UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET"

Transkript

1 UDDANNLSN LDLS AF KAV F N FO K KA C V C N FO K A V C N FO KA V CN FO KAV

2 KAVSKONSULNUDDANNLSN LDLS AF KAV BAGGUND Baggrunden for at udbyde denne uddannelse er, at mange ledere af kreative har udtrykt ønske om en uddannelse, der var rettet specifikt mod dem, da almindelige ledelses- og proceskonsulentværktøjer ofte kommer til kort i en kreativ sammenhæng. Vi har derfor gennemført en række kvalitative interviews med ledere og konsulenter indenfor innovative brancher og på baggrund af disse udviklet en uddannelse, der tager højde for de problemstillinger, som de står med. Nogle af de spørgsmål, der gentagne gange er blevet anført er - Hvordan tilrettelægger man kreative forløb med flere deltagere? - Hvordan kommer man i en gruppe fra én fase til den næste i en kreativ proces? - Hvad gør man, hvis en kreativ proces stagnerer? - Hvornår kan man styre et kreativt forløb og hvornår kan man ikke? - Hvordan bruger man kommunikation omkring kreative produkter? - Hvordan formidler man økonomiske og tidsmæssige begrænsninger overfor kreative, så det ikke bliver blokerende? - Hvordan forholder man sig til personlige relationer i kreative miljøer? - Hvordan skelner man mellem det faglige og det personlige i en kreativ sammenhæng? - Hvordan bliver ens rolle som leder spændende og kreativ? Det er disse og lignende spørgsmål uddannelsen vil afklare FOMÅL MD UDDANNLSN Med KAVSKONSULNUDDANNLSN ønsker Center for Kreativitet at tilbyde ledere såvel som mellem- og projektledere en uddannelse i, hvordan man bedst leder fagligt kompetente kreative medarbejdere. Næsten alle slags virksomheder arbejder i dag med innovation og kreative processer. Ledere har derfor ofte brug for at vide, hvordan de bedst leder de medarbejdere, hvis faglighed og kreativitet danner udgangspunkt for innovationen. Forskning har vist, at både med hensyn til organisering og kommunikation, kræver kreative processer nogle særlige forholdsregler, som det er en fordel for ledere at kende til. Formålet med uddannelsen er derfor at give deltagerne en teoretisk psykologisk viden om baggrunden for kreativitet, kendskab til resultaterne af forskning på området samt konkrete værktøjer til ledelse af kreative. UDBY FO DLAGN Deltagerne vil opnå en større forståelse af, hvad det er, der muliggør kreativitet og hvad der hæmmer den og hermed bedre kunne lede og tilrettelægge kreative forløb, der fører til resultater. Deltagerne får - viden om kreativitetens psykologiske forudsætninger - kendskab til den nyeste forskning på området - konkrete redskaber til ledelse af kreative - metoder til tilrettelæggelse af kreative processer - viden om hvordan man sammensætter kreative teams - viden om hvordan kommunikation kan lette samarbejdet i kreative forløb - netværk af kreative ledere - større klarhed omkring egen rolle som leder af kreative - mulighed for refleksion over egen ledelsesstil UDBY FO VKSOMHDN Den virksomhed, der sender en leder på KAVSKONSULN-UDDANNLSN vil få en leder hjem, der er bedre rustet til at lede kreative frem til nye og originale resultater, der vil være til fordel for virksomheden. De vil opleve, at vedkommende har et større overskud og overblik i forhold til sin ledelse og dermed bedre kan give ro og inspiration til arbejdet indadtil og formidle visioner og muligheder for virksomhedens produkter udadtil. MÅLGUPP Målgruppen for KAVSKONSULNUDDANNLSN er ledere, projektledere og mellemledere, der arbejder med innovation og ønsker både teoretisk viden og praktiske redskaber til bedre at kunne håndtere de daglige udfordringer. Det forventes ikke, at man har kendskab til psykologi eller ledelsesteori, men derimod at man er interesseret i at få ny indsigt, der kan bruges. Desuden forventes det, at man vil dele erfaringer fra sit eget arbejdsliv med deltagerne på holdet.

3 OPBYGNNG Uddannelsen består af 5 moduler, der hver varer to hele dage og hvoraf det ene er et internat. Hvert modul har et overordnet tema, som præsenteres både teoretisk og praktisk. forbindelse med den praktiske del introduceres konkrete værktøjer og der arbejdes i det omfang det er meningsfuldt med øvelser, der hjælper deltagerne med at blive fortrolige med metoderne og få reflekteret over deres egen ledelsesstil. emaerne for modulerne er 1 Kreativitetens psykologi: Præsentation af kreativitetens psykologiske landskab og metoder til at navigere i det. 2 Ledelse af den kreative proces: Hvordan viden om psykologien kan hjælpe med at tilrettelægge kreative forløb. 3 dentiteten som leder af kreative (internat): Hvordan man bruger sig selv og sin egen kreativitet i rollen som leder. 4 Kommunikation i kreative processer: Hvordan man ved hjælp af kommunikation kan skabe større rum for kreativitet. 5 Samarbejde og teams: Hvad man kan samarbejde om, og hvad man ikke kan, samt hvordan man sammensætter de bedste kreative teams. HVODAN ADSKLL VOS UDDANNLS SG FA AND UDDANNLS KAVSKONSULNUDDANNLSN adskiller sig fra andre ledelses- såvel som proceskonsulentuddannelser, ved at den tager højde for det særlige faktum ved kreative processer, at vi ikke ved, hvor de fører os hen og at de er afhængige af deltagernes faglighed, personlige engagement og kreative sans. modsætning til andre proceskonsulentuddannelser omhandler denne uddannelse også viden om kreativitetens psykologi og dermed om de særlige psykologiske dynamikker, der er på spil, når vi arbejder kreativt. Fokus på uddannelsen er at gøre deltagerne mere afklarede omkring deres rolle som leder af kreative og give dem en bevidst viden om, hvordan man som leder giver de kreative de bedste betingelser dels gennem tilrettelæggelse af de kreative processer, dels gennem særlige forholdsregler i forbindelse med samarbejde og dels gennem kommunikation. UNDVS HA MKKLSN Underviser på Kreativitetskonsulentuddannelsen er cand. psych. og cand. mag. hea Mikkelsen, ejer af CfK samt udvalgte gæsteundervisere. hea Mikkelsen har specialiseret sig i kreativitet i det professionelle liv og har 8 års undervisningserfaring. Udover arbejdet som leder af Center for Kreativitet underviser kun i Kreativitetens psykologi på nstitut for Psykologi på Københavns Universitet, i Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi på Københavns folkeuniversitet og har private klienter. HVAD CN FO KAV Center for Kreativitet er førende indenfor undervisning og konsulentbistand i de kreative brancher. Vi er et center for aktiviteter, der øger vores fælles viden om kreativitet og kreativitetens mulighed for at nå til udfoldelse. Vi er teoretisk funderede men praktisk anlagte og sigter mod at give deltagerne på vores kurser konkrete metoder, som de kan tage med hjem. Vores kunder kan regne med gennemprøvede metoder og velargumenterede teorier. Vi tager afsæt i videnskabelig forskning omkring kreativitet indenfor psykologien og kulturvidenskaberne, fordi vi kun vil præsentere metoder, som vi ved virker. Næsten alle virksomheder arbejder i dag med innovation og vi holder kurser i mange forskellige typer virksomheder i hele Norden. Bl.a. har vi holdt kurser for Nycomed, Dagbladet Børsen, Bispebjerg Hospital og Nordisk Film, Oslo. Vores aktiviteter inkluderer også undervisning på kreative uddannelser, som Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden laver vi efteruddannelse for Den Danske Filmskoles fteruddannelse, Arkitekternes fteruddannelse og Djøfs fteruddannelse. HVLK VÆD ABJD V UD FA Vi arbejder ud fra en stor respekt for kreativitet og en opmærksomhed på, at den på én gang er stærk og ustoppelig og sart og skrøbelig. Vi ønsker med vores arbejde at hæve bevidstheden om både de glæder og de konfliktområder, der er forbundet med et kreativt arbejdsliv. KONAK LF

4 N V K A F F V O N O K A A N FO K C F C N C V CN FO KAV LLL SANDVJ 26, 2-1 DK-2900 HLLUP L

5 KAVSKONSULNUDDANNLSN FO DSGN OG AKK NOVMB 2008 Designere og arkitekter, der leder udviklingsforløb, står ofte midt imellem de kreative samarbejdspartnere og kunderne eller den overordnede ledelse og skal fungere som bindeled og kontakt til begge og få tilsyneladende umulige ender til at mødes. Denne uddannelse fokuserer direkte på, hvordan man bedst leder kreative, så de når frem til de bedste resultater. Kreativitetskonsulentuddannelsen har til formål at give deltagerne metoder til at lede enhver kreativ proces, så den udvikler sig i et effektivt flow, hvor kreativiteten ikke stoppes. For at kunne det, er det nødvendigt at vide noget om de psykiske mekanismer, der er på spil, når vi arbejder kreativt og kunne navigere i både det kreative og det sociale. Mennesker, der arbejder med udgangspunkt i deres kreativitet, har brug for en særlig form for ledelse, hvis de skal præstere de resultater, de er hyret til. ndenfor den psykologiske kreativitetsforskning er der forsket meget i, hvordan man bedst leder kreative medarbejdere, hvad der stimulerer kreativiteten, hvordan man kommunikerer i kreative processer og hvordan man bedst tilrettelægger kreative forløb, så der opstår mindst mulig konflikt og man opnår det bedste resultat. Kreativitetskonsulentuddannelsen henvender sig til professionelle projektledere og kreative, der leder forløb med andre kreative indenfor design og arkitektbranchen. DU BLV: - Bedre til at forstå kreativitetens psykologi - Bedre til at orientere dig i den kreative proces - Bedre til at tilrettelægge kreative forløb - Bedre til at sammensætte kreative grupper - Bedre som mødeleder og moderator - Bedre til at skabe nye løsninger i fællesskab med andre - Bedre til at bruge en kommunikation, der virker i en kreativ proces Vi sigter efter at give deltagerne en dybere forståelse af de kreative processer og de psykiske dynamikker, der er på spil, når mennesker arbejder kreativt samt at præsentere jer for konkrete værktøjer til succesfuld ledelse. HVS DU HA YDLG SPØGSMÅL DU MG VLKOMMN L A KONAK OS! ing til os på telefon eller send en mail til LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

6 MODULNS NDHOLD KAVSKONSULNUDDANNLSN NOVMB 2008 KAVSKONSULNUDDANNLSN består af 5 moduler, der bringer dig igennem alle de centrale aspekter ved at lede kreative. Uddannelsen giver dig indblik i kreativitetens væsen og konkrete værktøjer til at nå til resultater. MODUL 1: KAVNS PSYKOLOG På det første modul gennemgås den psykologiske model, der ligger til grund for vores forståelse af kreativiteten. Denne model bygger både på kognitive, eksistentialistiske og psykoanalytiske teorier om kreativitet. Vi præciserer, hvad der adskiller den frie kunstner fra de kreative medarbejdere og hvordan man som leder forholder sig til, at kreativiteten er den samme men arbejdsbetingelserne forskellige. Desuden præsenteres en model til forståelse af lederens særlige rolle i forhold til ledelse af kreative. Deltagerne præsenteres her for konkrete metoder til at komme videre, når man indimellem føler, at man selv eller ens medarbejdere er kørt fast i en kreativ proces. Gæsteunderviser: ektor for Det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Mikkel Bogh. MODUL 2: LDLS AF DN KAV POCS På andet modul går vi tæt på den kreative proces og hvordan man bedst tilrettelægger kreative forløb. Her tager vi dels udgangspunkt i psykologiske teorier om, hvordan vi som mennesker kommer frem til nye tanker og dels gennemprøvede modeller for tilrettelæggelse af kreative forløb, som de bl.a. er blevet udviklet indenfor design. den for-bindelse kommer vi også ind på, hvad ensomhed og ro betyder for kreativiteten i forhold til originalitet og mangfoldighed. Deltagerne får konkrete metoder til, hvordan de på dagsbasis såvel som projektbasis bedst tilrettelægger kreative forløb. Gæsteunderviser: idligere leder af den danske psykoanalytiske uddannelse Judy Gammelgaard. MODUL 3: DNN SOM LD AF KAV- NNA Dette modul er et internatkursus og her skal vi arbejde mere intensivt med hver enkelt deltagers identitet som leder af kreative, hvad enten det er som konsulent, projektleder eller direktør. Dette vil vi dels gøre ud fra udvalgte ledelsesteorier og dels ved, at alle deltagere tager en virkelig case med fra deres arbejdsliv, som vi arbejder med. Denne case skal omhandle problematikker i forbindelse med en konkret ledelsessituation. Deltagerne får metoder til at bruge sig selv mere præcist til at fremme kreativiteten blandt medarbejderne. Gæsteunderviser: Leder af Hildebrand nstituttet va Hildebrand hjælper os gennem en dag om at finde sin identitet som leder. MODUL 4: KOMMUNKAON KAV POCSS På dette modul ser vi nærmere på, hvad kommunikation betyder i forhold til kreativitet. Som leder er kommunikationsværktøjer måske ens vigtigste hjælpemidler. Men hvad skal man sige, hvornår og hvordan, for at medarbejderne får plads til at skabe? Hvordan kommunikerer man bedst, hvis man ønsker at udvikle noget i fællesskab? Vi gennemgår den viden der er omkring, hvordan man bedst kommunikerer i kreative processer og hvad man skal være særligt opmærksom på. Herunder hvornår og hvorfor man skal være præcis og hvad det indimellem er bedst ikke at tale om. Deltagerne får konkrete kommunikationsredskaber til brug i ledelsessituationer. MODUL 5: SAMABJD OG AMS Som leder vil man ofte være i en situation, hvor man skal sammensætte hold, der skal samarbejde omkring en bestemt problemstilling. Men hvordan sammensætter man hold, der fungerer optimalt rent kreativt? Hvornår er det godt at danne nye hold og hvor store kan de være? Der er lavet en del forskning på området, som vi gennemgår. Desuden vil vi komme ind på forskellige konfliktsituationer i grupper og hvad man som leder kan gøre for at løse dem. Deltagerne får konkrete redskaber til at sammensætte grupper og metoder til at løse klassiske konfliktsituationer i grupper. MLLM MODULN Mellem modulerne er der netværksmøder, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer. Uddannelsen består ud over undervisningen af 3 personlige konsultationer og man må desuden regne med nogen hjemmearbejde i form af tekstlæsninger samt små kreativitets- og opmærksomhedsøvelser. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

7 PAKSK KAVSKONSULNUDDANNLSN OKOB 2008 DAO FOÅ 2009 Hold 1 - weekendhold januar, februar, marts (internat), 25.-april 26. april, maj. Alle dage 9-16 (bortset fra internat). Hold januar, februar, marts (internat), april, maj. Alle dage 9-16 (bortset fra internat). LMLDNGSFS D. 22. december KUSUSBVS Deltagerne modtager kursusbevis efter afslutning på uddannelsen. SD Gråbrødre orv København K nternat: Afhænger af deltagerantal UNDVS Leder af uddannelsen er: Cand. psych. & cand. mag. hea Mikkelsen. hea startede Center for kreativitet i Ved siden af sit arbejde med CfK underviser hun i faget Kreativitetens psykologi på nstitut for Psykologi på Københavns Universitet og i Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi på Købehavns Folkeuniversitet. Hun har desuden private klienter. Hør hea i Apropos på P1: Gæsteundervisere: På uddannelsen får vi besøg af nogle af Danmarks mest kompetente undervisere indenfor disse områder. Heriblandt ektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Mikkel Bogh, tidligere leder af den danske psykoanalytiske uddannelse Judy Gammelgaard og leder af Hildebrand nstituttet va Hildebrand. KONAK OS FO YDLG NFO Center for Kreativitet forbeholder sig ret til ændringer. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

8 KUND CN FO KAV NOVMB 2008 Vi er specialiserede i kreativitet. Fokus i vores arbejde er, hvordan vi kan hjælpe professionelle med at beskytte og udvikle deres kreativitet. Om dette emne holder vi mange forskellige slags kurser og foredrag for grupper på 100 og helt ned til 4 personer. UDVALG KUND Lowe Friends, Hjaltelin, Stahl & Co, Dagbladet Børsen, Nordisk Film, Oslo, kstrakt-arkitektur, Arkitekternes fter-uddannelse, Filmskolens fteruddannelse, UPDA Center for journalistisk kompetenceudvikling, DJØFefteruddannelse, Confex-Danmark, Den Danske Filmskole, Kaospiloterne, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, Det kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Den Skandinaviske Designhøjskole, Borups Højskole, Ferring - Pharmaceuticals, Nycomed - Danmark, epublikken, Lynfabrikken, Bispebjerg Hospital - Afdeling for Uddannelse og Udvikling, Bispebjerg Hospital - Lederudviklingsuddannelsen, Gentofte Hospital, HK-Danmark, Verdens Naturfrednings Fond, WWF. KSMPL PÅ KUS OG FODAG X. 1 kstrakt-arkitekterne valgte at tage en dag ud af kalenderen og fordybe sig i deres vigtigste ressource som arkitekter, nemlig deres kreativitet. en lille oase i indre by blev de præsenteret for, hvordan man psykologisk kan forstå kreativiteten og hvordan man på baggrund heraf kan undgå at blive blokeret og hvad man skal gøre for igen og igen at have kræfter og mod til at søge det nye i et travlt og succesfuldt arbejdsliv. X. 2 o gange om året holder vi to-dages kurset SUCCS OG FASKO for Filmskolens fteruddannelse. Her kommer filminstruktører, klippere, fotografer, manuskriptforfattere, producere, scenografer, dramaturger og andre, der arbejder professionelt indenfor branchen og diskuterer, hvordan man bliver ved med at udvikle sig og turde at tage de vigtige valg gennem perioder med succes og perioder med modstand. X. 3 På Designskolen Kolding har man valgt at gøre faget PSYKOLOG + KAV til en del af elevernes metodefag. Det vil sige, at ligesom de skal gennem farvelære og komposition skal de også lære, hvordan de tager vare på sig selv, hvordan de mest konstruktivt tager imod kritik, hvordan de arbejder sammen i grupper og hvordan de forholder sig til den angst og stress som uværgeligt kommer ind, når man arbejder kreativt. hea Mikkelsen står for workshops gennem hele uddannelsen, ligesom hun også gør på Kunstakademiets arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole og Det kgl. Danske Musikkonservatorium. X. 4 Center for Kreativitet stod for at tilrettelægge et videnskabeligt seminar for 80 specialiserede læger som Nycomed sponsorerede. Ønsket var at det skulle være et anderledes seminar, hvor man skulle have mulighed for at diskutere nye forskningsområder. Med vores viden om, hvad der skal til for at kunne tænke nyt, når man er meget fagligt specialiseret, tilrettelagde vi et forløb, der bragte deltagerne igennem forskellige faser og frem til helt nye og overraskende resultater. X. 5 Lynfabrikken havde inviteret hea Mikkelsen til at komme og holde et foredrag som led i deres foredragsrække LYNALKs. hea fortalte om sit arbejde med kreativitet og hvorfor hun begyndte på dette pioneerarbejde. X. 6 Nordisk Film i Oslo valgte at invitere hea Mikkelsen til Oslo for at holde et 2-dags kursus for deres producere, tilrettelæggere og producenter med temaet: Hvordan passer man bedre på sin kreativitet i en travl hverdag? På kurset gennemgik vi psykologiske teorier og videnskabelige undersøgelser og deltagerne fik nogle konkrete værktøjer til at understøtte deres kreativitet og tilrettelægge deres tid, så de ikke brænder ud kreativt men også i fremtiden kan få tid og overskud til nytænkning. ANSVALG FO CN FO KAVS KUS Psykolog cand. psych. & cand. mag. hea Mikkelsen, leder af Center for Kreativitet. hea har 8 års undervisningserfaring. Hun har specialiseret sig i kreativitet og har i sin private psykologpraksis valgt at fokusere på kreative og de personlige og faglige problematikker, der er forbundet med at arbejde indenfor de kreative brancher. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

FORÅRET 2017 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIN LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

FORÅRET 2017 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIN LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅRET 2017 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIN LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER 2 HVOR ØNSKER DU AT BRINGE DIG SELV OG DIT PROJEKT HEN? HVILKE STRATEGISKE OVERVEJELSER BØR DU GØRE DIG FOR AT STYRKE

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Talentudvikling og innovation på Øregård. For dig, der vil have ekstra udfordringer

Talentudvikling og innovation på Øregård. For dig, der vil have ekstra udfordringer Talentudvikling og innovation på Øregård For dig, der vil have ekstra udfordringer Nytænkning, talent og ekstra udfordringer Øregård Gymnasium er kendt for engagerede elever, høj faglighed og et stærkt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Begynder i september 2016 Afsluttes i februar 2017 Opfølgningsdag i august 2017 UNDERVISERE Forfatter Peter Høeg

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere