SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi."

Transkript

1 SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni Mail: Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag, den 24. februar 2015 i Søborg Forsamlingshus, overværet af 24 medlemmer. Formand Flemming Larsen bød velkommen. 1) Valg af dirigent: Torben Jensen Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt forvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens beslutningsdygtighed. 2) Valg af referent: Anita Verhagen Valg af stemmetællere: Thorvald Jakobsen og Jeanette Wachenschwantz. Vedr. Punkt 3 og 4 Bestyrelsen havde i lighed med de seneste år valgt at lægge beretningerne på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen, hvilket var nævnt i annoncen i Ugeposten. Formændene læste derfor ikke deres beretninger op, men nøjedes med at komme med eventuelle kommentarer. Beretningerne forelå skriftligt. 3) Skriftlig beretning af formanden om det forløbne år - v/flemming Larsen: Flemming henviste til den skriftlige beretning, og oplyste yderligere: Medlemstal (2014 tal): Badminton har ca 20 medlemmer. Det er en nedgang på ca 10 medlemmer Folkedans har 19 medlemmer og det er en lille nedgang Gymnastik har 215 medlemmer. Det er en nedgang i forhold til 2013 hvor der var 270 medlemmer. Denne medlemsnedgang har en økonomisk konsekvens Skydning har 62 medlemmer mod 42 medlemmer i Det er en flot tilgang

2 Flemming fortalte, at vi skal passe på at vi ikke stagnerer. Vi skal tænke på at udvikle nye tiltag/ aktiviteter. Vi må hele tiden sørge for tilegne os det samfund vi er en del af. Vi kender ikke årsagen til nedgangen af medlemstallet, men den nye folkeskolereform kan være en årsag, da de flere af de større børn kommer fra andre skoler end Søborg Privatskole. Også kan det faldende børnetal være en årsag. Vi skal også huske på, at der kommer flere ældre og at vi er i konkurence med de commerciele fitnesscentre Nye aktiviter: Fleming fortalte også om de nye tiltag i foreningen: Søborg portalen (www.soeborg.nu & nyhedsbrevet) Hans - Henrik og Anita har lagt et stort arbejdet i portalen. Tak for indsatsen til dem Fredagsdans, som er en udløber af DM i foreningsudvikling. Sidste gang, var der 11 par og det er ret flot Idrætsværestedet, som Anita i 2015 har fået gang i igen sammen med nogle forældre. Tilbuddet er åbent om søndagen. Foreningsfitness: Projektet er på på standby. Foreningerns dag: Dette projekt,som også er en udløber af DM i foreningesudvikling, har ligget stille. Ved fyraftensmødet i januar 2015, blev det blæst til live igen. Kommunen har oprettet en pulje hvor kan ansøges til aktiviteter. Denne pulje kan måske bruges. Pillefyret er installeret. I løbet af foråret vil containeren blive beklædt. Der forventes store besparrelser ved pillefyret. I begyndelsen bruges besparrelserne til at afdrage på et lån til pillefyret. (husudvalget har lånt penge af idrætsforeningen) Lånet forventes at være tilbagebetalt inden 3 år. Stor tak til husudvalget som har arbejdet med pillefyret & tak til Lars's søn som også har hjulpet. Anita har i 2014 afholdt 2 gange ølsmagning og en gang et Minecraft (PC spil) arrangement for børn, hvor der var over 40 deltagere. Den slags aktiviteter er vi glade for Faste aktiviteter: De faste aktiviter kører som de plejer. Ved fastelavn i år, var der var der flere mennesker end sidste år og det er dejligt. Kræmmermarkedet i 2014 gik også godt. Nedgangen i overskudet er vendt til at indtægterne er steget. Der afholdes 25 års jubilæum her til sommer. Tak til Connie der har hjulpet med hjemmesiden samt ved kræmmermarkedet Formandens beretning blev godkendt/taget til efterretning 4) Skriftlige beretninger af udvalgsformændene om det forløbne år: 4 a) Skydning v/hans-henrik Ellekær: Hans-Henrik henviste til den skriftelige beretning, samt fremhævede at skydeklæderen har været igennem en større renovation som både har omfattet lofter, gulve og møbler. Tak til idrætsforeningen for hjælpen til renoveringen. Hans -Henrik oplyste yderligere at der har været Amtsmesterskaber i søndags. En af de nye skytter som startede i sommers, blev nr 3. i sin klasse. Det er rigtigt flot

3 Skydeudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 b) Folkedans v/alice Christensen: Alice henviste til den skriftelige beretning samt oplyste at der har været nedgang i medlemstallet. Nogen er kommet til skade og nogen har ikke har kunne danse. Yderligere har folkedans 4 æres medlemmer, som jo ikke betaler kontingent. Alice takker for at hun har fået lov til at være på kursus. Folkedanserudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 c) Gymnastik v/trine Holmskov: Trine henviser til den skriftlige beretning og oplyser, at der er en fejl i medlemstallet. Gymnastik har kun haft 215 medlemmer. Faldet i medlemstallet er mest på børne siden. (Både små og de større børn). Det er uafklart hvad det skyldes men det kan ses på overskuddet. Trine oplyser yderligere, at nogle børn søger til Helsinge fordi der er konkurrence gymnastik, men på den anden siden kommer der også nogle børn tilbage til os, da vi er mere rummelige. Også har gymnastikudvalget valgt at satse på kurser til hjælpeinstruktører hvilket forhåbentligt betyder, at instruktørene bliver lidt længere. Det er vigtigt at instruktørerne er over 18 år og er uddannet. Der har har været en udfordring i år. Gymnastikudvalget har også valgt at satse på nye tiltag, men har desværre været nød til at lukke Pilates & yoga holdene. Hold: Ud over børnehold, er der er fortsat Gurlis damer (med venteliste), Bettina damer, herrehold med børnepasning, & Zumba. Til næste år vil vi prøve børnezumba Vi er heldige, at skolen har oprettet en skovbørnehave og til næste år, vil vi prøve at lægge børneholdet sådan vi kan hente hoppelopbørnene ved bussen. 0-2 klasse bliver hentet i SFO en og det virker godt. Forældrene ikke behøver at komme før holdet er færdigt. Trine er ked at, at gymnastikken ikke har overholdt budgettet og at overskuddet er mindre end forventet. Conventus virker godt og det er nemt at kommunikere med forældrene/gymnasterne Springhallen i Helsinge: Den nye springhal vil være åben for alle. Da Gymnastikforeningen i Helsinge har ca 1000 medlemmer får de hallen i 4 dage, og vi får hallen 1 dag om ugen til fælles med de andre foreninger. Der er plads til 200 gymnaster af gangen fordelt på forskellige stationer. Vi ser det som som noget godt at dele 1 dag med andre foreninger, da det vil give mulighed for samtræning og et instruktørnetværk. Kontigentet for de gymnaster der også får mulighed for at bruge springhallen vil være det samme som nu, da der ikke skal betales for at bruge hallen. Hallen forventes færdig om ca 1½ år

4 Gymnastikudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 d) Badminton v/allan Klitgaard: Allan henviser til den skriftlige beretning og fortæller, at grunden til det faldende medlemstal er ikke børnehold, men at medlemmerne er blevet ældre og at der ikke er kommet nye (yngre) medlemmer. Mange er blevet syge og som følge af det er holdt op og andre blevet skadet. Det er ikke kun vores badmintonshold der har tilbagegang, med det ses også andre foreninger. Allan fremhæver, at udvalget fortsat har overskud. Badmintonformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 e) Aktivitetsudvalget v/henrik Hansen: Henrik henviser til den skriftelige beretning og uddyber, at der har været 2 spiseaftener med underholdning ( 1 x spansk musik & 1 x tryllekunst) Pia Bisgård er trådt ind i madgruppen & udvalget. Der mangler fortsat en madgruppe til november og der er også en ledig plads i udvalget. Nytårskuren bliver en større og større succes for hvert år, og det kan mærkes overskudet Aktivitetsudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 4 f) Huset v/annette Nielsen: Annette gør generalforsamlingen opmærksom på, at der står en fejl i dagsordenen. Det er Annette og ikke Peer Baslev Jensen der er formand for husudvalget og dermed fremlægger ved generalforsamlingen. Annette henviser til den skriftlige beretning: Annette fortæller, at husudvalget er i gang med at udarbejde en 5 års vedligeholdelsesplan. Hun takker for hjælpen med pillefyret og siger tak til Jøn, Lars og Grethe Spørgsmål til husudvalget og svar fra husudvalget: - Thovald oplyser, at han gerne ville have været informeret om, at hans tilbud ikke blev brugt. Annette beklager at det ikke er sket. Det beror på en misforståelse - Det oplyses, at der er søgt om byggetilladelse til containeren og denne er fået - Thorvald spørger ind til de 2 piller der understøtter containeren. Han er bange for at de 2 piller ikke holder og anbefaler at containeren understøttes yderligere, sådan at den ikke falder ned på fodboldbanen. Husudvalget tager hans bemærkninger til efterretninger - Thorvald oplyser yderligere at der var koldt til bankospillet samt at flere klagede over dette. Det oplyses, at dette ikke er afledt af pillefyret men af vinden og de utætte vinduer. Nye vinduer er medtaget i 5 års vedligeholdelsesplanen.

5 Det er taget til efterretning, at vi skal forsøge at afhjælpe problemet når det er koldt/blæser. Husudvalgsformandens beretning blev godkendt/taget til efterretning. 5) Kassererne fremlægger de reviderede regnskaber. 5a) Kassereren for Idrætsforeningens beretning v/flemming Larsen Stefan er blevet forhindret grundet sit arbejde og har meldt afbud d.d.: Det er Flemming der fremlægger regnskabet. Peter ikke har nået at blive sat ind i regnskabet, da det først blev godkendt søndag aften. Dette er beklageligt: Revisorene har oplyst, at regnskabet er retvisende Regnskab år 2014: Gymnastik: Gymnastik gav et underskud på kr. Skydning: Skydning har givet et underskud på kr. Det er dog ikke retvisende, da skydning har fået bevilliget ekstra penge fra bestyrelsen til forbedringer, men dette fremgår ikke af den måde, foreningen laver regnskab på. Hvis der ses bort fra udgifter til forbedringerne, så er der et overskud på kr. Badminton: Badminton gav et overskud på kr. Folkedans: Folkedans gav et underskud på kr. Hertil skal siges, at udgifterne til Alice's kursus også er trukket på folkedans, selvom at det er betalt af foreningen. Yderligere er pengene fra rengøringen ved festivallen først bogført i Sammenlagt har folkedans haft et underskud på 508 kr Aktiviteter i alt: Sammenlagt har afdelingerne lavet et underskud på kr,. Dette skal holdes op i mod et budget på kr. Flemming oplyser, at vi er nød til at forholde os til underskuddet og tilpasse os, sådan at vi ikke fortsat bruger af vores formue. Fællesarrangementer: Ølsmagning : Ølsmagning har givet et overskud på kr Søborg.nu: Soeborg.nu har givet et overskud på kr. Soeborg.nu er et samarbejde mellem de fleste instanser i Søborg Der er tale om sponsor penge til at

6 dække de udgifter vi har haft og vil få i forbindelse med vedligeholdelse af portalen. Der forventes at komme flere penge i år. Fastelavn: Fastelavn har givet et underskud på kr Kræmmermarked: Kræmmermarkedet har givet et overskud på kr., hvilket var lidt bedre end forventet. Bankospil: Gav et underskud på kr. Fællesarrangementerne gav totalt et overskud på , hvilket var lidt bedre end forventet. Administrationsomkostninger: Administationsomkostningerne beløber sig til en samlet udgift på kr. Det var budgetteret med kr. Besparrelserne ligger blandt andet i lavere omkostningsgodtgørelser og færre portoudgifter Investeringer: Der har været en udgift på kr til vedligeholdelse af skydeklæderen. Diverse: Der har været indkøbt en kaffemaskine og der bogført kr som et tab fra Søborg Venner. Søborgs venner er nedlagt. Foreningen lukkede med et stort underskud efter sidste koncert. De sidste penge blev brugt til at betale små forretninger og lokale foreninger. I tiden løb har Søborgs Venner givet os flere ting, hvilket gjorde at vi accepterede at eftergive de sidste penge. Driftsresultatet total: Driftresultatet er kr, men budgettet for 2014 var kr Aktiver: Der er samlede aktiver på kr. I dette beløb indgår også et lån til husudvalget i forbindelse med pillefyret. Det forventes at beløbet på kr til lånet, bliver lidt større, da der også kommer udgifter i forbindelse med beklædning af containeren. Det maximale beløb forventes at blive kr. Passiver: De samlende passiver er kr. De skyldige omkostninger på kr dækker blandt andet udgifter til DGI og omkostningsgodtgørelse. REGNSKABET FOR IDRÆTSFORENINGEN GODKENDT Herefter blev budgettet for 2015 gennemgået af Flemming. Der er forsigtigt budget for det kommende år. Overskudet for gymnastikken er reduceret kraftigt og er sat lidt op for skydningen. De andre tal er nogenlunde det samme. Flemming oplyser, at vi prøver at styre udgifterne igen i år, herunder administrationsomkostningerne.vi må gerne bruge penge af vores formue, men så skal det være til aktiviteter. Vi forventer derfor et lille overskud i det kommende år

7 BUDGET FOR 2015 FOR IDRÆTSFORENINGEN GODKENDT 5b) Forsamlingshusets regnskab v/ Flemming Larsen Stefan har ikke nået at få regnskabet fremsendt til Knud Erik, hvilket er beklageligt. Flemming gennemgik regnskabet for Forsamlingshuset, der udviser et resultat på og en balance på kr Flemming oplyser følgende: Kommunetilskud: vi modtager et lokaletilskud på 75% af vores driftsudgifter, samt et forsamlingshus tilskud Indtægterne fra udlejning er steget lidt. Dette har både været for fester og fra DGI Lejeindtægterne fra skolen er også steget lidt. Dette er primært fordi skolen har oprettet en idrætslinie. Vi afregner med skolen time for time Priserne for olie er faldet. Dette er dels grundet den milde vinter og oliepriserne. Ejendomsskatten er lidt lavere. Jøn oplyser, at det er fordi vandafgiften tidligere var en del af ejendomsskatten. Forsikringen er lige blevet genforhandlet for en periode på 5 år. Pillefyret er betalt over 2014 regnskabet. Merete har bogført for idrætsforeningen i Dette betyder, at det er suppleanten der har godkendt regnskabet og ikke Merete. Kommentar/spørgsmål & svar: Der spørges om det kan betale sig at omlægge banklånet? Det oplyses, at det er afhængig af renten størrelse, da omkostningerne ved at omlægge lån er store Jøn oplyser, at inventar ikke kann lægges ind under vedligeholdelse i regnskabet. Der er brug for en konto der hedder inventar og en der hedder bygningsvedligeholdelse REGNSKABET FOR FORSAMLINGSHUSET BLEV GODKENDT Orientering fra Knud-Erik Knud Erik oplyser, at han blev valgt til kasser valgt i juni måned, men først fik adgang til banken den adgang til banken. Regnskabet blev først færdig i går og han har ikke haft mulighed for at se det inden generalforsamlingen. Knud-Erik havde lovet at lave et budget ud fra regnskabet men uden regnskab har det ikke været muligt. Der er dog indsendt et budget til kommunen i forbindelse med beregningen af tilskud. Næste år forventes regnskab og budget at være på plads til siden. DE FREMMØDTE PÅ GENERALFORSAMLINGEN GODKENDER, AT DER IKKE FORELIGGER ET BUDGET

8 6) Behandling af indkomne forslag: 1. Fra bestyrelsens side forelå der et forslag om vedtægtsændringer: Flemming oplyser, at bestyrelsen med ændringerne har ønsker at slanke vedtægterne. Meget af det der nu står i vedtægterne, er arbejdsopgaver og behøver derfor ikke at stå i vedtægter. Også er ordlyden nogen steder ændret til mere dansk. Der foreligger også et forslag om ændring i forhold til bestyrelsens deltagelse i husudvalget og ændring i valgperiode for medlemmerne i husudvalget. Det sidste er for at sikre stabilitet. Der indlægges en pause på 10 min i generalforsamlingen, hvor der er mulighed for at kigge i de gamle og nye vedtægter igennem. Paragraferne gennemgås og godkendes efterhånden nogle paragrafer med ændringer. Flemming oplyser, at ændringerne skal vedtages med 2/3 flertal. Bemærkninger: Er det fortsat for sårbart at det kun er kasseren og bogholderen der kan betale i husudvalget? I Idrætsforeningen kan både kasseren, bogholderen og formanden betale regninger. Det oplysers, at det tidligere har vist sig, at det har taget ca 1 måned at kunne få adgang til banken. Flemming oplyser, at det er gået langsomt i Dette har dels været på grund af en langsom bank og en langsom formand ÆNDRINGERNE TIL VEDTÆGTERNE BLEV GODKENDT VED HÅNDSOPRÆKNING. 7) Valg af bestyrelse jf. 12, stk. 1: Formand: Flemming Larsen genvalgt for 2 år. Sekretær: Anita Verhagen genvalgt for 2 år. Folkedans: Alice Christensen genvalgt for 2 år. Badmintons: Allan Klitgaard genvalgt for 2 år. Suppleant: Lars Christensen genvalgt for 1 år. Næstformand: Susan Kjeldgaard. valgt for 1 år. Susan fortæller, at hun er tidligere gymnastikinstuktør i foreningen. Hun har også tidligere været i bestyrelsen i Søborg Privatskole og sidder nu i byrådet. 8) Valg af udvalgsmedlemmer jf. 12, stk. 2: Skydeudvalg: Per Kappelhøj, Lizzie Schnor, Niels-Ove Skøtt, Jørgen Sørensen. Alle genvalgt Folkedanserudvalg: Else Nielsen, Helle Harmsen, Rikke Nielsen, Turi Lindemark. Alle genvalgt Gymnastikudvalg: Flemming Larsen, Mia Milton, Melissa Nybo Petersen, Helle Harmsen genvalgt. Anita træder ud Trine har ikke fået talt med Melissa. Der gives ok til at tage hende ind i udvalget. Ingen ønsker at træde ind: Boldudvalg: er hvilende - Thorvald Jakobsen fortsætter som kontaktperson.

9 Badmintonudvalg:. Niels-Ove Skøtt, Per Jørgensen, Mogens Carlsen. Alle genvalgt Aktivitetsudvalg: Marianne Fürstling gevalgt, Pia Bisgård valgt Valg af medlemmer til Forsamlingshusudvalget jf. 21: Knud Erik Nielsen - Genvalgt som kasser for 2 år Svend Nielsen - Genvalgt for 2 år Arne Hansen - Genvalgt for 1 år Thomas Bach - Genvalgt for 1 år Jeanette Wachenschwantz nyvalgt for 2 år Suppleant : Lars Christensen træder ud. Peer Balslev Jensen - nyvalgt for 1 år 9) Valg af revisor og suppleant jf. 12, stk. 3: Revisor: Der er konstateret en fejl i dagsorden, da valg af revisor ikke fremgår. Carsten Petersen genvalgt for 2 år. Suppleant: Helge Madsen genvalgt for 1 år. 10) Valg af fanebærer og suppleant jf. 12, stk. 4: Fanebærer: Flemming Larsen genvalgt for 1 år. Suppleant: Johnny Lorentsen genvalgt for 1 år. 11) Eventuelt: Foreningens vandreskjold blev tildelt Hans Henrik Ellekær, der bl.a. gør et stort stykke arbejde for skydning, men også ved fællesarrangementer. Hans - Henrik opfordres til at give ros videre til udvalget. Der er lavet et godt stykke arbejde, reklameret for skydning, lavet ny indretning og fået nye medlemmer. Skjoldet er både til Hans Henrik og til hele holdet i skydeklæderen Flemming Larsen tildelte foreningens vandrepokal til Annette Nielsen, der har været med i foreningen i mange år og altid er villig til at give en hånd med. Dejligt med det tætte samarbejde mellem husudvalget og formanden i foreningen. Hans Henrik oplyser, at skydningens Pokal gives til Niels Ove Skøtt for den ekstra ordinære store indsats ift stævner med videre. Han er til stor hjælp og har givet stor inspiration til de andre i skydning, Det oplyses at der er kræmmermarked, 3. søndag i juli, altså den 19. juli. Torvald giver nogle muliger datoer for møde i kræmmerudvalget, Tilbagemeldiner vedr datoer gives til kræmmermarkedet.

10 Pia takker for, at hun blev opfordret til at stille op til aktivitetsudvalget. Hun glæder sig til samarbejdet Trine oplyser, at det er dejligt at se nogle nye ansigter på generalforsamlingen: (Jeanette, Pia og Susan og Torben). Nye mennesker giver ny energi Peter præsenterede sig selv som kasser, da ikke alle vidste hvem han var. Anita fortæller, at hun er ved at arrangere ølsmagning, og at det sandsynligvis bliver en lørdag i oktober Flemming takker Torben for at lede os gennem mødet samt takker mødedeltagerene Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet. Formand Flemming Larsen takkede dirigenten, hvorefter foreningen var vært ved et traktement til de fremmødte.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni Mail:

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni Mail: SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 576 Generalforsamling den 31. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2016 + budget 2017 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Tilstede: Poul Erik og Lars fra støtten, Louise, Ernst, Peder og Rie fra hovedbestyrelsen, Bendt fra Senior, Peter, Jens fra håndbold,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere