SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi."

Transkript

1 SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni Mail: Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag, den 24. februar 2015 i Søborg Forsamlingshus, overværet af 24 medlemmer. Formand Flemming Larsen bød velkommen. 1) Valg af dirigent: Torben Jensen Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt forvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens beslutningsdygtighed. 2) Valg af referent: Anita Verhagen Valg af stemmetællere: Thorvald Jakobsen og Jeanette Wachenschwantz. Vedr. Punkt 3 og 4 Bestyrelsen havde i lighed med de seneste år valgt at lægge beretningerne på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen, hvilket var nævnt i annoncen i Ugeposten. Formændene læste derfor ikke deres beretninger op, men nøjedes med at komme med eventuelle kommentarer. Beretningerne forelå skriftligt. 3) Skriftlig beretning af formanden om det forløbne år - v/flemming Larsen: Flemming henviste til den skriftlige beretning, og oplyste yderligere: Medlemstal (2014 tal): Badminton har ca 20 medlemmer. Det er en nedgang på ca 10 medlemmer Folkedans har 19 medlemmer og det er en lille nedgang Gymnastik har 215 medlemmer. Det er en nedgang i forhold til 2013 hvor der var 270 medlemmer. Denne medlemsnedgang har en økonomisk konsekvens Skydning har 62 medlemmer mod 42 medlemmer i Det er en flot tilgang

2 Flemming fortalte, at vi skal passe på at vi ikke stagnerer. Vi skal tænke på at udvikle nye tiltag/ aktiviteter. Vi må hele tiden sørge for tilegne os det samfund vi er en del af. Vi kender ikke årsagen til nedgangen af medlemstallet, men den nye folkeskolereform kan være en årsag, da de flere af de større børn kommer fra andre skoler end Søborg Privatskole. Også kan det faldende børnetal være en årsag. Vi skal også huske på, at der kommer flere ældre og at vi er i konkurence med de commerciele fitnesscentre Nye aktiviter: Fleming fortalte også om de nye tiltag i foreningen: Søborg portalen (www.soeborg.nu & nyhedsbrevet) Hans - Henrik og Anita har lagt et stort arbejdet i portalen. Tak for indsatsen til dem Fredagsdans, som er en udløber af DM i foreningsudvikling. Sidste gang, var der 11 par og det er ret flot Idrætsværestedet, som Anita i 2015 har fået gang i igen sammen med nogle forældre. Tilbuddet er åbent om søndagen. Foreningsfitness: Projektet er på på standby. Foreningerns dag: Dette projekt,som også er en udløber af DM i foreningesudvikling, har ligget stille. Ved fyraftensmødet i januar 2015, blev det blæst til live igen. Kommunen har oprettet en pulje hvor kan ansøges til aktiviteter. Denne pulje kan måske bruges. Pillefyret er installeret. I løbet af foråret vil containeren blive beklædt. Der forventes store besparrelser ved pillefyret. I begyndelsen bruges besparrelserne til at afdrage på et lån til pillefyret. (husudvalget har lånt penge af idrætsforeningen) Lånet forventes at være tilbagebetalt inden 3 år. Stor tak til husudvalget som har arbejdet med pillefyret & tak til Lars's søn som også har hjulpet. Anita har i 2014 afholdt 2 gange ølsmagning og en gang et Minecraft (PC spil) arrangement for børn, hvor der var over 40 deltagere. Den slags aktiviteter er vi glade for Faste aktiviteter: De faste aktiviter kører som de plejer. Ved fastelavn i år, var der var der flere mennesker end sidste år og det er dejligt. Kræmmermarkedet i 2014 gik også godt. Nedgangen i overskudet er vendt til at indtægterne er steget. Der afholdes 25 års jubilæum her til sommer. Tak til Connie der har hjulpet med hjemmesiden samt ved kræmmermarkedet Formandens beretning blev godkendt/taget til efterretning 4) Skriftlige beretninger af udvalgsformændene om det forløbne år: 4 a) Skydning v/hans-henrik Ellekær: Hans-Henrik henviste til den skriftelige beretning, samt fremhævede at skydeklæderen har været igennem en større renovation som både har omfattet lofter, gulve og møbler. Tak til idrætsforeningen for hjælpen til renoveringen. Hans -Henrik oplyste yderligere at der har været Amtsmesterskaber i søndags. En af de nye skytter som startede i sommers, blev nr 3. i sin klasse. Det er rigtigt flot

3 Skydeudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 b) Folkedans v/alice Christensen: Alice henviste til den skriftelige beretning samt oplyste at der har været nedgang i medlemstallet. Nogen er kommet til skade og nogen har ikke har kunne danse. Yderligere har folkedans 4 æres medlemmer, som jo ikke betaler kontingent. Alice takker for at hun har fået lov til at være på kursus. Folkedanserudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 c) Gymnastik v/trine Holmskov: Trine henviser til den skriftlige beretning og oplyser, at der er en fejl i medlemstallet. Gymnastik har kun haft 215 medlemmer. Faldet i medlemstallet er mest på børne siden. (Både små og de større børn). Det er uafklart hvad det skyldes men det kan ses på overskuddet. Trine oplyser yderligere, at nogle børn søger til Helsinge fordi der er konkurrence gymnastik, men på den anden siden kommer der også nogle børn tilbage til os, da vi er mere rummelige. Også har gymnastikudvalget valgt at satse på kurser til hjælpeinstruktører hvilket forhåbentligt betyder, at instruktørene bliver lidt længere. Det er vigtigt at instruktørerne er over 18 år og er uddannet. Der har har været en udfordring i år. Gymnastikudvalget har også valgt at satse på nye tiltag, men har desværre været nød til at lukke Pilates & yoga holdene. Hold: Ud over børnehold, er der er fortsat Gurlis damer (med venteliste), Bettina damer, herrehold med børnepasning, & Zumba. Til næste år vil vi prøve børnezumba Vi er heldige, at skolen har oprettet en skovbørnehave og til næste år, vil vi prøve at lægge børneholdet sådan vi kan hente hoppelopbørnene ved bussen. 0-2 klasse bliver hentet i SFO en og det virker godt. Forældrene ikke behøver at komme før holdet er færdigt. Trine er ked at, at gymnastikken ikke har overholdt budgettet og at overskuddet er mindre end forventet. Conventus virker godt og det er nemt at kommunikere med forældrene/gymnasterne Springhallen i Helsinge: Den nye springhal vil være åben for alle. Da Gymnastikforeningen i Helsinge har ca 1000 medlemmer får de hallen i 4 dage, og vi får hallen 1 dag om ugen til fælles med de andre foreninger. Der er plads til 200 gymnaster af gangen fordelt på forskellige stationer. Vi ser det som som noget godt at dele 1 dag med andre foreninger, da det vil give mulighed for samtræning og et instruktørnetværk. Kontigentet for de gymnaster der også får mulighed for at bruge springhallen vil være det samme som nu, da der ikke skal betales for at bruge hallen. Hallen forventes færdig om ca 1½ år

4 Gymnastikudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 d) Badminton v/allan Klitgaard: Allan henviser til den skriftlige beretning og fortæller, at grunden til det faldende medlemstal er ikke børnehold, men at medlemmerne er blevet ældre og at der ikke er kommet nye (yngre) medlemmer. Mange er blevet syge og som følge af det er holdt op og andre blevet skadet. Det er ikke kun vores badmintonshold der har tilbagegang, med det ses også andre foreninger. Allan fremhæver, at udvalget fortsat har overskud. Badmintonformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 e) Aktivitetsudvalget v/henrik Hansen: Henrik henviser til den skriftelige beretning og uddyber, at der har været 2 spiseaftener med underholdning ( 1 x spansk musik & 1 x tryllekunst) Pia Bisgård er trådt ind i madgruppen & udvalget. Der mangler fortsat en madgruppe til november og der er også en ledig plads i udvalget. Nytårskuren bliver en større og større succes for hvert år, og det kan mærkes overskudet Aktivitetsudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 f) Huset v/annette Nielsen: Annette gør generalforsamlingen opmærksom på, at der står en fejl i dagsordenen. Det er Annette og ikke Peer Baslev Jensen der er formand for husudvalget og dermed fremlægger ved generalforsamlingen. Annette henviser til den skriftlige beretning: Annette fortæller, at husudvalget er i gang med at udarbejde en 5 års vedligeholdelsesplan. Hun takker for hjælpen med pillefyret og siger tak til Jøn, Lars og Grethe Spørgsmål til husudvalget og svar fra husudvalget: - Thovald oplyser, at han gerne ville have været informeret om, at hans tilbud ikke blev brugt. Annette beklager at det ikke er sket. Det beror på en misforståelse - Det oplyses, at der er søgt om byggetilladelse til containeren og denne er fået - Thorvald spørger ind til de 2 piller der understøtter containeren. Han er bange for at de 2 piller ikke holder og anbefaler at containeren understøttes yderligere, sådan at den ikke falder ned på fodboldbanen. Husudvalget tager hans bemærkninger til efterretninger - Thorvald oplyser yderligere at der var koldt til bankospillet samt at flere klagede over dette. Det oplyses, at dette ikke er afledt af pillefyret men af vinden og de utætte vinduer. Nye vinduer er medtaget i 5 års vedligeholdelsesplanen.

5 Det er taget til efterretning, at vi skal forsøge at afhjælpe problemet når det er koldt/blæser. Husudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 5) Kassererne fremlægger de reviderede regnskaber. 5a) Kassereren for Idrætsforeningens beretning v/flemming Larsen Stefan er blevet forhindret grundet sit arbejde og har meldt afbud d.d.: Det er Flemming der fremlægger regnskabet. Peter ikke har nået at blive sat ind i regnskabet, da det først blev godkendt søndag aften. Dette er beklageligt: Revisorene har oplyst, at regnskabet er retvisende Regnskab år 2014: Gymnastik: Gymnastik gav et underskud på kr. Skydning: Skydning har givet et underskud på kr. Det er dog ikke retvisende, da skydning har fået bevilliget ekstra penge fra bestyrelsen til forbedringer, men dette fremgår ikke af den måde, foreningen laver regnskab på. Hvis der ses bort fra udgifter til forbedringerne, så er der et overskud på kr. Badminton: Badminton gav et overskud på kr. Folkedans: Folkedans gav et underskud på kr. Hertil skal siges, at udgifterne til Alice's kursus også er trukket på folkedans, selvom at det er betalt af foreningen. Yderligere er pengene fra rengøringen ved festivallen først bogført i Sammenlagt har folkedans haft et underskud på 508 kr Aktiviteter i alt: Sammenlagt har afdelingerne lavet et underskud på kr,. Dette skal holdes op i mod et budget på kr. Flemming oplyser, at vi er nød til at forholde os til underskuddet og tilpasse os, sådan at vi ikke fortsat bruger af vores formue. Fællesarrangementer: Ølsmagning : Ølsmagning har givet et overskud på kr Søborg.nu: Soeborg.nu har givet et overskud på kr. Soeborg.nu er et samarbejde mellem de fleste instanser i Søborg Der er tale om sponsor penge til at

6 dække de udgifter vi har haft og vil få i forbindelse med vedligeholdelse af portalen. Der forventes at komme flere penge i år. Fastelavn: Fastelavn har givet et underskud på kr Kræmmermarked: Kræmmermarkedet har givet et overskud på kr., hvilket var lidt bedre end forventet. Bankospil: Gav et underskud på kr. Fællesarrangementerne gav totalt et overskud på , hvilket var lidt bedre end forventet. Administrationsomkostninger: Administationsomkostningerne beløber sig til en samlet udgift på kr. Det var budgetteret med kr. Besparrelserne ligger blandt andet i lavere omkostningsgodtgørelser og færre portoudgifter Investeringer: Der har været en udgift på kr til vedligeholdelse af skydeklæderen. Diverse: Der har været indkøbt en kaffemaskine og der bogført kr som et tab fra Søborg Venner. Søborgs venner er nedlagt. Foreningen lukkede med et stort underskud efter sidste koncert. De sidste penge blev brugt til at betale små forretninger og lokale foreninger. I tiden løb har Søborgs Venner givet os flere ting, hvilket gjorde at vi accepterede at eftergive de sidste penge. Driftsresultatet total: Driftresultatet er kr, men budgettet for 2014 var kr Aktiver: Der er samlede aktiver på kr. I dette beløb indgår også et lån til husudvalget i forbindelse med pillefyret. Det forventes at beløbet på kr til lånet, bliver lidt større, da der også kommer udgifter i forbindelse med beklædning af containeren. Det maximale beløb forventes at blive kr. Passiver: De samlende passiver er kr. De skyldige omkostninger på kr dækker blandt andet udgifter til DGI og omkostningsgodtgørelse. REGNSKABET FOR IDRÆTSFORENINGEN GODKENDT Herefter blev budgettet for 2015 gennemgået af Flemming. Der er forsigtigt budget for det kommende år. Overskudet for gymnastikken er reduceret kraftigt og er sat lidt op for skydningen. De andre tal er nogenlunde det samme. Flemming oplyser, at vi prøver at styre udgifterne igen i år, herunder administrationsomkostningerne.vi må gerne bruge penge af vores formue, men så skal det være til aktiviteter. Vi forventer derfor et lille overskud i det kommende år

7 BUDGET FOR 2015 FOR IDRÆTSFORENINGEN GODKENDT 5b) Forsamlingshusets regnskab v/ Flemming Larsen Stefan har ikke nået at få regnskabet fremsendt til Knud Erik, hvilket er beklageligt. Flemming gennemgik regnskabet for Forsamlingshuset, der udviser et resultat på og en balance på kr Flemming oplyser følgende: Kommunetilskud: vi modtager et lokaletilskud på 75% af vores driftsudgifter, samt et forsamlingshus tilskud Indtægterne fra udlejning er steget lidt. Dette har både været for fester og fra DGI Lejeindtægterne fra skolen er også steget lidt. Dette er primært fordi skolen har oprettet en idrætslinie. Vi afregner med skolen time for time Priserne for olie er faldet. Dette er dels grundet den milde vinter og oliepriserne. Ejendomsskatten er lidt lavere. Jøn oplyser, at det er fordi vandafgiften tidligere var en del af ejendomsskatten. Forsikringen er lige blevet genforhandlet for en periode på 5 år. Pillefyret er betalt over 2014 regnskabet. Merete har bogført for idrætsforeningen i Dette betyder, at det er suppleanten der har godkendt regnskabet og ikke Merete. Kommentar/spørgsmål & svar: Der spørges om det kan betale sig at omlægge banklånet? Det oplyses, at det er afhængig af renten størrelse, da omkostningerne ved at omlægge lån er store Jøn oplyser, at inventar ikke kann lægges ind under vedligeholdelse i regnskabet. Der er brug for en konto der hedder inventar og en der hedder bygningsvedligeholdelse REGNSKABET FOR FORSAMLINGSHUSET BLEV GODKENDT Orientering fra Knud-Erik Knud Erik oplyser, at han blev valgt til kasser valgt i juni måned, men først fik adgang til banken den adgang til banken. Regnskabet blev først færdig i går og han har ikke haft mulighed for at se det inden generalforsamlingen. Knud-Erik havde lovet at lave et budget ud fra regnskabet men uden regnskab har det ikke været muligt. Der er dog indsendt et budget til kommunen i forbindelse med beregningen af tilskud. Næste år forventes regnskab og budget at være på plads til siden. DE FREMMØDTE PÅ GENERALFORSAMLINGEN GODKENDER, AT DER IKKE FORELIGGER ET BUDGET

8 6) Behandling af indkomne forslag: 1. Fra bestyrelsens side forelå der et forslag om vedtægtsændringer: Flemming oplyser, at bestyrelsen med ændringerne har ønsker at slanke vedtægterne. Meget af det der nu står i vedtægterne, er arbejdsopgaver og behøver derfor ikke at stå i vedtægter. Også er ordlyden nogen steder ændret til mere dansk. Der foreligger også et forslag om ændring i forhold til bestyrelsens deltagelse i husudvalget og ændring i valgperiode for medlemmerne i husudvalget. Det sidste er for at sikre stabilitet. Der indlægges en pause på 10 min i generalforsamlingen, hvor der er mulighed for at kigge i de gamle og nye vedtægter igennem. Paragraferne gennemgås og godkendes efterhånden nogle paragrafer med ændringer. Flemming oplyser, at ændringerne skal vedtages med 2/3 flertal. Bemærkninger: Er det fortsat for sårbart at det kun er kasseren og bogholderen der kan betale i husudvalget? I Idrætsforeningen kan både kasseren, bogholderen og formanden betale regninger. Det oplysers, at det tidligere har vist sig, at det har taget ca 1 måned at kunne få adgang til banken. Flemming oplyser, at det er gået langsomt i Dette har dels været på grund af en langsom bank og en langsom formand ÆNDRINGERNE TIL VEDTÆGTERNE BLEV GODKENDT VED HÅNDSOPRÆKNING. 7) Valg af bestyrelse jf. 12, stk. 1: Formand: Flemming Larsen genvalgt for 2 år. Sekretær: Anita Verhagen genvalgt for 2 år. Folkedans: Alice Christensen genvalgt for 2 år. Badmintons: Allan Klitgaard genvalgt for 2 år. Suppleant: Lars Christensen genvalgt for 1 år. Næstformand: Susan Kjeldgaard. valgt for 1 år. Susan fortæller, at hun er tidligere gymnastikinstuktør i foreningen. Hun har også tidligere været i bestyrelsen i Søborg Privatskole og sidder nu i byrådet. 8) Valg af udvalgsmedlemmer jf. 12, stk. 2: Skydeudvalg: Per Kappelhøj, Lizzie Schnor, Niels-Ove Skøtt, Jørgen Sørensen. Alle genvalgt Folkedanserudvalg: Else Nielsen, Helle Harmsen, Rikke Nielsen, Turi Lindemark. Alle genvalgt Gymnastikudvalg: Flemming Larsen, Mia Milton, Melissa Nybo Petersen, Helle Harmsen genvalgt. Anita træder ud Trine har ikke fået talt med Melissa. Der gives ok til at tage hende ind i udvalget. Ingen ønsker at træde ind: Boldudvalg: er hvilende - Thorvald Jakobsen fortsætter som kontaktperson.

9 Badmintonudvalg:. Niels-Ove Skøtt, Per Jørgensen, Mogens Carlsen. Alle genvalgt Aktivitetsudvalg: Marianne Fürstling gevalgt, Pia Bisgård valgt Valg af medlemmer til Forsamlingshusudvalget jf. 21: Knud Erik Nielsen - Genvalgt som kasser for 2 år Svend Nielsen - Genvalgt for 2 år Arne Hansen - Genvalgt for 1 år Thomas Bach - Genvalgt for 1 år Jeanette Wachenschwantz nyvalgt for 2 år Suppleant : Lars Christensen træder ud. Peer Balslev Jensen - nyvalgt for 1 år 9) Valg af revisor og suppleant jf. 12, stk. 3: Revisor: Der er konstateret en fejl i dagsorden, da valg af revisor ikke fremgår. Carsten Petersen genvalgt for 2 år. Suppleant: Helge Madsen genvalgt for 1 år. 10) Valg af fanebærer og suppleant jf. 12, stk. 4: Fanebærer: Flemming Larsen genvalgt for 1 år. Suppleant: Johnny Lorentsen genvalgt for 1 år. 11) Eventuelt: Foreningens vandreskjold blev tildelt Hans Henrik Ellekær, der bl.a. gør et stort stykke arbejde for skydning, men også ved fællesarrangementer. Hans - Henrik opfordres til at give ros videre til udvalget. Der er lavet et godt stykke arbejde, reklameret for skydning, lavet ny indretning og fået nye medlemmer. Skjoldet er både til Hans Henrik og til hele holdet i skydeklæderen Flemming Larsen tildelte foreningens vandrepokal til Annette Nielsen, der har været med i foreningen i mange år og altid er villig til at give en hånd med. Dejligt med det tætte samarbejde mellem husudvalget og formanden i foreningen. Hans Henrik oplyser, at skydningens Pokal gives til Niels Ove Skøtt for den ekstra ordinære store indsats ift stævner med videre. Han er til stor hjælp og har givet stor inspiration til de andre i skydning, Det oplyses at der er kræmmermarked, 3. søndag i juli, altså den 19. juli. Torvald giver nogle muliger datoer for møde i kræmmerudvalget, Tilbagemeldiner vedr datoer gives til kræmmermarkedet.

10 Pia takker for, at hun blev opfordret til at stille op til aktivitetsudvalget. Hun glæder sig til samarbejdet Trine oplyser, at det er dejligt at se nogle nye ansigter på generalforsamlingen: (Jeanette, Pia og Susan og Torben). Nye mennesker giver ny energi Peter præsenterede sig selv som kasser, da ikke alle vidste hvem han var. Anita fortæller, at hun er ved at arrangere ølsmagning, og at det sandsynligvis bliver en lørdag i oktober Flemming takker Torben for at lede os gennem mødet samt takker mødedeltagerene Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet. Formand Flemming Larsen takkede dirigenten, hvorefter foreningen var vært ved et traktement til de fremmødte.

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 2. 14. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 2. 14. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 2. 14. Årgang April - Juni 2015 Årets konfirmander er klar til deres store dag, St. Bededag, fredag den 1. maj. Læs bl.a. i dette nummer: Pilgrimsvandring, 6. april Affaldsindsamling,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr.

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr. Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler Nr. 2 2014 Maj-August RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere