Personale (Juni 1999)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1999)"

Transkript

1 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Personaledirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Professor, dr. phil. Ole Feldbæk Arkitekt m.a.a. Arne Gotved Konserveringstekn. Mads Gulløv Kaptajn, formand Jens Fage-Pedersen* Skibsmægler Jørgen V Henriksen Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Professor dr.oecon Hans Chr. Johansen* Halinspektør Steffen Larsen Overtelegrafist Karl Peter Lauritsen Direktør Jørgen Marcussen Skibsreder Jørn Møller Direktør H.J. Esmann Olesen Skibsreder Carsten Rousing Slots- og Haveinspektør Ole Stattau Underdirektør Anton Vognsen*, næstformand Sekretær: Konsulent, cand.jur. Poul Carstensen De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1999) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibsteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Bruno W. Jessen Sekretær - stillingen ubesat Kontorfuldmægtig Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Museumssekretær Lone Knudsen Kristiansen Regnskabsassistent Klaus Meyer Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Annelise Dannesboe Christina I. Emdrup H. Torben Hansen Leif Larsen John Olsen Jan Rindom Susan Bjerre Skaaning Rengøringsassistent Aase Hvid Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen 154

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon Beretning for året 1998 Årets største opgave var indretningen af det tidligere HT-garageanlæg i Helsingør til magasin. Og derefter flytningen af adskillige tusinde genstande fra Kronborg. Den ekstraordinære bevilling fra Kulturministeriet på næsten 4 millioner kroner viste sig at være tilstrækkelig, og opgaven blev løst til tiden takket være en stor indsats fra såvel fastansatte som midlertidigt ansatte. Under afsnittet om bevaring kan der læses om magasinflytningen. Som det vil ses af de følgende sider, er der også blevet tid og penge til ganske mange andre aktiviteter - ofte med samarbejdspartnere lokalt, nationalt eller internationalt. hidsamling, undersøgelser og forskning ^om i de heste ar er museets samlinger især blevet forøget ved gaver fra enkeltpersoner og institutioner. Betydningen heraf kan ikke overvurderes, og alle bringes en varm tak. Efter beretningen findes en samlet fortegnelse over tilvæksten i det maritime kulturhistoriske skatkammer, som museets samlinger og arkiver er. Sorteringen og registreringen af det meget betydelige tegningsarkiv fra B&W Skibsværft er fortsat hele året i samarbejde med tidligere funktionærer med maskinchefjan Ibenhard i spidsen og under Kåre Laurings tilsyn. Når jobbet afsluttes først i 1999, vil museet mndtao-p r-a ÆC\ r\c\c\ +^~ - ^^^t^ v,^, 1U.UUU tv,g~ ninger og omkring 100 ringbind. Arbejdet foregår i lokaler på Amager, hvor lejen betales af Kulturministeriets tips- og lottomidler. Fra det nu nedlagte Helsingør Tekniske Bibliotek har Bert Blom i samarbejde med Bruno Jessen udvalgt relevant teknisk litteratur, og museet har derefter modtaget 39 flyttekasser med ca. 30 bøger i hver. Bibliotekets øvrige tilvækst blev på 329 bind, hvoraf 139 blev modtaget fra bytteforbindelser i ind- og udland, 101 var gaver, og resten blev købt. I november indledte Kåre Lauring overførslen af oplysninger fra papir til edb om de ca registreringsnumre, der dækker genstande, som er flyttet til det nye magasin. I en årrække er tilvæksten i samlingerne blevet registreret via edb i det fælles museumsprogram Dansk Museums Index (DMI), men først nu bliver det muligt at inddatere de ældre dele af samlingerne. Basisoplysninger om de flyttede genstande vil være overført inden udgangen af Mads Gulløv har deltaget i to undervandsarkæologiske undersøgelser. Først 10-11/5 i Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelsers (NMU) forundersøgelse ved 155

3 Ellekilde Hage, og siden 15-26/6 i Skov- og Naturstyrelsens vragtogt ved Rødsand. Hanne Poulsen har deltaget i det dansktyske forskningsprojekt Arbeitskreis Kiistenschiffahrt, Kåre Lauring har fortsat arkivstudierne i finansieringen af dansk Kinahandel i 1700-årene, og Hans Jeppesen har videreført sine studier i dansk søfart efter Bevaring Årets bevaringsindsats har været knyttet til indretning og flytning af magasiner. I samråd med Mads Gulløv havde Morten Kirketerp Nielsen udarbejdet grundlaget for budget og tidsplan, og det viste sig at være realiserbart. I det første halvår, hvor de bygningsmæssige tilpasninger blev gennemført, fik museet stor hjælp af arkitekt Hannes Stephensen som byggesagkyndig. Selve flytningen inddrog næsten alle fastansatte samt nogle pålidelige midlertidige medarbejdere, og trods høje krav til præcision i papirarbejdet, forsigtighed ved transporten, og ind imellem fysisk krævende arbejde, lykkedes det at gennemføre flytningen uden væsentlige uheld. Alle genstande, som før var opmagasinerede på slottet, plus en del andre, befinder sig nu i en bygning, hvor klima- og sikringsforhold samt plads og overskuelighed er nær det ideelle. Desuden har alle flyttede genstande været gennem en fryseproces, som sikrer at skadelige insekter og deres æg er slået ihjel, og med konsulentbistand fra Fælleskonserveringen er der udarbejdet en vurdering af bevaringstilstanden for alle malerier i ramme. Formidling Årets store særudstilling Full Ahead åbnede den 4/4. Den gav indblik i, hvordan de sejlende maskinmestres hverdag har ændret sig gennem de sidste 125 år. Udstillingen blev produceret i et godt samarbejde med Maskinmestrenes Forening, som også støttede økonomisk, og efter nedtagningen den 18/10 blev den i modificeret form overført til Marine- og Søfartsmuseet i Aalborg. For museet var det en kærkommen lejlighed til målrettet at beskæftige sig med den del af besætningen, der især arbejder på maskinen. Morten Kirketerp Nielsen var fagligt ansvarlig for udstillingen. I sidste halvdel af året kunne de besøgende tillige glæde sig over en fotoudstilling fra Handelsflådens Velfærdsråd, som viste eksempler fra 25 års fotokonkurrencer blandt søfarende. Desuden deltog museet i Expo 1998 i Lissabon. I den danske pavillon var hovedtemaet Mennesket og Havet, og Kåre Lauring stod for udvælgelsen af modeller og foto, samt udarbejdede tekster dertil. Museet har i øvrigt udlånt genstande til udstillinger på Ole Rømer Museet, Esrum Kloster, Gilleleje Museum, Ringkøbing Museum, Berlingske Tidende, Steno Museet, Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Foreningen Caroline Samsø, Arena Film, Formidlingscentret Assistens Kirkegård, Ølstykke Bibliotek, Vaner Museet i Lidkobing, TV2, Orlogsmuseet, Danmarks Saltcenter og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 156

4 Museets medarbejdere har afholdt omvisning for grupper den 25/4, 30/4, 7/5, 3/6, 3/8, 5/9, 4/10 og 25/10. Besøgende Skoleklasser er blevet omvist af Jan Rindom. Årets besøgstal blev ( ). Via telefon, brev eller ved personligt fremmøde har 28 besøgende købt konstruktionstegninger til 36 skibe, og 44 har købt kopier af 94 fotografier. Bådebyggerlærlinge er som sædvanligt blevet introducerede til museets bibliotek og arkiverne af Bert Blom og Bruno Jessen. Uden for museet er der blevet afholdt følgende foredrag, indlæg ved konferencer o.l: Hans Jeppesen: Gilleleje Museum 17/2 Museet Færgegården, Frederikssund 3/3 Domkirkens Ældreklub, Helsingør 24/4 BR om FullAhead 8/7 TV-Lorry om Nakkehoved fyr 21/7 Common European Maritime Heritage Congress, Helsingør 21-23/8 Den Nederlandske Ambassade 30/10 Museumshøjskolen 28/10 Taastrup Bibliotek 4/11 Nødebo Kro- og Forsamlingsbygning 23/11 Hanne Poulsen: Arbeitskreis Kustenschiffahrt, Rostock 28-30/8 Kåre Lauring: Christianshavn 19/8 Bert Blom: Espergærde Bibliotek 26/2 Baltic Sail I weekenden 21-23/8 deltog museet i arrangementet Baltic Sail i Helsingør. Ligesom sidste år var der etableret et godt samarbejde med sløjdlærere, og temaet var i år Damp - både til lands og til vands. Museets telt var også i år blandt de bedst besøgte, men samlet set var besøgstallet en skuffelse. Dels fordi arrangørerne efter kontraktens underskrivelse besluttede at indhegne området og opkræve entre, dels fordi vejrguderne absolut var vrangvillige. Flere af museets medarbejdere tog en tørn i teltet, og ansvarlig for museets medvirken var Morten Kirketerp Nielsen. Kulturnat Den 25/9 deltog museet i Kulturnatten, hvor mange børn og barnlige sjæle ledte efter den forsvundne skibskat. Jan Rindom var idemand, og atter var flere af museets medarbejdere i gang uden for normal arbejdstid. Messer Museet har også fortsat sin deltagelse på relevante messer med Kåre Lauring som ansvarlig. I weekenderne 20-23/3 og 27/3-1/4 var det Bådmessen i Bellacentret, og i weekenden 20-22/11 Bogmessen i Forum. Lone K. Kristiansen deltog sammen med Helsingør Statshavn i Seatrade messe i Miami 2/3-7/

5 Publikationer Handels- og Søfartsmuseets årbog redigeres af Hans Jeppesen, Hanne Poulsen, Kåre Lauring og Bert Blom med sidstnævnte som redaktionssekretær. I årbog 1998 har museumsassistent og tidligere telegrafist Bruno Jessen skrevet artiklen»gnisten der forsvandt«. Desuden udkom Købmand, Sømand og SvJwrcargo - Guide til den florissante handels København i serien Søhistoriske Skrifter (nr. XX). Teksten er skrevet af Kåre Lauring, fotooptagelserne er ved Kirsten Jappe, og bogen er med dansk og engelsk tekst. Hanne Poulsen har skrevet artiklerne»der Schiffsportråtmaler Jacob Petersen - ein Maler der Ostsee«(i Schuften des Schiffahrtsmuseums der Stctclt Rostock, Band 3) og»gastankskibet BETTY NORDGAS og de første danske LPG-tankere«(i Fra Kyst til Kyst, red. af Ole Mortensøn og Klaus-Peter Kedel, Odense Universitetsforlag 1998). Bert Blom er ansvarlig for det danske afsnit i den foreløbige litteraturfortegnelse over nordiske både, som senere vil blive udgivet i bogform af Sjohistoriska Museet i Stockholm. Hans Jeppesen har været i hovedredaktionen, Kåre Lauring billedredaktør og Kirsten Jappe fotograf på bind 4 ( ) og bind 5 ( ) af Dansk Søfarts Historie, som Gyldendal har udgivet. Organisation og samarbejde Som landsdækkende specialmuseum har Handels- og Søfartsmuseet mange eksterne faglige relationer. Hans Jeppesen er formand for Skibsbevaringsfonden og for Frederiksborg Amts Museumsråd, og redaktør for tidsskriftet Danske Museer. Han repræsenterer i øvrigt museet i bestyrelserne for Orlogsmuseet og for Vikingeskibsmuseet, og i Marinarkæologisk Referencegruppe Mare, redaktionen for Dansk Søfarts Historie og i driftselskabet Skibsklarerer Gården i Helsingør. Kåre Lauring repræsenterer museet i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, han er ansvarlig for år 2000-problemer for museets edbmateriel, næstformand i SU-udvalget, lederrepræsentant i Sikkerhedsudvalget samt Dansk Magisterforenings kontaktrepræsentant i Frederiksborg Amt. Hanne Poulsen er museets repræsentant i det dansk-tyske forskningsprojekt Arbeitskreis Kustenschiffahrt. Mads Gulløv repræsenterer museet i bestyrelsen for Dykkerhistorisk Selskab. Lone K. Kristiansen er museets repræsentant i netværket Cruise Elsinore. Der har i årets løb været samlet besøg af kolleger fra Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser 9/1, Helsingør Kommunes Museer 19/2, og fra Kalmar Lensmuseum 7/11. Desuden har repræsentanter fra Destination Djursland været på studiebesøg 29/10. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder: DKM-formidlingsmøde, Fuglsø 18-20/3 Kulturpolitisk Konference The Non-bridge Area, Helsingør 24/3 International Congress of Maritime Museums, Gdansk 26-30/8 158

6 Søfartspulje, Esbjerg 15-16/9 Kulturministeriets Kanalmøde 22/10 DKM-fagligt orienteringsmøde, Fuglsø 11-13/11 Efteruddannelse Mads Gulløv har den 15/5 været på kursus pa Nationalmuseet i korrosionsbeskyttelse af recent jern med bemaling. ^Kirsten Jappe har deltaget i følgende : Dommer i fotokonkurrence, Handelsflådens Velfærdsråd 8/1. Den 17-21/8 Elektronisk billedbehandling (trin 2), Viborg. Den 11/11. Elektronisk publicering, Biblioteksskolen. Den 25/11 Det visuelle danske museum, Nationalmuseet. Personale Personaleekskursionen gik i år den 7/10 til Roskilde, hvor der både var lejlighed til at se Bymuseets nye basisudstilling og Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet. Lørdag den 28/11 inviterede museet de mange frivillige fra såvel særudstillingen Full Aheacl som Baltic Sail til omvisning på Kronborg slot med efterfølgende spisning i museets frokoststue. Planlægning Det egentlige lokalplanarbejde for Værftområdet er endnu ikke sat i gang af Helsingør Kommune, men sidst på året begyndte planprocessen så småt, idet kommunen indbød fire tegnestuer til i parallelt opdrag at give forslag til de funktionelle og æstetiske relationer mellem Kronborg, Værftområdet og byens gamle kerne. I programmet indgår mnspptc r%^c\c~ <_> 0 ^o^v-w >6iioÅtl»Ulli beskrevet i Værftet ~ et center for maritime aktiviteter fm foråret Midt i 1999 ventes byrådet at tage stilling til forslagene, hvorefter lokalplansprocessen kan sættes i gang. Arbejdet hermed varer almindeligvis næsten et år. Da der sidst i beretningsåret skulle udarbejdes en ny plan for museets samlede virksomhed de næste fire år, besluttede bestyrelsen at forudsætte, at det sidst i planperioden vil være en realitet, at Handelsog Søfartsmuseet kan flyttes fra Kronborg til Værftområdet. Sidst på året indledtes forhandlinger med Slots- og Ejendomsstyrelsen med henblik på at sikre en mere præcis og stabil aftale, indtil museet kan flyttes. Midlertidigt ansatte John Bjerregaard Henrik Bro Denis John Coveney Anders Favrholdt Arne I. Johansen John Olsen

7 Gaveliste for året 1998 Allenspach, Ulla: Personlige papirer vedr. skibsfører A. Hansen. Bang, Kaj Nolsøe: Dagbog fra fregatten HAV FRUEN. Barfoed, Jens M.: Div. genstande og konstruktionstegninger. Dansk Navigatørforening: Div. genstande og arkivalier vedr. foreningen. Christensen, Henrik: Dykkerudstyr. Christiansen, Holger: En samling værktøj. Cock-Clausen, Bo: Arkivalier. Dansk Sø-Restaurationsforening: Fotografi af foreningens første formand Chr. Ulrichsen. Drager Teknik A/S: En lungeautomat. Elberg, H.C.: En radiosender og et sæt trimmeværktøj. El-museet: En samling konstruktionstegninger. Frederiksen, Knud: Liste over øgenavne på B&W. Grant, Edgar John: En samling fotografier. Grysgaard, Aage: Et maleri. Grønlands Postvæsen: En samling førstedagskuverter. Gulløv, Mads: Div. brochurer fra Mols Linien. Handelsflådens Velfærdsråd: En video. Ingeniørhøjskolen, Helsingør Teknikum: Skibsmodeller. Jens OleJ: En radiomodtager. Jørgensen, Jacob Hans Yde: Menukort fra S/S FREDERIK VIII. Kunkel, Gerda: En søfartsbog. Larsen, Leif: Maskinspecifikation for M/S KRONBORG. Lorentzen, Johannes B.: En samling skibsdagbøger fra M/S OLYMPIA. Løgstrup, Flemming: Div. genstande, deriblandt en samling skipperskeer. Mortensen, Emil H: Et tågehorn. Moustgaard, Poul: Båndet interview med Skibsfører Arnold Andersen Jacobsen. Munthe af Morgenstjerne, Chr.: 2 stk. brochurer vedr. M/S KRONPRINS FREDERIK og M/S KRONPRINSESSE INGRID. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser: Dykkerudstyr. Nielsen, Lauritz: Manuskript vedr. M/S ASNÆS. Petersen, Kurt Bang: Et fotoalbum. Ravnborg Marina: En samling tyske søkort. Scan Shipping A/S: Div. Arkivalier. Schelde, Ole: En samling båndoptagelser vedr. skoleskibet KØBENHAVN. Schwartsbach, Hans Ulrik: Et fotografi og en søfartsbog. Storebælt Båd-service: Et linedrag. Tregart, Agnete Friis: Kritisk Ugerevue, årgang Trelleborg Gummi A/S: Dykkerudstyr. Uri-Transport: En samling protokoller. Wilkig, Bjørn: Brochurer for N/S SAVAN- NAH. Winther, Maja: Et maleri. 160

8 Boggaver Amtsparekassen Fyn, Odense. Andersson, Sven Erik, Stockholm. Bagge, Mogens, Dansk Navigatørforening, Kbh. Bernfeld, H., Greve. Bjerregaard, John, Lohals. Brovst, Jens Jensen, Frb. Crookes, Ninja, Pool - Dorset, UK. Dansk Navigatørforening, Kbh. Dansk Skipperforening af 1942, Kbh. Det Danske Stålvalseværk A/S, Frederiksværk. Dinesen, Kaj P, Bornholmstrafikken, Rønne.»Forfattergruppen«, c/o Marinens Bibliotek, Kbh. Gustavsson, Ronnie, Halmstad. Gøbel, Erik, Køge. Haven, Michael von, Malmø. Helsingør Tekniske Bibliotek, Helsingør. Henningsen, Henning, Helsingør. Jensen, Hans Rud Solberg, Helsingør. Jensen, Henny, Helsingør. Jensen, Jørgen, Skodsborg. Jensen, Lars Christian, Oslo. Kronholt, Arne, Søborg. Lorentzen, Jens, Køge. Madsen, Lars Maynard, Ebeltoft. Pedersen, Erik Aude, Lyngby. Rasmussen, Peter L. (Bimco), Bagsværd. Roneklint, Anker, Kbh. Sisimiut Museum v. Søren T. Thuesen, Grønl. Sørensen, Karen, Kbh. Thorlak, Merethe, Kettinge. /. C. Weilbach & Co. v/jørgen Marcussen, Kbh. 161

9 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon Resultatopgørelse for året 1998 Indtægter Entreindtægt Driftstilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Refusioner Tilskud til flytning af magasiner Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Balance pr. 31. december 1998 Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver i alt Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt _kr Kapacitetsomkostninger Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde., Administration Udgifter vedi". flytning af magasiner Kapacitetsomkostninger Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i alt kr Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat kr Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1998 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Efter vor overbevisning er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, ligesom det efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Glostrup den 30. marts Ole Holm, statsaut. revisor 162

10 Specifikation af ikke-offentlige tilskud 1998 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Danmarks Rederiforening Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel Maskinmestrenes Jubilæumsfond Dampskibsselskabet Hafnia's Fond J. C. Hempels Fond Sjofart & Sjoforsvar, Helsingborg Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Dampskibsselskabet TORM's Understøttelsesfond 3 gøg Gave, Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Tilskud; Sture Høvden's Legat DSH, billedredaktion ' Heraf reserveret til hensættelser: Særudstilling Ajourføring af registrering Studierejser Tilskud, Søhistoriske Skrifter nr Formidlingsaktiviteter, sommeren " Ialt kr Resultatopgørelse for året 1998 Renteindtægter Årets resultat ^ Balance pr. 31. december 1998 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Likvide beholdninger, Den Danske Bank Aktiver i alt ~\/f Passiver Kapitalkonto: Saldo den 1. januar Årets resultat Passiver i alt Ir " Vi har revideret årsregnskabet for 1998 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave. Revisionen er udført i ^ ^ t o * ^ ^ ^ * P W e r og har omfattet de reri.onshandhng r som V1 har anset fm nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til reen g skabsaflæggelse og grver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling Glostrup den 30. marts 1999 Ole Holm, statsaut. revisor 163

11 Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Resultatopgørelse for året 1998 Indtægter Renteindtægter Kursregulering Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Gave til Handels- og Søfartsmuseet. Udgifter i alt Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1998 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningspapirer i alt Aktiver i alt kr l_ Passiver Egenkapital Gæld Mellemregninger Skyldige omkostninger Gæld i alt 203:750^ Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1998 for Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 30. marts 1999 Ole Holm, statsaut. revisor 164

12 [useets salgsartikler Serien Søhistoriske Skrifter.' XVII. G. A. Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog. Iver C. Weilbach/H&S. (1993). Pris kr. 250,00. XVIII. Caroline og de andre. Red. afh. Munchaus Petersen & Hanne Poulsen. H&S (1995). Pris kr. 195,00. XIX. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk. Red. Hans Jeppesen et al. H&S/Falcon (1996). Pris kr. 385,00 (købes hos Falcon). XX. Kåre Lauring og Kirsten Jappe: Købmand, sømand og supercargo - guide til den florissante handels København (dansk og engelsk tekst og fotos). H&S (1998) Pris kr. 198,00 (Venneselskabspris kr. 148,00). XXI. Asta Bredsdorff. Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien. Tusculanum/ H&S (1999). Pris kr. 198,00. Plakaten Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen (1948). Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund (1985). Farvelitografi. Pris kr. 60,00. B&W. Jubilæumsplakat 30,00. (1993). Pris kr The Dutch in the Sound and the Baltic. (1994). Pris kr. 75,00. Sømand, købmand og supercargo. (1996). Pris kr. 45,00. I serien Maritema? Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Bd. I-III. Pris samlet kr. 300,00. Bd. I: Fra Oldtiden til 1530, kr. 95,00. Bd. II: , kr. 105,00. Bd. III: , kr. 125,00. Handels- og Søfartsmuseet ( ). Søren Thirslund: Vikingetidens navigation og Amerikas opdagelse. Thirslund, Humlebæk (1999). Pris kr. 160,00. Søren Thirslund: Viking Navigation (eng.). Thirslund, Humlebæk (1997). Priskr. 110,00. Søren Thirslund: Wikinger Navigation (tysk tekst). Thirslund, Humlebæk (1998). Priskr. 110,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Vi har også andre maritime titler til salg, men desværre ingen bogliste endnu. Ring til os og spørg. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsingør. Tlf: Fax Postgiro:

13 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1. september 1999 Personaledirektør Peter Berndt Direktør Ole Friis Direktør Torben P. Hansen Museumsdirektør Hans Jeppesen Direktør Jørgen Marcussen Journalist Anders Høegh Post. Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen Æresmedlemmer Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Fhv. museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretning for Selskabets årlige ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 24. august 1999, kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Det fremmødte antal medlemmer var på ca. 70, hvoraf de to tredjedele benyttede lejligheden til at se særudstillingen Flydende Forbindelser samt den permanente udstilling før generalforsamlingen. Kl bød formanden, arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen (HS) velkommen, hvorefter man gik over til flg. dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard (EBV) med akklamation valgt til dirigent. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste punkterne på dagsordenen for derefter at give ordet til Hannes Stephensen. Ad 2. HS aflagde derefter følgende beretning for selskabet: 166

14 Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen som formand og direktør Jørgen Marcussen som næstformand. Bestyrelsen har desuden bestået af direktør Ole Friis, direktør Niels Kjeld Christensen, direktør Peter Berndt, journalist Anders Høegh Post og Hans Jeppesen. Jørgen Marcussen har repræsenteret Venneselskabet i museets bestyrelse. Årbogen er fortsat selskabets største gave til museet, og det gode samarbejde mellem Jørgen Marcussen og redaktionssekretæren Bert Blom har fastholdt kvalitet og holdt udgifterne i ave. Årets øvrige gaver til museet var: kr. til museets særudstilling om Øresunds maritime kulturhistorie kr. i tilskud til ny folder for selskabet og museet. Den nye folder forberedes i samme format som den forrige, men med nye illustrationer, tekster og ny layout kr. til auktionskøb. Bestyrelsen har i øvrigt diskuteret, om der var behov for at justere den hidtidige linie i tildeling af gaver, så man støttede museets virksomhed lidt bredere end hidtil. Årets gaver er udtryk derfor. For selskabets medlemmer har der været to velbesøgte arrangementer. Den 17/2 benyttede over 100 medlemmer lejligheden til at se de imponerende samlinger i museets nye magasinbygning. Den 8/5 var der endags-ekskursion til Rostock. Formelt hører det til næste beretningsår, men jeg synes, det er naturligt at få det med her. Takket være en yderst velvillig støtte fra Scandlines, blev det for de ca.70 deltagere en meget fin dag til en overkommelig pris. Og museumskolleger ved søfartsmuseet i Rostock sikrede det faglige udbytte ved besøgene ombord i et skib fra DDR-tiden med udstillinger og vandrehjem, på museet i land og ved en koncentreret byvandring. Selskabets medlemstal er fortsat på den rigtige side af de 1000, men som det fremgår af regnskabet, er kontingentindtægten faldet en smule siden sidste år. Det skyldes især kontingentrestancer, og uden vi præcist kan kende grunden, synes det ofte at ske i forbindelse med flytninger. Jeg skal derfor - ligesom i sidste årsberetning - opfordre til, at man husker at melde adresseændringer. Til sidst skal jeg takke medlemmerne for fortsat opbakning til vores opgave - at støtte museet, og ligeledes vil jeg takke museets medarbejdere for bl.a. at lave gode arrangementer for os, og dertil skal Slotsforvaltningen have tak for, at vi som sædvanligt kan afholde vores generalforsamling i dette traditionsrige rum. Derpå fik Hans Jeppesen lejlighed til at orientere lidt om museets aktiviteter og dets fremtidsplaner. Herunder sagde han bl.a., at magasinflytningen havde været museets største opgave, som derfor havde fyldt mest i Godt 100 venner benyttede ved arrangementet den 17. februar lejligheden til at se resultatet af flytningen, så dette arrangement må siges at have været en succes. 167

15 Disse samlinger, der tidligere var spredt, giver os nu et langt bedre overblik til at forberede nye opgaver og anvendelsesmuligheder for således at gøre en større del af samlingen tilgængelig. I fremtiden gælder det om at kortlægge konserveringsbehovet og forsøge at skaffe penge - et millionbeløb - til dette formål, og her kan vi jo bl.a. håbe på Kulturministeriet. Under alle omstændigheder kræver realiseringen en langsigtet planlægning. Særudstillingen Flydende Forbindelser, som I lige har haft lejlighed til at se før generalforsamlingen, og som er blevet til i samarbejde med en scenograf, er en anden måde at fortælle historie på og et eksperiment, som vi måske kan få gavn af at udnytte i fremtidige udstillinger. HJ sagde endvidere, at museet og dets bestyrelse fører samtaler med Slots- og Ejendomsstyrelsen og Kronborgs nye udstillingschef, Lars Holst, med det formål at lave aftaler om en klar opgavefordeling i den tid, vi er her på Kronborg, og det gælder bl.a. kiosksalg og skoletjeneste m.m. Derpå sagde HJ, at de sidste to bind af Dansk Søfarts Historie forventes at udkomme ved juletid, og at han selv er i gang med at skrive på en del af sidste bind, hvilket han ville komme mere ind på under sit foredrag senere på aftenen, idet han desværre måtte meddele, at aftenens bebudede foredragsholder, Ole Ventegodt, havde meldt afbud. Hvad værftsområdet angår, sagde HJ endvidere, er der foreløbig meget lidt konkret. I foråret kunne man bese fire arkitektforslag til udnyttelse af området, og disse forslag kan nu igen beses i Toldkammeret. Helsingør Kommune vil arbejde med lokalplanen her i efteråret, og der er ingen tvivl om, at kommunen vil tænke sig godt om for ikke at gøre noget forhastet eller forkert. Derefter sluttede HJ af med at præsentere museets sidste to udgivelser henholdsvis Købmand, sømand og supercargo skrevet af Kåre Lauring og fotograferet af Kirsten Jappe samt Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien skrevet af Asta Bredsdorff og udgivet på Museet Tusculanums Forlag. Herefter takkede dirigenten for den fremlagte beretning og orientering og sagde, at forsamlingen jo ikke skulle godkende disse, men i stedet kunne tage dem til efterretning. Da der ikke var spørgsmål til det fremlagte, gav EBV igen ordet til HJ for fremlæggelsen af regnskabet. Ad 3. Derpå fremlagde HJ regnskabet for 1998/99 og startede med at sige, at det omdelte regnskab - grundet kritikken ved forrige generalforsamling - nu er så fyldigt, som det kan blive, idet papirerne rummer alt, hvad vi selv har modtaget fra revisoren. Som det ses er indtægterne faldet i forhold til sidste år, sagde HJ, hvilket skyldes forhold, som det kan være vanskeligt at gennemskue, bl.a. er kontingentindtægten mindre grundet de i ovennævnte beretning omtalte årsager samt salg af en restbeholdning, der har givet færre penge. Resultatet udviser alt i alt et mindre underskud, som dog er til at leve med. Selskabets legater udviser, som det ses, ligeledes et mindre underskud, og her kan jeg f.eks. anføre, at gaver før regnskabets afslutning har givet minus, men det er 168

16 noget, der ikke behøver at gentage sig i fremtiden. Erik Buch Vestergaard takkede for fremlæggelsen af regnskabet, og spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til samme. Da dette ikke viste sig at være tilfældet, kunne dirigenten konstatere, at regnskabet dermed var godkendt. Ad 4. På valg til bestyrelsen var flg.: Direktør Peter Berndt, direktør Niels Kjeld Christensen og Journalist Anders Høegh Post. Da Niels Kjeld Christensen havde bedt om at fratræde bestyrelsen grundet ophold i udlandet, foreslog bestyrelsen i stedet skibsreder Torben Palle Hansen til den ledige bestyrelsespost, idet man også foreslog genvalg af Peter Berndt og Anders H. Post. Da der ikke var andre forslag blev Torben P. Hansen valgt og P. Berndt og A. H. Post genvalgt med akklamation. Bestyrelsen foreslog endvidere genvalg af revisor Niels P. Hansen. Da der heller ikke i dette tilfælde var andre forslag fra forsamlingen blev også NPH. genvalgt med akklamation. Ad 5. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet for såvel personlige medlemmer som firmamedlemmer. HJ motiverede forslaget med for det første, at den sidste forhøjelse fandt sted i 1996 og for det andet, at en eventuel forhøjelse jo først ville få indvirkning fra og med næste år Der er i øjeblikket ikke nogen direkte økonomisk fare på færde, sagde HJ bl.a., men vi ville være glade for en eventuel forhøjelse af kontingentet som en slags økonomisk garanti for vort støttearbejde til museets virksomhed. Derpå foreslog han en forhøjelse fra 200 til 230 kr. for personlige medlemmer (inkl. porto til årbogen) og fra 1200 til 1400 kr. for firmamedlemmer (inkl. porto), der får henholdsvis 5 årbøger plus 5 adgangskort til tre museer for beløbet. EBV spurgte derpå, om nogen i forsamlingen havde noget at anføre i forbindelse rned forhøjelsen, og da dette ikke var tilfældet blev forhøjelsen vedtaget. Ad 6. EBV konstaterede, at der ikke fandtes indkomne forslag og spurgte derefter forsamlingen, om nogen blandt dem havde et eller andet forslag - herunder eventuelt et forslag til en forårstur. K. Mogensen nævnte, at der blev udfoldet stor maritim aktivitet i denne tid i flere byer, deriblandt Svendborg og Aalborg, med henblik på at etablere søfartsmuseer og maritime centre, og han spurgte derpå, hvordan det gik med et nyt søfartsmuseum i Helsingør. HJ svarede, at museet her også har været tidligt ude og undersøge evt. muligheder for at etablere sig andetsteds. Den første mulighed var en placering på Holmen, hvilket dog gik»i vasken«, da Arbejdermuseet ikke var interesseret i et samarbejde. En anden mulighed var et pakhus på Langelinie, hvor man deltog i to møder, og hvor vi med kort varsel fik at vide, at huset skulle rives ned. Derefter var den tredje mulighed en placering på værftsområdet i Helsingør, som vi derpå valgte og stadig satser på indtil mulighederne er udtømt. 169

17 EBV efterlyste flere spørgere/forslag og foreslog derefter, at man gik over til punkt 7. Ad 7. Herunder rejste J. Rambøll sig og sagde, at han tidligere både mundtligt og skriftligt havde fremsat forslag om en anden og bedre type medlemskort - i stil med f.eks. Teknisk Museums - end de girokort, som Handels- og Søfartsmuseet anvender. Om ikke andet kunne man altid få Teknisk Museum til at hjælpe os med udformningen. HJ takkede for forslaget og svarede, at vi - efter at have modtaget henvendelsen fra Rambøll i sin tid - også havde drøftet og undersøgt muligheden for at ændre medlemskortets udseende, men at vi ikke vil realisere det foreløbig, da der jo også ligger en fordyrelse i forslaget. Med hensyn til en evt. udformning og udførelse af et nyt medlemskort, sagde HJ, er jeg overbevist om, at vi også selv vil være i stand til at klare dette punkt. Derefter takkede Erik Buch Vestergaard den fremmødte forsamling for god ro og orden og sagde, at det var sidste gang han optrådte som dirigent i dette århundrede/- tusinde. Formanden Hannes Stephensen takkede derpå EBV for god styring af generalforsamlingen. Efter en pause med forfriskninger holdt Hans Jeppesen et interessant foredrag om Dansk Søfarts Historie, som han er ved at lægge sidste hånd på. Hannes Stephensen takkede for foredraget, og generalforsamlingen sluttede kl Ref. Bert Blom 170

18 Nytilkomne medlemmer Andersen, Jens, Næstved Andersen, Jørgen, Løkken Berglund, Ingmar, Humlebæk Borchersen, Hans, Slangerup Brasch, Erik, Dronningmølle Bødker, Ivan, Ebeltoft Bøgh, Per & Britta, Kolding Christensen, Jens P, Glesborg Dahlquist, Jan P, Marstal Dyre, Palle, Virum Ege, Torben, Thisted Frandsen, Ejvind K, Værløse Gade, Povl, Thisted Hansen, C. Tegne, Gilleleje Hansen, Jørgen K., Hørsholm Jacobsen, Ebbe Pelle, Brasschart,B. Jacobsen, Viggo, Viby J Jensen, Erik, Svendborg Jørgensen, Gunnar, Brønshøj Lang, Dagmar, Rungsted Kyst Larsen, K.P.E., Korsør Lyngsø, Niels B., Houston, USA. Madsen, Dennis, Humlebæk Mortensen, N.B. Lindberg, Helsingør Møller, Jens Chr., Skagen Nielsen, Bent, Snekkersten Nielsen, Erik K., Værløse Petersen, Holger, Ålsgårde Petersen, Jørgen, Ribe Rahbek, Svend Emil, Dronningmølle Roman, Alain, Lyngby Schultz, Bjørn, Valby Sørensen, Jan, Hanstholm 171

19 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1999 Indtægter Kontingenter fra medlemmer U Gaver fra medlemmer 0 Fortjeneste ved diverse salg Renteindtægter 4 Q^9 JLt Udbytte 675 Indtægter i alt kr Udgifter Udgivelse af årbog ^,1U Porto til udsendelse Salg af årbøger Tilskud til årbog Nettoudgift årbog Andel af gager EDB-omkostninger Medlemsarrangementer 6.b u, u u Kontorhold Porto rro m.v Revision Diverse Udgifter i alt kr Resultat kr - " l

20 Balance per 31. marts 1999 Aktiver Likvider Forudbetaling Tilgodehavende Tilgodehavende renter Tilgodehavende moms O O Beholdning af salgsartikler 3 ^64 Nom ,- Nykredit 3 CS 2026 (kostpris) o Nom ,- aktier i DDB (kostpris) ' " " g 050 EDB-anlæg Mtiver l alt ' ' '.'.'' ' '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. Tr Passiver Skyldige omkostninger j 20n Skyldig moms \i(\ Mellemregning med H. L. Barfoeds legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Kursgevinst obligationer g 529 Årets resultat " " ' _ l %&JQ PaSsiverialt "kr " Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Farum den 3. maj 1999 Niels P. Hansen, registreret revisor 173

21 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Advokat Sture Høvdens Legat Marius Ranes Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1998 til 31. marts 1999 Balance pr. 31. marts 1999 Indtægter Udbytter Renter, bankindestående Renter, obligationer Indtægter i alt Udgifter Renter obligationshandel Revisionshonorar Advokat- og bankomkostninger... Udgifter i alt Aktiver Likvider Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende renter Tilgodehavende udbytteskat Obligationsbeholdn., nom % Danske Kredit Annuitet 2029 (kostpris) Danske Invest Dannebrog, nom (kostpris) Aktiver i alt kr Resultat Gave til Handels- og Søfartsmuseet. Henlæggelse iflg. testamentebestemmelse, 20% Passiver Skyldige omkostninger Skyldig gave Gæld Overskud kr Arv Sture Høvden Arv H. L. Barfoed Arv Marius Rane Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse for 1998/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Kursgevinst obligationer Årets resultat Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Farum den 3. maj 1999 Niels P. Hansen, registreret revisor 174

22 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner (stiftet 1940) Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelser modtages på museet (tlf ). - Selskabets bankgirokonto Kontingent kr. 175,00 årligt for personer, kr ,00 for institutioner eller firmaer + porto for årbogsudsendelse. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg Slot samt til Orlogsmuseet i København og Vikingeskibshallen i Roskilde. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant, illustreret årbog, hvis værdi overstiger kontingentet. Medlemmerne kan til nedsat pris købe en del af de af museet udgivne Søhistoriske Skrifter samt ældre årbøger: Enkeltbind: pr. stk. kr. 20,00. Årbog pr. stk. kr. 160,00. Årbog pr. stk. kr. 175,00. (Årbog , , er udsolgt). Diverse nyere særtryk. Alle priser er ekskl. moms, porto og forsendelse. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsingør. Tlf Fax

23 Takket være den forståelse for museets kulturhistoriske opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, som står i nær tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes at dække en del af de med udgivelsen af denne årbog forbundne udgifter. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner, der i form af tilskud eller køb af et større antal årbøger har støttet udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde publikation: Carlsberg AS Dansk Navigatørforening Den Danske Banks Fond Frederiksborg Amt. Udvalget for Almen Kultur Helsingør Kommune. Kulturelt Udvalg Københavns Amt. Kulturel Forvaltning Lemwigh-Muller & Munch Fonden J. Ring Andersen Skibsværft Iver C. Weilbach & Co. A/S Wiibroes Bryggeri A/S 176

Personale (december 1999)

Personale (december 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Divisionsdirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Svend C. Engholm

Læs mere

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997)

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Formand Leif Dolleris Halinspektør Steffen Larsen Advokat Ole Bang* Professor, dr.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting.

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting. ~ OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, 1201 København K. Regnskab for året 2002. KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 C 3500 VÆRLØSE TELEFON 44 48 16 66 TELEFAX 44 48 16 74 E-mail

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I NYSTED BEVARINGSFORENING Torsdag den 21. marts 2013 Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere