Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni Claus Syberg Henriksen CASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA"

Transkript

1 Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA

2 CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune CASA, juni 2002 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Høje Taastrup Kommune har bedt CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) gennemføre en undersøgelse af børn og unges fritidsvaner i kommunen. Denne rapport præsenterer undersøgelsens væsentligste resultater og konklusioner. Rapporten sætter fokus på børnenes og de unges fritidsliv på forskellige områder, herunder især brugen af kommunens forskellige tilbud, det vil sige: Klubber, biblioteker, sportstilbud, svømmehal, ungdomsskole og andre aktiviteter. Børnenes og de unges øvrige fritidsliv belyses også. Der er endvidere sat fokus på de ønsker, børnene og de unge har til fritidslivet. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor langt de fleste børn i kommunens folke- og privatskoler har deltaget. Samtidig har unge fra en række ungdomsuddannelser også deltaget. Vi vil gerne bringe en stor tak til alle de børn og unge, der har deltaget i undersøgelsen ved at svare på vores spørgeskema. Det er vores indtryk, at børnene og de unge har gjort sig stor umage med besvarelserne. Også tak til lærerne, der har medvirket til gennemførelsen af undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af mag.art. Claus Syberg Henriksen. Undersøgelsen er gennemført i foråret CASA Juni 2002

5 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Interesser og ønsker Klubber og SFO Brug af biblioteket Sport og idræt i fritiden Sport i skolen Andre aktiviteter Ophør og betaling Den øvrige fritid Samlet aktivitetsniveau Kønsforskelle Aldersforskelle Forskelle på baggrund af familesprog Lokalområder Indledning og metode Undersøgelsens formål Analyser og baggrundsvariable Metode Interesser og ønsker Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Hvad kunne du godt tænke dig at lave i din fritid? Klubber og SFO Hvem går i klub? Hvorfor i klub? Tidsforbrug og åbningstid SFO Vurdering af åbningstiden Brug af biblioteket Hvor ofte på biblioteket? Hvorfor kommer du på biblioteket? Sport og idræt i fritiden Hvor mange går til sport? Hvad laver de, der ikke dyrker sport? Hvilke sportsgrene? Hvorfor til sport? Hvor ofte til sport?...58

6 7 Sport i skolen Vurdering af undervisningen Hvilke aktiviteter i skolen? Forslag til andre aktiviteter Andre fritidsaktiviteter Brug af aktiviteter Køns- og aldersforskelle Familiesprog Forskelle mellem lokalområderne De mindste klasse Ophør og betaling Ophør af fritidsaktiviteter Betaling Den øvrige fritid Venner Computer i hjemmet Lektier Weekenden Arbejde Samlet aktivitetsniveau Den samlede aktivitet Aktivitet og øvrig fritid Et samlet billede...91 Bilag: Spørgeskemaer...92

7 1 Sammenfatning Høje Taastrup Kommune har ønsket en undersøgelse af børn og unges fritidsliv og ønsker på området i kommunen. Kommunen har bedt CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) gennemføre undersøgelsen. Denne rapport præsenterer de væsentligste resultater. Undersøgelsens formål er at kortlægge børnenes og de unges fritidsvaner, herunder i hvilket omfang de benytter kommunens tilbud. Undersøgelsen fokuserer på forskellige temaer på fritidsområdet: Børnenes og de unges fritidsinteresser og -ønsker Brug af klubber og SFO Brug af biblioteket Deltagelse i sport og idræt Sport og idræt i skolen Andre fritidsaktiviteter: Svømmehal, ungdomsskole, spejder, filmklub og teater/drama Ophør med fritidstilbud og betaling Den øvrige fritid: Venner, computer, weekender og fritidsarbejde Undersøgelsen slutter af med en samlet analyse af deltagelsen i forskellige organiserede aktiviteter, hvor det belyses, hvad der kendetegner de børn, der deltager i mange aktiviteter i forhold til dem, der ikke gør det. Ud over de samlede tal er datamaterialet gennemgående analyseret ud fra: Køn Alder Familiesprog det vil sige hvilket sprog, der mest tales i børnenes/de unges hjem Lokalområde det vil sige, hvilken del af kommunen børnene/de unge kommer fra I alt har børn og unge deltaget i undersøgelsen. Heraf kommer fra klasse i kommunens folke- og privatskoler, børn kommer fra klasse, mens de sidste 215 kommer fra ungdomsuddannelserne i kommunen. Vi har fået fat i langt de fleste børn i skolerne, nemlig 95% af de mindste og 87% af de lidt større børn. Derimod har det ikke været muligt at komme i kontakt med et tilstrækkeligt antal unge på ungdomsuddannelserne. Dette giver generelt en usikkerhed med hensyn til resultaterne for denne gruppe. Hver af disse tre grupper har svaret på et særligt spørgeskema. I de mindste klasser har læreren læst spørgsmålene op, og eleverne har svaret ved håndsoprækning. De større børn og de unge har selv skullet udfylde skemaet. 7

8 1.1 Interesser og ønsker Venner spiller en altafgørende rolle i børnenes og de unges fritid, det fremgår tydeligt igennem hele undersøgelsen. Vi spurgte indledningsvis børnene (fra 4. klasse og op) og de unge, hvad de bedst kan lide at lave i deres fritid. Klart største andel har angivet samvær med venner, som de bedst kan lide. Herefter kommer sport, fester, at lytte til musik, computerspil og samvær med familien. Der er tydelige forskelle mellem drenge og piger og mellem forskellige aldersgrupper. Samværet med venner er der dog størst andel, der peger på i alle grupper. Sport og især computerspil vægtes højt af drengene, især de yngste. Pigerne derimod lægger lidt større vægt på de sociale fællesskaber i form af samvær med venner og familie. For de unge spiller fester en stor rolle i forhold til de yngste, mens sport generelt spiller en større rolle for de yngste. Der er ikke så store forskelle i rækkefølgen på det, man bedst kan lide at lave i fritiden mellem børn med dansk og et andet sprog som mest talte familiesprog. Det er venner, der tillægges betydning af størst andel i alle grupper. Ønsker til fritiden Vi bad børnene ( klasse) og de unge svare på, hvad de godt kunne tænke sig at lave i fritiden. Børnene og de unge peger på mange forskellige behov, ønsker og aktiviteter. Det afspejler den forskellighed, der er i fritidslivet uden for skolen og uddannelsesinstitutionen. En del udtrykker generel tilfredshed med det, de allerede laver. De er glade og synes, at de fritidsaktiviteter, de deltager i, er gode og spændende. Mens man kan fornemme, at andre lever isoleret, idet de udtrykker en vis kedsomhed og ensomhed i deres svar. Mange peger på, at de gerne vil gå til bestemte aktiviteter, der allerede er til stede i lokalområdet. Det kan være sport eller andre aktiviteter. Nogle nævner ønsker om nye tilbud, de kunne tænke sig. Som eksempler kan nævnes: Badeland, skøjtehal, bondegård med dyr, man kan passe, skaterbane eller diskotek for de årige. Sportsaktiviteter er der mange, der nævner. Nogle peger på, at der mangler muligheder for at dyrke bestemte sportsgrene i Taastrup, fx: Basket for piger, aeorobic for unge, ishockey eller kunstskøjteløb. Computer og computerspil er der også en del børn og unge, der nævner som noget, de gerne vil lave i deres fritid. Nogle savner muligheder for at lære noget om brugen af computer, mens andre efterlyser en datastue. På samme måde nævner nogle ønsket om at kunne dyrke musik og teater. Forskellige former for hobbyer er der også nogle, der ønsker. 8

9 Samvær med familie, venner og kærester er også højt på hitlisten, når vi ser på børnenes og de unges ønsker. Nogle udtrykker også ønske om at få et arbejde. Kun få udtrykker ønske om at være politisk aktiv eller på lignende måde indgå aktivt i samfundslivet. Prisen på fritidsaktiviteterne er der nogle, der klager over, og andre udtrykker en generel utilfredshed med de tilbud, der er i kommunen. Til gengæld er der også nogle, der roser kommunen for de mange tilbud, der er. 1.2 Klubber og SFO De fleste børn fra klasse går i SFO, nemlig 86%. Næsten alle af disse børn er i SFOen hver dag eller næsten hver dag. De lidt ældre børn og de unge har mulighed for at gå i klub. Størst andel blandt de yngste går i klub. Blandt de 9-10 årige er det to tredjedele. Færre af de ældre går i klub. Blandt de 13 årige er det således godt halvdelen, mens under fjerdedel blandt de 16 årige. Blandt de ældre er det endnu færre. Samtidig tilbringer de yngste flere timer om ugen i klubben end de ældre. Generelt går en større andel af drengene end pigerne i klub. Det er tydeligt, at børn fra familier, hvor familiesproget er dansk, oftere går i klub end børn fra familier, hvor man mest taler et andet sprog (51% mod 31%). Der er forskel mellem lokalområderne i kommunen. Størst andel af børnene fra Reerslev går i klub, nemlig næsten 9 ud af 10 (op til 7. klasse), mens det kun drejer sig om halvdelen af børnene og de unge fra Taastrup og Høje Taastrup. Årsager til at komme i klub Ser vi på, hvorfor børnene og de unge kommer i klub, er det igen samvær med venner og skolekammerater, der spiller den største rolle. Herefter kommer de spændende aktiviteter, fordi mine forældre synes, det var en god idé, samt fordi de voksne er gode at tale med. Vurdering af åbningstiden De fleste børn og unge, der kommer i klubberne, mener, at åbningstiden er passende. En del mener dog, at der godt kunne være mere åbent om aftenen og/eller i weekenden. 9

10 1.3 Brug af biblioteket Langt de fleste børn (fra 4. klasse og op) og unge kommer jævnligt på folkebiblioteket. Knap en femtedel er meget hyppige gæster og kommer minimum en gang om ugen. En anden femtedel kommer mindst én gang om måneden, mens knap halvdelen kommer sjældnere. En sidste femtedel kommer aldrig på biblioteket. Flere unge end børn kommer på biblioteket, til gengæld besøger de børn, der kommer, biblioteket oftere. Lidt flere piger end drenge bruger biblioteket. Børn og unge fra familier med et andet familiesprog er generelt set hyppigere gæster på biblioteket end børn/unge fra familier med dansk som familiesprog. Størst andel fra Taastrup, Høje Taastrup og Hedehusene kommer på biblioteket, mens færrest fra Reerslev kommer. Der er dog forskel mellem lokalområderne på, hvor ofte børnene/de unge kommer klasses børnene er delt i 4 nogenlunde lige store grupper, den ene gruppe kommer tit på biblioteket, dvs. minimum én gang ugen, en anden kommer mindst én gang om måneden, den tredje gruppe kommer sjældnere, mens en lidt mindre gruppe aldrig kommer på folkebiblioteket. Årsager til at komme på biblioteket De to væsentligste grunde til at komme på biblioteket er for at låne bøger, dels til fritiden og dels til skolen/uddannelsen. Musiklån kommer på tredjepladsen, og derefter videolån, brug af computer, cd-romlån og til sidste samvær med venner. Der er nogle forskelle ud fra alder. Mest markant er det, at børnene låner bøger til fritiden, mens en større andel af de unge låner bøger til uddannelse. Der er også størst andel af børnene, der låner videoer, cd-rom og især kommer for at være sammen med venner. Piger og drenge kommer også af forskellige grunde. Større andel af pigerne kommer for at låne bøger (både til fritid og skole), musik og video. Mens flere drenge end piger kommer for at bruge computer og låne cd-rom. Størst andel med dansk familiesprog kommer for at låne bøger og musik, mens størst andel med andet familiesprog kommer for at låne video, bruge computer (meget større andel) og være sammen med venner. 1.4 Sport og idræt i fritiden 62% af børnene (fra 4. klasse og op) og de unge går til sport eller idræt i en klub eller organisation. Hertil kommer en gruppe på knap en femtedel, der 10

11 dyrker uorganiseret sport. Det vil sige, at godt en femtedel af børnene ikke dyrker sport i deres fritid. Knap halvdelen går ofte til sport i klub, nemlig 3 eller flere gange om ugen, lige så mange går til sport 1-2 gange ugentlig, mens de sidste 5% går sjældnere. Større andel af drengene er aktive på sportsfronten end pigerne. Ligeledes går flere blandt de yngste til sport i klub end de ældre. Blandt de 9-10 årige går over to tredjedele til sport, mens det falder til ca. halvdelen blandt de 15 årige og til godt en tredjedel blandt de ældste årige. To tredjedele af børnene/de unge med dansk som familiesprog går til sport i en klub, mens det kun drejer sig om knap halvdelen af børn/unge med et andet familiesprog. Størst andel af børnene fra Reerslev går til sport i en klub, nemlig 8 ud af 10, mens 6 ud af 10 i Taastrup, Hedehusene og Høje Taastrup går til sport. Blandt de yngste, fra klasse går 6 ud af 10 til sport, også her er det lidt flere drenge end piger. Hvad laver de børn og unge, der ikke dyrker sport? Man kunne måske forestille sig, at de børn og unge, der ikke dyrker sport, generelt er mere aktive på andre områder. Det er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod går færre i klub, og ser vi på andre aktiviteter (spejder, musik o.l.), deltager de ikke-sportsaktive ikke i flere aktiviteter end de børn/unge, der går til sport. Mest populære sportsgrene Listen over de fem mest populære sportsgrene starter med fodbold og ses ellers nedenfor. (Første lodrette kolonne viser svarene for alle børn og unge, næste viser drengenes svar osv. Sidste kolonne viser de fem mest populære sportsgrene, som børnene/de unge dyrker uden for klubregi.) De 5 mest populære sportsgrene Alle i klub - Køn - - Alder - Alle uden for Drenge Piger -10 årige 13 årige 16 årige klub Fodbold Fodbold Håndbold Fodbold Fodbold Fodbold Fodbold Badminton Badminton Badminton Svømning Badminton Bodybuilding Løb Håndbold Svømning Gymnastik Badminton Håndbold Håndbold Cykling Svømning Håndbold Ridning Gymnastik Dans Badminton Svømning Gymnastik Tennis Fodbold Håndbold Tennis Aerobic o.l. Bodybuilding 11

12 Grunde til at dyrke sport Sport er sjovt og sundt, det er næsten alle børn og unge enige i. Dernæst svarer mange, at de går til sport for at få nye venner, pga. konkurrencen, og fordi forældrene synes, det er en god idé. En del går også til sport, fordi deres venner gør det, eller fordi træneren er flink. Færrest begrunder det med turene. 1.5 Sport i skolen Knap tre fjerdedele af eleverne fra klasse, synes idrætsundervisningen er god eller meget god, mens godt en fjerdedel ikke synes, den er så god. Drengene er generelt set lidt mere tilfredse end pigerne, men der er ingen stor forskel. Til gengæld udtrykker de yngste elever noget større tilfredshed end de ældre. Der er ingen væsentlig forskel på baggrund af familiesprog. Ser vi ned over de sportsgrene, der oftest dyrkes i skoleregi, er det nogle andre end dem, børnene går til i deres fritid. Mest udbredt er atletik, dernæst kommer dans/aerobic, svømning, håndbold og fangelege. Vi spurgte børnene, hvilke ønsker de havde til idrætsundervisningen. Mange har nævnt traditionelle aktiviteter, de bare ikke har i deres skole/klasse. Mens andre har nævnt mere utraditionelle aktiviteter og sportsgrene, fx: Amerikansk fodbold, cricket, golf, klatrevæg, redskabsgymnastik (mange), tennis (mange). 1.6 Andre aktiviteter Der er også mange andre aktiviteter for børnene i Høje Taastrup Kommune. Vi spurgte børnene og de unge, hvilke de bruger. Svømmehallen. En tredjedel kommer der indimellem. Større andel af de yngre end af de ældre. Lavere andel med andet familiesprog. Størst andel fra Reerslev. Ungdomsskolen. Hver syvende går i ungdomsskolen. Hovedparten mellem år. Større andel med andet familiesprog end med dansk. Størst andel fra Hedehusene. Musikskolen. Godt hver tyvende går på musikskolen. Flest blandt de lidt ældre børn. Få med andet familiesprog end dansk. Flest fra Reerslev. Spejderne. Størst andel blandt de yngste. Næsten ingen med andet familiesprog. Flest fra Sengeløse. Filmklub. Ca. 3% går i filmklub. Mest de yngste børn. Flest fra Taastrup. Teater/drama. Ca. 3% går til teater/drama. Mest piger. Få fra familier med andet sprog end dansk. Flest fra Høje Taastrup. Herudover går børnene og de unge til mange andre aktiviteter, fx billedskolen, kor, rollespil og mange forskellige andre aktiviteter. 12

13 1.7 Ophør og betaling Mange børn (fra 4. klasse og op) og unge går til en eller anden form for aktivitet det ene år for at holde op med den det næste. Aldersmæssigt er der en tendens i retning af, at de yngre er lidt mindre trofaste end de ældre. eller med andre ord, de ældre har efterhånden fundet den aktivitet, de vil blive ved med at gå til eller er holdt helt op med at gå til noget. De yngre shopper lidt mere og prøver tingene af. Den altovervejende grund til, at børn og unge holder op med en aktivitet både sport og andre aktiviteter er, at de synes, det er kedeligt. Mange holder også op, fordi de har mere lyst til noget andet, eller fordi de ikke har tid. Færre angiver andre grunde. Det er forældrene, der holder for, når der skal betales for fritidsaktiviteterne. 8 ud af 10 børn får deres aktiviteter helt betalt af forældrene. 14% deles om det med forældrene, mens kun 4% selv betaler hele gildet. Dette forandres med alderen, idet der er større andel blandt de ældre end blandt de yngre, der enten selv betaler eller er med til at betale. 1.8 Den øvrige fritid Vi stillede også spørgsmål til børnene (fra 4. klasse og op) og de unge vedrørende andre aktiviteter i fritiden: Venner. De fleste ser deres venner flere gange om ugen, men der er en lille gruppe på ca. en tiendedel af børnene, der sjældent er sammen med venner. Computer i hjemmet. Ni ud af ti børn har adgang til computer i hjemmet. De fleste angiver, at det er forskelligt, hvor meget tid de bruger foran skærmen. Lektier. De fleste børn laver lektier dagligt, og langt de fleste bruger op til to timer om dagen. Weekenden. De fleste tilbringer weekenden sammen med venner, med at se fjernsyn og video og med at være sammen med familien. Arbejde. Knap hver tredje barn har arbejde i fritiden. Naturligvis er det mest almindeligt blandt de ældste. 1.9 Samlet aktivitetsniveau Hvad kendetegner de børn (fra 4. klasse og op) og unge, der går til mange organiserede aktiviteter (klub, sport, ungdomsskole, musikskole, spejder, teater/- drama og filmklub) i forhold til dem, der ikke går til nogen aktiviteter. Samlet set deltager 15% af børnene/de unge i tre eller flere aktiviteter. En tredjedel deltager i to aktiviteter, og en anden tredjedel af børnene/de unge deltager i én aktivitet. De sidste knap 20% deltager ikke i nogen aktiviteter. 13

14 De yngste går generelt til lidt flere aktiviteter i forhold til de ældre, og drengene går til lidt flere aktiviteter end pigerne. Større andel børn og unge fra familier med dansk som mest talte sprog går til flere aktiviteter end børn og unge med et andet familiesprog. Ser vi på kommunens lokalområder, går størst andel af børnene fra Reerslev til en eller flere forskellige aktiviteter (ca. 95%), men den laveste andel fra Taastrup og Høje Taastrup går til nogen aktiviteter (80%). Ser vi på, hvad de aktive laver i fritiden i øvrigt i forhold til de børn/unge, der ikke går til nogen aktiviteter, er det ikke mange markante forskelle, vi kan se. Der er stort set ingen forskel i brugen af biblioteket ud fra børnenes aktivitetsniveau. Til gengæld dyrker de meget aktive børn/unge oftere uorganiseret sport end de børn/unge, der ikke går til nogen aktiviteter. De meget aktive og de børn/unge, der ikke går til nogen aktiviteter, er tilsyneladende lidt mindre sammen med venner i forhold til de børn/unge, der deltager i nogle aktiviteter. Ser vi på brugen af computer i hjemmet, er der ingen særlig forskel at se på de aktive og de mindre aktive. Endelig ser det ud til, at de børn, der ikke går til nogen aktiviteter, bruger længere tid på arbejde end de øvrige børn/unge. Man kunne måske have forventet at se større forskel på de børn, der går til mange aktiviteter i forhold til dem, der ikke går til nogen. Men generelt er der tale om mindre forskelle. Undersøgelsen efterlader et billede af, at der er en meget stor gruppe af aktive børn og unge i kommunen, der går til mange forskellige aktiviteter, ser deres venner og samlet set har et godt og spændende fritidsliv. Omvendt kan man også fornemme, at en mindre gruppe ikke deltager i de fritidstilbud, kommunen stiller til rådighed og heller ikke har nogen særlig kontakt med venner og kammerater Kønsforskelle Til sidst vil vi prøve ganske kort og generelt at opsummere, hvilke forskelle der er mellem forskellige grupper af børn/unge først ser vi på drenge og piger. Drenge Piger Samlet Lidt flere, der går til aktiviteter Lidt færre, der går til aktiviteter aktivitetsniveau Interesser (hvad kan Mange nævner venner Flere nævner venner du bedst lide at lave i Sport er vigtigt for mange Færre nævner sport fritiden) Fester Fester Færre nævner at høre musik Flere at høre musik Mange spiller computerspil Få nævner computerspil 14

15 Drenge Piger Klubber Flere går i klub Færre går i klub Er der længere tid Er der kortere tid Biblioteket Ikke så flittige besøgende Flittigere besøgende Låner cd-rom Låner bøger og musik Bruger computer Sport i fritiden Flere går til sport Færre går til sport Fodbold mest populært Håndbold mest populært Går oftere til sport, når de er ældre Går færre gange om ugen Sport i skolen Lidt mere tilfredse Lidt mindre tilfredse Andre aktiviteter Ingen forskelle, bortset fra Ingen forskelle, bortset fra Færre til teater/drama Flere til teater/drama Ophør og betaling Ingen forskel Ingen forskel Øvrige fritid Samvær med venner ingen forskel Samvær med venner ingen forskel Flere bruger meget tid på computer Færre bruger tid på computer Lidt mindre tid på lektier Mere tid på lektier Flere har arbejde Lidt færre har arbejde 1.11 Aldersforskelle På samme måde vil vi se på de yngste børns (fra 4. klasse og op) fritidsvaner i forhold til de ældre. Yngste Ældste Samlet Flere, der går til aktiviteter Færre, der går til aktiviteter aktivitetsniveau Interesser (hvad kan Mange nævner venner Flere nævner venner du bedst lide at lave i Sport er vigtig for mange Færre nævner sport fritiden?) Få nævner fester Mange nævner fester Færre nævner at høre musik Flere at høre musik Mange spiller computerspil Få nævner computerspil Klubber Mange går i klub Få går i klub Er der længere tid Er der kortere tid Biblioteket Færre besøgende Flittigere besøgende Kommer oftere Kommer sjældnere Låner bøger til fritid Låner bøger til uddannelse Mange låner video og cd-rom Få låner video og cd-rom Bruger computer Få bruger computer Sport i fritiden Mange går til sport Færre går til sport Fodbold mest populært Fodbold mest populært Svømning nr. 2 Bodybuilding o.l. nr. 2 Går færre gange om ugen Går flere gange om ugen (drenge) Sport i skolen Lidt mere tilfredse Lidt mindre tilfredse Andre aktiviteter Mange går i svømmehal Få i svømmehal årige i ungdomsskole årige i ungdomsskole Flere i musikskole Færre i musikskole Flere er spejder, går i filmklub og til Få er spejder, går i filmklub og til teateater/drama ter/drama Ophør og betaling Mange holder op Færre holder op Forældre betaler Flere er med til at betale 15

16 Yngste Ældste Øvrige fritid Lidt sjældnere samvær med venner Lidt oftere samvær med venner årige bruger meget tid på årige bruger meget tid på computer computer Lidt mindre tid på lektier Mere tid på lektier Ingen af de mindste har arbejde Fra 14 år har nogle børn arbejde Fra 16 år har mange børn arbejde 1.12 Forskelle på baggrund af familesprog Hvilken forskel der er på børnene/de unge fra hjem, hvor familiesproget er dansk og hjem, hvor man mest taler et andet sprog? Dansk familiesprog Andet familiesprog Samlet Flere, der går til aktiviteter Lidt færre, der går til aktiviteter aktivitetsniveau Interesser (hvad kan Generelt mindre forskelle Mindre forskelle du bedst lide at lave i Venner Venner fritiden?) Flere sport Færre sport Flere fester Færre fester Færre hører musik Flere hører musik Computerspil Computerspil Klubber Flere går i klub Færre går i klub Er der længere tid Er der kortere tid Biblioteket Ikke så flittige besøgende Flittigere besøgende Låner bøger Låner video, Færre bruger computer Bruger computer Færre sammen med venner Flere sammen med venner Sport i fritiden Flere går til sport i klub Færre går til sport i klub Nogenlunde lige ofte til sport Nogenlunde lige ofte til sport Sport i skolen Lidt mindre tilfredse Lidt mere tilfredse Andre aktiviteter Går generelt til flere aktiviteter Går generelt til færre aktiviteter Færre går på ungdomsskole Flere går på ungdomsskole Ophør og betaling Flere holder op Færre holder op Ingen forskel mht. betaling Ingen forskel mht. betaling Øvrige fritid Ofte sammen med venner Delt mht. samvær med venner. Flere har computer Piger sjældent drenge ofte Færre har computer. De der bruger længere tid Lidt mindre tid på lektier Mere tid på lektier Flere har arbejde men kortere tid Færre har arbejde men længere tid 16

17 1.13 Lokalområder Endelig ser vi på, hvilken forskel der er mellem lokalområderne i kommunen. Størst andel deltager i aktiviteter Lavest andel deltager i aktiviteter Samlet Størst andel fra Reerslev deltager i Lavest andel fra Taastrup og Høje aktivitetsniveau mange aktiviteter Taastrup deltager ikke i nogen aktiviteter Klubber Størst andel fra Reerslev går i klub Lavest andel fra Taastrup og Høje Taastrup Biblioteket Taastrup, Høje Taastrup og Fløng Reerslev bruger biblioteket Sport i fritiden Reerslev Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene Andre aktiviteter Svømmehal Reerslev Hedehusene Ungdomsskole Hedehusene Reerslev (pga. alder) samt Taastrup/Fløng Musikskole Reerslev Hedehusene Spejder Sengeløse Hedehusene Filmklub Taastrup Hedehusene, Fløng, Sengeløse Teater/drama Høje Taastrup Taastrup, Hedehusene 17

18 2 Indledning og metode For at få et indblik i kommunens børn og unges vaner og ønsker på fritidsområdet har Høje Taastrup Kommune bedt CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Hovedresultaterne fra undersøgelsen præsenteres hermed. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra børn og unge i kommunen. Undersøgelsen er gennemført i foråret Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at kortlægge børnenes og de unges fritidsvaner, herunder i hvilket omfang de benytter kommunens fritidstilbud. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor næsten samtlige klasser i folkeskoler samt de fleste privatskoler i kommunen har deltaget. Herudover har eleverne på nogle ungdomsuddannelser også deltaget. Undersøgelsen fokuserer på forskellige temaer på fritidsområdet. Inden for hvert tema er der stillet en række spørgsmål: Interesser og ønsker - Hvad foretrækker børnene og de unge at lave i deres fritid? - Hvilke ønsker har kommunens børn og unge til fritidsaktiviteter? Klubber og SFO - Hvor mange benytter kommunens klubtilbud og SFO (Skolefritidsordningen)? - Hvorfor kommer børnene og de unge i klubberne? - Hvor meget tid bruger de i klubben? - Hvordan vurderer de åbningstiden? Brug af biblioteket - Hvor tit kommer børnene og de unge på folkebiblioteket? - Hvad bruger de biblioteket til? Sport og idræt i fritiden - Hvor mange går til sport i klub eller organisation? - Hvilke sportsgrene er mest populære? - Hvor mange dyrker uorganiseret sport? - Hvorfor går børnene til sport? - Hvor ofte går børnene og de unge til sport? 18

19 Sport i skolen - Vurdering af undervisningen - Hvilke aktiviteter er der i skolen, og hvilke ønsker har eleverne? Andre fritidsaktiviteter - Brug af svømmehal, ungdomsskole, musikskole, spejder, filmklub og teater/drama? Ophør og betaling - Hvorfor holder børnene og de unge op med fritidsaktiviteter? - Hvem betaler for fritidsaktiviteterne? Den øvrige fritid - Venner, computer, lektier, weekenden og arbejde Samlet aktivitetsniveau - Hvilke grupper er særligt aktive, og hvilke grupper bruger ikke fritidstilbudene samlet set? 2.2 Analyser og baggrundsvariable Undersøgelsen er gennemført på to forskellige måder i forhold til børnenes alder. De mindste børn i klasse har svaret på nogle spørgsmål, som læreren har læst op i klassen. Besvarelsen er foregået ved håndsoprækning. Denne fremgangsmåde giver kun få muligheder for analyser af svarene, men det er dog muligt at skelne mellem drenge og piger. Til de lidt større børn fra klasse er der delt et spørgeskema ud i klas-sen, som eleverne selv har udfyldt. Til de unge på ungdomsuddannelserne er samme fremgangsmåde benyttet, men med et lidt anderledes spørgeskema. De ovenstående problemstillinger belyses for de lidt større børns og de unges vedkommende ud fra det, vi kalder baggrundsvariable. Det vil sige en opdeling af børnene og de unge i nogle faste gennemgående grupper med særlige kendetegn. Vi har valgt at analysere datamaterialet på baggrund af fire baggrundsvariable: Køn Aldersgrupper Familiesprog det vil sige, hvilket sprog der mest tales i børnenes og de unges hjem Lokalområde 19

20 De næste tabeller giver et billede af, hvor mange børn/unge, der indgår i de fire baggrundsvariable. Der indgår lidt flere piger end drenge i undersøgelsen, mens 3% af børnene og de unge har undladt at svare på spørgsmålet om køn. Køn Antal Procent Drenge Piger Ubesvaret I alt Vi benytter 3 forskellige aldersinddelinger i undersøgelsen. Et problem har nemlig været, at kun få unge fra ungdomsuddannelserne er med i undersøgelsen, derfor her det ikke været muligt kun at benytte én fast inddeling på alder. Den første aldersvariabel er baseret på, hvilken uddannelse børnene og de unge kommer fra. Her er langt de fleste fra folke- eller privatskoler. Når der ikke er nogen ubesvaret her, er det fordi, vi ved, hvilken skole eller uddannelsesinstitution de forskellige spørgeskemaer kommer fra. Alder 1 Antal Procent Børn (i folke- og privatskoler) Unge (på ungdomsuddannelser) I alt Den anden aldersvariabel er baseret på børnenes egne opgivelser af alder her har 4% undladt at svare på spørgsmålet. 1 Se næste afsnit. 20

Børns fritid i Ballerup Kommune

Børns fritid i Ballerup Kommune Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st. 2300 København S. Telefon 33 32 05 55 E-mail: casa@casa-analyse.dk Hjemmeside:

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

De voksnes fritid i Ballerup Kommune. Januar 2001. Claus Syberg Henriksen CASA

De voksnes fritid i Ballerup Kommune. Januar 2001. Claus Syberg Henriksen CASA De voksnes fritid i Ballerup Kommune Januar 2001 Claus Syberg Henriksen CASA CASA De voksnes fritid i Ballerup Kommune Januar 2001 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune

Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune - Deltagelse og barrierer Delrapport September 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt-Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen CASA Unge og fritidsaktiviteter i

Læs mere

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker 1 Indhold: 1. Indledning og sammenfatning...3 Portræt af brugerne...4 Brug af biblioteket...4 Vurdering af biblioteket...5 Brug af IT...6 Prioritering

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Vingsted 20.november 2015 5.klasse i 1984 5.klasse i 2015 Foreningslivet

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015?

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? 1. Du er: D P Alle D P Alle 52,6 47,4 100,0 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 18 18 36 39,1 40,0 39,6 10. klasse 32 27 59 69,6 60,0 64,8 3. Du bor sammen

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL Søllerød Kommune SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL KNUD LARSEN OG BJARNE IBSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 2006 Skolebørns deltagelse

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune

Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune af Jill Mehlbye Ulla Højmark Jensen AKF Forlaget Februar 2003 1 2 Forord Foreliggende undersøgelse om børn og unges fritidsanvendelse er gennemført på foranledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium / Tilfredshedsundersøgelse / Forældre / Indhold Indhold... Kort om undersøgelsen og læsning af

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Børneliv version 2.0 Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Viborg 7.oktober 2013 Fire vigtige spørgsmål.. Hvor mange 9-12-årige har en FB-profil og hvor mange 15-årige går det til fest hver uge?

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere Perspektiver på børn, unge og en fritidsarena i forandring! Holstebro 18.september 2017 Børne-

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Valby og Kongens Enghave - ofre og anmeldelser

Kriminalitet blandt børn og unge i Valby og Kongens Enghave - ofre og anmeldelser Kriminalitet blandt børn og unge i Valby og Kongens Enghave - ofre og anmeldelser August 2002 Claus Syberg Henriksen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Valby og Kongens Enghave - ofre og anmeldelser

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere