Ledsagertur Vi har valgt at lade årets ledsagertur gå til Nordfyn. Vi mødes fredag d. 23. maj kl. 10 ved Hotel H.C. Andersen og kører med bus til Fjord & Bælt Centret, hvor en af centrets biologer viser rundt. Efter frokost på en af de lokale restauranter går turen til maleren Johannes Larsen s museum, hvor vi efter rundgang i udstillingen indtager kaffen i kaffehuset. Forventet hjemkomst til Hotel H.C. Andersen kl. 17. Ledsagerturen er sponsoreret af: Biomet Merck Protesekompagniet Zimmer Scandinavia A/S og er derfor gratis for deltagerne! 4

5 Tilmelding og mødeafgift. Det er en forudsætning for at deltage i mødet, at man har tilmeldt sig på tilmeldingsblanketten i DOS Bulletin nr. 2, Der opkræves ikke mødeafgift, idet selskabet dækker de udgifter der er forbundet med afholdelse af årsmødet. Det er derfor også vigtigt, at selskabet ikke tegner sig for større økonomiske forpligtelser end svarende til det antal medlemmer, der ønsker at deltage i mødet. Der vil kun blive bestilt ydelser, herunder kaffe m.v., til det tilmeldte antal deltagere, hvorfor ikke-tilmeldte deltagere ikke vil kunne forvente at få serveret kaffe. Alle tilmeldinger til mødet, frokoster med videre, skal finde sted på tilmeldingsblanketten, der indsendes til: KongresBureau Fyn Att. Susanne Rasmussen Svendborgvej 83-85, 5260 Odense S Tlf: , Fax: , mail: Tilmeldinger skal være modtaget inden den 1. maj Medlemmer, der ikke har tilmeldt sig inden fristens udløb, kan ikke forvente at deltage i frokoster eller gallamiddag. I tilfælde af overtegning, vil de først tilmeldte blive prioriteret. Der vil blive tilsendt billetter til frokosterne, men ikke til middagen. Tilmelding foretages på tilmeldingblanketten på side 9 5

6 Hotelreservation på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Værelsesreservation skal foretages på tilmeldingsblanketten til Kongres- Bureau Fyn. Afregning sker direkte til hotellet ved afrejsen. Evt. annullering af værelse skal ske til KongresBureau Fyn senest dagen før ankomst kl Pris for enkeltværelse: kr , og for dobbeltværelse: kr inklusive international morgenbuffet. Betaling Som ovenfor nævnt sker afregning for værelser direkte til hotellet ved afrejsen. Vedrørende betaling for frokoster og middage, kan der enten vedlægges bankcheck på beløbet sammen med tilmeldingsblanketten til Kongres- Bureau Fyn, eller betaling kan foretages elektronisk til Sydbank, konto nr

7 Tilmelding til Forårsmødet 2003 den maj 2003 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel i Odense Navn: Arbejdssted: Adresse: Postnr. & by: Tlf: Ledsagernavn: Fax: Ønsker at deltage i mødet: Torsdag Fredag (bedes udfyldt af hensyn til kaffen) Frokost torsdag, kr Frokost fredag, kr Festmiddag torsdag, kr Ledsagertur fredag: Hotelreservation: Antal: Ialt kr.: Antal: Ialt kr.: Antal: Ialt kr.: Antal: enk.: dobb.: ank.: afr.: I alt vedlagt bankcheck, kr.: eller overført elektronisk den til Sydbank, konto nr Vend! 7

8 (Ufoldet passer modtagerfeltet til en M5 rudekuvert) Tilmelding sendes til: KongresBureau Fyn Att. Susanne Rasmussen Svendborgvej Odense S. evt. vedlagt bankcheck udstedt til KongresBureau Fyn eller vedlagt kopi af elektronisk overførsel (Fold her, hvis der anvendes M65 rudekuvert) Klip her! Tilmelding og check skal være KongresBureau Fyn i hænde senest torsdag den 1. maj 2003!!! 8

9 Foreløbigt program DOS Forårsmøde 2003 Torsdag den 22. maj 2003 Kl. 09:00 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Kl. 19:00 Møder i fagområderne, bestyrelsen og uddannelsesudvalget. Frokost Videnskabeligt møde Inkl: DOS Honorary Lecture: "Hip fractures. Epidemiology, biomechanics, risk factors and prevention." Professor Jes Bruun Lauritzen Festmiddag med efterfølgende dans og natmad Fredag den 23. maj 2003 Kl. 09:00 Kl. 13:00 Kl. 14:00 Kl. 17:00 Videnskabeligt møde Symposium: Uddannelsen til ortopædkirurg; og den nye målbeskrivelse Ved Uddannelsesudvalget i DOS Frokost Generalforsamling i D.O.S. Afslutning 9

10 Dansk Ortopædisk Selskabs Generalforsamling Fredag den 23. Maj 2003 kl. 14:00 Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense Foreløbig DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent 2) Formandsberetning 3) Udvalgsberetninger a) Uddannelsesudvalget - Den nye målbeskrivelse b) Specialistnævnets tilforordnede c) EFORT d) UEMS e) NOF f) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg I) Dansk Hoftealloplastik Register II) Dansk Knæalloplastik Register III) DOS Traumeudvalg IV) DRG 4) Kassererens beretning a) Regnskab b) Kontingent ) Valg 6) Dansk Ortopædisk Selskabs Fond a) Regnskab b) Tildelinger I) Poster pris 7) Eventuelt 10

11 Generalforsamling Danske Ortopæders Organisation Fredag den 04. april 2003 kl. 18:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandsberetning. 3. Beretning fra nedsatte udvalg. 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling. 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Redegørelse for budget. 9. Fastsættelse af kontingent. 10. Eventuelt. Ad pkt. 6: Jens Kramhøft og Carsten Tørholm er på valg efter tur og er villige til genvalg. Mødet finder sted: Bondovej 1, 5250 Odense SV (Speciallægeklinikken), afkørsel 52 fra motorvejen. Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig på Fax evt. tlf På bestyrelsens vegne Hans Jeremiassen Formand 11

12 DOS Forårsmøde 2003 Odense I forbindelse med forårsmødet afholdes: DOS Honorary Lecture: Professor tiltrædelsesforelæsning Professor Jes Bruun Lauritzen : "Hip fractures. Epidemiology, biomechanics, risk factors and prevention" Symposium: "Uddannelsen til ortopædkirurg; og den nye målbeskrivelse" Uddannelsesudvalget under DOS. og torsdag den 22. maj 2003 møder i: Dansk Børneortopædisk Selskab (generalforsamling) Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi DSHK (generalforsamling ) Interessegruppen for rygkirurgi Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab Dansk Håndkirurgisk Selskab 12

13 BESTYRELSEN ORIENTERER Til alle "subspeciale"- selskaberne/ fagområder. Det skal endnu engang pointeres: De subspeciale selskaber som ønsker mødelokale torsdag formiddag før DOS-mødet bedes skriftligt (helst elektronisk) anmode herom til kassereren. På: Deadline for: Forårsmødet: Uge 6 Efterårsmødet: Uge 34 Henvendelser efter nævnte deadlines kan ikke forventes efterkommet. Mødelokale samt isvand stilles omkostningsfrit til rådighed. Øvrige praktiske arrangementer er DOS uvedkommende. Med venlig hilsen Red. 13

14 LEDER LEDER Der er kommet en del gode reaktioner på lederen i DOS Bulletin nr. 1, 2003 (se senere i bladet). Der er ingen tvivl om at vi i fremtiden bliver nødt til at være (mere) aktive for at rekruttere folk til ortopædkirurgien. Om indstillingen skal ændres fordi der kommer flere kvinder ind i faget, kan nok diskuteres. Og det bliver det så - bl.a. her i bladet. En god mulighed for at ændre kultur og indstilling til oplæring og uddannelse bliver introduktionen af den nye målbeskrivelse i ortopædisk kirurgi. Vi regner med at kunne præsentere den nye målbeskrivelse til symposiet på forårsmødet. Vi vil gennemgå det væsentlige nye som indeholdes og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til en repræsentant for Det Nationale Råd eller Sundhedsstyrelsen, som jo har stået som ophavsmænd for de nye roller i speciallægeuddannelsen. Vi vil komme med oplæg til en diskussion af de kommende evalueringer af de uddannelsessøgende, der som noget næsten nyt nu skal have konsekvens: Hvis en kursist ikke synes at beherske et specifikt mål, så må der sættes specielt ind og vedkommende kommer ikke umiddelbart videre til næste del af sin uddannelsesplan før alle punkterne i målbeskrivelsen er opfyldt og bestået. Hvis målbeskrivelsen når at blive godkendt endeligt i "Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse" så kan vi forhåbentlig vedtage målbeskrivelsen på generalforsamlingen til forårsmødet. Det bliver en stor, spændende og ressourcekrævende opgave at gennemføre målene i målbeskrivelsen - men der skal ikke herske tvivl om at det også vil medføre nogle bedre uddannede ortopædkirurger. 14

15 Målbeskrivelsen vil blive lagt ud på nettet i god tid før generalforsamlingen, så man har tid til at læse og gennemgå den og så man har tid til at finde ting man gerne vil have præciseret til symposiet/generalforsamlingen. Man vil kunne finde målbeskrivelsen både på den gamle og på den nye hjemmeside MSeC-DOS-portalen. Når man læser denne leder vil også den nye hjemmesideportal være blevet åbnet for de DOS-medlemmer der har tilmeldt sig. Hvis man har "husket" at tilmelde sig så har man allerede fået tilsendt et password og man kan så gå ind på portalen og indlægge sin profil med subspecialeinteresser og -selskaber. Man har på portalen mulighed for at adressere og lægge information ud til f.eks. kun et enkelt specifikt subspecialeselskab. Da mængden af information og behovet for opdatering vil øges ganske meget i forhold til den gamle hjemmeside, så skal der i fremtiden sandsynligvis oprettes en portalstyregruppe som får til opgave at administrere portalen i fællesskab. Man kunne forestille sig en person fra hver af de store subspecialer. Hvis man har interesse at deltage i en sådan styregruppe skal man rette henvendelse til undertegnede. Man behøver ikke være computer superbruger!! Registrer på næste side. Sendes eller mailes. Red. 15

16 MseC-portalen The musculo-sceletal E-cooperative Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen: Jeg kunne være interesseret i at deltage i portal administrator gruppen: Sendes som eller snail mail Navn: Arbejdssted: Til: DOS-redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 16

17 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Opfordring til kursister: Der skal vælges en ny kursistrepræsentant i 2003, med virkning fra efter DOS forårsmødet maj måned Er det noget for dig? Kandidater til dette skal være medlem af DOS, og skal være i kursusstilling, fase 2 iflg. DOS vedtægter. Du kan være med til at øge fokus på de uddannelsessøgendes vilkår ved at give dit besyv med i debatten. Som kursistrepræsentant bliver du hørt og kan via referaterne fra DOS uddannelsesudvalgsmøderne medvirke til fremstillingen af aktuelle uddannelsesmæssige problemstillinger, da du skriver disse referater, som offentliggøres på DOS hjemmeside, se nedenfor. Du deltager i vurderingsudvalgsmøder 2 gange om året med vurdering af ansøgerne til kursusstillinger og i uddannelsesudvalgsmøder 1 gang hver eller hver anden måned. Alle udgifter i forbindelse med deltagelse i møder, inklusive 2 årlige DOS møder, refunderes. Set i lyset af de aktuelle rekrutteringsproblemer og debat om arbejdstilrettelæggelsen, supervisionsforholdene, tonen i afdelingerne, m.m., synes jeg, at de uddannelsessøgende fase 2 og 3 læger, (og fase 1) bør have en repræsentant i DOS uddannelsesudvalg. Du kan bidrage med din opfattelse af uddannelsesvilkårene aktuelt. Du kommer til at arbejde sammen med uddannelsesorienterede og -motiverede overlæger fra hele landet, og får indblik i DOS bestyrelsens arbejde via fællesmøder med DOS bestyrelse og repræsentanter for subspecialerne/fagområderne under DOS. 17

18 Du kan deltage i møder i Sundhedsstyrelsen om læring, målbeskrivelser, m.v. Lyder det spændende? Der har foreløbigt meldt sig 2 interesserede fase 2 læger, begge fra H:S; Sajida Afzal og Anne Marie Fenger. Såfremt der er flere interesserede, bedes man give besked til mig. Ved flere opstillede kandidater, vil der i god tid inden forårsmødet blive udsendt stemmesedler til kursisterne, og resultatet offentliggøres til DOS forårsmødet i maj måned 2003 i Odense. Læs referater fra DOS Uddannelsesudvalg og DOS bestyrelse på DOS hjemmeside: / D.O.S./ Bestyrelse og Udvalg. VH Lars Solgård, H:S Hvidovre Hospital, kursistrepræsentant til og med DOS forårsmødet. 1. reservelæge Lars Solgård 18

19 KORRESPONDANCER Ortopædkrisen ikke et M/K spørgsmål. Som svar på overlæge Per Thomsens indlæg i DOS Bulletinen nr. 1, Ortopædkirurgien har et rekrutteringsproblem. Det taler sit tydelige sprog på mange afdelinger med ubesatte stillinger i flere vagtlag, men det er ikke kun et M/K relateret problem. De små årgange har slået igennem og mange specialer har bemandingsproblemer. Det drejer sig om simple markedskræfter: Udbud og efterspørgsel. At vort speciale har rekrutteringsproblemer på trods af at yngre læger får tildelt deres turnus hos os, skyldes nok manglen på en god rekrutteringspolitik. Derfor skal vi give vores yngre kolleger the red carpet treatment, så de bliver interesserede i ortopædkirurgien og ønsker at få en ny ansættelse på en ortopædkirurgisk afdeling efter endt turnus. Ja, specialet har, som de fleste andre, været mandsdomineret, det var hele lægefaget, men ting er jo ikke mere end hvad man gør dem til. Vi er efterhånden en del kvinder i ortopædkirurgien på alle niveauer, og flere er på vej. Derfor ikke mere snak om Tarzan (vi har i øvrigt aldrig mødt ham eller Rambo i specialet), mandehørm eller all muscle no brain holdningen. Finder en yngre kollega specialet interessant og viser sig egnet hertil, skal vi alle seriøst, gøre det bedste (M/K underordnet) for at fastholde vedkommendes interesse. Kun på den måde vinder vi over de andre specialer i kampen om de yngre læger. Afdlæge Charlotte Buch Gøthgen, Aalborg Sygehus Syd Ovl. Marianne Breddam, Aalborg Sygehus Syd Kursusreservelæge Malene Laursen, Aalborg Sygehus Syd Afdlæge Hanne Dalsgaard, Århus Amtssygehus Afdlæge Janne Ovesen, Århus Kommunehospital. 19

20 Ortopædkirurger i hele landet: Grib chancen! Tak til Per Thomsen for en god leder i DOS Bulletin 1, Jeg vil hermed opfordre alle til at gribe den mulighed der er så indlysende, at vi ikke ser den i den daglige fortravlede hverdag. Hvad er det der i rekrutteringsmæssig henseende er så specielt ved ortopædkirurgi når man sammenligner med andre specialer? Lange hårde vagter? Tarzansyndromer? Høje lønninger? Stor status? Nej, det er meget nemmere: Vi får ganske gratis op mod 3 /4 af hvert nyt lægekuld tilført som arbejdskraft uden opslag og ansøgninger de kommer bare, helt automatisk. Det er nødvendigt for at drive afdelingerne, og skadestuerne i særdeleshed. Hvis vi lader det blive ved det, kan vi godt droppe pensionsopsparingen og medlemskabet i golf- og sejlklubber vi får ikke lov til at nyde noget otium. Men hvis vi sætter os det mål at de unge læger skal forstå charmen ved vort speciale, allerede mens de er hos os i turnus så kommer de igen når de er klar til intro-stillingen. Og hvis den så får et interessant indhold så vender bøtten.. Jeg foreslår at DOS Uddannelsesudvalg hvert år kårer/præmierer den ortopædkirurgiske afdeling som leverer flest intro-læger videre til uddannelsesstillinger evt. beregnet i forhold til afdelingernes størrelse. Med forhåbning om en uddannelsesvenlig fremtid 1. Reservelæge Mogens Berg Laursen Udd.ansv.YL Ortopædkirurgisk Afdeling Randers Centralsygehus 20

21 Apply for Göran Bauer s Grant! Göran Bauer s grant - the return of DKK - is annually given to members of the Dutch and Nordic Orthopedic Societies. The purposes of the grant are to support study tours to Orthopedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica Scandinavica. The application should be ed to: Deadline March 31, The application must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. The grant application must be sent electronically, attached as a Word/rtf-file, and it must not exceed 3000 words, the rest will be truncated and thus not sent to the NOF Board. The decision will be taken by the NOF Board in May Olle Svensson 21

22 YOS Historien om YOS Som et af de sidste af de store specialeselskaber fik DOS for 5 år siden sin egen såkaldte "sandkasse", betegnelsen for en Yngre Læge fraktion inden for specialeselskabet. Forud var gået flere år med frustrationer over tiltagende mangelfuld uddannelse, og i forbindelse med årsmødet i København var der indkaldt til et formøde med henblik på at indstifte Yngre Ortopæders Selskab. Interessen var stor, så der blev udarbejdet et udkast til vedtægter til den stiftende generalforsamling, der var henlagt til forårsmødet, for ligesom DOS at have generalforsamlingen liggende i foråret. Ved denne stiftende generalforsamling fik YOS sin første formand, Jesper Hvolris, ligesom der til de øvrige pladser i bestyrelsen var kampvalg. Arbejdsopgaverne i den nye forening var mange, idet især uddannelsen og de problemer, der ligger i uddannelsen var sager, der lå bestyrelsen stærkt på sinde. For mange af de yngre medlemmer af foreningen, har nok især det ret hurtigt etablerede kursus i hoftenære frakturer været deres første møde med andre medlemmer af YOS. Kurset er blevet afholdt mange gange med vekslende sponsorer, i starten Stryker/Howmedica og siden Biomet, og hver gang med meget stort udbytte for de deltagende kursister. Lasse Bayer fra bestyrelsen har virket som kursusleder med meget stor succes ved disse kurser. Ud over kurserne i hoftenære frakturer, har foreningen sammen med Yngre Nuklearmedicineres Klub og Foreningen af Yngre Radiologer afholdt fyraftensmøder om billeddannelse i ortopædien. Med hensyn til samarbejde har vi i en kortere del af min formandsperiode haft et tæt samarbejde med de øvrige skærende specialer, det vil sige "sandkasserne" fra kirurgisk selskab og Gynækologisk-obstetrisk selskab. På uddannelsesfronten har vi især arbejdet med en undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesværdi af 6 måneders neurokirurgi indlagt i hoveduddannelsen, og resultatet har tidligere kunnet læses i 22

23 DOS Bulletin, men det der især sprang i øjnene ved denne undersøgelse var det ringe udbytte for kursister ansat ved Rigshospitalets neurokirurgiske afdeling. Endvidere har vi fra bestyrelsen været involveret i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, primært fra afdelinger, hvor man især i fase 3 fik meget ringe forhold. Nogle af disse afdelinger har siden fundet anledning til at ændre væsentligt i deres arbejdstilrettelæggelse. De seneste år har det været tiltagende vanskeligt at finde medlemmer, der var indstillet på at yde en indsats i bestyrelsesarbejdet, og af denne grund har jeg siddet som formand i tre år, på trods af at vedtægterne satte to år som maksimum for formandsperioden. I forbindelse med uddannelsesreformen, har kursist repræsentanten Michael Nielsen, der ligeledes har siddet i YOS bestyrelse, deltaget i det meget store arbejde med målbeskrivelse for ortopædisk kirurgi. Denne reform af uddannelsen ville ellers have været en stor opgave for YOS fremover, idet man for de specialer, hvor der eksisterer "sandkasser" har været indstillet på, at der i hvert af de regionale specialespecifikke udvalg skulle være to Yngre Læger, hvoraf et skulle udpeges af FAYL, mens det andet medlem skulle udpeges fra "sandkassen". For ortopædisk kirurgi, vil det således nu blive FAYL, der udpeger begge medlemmer. Ved forårsmødet i 2002 var der, ud over det meste af bestyrelsen, ikke andre medlemmer til stede, og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling gav ikke andet resultat, så af denne grund var der ikke andre muligheder, end at nedlægge foreningen, hvilket er sket i overensstemmelse med vedtægterne. Foreningen har oparbejdet en formue på knap kroner og disse midler er ifølge vedtægterne overført til DOS fonden, således at vi regner med, at de kommer vore medlemmer til gode. Kim Holck Afgået formand 23

24 BOGANMELDELSE Ortopædisk Kirurgi 5. udgave. Udgivet ISBN: Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid (red.) FADL s Forlag, København, Danmark. Så er den nye udgave af Ortopædisk Kirurgi på banen. Bogen foreligger nu i sin 5. udgave og er vel efterhånden ved at være et dansk standardværk inden for dette område. Denne udgave af bogen er som tidligere inddelt i 2 næsten lige store dele. Første halvdel af bogen omfatter mere generelle områder som diagnostisk metodik, ortopædkirurgiske behandlingsprincipper, traumatologi og almen ortopædiske emner, mens anden halvdel omfatter en systematisk gennemgang region for region af ortopædiske lidelser inklusive traumatologi. En sådan inddeling har selvfølgelig både fordele og ulemper, men fungerer generelt godt. Ulogisk bliver det dog af og til som f. eks under lidelser i knæregionen hvor man gennemgår den inficerede knæalloplastik før end knæartrose og knæalloplastik og dette i øvrigt uden at henvise til afsnittet om ortopædiske infektioner under almen ortopædi, hvor man også har en udmærket gennemgang af proteseinfektioner. I bogens forord står at den primært er skrevet for studerende inden for det sundhedsvidenskabelige område. Jeg er dog bange for at bogen efterhånden har vokset sig så stor at den for studerende kan virke noget uoverskuelig. F. eks er denne 5. udgave næsten 150 sider længere end 1. udgave og siderne i 5. udgave er væsentlig mere tætskrevne og med mindre typer. Når man læser bogen og måske specielt nogle af afsnittene under almen ortopædi, føler man af og til at forfatterne går lidt for meget i detaljer med meget sjældne lidelser. Man kunne eventuelt have løst dette problem ved at skrive nogle af afsnittene med en mindre skrifttype. 24

25 Generelt er bogen dog meget velskrevet med talrige relevante illustrationer, hvoraf mange er i farver. Fordelen ved at bogen er så relativt detaljeret i sin dækning af de fleste emner er på den anden side også en styrke, der gør den særdeles velegnet (uundværlig) for yngre læger under uddannelse og bogen bør stå på hylden i biblioteket på alle ortopædkirurgiske afdelinger og hjemme hos ortopædkirurgiske yngre læger under uddannelse. Michael Mørk Petersen 25

26 Medlemskab af Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi DSHK Der skal hermed gøres opmærksom på, at de medlemmer af DOS, der ønsker at melde sig ind i DSHK har mulighed for at gøre det allerede nu. Medlemskabet er gratis frem til generalforsamlingen i forbindelse med DOS forårsmødet i maj De medlemmer, der ønsker at melde sig ind i DSHK skal fremsende et skriftligt ønske herom til selskabets sekretær: Overlæge Jens-Erik Varmarken Ortopædkirurgisk afdeling Storstrømmens Sygehus Næstved Ringstedgade Næstved kan også anvendes på følgende adresse: Ved generalforsamlingen vedtages det kommende års kontingent. På vegne af DSHK Jens-Erik Varmarken 26

27 III International Course in Arthroplasties Barcelona March 2003 We contact you from the organizing secretariat of the III International Course in Arthroplasties to be held in Barcelona from March The Course is directed by Prof. Antonio Navarro Quilis (Chef Director of the Hospital Traumatologia Vall d Hebron in Barcelona, Spain) Visi Navarro Active Congress Organizing Secretariat III International Course in Arthroplasties Alloplastik mødet i Barcelona er et bredt møde med mange internationale foredragsholdere bl.a: N. Böhler, Linz (Austria) M. A. R.Freemann, London (UK) J. O. Galante, Chicago (USA) M. D. Mason, Boston (USA) J. Plantat, Hamburg (D) J. B. Richardson, Oswestry (UK) Ch. A. Rockwood, San Antonio (USA) B. Scammel, Nottingham (UK) L. A. Whiteside, Missouri (USA) H. G. Willert, Göttingen (DE) Blandt mange andre prominente gæster. 27

28 Mandag d. 24. marts Session Friction, joint surface wear and periprostetic osteolysis Fixation - bone prostetic interface Chairman A. Hedley A. Toni C. Rorabeck Tirsdag d. 25.marts Session: Acetabulum: The difficult hip: Revision cups: Chairman W. Capello T. Sculco D. Dennis,W. Capello Onsdag d. 26. marts Session: Ankle, shoulder and elbow artroplasties Knee Medical problems associated with arthroplasties Chairman A. Navarro Ch. Rockwood J. Galante, M. A. R. Freemann J. Nardi Torsdag d. 27. marts Session Knee The difficult knee Chairman D. Blaha C. Rorabeck Fuldstændigt program og tilmelding på 28

29 2. Fælles Svensk/Danske Skulder-Albue Møde København Marts 2003 Dansk Selskab for Skulder-og Albuekirurgi (DSSAK) og Svenska Skulder- og Armbågssektion afholder det 2. fællesmøde i Ingeniørforeningens Hus, Kalvebod Brygge, København i dagene 27 28/ Hovedemnet er skulderinstabilitet, belyst af en række danske og udenlandske kolleger. Program: Torsdag d. 27/ : Traumatisk instabilitet Score-systemer Fredag d. 28/ : Gæsteforelæsere: Atraumatisk, multidirektionel instabilitet. Jaap Willems, Holland Andrew Wallace, England Deltagergebyr for medlemmer af DSSAK 1800 kr., for ikke-medlemmer 2100 kr. Nærmere oplysninger og tilmelding: overlæge Gunnar Lausten, Ortopædkirurgisk afd. T, Amtssygehuset i Herlev. Tlf , FAX , 29

30 Hoftesymposium den 9. og 10. maj 2003 På Rigshospitalet afholdes hofterevisionssymposium jf. nedennævnte program. Mødet er delvist sponsoreret af Biomet Merck. Pris for deltagelse: Kr: 2250,- Tilmelding og indbetaling af kursusafgift: Lægesekretær Anette Andersen Rigshospitalet Ortopædkirurgisk Klinik Afsnit København Ø Tilmelding regnes kun for gældende, såfremt den er ledsaget af kursusafgiften i form af en check stilet til ovenstående. Deadline for tilmelding: Jens Retpen og Jens Stürup 30

31 Hip Revision Symposium Venue: Rigshospitalet, University of Copenhagen, Blegdamsvej 9, 2100, Copenhagen, Denmark Date: 9-10 May 2003 Idea: A Symposium to discuss matching different techniques and philosophies to the individual patient, with emphasis on clinical results. Friday 9th May 11:00-11:15 Welcome 11:15-11:45 Keynote lecture: Experiences from the Norwegian Hip Arthroplasty Register on how to avoid loosening of primary hip arthroplasties Dr L Havelin (Norway) 11:45-12:45 Cemented revisions with or without bone graft Moderator: To be announced 11:45-12:00 Results with the Exchange technique Matthew Hubble (UK) 12:00-12:15 Results with simple re-cementation Jens Retpen (Denmark) 12:15-12:45 Discussion 12:45-13:45 Lunch 31

32 13:45-15:00 Uncemented stem revision with distal fixation Moderator: Matthew Hubble(UK) 13:45-14:00 Results with long extensively coated revision stems Per Thomsen (Denmark ) 14:00-14:15 Results with long fluted stems, Wagner principle, P. Böhm (Germany) 14:15-14:30 Results with screw fixed revision stems Jens Stürup (Denmark) 14:30-15:00 Discussion 15:00-15:30 Coffee break 15:30-16:45 Uncemented stem revision with proximal fixation Moderator: Kjeld Søballe (Denmark) 15:30-15:45 Results with uncemented stem revision with use of allograft technique Søren Solgaard (Denmark) 15:45-16:00 Results with uncemented stem revision with use of strut allograft technique and a calcar replacement modular prosthesis Roger H Emerson Jr. (USA) 16:00-16:15 Results with the modular S-ROM prosthesis Luca Marega (Italy) 16:15-16:45 Discussion 32

33 16:45-17:30 General Discussion Moderator: Kjeld Søballe (Denmark) Indication for different principles and synthesis of revision concepts dealing with most situations 17:30 Closure Course dinner Saturday 10th May 08:45 Welcome 09:00-10:40 Acetabular Revision Moderator: Søren Solgaard (Denmark) 09:00-09:30 Results with acetabular revision using morselized and structural allografts, and when to use extended cups Roger H Emerson Jr. (USA) 09:30-09:50 Results with reinforcement rings in acetabular revisions Paul Böhm (Germany) 09:50-10:10 Results with impaction allografting and cementation in acetabular revisions BW Schreurs (The Netherlands) 10:10-10:40 Discussion 10:40-11:10 Coffee break 33

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS......... 4 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere