Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret"

Transkript

1 Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette har betydning for hvornår aftalen kommer i stand. Kommer aftalen i stand når bestillingen kommer frem til tilbudsgiver? Eller først når der sendes ordrebekræftelse e.l.? Traditionelt udgangspunkt Henvendelser til en ubestemt kreds, f.eks. annoncer, reklamekataloger, TV-reklamer osv. = Opfordring til tilbud Udstilling af prismærkede varer = tilbud U H Fonadommen 3 fjernsyn i udstillingsvindue pris 1.695,- - Det måtte stå forbrugeren klart, at der var tale om en fejl jf. AFTL 32 forbrugeren var i ond tro (bl.a. pga kamera) Der var tale et tilbud. Forbrugerne var i ond tro vedrørende fejen. U H Bilkadommen I et blad havde Bilka et tilbud om billig chokolade tilbuddet fremgik også af skiltning i butikken erhvervsdrivende, som ville købe plader var i ond tro Teorien var det dog stadig et tilbud, når Bilka skiltede med det. Direct mail / elektroniske nyhedsbreve Udg.pkt: Opfordring til tilbud Også selv om modtagerens navn angives. Svarer til en omdelt reklame. (Ubestemt kreds af personer) Modif: Der er knyttet en direkte indkøbsfunktion ad elektronisk vej. Nyhedsbrev om billig kamera Forbrugerklagenævnets afgørelse /7-57: Varer mv. på en hjemmeside Tilbud i nyhedsbrev om billigt kamera kunden skulle dog benytte et link til den erhvervsdrivendes hjemmeside hvor den rigtige pris var angivet, hvorfor der kun var tale om opfordring til at gøre tilbud. Ligner det mest reklamer (opfordring til tilbud) eller udstilling af prismærkede varer i en butik (tilbud)? Momenter med udgangspunkt i: På den ene side den erhvervsdrivendes risiko OG På den anden side. kundens forventninger. IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 1

2 Opdateringsmuligheden Opdateringsmuligheden medfører at internetbutikken ligner en almindelig butik. Butikindehaveren kan tage varen af hylden. Manglende opdatering ville i øvrigt kunne være i strid med god markedsføringsskik. Sammenlign med almindelige reklamekataloger. Der er ikke mulighed for at rette disse. Den erhvervsdrivende kan gardere sig mod et uventet stort antal accepter ad teknisk vej ved at spærre for accept fra og med det tidspunkt, varen er udsolgt. (MBA s. 821) Muligheden for at opdatere medfører ikke alene at der er tale om tilbud. U V Audien på hjemmesiden Sat til salg til kr kr., mens den rigtige pris var kr ,- - Det ansås kun at være en opfordring til at gøre tilbud dommen angår en species ydelse, og dommen tager ikke generelt stilling til, hvad retstilstanden er, hvis der var tale om en standardvare ingen afklaring på, om hjemmesiden er tilbud, eller opfordring til at gøre tilbud. => der var konkret alene tale om opfordring til at gøre tilbud. Kundens forventninger fsv. angår hjemmesider ctr. anden annoncering Varer, der normalt besigtiges inden aftaleindgåelse, og/eller species U V Audien på hjemmesiden?måske ikke et tilbud? - dommen tager kun stilling i det konkrete tilfælde. Direkte adgang til køb, mulighed for at lægge varen i kurven og betale. Egentlige aftalefunktioner /internetbutikker: Ligesom butikker => et tilbud. Forbrugerklagenævnets afgørelser /7-172: Kamera i en egentlig internetbutik der var tale om et tilbud, og den erhvervsdrivende var bundet. Dog kunne forbrugeren ikke foretage dækningskøb i en fysisk butik, da der er andre vilkår ved køb i en fysisk butik (bl.a. kortere leveringstid) /7-2141: (SK, s. 50f) Købte en harddisk i en internetbutik, men ordren blev senere annulleret, da det blev gjort gældende, at der var tale om en forkert pris. Der var taget forbehold i ordreoptagelsesvilkår om at butikken kunne slette ordre. Selvom butikken burde have udformet siden således at man fik oplyst betingelserne allerede fra starten af hjemmesiden fik kunden ikke medhold, da kunden havde godkendt vilkårene. Hvis hjemmesiden er et tilbud: Opdateringensmuligheden modsvares af en tilsvarende meget kort acceptfrist. Tilbagekaldelsesadgang, jf. AFTL 7 og 39, 2. pkt.: Spillerummet må dog være forholdsvist snævert. Uanset resultatet (± tilbud) kan den erhvervsdrivendes ordrebekræftelse indebære et selvstændigt løfte om levering: Indholdet af ordrebekræftelsen er afgørende (er der tale om en viljeserklæring?). Forbrugerklagenævnets afgørelse /7-1612: Forbrugeren bestilte en printer over internettet, og fik 2 s med den (forkerte) pris en kunne udskrives og bruges som kvittering - forbrugeren kunne støtte ret på disse mails. IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 2

3 Klausulering af tilbud HVIS hjemmesiden anses for et tilbud, kan den erhvervsdrivende fravige dette udg.pkt. Eksempel: Forbrugerklagenævnets afgørelse / jf. også ovenfor Vores ordreoptagelsesvilkår: Vores computer skal nu til at fremsende en til dig, således at du kan se, om bestillingen svarer til dit ønske. Vi bliver nød til at få din accept på, at du ikke opfatter en som en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Men alene et elektronisk svar fra en computer til at fastslå, om det rigtige er indtastet. Du accepterer derfor, at vi kan slette ordren, såfremt varen er udgået, eller der er store prisfejl m.m. Flertal: Forbehold OK og den erhvervsdrivende har reklameret. Mindretal: Kundens berettigede forventning Forbeholdet kan ikke gøres gældende. Reklamationspligt iht. AFTL 9? Ja HVIS hjemmesiden er en opfordring til tilbud, og kundens bestilling er et tilbud Ingen reklamationspligt iht. AFTL 9. UP: Næppe en almindelig reklamationspligt Men kan påhvile en erhvervsdrivende en almindelig loyalitetsbetonet reklamationspligt. Kunden skal have føje til at tro at aftale er indgået. Svarer til AFTL 9. Dog må der kræves særlige holdepunkter for sådan en pligt, fx tidligere kontakt mellem parterne. Oplysningspligt efter aftalens indgåelse. Ordrebekræftelsen Markedsføring Generel oplysningspligt EHL 7-9 (identifikation af afsenderen, prisoplysninger, identifikation af reklamemateriale) MFL 13, stk. 3 (prisoplysninger) Fjernsalg Oplysningspligt før aftalens indgåelse Forbrugeraftalelovens 11 (navn, adresse mv.) MFL 13, stk. 1-2 (prisoplysninger). EHL (aftaleindgåelsesproceduren mv.) Fjernsalg Oplysningspligt efter aftalens indgåelse Forbrugeraftalelovens 12 EHL 12, stk. 1 Pligt til at sende ordrebekræftelse Efterfølgende i forhold til aftaleindgåelsen. Ordrebekræftelsens aftaleretlige status: Kan bringe aftalen i stand, hvis hjemmesiden er en opfordring til at gøre tilbud. NB! Sammenlign med EHL 12, stk. 1. Indholdet af ordrebekræftelsen er afgørende (er der tale om en viljeserklæring?). Forbrugerklagenævnets afgørelse /7-1612: EHL 12, stk. 1 Forbrugeren bestilte en printer over internettet, og fik 2 s med den (forkerte) pris en kunne udskrives og bruges som kvittering - forbrugeren kunne støtte ret på disse mails. En tjenesteyder skal uden unødig forsinkelse elektronisk bekræfte modtagelsen af en elektronisk IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 3

4 ordre. Formål: At sikre ordremodtager mod afgivelse af en bestilling, der ikke svarer til det ønskede og ikke at fastlægge, hvornår der er indgået en aftale. Forbrugeraftalelovens 12 Udg.pkt.: Den erhvervsdrivende har en oplysningspligt efter aftalens indgåelse. Forbrugeraftalelovens 12, stk. 1-3 Modif.: Ingen oplysningspligt efter aftalens indgåelse Forbrugeraftalelovens 12, stk. 4 Aftale om tjenesteydelse, der bestilles og opfyldes ved anvendelse af samme fjernkommunikationsteknik, når tjenesteydelsen leveres samlet på én gang, vederlaget for ydelsen opkræves af udbyderen af det anvendte kommunikationsmiddel, prisen for tjenesteydelsen ikke overstiger 75 kr., OG forbrugeren er bekendt med prisen for ydelsen og fortrydelsesretten. Typisk SMS-tjenester... Ordrebekræftelsens form og indhold mv. Modtagelsen af ordren SKAL bekræftes elektronisk, EHL 12, stk. 1. Tjenestemodtageren skal kunne oplagre eller gengive kontraktsbetingelserne mv. EHL 11, stk. 2. Sml. 10, stk. 1, nr. 2, hvorefter tjenesteyderen skal oplyse, om han opbevarer kontrakten. På papir eller andet varigt medium Følger af forbrugeraftalelovens 12. Tidspunkt Krav om mulighed for lagring og reproduktion af oplysningerne i en rimelig periode, jf. også De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt pkt. 4 Muligheder i praksis: På papir (evt. som følgeseddel med varerne, jf. 12, stk. 3). Pr. , hvis forbrugeren har mulighed for at lagre en (jf. også EHL 12, stk. 1 og 11, stk. 2). En hjemmeside kan udgøre et varigt medium, hvis: Oplysning om webadressen er meddelt forbrugeren personligt, OG Oplysningerne på hjemmesiden ikke kan ændres i min. 1 år. Uden unødig forsinkelse efter modtagelse af ordren, EHL 12, stk. 1. Snarest muligt og senest ved overgivelse af varen, Forbrugeraftalelovens 12, stk. 3. Indhold EHL 12, stk. 1, stiller ikke særlige krav: Tjenesteyderen skal bare bekræfte modtagelsen af ordren. Forbrugeraftalelovens 12 om oplysningspligt efter aftalens indgåelse: De oplysninger, der iht. 11 skal gives inden aftalens indgåelse, OG Oplysninger om betingelserne for brug af garantitilsagn, reparations- og eftersalgsservice, ( 12, stk. 2, nr. 1) OG evt. fortrydelsesret ( 12, stk. 2, nr. 2). IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 4

5 Se bek. nr. 972 af 24. september 2004 med standard-formuleringer, der skal bruges, medmindre den erhvervsdrivende formår at udtrykke sig på en ikke mindre tydelig og forståelig måde, jf. bek. 10. Oplysningspligten gælder kun, hvis forbrugeren ikke har fået de pågældende oplysninger før aftalens indgåelse på papir eller andet varigt medium, jf. 12, stk. 1. Konklusion vedr. ordrebekræftelse/oplysningspligt efter aftalens indgåelse Muligheder i praksis: 1. Sende én Ordrebekræftelse (EHL 12) + oplysninger (forb.aftl 12). Ordrebekræftelse (EHL 12) + link til oplysninger (forb.aftl 12). 2. Sende to s: Ordrebekræftelse (EHL 12). Oplysninger (forbrugeraftaleloven 12). 3. Sende en med ordrebekræftelse (EHL 12) + en følgeseddel på papir med oplysninger iht. forbrugeraftaleloven 12. Retsvirkninger af tilsidesættelse af EHL 12, stk. 1 og/eller forbrugeraftalelovens 12, stk. 1-3 Ordrebekræftelse udsendes ikke, eller ordrebekræftelsen er mangelfuld Aftaleretlige virkninger: Hvis der er tale opfordring til at gøre tilbud er virkningen: Aftalen er ikke indgået, medmindre passivitet (AFTL 9). Særlige retsvirkninger iht. forbrugeraftaleloven: Forbrugerens fortrydelsesfrist kan udvides fra 14 dage op til 3 måneder, jf. 18, stk. 1-3 ( 18, stk. 2, nr. 2, smh. 18, stk. 3). NB! Læs bestemmelsen!!!!! Straf for grov/oftere gentaget tilsidesættelse af kravet om oplysning om fortrydelsesretten, jf. 29. E-handelsloven sanktioneres gennem MFL (kravet om god markedsføringsskik ). Ugyldig accept Løfter afgivet ved en fejltagelse Krav til hjemmesidens indretning EHL om krav til indretning af hjemmesiden: Formål: At skabe gennemsigtighed i kontraktsproceduren, så fejlbestillinger mv. undgås. Inden en ordre afgives, skal en tjenesteyder klart, forståeligt og tydeligt give tjenestemodtageren oplysning om de forskellige tekniske led i forbindelse med kontraktens indgåelse.. de tekniske hjælpeværktøjer til at finde og rette indtastningsfejl, jf. EHL 10, stk. 1. Inden en ordre afgives, skal en tjenesteyder stille hensigtsmæssige, effektive og tilgængelige tekniske hjælpeværktøjer til rådighed for tjenestemodtageren, hvorved denne får mulighed for at finde og rette indtastningsfejl, jf. EHL 11, stk. 1. De nordiske forbrugerombudsmænds fælles standpunkt pkt. 4 Retsvirkningerne af, at den erhvervsdrivende ikke efterkommer reglerne EHL tager ikke stilling! IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 5

6 Offentligretlige sanktioner iht. MFL, dvs. påbud og straf mv. Civilretlige sanktioner/ ugyldighed? Bestillingen afgives ved en fejltagelse (med et fejlagtigt indhold) Er kundens løfte ugyldigt? Aftalelovens 32, stk. 1, om fejlskrift eller anden fejltagelse Om kunden kan påberåbe sig ugyldighed afhænger her den erhvervsdrivendes gode/onde tro. LG er ikke bundet, hvis LM er i ond tro, dvs. vidste eller burde vide, at der var uoverensstemmelse mellem LG s vilje og erklæringens indhold. Efterkommer websitet kravene til indretning af hjemmesiden, er de automatisk i ond tro. Eksempel 313/2004: AFTL 36 Der blev overført ,15 kr til en forkert konto (søsterens, psykisk syg) der var ikke tvivl om, at det var en fejl, da der ikke var skrevet rigtig reg.nr. eller søsterens navn pengeinstituttet skulle tilbagebetale. Der er tale om netbank. Byretten udtaler at ved onlinesystemer skal der være særlig omhyggelighed med at fejl ikke kan opstå. Fortrydelsesret Hvis hjemmesiden opfylder alle krav, og der er indgået en aftale, kan forbrugeren anvende sin fortrydelsesret til at komme ud af aftalen. Forbrugeraftalelovens kapitel 4 ( 17 ff.) NB! Loven finder også anvendelse på aftaler mellem forbrugere, hvis Aftalen formidles af en erhvervsdrivende, jf. forbrugeraftalelovens 3, stk. 3. Den erhvervsdrivende skal have optrådt aktivt i forhandlingerne. Fx ved anprisning af varen. Det er ikke nok at der stilles hjemmesideplads til rådighed. (guloggratis.dk) Modtager den erhvervsdrivende vederlag for sin indsats ved det enkelte salg, finder loven tilsvarende anvendelse. (qxl.dk) Udg.pkt.: Forbrugeren har en fortrydelsesfrist på 14 dage, jf. 18, stk. 1. Retsvirkning: Den erhvervsdrivende kan ikke gøre krav gældende over for forbrugeren ( 21, stk. 1) og skal tilbagebetale det modtagne ( 21, stk. 2). Betingelse at forbrugeren skal tilbagelevere det modtagne, jf. 20. Undt. 1: Madvarer, billetter, hotelværelser mv. 17, stk. 2, jf. 9, stk. 2. Undt. 2: Realkreditlån mv. 17, stk. 2, nr. 2. Undt. 3: Aftaler om værdipapirer mv., hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som leverandøren ikke har nogen indflydelse på. 17, stk. 2, nr. 3. Undt. 4: Spil og lotteri. 17, stk. 2, nr. 4. Undt. 5: Specialfremstillede varer samt tjenesteydelser. 18, stk. 4. Undt. 6: Lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer. 20, stk. 3, nr. 2. Forbrugerens fortrydelsesret bortfalder, hvis: Forseglingen er brudt, OG forbrugeren udtrykkeligt er gjort opmærksom på virkningen af at bryde forseglingen. IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 6

7 Fortrydelsesfristens beregning iht. 18 Det seneste af to tidspunkter: 18, stk. 2, nr. 1: Aftalens indgåelse fsv. angår tjenesteydelser (fx sms) og specialfremstillede varer ( 18, stk. 2, nr. 1, 1. led), ELLER den dag, forbrugeren fik varen i hænde ( 18, stk. 2, nr. 1, 2. led). 18, stk. 2, nr. 2: Det tidspunkt, hvor forbrugeren fik oplysninger i overensstemmelse med 12 (ordrebekræftelse) ( 18, stk. 2, nr. 2). 18, stk. 3: Fristen udløber senest 3 måneder efter, at forbrugeren fik varen i hænde (eller efter aftalens indgåelse fsv. angår tjenesteydelser, hvis fx forbrugeren ikke har fået en ordrebekræftelse) Udøvelse af fortrydelsesretten. 19 Forbrugeren skal: tilbagesende varen for egen regning, jf. 19, stk. 2, ELLER undlade at modtage varen, jf. 19, stk. 3. Forbrugeren skal blot tilbagesende varen inden fristens udløb, jf. 19, stk. 2. Det er tilstrækkeligt, at varen blot er afsendt inden fristens udløb. Sælgeren bærer risikoen for varen under tilbagesendelsen, jf. 20, stk. 2. Tilbagelevering skal ske i væsentlig samme stand og mængde, jf. 20, stk. 1. Kun for så vidt angår varen. Forbrugeren kan godt udøve fortrydelsesretten, selvom han har smidt emballagen væk. IT-ret E-handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret 7

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere