KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator"

Transkript

1 KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator

2 KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen Hold... 5 Sektionen Huskeseddel... 5 Sektionen Statistik... 6 Forberedelse af centraladministratormodul... 7 Opret adresse... 7 Opret lokale... 8 Symbolforklaring til adresser og lokaler... 8 Signaturer... 9 Symbolforklaring til Signaturer Oprettelse af kursus Fanen Stamdata Fanen Kvalifikationer Fanen Betaling Fanen katalog Fanen Deltageroplysninger Fanen Beskrivelser Fanen Dokumenter Fanen Automatiske meddelelser Fanen Billede Oprettelse af hold Fanen Stamdata Fanen Målgrupper Fanen Betalinger Fanen Perioder Fanen E-læring Fanen Tilmelding Handlingen Flyt til andre hold Handlingen Tildel plads Handlingen Tilmeld venteliste

3 Handlingen Afmeld hold Handlingen Ret deltageroplysninger Handlingen Send Meddelelse ( /brev) Handlingen Send SMS Handlingen Se meddelelser Handlingen Udtræk data til Excel/pdf Handlingen Se Tilmeldingshistorik Handlingen Se Ændringshistorik Handlingen Log på som Fanen Mødeprotokoller Handlingen Rediger opgaver Handlingen Registrér/udskriv fremmøde Handlingen Registrér gennemførslen Handlingen Registrér som afsluttet Handlingen Se e-læringsresultater Handlingen Tildel merit Handlingen Se/udskriv evalueringer Handlingen Indtast evalueringer Handlingen Udskriv/ /eksporter kursusbevis Handlingen Udskriv/ flettedokument Fanen Opgaver Fanen Kontrakter Grupperum Fanen Brugere Send Fanen Dokumenter Fanen Forum Fanen opgaver Rapporter Kursus/hold/deltager rapporter Skemabesvarelses rapporter Evalueringsrapporter Holdoversigtsrapporter

4 Velkommen til Administratorforsiden Som centraladministrator kan du arbejde med udbuddet af kurser og aktiviteter indenfor din egen organisation. I modsætning til lokale administratorer har du adgang til samtlige aktiviteter, som oprettes i din organisation. Lokale administratorer har kun adgang til de kurser og hold, som de selv er ansvarlig for. Administratorforsiden er inddelt i fem sektioner: Topmenu Kalender Hold (kalendervisning) Huskeseddel Statistik Forsiden har først og fremmest til formål at skabe overblik over dine aktive kurser og hold indenfor en given periode samt informere dig om eventuelle kursusrelaterede opgaver og varsler, som på den ene eller anden måde kræver din opmærksomhed. Sektionen Topmenu Hvis Egne hold er markeret, giver Forsiden dig et overblik over dine egne kurser og aktiviteter pr. dags dato. Markeres Alle hold i mit domæne vises samtlige kursusaktiviteter i hele din organisation pr. dags dato. Sektionen Kalender Afhængig af om Egne hold eller Alle hold i mit domæne er markeret, giver den dynamiske kalender et overblik over dagens aktive hold samt hold med tilmeldingsfrister, som du enten har ansvar for eller som eksisterer i hele din organisation. 4

5 Den valgte dato er fremhævet med en grøn ramme Kursusdagene (holdperioder) vises med et grønt ikon Tilmeldingsfrister vises med et blåt ikon Sektionen Hold Kalenderen fungerer i samspil med sektionen Hold. Klikker du på en dato i kalenderen, vises dagens hold og tilmeldingsfrister i holdsektionen enten for dig selv eller for hele organisationen. Sektionen Huskeseddel I Kursusportalen er der indbygget et dynamisk system, der viser varsler i samspil med sektionen Huskeseddel. Varslingssystemet informerer administratoren om vigtige informationer: 5

6 Information om systemopdateringer og nye versioner vises med et blåt flag Systemvarsler angiver mangler ved automatisk mailudsending, overbooking af lokaler og undervisere samt fejl og mangler i forbindelse med oprettelse af kurser og hold - vises med et rødt flag Grønt flag fortæller, at der er oprettet administrative opgaver Sektionen Statistik I sektionen Statistik ser du en oversigt over: Dagens til- og afmeldinger for dine egne hold Dagens logins for hele organisationen Ved at klikke på det understregede tal vises, hvem der har logget ind og om der har været mislykkede login-forsøg. Hvis en bruger har forsøgt at logge sig ind med en forkert kode, vil brugeren blive spærret efter seks forsøg. 6

7 Forberedelse af centraladministratormodul Inden du kan oprette kursus i Kursusportalen, skal du først opsætte nogle elementer i systemet, således at systemet tilpasses dit behov. Det betyder, at du blandt andet skal give Kursusportalen oplysninger om på hvilke adresser og i hvilke lokaler kursusaktiviteterne finder sted. Desuden skal din signatur, altså den underskrift du vil bruge til at udsende mails og meddelelser, klargøres. Opret adresse Da det ikke er muligt at oprette et lokale uden at knytte det til en adresse, oprettes adresser først og dernæst lokaler. 1. Klik på Adresser i venstremenuen under sektionen Hold 2. Tjek om adressen allerede er oprettet 3. Klik på knappen Ny adresse 4. Udfyld stamdata på adressen Sted: Indtast navnet på adressen Gade/nr.: Indtast adresse og husnummer Postnr./by: Indtast postnummer og bynavn Kontaktperson: Indtast navnet på en kontaktperson på adressen Kommentar: Feltet er til internt brug og vises ikke til deltagerne Hjemmeside: Indtast adressens hjemmeside 7

8 Når deltagerne tilmelder sig kursusaktiviteten, får de adgang til hjemmesidelinket samt muligheden for at se adressen på et kort. 5. Klik på knappen Opret Opret lokale Der kan sagtens oprettes flere lokaler til én adresse. 1. Klik på Lokaler i venstremenuen under sektionen Hold 2. Tjek om lokalet allerede er oprettet 3. Klik på knappen Nyt lokale 4. Udfyld stamdata på lokalet Sted: Vælg i listepilen den adresse som lokalet skal knyttes til Lokale: Indtast navnet/nummeret på lokalet Pladser: Indtast antal personer der er plads til i lokalet Kommentar: Feltet er til internt brug og vises ikke til deltagerne 5. Klik på knappen Opret Symbolforklaring til adresser og lokaler Efterhånden som lokaler og adresser oprettes i domænet, kan disse søges frem og genbruges efter behov ved at indtaste oplysninger på adressen i feltet Søg. 8

9 Både for listen med lokaler og for listen med adresser findes en række symboler. : Adresse : Lokale : Tilknytninger, angiver antal hold som adressen/lokalet er knyttet til : Slet adressen/lokalet : Slet ikke muligt (pga. tilknytninger) Signaturer En administratorspecifik signatur er administratorens egen personlige signatur. En domænespecifik signatur tilhører hele domænet og kan benyttes af alle administratorer inden for dette domæne. De domænespecifikke signaturer oprettes og administreres af centraladministratoren og er markeret med en stjerne. 1. Klik på Signaturer i venstremenuen under sektionen Meddelelser 2. Klik på knappen Ny signatur 9

10 3. Udfyld stamdata for signaturen Anvendelse: Vælg om signaturen er domænespecifik eller administratorspecifik Administrator (fremkommer hvis administratorspecifik er valgt): Signaturen tilhører dig Signaturtekst: Indtast en signaturtekst 4. Klik på knappen Opret Det er nu muligt at tilføje et billede til signaturen. I meddelelsen placeres billedet efter signaturteksten. 5. Klik på knappen Vælg 6. Vælg det ønskede billede i dialogboksen Vælg fil til overførsel Filtypen på billedet kan være gif, png og jpg. Billedet må maks. være 300x300 pixels og fylde 300 KB. 7. Klik på Gem Symbolforklaring til Signaturer Efterhånden som signaturerne oprettes i domænet, fremkommer de i alfabetisk rækkefølge, når der klikkes på Signaturer i venstre kolonne. Hvis filtrene Signaturer og Administrator er indstillet til --Alle--, fremkommer samtlige signaturer. Der kan søges specifikt vha. feltet Søg eller ved at indstille filtrene. 10

11 I listen Antal signaturer fundet er der en række symboler ud for hver signatur: : Administratorspecifik signatur : Domænespecifik signatur : Signatur : Tilknytninger, angiver antal meddelelser hvor signaturen benyttes : Slet signaturen : Slet ikke muligt (pga. tilknytninger) 11

12 Oprettelse af kursus I venstrekolonnen under knappen Kurser kan du se en oversigt over de kurser, du er ansvarlig for, efterhånden som du opretter dem. Desuden har du som centraladministrator et overblik over samtlige aktive lokaleadministratorers kurser i din organisation. Listen er sorteret i alfabetisk rækkefølge. De forskellige filtre på siden kan benyttes sammen med søgefeltet til at afgrænse/specificere din søgning efter specifikke kurser i listen. Klik på Nyt kursus. Fanen Stamdata På fanen Stamdata indtastes de grundlæggende oplysninger, før kurset kan oprettes. 1. Udfyld stamdata for kurset Type: Vælg mellem Tilstedeværelseskursus, Konference eller E-læring Navn: Indtast navnet på kurset Vælg hvilken Administrator, der skal være ansvarlig 2. Udfyld sektionen Tags Klik på Vælg tags og klik på de tags, du ønsker at knytte til kurset. Der skal altid som minimum oprettes tags indenfor følgende kategorier: Faggruppe Aktivitetstype Ansættelsessted Klik på Vælg og luk 3. Udfyld sektionen Kursusbevis Der udstedes bevis: Markér afkrydsningsfelt, hvis brugeren får et bevis efter kursusforløbet Administrationskopi: Hvis kursisten skal aflevere en kopi af sit kursusbevis, medfører dette en ny kolonne Bevis under Hold-siden på fanen Mødeprotokoller Klik på Tilføj bevis og klik på Vælg ud for det bevis, du ønsker at tilføje i dialogboksen Vælg kursusbevis. Når du vælger et standardkursusbevis under kursus stamdata tilknyttes det automatisk til alle de hold, der oprettes under dette kursus 4. Udfyld sektionen Gyldighedsperiode Indtast gyldighedsperioden i boksen. Værdien 0 angiver, at kursusbeviset aldrig udløber 5. Udfyld sektionen Tilmelding Tillad kursisttilmelding: Markér afkrydsningsfelt, hvis kursister skal kunne tilmelde sig selv. Ellers vil det kun være administratorer og sagsbehandlere, der kan tilmelde kursister 12

13 Tillad kun tilmelding til ét hold ad gangen: Markér afkrydsningsfelt, hvis det ikke skal være muligt for kursisten at tilmelde sig flere hold af samme kursus 6. Udfyld sektionen Tildeling af ledige pladser Automatisk: Systemet håndterer deltagerlisten Manuel: Alle kursister tvinges på venteliste og tildeles derefter plads af administratoren 7. Udfyld sektionen Venteliste Ingen: Markér hvis det ikke skal være muligt at komme på venteliste Manuel: Marker hvis ventelisten skal håndteres af administratoren Automatisk: Markér hvis systemet skal håndtere ventelisten Automatisk/manuel: Markér hvis ventelisten skal håndteres af systemet før tilmeldingsfristen og af administratoren efter 8. Udfyld sektionen Afmelding Bindende tilmelding: Markér afkrydsningsfelt, hvis kursisten ikke skal kunne afmelde sig holdet igen Tillad afmelding af venteliste efter frist: Markér afkrydsningsfelt hvis kursisten skal kunne afmelde sig selv 9. Udfyld sektionen Ansvarlige Administration: Vælg den administrator som skal være synlig i Medarbejderkataloget Konsulent: Vælg den faglige kontaktperson på kursusaktiviteten. Vedkommendes oplysninger vil blive vist under kursusaktiviteten Benyt anden kontaktinformation: Markér afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at angive andre oplysninger end stamoplysningerne Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, fremkommer en tekstboks hvor du kan indtaste de ønskede oplysninger. 13

14 10. Klik på knappen Opret Du får nu adgang til yderligere syv faner, der allerede vedrører forskellige opsætningsmuligheder for kurset. Fanen Kvalifikationer På fanen Kvalifikationer er det muligt at tilknytte særlige kvalifikationer for en række centrale aktiviteter/kurser. Dette sikrer, at det er muligt at få et regionalt overblik i dataudtræk og rapporter - eksempelvis at give et samlet overblik over antal medarbejdere, der i Region Hovedstaden har været gennem praktisk brand i et givent kvartal. 1. Åbn det relevante kursus, hvor der skal tilknyttes en kvalifikation Vælg fanen Kvalifikationer Klik på den blå dropdown menu for at vælge en kvalifikation Vælg Tilføj når den ønskede kvalifikation er valgt 14

15 På oversigten fremgår det nu, at kvalifikationen er tilknyttet og opgaven er løst 2. Hvis der skal oprettes lokale (Hospitalsspecifikke) kvalifikationer Under Kursus i venstremenuen vælges Kvalifikationer Vælg Ny Kvalifikation Udfyld feltet Navn med kvalifikationens navn Udfyld feltet Beskrivelse med hvilke kurser kvalifikationen dækker over Klik på Opret og kvalifikationen kan efterfølgende tilknyttes kurser under domænet Fanen Betaling Fanen Betaling indeholder informationer om deltagerpris og visningen af priser opsættes under denne fane. Prisgrupperne nedarves til holdene. Hvis priserne på nye og eksisterende hold skal ændres, skal de opdateres både på kursets og holdets betalingsfane. 15

16 1. Udfyld sektionen Generelt Vis priser inkl. moms i kataloget: Markér afkrydsningsfelt, hvis priserne altid skal vises inklusivt moms (såfremt prisgruppen er momspligtig) 2. Udfyld sektionen Prisgrupper Pris pr. deltager: Prisgruppen afspejler kursets pris for den enkelte deltager Pris pr. hold: Prisgruppen afspejler kursets pris for hele holdet. Kursisten skal ikke vælge en pris ved tilmelding, da der kun kan angives én prisgruppe 3. Som udgangspunkt er standardprisen på et nyt kursus 0 kr. og er ikke momspligtig. Det er muligt at ændre prisen, beskrivelsen og moms på en prisgruppe 1. Klik på rediger 2. Ret Pris til nyt beløb 3. Ændr Beskrivelsen 4. Markér om prisgruppen skal være Momspligtig 5. Klik på ikonet for at gemme ændringerne Kursusaktiviteter kan have flere prisgrupper. Eksempelvis kan eksterne deltagere have en anden pris end organisationens egne medarbejdere. 16

17 1. Klik på knappen Ny Prisgruppe 2. Udfyld sektionen Ny prisgruppe 3. Momspligtig: Markér afkrydsningsfelt hvis der skal betales moms af prisen 4. Pris excl. moms: Indtast prisgruppens pris uden moms 5. Beskrivelse: Indtast en kort tekst for målgruppen 6. Klik på knappen Opret Sektionen Priskommentar udfyldes hvis der er kort tekst som er fælles for og som vedrører alle kursets prisgrupper 7. Tilknyt handelsbetingelserne Hvis din organisation har udarbejdet fælles domænespecifikke handelsbetingelser, kan disse tilknyttes, alternativt kan kursusspecifikke handelsbetingelser skrives ind. Handelsbetingelser vises, når kursisten tilmelder sig et hold, hvor betaling opkræves. Fanen katalog På fanen Katalog er det muligt at tilpasse hvilke informationer, der skal vises i kataloget. 1. Udfyld sektionen Katalogvisning 17

18 Vis kurset i kataloget: Kurset bliver synligt i kataloget Skjul automatisk hvis ingen hold: Kurset vises i kataloget, så længe der er uafsluttede hold Vis prisinformation: Prisgrupper og priskommentarer bliver synlige Vis kun første og sidste periode: Den første og sidste periode for holdet vises Vis antal kursister der har fået en plads: Viser det antal kursister, der er tildelt plads på kurset, antal pladser samt antal kursister på venteliste Vis deltagerliste: Viser en liste med navne og ansættelsessteder på kursister, der er tildelt plads eller er på venteliste På alle kurser skal kontaktinformationer på administrator og konsulent være synlige klik derfor på Vis kontaktinformation for kursusansvarlige Sted Vis sted Vis postnr./by Vis underviserinformation: Navn og CV på underviseren/underviserne bliver synlige, hvis underviseren har indtastet oplysninger. Vis underviserbillede: Billede af underviseren/underviserne bliver synlige, hvis underviseren har uploadet et billede. Aktivér agent: Automatisk information til kursisten (hvis der oprettes et nyt hold ud fra kurset) I sektionen katalogudgivelse vælges, om kursusaktiviteten kun skal være synlig i Medarbejderkataloget eller om aktiviteten også skal kunne ses af eksterne deltagere uden for Region Hovedstaden. 18

19 Klik på knappen Tilføj for at tilføje kataloger Klik på knappen Fjern for at fjerne kataloger, som kurset ikke skal vises i Som administrator kan du sende direkte links til kursister, som skal guides direkte til enten katalog, markedsplads eller kursus, via mail. De direkte links fungerer på både offentlige og skjulte kataloger. Kopiér linket og sæt ind hvor det ønskes. Klik på det ønskede link, f.eks. Vis link til katalog ud for kataloget. Linket vises her efter i sektionen Direkte links, hvorfra det kan kopieres Fanen Deltageroplysninger De oplysninger kursisten, indtaster om sig selv ved holdtilmelding, overskriver kursistens stamdata. Oplysningerne gemmes sammen med holdets deltagerliste. Derfor vil ændringer i kursistens data efter holdtilmelding kun virke fremadrettet og ikke påvirke allerede tilmeldte hold. 1. Sektionen Brugerprofil henvender sig til eksterne deltagere 19

20 Afkrydses Tillad deltagere uden brugerprofil kan eksterne deltagere tilmelde sig en kursusaktivitet uden, at vedkommende får en brugerprofil. Det betyder, at deltagerens oplysninger kun kan søges frem under den unikke aktivitet. Der vil altså ikke kunne søges stamdata på disse deltagere og deltageren har ikke adgang til grupperum Afkrydses Tillad deltagere uden CPR vil deltagernes oplysninger kunne findes frem i Kursusportalen og vedkommende vil havde en Min Side, blot uden at CPR benyttes Afkrydses Tillad anonym tilmelding vil deltagerne ikke få en brugerprofil i Kursusportalen og de kan dermed ikke logge ind, se evalueringer m.m. Anonyme deltagerne vil ikke blive afkrævet evt. betalingsinformationer, hvorfor det anbefales kun at bruge denne mulighed, hvis aktiviteten er gratis. 2. Afkryds hvilke oplysninger du skal bruge under sektionen Stamoplysninger. Afkrydses feltet med * vises det på tilmeldingsformularen. Afkrydses feltet med ** skal feltet udfyldes i kursistens tilmeldingsformular Navn: Kursistens navn Adresse: Kursistens private adresse Postnr./by: Kursistens private postnummer og by Privattelefon: Kursistens private telefonnummer Mobil: Kursistens private mobilnummer Stilling: Kursistens stillingsbetegnelse Kursistens mail-adresse CPR: Kursistens CPR-nummer Obs. CPR-nummer sløres på brugerformularen, således at en visning af CPRnummer kræver eksplicit handling. Samtidig gennemføres ekstraordinær logning, hvis CPR-nummer vises fra brugerformularen. 3. Udfyld sektionen Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted: Navn på fysisk placering Afdeling: Navn på afdeling Afsnit: Navn på afsnit Adresse: Adresse på fysisk placering Postnr./by: Postnummer og by for fysisk placering Arbejdstelefon: Telefonnummer på arbejdstelefon Medarbejdernummer: Medarbejderens unikke nummer EAN-nummer: Lokationsnummer til elektronisk fakturering (13 cifre) 4. Hvis der er behov for ekstraoplysninger, kan sektionen Ekstraoplysninger benyttes Tilføj ekstraoplysninger ved med listepilen at vælge blandt allerede oprettede ekstraoplysninger eller ved at oprette nye kursusspecifikke spørgsmål. 1. Klik på knappen Opret ny 2. Udfyld stamdata for ekstraoplysningen 20

21 Navn: Indtast spørgsmålet, der skal svares på Hjælpetekst: Indtast en hjælpetekst, som uddyber spørgsmålet Type: Vælg svartypen, det kan være tekst, tal, dato eller liste 3. Klik på knappen Opret Hvis du har valgt typen Liste, fremkommer sektionen Valgmuligheder i liste. Her opretter du svarmulighederne til spørgsmålet. Altså hvis spørgsmålet er: Hvor er du ansat? Så udfyldes tekstboksen med det første svar Offentlig og der klikkes på knappen Tilføj. Dernæst udfyldes det næste svar Privat og der klikkes på knappen Tilføj. Der er adgang til ekstraoplysninger via venstremenuen, hvor du både kan finde kursusspecifikke og domænespecifikke spørgsmål. 21

22 Fanen Beskrivelser Under fanen Beskrivelser er der mulighed for at oprette en kort beskrivelse og en udvidet beskrivelse af kursusindholdet samt en tekst til kursusbeviset. 1. Skriv en kort beskrivelse, der skal fange brugerens interesse og give hurtigt overblik over kurset. Teksten vises sammen med et billede og de udbudte hold 2. Skriv evt. en udvidet beskrivelse. Den udvidede beskrivelse vises via et link på siden med den korte beskrivelse. Linket åbnes i et pop-up vindue 3. Hvis Der udstedes bevis er valgt under fanen Stamdata. Så skal tekstboksen Tekst til kursusbevis udfyldes. Denne tekst flettes ind i kursusbeviset via flettekoden #KursusbevisTekst# senere 4. Klik på Gem Fanen Dokumenter På fanen Dokumenter er det muligt at tilføje dokumenter til kurset. Kursisterne har herefter mulighed for at downloade dokumenterne via et link, når de læser kursusbeskrivelsen. Det kan eksempelvis være en anmeldelse, et program eller en præsentation, som kan havde interesse for potentielle deltagere. 22

23 Det er muligt at strukturere dokumenterne i mapper, hvis der skal uploades adskillige dokumenter. 1. Klik på knappen Opret ny mappe 2. Indtast navnet på mappen i feltet Navn 3. Klik på knappen Opret mappe 4. Tilføj dokumenter til mappen Efterfølgende kan dokumenterne uploades i mapperne. Hvis der kun er få dokumenter uploades blot under Tilføj dokumenter 1. Klik på knappen Tilføj dokumenter 23

24 2. Klik på knappen Vælg 3. Vælg den fil, du vil tilføje i dialogboksen Vælg fil til overførsel 4. Klik på knappen Tilføj 5. Klik på knappen Luk vindue Fanen Automatiske meddelelser På fanen Automatiske meddelelser tilknyttes de bekræftelses-mails, der udsendes automatisk fra systemet til kursist. Meddelelserne er inddelt i sektionerne Automatiske bekræftelser og Automatiske påmindelser/rykkere. 1. Klik på knappen Vælg ny ud for den meddelelsestype der skal tilknyttes 2. Vælg meddelelse i listen og klik på knappen Vælg eller opret ny meddelelse Indholdet af de valgte meddelelser, tilknyttede dokumenter osv. kan ses ved at klikke på meddelelsesnavnet i kolonnen Valgt meddelelse. Dialogboksen Rediger/Se meddelelse åbnes. 1. Klik på knappen Vælg ny ud for den meddelelsestype, der skal tilknyttes 2. Klik på knappen Ny meddelelse 3. Skriv et kendenavn på meddelelsen under Navn. F.eks. holdnummeret. 24

25 4. Skriv meddelelsen overskrift under Emne 5. Skriv hvem meddelelsen er fra 6. Tilknyt din signatur eller evt. en domænespecifik signatur 7. Klik på knappen Gem Der foldes nu tre faner ud. Under fanen Meddelelse skrives beskeden. Flettekoderne i højre kolonne kan evt. hjælpe. 25

26 Sektionen kalenderbooking kan benyttes, hvis man ønsker at give deltagerne mulighed for at lagre oplysningerne i deres Outlook kalender. Under fanen Dokumenter kan der uploades dokumenter, som skal sendes med ud til deltagerne. Fanen Eksempel giver mulighed for at kontrollere meddelelsen, førend den sendes ud til deltagerne. 1. Det aktuelle kursus og holdnr. vælges, hvis det ikke allerede fremgår. Dernæst indtastes din adresse og deres klikkes på Send . Du vil nu modtage præcis den samme , som du er ved at sende til deltagerne på det angivne hold 2. Når en er kontrolleret, klikkes på knappen Tilbage 3. Du får valgmuligheden ved at vælge mellem den nye kursusspecifikke meddelelse med grå stjerne eller den oprindelige domænemeddelelse med gul stjerne 4. Klik på knappen Vælg 26

27 Fanen Billede På fanen Billede er der mulighed for at indsætte et billede, som bliver vist sammen med kursusbeskrivelsen i kataloget. 1. Klik på knappen Vælg 2. Vælg det billede, du ønsker at tilføje i dialogboksen Vælg fil til overførsel Billedet skal være af filtypen jpg, png eller gif. Billedet skal være i 200x140 pixels. Det må gerne være større blot formatet er 10:7 og maksimalt fylder 100KB 3. Klik på knappen Upload Klik på Nulstil for at fjerne billedet igen. 27

28 Oprettelse af hold Det er kun muligt at tilmelde sig en kursusaktivitet, hvis der er oprettet tilhørende hold. Et hold indeholder informationer om datoer, klokkeslæt, adresser, lokaler, deltagerlister og undervisere for kurset. Klik på Hold i venstremenuen 1. Klik på knappen Nyt hold Fanen Stamdata 1. Udfyld sektionen stamdata Ansvarlig: Vælg hvilken administrator som er ansvarlig for holdet Kursus: Vælg det kursus som holdet skal oprettes under Holdnr.: Indtast et unikt nummer Holdnummeret kan både indtastes manuelt eller oprettes automatisk. Ved at klikke på Find holdnr. åbner dialogboksen Find holdnr., som foreslår næste nummer, som ikke er i brug. 28

29 Indtast nyt nummer i feltet Start fra under sektionen Søg ledigt nummer Klik på knappen Søg I sektionen Resultat foreslås det næste ledige nummer Foran resultatet skrives den anerkendte forkortelse af det pågældende hospital/virksomhed Klik på knappen Vælg og luk 2. Når Kursus er valgt, fremkommer to felter mere, som skal udfyldes Maks. pladser: Indtast maks. antal kursister på holdet Min. pladser: Indtast min. antal kursister på holdet for at kurset bliver aktuelt 3. Udfyld sektionen Tilmeldingsfrist og udgivelse Tilmeldingsfrist: Vælg/indtast den sidste dag og klokkeslæt, kursister kan tilmelde sig Udgivelse: Vælg/indtast den dag og klokkeslæt, holdet bliver synligt i kataloget. Det er ikke nødvendigt at udfylde Udgivelse. Lader du feltet være tomt, vil holdet være tilgængeligt i kataloget så snart, der åbnes for tilmelding og der er oprettet perioder Tilmeldingsfrist og Udgivelse kan både udfyldes manuelt eller automatisk: Manuel: Indtast dato og tid i boksen Angiv dato/tid eller vælg det på ikonerne Automatisk: Vælg markeringsfelt, hvis systemet selv skal udregne udgivelsesdatoen ift. første periodestart (første kursusdag). Den dag er dag 0 i systemet. Hvis et kursus f.eks. starter 1. april og det skal være udgivet tre måneder før, markerer du alternativknappen M og vælger -3 i rullelisten. Minus indikerer at tidspunktet ligger før dag 0, dvs. første periodes startdato 4. Udfyld sektionen Kursusbevis Der udstedes bevis: Markér afkrydsningsfelt, hvis brugerne får et kursusbevis efter endt kursus Administrationskopi: Vælg Ja eller Nej med alternativknapperne 5. Udfyld sektionen Gyldighedsperiode Gyldighedsperiode er den periode, hvor kurset er gyldigt. Efter endt periode skal beviset generhverves. Værdien 0 angiver, at kursusbeviset aldrig udløber. Indtast antal måneder i tekstboksen 6. Klik på knappen Opret 7. Udfyld sektionen Status. Når status ændres til Åben for tilmelding er det muligt for brugerne at tilmelde sig, hvis der er oprettet min. én periode (kursusdag) og hvis den valgte udgivelse ikke forhindrer det 29

30 8. Aktiver grupperummet: Markér afkrydsningsfelt, hvis brugerne skal have adgang til et fælles forum for det pågældende hold 9. Aktiver opgaveaflevering: Markér afkrydsningsfelt, hvis underviseren skal kunne tildele brugerne afleveringsopgaver samt modtage besvarelser fra brugerne. Ved at aktivere opgaveaflevering aktiverer du samtidig også fanen Opgaver på grupperummet 10. Aktiver sektionen Tilmeldingskode. Hvis du ønsker at begrænse tilmelding til holdet, så kun brugere der kender en vis kode kan tilmelde sig 11. Indtast kode i tekstboksen 12. Under sektionen Katalogudgivelse kan du vælge om kursusaktiviteten både skal udgives i Medarbejderkataloget og/eller det kataloget for eksterne deltagere 13. Klik på Tilføj 14. Klik på knappen Gem. Hermed udsender systemet en til de brugere, der har oprettet en holdagent for at få besked, når nye hold på netop dette hold oprettes, medmindre markeringen i afkrydsningsfeltet Send agent s er fjernet eller du ikke har markeret Aktivér agent under kursusoprettelsen Fanen Målgrupper 1. Klik på knappen Ny målgruppe 2. Indtast navnet på målgruppen. Navnet er synligt for alle i kataloget, når der klikkes på målgruppe-ikonet i Medarbejderkataloget 3. Afkryds knappen ved obligatorisk, hvis kursusaktiviteten er obligatorisk for den givne målgruppe. Brugere, som er omfattet af denne målgruppen, vil notificeres på Min side 4. Vælg Matchtype 30

31 5. Vælges Beregnede brugere åbnes et nyt vindue, hvor målgruppen kan præciseres. Under Organisatorisk enhed vælges de enheder på hospitalet/virksomheden, som er en del af målgruppen. Dernæst afkrydses hvilke Stillingskoder, som befinder sig i målgruppen. Ligesom Lægeligt speciale afkrydses, hvis et sådanne eksisterer 6. Tilføj ny målgruppelinje, hvis der skal tilføjes (positive) endnu en målgruppe, eller hvis der skal frasorteres (negativ) medarbejdere fra den allerede oprettede linje 31

32 7. Klik på knappen Gem Fanen Betalinger Hvis Betaling er valgt under oprettelsen af kurset, vil det nedarves på de tilknyttede hold. Udfyldes fanen Betaling under holdoprettelsen, vil den være gældende på netop det valgte hold, på trods af de øvrige kursus betalingsbetingelser. 1. Klik på knappen Ny prisgruppe 2. Udfyld sektionen Ny prisgruppe Klik på knappen Opret Momspligtig: Markér afkrydsningsfelt hvis der skal betales moms af prisen Pris ekskl. moms: Indtast prisgruppens pris uden moms Beskrivelse: Indtast en kort tekst for målgruppen Fanen Perioder Her defineres, hvilke dage og tidsrum dette specifikke hold skal finde sted samt hvor det skal afholdes. 32

33 Udfyld 1. Startdato: Vælg dato for undervisningen 2. Dage: Indtast antal dage undervisningen strækker sig over 3. Start kl.: Vælg starttidspunkt for holdet 4. Slut kl.: Vælg sluttidspunkt for holdet 5. Sted: Vælg hvor undervisningen foregår 6. Lokale: Vælg i hvilket lokale, undervisningen foregår 7. Underviser: Vælg underviser 8. Evaluering: Vælg evalueringsskema 9. Emne: Indtast eventuelt et emne for den konkrete periode. Det indtastede vil fremgå af fanen Kontrakter og vises på evalueringsskemaet 10. Klik på knappen Opret Fanen E-læring Det er muligt at tilknytte allerede eksisterende e-læring til de enkelte hold. 1. Vælg om Beregning af gennemført skal ske manuelt eller automatisk 2. Vælg den relevante Kategori, hvor i e-læring er lagret 3. Under Materiale tilknyttes det e-læring, der skal bruges 4. Vælg hvor længe materialet skal være tilgængeligt 5. Tillad nulstilling af resultater, hvis kursisterne selv skal kunne nulstille deres resultater i e-læringsprogrammet 6. Klik på knappen Tilføj 7. Hvis kursisterne skal havde det direkte link til e-læring tilsendt, klikkes på Vis link til materiale. Derefter bliver adressen synlig i Direkte links, hvorfra den kan kopieres 33

34 Fanen Tilmelding På fanen Tilmelding vises kursisternes navne efterhånden, som de tilmeldes. Brug alternativknapperne til at søge efter bestemte brugere under sektionen Filter. Det er også muligt selv at tilmelde brugere under sektionen Handlinger 1. Klik på Tilmeld brugere 1. Klik på knappen Ny bruger eller Søg bruger, alt efter om du vil oprette en ny bruger og tilmelde denne eller tilmelde en eksisterende bruger 2. Klik på knappen Vælg ud for den bruger, du ønsker at tilmelde 3. Klik på knappen Ok Når brugeren er valgt, skifter fanen til 2. Brugere 34

35 Minimum XX Oplysninger mangler fortæller, at der mangler oplysninger på kursisten for at tilmeldingen kan gennemføres. Klik på det røde link Minimum XX oplysninger mangler Udfyld de manglende oplysninger eller markér afkrydsningsfeltet Tillad at gemme uden alle påkrævede felter er udfyldt for at omgå obligatoriske felter Klik på knappen Gem Klik på knappen Tilbage og derefter Næste. Det er nu muligt at tilføje flere brugere via knapperne Ny bruger og Søg bruger. Fanen skifter nu til Meddelelser, hvor det er muligt at vælge/fravælge udsending af automatiske s og manuelle meddelelser. 1. Markér afkrydsningsfeltet Send automatiske bekræftelser ( ) eller Send manuel meddelelse ( /brev) 35

36 I sektionen Automatiske bekræftelser vises de meddelelser, som brugeren modtager, hvis afkrydsningsfeltet er markeret. 2. Klik på knappen Næste Fanen skifter nu til 4. Gennemfør. Her får du et overblik over tilmeldingen ved de forskellige sektioner: Sektionen Information viser oplysninger om holdet Sektionen Pladsfordeling før handling viser fordelingen af pladser, før tilmeldingen udføres Sektionen Pladsfordeling efter handling viser fordelingen af pladser, efter tilmeldingen er udført Sektionen Handlingsopsætning viser, hvilket katalog brugeren logges ind i, når de klikker på evt. link sendt pr. mail Sektionen Valgte brugere viser, hvilke brugere der tilmeldes 3. Klik på knappen Udfør handling 36

37 1. Klik på knappen Se resultat Fra fanen Tilmeldinger er det også muligt at udføre andre handlinger på alle eller enkelte brugere på holdet. Det øverste handlingsikon i den sorte bjælke udfører handlinger på de kursister som er markeret. Ved at klikke på ikonet åbner dialogboksen Handlinger. I dialogboksen Handlinger, kan der udføres en række handlinger for den/de valgte kursister, f.eks. handlinger vedr. flytning, holdtilmelding, kommunikation med brugerne eller udtræk af kursistoplysninger til Excel eller som Pdf. 37

38 Handlingen Flyt til andre hold 1. Klik på Flyt til andet hold 2. Klik på knappen Vælg ud for det hold, brugerne skal flyttes til. Hvis der er krævede oplysninger som mangler på kursisten profil, skal de udfyldes 3. Klik på knappen Tilbage og derefter Næste 4. Fanen skifter nu til Meddelelser, hvor det er muligt at fravælge udsending af automatiske s samt vælge udsending af manuelle meddelelser I sektionen Automatiske bekræftelser vises de meddelelser, som brugeren modtager, hvis afkrydsningsfeltet er markeret. 5. Klik på knappen Næste Fanen skifter nu til Gennemfør. 6. Klik på knappen Udfør handling 7. Klik på knappen Se resultat Handlingen Tildel plads Handlingen Tildel plads er en funktion, der gør det muligt for administratoren manuelt at tildele en bruger en plads, hvis denne f.eks. står på venteliste. Handlingen foregår på samme måde som ved en administrator tilmelding. Handlingen Tilmeld venteliste Handlingen Tilmeld venteliste er en funktion, der gør det muligt for administratoren manuelt at tildele en bruger en plads på venteliste. 38

39 Handlingen Afmeld hold Handlingen Afmeld hold er en funktion, der gør det muligt for administratoren at afmelde en eller flere deltagere fra holdet, både før og efter tilmeldingsfristen. Handlingen Ret deltageroplysninger Hvis betalingen for enkelte kursister skal justeres, kan dette gøres under Ret deltageroplysninger. Handlingen Send Meddelelse ( /brev) Det er muligt at sende manuelle meddelelser til en bruger fra systemet. Den manuelle meddelelse kan være af typen kursusspecifik eller domænespecifik. 1. Klik på Send meddelelse ( /brev) 2. Sikre dig, at meddelelsen sendes til rette modtager. Klik på knappen Næste 3. Klik på knappen Vælg ny for at vælge blandt kursusspecifikke meddelelser, domænespecifikke meddelelser 4. Vælges Ny meddelelse åbnes et nyt vindue. Stamdata og følgende tre faner udfyldes jf. s. 23 Fanen Automatiske meddelelser Handlingen Send SMS 1. Klik på Send SMS 2. Klik på knappen Næste 1. Indtast Emne. Emnefeltet vises ikke i sms en, men bruges i en oversigt ved handlingen Se meddelelser 2. Indtast Indhold 3. Klik på knappen Send SMS Handlingen Se meddelelser De s, der bliver sendt til hver bruger gemmes i systemet. Handlingen Se meddelelser giver derved et overblik over en brugers færden i systemet, f.eks. ved at kigge på udsendte e- mails. 39

40 1. Klik på Se meddelelser i dialogboksen Handlinger 2. Klik på meddelelserne nedenfor kolonnen Emne for at se indholdet Handlingen Udtræk data til Excel/pdf 1. Klik på Udtræk data til Excel/pdf 1. Markér afkrydsningsfelter med de oplysninger, der skal hentes i sektionerne Private oplysninger (Excel/pdf) og Aktuelle ansættelsessted (Excel/pdf) 2. Klik på knappen Excel eller PDF for det filformat, udtrækket skal være 40

41 3. Åbn eller gem dokumentet i dialogboksen åbne eller gemme Handlingen Se Tilmeldingshistorik Tilmeldinger og afmeldinger for hver bruger gemmes. Handlingen Tilmeldingshistorik giver derved et overblik over en brugers færden. Handlingen Se Ændringshistorik Når et system som plan2learn opbevarer personlige data om personer, er det lovkrav at gemme historik på disse ændringer og logge hvem der ser de personlige data. I sektionen Filter kan du i rullemenuen Vis, vælge om du vil have vist Ændringer, Visninger eller Alle. Handlingen Log på som Bruges så lokale administratorer kan guide og hjælpe sine brugere bedst muligt at logge ind i systemet som en specifik bruger. Det er dog ikke muligt at logge ind som andre administratorer. 1. Klik på knappen Log på som og du kan se op i højre hjørne, at den specifikke brugers navn er fremkommet. Du er nu logget på som vedkommende Fanen Mødeprotokoller Fanen Mødeprotokoller indeholder en oversigt over de brugere, der har fået tildelt en plads på holdet i listen Antal fundet. Brug evt. Filter til at søge efter bestemte brugere. Det er muligt at hente deltagerlisten som pdf-fil under sektionen Handlinger. 1. Klik på Hent deltagerliste som pdf Ved at klikke på det øverste handlingsikon, er det muligt at udføre en række handlinger for alle de markerede brugere i dialogboksen Handlinger. 41

42 Handlingen Rediger opgaver Tilføj opgaver målrettet en eller flere deltagere. Opgaverne er kun til eget brug. Opgaverne kan bruges til at huske workflowet i forbindelse med særlige hold eller brugere. F.eks. at huske at bestille lokaler, opfølgning på kursusbevis, bestilling af forplejning m.m. Handlingen Registrér/udskriv fremmøde For at registrere fremmøde og udskrive en protokol, klikkes på Registrér/udskriv fremmøde. 42

43 1. Udfyld data for brugerne Dato: Vælg i rullemenuen, den periode fremmødet skal registreres for Fremmødt: Markér afkrydsningsfelt, hvis brugeren er fremmødt Fraværende: Markér afkrydsningsfelt, hvis brugeren er fraværende. Hvis en bruger har været fraværende, skal du vælge mellem alternativknapperne L (lovligt fravær) og U (ulovligt fravær). Du kan evt. skrive en lille kommentar i feltet Udskriv: Klik eventuelt på knappen for at udskrive registreringen 2. Klik på knappen Gem 3. Klik på knappen Luk vindue Handlingen Registrér gennemførslen Kursisterne kan godt være fremmødt uden at havde gennemført kurset. Eksempelvis hvis der er e-læring, test eller anden, som kursisten skal bestå, inden de kan registreres som gennemført. 1. Afkryds de kursister i Mødeprotokollen, som skal registreres som Gennemført kurset, ikke gennemført kurset eller alternativt nulstil registrering 2. Klik på knappen Gem 43

44 Handlingen Registrér som afsluttet Hvis du har valgt at registrere opgaver til eget brug enten under enkelte kursister eller under hele hold, så kan disse opgaver afsluttes/ikke afsluttes på en enkel kursist eller på hele holdet. Handlingen Se e-læringsresultater Hvis der er tilknyttet e-læring til holdet, kan e-læringsresultaterne hentes til Excel. Handlingen Tildel merit Kursister, som allerede har deltaget på lignende undervisning og derfor ikke har grund til at gennemføre kursusaktiviteten, kan tildeles merit. Ved registrering af merit angives gennemførselsdato. Handlingen Se/udskriv evalueringer Hvis holdet har tilknyttet en evaluering under periode oprettelser, vil handlingen se/udskriv evalueringer være synlig. 1. Klik på se/udskriv evalueringer Hver linje henviser til en evalueret kursusgang. 2. Klik på ikonet under skemaet, hvis du ønsker at udskrive et eksemplar af skemaet til udfyldelse 44

45 3. Afkryds Anonyme kursister, hvis du ikke ønsker at se navnene på, hvad kursisterne har svaret. Dette kan blandt andet være relevant, hvis evalueringen skal gennemlæses af flere konsulenter/undervisere Handlingen Indtast evalueringer Hvis holdet har tilknyttet en evaluering under periode oprettelser, vil handlingen Indtast evalueringer være synlig. Handlingen bruges, hvis kursisterne har udfyldt evalueringerne i hånden. 1. Under Filter vælges den periode evalueringen gælder 2. Klik på Vælg ud for det navn, som evalueringen gælder 3. Udfyld skemaet og klik på Gem eller Gem og næste Handlingen Udskriv/ /eksporter kursusbevis Klik på Udskriv/ /eksporter kursusbevis i dialogboksen 1. Vælg/fravælg kursisterne afhængig af, om de skal modtage et kursusbevis eller ej. Klik på knappen Næste 2. Klik på knappen Vælg ny uden for Kursusbevis på fanen Udskriv/ 3. Vælg det flettedokument, du vil udskrive/maile i listen Antal fundet og klik på knappen Vælg 4. Indtast oplysningerne, hvis der fremkommer tomme felter i flettedokumentet 5. Klik på knappen Gem 6. Klik på knappen PDF for at gemme eller gennemse kursusbeviserne Dialogboksen åbne eller gemme fremkommer 7. Klik på Vælg ny uden for Meddelelser, hvis du vælger at sende kursusbeviserne til kursisterne. Meddelelsen er den , kursisten modtaget sammen med kursusbeviset 8. Find Kursusbevis meddelelsen under domænespecifikke meddelelser. Hvis beskeden ikke er brugbar for netop dette specifikke hold, klik da på knappen Ny meddelelse 45

46 9. Se Automatiske meddelelser på s.23 for oprettelse af Ny meddelelse Handlingen Udskriv/ flettedokument Dit hospital eller din virksomhed har bestemt, hvilke bordkort og lignende, som skal være tilgængelige. 1. Klik på Udskriv/ flettedokument 2. Sikre dig at de udvalgte kursister forefindes på listen og klik på knappen Næste 3. Klik på knappen Vælg ny på fanen Udskriv/ 4. Vælg det flettedokument, du vil udskrive/maile i listen Antal fundet og klik på knappen Vælg 5. Tast oplysninger i de tomme felter, hvis de forekommer 6. Klik på knappen Gem 7. Klik på knappen PDF for at gemme dokumentet 8. Dialogboksen Åbne eller gemme fremkommer 46

47 Fanen Opgaver Opret opgaver, der er rettet mod et helt hold, eller den enkelte kursist. Opgaverne kan bruges til at huske workflow i forbindelse med særlige hold eller brugere. F.eks. husk at bestille lokaler, opfølgning på kursusbevis, bestilling af forplejning m.m. Fanen Kontrakter På fanen Kontrakter udtrækkes Excel-data til kontrakter med f.eks. underviseren på holdet. Dataene på underviseren flettes ind i et andet dokument, f.eks. Word. 1. Underviser: Vælg underviser med listepilen 2. Periode: Vælg periode med listepilen eller sæt til --Alle-- 3. Klik på Udtræk Excel 4. I Excel, gem dokumentet som en xls fil 5. I Word gennemfør brevfletning med.xls -filen 47

48 Grupperum Grupperummet i Kursusportalen er et online brugerfællesskab for undervisere og deltagere på de enkelte hold. Det er her medlemmerne kommunikerer via og fælles forum, uploader kursusmateriale, modtager og afleverer opgaver m.v. Et grupperum oprettes automatisk ved oprettelse af et nyt hold, ved at afkrydse Aktiver grupperum under Stamdata. Men den kan også oprettes manuelt, hvor medlemmerne skal tilføjes af administratoren. Manuel oprettelse af Grupperum 1. Klik på Grupperum i venstremenuen under Hold 2. Klik på knappen Nyt grupperum 3. Udfyld stamdata for grupperummet Navn: Indtast navnet på grupperummet 4. Markér alternativknappen Lukket eller Aktivt i sektionen Status 5. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver opgaveaflevering, hvis brugerne skal aflevere opgaver i forbindelse med kurset. Således tilføjes fanen Opgaver til grupperummet 6. Klik på knappen Opret På forsiden af grupperummet er fire elementer klik på Vis grupperum: 48

49 Fanen Brugere Indeholder en liste over samtlige medlemmer af grupperummet. Alle medlemmer kan sende mails til udvalgte medlemmer. Administratoren kan ligeledes tilføje nye medlemmer. Medlemmer er opdelt i Medlemmer, Redaktører og Administratorer, som har forskellige rettigheder: Medlem: Kan læse og oprette beskeder, downloade dokumenter, oprette dokumentmapper under topniveau og udsende mails til andre medlemmer Redaktør: Kan - udover det medlemmer kan - omdøbe fællesmappen, oprette dokumentmapper på topniveau og oprette afleveringsopgaver Administrator: Kan - udover det medlemmer og redaktører kan slette og oprette indlæg, ændre rettigheder for medlemmer samt fjerne eller tilføje medlemmer Send 1. Markér de brugere, en skal sendes til 2. Klik på knappen Ny 3. Udfyld stamdata for mailen Emne: Indtast et emne Vedhæft filer: Vedhæft filer hvis det ønskes Indhold: Indtast teksten 4. Tilføj eller fjern medlemmer i sektionen Modtagere 5. Klik på knappen Send Skærmkvitteringen Afsending gennemført viser en afsendingsstatus for hver modtager i listen. 49

50 Fanen Dokumenter På fanen Dokumenter kan samtlige medlemmer tilføje dokumenter og links til grupperummets dokumentsamling. Et grupperum har som standard altid to mapper: Mapper: Topniveauet hvor kun administratorer og redaktører kan oprette indhold Fælles mappen: Mappe som alle medlemmer kan tilføje dokumenter og links til Opret ny mappe 1. Klik på Mapper i stifinderen til venstre for at markere mappen 2. Klik på knappen Opret ny mappe 3. Indtast navnet på mappen i dialogoboksen Opret ny mappe 4. Klik på knappen Opret Tilføj dokument/link 1. Klik på den mappe du vil tilføje dokumentet til 2. Klik på knappen Tilføj dokument/link 50

51 1. Type: Markér alternativknapperne Dokument eller Link 2. Vælg fil til overførsel eller indtast Link 3. Send notifikation til grupperummets medlemmer om dette: Markér afkrydsningfelt, hvis det ønskes 4. Klik på knappen Tilføj 5. Klik på knappen Luk vindue, hvis du ikke vil tilføje flere dokumenter/links Fanen Forum På fanen Forum er det muligt for alle grupperummets medlemmer at udveksle informationer. Medlemmerne kan oprette nye indlæg, kommentere på eksisterende indlæg og således deltage i en debat. 1. Klik på knappen Nyt emne 2. Udfyld stamoplysninger for emnet Emne: Indtast et emne til beskeden Indhold: Indtast din besked Tillad kommentar: Fjern markering i afkrydsningsfelt, hvis det ikke ønskes, at andre brugere skal kunne kommentere på dit emne 3. Tilføj fil til din besked Klik på knappen Vælg og vælg fil i dialogboksen Vælg fil til overførsel Klik på knappen Tilføj 4. Send notifikation til grupperummets medlemmer om dette: Fjern markering, hvis det ikke ønskes at medlemmer modtager en mail, der oplyser dem om den nye besked Fanen opgaver Er der behov for at kursisterne skal aflevere opgaver i forbindelse med kursusaktiviteten, så afkryds Aktiver opgaveaflevering under fanen Stamdata ved hold oprettelse. På den måde kommer fanen Opgaver til syne i grupperummet. 1. Klik på knappen Ny opgave 2. Udfyld Titel og Afleveringsfrist 51

52 3. Beskriv opgaven og vedhæft evt. opgaven som fil 4. Afkryds Send notifikation til grupperummets medlemmer om dette, hvis du ønsker at sende grupperummets medlemmer en med besked om opgaven 5. Når alle felterne er udfyldt, klik på knappen Gem Efterfølgende vil opgaveafleveringen kunne følges under fanen Opgaver 52

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Revideret August 2015 KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN som Lokaladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til administrationsforsiden... 4 Sektionen Kalender... 4

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt.

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt. FAQ kursusportalen.regionh.dk Supportside: http://www.regionh.dk/menu/uddannelse/kursusportalen/ Adgang til Kursusportalen Jeg kan ikke åbne kursusportalen på min computer? Problemet kan skyldes browser-versionen.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Vejledning til ledersiderne i Kursusportalen... 3 Medarbejdere - Validering af medarbejdere... 4 Aktivitetsoverblik...

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

KURSUSPORTALEN RETNINGSLINJER

KURSUSPORTALEN RETNINGSLINJER KURSUSPORTALEN RETNINGSLINJER Indhold Indledning... 3 Kursusportalens rammer... 3 Typer af Kursus... 3 Hvad er et regionalt kursus... 3 Domæner... 3 Systemroller... 3 Katalog... 4 Personalisering... 4

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmesygeplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Introduktion for medarbejdere i somatikken Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning: Tilmelding til en uddannelse i Kursusportalen

Vejledning: Tilmelding til en uddannelse i Kursusportalen Vejledning: Tilmelding til en uddannelse i Kursusportalen Oprettet 18.03.2016 For at sikre at alle medarbejdere bliver tilmeldt de rette kurser i den rigtige rækkefølge, er Kursusportalen bygget sådan,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Oprettelsen af en aktivitet foregår på følgende måde:

Oprettelsen af en aktivitet foregår på følgende måde: INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en aktivitet består af. Eksemplet er baseret på, at formen på aktiviteten er et tilstedeværelseskursus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, ,

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn,  , Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, e-mail, brugernavn eller kode... 3 Opret aktivitet... 4 Grundlæggende

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere